INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE"

Transkript

1 INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu:

2 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY Nová destinace/nový provoz krátké a střední tratě Nová destinace/nový provoz dálkové tratě Nárůst frekvencí navýšení provozu Nahrazení existujícího provozu Mimosezonní destinace Navýšení kapacity změnou typu letadla Nová cargo destinace Sedlový čas Marketingová podpora rozvoje pravidelných spojení OBJEMOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY Celkový objem cestujících Meziroční nárůst cestujících OSTATNÍ INCENTIVNÍ PROGRAMY Transferový letištní poplatek Incentiva za využití mobilních zdrojů Incentiva na nebytové prostory...16

3 Všeobecné podmínky incentivních programů a) Provozovatel letiště nabízí incentivní programy pro všechny letecké dopravce, kteří na letišti Praha/Ruzyně rozšiřují svůj pravidelný provoz formou zavedení nových destinací nebo nového provozu, rozvojem svých kapacit nebo nahrazením provozu na již provozovaných destinacích; b) v případě, že rozšíření pravidelného provozu je způsobeno přesunutím kapacit stejného dopravce z nepravidelné přepravy, nebude incentivní program poskytnut; c) provozovatel letiště může odmítnout přiznání nároku na incentivní program v případě, že dochází k přesunutí pravidelného provozu mezi dopravci na základě obchodní spolupráce; d) pokud se letecký dopravce kvalifikuje pro více incentivních programů v jedné kategorii poplatků, bude mu poskytnut pouze ten s nejvyšší hodnotou slevy; e) letecký dopravce musí splňovat současně všechny definované podmínky u poskytovaných incentiv; f) provozovatel letiště si vyhrazuje právo odepřít poskytnutí incentivního programu v případě, že se letecký dopravce nebude nepřetržitě během celé doby trvání programu řídit podmínkami stanovenými pro daný program; g) provozovatel letiště má právo učinit konečné rozhodnutí, zda bude letecký dopravce do incentivního programu přijat nebo nikoliv; h) pokud není stanoveno jinak, letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Ve své žádosti musí uvést všechny požadované informace; i) v případě změny u požadovaných informací v období incentivy je letecký dopravce povinen zaslat novou žádost, jinak nárok na incentivu zaniká; j) v případě, že letecký dopravce opakovaně nedodržuje platební podmínky Letiště Praha, a. s., může provozovatel letiště rozhodnout o ztrátě nároku na čerpání incentivy z plné odletové taxy placené cestujícím nebo incentivy z přistávacích poplatků; k) provozovatel letiště si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně incentivní program zrušit, přehodnotit nebo změnit během definované periody. Platnost

4 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY 1.1 Nová destinace krátké a střední tratě Incentivní program je určen leteckému dopravci, který začíná provozovat novou krátkou/střední trať do destinace, která v předchozím roce nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla v první polovině srovnatelné provozní sezony předchozího roku provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento dopravce pro zbytek předchozího roku přímé spojení ukončil. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % 20 % 2. rok provozu 75 % 15 % 3. rok provozu 50 % 10 % 4. rok provozu 25 % 5 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) za novou destinaci není považováno letiště, které má vzdálenost menší než 30 statutárních mil od letiště s již existujícím leteckým spojením; d) destinace se nachází v IATA geografické oblasti TC2 - Evropa nebo v zemích Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko; e) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letadla k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; f) lety musí být provozovány od data spuštění minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; g) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; h) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace; Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

5 1.2 Nová destinace dálkové tratě Incentivní program je určen leteckému dopravci, který začíná provozovat novou dálkovou trať do destinace, která v předchozím roce nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla v první polovině srovnatelné provozní sezony předchozího roku provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento dopravce pro zbytek předchozího roku přímé spojení ukončil. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % 25 % 2. rok provozu 100 % 20 % 3. rok provozu 100 % 15 % 4. rok provozu 70 % 10 % 5. rok provozu 50 % 5 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) za novou destinaci není považováno letiště, které má vzdálenost menší než 30 statutárních mil od letiště s již existujícím leteckým spojením; d) destinace se nachází v IATA geografické oblasti TC1,TC2 - pouze Střední východ a Afrika (kromě států Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko) nebo TC3; e) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; f) lety musí být provozovány od data spuštění minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; g) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; h) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace/nově provozované destinace. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

