MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit"

Transkript

1 Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě, a krok po kroku Vám poskytne informace jak hodinky používat. Manuál si pozorně přečtěte a uchovejte jej na bezpečném místě, pro pozdější nahlédnutí. BALENÍ OBSAHUJE Hodinky Snímač tepové frekvence Upevňovací pás 2x CR2032 lithiovou baterii (nainstalovaná v přístrojích) OBSAH JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 1.0 Náramkové hodinky 2.0 Základní operace 2.1 Změna nastavení 2.2 Nastavení času 2.3 Funkce stopek 2.4 Ukládání dílčích úseků (LAP) 3.0 Mód profilů 3.1 Uživatelský profil 3.2 Cvičební profil 3.3 Použití cvičebních profilů 3.4 Funkce paměti 3.5 Budík 3.6 Podsvícení 3.7 Zvuk tlačítek 4.0 Připevnění snímače tepové frekvence 5.0 Výsledek cvičební aktivity 5.1 Index kondice 6.0 Baterie 7.0 Informace o údržbě 7.1 Vodní a outdoorové aktivity 8.0 Specifikace 9.0 Funkce a jejich přepínání 10.0 Omezená záruka 11.0 Náhradní díly SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ CATEYE MSC-HR10/20!Varování!!! Tento přístroj nemohou používat lidé používající přístroj na podporu srdeční činnosti. Použité baterie ukládejte je mimo dosah dětí. Pokud je náhodně polknou, kontaktujte lékaře. Baterie musíte zlikvidovat v souladu s místním nařízením o likvidaci škodlivého odpadu. Upozornění! Následující přístroje způsobují rušení elektromagnetickými vlnami, které mohou způsobit špatné měření: 1. TV, PC, rádio, motory vlaků a aut 2. blízko železničních přejezdů a křižovatek, televizních vysílačů, radarových stanic Pro co nejpřesnější měření nepoužívejte hlavní jednotku zároveň s dalšími bezdrátovými zařízeními, které mohou mít za následek nepřesnosti v měření. Vyvarujte se pádu nebo unáhlené manipulace s hodinkami, snímači a dalšími součástmi přístroje, tak aby nedošlo k velkému šoku.

2 Přestaňte používat snímač tepové frekvence, pokud se vám na těle objeví nějaká vyrážka. Nekruťte či netahejte snímač tepové frekvence velkou silou. Funkčnost snímače tepové frekvence se může dlouhodobým používáním zhoršit, to může být důvodem chyb v měření. Pokud se budou problémy velice často opakovat, vyměňte snímač za nový. 1.0 NÁRAMKOVÉ HODINKY 1 Symboly měřených hodnot 2 Symbol budíku 3 Symbol stopek (bliká v režimu hodinek, pokud jsou stopky aktivní) 4 Symbol podsvícení 5 Symbol zamknutí tlačítek 6 Symbol zvukové signalizace 7 Symbol stavu baterie 8 Jednotky měření 9 Symbol tepové frekvence (rozsvítí se pokud je MSC-HR10/20 připraven k měření, bliká pokud obdrží signál od snímače tep. frekvence) 10 Symbol hranice tepové frekvence (bliká pokud je Vaše okamžitá tep.frekvence mimo nastavené hranice) HR10: PAMĚŤ (MEM/-) HR20: PAMĚŤ/LAP (MEM/LAP/-) -Zaznamenává dílčí úseky (HR20) -Vyvolává stopky nebo uložené informace -Snižuje hodnotu při nastavování REŽIM (MODE) -Stisknutím měníte zobrazenou hodnotu START/STOP (ST/SP/+) -Zastaví a ukončí stopky -Zvyšuje hodnotu při nastavování SVĚTLO ( ) -Zapíná podsvícení displeje -Stisknutím a podržením zablokujete/odblokujete tlačítka NASTAVENÍ (SET) -Vstup do nastavení -Potvrzení nastavení -Zapíná podfunkce v některých režimech 2.0 ZÁKLADNÍ OPERACE PRVNÍ POUŽITÍ Stiskněte jakékoliv tlačítko na 2s, abyste aktivovali displej. PŘEPÍNÁNÍ Každé tlačítko se ovládá jeho stisknutím nebo podržením na 2s. ZÁKLADNÍ OPERACE Pomocí tlačítka MODE se můžete přepínat mezi čtyřmi základními režimy. HODINY STOPKY ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU UŽIVATELSKÝ/CVIČEBNÍ PROFIL

