Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli zápisu pana Jiřího Nauše a Mgr. Jiřího Pernického. Z 31/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Bohdan Mikušek, Mgr. Jan Trčka a Ing. Josef Vrátník. Z 31/03 Zpráva o činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: p. Místecký Z 31/04 Zpráva o činnosti Výboru kultury Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru kultury Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Ing. Brouwerová Z 31/05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Bc. Nesvadba Z 31/06 Zpráva o činnosti Sociálně zdravotního výboru Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Sociálně zdravotního výboru Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: MUDr. Krchňák 1

2 Z 31/07 Zpráva o činnosti Výboru sportu a volného času Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru sportu a volného času Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Mgr. Kardoš Z 31/08 Zpráva o činnosti Výboru pro správu majetku Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro správu majetku Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Ing. Jelínek Z 31/09 Zpráva o činnosti Výboru školství Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru školství Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Mgr. Petroš Z 31/10 Zpráva o činnosti Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: p. Částečka Z 31/11 Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí Zastupitelstva města za rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru životního prostředí Zastupitelstva města za rok T: Ihned Zodp.: Ing. Vrátník Z 31/12 Návrh na přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na rok 2009 dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 2

3 Z 31/13 Návrh na přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti sportu, podprogramu Reprezentace na rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti sportu, podprogramu Reprezentace na rok 2009 dle upraveného návrhu. Ing. Skácalová Z 31/14 Návrh na přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti kultury na rok Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v oblasti kultury na rok 2009 dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky ve výši ,- Kč na podporu malého rozsahu v oblasti kultury. Ing. Skácalová Z 31/15 Návrh na přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v sociálně zdravotní oblasti na rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v sociálně zdravotní oblasti na rok 2009 dle předloženého návrhu. Bc. Ptáčková Z 31/16 Mateřské školy organizace školního roku 2009/ Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o organizaci školního roku 2009/2010 v mateřských školách. 2. Zastupitelstvo města schvaluje způsob financování dovybavení dvou nově otevíraných tříd v Mateřské škole Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace, se sídlem J. K. Tyla 419, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 3

4 Z 31/17 Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření škol a školských zařízení s právní subjektivitou zřizovaných Městem Valašské Meziříčí za rok 2008 včetně rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje řešení záporného výsledku hospodaření u ZŠ Šafaříkova, ZŠ Žerotínova a ZŠ a MŠ Poličná, a to použitím rezervního fondu na úhradu ztráty. Ing. Skácalová Z 31/18 Rozbory hospodaření Centra pro lidi se zdravotním postižením, příspěvkové organizace za rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Centra pro lidi se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, se sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: za rok 2008 v četně rozdělení zlepšeného výsledku hosopdaření do fondů dle předloženého návrhu. Bc. Ptáčková Z 31/19 Rozbory hospodaření Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace, se sídlem Komenského 1, Valašské Meziříčí, IČ: za rok 2008 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 31/20 Rozbory hospodaření Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 90/6, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: za rok 2008 včetně rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 4

5 Z 31/21 Rekonstrukce areálu bývalého letního kina v zámeckém parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí financování realizace projektu 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí krytí finančních potřeb realizace 2. etapy Regenerace zámeckého parku Kinských Rekonstrukce areálu bývalého letního kina v zámeckém parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení finanční částky ve výši ,- Kč potřebné pro dokončení akce Rekonstrukce areálu bývalého letního kina v zámeckém parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 jako mandatorní výdaj. Mgr. Chajdrna Z 31/22 Zařazení akce Rekonstrukce dopravní obslužnosti sportovního areálu II do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení finanční částky ve výši ,- Kč na realizaci akce Rekonstrukce dopravní obslužnosti sportovního areálu II do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 jako mandatorní výdaj. Mgr. Chajdrna Z 31/23 Závěrečný účet města Valašské Meziříčí za rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Valašské Meziříčí za rok 2008 v souladu s 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Z 31/24 Přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci programu Knihovna 21. století 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem ve výši ,- Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 určené pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Valašské Meziříčí na realizaci projektu Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením (5.000,- Kč) a projektu S knihovnou nejen kolem světa (5.000,- Kč) v rámci programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: 5