6 1.3 Nárůst frekvencí - navýšení provozu Incentivní program je určen leteckému dopravci, který navyšuje počty frekvencí a zároveň navyšuje nabízené kapacity na trati v rozsahu minimálně 3 měsíců provozní sezony v porovnání s adekvátní provozní sezonou v minulém roce. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % n/a 2. rok provozu 50 % n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) na dané trati musí dojít k nárůstu celkové kapacity, minimálně však o sedaček, navyšujícího dopravce v celém rozsahu provozní sezóny v porovnání s adekvátní provozní sezónou předchozího roku; c) na dané trati musí dojít k nárůstu celkové kapacity všech pravidelných spojů v celém rozsahu letové sezóny v porovnání s adekvátní letovou sezónou předchozího roku; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; e) pokud letecký dopravce zažádá o incentivu, kde nelze přesně stanovit přidaný den a číslo letu, ale v celkovém součtu budou počet frekvencí (minimálně však při nárůstu o 12 frekvencí) i kapacita navýšeny, lze přiznat incentivu jednorázově po ukončení sezóny; f) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za nárůst frekvencí odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

7 1.4 Nahrazení existujícího provozu Incentivní program je určen leteckému dopravci, který nově alokuje své kapacity na trati, na které došlo ke stanovenému poklesu celkových sedačkových kapacit v celém rozsahu provozní sezony v porovnání s adekvátní provozní sezonou v minulém roce Nahrazení při minimálně 30% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajících dopravců v rozsahu celé sezony se srovnatelnou sezonou minulého roku na dané trati: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % n/a 2. rok provozu 50 % n/a Nahrazení při 100% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajícího dopravce na trati, která je současně provozována jiným leteckým dopravcem v probíhající letové sezoně: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 10 % 2. rok provozu 50 % 5 % Nahrazení při 100% snížení nabídky celkových sedačkových kapacit stávajících dopravců na trati, která by v případě snížení nebyla nadále obsluhována: Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 15 % 2. rok provozu 50 % 10 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); a) letecký dopravce provozuje pravidelné lety mezi letištěm Praha/Ruzyně a danou destinací po dobu minimálně 4 měsíců v rámci jedné letové sezóny s minimálně; b) pokud stejný letecký dopravce obnovuje svůj provoz na dané lince, je incentiva aplikována pouze v případě, že doba přerušení provozu byla minimálně 24 měsíců; c) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí Platnost

8 nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; d) pokud letecký dopravce zažádá o incentivu, kde nelze přesně stanovit nově alokovaný den a číslo letu, lze přiznat incentivu jednorázově po ukončení sezóny; e) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za nahrazení existujícího provozu odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

9 1.5 Mimosezonní destinace Incentivní program je určen leteckému dopravci, který alokuje své kapacity v průběhu minimálně 2 po sobě jdoucích měsíců mimosezony na trati, která je standardně provozována jako sezonní. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 75 % 25 % 2. rok provozu 50 % 20 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); c) v případě provozu během letní provozní sezony již musí být trať provozována minimálně 20 po sobě jdoucích týdnů; d) v případě provozu během zimní provozní sezony již musí být trať provozována linku minimálně 10 po sobě jdoucích týdnů; e) mimosezonou je myšleno období, kdy není linka standardně provozována; f) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

10 1.6 Navýšení kapacity změnou typu letadla Incentivní program je určen pro letecké dopravce, kteří na jimi provozovanou trať nově alokují typ letadla s vyšší sedačkovou kapacitou a vyšším MTOW ve srovnání s adekvátní provozní sezonou předchozího období. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 1. rok provozu 100 % z rozdílu n/a 2. rok provozu 100 % z rozdílu n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována z maximální vzletové hmotnosti (MTOW) a rozdílu těchto hodnot mezi aktuální provozní sezonou a adekvátní provozní sezonou předchozího roku; b) ke změně typu letadla musí dojít v rozsahu minimálně 3 po sobě jdoucích měsíců provozní sezóny a současně musí být splněny podmínky minimálního 15% rozdílu vzletové hmotnosti MTOW a 15% rozdílu celkových kapacit nejčastěji provozovaného typu letadla mezi současnou provozní sezonou a adekvátní provozní sezonou předchozího roku; c) celková přepravní kapacita leteckého dopravce, který žádá o poskytnutí incentivního programu, musí být vyšší v celém rozsahu letové sezóny v porovnání s vlastní kapacitou v adekvátní letové sezóně předchozího roku; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika a u pravidelných letů pro cestující musí nabídnout minimálně 50 % z celkové přepravní kapacity letounu k prodeji prostřednictvím GDS nebo veřejně dostupných on-line rezervačních systémů; e) v případě změn frekvencí nebo kapacit příslušného leteckého dopravce na lince v období incentivy je provozovatel letiště oprávněn incentivu za navýšení kapacity změnou typu letadla odebrat. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