3 NULOVÁNÍ Stisknutím všech 4 hlavních tlačítek na 2s vynulujete MSC-HR10/20 Pokud se objeví nějaké problémy, proveďte vynulovaní a znovu zadejte profily. Bez jakéhokoliv programování si můžete nasadit snímač tepové frekvence, stisknout tlačítko MODE, abyste se dostaly do režimu stopky a začít používat MSC-HR10/20 pro měření času a tepové frekvence. 2.1 ZMĚNA NASTAVENÍ POZNAMKA: MSC-HR10/20 se vrátí do režimu hodiny, pokud zůstane v nečinnosti déle než 30s nebo stisknete tlačítko MODE. Pokud hodnota, kterou nastavujete, bliká, je možné ji změnit Stisknutím tlačítka ST/SP/+ zvýšíte hodnotu Stisknutím tlačítka MEM/- snížíte hodnotu Stisknutím a podržením tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zvýšíte nebo snížíte hodnotu rychleji Stisknutím tlačítka SET potvrdíte nastavení a budete pokračovat v dalším nastavení 2.2 NASTAVENÍ HODIN V režimu Hodiny stiskněte tlačítko SET na 2s Hodiny začnou blikat. Pomocí tlačítek ST/SP/+ a MEM/- nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko SET pro další pokračování Minuty začnou blikat. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Rok začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Měsíc začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Den začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. 12 / 24hodinový režim začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nastavení pořadí den/měsíc začne blikat. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Hodinky jsou nyní nastaveny. POZNÁMKA: Hodinky mají naprogramovaný kalendář na 50let. 2.3 STOPKY Pomocí tlačítka ST/SP/+ zahájíte/ukončíte měření času v režimu Stopky. POZNÁMKA: Stopky zaznamenávají čas nejprve v režimu min:sec:1/100 sec. Po 59 minutě se začne čas zobrazovat v režimu hrs:min:sec. Pomocí tlačítka SET se můžete přepínat mezi různými hodnotami v režimu Stopky, na spodním displeji se přitom zobrazuje okamžitá tepová frekvence (TF). STOPKY %MAXIMÁLNÍ TF MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF SPÁLENÉ KALORIE/%SPÁLENÉHO TUKU HODINY 2.4 UKLÁDÁNÍ DÍLČÍCH ÚSEKŮ LAP (HR20) LAP je možné uložit, stisknutím tlačítka MEM/LAP/- v režimu Stopky. Displej na chvíli zmrzne a na dvě sekundy se zobrazí aktuální čas a číslo LAP. Můžete uložit, až 44 LAP. Po dvou sekundách dojde k návratu do režimu Stopky. Jestliže dojde k zastavení stopek a zároveň není signál od snímače TF po dobu 30s, dojde k automatickému přepnutí do režimu Hodiny. K vymazání uložených dat v režimu Stopky, je potřeba stisknout tlačítko SET při zastavených stopkách. Všechny LAP časy budou vymazány po vynulování stopek a restartování.

