Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze CICLO Master 434/436M"

Transkript

1 Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben na bázi nejmodernějších integrovaných obvodů. Two in one system umožňuje použití cyklocomputeru na dvou různých kolech s možností rozlišení hodnot pro každé kolo zvlášť. Čtěte pozorně následující návod k použití. CM434/436M je odolný vůči stříkající vodě. Obsah krabičky : 1. Ciclomaster CM434/436M 2. držák na řídítka s přiímačem 3. vusílač s upevňovacími pásky 4. magnet na výplet kola 5. 2ks gumové proužky podložky 6. baterie 3V typ CR kryt baterie 1. Montáž Upevněte držák na řídítka, tak aby šipka směřovala vpřed. Tahem oddělte části držáku od sebe (obr. A). Sejměte ze spodní části držáku ochrannou fólii, přiložte na řídítka a za pomoci odpovídajícího O kroužku zasazeného do výstupků (obr. B) připevněte tento díl na řídítka (obr.c). Vysílač upevněte na pravé části vidlice (obr.2.) Plastovými pásky lehce připevněte senzor na vnitřní stranu vidlice (obr.3.) Přišroubujte magnet na jeden z drátů výpletu kola, tak aby vzdálenost mezi magnetem a senzorem byla 1-3mm (obr.4.). Po nastavení pevně utáhněte plastové pásky a přesahující konce ustřihněte. 2. Montáž držáku kadence (zvláštní příslušenství) Umístěte drřák přístroje na řídítka v požadované pozici (obr.1 šipka). Pokud je to potřeba použijte gumové proužky na vyrovnání různého průměru řídítek. Umístěte kabeláž se dvěma senzory (měření kadence (1) a měření rychlosti (2). Vzdálenost mezi magnetem a snímačem nesmí být větší než 3mm. 3. Příprava Instalace/výměna baterie : opatrně otočte kryt baterie plochým šroubovákem nebo mincí až se úplně uvolní. Vložte lithiovou baterii CR 2032 plus pólem nahoru. Mírným tlakem a otočením krytku baterie opatrně uzavřete. Displej by měl zobrazovat Jestliže se nezobrazí nic nebo nesmysly stlačte resetovací tlačítko AC umístěné zezadu přístroje. 1

2 4. Všeobecně Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Displej umožňuje přepínat cyklicky tři módy zobrazení, v levém horním rohu kolo 1, kolo 2 a necyklistický režim. V necyklistickém režimu se nezobrazuje údaj o rychlosti lze dokoupit pásek na ruku a používat CM434/436M mimo kolo. Volba se provede současným stiskem obou tlačítek a uvolněním nejdříve levého a potom pravého tlačítka. CM434 nulování denních ujetých kilometrů se provede současným přidržením obou tlačítek déle než 5 vteřin nejlépe před začátkem nové trasy.tímto se také provede nastavení aktuální nadmořské výšky na hodnotu domácí nadmořské výšky. Vymazání všech hodnot se provede vyjmutím baterie nebo stiskem tlačítka AC na zadní straně přístroje. CM436 správné hodnoty MAX, prům hodnot jsou zobrazovány pouze v případě zapnutého záznamu dat ( viz kap. 7). Po spuštění záznamu dat jsou všechny denní hodnoty vynulovány a aktuální nadmořská výška je nastavena na hodnotu domácí nadmořské výšky. Vymazání všech hodnot zapamatovaných v paměti přístroje se provede současným přidržením obou tlačítek a stiskem tlařítka AC na zadní straně přístroje vymazání bude chvíli trvat. 5. Základní nastavení Volba kola 1 nebo 2 se provede současným stiskem obou tlačítek a uvolněním nejdříve levého a potom pravého tlačítka. Pomocí tlačítek zobrazte na displeji DST. Přidržte levé tlačítko 3 vteřiny. Denní vzdálenost 1 nebo 2 Počáteční hodnota = 0 km Minimální hodnota = 0,00 km Maximální hodnota = 999,9 km Zde je možno nastavit plánovanou denní vzdálenost podle mapy nebo průvodce. 5.1 Nastavení obvodu kola 1 nebo 2 : Počáteční hodnota = 2080mm Rozsah nastavení : mm Pravým tlačítkem se mění hodnota a levým se volí další číslice. Nastavení je nutné po výměně baterie Velikost kola Obvod kola 650 x 20C x 1, x 1, x 20C x 2, x 25C x v milimetrech (viz obr. ) Obvod kola můžete nastavit podle tabulky. Způsob měření obvodu kola: Udělejte značku ( křídou ) na obvodu kola v místě kde stojí na zemi.popojeďte přesně o jedno otočení kola dopředu (pro správné měření zkontroluje tlak v pneumatice před jízdou!! ) a udělejte další značku na zemi. Změřená vzdálenost obou značek je rovna obvodu kola 5.2 Nastavení celkové ujeté vzdálenosti 1 nebo 2 Rozsah nastavení : km Pravým tlačítkem měníte hodnotu na blikající pozici (urychlení změn se provede přidržením pravého tlačítka více než 2 vteřiny ),přechod na další číslici pomocí levého tlačítka Společná nastavení pro kolo 1 a 2 Změna se provádí pravým tlačítkem a potvrzení výběru s přechodem na další levým tlačítkem 2