11 1.7 Nová cargo destinace Incentivní program je určen pro leteckého cargo přepravce, který začíná provozovat novou trať do destinace, která v předchozím roce nebo ve dvou po sobě jdoucích provozních sezonách nebyla z letiště Praha/Ruzyně provozována nebo byla provozována jiným leteckým dopravcem, přičemž tento přímé spojení ukončil. 1. rok provozu 50 % 2. rok provozu 25 % a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem F u Slotové koordinace Česká republika; c) letecký dopravce musí lety od data spuštění provozovat minimálně jednou týdně v letní nebo zimní sezóně; d) vstup do incentivního programu se vztahuje na všechny letecké dopravce, kteří provozují stejnou trasu do nové destinace/nově provozované destinace. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

12 1.8 Sedlový čas Incentivní program je určen pro všechny letecké dopravce, kteří provozují své lety v časech 07:30 až 09:30 a 12:35 až 14:35 místního času. Provozovatel letiště si vyhrazuje právo změnit sedlové časy na základě znalosti plánu provozu na následující provozní období. Provozní sezona Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím 50 % n/a a) sleva na přistávacích poplatcích je kalkulována na základě sazby z maximální vzletové hmotnosti (MTOW); b) koordinovaný a skutečný přílet/odlet letounu musí proběhnout v rámci jedné z definovaných period, stejného dne a stejné imatrikulace letadla; c) výjimku tvoří zpožděné přílety a odlety, které patří pod IATA kódy zpoždění řady 70 a 80; d) provozovatel letiště si vyhrazuje právo sedlové časy v průběhu provozních sezón měnit. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. Platnost

13 1.9 Marketingová podpora rozvoje pravidelných spojení Marketingová podpora je určena pro rozvoj co-brandových marketingových aktivit mezi Letištěm Praha, a.s. a leteckým dopravcem, kterému je tato incentiva určena. Na poskytnutí marketingové podpory mají nárok dopravci, kteří v definovaném období: zahájí provoz nové destinace z letiště Praha/Ruzyně. Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za objem přepravených cestujících až ve výši až 20 % z plné odletové taxy placené cestujícím z celkového plánovaného počtu odlétajících cestujících na daném leteckém spojení (segmentu); navýší celkovou sedačkovou kapacitu na již existujícím leteckém spojení (minimálně však o sedaček v rámci provozní sezony). Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za nárůst přepravených cestujících ve výši až 15 % z plné odletové taxy placené cestujícím z celkového plánovaného počtu odlétajících cestujících na dané lince; nově alokují (nahradí) své kapacity na spojení, kde dochází k meziročnímu poklesu celkových kapacit v rámci odpovídající provozní sezony o minimálně 30%. Provozovatel letiště reinvestuje incentivu za celkový objem cestujících ve výši až 15 % z plné odletové taxy placené cestujícím. slaví v daném období významné jubileum související s délkou provozu na příslušném leteckém spojení nebo délkou provozu z/na letiště Praha/Ruzyně výše plnění závisí na rozhodnutí provozovatele letiště. a) všechny společné aktivity musí být mezi provozovatelem letiště a leteckým dopravcem předem odsouhlaseny; b) provozovatel letiště si vyhrazuje, že při realizaci všech aktivit bude vždy komunikován produkt, který letecký dopravce nabízí z/na letiště Praha/Ruzyně (spojení, ceny letenek od, nové technologie související s odbavením, inflight service apod.), dále bude vždy umístěno logo Letiště Praha, a.s. s výslovným uvedením destinace Praha v odpovídající formě; c) letecký dopravce nekomunikuje produkt, který souvisí se službami na jiném letišti; d) čerpání finanční marketingové podpory během kalendářního roku pro letecké dopravce bude pro jednotlivé akce rozděleno následovně: - kampaně (OOH, ON-LINE, PRINT) minimálně 90 % přidělené incentivy pro daný kalendářní rok, - eventy maximálně 10 % přidělené incentivy pro daný kalendářní rok. Provozovatel letiště sníží incentivu o daň z příjmu právnických osob platnou ke dni výplaty v případě, že náklady spojené s konáním eventu jsou daňově neuznatelné; e) dopravce musí hradit všechny produkční náklady související s produkcí kampaní (tj. grafika, tisk, doprava, instalace, agenturní provize, hodnocení kampaně apod.); Platnost

