MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit"

Transkript

1 Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě, a krok po kroku Vám poskytne informace jak hodinky používat. Manuál si pozorně přečtěte a uchovejte jej na bezpečném místě, pro pozdější nahlédnutí. BALENÍ OBSAHUJE Hodinky Snímač tepové frekvence Upevňovací pás 2x CR2032 lithiovou baterii (nainstalovaná v přístrojích) OBSAH JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 1.0 Náramkové hodinky 2.0 Základní operace 2.1 Změna nastavení 2.2 Nastavení času 2.3 Funkce stopek 2.4 Ukládání dílčích úseků (LAP) 3.0 Mód profilů 3.1 Uživatelský profil 3.2 Cvičební profil 3.3 Použití cvičebních profilů 3.4 Funkce paměti 3.5 Budík 3.6 Podsvícení 3.7 Zvuk tlačítek 4.0 Připevnění snímače tepové frekvence 5.0 Výsledek cvičební aktivity 5.1 Index kondice 6.0 Baterie 7.0 Informace o údržbě 7.1 Vodní a outdoorové aktivity 8.0 Specifikace 9.0 Funkce a jejich přepínání 10.0 Omezená záruka 11.0 Náhradní díly SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ CATEYE MSC-HR10/20!Varování!!! Tento přístroj nemohou používat lidé používající přístroj na podporu srdeční činnosti. Použité baterie ukládejte je mimo dosah dětí. Pokud je náhodně polknou, kontaktujte lékaře. Baterie musíte zlikvidovat v souladu s místním nařízením o likvidaci škodlivého odpadu. Upozornění! Následující přístroje způsobují rušení elektromagnetickými vlnami, které mohou způsobit špatné měření: 1. TV, PC, rádio, motory vlaků a aut 2. blízko železničních přejezdů a křižovatek, televizních vysílačů, radarových stanic Pro co nejpřesnější měření nepoužívejte hlavní jednotku zároveň s dalšími bezdrátovými zařízeními, které mohou mít za následek nepřesnosti v měření. Vyvarujte se pádu nebo unáhlené manipulace s hodinkami, snímači a dalšími součástmi přístroje, tak aby nedošlo k velkému šoku.

2 Přestaňte používat snímač tepové frekvence, pokud se vám na těle objeví nějaká vyrážka. Nekruťte či netahejte snímač tepové frekvence velkou silou. Funkčnost snímače tepové frekvence se může dlouhodobým používáním zhoršit, to může být důvodem chyb v měření. Pokud se budou problémy velice často opakovat, vyměňte snímač za nový. 1.0 NÁRAMKOVÉ HODINKY 1 Symboly měřených hodnot 2 Symbol budíku 3 Symbol stopek (bliká v režimu hodinek, pokud jsou stopky aktivní) 4 Symbol podsvícení 5 Symbol zamknutí tlačítek 6 Symbol zvukové signalizace 7 Symbol stavu baterie 8 Jednotky měření 9 Symbol tepové frekvence (rozsvítí se pokud je MSC-HR10/20 připraven k měření, bliká pokud obdrží signál od snímače tep. frekvence) 10 Symbol hranice tepové frekvence (bliká pokud je Vaše okamžitá tep.frekvence mimo nastavené hranice) HR10: PAMĚŤ (MEM/-) HR20: PAMĚŤ/LAP (MEM/LAP/-) -Zaznamenává dílčí úseky (HR20) -Vyvolává stopky nebo uložené informace -Snižuje hodnotu při nastavování REŽIM (MODE) -Stisknutím měníte zobrazenou hodnotu START/STOP (ST/SP/+) -Zastaví a ukončí stopky -Zvyšuje hodnotu při nastavování SVĚTLO ( ) -Zapíná podsvícení displeje -Stisknutím a podržením zablokujete/odblokujete tlačítka NASTAVENÍ (SET) -Vstup do nastavení -Potvrzení nastavení -Zapíná podfunkce v některých režimech 2.0 ZÁKLADNÍ OPERACE PRVNÍ POUŽITÍ Stiskněte jakékoliv tlačítko na 2s, abyste aktivovali displej. PŘEPÍNÁNÍ Každé tlačítko se ovládá jeho stisknutím nebo podržením na 2s. ZÁKLADNÍ OPERACE Pomocí tlačítka MODE se můžete přepínat mezi čtyřmi základními režimy. HODINY STOPKY ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU UŽIVATELSKÝ/CVIČEBNÍ PROFIL