3 Volba jednotek rychlosti a vzdálenosti Zde je možno zvolit jednotky měření vzdálenosti (km/míle), rychlosti (km/h nebo míle/hod) a nadmořské výšky (m/stopa) Volba jednotek teploty Minimální hodnota = -19ºC nebo -2ºF Maximální hodnota = 60ºC nebo 140ºF Zde je možno zvolit jednotky měření teploty ºCelsia nebo ºFahrenheita. Měření rychlosti šlapání (Kadence) (nutné přídavné čidlo) Zapnutí/vypnutí pravým tlačítkem. Blikající symbol C znamená, že měření rychlosti šlapání je vypnuto. Přechod do normálního režimu se provede stiskem levého tlačítka nebo automaticky po 4.minutách. Nastavení nadmořské výšky Pomocí tlačítek zobrazte na displeji symbol. Přidržte levé tlačítko 3 vteřiny a objeví se následující zobrazení.. Rozsah nastavení 9999m m Pro přesné nastavení nadmořské výšky je potřeba znát přesnou nadmořskou výšku míst kde se nacházíme (mapa, rozcestníky,geodetické značky). Pomocí pravého tlačítka si volíte hodnotu a levým potvrzujete a přecházíte na další číslici. Na první pozici lze vybrat znaménko mínus, pokud to není potřeba volte 0. Nastavení domácí nadmořské výšky CM434/436M je vybaven barometrickým měřením nadmořské výšky s teplotní kompenzací. Tento údaj je důležitý pro přesné měření nadmořské výšky, protože vlivem počasí a tlaku vzduchu hodnota zobrazované nadmořské výšky kolísá v průběhu dne. Zjistěte nadmořskou výšku místa kde se nejčastěji zdržujete (bydliště, turist.chata ) a tuto výšku uložte jako domácí. Po správném nastavení domácí nadmořské výšky (v místě delšího pobytu) je po stisku obou tlačítek (déle než 5 vteřin, začátek nové trasy) tato hodnota přenesena do aktuální zobrazované nadmořské výšky. Poznámka pokud je tato hodnota nastavena na pak se pro měření bere hodnota aktuální nadmořské výšky. Přenos dat do počítače ( pouze model CM436MM) Současným stiskem obou tlačítek se spustí přenos dat do PC. Během přenosu dolní displej počítá od 0 do 100% přenesených dat. K propojení s PC je nutný program HACTRONIC nebo CICLOTOUR a propojovací interface. Přechod do normálního režimu se provede stiskem levého tlačítka nebo automaticky po 4.minutách. Nastavení hmotnosti Pro výpočet výkonu (watt) je potřeba nastavení hmotnosti (hmotnost cyklisty včetně kola a výstroje). Pomocí tlačítek zobrazte na displeji P a přidržte levé tlačítko 3 vteřiny. 3