14 f) v případě, že letecký dopravce nevyčerpá stanovený objem podpory, na kterou má nárok v definovaném období ve společných marketingových aktivitách s Letištěm Praha, a.s., přidělené prostředky mu nebudou vráceny později, nijak kompenzovány a ani převedeny do následujícího období; g) provozovatel letiště může rozhodnout o způsobu uvolnění marketingového rozpočtu dle svého uvážení před zahájením provozu, popřípadě v průběhu provozu spojení s možností kvartálních dopočtů na základě uzavření provozních výsledků předchozího čtvrtletí; h) v případě, že letecký dopravce opakovaně nedodržuje platební podmínky Letiště Praha, a.s., může provozovatel letiště rozhodnout o ztrátě nároku na čerpání incentivy OBLASTI SPOLEČNÝCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT Letiště Praha, a.s. uvolní čerpání incentivy z PAX TAX v případě, že aktivity budou směřovat do následujících oblastí: a) PR a komunikace; b) eventy; c) e-komunikace; d) co-brandová inzerce. Přiznaná finanční marketingová podpora je určena k realizaci společných marketingových aktivit mimo prostory Letiště Václava Havla Praha, a to v Česku nebo v zahraničí. Platnost

15 2. OBJEMOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY 2.1 Celkový objem cestujících Incentivní program je určen pro letecké dopravce, kteří v předchozím kalendářním roce patřili mezi dopravce s objemem vyšším než přepravených plně platících (plnou odletovou taxu, tzn. celkový počet pax po odečtu transferových, tranzitních a neplatících cestujících) odlétajících cestujících na pravidelných linkách z letiště Praha/Ruzyně v rámci kalendářního roku. Jednotlivé sazby za jednoho plně platícího cestujícího na odletu jsou definovány následovně: Dopravce s objemem cestujících na odletu Program Full Marketing Sazba na marketing Program Marketing & Refund Sazba na marketing Refundace a více 18,00 CZK 9,00 CZK 9,00 CZK ,00 CZK 8,00 CZK 8,00 CZK ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a ,00 CZK n/a n/a n/a n/a n/a Dálkové tratě 18,00 CZK 9,00 CZK 9,00 CZK a) sazby jsou kalkulovány pro každého platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategorii tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); b) incentiva za dosažený celkový objem cestujících v pravidelné přepravě je poskytnuta po uzavření provozních výkonů za příslušný kalendářní rok; c) letecký dopravce s objemem vyšším než přepravených cestujících si předem zvolí, zda poskytovanou incentivu využije v rámci programu Full Marketing (využití celé incentivy formou co-brandových marketingových aktivit mezi Letištěm Praha, a.s. a leteckým dopravcem) nebo programu Marketing & Refund (polovina incentivy formou co-brandových marketingových aktivit a polovina incentivy formou zpětné slevy z poplatku za využití letiště cestujícím); d) využití incentivy formou co-brandových marketingových aktivit se řídí podmínkami uvedenými v bodě 1.9; e) v případě, že letecký dopravce provozuje krátké/střední i dálkové tratě, budou zvlášť kalkulovány sazby na krátkých/středních tratích (s použitím sazby za celkový objem cestujících příslušného dopravce) a zvlášť na dálkových tratích. Platnost

16 2.2 Meziroční nárůst cestujících Incentivní program je určen pro letecké dopravce s objemem vyšším než přepravených platících odlétajících cestujících na pravidelných linkách z letiště Praha/Ruzyně, kteří meziročně zvýší celkový počet cestujících. Dopravce s objemem cestujících na odletu Sleva z poplatku za použití letiště cestujícím a více 40,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK ,00 CZK n/a Dálkové tratě 40,00 CZK a) sazby jsou kalkulovány pro každého plně platícího cestujícího na odletu (na cestující v kategoriích transfer, tranzit a na neplatící cestující se tato sleva nevztahuje); b) incentivní program je určen pro pravidelné dopravce, kteří meziročně navýší počet plně platících cestujících v pravidelné přepravě; c) incentiva za dosažený meziroční nárůst cestujících je poskytnuta po uzavření provozních výkonů za příslušný kalendářní rok formou zpětné slevy z poplatku za využití letiště cestujícím; d) v případě, že letecký dopravce provozuje krátké/střední i dálkové tratě a dochází k růstu celkového objemu cestujících příslušného dopravce, budou zvlášť vyplaceny sazby za růst na krátkých/středních tratích (s použitím sazby za celkový objem cestujících příslušného dopravce) a zvlášť za růst na dálkových tratích. Platnost