6 a) v příjmové části u dotací na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 34070, b) ve výdajové části: 5.000,- Kč na orj. 3, oddíl ( ) 3314, položku 5331, org Městská knihovna Val. Meziříčí Knihovna 21. století Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, ÚZ 34070, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o 5.000,- Kč, 5.000,- Kč na orj. 3, oddíl ( ) 3314, položku 5331, org. 1204, ÚZ Městská knihovna Val. Meziříčí Knihovna 21. století S knihovnou nejen kolem světa, ÚZ 34070, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o 5.000,- Kč. Z 31/25 Přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč ze státního rozpočtu na realizaci projektů Městského programu prevence kriminality 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu celkem ve výši ,- Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 určené na realizaci projektu Prevence a informovanost veřejnosti ( ,- Kč) a projektu Centrum volného času Mlynářka ( ,- Kč) v rámci programu Ministerstva vnitra Městský program prevence kriminality. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: a) v příjmové části u dotací na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 14005, b) ve výdajové části: ,- Kč na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5169, org Prevence kriminality (dotace) Prevence a informovanost veřejnosti služby, ÚZ 14005, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5021, org Ostatní osobní výdaje, ÚZ 14005, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP mzdové výdaje o ,- Kč, ,- Kč na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5169, org Prevence kriminality (dotace) Centrum volného času Mlynářka služby, ÚZ 14005, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč na orj. 10, oddíl ( ) 5311, položku 5021, org Ostatní osobní výdaje, ÚZ 14005, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP mzdové výdaje o ,- Kč. 6

7 Z 31/26 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 3 OŠKS Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5901, org Havarijní rezerva na opravu školských budov na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 5331, org MŠ Vyhlídka účel. příspěvek na vybavení nově otev. dvou tříd, se snížením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. Z 31/27 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 6 OKS a orj. 8 OF Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 celkem ve výši ,- Kč, a to následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5171, org Komunikace opravy na orj. 6, oddíl ( ) 2219, položku 6121, org Cyklostezka dotace, se snížením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 5171, org Komunikace opravy na orj. 6, oddíl ( ) 2219, položku 6121, org Cyklostezka Město, se snížením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3412, položky 5212, org Koupaliště neinvestiční transfer na provoz (ST SERVIS) na orj. 8, oddíl ( ) 3412, položku 6202, org Vklad města do spol. ST SERVIS s. r. o.. Z 31/28 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 navýšením v příjmové i výdajové části o ,- Kč Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 3522, položce 2229 Odvod příspěvkové organizace Městská nemocnice, ve výdajové části na orj. 7, oddílu ( ) 6171, položce 5171, org. 815 Opravy a udržování (budovy Města, elektroinst., malby), se zvýšením závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje o ,- Kč. 7

8 Z 31/29 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 navýšením v příjmové i výdajové části o ,- Kč Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u Kapitálových příjmů na oddílu ( ) 5311, položce 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhod. majetku (vozidla MP), ve výdajové části na orj. 10, oddílu ( ) 5311, položce 5172, org Programové vybavení MP, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 10 MP běžné výdaje o ,- Kč. Z 31/30 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0405/2009/DOP ve výši ,- Kč na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve městě Valašské Meziříčí v roce Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/0405/2009/DOP ve výši ,- Kč na zajištění provozu dětského dopravního hřiště ve městě Valašské Meziříčí v roce Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ve výdajové části na orj. 8, oddílu ( ) 6171, položce 5169, org Dětské dopravní hřiště, BESIP dotace, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o ,- Kč. Z 31/31 Nedokončená investice související se stavbou Krytý bazén 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nedokončené investice týkající se výstavby krytého bazénu v hodnotě ,60 Kč na společnost ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: Zastupitelstvo města schvaluje odúčtování majetku jako zmařené investice aktiv Města Valašské Meziříčí týkající se výstavby krytého bazénu ve výši ,- Kč. 8

