Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena: 9. 10."

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, , IČO: Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jitka Šaierová Projednáno na pedagogické radě: Rada školy seznámena:

2 2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy Základní údaje o škole Mateřská škola Charakteristika základní školy... 7 Údaje o počtu žáků... 7 Spolupráce Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání Zapojení školy do rozvojových programů Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ostatní kontroly Údaje o aktivitách a prezentaci školy Environmentální výchova Údaje o prevenci rizikových jevů, výchovné poradenství Prevence rizikových jevů Časový harmonogram programů a akcí MPP 2013/ Spolupráce s organizacemi a institucemi: Výchovné poradenství Školní družina Kroužky Akce ŠD Zařízení školního stravování Základní údaje o hospodaření školy v roce Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery... 37

3 3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Identifikátor IČO Adresa Kpt. Nálepky 7, Břeclav 6 Právní norma příspěvková organizace Zřizovatel Adresa Ředitelka školy Webové stránky Město Břeclav nám. T.G.Masaryka 3, Břeclav Mgr. Jitka Šaierová Součásti školy základní škola kapacita 300 žáků mateřská škola kapacita 67 žáků školní družina kapacita 77 žáků školní jídelna kapacita 280 jídel školní jídelna výdejna kapacita 83 jídel Rada školy zřízena podle 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění Mgr. Lenka Horníčková - předseda Martin Radkovič - místopředseda Mgr. Anna Marečková - člen Radka Kobrová - člen Dagmar Benešová - člen Kamila Rausová - člen Základní škola je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Leží v okrajové části města Břeclav, v Charvátské Nové Vsi, v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa. Kapacita školy je 300 žáků, v současnosti vzděláváme okolo 170 žáků. Součástí školy je také školní družina, školní jídelna s výdejnou a mateřská škola. Ta sídlí v samostatné budově umístěné přes park, na ulici Tyršův sad. 2. Mateřská škola Počet oddělení MŠ Počet dětí v MŠ 3 67 Přepočtený úvazek Pedagog. zaměstnanci 5 5 Správní zaměstnanci 2 2,087 Celkem zaměstnanců 7 7,087

4 4 Zaměstnanci MŠ Hana Šimková SPgŠ Učitelství na MŠ Ved.učitelka 1/ 25 UP Olomouc- spec. pg. Jarmila Krejzová SPgŠ Kroměříž Učitelství na MŠ učitelka 1 Marcela Zajícová SPgŠ Znojmo Učitelství na MŠ učitelka 1 Marie Kaňová SPgŠ Znojmo Učitelství na MŠ učitelka 1 Anna Drobiličová SPgŠ Karlovy Učitelství na MŠ učitelka 1 Vary Renata Bartolšicová Uklizečka MŠ výdej stravy 1 Dana Vojáčková Školnice MŠ výdej stravy, topič 1, Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2013/14 provoz MŠ 6.00 h h přijato 67 dětí, plná kapacita MŠ třída Broučků - 18 dětí, z toho 3 děti integrovány /logopedicky / třída Hvězdiček - 27 dětí / 3 povolené výjimky / třída Sluníček 22 dětí jednotlivé třídy - heterogenní s nepravidelnou docházkou 0 změny v počtu zapsaných dětí 0 dodatečné přihlášky, přijetí - 0 výsledky zápisu - při přijímacím řízení do MŠ zapsáno 24 dětí 21 dětí přijato + 3 na výjimku odklad školní docházky 3 děti z důvodu školní nezralosti 2. Výchovně vzdělávací proces Výchova a vzdělávání vychází ze ŠVP PV Barevný rok. Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který obsahuje 10 tematických okruhů, rozdělených do týdenních tematických celků. Jednotlivé celky se dle aktuálních potřeb měnily a doplňovaly. Jednotlivé projekty reagovaly na aktuální situace /svátky, roční období, významná výročí, události /. Při výchovně vzdělávací práci je důsledně respektován individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, schopností a zájmů. Na estetičnosti budovy a prostorů MŠ se děti podílejí samy a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru MŠ. 3. Oblast materiálního vybavení a oprav třída Sluníček byla k novému školnímu roku vybavena novým moderním nábytkem zrealizovala se výměna dveří v 1. patře a bezpečnostní zábrana u schodiště budova MŠ a zařízení prochází pravidelnými bezpečnostními a hygienickými revizemi, závady jsou průběžně odstraňovány z bezpečnostních důvodů byla pořízena vstupní brána na zahradu. Město Břeclav provedlo v rámci EU zateplení budovy MŠ