17 3. OSTATNÍ INCENTIVNÍ PROGRAMY 3.1 Transferový letištní poplatek Incentivní program je určen pro všechny letecké dopravce, jejichž cestující využívají letiště Praha/Ruzyně jako transferové letiště a zaplatí transferovou taxu. Sleva z poplatku za využití letiště cestujícím Transferová sazba n/a 50 % Podmínky pro přiznání incentivy z transferové letištní taxy: a) sleva na poplatku za využití letiště cestujícím je kalkulována z každého platícího transferového cestujícího na odletu; b) pro kalkulaci incentivy z transferové letištní taxy se vychází z počtu cestujících na odletu, za něž je účtována transferová letištní taxa; c) základní sazba incentivy z transferové letištní taxy bude leteckým dopravcům přiznána automaticky bez ohledu na vývoj počtu cestujících na Letišti Václava Havla Praha; d) letecký dopravce je povinen zažádat o sloty pro pravidelné lety s kódem J u Slotové koordinace Česká republika; e) výše uvedené podmínky musí letecký dopravce splňovat současně. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. Platnost

18 3.2 Incentiva za využití mobilních zdrojů Pokud roční fakturovaná částka za využití mostů a autobusů (mobilních zdrojů) jednotlivého leteckého dopravce dosáhne daného ročního objemu, bude mu v nejbližším fakturačním období vrácena částka odpovídající příslušné procentuální slevě z daného objemu: Roční fakturovaná částka za mobilní zdroje Sleva více než ,00 CZK 5 % ,00 CZK ,00 CZK 4 % ,00 CZK ,00 CZK 3 % méně než ,00 CZK n/a Sazby jsou aplikovány pro všechny lety a letecké dopravce. Pobídka je využívána při dosažení velkých objemů využití mobilních zdrojů včetně nesrotovaných letů. Letecký dopravce není povinen požádat o zařazení do incentivního programu. Sleva mu bude udělena automaticky. 3.3 Incentiva na nebytové prostory Letiště Praha, a.s. poskytuje incentivu na nebytové prostory pro dopravce. Sazba pronájmu za nebytové prostory Sleva 1. rok pronájmu 95 % Incentiva se přiděluje dle následujících podmínek: a) incentiva na nebytové prostory se vtahuje na kancelářské prostory a prodejní kanceláře po dobu prvních 12 měsíců od data převzetí nebytových prostor; b) incentiva je stanovena ve výši slevy ze sazby pronájmu za nebytové prostory. Tzn., že ostatní sazby jako spotřeba elektrické energie, úklid apod. jsou hrazeny dopravcem dle ceníku Letiště Praha, a.s.; c) incentiva se vztahuje na nové bázované letecké dopravce nebo dopravce provozující linky z destinace, která se nachází v IATA geografické oblasti TC1,TC2 - pouze Střední východ a Afrika (kromě států Egypt, Súdán, Libye, Libanon, Sýrie, Izrael a Jordánsko) nebo TC3. Letecký dopravce je povinen požádat o zařazení do incentivního programu před začátkem provozu způsobem stanoveným provozovatelem letiště. Platnost

POPLATKY A INCENTIVY OD 31.03.2013 DO 29.3.2014

POPLATKY A INCENTIVY OD 31.03.2013 DO 29.3.2014 POPLATKY A INCENTIVY OD 31.03.2013 DO 29.3.2014 Materiál obsahuje principy poplatkové politiky a incentivního programu se záměrem aplikovat je od 31. 3. 2013 do 29. 3. 2014. Proces projednávání a konzultací

Více

POPLATKY A INCENTIVY OD 30. 3. 2014 DO 28. 3. 2015

POPLATKY A INCENTIVY OD 30. 3. 2014 DO 28. 3. 2015 POPLATKY A INCENTIVY OD 30. 3. 2014 DO 28. 3. 2015 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky a incentivního programu se záměrem aplikovat je od 30. 3. 2014 do 28. 3. 2015. Proces projednávání

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do

LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD do LETIŠTNÍ CENÍK S PLATNOSTÍ OD 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky na období od 26. 3. 2017 do 24. 3. 2018. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD do

LETIŠTNÍ CENÍK OD do LETIŠTNÍ CENÍK OD 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

(2006/C 255/06) d) Letový řád. I. Dotčené letecké linky. e) Nabídku kapacity.