4 3.0 REŽIM PROFILŮ MSC-HR10/20 umožňuje uložení specifických informací, jako je věk, hmotnost, atd. tak aby byli zjišťované údaje co nejpřesnější a nejužitečnější. V uživatelském profilu je potřeba nastavit správná data o uživateli, pro co nejpřesnější výpočet spotřeby kalorií a %úbytku tuku. Vychází nastavení je úplně odlišné od osobního nastavení, které si uložíte. 3.1 NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO PROFILU (USER PF) UŽIVATELSKY PROFIL stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji neobjeví Uživatelský (USER PF) nebo Cvičební profil (EX PF). Jestliže se na displeji objeví EX PF, stiskněte tlačítko SET, abyste se dostali do USER PF. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení nebo změny uložených informaci. Vyberte M pro muže nebo F pro ženu. Stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat rok narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat měsíc narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat den narození. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat Maximální tepová frekvence (MHR). Základní hodnota je 220 mínus Váš věk. Jestliže je potřeba, nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. kg nebo lb začnou blikat. Vyberte požadovanou jednotku a stiskněte tlačítko SET. Nastavte Vaší hmotnost a stiskněte tlačítko SET. cm nebo feet/inches začnou blikat. Vyberte požadovanou jednotku a stiskněte tlačítko SET. Nastavte Vaší výšku a stiskněte tlačítko SET. Index aktivity (ACT) bliká. Podívejte se do kapitoly 5.0pro více informací. Nastavte jej a stiskněte tlačítko SET. Nyní se objeví Váš Index kondice (FIT). Podívejte se do kapitoly 5.1pro více informací. Váš index se změní pouze, pokud vložíte nové osobní údaje, jako je hmotnost, věk, atd. Stiskněte tlačítko MODE pro návrat do displeje Uživatelský profil. Nastavení můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka MODE, pak se vrátíte zpět do displeje Uživatelský profil. Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 sekund, hodinky se vrátí zpět do režimu Hodiny. POZNÁMKA: Jestliže nastavíte Uživatelský profil, automaticky dojde k nastavení horní a dolní hranice tepové frekvence. Přesto je možné tyto hranice změnit pokud Vám automaticky nastavené hranice nevyhovují. Jestliže změníte Váš Index aktivity (ACT), horní/dolní hranice a maximální tepová frekvence bude automaticky změněna. 3.2 NASTAVENÍ CVIČEBNÍHO PROFILU (EX PF) MSC-HR10/20 umožňuje naprogramování pomocí Cvičebního profilu nebo aktivity. HR10 má jeden cvičební profil a HR20 tři. U každého cvičebního profilu můžete nastavit odpočítávání času na zahřátí, cvičení a zotavení (pouze HR20). CVIČEBNÍ PROFIL (EX PF) - stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji neobjeví Uživatelský (USER PF) nebo Cvičební profil (EX PF). Jestliže se na displeji objeví USER PF, stiskněte tlačítko SET, abyste se dostali do EX PF. U HR20 si můžete vybrat jeden ze tří Cvičebních profilů EX 1 PF, EX 2 PF a EX 3 PF. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení nebo změny uložených informaci požadovaného profilu. Vyberte cvičební aktivitu (T.ACT) z chůze, cyklistiky nebo běhu. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní začne blikat dolní hranice TF Vaší tréninkové zóny. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET. Nyní začne blikat horní hranice TF Vaší tréninkové zóny. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET.