3 NULOVÁNÍ Stisknutím všech 4 hlavních tlačítek na 2s vynulujete MSC-HR10/20 Pokud se objeví nějaké problémy, proveďte vynulovaní a znovu zadejte profily. Bez jakéhokoliv programování si můžete nasadit snímač tepové frekvence, stisknout tlačítko MODE, abyste se dostaly do režimu stopky a začít používat MSC-HR10/20 pro měření času a tepové frekvence. 2.1 ZMĚNA NASTAVENÍ POZNAMKA: MSC-HR10/20 se vrátí do režimu hodiny, pokud zůstane v nečinnosti déle než 30s nebo stisknete tlačítko MODE. Pokud hodnota, kterou nastavujete, bliká, je možné ji změnit Stisknutím tlačítka ST/SP/+ zvýšíte hodnotu Stisknutím tlačítka MEM/- snížíte hodnotu Stisknutím a podržením tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zvýšíte nebo snížíte hodnotu rychleji Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení a budete pokračovat v dalším nastavení 2.2 NASTAVENÍ HODIN V režimu Hodiny stiskněte tlačítko SET na 2s Hodiny začnou blikat. Pomocí tlačítek ST/SP/+ a MEM/- nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko SET pro další pokračování Minuty začnou blikat. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Rok začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Měsíc začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Den začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. 12 / 24hodinový režim začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nastavení pořadí den/měsíc začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Hodinky jsou nyní nastaveny. POZNÁMKA: Hodinky mají naprogramovaný kalendář na 50let. 2.3 STOPKY Pomocí tlačítka ST/SP/+ zahájíte/ukončíte měření času v režimu Stopky. POZNÁMKA: Stopky zaznamenávají čas nejprve v režimu min:sec:1/100 sec. Po 59 minutě se začne čas zobrazovat v režimu hrs:min:sec. Pomocí tlačítka SET se můžete přepínat mezi různými hodnotami v režimu Stopky, na spodním displeji se přitom zobrazuje okamžitá tepová frekvence (TF). STOPKY %MAXIMÁLNÍ TF MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF SPÁLENÉ KALORIE/%SPÁLENÉHO TUKU HODINY 2.4 UKLÁDÁNÍ DÍLČÍCH ÚSEKŮ LAP (HR20) LAP je možné uložit, stisknutím tlačítka MEM/LAP/- v režimu Stopky. Displej na chvíli zmrzne a na dvě sekundy se zobrazí aktuální čas a číslo LAP. Můžete uložit, až 44 LAP. Po dvou sekundách dojde k návratu do režimu Stopky. Jestliže dojde k zastavení stopek a zároveň není signál od snímače TF po dobu 30s, dojde k automatickému přepnutí do režimu Hodiny. K vymazání uložených dat v režimu Stopky, je potřeba stisknout tlačítko SET při zastavených stopkách. Všechny LAP časy budou vymazány po vynulování stopek a restartování.