(2006/C 255/06) d) Letový řád. I. Dotčené letecké linky. e) Nabídku kapacity. C 255/12 21.10.2006 Uložení závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami poskytovanými mezi Kanárskými ostrovy podle nařízení (EHS) č. 2408/92 Rady ze dne 23. července 1992 (2006/C

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. května 2014 (Změna č. 2) Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvod Cestovní agentura SunnyTours IC 752 393 88 Kaprova 14 110 00 Praha (dále jen CA SunnyTours ) je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování,

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ 1.2.1.1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Cenový sazebník služeb

Cenový sazebník služeb Letiště Karlovy Vary s.r.o. Cenový sazebník služeb Platný od 1. července 2012 Tento cenový sazebník byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje ve funkci Valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Ceník služby Balík Na poštu

Ceník služby Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e-mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB, s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu

Ceník služby. Balík Na poštu. Balík Na poštu Ceník služby Balík Na poštu Balík Na poštu Bude doručen přímo na jednu z 2 600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se Vám to hodí. Díky SMS nebo e mailu totiž víte, odkdy na Vás bude čekat.

Více

Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb

Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb Česká republika Ministerstvo obrany Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb Zabezpečení letecké přepravy a souvisejících služeb 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY od 1. 2. 2017 SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.12.2014 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Ceník platný

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s.

Ceník platný od Všechny ceny uvedeny s DPH. Ceník. platný od TERMS a.s. Ceník platný od 1.4.2015 Obsah: Aktuálně nabízené tarify Volání Roamingové služby Data Další poplatky Služby nabízené do 3.11.2013 Služby nabízené do 31.5.2014 Služby nabízené do 30.11.2014 Služby nabízené

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO ROČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 3.2.2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 5 000 000 m 3 SKLADOVACÍ

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních sdělení

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e-mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Základní ceny Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015

Listovní zásilky slevy Platí od 1. února 2015 2.2 Doporučené psaní Ceny této základní poštovní a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Do hmotnosti / cena po slevě 50 g - standard 1) 100 g 2) 500 g 2) 1 kg 2) 2

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Pravidla pro používání Rezervačního systému a správa rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému... 2 1.1. Registrace do RS... 2 1.1.1. Registrace klubových členů... 2 1.1.2. Registrace

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby,

2 Základní pojmy. a) vlaky regionální dopravy takové vlaky, jimiž dopravce zajišťuje základní dopravní obslužnost území kraje závazky veřejné služby, PŘÍLOHY PŘÍLOHA A Vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy Ministerstvo dopravy stanoví podle 39a odst. 3 a 39b odst.

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9000001285 Smluvní strany: 1 ) Dodavatel : Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zastoupená: IČ: 282 44

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A

Specifikace předmětu veřejné zakázky pro část A Příloha č. 1 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele a jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ZŠ Povážská Strakonice Specifikace předmětu

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE ROWENTA VYSAVAČE 5 LET ZÁRUKA

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE ROWENTA VYSAVAČE 5 LET ZÁRUKA ALL-CLAD KRUPS LAGOSTINA MOULINEX ROWENTA TEFAL PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE ROWENTA VYSAVAČE 5 LET ZÁRUKA POŘADATEL AKCE: Groupe SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Projekt Letiště Vodochody

Projekt Letiště Vodochody 1 Projekt Letiště Vodochody Martin Kačur Letiště Vodochody a.s. 14.4.2014 2 Název prezentace / Název kapitoly 3 Název prezentace / Název kapitoly 4 Název prezentace / Název kapitoly 5 Název prezentace

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Typ rezervované skladovací kapacity: Roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu Termín konání aukce: 15. 12.

