INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE"

Transkript

1 INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu:

2 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY Nová destinace/nový provoz krátké a střední tratě Nová destinace/nový provoz dálkové tratě Nárůst frekvencí navýšení provozu Nahrazení existujícího provozu Mimosezonní destinace Navýšení kapacity změnou typu letadla Nová cargo destinace Sedlový čas Marketingová podpora rozvoje pravidelných spojení OBJEMOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY Celkový objem cestujících Meziroční nárůst cestujících OSTATNÍ INCENTIVNÍ PROGRAMY Transferový letištní poplatek Incentiva za využití mobilních zdrojů Incentiva na nebytové prostory...16

3 Všeobecné podmínky incentivních programů a) Provozovatel letiště nabízí incentivní programy pro všechny letecké dopravce, kteří na letišti Praha/Ruzyně rozšiřují svůj pravidelný provoz formou zavedení nových destinací nebo nového provozu, rozvojem svých kapacit nebo nahrazením provozu na již provozovaných destinacích; b) v případě, že rozšíření pravidelného provozu je způsobeno přesunutím kapacit stejného dopravce z nepravidelné přepravy, nebude incentivní program poskytnut; c) provozovatel letiště může odmítnout přiznání nároku na incentivní program v případě, že dochází k přesunutí pravidelného provozu mezi dopravci na základě obchodní spolupráce; d) pokud se letecký dopravce kvalifikuje pro více incentivních programů v jedné kategorii poplatků, bude mu poskytnut pouze ten s nejvyšší hodnotou slevy; e) letecký dopravce musí splňovat současně všechny definované podmínky u poskytovaných incentiv; f) provozovatel letiště si vyhrazuje právo odepřít poskytnutí incentivního programu v případě, že se letecký dopravce nebude nepřetržitě během celé doby trvání programu řídit podmínkami stanovenými pro daný program; g) provozovatel letiště má právo učinit konečné rozhodnutí, zda bude letecký dopravce do incentivního programu přijat nebo nikoliv; h) pokud není stanoveno jinak, letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Ve své žádosti musí uvést všechny požadované informace; i) v případě změny u požadovaných informací v období incentivy je letecký dopravce povinen zaslat novou žádost, jinak nárok na incentivu zaniká; j) v případě, že letecký dopravce opakovaně nedodržuje platební podmínky Letiště Praha, a. s., může provozovatel letiště rozhodnout o ztrátě nároku na čerpání incentivy z plné odletové taxy placené cestujícím nebo incentivy z přistávacích poplatků; k) provozovatel letiště si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně incentivní program zrušit, přehodnotit nebo změnit během definované periody. Platnost

4 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY 1.1 Nová destinace krátké a střední tratě Incentivní program je určen leteckému dopravci, který začíná provozovat novou krátkou/střední trať do destinace, která v předchozím roce nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla v první polovině srovnatelné provozní sezony předchozího roku provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento dopravce pro zbytek předchozího roku přímé spojení ukončil. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % 20 % 2. rok provozu 75 % 15 % 3. rok provozu 50 % 10 % 4. rok provozu 25 % 5 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) za novou destinaci není považováno letiště, které má vzdálenost menší než 30 statutárních mil od letiště s již existujícím leteckým spojením; d) destinace se nachází v IATA geografické oblasti TC2 - Evropa nebo v zemích Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko; e) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letadla k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; f) lety musí být provozovány od data spuštění minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; g) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; h) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace; Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

