Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena: 9. 10."

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, , IČO: Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jitka Šaierová Projednáno na pedagogické radě: Rada školy seznámena:

2 2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy Základní údaje o škole Mateřská škola Charakteristika základní školy... 7 Údaje o počtu žáků... 7 Spolupráce Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání Zapojení školy do rozvojových programů Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ostatní kontroly Údaje o aktivitách a prezentaci školy Environmentální výchova Údaje o prevenci rizikových jevů, výchovné poradenství Prevence rizikových jevů Časový harmonogram programů a akcí MPP 2013/ Spolupráce s organizacemi a institucemi: Výchovné poradenství Školní družina Kroužky Akce ŠD Zařízení školního stravování Základní údaje o hospodaření školy v roce Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery... 37

3 3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Identifikátor IČO Adresa Kpt. Nálepky 7, Břeclav 6 Právní norma příspěvková organizace Zřizovatel Adresa Ředitelka školy Webové stránky Město Břeclav nám. T.G.Masaryka 3, Břeclav Mgr. Jitka Šaierová Součásti školy základní škola kapacita 300 žáků mateřská škola kapacita 67 žáků školní družina kapacita 77 žáků školní jídelna kapacita 280 jídel školní jídelna výdejna kapacita 83 jídel Rada školy zřízena podle 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění Mgr. Lenka Horníčková - předseda Martin Radkovič - místopředseda Mgr. Anna Marečková - člen Radka Kobrová - člen Dagmar Benešová - člen Kamila Rausová - člen Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Leží v okrajové části města Břeclav, v Charvátské Nové Vsi, v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa. Kapacita školy je 300 žáků, v současnosti vzděláváme okolo 170 žáků. Součástí školy je také školní družina, školní jídelna s výdejnou a mateřská škola. Ta sídlí v samostatné budově umístěné přes park, na ulici Tyršův sad. 2. Mateřská škola Počet oddělení MŠ Počet dětí v MŠ 3 67 Přepočtený úvazek Pedagog. zaměstnanci 5 5 Správní zaměstnanci 2 2,087 Celkem zaměstnanců 7 7,087

4 4 Zaměstnanci MŠ Hana Šimková SPgŠ Učitelství na MŠ Ved.učitelka 1/ 25 UP Olomouc- spec. pg. Jarmila Krejzová SPgŠ Kroměříž Učitelství na MŠ učitelka 1 Marcela Zajícová SPgŠ Znojmo Učitelství na MŠ učitelka 1 Marie Kaňová SPgŠ Znojmo Učitelství na MŠ učitelka 1 Anna Drobiličová SPgŠ Karlovy Učitelství na MŠ učitelka 1 Vary Renata Bartolšicová Uklizečka MŠ výdej stravy 1 Dana Vojáčková Školnice MŠ výdej stravy, topič 1, Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2013/14 provoz MŠ 6.00 h h přijato 67 dětí, plná kapacita MŠ třída Broučků - 18 dětí, z toho 3 děti integrovány /logopedicky / třída Hvězdiček - 27 dětí / 3 povolené výjimky / třída Sluníček 22 dětí jednotlivé třídy - heterogenní s nepravidelnou docházkou 0 změny v počtu zapsaných dětí 0 dodatečné přihlášky, přijetí - 0 výsledky zápisu - při přijímacím řízení do MŠ zapsáno 24 dětí 21 dětí přijato + 3 na výjimku odklad školní docházky 3 děti z důvodu školní nezralosti 2. Výchovně vzdělávací proces Výchova a vzdělávání vychází ze ŠVP PV Barevný rok. Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který obsahuje 10 tematických okruhů, rozdělených do týdenních tematických celků. Jednotlivé celky se dle aktuálních potřeb měnily a doplňovaly. Jednotlivé projekty reagovaly na aktuální situace /svátky, roční období, významná výročí, události /. Při výchovně vzdělávací práci je důsledně respektován individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, schopností a zájmů. Na estetičnosti budovy a prostorů MŠ se děti podílejí samy a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru MŠ. 3. Oblast materiálního vybavení a oprav třída Sluníček byla k novému školnímu roku vybavena novým moderním nábytkem zrealizovala se výměna dveří v 1. patře a bezpečnostní zábrana u schodiště budova MŠ a zařízení prochází pravidelnými bezpečnostními a hygienickými revizemi, závady jsou průběžně odstraňovány z bezpečnostních důvodů byla pořízena vstupní brána na zahradu. Město Břeclav provedlo v rámci EU zateplení budovy MŠ

5 5 4. Spolupráce se ZŠ, rodiči a ostatními partnery Základní škola S úsměvem do školy spolupráce se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí, konzultace připravenosti dětí na vstup do školy, pořádání společných slavností s prvními ročníky společné hodiny tělocviku mikulášská besídka společné posezení u vánočního stromečku dětská sportovní olympiáda ukázka práce hasičů na hřišti Rodiče Pravidelná spolupráce s rodiči informace pro rodiče o programech předškolního vzdělávání a vývoji dětí, nabídka poradenského servisu v otázkách výchovy a rozvoji dovedností. Spolupráce je velmi různorodá a má stoupající tendenci. Akce pro děti a rodiče Mámo, táto, pojď si hrát výroba draků, dýňování zdobíme vánoční stromečky a pečeme z vizovického těsta zdobíme velikonoční kraslice vystoupení dětí Den matek v rámci projektu Interkulturní výchovy Den otevřených dveří oslava MDD soutěže, táborák slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáka, ukončení školního roku diskotékou Ostatní partneři spolupráce s Městskou knihovnou, hasiči, kynologickým klubem,policíí Břeclav MÚ- zimní stadion seznámení s ledovou plochou, základy bruslení spolupráce s dětským centrem Planetka v Břeclavi Akce MŠ divadla v MŠ - 1x za měsíc výstava ovoce a zeleniny ve Valticích v Muzeu vinařství návštěva divadla Radost v Brně Mikuláš Tetiny, sokolovna CH. N. V. Vánoční pohádka spojená s vánoční besídkou divadelní představení v kině Koruna v Břeclavi Masopust - karneval kouzelnické představení Zdravé zoubky - přednáška v MŠ

6 6 geografická přednáška v Planetce Zeměználek výlet do Hodonína do ZOO dětský den Noc v ZOO v Planetce Břeclav výchovný koncert O zvířátkách na našem dvoře návštěva knihovny ilustrace J. Lady, pohádka Zájmové kroužky Angličtina hrou Mgr. Lingová Projekty ŠVP - Roční putování se sluníčkem S úsměvem do školy příprava předškoláků na ZŠ, spolupráce ZŠ a MŠ Pes Logopes ve školce rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Získaná částka ,- se využila na materiální vybavení a rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně spolupráce s rodiči Němčina Interkulturní vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů Návštěva pekárny v Poysdorfu, setkání dětí z rakouského Walterskirchenu v naší mateřské škole, návštěva školky v Rakousku spojená s besedou se včelařem Soutěže reprezentace ve výtvarných soutěžích Týden mobility - 2. místo Lada očima dětí výběr z díla - 1., 2., 3. místo Země tučňáků - 2. místo

7 7 5. Využití poradenských služeb PPP Břeclav - vyšetření školní zralosti, vyšetření dětí se speciálními spotřebami, problematika školního vzdělávání SPC Brno, Veslařská, pobočka Hodonín - logopedická depistáž, integrace 6. Multikulturní výchova Děti se vhodnou formou /výběr pomůcek/seznamovaly s odlišnými kulturami a snažily se chápat odlišné kulturní zvyky. Na závěr výtvarná soutěž. 7. Prevence rizikového chování Na začátku školního roku jsme dětem nastavily pravidla chování, která v průběhu roku periodicky připomínáme. Doprovázena jsou obrazovým materiálem, který se vztahuje ke konkrétním pravidlům. Učitelky rovněž rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy, úctu k životu druhého člověka a respekt k individualitě každého jedince. Průběžně jsou sledovány sociální projevy dětí, výuka je zaměřena na vhodnou adaptaci do kolektivu a vytváření celkového pozitivního klima v MŠ. Široká nabídka aktivit přispívá k budování zálib a zájmů již od útlého věku a působí preventivně. Podrobná analýza - evaluace šk. roku 2013/14 je zpracována jako součást dokumentace MŠ (termín do srpna 2014). 3. Charakteristika základní školy Areál základní školy sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny. Nedaleko školy je vytvořena přírodní učebna. V žluté budově jsou umístěny třída, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní družiny s kapacitou 77 dětí. Od září 2013 funguje třetí oddělení školní družiny, umístěné v jedné z kmenových tříd. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout. V červené budově jsou umístěny kmenové třídy ročníku a odborná učebna ICT s 25 pracovními stanicemi. Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Údaje o počtu žáků Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Prům. počet žáků na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ,75 Celkem ,33 Celkový počet žáků v 1. ročníku : 28

8 8 Spolupráce Město Břeclav kulturní, sportovní a jiné vzdělávací akce a aktivity Charvatčané kulturní akce IQ Roma servis interaktivní programy pro žáky, individuální doučování romských dětí knihovna besedy, knihovnické lekce, soutěže Duhovka T-ball, keramické dílny, tematické programy, projektové aktivity Lokomotiva volejbalový oddíl volejbalová přípravka Salma o.s. charitativní zázemí pro společné akce se stacionářem UTILIS 4. Rámcový popis personálního zabezpečení Celá organizace zaměstnává 32 zaměstnanců, 22 pedagogů (z toho 2 na MD) a 10 správních zaměstnanců. Z toho v základní škole pracuje 13 učitelů a 2 vychovatelky. Pedagogický sbor základní školy je až na jednoho muže - učitele ženský a až na výjimku kvalifikovaný (jedna učitelka letos v květnu ukončila bakalářské studium učitelství speciální pedagogiky na MU Brno a pracovala zatím na škole na částečný úvazek). Na škole pracuje také kvalifikovaná výchovná poradkyně, metodička prevence rizikových jevů i koordinátorka EVV absolvovaly zákonné specializační studium. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb *) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ Celkový počet pedagogických pracovníků 17 (včetně vychovatelek a MD) Z toho odborně kvalif. dle z.č. 563/2004 Sb. 16 Nepedagogičtí pracovníci 8 Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Vzdělání Aprobace Prac. zař. Úvazky třídnictví ZŠ Mgr.Jitka PdF UJEP Brno Učitelství pro I. St. ZŠ ŘŠ 1 Šaierová Mgr.Lenka Horníčková PdF UP Olomouc Učitelství pro I. St. ZŠ Zástupce ŘŠ 1 Mgr.Lenka Damcová PF JČU Č. Budějovice JA, JČ MD

9 9 Ing.Miroslava Malhocká Mgr.Ludmila Dobešová Mgr. Veronika Hasilová Mgr.Helena Kaňová Mgr.Anna Marečková Mgr.Anna Slavíková Mgr. Bohumíra Struhárová Mgr. Bohuslava Pížová VŠE Bratislava VUT Brno Pg. studium pro učit. všeob. vzděl. a odb. před. 7.tř. 1 PF UP Olomouc Učitelství pro MŠ 3.tř./ VP 1 PdF UO Olomouc JN, TV 5.tř. 1 PdF UJEP Brno Učitelství pro I. st. ZŠ 2.tř. 1 PF UJEP Brno Tv-Z 8.tř. 1 PřF UJEP Brno M-F 9.tř 1 FF Ostrava JČ-D MD PdF UJEP Brno JČ -D Zástup za MD Mgr.Josef Tichý PdF UJEP Brno Učitelství pro I. st. ZŠ 4.tř. 1 Eva Vymyslická OU Ostrava Učitelství pro I. st. ZŠ 1.tř. 1 Ing.Linda Venosová Blanka Banasiková Soňa Chmelková Bc.Alice Brychtová MZLU Brno, PdF MU Brno Zahradnictví, DPS- učitel odborných před. na SŠ 1 6.tř./ ICT 1 SPgŠ Znojmo Učitelství pro MŠ vychovatelka Asistent pg 0,82 0,35 SPgŠ Znojmo Vychovatelství Vychovatelka 0,85 MU Brno NJ, speciální pedagogika Učitelka 0,36 Věkové složení pedagogů Věk Učitelé Ženy Muži Do 35 let let 6 0 Nad 50 let 3 1 Prac. důchodci nepobírající důchod 0 0 Prac. důchodci pobírající důchod 2 0 Celkem 14 1 Rodičovská dovolená 2 0 Provozní zaměstnanci Alžběta Komárková Hospodářka 0,975 Eduard Hladík Školník 0,925 Anna Pochylá Uklizečka ZŠ 0,975