Typ rezervované skladovací kapacity: Roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu Termín konání aukce: 15. 12. Podmínky elektronické aukce provozovatele Podzemního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu konané dne 15. 12. 2011 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA I Brno. Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA I Brno. Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA 18.04.2017 I Brno Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Městská autobusová doprava v Přerově 2018-2027 Spisová značka zadavatele: MPAD1116 Evid. číslo zakázky: Z2017-007381

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 28. 5. 2012 NABÍZENÁ KAPACITA: 10 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 6. 2012

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH I.1 Podmínky pro způsobilost jednotkových příspěvků V případě, že má grant formu

Více

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás

Příznivé ceny pro Vás. Potřebujete další informace nebo specifické služby? Slevový program České pošty přímo pro Vás Příznivé ceny pro Vás Cenová politika České pošty vychází vstříc potřebám všech zákazníků. Každý se může na přesvědčit, že ceny České pošty jsou skutečně bezkonkurenční. Více informací podají i obchodní

Více

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb.

Ceník platný od 15.2.2014.. Všechny ceny uvedeny včetně DPH. Ceník. GoMobil. platný od 15.2.2014. PC servis KB s.r.o. http://gomobil.pckb. Ceník GoMobil platný od 15.2.2014 TARIF Měsíční paušál SIM karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonního čísla (jednorázový poplatek) Závazek Účtování VOLÁNÍ Balíček 20 volných

Více

na dobu nezbytnou k získání dostatečného obchodního postavení. Bloková výjimka nesmí být poskytnuta pro společný provoz, u kterého by mohl být od obou

na dobu nezbytnou k získání dostatečného obchodního postavení. Bloková výjimka nesmí být poskytnuta pro společný provoz, u kterého by mohl být od obou IMPORTANT LEGAL NOTICE - The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice. 31993R1617 Nařízení Komise (EHS) c. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy

Více

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE LETENEK Air Service Brno, s.r.o. Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno PRODEJ A REZERVACE LETENEK Phone: +420 545 521 175-6 E-mail: letenky@letenkybrno.info Web: http://www.letenkybrno.info

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund.

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB,s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ Část první - Všeobecně 1 DEFINICE AGENT - osoba nebo organizace schválená pro prodej letecké přepravy zboží jiným osobám nebo organizacím IATA AGENT - osoba

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Informační technologie v letecké dopravě

Informační technologie v letecké dopravě Informační technologie v letecké dopravě Systémy IT leteckých dopravců, letišť i podniků řízení letového provozu musí být schopné vzájemně spolehlivě komunikovat a spolupracovat globálně v reálném čase

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA STÁVAJÍCÍ SKLADOVACÍ KAPACITU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 21. 3. 2011 NABÍZENÁ KAPACITA: 43 176 165 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 4. 2011 31. 3.

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Vstupem A se zobrazený timetable změní na availabilitu (zpětně lze availabilitu změnit na timetable vstupem TT)

Vstupem A se zobrazený timetable změní na availabilitu (zpětně lze availabilitu změnit na timetable vstupem TT) Kapitola 3: TIMETABLE A AVAILABILITA 3.1. Timetable (letový řád) Na Timetable jsou zobrazeny lety bez ohledu na to, zda-li jsou na nich volná místa či nikoliv. TTPRGNYC (timetable na dnešní datum) TT10JULPRGNYC

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Ing. Michal Bican

Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Ing. Michal Bican Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu Ing. Michal Bican Informace v cestovním ruchu Informace = údaj, zpráva či data, která prochází složitým procesem zpracování, jež je ovlivněn vlastnostmi

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! pátek 19.6.15 neděle 28.6.15 POLOPENZE šv. stůl 8 690,- pátek 26.6.15 neděle 5.7.15 POLOPENZE šv. stůl 9 590,- pátek 3.7.15 neděle 12.7.15 POLOPENZE šv. stůl 10 090,- POLOPENZE šv. stůl 9 490,- POLOPENZE

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Úvodní část. Části. Historie, organizace, členění, regulace, právo a principy multilaterální spolupráce v letecké dopravě 31

Úvodní část. Části. Historie, organizace, členění, regulace, právo a principy multilaterální spolupráce v letecké dopravě 31 Obsah Úvodní část Úvod do světa letecké dopravy 15 Pár slov za autory 18 Autorský kolektiv 19 Recenze 24 Poděkování 28 Části Historie, organizace, členění, regulace, právo a principy multilaterální spolupráce

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 5.března 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 4 611 165 m

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více