Úloha marketingu v řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha marketingu v řízení podniku"

Transkript

1 Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování

2 Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace CÍL PROPAGACE na základě předávaných informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací procesy zákazníků v návaznosti na etapu životního cyklu FORMY PROPAGACE : Reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, sponzoring.

3 Životní cyklus produktu a komunikace Slovo REKLAMA vzniklo z latinského reklamare znovu křičeti. Řadu způsobů nabídky zboží známe již ze středověku a starověku. Reklamním prostředkem byl vývěsní štít se znázorněním symbolů řemesel či obchodu, nápisy podél obchodních cest, na stěnách domů, kde se cokoliv prodávalo. Dnešním ekvivalentem jsou různé upoutávky před prodejnami, nákupními centry apod.

4 Životní cyklus produktu a komunikační kampaň Účinná komunikační kampaň předpokládá, že se dostane k těm pravým adresátům, ke správné cílové skupině. Jednotlivá média jsou různě drahá a náklady jsou závislé na tom, jak velká je cílová skupina, kterou chceme oslovit, jak často je inzerce opakovaná, jaká je velikost inzerátu, jak navazuje na ostatní aktivity komunikačního mixu.

5 Životní cyklus produktu a komunikační kampaň V návaznosti na fáze životního cyklu produktu se používá zpravidla: Imageové kampaně Produktové kampaně Sales promotion kampaně Zvací a upomínací kampaně Internetové kampaně

6 Životní cyklus produktu a komunikační kampaň Imageová kampaň - cílem kampaně je komunikací se zákazníkem posílit image producenta (dealera, distributora, prodejce) produktu a dále vlastního produktu Imageová kampaň se zpravidla spojuje a provazuje informačním sdělením s dalšími komunikačními kampaněmi Imageová kampaň je v čase průběžná a nikdy nekončící u úspěšných, efektivních a konkurenceschopných firem : Proč zvolit T-Mobile? T-Mobile - spolehlivost, jednoduchost, inspirace 103 milióny zákazníků v rámci celosvětové komunikační sítě T-Mobile využívají výhod silné mezinárodní skupiny pro své individuální potřeby. Staňte se jedním z nich!

7 Imageová kampaň Imageová kampaň se skládá zpravidla z : 1/ odborné imageové kampaně a 2/ zákaznické imageové kampaně Odborná imageová kampaň zahrnuje: prezentace na odborných výstavách a veletrzích, odborné PR články v odborném tisku, odborné videofilmy a instruktážní filmy, prezentace pro pozvané odborníky Zákaznická imageová kampaň je založena na: budování image značky produktu budování vnímání konkurenčních výhod, posílení vnímání užitků a prospěšností výrobku pro kupujícího, zákazníka a spotřebitele. O2 - Stále spolu Zvolte si, jak dlouho chcete zdarma volat a posílat zprávy na jedno číslo bez omezení.

8 Produktová kampaň Cílem kampaně je prezentovat v rámci komunikace se zákazníkem informace o hodnotách konkurenčních výhod nabízeného produktu, užitcích plnících očekávání zákazníků a doporučení celebrit s nabízeným produktem (novým nebo inovovaným) Sdělení a informace vyjadřují cíl kampaně Produktová komunikační kampaň se dělí zpravidla na: 1/direct marketingovou (mailing, ing, SMS mailing aj.) zacílení na konkrétního zákazníka a tržní segment 2/ PR marketingovou kampaň zaměřenou na otevřené publikum s dílčí specifikací podle nosiče informací

9 Produktová kampaň PR produktová kampaň se podle nosiče informací dělí na: 1/ venkovní ( megabordy, bilbordy, poutače, plakáty, stojanová informace, reklama na dopravních prostředcích a domech, chodící reklama, reklama na lavičkách, reklama na podlahách a schodech atd.) 2/ inzerce a PR texty v tiskových mediích3/ informace prezentované v rozhlase (phone marketing) 4/ informace prezentované v Televizi (Tv marketing) 5/ informace prezentované na videu a DVD (Video a DVD marketing) 6/ informace prezentované elektronickou formou (e-marketing)

10 Sales Promotion kampaň Sales Promotion kampaň je marketingovou komunikační kampaní jak s klíčovými tak i s potenciálními zákazníky Cílem Sales Promotion aktivit a komunikace je: 1/ zařídit, aby náš výrobek byl na nejlepším prodejním místě a prodejci jej chválili 2/ přimět spotřebitele i zákazníka ke zkušební koupi nového nebo inovovaného výrobku 3/ podpořit prodej zavedeného výrobku přidanou pozorností a zvýšit hodnotu jeho značky 4/ zabránit aby na naší podpoře prodeje neparticipovala konkurence

11 Sales Promotion kampaň Pro realizaci Sales Promotion kampaní se používá programů: 1/ POS (Point of Sales) komunikace a aktivity, které mají ovlivnit zákazníka v nejdůležitějším momentu rozhodování o koupi 2/ POP (Point of Promotion), které představují komunika ční prostředky upozorňující na produkt v akci Sales promotion 3/ ISR ( In - Store Reklama ) komunikace, tedy reklamy umístěné v těsném okolí prodejního místa konkrétního produktu prodejní atraktivní odlišující se stojany komunikace 3D technologie komunikace Univers a Univers magnet ( magnet. panely) Roll show (rolety s navinutým pásem komunikace) Promo a ochutnávkové stolky Plaetové ostrovy (paletová a obalová komunikace) Výrazná komunikační regálová čela Prodejní komunikační displaye Komunikační totemy aj.

12 Zvací a upomínací kampaň Cílem zvací komunikační kampaně je pozvání na konkrétní časový interval a médium, kde se bude prezentovat komunikace Cílem upomínací komunikační kampaně je připomenutí konkrétního časového intervalu, kdy se koná konkrétní komunikace nebo aktivita s publikem Informace o zvací a upomínací kampani musí vždy obsahovat časový interval, místo a konkrétní aktivitu Nosičem informace může být cokoliv Komunikačním prostředkem a nástrojem může být cokoliv s efektivitou komunikace se zvoleným publikem

13 Internetová kampaň Cílem internetové kampaně je prezentovat elektronickými komunikačními prostředky informace publiku (komunitě), která upřednostňuje získávání informací po internetu či jinou elektronickou formou Kampaň se orientuje na: obsazení vyhledávačů s prolinkováním na vlastní webové stránky vlastní webové stránky ankety na serverech s významnými klíčovými slovy bannery v internetové síti direct internetový marketing zpětný marketing

14 Komunikace, kampaně a plánování Ke komunikaci se zákazníkem je třeba přistupovat jako k řešení manažerského problému Komunikaci se zákazníkem je třeba plánovat a jednotlivé kampaně synchronizovat. Pro vyhodnocení úspěšnosti a efektivnosti komunikace je nutné používat efektivní zpětnou vazbu

15 Komunikační plán Uskutečnit proces plánování ( připravit komunikační plán) pomáhá ujasnit si cíle a zvážit, které úlohy je možno řešit vnitrofiremně a které je potřeba svěřit agentuře. Přispívá k lepšímu stanovení priorit, výběru průzkumných metod a získávání informací. Proces plánování komunikace : 1. Definování problému 2. Brifing ( úvodní instruktáž) 3. Marketingové cíle 4. Cílová skupina příjemců zpráv 5. Cíle komunikace a působení na chování 6. Výběr médií 7. Kontrola a zpětná vazba

16 Komunikační plán Komunikace je účinná, když : je příjemce vystaven jejímu působení zanechá stopu v paměti příjemce způsobí změnu postoje v požadovaném směru vytvoří v mysli příjemce pozitivní emocionální stopu vyvolává změnu v chování cílové skupiny v požadovaném směru přináší informace, které jsou důležité pro racionální rozhodování spotřebitele

17 Komunikace není všelék Komunikace nemůže napravit to, co není dobré Reklamy soutěží mezi sebou o naši pozornost a my je vnímáme jen selektivně, většiny z nich si nevšímáme Je těžké zjisti, kolik je třeba za reklamu utratit Nejsme si 100% jisti, zda reklama skutečně působí Pokud ji však použijeme správně, můžeme si z krátkodobého i dlouhodobého hlediska zajistit v konkurenčním boji určité výhody ( otázka zní, za jakou cenu). Někdy nám může masivní reklama poskytnout medvědí službu - na základě reklamy je vytvořena poptávka, kterou nemůžeme kapacitně vykrýt a následuje rozhořčení zákazníka i konečného spotřebitele.

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady 3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

PR marketing Centrum dopravního výzkumu

PR marketing Centrum dopravního výzkumu PR marketing Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Srdečně

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL k semináři REKLAMA A MARKETING v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Farmářské centrum VLTAVA, o.s. Organizátor projektu: OS Tatrmani datum konání:

Více

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015

MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 MARKETING 360 & PR 360 E-BOOK LESENSKY.CZ 2015 Úvod... 2 Marketing 360 a PR 360... 3 Marketing 360... 4 Historie marketingu 360... 5 Proč vznikl marketing 360?... 7 Marketing 360 a AIDA... 8 Marketingový

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt Advertising campaign design for selected product Jiří Pechr Plzeň 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více