10 10 Petra Janošková Uklizečka ZŠ 0,9 Hana Fibingrová Vedoucí ŠJ 1 Věra Chorvátová Vedoucí kuchařka 1 Pavla Janošková kuchařka 1 Sylva Trebulová kuchařka 1 5. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle aktuální nabídky. Letos jsme zorganizovali 2 semináře pro celý učitelský sbor v prostorách školy: první pomoc klima třídy a školy, právní vědomí učitele, legislativa v praxi Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů, knih a vzdělávacích programů. ZŠ TYP KURZU POČET CENA Právo ve škole 1 0 Školení první pomoci pro pedagogy Vybrané aktuální otázky šk. managementu Zákon o pedag. prac. a pracovně právní problematika ve školství Studium vých.poradce Právní odpovědnost učitelů ZV Reedukace dysortografie Doplňková činnost BOZP Stravování Základy řízení a kontr. Mechanismy uplatňování při činnosti školní jídelny Zákoník práce ve školské praxi Celostátní konference Úpravy RVP Školní vzdělávací program změny Inspekce práce po změnách zákoníku Poruchy identity romského dítěte 1 50 Právní odpovědnost učitelů ZV Vybrané aktuální otázky školského managementu Zákon o ped. prac. a pracovněprávní problematika ve školství Reedukace dysortografie Novela právních předpisů 1 500

11 11 Nápadní do ČJ Občanský zákoník Riskuj-využití POWERPOINTU Kázeň a klima školy EU Budování pozitivního vztahu k matematice Počítačová podpora výuky fin. gram. na ZŠ Splývavé čtení Splývavé čtení Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa - hranoly v 7. r Dobré nápady pro výuku inform. na 2. st. ZŠ Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování na 1. st. ZŠ Příprava na hodinu angličtiny Dalších 49 fyz. experimentů, které se nevešly do F MŠ Školení první pomoci pro pedagogy Rozvoj grafomotorických dovedností Relaxační techniky Vítejte u nás Jak inovovat šk. vzd. program MŠ Neklidné dítě problém zvaný ADHD Neklidné dítě problém zvaný ADHD Změny v právních předpisech Smart 4 2 Vítejte u nás Rozvíjení jazykových schopností Za logopedií na Zlínsko Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání Mgr. Anna Marečková Koordinátor EVVO - Mendlova univerzita Brno Environmentální vzdělávání pro pedagogy 2. Mgr. Bohumíra Struhárová Výchovný poradce MU Brno, Kvalifikační studium výchovného poradenství, na mateřské dovolené 3. Mgr. Veronika Hasilová metodik prevence - DDM Strážnice, Radějovská studium pro výkon specializovaných činností- prevence sociálně patologických jevů

12 12 6. Zapojení školy do rozvojových programů RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2013 s pracovním názvem Pes Logopes ve školce (září prosinec) Projekt byl zaměřený na rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně spolupráce s rodiči. K aktivní spolupráci děti motivovala postavička psa Logopsa, kterou děti již znaly a navazovala na naučnou edici s vypracovaným vlastním projektem. Logopedická prevence probíhala ve třech úrovních: 1 individuální práce s dětmi s vícečetnými vadami Těmto dětem se věnovala ve třídě s kapacitou 18 dětí kvalifikovaná pedagožka. 2 logo kroužky pro děti s méněčetnými vadami 3 prevence pro všechny děti formou jazykové a řečové výchovy. Získané finanční prostředky ve výši Kč byly využity nejen na logopedickou prevenci, rozvoj a nápravu řečových dovedností dětí, ale i na materiální vybavení (interaktivní tabule s vybavením, fotoaparát, nadstandardní pomůcky pro jazykovou výchovu a odbornou literaturu). 7. Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z.1.07/1.4.00/ Přidělené prostředky ve výši Kč byly použity na zlepšení vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti informačně komunikačních technologií a interaktivní výuky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do výše uvedeného projektu byla škola zapojena od a letos koncem února byl projekt ukončen.

13 13 8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Opakují s vyznamenání m Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem školu za Hodnocení chování Stupeň z chování za I. pololetí Počet % z počtu všech žáků školy ,25% 2 1 0,58% 3 2 1,16% Stupeň z chování za II. pololetí Počet % z počtu všech žáků školy ,85% 2 1 0,57% 3 1 0,57% 3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2013/2014 : 230 Za I. pololetí 29 neomluvených hodin, za II. poletí již 201 hodin, z toho 185 neomluvených hodin měla Jesika Danihelová žákyně 6. třídy, proto podala ředitelka školy oznámení na její rodiče pro podezření za zanedbání povinné školní docházky. Průměr na jednoho žáka: 1,32