5 Nyní můžete vypnout nebo zapnout zvukovou signalizaci. Jestliže bude Vaše okamžitá TF pod nastavenou zónou, ozve se jednoduché pípnutí, jestliže nad, ozve se dvojité. Nastavte jí a stiskněte tlačítko SET. Nastavte hodiny a minuty času cvičení. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nastavte čas na zahřátí (0, 5, 10 nebo 15 minut). Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. U HR20 můžete nastavit čas na odpočinek (0, 5, 10 nebo 15 minut). Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nastavený Cvičební profil je možné stejným způsobem kdykoliv upravit. Jestliže už byl Cvičební profil někdy nastaven, dojde k přehození pořadí zobrazování nejvíce přenastavovaných hodnot jako jsou Maximální TF a hmotnost. 3.3 POUŽITÍ CVIČEBNÍHO PROFILU Jestliže jste si nastavili Cvičební profilu, můžete začít podle těchto tréninků trénovat. U HR20 si vyberte požadovaný Cvičební profil v Profil režimu stisknutím tlačítka SET. Pomocí tlačítka MODE, se přepněte do režimu Odpočítávání času. Stiskněte tlačítko ST/SP/+ pro spuštění programu. Pro přeskočení z Času na zahřátí do Času cvičení stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. Pro přeskočení z Času cvičení do Času na odpočinek (pouze HR20) opět stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. Pro HR20, jestliže je nastaven nenulový Čas na odpočinek, měření se ihned rozběhne. Pro předčasné ukončení Času na odpočinek stiskněte tlačítko SET na dvě sekundy. 3.4 FUNKCE PAMĚTI Existují dvě funkce paměti, jedna pro Stopky a druhá pro Odpočítávání času. Stiskněte tlačítko MEM/- v režimu Stopky. Pouze HR20: - ALL se objeví jako první. - Stisknutím SET se budete přepínat mezi celkovými naměřenými hodnotami. - Stisknutím ST/SP/+ nebo MEM/Lap/- se můžete přepínat, mezi jednotlivými uloženými LAP časy. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní dojde k zobrazení Celkového času cvičení a maximální TF (toto je první displej modelu HR10). Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Celkový čas a Průměrná tepová frekvence. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení dalších hodnot. Nyní se zobrazí Spotřebované kalorie a %Spáleného tuku. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený v nastavené zóně TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený nad nastavenou zónou TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený pod nastavenou zónou TF. Stisknutím tlačítka SET se vrátíte na první displej. Stisknutím tlačítka MODE, se vrátíte do režimu Hodiny. CELKOVÝ ČAS/ CELKOVÝ ČAS/ SPOTŘEBOVANÉ KALORIE ČAS V ZÓNĚ ČAS NAD ZÓNOU ČAS POD ZÓNOU MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF %SPÁLENÉHO TUKU Stiskněte tlačítko MEM/- v režimu Odpočítávání času. Jako první se zobrazí Celkový čas cvičení a Maximální TF. Stiskněte tlačítko SET pro pokračování. Nyní se zobrazí TF na začátku a na konci Času na odpočinek v 1sec intervalu (pouze HR20) a Průměrná tepová frekvence. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení dalších hodnot. Nyní se zobrazí Spotřebované kalorie a %Spáleného tuku. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený v nastavené zóně TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený nad nastavenou zónou TF. Stiskněte tlačítko SET. Nyní se zobrazí Čas strávený pod nastavenou zónou TF. Stisknutím tlačítka SET se vrátíte na první displej. Stisknutím tlačítka MODE, se vrátíte do režimu Hodiny. CELKOVÝ ČAS/ ODPOČINKOVÁ TF/ SPOTŘEBOVANÉ KALORIE ČAS V ZÓNĚ ČAS NAD ZÓNOU ČAS POD ZÓNOU MAXIMÁLNÍ TF PRŮMĚRNÁ TF %SPÁLENÉHO TUKU