4 Zobrazí se W Přednastavená hodnota = 75kg Minimální hodnota = 0 kg Maximální hodnota = 199 kg Přechod do normálního režimu se provede stiskem levého tlačítka nebo automaticky po 4.minutách. Nastavení času a data Pomocí tlačítek zobrazte na displeji údaj času a přidržte levé tlačítko 3 vteřiny. Nastavení hodin Začne blikat nastavovaná hodnota. Pravým tlačítkem navolte správnou hodnotu hodin a potvrďte levým tlačítkem. Následuje nastavení minut stejným postupem. Rozsah nastavení = 00:00-23:59 (24 hod. cyklus) nebo 00:00-12:59 AM/PM (Blikající dvojtečka znamená AM a trvale svítící PM) Nastavení měsíce a dne Rozsah nastavení dne = 1 31 Rozsah nastavení měsíce = 1-12 Nastavení roku Rozsah nastavení = Volba 12/24 hod cyklu po zvolení 12 hod cyklu blikající dvojtečka znamená AM a stále svítící znamená PM Přechod do normálního režimu se provede stiskem levého tlačítka nebo automaticky po 4.minutách. Tímto je CM 434 / 436M připraven k provozu. 6. Používání Pokud CM434/436M nepřijímá žádné impulsy (s čidla na kole nebo tlačítek) déle než 5 min dojde k automatickému přepnutí do úsporného režimu, kdy jsou zobrazovány pouze hodiny. Pokud se začne točit kolo nebo dojde ke stisku tlačítka přejde CM434/436M opět do normálního režimu. Pro prodloužení životnosti baterie vyjměte cyklocomputer z držáku (např. přes noc ). Celkové vynulování CM434/436M (výmaz všech hodnot!!) se provede stiskem resetovacího tlačítka umístěného zezadu (označeno AC ). Přepínání kolo 1, kolo 2 a necyklistický režim Po současném stisku obou tlačítek dojde k cyklickému přepínání í mezi 1, 2 (levý horní roh) a necyklistickým režimem kdy není zobrazován údaj rychlosti. Upozornění: Nepřepínejte za jízdy získáte tak zkreslené údaje 4

5 Popis funkcí Pomocí levého tlačítka jsou funkce přepínány dopředu a pomocí pravého tlačítka dozadu. Všechny funkce (vyjma hodin) se spouští a zastavují automaticky. Cyklocomputer se spouští po první otáčce kola a zastavuje 4 vteřiny po poslední otáčce kola. Stiskem obou tlačítek na déle než 5 vteřin se nulují hodnoty MAX, DST, TM, AVS a pro 1 nebo 2 podle zobrazení na displeji ( u modelu CM 436M se tímto spouští záznam dat do paměti (bliká symbol hor vlevo dole na displeji), opětovným stiskem obou tlačítek déle než 5 vteřin se zastaví záznam dat ). Okamžitá rychlost na displeji SPD Rozsah měření km/h CM434/436M zobrazuje okamžitou rychlost pro zvolené kolo 1 nebo 2. Šipky a zobrazují zda okamžitá rychlost je nižší nebo vyšší než průměrná rychlost. Symbol znamená, že okamžitá rychlost je shodná s průměrnou rychlostí. Denní ujetá vzdálenost na displeji DST Rozsah měření 0-999,99km 1. denní ujetá vzdálenost na zvoleném kole 1 nebo 2 Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se DAY km - denní ujetá vzdálenost na zvoleném kole 1 nebo denní součet vzdáleností ujetých na obou kolech Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí SUM DAY km - denní součet vzdáleností ujetých na obou kolech. 3. celková ujetá vzdálenost na zvoleném kole Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí TOT km celková ujetá vzdálenost na zvoleném kole. 4. celkový součet kilometrů ujetých na obou kolech Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí TOT SUM km celkový součet kilometrů ujetých na obou kolech Aktuální nadmořská výška na displeji je zobrazen symbol Displej zobrazuje na základě tlaku vzduchu hodnotu aktuální nadmořskou výšku s rozlišením 1m. Rozsah měření = m 1. zdolané převýšení směrem nahoru Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se a zvolené kolo 1 nebo 2 bliká vlevo nahoře, dole se zobrazí DAY. Údaj na displeji zobrazuje zdolané převýšení směrem nahoru. Rozsah měření = m 5