14 14 9. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia 4 leté studium SOŠ SOU Konzervatoř Počty žáků přijatých % 7,143% 71,43% 21,429% Počet vycházejících žáků ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník ročník 3 Celkem 17 Zápis k povinné školní docházce R o z h o d n u t í Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky O dodatečném odložení povinné škol.doch Další dle 165,odst.2 ŠZ 24 0 Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 31 Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2014/2015: Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Ostatní kontroly VZP: Kontrolou byl zjištěn přeplatek, který byl vrácen. Dodržování oznamovací povinnosti, přehledy plateb, oznamovací povinnosti- nebyly shledány závady. OSSZ: Dodání chybějících přihlášek a odhlášek, jinak bez závad Hygienická stanice Břeclav: bez závad

15 15 Zájmová činnost 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy povinně volitelné předměty kroužky volnočasové aktivity třídní, družinové a školní akce Povinně volitelné předměty: 6. ročník Sportovní hry /1 Kondiční cvičení /1 7. ročník Sportovní hry /1 Kondiční cvičení /1 8. ročník Informatika /1 9. ročník Finanční gramotnost /1 Informatika /1 Mgr. A.Marečková Mgr. V.Hasilová Mgr. A.Marečková Mgr. V.Hasilová Ing. L.Venosová Ing. M. Malhocká Ing. L. Venosová Kroužky školní Název kroužku Vedoucí kroužku Dyslektický kroužek Mgr. Helena Kaňová třída Výtvarné odpoledne/ šd Blanka Banasiková třída Atletický kroužek Mgr. Eva Vymyslická třída Vaření Mgr. Helena Kaňová třída Němčina / EU projekt Bc. Alice Brychtová třída Němčina / EU projekt Mgr. Veronika Hasilová 4.,5.,6. třída Kroužky jsou zpoplatněny 250 Kč za pololetí. Externí Jazyk anglický Biblický Softball Volejbal. přípravka 1.,2.,3. třída 1.-5.třída 2.-7.třída 1.-5.třída

16 16 Volnočasové aktivity třídní, družinové a školní akce Prezentace na veřejnosti, tradiční školní akce: Vítání prvňáků Pasování na čtenáře V úterý odpoledne , byli žáci za přítomnosti svých rodičů a příbuzných pasováni na čtenáře. Při této příležitosti jim byla slavnostně předána čítanka. Program byl doplněn soutěžemi pro děti i rodiče. Opékání na školním dvoře Společenská akce pro žáky a jejich rodiče, (úkoly na stanovištích jako povozit se v kolečkách, střelit si na fotbalovou branku, hodit na cíl a trefit se klaunovi do úst, zaskákat si v pytli nebo zkusit se projít po laně, pro nejmenší byla připravena jízda na poníkovi nebo malování na trička a na obličej). Všichni si mohli opéct špekáček. Celou akci uspořádal a zrealizoval školní parlament za pomoci pedagogů.

17 17 Loučení s deváťáky Slavnostní ukončení škol. roku se zábavným kulturním programem žáků, prezentací školních prací a se slavnostním rozloučením a předáváním vysvědčení deváťákům. Akce proběhla v sokolovně pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří Den otevřených dveří je již každoročně pro rodiče možností nahlédnout do výuky našich žáků a i letos se konal v předvánoční době. Byl spojen se slavnostním odpolednem, kde se sešli žáci, rodiče a učitelé naší školy, aby společně prostřednictvím krátkého vánočního programu sdíleli atmosféru blížících se vánočních svátků. Nedílnou součástí setkání byla již tradičně pořádaná Burza hraček, které do ní věnovali rodiče a děti a výtěžek z prodeje těchto předmětů včetně drobných výrobků žáků byl i letos společným příspěvkem na dobrou věc. Tento rok byl výtěžek burzy věnován místnímu stacionáři UTILIS, který se stará o handicapované děti. Kafka školní časopis Charitativní aktivity Burza hraček - Na burze si zájemci mohli zakoupit některou z hraček, které věnovali žáci. Výtěžek z prodeje už tradičně škola věnuje na charitativní účely. Předání finančního daru centru UTILIS Dne proběhlo předání finančního výtěžku ze školní burzy dětem z centra UTILIS přímo u nich ve stacionáři. Součástí odpoledne byla i malá vánoční besídka, které jsme se aktivně zúčastnili.