6 DŮLEŽITÉ: Aby byli naměřené hodnoty co nejpřesnější, je nutné aktualizovat údaje v Uživatelském profilu. 3.5 BUDÍK MSC-HR10/20 má také Budík. V následujících bodech Vám vysvětlíme jak ho nastavit. V režimu Hodiny stiskněte tlačítko SET Objeví se aktuální čas Budíku. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Budík. Stisknutím tlačítka SET na dvě sekundy se dostanete do změny hodin nebo minut. Nyní blikají hodiny. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Nyní blikají minuty. Nastavte je a stiskněte tlačítko SET. Stiskněte tlačítko MODE, pro potvrzení nastaveného času. 3.6 PODSVÍCENÍ Opakovaným stisknutím tlačítka SET v režimu Hodiny se dostanete do nastavení režimu podsvícení displeje. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Automatické podsvíceni. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení. Jestliže je vypnutý (OFF) režim Automatického podsvícení: Stiskněte tlačítko LIGHT pro zapnutí podsvícení na 3 sekundy. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka prodloužíte dobu podsvícení displeje o další 3 sekundy. Jestliže je zapnutý (ON) režim Automatického podsvícení: Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zapnete podsvícení displeje nebo prodloužíte dobu podsvícení o 3 sekundy. Kvůli úspoře energie, dojde po 2 hodinách k automatické změně tohoto režimu na režim OFF. POZNÁMKA: Podsvícení displeje je nefunkční pokud se na displeji objeví symbol stavu baterie, po výměně baterie dojde k návratu do normálního stavu. 3.7 ZVUK TLAČÍTEK Opakovaným stisknutím tlačítka SET v režimu Hodiny se dostanete do nastavení Zvuku tlačítek. Stisknutím tlačítka ST/SP/+ nebo MEM/- zapnete nebo vypnete Zvuk tlačítek. Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení. 4.0 PŘIPEVNĚNÍ SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE Snímač tepové frekvence pro snímání TF a její přenos do MSC-HR10/20. Připevnění snímače TF: 1. Navlhčete elektrody z vnitřní strany pásu trochou vody nebo vodivým gelem aby, jste zajistili správný kontakt s pokožkou. 2. Připevněte Snímač TF pomocí elastického pásu k hrudníku. Pro zajištění správného přenosu signálu je potřeba, aby byl snímač umístěn pod prsními svaly. POZNÁMKA: Pozice Snímače TF ovlivňuje jeho výkonnost. Pohybujte Snímačem TF, dokud nezachytí srdeční tep. Vyhněte se místům s hustým ochlupením. V suchém, chladném prostředí může trvat několik minut, než začne Snímač TF pracovat správně. Toto je normální a dá se tomu předejít několika minutovým cvičením nebo navlhčením elektrod. Jestliže hodinky neobdrží signál TF po dobu 5min, funkce TF se vypnout a dojde k návratu do režimu Hodiny.

7 PŘENOS SIGNÁLU: Snímač TF má maximální dosah signálu okolo 80cm. DŮLEŽITÉ: Pro případ, že se setkáte se slabím signálem nebo rušením signálu prostředím, postupujte podle následujících instrukcí pro zjištění a vyřešení problému. Jestliže je signál slabý na displeji se objeví Ø : Zkraťte vzdálenost mezi MSC-HR10/20 a Snímačem TF. Zkuste změnit polohu Snímače TF. Zkontrolujte elektrody, je velice důležité aby byly vlhké pro správný kontakt. Zkontrolujte baterie. Jestliže jsou slabé nebo vyčerpané může být menší dosah. VAROVÁNÍ: Ve volném prostředí může být signál rušen v důsledku elektromagnetického rušení. Toto můžou vyvolat vysokonapěťová vedení, dopravní světla, elektrické vedení nebo přejezdy na železnicích, tramvajové troleje, televizory, motory, cyklopočítače, některá cvičební stroje, mobilní telefony nebo pokud projdete elektrický hlídaným vstupem. 5.0 VÝSLEDEK CVIČEBNÍ AKTIVITY Výsledek cvičební aktivity je založená na posouzení vlastní cvičební aktivity, kterou pravidelně vykonáváte. POPIS 1 Hodina týdně Nízká obvykle se neúčastníte plánovaných sportovních aktivit. 2 Hodiny týdně Střední věnujete se některým fyzickým aktivitám (např. golf, jízda na koni, stolní tenis, tělocvik, bowling, gymnastika) 2-3krát týdně, celkem až 2 hodiny týdně. Více než 2 Hodiny týdně Vysoká pravidelně se věnujete náročným fyzickým aktivitám (jako je běh, jogging, plavání, cyklistika nebo další kondiční sporty) nebo se věnujete náročným aerobním aktivitám (jako je tenis, basketbal, házená). 5.1 INDEX KONDICE MSC-HR10/20 Vám vygeneruje index kondice na základě Vaší aerobní kondice. Tento index závisí a je limitován schopností těla dopravovat kyslík ke svalům během tréninku. Často se vyjadřuje jako maximální hodnota absorpce kyslíku (VO2 Max), která je definována jako nejvyšší hodnota kyslíku využitelného během cvičení se stoupající náročností. Plíce, srdce, krev, oběhový systém a pracující svaly jsou faktory, které určují VO2 Max. Jednotka VO2 Max je ml/kg min. Čím vyšší index, tím více jste fit. Tabulka dole slouží pro hrubý odhad Vašeho indexu kondice. Váš index kondice se může změnit, pokud změníte své osobní údaje. 6.0 BATERIE Baterie vydrží obvykle jeden rok při používání 30min denně. Pokud je potřebujete vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se odborný servis (hodinářství). Výměna baterie v MSC-HR10/20: 1. Otočte MSC-HR10/20 spodním krytem nahoru. 2. Použijte malý šroubovák pro vyšroubování čtyřech šroubů, které drží kryt ve správné pozici.