6 2. součet zdolaného převýšení směrem nahoru na obou kolech Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí SUM DAY součet zdolaného převýšení směrem nahoru na obou kolech. Rozsah měření = m 3. zdolané převýšení směrem dolů Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí a zvolené kolo 1 nebo 2 bliká vlevo nahoře, dole se zobrazí DAY. Údaj na displeji zobrazuje zdolané převýšení směrem dolů. Rozsah měření = m 4. celkové zdolané převýšení směrem nahoru Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí a zvolené kolo 1 nebo 2 bliká vlevo nahoře, dole se zobrazí TOT. Údaj na displeji zobrazuje celkové zdolané převýšení směrem nahoru. Rozsah měření = m (první číslice 9 se zobrazí na horním displeji) 5. součet celkového převýšení směrem nahoru na obou kolech Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí a dole se zobrazí TOT SUM. Údaj na displeji zobrazuje součet celkového zdolaného převýšení směrem nahoru na obou kolech. Rozsah měření = m (první číslice 9 se zobrazí na horním displeji) 6. maximální nadmořská výška Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí MAX DAY. Údaj na displeji zobrazuje maximální denní dosaženou nadmořskou výšku. Aktuální stoupání / klesání Tato funkce umožňuje sledovat velikost aktuálního stoupání/klesání v % podle toho zda se pohybujete nahoru ( ) nebo dolů ( ). Rozsah měření = 0 99 % Upozornění:technická prodleva pro správné zobrazení směru stoupání/klesání je cca m od začátku stoupání/klesání. 1. Průměrné denní stoupání Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se AV DAY pro zvolené kolo 1 nebo 2 (bliká vlevo nahoře) údaj zobrazující průměrné denní stoupání. Rozsah měření = 0 99 % 2. Průměrné denní klesání Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí AV DAY a údaj na displeji zobrazuje průměrné denní klesání. Rozsah měření = 0 99 % 6

7 3. Maximální stoupání Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí MAX DAY a údaj na displeji zobrazuje maximální denní stoupání. Rozsah měření = 0 99 % 4. Maximální klesání Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí zobrazuje maximální denní klesání. Rozsah měření = 0 99 % MAX DAY a údaj na displeji Aktuální rychlost stoupání / klesání (variometrické funkce) Tato funkce zaznamenává aktuální rychlost stoupání/klesání na displeji se zobrazí SPD a nebo.tato funkce je použitelná pro cyklisty, lyžaře, běžkaře, turisty kdy na základě rychlosti stoupání/klesání se dá vypočítat doba potřebná k výstupu nahoru / sestupu dolů. Upozornění:technická prodleva pro správné zobrazení směru stoupání/klesání je několik vteřin od začátku stoupání/klesání. průměrná rychlost stoupání Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se AV DAY pro zvolené kolo 1 nebo 2 (bliká vlevo nahoře) údaj zobrazující průměrnou rychlost stoupání. Rozsah měření = m/h (ve 100 metrových krocích) Průměrná rychlost jízdy Zobrazení na displeji SPD AV. Rozsah měření = km/h Poznámka: V cyklistickém režimu výškoměr připočítává každých 5 m. V necyklistickém režimu připočítává kontinuálně. 1. Suma průměrná rychlost během dne na obou kolech Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se SPD AV SUM DAY. Údaj na displeji udává průměrnou rychlost dosaženou běhen dne na obou kolech. Rozsah měření = km/h 2. Maximální rychlost během jízdy Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí SPD MAX DAY pro zvolené kolo 1 nebo 2 (bliká vlevo nahoře) údaj zobrazující maximální rychlost během jízdy Rozsah měření = km/h 3. Maximální rychlost během jízdy (rychlejší kolo) Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí SPD MAX DAY a blikající 1 nebo 2 podle toho na kterém kole byla dosažena vyšší rychlost Rozsah měření = km/h 7

8 Měření teploty Pomocí tlačítek zvolte na displeji TMP. Rozsah měření = -19ºC - +60ºC 1. Minimální teplota během dne Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se TMP. Údaj na displeji udává minimální teplotu během dne. Rozsah měření = -19ºC - +60ºC 2. Maximální teplota během dne Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí TMP. Údaj na displeji udává maximální teplotu během dne. Rozsah měření = -19ºC - +60ºC Aktuální výkon Pomocí tlačítek zvolte na displeji P, kde se zobrazuje aktuální výkon (Watt). Rozsah měření = W (ve 20W krocích) 1. Průměrný výkon Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se AV DAY pro zvolené kolo 1 nebo 2 (bliká vlevo nahoře) údaj zobrazující průměrný výkon. Rozsah měření = W 2. Maximální výkon Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí MAX DAY pro zvolené kolo 1 nebo 2 (bliká vlevo nahoře) údaj zobrazující maximální výkon. Rozsah měření = W Poznámka: Zobrazovaný výkon je pouze přibližný. Měření je přepočítáváno s ohledem na průměrné tření, k dobrým podmínkám na cestě a nastavenou hmotností. Výkon může být měřen přesněji při stoupání ( přesnost ±20W, při ostrém větru se může měření odlišovat od skutečného výkonu). Jestliže je cesta rovná, tak průměrný výkon je měřen s přesností ±40W. V průběhu klesání je výkon roven 0. Hodiny Zobrazení aktuálního času 12/24 hod. cyklus. Po zvolení 12 h cyklu, blikající dvojtečka indikuje AM a trvale svítící PM. 8