18 18 Sběr víček pro Danielku Danielka nevidí, nemluví a je postižena těžkou dětskou mozkovou obrnou. Sběrem chceme pomoci získat prostředky na speciální vozík pro handicapované děti. Nejbohatší ekosystémy planety Země, vzdělávací projekt na 5 let. Přednášky se zabývají ochranou divoké přírody jihovýchodní Asie. Vstupné je přímou podporou 1. české soukromé rezervace Green Life v Indonésii. Mandaly dětem - vernisáž celostátní výtvarné charitativní soutěže. Výstava v Brně probíhala v březnu, od dubna putuje po celé ČR, výtěžek z prodeje mandal bude věnován charitativnímu sdružení Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Čtení pomáhá do projektu Čtení pomáhá jsou zapojeni téměř všichni žáci školy od 3. ročníku. Je jednou z mnoha aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti. Ostatní školní akce: Akce organizované školou Název akce Ročník EVV Farma Salma 1.,2.,3. Poznej lužní les - Kančí Obora (MÚ) 4. Cvičení v přírodě 3. Ekosystémy (tropický deštný prales, Korálový útes Kultura (divadla, filmy, koncerty) Mahenovo divadlo, Brno 4. Divadlo Uh. Hradiště - Lucerna Divadlo Polárka, Brno Šd.,2.,3. Domino Theatre, Brno (anglické divadlo) 8., 9. Divadelní představení, Brno ( německé) Popelka benefiční představení Divad. představení, DK Břeclav - Hurvínek Výstava betlémů, Hodonín 4. Kino Koruna 1.-9.

19 19 Knihovna Beseda se starostou 9. Knihovnické lekce Besedy, přednášky, vzdělávací pořady Planetárium Brno 1.,2. Beseda o Číně Zdravé vaření ukázka, oběd, fma Lagris Muzeum hraček Lednice 1. Muzeum Břeclav - Merkur 2.,3.,4. Ptáci jižní Moravy Ekologicko-přírodovědná exkurze do Lednice 6., 7. Prevence Peer programy 6. Vrstevnické programy 5.,7.,8. Tělovýchovné aktivity Minivolejbal Plavání (40 hod.) 2., 3. Bruslení Předvánoční sportovní dopoledne - žákovské a učitelské týmy (přehazovaná, volejbal, vybíjená) Ostatní akce Školní výlety Slavnost Slabikáře 1. Barevný týden Mikuláš (organizováno školním parlamentem) MŠ, 1.st. Karneval 3. Vánoce ve ŠD, ve třídách ŠD, Týden mobility - Bezpečnostní složky ukázky zásahu, dopravní soutěž Dopravní výchova 4.,5. Den imunity sport, tanec Malované tašky vánoční dílna ŠD, rodiče Vzdělávací a naukové soutěže, olympiády Název soutěže Kolo Ročník Umístění O nejlepšího němčináře školní Přírodovědný klokan školní Nej přírodopisec školní Nej převaděč fyzik. jednotek školní Nej znalec chemic. názvosloví školní 8.,9. Matematický klokan Kraj., celost místo Pythagoriáda okresní místo Pišqorky 8, 9. Olympiáda z anglického jazyka okresní ,7. místo Olympiáda z dějepisu školní Olympiáda z českého jazyka okresní ,10. místo

20 20 Olympiáda ze zeměpisu okresní ,10. Finanční gramotnost krajské 9. 3.místo Recitační soutěž okres Dopravní soutěž - Besip okresní místo Mezinárodní den Pí školní Finanční gramotnost - celostátní soutěž Letošní rok se žáci 9. třídy v rámci výuky Finanční gramotnosti zúčastnili již 5. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost vyhlášenou MŠMT. Vítězové školního kola Silvie Štěpánková, Leona Balgová a Igor Korčák vytvořili tříčlenný tým pro účast v okresním kole a umístili se na 1. místě, ze kterého postoupili do krajského kola a umístili se na pěkném 3. místě. Matematický klokan Každoročně se žáci třídy zúčastňují mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Letos v kategorii Klokánek (4. a 5. tř.) získal žák 5. třídy Tomáš Baránek maximální počet - tedy 100 bodů a umístil se spolu se stejně úspěšnými žáky na 1. místě v rámci školního, oblastního, republikového a vlastně i mezinárodního kola. Výtvarné a hudební soutěže Název Třída Kolo Umístění Pod modrou oblohou (VV) celostátní Malujeme Vánoce 1., 2 x 3., 4 Zdraví a my x 1., 2 x 2., 3. Lužní les na jaře , 2 x 2., 5.,6. Mandala dětem ŠD Celostátní charitativní Tělovýchovné a sportovní soutěže Název Třída Kolo Umístění OVOV- odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní Šachy Okresní krajské 1. místo 12. místo

21 21 Přespolní běh okresní Mc Donald cup Přehazovaná (organizace) okresní 2.,3. místo Veslování na trenažérech okrskové pořadí škol 1.,2x2.,3., 2. Coca cola Cup okrskové 1. Pohár rozhlasu okresní 3. / st. žákyně OBŠ 1., x 1. místo 4 x 2. místo 4 x 3. místo 2 x 1. místo 2 x 2. místo 3 x 3. místo 3 x 1. místo 1 x 2. místo Orion Florbal cup okrskové E on city cup místo Nejúspěšnější žáci v krajských kolech soutěží byli oceněni starostou města Projekty, projektové vyučování Název akce Popis akce ročník Poznej LVA LVA, ekosystémy, salety 3., 4. Pasování na čtenáře S programem i pro rodiče 1. Záložka do škol Celost. projekt, Slovensko 3., 8. Den Slabikáře 1.. Flora a fauna lužních lesů 2., 3.,4. Zdravé zuby 1.,2.,3.,4. Pohádkový indiánský den 1.

22 22 Slované Příchod, tradice, řemesla 1.,2.,4.,5. Slovanů.SVČ Duhovka Domácí zvířata 2. Slovní druhy 2. Hravě žij zdravě Internetový kurz zdravého životního 5. stylu, soutěž Fyzika nejen teoreticky 8., 9. Den Země Rozumíme penězům Finanční svoboda FG řešení reálných fin. situací formou deskové hry šd , Etnické skupiny Projektové vyučování 9. Wetter, Schule, Mein Tag Projektové vyučování - němčina 9.,8. Meine Familie, Die Familie von 7. Telefongespräch, Mein Brief 7., 8. Ich meine Hobby, Wohnung 9. Was essen wir gern? 8. Einkaufen Im Geschäft 8. Meine Haustiere 9. Die Einladungskarte, Meine 8. Woche Meine Freizeit 9. My favourite city.angličtina.. 9. My school 5. My comic My future 8. The recipe 7. We re going to London Halloween tematicky zaměřené 2 vyuč. hodiny 3. Projekt Stromy nedávají jen kyslík Třídy: 6., 7., 8., 9 Předměty: PŘ, CH, M Popis činnosti: Žáci v jednotlivých předmětech zpracovali téma Stromy z různých hledisek z botanického, chemického i matematicko-fyzikálního. Zabývali se tradičními i méně známými poznatky o stromech. Například fotosyntéza (Ch), tvorba kyslíku - množství, cena vč. výpočtů (M, F), strom jako klimatizační zařízení (M, F), stromy a zdraví (Př), zajímavosti (Nej, stromový horoskop, stromy jako národní symboly, vaření ze stromů Př). Organizace: žáci pracovali na zadaných tématech ve skupinách (2-3 žáci), s pomocí internetu získali a zpracovali informace.

23 23 Halloween Karneval Branný den

24 24 Fyzika nejen teoreticky Sedmáci si v březnu v rámci hodiny fyziky vyzkoušeli a ověřili některé fyzikální teorie na praktických pokusech Věnovali se Newtonovým pohybovým zákonům, hledali těžiště těles, objevovali vlastnosti kapalin Pracovali ve skupinkách, vše důkladně zapisovali, kreslili a praktická fyzika se jim opravdu podařila. Projekt Finanční svoboda V červnu letošního školního roku byl do výuky Finanční gramotnosti opětovně zařazen osvědčený a oblíbený výukový program Finanční svoboda v rámci pětihodinové skupinové aktivity žáků 9. třídy. Formou deskové hry se žáci pokusili být sami sobě finančními poradci a rozhodovat tak o svých financích, činit významná investiční rozhodnutí a odzkoušet si reálné finanční situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Hudební nástroje Žáci 8. třídy vyráběli hudební nástroje v rámci učiva fyziky o zvuku. Nejdříve se něco naučili z teorie, později vyhledali různé neobvyklé hudební nástroje, s nimi seznámili ostatní žáky. Závěrem jako domácí úkol libovolný nástroj vyrobili, vtipně popsali a ještě nám na něj zahráli