8 3. Oddělejte spodní kryt a dejte jej stranou. 4. Pomocí tenkého tupého nástroje (např. kancelářské sponky), odjistěte svorku baterie, která je zaháknutá proti uvolnění. 5. Prsty vyndejte baterii. 6. Vložte novou baterii na její místo +polem nahoru 7. Zajistěte svorku baterie. 8. Pomocí šroubů připevněte spodní kryt. DŮLEŽITÉ: Po výměně baterie je důležité provést nastavení Uživatelského profilu. Výměna baterie v Snímači TF: 1. Nalezněte prostor na zadní straně pásu, kde je uložena baterie. 2. Pomocí mince a otočením proti směru hodinových ručiček odjistěte kryt baterie, tak jak je zobrazeno níže. 3. Pomocí prstů vyjměte starou baterii. 4. Vložte novou baterii +polem nahoru. 5. Vložte zpátky kryt baterie a pevně jej zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček. DŮLEŽITÉ: Baterie musíte zlikvidovat v souladu s místním nařízením o likvidaci škodlivého odpadu. Baterie jsou velice nebezpečné, pokud je spolknete. Proto je odkládejte a skladujte mimo dosah dětí. Jestliže dítě spolkne baterii, okamžitě kontaktujte lékaře. Použité baterie nesmí být dobíjeny, nebo jiný způsobem oživovány, rozebírány, dávány do ohně nebo zkratovány. 7.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ Pro zajištění co nejlepší a maximální využití tohoto zařízení, věnujte pozornost následujícím řádkům: Na konci každého tréninku MSC-HR10/20 a Snímač TF důkladně vyčistěte. Nikdy je neukládejte mokré. Používejte jemný lehce navlhčený hadr. Nepoužívejte drsné nebo žíraviny obsahující čistidla, která mohou způsobit poškození plastů. Vyvarujte se mačkání tlačítek mokrými prsty, pod vodou nebo za hustého deště, které může způsobit proniknutí vlhkosti do elektrických obvodů přístroje. Neohýbejte nebo nekruťte s přenosovou částí Snímače TF. Nevystavujte přístroj nadměrnému zatížení, otřesům, prachu, teplotním změnám nebo vlhkosti. Nikdy nenechávejte přístroj dlouhou dobu na přímém slunci. Takovéto zacházení může mít za následek selhání. Nezaměňujte součástky přístroje. Toto může mít za následek zaniknutí záruky a způsobit poškození přístroje. Základní jednotka neobsahuje součástky, které byste si mohli opravit sami. Vyvarujte se poškrábání LCD displeje tvrdými předměty, které jej může poškodit. Vyndejte baterie z přístroje, pokud jej nechcete delší dobu používat. Pokud se chystáte vyměnit staré baterie, vyměňte je pouze za nové. 7.1 VODNÍ A OUTDOOROVÉ AKTIVITY MSC-HR10/20 je vodotěsný do 30m. Snímač TF je voděodolný a není vhodný pro vodní aktivity. Prohlédněte si následující tabulku pro více informaci a možnosti použití. Déšť, cákání apod. Sprchování Plavání v mělkých vodách Skoky do vody, surfování, vodní sporty Šnorchlování, potápění 30m / 100ft V POŘÁDKU V POŘÁDKU V POŘÁDKU NE NE Udržujte MSC-HR10/20 vodotěsný! Vyvarujte se kontaktu s chemickými látkami a rozpouštědly (benzín, chlór, parfémy, alkohol, lak na vlasy apod.).