5 1.2 Nová destinace dálkové tratě Incentivní program je určen leteckému dopravci, který začíná provozovat novou dálkovou trať do destinace, která v předchozím roce nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla v první polovině srovnatelné provozní sezony předchozího roku provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento dopravce pro zbytek předchozího roku přímé spojení ukončil. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % 25 % 2. rok provozu 100 % 20 % 3. rok provozu 100 % 15 % 4. rok provozu 70 % 10 % 5. rok provozu 50 % 5 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) za novou destinaci není považováno letiště, které má vzdálenost menší než 30 statutárních mil od letiště s již existujícím leteckým spojením; d) destinace se nachází v IATA geografické oblasti TC1,TC2 - pouze Střední východ a Afrika (kromě států Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko) nebo TC3; e) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; f) lety musí být provozovány od data spuštění minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; g) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; h) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace/nově provozované destinace. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

6 1.3 Nárůst frekvencí - navýšení provozu Incentivní program je určen leteckému dopravci, který navyšuje počty frekvencí a zároveň navyšuje nabízené kapacity na trati v rozsahu minimálně 3 měsíců provozní sezony v porovnání s adekvátní provozní sezonou v minulém roce. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % n/a 2. rok provozu 50 % n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) na dané trati musí dojít k nárůstu celkové kapacity, minimálně však o sedaček, navyšujícího dopravce v celém rozsahu provozní sezóny v porovnání s adekvátní provozní sezónou předchozího roku; c) na dané trati musí dojít k nárůstu celkové kapacity všech pravidelných spojů v celém rozsahu letové sezóny v porovnání s adekvátní letovou sezónou předchozího roku; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; e) pokud letecký dopravce zažádá o incentivu, kde nelze přesně stanovit přidaný den a číslo letu, ale v celkovém součtu budou počet frekvencí (minimálně však při nárůstu o 12 frekvencí) i kapacita navýšeny, lze přiznat incentivu jednorázově po ukončení sezóny; f) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za nárůst frekvencí odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

7 1.4 Nahrazení existujícího provozu Incentivní program je určen leteckému dopravci, který nově alokuje své kapacity na trati, na které došlo ke stanovenému poklesu celkových sedačkových kapacit v celém rozsahu provozní sezony v porovnání s adekvátní provozní sezonou v minulém roce Nahrazení při minimálně 30% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajících dopravců v rozsahu celé sezony se srovnatelnou sezonou minulého roku na dané trati: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % n/a 2. rok provozu 50 % n/a Nahrazení při 100% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajícího dopravce na trati, která je současně provozována jiným leteckým dopravcem v probíhající letové sezoně: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 10 % 2. rok provozu 50 % 5 % Nahrazení při 100% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajících dopravců na trati, která by v případě snížení nebyla nadále obsluhována: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 15 % 2. rok provozu 50 % 10 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); a) letecký dopravce provozuje pravidelné lety mezi letištěm Praha/Ruzyně a danou destinací po dobu minimálně 4 měsíců v rámci jedné letové sezóny s minimálně; b) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; c) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí Platnost

8 nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; d) pokud letecký dopravce zažádá o incentivu, kde nelze přesně stanovit nově alokovaný den a číslo letu, lze přiznat incentivu jednorázově po ukončení sezóny; e) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za nahrazení existujícího provozu odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

9 1.5 Mimosezonní destinace Incentivní program je určen leteckému dopravci, který alokuje své kapacity v průběhu minimálně 2 po sobě jdoucích měsíců mimosezony na trati, která je standardně provozována jako sezonní. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 25 % 2. rok provozu 50 % 20 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) v případě provozu během letní provozní sezony již musí být trať provozována minimálně 20 po sobě jdoucích týdnů; d) v případě provozu během zimní provozní sezony již musí být trať provozována linku minimálně 10 po sobě jdoucích týdnů; e) mimosezonou je myšleno období, kdy není linka standardně provozována; f) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