9 Z 31/32 Poskytnutí krátkodobé finanční půjčky společnosti ST SERVIS s. r. o. ve výši ,- Kč Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí krátkodobé finanční půjčky společnosti ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: na úhradu daně z příjmů právnické osoby ve výši ,- Kč s dobou splatnosti do , úrok 6M PRIBOR + 1 %, která bude z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 zaúčtována následovně: v příjmové části ve třídě 8 Financování na položce 8113 Vrácení půjčky od ST SERVIS s. r. o., ve výdajové části na orj. 8, oddíl ( ) 3412, položku 5613, org Půjčka ST SERVIS s. r. o., s navýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o ,- Kč. Z 31/33 Žádosti o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení (IV.) Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků formou úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dle přílohy č. 1. Z 31/34 Informace o stavu daňových příjmů Města Valašské Meziříčí za období leden až květen 2009 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o daňových příjmech Města Valašské Meziříčí za období leden až květen Z 31/35 Vyhlášení záměru na prodej volného bytu formou on-line výběrového řízení Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej volného bytu za podmínek stanovených v Pravidlech pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí takto: byt č. 07 o velikosti na ploše 60 m 2 na ulici Sokolská čp ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možné doručit do

10 Z 31/36 Ověření správnosti čerpání příspěvku poskytnutého TJ Valašské Meziříčí na akci Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a finanční vyhodnocení závěrů Znaleckého posudku č. 14/ Zastupitelstvo města žádá po Tělovýchovné jednotě Valašské Meziříčí splnění opatření vyplývajících z provedené veřejnosprávní kontroly č. VSK 6/2009 ze dne pod body č. 1 5 v navržených termínech a neprodlené reklamace prací spojených s předmětem díla u dodavatele stavby. 2. Zastupitelstvo města požaduje písemné vyjádření Rady TJ Valašské Meziříčí k auditu protokol evid. č. VSK 6/2009 ze dne s termínem do T 1 : Ihned T 2 : do Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Plevová Zodp 2.: Mgr. Petroš Z 31/37 Protipovodňová hráz Juřinka II výkup pozemků od soukromých vlastníků Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemků: p. č. 493/65 v k. ú. Juřinka od pana xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2, p. č. 1832/6 v k. ú. Poličná od pana xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2, p. č. 686/2 v k. ú. Juřinka od pana xxx xxx - podíl 1/2 a paní xxx xxx - podíl 1/2 za cenu 100,- Kč/m 2 a výkup oplocení, zahradní chaty a ovocných stromů za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Mgr. Chajdrna Z 31/38 Směna pozemku pro stavbu Protipovodňová hráz Juřinka II mezi Městem Valašské Meziříčí a panem xxx xxx 1. Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 493/2 v k. ú. Juřinka, orná půda, celková výměra m 2, jehož vlastníkem je Město Valašské Meziříčí. 2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 493/32 v k. ú. Juřinka, orná půda od pana xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2. Mgr. Chajdrna Z 31/39 Protipovodňová hráz Juřinka II výkup pozemků od Českého rybářského svazu místní organizace Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 685/1 10

11 v k. ú. Juřinka, části pozemku p. č. 336/4 a části pozemku p. č. 978/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou od Českého rybářského svazu místní organizace Valašské Meziříčí, se sídlem Podlesí 279, Valašské Meziříčí, IČ: Pozemky jsou vykupovány na stavbu Protipovodňové hráze Juřinka II za cenu 1,50 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL. Mgr. Chajdrna Z 31/40 Veřejná služba Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Bc. Ptáčková Z 31/41 Zpráva o realizaci projektu Čistá řeka Bečva II Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 31/42 Informace o využití objektu ZŠ Podlesí pro komunitní (spolkový) život Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o využití objektu ZŠ Podlesí pro komunitní (spolkový) život v místní části Podlesí. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 31/43 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2519/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2519/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 11

12 Z 31/44 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 12 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 12 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 31/45 Žádost paní xxx xxx o prodej pozemku p. č o výměře 107 m 2 a pozemku p. č o výměře 728 m 2, vše v k. ú. Křivé Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č o výměře 107 m 2 a pozemku p. č o výměře 728 m 2, vše v k. ú. Křivé dle předloženého návrhu. Z 31/46 Prodej budovy č. e. 149, stavby pro rodinnou rekreaci, ležící na pozemku p. č. st. 92/1, pozemku p. č. st. 92/1 o výměře 1720 m 2, pozemku p. č o výměře 77 m 2, pozemku p. č. 761 o výměře 2100 m 2 a pozemku p. č. 765 o výměře 2298 m 2, vše v k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy č. e. 149, stavby pro rodinnou rekreaci, ležící na pozemku p. č. st. 92/1, pozemku p. č. st. 92/1 o výměře 1720 m 2, pozemku p. č o výměře 77 m 2, pozemku p. č. 761 o výměře 2100 m 2 a pozemku p. č. 765 o výměře 2298 m 2, vše v k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí. Prodej proběhne prostřednictvím vybrané realitní kanceláře. Z 31/47 Žádost společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. o prodej části pozemku p. č. 44/2 o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 44/2 o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 12

13 Z 31/48 Žádost manželů xxx a xxx xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 10 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. st o výměře 10 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu manželům xxx a xxx xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2. Z 31/49 Žádost paní xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. 1891/2 o výměře 24 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1891/2 o výměře 24 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu paní xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2. Z 31/50 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. st o výměře 22 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. st o výměře 22 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu panu xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2. Z 31/51 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 292 o výměře cca 315 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 292 o výměře cca 315 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu manželům xxx a xxx xxx za cenu 240,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 31/52 Žádost pana xxx xxx xxx o prodloužení platnosti smluv souvisejících s uvažovanou komerční zástavbou na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p. č. 139/8 o výměře 506 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se 13

14 sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a xxx xxx xxx ze dne do dle předloženého návrhu. Z 31/53 Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 902/1 o výměře 1040 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. st. 902/1 o výměře 1040 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 10001, zapsaného na listu vlastnictví pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí (nabyvatel), se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za účelem plnění veřejné služby (využívání v souvislosti s provozem Mateřské školy Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín, příspěvková organizace) s tím, že bezúplatný převod je podmíněn dodržováním následujících omezujících a sankčních podmínek: 1. Převáděná nemovitost bude užívána v souvislosti s provozem mateřské školy a bude sloužit k výchově, vzdělávání, k podpoře kulturní činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb a k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou, kterou nabyvatel vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost. Konkrétně se jedná o činnosti spojené se zabezpečením psychického a sociálního vývoje dětí, s mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovou, s působením na děti zdravotně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Zejména pak se jedná o zajišťování předškolní výchovy dětí, speciální výchovy pro děti s logopedickými a kombinovanými vadami, poskytování služeb (poradenské i ambulantní) v oblasti logopedie, zajišťování integrace zdravotně a mentálně postižených dětí, poskytování mimoškolního vzdělávání formou zájmových kroužků, odborných kurzů, školení, vzdělávacích akcí, výstav výtvarných děl, kulturních akcí a podobně (dále jen stanovený účel ). 2. Nabyvatel se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat, užívat ji pouze ke stanovenému účelu, nevyužívat ji komerčním způsobem, nepřenechat ji k užívání jiné osobě, nepřevést na jinou osobu, a to vše po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu práv dle smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí (dále jen stanovená lhůta ). 3. V případě, že se pro nabyvatele stane převáděná nemovitost před uplynutím stanovené lhůty nepotřebná, přestane ji užívat ke stanovenému účelu nebo v případě porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se ceně předmětu převodu ke dni uzavření smlouvy dle tehdy platného cenového předpisu (dále jen sankce ). Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. 14

15 4. Bude-li zjištění výše sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného kalendářního roku během celé stanovené lhůty předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jejichž zachování se nabyvatel zavázal. 7. Nabyvatel je oprávněn pověřit správou předmětné nemovitosti vlastní příspěvkovou organizaci, a to za podmínek dodržení a zachování účelu plnění veřejné služby, k němuž se nabyvatel zavázal. Z 31/54 Revokace usnesení č. Z 5/39 ze dne na bezúplatný převod pozemku p. č. 59/1 o výměře 7624 m 2, pozemku p. č. 73 o výměře 459 m 2 a pozemku p. č. 963/2 o výměře 518 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 59/1 o výměře 7647 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemku p. č. 73 o výměře 467 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemku p. č. 963/2 o výměře 483 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaných na listu vlastnictví pro katastrální území Krásno nad Bečvou, obec Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město. IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí (nabyvatel), se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za účelem plnění veřejné služby (provoz Dětského dopravního hřiště) s tím, že bezúplatný převod je podmíněn dodržováním následujících omezujících a sankčních podmínek: 1. Převáděné nemovitosti budou využívány jako Dětské dopravní hřiště sloužící k dopravní výchově dětí a mládeže, ke sportovní činnosti veřejnosti, k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti obyvatel. Konkrétně se jedná o činnosti jako jsou dopravní soutěže mladých cyklistů ze základních škol, dětských domovů a speciálních škol pro neslyšící, dále akce města jako je Den dětí, Den bez aut, Den Země, jakož i kurzy, školení, metodická činnost BESIP, činnost automotoklubu mladých apod. (dále jen stanovený účel ). 2. Nabyvatel se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze ke stanoveným účelům, nevyužívat je ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepronajímat, to vše po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu práv dle smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí (dále jen stanovená lhůta ). 3. Stanou-li se převáděné nemovitosti před uplynutím stanovené lhůty pro nabyvatele nepotřebné, přestane je užívat ke stanovenému účelu a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel 15