5 5 4. Spolupráce se ZŠ, rodiči a ostatními partnery Základní škola S úsměvem do školy spolupráce se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí, konzultace připravenosti dětí na vstup do školy, pořádání společných slavností s prvními ročníky společné hodiny tělocviku mikulášská besídka společné posezení u vánočního stromečku dětská sportovní olympiáda ukázka práce hasičů na hřišti Rodiče Pravidelná spolupráce s rodiči informace pro rodiče o programech předškolního vzdělávání a vývoji dětí, nabídka poradenského servisu v otázkách výchovy a rozvoji dovedností. Spolupráce je velmi různorodá a má stoupající tendenci. Akce pro děti a rodiče Mámo, táto, pojď si hrát výroba draků, dýňování zdobíme vánoční stromečky a pečeme z vizovického těsta zdobíme velikonoční kraslice vystoupení dětí Den matek v rámci projektu Interkulturní výchovy Den otevřených dveří oslava MDD soutěže, táborák slavnostní rozloučení s předškoláky, pasování na školáka, ukončení školního roku diskotékou Ostatní partneři spolupráce s Městskou knihovnou, hasiči, kynologickým klubem,policíí Břeclav MÚ- zimní stadion seznámení s ledovou plochou, základy bruslení spolupráce s dětským centrem Planetka v Břeclavi Akce MŠ divadla v MŠ - 1x za měsíc výstava ovoce a zeleniny ve Valticích v Muzeu vinařství návštěva divadla Radost v Brně Mikuláš Tetiny, sokolovna CH. N. V. Vánoční pohádka spojená s vánoční besídkou divadelní představení v kině Koruna v Břeclavi Masopust - karneval kouzelnické představení Zdravé zoubky - přednáška v MŠ

6 6 geografická přednáška v Planetce Zeměználek výlet do Hodonína do ZOO dětský den Noc v ZOO v Planetce Břeclav výchovný koncert O zvířátkách na našem dvoře návštěva knihovny ilustrace J. Lady, pohádka Zájmové kroužky Angličtina hrou Mgr. Lingová Projekty ŠVP - Roční putování se sluníčkem S úsměvem do školy příprava předškoláků na ZŠ, spolupráce ZŠ a MŠ Pes Logopes ve školce rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Získaná částka ,- se využila na materiální vybavení a rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně spolupráce s rodiči Němčina Interkulturní vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů Návštěva pekárny v Poysdorfu, setkání dětí z rakouského Walterskirchenu v naší mateřské škole, návštěva školky v Rakousku spojená s besedou se včelařem Soutěže reprezentace ve výtvarných soutěžích Týden mobility - 2. místo Lada očima dětí výběr z díla - 1., 2., 3. místo Země tučňáků - 2. místo

7 7 5. Využití poradenských služeb PPP Břeclav - vyšetření školní zralosti, vyšetření dětí se speciálními spotřebami, problematika školního vzdělávání SPC Brno, Veslařská, pobočka Hodonín - logopedická depistáž, integrace 6. Multikulturní výchova Děti se vhodnou formou /výběr pomůcek/seznamovaly s odlišnými kulturami a snažily se chápat odlišné kulturní zvyky. Na závěr výtvarná soutěž. 7. Prevence rizikového chování Na začátku školního roku jsme dětem nastavily pravidla chování, která v průběhu roku periodicky připomínáme. Doprovázena jsou obrazovým materiálem, který se vztahuje ke konkrétním pravidlům. Učitelky rovněž rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy, úctu k životu druhého člověka a respekt k individualitě každého jedince. Průběžně jsou sledovány sociální projevy dětí, výuka je zaměřena na vhodnou adaptaci do kolektivu a vytváření celkového pozitivního klima v MŠ. Široká nabídka aktivit přispívá k budování zálib a zájmů již od útlého věku a působí preventivně. Podrobná analýza - evaluace šk. roku 2013/14 je zpracována jako součást dokumentace MŠ (termín do srpna 2014). 3. Charakteristika základní školy Areál základní školy sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny. Nedaleko školy je vytvořena přírodní učebna. V žluté budově jsou umístěny třída, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní družiny s kapacitou 77 dětí. Od září 2013 funguje třetí oddělení školní družiny, umístěné v jedné z kmenových tříd. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout. V červené budově jsou umístěny kmenové třídy ročníku a odborná učebna ICT s 25 pracovními stanicemi. Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Údaje o počtu žáků Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Prům. počet žáků na třídu 1. stupeň ,6 2. stupeň ,75 Celkem ,33 Celkový počet žáků v 1. ročníku : 28

8 8 Spolupráce Město Břeclav kulturní, sportovní a jiné vzdělávací akce a aktivity Charvatčané kulturní akce IQ Roma servis interaktivní programy pro žáky, individuální doučování romských dětí knihovna besedy, knihovnické lekce, soutěže Duhovka T-ball, keramické dílny, tematické programy, projektové aktivity Lokomotiva volejbalový oddíl volejbalová přípravka Salma o.s. charitativní zázemí pro společné akce se stacionářem UTILIS 4. Rámcový popis personálního zabezpečení Celá organizace zaměstnává 32 zaměstnanců, 22 pedagogů (z toho 2 na MD) a 10 správních zaměstnanců. Z toho v základní škole pracuje 13 učitelů a 2 vychovatelky. Pedagogický sbor základní školy je až na jednoho muže - učitele ženský a až na výjimku kvalifikovaný (jedna učitelka letos v květnu ukončila bakalářské studium učitelství speciální pedagogiky na MU Brno a pracovala zatím na škole na částečný úvazek). Na škole pracuje také kvalifikovaná výchovná poradkyně, metodička prevence rizikových jevů i koordinátorka EVV absolvovaly zákonné specializační studium. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb *) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ Celkový počet pedagogických pracovníků 17 (včetně vychovatelek a MD) Z toho odborně kvalif. dle z.č. 563/2004 Sb. 16 Nepedagogičtí pracovníci 8 Pedagogičtí zaměstnanci Jméno Vzdělání Aprobace Prac. zař. Úvazky třídnictví ZŠ Mgr.Jitka PdF UJEP Brno Učitelství pro I. St. ZŠ ŘŠ 1 Šaierová Mgr.Lenka Horníčková PdF UP Olomouc Učitelství pro I. St. ZŠ Zástupce ŘŠ 1 Mgr.Lenka Damcová PF JČU Č. Budějovice JA, JČ MD

9 9 Ing.Miroslava Malhocká Mgr.Ludmila Dobešová Mgr. Veronika Hasilová Mgr.Helena Kaňová Mgr.Anna Marečková Mgr.Anna Slavíková Mgr. Bohumíra Struhárová Mgr. Bohuslava Pížová VŠE Bratislava VUT Brno Pg. studium pro učit. všeob. vzděl. a odb. před. 7.tř. 1 PF UP Olomouc Učitelství pro MŠ 3.tř./ VP 1 PdF UO Olomouc JN, TV 5.tř. 1 PdF UJEP Brno Učitelství pro I. st. ZŠ 2.tř. 1 PF UJEP Brno Tv-Z 8.tř. 1 PřF UJEP Brno M-F 9.tř 1 FF Ostrava JČ-D MD PdF UJEP Brno JČ -D Zástup za MD Mgr.Josef Tichý PdF UJEP Brno Učitelství pro I. st. ZŠ 4.tř. 1 Eva Vymyslická OU Ostrava Učitelství pro I. st. ZŠ 1.tř. 1 Ing.Linda Venosová Blanka Banasiková Soňa Chmelková Bc.Alice Brychtová MZLU Brno, PdF MU Brno Zahradnictví, DPS- učitel odborných před. na SŠ 1 6.tř./ ICT 1 SPgŠ Znojmo Učitelství pro MŠ vychovatelka Asistent pg 0,82 0,35 SPgŠ Znojmo Vychovatelství Vychovatelka 0,85 MU Brno NJ, speciální pedagogika Učitelka 0,36 Věkové složení pedagogů Věk Učitelé Ženy Muži Do 35 let let 6 0 Nad 50 let 3 1 Prac. důchodci nepobírající důchod 0 0 Prac. důchodci pobírající důchod 2 0 Celkem 14 1 Rodičovská dovolená 2 0 Provozní zaměstnanci Alžběta Komárková Hospodářka 0,975 Eduard Hladík Školník 0,925 Anna Pochylá Uklizečka ZŠ 0,975

10 10 Petra Janošková Uklizečka ZŠ 0,9 Hana Fibingrová Vedoucí ŠJ 1 Věra Chorvátová Vedoucí kuchařka 1 Pavla Janošková kuchařka 1 Sylva Trebulová kuchařka 1 5. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle aktuální nabídky. Letos jsme zorganizovali 2 semináře pro celý učitelský sbor v prostorách školy: první pomoc klima třídy a školy, právní vědomí učitele, legislativa v praxi Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů, knih a vzdělávacích programů. ZŠ TYP KURZU POČET CENA Právo ve škole 1 0 Školení první pomoci pro pedagogy Vybrané aktuální otázky šk. managementu Zákon o pedag. prac. a pracovně právní problematika ve školství Studium vých.poradce Právní odpovědnost učitelů ZV Reedukace dysortografie Doplňková činnost BOZP Stravování Základy řízení a kontr. Mechanismy uplatňování při činnosti školní jídelny Zákoník práce ve školské praxi Celostátní konference Úpravy RVP Školní vzdělávací program změny Inspekce práce po změnách zákoníku Poruchy identity romského dítěte 1 50 Právní odpovědnost učitelů ZV Vybrané aktuální otázky školského managementu Zákon o ped. prac. a pracovněprávní problematika ve školství Reedukace dysortografie Novela právních předpisů 1 500

11 11 Nápadní do ČJ Občanský zákoník Riskuj-využití POWERPOINTU Kázeň a klima školy EU Budování pozitivního vztahu k matematice Počítačová podpora výuky fin. gram. na ZŠ Splývavé čtení Splývavé čtení Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa - hranoly v 7. r Dobré nápady pro výuku inform. na 2. st. ZŠ Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování na 1. st. ZŠ Příprava na hodinu angličtiny Dalších 49 fyz. experimentů, které se nevešly do F MŠ Školení první pomoci pro pedagogy Rozvoj grafomotorických dovedností Relaxační techniky Vítejte u nás Jak inovovat šk. vzd. program MŠ Neklidné dítě problém zvaný ADHD Neklidné dítě problém zvaný ADHD Změny v právních předpisech Smart 4 2 Vítejte u nás Rozvíjení jazykových schopností Za logopedií na Zlínsko Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání Mgr. Anna Marečková Koordinátor EVVO - Mendlova univerzita Brno Environmentální vzdělávání pro pedagogy 2. Mgr. Bohumíra Struhárová Výchovný poradce MU Brno, Kvalifikační studium výchovného poradenství, na mateřské dovolené 3. Mgr. Veronika Hasilová metodik prevence - DDM Strážnice, Radějovská studium pro výkon specializovaných činností- prevence sociálně patologických jevů

12 12 6. Zapojení školy do rozvojových programů RP MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2013 s pracovním názvem Pes Logopes ve školce (září prosinec) Projekt byl zaměřený na rozvoj řeči a komunikačních schopností u dětí předškolního věku včetně spolupráce s rodiči. K aktivní spolupráci děti motivovala postavička psa Logopsa, kterou děti již znaly a navazovala na naučnou edici s vypracovaným vlastním projektem. Logopedická prevence probíhala ve třech úrovních: 1 individuální práce s dětmi s vícečetnými vadami Těmto dětem se věnovala ve třídě s kapacitou 18 dětí kvalifikovaná pedagožka. 2 logo kroužky pro děti s méněčetnými vadami 3 prevence pro všechny děti formou jazykové a řečové výchovy. Získané finanční prostředky ve výši Kč byly využity nejen na logopedickou prevenci, rozvoj a nápravu řečových dovedností dětí, ale i na materiální vybavení (interaktivní tabule s vybavením, fotoaparát, nadstandardní pomůcky pro jazykovou výchovu a odbornou literaturu). 7. Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z.1.07/1.4.00/ Přidělené prostředky ve výši Kč byly použity na zlepšení vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti informačně komunikačních technologií a interaktivní výuky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do výše uvedeného projektu byla škola zapojena od a letos koncem února byl projekt ukončen.

13 13 8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Opakují s vyznamenání m Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem školu za Hodnocení chování Stupeň z chování za I. pololetí Počet % z počtu všech žáků školy ,25% 2 1 0,58% 3 2 1,16% Stupeň z chování za II. pololetí Počet % z počtu všech žáků školy ,85% 2 1 0,57% 3 1 0,57% 3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2013/2014 : 230 Za I. pololetí 29 neomluvených hodin, za II. poletí již 201 hodin, z toho 185 neomluvených hodin měla Jesika Danihelová žákyně 6. třídy, proto podala ředitelka školy oznámení na její rodiče pro podezření za zanedbání povinné školní docházky. Průměr na jednoho žáka: 1,32

14 14 9. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia 4 leté studium SOŠ SOU Konzervatoř Počty žáků přijatých % 7,143% 71,43% 21,429% Počet vycházejících žáků ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník ročník 3 Celkem 17 Zápis k povinné školní docházce R o z h o d n u t í Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky O dodatečném odložení povinné škol.doch Další dle 165,odst.2 ŠZ 24 0 Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 31 Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2014/2015: Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI. Ostatní kontroly VZP: Kontrolou byl zjištěn přeplatek, který byl vrácen. Dodržování oznamovací povinnosti, přehledy plateb, oznamovací povinnosti- nebyly shledány závady. OSSZ: Dodání chybějících přihlášek a odhlášek, jinak bez závad Hygienická stanice Břeclav: bez závad

15 15 Zájmová činnost 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy povinně volitelné předměty kroužky volnočasové aktivity třídní, družinové a školní akce Povinně volitelné předměty: 6. ročník Sportovní hry /1 Kondiční cvičení /1 7. ročník Sportovní hry /1 Kondiční cvičení /1 8. ročník Informatika /1 9. ročník Finanční gramotnost /1 Informatika /1 Mgr. A.Marečková Mgr. V.Hasilová Mgr. A.Marečková Mgr. V.Hasilová Ing. L.Venosová Ing. M. Malhocká Ing. L. Venosová Kroužky školní Název kroužku Vedoucí kroužku Dyslektický kroužek Mgr. Helena Kaňová třída Výtvarné odpoledne/ šd Blanka Banasiková třída Atletický kroužek Mgr. Eva Vymyslická třída Vaření Mgr. Helena Kaňová třída Němčina / EU projekt Bc. Alice Brychtová třída Němčina / EU projekt Mgr. Veronika Hasilová 4.,5.,6. třída Kroužky jsou zpoplatněny 250 Kč za pololetí. Externí Jazyk anglický Biblický Softball Volejbal. přípravka 1.,2.,3. třída 1.-5.třída 2.-7.třída 1.-5.třída

16 16 Volnočasové aktivity třídní, družinové a školní akce Prezentace na veřejnosti, tradiční školní akce: Vítání prvňáků Pasování na čtenáře V úterý odpoledne , byli žáci za přítomnosti svých rodičů a příbuzných pasováni na čtenáře. Při této příležitosti jim byla slavnostně předána čítanka. Program byl doplněn soutěžemi pro děti i rodiče. Opékání na školním dvoře Společenská akce pro žáky a jejich rodiče, (úkoly na stanovištích jako povozit se v kolečkách, střelit si na fotbalovou branku, hodit na cíl a trefit se klaunovi do úst, zaskákat si v pytli nebo zkusit se projít po laně, pro nejmenší byla připravena jízda na poníkovi nebo malování na trička a na obličej). Všichni si mohli opéct špekáček. Celou akci uspořádal a zrealizoval školní parlament za pomoci pedagogů.

17 17 Loučení s deváťáky Slavnostní ukončení škol. roku se zábavným kulturním programem žáků, prezentací školních prací a se slavnostním rozloučením a předáváním vysvědčení deváťákům. Akce proběhla v sokolovně pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří Den otevřených dveří je již každoročně pro rodiče možností nahlédnout do výuky našich žáků a i letos se konal v předvánoční době. Byl spojen se slavnostním odpolednem, kde se sešli žáci, rodiče a učitelé naší školy, aby společně prostřednictvím krátkého vánočního programu sdíleli atmosféru blížících se vánočních svátků. Nedílnou součástí setkání byla již tradičně pořádaná Burza hraček, které do ní věnovali rodiče a děti a výtěžek z prodeje těchto předmětů včetně drobných výrobků žáků byl i letos společným příspěvkem na dobrou věc. Tento rok byl výtěžek burzy věnován místnímu stacionáři UTILIS, který se stará o handicapované děti. Kafka školní časopis Charitativní aktivity Burza hraček - Na burze si zájemci mohli zakoupit některou z hraček, které věnovali žáci. Výtěžek z prodeje už tradičně škola věnuje na charitativní účely. Předání finančního daru centru UTILIS Dne proběhlo předání finančního výtěžku ze školní burzy dětem z centra UTILIS přímo u nich ve stacionáři. Součástí odpoledne byla i malá vánoční besídka, které jsme se aktivně zúčastnili.

18 18 Sběr víček pro Danielku Danielka nevidí, nemluví a je postižena těžkou dětskou mozkovou obrnou. Sběrem chceme pomoci získat prostředky na speciální vozík pro handicapované děti. Nejbohatší ekosystémy planety Země, vzdělávací projekt na 5 let. Přednášky se zabývají ochranou divoké přírody jihovýchodní Asie. Vstupné je přímou podporou 1. české soukromé rezervace Green Life v Indonésii. Mandaly dětem - vernisáž celostátní výtvarné charitativní soutěže. Výstava v Brně probíhala v březnu, od dubna putuje po celé ČR, výtěžek z prodeje mandal bude věnován charitativnímu sdružení Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Čtení pomáhá do projektu Čtení pomáhá jsou zapojeni téměř všichni žáci školy od 3. ročníku. Je jednou z mnoha aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti. Ostatní školní akce: Akce organizované školou Název akce Ročník EVV Farma Salma 1.,2.,3. Poznej lužní les - Kančí Obora (MÚ) 4. Cvičení v přírodě 3. Ekosystémy (tropický deštný prales, Korálový útes Kultura (divadla, filmy, koncerty) Mahenovo divadlo, Brno 4. Divadlo Uh. Hradiště - Lucerna Divadlo Polárka, Brno Šd.,2.,3. Domino Theatre, Brno (anglické divadlo) 8., 9. Divadelní představení, Brno ( německé) Popelka benefiční představení Divad. představení, DK Břeclav - Hurvínek Výstava betlémů, Hodonín 4. Kino Koruna 1.-9.

19 19 Knihovna Beseda se starostou 9. Knihovnické lekce Besedy, přednášky, vzdělávací pořady Planetárium Brno 1.,2. Beseda o Číně Zdravé vaření ukázka, oběd, fma Lagris Muzeum hraček Lednice 1. Muzeum Břeclav - Merkur 2.,3.,4. Ptáci jižní Moravy Ekologicko-přírodovědná exkurze do Lednice 6., 7. Prevence Peer programy 6. Vrstevnické programy 5.,7.,8. Tělovýchovné aktivity Minivolejbal Plavání (40 hod.) 2., 3. Bruslení Předvánoční sportovní dopoledne - žákovské a učitelské týmy (přehazovaná, volejbal, vybíjená) Ostatní akce Školní výlety Slavnost Slabikáře 1. Barevný týden Mikuláš (organizováno školním parlamentem) MŠ, 1.st. Karneval 3. Vánoce ve ŠD, ve třídách ŠD, Týden mobility - Bezpečnostní složky ukázky zásahu, dopravní soutěž Dopravní výchova 4.,5. Den imunity sport, tanec Malované tašky vánoční dílna ŠD, rodiče Vzdělávací a naukové soutěže, olympiády Název soutěže Kolo Ročník Umístění O nejlepšího němčináře školní Přírodovědný klokan školní Nej přírodopisec školní Nej převaděč fyzik. jednotek školní Nej znalec chemic. názvosloví školní 8.,9. Matematický klokan Kraj., celost místo Pythagoriáda okresní místo Pišqorky 8, 9. Olympiáda z anglického jazyka okresní ,7. místo Olympiáda z dějepisu školní Olympiáda z českého jazyka okresní ,10. místo

20 20 Olympiáda ze zeměpisu okresní ,10. Finanční gramotnost krajské 9. 3.místo Recitační soutěž okres Dopravní soutěž - Besip okresní místo Mezinárodní den Pí školní Finanční gramotnost - celostátní soutěž Letošní rok se žáci 9. třídy v rámci výuky Finanční gramotnosti zúčastnili již 5. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost vyhlášenou MŠMT. Vítězové školního kola Silvie Štěpánková, Leona Balgová a Igor Korčák vytvořili tříčlenný tým pro účast v okresním kole a umístili se na 1. místě, ze kterého postoupili do krajského kola a umístili se na pěkném 3. místě. Matematický klokan Každoročně se žáci třídy zúčastňují mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Letos v kategorii Klokánek (4. a 5. tř.) získal žák 5. třídy Tomáš Baránek maximální počet - tedy 100 bodů a umístil se spolu se stejně úspěšnými žáky na 1. místě v rámci školního, oblastního, republikového a vlastně i mezinárodního kola. Výtvarné a hudební soutěže Název Třída Kolo Umístění Pod modrou oblohou (VV) celostátní Malujeme Vánoce 1., 2 x 3., 4 Zdraví a my x 1., 2 x 2., 3. Lužní les na jaře , 2 x 2., 5.,6. Mandala dětem ŠD Celostátní charitativní Tělovýchovné a sportovní soutěže Název Třída Kolo Umístění OVOV- odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní Šachy Okresní krajské 1. místo 12. místo