25 25 Modrý den - 2. duben Světový den autismu pořádá Modrá beruška, komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé společnosti Naše škola podpořila tento den tím, že jsme vytvořili nástěnku s informacemi, nejrůznějšími odkazy a radami. Uspořádali jsme Modrý den, tj. každý žák třídy, který se aktivně zapojil, měl na sobě modré tričko, mikinu. Zapojení do projektů: Záložky - česko-slovenský projekt na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy, stoupá zájem škol o spolupráci se slovenskými školami, děti si nacházejí nové kamarády na Slovensku a vyrobené záložky putují oběma směry přes hranice, Férová škola zapojení do víceletého projektu EU na podporu inkluzívního vzdělávání a individuální integrace, škola byla certifikována LLP jako Férová škola Němčina do škol v Břeclavi projekt EU - již druhým rokem běží zájmový kroužek němčiny, který je nabízen žákům 4., 5. a 6. třídy. Kroužek je zcela bezplatný, protože jsme se zapojili do projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj nabízený Obchodní Akademií Břeclav Němčina do škol v Břeclavi. Snahou je děti naučit hravým a zábavným způsobem základům německého jazyka. Součástí tohoto projektu jsou i výjezdy do Rakouska a společné akce u nás, na kterých se žáci setkávají se svými rakouskými kamarády. Veškeré materiály jsou pro žáky v tomto kroužku zcela zdarma, jsou hrazeny z projektu. Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů Čím dříve, tím lépe Čím hravěji, tím úspěšněji - ( Interkulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen ). Výuka probíhá pod vedením lektorky, učitelky naší základní školy, která dětem v MŠ osvojuje základy cizího jazyka, a to vesměs hravými formami, které děti nevytrhují z jejich světa her, pohybu a zpěvu, ale obohacují ho o nový pohled, možnost porozumění a dorozumívání se s blízkými sousedy. Maňásci, pohybové hry, zpěv, říkanky, hrací karty, malování, rolové hry a kutění - to jsou nejčastější každodenní aktivity dětí v mateřské škole. Děti MŠ v rakouské pekárně

26 26 Projekt 72 hodin - Ruku na to - projekt plný dobrovolnických aktivit po celé ČR. Někteří žáci naší školy sami vymysleli svůj vlastní projekt, jak pomoci ve svém okolí. Zrealizovali zábavné odpoledne s programem pro děti se zdravotním postižením z břeclavského denního stacionáře UTILIS. ICILS - testování žáků 8. roč. v informační gramotnosti získali jsme 5. místo v ČR mezi základními školami, v Jihomoravském kraji na 5. místě hned za čtyřmi víceletými gymnázii. Výuka ICT Ve školním roce 2013/2014 se ICT opět každý den plně využívalo ve výuce na 1. i 2. stupni ZŠ. Byl dokončen projekt Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného. Učitelé 2 roky velmi aktivně tvořili DUM digitální učební materiály, které si ověřili ve výuce předmětů ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, PŘ, Z. Materiály byly vytvořeny především v programu Smart Notebook, částečně i v SW Powerpoint. Sady vytvořených materiálů jsou zaměřeny na procvičování učiva různých předmětů a témat. Výstupy vedou k osvojení probírané látky, k lepší orientaci v daném učivu. Letos byly vyměněny počítače ve sborovnách, sloužící pro přípravu pedagogických pracovníků, dále byl dokoupen notebook pro učitelky MŠ. Starší, již nevyhovující počítače, budou umístěny ve školní družině a mateřské škole. Mateřská škola získala prostředky z Rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které využila na zakoupení interaktivní tabule Smart s ozvučením, notebooku, dataprojektoru, vše doplnil výukový software pro MŠ a digitální fotoaparát. Letos se opět naši žáci v rámci výuky informatiky zapojili do mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou, pořádané ZŠ Moravská Třebová, ul. Palackého. Tématem letošního ročníku byla Cesta. Naše obrázky tentokrát nebyly mezi vítěznými. Přesto ale byly obrázky Václava Šebesty z 7. třídy a Zuzany Knejzlíkové z 8. třídy mezi vybranými a vystavenými na výstavě, která bývá tradičně slavnostně otevřena při vyhlášení vítězů. Václav Šebesta 7. třída Počítačová učebna byla po celý školní rok hojně využívána ve všech předmětech k procvičování učiva, k vyhledávání informací, atd. všemi třídami od 1. až po 9. třídu. Škola letos zakoupila interaktivní učebnice a cvičení od firmy Fraus Zuzana Knejzlíková 8. třída Člověk a jeho svět pro 5. ročník pro výuku vlastivědy a přírodovědy. Výukový software pro hudební výchovu a dyslektický kroužek. Naše základní škola byla vybrána do mezinárodního výzkumu informační gramotnosti ICILS se žáci 8. třídy zúčastnili testování, jehož realizaci v České republice zajišťuje

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více