9 1. Datum Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se DAY. Zobrazení dne a měsíce. 2. Rok Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí aktuální rok. Denní doba jízdy Pomocí tlačítek zvolte na displeji SPD TM. Údaj na displeji zobrazuje čas strávený jízdou. Počitadlo času se spouští po první otáčce kola a zastavuje 4 vteřiny po poslední otáčce kola. Rozsah měření = 0 999:59h 1. Denní součet doby jízdy na obou kolech Přidržte pravé tlačítko 3 vteřiny a zobrazí se TM SUM DAY. Hodnota na displeji udává denní součet doby jízdy na obou kolech. Rozsah měření = 0 999:59h 2. Doba jízdy na zvoleném kole Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí TM TOT. Hodnota na displeji udává denní dobu jízdy na zvoleném kole 1 nebo 2. Rozsah měření = 0 999:59h 3. Celkový součet doby jízdy na obou kolech Dalším stiskem pravého tlačítka se zobrazí TM TOT SUM. Hodnota na displeji udává celkový součet doby jízdy na obou kolech. Rozsah měření = 0 999:59h Rychlost šlapání Měření rychlosti šlapání vyžaduje přídavnou sadu která umožní toto měření. Rozsah měření = otáček/min. 7. Popis paměti CM436M: CM436M je vybaven pamětí do které lze uložit 64hodin záznamu dat (vzorkování 20 vteřin) takto zapamatovaná data lze pomocí interfejsu přenést do počítače, zobrazit je a dále zpracovávat. Po dosažení 64 hodin záznamu jsou data zapisována od začátku paměti a přepisují původní data.záznam dat se spouští ( na displeji indikováno blikajícím symbolem hor) a zastavuje ručně pomocí současného stisku obou tlačítek déle než 5 vteřin. Pokud je záznam spuštěn na dobu kratší než 5minut nejsou do paměti zaznamenána žádná data!! V průběhu záznamu dat nepřepínejte mezi kolem 1 a 2 nesprávná data uložená do paměti. Přenos dat do počítače viz základní nastavení bliká na displeji PC 9

10 8. Výměna baterie v CM 434/436M : Před výměnou baterie si poznamenejte DST, TOT DST (celkovou ujetou vzdálenost) a nastavený obvod kola. Po vyjmutí baterie si přístroj pamatuje tyto hodnoty max. 15 vteřin. Pro demontáž krytu baterie použijte minci. Vyměňte starou baterii a vložte novou lithiovou 3V baterii CR-2032 ( pozor na polaritu!! ). Použitou baterii nevyhazujte mezi domovní odpad! 8.1 Výměna baterie ve vysílači : Ve vysílači je použita 12V baterie typ E23A/MS21/V23. Výměna se doporučuje cca 1x ročně (nebo když CM434/436M ukazuje nepřesně). Odšroubujte kryt baterie na horní straně vysílače a vyměňte baterii za novou (pozor na polaritu, + pólem nahoru). Krytku baterie opatrně utáhněte. Použitou baterii nevyhazujte mezi domovní odpad! 9.0 Řešení problémů : Závada Možné řešení chybné nebo žádné zobrazení na displeji stiskněte resetovací tlačítko AC na zadní straně CM 434/436M CM 434/436M nereaguje na zkontrolujte baterii tlačítko vyměňte baterii POZOR: stiskem resetovacího tlačítka AC vymažete všechny hodnoty a nastavení!! nezobrazuje rychlost zkontrolujte pozici čidla na vidlici a magnetu zkontrolujte baterii ve vysílači zkontrolujte správné usazení CM434/436M v držáku zkontrolujte nastavený obvod kola rychlost je příliš velká nebo malá zkontrolujte nastavený obvod kola zkontrolujte volbu km/h nebo mil/h Záruční podmínky : Na přístroj Ciclomaster CM434/436M se vztahuje 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na baterii. Záruka je platná v případě zacházení s přístrojem dle návodu. Vadný přístroj (včetně veškerého příslušenství) zašlete spolu s kopií dokladu o koupi a popisem závady na adresu svého prodejce. Před odesláním přístroje znovu přečtěte a zkontrolujte případné možnosti poruch. V případě uznání záruky bude vyměněný nebo opravený přístroj vrácen bezplatně poštou. V případě neuznání záruky nebo pozáruční opravy budou účtovány servisní náklady, poštovné a balné spojené s vyřešením reklamace. Žádná část této příručky nesmí být v jakékoli formě reprodukována bez písemného povolení firmy PELL S s.r.o. 10