10 1.6 Navýšení kapacity změnou typu letadla Incentivní program je určen pro letecké dopravce, kteří na jimi provozovanou trať nově alokují typ letadla s vyšší sedačkovou kapacitou a vyšším MTOW ve srovnání s adekvátní provozní sezonou předchozího období. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % z rozdílu n/a 2. rok provozu 100 % z rozdílu n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována z maximální vzletové hmotnosti (MTOW) a rozdílu těchto hodnot mezi aktuální provozní sezonou a adekvátní provozní sezonou předchozího roku; b) ke změně typu letadla musí dojít v rozsahu minimálně 3 po sobě jdoucích měsíců provozní sezóny a současně musí být splněny podmínky minimálního 15% rozdílu vzletové hmotnosti MTOW a 15% rozdílu celkových kapacit nejčastěji provozovaného typu letadla mezi současnou provozní sezonou a adekvátní provozní sezonou předchozího roku; c) celková přepravní kapacita leteckého dopravce, který žádá o poskytnutí incentivního programu, musí být vyšší v celém rozsahu letové sezóny v porovnání s vlastní kapacitou v adekvátní letové sezóně předchozího roku; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; e) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za navýšení kapacity změnou typu letadla odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

11 1.7 Nová cargo destinace Incentivní program je určen pro leteckého cargo přepravce, který začíná provozovat novou trať do destinace, která v předchozím roce nebo ve dvou po sobě jdoucích provozních sezonách nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento přímé spojení ukončil. 1. rok provozu 50 % 2. rok provozu 25 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem F u Slotové koordinace Česká republika; c) letecký dopravce musí lety od data spuštění provozovat minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; d) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace/nově provozované destinace. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

12 1.8 Sedlový čas Incentivní program je určen pro všechny letecké dopravce, kteří provozují své lety v časech 07:30 až 09:30 a 12:35 až 14:35 místního času. Provozovatel letiště si vyhrazuje právo změnit sedlové časy na základě znalosti plánu provozu na následující provozní období. Provozní sezona Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 50 % n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) koordinovaný a skutečný přílet/odlet letounu musí proběhnout v rámci jedné z definovaných period, stejného dne a stejné imatrikulace letadla; c) výjimku tvoří zpožděné přílety a odlety, které patří pod IATA kódy zpoždění řady 70 a 80; d) provozovatel letiště si vyhrazuje právo sedlové časy v průběhu provozních sezón měnit. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. Platnost

13 1.9 Marketingová podpora rozvoje pravidelných spojení Marketingová podpora je určena pro rozvoj co-brandových marketingových aktivit mezi Letištěm Praha, a.s. a leteckým dopravcem, kterému je tato incentiva určena. Na poskytnutí marketingové podpory mají nárok dopravci, kteří v definovaném období: zahájí provoz nové destinace z letiště Praha/Ruzyně. Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za objem přepravených cestujících až ve výši až 20 % z plné odletové taxy placené cestujícím z celkového plánovaného počtu odlétajících cestujících na daném leteckém spojení (segmentu); navýší celkovou sedačkovou kapacitu na již existujícím leteckém spojení (minimálně však o sedaček v rámci provozní sezony). Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za nárůst přepravených cestujících ve výši až 15 % z plné odletové taxy placené cestujícím z celkového plánovaného počtu odlétajících cestujících na dané lince; nově alokují (nahradí) své kapacity na spojení, kde dochází k meziročnímu poklesu celkových kapacit v rámci odpovídající provozní sezony o minimálně 30%. Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za celkový objem cestujících ve výši až 15 % z plné odletové taxy placené cestujícím. slaví v daném období významné jubileum související s délkou provozu na příslušném leteckém spojení nebo délkou provozu z/na letiště Praha/Ruzyně výše plnění závisí na rozhodnutí provozovatele letiště. a) všechny společné aktivity musí být mezi provozovatelem letiště a leteckým dopravcem předem odsouhlaseny; b) provozovatel letiště si vyhrazuje, že při realizaci všech aktivit bude vždy komunikován produkt, který letecký dopravce nabízí z/na letiště Praha/Ruzyně (spojení, ceny letenek od, nové technologie související s odbavením, inflight service apod.), dále bude vždy umístěno logo Letiště Praha, a.s. s výslovným uvedením destinace Praha v odpovídající formě; c) letecký dopravce nekomunikuje produkt, který souvisí se službami na jiném letišti; d) čerpání finanční marketingové podpory během kalendářního roku pro letecké dopravce bude pro jednotlivé akce rozděleno následovně: - kampaně (OOH, ON-LINE, PRINT) minimálně 90 % přidělené incentivy pro daný kalendářní rok, - eventy maximálně 10 % přidělené incentivy pro daný kalendářní rok. Provozovatel letiště sníží incentivu o daň z příjmu právnických osob platnou ke dni výplaty v případě, že náklady spojené s konáním eventu jsou daňově neuznatelné; e) dopravce musí hradit všechny produkční náklady související s produkcí kampaní (tj. grafika, tisk, doprava, instalace, agenturní provize, hodnocení kampaně apod.); Platnost