16 povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou měly převáděné nemovitosti ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platného cenového předpisu (dále jen sankce ). Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. 4. Bude-li zjištění výše sankce spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. 5. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 6. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného kalendářního roku během celé stanovené lhůty předávat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jejichž dodržování se nabyvatel zavázal. 7. Nabyvatel je oprávněn pověřit správou předmětných nemovitostí vlastní příspěvkovou organizaci, a to za podmínek dodržení a zachování účelu plnění veřejné služby, k němuž se nabyvatel zavázal. Z 31/55 Projekt třídění bioodpadu na území města Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje Systém třídění, sběru a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Valašské Meziříčí dle varianty č. 2 předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje zpracování a podání Žádosti o spolufinancování z prostředků Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1. (shromažďování a úprava bioodpadu) s tím, že celkový rozpočet nepřekročí 5 mil. Kč bez DPH a vlastní zdroje města 1 mil. Kč bez DPH. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 31/56 Podání žádosti o přidělení dotace na Technologická centra a elektronické spisové služby v území 1. Zastupitelstvo města schvaluje předložený projekt na Technologická centra a elektronické spisové služby v území vyhlášený do Výzvy č. 04 IOP. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Technologická centra a elektronické spisové služby v území, vyhlášeného výzvou MV ČR č. 04 v rámci IOP. 3. Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a obcemi správního obvodu formou uzavření dohody o partnerství k projektu Technologická centra a elektronické spisové služby v území dle předloženého návrhu. Ing. Plšek 16

17 Z 31/57 Jednorázové odměny předsedům výborů a komisí Zastupitelstvo města schvaluje jednorázové odměny předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města, ve výši dle předloženého návrhu. Tyto odměny budou vyplaceny ve vyúčtování platu za měsíc červen Z 31/58 Plán konání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí na II. pololetí roku 2009 Zastupitelstvo města schvaluje Plán konání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí na II. pololetí roku 2009 dle předloženého návrhu. Z 31/59 Petice občanů ve věci dopravní obslužnosti Výletní ulice ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí petici vedenou v centrální evidenci pod ev. č. Pe 5/2009 ve věci dopravní obslužnosti Výletní ulice ve Valašském Meziříčí. Ing. Plevová Z 31/60 Otevřený dopis zastupitelům města Valašské Meziříčí ze dne Zastupitelstvo města nebude na příštích zasedáních projednávat dopisy, případně další podání, které nebudou opatřeny jménem, podpisem a adresou. T: Ihned Zodp.: p. Částečka Valašské Meziříčí 18. června 2009 Jiří Částečka starosta Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka 17

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 85. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. února 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 85/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 15. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 28. června 2007 ve 12:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 15/01 Záměr na pronájem placených parkovišť v majetku Města Valašské

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 23. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 15. 9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2015 str. 1 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise sociální Dotační programy neinvestiční pro oblast sociální určené pro fyzické a

Více

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. OBEC VELKÉ KARLOVICE se sídlem: Velké Karlovice Č. 1 IČ: 00304417 Zastoupená starostou obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Datum konání: 13. 4. 2015 2015/02/I návrh: Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Mgr. Aleš Trpišovský, Ing. Pavel Štekl 2015/02/II návrh: Z M s c h v á l i

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 7. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. února 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 7/01 MŠ Kraiczova - převod movitých věcí k hospodaření Rada města schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více