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU BC 13HRM Návod k použití Cyklistický komputer s měřičem pulsu VLASTNOSTI Aktuální hodnota pulsu (znak srdce), průměrná rychlost (AVS) 0-99,9km/h nebo m/h (míle/hodina), maximální rychlost (MXS) 0-99,9km/h

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W 1 OBSAH ÚVOD... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 CHARAKTERISTIKA DISPLEJE... 5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 6 OBVOD KOLA... 6 MONTÁŽ DRŽÁKU... 6 MONTÁŽ

Více

Návod k obsluze CM 4.4A

Návod k obsluze CM 4.4A Návod k obsluze CM 4.4A Blahopřejeme k Vašemu výběru! Stal jste se majitelem vysoce přesného bezdrátového elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.4A. Tento přístroj je vyroben nejmodernějšími postupy

Více

JS-217 cyklocomputer ID: 28274

JS-217 cyklocomputer ID: 28274 JS-217 cyklocomputer ID: 28274 1. Tachometr 2. Senzor 3. Magnet FUNKCE 8 funkcí: - rychlostní komparátor (A) - zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B) - automatické skenování (C) - upravený obvod

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Návod k obsluze CM 4.3A

Návod k obsluze CM 4.3A Návod k obsluze CM 4.3A Blahopřejeme! Stal jste se majitelem vysoce přesného elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.3A. Tento přístroj je vyroben na bázi nejmodernějších integrovaných obvodů. Je odolný

Více

CYKLISTICKÝ COMPUTER

CYKLISTICKÝ COMPUTER NÁVOD K OBSLUZE CYKLISTICKÝ COMPUTER Obj. č.: 85 60 14 Obsah Strana ÚVOD... 2 VÝMĚNA BATERIÍ... 2 INSTALACE VYSÍLAČE... 3 MONTÁŽNÍ SPONA... 3 COMPUTER... 4 NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL... 4 VOLBA MEZI MÍLEMI

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 02 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky

Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky 2 Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz Česky OSH Montážní příslušenství 01. Montáž držáku () 02. Montáž držáku () 03. Montáž snímače rychlosti () 04. Montáž snimače rychlosti a

Více

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost VÍTEJTE Děkujeme, že jste si zakoupili Bontrager cyklokomputer Trip. Doufáme, že vám poskytne mnoho šťastných kilometrů. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta roky. Náhradní

Více

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 1.Nastavení hlavní jednotky...6 1. Instalace hlavní jednotky 2. Základní režimy displeje 2. Funkce talčítek...8 1. V Data Setting Mode 2. V General

Více

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky.

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterie... 4 Připevnění držáku počítače k řídítkům...

Více

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 72 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Návod k obsluze CM 4.2

Návod k obsluze CM 4.2 Návod k obsluze CM 4.2 Blahopřejeme! Stal jste se majitelem vysoce přesného elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.2. Tento přístroj je vyroben na bázi nejmodernějších integrovaných obvodů. Je odolný

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších

Více

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD410DW Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Design. Model. ALOHA Výr. č.: 03007. DOTS Výr. č.: 03006 SWEETY EYE EVIL HERBIE SKULL. Ja ký vz hl ed se líb í to bě? Tak rozmanitý jako Ty.