9 Po vodních aktivitách základní jednotku opláchněte a vysušte. Základní jednotku ani snímač nevystavujte horku. 8.0 SPECIFIKACE HODINY Formát času: Formát datumu: Formát roku: Budík: STOPKY Stopky: Rozlišení: *Počítadlo LAP: CVIČEBNÍ PROFIL Čas na zahřátí: Čas cvičení: Čas na odpočinek: 12h/24h DD/MM nebo MM/DD (automatický kalendář) jeden 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 1/100 sek. 44 dílčích úseků 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 5, 10, 15 nebo 0 min 99:59:59:99 (HH:MM:SS) 5, 10, 15 nebo 0 min FUNKCE DISPLEJE Signalizace TF: zvuková a vizuální Signalizace TF: tepů za minutu Dolní hranice TF: tepů za minutu Horní hranice TF: tepů za minutu Spotřeba kalorií: 0 9,999 kcal % spáleného tuku: 0 99% PŘENOS Min. vzdálenost: Max. vzdálenost: VODOTĚSNOST MSC-HR10/20: Snímač TF: BATERIE MSC-HR10/20: Snímač TF: 62,5cm 80cm se slabými bateriemi může být nižší 100ft (30m) bez mačkání tlačítek voděodolné 1xCR2032 3v lithiova baterie 1xCR2032 3v lithiova baterie PRACOVNÍ PODMÍNKY Pracovní teplota: 5 C 40 C Skladovací teplota: -20 C 70 C *Pouze HR OMEZENÁ ZÁRUKA Dva roky záruka: vztahuje se na MSC-HR10/20 a Snímač TF (vyjma baterií) Jestliže byl MSC-HR10/20 nebo Snímač TF poškozen během běžného použití, budou zdarma vyměněny za nové. Záruční oprava bude provedena firmou CatEye, přístroj vraťte v místě nákupu. 11. NÁHRADNÍ DÍLY

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1

CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 CZ IN 2714 Sporttester insportline Core NÁVOD NA POUŽITÍ CZ 1 OBSAH Přehled Funkce a shrnutí 3 Tlačítka a funkce 4 Rychlý start Jak používat hrudní pás 5 Výběr tréninkové zóny 6 Čas Nastavení času 7 Cvičení

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito 1 Uživatelská příručka k systému evito Dobrý den, vážený kliente/klientko služby evito, vítáme vás u krátkého instalačního návodu služby. Na její zprovoznění

Více

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD430DW Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky,

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu

PM 15 / PM 16. z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu PM 15 / PM 16 CZ z Návod k použití Zařízeni na měření pulsu BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU

TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU TAG Heuer PROFESSIONAL TIMING PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ ČASU OSOBNÍ BEZDRÁTOVÝ ČASOMĚRNÝ SYSTÉM CHRONOSPLIT HL 640 ZKRÁCENÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1, 10/2005 1. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ CHRONOSPLIT HL 640... 2 2.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Otočný krokovač Výr. Číslo. 1497. Návod k použití

Otočný krokovač Výr. Číslo. 1497. Návod k použití Otočný krokovač Výr. Číslo. 1497 Návod k použití Varování Pročtěte si jako první! Jednou z největších výhod tohoto krokovače je posíleno jádro na zlepšení rovnováhy pro celkové silnější, pružnější tělo.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W CZ 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor - uživatelská příručka

ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor - uživatelská příručka ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor Uživatelská příručka Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Pro koho je váha určena... 3 Důležité upozornění pro uživatele... 4 Přehled ovládacích tlačítek...

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků. IN 2391 ROTANA Digital - posiluje vnitřní a vnější šikmé svaly, které jsou stabilizátory pro tělo - pomáhá vytvarovat pas a tónovat svaly nohou - kompaktní a lehký, jednoduše skladovatelný Návod na použití

Více