21 21 Přespolní běh okresní Mc Donald cup Přehazovaná (organizace) okresní 2.,3. místo Veslování na trenažérech okrskové pořadí škol 1.,2x2.,3., 2. Coca cola Cup okrskové 1. Pohár rozhlasu okresní 3. / st. žákyně OBŠ 1., x 1. místo 4 x 2. místo 4 x 3. místo 2 x 1. místo 2 x 2. místo 3 x 3. místo 3 x 1. místo 1 x 2. místo Orion Florbal cup okrskové E on city cup místo Nejúspěšnější žáci v krajských kolech soutěží byli oceněni starostou města Projekty, projektové vyučování Název akce Popis akce ročník Poznej LVA LVA, ekosystémy, salety 3., 4. Pasování na čtenáře S programem i pro rodiče 1. Záložka do škol Celost. projekt, Slovensko 3., 8. Den Slabikáře 1.. Flora a fauna lužních lesů 2., 3.,4. Zdravé zuby 1.,2.,3.,4. Pohádkový indiánský den 1.

22 22 Slované Příchod, tradice, řemesla 1.,2.,4.,5. Slovanů.SVČ Duhovka Domácí zvířata 2. Slovní druhy 2. Hravě žij zdravě Internetový kurz zdravého životního 5. stylu, soutěž Fyzika nejen teoreticky 8., 9. Den Země Rozumíme penězům Finanční svoboda FG řešení reálných fin. situací formou deskové hry šd , Etnické skupiny Projektové vyučování 9. Wetter, Schule, Mein Tag Projektové vyučování - němčina 9.,8. Meine Familie, Die Familie von 7. Telefongespräch, Mein Brief 7., 8. Ich meine Hobby, Wohnung 9. Was essen wir gern? 8. Einkaufen Im Geschäft 8. Meine Haustiere 9. Die Einladungskarte, Meine 8. Woche Meine Freizeit 9. My favourite city.angličtina.. 9. My school 5. My comic My future 8. The recipe 7. We re going to London Halloween tematicky zaměřené 2 vyuč. hodiny 3. Projekt Stromy nedávají jen kyslík Třídy: 6., 7., 8., 9 Předměty: PŘ, CH, M Popis činnosti: Žáci v jednotlivých předmětech zpracovali téma Stromy z různých hledisek z botanického, chemického i matematicko-fyzikálního. Zabývali se tradičními i méně známými poznatky o stromech. Například fotosyntéza (Ch), tvorba kyslíku - množství, cena vč. výpočtů (M, F), strom jako klimatizační zařízení (M, F), stromy a zdraví (Př), zajímavosti (Nej, stromový horoskop, stromy jako národní symboly, vaření ze stromů Př). Organizace: žáci pracovali na zadaných tématech ve skupinách (2-3 žáci), s pomocí internetu získali a zpracovali informace.

23 23 Halloween Karneval Branný den

24 24 Fyzika nejen teoreticky Sedmáci si v březnu v rámci hodiny fyziky vyzkoušeli a ověřili některé fyzikální teorie na praktických pokusech Věnovali se Newtonovým pohybovým zákonům, hledali těžiště těles, objevovali vlastnosti kapalin Pracovali ve skupinkách, vše důkladně zapisovali, kreslili a praktická fyzika se jim opravdu podařila. Projekt Finanční svoboda V červnu letošního školního roku byl do výuky Finanční gramotnosti opětovně zařazen osvědčený a oblíbený výukový program Finanční svoboda v rámci pětihodinové skupinové aktivity žáků 9. třídy. Formou deskové hry se žáci pokusili být sami sobě finančními poradci a rozhodovat tak o svých financích, činit významná investiční rozhodnutí a odzkoušet si reálné finanční situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Hudební nástroje Žáci 8. třídy vyráběli hudební nástroje v rámci učiva fyziky o zvuku. Nejdříve se něco naučili z teorie, později vyhledali různé neobvyklé hudební nástroje, s nimi seznámili ostatní žáky. Závěrem jako domácí úkol libovolný nástroj vyrobili, vtipně popsali a ještě nám na něj zahráli

25 25 Modrý den - 2. duben Světový den autismu pořádá Modrá beruška, komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé společnosti Naše škola podpořila tento den tím, že jsme vytvořili nástěnku s informacemi, nejrůznějšími odkazy a radami. Uspořádali jsme Modrý den, tj. každý žák třídy, který se aktivně zapojil, měl na sobě modré tričko, mikinu. Zapojení do projektů: Záložky - česko-slovenský projekt na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti Záložka do knihy spojuje školy, stoupá zájem škol o spolupráci se slovenskými školami, děti si nacházejí nové kamarády na Slovensku a vyrobené záložky putují oběma směry přes hranice, Férová škola zapojení do víceletého projektu EU na podporu inkluzívního vzdělávání a individuální integrace, škola byla certifikována LLP jako Férová škola Němčina do škol v Břeclavi projekt EU - již druhým rokem běží zájmový kroužek němčiny, který je nabízen žákům 4., 5. a 6. třídy. Kroužek je zcela bezplatný, protože jsme se zapojili do projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj nabízený Obchodní Akademií Břeclav Němčina do škol v Břeclavi. Snahou je děti naučit hravým a zábavným způsobem základům německého jazyka. Součástí tohoto projektu jsou i výjezdy do Rakouska a společné akce u nás, na kterých se žáci setkávají se svými rakouskými kamarády. Veškeré materiály jsou pro žáky v tomto kroužku zcela zdarma, jsou hrazeny z projektu. Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů Čím dříve, tím lépe Čím hravěji, tím úspěšněji - ( Interkulturelle Bildung für Kinder, Schüler und Pädagogen ). Výuka probíhá pod vedením lektorky, učitelky naší základní školy, která dětem v MŠ osvojuje základy cizího jazyka, a to vesměs hravými formami, které děti nevytrhují z jejich světa her, pohybu a zpěvu, ale obohacují ho o nový pohled, možnost porozumění a dorozumívání se s blízkými sousedy. Maňásci, pohybové hry, zpěv, říkanky, hrací karty, malování, rolové hry a kutění - to jsou nejčastější každodenní aktivity dětí v mateřské škole. Děti MŠ v rakouské pekárně

26 26 Projekt 72 hodin - Ruku na to - projekt plný dobrovolnických aktivit po celé ČR. Někteří žáci naší školy sami vymysleli svůj vlastní projekt, jak pomoci ve svém okolí. Zrealizovali zábavné odpoledne s programem pro děti se zdravotním postižením z břeclavského denního stacionáře UTILIS. ICILS - testování žáků 8. roč. v informační gramotnosti získali jsme 5. místo v ČR mezi základními školami, v Jihomoravském kraji na 5. místě hned za čtyřmi víceletými gymnázii. Výuka ICT Ve školním roce 2013/2014 se ICT opět každý den plně využívalo ve výuce na 1. i 2. stupni ZŠ. Byl dokončen projekt Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, vyhlášeného. Učitelé 2 roky velmi aktivně tvořili DUM digitální učební materiály, které si ověřili ve výuce předmětů ČJ, AJ, NJ, M, F, CH, PŘ, Z. Materiály byly vytvořeny především v programu Smart Notebook, částečně i v SW Powerpoint. Sady vytvořených materiálů jsou zaměřeny na procvičování učiva různých předmětů a témat. Výstupy vedou k osvojení probírané látky, k lepší orientaci v daném učivu. Letos byly vyměněny počítače ve sborovnách, sloužící pro přípravu pedagogických pracovníků, dále byl dokoupen notebook pro učitelky MŠ. Starší, již nevyhovující počítače, budou umístěny ve školní družině a mateřské škole. Mateřská škola získala prostředky z Rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které využila na zakoupení interaktivní tabule Smart s ozvučením, notebooku, dataprojektoru, vše doplnil výukový software pro MŠ a digitální fotoaparát. Letos se opět naši žáci v rámci výuky informatiky zapojili do mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou, pořádané ZŠ Moravská Třebová, ul. Palackého. Tématem letošního ročníku byla Cesta. Naše obrázky tentokrát nebyly mezi vítěznými. Přesto ale byly obrázky Václava Šebesty z 7. třídy a Zuzany Knejzlíkové z 8. třídy mezi vybranými a vystavenými na výstavě, která bývá tradičně slavnostně otevřena při vyhlášení vítězů. Václav Šebesta 7. třída Počítačová učebna byla po celý školní rok hojně využívána ve všech předmětech k procvičování učiva, k vyhledávání informací, atd. všemi třídami od 1. až po 9. třídu. Škola letos zakoupila interaktivní učebnice a cvičení od firmy Fraus Zuzana Knejzlíková 8. třída Člověk a jeho svět pro 5. ročník pro výuku vlastivědy a přírodovědy. Výukový software pro hudební výchovu a dyslektický kroužek. Naše základní škola byla vybrána do mezinárodního výzkumu informační gramotnosti ICILS se žáci 8. třídy zúčastnili testování, jehož realizaci v České republice zajišťuje

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více