Design. Model. ALOHA Výr. č.: 03007. DOTS Výr. č.: 03006 SWEETY EYE EVIL HERBIE SKULL. Ja ký vz hl ed se líb í to bě? Tak rozmanitý jako Ty. Jezděte stylově CZ Design Model Tak rozmanitý jako Ty. S nejlepším tachometrem ve stylovém designu předvedeš na kole, kdo jsi. Ulov si svého favorita ze široké stylové nabídky a užívej si od této chvíle

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 72 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE72 s barevným displejem, která patří

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ. Před uvedením přístroje do provozu si pročtěte návod k použití ELEKTRONICKÁ VODOVÁHA. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ. Před uvedením přístroje do provozu si pročtěte návod k použití ELEKTRONICKÁ VODOVÁHA. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ ELEKTRONICKÁ VODOVÁHA CZ Před uvedením přístroje do provozu si pročtěte návod k použití Obsah 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Použití a princip

Více

Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+

Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ OBSAH Úvod..................................................... strana 4 Součásti................................................... strana 6 Instalace..................................................

Více

Návod k obsluze. Výrobce

Návod k obsluze. Výrobce Nabíječ SCD 300 Návod k obsluze Výrobce TEMA Technika pro měřeni a automatizaci spol. s r.o. Tehovská 1290/64 100 00 Praha 10 tel./fax 274 783 375 e-mail:tema_sro@iol.cz soft.verze 1.4 datum vydání 11.11.2003

Více

1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod.

1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod. 1 Úvodní text a obsah balení 1.1 Úvodní text Gratulujeme Vám k zakoupení produktu Sigma Sport. Pro správné pochopneí ovládání Sigma ROX 8.0 si důkladně přečtěte tento návod. Sigma ROX 8.0 je multifunkční

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al. Provozní manuál

Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al. Provozní manuál Měřič tloušťky vrstvy GL-2B Fe&Al Provozní manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál. Cena za tento výrobek zahrnuje také recyklační poplatek. Obsah: 1.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green

Návod k použití. Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách. FL 500HV-G FLG 500HV-G Green Návod k použití Horizontální a vertikální laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G FLG 500HV-G Green OBSAH DODÁVKY Laser se sklony ve 2 osách FL 500HV-G, přijímač FR 45 s upínací svěrou, dvojcestné rádiové

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství Obsah Součásti Montáž základny (A) Montáž základny (B) Montáž snímače rychlosti (C) Montáž snímače rychlosti a magnetu Montáž snímače frekvence šlapání Montáž snímače frekvence šlapání a magnetu Obvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz

NR280P CLOCKRADIO. Návod k obsluze. Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz Návod k obsluze cz Dovoz/Distribuce: www.neoxgroup.cz 1. Využi NR280P je určen pro použi jako rádio s budíkem. NR280P je vybaven funkcemi FM rádia, projekčními funkcemi a disponuje vestavěnou lampou. Rovněž

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Prosím, uložte si tyto informace i pro další případné použití. Obsah 1. Úvod... 1 2. Popis... 2 3. Funkce... 2 3.1. Příjem časového signálu... 2

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití

Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití G9000 Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití Návod na použití bezdrátové alarmové jednotky Přístroj pracuje jako vzdálený displej záznamového teploměru G0841W nebo G0841MW

Více

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Příručka pro uživatele Přednosti jednotky:

Příručka pro uživatele Přednosti jednotky: Příručka pro uživatele Přednosti jednotky: Snadná rozšiřitelnost na 12 okruhů pomocí zásuvných modulů 3 programy zavlažování zahrnující: - Kalendářní a denní intervaly, liché a sudé dny - Provozní dobu

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Přednosti jednotky: Snadná rozšiřitelnost na 12 okruhů pomocí zásuvných modulů 3 programy zavlažování zahrnující: - Kalendářní a denní intervaly, liché a sudé dny - Provozní dobu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu evolve sport Uživatelská příručka Náramkové hodinky evolve sport s měřičem srdečního tepu (pulzu) Děkujeme vám za zakoupení multifunkčních hodinek evolve sport.

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Návod k použití. 2-kanálový-teploměr FT 1300-2

Návod k použití. 2-kanálový-teploměr FT 1300-2 Návod k použití 2-kanálový-teploměr FT 1300-2 1 PRVKY OBSLUHY 1) Připojení teplotního čidla 1 K-Type 2) Připojení teplotního čidla 2 K-Type 3) Displej 4) Tlačítko zapnutí / vypnutí 5) Osvětlení pozadí

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více