4 3.0 REŽIM PROFILŮ MSC-HR10/20 umožňuje uložení specifických informací, jako je věk, hmotnost, atd. tak aby byli zjišťované údaje co nejpřesnější a nejužitečnější. V uživatelském profilu je potřeba nastavit správná data o uživateli, pro co nejpřesnější výpočet spotřeby kalorií a %úbytku tuku. Vychází nastavení je úplně odlišné od osobního nastavení, které si uložíte. 3.1 NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU (USER PF) UŽIVATELSKY PROFIL stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji neobjeví Uživatelský (USER PF) nebo Cvičební profil (EX PF). Jestliže se na displeji objeví EX PF, stiskněte tlačítko SET, abyste se dostali do USER PF. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení nebo změny uložených informaci. Vyberte M pro muže nebo F pro ženu. Stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat rok narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat měsíc narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat den narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat Maximální tepová frekvence (MHR). Základní hodnota je 220 mínus Váš věk. Jestliže je potřeba, nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. kg nebo lb začnou blikat. Vyberte požadovanou jednotku a stiskněte tlačítko SET. Nastavte Vaší hmotnost a stiskněte tlačítko SET. cm nebo feet/inches začnou blikat. Vyberte požadovanou jednotku a stiskněte tlačítko SET. Nastavte Vaší výšku a stiskněte tlačítko SET. Index aktivity (ACT) bliká. Podívejte se do kapitoly 5.0pro více informací. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní se objeví Váš Index kondice (FIT). Podívejte se do kapitoly 5.1pro více informací. Váš index se změní pouze, pokud vložíte nové osobní údaje, jako je hmotnost, věk, atd. Stiskněte tlačítko MODE pro návrat do displeje Uživatelský profil. Nastavení můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka MODE, pak se vrátíte zpět do displeje Uživatelský profil. Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, hodinky se vrátí zpět do režimu Hodiny. POZNÁMKA: Jestliže nastavíte Uživatelský profil, automaticky dojde k nastavení horní a dolní hranice tepové frekvence. Přesto je možné tyto hranice změnit pokud Vám automaticky nastavené hranice nevyhovují. Jestliže změníte Váš Index aktivity (ACT), horní/dolní hranice a maximální tepová frekvence bude automaticky změněna. 3.2 NASTAVENÍ CVIČEBNÍHO PROFILU (EX PF) MSC-HR10/20 umožňuje naprogramování pomocí Cvičebního profilu nebo aktivity. HR10 má jeden cvičební profil a HR20 tři. U každého cvičebního profilu můžete nastavit odpočítávání času na zahřátí, cvičení a zotavení (pouze HR20). CVIČEBNÍ PROFIL (EX PF) - stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji neobjeví Uživatelský (USER PF) nebo Cvičební profil (EX PF). Jestliže se na displeji objeví USER PF, stiskněte tlačítko SET, abyste se dostali do EX PF. U HR20 si můžete vybrat jeden ze tří Cvičebních profilů EX 1 PF, EX 2 PF a EX 3 PF. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení nebo změny uložených informaci požadovaného profilu. Vyberte cvičební aktivitu (T.ACT) z chůze, cyklistiky nebo běhu. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní začne blikat dolní hranice TF Vaší tréninkové zóny. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat horní hranice TF Vaší tréninkové zóny. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET.

5 Nyní můžete vypnout nebo zapnout zvukovou signalizaci. Jestliže bude Vaše okamžitá TF pod nastavenou zónou, ozve se jednoduché pípnutí, jestliže nad, ozve se dvojité. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET. Nastavte hodiny a minuty času cvičení. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nastavte čas na zahřátí (0, 5, 10 nebo 15 minut). Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. U HR20 můžete nastavit čas na odpočinek (0, 5, 10 nebo 15 minut). Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nastavený Cvičební profil je možné stejným způsobem kdykoliv upravit. Jestliže už byl Cvičební profil někdy nastaven, dojde k přehození pořadí zobrazování nejvíce přenastavovaných hodnot jako jsou Maximální TF a hmotnost. 3.3 POUŽITÍ CVIČEBNÍHO PROFILU Jestliže jste si nastavili Cvičební profilu, můžete začít podle těchto tréninků trénovat. U HR20 si vyberte požadovaný Cvičební profil v Profil režimu stisknutím tlačítka SET. Pomocí tlačítka MODE, se přepněte do režimu Odpočítávání času. Stiskněte tlačítko ST/SP/+ pro spuštění programu. Pro přeskočení z Času na zahřátí do Času cvičení stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. Pro přeskočení z Času cvičení do Času na odpočinek (pouze HR20) opět stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. Pro HR20, jestliže je nastaven nenulový Čas na odpočinek, měření se ihned rozběhne. Pro předčasné ukončení Času na odpočinek stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. 3.4 FUNKCE PAMĚTI Existují dvě funkce paměti, jedna pro Stopky a druhá pro Odpočítávání času. Stiskněte tlačítko MEM/- v režimu Stopky. Pouze HR20: - ALL se objeví jako první. - Stisknutím SET se budete přepínat mezi celkovými naměřenými hodnotami. - Stisknutím ST/SP/+ nebo MEM/Lap/- se můžete přepínat, mezi jednotlivými uloženými LAP časy. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní dojde k zobrazení Celkového času cvičení a maximální TF (toto je první displej modelu HR10). Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Celkový čas a Průměrná tepová frekvence. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení dalších hodnot. Nyní se zobrazí Spotřebované kalorie a %Spáleného tuku. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený v nastavené zóně TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený nad nastavenou zónou TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený pod nastavenou zónou TF. Stisknutím tlačítka SET se vrátíte na první displej. Stisknutím tlačítka MODE, se vrátíte do režimu Hodiny. CELKOVÝ ČAS/ CELKOVÝ ČAS/ SPOTŘEBOVANÉ KALORIE ČAS V ZÓNĚ ČAS NAD ZÓNOU ČAS POD ZÓNOU MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF %SPÁLENÉHO TUKU Stiskněte tlačítko MEM/- v režimu Odpočítávání času. Jako první se zobrazí Celkový čas cvičení a Maximální TF. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní se zobrazí TF na začátku a na konci Času na odpočinek v 1sec intervalu (pouze HR20) a Průměrná tepová frekvence. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení dalších hodnot. Nyní se zobrazí Spotřebované kalorie a %Spáleného tuku. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený v nastavené zóně TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený nad nastavenou zónou TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený pod nastavenou zónou TF. Stisknutím tlačítka SET se vrátíte na první displej. Stisknutím tlačítka MODE, se vrátíte do režimu Hodiny. CELKOVÝ ČAS/ ODPOČINKOVÁ TF/ SPOTŘEBOVANÉ KALORIE ČAS V ZÓNĚ ČAS NAD ZÓNOU ČAS POD ZÓNOU MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF %SPÁLENÉHO TUKU

6 DŮLEŽITÉ: Aby byli naměřené hodnoty co nejpřesnější, je nutné aktualizovat údaje v Uživatelském profilu. 3.5 BUDÍK MSC-HR10/20 má také Budík. V následujících bodech Vám vysvětlíme jak ho nastavit. V režimu Hodiny stiskněte tlačítko SET Objeví se aktuální čas Budíku. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Budík. Stisknutím tlačítka SET na dvě sekundy se dostanete do změny hodin nebo minut. Nyní blikají hodiny. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Nyní blikají minuty. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Stiskněte tlačítko MODE, pro potvrzení nastaveného času. 3.6 PODSVÍCENÍ Opakovaným stisknutím tlačítka SET v režimu Hodiny se dostanete do nastavení režimu podsvícení displeje. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Automatické podsvíceni. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení. Jestliže je vypnutý (OFF) režim Automatického podsvícení: Stiskněte tlačítko LIGHT pro zapnutí podsvícení na 3 sekundy. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka prodloužíte dobu podsvícení displeje o další 3 sekundy. Jestliže je zapnutý (ON) režim Automatického podsvícení: Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zapnete podsvícení displeje nebo prodloužíte dobu podsvícení o 3 sekundy. Kvůli úspoře energie, dojde po 2 hodinách k automatické změně tohoto režimu na režim OFF. POZNÁMKA: Podsvícení displeje je nefunkční pokud se na displeji objeví symbol stavu baterie, po výměně baterie dojde k návratu do normálního stavu. 3.7 ZVUK TLAČÍTEK Opakovaným stisknutím tlačítka SET v režimu Hodiny se dostanete do nastavení Zvuku tlačítek. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Zvuk tlačítek. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení. 4.0 PŘIPEVNĚNÍ SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE Snímač tepové frekvence pro snímání TF a její přenos do MSC-HR10/20. Připevnění snímače TF: 1. Navlhčete elektrody z vnitřní strany pásu trochou vody nebo vodivým gelem aby, jste zajistili správný kontakt s pokožkou. 2. Připevněte Snímač TF pomocí elastického pásu k hrudníku. Pro zajištění správného přenosu signálu je potřeba, aby byl snímač umístěn pod prsními svaly. POZNÁMKA: Pozice Snímače TF ovlivňuje jeho výkonnost. Pohybujte Snímačem TF, dokud nezachytí srdeční tep. Vyhněte se místům s hustým ochlupením. V suchém, chladném prostředí může trvat několik minut, než začne Snímač TF pracovat správně. Toto je normální a dá se tomu předejít několika minutovým cvičením nebo navlhčením elektrod. Jestliže hodinky neobdrží signál TF po dobu 5min, funkce TF se vypnout a dojde k návratu do režimu Hodiny.

7 PŘENOS SIGNÁLU: Snímač TF má maximální dosah signálu okolo 80cm. DŮLEŽITÉ: Pro případ, že se setkáte se slabím signálem nebo rušením signálu prostředím, postupujte podle následujících instrukcí pro zjištění a vyřešení problému. Jestliže je signál slabý na displeji se objeví Ø : Zkraťte vzdálenost mezi MSC-HR10/20 a Snímačem TF. Zkuste změnit polohu Snímače TF. Zkontrolujte elektrody, je velice důležité aby byly vlhké pro správný kontakt. Zkontrolujte baterie. Jestliže jsou slabé nebo vyčerpané může být menší dosah. VAROVÁNÍ: Ve volném prostředí může být signál rušen v důsledku elektromagnetického rušení. Toto můžou vyvolat vysokonapěťová vedení, dopravní světla, elektrické vedení nebo přejezdy na železnicích, tramvajové troleje, televizory, motory, cyklopočítače, některá cvičební stroje, mobilní telefony nebo pokud projdete elektrický hlídaným vstupem. 5.0 VÝSLEDEK CVIČEBNÍ AKTIVITY Výsledek cvičební aktivity je založená na posouzení vlastní cvičební aktivity, kterou pravidelně vykonáváte. POPIS 1 Hodina týdně Nízká obvykle se neúčastníte plánovaných sportovních aktivit. 2 Hodiny týdně Střední věnujete se některým fyzickým aktivitám (např. golf, jízda na koni, stolní tenis, tělocvik, bowling, gymnastika) 2-3krát týdně, celkem až 2 hodiny týdně. Více než 2 Hodiny týdně Vysoká pravidelně se věnujete náročným fyzickým aktivitám (jako je běh, jogging, plavání, cyklistika nebo další kondiční sporty) nebo se věnujete náročným aerobním aktivitám (jako je tenis, basketbal, házená). 5.1 INDEX KONDICE MSC-HR10/20 Vám vygeneruje index kondice na základě Vaší aerobní kondice. Tento index závisí a je limitován schopností těla dopravovat kyslík ke svalům během tréninku. Často se vyjadřuje jako maximální hodnota absorpce kyslíku (VO2 Max), která je definována jako nejvyšší hodnota kyslíku využitelného během cvičení se stoupající náročností. Plíce, srdce, krev, oběhový systém a pracující svaly jsou faktory, které určují VO2 Max. Jednotka VO2 Max je ml/kg min. Čím vyšší index, tím více jste fit. Tabulka dole slouží pro hrubý odhad Vašeho indexu kondice. Váš index kondice se může změnit, pokud změníte své osobní údaje. 6.0 BATERIE Baterie vydrží obvykle jeden rok při používání 30min denně. Pokud je potřebujete vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se odborný servis (hodinářství). Výměna baterie v MSC-HR10/20: 1. Otočte MSC-HR10/20 spodním krytem nahoru. 2. Použijte malý šroubovák pro vyšroubování čtyřech šroubů, které drží kryt ve správné pozici.

8 3. Oddělejte spodní kryt a dejte jej stranou. 4. Pomocí tenkého tupého nástroje (např. kancelářské sponky), odjistěte svorku baterie, která je zaháknutá proti uvolnění. 5. Prsty vyndejte baterii. 6. Vložte novou baterii na její místo +polem nahoru 7. Zajistěte svorku baterie. 8. Pomocí šroubů připevněte spodní kryt. DŮLEŽITÉ: Po výměně baterie je důležité provést nastavení Uživatelského profilu. Výměna baterie v Snímači TF: 1. Nalezněte prostor na zadní straně pásu, kde je uložena baterie. 2. Pomocí mince a otočením proti směru hodinových ručiček odjistěte kryt baterie, tak jak je zobrazeno níže. 3. Pomocí prstů vyjměte starou baterii. 4. Vložte novou baterii +polem nahoru. 5. Vložte zpátky kryt baterie a pevně jej zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček. DŮLEŽITÉ: Baterie musíte zlikvidovat v souladu s místním nařízením o likvidaci škodlivého odpadu. Baterie jsou velice nebezpečné, pokud je spolknete. Proto je odkládejte a skladujte mimo dosah dětí. Jestliže dítě spolkne baterii, okamžitě kontaktujte lékaře. Použité baterie nesmí být dobíjeny, nebo jiný způsobem oživovány, rozebírány, dávány do ohně nebo zkratovány. 7.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ Pro zajištění co nejlepší a maximální využití tohoto zařízení, věnujte pozornost následujícím řádkům: Na konci každého tréninku MSC-HR10/20 a Snímač TF důkladně vyčistěte. Nikdy je neukládejte mokré. Používejte jemný lehce navlhčený hadr. Nepoužívejte drsné nebo žíraviny obsahující čistidla, která mohou způsobit poškození plastů. Vyvarujte se mačkání tlačítek mokrými prsty, pod vodou nebo za hustého deště, které může způsobit proniknutí vlhkosti do elektrických obvodů přístroje. Neohýbejte nebo nekruťte s přenosovou částí Snímače TF. Nevystavujte přístroj nadměrnému zatížení, otřesům, prachu, teplotním změnám nebo vlhkosti. Nikdy nenechávejte přístroj dlouhou dobu na přímém slunci. Takovéto zacházení může mít za následek selhání. Nezaměňujte součástky přístroje. Toto může mít za následek zaniknutí záruky a způsobit poškození přístroje. Základní jednotka neobsahuje součástky, které byste si mohli opravit sami. Vyvarujte se poškrábání LCD displeje tvrdými předměty, které jej může poškodit. Vyndejte baterie z přístroje, pokud jej nechcete delší dobu používat. Pokud se chystáte vyměnit staré baterie, vyměňte je pouze za nové. 7.1 VODNÍ A OUTDOOROVÉ AKTIVITY MSC-HR10/20 je vodotěsný do 30m. Snímač TF je voděodolný a není vhodný pro vodní aktivity. Prohlédněte si následující tabulku pro více informaci a možnosti použití. Déšť, cákání apod. Sprchování Plavání v mělkých vodách Skoky do vody, surfování, vodní sporty Šnorchlování, potápění 30m / 100ft V POŘÁDKU V POŘÁDKU V POŘÁDKU NE NE Udržujte MSC-HR10/20 vodotěsný! Vyvarujte se kontaktu s chemickými látkami a rozpouštědly (benzín, chlór, parfémy, alkohol, lak na vlasy apod.).

9 Po vodních aktivitách základní jednotku opláchněte a vysušte. Základní jednotku ani snímač nevystavujte horku. 8.0 SPECIFIKACE HODINY Formát času: Formát datumu: Formát roku: Budík: STOPKY Stopky: Rozlišení: *Počítadlo LAP: CVIČEBNÍ PROFIL Čas na zahřátí: Čas cvičení: Čas na odpočinek: 12h/24h DD/MM nebo MM/DD (automatický kalendář) jeden 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 1/100 sek. 44 dílčích úseků 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 5, 10, 15 nebo 0 min 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 5, 10, 15 nebo 0 min FUNKCE DISPLEJE Signalizace TF: zvuková a vizuální Signalizace TF: tepů za minutu Dolní hranice TF: tepů za minutu Horní hranice TF: tepů za minutu Spotřeba kalorií: 0 9,999 kcal % spáleného tuku: 0 99% PŘENOS Min. vzdálenost: Max. vzdálenost: VODOTĚSNOST MSC-HR10/20: Snímač TF: BATERIE MSC-HR10/20: Snímač TF: 62,5cm 80cm se slabými bateriemi může být nižší 100ft (30m) bez mačkání tlačítek voděodolné 1xCR2032 3v lithiova baterie 1xCR2032 3v lithiova baterie PRACOVNÍ PODMÍNKY Pracovní teplota: 5 C 40 C Skladovací teplota: -20 C 70 C *Pouze HR OMEZENÁ ZÁRUKA Dva roky záruka: vztahuje se na MSC-HR10/20 a Snímač TF (vyjma baterií) Jestliže byl MSC-HR10/20 nebo Snímač TF poškozen během běžného použití, budou zdarma vyměněny za nové. Záruční oprava bude provedena firmou CatEye, přístroj vraťte v místě nákupu. 11. NÁHRADNÍ DÍLY

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail.

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín Fax: +420 / 577 146 149 E-mail: mandak@cmail. PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Přečtěte si prosím následující pokyny pro správné a bezpečné použití tohoto přístroje. Upozornění: 1. Pokud si na základě naměřených hodnot sami stanovíte léčbu, vystavujete

Více

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Obsah balení Nošení prsního pásu / montáž držáku na kolo. 2 Obsah Nošení počítače pulsu/montáž Funkční schéma Uspořádání tlačítek Základní nastavení hodinek Přesný čas

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Obrázky svalů a rozmístění elektrod

Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Poznámka: Elektrody, které jsou na obrázku propojené, by

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Snímač aktivity Návod k použití

Snímač aktivity Návod k použití Snímač aktivity Návod k použití Obsah Obsah balení......2 Důležité poznámky......2 Aktivita, zdraví a kondice......3 Zajímavá fakta o snímači aktivity......4 Funkce snímače aktivity......4 Začínáme......5

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min

Vysavač listí. Návod k použití. Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min CZ Vysavač listí Návod k použití Značení Jmenovitý příkon Bez zátěže ZF9121B 2 000 W max. 15 000 ot./min Specifikace Jmenovité napětí Max. rychlost sání Maximální výstup vzduchu Kapacita sběrného vaku

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS Obsah balení: 1x bateriový generátor Discovery 1200 ws 1x záblesková hlava pro Discovery 1200 ws 1x transportní brašna 1x nabíječka 1x popruh

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití BF 220 CZ z Skleněná diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 5 1

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Mio ALPHA2 - Uživatelská příručka Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Obsah Úvod 3 Balení obsahuje 3 Důležité bezpečnostní informace 3 Vaše Mio ALPHA 4 Začínáme 4 Uživatelský profil 4 Nastavení profilu pomocí

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

Elektronická kuchyňská váha

Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchyňská váha návod k použití CZ Funkce a specifikace 1. Hodiny, které fungují i když váha není v provozu 2. Nastavitelné stopky, senzor teploty okolí 3. Měření objemu tekutin 4. Převod g

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více