14 f) v případě, že letecký dopravce nevyčerpá stanovený objem podpory, na kterou má nárok v definovaném období ve společných marketingových aktivitách s Letištěm Praha, a.s., přidělené prostředky mu nebudou vráceny později, nijak kompenzovány a ani převedeny do následujícího období; g) provozovatel letiště může rozhodnout o způsobu uvolnění marketingového rozpočtu dle svého uvážení před zahájením provozu, popřípadě v průběhu provozu spojení s možností kvartálních dopočtů na základě uzavření provozních výsledků předchozího čtvrtletí; h) v případě, že letecký dopravce opakovaně nedodržuje platební podmínky Letiště Praha, a.s., může provozovatel letiště rozhodnout o ztrátě nároku na čerpání incentivy OBLASTI SPOLEČNÝCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT Letiště Praha, a.s. uvolní čerpání incentivy z PAX TAX v případě, že aktivity budou směřovat do následujících oblastí: a) PR a komunikace; b) eventy; c) e-komunikace; d) co-brandová inzerce. Přiznaná finanční marketingová podpora je určena k realizaci společných marketingových aktivit mimo prostory Letiště Václava Havla Praha, a to v Česku nebo v zahraničí. Platnost

15 2. OBJEMOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY 2.1 Celkový objem cestujících Incentivní program je určen pro letecké dopravce, kteří v předchozím kalendářním roce patřili mezi dopravce s objemem vyšším než přepravených plně platících (plnou odletovou taxu, tzn. celkový počet pax po odečtu transferových, tranzitních a neplatících cestujících) odlétajících cestujících na pravidelných linkách z letiště Praha/Ruzyně v rámci kalendářního roku. Jednotlivé sazby za jednoho plně platícího cestujícího na odletu jsou definovány následovně: Dopravce s objemem cestujících na odletu Program Full Marketing Sazba na marketing Program Marketing & Refund Sazba na marketing Refundace a více 18,00 CZK 9,00 CZK 9,00 CZK ,00 CZK 8,00 CZK 8,00 CZK ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a n/a n/a n/a Dálkové tratě 18,00 CZK 9,00 CZK 9,00 CZK a) sazby jsou kalkulovány pro každého platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategorii tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); b) incentiva za dosažený celkový objem cestujících v pravidelné přepravě je poskytnuta po uzavření provozních výkonů za příslušný kalendářní rok; c) letecký dopravce s objemem vyšším než přepravených cestujících si předem zvolí, zda poskytovanou incentivu využije v rámci programu Full Marketing (využití celé incentivy formou co-brandových marketingových aktivit mezi Letištěm Praha, a.s. a leteckým dopravcem) nebo programu Marketing & Refund (polovina incentivy formou co-brandových marketingových aktivit a polovina incentivy formou zpětné slevy z poplatku za využití letiště cestujícím); d) využití incentivy formou co-brandových marketingových aktivit se řídí podmínkami uvedenými v bodě 1.9; e) v případě, že letecký dopravce provozuje krátké/střední i dálkové tratě, budou zvlášť kalkulovány sazby na krátkých/středních tratích (s použitím sazby za celkový objem cestujících příslušného dopravce) a zvlášť na dálkových tratích. Platnost

