Obsah 3. Obsah... 3 Úvod Editace dokumentu Shrnutí Karta Domů... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 3. Obsah... 3 Úvod... 7 1 Editace dokumentu... 9. Shrnutí... 14. 2 Karta Domů... 15"

Transkript

1

2

3 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod Editace dokumentu... 9 Shrnutí Karta Domů Písmo Odstavec Tabulátory Odrážky Číslování Ohraničení a stínování Styl Víceúrovňové číslování nadpisů Šablona Schránka Najít, nahradit Shrnutí Karta Rozložení stránky Konce Sloupce Vzhled stránky Další volby na kartě Rozložení stránky Shrnutí Karta Návrh Motiv Formátování dokumentu Pozadí stránky, ohraničení stránky Shrnutí Karta Vložení Titulní strana Konec stránky, Prázdná stránka Tabulka Ilustrace Obrázek ze souboru... 53

4 Obsah Online obrázky Obrazce SmartArt Graf Snímek obrazovky Aplikace pro Office Online video Odkazy Záložka Křížový odkaz Hypertextový odkaz Záhlaví a zápatí Číslo stránky Textové pole Rychlé části Automatický text Pole z vlastností dokumentu Pole WordArt Řádek podpisu Datum a čas Objekt Rovnice Symbol Shrnutí Karta Zobrazení Zobrazení dokumentů Zobrazit Lupa Okno Makra Shrnutí Karta Reference Obsah Poznámky pod čarou a vysvětlivky Citace a bibliografie Titulky... 86

5 Obsah Rejstřík Shrnutí Karta Korespondence Obálky Štítky Hromadná korespondence Shrnutí Karta Revize Kontrola pravopisu a jazyk Definovat, Tezaurus Počet slov Přeložit Komentář Sledování změn Zámek Shrnutí Karta Soubor Otevírání a zavírání souborů Ukládání dokumentů Nový Tisk Informace Účet Nápověda Možnosti Shrnutí Náměty samostatných cvičení Rejstřík

6 Obsah 6

7 Úvod 7 Východiska publikace Okruh čtenářů Rozsah publikace Uspořádání publikace Jak číst publikaci Terminologie Úprava publikace Úvod Znalost práce s osobním počítačem bývá uváděna jako jeden z předpokladů úspěšnosti manažerů a ekonomů vůbec. Každý absolvent VŠE by měl ovládat přinejmenším práci s textovým procesorem, tabulkovým programem, prezentačním programem a databázovým systémem. Tato publikace nabízí výklad textového editoru Microsoft Word verze 2013 CZ. Publikace byla napsána na základě několikaleté zkušenosti z výuky předmětů Manažerská informatika 1 4 na Fakultě mezinárodních vztahů, na základě školení uživatelů z podnikové praxe a také s přihlédnutím k intenzivnímu využívání programu Word v denní práci autorů. Publikace je určena především studentům volitelného předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1. Pro předmět Manažerská informatika 1 se předpokládá zvládnutí všech popisovaných funkcí, které je vhodné doplnit si studiem dalších učitelem doporučených materiálů. Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít i další zájemci, kteří se chtějí podrobněji seznámit s textovým editorem Word. Omezený rozsah publikace neumožňuje popsat Word do všech detailů. Zaměřuje se na základy, s nimiž se bude absolvent setkávat v praxi. Publikace je rozdělena do 10 kapitol dle karet Wordu. Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet programu Word usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o programu. Publikace je napsána tak, aby čtenář mohl pochopit podstatu i bez výkladu učitele, tj. samostudiem. Je vhodné, aby si čtenář příklady zkoušel u počítače s instalovaným Wordem v popisované verzi 2013 CZ. Po výkladu látky učitelem je možné prohloubit si znalosti domácím samostudiem i bez počítače, neboť publikace obsahuje obrázky většiny dialogových oken. V závěru publikace obsahuje příklady k procvičení, vypracování těchto příkladů je pro studenty předmětu Manažerská informatika 1 povinné. Terminologie použitá v publikaci se drží co nejvíce terminologie nápovědy Wordu. Při popisu ovládání Windows používá mj. pojmů: Kliknutí (do ikony, tlačítka, objektu): Stiskneme a potom uvolníme levé tlačítko myši. Poklepání (na ikonu, tlačítko, objekt): Stiskneme dvakrát za sebou levé tlačítko myši. Někdy je poklepání nazýváno dvojité kliknutí. Tažení: Ukazovátko myši přemístíme pohybem myši na přesouvaný objekt. Držíme levé tlačítko myši a objekt táhneme jinam. Schránka (clipboard): Pomocí schránky můžeme kopírovat data, grafy nebo objekty. Zdroj můžeme do schránky vložit ( Ctrl C, zdroj zůstane na původním místě, tj. zdroj kopírujeme do schránky) nebo zdroj můžeme do schránky vyjmout ( Ctrl X, zdroj nezůstane na původním místě, tj. zdroj přesuneme do schránky). Potom můžeme obsah schránky vložit ( Ctrl V) většinou na pozici kurzoru. (Obsah schránky po vložení zůstane stejný až do dalšího vložení či vyjmutí do schránky.) Úprava publikace dodržuje následující pravidla: Klávesy jsou odlišeny ohraničením (např. Enter). Základní pojmy jsou vypisovány na levém okraji textu formou marginálií a jsou shrnuty v rejstříku. Názvy karet z pásu karet jsou vypisovány KAPITÁLKAMI, pojmy jsou v textu odlišeny kurzívou. Obdobně jsou odlišeny další objekty výkladu: tlačítka, dialogová okna, dílčí karty, SEKCE, PŘÍKAZY z nabídky. Obrázky jsou číslovány dle jednotlivých kapitol. Detailní poznámky, jsou uvedeny pod čarou přímo na stránce, k jejímuž textu se vztahují, a jsou číslovány průběžně v celé publikaci. Odkazy na soubory s ilustrativními příklady jsou vypisovány na levém okraji se symbolem a názvem souboru. V závěru publikace jsou uvedeny úkoly k procvičení uspořádané dle jednotlivých kapitol.

8 Úvod 8 Ilustrativní příklady E-learning Záznamy výuky Poděkování Připomínky k publikaci Předměty FMV zaměřené na používání PC Výklad je uveden na příkladu firmy Encián, která tvoří a prodává programy zaměřené na podnikové finance. Firma má 20 zaměstnanců v 6 odděleních. Zaměstnanci prodávají podnikům licence vyvinutého softwaru. Příklady uvedené v publikaci jsou k dispozici na webu předmětů Manažerské informatiky Studentům předmětu Manažerská informatika 1 jsou k dispozici četné e-learningové materiály v rámci Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Po přihlášení k ISIS na adrese student vybere v sekci Moje studium volbu Portál studenta. V portálu studenta klikne do odkazu E-osnovy předmětů. V řádku Manažerská informatika 1 klikne do tlačítka šipky pro vstup. V opoře Word nalezne příklady k publikaci, učební text, prezentace promítané na výuce, odkaz na záznamy výuky a další informace. Z výuky předmětu Manažerská informatika 1 byly pořízeny záznamy (kombinace videa, zvuku, záznamu promítaných snímků a pracovní plochy učitelského počítače), které jsou publikovány na adrese v části 2OP381 Manažerská informatika 1. Je možné prohlédnout celý záznam jednotlivé vyučovací hodiny či vyhledat část záznamu dle promítnutého snímku. Autoři děkují prvním čtenářům publikace za jejich připomínky. Autoři budou vděčni za jakékoliv připomínky a náměty jak k formální stránce (překlepy), tak k obsahové stránce (nepřesné či nesrozumitelné formulace), aby v dalších dotiscích či vydáních mohly být chyby opraveny. Připomínky a náměty můžete zasílat na elektronickou adresu Na tutéž adresu můžete posílat připomínky, náměty, přání k výuce předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1. Zájemcům o navazující výuku na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze jsou určeny následující předměty zaměřené na užívání osobních počítačů: 2OP381 Manažerská informatika 1 (textový procesor Word, tabulkový program Excel, prezentační program PowerPoint, program na organizaci poznámek OneNote), 2OP482 Manažerská informatika 2 (program pro řízení projektů Project, program pro tvorbu diagramů Visio), 2OP483 Manažerská informatika 3 (databázový systém Access), 2OP484 Manažerská informatika 4 (Office 365, Zoner Photo Studio, Microsoft Dynamics CRM, Adtraxion Manager 1). Hodně úspěchů při studiu textového editoru Microsoft Word 2013 a dalších programů pro osobní počítače! Text byl zpracován v červenu 2013 září 2013 v textovém editoru Microsoft Word verze 2013.

9 Kapitola 1:Editace dokumentu 9 Přihlášení Přepnutí účtu 1 Editace dokumentu Textový editor Microsoft Word spustíme v operačním systému Windows výběrem z nabídky Start. Spustit Word a v něm otevřít dokument je možné poklepáním na název dokumentu např. v okně průzkumníka Windows. Zobrazíme okno, v němž budeme pracovat. Než začneme ve Wordu verze 2013 pracovat, je vhodné (nikoli nutné) se přihlásit. Pro přihlášení do Wordu je možné použít uživatelské jméno a heslo pro cloudové úložiště SkyDrive 1 nebo uživatelské jméno a heslo do Office Je-li počítač připojený k internetu, ukládá se uživatelské nastavení do úložiště SkyDrive nebo do Office 365, uživatel pak má na všech počítačích, kde se přihlásí, stejné nastavení. Jeden uživatel může mít uživatelské jméno a heslo do SkyDrive i do Office 365, ve Wordu pak může mezi oběma účty přepínat a mít různá nastavení např. jedno pro psaní soukromých dokumentů (uložené na SkyDrive) a jiné pro psaní pracovních dokumentů (uložené v Office 365). Přepnutí účtu se provádí kliknutím do uživatelského jména a výběrem volby PŘEPNOUT ÚČET. Jestliže byl dosud použit pouze jeden účet, je uživatel vyzván, aby zadal ovou adresu a heslo. Pokud používá jednu ovou adresu k několika účtům, vybere před zadáním hesla účet, který chce přidat. Jakmile je účet jednou přidán, zobrazí se po zadání volby PŘEPNOUT ÚČET seznam účtů, z nichž je možno vybírat. OBR. 1-1: OKNO PRO VÝBĚR ÚČTU PRO PŘIHLÁŠENÍ DO WORDU 1 Podrobněji je úložiště SkyDrive popsáno v kapitole Office 365 je aplikace pro týmovou spolupráci a komunikaci. Práce v Office 365 je vyučována v předmětu Manažerská informatika 4.

10 Kapitola 1:Editace dokumentu 10 OBR. 1-2: OKNO MS WORDU Pás karet Kontextové karty Spouštěč dialogového okna Pro ovládání budeme používat tlačítka na pásu karet. Vzhled karet se může měnit podle velikosti okna Wordu. V širším okně se například zobrazí na tlačítku ikona i název, v užším jen ikona. V malém okně se místo skupiny tlačítek může zobrazit jen jedno tlačítko se šipkou nabídky, klepnutím do něj se zobrazí skupina tlačítek. Když na tlačítko posuneme ukazatel myši, zobrazí se jeho název, stručný popis funkce tlačítka, popřípadě klávesová zkratka, kterou je možné použít místo tlačítka 3. Pás karet se zpravidla ovládá pomocí myši. Můžeme však používat i klávesnici. Jestliže stiskneme levý Alt, u názvů karet se zobrazí přístupové klávesy (písmena), stiskem klávesy zobrazíme kartu a u tlačítek na ní přístupové klávesy. Např. kartu VLOŽENÍ zobrazíme stiskem písmena V, stiskem písmena O zobrazíme dialogové okno pro výběr obrázku ze souboru. Stiskem klávesy Esc se vrátíme od volby tlačítka k volbě karty. Opakovaným stiskem klávesy Esc vypneme ovládání pásu karet pomocí klávesnice. Kromě hlavních (vždy zobrazených) karet se někdy zobrazí tzv. kontextové karty. Tyto karty se zobrazují při úpravách některých objektů (obrázků, tabulek). Po klepnutí mimo objekt se kontextové karty přestanou zobrazovat. Tlačítka jsou na kartách rozdělena do skupin (např. karta DOMŮ má skupiny SCHRÁNKA, PÍSMO, ODSTAVEC, STYLY a ÚPRAVY). U některých skupin (na kartě DOMŮ u všech kromě skupiny ÚPRAVY) je spouštěč dialogového okna, klepnutím na něj zobrazíme dialogové okno. V tomto okně zpravidla nastavujeme podrobněji stejné vlastnosti, jako pomocí tlačítek ve skupině. Některá tlačítka mají dvě části, klepnutím do samotného tlačítka přímo provedeme nejčastější nebo naposledy provedenou operaci, klepnutím do nabídky u tlačítka zobrazíme 3 Zobrazování názvů, popisů tlačítek a klávesových zkratek lze nastavit v dialogovém okně Možnosti aplikace Word, které zobrazíme volbou SOUBOR, MOŽNOSTI. Na kartě Obecné v poli Styl popisu vybereme volbu Zobrazovat v popisech vysvětlení funkcí. Zobrazování klávesových zkratek nastavíme zaškrtnutím volby Povolit zobrazování klávesových zkratek u popisů ovládacích prvků na kartě Upřesnit v části ZOBRAZENÍ.

11 Kapitola 1:Editace dokumentu 11 Možnosti zobrazení pásu karet Panel nástrojů Rychlý přístup Stavový řádek nabídku. Například klepnutím do tlačítka Barva písma použijeme naposledy vybranou barvu písma, klepnutím do nabídky zobrazíme nabídku barev. Klepnutím do tlačítka Sbalit pás karet, které najdeme vpravo v řádku vedle názvů skupin na kartě, lze potlačit zobrazování pásu karet a zvětšit tak velikost místa pro zobrazení dokumentu. Zůstanou zobrazené názvy karet, karta se zobrazí kliknutím na její název, po vybrání požadované volby se karta opět skryje. Způsob zobrazení pásu karet nastavíme kliknutím do tlačítka Možnosti zobrazení pásu karet, které najdeme vpravo v liště okna. Ze zobrazené nabídky můžeme vybrat jeden ze způsobů zobrazení: automaticky skrývat pás karet (nezobrazují se názvy karet ani tlačítka na kartách, karty zobrazíme kliknutím do lišty okna Wordu), zobrazit karty (zobrazují se jen názvy karet, kliknutím do názvu karty zobrazíme tlačítka tento způsob jsme použili díky kliknutí do tlačítka Sbalit pás karet), zobrazit karty a příkazy (názvy karet i tlačítka jsou zobrazená trvale). Často používané příkazy je možné spouštět pomocí tlačítek na panelu nástrojů Rychlý přístup. Při standardním nastavení jsou na něm zobrazena tlačítka Uložit, Zpět a Opakovat. Kliknutím na tlačítko nabídky na panelu zobrazíme seznam dalších příkazů, které lze přidat na panel Rychlý přístup. Výběrem příkazu DALŠÍ PŘÍKAZY zobrazíme dialogové okno Možnosti aplikace Word s kartou Panel nástrojů Rychlý přístup. Na této kartě můžeme vybrat jakýkoli příkaz Wordu a umístit na panel tlačítko pro jeho spouštění. Jakékoli tlačítko z pásu karet lze přidat na panel nástrojů Rychlý přístup, když na něj klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz PŘIDAT NA PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP. Ve spodní části okna je zobrazen Stavový řádek, v němž se zobrazují informace o otevřeném dokumentu a o práci s ním. Informace, které se zobrazují ve stavovém řádku, lze vybrat z místní nabídky stavového řádku, kterou zobrazíme kliknutím pravým tlačítkem myši na stavový řádek. OBR. 1-3: MÍSTNÍ NABÍDKA STAVOVÉHO ŘÁDKU V DOKUMENTU ENC_01_01.DOCX

12 Kapitola 1:Editace dokumentu 12 Pravítko ENC_01_01. docx Zobrazit vše Označování textu Přesunutí textu V okně Wordu může být zobrazeno svislé a vodorovné pravítko. Není-li pravítko zobrazeno, zobrazíme ho zaškrtnutím pole Pravítko na kartě ZOBRAZENÍ ve skupině ZOBRAZIT. Světlejší část pravítka vymezuje prostor, do kterého se píše text, tmavší část vymezuje okraje stránky. Nastavení odsazení okrajů je možné provádět pro každý odstavec například pomocí značek zobrazených ve vodorovném pravítku (podrobněji viz kap. 2.2). Úpravy dokumentu budeme ukazovat na příkladu propagačního letáčku fiktivní firmy Encián. Text letáčku nebudeme psát, je připraven v souboru ENC_01_01.docx. Soubor otevřeme kliknutím na kartu SOUBOR, kliknutím vybereme volbu Otevřít, z nabízených umístění vybereme Počítač a klikneme na tlačítko Procházet. v zobrazeném dialogovém okně vybereme umístění souboru a poklepáním na jeho název ho otevřeme. Do vytvářených dokumentů vkládáme nejen texty, obrázky a další objekty, které chceme později např. vytisknout, ale i mnoho znaků, které slouží pro formátování. Tyto skryté znaky zobrazíme kliknutím do tlačítka Zobrazit vše na kartě DOMŮ ve skupině ODSTAVEC. Zobrazíme tak například znaky konců odstavců, pevné konce stránek a další. Před mnohými operacemi ve Wordu potřebujeme označit text. Postupů označování je mnoho, shrnuje je následující tabulka. klávesnice myš znaky Shift tažením myší (při výběru znaků z více slov se označují celá slova) odstavec dvojitým kliknutím ve výběrovém pruhu (levý okraj stránky) nebo trojitým kliknutím kdekoli v odstavci slovo dvojitým kliknutím na libovolný znak slova řádek kliknutím na výběrový pruh vlevo od řádku několik řádků tažením ve výběrovém pruhu vlevo od řádků od znaku do konce slova, Ctrl Shift (dalším stiskem pak celé další slovo) od znaku k začátku slova (dalším Ctrl Shift stiskem pak celé předchozí slovo) od znaku do konce řádku Shift End od znaku k začátku řádku Shift Home od znaku do konce odstavce Ctrl Shift od znaku k začátku odstavce Ctrl Shift od znaku do konce dokumentu Ctrl Shift End od znaku k začátku dokumentu Ctrl Shift Home věta držením klávesy Ctrl a kliknutím do libovolného slova (věta končí tečkou nebo koncem odstavce) celý dokument Ctrl A trojitým kliknutím ve výběrovém pruhu sloupcový blok (obdélník, který nemusí zahrnovat celé řádky až do konce) držením klávesy Alt a tažením myší Označený text můžeme formátovat (viz kap. 2 a 3), kopírovat (viz kap. 2.10), přepsat novým textem nebo přesunout. Chceme-li text přesunout na jiné místo v dokumentu, umístíme ukazatel myši na označený text a stiskneme levé tlačítko. Držíme tlačítko a ukazatel myši přesuneme do cíle přesunu, v textu se zobrazuje svislá čára na místě, kam bude označený text přesunut, až pustíme tlačítko myši.

13 Kapitola 1:Editace dokumentu 13 Režim kompatibility Psaní textu Zpět Automatické ukládání Zobrazení dokumentu Pokračování v úpravách a čtení Dokumenty vytvořené v Microsoft Wordu verze 2013 mají stejný formát, jako dokumenty verze 2010 a Soubory mají koncovku docx, pokud neobsahují makra, nebo docm, pokud mohou obsahovat makra či aktivní prvky (makra podrobněji popisuje kap. 6.5). Word starších verzí než 2007 používá jiný formát souborů. Jestliže chceme dokument uložit do formátu starších verzí, je vhodné ho do tohoto formátu uložit již při vytvoření a pracovat v tzv. režimu kompatibility. Tento režim se zapne automaticky, když upravujeme dokument uložený ve starším formátu. Jeho použití je signalizováno nápisem režim kompatibility, který se zobrazuje v hranatých závorkách za názvem souboru v liště okna Wordu. V tomto režimu není možné provádět operace, které by nebylo možné uložit do formátu starší verze (např. nastavit textové efekty pro písmo), v pásu karet nejsou zobrazována tlačítka pro operace, které není možné provádět. Připomeňme si některá pravidla psaní textu ve Wordu: Při psaní se text rozděluje na řádky podle potřeby automaticky, klávesu Enter použijeme jen tehdy, když chceme vložit konec odstavce. Kombinací Shift Enter můžeme vložit konec řádku bez ukončení odstavce. Pro vložení mezery, která nemá umožnit rozdělení řádku, např. mezi číslem a jednotkou (1 km), použijeme pevnou mezeru (viz kap Symbol). Pro vytvoření mezery mezi odstavci není vhodné používat volný odstavec, ale spíše mezeru před odstavcem nebo za odstavcem (viz kap. 2.2 Odstavec). Pro odsazení textu od kraje použijeme nastavení odsazení (viz kap. 2.2 Odstavec) a nikoli mezery na začátku řádku. Jestliže při psaní uděláme chybu, můžeme chybné slovo smazat klávesou Del (maže označený text nebo znaky za kurzorem) nebo Backspace (maže označený text nebo znaky před kurzorem). Je-li označený text a začneme psát, označený text nahradíme napsaným textem. Téměř každý úkon, který provedeme, můžeme vrátit klepnutím do tlačítka Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup. Před nevratnými operacemi zobrazí Word varování, že operaci nelze vrátit. Při psaní a úpravách dokumentů je vhodné dokument průběžně ukládat. Když Word přestane fungovat (např. při výpadku elektrické energie), máme k dispozici soubor v podobě, kterou jsme naposledy uložili na disk. Word při práci automaticky ukládá, automaticky uložený soubor nabídne při spuštění Wordu po nestandardním ukončení. Automatické ukládání se provádí v nastavených časových intervalech a nikoli průběžně, v záložním souboru proto nemusí být poslední úpravy. Dokument je možné zobrazit různými způsoby. Zobrazení lze vybrat pomocí tlačítek ve stavovém řádku nebo pomocí tlačítek na kartě ZOBRAZENÍ. Jiný způsob zobrazení dokumentu nemá vliv na obsah dokumentu. Zobrazení Rozložení při tisku je nejblíže vzhledu vytištěného dokumentu. Další způsoby zobrazení dokumentu popisuje podrobněji kapitola 6 Karta Zobrazení. Když otevřeme dokument, který byl otevřen ve Wordu 2013, zobrazí se vedle svislého posuvníku obrázek, který vidíme na obr Kliknutím na něj se v dokumentu posuneme na naposledy zobrazené místo. Můžeme tak snadno pokračovat ve čtení nebo úpravách dokumentu. OBR. 1-4: VÍTEJTE ZPÁTKY

14 Kapitola 1:Editace dokumentu 14 Shrnutí 1. Pro práci s dokumenty v Microsoft Wordu používáme tlačítka na pásu karet, která ovládáme pomocí myši nebo klávesnice. 2. Pás karet můžeme minimalizovat. 3. Podrobné nastavení provádíme pomocí dialogových oken, která zobrazujeme klepnutím na spouštěč dialogového okna. 4. Nejčastěji používané příkazy mohou být spouštěny tlačítky na panelu nástrojů Rychlý přístup. 5. Informace o dokumentu najdeme ve stavovém řádku. 6. Pro pohodlnější práci je vhodné zobrazit skryté znaky formátování. 7. Pro označování textu je možné použít mnoho různých postupů. 8. Dokumenty uložené ve formátu starších verzí Wordu upravujeme v režimu kompatibility. 9. Při úpravách lze použít tlačítko Zpět pro návrat o krok zpět. 10. Při otevření dokumentu se můžeme pomocí záložky Vítejte zpátky přesunout na naposledy prohlížené či upravované místo.

15 Kapitola 2: Karta Domů 15 Formátování Enc_02_01. docx Skupina písmo Minipanel nástrojů 2 Karta Domů Pro formátování textu můžeme použít tlačítka na kartě DOMŮ. Detailní nastavení formátu provádíme v dialogových oknech, která zobrazíme kliknutím do spouštěče dialogového okna. Pro zobrazení dialogových oken a některé další úkony můžeme použít místní nabídku, kterou zobrazíme kliknutím pravým tlačítkem myši na označený text. Pro základní formátování lze použít také minipanel nástrojů, který se zobrazí po označení textu 5. Některé vlastnosti můžeme nastavit také pomocí klávesových zkratek. Klávesové zkratky se zobrazují zároveň s názvem tlačítka, když se myší přiblížíme k tlačítku Písmo Pomocí tlačítek ve skupině PÍSMO na kartě DOMŮ můžeme formátovat jednotlivé znaky. Pro jednotlivé znaky lze nastavit například velikost písma, barvu písma, znak můžeme podtrhnout či škrtnout. Jednotlivé znaky můžeme také pomocí tlačítka Barva zvýraznění textu zvýraznit, jako bychom je označili zvýrazňovačem. Ve vzorovém textu zvětšíme a upravíme velikost písma nadpisu Encián. Pro formátování použijeme tlačítka ve skupině PÍSMO na kartě DOMŮ. Označíme slovo Encián, klikneme na ikonu nabídky u tlačítka Velikost písma a vybereme velikost 24 bodů, kliknutím do tlačítka Tučné nastavíme psaní tučným písmem. Pro nastavení nejčastějších vlastností můžeme použít minipanel nástrojů. Označíme slovo Encián a vedle označeného textu se objeví průhledný panel nástrojů. Pokud na něj přesuneme ukazatel myši, panel přestane být průhledný. Kliknutím na ikonu nabídky u OBR. 2-1: SKUPINA PÍSMO KARTY DOMŮ OBR. 2-2: MINIPANEL NÁSTROJŮ prvního tlačítka zobrazíme nabídku znakových sad a vybereme písmo Times New Roman. V seznamu znakových sad najdeme kromě různých druhů písma také sady různých obrázků (např. Wingdings) či matematických symbolů (sada Symbol). Při volbě méně obvyklých sad písem se může stát, že Word nebude umět zobrazit všechny znaky s diakritikou. Některé vlastnosti písma nelze nastavit přímo pomocí tlačítek na kartě DOMŮ. Pro jejich nastavení použijeme dialogové okno Písmo, které otevřeme kliknutím na spouštěč dialogového okna ve skupině PÍSMO (viz obr. 2-3). V sekci STYL na kartě Písmo dialogového okna Písmo můžeme vybrat různé efekty písma, pro slovo Encián zaškrtneme Všechna velká. 5 Zobrazování minipanelu nástrojů u vybraného textu můžeme povolit či zakázat: klikneme na volbu SOUBOR, Možnosti, v okně Možnosti aplikace Word na kartě Obecné zaškrtneme volbu Při výběru zobrazovat minipanel nástrojů. 6 Zobrazování klávesových zkratek lze povolit v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZENÍ zaškrtnutím volby Povolit zobrazování klávesových zkratek u popisů ovládacích prvků.

16 Kapitola 2: Karta Domů 16 OBR. 2-3: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO, KARTA PÍSMO Další zajímavé volby najdeme na kartě Upřesnit okna Písmo (viz obr. 2-4). OBR. 2-4: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO, KARTA UPŘESNIT

17 Kapitola 2: Karta Domů 17 Měřítko Mezery Umístění Prokládání písem Funkce písem OpenType Pomocí pole Měřítko můžeme změnit šířku znaků. Měřítko pod 100 % zúží znaky, naopak měřítko nad 100 % rozšíří znaky. Pomocí pole Mezery můžeme zvětšit či zmenšit mezery mezi znaky. O kolik chceme mezery mezi znaky rozšířit či zúžit zadáváme v bodech podobně jako velikost písma. Při použití rozšířených či zúžených mezer se nemění šířka jednotlivých znaků. Použití rozšířených mezer je vhodnější než prokládání písmen mezerami, protože prokládání znaků mezerami by znemožnilo kontrolu pravopisu. V poli Umístění můžeme zadat, že budeme psát pod nebo nad vybraným textem. Snížené či zvýšené umístění textu na rozdíl od horního či dolního indexu neovlivní velikost znaků. Zvýšené či snížené umístění písma může narušit pravidelné řádkování. Prokládání písem nabízí tzv. párování. Při zapnutém prokládání bude šířka mezer mezi znaky různá podle tvaru písmen. Párování je možné povolit až od zadané velikosti písma (pole bodů a více). Při použití písma (fontu) popsaného novějším standardem OpenType lze použít nastavení v sekci FUNKCE PÍSEM OPENTYPE. Vždy záleží na tvůrci písma, které funkce je možné v daném písmu použít, většinu funkcí lze vyzkoušet na písmu Gabriola, které bylo vydáno spolu se systémem Windows 7. Ligatura je spojení znaků. Dvě po sobě následující písmena jsou zobrazena jako jeden znak. Toto lze vyzkoušet například na kombinaci písmen fi. Mezery mezi čísly nastavují šířku číslic. Všechny číslice mohou mít stejnou šířku, tzv. tabulkové mezery nebo mohou mít různou šířku jak jsem zvyklí u písmen, tzv. proporční mezery. Výchozí nastavení určuje tvůrce písma. Tabulkové mezery používá ve výchozím nastavení například písmo Calibri. Číselné tvary mohou mít dvě podoby. Vyrovnané tvary číslic mají stejnou výšku, spodní okraj číslice je ve stejné výšce. Starodávné tvary používají různé umístění číslic, tento tvar používá jako výchozí například písmo Gabriola nebo Candara. Každé písmo může obsahovat až 20 stylistických sad. Stylistické sady mění vzhled všech znaků. Například písmo Gabriola obsahuje 7 stylistických sad. Při zaškrtnutí pole Používat kontextové alternativy se může mírně změnit tvar písmen podle okolních znaků. OBR. 2-5: FUNKCE PÍSEM OPENTYPE Ligatury Mezery mezi čísly Číselné tvary Stylistické sady bez ligatur: tabulkové (výchozí): vyrovnané: starodávné (výchozí): s ligaturami: proporční: písmo Gabriola písmo Gabriola Textové efekty písmo Gabriola písmo Calibri Pomocí tlačítka Nastavit jako výchozí v okně Písmo lze nastavit, aby se zvolený formát písma použil jako výchozí pro psaní nových dokumentů. Pomocí tlačítka Textové efekty můžeme zobrazit dialogové okno Formát textových efektů. V něm můžeme nastavit barvu výplně písma, barvu obrysu písma a další efekty, pomocí kterých vytvoříme ozdobné písmo 7. Slovo Encián upravíme: kliknutím na trojúhelník před nadpisem VÝPLŇ TEXTU zobrazíme ovládací prvky a vybereme souvislou výplň oranžové barvy, v části OBRYS TEXTU vybereme plnou čáru modré barvy. V horní části okna klikneme do tlačítka 7 Tato volba není dostupná při práci v režimu kompatibility, protože v předchozích verzích Microsoft Wordu není možné používat grafické efekty pro běžný text. V režimu kompatibility je možné místo textových efektů použít WordArt (viz kapitola 5 karta Vložení), v němž ale není kontrolován pravopis.

18 Kapitola 2: Karta Domů 18 Textové efekty a v části STÍN z nabídky předvoleb vybereme stín V perspektivě diagonálně vpravo nahoře. OBR. 2-6: DIALOGOVÉ OKNO FORMÁT TEXTOVÝCH EFEKTŮ Skupina Odstavec Enc_02_01. docx Odsazení 2.2 Odstavec OBR. 2-7: SKUPINA ODSTAVEC KARTY DOMŮ Pomocí tlačítek ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ můžeme měnit formátování odstavce. Pro odstavce lze nastavit například zarovnání, odsazení zprava či zleva nebo číslování odstavců. Ve třetím odstavci textu (Firma Encián vyvíjí...) chceme odsadit první řádek, využijeme k tomu značky ve vodorovném pravítku. Pokud není pravítko zobrazené, zobrazíme ho zaškrtnutím pole Pravítko na kartě ZOBRAZENÍ. Pro odsazení odstavce jsou ve vodorovném pravítku 4 značky, jejichž názvy se zobrazí, když se k nim přiblížíme myší: Odsazení prvního řádku nastavuje, kde začíná text v prvním řádku odstavce. Předsazení prvního řádku nastavuje, kde začíná text ve všech řádcích odstavce kromě prvního. Odsazení zleva nastavuje odsazení všech řádků zleva. Pokud posuneme tuto značku, posouváme zároveň značky odsazení prvního řádku i předsazení prvního řádku. Odsazení zprava nastavuje, kde bude vpravo končit text ve všech řádcích odstavce. Kurzor umístíme do třetího odstavce textu a tažením přesuneme značku odsazení prvního řádku na pozici 1,25 cm. Kliknutím do tlačítka Zarovnat do bloku na kartě DOMŮ zarovnáme text odstavce do bloku i za cenu větších mezer mezi slovy. Označíme nadpis Encián a první odstavec textu a klikneme do tlačítka Zarovnat na střed. Další vlastnosti odstavce lze nastavit v dialogovém okně Odstavec, které zobrazíme kliknutím do spouštěče dialogového okna ve skupině ODSTAVEC.

19 Kapitola 2: Karta Domů 19 OBR. 2-8: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC, KARTA ODSAZENÍ A MEZERY Mezery před a za odstavcem Řádkování Na kartě Odsazení a mezery můžeme nastavit mezeru před (nad) či za (pod) odstavcem. Pro třetí odstavec textu zadáme mezeru před odstavcem 3 body. Kliknutím na šipku u pole Před se nastaví mezera 6 bodů. Chceme menší mezeru, zapíšeme proto číslo 3 přímo do pole Před. Mezeru za odstavcem nastavíme na 0 b. Pomocí pole Řádkování (nebo tlačítkem Řádkování na kartě DOMŮ) nastavíme vzdálenost řádků v odstavci. Pokud nevybereme v poli Řádkování volbu Přesně, může být vzdálenost řádků vyšší, například při použití zvýšeného či sníženého umístění písma. Vyberemeli volbu Přesně, bude vzdálenost řádků přesně odpovídat nastavené hodnotě i za cenu, že se část textu nezobrazí. Na kartě Tok textu okna Odstavec nastavujeme, jak se bude text chovat při rozdělování na stránky. OBR. 2-9: DIALOGOVÉ OKNO ODSTAVEC, KARTA TOK TEXTU

20 Kapitola 2: Karta Domů 20 Tok textu Enc_02_02. docx Typy tabulátorů Najdeme zde následující zaškrtávací pole: Kontrolovat osamocené řádky: Pokud zaškrtneme toto pole, Word zajistí, aby na stránce byly vždy alespoň dva řádky odstavce, nepovolí umístění samotného prvního řádku na konci stránky ani umístění samotného posledního řádku odstavce na začátku stránky. Pokud by samotný řádek na stránku vyšel, Word vynechá na první stránce dole volné místo a řádek textu umístí na druhou stránku. Svázat s následujícím: tato volba se používá zejména pro nadpisy. Zajistí, že za odstavcem bude vždy alespoň jeden řádek následujícího odstavce (pokud je v následujícím odstavci nastavena kontrola osamocených řádků, musí být za aktuálním odstavcem alespoň dva řádky následujícího odstavce). Tuto volbu lze použít v tabulce. Chceme-li, aby celá tabulka zůstala na stejné stránce, zaškrtneme tuto volbu pro všechny řádky tabulky kromě posledního. Svázat řádky: zaškrtnutím této volby zakážeme zalomení stránky v odstavci. Celý odstavec bude na stejné stránce. Při použití této volby mohou v textu vznikat velké mezery na koncích stránek. Vložit konec stránky před: odstavec bude vždy začínat na nové stránce. Tato volba se používá nejčastěji pro nadpisy. Pole Potlačit čísla řádků a Nedělit slova se netýkají stránkování. Volba Potlačit čísla řádků pro aktuální odstavec zruší zobrazení čísel řádků, pokud bylo pro dokument zapnuto tlačítkem Číslování řádků na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. Volba Nedělit slova zakáže pro aktuální odstavec dělení slov, pokud jsme dělení slov v dokumentu povolili tlačítkem Dělení slov na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. 2.3 Tabulátory Pod nadpis Ceny programů vložíme seznam programů, které prodává firma Encián, jejich značky a ceny. Položky seznamu chceme zarovnat do sloupců, k tomu použijeme tabulátory. V novém odstavci si nejdříve připravíme tabulátorové zarážky. Klikáním myší do tlačítka vlevo od pravítka 8 vybereme typ zarážky, kterou chceme použít. Vybranou zarážku umístíme kliknutím do pravítka. Klikáním do tlačítka vlevo od pravítka nastavujeme různé druhy zarážek: levá zarážka: zarovnání levého okraje textu na pozici zarážky, zarážka na střed: zarovnání středu textu na pozici zarážky, pravá zarážka: zarovnání pravého okraje textu na pozici zarážky, desetinná zarážka: číslo s desetinnou čárkou bude zarovnáno tak, aby čárka byla na pozici zarážky, zarážka svislé čáry: na pozici zarážky bude svislá čára. Nastavení tabulátorů je součástí formátu odstavce, kurzor umístíme do odstavce pod nadpis Ceny programů, kam chceme psát seznam programů. Nejdříve zvolíme levou zarážku a kliknutím do pravítka ji umístíme na pozici 1 cm. Poté vybereme zarážku na střed a umístíme ji na pozici 5 cm. Na pozici 8 cm umístíme pravou zarážku. Názvy, zkratky a ceny programů píšeme podle obr. 2-10, mezi jednotlivými údaji stiskneme klávesu Tab. Na konci každého řádku stiskneme kombinaci kláves Shift+ Enter. Kombinací Shift+ Enter vložíme zalomení řádku bez ukončení odstavce. Pro všechny řádky tak bude platit stejné nastavení formátu odstavce, tedy i nastavení pozice tabulátorů. Na konci posledního řádku seznamu stiskneme Enter a ukončíme tak odstavec. 8 Pokud není pravítko zobrazené, zobrazíme ho zaškrtnutím pole Pravítko na kartě ZOBRAZENÍ.

21 Kapitola 2: Karta Domů 21 OBR. 2-10: TEXT ZAROVNANÝ POMOCÍ TABULÁTORŮ Vodicí znak Výchozí krok Nastavení tabulátorů lze provádět pomocí dialogového okna Tabulátory (viz obr. 2-11), které zobrazíme dvojitým kliknutím na tabulátorovou zarážku v pravítku nebo kliknutím do tlačítka Tabulátory v dialogovém okně Odstavec. V tomto dialogovém okně můžeme zadat pozici zarážky v centimetrech, vybrat způsob zarovnání a kliknutím do tlačítka Nastavit připravit zarážku. Pro zarážku můžeme také vybrat vodicí znak. Tento znak spojí konec předchozího textu s textem zarovnaným pomocí zarážky. V poli Výchozí krok lze nastavit vzdálenost zarážek, které jsou automaticky nastaveny všude tam, kde si uživatel nenastaví vlastní zarážky. Tyto výchozí zarážky zarovnávají text jako levá zarážka. OBR. 2-11: DIALOGOVÉ OKNO TABULÁTORY Posunutí, odstranění tabulační zarážky Enc_02_03. docx Symbol Obrázek Formát odrážky Nastavené zarážky lze posunout v pravítku tažením myší. Tažením zarážky dolů mimo pravítko zarážku odstraníme. 2.4 Odrážky Seznam skupin ukazatelů, které počítá program Bonita (ukazatele likvidity...) chceme psát s odrážkami. Označíme všechny odstavce a klepneme do šipky vedle tlačítka Odrážky. Žádná z nabízených odrážek nevyhovuje, a proto vybereme příkaz DEFINOVAT NOVOU ODRÁŽKU. V dialogovém okně Definovat novou odrážku (viz obr. 2-13) můžeme: Kliknutím do tlačítka Symbol zobrazit nabídku různých symbolů, které lze použít jako odrážku. Kliknutím do tlačítka Obrázek lze zobrazit okno Vložit obrázek a v něm vybrat, zda chceme použít obrázek ze souboru nebo vyhledat obrázek na webu. Kliknutím do tlačítka Písmo zobrazit dialogové okno Písmo. Formát, který v něm nastavíme (např. barvu písma), změní formátování odrážky a nikoli textu odstavce.

22 Kapitola 2: Karta Domů 22 Volbou Zarovnání nastavujeme zarovnání odrážky vůči její pozici, neměníme zarovnání odstavce. Pozici odrážky lze změnit posunutím značky Odsazení prvního řádku v pravítku. Text za odrážkou začíná u značky předsazení prvního řádku. Na stejné pozici začíná i text v dalších řádcích odstavce. Pokud chceme, aby text v prvním řádku za odrážkou začínal na jiné pozici než ostatní řádky odstavce, musíme na tuto pozici umístit tabulátor. OBR. 2-12: ODRÁŽKY OBR. 2-13: DIALOGOVÉ OKNO DEFINOVAT NOVOU ODRÁŽKU Enc_02_03. docx Pokračovat v číslování V ilustrativním dokumentu vybereme jako odrážku symbol tečky, odsazení nebudeme měnit. Stejnou odrážku použijeme také pro seznam metod v popisu programu Investice. OBR. 2-14: DIALOGOVÉ OKNO DEFINOVAT NOVÝ 2.5 Číslování Body licenčního ujednání chceme číslovat. Označíme všechny odstavce, které budeme číslovat, a klikneme na šipku vedle tlačítka Číslování. Ze zobrazené nabídky vybereme volbu DEFINOVAT NOVÝ FORMÁT ČÍSLOVÁNÍ. V zobrazeném dialogovém okně můžeme vybrat styl číslování (např. 1, 2, 3, nebo a, b, c), do pole Formát číslování můžeme připsat libovolný znak nebo text (např. tečku). Nastavení zarovnání i písma se stejně jako u odrážek týká čísla a nikoli celého odstavce. Odsazení textu a čísla se nastaví stejně jako u odstavce s odrážkou. V ilustrativním dokumentu vybereme styl číslování 1, 2, 3, za číslem zobrazíme tečku. Pokud použijeme v dokumentu číslování na více místech, můžeme po kliknutí pravým tlačítkem myši na číslo zvolit v místní nabídce, zda budeme Pokračovat v číslování z předchozího seznamu nebo chceme Znovu začít od 1. Pomocí volby Nastavit hodnotu číslování můžeme začít číslovat od libovolného zvoleného čísla. FORMÁT ČÍSLOVÁNÍ

23 Kapitola 2: Karta Domů 23 Ohraničení Enc_02_04. docx Použít na text, odstavec Vzdálenost ohraničení od textu 2.6 Ohraničení a stínování Druhý odstavec textu (Váš průvodce na cestě...) chceme zvýraznit rámečkem. Označíme celý odstavec (včetně znaku konce odstavce) a klikneme do nabídky tlačítka Ohraničení na kartě DOMŮ. Z nabídky můžeme vybrat, jak chceme odstavec ohraničit. Vybereme VNĚJŠÍ OHRANIČENÍ. Pro detailnější nastavení vybereme příkaz OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ. Na kartě Ohraničení dialogového okna Ohraničení a stínování (viz obr. 2-15) můžeme vybrat barvu, šířku a styl čáry, kterou použijeme pro ohraničení. Pomocí tlačítek vpravo u náhledu můžeme nastavit ohraničení např. jen zdola a tím oddělit odstavec od dalšího textu vodorovnou čarou (tato volba se používá například pro oddělení záhlaví). V poli Použít na můžeme vybrat, zda chceme ohraničit odstavec nebo text. Pokud vybereme volbu odstavec, nakreslí se rámeček okolo celého odstavce od levého k pravému odsazení textu. Volbou text ohraničíme každý řádek textu zvlášť. Volné místo na začátku nebo konci řádku nebude orámováno. Tlačítko Ohraničení používáme také pro ohraničení jednotlivých slov nebo znaků v textu. Jestliže jsme označili text odstavce včetně znaku konce odstavce, nabídne se automaticky v poli Použít na volba Odstavec. Pokud ohraničujeme odstavec a nikoli text, můžeme po kliknutí do tlačítka Možnosti nastavit vzdálenost čáry ohraničení od textu. OBR. 2-15: DIALOGOVÉ OKNO OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ Stínování Vzorek Použít na Ohraničení stránky Odstavec můžeme zvýraznit stínováním jeho pozadí. Ponecháme označený celý druhý odstavec textu, klepneme do nabídky tlačítka Stínování a vybereme žlutou barvu. Pokud bychom chtěli použít jinou barvu, než barvy nabízené přímo v nabídce tlačítka Stínování, vybereme příkaz DALŠÍ BARVY a v zobrazeném dialogovém okně si vybereme jakoukoli barvu. V ilustrativním dokumentu ponecháme žlutou barvu. Nastavit stínování můžeme také v dialogovém okně Ohraničení a stínování na kartě Stínování. Zde můžeme kromě barvy stínování vybrat také vzorek a jeho barvu. Stejně jako při ohraničování můžeme i stínování použít na text (jednotlivé znaky) nebo na celý odstavec (vybarvíme obdélník, v němž je odstavec). Pomocí voleb na kartě Ohraničení stránky okna Ohraničení a stínování můžeme nastavit ohraničení stránek dokumentu. V poli Použít na můžeme vybrat, zda budeme ohraničovat všechny stránky dokumentu nebo použijeme ohraničení jen pro aktuální oddíl či

24 Kapitola 2: Karta Domů 24 Efekty Styl odstavce Styl znaku Propojený styl Nový styl odstavce Enc_02_05. docx první stránku oddílu. Práce s oddíly je popsána v kapitole 3.1 Konce. Kartu Ohraničení stránky zobrazíme také kliknutím na tlačítko Ohraničení stránky na kartě NÁVRH. Pro ohraničení stránek můžeme použít kromě běžných čar i různé obrázky, které vybereme v nabídce pole Efekty. 2.7 Styl Pro pohodlné formátování textů je vhodné využívat Styly. Součástí definice stylu mohou být všechna nastavení formátu. Místo nastavování několika různých vlastností stačí uplatnit styl. Pokud chceme dodatečně změnit vzhled dokumentu, stačí upravit použité styly. Pro formátování textu můžeme používat styly odstavců, styly znaků a propojené styly. Styl odstavce nastavuje formát celého odstavce. Jeho součástí je nastavení vzhledu písma (velikost, barva a další), vzhledu odstavce (zarovnání, odsazení, odrážky). Používáme ho pro celé odstavce. Styl znaku nenastavuje vzhled odstavce, pouze vzhled písma. Používá se pro jednotlivé znaky nebo slova. Propojený styl je možné použít jako styl odstavce nebo jako styl znaku. Pokud ho uplatníme na část odstavce (před použitím stylu označíme část odstavce), nepoužijí se nastavení vlastností odstavce a styl bude fungovat jako styl znaku. Pokud ho použijeme pro formátování celého odstavce (před výběrem stylu označíme celý odstavec včetně znaku konce odstavce nebo umístíme kurzor do odstavce), bude fungovat jako styl odstavce a použijí se i nastavení vzhledu odstavce. Ve Wordu ještě existují další druhy stylů. Pro formátování číslovaných seznamů nebo seznamů s odrážkami je možné použít styly seznamů. Styl seznamu se používá například pro víceúrovňové číslování nadpisů (viz kapitola 2.8). Pro formátování tabulek se používají styly tabulek. Jejich použití a úprava je popsána v kapitole 5.3 Tabulka. Třetí odstavec textu (Firma Encián vyvíjí...) jsme naformátovali. Chceme nyní stejné formátování použít i pro další odstavce textu, a proto připravíme nový styl odstavce. Kurzor umístíme kamkoli do naformátovaného odstavce, klikneme do spouštěče dialogového okna ve skupině STYLY na kartě DOMŮ. V zobrazeném podokně Styly klikneme do tlačítka Nový styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování vyplníme Název nového stylu Běžný odsazený. Vytvoření stylu potvrdíme tlačítkem OK. Součástí stylu se staly všechny vlastnosti, které jsme nastavili pro odstavec. Název stylu Běžný odsazený najdeme nyní v podokně Styly a také na kartě DOMŮ ve skupině STYLY.

25 Kapitola 2: Karta Domů 25 OBR. 2-16: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT NOVÝ STYL Použití stylu Vestavěné styly Styl Odrážky Styl založený na Styl Číslovaný Použitím tohoto stylu naformátujeme další odstavce textu. Označíme čtvrtý a pátý odstavec textu a klikneme do stylu Běžný odsazený na kartě DOMŮ nebo do názvu stylu v podokně Styly. Naformátovali jsme tak tyto dva odstavce. Všimněme si, že pokud myší ukážeme na název stylu na kartě DOMŮ, v dokumentu se zobrazí, jak by vypadalo, kdybychom styl použili 9. Chceme-li použít styl odstavce pro jeden odstavec, není nutné ho označovat, stačí umístit kurzor kamkoli do textu odstavce a vybrat styl. Kromě stylů vytvořených uživatelem jsou ve Wordu k dispozici i další styly, které můžeme použít, případně změnit. Naformátujme nyní celý text dokumentu kromě odstavců s odrážkami a číslovaných odstavců licenčního ujednání. Na odstavce Prodávané programy a Podmínky prodeje uplatníme propojený styl Nadpis 1. Použijeme ho jako styl odstavce. Odstavce s názvy programů, odstavec Licenční ujednání, Ceny programů a Zaměstnanci firmy naformátujeme použitím stylu Nadpis 2. Ostatní dosud neformátované odstavce naformátujeme použitím stylu Běžný odsazený. Odstavce s odrážkami chceme také naformátovat pomocí stylu. Jestliže přidáme k odstavci odrážku nebo číslování, použije Word automaticky pro formátování odstavce styl Odstavec se seznamem, který ale neobsahuje vše potřebné, vytvoříme proto nový styl. Označíme všechny odstavce a klikneme do tlačítka Nový styl v podokně Styly. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování vyplníme název stylu Odrážky, v poli Typ stylu ponecháme Odstavec. V poli Styl založený na vybereme styl Běžný odsazený. Říkáme tím, že všechny vlastnosti, které přímo nezadáme do stylu Odrážky, budou stejné jako ve stylu Běžný odsazený. V případě, že změníme styl Běžný odsazený, změní se zároveň i formát odstavců ve stylu Odrážky. Kliknutím do tlačítka OK vytvoříme styl a uplatníme ho na označený text. Návaznost stylů využijeme i při vytváření nového stylu, který použijeme pro formátování licenčního ujednání. Ukážeme si zároveň jiný způsob definice stylu, nebudeme 9 Toto zobrazování (tzv. dynamický náhled) je možné zakázat v Možnostech aplikace Word na kartě Obecné zrušením zaškrtnutí pole Povolit dynamický náhled.

26 Kapitola 2: Karta Domů 26 Změna stylu Enc_02_06. docx Styl následujícího odstavce Automaticky aktualizovat Sada stylů Klávesová zkratka formát nastavovat podle aktuálního odstavce. Označíme body licenčního ujednání a použijeme pro všechny odstavce styl Běžný odsazený. Nyní nadefinujeme nový styl. Klikneme do tlačítka Nový styl. V okně Vytvořit nový styl podle formátování zadáme Název stylu Číslovaný, v poli Styl založený na ponecháme Běžný odsazený, klikneme do tlačítka Formát a vybereme volbu ČÍSLOVÁNÍ. V dialogovém okně Číslování a odrážky vybereme číslování pomocí arabských číslic s tečkou za číslem a potvrdíme kliknutím do tlačítka OK. Ještě jednou zadáme Formát, vybereme ODSTAVEC a nastavíme odsazení vlevo 0 cm. Tlačítkem OK potvrdíme úpravu formátování odstavce. Tlačítkem OK v okně Vytvořit nový styl podle formátování vytvoříme styl a zároveň ho použijeme pro formátování označených odstavců. Formát odstavců licenčního ujednání se bude měnit, pokud změníme ve stylu běžný odsazený vlastnost, kterou neovlivňuje styl číslovaný. Chceme změnit styly Nadpis 1 a Nadpis 2 (a tím změnit formát všech odstavců, které jsou těmito styly formátovány). V podokně Styly klikneme na ikonu nabídky u stylu Nadpis 1 a vybereme příkaz ZMĚNIT. V dialogovém okně Úprava stylu (které je shodné s oknem Vytvořit nový styl podle formátování) vybereme automatickou barvu písma, klikneme do tlačítka Formát a vybereme příkaz ODSTAVEC. V dialogovém okně Odstavec zmenšíme mezeru před odstavcem na 10 bodů a potvrdíme tlačítkem OK. Tlačítkem OK v okně Úprava stylu změníme definici stylu. Stejným postupem nastavíme automatickou barvu písma ve stylu Nadpis 2. Dialogové okno Úprava stylu zobrazíme také pomocí místní nabídky stylu v podokně Styly nebo na kartě DOMŮ. Podívejme se nyní na význam dalších polí v okně Úprava stylu: Styl následujícího odstavce: Po dopsání odstavce v daném stylu a stisku klávesy Enter se v následujícím odstavci použije zadaný styl. V poli bývá zpravidla stejný styl, jako v předchozím odstavci. Jiný styl zde bude například u stylu nadpisu. Po dopsání nadpisu chceme psát jiným stylem než Nadpis (např. běžný odsazený) Tlačítka ve střední části okna slouží pro pohodlné nastavení nejčastějších formátovacích vlastností odstavce. Pod tlačítky vidíme náhled stylu na příkladu aktuálního odstavce a popis stylu. Pokud zaškrtneme pole Automaticky aktualizovat, bude se definice stylu měnit automaticky kdykoli upravíme formát jakéhokoli odstavce, na který je styl použitý. Význam polí Jen v tomto dokumentu a Nové dokumenty založené na této šabloně si vysvětlíme v kapitole 2.9 Šablona. Zaškrtávací pole Přidat do Galerie stylů způsobí přidání stylu do seznamu stylů, které jsou uvedené na kartě DOMŮ. Sadu stylů můžeme snadno změnit. Změníme tak definici stylů, které jsou obsažené jak v původní, tak i v nově vybrané sadě, a přidáme styly z nově vybrané sady stylů. Na kartě NÁVRH kliknutím do tlačítka Více rozbalíme nabídku sad stylů a vybereme požadovanou sadu. Připravené styly můžeme uložit jako vlastní sadu stylů. Rozbalíme nabídku sad stylů a vybereme příkaz ULOŽIT JAKO NOVOU SADU STYLŮ. V zobrazeném dialogovém okně vyplníme název sady stylů, který je shodný s názvem souboru, v němž bude sada uložená, a klepneme do tlačítka Uložit. Sada stylů se ukládá na disk počítače jako šablona dokumentu (viz kapitola 2.9 Šablona). Pro uplatnění stylu můžeme používat klávesové zkratky. Stylu běžný odsazený přiřadíme klávesovou zkratku. Klikneme na šipku u stylu běžný odsazený v podokně Styly a vybereme volbu ZMĚNIT. V dialogovém okně Úprava stylu klikneme do tlačítka Formát a vybereme volbu KLÁVESOVÁ ZKRATKA. V poli Změny uložit do se nabízí šablona dokumentu (Normal), chceme však definici klávesové zkratky uložit do dokumentu (stejně jako definici stylu), a proto vybereme dokument. V poli Stiskněte klávesovou zkratku stiskneme kombinaci kláves Alt+B. Pod polem Aktuální klávesy se zobrazí aktuální přiřazení klávesové zkratky. Pokud klávesová zkratka není přiřazena žádné akci, zobrazí se text nepřiřazeno. Tlačítkem Přiřadit přiřadíme klávesovou zkratku stylu. Pokud stylu přiřadíme klávesovou zkratku, která byla dříve přiřazena jinému úkonu, nebude jí možné pro tento úkon použít, bude přiřazena stylu. Je proto vhodné pro uplatnění stylů používat kombinace kláves Alt a písmeno, které nejsou použité pro jiné úkony. Jednomu stylu je možné přiřadit více klávesových zkratek. Všechny přiřazené

27 Kapitola 2: Karta Domů 27 klávesy jsou vypsány v poli Aktuální klávesy. Chceme-li některou kombinaci odebrat, vybereme ji v poli Aktuální klávesy a klikneme do tlačítka Odebrat. Styl běžný odsazený můžeme nyní pohodlně uplatnit tak, že klikneme do odstavce, který chceme formátovat, a stiskneme klávesovou zkratku Alt+B. OBR. 2-17: DIALOGOVÉ OKNO VLASTNÍ KLÁVESNICE Styl znaku Standardní písmo odstavce Spravovat styly Pro formátování jednotlivých znaků či slov, můžeme použít styl znaku. Slova testování ECDL v pátém odstavci textu chceme zvýraznit. Pro zvýraznění použijeme styl znaku Výrazné. Označíme slova testování ECDL a klikneme do tlačítka Nový styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování zadáme název stylu Výrazné, v poli Typ stylu vybereme volbu znak, kliknutím do tlačítka nastavíme psaní tučným písmem. Pro pohodlné uplatnění stylu definujeme klávesovou zkratku, klikneme proto do tlačítka Formát a vybereme Klávesová zkratka. V dialogovém okně Vlastní klávesnice v poli Změny uložit do vybereme aktuální dokument, stiskneme klávesovou zkratku Alt+V, klikneme do tlačítka Přiřadit a okno zavřeme. Tlačítkem OK vytvoříme nový styl znaku a zároveň ho použijeme pro formátování označeného textu. Součástí stylu znaku nemohou být některá nastavení, která mohou být součástí stylu odstavce. Styl znaku může měnit vlastnosti písma včetně textových efektů, ohraničení textu (ale nikoli odstavce) a nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu. Styly znaku stejně jako styly odstavce mohou být na sebe navázány pomocí pole Styl založený na. Většinou jsou však styly znaku založeny na stylu Standardní písmo odstavce. Tento styl nemění žádné vlastnosti, text je formátován stejně jako ve zbytku odstavce (uplatněním tohoto stylu tedy zrušíme použití stylu znaku). Písmo formátované stejným stylem znaku může vypadat jinak v odstavcích s různým stylem odstavce. Nastavení, které není součástí stylu znaku, se přebírá ze stylu odstavce. Pro pohodlné používání stylů je vhodné přizpůsobit seznam stylů v podokně Styly i seznam na kartě DOMŮ. K tomu slouží dialogové okno Spravovat styly, které zobrazíme kliknutím na tlačítko Spravovat styly ve spodní části podokna Styly.

28 Kapitola 2: Karta Domů 28 V kartě Upravit můžeme vybrat libovolný styl a kliknutím do tlačítka Změnit zobrazit dialogové okno Úprava stylu. Uživatelem definované styly můžeme odstranit kliknutím do tlačítka Odstranit. OBR. 2-18: DIALOGOVÉ OKNO SPRAVOVAT STYLY, KARTA DOPORUČIT Doporučené řazení stylů Omezit formát na povolené styly Výchozí hodnoty Na kartě Doporučit můžeme pomocí tlačítek Přesunout nahoru, Přesunout dolů, Na konec a Přiřadit hodnotu změnit číslo před názvem stylu. Podle těchto čísel jsou styly seřazené, pokud vybereme Doporučené pořadí řazení. Doporučené řazení stylů můžeme použít nejen v okně Spravovat styly, ale i v podokně Styly. Pořadí řazení v podokně Styly se nastaví po kliknutí na odkaz Možnosti ve spodní části podokna. Všechny uživatelem vytvořené styly odstavců mají nastavenou hodnotu 1, jsou tedy (při použití doporučeného pořadí řazení) zařazeny na začátku seznamu stylů v abecedním řazení podle názvů. Hodnotu 1 má přiřazenu například také styl normální. Vybereme ho v seznamu na kartě Doporučit okna Spravovat styly, klikneme do tlačítka Přiřadit hodnotu, doplníme číslo 5 a kliknutím do tlačítka OK hodnotu přiřadíme stylu. Když nyní zobrazíme styly v doporučeném pořadí, bude styl Normální zařazen až za styly, které jsme vytvořili. Pomocí tlačítek Zobrazit, Skrýt, Skrýt, dokud se nepoužívá můžeme nastavit, zda se bude styl zobrazovat v seznamu stylů. Na kartě Zakázat můžeme zakázat používání některých stylů. Styl, který chceme zakázat, vybereme v seznamu a klikneme do tlačítka Zakázat. U stylu se v seznamu zobrazí symbol zámečku. Ve spodní části karty zaškrtneme pole Omezit formát na povolené styly. Po kliknutí do tlačítka OK můžeme zadat heslo. Pro formátování dokumentu bude možné použít pouze povolené styly. Na kartě Nastavit výchozí hodnoty můžeme vybrat formátování, které bude použito pro text dokumentu tam, kde nevybereme žádné jiné formátování. Výchozí hodnoty můžeme nastavit pro aktuální dokument (ve spodní části okna ponecháme vybranou volbu Jen v tomto dokumentu) nebo pro všechny nově vytvořené dokumenty založené na stejné šabloně jako aktuální dokument (ve spodní části okna vybereme volbu Nové dokumenty založené na této

29 Kapitola 2: Karta Domů 29 šabloně) 10. Výchozí hodnoty pro nastavení formátu písma je možné vybrat také v dialogovém okně Písmo a nastavit je kliknutím do tlačítka Nastavit jako výchozí. Word se v dialogovém okně zeptá, zda chceme výchozí hodnoty nastavit v aktuálním dokumentu nebo v šabloně dokumentu. Výchozí vlastnosti odstavce lze vybrat v dialogovém okně Odstavec a nastavit je kliknutím do tlačítka Nastavit jako výchozí. OBR. 2-19: DIALOGOVÉ OKNO SPRAVOVAT STYLY, KARTA NASTAVIT VÝCHOZÍ HODNOTY Styly na kartě Domů Kontrola stylů Ve skupině STYLY na kartě DOMŮ je zobrazena Galerie stylů. Styl můžeme do tohoto seznamu přidat zaškrtnutím pole Přidat do Galerie stylů v dialogovém okně Úprava stylu (popř. při vytváření v okně Vytvořit nový styl podle formátování). Nezaškrtnutím pole styl v seznamu nezobrazíme. Styly se zobrazují v doporučeném řazení nastaveném v okně Spravovat styly. Tlačítkem Kontrola stylů v podokně Styly zobrazíme okno Kontrola stylů. V tomto okně je pro vybraný OBR. 2-20: KONTROLA STYLŮ text zobrazen použitý styl odstavce a styl znaku, případně další formátování. Např. na obr je okno zobrazené pro kontrolu formátování slova testování, ručně bylo nastaveno psaní kurzívou a odsazení zprava. Pomocí tlačítek vpravo v okně je možné vymazat některý druh formátování. Například tlačítkem Vymazat styl písma je možné odstranit styl znaku z vybraného textu, pomocí tlačítka Vymazat formátování odstavců je možné odstranit formát odstavce, který není proveden pomocí stylu. Tlačítkem Zobrazit formátování ve spodní části okna Kontrola stylů zobrazíme podokno Zobrazit formátování. V něm je zobrazeno nastavení formátu vybraného textu. Pokud ve spodní části tohoto podokna zaškrtneme volbu Rozlišit zdroj stylu, budou formátovací vlastnosti rozděleny na vlastnosti nastavené pomocí stylů a vlastnosti nastavené ručně. 10 Šablony jsou vysvětleny v kapitole 2.9 Šablona.

30 Kapitola 2: Karta Domů 30 Enc_02_07. docx 2.8 Víceúrovňové číslování nadpisů Nadpisy kapitol dokumentu chceme číslovat. Využijeme k tomu víceúrovňový seznam. OBR. 2-21: VÍCEÚROVŇOVÉ SEZNAMY Přípravou na číslování kapitol je použití stylů Nadpis 1 a Nadpis 2 pro nadpisy kapitol. Klikneme do kteréhokoli nadpisu a pak do tlačítka Víceúrovňový seznam ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ. Z nabízených seznamů vybereme ten, kde je již připraveno propojení číslování na styly nadpisů (viz obr. 2-21, kde je zvětšen seznam, který vybereme). Nadpisy jsou očíslovány. Úprava víceúrovňového seznamu se provádí v dialogovém okně Definovat nový víceúrovňový seznam. Toto dialogové okno zobrazíme například, když klikneme na číslo u nadpisu, na který již byl aplikován víceúrovňový seznam, pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz UPRAVIT ODSAZENÍ SEZNAMU nebo z nabídky tlačítka Víceúrovňový seznam vybereme příkaz DEFINOVAT NOVÝ VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM. V dialogovém okně Definovat nový víceúrovňový seznam klikneme do tlačítka Více a zobrazíme tak detailnější nastavení všech parametrů seznamu (viz obr. 2-22). Vlevo nahoře je zvýrazněna úroveň, které se týkají všechny provedené změny. V poli Propojit úroveň na styl je nastaveno propojení první úrovně na styl Nadpis 1, propojení druhé úrovně na styl Nadpis 2 atd. Kapitola tedy začíná Nadpisem 1, dílčí kapitola Nadpisem 2 atd. Tomu odpovídá číslování nadpisů. V poli Zadejte formát čísel je možné doplnit libovolný znak nebo text k číslům. Kliknutím do tlačítka Písmo zobrazíme dialogové okno Písmo, v němž je možné změnit formát čísla odstavce. Zde nastavený formát nemá žádný vliv na formát textu odstavce. Pro druhou a nižší úrovně je možné vybrat v poli Zahrnout číslo úrovně z úroveň, jejíž číslo bude součástí čísla nadpisu. V nastaveném seznamu jsou do čísel zahrnuta čísla ze všech vyšších úrovní. Nadpis 3 tak bude obsahovat číslo z předchozího Nadpisu 1 a číslo z předchozího Nadpisu 2. V poli Číslovat od začátku po můžeme vybrat vyšší než nastavovanou úroveň, po níž se začnou nadpisy opět číslovat od 1. Pokud např. pro druhou úroveň nezaškrtneme toto pole, budeme číslovat nadpisy 2 průběžně v celém dokumentu, např.: 1, 1.1, 1.2, 2, 2.3, 2.4 atd. Ve spodní části okna můžeme nastavit zarovnání a odsazení čísel a textu za číslem. Úpravou hodnot v dialogovém okně Definovat nový víceúrovňový seznam a kliknutím do tlačítka OK vytvoříme nový styl víceúrovňového seznamu. Tento nově vytvořený styl bude zobrazen v nabídce tlačítka Víceúrovňový seznam a můžeme ho tedy znovu použít.

31 Kapitola 2: Karta Domů 31 OBR. 2-22: DIALOGOVÉ OKNO DEFINOVAT NOVÝ VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM PRO NADPIS KAPITOLY 1.2 Styly seznamů Dem_02_01. docx Pro psaní číslovaných seznamů nebo seznamů s odrážkami můžeme použít styly seznamů. Styl seznamu definuje, jak bude odstavec číslovaný nebo jaké se použijí odrážky, například styl číslování, formát čísel, odsazení čísel i textu za číslem. Součástí stylu seznamu je definice několika úrovní. Styly seznamu neovlivňují formát odstavce. Styl seznamu je možné kombinovat v jednom odstavci se stylem odstavce. Nový styl seznamu vytvoříme kliknutím do nabídky tlačítka Víceúrovňový seznam a výběrem příkazu DEFINOVAT NOVÝ STYL SEZNAMU nebo v okně Vytvořit nový styl podle formátování vybereme v poli Typ stylu seznam. V novém dokumentu vytvoříme nový styl seznamu. Styl nebude odstavce číslovat, k jednotlivým úrovním přiřadíme odrážky. Styl seznamu nazveme odrážky. V poli Použít formátování na budeme postupně vybírat jednotlivé úrovně. Vše, co nastavíme ve spodní polovině dialogového okna, se týká vybrané úrovně. Vybereme 1. úroveň. V seznamu pole Styl číslování vybereme odrážku (odrážky najdeme na konci seznamu pod různými způsoby číslování). Pokud chceme použít odrážku, která není v seznamu, vybereme příkaz NOVÁ ODRÁŽKA (poslední položka seznamu) a v dialogovém okně Symbol vybereme požadovaný symbol. Symboly použité v ilustrativním dokumentu najdeme ve znakové sadě Wingdings. V dialogovém okně Definovat nový styl seznamu můžeme nastavit formát odrážky, vybereme tmavě zelenou barvu. Nastavení neovlivní formát textu odstavce, ale pouze formát odrážky. Formát odrážky můžeme podrobně nastavit po kliknutí do tlačítka Formát výběrem příkazu PÍSMO nebo TEXTOVÉ EFEKTY. V nabídce tlačítka Formát najdeme kromě příkazu PÍSMO ještě příkaz ČÍSLOVÁNÍ, kterým zobrazíme dialogové okno Definovat nový víceúrovňový seznam (viz obr. 2-22). Příkaz KLÁVESOVÁ ZKRATKA umožňuje přiřadit stylu seznamu klávesovou zkratku pro pohodlné používání stylu. Definice klávesové zkratky je stejná jako u jiných druhů stylů. V poli Použít formátování na vybereme 2. úroveň a v poli Styl číslování vybereme odrážku. Stejně vybereme i odrážku pro 3. a 4. úroveň.

32 Kapitola 2: Karta Domů 32 OBR. 2-23: DIALOGOVÉ OKNO PRO DEFINICI ČI ÚPRAVU STYLU SEZNAMU Použití stylu seznamu Nyní vyzkoušíme používání stylu seznamu. Připravíme text dle obr (zatím bez použití odrážek). Druhý a čtvrtý odstavec textu jsou formátovány nově vytvořeným stylem odstavce text, který se od stylu normální liší pouze tučným písmem. Ostatní odstavce jsou psány stylem normální. Označíme všechny odstavce, klepneme do tlačítka Víceúrovňový seznam a vybereme nově vytvořený styl seznamu. Všechny odstavce jsou psány s odrážkou. Označíme třetí až šestý odstavec textu a klepneme do tlačítka Zvětšit odsazení. Automaticky se použila odrážka definovaná pro druhou úroveň. Zvětšíme odsazení pátého a šestého odstavce na třetí resp. čtvrtou úroveň. K vyšší úrovni bychom se mohli vrátit kliknutím do tlačítka Zmenšit odsazení. Všimněme si, že se při použití stylu seznamu nemění formát textu odstavce (tučné písmo ve stylu text). Formát odrážky je stejný jako formát textu kromě vlastností, které jsme nastavili pro odrážku. Odstavce, které byly formátované stylem normální, jsou nyní formátované automaticky vytvořeným stylem Odstavec se seznamem. OBR. 2-24: STYL SEZNAMU V ILUSTRATIVNÍM DOKUMENTU Úprava stylu seznamu Styl seznamu je možné upravit. Stejně jako u jiných typů stylů se tím změní formát textu, v němž je styl použitý. Chceme-li upravit styl seznamu, v nabídce tlačítka Víceúrovňový seznam klikneme na seznam pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz ZMĚNIT.

33 Kapitola 2: Karta Domů 33 ENC_sab. dotx Vytvoření šablony z dokumentu Nový dokument založený na šabloně Umístění šablon Vlastní šablony 2.9 Šablona Text i formátování včetně vytvořených stylů se ukládá do vytvářeného dokumentu. Chceme-li styly použít i pro formátování jiného dokumentu, lze vytvořit tzv. šablonu. Šablona je soubor, který uložíme na disku. V tomto souboru může být uložen text, styly, klávesové zkratky a další pomůcky pro práci s dokumenty (např. makra, automatické texty). Chceme-li tyto pomůcky využít, vytvoříme nový dokument založený na šabloně. Styly a klávesové zkratky, které jsme připravili v dokumentu, uložíme nyní jako šablonu. Nejdříve uložíme dokument běžným způsobem např. kliknutím do tlačítka Uložit v panelu nástrojů Rychlý přístup. Poté z dokumentu smažeme text a uložíme dokument jako šablonu. Označíme text dokumentu např. kombinací Ctrl+A a klávesou Del smažeme text. Přestože smažeme text ze souboru, zůstávají v něm uložené připravené styly (ačkoli nejsou nikde použité). Zvolíme SOUBOR, ULOŽIT JAKO, v prostředním sloupci vybereme POČÍTAČ, vpravo klikneme do tlačítka Procházet. V zobrazeném dialogovém okně vybereme v poli Typ souboru volbu šablona, Word přejde do výchozí složky pro ukládání uživatelských šablon, zadáme název souboru ENC_Sab, k zadanému názvu souboru přidá Word koncovku dotx (šablona bez maker). Kliknutím do tlačítka Uložit uložíme šablonu na disk. Volbou SOUBOR, ZAVŘÍT šablonu zavřeme. Šablonu nyní použijeme pro vytvoření nového dokumentu. V okně průzkumníka Windows nebo např. v okně Total Commanderu poklepeme na vytvořenou šablonu (stejně, jako když poklepáním otevíráme dokument). Pokud poklepeme na šablonu, neotevíráme samotnou šablonu, ale vytváříme nový dokument. Tento dokument je založen na vybrané šabloně. Jsou v něm proto k dispozici styly a další nástroje ze šablony, pokud je v šabloně připravený text, bude i ve vytvořeném dokumentu. Pro pohodlnější vytváření nových dokumentů založených na šabloně je vhodné šablony umístit do složky šablon. Word při vytváření nového dokumentu nabízí tyto šablony. Umístění šablon lze zjistit a případně změnit. V Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit klepneme ve spodní části na tlačítko Umístění souborů. V zobrazeném dialogovém okně Umístění souborů (viz obr. 2-25) jsou mimo jiné uvedeny dvě skupiny šablon: uživatelské šablony a šablony skupiny. Předpokládá se použití uživatelem vytvořených šablon uložených na pevném disku počítače a šablon skupiny např. pro pracovní skupinu, které budou uloženy na sdíleném disku. Umístění šablon skupiny můžeme změnit kliknutím do tlačítka Změnit. Umístění uživatelských šablon lze nastavit v okně Možnosti aplikace Word na kartě Uložit. Obě skupiny šablon se při používání nijak neliší. Ve složkách pro ukládání šablon můžeme vytvořit podsložky, do nichž budeme ukládat šablony. Nastavíme například umístění šablon skupiny ve složce C:\šablony. Ve složce šablony vytvoříme podsložku Encián. Šablonu ENC-sab umístíme do složky Encián, kterou jsme vytvořily ve složce pro šablony skupiny. Zvolíme SOUBOR, NOVÝ a klepneme do volby Vlastní. Zobrazíme tak nabídku uživatelských šablon a šablon skupiny, kliknutím na ikonu složky otevřeme složku a zobrazíme šablony, které jsou v ní uložené. Ve složce Vlastní šablony Office klikneme na podsložku Encián. Dvojitým klikutím na šablonu ENC_sab vytvoříme nový dokument založený na šabloně ENC-sab.

34 Kapitola 2: Karta Domů 34 OBR. 2-25: DIALOGOVÉ OKNO UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ OBR. 2-26: NABÍDKA VLASTNÍCH ŠABLON A ŠABLON SKUPINY Úprava šablony Karta Vývojář V nově vytvořeném dokumentu jsou k dispozici styly, které byly součástí šablony. Pokud tyto styly upravíme, jejich nová podoba se uloží do dokumentu. Definice stylu v dokumentu může být odlišná od definice v šabloně. V dokumentu se v tom případě použije styl v podobě uložené v dokumentu. Chceme-li změnu stylu uložit do šablony, musíme v okně Úprava stylu místo volby Jen v tomto dokumentu vybrat Nové dokumenty založené na této šabloně. Úprava stylu se tak uloží i do šablony. Při ukládání souboru se zobrazí dialogové okno, v němž se Word zeptá, zda chceme změny uložit také do šablony dokumentu. Šablonu můžeme otevřít ve Wordu volbou SOUBOR, OTEVŘÍT a upravit ji. Na které šabloně je dokument založen, je možné změnit i ve vytvořeném dokumentu. Pro práci se šablonou budeme potřebovat zobrazit kartu VÝVOJÁŘ. V Možnostech aplikace Word

35 Kapitola 2: Karta Domů 35 Připojení šablony k dokumentu Aktualizace stylů podle šablony na kartě Přizpůsobit pás karet zaškrtneme vpravo kartu VÝVOJÁŘ. Zobrazíme tak v pásu karet další kartu, která slouží k méně častým pokročilejším operacím ve Wordu. Na kartě VÝVOJÁŘ ve skupině ŠABLONY klikneme do tlačítka Šablona dokumentu. V zobrazeném okně Šablony a doplňky (viz obr. 2-27) v poli Šablona dokumentu je uvedena šablona, na které je dokument založený. Po kliknutí do tlačítka Připojit můžeme vybrat jinou šablonu a založit tak dokument na této šabloně. V dokumentu pak budou k dispozici nástroje uložené v nově připojené šabloně. Styly jsou uložené v šabloně i v dokumentu, můžeme tedy i nadále využívat styly převzaté z původní šablony. Pokud však při úpravě stylu vybereme volbu Nové dokumenty založené na této šabloně, změny stylu se uloží do nově připojené šablony. Když se změní definice stylu v šabloně, styl se nemění automaticky i v dokumentu, který je na změněné šabloně založen. Pokud chceme, aby se definice stylu v dokumentu měnila při změně v připojené šabloně, zaškrtneme v okně Šablony a doplňky pole Automaticky aktualizovat styly dokumentu. Definice stylů v dokumentu se bude měnit podle definice v šabloně. Aktualizaci stylů můžeme využít například při psaní knihy, která bude rozdělená do několika kapitol. Každou kapitolu budeme vytvářet jako samostatný dokument. Vytvoříme například dokumenty 01kapitola.docx a 02kapitola.docx. Oba dokumenty jsou založené na šabloně kniha.dotx. Při úpravách stylů v kterémkoli dokumentu ukládáme změny stylů i do šablony, v okně Úprava stylu proto vybíráme volbu Nové dokumenty založené na této šabloně. Aby se změny stylů provedené při úpravách dokumentu 01kapitola.docx promítly do formátování dokumentu 02kapitola.docx, musíme pro dokument 02kapitola.docx v dialogovém okně Šablony a doplňky zaškrtnout pole Automaticky aktualizovat styly dokumentu. Stejné pole zaškrtneme i pro dokument 01kapitola.docx. Styly v obou dokumentech tak budou stejné, jako v šabloně. OBR. 2-27: DIALOGOVÉ OKNO ŠABLONY A DOPLŇKY Zobrazit vše 2.10 Schránka Na kartě DOMŮ najdeme i volby, které nejsou určeny k formátování dokumentu. Tlačítka ve skupině SCHRÁNKA slouží pro kopírování textu a objektů. Kopírování je ve Wordu zajištěno podle běžných konvencí ve Windows. Kopírovat můžeme i skryté znaky formátování (např. konec odstavce nebo konec stránky). Před kopírováním je tedy vhodné zapnout zobrazování těchto znaků kliknutím na

36 Kapitola 2: Karta Domů 36 Vložit jinak Kopírovat formát Podokno schránka Navigace Malá a velká Celá slova tlačítka Zobrazit vše ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ. Chceme-li například kopírovat text jednoho odstavce, označíme ho a tlačítkem Kopírovat nebo kombinací Ctrl+C zkopírujeme do schránky. Na místě, kam chceme text vložit, umístíme kurzor a klikneme do tlačítka Vložit nebo stiskneme kombinaci Ctrl+V. Kopírovaný text můžeme označit: včetně konce odstavce: po vložení ze schránky bude na novém místě text a za ním bude končit odstavec. Text, před který jsme vkládali obsah schránky, bude začínat v novém odstavci. bez konce odstavce: vložený text se stane součástí odstavce, do kterého jsme obsah schránky vkládali. Obsah schránky můžeme při vkládání ze OBR. 2-28: MOŽNOSTI VLOŽENÍ schránky modifikovat. Místo kliknutí do tlačítka Vložit klikneme do jeho spodní části a zobrazíme nabídku. Nabídka se mění podle toho, jaký objekt je ve schránce, pro text se zobrazují následující možnosti: Zachovat zdrojové formátování: výsledek bude stejný jako při kliknutí do tlačítka Vložit, obsah schránky se vloží se stejným formátováním, jaké měl zdroj kopírování. Sloučit formátování: obsah schránky bude naformátován podle formátování na místě, kam vkládáme. Zachovat pouze text: ze schránky bude vložen pouze neformátovaný text. Vložit jinak: Zobrazí dialogové okno, v němž je možné vybrat, v jaké podobě bude obsah schránky vložen. Pro pohodlné formátování textu můžeme zkopírovat formát jiného textu. Označíme naformátovaný text, klikneme do tlačítka Kopírovat formát, u ukazatele myši se objeví symbol štětce, označíme text, který chceme naformátovat. Text se naformátuje, symbol štětce zmizí. Chceme-li formát zkopírovat na více míst, můžeme na tlačítko Kopírovat formát kliknout dvojitě. Formát pak můžeme opakovaně uplatňovat na více místech, symbol štětce zůstává u ukazatele myši až do stisknutí klávesy Esc nebo do opětovného kliknutí do tlačítka Kopírovat formát. Kliknutím do spouštěče dialogového okna ve skupině SCHRÁNKA zobrazíme podokno Schránka. V něm se zobrazuje obsah schránky. Do schránky je možné zkopírovat až 24 textů nebo jiných objektů (včetně objektů z jiných programů). Při zkopírování 25. objektu do schránky se nejstarší část smaže. Kombinací kláves Ctrl+V vložíme do dokumentu to, co bylo do schránky zkopírováno naposledy. Kliknutím na objekt v podokně Schránka můžeme vložit libovolný z objektů, které jsou ve schránce Najít, nahradit Pro pohodlný pohyb v dokumentu můžeme použít podokno Navigace, které zobrazíme Kliknutím do tlačítka Najít ve skupině ÚPRAVY karty DOMŮ. Podokno má tři karty, pro procházení výskytů hledaného slova slouží karta Výsledky. Do pole v horní části podokna napíšeme hledané slovo, např. program. V podokně se již během psaní zobrazují výsledky hledání. Vyhledaný text je označen přímo v dokumentu žlutou barvou. V podokně se zobrazí části dokumentu, v nichž byl hledaný řetězec nalezen, kliknutím na část textu se v dokumentu přesuneme na zvolené místo. Další karty podokna navigace slouží k procházení nadpisů v dokumentu a k zobrazení miniatur jednotlivých stránek dokumentu. Pro hledání můžeme využít také dialogové okno Najít a nahradit. To zobrazíme kliknutím na nabídku u tlačítka Najít a příkazem ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ. Po kliknutí do tlačítka Více v tomto dialogovém okně, můžeme detailněji parametrizovat hledání. Pokud zaškrtneme pole Rozlišovat malá a velká písmena, budou při hledání rozlišena malá a velká písmena, např. při hledání slova Most nebude nalezeno slovo most. Zaškrtneme-li Pouze celá slova, nebude např. při hledání slova auto nalezeno slovo autobus.

37 Kapitola 2: Karta Domů 37 Zástupné znaky Formát Nahradit Po zaškrtnutí pole Použít zástupné znaky, bude text v poli Najít vyhodnocen jako soustava zástupných znaků, např.:? zastupuje jeden libovolný znak. Při hledání D??a bude nalezeno Dana i Dita, ale nikoli např. Denisa (hledáme D, pak dva libovolné znaky a pak a). * zastupuje libovolný počet libovolných znaků. Při hledání D*a bude nalezeno Dana, Dita i Denisa. Při nalezení slova Dana bude označeno Da, který splňuje podmínku hledání. [] zastupují výběr. Do závorek je možné napsat přípustné možnosti a oddělit je čárkou. Např. D[a,e]* najde Dana, Denisa. Hledáme D, pak a nebo e a pak libovolný počet libovolných znaků. Po kliknutí do tlačítka Formát můžeme zadat formát, který musí být v hledaném textu obsažen. Tlačítkem Bez formátování takto zadanou podmínku zrušíme. Tlačítkem Zvláštní zobrazíme nabídku speciálních znaků (např. znak konce odstavce), které je možné hledat. Na kartě Nahradit okna Najít a nahradit můžeme vyplnit hledaný text a do pole Nahradit čím doplnit text, jímž chceme vyhledaný text nahradit. Tlačítkem Nahradit vše pak můžeme v celém dokumentu vyhledat text z pole Najít a nahradit ho textem z pole Nahradit čím. I při nahrazování můžeme použít tlačítko Zvláštní a nahradit například znak konce řádku za znak konce odstavce. Tato funkce se používá například při úpravách textů stažených z internetu, v nichž bývá použito zalomení řádků a nikoli konce odstavců. OBR. 2-29: DIALOGOVÉ OKNO NAJÍT A NAHRADIT Vybrat Pomocí voleb, které zobrazíme po kliknutí do tlačítka Vybrat na kartě DOMŮ ve skupině ÚPRAVY, můžeme označit část dokumentu. Volbou VYBRAT VŠE (nebo kombinací kláves Ctrl+A) označíme celý text dokumentu. Shrnutí 1. Pro pohodlné formátování dokumentu je vhodné používat styly odstavců a znaků. 2. Styly lze uplatňovat pomocí klávesových zkratek. Dodatečnou úpravou stylu se změní vzhled všech textů psaných tímto změněným stylem. 3. V dokumentu lze měnit vzhled písma. Písmo může mír různé barvy, velikost, mezery mezi znaky nebo textové efekty. Písmo můžeme umístit výše nebo níže než je řádek.

38 Kapitola 2: Karta Domů Pro každý odstavec je možné nastavit odsazení, zarovnání, mezeru před ním či za ním, ohraničení, psaní s odrážkami nebo číslování a další vlastnosti. Ve formátu odstavce je také možné nastavit, jak bude dokument dělen na stránky. 5. Pro vytváření jednoduchých seznamů s několika sloupci je možné použít tabulátory. 6. V dokumentu je možné při použití stylů odstavce automaticky číslovat nadpisy. 7. Připravené styly, výchozí text a další pomůcky pro úpravy dokumentů je možné uložit do šablony a využít pro vytvoření nového dokumentu. 8. Pro kopírování textů, obrázků, ale i formátů můžeme používat schránku. Do schránky je možné vložit až 24 objektů najednou. 9. Pro pohodlný pohyb v dokumentu můžeme použít podokno navigace. 10. V dokumentu lze vyhledávat zadaný text.

39 Kapitola 3: Karta Rozložení stránky 39 3 Karta Rozložení stránky Pro formátování dokumentu můžeme kromě voleb na kartě DOMŮ použít také volby z karty ROZLOŽENÍ STRÁNKY nebo NÁVRH. Enc_03_01. docx 3.1 Konce Ve vzorovém dokumentu chceme název firmy a odstavec Váš průvodce... osamostatnit na samostatné stránce a později tuto stránku formátovat zcela jinak než zbytek dokumentu (zarovnat text svisle na střed stránky nikoli nahoru, nezobrazit záhlaví a zápatí). Kurzor umístíme před začátek odstavce Firma Encián vyvíjí a klikneme do tlačítka Konce na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. Zobrazíme nabídku konců, které můžeme vložit do dokumentu. Do vzorového dokumentu vložíme Konec oddílu, Další stránka. Rozdělíme tak dokument na dva oddíly a zároveň vložíme konec stránky. OBR. 3-1: NABÍDKA RŮZNÝCH DRUHŮ KONCŮ Oddíl Konec stránky Zalomení sloupce Obtékání Oddíl je část dokumentu, kterou můžeme samostatně formátovat. Pro oddíl můžeme nastavit například okraje stránky, svislé zarovnání textu na stránce. Každý oddíl v dokumentu může mít jiné záhlaví a zápatí. Oddíl nemusí začínat na nové stránce. Chceme-li vložit konec oddílu, ale ne zalomení stránky, použijeme volbu Konec oddílu, Nepřetržitě. Volbou Sudá stránka resp. Lichá stránka nastavíme, že bude oddíl začínat na začátku nejbližší sudé resp. liché stránky a to i v případě, že bude v dokumentu díky tomu prázdná stránka 17. V nabídce můžeme vybrat i další druhy konců: Strana: vložíme konec stránky, obě stránky budou součástí stejného oddílu. Formátování, které se nastavuje pro oddíl, bude pro obě stránky stejné. Konec stránky můžeme vložit také kliknutím do tlačítka Konec stránky na kartě VLOŽENÍ. Sloupec: tato volba se používá při psaní ve více sloupcích (viz kap. 3.2 Sloupce). Text za koncem bude pokračovat v dalším sloupci bez ohledu na výšku jednotlivých sloupců. Obtékání textu: ukončí obtékání textu okolo obrázku či tabulky. Text bude pokračovat na nejbližším řádku, v němž není obrázek či tabulka. 17 Číslo oddílu lze zobrazit ve stavovém řádku. Klikneme do stavového řádku pravým tlačítkem myši a zaškrtneme Oddíl.

40 Kapitola 3: Karta Rozložení stránky 40 Odstranění konce Všechny druhy konců jsou v textu zobrazené pomocí znaků, které se netisknou, když zobrazíme značky formátování kliknutím na tlačítko Zobrazit vše na kartě DOMŮ. Chceme-li konec odstranit, smažeme jeho značku např. klávesou Del. Jestliže v dokumentu není místo pro zobrazení znaku konce oddílu či stránky, zobrazí se jen přerušovaná čára bez nápisu. OBR. 3-2: KONEC ODDÍLU A KONEC STRÁNKY Enc_03_02. docx Šířka sloupců Čára mezi 3.2 Sloupce Text licenčního ujednání ve vzorovém dokumentu chceme psát ve dvou sloupcích. Označíme proto všechny odstavce licenčního ujednání a klikneme do tlačítka Sloupce. Ze zobrazené nabídky vybereme dva sloupce. Označený text se rozdělil do dvou přibližně stejně vysokých sloupců. Psaní ve více sloupcích je významná změna formátu, Word proto text psaný ve dvou sloupcích automaticky oddělil do samostatného oddílu. Před a za tento text automaticky vložil konec oddílu. Detailnější nastavení sloupců můžeme provádět v dialogovém okně Sloupce, které zobrazíme volbou DALŠÍ SLOUPCE. V dialogovém okně můžeme zadat počet sloupců, jejich šířky a šířku mezery mezi nimi. Word šířky sloupců a mezer dopočítává tak, aby celková šířka všech sloupců a mezer mezi nimi byla stejná jako šířka textu na stránce. Pokud zrušíme zaškrtnutí pole Sloupce stejně široké, můžeme zadat šířku každého sloupce i mezery samostatně. Zaškrtnutím pole Čára mezi zobrazíme v mezeře mezi sloupci svislou čáru. OBR. 3-3: DIALOGOVÉ OKNO SLOUPCE Enc_03_02. docx Okraje 3.3 Vzhled stránky Pomocí tlačítek Okraje, Velikost a Orientace můžeme měnit nastavení stránek v dokumentu. Podrobněji lze všechny tyto změny provádět v dialogovém okně Vzhled stránky, které zobrazíme kliknutím na spouštěč dialogového okna ve skupině VZHLED STRÁNKY na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. Vzhled stránky můžeme nastavit pro každý oddíl samostatně. Ve spodní části každé karty dialogového okna Vzhled stránky vybíráme, pro jakou část dokumentu měníme vzhled stránky: na tento oddíl, od tohoto místa dále, na celý dokument. Na kartě Okraje nastavujeme šířku okrajů papíru v centimetrech. Šířka okrajů nemůže být nulová, protože tiskárny neumí tisknout až ke kraji papíru. Pokud nastavíme příliš úzký okraj, Word nás po potvrzení tlačítkem OK varuje a nabídne opravu, okraje pak opraví na nejmenší pro výchozí tiskárnu použitelnou šířku.

41 Kapitola 3: Karta Rozložení stránky 41 Orientace Velikost papíru Rozložení Svislé zarovnání V poli Více stránek můžeme vybrat volbu Zrcadlové okraje, potom nenastavujeme velikost okraje vpravo a vlevo, ale uvnitř a vně. Šířka okrajů tak bude nastavena pro liché stránky jinak než pro sudé stránky. V sekci ORIENTACE volíme, zda chceme psát na výšku nebo na šířku. Orientaci můžeme změnit pro oddíl, který začíná na nové stránce. Pokud změníme orientaci pro oddíl, který nezačíná na nové stránce, konec oddílu se automaticky změní na konec s pokračováním na další stránce. Na kartě Papír můžeme vybrat formát papíru, na který chceme psát, zpravidla zde ponecháme formát A4. Ve spodní části okna můžeme vybrat jiný zdroj papíru pro první stránku a jiný pro ostatní stránky, tato volba má smysl pouze v případě, že připojená tiskárna má více zásobníků papíru. Pro první stránku pak můžeme vybrat například zásobník s barevnými papíry. Na kartě Rozložení můžeme zadat umístění záhlaví a zápatí od hrany papíru. Pomocí zaškrtávacích políček nastavujeme jiné záhlaví pro sudé a liché stránky oddílu nebo jiné záhlaví na první stránce oddílu než na ostatních stránkách oddílu. Tvorba záhlaví a zápatí je podrobně popsána v kapitole 5.6 Záhlaví a zápatí. V sekci STRÁNKA můžeme vybrat svislé zarovnání textu na stránce. Pro první stránku dokumentu, která je zároveň samostatným oddílem, vybereme svislé zarovnání uprostřed. Zkontrolujeme, že je v poli Použít na vybrána volba na tento oddíl, jinak bychom zarovnali doprostřed i text na dalších stránkách dokumentu. OBR. 3-4: DIALOGOVÉ OKNO VZHLED STRÁNKY, KARTA OKRAJE Čísla řádků Po kliknutí do tlačítka Číslování řádků na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY můžeme v aktuálním oddílu zobrazit čísla řádků. Číslovat můžeme průběžně v celém dokumentu nebo každou stránku či každý oddíl zvlášť. Čísla řádků se zobrazí v okraji vedle textu. Detailnější nastavení čísel řádků (vzdálenost od textu, počátek a krok číslování) lze provézt v dialogovém okně Číslování řádků, které zobrazíme kliknutím do tlačítka Čísla řádků na kartě Rozložení okna Vzhled stránky. Pro vybraný odstavec můžeme číslování řádků potlačit volbou POTLAČIT PRO

42 Kapitola 3: Karta Rozložení stránky 42 Dělení slov Volitelné rozdělení Nedělit slova Odstavec Uspořádat AKTUÁLNÍ ODSTAVEC nebo zaškrtnutím pole Potlačit čísla řádků na kartě Tok textu dialogového okna Odstavec, které zobrazíme např. kliknutím do spouštěče dialogového okna ve skupině ODSTAVEC na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY. Pomocí tlačítka Dělení slov můžeme povolit v dokumentu dělení slov na koncích řádků. Volbou MOŽNOSTI DĚLENÍ SLOV zobrazíme dialogové okno Dělení slov. Zaškrtnutím pole Automatické dělení slov povolíme automaticky dělit slova tam, kde to bude nutné. Parametr Šířka oblasti pro dělení slov udává, jak velká musí být nevyužitá mezera na konci řádku (při zarovnání vlevo) nebo uvnitř řádku (při zarovnání do bloku), aby se Word pokusil rozdělit slovo. Čím větší je tento parametr, tím méně dělených slov bude v dokumentu. Parametrem Max. dělených řádků za sebou můžeme omezit počet po sobě jdoucích řádků, na jejichž konci bude rozdělené slovo. Tlačítkem Ručně (nebo příkazem RUČNĚ z nabídky tlačítka Dělení slov) rozdělíme slova na koncích řádků ručně. Word projde dokument nebo jeho označenou část a zobrazí všechna slova k rozdělení, v každém slově vybereme, kde bude rozděleno, a potvrdíme tlačítkem Ano. Pokud slovo nechceme rozdělit, klikneme do tlačítka Ne. V ilustrativním dokumentu z nabídky tlačítka Dělení slov vybereme příkaz AUTOMATICKY. Word rozdělí slova na koncích řádků. Pokud slovo rozdělíme ručně, bude v něm vložen speciální znak volitelné rozdělení. Slovo se v tomto místě rozdělí, je-li třeba, bez ohledu na to, zda je povoleno automatické dělení slov. Tento znak se netiskne, zobrazuje se pouze, pokud zobrazíme značky formátování a slovo není momentálně rozdělené. Bude-li třeba slovo rozdělit, rozdělí se v místě tohoto znaku. Znak volitelné rozdělení můžeme vložit také výběrem tohoto znaku na kartě Speciální znaky okna Symbol, které zobrazíme kliknutím do tlačítka Symbol na kartě VLOŽENÍ a výběrem příkazu DALŠÍ SYMBOLY.. Dělení slov můžeme pro vybraný odstavec zakázat zaškrtnutím volby Nedělit slova na kartě Tok textu dialogového okna Odstavec. Po prohlédnutí výsledků dělení slov potlačíme. Z nabídky tlačítka Dělení slov vybereme příkaz ŽÁDNÉ. 3.4 Další volby na kartě Rozložení stránky Pomocí tlačítek Odsazení zleva a Odsazení zprava ve skupině ODSTAVEC můžeme změnit odsazení odstavce. Odsazení je také možné měnit posunutím značek ve vodorovném pravítku nebo zadat v dialogovém okně Odstavec. Pomocí polí Mezery Před a Za můžeme nastavit velikost mezer mezi odstavci. Mezery mezi odstavci je možné nastavit také v dialogovém okně Odstavec 18. Pomocí spouštěče dialogového okna ve skupině ODSTAVEC zobrazíme dialogové okno Odstavec. Stejné okno zobrazíme také spouštěčem dialogového okna ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ. Tlačítka ve skupině USPOŘÁDAT slouží pro umístění grafických objektů v dokumentu, popíšeme si je proto při vkládání grafických objektů do dokumentu v kapitole 5 Karta Vložení. Shrnutí 1. Pro ukončení stránky můžeme vložit konec stránky nebo konec oddílu s pokračováním na další stránce. Oddíl lze samostatně formátovat. 2. Text v samostatném oddílu můžeme psát v několika sloupcích. 3. Pro každý oddíl nebo pro celý dokument můžeme nastavit velikost stránky, okraje stránky, orientaci a svislé zarovnání. 4. V dokumentu je možné dělit slova na koncích řádků. 18 Odsazení odstavce a nastavení mezer mezi odstavci je popsáno v kapitole 2.2 Odstavec.

43 Kapitola 4: Karta Návrh 43 4 Karta Návrh Motiv Barvy motivu Písma motivu Efekty motivů 4.1 Motiv OBR. 4-1: GALERIE MOTIVŮ Motiv je sada barev, efektů a dalších prvků, které usnadňují nastavení jednotného vzhledu dokumentu. Prvky motivu se využívají pro formátování písma, obrázků, pozadí, odrážek a dalších objektů v dokumentu. Na rozdíl od šablony upravuje motiv jen vzhled dokumentu, neobsahuje například makra, automatické texty a podobně. Po kliknutí do tlačítka Motivy na kartě NÁVRH zobrazíme nabídku předdefinovaných motivů, z nichž si můžeme vybrat a změnit tak vzhled celého dokumentu. Motivy jsou společné pro všechny programy MS Office, můžeme proto stejný motiv využívat nejen v dokumentech MS Word, ale i například v prezentacích MS PowerPoint. Součástí motivu jsou barvy motivu, součástí předdefinovaných motivů jsou sady barev. V dokumentu můžeme vybrat jinou sadu barev nebo vytvořit vlastní. Klikneme do tlačítka Barvy ve skupině FORMÁTOVÁNÍ DOKUMENTU na kartě NÁVRH. Zobrazíme tak předdefinované a dříve vytvořené vlastní sady barev, mezi nimiž je vybrána sada ze zvoleného motivu. Zvolíme příkaz PŘIZPŮSOBIT BARVY. V zobrazeném dialogovém okně můžeme vybrat 12 barev, které budou součástí sady barev. Vlastní sadu barev nazveme ve spodní části okna. Pod zadaným názvem ji pak najdeme v seznamu sad barev a můžeme ji použít pro formátování dokumentů. Při formátování dokumentu se tyto barvy (a jejich světlejší a tmavší modifikace) budou nabízet vždy na prvních místech. Pokud budeme při formátování využívat barvy motivu, změní se barva v dokumentu při změně barev motivu. Vytvořenou sadu barev můžeme upravit, v seznamu sad barev na ni klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz UPRAVIT. Součástí motivu jsou také fonty písem. Každý motiv obsahuje dva fonty, jeden pro nadpisy a druhý pro běžný text. Často jsou oba fonty stejné. Galerii písem zobrazíme kliknutím do tlačítka Písma. Příkazem PŘIZPŮSOBIT PÍSMA zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vybrat vlastní kombinaci písem a přidat jí do galerie písem pod zadaným názvem. Kromě barev a písem jsou součástí motivu také efekty, které se nabízí například při formátování grafů, SmartArtů a dalších grafických objektů. Efekty můžeme vybrat z galerie efektů, kterou zobrazíme kliknutím do tlačítka Efekty. Na rozdíl od barev a písem nelze vytvořit vlastní sadu efektů, lze jen vybrat z připravené nabídky.

44 Kapitola 4: Karta Návrh 44 OBR. 4-2: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT NOVÉ BARVY MOTIVU Sady stylů Mezery mezi odstavci Nastavit jako výchozí 4.2 Formátování dokumentu Na kartě NÁVRH ve skupině FORMÁTOVÁNÍ DOKUMENTŮ můžeme vybrat sadu stylů. Vytváření a používání stylů a sad stylů je popsáno v kap. 2.7 Styl. Kliknutím do tlačítka Mezery mezi odstavci zobrazíme nabídku mezer mezi odstavci a řádkování. Výběrem některé varianty změníme velikost mezer mezi odstavci i řádkování v celém dokumentu všude tam, kde jsme řádkování či mezery nezměnili pomocí formátu odstavce. Příkazem VLASTNÍ MEZERY MEZI ODSTAVCI zobrazíme dialogové okno Spravovat styly, v němž je možné nastavit výchozí hodnoty pro formátování dokumentu (viz kap. 2.7 Styl). Kliknutím do tlačítka Nastavit jako výchozí uložíme aktuální nastavení motivu, barev, písem, sady stylů a další jako výchozí formátování pro nově vytvářené dokumenty. Před nastavením zobrazí Word informační okno, v němž se zeptá, zda chceme opravdu změnit výchozí formátování dokumentů. OBR. 4-3: OKNO S INFORMACÍ O ZMĚNĚ FORMÁTOVÁNÍ NOVÝCH DOKUMENTŮ Enc_04_01. docx 4.3 Pozadí stránky, ohraničení stránky Jako pozadí stránek je možné zobrazovat zvolenou barvu, vzorek či obrázek nebo nastavit tisk tzv. vodoznaku.

45 Kapitola 4: Karta Návrh 45 Barva stránky Vodoznak Kliknutím do tlačítka Barva stránky a výběrem barvy nastavíme barvu pozadí. Barva pozadí se netiskne, slouží pouze k zobrazení na obrazovce. Nemusí se zobrazovat ani v nejčastěji používaném zobrazení Rozložení při tisku. V Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZIT OBSAH DOKUMENTU volíme zobrazení či nezobrazení barvy pozadí pomocí zaškrtávacího pole Zobrazit barvy a obrázky pozadí v zobrazení Rozložení při tisku. Kliknutím do tlačítka Barva stránky a volbou EFEKTY VÝPLNĚ zobrazíme dialogové okno Efekty výplně. Okno má 4 karty: Přechod, Textura, Vzorek a Obrázek. Na kartách můžeme zvolit a detailně parametrizovat pozadí stránek. Do pozadí stránek můžeme doplnit vodoznak. Na rozdíl od barvy stránky se vodoznak tiskne. Kliknutím do tlačítka Vodoznak a volbou VLASTNÍ VODOZNAK zobrazíme dialogové okno Tištěný vodoznak. V okně můžeme vybrat, zda chceme vodoznak vytvořit z textu nebo z obrázku. Vybereme vodoznak z textu a nastavíme jeho parametry podle obr OBR. 4-4: DIALOGOVÉ OKNO TIŠTĚNÝ VODOZNAK Ohraničení stránky Vodoznak doplníme do textu tlačítkem Použít a zavřeme dialogové okno. Za textem na každé stránce se zobrazuje světle modrý nápis koncept, tento nápis se vytiskne, pokud dokument vytiskneme. Kliknutím do tlačítka Ohraničení stránky zobrazíme kartu Ohraničení stránky dialogového okna Ohraničení a stínování. Pomocí voleb na této kartě můžeme nastavit ohraničení stránek. Ohraničení můžeme nastavit pro každý oddíl zvlášť, případně můžeme nastavit jiné ohraničení stránky pro první stránku oddílu a jiné pro ostatní stránky oddílu. Jaké části dokumentu se týká nastavení ohraničení stránky, vybíráme v poli Použít na. Nastavování ohraničení stránky je podobné jako nastavování ohraničení odstavce 19. Pro ohraničení stránky máme k dispozici navíc pole Efekt, v němž můžeme vybrat ohraničení stránky pomocí obrázků, v poli Šířka pak můžeme zadat velikost obrázku použitého pro ohraničení. Vyzkoušejme ohraničení pro první stránku (oddíl) dokumentu (viz obr. 4-5). Po kliknutí do tlačítka Možnosti zobrazíme dialogové okno Možnosti ohraničení a stínování, v němž můžeme například zadat vzdálenost rámečku od okraje stránky. 19 Nastavení ohraničení odstavce je podrobně popsáno v kapitole 2.6 Ohraničení a stínování.

46 Kapitola 4: Karta Návrh 46 OBR. 4-5: DIALOGOVÉ OKNO OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ, KARTA OHRANIČENÍ STRÁNKY Po prohlédnutí dokumentu ohraničení stránky i vodoznak zrušíme: Klikneme do tlačítka Vodoznak a vybereme volbu ODEBRAT VODOZNAK. Klikneme do tlačítka Ohraničení stránky a v dialogovém okně Ohraničení a stínování vybereme v kartě Ohraničení stránky volbu ŽÁDNÉ. Shrnutí 1. Jednotný vzhled dokumentu pomůže nastavit Motiv. Jeho součástí je nastavení barev, písma a efektů. 2. Pro pohodlné formátování můžeme vybrat připravenou sadu stylů. 3. Zvolené nastavení formátování lze uložit jako výchozí a používat pro formátování nově vytvořených dokumentů. 4. Stránka může mít barevné pozadí, které se nevytiskne, ohraničení nebo vodoznak.

47 Kapitola 5: Karta Vložení 47 5 Karta Vložení Pomocí tlačítek na kartě VLOŽENÍ lze vkládat do textu různé objekty. 5.1 Titulní strana OBR. 5-1: GALERIE TITULNÍCH STRAN Vlastní titulní strana Kliknutím do tlačítka Titulní strana se zobrazí galerie předdefinovaných titulních stran. Vybraná strana se vloží na začátek dokumentu, od původního textu bude oddělená pevným koncem stránky. Zároveň se v nastavení vzhledu stránky v části ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ zaškrtne volba Jiné na první stránce (viz kap. 4.6 Záhlaví a zápatí). Součástí titulních stran jsou pole ze souhrnných informací (viz kapitola 4.8 Rychlé části). Do galerie titulních stran je možné vložit vlastní titulní stránku a tu pak používat stejně jako připravené titulní stránky. Vytvořenou první stránku dokumentu přidáme do galerie titulních stran, aby jí bylo možné později pohodlně použít v dalších dokumentech: Označíme celou první stránku bez konce stránky. Na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka Titulní strana a vybereme příkaz ULOŽIT VÝBĚR DO GALERIE TITULNÍCH STRAN. V zobrazeném okně vyplníme název vytvářené titulní strany, ostatní položky nebudeme měnit a klikneme do tlačítka OK.

48 Kapitola 5: Karta Vložení 48 OBR. 5-2: TITULNÍ STRÁNKA Odstranění z galerie titulních stran Konec stránky Prázdná stránka Enc_05_01. docx Vytvořená titulní stránka je nyní v nabídce titulních stran. Bude tam i v případě, že aktuální dokument zavřeme, což můžeme vyzkoušet například v novém prázdném dokumentu. Vytvořenou titulní stránku lze odstranit z galerie titulních stran. Klikneme na tlačítko Titulní strana na kartě VLOŽENÍ. Pravým tlačítkem myši klikneme na stranu, kterou chceme z galerie odstranit, a z místní nabídky vybereme příkaz USPOŘÁDAT A ODSTRANIT. V zobrazeném okně Uspořádání stavebních bloků necháme označenou odstraňovanou stránku a klikneme do tlačítka Odstranit, tlačítkem Ano potvrdíme odstranění titulní stránky z galerie titulních stran. V dokumentu stránka zůstane i po smazání z galerie. Z dokumentu jí můžeme smazat běžným způsobem jako jakýkoli jiný text. 5.2 Konec stránky, Prázdná stránka Pomocí tlačítka Konec stránky vložíme na pozici kurzoru pevný konec stránky (podrobněji o koncích stránek viz kapitola 3.1 Konce). Pomocí tlačítka Prázdná stránka vložíme na pozici kurzoru dva pevné konce stránky. 5.3 Tabulka Do textu je možné vložit tabulku kliknutím do tlačítka Tabulka a vytyčením počtu řádků a sloupců budoucí tabulky. OBR. 5-3: NABÍDKA TLAČÍTKA TABULKA Převést text na tabulku Ceny programů uvedené v dokumentu pomocí textu odděleného tabulátory (viz kapitola 2.3 Tabulátory) zobrazíme pomocí tabulky. Označíme všechny řádky seznamu programů s cenami, klikneme do tlačítka Tabulka a z nabídky vybereme příkaz PŘEVÉST TEXT NA TABULKU. Word správně odhadne, že oddělovači textu jsou tabulátory, proto potvrdíme

49 Kapitola 5: Karta Vložení 49 tlačítkem OK převod textu. Místo seznamu odděleného tabulátory je v dokumentu tabulka. Mezi buňkami tabulky je možné se pohybovat pomocí klávesy Tab (na další buňku) nebo pomocí kombinace Shift+Tab (na předchozí buňku). Pokud stiskneme klávesu Tab na poslední buňce tabulky, Word vloží na konec tabulky nový řádek. OBR. 5-4: DIALOGOVÉ OKNO PŘEVÉST TEXT NA TABULKU Obrázek, tabulka v tabulce Karta Rozložení Text v tabulce můžeme formátovat stejně, jako text mimo tabulku. Do buněk tabulky můžeme vkládat obrázky nebo tabulky. To lze využít například pro rozmístění obrázků na stránce. Pro úpravy tabulek máme k dispozici dvě kontextové karty NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH a NÁSTROJE TABULKY/ ROZLOŽENÍ. OBR. 5-5: KARTA NÁSTROJE TABULKY/ ROZLOŽENÍ Označování v tabulce Řádky a sloupce Pokud myší ukážeme na tabulku nebo je kurzor v tabulce, u jejího levého horního rohu je zobrazen úchyt. Kliknutím na něj označíme celou tabulku. Řádek tabulky můžeme označit stejně jako řádek textu kliknutím myší v levém okraji dokumentu. Více řádků označíme tažením v levém okraji. Pro označení sloupce ukážeme myší na horní okraj sloupce, ukazatel myši se změní na černou šipku dolů, kliknutím označíme sloupec. Tažením myší označíme více sloupců. Pro označování můžeme také používat nabídku tlačítka Vybrat, které najdeme ve skupině TABULKA na kartě ROZLOŽENÍ. Pomocí tlačítek na kartě NÁSTROJE TABULKY/ ROZLOŽENÍ upravíme tabulku. Klepneme do prvního (prázdného) sloupce tabulky, z nabídky tlačítka Odstranit ve skupině ŘÁDKY A SLOUPCE vybereme příkaz ODSTRANIT SLOUPCE, odstranili jsme první sloupec, který obsahoval prázdné buňky. Klepneme do prvního řádku tabulky a poté do tlačítka Vložit řádky nad. Do vloženého řádku doplníme nadpisy sloupců tabulky: Program, Značka, Cena. Klepneme do posledního

50 Kapitola 5: Karta Vložení 50 Vložit řádek, sloupec Opakovat řádky záhlaví Vzorec řádku tabulky a poté do tlačítka Vložit řádky pod. Do prvního sloupce vloženého řádku doplníme slovo Komplet. Nové řádky do tabulky (nejen na konec tabulky) lze doplnit také myší: ukazatelem myši se zleva vedle tabulky přiblížíme k hranici řádků, zobrazí se + v kroužku a dvojitá čára v místě, kam se vloží řádek, řádek vložíme kliknutím na +. Přiblížením se nad hranici sloupců lze do tabulky vložit sloupec. První řádek tabulky chceme zopakovat na začátku stránky v případě, že se tabulka rozdělí na dvě stránky. Klikneme do prvního řádku tabulky a poté do tlačítka Opakovat řádky záhlaví ve skupině DATA. Volba se projeví jen v případě, že bude tabulka rozdělená na více stránek, jinak nemá na tabulku žádný vliv. Jestliže se tabulka rozdělí na několik stránek, na začátku každé stránky se zopakuje první řádek (popř. prvních několik řádků) Součet cen v posledním řádku tabulky necháme spočítat pomocí vzorce, aby se aktualizoval v případě, že se změní cena některého programu. Klikneme do poslední buňky tabulky a poté do tlačítka Vzorec ve skupině DATA. V dialogovém okně Vzorec se nabídne vzorec =SUM(ABOVE). Tlačítkem OK potvrdíme nabízený vzorec. Při výpočtech můžeme použít i další funkce, které vybereme pomocí nabídky v poli Vložit funkci, nebo běžné operátory +, -,*, /. Pro odkaz můžeme použít adresy buněk podobně jako v Excelu, adresy buněk ve vzorcích se však bohužel nemění, když vložíme na začátek tabulky řádek či sloupec a tím změníme adresu buňky. V buňce se zobrazuje výsledek vzorce. Pokud se změní výchozí hodnoty (např. pokud změníme cenu některého programu), musíme vzorec aktualizovat. Označíme vzorec a stiskneme klávesu F9 22. OBR. 5-6: DIALOGOVÉ OKNO VZOREC Přizpůsobit Dvojitým kliknutím na hranice sloupců nebo kliknutím do tlačítka Přizpůsobit ve skupině VELIKOST BUŇKY a příkazem PŘIZPŮSOBIT OBSAHU upravíme šířky sloupců tabulky. Označíme poslední sloupec tabulky a kliknutím do tlačítka Zarovnat doprava na střed ve skupině ZAROVNÁNÍ zarovnáme ceny k pravému okraji sloupce. OBR. 5-7: TABULKA PRO ŘAZENÍ Jméno příjmení číslo Kateřina Nováková 12 Ivana Kliková 10 Gustav Jarkovský 55 Emílie Stará 78 Cecílie Zlámalová 85 Agáta Máchová 16 Jaroslava Žibřidová 48 Helena Kovalčíková Pole se mohou aktualizovat automaticky vždy před tiskem, pokud v Možnostech aplikace Word na kartě Zobrazení v sekci MOŽNOSTI TISKU zaškrtneme volbu Před tiskem aktualizovat pole.

51 Kapitola 5: Karta Vložení 51 Seřadit DEM_05_01. docx Pomocí tlačítka Seřadit můžeme řadit řádky tabulky. Předveďme si řazení na nové tabulce v novém dokumentu. Tabulku vložíme podle obr Klikneme kamkoli do tabulky a poté do tlačítka Seřadit. V dialogovém okně Seřadit můžeme zvolit až tři kritéria řazení. Ve spodní části okna zkontrolujeme, že Word správně poznal, že se jedná o seznam se záhlavím. Pokud vzorovou tabulku seřadíme podle prvního sloupce, budeme osoby řadit abecedně podle křestního jména. Chceme je seřadit podle příjmení. Všimněme si, že jméno a příjmení jsou od sebe ve všech buňkách odděleny mezerou. V záhlaví tabulky je slovo jméno od slova příjmení také odděleno mezerou, toho při řazení využijeme. V okně Seřadit klikneme do tlačítka Možnosti. V okně Možnosti řazení v sekci ODDĚLOVAČE vybereme volbu Jiné a zapíšeme mezeru, potvrdíme tlačítkem OK. V poli Použít okna Seřadit se díky nastavení oddělovače nabízí možnost řazení podle příjmení. Tuto možnost vybereme a tlačítkem OK seřadíme tabulku. OBR. 5-8: DIALOGOVÉ OKNO SEŘADIT OBR. 5-9: DIALOGOVÉ OKNO MOŽNOSTI ŘAZENÍ Vlastnosti tabulky Vraťme se k dokumentu o firmě Encián. Kliknutím do tlačítka Vlastnosti ve skupině TABULKA zobrazíme dialogové okno Vlastnosti tabulky. V kartě Tabulka lze například povolit obtékání tabulky textem podobně jako je to běžné u obrázků. Můžeme zde také nastavit zarovnání tabulky doleva, na střed nebo doprava. Tlačítkem Možnosti zobrazíme dialogové okno Možnosti tabulky, v němž lze zadat výchozí okraje buňky, to je šířka mezery mezi okrajem buňky a začátkem textu v buňce. Tyto výchozí okraje budou platit ve všech buňkách, ve kterých je nenastavíme po kliknutí do tlačítka Možnosti na kartě Buňka.

52 Kapitola 5: Karta Vložení 52 Odstranění tabulky Sloučit Kreslit Karta Návrh Na kartě Řádek lze zrušením zaškrtnutí pole Pokračování řádku na další stránce zakázat rozdělení jednoho řádku tabulky na dvě stránky, konec stránky tak bude jen mezi řádky tabulky 23. Označíme-li tabulku a stiskneme klávesu Delete, smažeme obsah celé tabulky, ale ne tabulku. Tabulku odstraníme kliknutím pravým tlačítkem myši na úchyt tabulky (nebo na označenou tabulku) a výběrem příkazu ODSTRANIT TABULKU z místní nabídky. Můžeme také použít příkaz ODSTRANIT TABULKU, který najdeme v nabídce tlačítka Odstranit ze skupiny ŘÁDKY A SLOUPCE. Několik buněk v tabulce můžeme sloučit do jediné. Buňky označíme a klikneme do tlačítka Sloučit buňky. Buňku můžeme naopak rozdělit na několik buněk kliknutím do tlačítka Rozdělit buňky, v dialogovém okně zadáme počet řádků a sloupců, na které chceme buňku rozdělit. Buňky můžeme rozdělit nebo sloučit kreslením či mazáním hranic mezi buňkami. Použijeme k tomu tlačítka Navrhnout tabulku pro rozdělení buněk (kreslení hranic mezi buňkami) nebo Guma pro slučování buněk (mazání hranic). Každá buňka tabulky musí mít obdélníkový tvar. Pokud by buňka po smazání hranice neměla tvar obdélníku, smažeme gumou pouze čáru ohraničení. OBR. 5-10: KARTA NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH Styly tabulky Upravit styl tabulky Karta NÁSTROJE TABULKY/ NÁVRH slouží k úpravám formátu tabulky. Pro pohodlné formátování tabulky je vhodné používat styly tabulky. Kliknutím do tlačítka Více u nabídky stylů tabulek zobrazíme nabídku stylů tabulek a vybereme styl Tabulka s mřížkou 4 zvýraznění 3. Vzhled tabulky můžeme upravit pomocí zaškrtávacích polí ve skupině MOŽNOSTI STYLŮ TABULEK. Zde necháme zaškrtnuté pole Se záhlavím, aby bylo záhlaví tabulky odlišeno formátem. Dále zaškrtneme pole První sloupec a Řádek souhrnů a tím změníme formátování prvního sloupce a posledního řádku tabulky. Styl tabulky upravíme. Klikneme na ikonu stylu v kartě NÁVRH pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz UPRAVIT STYL TABULKY. V dialogovém okně Úprava stylu v poli Použít formátování na vybereme řádek souhrnů a z barev motivu vybereme pro barvu výplně barvu zvýraznění 3 velmi světlá 40 %. Vlevo dole klikneme do tlačítka Formát, vybereme příkaz VLASTNOSTI TABULKY, na kartě Tabulka okna Vlastnosti tabulky vybereme zarovnání na střed. Tlačítkem OK potvrdíme změnu stylu a zároveň přeformátujeme tabulku (obecně všechny tabulky, na které byl styl uplatněn). 23 Zakázat rozdělení tabulky na dvě stránky lze pomocí pole Svázat s následujícím v okně odstavec (viz kapitola 2.2 Odstavec).

53 Kapitola 5: Karta Vložení 53 OBR. 5-11: DIALOGOVÉ OKNO ÚPRAVA STYLU TABULKY Ohraničení Stínování Pomocí tlačítek Styl pera, Šířka pera a Barva pera ve skupině OHRANIČENÍ můžeme nastavit způsob ohraničení. Vybraný způsob potom použijeme v tabulce pomocí tlačítka Ohraničení nebo jednotlivé čáry ohraničení můžeme obtáhnout po kliknutí do tlačítka Návrhář ohraničení. Další styly ohraničení můžeme vybrat po kliknutí do tlačítka Styly ohraničení. Chceme-li použít styl ohraničení, který je někde použit, vybereme z nabídky tlačítka Styly ohraničení příkaz VZORKOVNÍK OHRANIČENÍ a poté klikneme na dříve použité ohraničení. Hranice, které poté obtáhneme myší, budou ohraničené stejným stylem. Pro označené buňky můžeme pomocí tlačítka Stínování nastavit barevnou výplň. 5.4 Ilustrace Obrázek Enc_05_02. docx encian_logo. gif Nástroje obrázku: Formát Obrázek ze souboru Kliknutím do tlačítka Obrázky ve skupině ILUSTRACE na kartě VLOŽENÍ zobrazíme nabídku obrázků ze souboru, které můžeme vložit do dokumentu. V ilustrativním dokumentu vložíme na první stránku logo firmy Encián ze souboru encian_logo.gif. Před E ve slově Encián na první stránce stiskneme Enter, kurzor umístíme do nově vzniklého prázdného odstavce, klikneme do tlačítka Obrázky ve skupině ILUSTRACE na kartě VLOŽENÍ, vyhledáme umístění souboru s obrázkem a kliknutím do tlačítka Vložit ho vložíme do dokumentu na pozici kurzoru. Vložený obrázek můžeme upravovat pomocí tlačítek na kontextové kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT.

54 Kapitola 5: Karta Vložení 54 OBR. 5-12: KARTA NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT Odebrat pozadí Po kliknutí do tlačítka Odebrat pozadí zobrazíme kartu ODEBRÁNÍ POZADÍ. V obrázku pomocí rámečku vybereme část, která nemá být považována za pozadí. Word se pokusí určit, co je pozadím, a vyznačí pozadí fialovou barvou. Pomocí tlačítek Označit oblasti k zachování a Označit oblasti k odebrání můžeme přímo v obrázku označit části, které mají či nemají být odebrány. Po označení pozadí klikneme do tlačítka Zachovat změny, Word nebude zobrazovat části obrázku, které jsme označili jako pozadí. Tato volba se hodí například pro odebrání pozadí z portrétu. Logo firmy Encián žádné rušivé pozadí nemá, a proto ho nebudeme odstraňovat. OBR. 5-13: KARTA ODEBRÁNÍ POZADÍ Úpravy obrázku Obnovit obrázek Výplň Čára Kliknutím do tlačítka Automatické opravy zobrazíme nabídku, z níž lze vybrat obrázek s upraveným jasem či kontrastem barev nebo můžeme obrázek mírně rozostřit. Příkazem MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV OBRÁZKŮ zobrazíme podokno Formát obrázku, v němž lze upravit i další vlastnosti obrázku. Podobně kliknutím do tlačítka Barva zobrazíme nabídku barevných variant upravovaného obrázku. Volbou MOŽNOSTI BARVY OBRÁZKU zobrazíme podokno Formát obrázku. Po kliknutí na příkaz NASTAVIT PRŮHLEDNOU BARVU se změní vzhled ukazatele myši, kliknutím na barvu na obrázku se všechny části vyplněné touto barvou změní na průhledné. Kliknutím do tlačítka Grafické efekty zobrazíme nabídku různých efektů, např. kresbu tužkou a podobně. Volbou MOŽNOSTI GRAFICKÝCH EFEKTŮ zobrazíme podokno Formát obrázku. Efekty a barvy lze měnit jen v některých typech obrázků, pro některé formáty obrázků nelze některé vlastnosti upravovat. Kliknutím do tlačítka Obnovit obrázek potlačíme všechny provedené změny, obrázek bude opět v podobě jako po vložení. V podokně Formát obrázku lze nastavit následující vlastnosti: Výplň: V části VÝPLŇ na kartě Výplň a čára nastavíme pozadí obrázku. Pozadí bude zobrazeno pouze v případě, že obrázek nemá pozadí (např. pokud jsme pozadí odebrali volbou Odebrat pozadí.). Pozadí může tvořit jedna barva (souvislá výplň), přechod, textura, obrázek ze souboru nebo vzorek. Ohraničení: V části ČÁRA na kartě Výplň a čára můžeme vybrat způsob ohraničení obrázku. Ohraničení obrázku lze nastavit také po kliknutí do tlačítka Ohraničení obrázku ve skupině STYLY OBRÁZKŮ na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT. Obrázek lze ohraničit plnou nebo přechodovou čarou zvolené barvy, tloušťky a stylu. Další úpravy obrázku lze provádět na kartě Efekty:

55 Kapitola 5: Karta Vložení 55 Stín Odraz Záře, měkké okraje Prostorový efekt a otočení Grafické efekty Styly obrázků Komprese obrázku Stín: Obrázek můžeme doplnit stínem zvolené barvy. V části STÍN lze nastavit barvu a velikost stínu a jeho umístění. Stín lze vybrat také po kliknutí do tlačítka Efekty obrázků ve skupině STYLY OBRÁZKŮ a výběru volby STÍN. Odraz: Obrázek může vrhat odraz zvoleným směrem. Odraz bude součástí obrázku, nezobrazuje se přes text, pokud celý obrázek nezobrazíme přes text. Odraz lze vybrat z nabídky tlačítka Efekty obrázků po výběru volby OBRAZ. Záře a měkké okraje: V částech Záře a Měkké okraje můžeme upravit vnější okraj obrázku. Záři můžeme vybrat také po kliknutí do tlačítka Efekty obrázků z nabídky příkazu ZÁŘE. Výběr měkkých okrajů najdeme tamtéž v dílčí volbě MĚKKÉ OKRAJE. Prostorový efekt: Obrázku můžeme v části PROSTOROVÝ EFEKT přiřadit různé efekty nebo ho pomocí voleb v části PROSTOROVÉ OTOČENÍ můžeme otočit podle svislé nebo vodorovné osy. Tlačítkem Obnovit v částech PROSTOROVÝ EFEKT nebo PROSTOROVÉ OTOČENÍ zrušíme nastavení prostorového efektu či otočení v prostoru, ostatní nastavení formátu zůstanou zachována. Grafické efekty: V části GRAFICKÉ EFEKTY můžeme vybrat některý z připravených efektů, například skica tužkou nebo fotokopie. Podokno Formát obrázku lze zobrazit také kliknutím na obrázek pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu FORMÁT OBRÁZKU z místní nabídky. Připravené formáty obrázků najdeme ve skupině STYLY OBRÁZKŮ na kontextové kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT. Obrázky ze souboru mohou výrazně zvětšovat velikost dokumentu. Obrázek se stává součástí dokumentu, ukládá se v původní kvalitě bez ohledu na to, zda je to pro kvalitní zobrazení obrázku v dokumentu nutné. Zmenšit velikost výsledného dokumentu můžeme použitím komprese obrázku. Kliknutím do tlačítka Komprimovat obrázky ve skupině UPRAVIT zobrazíme dialogové okno Komprimovat obrázky, v němž vybíráme, jak kvalitní obrázek v dokumentu potřebujeme a co z něj chceme zachovat. OBR. 5-14: DIALOGOVÉ OKNO KOMPRIMOVAT OBRÁZKY Změnit obrázek Tlačítkem Změnit obrázek zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vybrat jiný obrázek. Nastavené efekty obrázků, velikost a poloha budou platit pro nově vybraný obrázek. Nastavení grafických efektů pro nově vybraný obrázek nebude použito.

56 Kapitola 5: Karta Vložení 56 OBR. 5-15: DIALOGOVÉ OKNO ROZLOŽENÍ, KARTA OBTÉKÁNÍ TEXTU Obtékání Kotva objektu Pozice Obtékání obrázku textem nastavíme pomocí tlačítka Zalamovat text ve skupině USPOŘÁDAT nebo z místní nabídky obrázku příkazem ZALAMOVAT TEXT. Příkazem DALŠÍ MOŽNOSTI ROZLOŽENÍ zobrazíme dialogové okno Rozložení, v němž je možné nastavit obtékání textu a pozici obrázku. Způsoby obtékání jsou naznačené pomocí obrázků: Rovnoběžně s textem: Obrázek bude umístěn jako jeden znak v textu. Jeho zarovnání nastavujeme pomocí tlačítek na kartě DOMŮ. Takto umístěný obrázek nelze obtékat textem. Obdélník: Text se vypisuje kolem obdélníku, v němž je obrázek. Těsné: Text je psán těsně okolo obrázku, pokud má obrázek tvar obdélníku, bude text umístěn stejně jako u volby obdélník. Uvnitř: Text bude vypisován těsně vedle obrázku i v případných volných místech uvnitř obrázku. Nahoře a dole: V řádcích vedle obrázku nebude text vypisován. Stejně vypadající text lze připravit i volbou Rovnoběžně s textem. Za textem, Před textem: Obrázek není obtékán, text je psán za resp. před obrázkem. Text zakrývá část obrázku, resp. obrázek zakrývá část textu. Pokud vybereme volbu s obtékáním textu okolo obrázku, můžeme zvolit, na které straně bude text vypisován (vlevo, vpravo...), a vzdálenost textu od obrázku. Pokud zvolíme jiné obtékání textu než Rovnoběžně s textem, bude obrázek tzv. ukotven k některému odstavci textu. Pokud označíme obrázek, bude se u tohoto odstavce zobrazovat symbol kotvy. Obrázek se bude přesouvat společně s tímto odstavcem. Pokud tento odstavec smažeme z dokumentu, smažeme zároveň i obrázek. Obrázek lze pohodlně umístit tažením myší. Přesnější pozici nastavíme na kartě Pozice dialogového okna Rozložení. Zde můžeme zadat jeho polohu například v centimetrech od okraje stránky. Chceme-li, aby byl obrázek umístěn např. horním okrajem u horního okraje odstavce, k němuž je ukotven, vybereme v sekci SVISLE volbu Zarovnání: nahoře, vzhledem k: Řádek. Obrázek se bude přesouvat s odstavcem, jeho horní okraj bude vždy na úrovni horního okraje odstavce. Toto nemusí platit pouze na okrajích stránek. Obrázek se nikdy nerozdělí na dvě stránky.

57 Kapitola 5: Karta Vložení 57 Velikost obrázku Velikost obrázku lze pohodlně nastavit tažením myší za rohový úchyt obrázku. Přesnou velikost v centimetrech lze nastavit na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU/ FORMÁT ve skupině VELIKOST. V dialogovém okně Rozložení na kartě Velikost lze také nastavit velikost obrázku v centimetrech. Zde je možné po zrušení zaškrtnutí pole Zachovat poměr stran nastavit zvlášť šířku a zvlášť výšku obrázku a zdeformovat ho tak. Velikost obrázku zde lze zadat také v procentech původní velikosti. OBR. 5-16: DIALOGOVÉ OKNO ROZLOŽENÍ, KARTA VELIKOST Oříznout ENC_05_02. docx ECDL_logo. png Online obrázky Po kliknutí do tlačítka Oříznout se u obrázku zobrazí úchyty, tažením myší za tyto úchyty můžeme oříznout okraje obrázku, tj. dočasně tyto okraje nezobrazovat. Oříznutý okraj obrázku je součástí dokumentu. Můžeme se proto kdykoli k zobrazení oříznutých částí vrátit. Tyto nezobrazené části však zvětšují velikost dokumentu, protože jsou v dokumentu uložené i přesto, že se nezobrazují. Chceme-li je z dokumentu odstranit, musíme kliknout do tlačítka Komprimovat obrázky a v dialogovém okně Komprimovat obrázky ponechat zaškrtnuté pole Odstranit oříznuté oblasti obrázků. Pak oříznuté části odstraníme, velikost dokumentu se zmenší, ale oříznuté části již nebude možné zobrazit. Logo firmy Encián v ilustrativním dokumentu necháme vložené rovnoběžně s textem v samostatném odstavci zarovnaném na střed. Do ilustrativního dokumentu vedle odstavce Firma Encián je akreditovaným testovacím střediskem... vložíme logo konceptu ECDL ze souboru ECDL_logo.png. Klikneme na začátek odstavce a pak do tlačítka Obrázky na kartě VLOŽENÍ. Vyhledáme umístění souboru ECDL_logo.png a poklepáním na něj ho vložíme do dokumentu. Obrázek je umístěn rovnoběžně s textem. Chceme, aby byl obrázek u levého okraje a text obtékal okolo obrázku. Klikneme na obrázek pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz VELIKOST A UMÍSTĚNÍ. V dialogovém okně Rozložení klikneme na kartu Obtékání textu a vyberme volbu Obdélník. Na kartě Pozice v sekci VODOROVNĚ vybereme Zarovnání vlevo vzhledem k Sloupec, v sekci SVISLE vybereme Absolutní pozice 0,1 cm pod Odstavec Online obrázky Kliknutím do tlačítka Online obrázky zobrazíme okno Vložit obrázky, v němž můžeme hledat obrázky v galerii klipartu na webu Office nebo hledat obrázky na internetu pomocí

58 Kapitola 5: Karta Vložení 58 vyhledávače Bing. Nabídka dalších míst odkud je možné obrázky vkládat závisí na uživateli a jeho přidaných účtech ze sociálních sítí či SkyDrive. V okně Vložit obrázky je možné například zadat slovo a vyhledat všechny kliparty s tímto klíčovým slovem. Vyhledávání pochopitelně funguje jen, když je počítač připojený k internetu. Kliknutím na klipart ho označíme, kliknutím do tlačítka Vložit vložíme všechny označené kliparty. OBR. 5-17: OKNO VLOŽIT OBRÁZKY PRO VYHLEDÁNÍ ONLINE OBRÁZKŮ Klipart OBR. 5-18: NABÍDKA KLIPARTŮ S KLÍČOVÝM SLOVEM POČÍTAČ Enc_05_03. docx Obrazce Do dokumentu můžeme vložit některý z připravených obrazců, pomocí obrazců můžeme například nakreslit schéma nebo můžeme obrazec použít jako rámeček pro zvýraznění nápisu. Do ilustrativního dokumentu pod nadpis Prodávané programy nakreslíme schéma dle obr Pro pohodlnější kreslení je možné schéma nakreslit v prázdném dokumentu a hotové schéma pomocí schránky zkopírovat do dokumentu.

59 Kapitola 5: Karta Vložení 59 Kreslicí plátno Místo pro kreslení schématu můžeme vytvořit přímo v upravovaném dokumentu pomocí tzv. kreslicího plátna. Kreslicí plátno vložíme do dokumentu kliknutím do tlačítka Obrazce a výběrem příkazu NOVÉ KRESLICÍ PLÁTNO. Obrazce pak vkládáme na kreslicí plátno. Umístění schématu a obtékání textu nastavujeme pomocí místní nabídky kreslicího plátna. V ilustrativním dokumentu není kreslicí plátno využito. OBR. 5-19: SCHÉMA V ILUSTRATIVNÍM DOKUMENTU Výplň obrazce Zarovnat text Velikost Přenést blíž, dál Klikneme do tlačítka Obrazce a vybereme obrazec Ovál. Myší vytyčíme v dokumentu místo, kam chceme ovál nakreslit. Na ovál klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme volbu PŘIDAT TEXT, zapíšeme název programu Podnikatel. Je-li označen obrazec, zobrazuje se kontextová karta NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT. Pomocí tlačítek na této kartě upravíme vzhled obrazce: Označíme text v obrazci a v zobrazeném minipanelu nebo na kartě DOMŮ vybereme černou barvu písma, velikost písma změníme na 12. Po kliknutí do tlačítka Výplň obrazce vybereme volbu BEZ VÝPLNĚ. Obrazec můžeme vyplnit barvou, obrázkem ze souboru či texturou. Mohli bychom mu také přidat některý efekt podobně jako obrázkům ze souboru. Tuto možnost v ilustrativním dokumentu nevyužijeme. Text umístíme doprostřed obrazce: klikneme do tlačítka Zarovnat text a vybereme volbu UPROSTŘED. Klikneme do spouštěče dialogového okna ve skupině ODSTAVEC na kartě DOMŮ, v zobrazeném okně nastavíme mezeru za i před odstavcem 0 bodů a zarovnání na střed. Ve skupině VELIKOST karty FORMÁT nastavíme výšku obrazce 2,5 cm a šířku 4,5 cm. Stejné obrazce chceme použít i pro zobrazení dalších programů. Označíme proto obrazec a kombinací Ctrl+C ho zkopírujeme do schránky. Kombinací Ctrl+V ho 5x vyložíme ze schránky. Obrazce tažením myší umístíme jako na obr a upravíme texty v nich. Ve skupině VLOŽIT OBRAZCE rozbalíme nabídku obrazců, vybereme ze skupiny základních obrazců obrazec Krychle a tažením myší ho vložíme mezi ovály. Z místní nabídky krychle vybereme příkaz PŘIDAT TEXT a zapíšeme slovo databáze Pomocí tlačítek ve skupině STYLY OBRAZCŮ na kartě FORMÁT vybereme světlou barvu výplně krychle a nastavíme červenou barvu obrysu krychle. Pomocí minipanelu nebo tlačítek na kartě DOMŮ nastavíme barvu a velikost písma v krychli. Podle obrázku doplníme do schématu šipky, které najdeme v nabídce obrazců. Šipky mají začínat na okraji krychle, pro pohodlnější kreslení může být jejich konec uvnitř krychle. Krychli umístíme do popředí a konce šipek zakryjeme: označíme krychli a z nabídky tlačítka Přenést blíž vybereme příkaz PŘENÉST DO POPŘEDÍ, krychle nyní zakrývá konce

60 Kapitola 5: Karta Vložení 60 Skupina šipek. Mohli bychom také postupně označit šipky a pomocí tlačítka Přenést dál je umístit za krychli. Hotové schéma spojíme do jediného obrázku, abychom ho mohli pohodlně umístit do dokumentu: Označíme všechny obrazce (klikneme do každého z nich zároveň s držením klávesy Ctrl), klikneme do tlačítka Seskupit objekty ve skupině USPOŘÁDAT a vybereme příkaz SESKUPIT. Pokud jsme schéma připravili v pomocném dokumentu, zkopírujeme ho pomocí schránky do nového odstavce pod nadpis Prodávané programy v dokumentu o firmě Encián. Hotové schéma nyní můžeme umístit jako jeden obrázek, můžeme také tažením za úchyt změnit velikost schématu a měníme proporcionálně velikost všech obrazců. Schéma označíme, klikneme do tlačítka Zalamovat text a vybereme ROVNOBĚŽNĚ S TEXTEM. Umístíme ho do samostatného odstavce (ve stylu normální) pod nadpis Prodávané programy. OBR. 5-20: KARTA NÁSTROJE KRESLENÍ: FORMÁT Enc_05_04. docx SmartArt Pro grafickou prezentaci seznamů můžeme použít SmartArt. V galerii SmartArtu jsou připravena různá schémata rozdělená do kategorií. Pomocí SmartArtu vložíme na konec dokumentu organizační strukturu firmy. Kurzor umístíme na konec dokumentu, na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka SmartArt. V dialogovém okně SmartArt vybereme v kategorii Hierarchie první obrazec Organizační diagram a tlačítkem OK ho vložíme do dokumentu. Zároveň se zobrazí kontextové karty NÁSTROJE OBRÁZKU SMARTART/ NÁVRH a FORMÁT.

61 Kapitola 5: Karta Vložení 61 OBR. 5-21: DIALOGOVÉ OKNO ZVOLIT OBRÁZEK SMARTART Podokno s textem Asistent Změna rozložení Do připravených obrazců zapíšeme text dle obr SmartArt je grafickým zobrazením seznamu, texty do obrazců tedy můžeme také vložit jako seznam do podokna s textem. Jestliže není podokno zobrazené, klikneme na kartě NÁSTROJE OBRÁZKU SMARTART/ NÁVRH ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK do tlačítka Podokno s textem. Do podokna zapíšeme (mámeli vhodný seznam, můžeme ho zkopírovat pomocí schránky) názvy oddělení a jména zaměstnanců firmy Encián. Jméno vedoucího oddělení je vždy uvedeno ve stejném obrazci jako název oddělení, za názvem oddělení proto nestiskneme klávesu Enter, která vloží konec odstavce, ale kombinaci Shift + Enter, pomocí níž vložíme zalomení řádku bez ukončení odstavce. Názvy oddělení jsou v hierarchii o úroveň níž než ředitelství, řádky s názvy oddělení proto odsadíme v seznamu pomocí klávesy Tab nebo kliknutím do tlačítka Snížit úroveň ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK karty NÁVRH. Zvýšení úrovně odstavce se provádí stiskem kombinace kláves Shift +Tab nebo kliknutím do tlačítka Zvýšit úroveň. Jména zaměstnanců jednotlivých oddělení odsadíme dvojím stisknutím klávesy Tab nebo dvojím kliknutím do tlačítka Snížit úroveň. Během úprav seznamu se zároveň upravuje SmartArt. Přidáním odstavce do podokna s textem přidáme obrazec do SmartArtu, smazáním odstavce, obrazec odstraníme a zároveň se vhodně upraví pozice zbylých obrazců. Podobně při odsazení odstavce se změní pozice obrazce ve SmartArtu. Specifické postavení má sekretářka Marie Sladká, která je asistentem ředitele. Pokud není obrazec pro asistenta zobrazen, klikneme do odstavce ředitel Petr Novák a poté na kartě NÁVRH ve skupině VYTVOŘIT OBRÁZEK klikneme do ikony nabídky tlačítka Přidat obrazec, z nabídky vybereme příkaz PŘIDAT ASISTENTA. Do seznamu i do SmartArtu se vloží pole, do kterého zapíšeme sekretářka Marie Sladká. I po vytvoření SmartArtu je možné dodatečně změnit rozložení. Na kartě NÁVRH ve skupině ROZLOŽENÍ klikneme do tlačítka Více a rozbalíme nabídku různých rozložení, prvotně se vždy nabízí rozložení ze stejné skupiny, jako je aktuální rozložení upravovaného SmartArtu, v našem případě tedy rozložení ze skupiny Hierarchie. Díky tzv. dynamickému náhledu se SmartArt zobrazí v jiném rozložení, když na toto rozložení umístíme ukazetel myši, kliknutím myší se rozložení aplikuje na SmartArt. Chceme-li vybrat rozložení z jiné skupiny, vybereme příkaz DALŠÍ ROZLOŽENÍ a zobrazíme kompletní nabídku SmartArtů v dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt (viz obr. 5-21).

62 Kapitola 5: Karta Vložení 62 OBR. 5-22: SMARTART A PODOKNO S TEXTEM V DOKUMENTU Styly obrázků SmartArt Obnovit obrázek Karta Formát Obrazce Výplň obrazce Obrys obrazce Efekty obrazců Pomocí voleb ve skupině STYLY OBRÁZKŮ SMARTART můžeme měnit vzhled celého SmartArtu. Kliknutím do tlačítka Změnit barvy zobrazíme nabídku různých barevných řešení, vybereme volbu Tmavý obrys 1. Nabídka barev vychází z nastavených barev motivu (viz kap. 4.1 Motiv). Kliknutím do tlačítka Více v poli se styly zobrazíme nabídku připravených efektů pro obrazce SmartArtu. Nepoužijeme žádnou z voleb. Pokud nejsme s provedenými změnami vzhledu SmartArtu spokojeni, můžeme se vrátit k původnímu vzhledu kliknutím do tlačítka Obnovit obrázek ve skupině OBNOVIT na kartě NÁVRH. Karta NÁSTROJE OBRÁZKU SMARTART/ FORMÁT slouží k úpravě vzhledu jednotlivých obrazců, z nichž se SmartArt skládá. Ve skupině OBRAZCE můžeme po kliknutí do tlačítka Změnit obrazec změnit vybraný obrazec. Kliknutím označíme obrazec Jiřího Hanáka a po kliknutí do tlačítka Změnit obrazec vybereme 7cípou hvězdu. Po prohlédnutí výsledku klikneme do tlačítka Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí tlačítek Větší a Menší můžeme vybraný obrazec zvětšit nebo zmenšit, velikost ostatních obrazců se nezmění. Kdybychom pro SmartArt použili 3D styl, mohli bychom pomocí tlačítka Upravit v 2D zobrazení zobrazit obrázek bez 3D efektu, aby se snáze upravoval. Pomocí tlačítka Výplň obrazce ve skupině STYLY OBRAZCŮ můžeme měnit barvu výplně obrazců. Obrazec je možné vyplnit texturou, obrázkem ze souboru nebo zvoleným barevným přechodem. Můžeme mu také přiřadit efekty podobně jako obrázkům či obrazcům. Obrazce vyplníme světlými barvami. Všechny obrazce jednoho oddělení budou mít stejnou barvu. Klikneme do obrazce Konzultace Jan Dvořák a poté současně s držením klávesy Ctrl do obrazců Jiří Hanák a Petra Kalousková. Všechny tři obrazce jsou označené. Nyní klikneme do pravé části tlačítka Výplň obrazce a vybereme vhodnou světlou barvu. Stejným způsobem obarvíme různými světlými barvami obrazce všech oddělení. Kliknutím do tlačítka Obrys obrazce zobrazíme nabídku stylů a barev čar ohraničujících obrazce. V našem případě obrys nezměníme. Po kliknutí do tlačítka Efekty obrazců můžeme pro vybrané obrazce vybrat různé prostorové otočení, stíny, odrazy a další efekty.

63 Kapitola 5: Karta Vložení 63 Styly WordArt Písmo Uspořádat Velikost Typ grafu Enc_05_05. docx Pomocí voleb ve skupině STYLY WORDART můžeme měnit vzhled písma ve vybraném obrazci. Pokud vystačíme s běžným formátováním písma, můžeme použít tlačítka ve skupině PÍSMO na kartě DOMŮ. V našem případě budeme psát názvy oddělení a jména jejich vedoucích tučně. Kliknutím s držením klávesy Ctrl označíme obrazce s názvy oddělení a na kartě DOMŮ klikneme do tlačítka Tučné. Tlačítka ve skupině STYLY WORDART na kartě FORMÁT nevyužijeme. Tlačítka ve skupině USPOŘÁDAT mají stejný význam jako při formátování obrázků. Můžeme nastavit například obtékání textu okolo SmartArtu a jeho pozici. Vybraný obrazec je možné otočit. Pole ve skupině VELIKOST umožňují, podle toho co je vybráno, nastavit velikost jednotlivého obrazce nebo velikost celého SmartArtu Graf Do dokumentu Wordu lze vložit graf. Za SmartArt na konec dokumentu připravíme odstavec ve stylu nadpis 1, do kterého napíšeme Prodeje za první pololetí. Kurzor umístíme do nového odstavce pod nadpis a klikneme do tlačítka Graf ve skupině ILUSTRACE na kartě VLOŽENÍ. V dialogovém okně Vložit graf (viz obr. 5-23) vybíráme typ grafu, vybereme Skupinový sloupcový graf a potvrdíme tlačítkem OK. OBR. 5-23: DIALOGOVÉ OKNO VLOŽIT GRAF Data Do dokumentu se vloží ukázkový graf a zároveň se zobrazí okno Excelu, v němž vyplňujeme data, která chceme zobrazit v grafu. Data vyplníme dle obr Po vyplnění dat okno Excelu zavřeme křížkem v pravém horním rohu. Ukázkový graf se upravuje podle zadaných dat.

64 Kapitola 5: Karta Vložení 64 OBR. 5-24: DATA PRO GRAF Návrh Formát prvků grafu Možnosti rozložení Prvky grafu Oblast grafu Po vložení grafu jsou zobrazeny kontextové karty NÁSTROJE GRAFU/ NÁVRH a FORMÁT. Karty jsou stejné jako při vytváření grafu v MS Excelu nebo MS PowerPointu. I úpravy grafu jsou ve všech programech stejné 24. Na kartě NÁSTROJE GRAFU/ NÁVRH najdeme například: tlačítko Změnit typ grafu, pomocí kterého můžeme měnit typ grafu pro celý graf nebo pro jednu datovou řadu (je-li vybrána), tlačítko Upravit data, pomocí kterého zobrazíme datový list, v němž jsme zadali data, skupinu ROZLOŽENÍ GRAFU, v níž najdeme nabídku rozložení prvků grafu (nadpis, legenda, tabulka dat) a tlačítko Přidat prvek grafu pro zobrazení popisků, os a dalších prvků, skupinu STYLY GRAFŮ, v níž můžeme vybrat styl a tím změnit vzhled celého grafu. Na kartě NÁSTROJE GRAFU/ FORMÁT můžeme: pomocí seznamu Prvky grafu ve skupině AKTUÁLNÍ VÝBĚR (nebo kliknutím do prvku přímo v grafu) vybrat prvek grafu a po kliknutí do tlačítka Formátovat výběr zobrazit podokno a v něm nastavit formát vybraného prvku (osy, datové řady či bodu, nadpisu a dalších). Podokno pro formátování prvku grafu můžeme zobrazit také kliknutím na vybraný prvek pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu FORMÁT z místní nabídky. Upravíme např. vzhled svislé osy grafu. Klikneme na ní pravým tlačítkem myši, vybereme příkaz FORMÁT OSY. V zobrazeném podokně Formát osy na kartě Výplň a čára v části ČÁRA vybereme plnou čáru černé barvy. Stejně upravíme i vodorovnou osu. Pro pohodlné úpravy grafu se vedle grafu zobrazují 4 tlačítka. OBR. 5-25: TLAČÍTKA Kliknutím do tlačítka zobrazíme okno pro nastavení vzhledu grafu: PRO ÚPRAVU GRAFU Tlačítko Možnosti rozložení slouží pro umístění grafu do textu. Grafy umisťujeme stejně jako obrázky. Graf v ilustrativním dokumentu necháme umístěný rovnoběžně s textem. Tlačítko Prvky grafu zobrazí seznam prvků, které zaškrtnutím nebo nezaškrtnutím zobrazíme či nezobrazíme v grafu. Zaškrtnutím zobrazíme název grafu a názvy os. Klikneme na název vodorovné osy a klávesou Delete název smažeme. Klikneme na název grafu a napíšeme Prodeje za první pololetí, klikneme na název svislé osy a napíšeme ks. Tlačítko Oblast grafu slouží pro změnu vzhledu celého grafu, můžeme vybrat styl grafu a jeho barvy. Poslední tlačítko slouží pro výběr dat, která budou zobrazena v grafu. 24 Tvorbě a formátování různých typů grafů se podrobněji věnuje např. publikace Kubálek, T., Kubálková, M., Topolová, I.: Tabulkový program Microsoft Excel 2010, Tribun 2011, ISBN

65 Kapitola 5: Karta Vložení 65 Výřez obrazovky Aplikace Online video Snímek obrazovky Do dokumentu je možné jako obrázek vložit výřez OBR. 5-26: NABÍDKA TLAČÍTKA SNÍMEK obrazovky. Po kliknutí do tlačítka Snímek obrazovky se OBRAZOVKY zobrazí náhled všech aktuálně otevřených oken (viz obr. 5-26). Kliknutím do náhledu vybraného okna vložíme jeho snímek do dokumentu. Pokud nechceme vložit obrázek celého okna, vybereme příkaz VÝŘEZ OBRAZOVKY. Okno Wordu se minimalizuje a celá obrazovka zesvětlá. Tažením myší vytyčíme část obrazovky, jejíž snímek chceme vložit do dokumentu. Takto lze vložit snímek více oken nebo naopak snímek části okna. Před zadáním příkazu je pochopitelně nutné vhodně upravit rozložení oken na obrazovce. Do ilustrativního dokumentu nebudeme snímek obrazovky vkládat. 5.5 Aplikace pro Office Kliknutím do tlačítka Aplikace pro Office zobrazíme nabídku aplikací přidaných do Wordu. Příkazem Zobrazit vše spustíme internetový prohlížeč a v něm otevřeme stránku s nabídkou aplikací, které rozšiřují funkce Wordu. V době psaní tohoto textu bohužel nebyla pro českou verzi Wordu k dispozici žádná aplikace. 5.6 Online video Po klinutí do tlačítka Online video se zobrazí nabídka podobná jako pro online obrázky. V okně můžeme pomocí vyhledávače Bing vyhledávat videa na internetu nebo hledat na You Tube. Video hledáme pomocí klíčových slov. Vybrané video vložíme do dokumentu. Video se nestává součástí dokumentu, v dokumentu je pouze odkaz na něj. Video je možné přehrát pouze při funkčním připojení k internetu. Bez připojení k internetu je zobrazen jen úvodní obrázek videa. 5.7 Odkazy Vytvoření záložky Enc_05_06. docx Přejít na záložku Záložka OBR. 5-27: DIALOGOVÉ OKNO ZÁLOŽKA Pozici v dokumentu nebo část textu dokumentu je možné označit jako záložku. Na záložku může mířit křížový odkaz (viz kap ) nebo hypertextový odkaz (viz kap ). Na místo označené záložkou můžeme snadno přejít při editaci dokumentu. Do dokumentu vložíme dvě záložky. Označíme text pátého bodu licenčního ujednání ( Na školách je povoleno... ), klikneme do tlačítka Záložka ve skupině ODKAZY na kartě VLOŽENÍ. V zobrazeném dialogovém okně zapíšeme název záložky školy a klikneme do tlačítka Přidat. Podobně označíte text šestého bodu ujednání a přidáme ho jako záložku multilicence. Pokud nyní otevřeme dialogové okno Záložka, vidíme v seznamu dvě záložky. Seznam záložek můžeme pomocí voleb ve spodní části okna seřadit podle názvu nebo podle umístění

66 Kapitola 5: Karta Vložení 66 v dokumentu. Když vybereme záložku a klikneme na tlačítko Přejít na, označí se v dokumentu text, které je záložkou pojmenovaný, a zobrazí se příslušná část dokumentu. Křížový odkaz Enc_05_06. docx Aktualizace pole Křížový odkaz Do dokumentu je možné přidat pomocí křížových odkazů odkaz na místo, kde jsou například podrobné informace. Křížový odkaz může směřovat na záložku, nadpis, případně na titulek obrázku či tabulky (viz kapitola 7.4 Titulky). Křížový odkaz je tzv. pole, to znamená, že se bude aktualizovat, pokud se změní umístění nebo číslo stránky, na kterou se odkazuje. Vyzkoušejme použití a aktualizaci křížových odkazů na konci dokumentu. Za graf připravíme nadpis Odkazy (použijeme styl Nadpis 1) a pod něj doplníme větu Podmínky pro multilicence viz str. Číslo stránky doplníme obecně, aby se aktualizovalo, pokud se změní číslo stránky, na které je bod licenčního ujednání o multilicencích. Klikneme do tlačítka Křížový odkaz ve skupině ODKAZY karty VLOŽENÍ. V dialogovém okně Křížový odkaz (viz obr. 5-28) vybereme Typ odkazu Záložka, v poli Vložit odkaz na vybereme Číslo stránky a v seznamu záložek klikneme na záložku multilicence. Tlačítkem Vložit doplníme do textu číslo 4 (aktuální umístění záložky multilicence). Dialogové okno zavřeme tlačítkem Zavřít. Vyzkoušejme nyní, jak se křížový odkaz aktualizuje. Před podmínky prodeje vložíme prázdnou stránku kliknutím do tlačítka Prázdná stránka na kartě VLOŽENÍ ve skupině STRÁNKY. Licenční ujednání jsou nyní na páté stránce dokumentu. Vidíme, že se křížový odkaz neaktualizoval, uvádí stránku 4. Označíme ho (můžeme kombinací Ctrl+A označit celý text dokumentu) a stiskneme klávesu F9, tím zaktualizujeme všechna označená pole a tedy i křížový odkaz. Křížový odkaz (i ostatní pole) lze aktualizovat také pomocí místní nabídky. Klepneme na odkaz pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz AKTUALIZOVAT POLE. Stejně jako ostatní pole můžeme i křížové odkazy aktualizovat automaticky před tiskem, pokud v Možnostech aplikace Word na kartě Zobrazení zaškrtneme pole Před tiskem aktualizovat pole. Oba vložené konce stránek smažeme, křížový odkaz opět aktualizujeme. OBR. 5-28: DIALOGOVÉ OKNO KŘÍŽOVÝ ODKAZ Enc_05_06. docx Odkaz na webovou stránku Hypertextový odkaz Pomocí tlačítka Hypertextový odkaz je možné do dokumentu vložit hypertextový odkaz na jiné místo v aktuálním dokumentu (např. záložku), na jiný soubor nebo na internetovou stránku. Pod nadpis Odkazy vložíme hypertextový odkaz na internetovou stránku firmy Encián. Do nového odstavce napíšeme Další informace najdete na internetových stránkách firmy Encián. Text internetových stránkách firmy Encián označíme a klepneme do tlačítka

67 Kapitola 5: Karta Vložení 67 Hypertextový odkaz. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz (viz obr. 5-29) vyplníme do pole Adresa adresu internetových stránek v poli Zobrazený text se nabízí označený text, který nebudeme upravovat. Odkaz vytvoříme kliknutím do tlačítka OK. OBR. 5-29: DIALOGOVÉ OKNO VLOŽIT HYPERTEXTOVÝ ODKAZ Hypertextový odkaz na záložku Enc_05_07. docx Oddíly v dokumentu Propojit s předchozím Různé liché a sudé stránky V novém odstavci vyzkoušíme ještě vytvoření odkazu na záložku školy. Klikneme do tlačítka Hypertextový odkaz. V levé části okna vybereme volbu Místo v tomto dokumentu. V seznamu míst, na která se můžeme odkázat, jsou nadpisy a také záložky. Vybereme záložku školy, v poli Zobrazený text se nabídne slovo školy, text upravíme na Podmínky pro školy. Tlačítkem OK vložíme odkaz do dokumentu. 5.8 Záhlaví a zápatí Ve vytvářeném dokumentu připravíme záhlaví a zápatí. Záhlaví a zápatí může být různé v každém oddílu dokumentu. Navíc lze vytvořit jiné záhlaví na první stránce každého oddílu, případně vytvořit jiné záhlaví pro sudé a jiné pro liché stránky. Tato nastavení lze sice kombinovat, ale není to příliš přehledné. V ilustrativním dokumentu vytvoříme záhlaví pro všechny stránky kromě první. Dokument je rozdělen na 4 oddíly: titulní stránka je prvním oddílem, text od druhé stránky až po nadpis Licenční ujednání je druhým oddílem, licenční ujednání byla vyčleněna do samostatného třetího oddílu díky psaní ve dvou sloupcích (viz kap. 3.2 Sloupce), text za licenčními ujednáními je čtvrtým oddílem. Všechny oddíly kromě prvního budou mít stejné záhlaví i zápatí. Klikneme do tlačítka Záhlaví ve skupině ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ na kartě VLOŽENÍ. Ze zobrazené nabídky nevybereme žádné připravené záhlaví, zvolíme příkaz UPRAVIT ZÁHLAVÍ. Text dokumentu je zobrazen světlými barvami, prostor pro záhlaví a zápatí je oddělen přerušovanou čarou, texty v obdélníčcích u čáry oddělující záhlaví od textu nás informují o tom, jaké záhlaví či zápatí se chystáme upravit. Pro úpravy záhlaví a zápatí je k dispozici kontextová karta NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH. Do záhlaví čtvrtého oddílu zapíšeme text Firma Encián se představuje. Při prohlédnutí všech záhlaví v dokumentu zjistíme, že stejné záhlaví je na všech stránkách dokumentu. Je to proto, že pro záhlaví všech oddílů (kromě prvního) je v kartě NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH zapnuta volba Propojit s předchozím (to vidíme i v obdélnících zobrazených vpravo u každého záhlaví). Klikneme do záhlaví druhého oddílu a poté do tlačítka Propojit s předchozím. Oddíl 2 již nemusí mít stejné záhlaví jako oddíl 1. V oddíle 1 záhlaví smažeme. V oddílech 3 a 4 je záhlaví stejné jako v oddíle 2 (je zapnuto Propojit s předchozím). Vyzkoušejme na chvíli nastavení jiného záhlaví na sudých stránkách a jiného na lichých stránkách dokumentu. Kurzor umístíme např. do záhlaví oddílu 2 a na kartě NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH zaškrtneme volbu Různé liché a sudé stránky. Toto nastavení platí pro celý

68 Kapitola 5: Karta Vložení 68 Jiné na první stránce Zápatí Styl záhlaví a zápatí Ilustrace Datum a čas Enc_05_07. docx Začít od dokument. Obdélníčky nás opět informují o tom, co nastavujeme, nyní však nejsou jen dva druhy záhlaví (oddíl 1, oddíl 2 a další), ale pro každý oddíl máme záhlaví (zápatí) lichých a sudých stránek. Vzhledem k délce oddílů v dokumentu nejsou některá záhlaví zobrazena (např. záhlaví a zápatí sudých stránek oddílu 1). Zaškrtnutí pole Různé liché a sudé stránky zrušíme. Stejně jako pro sudé a liché stránky můžeme odlišit záhlaví (a zápatí) pro první stránku oddílu od záhlaví (a zápatí) ostatních stránek oddílu. Při nastavování si musíme uvědomit, že první stránkou se rozumí první stránka oddílu, což nemusí být první stránka dokumentu. Pokud je pro první stránku oddílu zapnuta volba Propojit s předchozím, bude záhlaví stejné jako záhlaví první stránky předchozího oddílu (které nemusí být zobrazeno, pokud předchozí oddíl nemá zaškrtnuto pole Jiné na první stránce). Pro nastavení zápatí platí totéž, co bylo vysvětleno pro záhlaví. Pokud zaškrtneme pole Různé liché a sudé stránky nebo Jiné na první stránce, platí toto nastavení pro záhlaví i zápatí. Můžeme však nastavit odlišně propojení s předchozím. Například záhlaví bude pro každý oddíl jiné (vypneme volbu Propojit s předchozím), kdežto zápatí bude stejné v celém dokumentu (pro zápatí ponecháme zapnutou volbu Propojit s předchozím). Pro formátování záhlaví je automaticky použit styl Záhlaví. Pro formátování zápatí je použit styl Zápatí. Tyto styly můžeme změnit a tím změnit formát všech záhlaví či zápatí v dokumentu. Záhlaví nebo zápatí můžeme formátovat také bez použití stylů, stejně jako jiný text. V ilustrativním dokumentu upravíme definici stylu Záhlaví: V podokně Styly klikneme do ikony nabídky u stylu Záhlaví a vybereme příkaz ZMĚNIT. V dialogovém okně Úprava stylu klikneme do tlačítka Formát, vybereme příkaz OHRANIČENÍ a kliknutím do tlačítka u náhledu nastavíme ohraničení plnou čarou zdola. Do záhlaví či zápatí můžeme umístit nejen text, ale také obrázek. K tomu použijeme tlačítka na kartě NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH nebo na kartě VLOŽIT. Často bývá v záhlaví či zápatí vloženo aktuální datum, popř. čas. Vložili bychom ho kliknutím do tlačítka Datum a čas ve skupině VLOŽIT kontextové karty NÁVRH. V zobrazeném dialogovém okně vybereme formát data a času. Pokud zaškrtneme pole Aktualizovat automaticky, bude datum a čas vloženo jako pole, při aktualizaci polí se zaktualizuje datum a čas (např. na vytištěném dokumentu bude datum tisku). Pokud toto pole necháme nezaškrtnuté, vložíme do dokumentu aktuální datum a čas, ale již se nebude aktualizovat (v dokumentu bude datum vytvoření). Do ilustrativního dokumentu nebudeme datum a čas vkládat Číslo stránky Jednou z nejdůležitějších částí záhlaví či zápatí je číslo stránky. V ilustrativním dokumentu vložíme číslo stránky do zápatí doprostřed. Zápatí je stejné v celém dokumentu, protože je ve všech oddílech zapnuta volba Propojit s předchozím, je tedy lhostejné, do kterého oddílu vložíme číslo stránky. Klikneme do zápatí, klávesou Tab posuneme kurzor doprostřed zápatí OBR. 5-30: OKNO FORMÁT (v záhlaví i zápatí jsou připraveny tabulátory ČÍSEL STRÁNEK uprostřed a na konci řádku). Na kartě VLOŽENÍ nebo NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH klikneme do tlačítka Číslo stránky, v nabídce vybereme AKTUÁLNÍ UMÍSTĚNÍ a dále ČÍSLO VE FORMÁTU PROSTÉHO TEXTU. V některých dokumentech nechceme číslovat stránky od 1. Word umožňuje nastavit libovolný počátek číslování pro každý oddíl. Využijeme toho a nastavíme, aby se ilustrativní dokument čísloval až od druhé strany, titulní strana nebude do číslování zahrnuta, na první stránce dokumentu číslo stránky nezobrazíme. Kurzor umístíme kamkoli do druhého oddílu (do textu nebo do záhlaví či zápatí). Na kartě VLOŽENÍ

69 Kapitola 5: Karta Vložení 69 Formát číslování Číslo kapitoly Enc_05_08. docx Formátování textu Formát textového pole nebo NÁVRH klikneme do tlačítka Číslo stránky a ze zobrazené nabídky vybereme příkaz FORMÁT - ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK. V zobrazeném dialogovém okně (viz obr. 5-30) vybereme v části ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK volbu Začít od a nastavíme číslo 1. Nastavení se stejně jako nastavení záhlaví a zápatí týká oddílu, první stránka oddílu 2 tedy bude mít číslo 1. V oddílech 3 a dále nebudeme nic měnit, zůstane zde tedy výchozí nastavení Pokračovat z předchozího oddílu. Dokument bude číslován od 2. stránky, která bude mít číslo 1. V zápatích zkontrolujme, že jsou správně číslované stránky. První stránka dokumentu má, stejně jako druhá stránka dokumentu, číslo 1. Na první stránce dokumentu (v oddílu 1) nechceme zobrazit číslo stránky. V zápatí oddílu 2 tedy vypneme volbu Propojit s předchozím kliknutím do tlačítka v kontextové kartě NÁVRH. Nyní můžeme smazat číslo stránky ze zápatí oddílu 1, v zápatí oddílu 2 číslo stránky zůstane. V následujících oddílech ponecháme zapnutou volbu Propojit s předchozím a tím zobrazíme čísla stránek. V dialogovém okně Formát čísel stránek můžeme kromě nastavení počátku číslování změnit formát číslování. Stránky můžeme číslovat římskými číslicemi nebo písmeny abecedy. Součástí čísla stránky může být také číslo kapitoly. Kapitoly musí být číslované. Pokud zaškrtneme pole Včetně čísla kapitoly, můžeme vybrat jakým stylem začíná kapitola a jak bude číslo kapitoly a číslo stránky odděleno. Součástí čísla stránky pak bude i číslo kapitoly, která je na stránce. Číslování stránek se zahrnutím čísla kapitoly nezmění. I toto nastavení formátu číslování se týká pouze jednoho oddílu. Pokud tedy např. zobrazíme čísla kapitol v oddílu 2, nebudou se automaticky zobrazovat i v oddílu 3 přestože je v oddílu 3 stejné zápatí. Zápatí je stejné jen v tom, že je na stejném místě stejné pole (s číslem stránky). 5.9 Textové pole Pomocí textového pole můžeme do dokumentu umístit obdélník s textem. Textová pole se nejčastěji používají pro popisky k obrázkům a schématům, do textového pole se automaticky vloží titulek obrázku, který je obtékán textem (viz kapitola 7.4 Titulky). Vyzkoušíme vložení textového pole vedle odstavce s popisem programu Kauzální analýza. Klikneme do tlačítka Textové pole ve skupině TEXT na kartě VLOŽENÍ. Z nabídky vybereme volbu NAKRESLIT TEXTOVÉ POLE. Vytyčíme obdélník dle obr Do vymezeného pole napíšeme slovo Doporučujeme. Text v textovém poli je možné formátovat stejně jako text v dokumentu např. pomocí tlačítek na kartě DOMŮ. Slovo Doporučujeme budeme psát tučně velikostí písma 24, kliknutím do tlačítka Zarovnat na střed vycentrujeme text v textovém poli. Pomocí polí ve skupině ODSTAVEC na kartě ROZLOŽENÍ STRÁNKY nastavíme mezery před a za odstavcem 0 bodů. Po vložení textového pole se pro jeho úpravy zobrazí kontextová karta NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT. Textové pole překrývá text, klikneme proto do tlačítka Zalamovat text a vybereme volbu OBDÉLNÍK, ve skupině VELIKOST nastavíme výšku textového pole 2 cm a šířku 7 cm, myší textové pole posuneme na vhodnou pozici. Všimněme si, že textové pole je, stejně jako obrázky, ukotveno k některému odstavci textu. Klikneme do tlačítka Zarovnat text a vybereme svislé zarovnání textu DOPROSTŘED. Pomocí tlačítka Obrys obrazce nastavíme ohraničení silnou přerušovanou čarou jako na obrázku (tloušťka čáry 4,5 bodu, druhý typ čáry). I další formátování je analogické, jako formátování obrazců. Textová pole je možné stejně jako obrazce spojovat do skupin. OBR. 5-31: TEXTOVÉ POLE V ILUSTRATIVNÍM DOKUMENTU

70 Kapitola 5: Karta Vložení Rychlé části Vytvoření automatického textu Použití automatického textu Odstranění stavebního bloku Enc_05_09. docx Vlastnosti dokumentu Automatický text Pro urychlení psaní textu můžeme vytvořit automatické texty. Chceme si usnadnit psaní spojení firma Encián. Označíme proto tento text v dokumentu a klikneme do tlačítka Rychlé části, z nabídky vybereme příkaz AUTOMATICKÝ TEXT, ULOŽIT VÝBĚR DO GALERIE AUTOMATICKÝCH TEXTŮ. V zobrazeném dialogovém okně můžeme změnit název automatického textu, název nemusí být shodný s textem, který pomocí automatického textu vložíme. V poli Uložit do vybereme šablonu dokumentu. Automatický text se neukládá do dokumentu, ale do šablony. Ponecháme nastavení jako na obr Při psaní můžeme automatický text použít několika způsoby: Napíšeme alespoň první 3 znaky názvu automatického textu a stiskneme klávesu F3. Tento způsob vkládání automatických textů je použitelný jen, když existuje jen jediný automatický text začínající na zapsané znaky. Z nabídky tlačítka Rychlé části vybereme volbu AUTOMATICKÝ TEXT a vybereme automatický text ze zobrazené nabídky. Pokud vytvořený automatický text již nechceme používat, je vhodné ho ze šablony odstranit. Z nabídky tlačítka Rychlé části vybereme volbu USPOŘÁDÁNÍ STAVEBNÍCH BLOKŮ. V zobrazeném dialogovém okně vyhledáme automatický text a odstraníme ho kliknutím do tlačítka Odstranit. Ve stejném dialogovém okně můžeme odstranit i další stavební bloky, například titulní stránku Pole z vlastností dokumentu OBR. 5-32: VYTVOŘENÍ AUTOMATICKÉHO TEXTU Do dokumentu se poměrně často vkládají informace, které jsou součástí vlastností dokumentu, například autor, název či klíčová slova. Tyto informace není vhodné do dokumentu psát dvakrát (jednou do textu a jednou do vlastností) kvůli pohodlné aktualizaci. Do textu proto vložíme pole, v němž zobrazíme obsah vlastnosti dokumentu. Do zápatí první stránky dokumentu vložíme jméno autora dokumentu z vlastností dokumentu. Dvojitým kliknutím na zápatí umožníme jeho úpravy. Napíšeme sem Autor:. Z nabídky tlačítka Rychlé části vybereme příkaz VLASTNOST DOKUMENTU a z dílčí nabídky vybereme AUTOR. Na pozici kurzoru se vloží pole, v němž je uveden autor dokumentu. Jméno autora můžeme přímo v poli změnit, zapíšeme sem svoje jméno a příjmení. Vlastnosti dokumentu můžeme prohlížet a případně i upravovat po kliknutí na kartu SOUBOR, na kartě Informace klikneme vpravo do nabídky u slova Vlastnosti, z nabídky vybereme UPŘESNIT VLASTNOSTI. V okně Vlastnosti na kartě Souhrnné informace najdeme v poli Autor svoje jméno a příjmení. Pokud v tomto dialogovém okně jméno autora změníme, změní se i v dokumentu. Pokud jméno změníme v dokumentu, změní se na kartě Souhrnné informace Pole Příkazem POLE z nabídky tlačítka Rychlé části zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vybrat z bohaté nabídky polí. Pole je místo v dokumentu, kam se automaticky vkládají vybrané informace. Některá pole je možné vložit speciálním tlačítkem (např. číslo stránky). Pole jsou rozdělena do kategorií. V levé části okna Pole vybíráme ze seznamu názvů polí, pod seznamem se zobrazí popis vybraného pole, v pravé části okna se zobrazují volby pro detailní nastavení vybraného pole.

71 Kapitola 5: Karta Vložení 71 Počet stran SectionPages FileName Template Aktualizace polí Stínování polí Kódy polí Do ilustrativního dokumentu doplníme do zápatí za číslo stránky lomítko a po něm celkový počet stran dokumentu. Za číslo stránky dopíšeme lomítko, z nabídky tlačítka Rychlé části vybereme POLE. V seznamu polí vyhledáme pole NumPages, další vlastnosti nebudeme měnit a vložíme počet stránek tlačítkem OK. Podobně jako počet stránek dokumentu je možné do dokumentu vložit například počet stránek oddílu (SectionPages), název souboru dokumentu (FileName) nebo název šablony dokumentu (Template). Vložená pole zobrazí aktuální platnou hodnotu. Pokud se tato hodnota změní, aktualizují se některá pole automaticky. Mnohá pole však musíme aktualizovat ručně: označíme pole a stiskneme klávesu F9 nebo klikneme na pole pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz AKTUALIZOVAT POLE. V Možnostech aplikace Word je možné zaškrtnutím pole Před tiskem aktualizovat pole na kartě Zobrazení zajistit aktualizaci všech polí před tiskem. Pro jednodušší odlišení polí od běžného textu je možné pole stínovat. V Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZIT OBSAH DOKUMENTU v poli Stínování polí vybereme volbu vždy. Místo výsledných hodnot můžeme v dokumentu zobrazovat kódy polí, když v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZIT OBSAH DOKUMENTU zaškrtneme volbu Zobrazit kódy polí namísto jejich hodnot. Kódy polí lze také tisknout, když na stejné kartě v části TISK zaškrtneme pole Tisknout kódy polí namísto jejich hodnot. OBR. 5-33: VKLÁDÁNÍ POLE NUMPAGES

72 Kapitola 5: Karta Vložení 72 Enc_05_10. docx Úpravy vzhledu WordArtu 5.11 WordArt Pomocí WordArtu můžeme do dokumentu doplnit ozdobné nápisy. I běžný text je možné formátovat pomocí textových efektů (viz kapitola 2.1 Písmo). WordArt je grafickým prvkem, může být podobně jako obrázek obtékán textem. Použijeme WordArt místo textového pole vedle odstavce o programu Kauzální analýza. Textové pole označíme a smažeme klávesou Delete. Na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka WordArt a vybereme například druhý styl v prvním řádku. Do dokumentu se vložil WordArt s nápisem Sem napište text, zapíšeme slovo Doporučujeme. Zároveň s vložením WordArtu se zobrazila kontextová karta NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT. Klikneme do tlačítka Zalamovat text na kontextové OBR. 5-34: NASTAVENÍ VÝPLNĚ WORDARTU kartě nebo vedle WordArtu a vybereme volbu OBDÉLNÍK. WordArt přesuneme k pravému okraji textu. Pomocí tlačítek ve skupině STYLY WORDART na kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT můžeme WordArt upravovat: Tlačítko Výplň textu umožní změnit barvu výplně písmen, výplň může být tvořena jednou barvou nebo přechodem. Vybereme PŘECHOD a v dílčí nabídce DALŠÍ PŘECHODY. V podokně Formát obrazce klikneme na kartu Výplň a obrys textu. Přechod nastavíme dle obr Barvy vybíráme kliknutím na přechodovou zarážku a výběrem barvy v poli Barva, nadbytečné přechodové zarážky odstraníme kliknutím do tlačítka Odebrat přechodovou zarážku. Tlačítko Obrys textu umožní nejen nastavení barvy obrysu písmen, ale také tloušťku obrysu či typ čáry obrysu (souvislá, přerušovaná...). Vybereme souvislou červenou čáru. Tlačítko Textové efekty umožní nastavit k WordArtu např. stín, odraz nebo ho pootočit v prostoru či změnit jeho tvar. Klepneme do tohoto tlačítka a vybereme volbu TRANSFORMACE, v nabídce vybereme směr šikmo nahoru. Tlačítkem Rychlé styly zobrazíme nabídku připravených stylů WordArtu, které vycházejí z nastavení motivu. Význam dalších tlačítek na kartě NÁSTROJE KRESLENÍ/ FORMÁT je stejný jako u dalších grafických objektů. Pomocí úchytů můžeme měnit velikost WordArtu, pomocí kruhového úchytu ho můžeme pootočit. OBR. 5-35: WORDART VE VZOROVÉM DOKUMENTU Digitální podpis 5.12 Řádek podpisu Digitální ID (digitální certifikát) usnadňuje ověření identity a může sloužit k elektronickému podepisování důležitých dokumentů. Digitální podpis pomáhá poskytnout záruku pravosti (podepsaný je tím, za koho se vydává), integrity (obsah dokumentu po podpisu nebyl upravován) a nepopiratelné odpovědnosti (dokazuje původ podepsaného obsahu).

73 Kapitola 5: Karta Vložení 73 Vydává ho certifikační autorita (CA) tj. důvěryhodná nezávislá entita, která vydává digitální certifikáty k použití dalšími stranami. Vydávají ho komerční nezávislé certifikační autority (jsme přesměrováni na Tržiště sady Microsoft Office) či instituce a vlády. OBR. 5-36: OKNO NASTAVENÍ PODPISU Řádek podpisu Enc_05_11. docx Aktualizovat automaticky Digitální certifikát je potřebný pro digitální podpis, protože poskytuje veřejný klíč, který lze použít k ověření soukromého klíče, který je přidružen k digitálnímu podpisu. Bez digitálního certifikátu není možné digitální podpis použít. Digitální podpis má dvě části: Veřejný klíč: Veřejná polovina páru kryptografického klíče používaného s algoritmem veřejného klíče. Používá se obvykle k ověřování digitálního podpisu nebo šifrování dat, která lze dešifrovat pomocí odpovídajícího soukromého klíče. Soukromý klíč: Tajná polovina páru kryptografického klíče používaného s algoritmem veřejného klíče. Používá se obvykle k digitálnímu podpisu nebo dešifrování dat zašifrovaných pomocí odpovídajícího veřejného klíče. Řádek podpisu je možné vkládat do dokumentů aplikace Word a Excel. Pro použití digitálního podpisu je třeba získat certifikát a nainstalovat ho do počítače. Vybereme ho pak a dokument podepíšeme. Jinou možností je připravit do dokumentu řádek podpisu. Klikneme do tlačítka Řádek podpisu na kartě VLOŽENÍ a vybereme ŘÁDEK PODPISU MICROSOFT OFFICE. Word zobrazí dialogové okno Nastavení podpisu, v němž vyplníme jméno, funkci a osoby, která má dokument podepsat (viz obr. 5-36), tlačítkem OK vložíme řádek podpisu a dokument uložíme. Osoba, která má dokument podepsat, dvojitě klikne na řádek podpisu a dokument podepíše. Podepsaný dokument je označen jako konečný. Jestliže ho přesto upravíme, budou z něj odebrány podpisy Datum a čas Do dokumentu je možné vložit datum a čas kliknutím do tlačítka Datum a čas. To využijeme pro vložení data do zápatí první stránky. Za polem se jménem autora stiskneme dvakrát klávesu Tab. Přesuneme se tím na pozici tabulátorové zarážky se zarovnáním vpravo umístěné u pravého okraje textu. Zapíšeme Tisk:. V kontextové kartě NÁSTROJE ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ/ NÁVRH nebo na kartě VLOŽENÍ klikneme do tlačítka Datum a čas. V zobrazeném dialogovém okně vybereme formát data. Pokud nezaškrtneme pole Aktualizovat automaticky, vložíme do dokumentu aktuální datum a čas, ale při příštím otevření se datum nezmění (mohli bychom datum a čas napsat běžným způsobem pomocí klávesnice). V ilustrativním dokumentu zaškrtneme pole Aktualizovat automaticky, do dokumentu se vloží pole, které bude zobrazovat aktuální hodnotu při aktualizaci klávesou F9, po otevření dokumentu nebo po tisku.

74 Kapitola 5: Karta Vložení 74 OBR. 5-37: DIALOGOVÉ OKNO DATUM A ČAS Vytvořit objekt Vytvořit ze souboru Propojit Dem_05_02. docx 5.14 Objekt Součástí dokumentu mohou být objekty vytvořené jinými programy. Kliknutím do tlačítka Objekt zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme na kartě Vytvořit nový vybrat program, pomocí něhož budeme objekt vytvářet. Po vybrání programu se zobrazí nabídka tohoto programu (popř. okno tohoto programu) a můžeme vytvořit objekt s využitím nástrojů tohoto programu. Takto lze do dokumentu například vložit výkres aplikace Visio (je-li na počítači aplikace Visio nainstalovaná) nebo rastrový obrázek nakreslený pomocí programu kreslení. Po vytvoření objektu klikneme do dokumentu mimo objekt nebo zavřeme aplikaci, čímž ukončíme úpravy objektu a vrátíme se ke standardní nabídce MS Wordu. Chceme-li později objekt upravit, dvojitě na něj klikneme myší. Objekt budeme upravovat pomocí nástrojů programu, kterým byl objekt vytvořen. Chceme-li do dokumentu vložit objekt dříve vytvořený jiným programem, použijeme kartu Vytvořit ze souboru. Na ní klepneme do tlačítka Procházet a vyhledáme objekt, např. výkres aplikace Visio uložený na disku. Chceme-li takto vložený objekt upravit, dvojitě na něj klikneme. V dokumentu je možné také zobrazit aktuální obsah souboru vytvořeného jiným programem. Soubor vložíme do dokumentu jako objekt vytvořený ze souboru a na kartě Vytvořit ze souboru zaškrtneme pole Propojit se souborem. Objekt zobrazený v dokumentu se bude měnit, když se změní zdrojový soubor. Pro správné zobrazení v dokumentu bude nutné, aby byl zdrojový soubor k dispozici. Takto lze do dokumentu propojit i obsah jiného dokumentu a zajistit tak zobrazení aktuálního obsahu propojeného dokumentu Rovnice Tvorbu rovnic si vyzkoušíme v novém prázdném dokumentu. Po kliknutí do ikony nabídky u tlačítka Rovnice na kartě VLOŽENÍ se zobrazí nabídka některých rovnic. Chceme vytvořit jinou rovnici, musíme proto vybrat příkaz VLOŽIT NOVOU ROVNICI. Do dokumentu se vloží rámeček, do kterého budeme vytvářet rovnici, zároveň se zobrazí kontextová karta NÁSTROJE ROVNICE/ NÁVRH. Na této kartě jsou dvě důležité skupiny tlačítek. Skupina SYMBOLY obsahuje tlačítka pro vložení speciálních matematických symbolů, např. operátory, šipky, řecká písmena. Skupina STRUKTURY obsahuje tlačítka pro vložení znaků, jejichž velikost se bude měnit, např. závorky, odmocnítko.

75 Kapitola 5: Karta Vložení 75 OBR. 5-38: KARTA NÁSTROJE ROVNICE: NÁVRH Struktury Symboly Speciální znaky pevná mezera pevná pomlčka Vytvoříme vzorec indexu proměnlivého složení. Klikneme do tlačítka Index ze skupiny STRUKTURY a OBR. 5-39: INDEX PROMĚNLIVÉHO SLOŽENÍ vybereme DOLNÍ INDEX. Z klávesnice dopíšeme velké I a dolní index ps. Stiskneme šipku doprava a napíšeme rovnítko. Dále vložíme tlačítkem Zlomek ve skupině STRUKTURY zlomkovou čáru (první typ). Do čitatele zlomku vložíme stejný typ zlomku. Do čitatele zlomku vložíme tlačítkem Velký operátor Sumu. Sčítat budeme dva indexy. Podobně vytvoříme i jmenovatel horního zlomku. Podíl v čitateli indexu označíme a zkopírujeme do schránky kombinací Ctrl+C. Kombinací Ctrl+V ho vyložíme do jmenovatele indexu a upravíme. Vzorec označíme a pomocí tlačítka Velikost písma na kartě DOMŮ ho zvětšíme. Se vzorcem je možné pracovat pomocí ikony nabídky orámování vzorce v dokumentu. Volbou ZAROVNÁNÍ DO BLOKU a výběrem umístění celý vzorec umístíme v dokumentu. Volbou ULOŽIT JAKO NOVOU ROVNICI přidáme vzorec do nabídky, která se zobrazuje u tlačítka Rovnice Symbol Znaky, které nenajdeme na klávesnici, můžeme do dokumentu vložit po kliknutí do tlačítka Symbol. Zobrazíme nabídku naposledy použitých symbolů a příkaz DALŠÍ SYMBOLY. Příkazem DALŠÍ SYMBOLY zobrazíme dialogové okno Symbol se dvěma kartami. Na kartě Symboly najdeme různé znaky či drobné obrázky, v poli Písmo můžeme vybírat znakové sady, z nichž budeme symboly vybírat. Například ve znakové sadě Wingdings najdeme. Na kartě Speciální znaky najdeme některé častěji používané symboly, ale také další znaky, které mají speciální význam. Je zde například pevná mezera, která na rozdíl od normální mezery nikdy nezůstane na konci řádku. Je vhodné ji proto používat například k oddělení čísla a jednotek (3 Kč) nebo po předložkách k, s, v, z. Při zaškrtnutí pole Mezery po k, s, v a z pevnými mezerami na kartě Automatické úpravy formátu při psaní v okně Automatické opravy 25 jsou automaticky při psaní nahrazeny normální mezery za těmito předložkami pevnou mezerou, aby předložka nezůstala na konci řádku. Při zarovnání do bloku se mění šířka normálních mezer, šířka pevných mezer se nemění. Podobný význam jako pevná mezera má pevná pomlčka, ani ta nezůstane (na rozdíl od normální pomlčky) na konci řádku. 25 Okno Automatické opravy zobrazíme, když na kartě SOUBOR, vybereme příkaz MOŽNOSTI. V okně Možnosti aplikace Word na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice klepneme do tlačítka Možnosti automatických oprav.

76 Kapitola 5: Karta Vložení 76 OBR. 5-40: DIALOGOVÉ OKNO SYMBOL, KARTA SPECIÁLNÍ ZNAKY Shrnutí 1. Do dokumentu je možné vložit titulní stranu z galerie titulních stran. Do galerie je možné přidat vlastní titulní stranu. 2. Součástí dokumentu mohou být tabulky, které je možné pohodlně formátovat pomocí připravených nebo vlastních stylů tabulky. Data v tabulce je možné řadit. Do tabulky lze vložit jednoduchý výpočet. 3. Do dokumentu je možné vložit obrázky ze souboru nebo z internetu. Jako obrázek lze vložit i snímek obrazovky. 4. Pomocí obrazců lze nakreslit schéma nebo vložit rámeček s nápisem. 5. Seznamy lze graficky prezentovat pomocí SmartArtů. 6. Data lze zobrazit pomocí grafů vytvářených stejně jako v Excelu. 7. Pro pohodlný pohyb v dokumentu a odkazování se na část dokumentu můžeme definovat záložky. Na záložku může směřovat křížový odkaz nebo hypertextový odkaz. 8. Na stránkách dokumentu můžeme zobrazovat záhlaví a zápatí, které může být různé pro každý oddíl, jiné na první stránce oddílu nebo jiné na sudých a jiné na lichých stránkách dokumentu. 9. Do záhlaví nebo zápatí můžeme vložit číslo stránky. Číslování stránek lze upravit. 10. Pro popisky ke schématům můžeme použít textová pole. 11. Pro urychlení psaní můžeme použít automatické texty. 12. Pro vkládání údajů o dokumentu je možné použít pole, jejichž hodnoty lze aktualizovat. 13. Ozdobné nápisy vytvoříme pomocí WordArtu. 14. Dokument je možné opatřit digitálním podpisem, který potvrzuje, že dokument nebyl změněn po podepsání. 15. V dokumentu je možné automaticky zobrazovat aktuální datum či čas. 16. Schémata, tabulky a další objekty vytvořené jinými programy je možné vložit do dokumentu volbou Objekt. Objekty vytvořené ze souboru uloženého na disku můžeme propojit a zobrazit tak aktuální verzi propojeného souboru. 17. Pro zápis matematických rovnic slouží tlačítko Rovnice. 18. Symboly a speciální znaky, které nenajdeme na klávesnici, můžeme vložit tlačítkem Symbol.

77 Kapitola 6: Karta Zobrazení 77 6 Karta Zobrazení Rozložení při tisku Režim čtení Rozložení webové stránky Koncept Osnova 6.1 Zobrazení dokumentů Dokument ve Wordu můžeme zobrazit několika různými způsoby, mezi kterými se můžeme přepínat pomocí tlačítek ve skupině ZOBRAZENÍ na kartě ZOBRAZENÍ. Zatím jsme dokument upravovali v zobrazení Rozložení při tisku. Dokument se zobrazuje velmi podobně, jak bude vypadat vytištěný. V zobrazení Režim čtení bude potlačeno zobrazení pásu karet, aby se v co největší části okna zobrazoval obsah dokumentu. K dispozici máme jen panel nástrojů pro čtení, v němž můžeme upravit zobrazení dokumentu nebo zobrazit navigační podokno či komentáře (viz kap. 9.5 Komentář). Dokument můžeme zobrazit ve sloupcovém rozložení (výchozí nastavení), stránkami dokumentu pak listujeme pomocí tlačítek vlevo a vpravo vedle textu nebo ve stránkovém rozložení. Stiskem klávesy Esc nebo příkazem UPRAVIT DOKUMENT z nabídky ZOBRAZENÍ se vrátíme ze zobrazení Režim čtení do zobrazení Rozložení při tisku. Zobrazení Rozložení webové stránky zobrazí dokument tak, jak by vypadal při uložení do formátu webové stránky. Nezobrazí se tedy jednotlivé stránky, nebude zobrazeno ani záhlaví a zápatí stránek. Zobrazí se barva stránky, která v zobrazení Rozložení při tisku zobrazena nemusí být 30. V zobrazení Konceptu nejsou zobrazeny grafické objekty. Nezobrazují se také například poznámky pod čarou. Toto zobrazení se používá při změně oddělovače poznámek pod čarou nebo vysvětlivek (viz kapitola 7.2 Poznámky pod čarou a vysvětlivky). Zobrazení Osnovy je určeno pro pohodlné prohlížení a změny struktury dokumentu. Osnovou dokumentu jsou zpravidla odstavce formátované styly nadpisů. Pro každý odstavec můžeme v dialogovém okně Odstavec (viz kapitola 2.2 Odstavec) definovat úroveň osnovy. Úroveň osnovy je také součástí definice stylů, proto se v zobrazení osnovy zobrazují odstavce ve stylu nadpis. Ilustrativní dokument zobrazíme v zobrazení osnovy kliknutím do tlačítka Osnova. Pro práci s dokumentem se zobrazí aplikační karta OSNOVA. Osnovou ilustrativního dokumentu jsou odstavce formátované styly Nadpis 1 a Nadpis 2. OBR. 6-1: KARTA OSNOVA Zobrazit úroveň Změna úrovně Oblast stylů Pomocí seznamu v poli Zobrazit úroveň můžeme vybrat, co se bude zobrazovat. Zobrazí se vždy vybraná úroveň a všechny vyšší úrovně. V ilustrativním dokumentu zobrazíme všechny nadpisy výběrem úrovně 2. Dvojitým kliknutím na značku před nadpisem zobrazíme text kapitoly. Kapitolou je text za nadpisem až do dalšího nadpisu stejné úrovně. Opětovným dvojitým kliknutím na značku zobrazíme opět jen nadpis. Při zaškrtnutí pole Zobrazit jen první řádek se místo každého odstavce zobrazí jen jeho první řádek. Tažením myší za znak před nadpisem lze přesunout celou kapitolu. Pomocí tlačítek Zvýšit úroveň, Úroveň osnovy a Snížit úroveň lze pohodlně změnit úroveň osnovy pro aktuální odstavec. Při použití nadpisových stylů tím na odstavec uplatníme příslušný styl nadpisu. Vedle každého odstavce lze zobrazit název stylu, jímž je odstavec formátován. V Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit nastavíme v sekci Zobrazení v poli Šířka 30 Pozadí zobrazíme v zobrazení rozložení při tisku, když v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit zaškrtneme volbu Zobrazit barvy a obrázky pozadí v zobrazení Rozložení při tisku.

78 Kapitola 6: Karta Zobrazení 78 Hlavní dokument Enc_06_01\ hlavni.docx Prodávané programy.docx podokna oblasti stylů v zobrazeních konceptu a osnovy například 2 cm. Po prohlédnutí výsledku nastavíme opět šířku oblasti stylů na 0 cm. Při psaní delšího textu (např. knihy nebo diplomové práce) není vhodné vytvářet jediný dokument. Text rozdělíme na několik dokumentů například podle jednotlivých kapitol. Tyto tzv vnořené dokumenty propojíme do jediného tzv. hlavního dokumentu. V hlavním dokumentu tak můžeme vytvořit např. obsah společný pro všechny kapitoly. Celý text můžeme upravovat, když otevřeme hlavní dokument. Každou kapitolu můžeme také otevřít a upravit v samostatném dokumentu. Charakteristiky prodávaných programů z ilustrativního dokumentu vyčleníme do samostatného dokumentu. Dokument nejdříve uložíme běžným způsobem, abychom v další práci mohli navázat na běžný dokument bez vnořených dokumentů. Výběrem v poli Zobrazit úroveň zobrazíme pouze úroveň 1. Kliknutím do tlačítka Zobrazit dokument zobrazíme na kartě OSNOVA tlačítka pro práci s hlavním a vnořenými dokumenty. Kliknutím na před nadpisem Prodávané programy označíme celou kapitolu a klikneme do tlačítka Vytvořit. Volbou SOUBOR, Uložit jako uložíme hlavní i vnořený dokument do nové složky. Ve vytvořené složce jsou nyní uloženy dva dokumenty. Součástí hlavního dokumentu již není charakteristika programů, je zde místo ní odkaz na vnořený dokument. Vnořený dokument obsahuje charakteristiku programů. Kliknutím do tlačítka Sbalit vnořené dokumenty zobrazíme místo obsahu vnořeného dokumentu jen odkaz na něj. Obsah vnořeného dokumentu lze opět zobrazit kliknutím do tlačítka Rozbalit vnořené dokumenty. Pokud rozbalíme vnořené dokumenty lze s hlavním dokumentem pracovat běžným způsobem. Volbou SOUBOR, TISK například vytiskneme obsah hlavního i vnořených dokumentů. OBR. 6-2: TLAČÍTKA PRO PRÁCI S HLAVNÍM DOKUMENTEM Úprava vnořeného dokumentu Vložit vnořený dokument Odpojit Zavřít osnovu Pravítko Vnořený dokument lze otevřít v samostatném okně jako běžný dokument. Je-li otevřený, vnořený dokument nelze v hlavním dokumentu upravovat. Pokud vnořený dokument v otevřeném okně upravíme, zobrazí se změny (po sbalení a rozbalení vnořených dokumentů) i v hlavním dokumentu. Jestliže není vnořený dokument otevřený, můžeme ho upravit přímo z hlavního dokumentu. Uložením hlavního dokumentu ukládáme pak změny nejen do hlavního dokumentu, ale i do vnořeného dokumentu. Dříve vytvořený dokument je možné vložit jako vnořený dokument do hlavního dokumentu. Kurzor umístíme na místo, kam chceme vložit vnořený dokument, klikneme do tlačítka Vložit a vyhledáme vkládaný dokument na disku. Kliknutím do tlačítka Otevřít vytvoříme vnořený dokument. Obsah vnořeného dokumentu lze vložit do hlavního dokumentu a zrušit propojení na vnořený dokument. Klikneme kamkoli do textu nebo odkazu na vnořený dokument a poté do tlačítka Odpojit. Práci s osnovou dokumentu ukončíme kliknutím do tlačítka Zavřít osnovu na kartě OSNOVA nebo výběrem jiného zobrazení na kartě ZOBRAZENÍ. 6.2 Zobrazit Zaškrtnutím pole Pravítko ve skupině ZOBRAZIT na kartě ZOBRAZENÍ zobrazíme vodorovné i svislé pravítko. Zobrazování svislého pravítka lze potlačit zrušením zaškrtnutí volby Zobrazit svislé pravítko v zobrazení Rozložení při tisku v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZENÍ.

79 Kapitola 6: Karta Zobrazení 79 Mřížka Navigační podokno Zaškrtnutím pole mřížka zobrazíme mřížku. Mřížka se netiskne, nezobrazuje se na okrajích stránky. Zaškrtnutím pole Navigační podokno, zobrazíme podokno, jehož tři karty slouží pro pohodlné procházení dokumentu. V první kartě procházíme nadpisy, ve druhé jednotlivé stránky, které jsou zobrazeny pomocí miniatur, třetí karta umožňuje zadat hledaný text a procházet místa v dokumentu, kde se tento text vyskytuje. Podrobně je Navigační podokno popsáno v kapitole 2.11 Najít, nahradit. 6.3 Lupa Pomocí lupy lze nastavit velikost zobrazení dokumentu v okně Wordu. Velikost lze vybrat pomocí tlačítek 100%, Jedna stránka, Několik stránek, Šířka stránky nebo nastavit v dialogovém okně Lupa, které zobrazíme kliknutím do tlačítka Lupa. Měřítko zobrazení lze nastavit také pomocí tlačítek, která bývají zobrazena vpravo dole ve stavovém řádku. OBR. 6-3: DIALOGOVÉ OKNO LUPA A LUPA VE STAVOVÉM ŘÁDKU Uspořádání oken Rozdělit 6.4 Okno Jeden dokument lze otevřít v několika oknech kliknutím do tlačítka Nové okno. Za názvem souboru v liště okna je zobrazena dvojtečka a číslo okna. Seznam všech otevřených oken všech otevřených dokumentů zobrazíme kliknutím do tlačítka Přepnout okna. Okno, které v seznamu vybereme, se stane aktivním. Kliknutím do tlačítka Uspořádat vše zobrazíme všechna otevřená okna pod sebou na obrazovce. Každé okno bude stejně veliké. Kliknutím do tlačítka Zobrazit vedle sebe zobrazíme na obrazovce dvě okna vedle sebe. Je-li více otevřených dokumentů, zobrazí Word v jedné polovině obrazovky aktuální okno a zeptá se, které okno chceme zobrazit vedle něj. Při zobrazení oken vedle sebe je možné kliknutím do tlačítka zapnout Synchronní posuv. Při posunu textu v jednom okně se bude text ve druhém okně posouvat stejnou rychlostí. Okno zavřeme zavíracím tlačítkem v pravém horním rohu. Okno jednoho dokumentu lze rozdělit na dvě části kliknutím do tlačítka Rozdělit. Tažením myší můžeme posunout dělící příčku. V horní části okna můžeme zobrazit jinou část textu než ve spodní části okna. Příčku odstraníme kliknutím do tlačítka Odebrat příčky, které je zobrazeno místo tlačítka Rozdělit. Můžeme také příčku posunout tažením myší mimo dokument.

80 Kapitola 6: Karta Zobrazení 80 Enc_06_02. docm Klávesové zkratky Okno Makra 6.5 Makra Makro je posloupnost příkazů, které provádíme často a chceme je tedy spouštět jediným příkazem. Nejjednodušším způsobem přípravy maker je jejich nahrání pomocí makrorekordéru. V ilustrativním dokumentu připravíme makro, které zobrazí místo polí kódy polí. Druhé makro zobrazení kódů polí potlačí. Klikneme do spodní části tlačítka Makra a vybereme příkaz ZAZNAMENAT MAKRO. V zobrazeném dialogovém okně zapíšeme název makra KodyPoli. Název makra může obsahovat písmena, čísla a podtržítka, prvním znakem názvu musí být písmeno. V poli Uložit makro v vybereme aktuální dokument a nikoli šablonu dokumentu ani šablonu normal. Do pole Popis můžeme zadat libovolný text. Pro pohodlné spouštění můžeme: kliknout do tlačítka Tlačítko a vytvořit tlačítko na panelu nástrojů rychlý přístup, kliknout do tlačítka Klávesnici a definovat klávesovou zkratku, která bude spouštět makro. Při definování klávesové zkratky je třeba v dialogovém okně Vlastní klávesnice vybrat v poli Změny uložit do aktuální dokument, aby byla klávesová zkratka uložena v dokumentu a nikoli v šabloně. Pro makro KodyPoli definujeme klávesovou zkratku Alt+K. V poli Stiskněte klávesovou zkratku stiskneme kombinaci Alt+K a klikneme do tlačítka Přiřadit. Po kliknutí do tlačítka OK se u ukazatele myši zobrazuje symbol nahrávání, všechny provedené kroky jsou nyní nahrávány do makra. Zvolíme SOUBOR, MOŽNOSTI, na kartě Upřesnit v části ZOBRAZIT OBSAH DOKUMENTU zaškrtneme pole Zobrazit kódy polí OBR. 6-4:DIALOGOVÉ OKNO ZAZNAMENAT MAKRO namísto jejich hodnot. Potvrdíme tlačítkem OK. Klikneme do spodní části tlačítka Makra na kartě ZOBRAZENÍ a vybereme volbu ZASTAVIT ZÁZNAM nebo klikneme na tlačítko Zastavit záznam ve stavovém řádku 31. Před nahráváním makra je možné definovat klávesovou zkratku. Po nahrání makra ji lze odstranit nebo změnit, popř. přiřadit makru novou zkratku. V Možnostech aplikace Word na kartě Přizpůsobit pás karet klikneme ve spodní části vedle popisku Klávesové zkratky do tlačítka Vlastní. V dialogovém okně Vlastní klávesnice (viz obr. 6-5) vybereme v seznamu Kategorií kategorii Makra. V poli Změny uložit do vybereme aktuální dokument. V pravém seznamu vybíráme makra, v poli Aktuální klávesy se zobrazují přiřazené klávesové zkratky. Zkratku je možné označit a kliknutím do tlačítka Odebrat zrušit její přiřazení. V poli Stiskněte klávesovou zkratku můžeme stisknout novou zkratku a přiřadit ji makru kliknutí do tlačítka Přiřadit. Jednomu makru je možné přiřadit i několik klávesových zkratek. Stejně je možné přiřadit klávesové zkratky příkazům, stylům, symbolům a dalším. Makra lze spouštět i bez definování klávesových zkratek. Klikneme do tlačítka Makra a zobrazíme tak dialogové okno Makra. V tomto dialogovém okně můžeme: Kliknutím do tlačítka Spustit spustit makro, které je vybrané v seznamu maker. Kliknutím do tlačítka Upravit zobrazit kód makra v editoru jazyka Visual basic. V tomto editoru je možné kód makra upravit. K úpravám maker je třeba znát příkazy programovacího jazyka. Okno editoru zavřeme kliknutím do křížku v pravém horním rohu. 31 Jestliže není tlačítko Zastavit záznam ve stavovém řádku zobrazeno, klikneme na stavový řádek pravým tlačítkem myši a zaškrtneme ZÁZNAM MAKRA.

81 Kapitola 6: Karta Zobrazení 81 Do pole Název makra zapsat název nového makra, v poli Prohledat vybrat místo pro uložení tohoto makra a kliknutím do tlačítka Vytvořit vytvořit nové makro. Zároveň se přepneme do editoru Visual Basicu, kde můžeme zapsat kód nového makra. Tlačítkem Odstranit můžeme smazat makro, které je vybrané v seznamu. OBR. 6-5: DIALOGOVÉ OKNO VLASTNÍ KLÁVESNICE OBR. 6-6: DIALOGOVÉ OKNO MAKRA Organizátor Tlačítkem Organizátor v okně Makra otevřeme okno Organizátor. V tomto dialogovém okně na kartě Položky projektu makra je možné kopírovat moduly, v nichž jsou uložená makra 32. Moduly je možné kopírovat z dokumentu nebo šablony do jiného dokumentu nebo šablony. Chceme-li kopírovat z nebo do libovolného dokumentu nebo šablony, klikneme 32 Makra, která nahráváme při jednom otevření dokumentu, jsou ukládána do jednoho modulu. Při dalším otevření dokumentu jsou nově nahrávaná makra uložená do dalšího modulu. Uložení do jednoho nebo více modulů nemá vliv na fungování nahraných maker.

82 Kapitola 6: Karta Zobrazení 82 Kopírování stylů do tlačítka Zavřít soubor a následně do tlačítka Otevřít soubor (na stejném místě), v okně Otevřít můžeme ve spodní části po kliknutí do nabídky vybrat jiný typ souboru než všechny šablony aplikace Word. Na kartě Styly okna Organizátor můžeme kopírovat styly z dokumentu či šablony do jiného dokumentu či šablony. OBR. 6-7: OKNO ORGANIZÁTOR Uložení dokumentu Výchozí typ souboru Wordu nemůže obsahovat makra. Při ukládání dokumentu, který obsahuje makra, nás Word varuje, že ukládáme do nevhodného formátu souboru. Kliknutím do tlačítka Ne zobrazíme dialogové okno Uložit jako, v němž vybereme v poli Uložit jako typ dokument Word s podporou maker. Soubor, který může obsahovat makra (nemusí v něm být uložena), má koncovku docm. Výchozí typ souboru bez podpory maker má koncovku docx. Podobně šablona bez podpory maker má koncovku dotx, šablona s podporou maker má koncovku dotm. Ve Windows jsou soubory s podporou maker označeny jinou ikonou než soubory bez podpory maker.. Shrnutí 1. Dokument lze zobrazit různými způsoby: rozložení při tisku, režim čtení, rozložení webové stránky, koncept, osnova. 2. V zobrazení osnovy lze snadno měnit pořadí kapitol dokumentu, měnit úroveň nadpisů. 3. Část nebo několik částí dokumentu lze vyčlenit do vnořeného dokumentu a upravovat podle potřeby samostatně nebo v hlavním dokumentu. 4. Velikost zobrazení dokumentu lze měnit pomocí lupy. 5. Jeden dokument můžeme zobrazit v několika oknech. Okna jednoho nebo více dokumentů lze uspořádat na obrazovce. 6. Často používané posloupnosti příkazů lze nahrát do makra a spouštět najednou například pomocí klávesové zkratky. 7. Makra můžeme uložit do dokumentu nebo do šablony. Pro uložení souboru s makry je potřeba použít formát s podporou maker. 8. Makra a styly lze kopírovat mezi dokumenty a šablonami pomocí Organizátoru.

83 Kapitola 7: Karta Reference 83 7 Karta Reference Pro další úpravy otevřeme ilustrativní dokument bez maker, který není rozdělený na hlavní a vnořený dokument (Enc_05_11.docx). Enc_07_01. docx Možnosti obsahu 7.1 Obsah Na konec dokumentu napíšeme do nového odstavce ve stylu Nadpis 1 slovo Obsah. Pod nadpis vygenerujeme obsah dokumentu. Přípravou na tvorbu obsahu je používání nadpisových stylů. Klikneme do tlačítka Obsah na kartě REFERENCE, ze zobrazené nabídky vybereme volbu VLASTNÍ OBSAH. Zobrazíme dialogové okno Obsah, v němž můžeme nastavit parametry obsahu. V části OBECNÉ vybereme formát obsahu a počet úrovní, které mají být součástí obsahu. V ilustrativním dokumentu ponecháme formát Podle šablony a 3 úrovně. Pomocí polí pod náhledem můžeme v obsahu zobrazit čísla stránek. Pokud je zobrazíme, můžeme je zarovnat doprava a vybrat vodicí znak. Pole ponecháme beze změn. Po kliknutí do tlačítka Možnosti zobrazíme dialogové okno, v němž je možné vybrat, co bude součástí obsahu. Nejčastěji jsou součástí obsahu nadpisové styly, můžeme však vybrat i jiné styly. Do pole Úroveň obsahu vedle vybraného stylu zapíšeme číslo úrovně. Součástí obsahu budou všechny odstavce formátované vybranými styly. OBR. 7-1: DIALOGOVÉ OKNO OBSAH Formát obsahu Aktualizace obsahu Odstavce první úrovně obsahu jsou formátovány pomocí stylu Obsah 1, druhá úroveň pomocí stylu Obsah 2 atd. Pro změnu formátování textů v obsahu stačí upravit styly Obsah 1, Obsah 2 (podle počtu zobrazovaných úrovní i další). Definici stylů je možné změnit po kliknutí do tlačítka Změnit v okně Obsah. Pokud upravíme dokument, musíme aktualizovat obsah. Obsah je pole, které můžeme aktualizovat stejně jako jiná pole označením a stisknutím klávesy F9. Můžeme také použít tlačítko Aktualizovat tabulku ve skupině OBSAH na kartě REFERENCE. Word se zeptá, zda chceme aktualizovat pouze čísla stránek nebo celou tabulku. Chceme-li zahrnout do obsahu i nové nadpisy, vybereme volbu Celá tabulka.

84 Kapitola 7: Karta Reference 84 Enc_07_02. docx Poznámka pod čarou Vysvětlivka Nastavení poznámek 7.2 Poznámky pod čarou a vysvětlivky Součástí dokumentu mohou být poznámky pod čarou a vysvětlivky. Poznámky pod čarou se zobrazují v dolní části stránky, na níž je značka poznámky. Vysvětlivky bývají na konci dokumentu. Poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou zvlášť číslovány. V ilustrativním dokumentu chceme k nadpisu Ceny programů vložit poznámku pod čarou. Klikneme na konec nadpisu a poté do tlačítka Vložit pozn. pod čarou. Na pozici kurzoru se vložila značka poznámky pod čarou, kurzor se přesunul do spodní části stránky, kam zapíšeme text poznámky pod čarou Na komplet všech programů je poskytována sleva. Pro porovnání vložíme za nadpis Zaměstnanci firmy vysvětlivku. Klikneme na konec nadpisu a poté do tlačítka Vložit vysvětlivku. Zapíšeme text vysvětlivky V organizačním diagramu jsou zobrazeni i zaměstnanci zaměstnaní na zkrácený úvazek. Text vysvětlivky je na konci dokumentu. Kliknutím na spouštěč dialogového okna ve skupině POZNÁMKY POD ČAROU zobrazíme dialogové okno Poznámka pod čarou a vysvětlivka, v němž lze upravovat poznámky pod čarou i vysvětlivky. Vybereme poznámky pod čarou a můžeme změnit jejich umístění. Místo na konci každé stránky mohou být umístěny hned pod textem. Vybereme Vysvětlivky a můžeme pro ně vybrat, zda budou zobrazeny na konci dokumentu nebo na konci oddílu. Tlačítkem Převést lze změnit poznámky pod čarou na vysvětlivky nebo naopak z vysvětlivek udělat poznámky pod čarou, případně zaměnit poznámky a vysvětlivky. V části FORMÁT upravujeme značky poznámek pod čarou nebo vysvětlivek, podle toho, co vybereme v horní části okna. Pro poznámky i pro vysvětlivky lze použít různé způsoby číslování (1, 2, 3 nebo i, ii, iii a další). Číslování nemusí začínat od 1, lze začít i vyšším číslem. Místo čísla můžeme použít vlastní značku, kterou zapíšeme z klávesnice nebo vybereme po kliknutí do tlačítka Symbol. Číslovat můžeme průběžně v celém dokumentu nebo zvlášť v každém oddílu. V části ROZLOŽENÍ POZNÁMKY POD ČAROU můžeme vybrat, v kolika sloupcích se budou zobrazovat poznámky pod čarou. Ve výchozím nastavení je počet sloupců stejný jako v textu, u kterého je poznámka vložená. Všechna nastavení mohou platit pro aktuální oddíl nebo pro celý dokument. OBR. 7-2: NASTAVENÍ POZNÁMEK POD ČAROU A VYSVĚTLIVEK OBR. 7-3: PŘEVÉST POZNÁMKY POD ČAROU A VYSVĚTLIVKY

85 Kapitola 7: Karta Reference 85 Oddělovač poznámek pod čarou Enc_07_03. docx Pramen Klikneme do tlačítka Převést a převedeme vysvětlivku na poznámku pod čarou. Poznámky pod čarou jsou od textu odděleny krátkou vodorovnou čarou. Změnit oddělovač můžeme v zobrazení konceptu. Na kartě ZOBRAZENÍ klikneme do tlačítka Koncept. V tomto zobrazení nejsou poznámky pod čarou zobrazeny, chceme-li je zobrazit, klikneme na kartě REFERENCE do tlačítka Zobrazit poznámky. Poznámky pod čarou se zobrazí v podokně. V záhlaví tohoto podokna vybíráme, co má být v podokně zobrazeno, vybereme Oddělovač poznámek pod čarou. Místo krátké čáry můžeme vložit jiný oddělovač. Jako oddělovač je možné použít obrázek ze souboru nebo z galerie klipartu. Vložíme ho pomocí tlačítka Obrázky na kartě VLOŽENÍ. Obrázek se však v zobrazení konceptu nezobrazí. Uvidíme ho až po přepnutí do zobrazení Rozložení při tisku. Po prohlédnutí upraveného oddělovače se vrátíme k čáře kliknutím do tlačítka Původní v záhlaví podokna s oddělovačem poznámek pod čarou. 7.3 Citace a bibliografie Tlačítka ve skupině CITACE A BIBLIOGRAFIE umožňují pohodlné vkládání citací do dokumentu a vytvoření seznamu použitých pramenů. Pramenem může být například kniha, článek nebo web. Do ilustrativního dokumentu doplníme do popisu programu Investice vysvětlení ukazatele čistá současná hodnota, které převezmeme z literatury Čistá současná hodnota je chápána jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a kapitálovými výdaji. Hodnota ukazatele čisté současné hodnoty vyjadřuje efekt, který získáme nad rámec požadované výnosnosti. K vysvětlení čisté současné hodnoty chceme vložit odkaz na použitý pramen formou citace. V poli Styl vybereme styl ISO 690 číselná reference. Klikneme do tlačítka Vložit citaci ve skupině CITACE A BIBLIOGRAFIE a vybereme příkaz PŘIDAT NOVÝ PRAMEN. V zobrazeném dialogovém okně vyplníme informace o prameni dle obr Tyto informace budou použity pro vložení citace a později pro vložení bibliografie. Po kliknutí do tlačítka OK se do dokumentu vloží citace k vytvořenému prameni. OBR. 7-4: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT PRAMEN Zástupný symbol Citace Informace o prameni lze vyplnit i dodatečně. Připravíme zástupný symbol pro vysvětlení metody Pay back. Do závorky za název metody v popisu programu Investice doplníme Payback Period je doba návratnosti investice, tj. za jakou dobu se vrátí peníze investované do projektu. Klikneme do tlačítka Vložit citaci a vybereme příkaz PŘIDAT NOVÝ ZÁSTUPNÝ SYMBOL. V zobrazeném dialogovém okně vyplníme název zástupného symbolu např. MetodaPayback. Informace o prameni vyplníme později. Citace se poté automaticky upraví podle údajů o prameni. Kliknutím na první citaci zobrazíme šipku nabídky, v níž jsou následující volby:

86 Kapitola 7: Karta Reference 86 Spravovat prameny UPRAVIT CITACI: zobrazí se dialogové okno Upravit citaci, v něm přidáme do citace číslo stránky (viz obr. 7-5). UPRAVIT REFERENCI: volbou zobrazíme dialogové okno Upravit pramen, v němž můžeme upravit údaje o OBR. 7-5: UPRAVIT CITACI prameni. PŘEVÉST CITACI NA STATICKÝ TEXT: citace již nebude pole. AKTUALIZOVAT CITACE A BIBLIOGRAFII: v citaci se zobrazí aktuální hodnoty podle provedených úprav pramenů. Kliknutím do tlačítka Spravovat prameny ve skupině CITACE A BIBLIOGRAFIE zobrazíme dialogové okno, v němž jsou vypsány všechny prameny a zástupné symboly pramenů. V hlavním seznamu jsou vypsány prameny použité v aktuálním dokumentu i v předchozích dokumentech, v aktuálním seznamu jsou zobrazeny prameny z aktuálního dokumentu. Symbol před názvem pramenu v aktuálním seznamu odlišuje citované prameny ( ) a zástupné symboly pramenů (?). Prameny z hlavního seznamu můžeme zkopírovat do aktuálního seznamu. Výběrem pramene v seznamu a kliknutím do tlačítka Upravit můžeme upravit údaje o prameni. Výběrem zástupného symbolu a kliknutím do tlačítka Upravit můžeme doplnit pramen na místo zástupného symbolu. Kliknutím do tlačítka Nový zobrazíme dialogové okno Vytvořit pramen. Pramen přidáme do seznamu použitých pramenů i bez vytvoření citace (v seznamu není žádný symbol před jeho názvem). OBR. 7-6: DIALOGOVÉ OKNO SPRÁVCE PRAMENŮ Bibliografie Popisky titulků Seznam použitých pramenů vygenerujeme na konec dokumentu kliknutím do tlačítka Bibliografie a výběrem předdefinovaného stylu nebo příkazem VLOŽIT BIBLIOGRAFII. Nad bibliografii doplníme nadpis Literatura. Součástí bibliografie jsou všechny prameny uvedené v aktuálním seznamu bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou v dokumentu citovány. V seznamu nejsou zástupné symboly. Styl zobrazení bibliografie je (stejně jako styl citace) závislý na vybraném stylu. Pokud styl změníme, změní se vzhled všech citací a celé bibliografie. 7.4 Titulky K objektům v dokumentu můžeme vkládat titulky. Nejčastěji se používají pro označování a číslování tabulek nebo obrázků. Každý titulek obsahuje popisek (např. slovo

87 Kapitola 7: Karta Reference 87 Enc_06_04. docx obrázek ), číslo a text. V jednom dokumentu může být několik druhů titulků odlišených různými popisky. Titulky se stejným popiskem jsou číslovány průběžně v celém dokumentu 36. V ilustrativním dokumentu vytvoříme titulek k tabulce s cenami programů. Kurzor umístíme do tabulky a klikneme do tlačítka Vložit titulek. V poli se seznamem Titulek chceme vybrat tab. (zkratka je vhodnější při vytváření křížových odkazů, protože se neskloňuje). Pokud se tento popisek nenabízí, klikneme do tlačítka Nový popisek. V zobrazeném okně Nový popisek vyplníme tab. a klikneme do tlačítka OK. V okně Titulek se v horním poli Titulek nabízí tab. 1, dopíšeme dvojtečku, mezeru a text Základní ceny programů. V poli Umístění vybereme nad vybraným objektem. Tlačítkem OK vložíme titulek do dokumentu. OBR. 7-7: NOVÝ POPISEK OBR. 7-8: OKNO TITULEK Číslování titulků Číslování titulků lze upravit, součástí čísla titulku může být číslo kapitoly. V okně OBR. 7-9: NASTAVENÍ ČÍSLOVÁNÍ TITULKŮ Titulek klikneme do tlačítka Číslování. Zobrazíme tak dialogové okno Číslování titulku (viz obr. 7-9). V poli Formát můžeme vybrat způsob číslování titulků. Zaškrtneme-li volbu Včetně čísla kapitoly, musíme vybrat, jakým stylem začíná kapitola. Před číslo titulku se vloží číslo, kterým je číslovaný odstavec vybraného stylu. Toto v ilustrativním dokumentu nevyužijeme. Do ilustrativního dokumentu doplníme tabulku, která bude obsahovat ceny programů pro školy. Tabulku běžných cen zkopírujeme do schránky a ze schránky vložíme na konec kapitoly Ceny programů. Upravíme ceny v posledním sloupci nově vložené tabulky. Cena pro školy je 25% běžné ceny, tj. 475, 950, 1000, 600, 4750, V posledním řádku tabulky je vzorec, označíme ho a stiskem klávesy F9 zaktualizujeme. K tabulce doplníme titulek: kurzor umístíme do tabulky, klikneme do tlačítka Vložit titulek, nabízený popisek i číslo necháme (tab. 2) a doplníme dvojtečku, mezeru a text Ceny pro školy. Titulek je správně očíslován, pokud před titulky vložíme nový titulek se jmenovkou tab., Word titulky automaticky přečísluje. Titulky je možné vkládat nejen k tabulkám a obrázkům, ale i např. k odstavci textu, Word nekontroluje, zda titulek vkládáme k objektu, který je uveden v popisku. 36 Popisek je někdy označován jako titulek. V dialogovém okně Titulek je pole Titulek, v němž se vybírá popisek titulku, dále je tu tlačítko Odstranit titulek, kterým se neodstraní titulek, ale odstraní popisek ze seznamu v poli Titulek. Při vkládání křížových odkazů je popisek označen jako návěští.

88 Kapitola 7: Karta Reference 88 Formát titulku Křížový odkaz Titulky jsou formátovány pomocí stylu Titulek. Chceme-li změnit jejich formát, upravíme styl Titulek. Ve stylu Titulek změníme barvu písma na automatickou, velikost písma 10, ve formátu písma zaškrtneme pole kapitálky, odstavec zarovnáme na střed. Také tabulky zarovnáme na střed. V kapitole jsme vytvářeli křížové odkazy. Křížový odkaz může směřovat na titulek. Do ilustrativního dokumentu do pátého bodu licenčních ujednání doplníme větu Ceny pro školy jsou uvedeny v. Na konec věty doplníme odkaz na tabulku. Klikneme do tlačítka Vložit křížový odkaz ve skupině TITULKY na kartě REFERENCE nebo ve skupině ODKAZY na kartě VLOŽENÍ. V okně Křížový odkaz vybereme v poli Typ odkazu popisek tab. V poli Vložit odkaz na vybíráme, co z titulku vložíme. Vybereme Pouze návěští a číslo. V seznamu jsou zobrazeny titulky s vybraným popiskem, vybereme druhou tabulku, klikneme na tlačítko Vložit a zavřeme okno Křížový odkaz. OBR. 7-10: KŘÍŽOVÝ ODKAZ NA DRUHOU TABULKU Seznam obrázků Jestliže jsou v dokumentu připraveny titulky, můžeme automaticky vygenerovat seznam obrázků (přesněji seznam titulků). Na konec dokumentu doplníme nadpis Seznam tabulek, naformátujeme ho stylem Nadpis 1. V novém odstavci pod nadpisem klikneme do tlačítka Vložit seznam obrázků. V dialogovém okně Seznam obrázků vybereme v poli Popisek titulku popisek tab., další OBR. 7-11: OKNO SEZNAM OBRÁZKŮ

89 Kapitola 7: Karta Reference 89 pole umožňují upravit vzhled seznamu podobně jako při vytváření obsahu. Kliknutím do tlačítka OK vložíme seznam tabulek do dokumentu (přesněji řečeno do dokumentu vkládáme seznam titulků zvoleného popisku bez ohledu na to, ke kterému objektu titulky patří). Enc_07_05. docx Položka rejstříku Odstranění položky rejstříku Vložení rejstříku Aktualizace 7.5 Rejstřík V dokumentu je možné vytvořit rejstřík. Nejdříve musíme označit v textu položky rejstříku, místa, kam budou směřovat odkazy z vygenerovaného seznamu. Teprve potom je možné seznam vytvořit. Označíme slovo multilicence v šestém bodu licenčního ujednání a klikneme do tlačítka Označit položku ve skupině REJSTŘÍK. V dialogovém okně Označit položku rejstříku (viz obr. 7-12) se slovo multilicence nabízí jako hlavní položka, kliknutím do tlačítka Označit označíme slovo v textu a potvrdíme, že se bude v rejstříku zobrazovat slovo multilicence. Dialogové okno zůstává po označení položky otevřené, můžeme tedy rovnou označit další položky. Označíme slovo upgrade v textu pod první tabulkou, klikneme na okno Označit OBR. 7-12: OZNAČIT POLOŽKU REJSTŘÍKU položku rejstříku. Označené slovo se doplní do pole Hlavní položka. Slovo upgrade zkopírujeme do pole Vnořená položka, do pole Hlavní položka napíšeme slovo cena. Klikneme do tlačítka Označit. Celou druhou tabulku označíme jako hlavní položku cena s vnořenou položkou školy. Označíme ukazatele likvidity v textu o Bonitě jako hlavní položku likvidita. Ukazatele struktury kapitálu budou pod hlavní položkou kapitál, vnořená položka bude struktura. Některá čísla stránek můžeme v rejstříku zvýraznit, když v okně Označit položku rejstříku zaškrtneme pole tučné nebo kurzíva. Označíme postupně názvy všech programů v nadpisech, u všech ponecháme název programu v poli Hlavní položka, pole Vnořená položka nevyplníme a zaškrtneme pole tučné. Název programu Podnikatel označíme v tabulce cen a označíme ho jako hlavní položku Podnikatel, u této položky nezaškrtneme pole tučné. Okno Označit položku rejstříku zavřeme. Pokud by se označené slovo v dokumentu vyskytovalo na více místech (v přesně stejném tvaru), můžeme kliknutím do tlačítka Označit vše označit jako položky rejstříku všechny výskyty daného slova. U všech výskytů bude stejná hlavní i vedlejší položka. V rejstříku budou u této položky uvedena všechna čísla stránek, kde se slovo vyskytlo. Položky rejstříku jsou v dokumentu označeny pomocí kódů, které se zobrazí při zobrazování znaků formátování, např. { XE "Finanční analýza" \b }. Text v uvozovkách je hlavní, popř. za dvojtečkou vnořená položka rejstříku, písmeno b za lomítkem značí tučné číslo stránky. Text můžeme upravit. Pokud smažeme celý kód včetně závorek, smažeme označení položky rejstříku. Na konec dokumentu připravíme nadpis Rejstřík a pod něj vygenerujeme rejstřík. Klikneme do tlačítka Vložit rejstřík. V zobrazeném dialogovém okně můžeme nastavit vzhled rejstříku. Vybrané nastavení je zobrazeno v náhledu v dialogovém okně. Kliknutím do tlačítka OK vložíme rejstřík. Pokud se změní položky rejstříku v dokumentu, musíme rejstřík aktualizovat. Označíme ho a stiskneme klávesu F9 nebo klikneme do tlačítka Aktualizovat rejstřík.

90 Kapitola 7: Karta Reference 90 Formátování rejstříku Rejstřík je formátovaný pomocí stylů odstavce Rejstřík 1 a Rejstřík 2. Chceme-li změnit vzhled rejstříku, upravíme tyto styly (pokud nejsou zobrazeny, zobrazíme je pomocí změny nastavení v okně Spravovat styly nebo pro úpravu stylů použijeme okno Kontrola stylů). OBR. 7-13: DIALOGOVÉ OKNO REJSTŘÍK Automatické označení položky rejstříku DEM_07_01. docx Položky rejstříku je možné označovat automaticky. Do OBR. 7-14: SOUBOR PRO nového dokumentu připravíme seznam slov, která chceme AUTOMATICKÉ OZNAČENÍ POLOŽEK označit jako položky rejstříku. Seznam bude mít dva sloupce. REJSTŘÍKU V prvním sloupci je slovo, které se má vyhledat a označit v dokumentu. Ve druhém sloupci je hlavní položka rejstříku. Sloupce v dokumentu oddělíme pomocí tabulátorů (viz obr. 7-14). Nový dokument uložíme a zavřeme. Otevřeme ilustrativní dokument, klikneme do tlačítka Vložit rejstřík, v dialogovém okně Rejstřík klikneme do tlačítka Automaticky, vyhledáme umístění připraveného dokumentu a klikneme do tlačítka Otevřít. V ilustrativním dokumentu se všechny výskyty slova Encián a Office označily jako položka rejstříku (pokud by bylo slovo dvakrát ve stejném odstavci, označí se jen jeho první výskyt). Dříve vložený rejsřík označíme a stiskem klávesy F9 zaktualizujeme. V rejstříku přibyly položky firma Encián a Microsoft Office. Shrnutí 1. Pokud pro psaní nadpisů používáme styly odstavce, můžeme do dokumentu vložit obsah. 2. K textu lze vložit poznámky pod čarou, které budou zobrazeny pod textem stránky, a vysvětlivky, které se zobrazují na konci dokumentu nebo oddílu. 3. Při psaní odborných textů můžeme používat seznam pramenů. Z něj lze do dokumentu vkládat citace. Seznam pramenů lze vložit pomocí tlačítka Bibliografie. 4. Obrázky a další objekty můžeme popsat pomocí titulků. Titulky jsou automaticky číslovány. Na titulek může směřovat křížový odkaz. Do dokumentu lze vložit seznam titulků. 5. V dokumentu lze vytvořit rejstřík s odkazy na označené položky rejstříku.

91 Kapitola 8: Karta Korespondence 91 8 Karta Korespondence Obálka DEM_08_01. docx 8.1 Obálky Pomocí tlačítka Obálky na kartě KORESPONDENCE je možné vložit na začátek dokumentu nebo vytisknout jedinou obálku. Vytvoříme obálku v novém dokumentu. Po kliknutí do tlačítka se zobrazí dialogové okno Obálky a štítky, v němž na kartě Obálky vyplníme adresu příjemce a zpáteční adresu. Po kliknutí do tlačítka Možnosti můžeme vybrat velikost požadované obálky a způsob jejího vkládání do tiskárny. Na obálku je možné přidat elektronickou známku, je k tomu však třeba nainstalovat speciální software. Kliknutím do tlačítka Přidat do dokumentu vložíme obálku na začátek dokumentu. Obálka je samostatný oddíl na samostatné stránce. Má nastaveno číslo stránky 0. Adresa příjemce je vložena do rámečku. Rámeček je podobný jako textové pole, má však omezené možnosti formátování. Oproti zvyklostem v ČR se adresa zobrazuje příliš vlevo na obálce, posuneme proto rámeček s adresou doprava. Při vkládání obálky do dokumentu budeme dotázáni, zda chceme zpáteční adresu uložit jako výchozí zpáteční adresu. Pokud ji uložíme, bude tato adresa vyplněna v poli zpáteční adresa při příštím použití tlačítka Obálky. 40 OBR. 8-1: VYTVOŘENÍ JEDINÉ OBÁLKY Štítky DEM_07_02. docx 8.2 Štítky Kliknutím do tlačítka Štítky zobrazíme dialogové okno Obálky a štítky se zobrazenou kartou Štítky. Po kliknutí do tlačítka Možnosti můžeme vybrat typ štítků, které máme k dispozici. Jestliže náš rozměr štítků není v seznamu, můžeme vytvořit vlastní štítky a přidat je do seznamu. Do pole Adresa v okně Obálky a štítky můžeme vyplnit nejen adresu. Pro ilustraci vyplňme adresu dle obr Pro odsazení adresy od levého kraje tak, aby mohlo být PSČ předsazeno, použijeme tabulátor. Při stisku klávesy Tab v dialogovém okně se přesuneme na další ovládací prvek. Znak tabulátoru musíme vložit kombinací Ctrl+Tab. V sekci TISKNE SE 40 Výchozí zpáteční adresa je uvedena poli Poštovní adresa v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části OBECNÉ.

92 Kapitola 8: Karta Korespondence 92 volíme, co chceme vytisknout. Volbou Celá stránka stejných štítků můžeme vytvořit například štítky pro podepsání knih nebo vizitky. Volbou Jediný štítek lze vytisknout jeden adresní štítek. Když vybereme tuto volbu, můžeme zvolit, ve kterém řádku a sloupci na listu má štítek být. Štítek vytiskneme kliknutí do tlačítka Tisk. Celou stránku stejných štítků lze vložit do dokumentu tlačítkem Nový dokument. V dokumentu bude tabulka, jejíž rozměry odpovídají zadané velikosti štítků. V buňkách tabulky bude text, který jsme zadali do pole Adresa okna Obálky a štítky. Každý štítek (buňku tabulky) je možné upravovat samostatně. OBR. 8-2: VYTVOŘENÍ JEDINÉHO ŠTÍTKU Soubory k hromadné korespondenci Průvodce hromadnou korespondencí DEM_08_03. docx 8.3 Hromadná korespondence Word umožňuje vytváření tzv. hromadné korespondence textů, které jsou podobné, ale nikoli úplně stejné. Při použití hromadné korespondence vytváříme několik propojených souborů: Hlavní dokument: dokument, který obsahuje to, co je stejné ve všech budoucích dopisech (nemusíme vytvářet jen dopisy, lze vytvořit smlouvy, letáčky o podobných výrobcích a další), v dokumentu jsou pomocí tzv. slučovacích polí označena místa, kam se budou vkládat data ze zdroje dat. Zdroj dat: seznam s informacemi, které se v jednotlivých dopisech liší (např. adresy). Sloučený dokument: výsledek práce, např. dopisy. Tento dokument nemusíme vytvářet, dopisy lze přímo vytisknout i bez vytváření sloučeného dokumentu. Případné úpravy provedené ve sloučeném dokumentu se nepromítnou ani do hlavního dokumentu ani do zdroje dat. Změny provedené v hlavním dokumentu nebo ve zdroji dat po vytvoření sloučeného dokumentu se do sloučeného dokumentu nepromítnou. Sloučený dokument můžeme z hlavního dokumentu a zdroje dat snadno vytvořit. Otevřeme nový prázdný dokument. Pro vytvoření hromadné korespondence můžeme použít průvodce, kterého spustíme kliknutím do tlačítka Spustit hromadnou korespondenci na kartě KORESPONDENCE a výběrem příkazu PODROBNÝ PRŮVODCE HROMADNOU KORESPONDENCÍ. Zobrazíme podokno, v němž postupně nastavíme parametry hromadné korespondence. V prvním okně vybereme typ dokumentu. Můžeme si vybrat z následujících typů:

93 Kapitola 8: Karta Korespondence 93 Typy hlavního dokumentu Zdroj dat dopisy, ové zprávy, obálky, štítky, adresář. Chceme kombinovat text a data ze zdroje dat, pro každý záznam ze zdroje dat vytvoříme samostatný dopis (ve sloučeném dokumentu to bude oddíl začínající na nové stránce), vybereme proto volbu DOPISY. Ve spodní části podokna klikneme do odkazu Další: Počáteční dokument. Ve druhém okně vybereme volbu Použít aktuální dokument. Pro vytváření dopisů bychom mohli otevřít existující dokument a použít ho jako hlavní dokument hromadné korespondence nebo hlavní dokument založit na vybrané šabloně. Klepneme do odkazu Další: Vybrat příjemce. Ve třetím okně vybíráme, co bude zdrojem dat. Zdroj dat lze vytvořit pomocí volby Zadat nový seznam, je to však poměrně nepohodlné. Takto vytvořený zdroj dat bude uložen ve formátu databáze MS Access. Pohodlnější je připravit si seznam předem. Zdrojem dat může být například seznam vytvořený v Excelu. Vytvořený seznam dohledáme na disku počítače. Word si umístění pamatuje i pro příští otevření hlavního dokumentu. OBR. 8-3: PODOKNO HROMADNÁ KORESPONDENCE, 1., 2. A3. KROK

94 Kapitola 8: Karta Korespondence 94 OBR. 8-4: NADPISY SLOUPCŮ ZDROJE DAT OBR. 8-5: ZDROJ DAT HROMADNÉ KORESPONDENCE Jméno Anna Aleš Příjmení Novotná Janda Název společnosti Lygie, a. s. Vinicius, s. r. o. První řádek adresy Nerudova 256 Na Zámku 21 Město Praha 1 Praha 3 PSČ objednávka program 1 Bonita Podnikatel cena program 2 Investice cena Vytvoření zdroje dat DEM_08_ data1.mdb Nemáme vytvořený zdroj dat, musíme proto vytvořit zdroj dat. V podokně Hromadná korespondence vybereme volbu Zadat nový seznam a klikneme do odkazu Vytvořit. Zobrazíme tak dialogové okno Nový seznam adres. V tomto dialogovém okně můžeme zadávat data do zdroje dat. Word nabízí připravenou strukturu zdroje dat (popisky sloupců seznamu), kterou před zadáváním dat upravíme. Klikneme do tlačítka Vlastní nastavení sloupců. V zobrazeném dialogovém okně Vlastní seznam adres (viz obr. 8-4, kde je již upravený seznam názvů polí) nejdříve odstraníme nepotřebné sloupce. Vybereme název pole Titul a klikneme do tlačítka Odstranit, potvrdíme, že chceme sloupec odstranit. Stejným postupem odstraníme další pole, ponecháme v seznamu jen pole Jméno, Příjmení, Název společnosti, První řádek adresy, Město a PSČ. Vybereme v seznamu poslední položku, klikneme do tlačítka Přidat a zapíšeme název pole objednávka a kliknutím do tlačítka OK přidáme pole na konec seznamu. Stejným postupem přidáme do seznamu názvů polí ještě pole program 1, cena 1, program 2 a cena 2. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžeme upravit pořadí sloupců ve zdroji dat. Výsledný seznam polí je v obr. 8-4 (pro jednodušší orientaci mají názvy polí, která připravil Word, na začátku velké písmeno, názvy přidaných polí začínají malým písmenem). Tlačítkem OK potvrdíme vytvořenou strukturu dat a vrátíme se do dialogového okna Nový seznam adres, v němž vyplníme na vyzkoušení alespoň 2 záznamy (vzorová data jsou v obr. 8-5). Mezi poli v okně se můžeme přesouvat pomocí klávesy Tab jako v tabulce. Stiskem klávesy Tab na posledním poli posledního záznamu vložíme nový záznam. Záznam je možné přidat také kliknutím do tlačítka Nová položka, kliknutím do tlačítka Odstranit položku smažeme záznam. Vyplněná data potvrdíme kliknutím do tlačítka OK. Word nás vyzve k uložení souboru. Vybereme umístění nového souboru, zadáme název a uložíme soubor.

95 Kapitola 8: Karta Korespondence 95 OBR. 8-6: DIALOGOVÉ OKNO UPRAVIT ZDROJ DAT Příjemci hromadné korespondence Po uložení zdroje dat zobrazí Word dialogové okno Příjemci hromadné korespondence. Všechny další kroky jsou stejné i v případě, že zdroj dat nevytváříme ale otevřeme dříve vytvořený zdroj dat. Zaškrtnutím či nezaškrtnutím řádku můžeme nastavit, zda řádek ze zdroje dat použijeme či nepoužijeme. Přímo v dialogovém okně není možné upravovat data. Musíme ve spodní části klepnout na název souboru a poté do tlačítka Upravit. Zobrazíme tak dialogové okno Upravit zdroj dat, které je shodné s oknem Nový seznam adres (viz obr. 8-6). Po úpravě dat jsme dotázáni, zda chceme změny uložit do zdrojového souboru. Teprve po uložení jsou upravená data k dispozici pro tvorbu dopisů. Data nebudeme upravovat, ponecháme zaškrtnuté oba záznamy a potvrdíme seznam příjemců klepnutím do tlačítka OK. Do dialogového okna Příjemci hromadné korespondence se můžeme později vrátit klepnutím do odkazu Upravit seznam příjemců v podokně Hromadná korespondence nebo klepnutím do tlačítka Upravit seznam příjemců ve skupině SPUSTIT HROMADNOU KORESPONDENCI na kartě KORESPONDENCE.

96 Kapitola 8: Karta Korespondence 96 OBR. 8-7: DIALOGOVÉ OKNO PŘÍJEMCI HROMADNÉ KORESPONDENCE Vytvoření dopisů Dalším krokem je vytvoření dopisu. Klikneme do odkazu Další: Vytvořit dopis v podokně Hromadná korespondence. Do dokumentu můžeme běžným způsobem psát, vkládat obrázky, tabulky a další objekty. Data z připojeného zdroje dat vkládáme pomocí tlačítka Vložit slučovací pole na kartě KORESPONDENCE ve skupině ZAPSAT A VLOŽIT POLE nebo pomocí odkazu Další položky v podokně Hromadná korespondence. Po kliknutí do tlačítka se zobrazí nabídka polí (sloupců seznamu), z nichž vybereme požadované pole. Na pozici kurzoru vložíme pole, v němž se budou pro jednotlivé dopisy zobrazovat data z jednotlivých řádků seznamu. Text dokumentu i slučovací pole můžeme formátovat běžným způsobem. OBR. 8-8: PODOKNO HROMADNÁ KORESPONDENCE, KROK 4 A 5

97 Kapitola 8: Karta Korespondence 97 Blok adresy Pro vložení adresy do dopisu je možné použít tzv. blok adresy. Klikneme do tlačítka Blok adresy na kartě KORESPONDENCE nebo v podokně Hromadná korespondence. Zobrazíme dialogové okno Vložit blok adresy, v němž vybíráme, co bude součástí adresy. U jména můžeme vybrat z nabídky různých tvarů. V pravé části dialogového okna vidíme náhled bloku adresy pro vybraný záznam ze zdroje dat. OBR. 8-9: DIALOGOVÉ OKNO VLOŽIT BLOK ADRESY Shoda polí V ilustrativním dokumentu jsme pro pole z adresy použili připravená pole, a proto Word poznal, co má být součástí adresy. Pokud se pole ze zdroje dat nejmenují tak, jak Word očekává, musíme nastavit tzv. shodu polí. Kliknutím do tlačítka Shoda polí zobrazíme dialogové okno Shoda polí. V něm je v levé části seznam polí, která mohou být součástí adresy. V pravé části můžeme pro každou část adresy v poli se seznamem vybrat pole ze zdroje dat, které obsahuje tuto část adresy. OBR. 8-10: NASTAVENÍ SHODY POLÍ PRO BLOK ADRESY

98 Kapitola 8: Karta Korespondence 98 Vytvoření hlavního dokumentu Do vytvářeného dopisu vložíme blok adresy. Pod ním vynecháme volné místo a zapíšeme dopis dle obr Datum je vložené jako pole pomocí tlačítka Datum a čas na kartě VLOŽENÍ (viz kap. 5.13). Pole objednávka vložíme jako slučovací pole: klepneme na šipku nabídky u tlačítka Vložit slučovací pole na kartě KORESPONDENCE a vybereme ze zobrazeného seznamu pole objednávka. Před slučovacím polem i za ním je mezera. Tabulku vložíme jako do běžného dokumentu, slova Program a Cena v záhlaví tabulky naformátujeme například pomocí tlačítka na kartě DOMŮ. Do buněk tabulky vložíme slučovací pole. Podpis ředitele firmy a jeho funkce jsou pod sebou zarovnány pomocí tabulátorové zarážky na střed. OBR. 8-11: HLAVNÍ DOKUMENT HROMADNÉ KORESPONDENCE Náhled dopisů Sloučení DEM_08_04. doc Tisk ze sloučeného dokumentu Po vytvoření hlavního dokumentu si prohlédneme náhled hotových dopisů. Klikneme do odkazu Další: Zobrazit náhled dopisů v podokně Hromadná korespondence nebo klikneme do tlačítka Náhled výsledků na kartě KORESPONDENCE. Pomocí tlačítek v podokně nebo ve skupině NÁHLED VÝSLEDKŮ karty KORESPONDENCE můžeme prohlédnout jednotlivé záznamy. Můžeme použít tlačítko Vyloučit tohoto příjemce, záznam ze zdroje dat se tak nepoužije pro vytváření sloučeného dokumentu. Můžeme se také vrátit k úpravám vzorového dopisu odkazem Předchozí v podokně nebo přímo v náhledu upravit text hlavního dokumentu. Není však možné v náhledu upravit data ze zdroje dat. Data je možné upravit přímo v souboru zdroje dat nebo v dialogovém okně Upravit zdroj dat, které zobrazíme Kliknutím do tlačítka Upravit seznam příjemců ve skupině SPUSTIT HROMADNOU KORESPONDENCI. Kliknutím do odkazu Další: Dokončit hromadnou korespondenci přejdeme k poslednímu kroku. Vytvořený hlavní dokument sloučíme se zdrojem dat a vytvoříme výsledné dopisy. Dopisy můžeme vytisknout (odkaz Tisk) nebo vytvořit sloučený dokument a ten ještě případně upravit (odkaz Upravit jednotlivé dopisy). Při slučování můžeme vybrat, které záznamy ze zdroje dat použijeme. Pokud vybereme volbu Všechny, sloučíme všechny záznamy, které jsme zaškrtnuli v okně Příjemci hromadné korespondence (zaškrtnutí záznamu jsme mohli zrušit při prohlížení dopisů kliknutím do tlačítka Vyloučit tohoto příjemce). Pozor, ve sloučeném dokumentu je každý dopis v samostatném oddílu a jeho stránky jsou číslované od 1. V dopisech proto můžeme použít číslování stránek, ale není možné vytisknout jednotlivý dopis pomocí zadání čísel stránek na kartě Tisk v zobrazení Backstage (zobrazení Backstage zobrazíme klepnutím na kartu SOUBOR). Chceme-li vytisknout jeden dopis, musíme v zobrazení Backstage na kartě Tisk do pole Stránky zadat kromě čísla stránky i číslo oddílu. Například první stránku třetího dopisu vytiskneme, když do pole Stránky zadáme p1 s3 (podrobně viz kap Tisk).

99 Kapitola 8: Karta Korespondence 99 OBR. 8-12: POSLEDNÍ KROK PŘÍPRAVY DOPISŮ OBR. 8-13: SLOUČIT DO NOVÉHO DOKUMENTU Obálky DEM_08_05. docx DEM_08_ data2.xlsx Vybrat příjemce Pomocí hromadné korespondence můžeme vytvořit i další druhy dokumentů. Vytvoříme obálky. Ukážeme si, jak vytvořit dokument hromadné korespondence bez použití průvodce. Zdrojem dat bude seznam vytvořený v Excelu. Otevřeme nový prázdný dokument. Na kartě KORESPONDENCE klikneme do tlačítka Spustit hromadnou korespondenci a v nabídce vybereme OBÁLKY. V zobrazeném dialogovém okně Možnosti pro obálky vybereme velikost obálky DL (110 x 220 mm), na kartě Možnosti pro tisk můžeme nastavit, jak budeme obálky podávat do tiskárny. Vybranou velikost potvrdíme kliknutím do tlačítka OK. Podle velikosti vybrané obálky upraví Word velikost stránky. Do levého horního rohu obálky se vloží zpáteční adresa, kterou jsme nastavili jako výchozí zpáteční adresu při vytváření jednotlivé obálky v kap V dalším kroku je třeba vybrat zdroj dat. Klikneme do tlačítka Vybrat příjemce a vybereme příkaz POUŽÍT EXISTUJÍCÍ SEZNAM. Vyhledáme na disku soubor DEM_08_data2.xlsx a otevřeme ho. Word nás vyzve k vybrání rozsahu, v němž jsou data. Rozsah, v němž jsou požadovaná data, je vhodné v Excelu pojmenovat pomocí názvu oblasti 41. V ilustrativním dokumentu je rozsah pojmenován adresati, vybereme proto rozsah adresati a potvrdíme kliknutím do tlačítka OK. Kliknutím do tlačítka Upravit seznam příjemců zobrazíme dialogové okno Příjemci hromadné korespondence, v němž je možné vybrat záznamy ze zdroje dat, které použijeme pro přípravu obálek (viz obr. 8-7). 41 V Excelu označíme oblast s daty, klikneme do pole názvů, které je vlevo vedle řádku vzorců. Do pole názvů napíšeme název a potvrdíme ho klávesou Enter.

100 Kapitola 8: Karta Korespondence 100 OBR. 8-14: ZDROJ DAT ZA SOUBORU DEM_08_DATA2.XLSX jméno Příjmení ulice město PSČ Pohlaví Anna Novotná Nerudova 256 Praha z Jitka Strnadová Horní 2 Hradec Králové z Aleš Janda Dolní 2 Hradec Králové m Jana Veselá Vlnitá 15 Praha z Jan Krátký Na usedlosti 45 Praha m František Tichý K Vodojemu 58 Benešov m Anežka Vlková Vávrova 12 Benešov z Jan Němeček Vlkova 789 Praha m Jaroslav Krpata Údolní 156 Dolní Lhota m Alena Krtičková U zámku 4 Dlouhopolsko z Gabriela Janáčková Lucemburská 7 Lahovice z OBR. 8-15: VÝBĚR OBLASTI ZE ZDROJE DAT V EXCELU Blok adresy Úprava obálky Pokud...pak... jinak... Nyní je třeba připravit na obálku adresy příjemců. Na obálce je připraven rámeček, do kterého vložíme blok adresy. Klikneme do rámečku a poté do tlačítka Blok adresy na kartě KORESPONDENCE. Tentokrát není adresa správně. Ve zdroji dat je pole Ulice, které se v bloku adresy nezobrazuje. Musíme kliknout do tlačítka Shoda polí a v řádku Adresa 1 vybrat pole Ulice ze zdroje dat. Potvrdíme shodu polí a vidíme, že je již adresa správně. Rámeček s adresou posuneme tažením myší doprava. Můžeme upravit také zpáteční adresu, vložit na obálku obrázek (např. logo firmy) nebo obálku jinak upravit. Kliknutím do tlačítka Náhled výsledků zobrazíme hotovou obálku. Pomocí tlačítek Další záznam, Předchozí záznam ve skupině NÁHLED VÝSLEDKŮ můžeme prohlížet obálky s dalšími záznamy ze zdroje dat. I při zobrazení náhledu výsledků je možné obálky upravovat. Není však možné upravit libovolně jednotlivé části bloku adresy. Kdybychom chtěli upravovat jednotlivé části adresy, museli bychom adresu vložit pomocí jednotlivých polí (tlačítkem Vložit slučovací pole). Pak by bylo možné jednotlivá pole například odlišně formátovat. Na obálce bývá zvykem uvádět nad adresou oslovení. V seznamu příjemců jsou muži i ženy, nemůžeme tedy připravit nad blok adresy jednotné oslovení pro všechny. Ve zdroji dat je pole pohlaví, v něm je u žen z a u mužů m. Kurzor umístíme nad blok adresy, klikneme do tlačítka Pravidla ve skupině ZAPSAT A VLOŽIT POLE a vybereme pravidlo POKUD...PAK...JINAK... V zobrazeném dialogovém okně nastavíme podmínku i texty dle obr Jestliže bude v poli pohlaví hodnota m, vloží se text Vážený pán, ve všech ostatních případech (například, když pole nebude vyplněno) se vloží text Vážená paní. V náhledu výsledků prohlédneme, zda se oslovení mění správně podle pohlaví.

101 Kapitola 8: Karta Korespondence 101 Jinou možností, jak přidat oslovení do hromadné korespondence, je přidání oslovení do zdroje dat. V Excelu k tomu můžeme použít například funkci Když. OBR. 8-16: NASTAVENÍ PRAVIDLA POKUD...PAK...JINAK... Dokončení ová zpráva Kliknutím do tlačítka Dokončit a sloučit vytvoříme sloučený dokument, který bude obsahovat jednotlivé obálky, nebo vytiskneme obálky. Pomocí hromadné korespondence můžeme vytvořit i další typy dokumentů. Při vytváření ové zprávy, musí být součástí zdroje dat ová adresa. ové zprávy se vytváří podobně jako dopisy. Word přejde do zobrazení Rozložení webové stránky. ové zprávy můžeme sloučit a přímo odeslat em. Při slučování jsme dotázáni na název pole, v němž je adresa, předmět u a formát pošty. U formátů máme na výběr formát HTML (výchozí nastavení), formát prostého textu nebo odeslání formou přílohy. OBR. 8-17: SLOUČENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE DO U Štítky Adresář Volbou ŠTÍTKY z nabídky tlačítka Spustit hromadnou korespondenci vytvoříme např. adresní štítky na obálky pro rozesílání dopisů. Po výběru štítků musíme podobně jako při tvorbě jediného štítku vybrat velikost štítku nebo vytvořit vlastní nastavení štítků. Jednotlivé štítky jsou v dokumentu vloženy do buněk tabulky. Při tvorbě hlavního dokumentu upravujeme první štítek na stránce. Po jeho vytvoření klikneme do tlačítka Aktualizovat všechny štítky v podokně Hromadná korespondence nebo ve skupině ZAPSAT A VLOŽIT POLE na kartě KORESPONDENCE. Tím vytvoříme další štítky stejné jako první štítek na stránce. Volbou ADRESÁŘ vytvoříme dokument podobně jako dopisy, mezi jednotlivými záznamy ale nebude vložen konec oddílu. Při vytváření adresáře vidíme při zobrazení náhledu výsledků jen jediný záznam (pomocí tlačítek ve skupině NÁHLED VÝSLEDKŮ můžeme vybrat, který záznam zobrazíme), ale záznamy budou ve výsledném dokumentu řazeny hned za sebou.

102 Kapitola 8: Karta Korespondence 102 Vybrat z kontaktů aplikace Outlook Zdrojem dat pro hromadnou korespondenci mohou být kromě databázové tabulky nebo seznamu Excelu také kontakty uložené v MS Outlooku. Pokud vybereme jako zdroj dat kontakty z Outlooku, zeptá se Word na název profilu v Outlooku, poté zobrazí nabídku složek kontaktů (např. automaticky generované kontakty a kontakty). Po výběru složky zobrazí dialogové okno Příjemci hromadné korespondence, v němž můžeme zaškrtnutím vybrat příjemce. Shrnutí 1. Ve Wordu je možné vytvořit obálku a vložit ji na začátek dokumentu. 2. Můžeme vytisknout jeden adresní štítek nebo vytvořit celou stránku stejných štítků. 3. Pomocí hromadné korespondence propojíme hlavní dokument se zdrojem dat a vytvoříme snadno podobné dokumenty, které se liší jen údaji uloženými ve zdroji dat. 4. Pomocí hromadné korespondence je možné vytvořit dopisy, obálky, štítky, ové zprávy nebo adresář. 5. Zdrojem dat může být nově vytvořený seznam, seznam z databáze nebo MS Excelu nebo kontakty z MS Outlooku.

103 Kapitola 9: Karta Revize Karta Revize 9.1 Kontrola pravopisu a jazyk V dokumentu je při psaní automaticky kontrolován pravopis a gramatika. Tuto automatickou kontrolu je možné potlačit zrušením zaškrtnutí pole Kontrolovat pravopis při psaní, resp. Označovat gramatické chyby při psaní v Možnostech aplikace Word na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice. Ve spodní části stejné karty je možné nastavit pro dokument, že se mají Skrýt pravopisné chyby pouze v tomto dokumentu. Tímto zaškrtnutím zakážeme zobrazování červených podtržení chybných slov. Volbou Skrýt gramatické chyby pouze v tomto dokumentu zakážeme zobrazování modrých podtržení gramatických chyb. Ve stavovém řádku se, jestliže povolíme kontrolu pravopisu nebo gramatiky, zobrazuje ikona knihy se zatržením, pokud nebyla nalezena žádná chyba, nebo ikona se škrtnutím, byla-li nalezena nějaká chyba. OBR. 9-1: DIALOGOVÉ OKNO MOŽNOSTI APLIKACE WORD, KARTA KONTROLA PRAVOPISU A GRAMATIKY Kontrola pravopisu Pravopis je v MS Office kontrolován porovnáváním jednotlivých slov se slovníkem. Na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice dialogového okna Možnosti aplikace Word můžeme pomocí zaškrtávacích políček zrušit kontrolu pravopisu ve slovech psaných velkými písmeny, ve slovech, která obsahují číslice, a v internetových adresách a názvech souborů. Při kontrole dokumentu se používá vždy tzv. hlavní slovník, kromě něj je možné použít i další tzv. vlastní slovníky např. s odbornými výrazy. Vlastní slovník můžeme přidat po kliknutí do tlačítka Vlastní slovníky na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice dialogového okna Možnosti aplikace Word. V dialogovém okně Vlastní slovníky najdeme seznam všech používaných slovníků. Slovník je soubor s koncovkou dic, který obsahuje slova, která mají být považována za správná. Kliknutím do tlačítka Nový a zadáním názvu a umístění můžeme vytvořit nový uživatelský slovník. Tlačítkem Přidat lze přidat do seznamu slovníků další vlastní slovník. Tlačítkem Odebrat lze odebrat uživatelský slovník ze seznamu používaných slovníků.

104 Kapitola 9: Karta Revize 104 OBR. 9-2: DIALOGOVÉ OKNO VLASTNÍ SLOVNÍKY Kontrola gramatiky Pravopis a gramatika Gramatické chyby jsou v dokumentu podtrhávány modrou vlnovkou. Nastavení kontroly gramatiky je možné provést pomocí zaškrtávacích polí v dialogovém okně Nastavení gramatiky, které zobrazíme kliknutím do tlačítka Nastavení na kartě Kontrola pravopisu a gramatiky v okně Možnosti aplikace Word. Pravopisné a gramatické chyby v dokumentu můžeme projít a opravit. Klikneme do tlačítka Pravopis a gramatika na kartě REVIZE nebo stiskneme klávesu F7. Word vyhledá v dokumentu chybu a zobrazí podokno Pravopis a gramatika. OBR. 9-3: PODOKNO PRAVOPIS A GRAMATIKA S NALEZENOU PRAVOPISNOU CHYBOU Když Word najde pravopisnou chybu a zobrazí podokno Pravopis a gramatika, můžeme: opravit slovo v textu, tlačítkem Přeskočit ponechat slovo, které je označené za chybné, v původním tvaru, Word ho nebude označovat jako chybné, tlačítkem Přeskakovat ponechat slovo v původním tvaru, Word ho nebude označovat za chybné ani na dalších místech kontrolovaného dokumentu, tlačítkem Přidat přidat slovo do vlastního slovníku, vybrat správný tvar slova v seznamu a kliknout do tlačítka Zaměnit, vybrat správný tvar a místo tlačítka Zaměnit použít tlačítko Zaměňovat, slovo bude zaměněno i na dalších místech dokumentu, Jestliže najde Word gramatickou chybu, změní se vzhled podokna. Gramatické chyby lze Přeskočit, ale nikoli přeskakovat. Gramatickou chybu lze opravit podle návrhu v seznamu kliknutím do tlačítka Zaměnit. Není zobrazeno tlačítko Zaměňovat.

105 Kapitola 9: Karta Revize 105 OBR. 9-4: PODOKNO GRAMATIKA S NALEZENOU GRAMATICKOU CHYBOU Znovu zkontrolovat dokument Jazyk kontroly pravopisu Nekontrolovat pravopis Jazykové předvolby Po přeskočení nebo opravení jakékoli chyby můžeme použít tlačítko Zpět. Vrátíme tím případnou opravu, slovo bude označené jako chybné a můžeme znovu rozhodnout, co s ním udělat. Po dokončení kontroly pravopisu se ve stavovém řádku zobrazí ikona signalizující, že v dokumentu nejsou chyby. Chceme-li znovu zkontrolovat pravopis podle slovníku i ve slovech, která jsme již kontrolovali a nechali přeskočit, musíme v Možnostech aplikace Word na kartě Kontrola pravopisu a gramatiky kliknout do tlačítka Znovu zkontrolovat dokument. Při kontrole pravopisu jsou slova v dokumentu porovnávána se slovy ze slovníku. Pro kontrolu pravopisu můžeme používat slovníky různých jazyků. Každá jazyková verze Microsoft Office obsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu v několika jazycích. V české verzi Office jsou k dispozici nástroje pro češtinu, angličtinu, němčinu a slovenštinu. Další jazykové sady je třeba zakoupit. V jednom dokumentu můžeme kombinovat texty psané v různých jazycích. Každý text bude kontrolován podle slovníku vybraného jazyku. Chceme-li změnit jazyk kontroly pravopisu, označíme text (např. anglické slovo v českém textu), klikneme do tlačítka Jazyk ve skupině JAZYK karty REVIZE, OBR. 9-5: VÝBĚR JAZYKU PRO KONTROLU PRAVOPISU vybereme příkaz NASTAVIT JAZYK KONTROLY PRAVOPISU. Zobrazíme tím dialogové okno Jazyk. V něm vybereme požadovaný jazyk pro kontrolu označeného textu. V seznamu jsou na prvních místech uvedeny jazyky ze seznamu jazyků pro úpravy, při standardním nastavení čeština a angličtina. Symbol zatržení před názvem jazyku označuje, že je pro daný jazyk k dispozici slovník pro kontrolu pravopisu. Pokud v části textu nechceme kontrolovat pravopis ani gramatiku, označíme tento text a zaškrtneme pole Neprovádět kontrolu pravopisu ani gramatiky. Další jazyk pro úpravy lze přidat v Možnostech aplikace Word na kartě Jazyk. Tuto kartu jednoduše zobrazíme kliknutím do tlačítka Jazyk a výběrem příkazu JAZYKOVÉ PŘEDVOLBY. V poli pod seznamem jazyků v části VOLBA JAZYKŮ PRO ÚPRAVY vybereme požadovaný jazyk (např. Němčinu) a klikneme do tlačítka Přidat. Potvrdíme kliknutím do tlačítka OK. Zobrazí se okno s hlášením, že musíme restartovat Office, aby se projevily jazykové předvolby. Ukončíme

106 Kapitola 9: Karta Revize 106 Jazyk nabídek Definovat všechny programy Office a znovu je spustíme. V dialogovém okně Jazyk najdeme nyní Němčinu v první části seznamu (viz obr. 9-5). V Možnostech aplikace Word na kartě Jazyk můžeme nastavit také jazyk nabídek, popisů tlačítek a jazyk nápovědy. 9.2 Definovat, Tezaurus Kliknutím do tlačítka Definovat ve skupině kontrola pravopisu zobrazíme podokno Slovníky. V tomto podokně se zobrazí vysvětlení slova označeného v textu. Aby tato funkce fungovala, je nutné stáhnout z webu Microsoftu potřebný slovník. OBR. 9-6: DEFINOVAT PŘED INSTALACÍ SLOVNÍKU OBR. 9-7: DEFINICE PRO SLOVO PODNIK OBR. 9-8: TEZAURUS: SYNONYMA KE SLOVU PODNIKY Tezaurus Pomocí nástroje Tezaurus můžeme vyhledávat synonyma. V textu označíme např. slovo podniky a klikneme do tlačítka Tezaurus. V podokně Tezaurus se zobrazí různé významy slova podniky a k nim slova podobného významu. Kliknutím na vybrané synonymum zobrazíme synonyma k tomuto slovu. Počet slov 9.3 Počet slov Kliknutím do tlačítka Počet slov ve skupině KONTROLA PRAVOPISU zobrazíme okno se statistickými informacemi. Informace se týkají označené části dokumentu. Není-li v dokumentu nic označené, zobrazí se informace o celém dokumentu. OBR. 9-9: OKNO POČET SLOV Přeložit 9.4 Přeložit Po klepnutí do tlačítka Přeložit můžeme využít různé způsoby překladu. Překlad lze použít pouze, je-li počítač připojený k internetu a v počítači je stažený slovník (viz kap. 9.2). Příkazem ZVOLIT JAZYK PŘEKLADU zobrazíme

107 Kapitola 9: Karta Revize 107 dialogové okno Možnosti jazyka pro překlad. V tomto okně vybereme jazyk pro překlad pomocí minipřekladače i jazyk pro překlad celého dokumentu. OBR. 9-10: NASTAVENÍ PŘEKLADU Přeložit vybraný text Přeložit dokument Označený text můžeme přeložit a překlad zobrazit v podokně Zdroje informací. Označíme například větu Program je určen pro soukromé podnikatele, klikneme do tlačítka Přeložit a vybereme příkaz PŘELOŽIT VYBRANÝ TEXT. V podokně Zdroje informací se zobrazí překlad věty. Můžeme zde také změnit jazyk pro překlad. Přeložený text lze vložit do dokumentu místo označeného textu pomocí tlačítka Vložit. Kiknutím do tlačítka Přeložit a výběrem příkazu PŘELOŽIT DOKUMENT vytvoříme strojový překlad celého dokumentu. Nejdříve se zobrazí okno Možnosti jazyka pro překlad, poté jsme varováni, že bude celý dokument odeslán bez šifrování. Potvrdíme, že chceme pokračovat. Otevře se okno internetového prohlížeče a v něm přeložený text dokumentu. Ukázáním na přeloženou větu v prohlížeči se zobrazí původní znění textu. OBR. 9-11: PŘEKLAD VYBRANÉHO TEXTU

108 Kapitola 9: Karta Revize 108 OBR. 9-12: PŘEKLAD DOKUMENTU ENC_09_01.DOCX Minipřekladač Minipřekladač zapneme kliknutím do tlačítka Přeložit a výběrem příkazu MINIPŘEKLADAČ. Je-li minipřekladač zapnutý, zobrazí se po ukázání na slovo v dokumentu jeho překlad. Chceme-li přeložit slovní spojení, musíme ho označit. Zobrazování překladu pomocí minipřekladače vypneme kliknutím do tlačítka Přeložit a výběrem příkazu MINIPŘEKLADAČ. OBR. 9-13: MINIPŘEKLADAČ S PŘEKLADEM SLOVA PODNIKATELSKÉ Enc_09_01. docx Zobrazení komentářů 9.5 Komentář K textu lze vložit komentář. Součástí komentáře je informace o autorovi komentáře. Jméno autora komentáře se přebírá z účtu, pomocí kterého je uživatel přihlášen do Wordu. Jestliže není nikdo přihlášen, přebírá se jméno autora komentáře z pole Uživatelské jméno, které je v Možnostech aplikace Word na kartě Obecné. Vložíme komentář. Označíme text všech modulů mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL, klikneme do tlačítka Nový komentář ve skupině KOMENTÁŘ na kartě REVIZE. Vyplníme text komentáře Všechny moduly, které jsou aktuálně dostupné v ČR. Po přepnutí účtu vytvoříme další komentář. Označíme text MS Office, klikneme do tlačítka Nový komentář a zapíšeme Vyučujeme verze 2010 a Změníme uživatelské jméno v Možnostech aplikace Word na kartě Obecné na Marie Sladká, iniciály na MS. Po odhlášení všech účtů (klikneme na uživatelské jméno, vybereme příkaz PŘEPNOUT ÚČET, klikneme do odkazu Odhlásit se a u všech dostupných účtů klikneme do odkazu Odhlásit se) Označíme text 69 stálých odběratelů, klikneme do tlačítka Nový komentář a vložíme text S dalšími firmami jednám. Komentáře se zobrazí v bublině na pravém okraji stránky. Komentáře různých uživatelů jsou odlišeny různými barvami bublin. Jestliže nechceme komentáře zobrazovat, klikneme do tlačítka Zobrazit komentáře ve skupině KOMENTÁŘ. Tlačítko funguje jako přepínač pro zobrazování a nezobrazování textu komentářů. Kliknutím na tlačítko Zobrazit revize ve skupině Sledování a zaškrtnutím či nezaškrtnutím pole Komentář nastavujeme, zda se zobrazí alespoň značky komentářů. V pole Zobrazit pro revize vybereme volbu Všechny revize, v textu bude barevně zvýrazněn text, k němuž je vložen komentář.

109 Kapitola 9: Karta Revize 109 Odpovědět na komentář Označit komentář jako hotový Odstranění komentáře Na komentář je možné reagovat. Klikneme na komentář nebo komentovaný text pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz ODPOVĚDĚT NA KOMENTÁŘ. Vloží se nový komentář, který je připojen k původnímu komentáři. Komentář můžeme označit jako hotový. Klikneme na něj pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz OZNAČIT KOMENTÁŘ JAKO HOTOVÝ. Označení komentáře v textu i text komentáře zesvětlá. Stejným postupem můžeme označení jako hotový zrušit. Jestliže označíme jako hotový komentář, na nějž někdo odpověděl, zesvětlá i odpověď. Jestliže označíme jako hotový komentář, který je odpovědí, neoznačí se jako hotový původní komentář, jen odpověď. Komentář z dokumentu odstraníme kliknutím pravým tlačítkem myši na komentovaný text nebo na komentář a výběrem příkazu ODSTRANIT KOMENTÁŘ. Můžeme také kliknout do komentovaného textu a pak do tlačítka Odstranit ve skupině KOMENTÁŘ na kartě REVIZE. OBR. 9-14: KOMENTÁŘE V ILUSTRATIVNÍM DOKUMENTU Enc_09_02. docx Sledované změny Zobrazit revize Tlačítko ve stavovém řádku Přijmout, odmítnout změny 9.6 Sledování změn Vytvořený dokument může dát autor k recenzi. Recenzent bude v dokumentu provádět tzv. sledované změny. Autor se potom může rozhodnout, zda změny provedené recenzentem přijme či odmítne. Klikneme do tlačítka Sledovat změny. Nyní upravíme dokument běžným způsobem. Prováděné změny se však budou vkládat do dokumentu formou sledovaných změn. Na konec druhého odstavce doplníme větu: Školení připraví absolventy na testování ECDL. Je-li v poli Zobrazit pro revize vybrána volba Všechny revize, doplněný text je psán červeně a podtržen. V poslední větě charakteristiky programu Bonita smažeme text v jednom období či v časové řadě. Smazaný text zůstává v dokumentu, je škrtnutý psaný červenou barvou. Po provedení změn uloží recenzent dokument běžným způsobem. Stejný dokument může upravovat více recenzentů. Přepneme uživatelský účet. Ponecháme zapnuté sledování změn. Přepíšeme v charakteristice programu Finanční analýza text byla zvolena na je. Změny jsou v dokumentu označeny jinou barvou. Dokument uložíme. Kliknutím do nabídky tlačítka Zobrazit revize můžeme vybrat, jaký druh změn má být zobrazen v dokumentu. Můžeme také vybrat revidujícího, jehož změny mají být zobrazeny. Zapnutí či vypnutí sledování změn můžeme pohodlně provádět tlačítkem ve stavovém řádku. Klikneme na stavový řádek pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zaškrtneme SLEDOVÁNÍ ZMĚN. Ve stavovém řádku se zobrazí tlačítko s nápisem Sledování změn: Zapnuto. Kliknutím na tlačítko ve stavovém řádku nebo na tlačítko Sledovat změny na kartě REVIZE přepneme na Sledování změn: Vypnuto. V roli autora dokumentu může pomocí tlačítek ve skupině ZMĚNY projít změny v dokumentu a přijmout je či odmítnout. Změnu vyhledáme a označíme kliknutím do tlačítka Předchozí změna (změna před pozicí kurzoru) nebo Další změna (změna za pozicí kurzoru). Tlačítkem Přijmout či Odmítnout rozhodneme o označené změně. Kliknutím do nabídky tlačítka Přijmout můžeme přijmout označenou změnu a přejít k další, přijmout označenou změnu, přijmout všechny změny v dokumentu nebo přijmout všechny zobrazené změny. Podobně kliknutím do nabídky tlačítka Odmítnout můžeme odmítnout označenou změnu, všechny změny v dokumentu nebo všechny zobrazené změny v dokumentu. V ilustrativním dokumentu zatím změny ponecháme.

110 Kapitola 9: Karta Revize 110 Enc_09_03. docx Sloučit změny Jestliže je recenzentů více a každý z nich provádí změny do svojí kopie dokumentu, můžeme revize z více dokumentů sloučit do jediného dokumentu. Zavřeme dokument s provedenými změnami. Otevřeme dokument bez sledovaných změn Enc_09_01.docx. Zapneme sledování změn. V charakteristice programu Investice použijeme pro formátování seznamu metod styl Normální. Použití stylu se uloží jako sledovaná změna. Dokument uložíme pod názvem Enc_09_03.docx. Změny provedené v dokumentu Enc_09_03 i v dokumentu Enc_09_02 chceme sloučit do jediného dokumentu. V tomto dokumentu zároveň označíme jako revize všechny odlišnosti dokumentů neprováděné formou sledovaných změn. Necháme otevřený dokument Enc_09_03. Ve druhém odstavci textu na druhé stránce smažeme (bez sledování změn) slovo Encián. Klikneme do tlačítka Porovnat ve skupině POROVNAT na kartě REVIZE, z nabídky vybereme příkaz SLOUČIT. V dialogovém okně Sloučené dokumenty vybereme Originální dokument Enc_09_03.docx a Revidovaný dokument Enc_08_02.docx. Ostatní nastavení ponecháme jako na obr a klikneme do tlačítka OK. Word vytvoří nový dokument. V tomto dokumentu budou všechny sledované změny z obou dokumentů. Vše, čím se slučované dokumenty liší bude v novém dokumentu označeno jako revize, kterou provedla Marie Sladká (Dle nastavení pole Označit nevyznačené změny pomocí). Změny můžeme zobrazit také přímo v originálním nebo revidovaném dokumentu, pokud si to vybereme v poli Zobrazit změny v v okně Sloučené dokumenty. OBR. 9-15: SLOUČENÍ ZMĚN Porovnat dokumenty Enc_09_04. docx Někdy se stane, že recenzent provede změny v dokumentu bez zapnutí sledování změn. Autor dokumentu může změny provedené v dokumentu označit jako revize porovnáním s originálním dokumentem. Otevřeme dokument Enc_09_01.docx. Bez použití revizí v něm smažeme slovo komplexně v charakteristice programu SAFI, do první věty charakteristiky před slovo podniků doplníme malých a středních. Dokument uložme pod názvem ENC_09_04. Provedené změny chceme označit pomocí revizí. Klikneme do tlačítka Porovnat a vybereme příkaz POROVNAT. V dialogovém okně Porovnat dokumenty vybereme do pole Originální dokument Enc_09_01.docx, do pole Revidovaný dokument vybereme Enc_09_04.docx. Ostatní nastavení necháme beze změny a klikneme do tlačítka OK. Word vytvoří nový dokument. Vše, čím se revidovaný dokument liší od originálního dokumentu, bude v novém dokumentu označeno pomocí revizí.

111 Kapitola 9: Karta Revize 111 Omezení úprav Omezení formátování 9.7 Zámek Dokument je možné zamknout a omezit tak úpravy, OBR. 9-16: OMEZIT ÚPRAVY které je povoleno v dokumentu provádět. Kliknutím do tlačítka Omezit úpravy ve skupině ZÁMEK zobrazíme podokno Omezit úpravy. Jestliže zaškrtneme pole Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav, můžeme vybrat, jaké změny bude možné provádět. Vybereme OBR. 9-17: OKNO POUŽÍT ZÁMEK například Sledované změny. Klikneme do tlačítka Použít zámek, v zobrazeném dialogovém okně vyplníme heslo a kliknutím do tlačítka OK zamkneme dokument. V dokumentu je možné provádět pouze povolený druh úprav. Jestliže jsme povolili provádění sledovaných změn, je možné také vkládat komentáře. Jestliže povolíme vkládání komentářů, není možné provádět sledované změny. Dokument lze zamknout i bez zadání hesla. Omezení funguje stejně jako při zadání hesla, kdokoli však může snadno ochranu dokumentu vypnout. Podobně jako můžeme omezit úpravy v dokumentu, můžeme omezit i formátování. Můžeme povolit jen výběr stylů. Když v podokně Omezit úpravy klikneme na odkaz Nastavení v části OMEZENÍ FORMÁTOVÁNÍ, zobrazíme dialogové okno Omezení formátování. V něm je možné vybrat styly, které bude uživatel moci používat. Po výběru stylů se Word zeptá, zda chceme nepovolené formátování odstranit z dokumentu. Po použití zámku nebude uživatel moci dokument formátovat, smí jen použít povolené styly. OBR. 9-18: DIALOGOVÉ OKNO OMEZIT FORMÁTOVÁNÍ

112 Kapitola 9: Karta Revize 112 Odemknutí dokumentu Dokument odemkneme kliknutím do tlačítka Odemknout ve spodní části podokna Omezit formátování a úpravy. Při odemykání musíme opět zadat heslo. Shrnutí 1. V dokumentu je kontrolován pravopis a gramatika. Pro správnou funkci kontroly je nutné nastavit jazyk kontroly. 2. Jestliže nainstalujeme slovník, je možné nechat si vybrané slovo vysvětlit. Pomocí tezauru je možné vyhledat synonyma k vybranému slovu. 3. Word spočítá počet slov či znaků v dokumentu nebo jeho části. 4. Pomocí překladače je možné přeložit celý dokument, jeho označenou část nebo zobrazit překlad libovolného slova nebo slovního spojení. 5. K označenému textu je možné vložit komentář. Na komentář je možné reagovat nebo ho označit jako hotový. 6. Recenzent může upravovat dokument pomocí sledovaných změn. 7. Povolené úpravy dokumentu lze omezit použitím zámku.

113 Karta Soubor 113 Backstage Otevřít Chráněné zobrazení 10 Karta Soubor Kliknutím na kartu SOUBOR zobrazíme tzv. zobrazení Backstage. V zobrazení Backstage můžeme na jednotlivých kartách pracovat s dokumenty: otvírat, zavírat, vytvářet nové, měnit formát a umístění pro uložení, tisknout, měnit vlastnosti a podobně Otevírání a zavírání souborů Na kartě otevřít se nabízejí umístění, z nichž můžeme otevřít dokument. Nabízí se zde naposledy otevřené dokumenty, webová úložiště, která jsou spojena s účty pro přihlášení k Wordu (SkyDrive, Office 365), lokálně uložené soubory na pevném disku počítače. Výběrem umístění a kliknutím do tlačítka Procházet zobrazíme dialogové okno, v němž můžeme vyhledat soubor, který chceme otevřít. V dialogovém okně se standardně zobrazují všechny druhy souborů běžně vytvářených v aplikaci Word. Jsou to dokumenty a šablony s podporou i bez podpory maker včetně dokumentů a šablon uložených ve formátu starší verze, ale také např. soubory ve formátu pdf. Jaké druhy souborů jsou v okně Otevřít zobrazeny, můžeme nastavit výběrem ze seznamu vedle pole Název souboru. Po vyhledání požadovaného souboru ho otevřeme dvojitým kliknutím na jeho název nebo výběrem a kliknutím do tlačítka Otevřít. Kliknutím na šipku nabídky tlačítka Otevřít zobrazíme nabídku méně častých způsobů otevření souboru: OTEVŘÍT JEN PRO ČTENÍ: dokument bude otevřen v režimu pro čtení. Provedené změny nebude možné uložit do původního dokumentu, ale jen do nového dokumentu. OTEVŘÍT KOPII: Vytvoříme kopii vybraného souboru ve stejné složce, jako je uložen originální soubor. OTEVŘÍT V CHRÁNĚNÉM ZOBRAZENÍ: chráněné zobrazení se používá pro soubory, které mohou obsahovat viry, červy či jiný nežádoucí obsah, který může ohrozit počítač. V tomto zobrazení je možné dokument prohlížet, ale nikoli upravovat. Chráněné zobrazení se automaticky použije při otevření dokumentů stažených z internetu nebo přijatých em od nedůvěryhodných osob. V chráněném zobrazení se nad textem dokumentu zobrazuje panel zpráv. Klepnutím do tlačítka Povolit úpravy v panelu zpráv ukončíme chráněné zobrazení. Jestliže není panel zpráv zobrazen, povolíme úpravy kliknutím na tlačítko Povolit úpravy na kartě Informace v zobrazení Backstage. OBR. 10-1: PANEL ZPRÁV V DOKUMENTU OTEVŘENÉM V CHRÁNĚNÉM ZOBRAZENÍ Naposledy otevřené Připnout do seznamu Zavřít OTEVŘÍT A OPRAVIT: volba zkontroluje soubor a pokusí se opravit poškození souboru. ZOBRAZIT PŘEDCHOZÍ VERZE: zobrazí seznam verzí vybraného dokumentu. Naposledy otevřené dokumenty můžeme otevřít pohodlně kliknutím na název souboru v seznamu na kartě Naposledy otevřené v zobrazení Backstage. Počet souborů, které se v tomto seznamu nabízí, můžeme upravit v Možnostech aplikace Word na kartě Upřesnit v části ZOBRAZENÍ. Ukázáním myší na položku seznamu se u ní zobrazí symbol ležícího špendlíku. Kliknutím na něj tzv. připneme tuto položku do seznamu. Položka bude trvale zobrazena na začátku seznamu. U připnuté položky se zobrazuje symbol zapíchnutého špendlíku, kliknutím na něj se symbol změní na ležící špendlík a položka nebude připnutá v seznamu. Příkazem Zavřít v zobrazení Backstage zavřeme aktuální dokument. Pokud jsme v něm neuložili všechny provedené změny, Word zobrazí dialogové okno, v němž se zeptá, zda chceme uložit provedené změny Ukládání dokumentů Dokument uložíme příkazem Uložit v zobrazení Backstage nebo kliknutím do tlačítka Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo kombinací kláves Ctrl S. Pokud nebyl dokument

114 Karta Soubor 114 Uložit na web Nová složka na SkyDrive dosud uložen, zobrazí Word kartu Uložit jako ze zobrazení Backstage v níž vybereme umístění, dvojitým kliknutím na složku nebo kliknutím na tlačítko Procházet zobrazíme dialogové okno Uložit jako, v něm vybereme umístění a zadáme název souboru. V poli Uložit jako typ můžeme vybrat formát uložení dokumentu. Při výchozím nastavení je dokument uložen do formátu dokumentu bez podpory maker, k zadanému názvu souboru přidá Word koncovku docx. Výchozí formát uložení dokumentu je možné změnit v poli Ukládat soubory v tomto formátu na kartě Uložit okna Možnosti aplikace Word. Kartu Uložit jako je možné zobrazit, které již byly uložené. Původní soubor tak zůstane beze změny, aktuální podoba dokumentu se uloží do nového souboru. Dokument je možné uložit na webové úložiště Microsoftu SkyDrive. Dokument uložený na tomto úložišti je přístupný z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. Pro využívání tohoto úložiště je třeba mít uživatelský účet (ten je možné využívat pro přihlášení se do Wordu i pro další služby Microsoftu, jako např. Messenger nebo Hotmail). Jestliže chceme tento účet zřídit, stačí v prohlížeči zobrazit stránku a zaregistrovat se. Mámeli účet již zřízen a přidán do Wordu (i v případě, že se do Wordu aktuálně hlásíme jiným účtem), vybereme na kartě Uložit jako volbu SkyDrive uživatele jméno a dále postupujeme jako při ukládání na pevný disk. Jestliže chceme uložit dokument do nové složky, klikneme do tlačítka Nová složka v okně Uložit jako, nová složka se vytvoří na SkyDrive. OBR. 10-2: ULOŽIT NA SKYDRIVE SkyDrive Word Web App Na úložišti SkyDrive je možné zdarma uložit až 7 GB dat. Soubory můžeme sdílet s dalšími uživateli tohoto úložiště. V okně prohlížeče zobrazíme stránku Přihlásíme se prostřednictvím účtu Microsoft. Po přihlášení zobrazíme seznam složek s uloženými soubory. Kliknutím na složku zobrazíme seznam uložených souborů v této složce. Kliknutím na dokument Wordu otevřeme tento dokument prostředníctvím Word Web App. Dokument můžeme prohlížet a v omezené míře upravovat, když klikneme do tlačítka Upravit dokument a vybereme příkaz UPRAVIT V APLIKACI WORD WEB APP. Po upravení dokument uložíme a zavřeme pomocí příkazů v nabídce SOUBOR nebo kliknutím do křížku vpravo v řádku nad názvy

115 Karta Soubor 115 karet. Pohodlněji můžeme dokument upravit pomocí aplikace Word, když z nabídky tlačítka Upravit dokument vybereme příkaz Upravit ve Wordu. OBR. 10-3: DOKUMENT ENC_09_04.DOCX OTEVŘENÝ PRO ÚPRAVY VE WORD WEB APP Sdílení na SkyDrive Soubory uložené na úložišti SkyDrive můžeme sdílet s ostatními uživateli úložiště. Pro každou složku či soubor můžeme nastavit úroveň oprávnění. V seznamu složek i souborů je u každé složky či souboru sloupec s informací o sdílení. Kliknutím na pomlčku (je zobrazena u složek či souborů, které dosud nejsou sdílené) nebo slovo Sdílené zobrazíme okno, v němž je zobrazen seznam uživatelů, s nimiž soubor či složku sdílíme. Zde můžeme vyplnit uživatele, s nímž chceme soubor či složku sdílet. Uživateli odešleme s odkazem na soubor či složku. Pro uživatele můžeme vybrat, zda mohou soubory jen prohlížet nebo i upravovat a mazat. OBR. 10-4: NASTAVENÍ SDÍLENÍ PRO SLOŽKU NA SKYDRIVE

116 Karta Soubor 116 Sdílení z Wordu Úpravy několika uživateli najednou Odeslat e- mailem Uložit na web služby SharePoint Rezervovat Sdílení dokumentu je možné nastavit i přímo z Wordu na kartě Sdílet v zobrazení Backstage. Word nás informuje, že musíme nejdříve uložit dokument do cloudu na SkyDrive. kliknutím do tlačítka Sdílet zobrazí kartu Uložit jako. Na ní vybereme umístění na SkyDrive a uložíme dokument. Na kartě Sdílet se zobrazí seznam uživatelů, s nimiž je dokument sdílen. V tomto seznamu jsou všichni uživatelé, s nimiž je sdílena složka, kam jsme dokument uložili. Další uživatele můžeme doplnit a odeslat jim správu s odkazem. Sdílené soubory uložené na SkyDrive může prostřednictvím Wordu upravovat několik uživatelů najednou. Ve stavovém řádku je zobrazeno tlačítko s počtem uživatelů, kteří upravují dokument. Kliknutím na tlačítko zobrazíme jejich seznam. Dva uživatelé nemohou zároveň upravovat stejný odstavec. Dokument můžeme rozeslat em. Takto lze pohodlně odeslat dokument například recenzentům. Na kartě Sdílet vybereme volbu . Dále vybereme, v jakém formátu dokument odešleme. Zobrazí se okno poštovního klienta Nový , v němž je dokument připojen jako příloha. Dokumenty je možné ukládat i na další webová umístění, například na týmový web služby SharePoint, který je například součástí Office 365. SharePoint je místo, které umožní spolupracovat s dalšími členy pracovního týmu. Takto uložený dokument lze sdílet se spolupracovníky. Ve službě SharePoint lze nastavit oprávnění různých pracovníků. Uložením na správné místo tedy dáváme dokument k dispozici všem oprávněným spolupracovníkům. Dokument lze uložit přímo z Wordu, musíme však znát umístění knihovny dokumentů, kterou chceme použít. Ve Wordu zadáme SOUBOR, ULOŽIT JAKO a vybereme týmový web. Dále pokračujeme jako při ukládání na lokální disk nebo na SkyDrive. Dokumenty uložené na webu SharePointu nebo na SkyDrive může zpravidla prohlížet a upravovat více uživatelů. Aby jeden dokument neupravovalo několik uživatelů zároveň, je vhodné dokument rezervovat. Na webu SharePointu klikneme do ikony nabídky dokumentu a vybereme příkaz REZERVOVAT. V době rezervace dokumentu ho nemůže zároveň upravovat jiný uživatel, tato informace se ve Wordu zobrazuje v informacích o dokumentu, které zobrazíme kliknutím na kartu SOUBOR a výběrem karty Informace (viz obr. 10-5). OBR. 10-5: INFORMACE O DOKUMENTU ULOŽENÉM NA WEBU SHAREPOINT Uživatel, který dokument rezervoval, ho může upravit přímo na webu nebo může vytvořit lokální kopii ve složce konceptů. Dokument běžným způsobem upraví a poté může: kliknutím do tlačítka Zrušit rezervaci, zahodit všechny změny provedené v dokumentu a zrušit rezervaci nebo kliknutím do tlačítka Vrátit se změnami uložit upravený dokument na web SharePointu. V zobrazeném dialogovém okně může doplnit komentář k nové verzi dokumentu Ukládání dokumentů na web služby SharePoint a práci s nimi popisuje například publikace Kubálek, T., Kubálková, M., Topolová, I.: BPOS a další nástroje efektivní komunikace, Tribun EU 2010, ISBN

117 Karta Soubor 117 OBR. 10-6: OKNO, KTERÉ SE ZOBRAZÍ PŘI VRACENÍ REZERVOVANÉHO DOKUMENTU SE ZMĚNAMI Typy souborů PDF Nový ze šablony Kopie existujícího Náhled V dialogovém okně Uložit jako nebo na kartě Exportovat můžeme změnit typ souboru, do kterého dokument uložíme. Nabízí se několik formátů: Dokument (*.docx): výchozí typ souboru. Dokument Word (*.doc): formát, v němž se dokumenty ukládají ve verzích Wordu 97 až Dokument uložený v tomto formátu můžeme upravovat v tzv. režimu kompatibility, Word nám nedovolí provádět úpravy, které by nebylo možné uložit do tohoto formátu. Formát ODT (OpenDocument Text): formát, v němž se ukládají dokumenty např. v OpenOffice nebo dokumenty Google. Šablona (*.dotx): běžný formát šablony dokumentu (viz kap. 2.9 Šablona). Prostý text (*.txt): v tomto formátu bude zachován pouze text bez obrázků a bez formátování. Formát rtf (*.rtf): uloží text a většinu formátování a objektů, před uložením nás bude Word informovat, jaké prvky dokumentu nelze uložit do tohoto formátu. Webová stránka jeden soubor (*.mht): vytvoří jediný soubor, v němž bude dokument uložen jako webová stránka, před uložením Word informuje, jaké prvky nelze uložit do tohoto formátu. Po uložení se dokument zobrazí v zobrazení Rozložení webové stránky. Vytvořit dokument PDF/XPS: vytvoří dokument ve formátu pdf, který vypadá stejně na většině počítačů, ale nelze snadno upravovat. Používá se proto např. pro publikování dokumentů na webu. Word verze 2013 umí soubory ve formátu PDF otevřít a převést je do formátu Wordu se zachováním formátu. PDF soubor je díky tomu možné upravit a poté opět uložit do formátu PDF Nový Pomocí karty Nový vytváříme nové dokumenty. Pro vytvoření dokumentu můžeme použít některou z Ukázkových šablon z webu Office.com (počítač musí být při vytváření dokumentu připojen k internetu). Klepnutím na odkaz Vlastní zobrazíme šablony uložené ve složce uživatelských šablon a ve složce šablon skupiny (viz kap. 2.9 Šablona). Nový dokument můžeme vytvořit také jako kopii existujícího dokumentu. Vyhledáme dokument, jehož kopii chceme vytvořit. V okně Otevřít klikneme na nabídku tlačítka Otevřít a vybereme příkaz OTEVŘÍT KOPII. Jestliže je soubor v seznamu na kartě Otevřít, klikneme na něj pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme OTEVŘÍT KOPII Tisk Na kartě Vytisknout nastavujeme, co a jak budeme tisknout. V pravé části karty je zobrazen náhled dokumentu. Tlačítky Další stránka, Předchozí stránka, která jsou zobrazena pod náhledem, můžeme v náhledu zobrazovat různé stránky dokumentu. Pomocí lupy pod náhledem můžeme náhled zmenšit či zvětšit.

118 Karta Soubor 118 Stránky Kompletováno Vzhled stránky Vlastnosti Panel dokumentu V levé části karty můžeme nastavit počet kopií, které chceme vytisknout. Ze seznamu nainstalovaných tiskáren vybíráme, kterou použijeme. Některé z dalších voleb jsou závislé na vybrané tiskárně (např. možnost oboustranného tisku je dostupná jen u tiskáren, které dokáží tisknout oboustranně). Pro všechny tiskárny můžeme vybrat v poli Stránky, které stránky dokumentu chceme tisknout. V poli stránky zadáváme čísla stránek oddělená čárkou nebo rozsah stránek pomocí pomlčky. Jestliže jsme upravili počátek číslování (viz kap Číslo stránky), zadáváme upravená čísla stránky a nikoli pořadí stránky v dokumentu. Jestliže je dokument rozdělený na několik oddílů (oddíl viz kap. 3.1 Konce) a některá čísla stránek se opakují, můžeme zadat čísla stránek včetně čísel oddílu. Do pole stránky pak zapíšeme písmeno p, za něj číslo stránky, písmeno s a číslo oddílu. Např. jsou-li v dokumentu dva oddíly, v nichž jsou stránky číslovány od 5 a chceme vytisknout první stránku druhého oddílu, zadáme do pole Stránky p5s2. Kdybychom zadali jen číslo 5, vytiskla by se první stránka prvního i první stránka druhého oddílu. Pole se seznamem kompletováno umožňuje nastavit pořadí tisku stránek, když tiskneme více kopií dokumentu. Další pole se seznamy umožňují změnit nastavení vzhledu stránky. Kliknutím do odkazu Vzhled stránky zobrazíme dialogové okno Vzhled stránky, s nímž jsme se podrobně seznámili v kapitole 3.3 Vzhled stránky. Poslední pole se seznamem umožňuje zmenšit velikost stránky a vytisknout tak několik stránek na jeden list Informace Na kartě Informace najdeme informace a varování, která se týkají celého souboru. V pravé části jsou zobrazeny některé Vlastnosti dokumentu. Kliknutím do nabídky vedle slova Vlastnosti a výběrem volby UPŘESNIT VLASTNOSTI zobrazíme dialogové okno Vlastnosti (viz obr. 10-7). V tomto dialogovém okně najdeme různé informace o dokumentu. Na kartě Souhrnné informace můžeme doplnit např. jméno autora dokumentu nebo jeho název. Tyto informace je možné použít pro vyhledání dokumentu. V systému Windows je možné zobrazit informace o dokumentu i bez jeho otevírání ve Wordu, stačí na dokument kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat příkaz VLASTNOSTI. Některé vlastnosti dokumentu lze zobrazit a upravit na panelu, který se zobrazuje nad textem dokumentu, když klikneme do nabídky u slova Vlastnosti a vybereme příkaz ZOBRAZIT PANEL DOKUMENTU.

119 Karta Soubor 119 OBR. 10-7: VLASTNOSTI DOKUMENTU Označit jako konečný Zkontrolovat metadata Zkontrolovat usnadnění Zkontrolovat kompatibilitu Spravovat verze V levé části karty Informace najdeme tlačítka Zamknout dokument, Zkontrolovat problémy a Spravovat verze. Tlačítkem Zamknout dokument můžeme nastavit heslo pro otevření dokumentu, omezit možnosti úprav nebo přidat k dokumentu elektronický podpis. V nabídce tlačítka Zamknout dokument najdeme také příkaz OZNAČIT JAKO DOKONČENÝ. Je-li dokument označen jako konečný, zobrazuje se ve stavovém řádku ikona Označen jako konečný. Nad textem dokumentu je zobrazen panel zpráv s informací, že autor označil dokument jako konečný a dokument by neměl být upravován. Je zde také tlačítko Přesto upravit, kliknutím do něj zrušíme označení dokumentu jako konečný a bude ho možné upravovat. Jestliže není zobrazen panel zpráv, můžeme zrušit označení dokumentu jako konečný kliknutím do tlačítka Zamknout dokument na kartě Informace zobrazení Baskstage a výběrem příkazu OZNAČIT JAKO DOKONČENÉ. I konečný dokument tedy lze upravit. Tlačítkem Zjistit možné problémy a výběrem příkazu ZKONTROLOVAT METADATA zkontrolujeme, zda se v dokumentu nacházejí vlastnosti, záhlaví a zápatí skryté texty a další části, které nejsou přímo součástí textu dokumentu. Word tyto údaje vyhledá a zobrazí dialogové okno, v němž je možné kliknutím do tlačítka tyto údaje odstranit. Tato volba slouží např. k odebrání osobních údajů, které mohou být uložené v informacích o dokumentu. Příkazem ZKONTROLOVAT USNADNĚNÍ z nabídky tlačítka Zjistit možné problémy zobrazíme podokno, v němž jsou vypsány chyby - objekty, s jejichž čtením by mohly mít problémy například osoby se zrakovým postižením. Ve spodní části podokna jsou pro chybu, kterou vybereme v horní části, vypsány podrobné informace a nápověda, jak chybu odstranit. Příkazem ZKONTROLOVAT KOMPATIBILITU zobrazíme okno s informacemi o tom, co může být ve formátu předchozí verze zobrazeno jinak než ve formátu aktuální verze. Při úpravě dokumentu jsou automaticky ukládány záložní kopie souboru. Záložní kopie jsou ukládány v pravidelných intervalech, jejichž délku můžeme nastavit v Možnostech aplikace Word na kartě Uložit. Toto automatické ukládání nenahrazuje běžné ukládání souboru, záložní kopie jsou automaticky smazány při zavření dokumentu. Poslední automaticky uložená verze dokumentu se nesmaže pouze při nestandardním ukončení Wordu například při výpadku elektrické energie. Při následujícím spuštění Wordu se tato verze nabídne a uživatel ji může otevřít a uložit jako běžný dokument.

120 Karta Soubor 120 Převést Motiv Office Verze Office Automaticky uložené verze dokumentu jsou zobrazeny v seznamu vedle tlačítka Spravovat verze. Kliknutím na verzi můžeme tuto verzi otevřít. Otevřenou starší verzi můžeme porovnat s nejnovější podobou dokumentu kliknutím do tlačítka Spravovat verze a výběrem příkazu POROVNAT S NEJNOVĚJŠÍ (nebo kliknutím do tlačítka Porovnat na panelu zpráv). Odlišnosti obou verzí budou vyznačeny pomocí revizí v nově vytvořeném dokumentu. Příkazem OBNOVIT (nebo tlačítkem Obnovit na panelu zpráv) nastavíme otevřenou verzi dokumentu jako nejnovější verzi a potlačíme tak změny provedené od uložení této verze. U některých dokumentů najdeme na kartě Informace i další tlačítka. Například u dokumentů otevřených v režimu kompatibility (tj. uložených ve formátu starší verze) najdeme tlačítko Převést, pomocí kterého převedeme dokument do formátu aktuální verze. V dokumentech určených jen pro čtení se zobrazuje tlačítko Uložit jako. Různé další informace a tlačítka pro práci se soubory se zobrazují u dokumentů uložených na webu služby SharePoint (viz kapitola 10.2 Ukládání dokumentů) Účet Na kartě Účet najdeme informace o uživateli a přidaných službách uživatele. V seznamu služeb je možné například přidat cloudová úložiště, která se nabízí pro ukládání souborů nebo účty, na sociálních sítích, z nichž můžeme vkládat on-line obrázky. Můžeme zde také vybrat pozadí nebo motiv Office a změnit tak vzhled lišty okna Wordu a intenzitu barvy karet a pozadí Wordu. Najdeme zde také informace o kancelářském balíku Office, jehož součástí je Word a o Wordu, např. číslo verze Wordu nebo ID produktu. OBR. 10-8: KARTA ÚČET 10.7 Nápověda Kliknutím do tlačítka Nápověda v liště okna Wordu nebo stiskem klávesy F1 zobrazíme okno Nápověda k aplikaci Word. Stejné tlačítko najdeme i v některých dialogových oknech. Do pole hledat zapíšeme hledaný pojem a vyhledáme odkazy k tomuto pojmu. Jestliže je počítač připojený k internetu, vyhledává se nápověda na webu Office.com. Chceme-li prohledávat jen offline nápovědu, klikneme v horní části okna nápovědy do nabídkové šipky a vybereme NÁPOVĚDA PRO WORD Z POČÍTAČE.

121 Karta Soubor 121 Karta Obecné Karta Zobrazení Karta Kontrola pravopisu a mluvnice Automatické opravy 10.8 Možnosti Příkazem SOUBOR, MOŽNOSTI zobrazíme dialogové okno Možnosti aplikace Word. V něm je možné, jak jsme poznali v předchozích kapitolách, parametrizovat vzhled a chování Wordu. Nastavení v tomto dialogovém okně se většinou týkají otevřené aplikace Word a nikoli jednotlivého dokumentu. Jestliže tedy něco nastavíme v Možnostech aplikace Word, týká se tato změna všech dokumentů, které upravujeme pomocí stejné instalace Wordu. Na kartě Obecné můžeme například: povolit zobrazování minipanelu nástrojů pro pohodlné formátování (viz kap. 2 Karta Domů), povolit dynamický náhled, který umožní prohlédnout, jak by se dokument upravil použitím některé volby ještě před jejím uplatněním (například aplikaci stylu na tabulku), vybrat, co se bude zobrazovat v popisu tlačítek (pole Styl popisu ovládacích prvků), nastavit jméno a iniciály uživatele (použije se např. pro identifikaci autora komentářů, jestliže není přihlášen uživatel). Na kartě Zobrazení můžeme nastavit například následující vlastnosti: Vybereme, které značky formátování se budou zobrazovat. Všechny značky formátování lze zobrazit pohodlně klepnutí do tlačítka Zobrazit vše na kartě DOMŮ. Zaškrtnutím povolíme tisk částí dokumentu nebo např. obrázků a barev pozadí. Zaškrtnutím pole Před tiskem aktualizovat pole zaktualizujeme všechna pole v celém dokumentu před jeho vytištěním. Na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice nastavujeme, co bude a co nebude v dokumentu považováno za chybu. Nastavení kontroly pravopisu je podrobně popsáno v kapitole 9.1 Kontrola pravopisu a jazyk. Když na kartě Kontrola pravopisu a mluvnice klikneme do tlačítka Možnosti automatických oprav, zobrazíme dialogové okno Automatické opravy. V něm můžeme nastavit, jaké úpravy textu bude Word automaticky provádět během psaní textu. Karta Automatické opravy obsahuje zaškrtávací pole, která povolí opravy častých chyb při psaní: Pole Opravit dvě počáteční velká písmena způsobí, že po dopsání slova se dvěma velkými písmeny na začátku a stisknutí mezerníku bude druhé písmeno změněno na malé. Pole Velká písmena na začátku vět zvětší písmeno za tečkou nebo na začátku odstavce. Pole Opravit nechtěné zapnutí klávesy Caps Lock se projeví, když se zapnutým režimem CapsLock napíšeme slovo, v němž mělo být na začátku velké písmeno. První písmeno bude malé (píšeme ho se stisknutou klávesou Shift), ostatní velká. Word slovo upraví (první písmeno bude velké, ostatní malá) a vypne režim Caps Lock. Jestliže zaškrtneme pole Nahrazovat text během psaní, budou se automaticky nahrazovat texty, které najdeme v prvním sloupci seznamu za texty ze druhého sloupce. V seznamu jsou připraveny běžné překlepy a jejich opravy. Do seznamu můžeme doplnit další položky, které zapíšeme do polí Nahrazovat a Za a přidáme klepnutím do tlačítka Přidat. Vybranou položku seznamu je možné odstranit klepnutím do tlačítka Odstranit. Zapneme-li automatické opravy, můžeme po klepnutí do tlačítka Výjimky upravit seznam výjimek, pro které se opravy nepoužijí. Zde najdeme například seznam zkratek, za nimiž je tečka, ale nemá následovat velké písmeno. Jestliže zaškrtneme na kartě Automatické opravy pole Zobrazit tlačítko Možnosti automatických oprav, bude u každého textu upraveného pomocí automatické opravy zobrazeno tlačítko, pomocí něhož můžeme: automatickou opravu odstranit a vrátit se k původnímu tvaru textu (příkaz ZMĚNIT ZPĚT NA DVĚ), automatickou opravu odstranit a zároveň slovo přidat do seznamu výjimek (příkaz NEOPRAVOVAT AUTOMATICKY DVĚ), zobrazit dialogové okno Možnosti automatických oprav (příkaz NASTAVIT MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV).

122 Karta Soubor 122 OBR. 10-9: TLAČÍTKO MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV PRO OPRAVU DVOU VELKÝCH PÍSMEN Automatické úpravy formátu při psaní Na kartě Automatické úpravy formátu při psaní najdeme zaškrtávací pole, která mohou usnadnit formátování dokumentu. Díky volbě "Rovné" uvozovky oblými se automaticky použijí před textem uvozovky dole a za textem uvozovky nahoře, změní se i tvar uvozovek. Zaškrtnutím volby Mezery po k, s, v a z pevnými mezerami zajistíme, že se po těchto předložkách vloží pevná mezera, aby nezůstaly na konci řádku. Zaškrtneme-li volbu *Tučné* a _kurzívu_ skutečným formátováním, můžeme při psaní text, který má být tučně, napsat mezi hvězdičky a Word ho naformátuje a hvězdičky odstraní. Text zahájený a ukončený podtržítkem bude formátován kurzívou. Bude-li zaškrtnuto Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy, změní se text, který začíná na www nebo http na hypertextový odkaz. Při zaškrtnutém poli Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index můžeme psát st za číslicí běžným způsobem, Word automaticky použije horní index. Spojovníky (--) pomlčkou ( ): když napíšeme z klávesnice dva spojovníky (znak, který píšeme pomocí klávesnice a běžně mu říkáme pomlčka, se jmenuje spojovník, pomlčka je delší), za nimi slovo a pak stiskneme mezerník, změní se spojovníky na pomlčku. V části FORMÁTOVAT PŘI PSANÍ najdeme další pole: Automatické odrážky: když začne odstavec znakem *, -, > a mezerníkem či tabulátorem, změní se tento znak na odrážku. Automatické číslování: začne-li odstavec číslem nebo písmenem a mezerou či tabulátorem, bude odstavec číslovaný. Čáry ohraničení: když do nového odstavce napíšeme minimálně tři spojovníky a odešleme klávesou Enter, bude předchozí odstavec ohraničen zdola. Když použijeme podtržítka, použije se pro ohraničení silná čára. Tabulky: Do samostatného odstavce zapíšeme , Word vloží tabulku, počet sloupců tabulky je dán počtem +, které vymezují hranici mezi sloupci. Předdefinované styly nadpisů: pro formátování textů, které Word považuje za nadpisy, se použijí styly Nadpis 1 až 9. Za nadpis je považován například odstavec, který začíná velkým písmenem, před ním je prázdný odstavec a za ním stiskneme dvakrát Enter. Tuto volbu není vhodné ponechat zaškrtnutou, když sami důsledně používáme pro formátování styly. V části PŘI PSANÍ AUTOMATICKY najdeme další pole. Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky: v seznamech bude začátek textu následující položky formátován stejně jako začátek textu předchozí položky. Je-li například první slovo položky seznamu napsáno kurzívou, bude i následující položka psána kurzívou. Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace: když na začátku odstavce použijeme klávesu Tab nebo Backspace, bude Word předpokládat, že tím měníme odsazení odstavce. Definovat styly na základě formátování: Změníme-li podstatně formátování odstavce, definuje Word nový styl. Tuto volbu není vhodné ponechat zaškrtnutou, když sami důsledně používáme pro formátování styly.

123 Karta Soubor 123 OBR : MOŽNOSTI AUTOMATICKÝCH OPRAV Karta Uložit Karta Jazyk Karta Upřesnit Na kartě Uložit okna Možnost aplikace Word nastavujeme například: výchozí formát souborů, do něhož se ukládají vytvořené dokumenty, interval automatického ukládání dokumentu a umístění automaticky uložených souborů, výchozí složku pro ukládání dokumentů a uživatelských šablon. Na kartě Jazyk nastavujeme, jaké jazyky je možné používat pro kontrolu pravopisu v dokumentu, v jakém jazyce budou zobrazovány názvy tlačítek a karet a v jakém jazyce bude nápověda. Na kartě Upřesnit najdeme velké množství různých nastavení. V části MOŽNOSTI ÚPRAV například: zajistíme, aby se při označování myší automaticky označovala celá slova (pokud tažením myší označujeme delší text než několik znaků jednoho slova), povolíme přetahování označeného textu myší, zajistíme, že se při vložení obrazce automaticky vloží kreslicí plátno. V části VYJÍMÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ nastavujeme, jaký formát bude použit pro vložený text. Zaškrtnutím pole Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu zajistíme, že se u objektu vloženého ze schránky zobrazí tlačítko Možnosti vložení, kterým můžeme dodatečně upravit například formát vloženého textu. V části ZOBRAZIT OBSAH DOKUMENTU můžeme zaškrtnutím nastavit například zobrazování symbolů místo obrázků, zobrazení hranic textu nebo záložek. v části ZOBRAZENÍ zobrazujeme např. svislý posuvník nebo pravítko, můžeme zde povolit zobrazování klávesových zkratek v popisech tlačítek a ovládacích prvků, nastavujeme také stínování polí v dokumentu. V části OBECNÉ najdeme poštovní adresu, která se použije např. jako zpáteční adresa při tvorbě obálek (viz kapitola 8.1 Obálky a štítky).

124 Karta Soubor 124 Tlačítkem Umístění souborů zobrazíme dialogové okno Umístění souborů, v němž nastavíme například umístění šablon skupiny (viz kapitola 2.9 Šablona). OBR : MOŽNOSTI APLIKACE WORD, KARTA UPŘESNIT Přizpůsobit pás karet Obnovit Na kartě Přizpůsobit pás karet můžeme upravit hlavní i kontextové karty. Na standardní karty lze přidávat tlačítka, nelze odstraňovat standardní tlačítka. Vhodnější než úprava standardní karty je vytvoření vlastní karty s často používanými tlačítky. Úpravy karet se ukládají jako nastavení Wordu. Kartu bude mít na stejném počítači k dispozici i jiný přihlášený uživatel. Na jiném počítači nebude karta ani po přihlášení k dispozici. Jestliže upravíme standardní karty a později se chceme vrátit ke standardnímu nastavení karet, můžeme jejich vzhled obnovit klepnutím do tlačítka Obnovit na kartě Přizpůsobit pás karet. Obnovit je možné všechny karty nebo jen vybranou kartu.

125 Karta Soubor 125 OBR : OKNO MOŽNOSTI APLIKACE WORD, KARTA PŘIZPŮSOBIT PÁS KARET Karta Užitečné Vyzkoušejme vytvoření karty UŽITEČNÉ s často používanými ovládacími prvky: Klikneme na tlačítko Nová karta, vytvoříme prázdnou kartu pojmenovanou Nová karta, na níž je vytvořena skupina Nová skupina. Vpravo v seznamu Přizpůsobit pás karet klikneme na novou kartu a poté do tlačítka Přejmenovat. Do zobrazeného okna zapíšeme název karty Užitečné. Stejným způsobem přejmenujeme i vytvořenou skupinu: klikneme na její název a poté do tlačítka Přejmenovat. Skupinu pojmenujeme Titulky. Do skupiny chceme přidat tlačítka. V levé části okna v poli Zvolit příkazy z vybereme možnost Všechny karty. V seznamu jsou nyní příkazy seřazené podle umístění na standardních kartách. Kliknutím do + zobrazíme obsah karty REFERENCE a na ní obsah skupiny TITULKY. Vybereme příkaz Vložit titulek a kliknutím do tlačítka Přidat ho vložíme na kartu UŽITEČNÉ do skupiny TITULKY (skupina, do níž chceme přidat příkaz, musí být označená). Klikneme ještě do příkazu Křížový odkaz a tlačítkem Přidat ho přidáme do stejné skupiny. Kliknutím do tlačítka Nová skupina vytvoříme na kartě UŽITEČNÉ novou skupinu. Pojmenujeme ji Formátování. Do skupiny zkopírujeme z karty DOMŮ ze skupiny PÍSMO příkaz Vymazat formátování a ze skupiny ODSTAVEC příkaz Zarovnat na střed. Do vlastní karty je možné přidat celou skupinu ze standardní karty. Vybereme skupinu STYLY z karty DOMŮ a tlačítkem Přidat ji celou přidáme na kartu UŽITEČNÉ. Pořadí karet, skupin na kartách i tlačítek lze měnit pomocí tlačítek Dolů a Nahoru, která se zobrazují vpravo vedle upravovaného seznamu. Klikneme na kartu UŽITEČNÉ a přesuneme ji za kartu DOMŮ. Klikneme na skupinu STYLY a přesuneme ji na první místo na kartě UŽITEČNÉ, skupinu FORMÁTOVÁNÍ přesuneme za skupinu Styly.

126 Karta Soubor 126 OBR : UŽIVATELSKÁ KARTA UŽITEČNÉ Panel nástrojů Rychlý přístup Na kartě Panel nástrojů Rychlý přístup můžeme upravit vzhled panelu nástrojů Rychlý přístup. Vlevo zobrazíme seznam příkazů, v němž vybereme příkaz, který kliknutím do tlačítka Přidat přidáme na panel nástrojů Rychlý přístup. Tlačítko z pásu karet můžeme na panel nástrojů přidat, když na něj klikneme pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybereme příkaz PŘIDAT NA PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP. Shrnutí 1. Dokumenty Wordu můžeme ukládat na disk počítače, na web nebo na web služby SharePoint. Na webu je možné nastavit, zda budeme dokument sdílet s dalšími uživateli. 2. Dokumenty uložené na webovém úložišti SkyDrive je možné prohlížet a v omezené míře i upravovat pomocí Word Web App. 3. Dokumenty je možné ukládat kromě standardního formátu i v jiných formátech, například ve formátu starší verze Wordu, jako webovou stránku nebo ve formátu pdf. 4. Pro vytváření nových dokumentů je možné využít připravené nebo vlastní šablony nebo dříve vytvořené dokumenty. 5. Dokument nebo jeho část lze vytisknout. 6. Součástí dokumentu mohou být informace, které slouží pro pohodlné vyhledání dokumentu i bez otevírání ve Wordu. 7. Vytvořený dokument lze zamknout a zakázat jeho otevření nebo úpravy uživatelům, kteří neznají heslo. 8. Při práci nám může pomoci nápověda. 9. Mnohá nastavení aplikace Word se provádí v Možnostech aplikace Word.

127 Náměty samostatných cvičení 127 Karta Domů Styly 11 Náměty samostatných cvičení Otevřete startovní soubor ECDL.docx, který obsahuje informace o konceptu ECDL. Pro formátování odstavců textu použijte styly odstavců Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 podle následující tabulky. OBR. 11-1: ODSTAVCE FORMÁTOVANÉ POMOCÍ STYLŮ NADPIS Tabulátory text odstavce styl Koncept počítačové gramotnosti ECDL Nadpis 1 ECDL Evropský standard Nadpis 2 Sylaby a moduly Nadpis 1 Moduly programu ECDL Core Nadpis 2 Moduly programu ECDL Advanced Nadpis 2 Národní program Digitální fotografie Nadpis 2 Ceny za testování Nadpis 1 Indexy ECDL Nadpis 2 Pro formátování textu připravte následující styly: Styl odstavce Běžný text: Zarovnání do bloku, mezera za odstavcem 4 body, písmo Calibri velikost 11. Tento styl použijte pro formátování všech odstavců mimo nadpisy a seznamy modulů. Styl odstavce Modul: všechny vlastnosti bude přebírat ze stylu Běžný text, navíc bude psán s odrážkou, jako odrážku použijte čtvereček modré barvy (ze standardních barev), odrážka bude u levého okraje textu (bez odsazení), text za odrážkou bude odsazen 1 cm od levého okraje. Tento styl použijte pro formátování všech názvů modulů. Styl odstavce Modul pokračování: všechny vlastnosti bude přebírat ze stylu Běžný text, jen odsazení zleva bude 1 cm. Tento styl použijte pro formátování textů, které popisují dostupnost nových modulů programu ECDL Core (jsou za názvem modulu). Styl znaku Označení, písmo bude psáno tučně modrou barvou (použijte stejnou barvu, jako pro odrážku). Pro použití stylu připravte klávesovou zkratku Alt+O, kterou uložte do dokumentu. Tento styl použijte pro formátování označení a názvů modulů programu ECDL Core (Modul M1 základní pojmy ICT). V seznamu rychlých stylů zobrazte pouze všechny připravené styly a styly Nadpis 1 až 3. Pro odstavce s názvy modulů ECDL zajistěte, aby za nimi byl vždy na stejné stránce následující odstavec. Na konec dokumentu připravte pomocí tabulátorů vybrané ceny dle následujícího obrázku. Formátování písma bude stejné jako ve zbytku textu. Cena bude zarovnaná zprava na pozici 6 cm. Mezi textem a číslem je vodicí znak. OBR. 11-2: TEXT ZAROVNANÝ POMOCÍ TABULÁTORŮ Šablona

128 Náměty samostatných cvičení 128 Karta Rozložení stránky Karta Vložení Tabulka Připravené styly uložte do šablony ECDL_sabl.dotx. Ze šablony smažte text. Šablonu připojte k dokumentu. Před nadpis Ceny za testování vložte konec oddílu s pokračováním na další stránce. Před nadpis Sylaby a moduly vložte konec oddílu s pokračováním na další stránce. V celém dokumentu nastavte okraje stránky zhora a zdola 3 cm, zleva a zprava 2 cm. Na začátek dokumentu vložte libovolnou titulní stranu a vhodně jí upravte. Před nadpis Indexy ECDL vložte tabulku podle obr Položka OBR. 11-3: TABULKA DOPORUČENÝCH CEN Doporučené cenové rozpětí (Kč včetně DPH 21%) Test ECDL Core (pro veřejnost) 300,- až 370,- Test ECDL Core (pro školství a zdravotně postižené) 230,- až 290,- Test ECDL Advanced (pro veřejnost) 590,- až 730,- Test ECDL Advanced (pro školství a zdravotně postižené) 460,- až 580,- Ilustrace Doporučené ceny na konci dokumentu převeďte na tabulku. Do tabulky vložte první řádek, který bude obsahovat popisy sloupců: položka, cena. Nastavte, aby byl první řádek zopakován na začátku stránky v případě, že se tabulka rozdělí na dvě stránky (řádek bude řádkem záhlaví). Obě tabulky naformátujte pomocí libovolného stylu tabulky. Vedle druhého odstavce textu ( Koncept ECDL (ICDL) dnes ) vložte obrázek ECDL_diagram.png. Jeho šířku upravte na 11 cm, výška se změní proporcionálně. Obrázek nechte obtékat textem, umístěte ho k pravému okraji sloupce. Obrázek ohraničte tenkou černou čarou. OBR. 11-4: UMÍSTĚNÍ OBRÁZKU V DOKUMENTU Záhlaví a zápatí Pro celý dokument připravte záhlaví a zápatí: Na první (titulní) stránce nebude záhlaví ani zápatí. V záhlaví druhé stránky (oddíl 1) bude uprostřed text Koncept ECDL a vpravo číslo stránky. Druhá stránka dokumentu bude mít číslo 1. V záhlaví stránek s kapitolou Sylaby a moduly (od 4. stránky dokumentu, tj. oddíl 2) bude vlevo obrázek loga programu ECDL Core (vhodně zmenšete obrázek ECDLCore_logo.png), uprostřed text Moduly ECDL, vpravo číslo stránky. Číslování stránek bude pokračovat z předchozího oddílu.

129 Náměty samostatných cvičení 129 Karta Zobrazení Karta Reference Obsah Poznámka pod čarou Titulek Křížový odkaz Karta Korespondence Karta Revize Karta Soubor V záhlaví stránky cenami testování (oddíl 4) nebude obrázek, doprostřed napište text Ceny za testování, vpravo ponechte číslo stránky. V zápatí všech dalších stránek bude vlevo napsáno: Text byl převzat z adresa webové stránky bude hypertextovým odkazem na V zápatí všech stránek dokumentu kromě první bude vpravo text Upravil: a pole Autor z vlastností dokumentu. Do pole autor doplňte svoje jméno a příjmení. V dokumentu najděte předložky k, s, v a z mezeru za nimi nahraďte pevnou mezerou. Použijte zobrazení osnovy pro změnu úrovně nadpisu Indexy ECDL. Z nadpisu 2 udělejte Nadpis 1. Na konec dokumentu doplňte stylem Nadpis 1 nový odstavec s textem Obsah. Pod nadpis vložte obsah, který bude obsahovat odstavce ve stylu Nadpis 1 a 2 a Modul. Vhodně upravte jeho formátování. Ke zkratce ICDL ve druhém odstavci textu doplňte poznámku pod čarou s textem: V mimoevropských zemích je koncept označován jako ICDL International Computer Driving Licence. Značku poznámky pod čarou změňte na hvězdičku. K obrázku ECDL_diagram vložte titulek Obr. 1: Programy ECDL. Titulek vycentrujte a písmo změňte na kapitálky. Formát titulku měňte úpravou stylu, aby byly stejně formátované všechny titulky v dokumentu. Na konec druhého odstavce textu vložte do závorky křížový odkaz na návěští a číslo titulku obrázku. Tento dokument bude rozesílán našim klientům, jejichž seznam je v souboru adresy.xlsx. Připravte obálky pro rozesílání dokumentu. Na obálce bude logo firmy Encián a adresa klienta. Dokument chceme poslat pouze klientům z moravského regionu (ve sloupci Region je zadáno písmeno m). Hlavní dokument hromadné korespondence uložte pod názvem Obálky.docx. V dokumentu ECDL.docx zkontroluje pravopis a gramatiku a opravte případné chyby. K textu prvního odstavce vložte libovolný komentář. V komentáři bude jako autor uvedeno vaše jméno a příjmení. Na druhé stránce dokumentu (stránka s textem o konceptu ECDL za titulní stranou) připravte minimálně dvě sledované změny, smažte nebo doplňte text. V souhrnných informacích o souboru vyplňte Název, Předmět a Klíčová slova. Dokument uložte ve formátu pdf, pojmenujte ho ECDL.pdf.

130 Náměty samostatných cvičení 130

131 Rejstřík 131 Rejstřík A Adresář v HK 101 Aktualizace obsahu 83 Aktualizace pole 66 Aktualizace polí 71 Aktualizace rejstříku 89 Aktualizace stylů podle šablony 35 Aplikace pro Office 65 Asistent 61 Automatické opravy 121 Automatické označení položky rejstříku 90 Automatické ukládání 13 Automatické úpravy formátu při psaní 122 Automaticky aktualizovat styl 26 Automatický text 70 B Backstage 113 Barva stránky 45 Barvy motivu 43 Bibliografie 86 Blok adresy 97, 100 C Citace 85 Č Čára mezi sloupci 40 Čára ohraničení obrázku54 Čísla řádků 41 Číslo kapitoly do čísla stránky 69 Číslo stránky 68 Číslování 22 Číslování titulků 87 D Data pro graf 63 Datum a čas 68, 73 Definovat 106 Dělení slov 42 Digitální podpis 72 Dokončení HK 101 Doporučené řazení stylů 28 E Editace dokumentu 9 Efekty motivů 43 Efekty obrazců SmartArt 62 Efekty ohraničení stránky 24 ová zpráva 101 F FileName 71 Formát číslování stránek 69 Formát obsahu 83 Formát odrážky 21 Formát prvků grafu 64 Formát textového pole 69 Formát titulku 88 Formátování 15 Formátování dokumentu 44 Formátování rejstříku 90 G Graf 63 Grafické efekty obrázku 55 H Hlavní dokument 78 Hromadná korespondence 92 Hypertextový odkaz 66 CH Chráněné zobrazení 113 I Ilustrace 53 Ilustrace v záhlaví 68 Informace 118 J Jazyk kontroly pravopisu 105 Jazyk nabídek 106 Jazykové předvolby 105 Jiné na první stránce 68 K Karta Domů 15 Formát SmartArtu 62 Jazyk 123 Kontrola pravopisu a mluvnice 121 Korespondence 91 Návrh 43 Návrh tabulky 52 Obecné 121 Reference 83 Revize 103 Rozložení (tabulky) 49 Rozložení stránky 39 Soubor 113 Uložit 123 Upřesnit 123 Užitečné 125 Vložení 47 Vývojář 34 Zobrazení (Možnosti) 121 Zobrazení 77 Klávesová zkratka stylu 26 Klávesové zkratky pro makra 80 Klipart 58 Kódy polí 71 Komentář 108 Komprese obrázku 55 Konce 39 Koncept 77 Konec obtékání 39 Konec stránky 39 Konec stránky 48 Kontextové karty 10 Kontrola gramatiky 104 Kontrola pravopisu 103 Kontrola stylů 29 Kopie existujícího 117 Kopírování 35 Kopírování stylů 82 Kopírovat formát 36 Kotva objektu 56 Kreslicí plátno 59 Kreslit v tabulce 52 Křížový odkaz 66 Křížový odkaz na titulek 88 L Lupa 79 M Makra 80 Měkké okraje obrázku 55 Měřítko znaků 17 Mezery mezi znaky 17 Mezery před a za odstavcem 19, 44 Minipanel nástrojů 15 Minipřekladač 108 Motiv 43 Motiv Office 120 Možnosti aplikace 121

132 Rejstřík 132 Možnosti obsahu 83 Možnosti rozložení grafu 64 Možnosti zobrazení pásu karet 11 Mřížka 79 N Náhled 117 Náhled dopisů 98 Nahradit 37 Najít 36 Naposledy otevřené 113 Nápověda 120 Nástroje obrázku: Formát 53 Navigace 36 Navigační podokno 79 Návrh grafu 64 Nedělit slova 42 Nekontrolovat pravopis 105 Nová složka na SkyDrive 114 Nový dokument 117 Nový dokument založený na šabloně 33 Nový styl odstavce 24 Nový ze šablony 117 O Obálka 91 Obálky pomocí HK 99 Objekt 74 Oblast grafu 64 Oblast stylů 77 Obnovit 124 Obnovit obrázek 54 Obnovit obrázek SmartArt 62 Obrazce 58 Obrazce SmartArtu 62 Obrázek jako odrážka 21 Obrázek v tabulce 49 Obrázek ze souboru 53 Obrys obrazce SmartArt 62 Obsah 83 Obtékání obrázku 56 Oddělovač poznámek pod čarou 85 Oddíl 39 Oddíly v dokumentu 67 Odebrat pozadí obrázku 54 Odemknutí dokumentu 112 Odeslat em 116 Odkaz na webovou stránku 66 Odkazy 65 Odpojit dokument 78 Odpovědět na komentář 109 Odraz obrázku 55 Odrážky 21 Odsazení odstavce18 Odstavec 18, 42 Odstranění komentáře 109 Odstranění konce 40 Odstranění položky rejstříku 89 Odstranění stavebního bloku 70 Odstranění tabulátoru 21 Odstranění tabulky 52 Odstranění z galerie titulních stran 48 Ohraničení stránky 23 Ohraničení stránky 45 Ohraničení tabulky 53 Ohraničení textu 23 Okno 79 Okno Makra 80 Okraje stránky 40 Omezení formátování 111 Omezení úprav 111 Omezit formát na povolené styly 28 Online obrázky 57 Online video 65 Opakovat řádky záhlaví 50 OpenType písma 17 Organizátor 81 Orientace stránky 41 Oříznout obrázek 57 Osnova 77 Otevřít dokument 113 Otočení obrázku 55 Označit jako konečný 119 Označit komentář jako hotový 109 Označování textu 12 Označování v tabulce 49 P Panel dokumentu 118 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Panel nástrojů Rychlý přístup 126 Pás karet 10 PDF 117 Pevná mezera 75 Pevná pomlčka 75 Písma motivu 43 Písmo 15 Písmo ve SmartArtu 63 Počet slov 106 Počet stran 71 Podokno s textem 61 Podokno schránka 36 Pokračování v úpravách a čtení 13 Pokračovat v číslování 22 Pokud...pak... jinak Pole 70 Pole z vlastností dokumentu 70 Položka rejstříku 89 Popisky titulků 86 Porovnat dokumenty 110 Posunutí tabulátoru 21 Použití automatického textu 70 Použití stylu odstavce 25 Použití stylu seznamu 32 Pozadí stránky 44 Pozice obrázku 56 Poznámka pod čarou 84 Pramen 85 Pravítko 12 Pravítko 78 Pravopis a gramatika 104 Prázdná stránka 48 Prokládání písem 17 Propojený styl 24 Propojit objekt 74 Propojit s předchozím 67 Prostorový efekt obrázku 55 Průvodce hromadnou korespondencí 92 Prvky grafu 64 Přejít na záložku 65 Přeložit dokument 107 Přeložit vybraný text 107 Přenést blíž, dál 59 Přepnutí účtu 9 Přesunutí textu 12 Převést dokument 120 Převést text na tabulku 48 Přihlášení 9

133 Rejstřík 133 Příjemci hromadné korespondence 95, 99 Přijmout, odmítnout změny 109 Připnout do seznamu 113 Připojení šablony k dokumentu 35 Přizpůsobit pás karet 124 Přizpůsobit tabulku 50 Psaní textu 13 R Rejstřík 89 Rezervovat dokument 116 Režim čtení 77 Režim kompatibility 13 Rovnice 74 Rozdělit okno 79 Rozložení při tisku 77 Rozložení stránky 41 Rozložení webové stránky 77 Různé liché a sudé stránky 67 Rychlé části 70 Ř Řádek podpisu Řádkování 19 Řádky a sloupce v tabulce 49 S Sada stylů 26 Sady stylů 44 Sdílení na SkyDrive 115 Sdílení z Wordu 116 SectionPages 71 Seřadit 51 Seznam obrázků 88 SharePoint 116 Shoda polí 97 Schránka 35 Skupina 60 Skupina Odstavec 18 Skupina písmo 15 SkyDrive 114 SkyDrive Word Web App 114 Sledované změny 109 Sloučení HK 98 Sloučit buňky 52 Sloučit změny 110 Sloupce 40 SmartArt 60 Snímek obrazovky 65 Soubory k hromadné korespondenci 92 Speciální znaky 75 Spouštěč dialogového okna 10 Spravovat prameny 86 Spravovat styly 27 Spravovat verze 119 Standardní písmo odstavce 27 Stavový řádek 11 Stín obrázku 55 Stínování polí 71 Stínování tabulky 53 Stínování textu 23 Struktury v rovnici 75 Styl Číslovaný 25 Styl následujícího odstavce 26 Styl odstavce 24 Styl záhlaví a zápatí 68 Styl založený na 25 Styl znaku 24, 27 Styly na kartě Domů 29 Styly obrázků 55 Styly obrázků SmartArt 62 Styly seznamů 31 Styly tabulky 52 Styly WordArt 63 Svislé zarovnání 41 Symbol jako odrážka 21 Symboly 75 Š Šablona 33 Šířka sloupců 40 Štítky 91 Štítky v HK 101 T Tabulátory 20 Tabulka 48 Tabulka v tabulce 49 Template 71 Textové efekty 17 Textové pole 69 Tezaurus 106 Tisk 117 Tisk ze sloučeného dokumentu 98 Titulky 86 Titulní strana 47 Tlačítko revize 109 Tok textu 20 Typ grafu 63 Typy hlavního dokumentu HK 93 Typy souborů 117 Typy tabulátorů 20 U Účet 120 Ukládání dokumentů 113 Uložení dokumentu s makry 82 Uložit na web 114 Umístění šablon 33 Umístění znaků 17 Úprava obálky 100 Úprava stylu seznamu 32 Úprava šablony 34 Upravit styl tabulky 52 Úpravy několika uživateli najednou 116 Úpravy obrázku 54 Úpravy vzhledu WordArtu 72 Uspořádání oken 79 Uspořádat 42 V Velikost obrazce 59 Velikost obrázku 57 Velikost papíru 41 Velikost SmartArtu 63 Verze dokumentu 119 Verze Office 120 Vestavěné styly 25 Víceúrovňové číslování nadpisů 30 Vlastní šablony 33 Vlastní titulní strana 47 Vlastnosti 118 Vlastnosti dokumentu 70 Vlastnosti tabulky 51 Vložení rejstříku 89 Vložit jinak 36 Vložit řádek, sloupec do tabulky 50 Vložit vnořený dokument 78 Vnořený dokument 78 Vodicí znak 21 Vodoznak 45 Volitelné rozdělení 42 Vybrat 37 Vybrat příjemce HK 95, 99 Vybrat z kontaktů aplikace Outlook 101 Výchozí hodnoty 28, 44 Výchozí krok 21

134 Rejstřík 134 Výplň obrazce 59 Výplň obrazce SmartArt 62 Výplň obrázku 54 Výřez obrazovky 65 Vysvětlivka 84 Vytvoření automatického textu 70 Vytvoření dopisů v HK 96 Vytvoření hlavního dokumentu HK 98 Vytvoření šablony 33 Vytvoření záložky 65 Vytvoření zdroje dat HK 94 Vytvořit objekt 74 Vytvořit objekt ze souboru 74 Vzdálenost ohraničení od textu 23 Vzhled stránky 40, 118 Vzorec 50 Vzorek 23 W WordArt 72 Z Záhlaví 67 Zalomení sloupce 39 Záložka 65 Zámek 111 Zápatí 68 Zarovnat text v obrazci 59 Záře obrázku 55 Zástupné znaky 37 Zástupný symbol 85 Zavřít 113 Zdroj dat HK 93 Zkontrolovat kompatibilitu 119 Zkontrolovat metadata 119 Zkontrolovat usnadnění 119 Změna rozložení 61 Změna stylu 26 Změna úrovně osnovy 77 Změnit obrázek 55 Znovu zkontrolovat dokument 105 Zobrazení dokumentu 13 Zobrazení dokumentů 77 Zobrazení komentářů 108 Zobrazit revize 109 Zobrazit úroveň osnovy 77 Zobrazit vše 12 Zobrazit vše 35 Zpět 13

135

136 Manažerská informatika Textový procesor Microsoft Word 2013 Ivana Topolová Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Publikace Textový procesor Microsoft Word 2013 je určena pro výuku předmětu 2OP381 Manažerská informatika 1, který je zařazen jako povinný předmět ve vedlejší specializaci 2MI Informační a prezentační technologie v praxi a jako fakultně volitelný předmět bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě mezinárodních vztahů. Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít i další zájemci bez přímé výuky. Obsahuje výklad jednotlivých karet aplikace Microsoft Word 2013 na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián: Editace dokumentu Karta Domů Karta Rozložení stránky Karta Vložení Karta Zobrazení Karta Reference Karta Korespondence Karta Revize Karta Soubor Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapitoly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle karet aplikace Word usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním informacím o programu. Na závěr publikace jsou uvedeny náměty samostatných cvičení k jednotlivým kapitolám. Soubory příkladů používaných v publikaci lze stáhnout z webové stránky či z Výuka realizovaná na základě publikace je zaznamenána na webu (video, zvuk, prezentace, pracovní plocha). O autorech: Ivana Topolová je odbornou asistentkou na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Studuje doktorské studium. Podílela se na řešení rozvojových projektů zavedení distanční formy výuky. Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Tomáš Kubálek je docentem na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Byl řešitelem rozvojových projektů např. na zavedení evropského systému transferových kreditů (ECTS), distanční formy výuky, vícedruhových záznamů výuky či vzdělávání zaměstnanců. Podílel se na projektu vybavení Rajské budovy VŠE mobiliářem, audiovizuální technikou a informačním systémem. Několik let působil ve funkci proděkana pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské. Nyní je systémovým integrátorem Fakulty mezinárodních vztahů a akademickým ředitelem Univerzity třetího věku VŠE v Praze. Je testerem ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Markéta Kubálková je odbornou asistentkou na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde učí předměty zabývající se aplikací kancelářských programů. Podílela se na řešení několika rozvojových projektů. Ve výzkumné práci se zabývá faktory ovlivňujícími budoucí úspěšnost malých a středních podniků a modelem růstu malých a středních podniků. Vede počítačová školení učitelů a zaměstnanců školy i externí školení. Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská informatika učí od roku Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra obchodního podnikání nová budova, 2. patro, kancelář 246 nám. W. Churchilla Praha

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 Markéta Kubálková Tomáš Kubálek Ivana Topolová Obsah 3 Obsah Úvod (Východiska

Více

Stručný popis Microsoft PowerPoint

Stručný popis Microsoft PowerPoint Stručný popis Microsoft PowerPoint Základy aplikace PowerPoint Microsoft Office PowerPoint 2003 je grafický program pro prezentace. Můžeme v něm vytvořit a zobrazit sérii snímku, které obsahují text, diagramy,

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více