16 2.2 Meziroční nárůst cestujících Incentivní program je určen pro letecké dopravce s objemem vyšším než přepravených platících odlétajících cestujících na pravidelných linkách z letiště Praha/Ruzyně, kteří meziročně zvýší celkový počet cestujících. Dopravce s objemem cestujících na odletu Sleva z poplatku za použití letiště cestujícím a více 40,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK n/a Dálkové tratě 40,00 CZK a) sazby jsou kalkulovány pro každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); b) incentivní program je určen pro pravidelné dopravce, kteří meziročně navýší počet plně platících cestujících v pravidelné přepravě; c) incentiva za dosažený meziroční nárůst cestujících je poskytnuta po uzavření provozních výkonů za příslušný kalendářní rok formou zpětné slevy z poplatku za využití letiště cestujícím; d) v případě, že letecký dopravce provozuje krátké/střední i dálkové tratě a dochází k růstu celkového objemu cestujících příslušného dopravce, budou zvlášť vyplaceny sazby za růst na krátkých/středních tratích (s použitím sazby za celkový objem cestujících příslušného dopravce) a zvlášť za růst na dálkových tratích. Platnost

17 3. OSTATNÍ INCENTIVNÍ PROGRAMY 3.1 Transferový letištní poplatek Incentivní program je určen pro všechny letecké dopravce, jejichž cestující využívají letiště Praha/Ruzyně jako transferové letiště a zaplatí transferovou taxu. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím Transferová sazba n/a 50 % Podmínky pro přiznání incentivy z transferové letištní taxy: a) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého platícího transferového cestujícího na odletu; b) pro kalkulaci incentivy z transferové letištní taxy se vychází z počtu cestujících na odletu, za něž je účtována transferová letištní taxa; c) základní sazba incentivy z transferové letištní taxy bude leteckým dopravcům přiznána automaticky bez ohledu na vývoj počtu cestujících na Letišti Václava Havla Praha; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika; e) výše uvedené podmínky musí letecký dopravce splňovat současně. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. Platnost

18 3.2 Incentiva za využití mobilních zdrojů Pokud roční fakturovaná částka za využití mostů a autobusů (mobilních zdrojů) jednotlivého leteckého dopravce dosáhne daného ročního objemu, bude mu v nejbližším fakturačním období vrácena částka odpovídající příslušné procentuální slevě z daného objemu: Roční fakturovaná částka za mobilní zdroje Sleva více než ,00 CZK 5 % ,00 CZK ,00 CZK 4 % ,00 CZK ,00 CZK 3 % méně než ,00 CZK n/a Sazby jsou aplikovány pro všechny lety a letecké dopravce. Pobídka je využívána při dosažení velkých objemů využití mobilních zdrojů včetně nesrotovaných letů. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. 3.3 Incentiva na nebytové prostory Letiště Praha, a.s. poskytuje incentivu na nebytové prostory pro dopravce. Sazba pronájmu za nebytové prostory Sleva 1. rok pronájmu 95 % Incentiva se přiděluje dle následujících podmínek: a) incentiva na nebytové prostory se vtahuje na kancelářské prostory a prodejní kanceláře po dobu prvních 12 měsíců od data převzetí nebytových prostor; b) incentiva je stanovena ve výši slevy ze sazby pronájmu za nebytové prostory. Tzn., že ostatní sazby jako spotřeba elektrické energie, úklid apod. jsou hrazeny dopravcem dle ceníku Letiště Praha, a.s.; c) incentiva se vztahuje na nové bázované letecké dopravce nebo dopravce provozující linky z destinace, která se nachází v IATA geografické oblasti TC1,TC2 - pouze Střední východ a Afrika (kromě států Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko) nebo TC3. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost