PROGRAM. Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ"

Transkript

1 PROGRAM XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E FOYER KONGRESOVÝCH SÁLŮ (PAVILON E, I. PATRO) 14:00-19:00 registrace účastníků SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ :00 Zahájení Slavnostní projev prezidenta kongresu Pozdravy čestného předsednictva Vstup: pozvánky 1

2 JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 HRUDNÍ SEKCE I. Předsednictvo: J. Schützner, J. Belák,J. Vodička, I. Čapov 1. Spojivové nádory mediastína J. Belák, M. Kudláč, J. Vajó, R. Šimon, M. Stebnický, A. Böör, (Košice, SR) 2. Tracheoesofageální píštěle - naše zkušenosti J. Schützner, R. Lischke, A. Stolz, J. Šimonek, P. Pafko, (Praha, ČR) 3. Chirurgická léčba plicních metastáz - desetileté výsledky J. Vodička, V. Špidlen, J. Klečka, V. Šimánek, P. Mukenšnabl, J. Fichtl, M. Roušarová, (Plzeň, ČR) 4. Je oprávněno provedení pneumonektomie pro plicní metastázy? I. Čapov, J. Doležel, A. Peštál, M. Veselý, V. Jedlička, (Brno, ČR) 5. Četnost metastatického postižení mediastinálních uzlin při plicní metastazektomii J. Doležel, V. Jedlička, A. Peštál, M. Veselý, I.Čapov, M. Szkorupa, J. Vodička, (Brno, ČR) 6. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů plic P. Horažďovský, V. Hytych., Z. Konopa, A. Tašková, V. Visokai, M. Vašáková, J. Homolka, (Praha, ČR) 7. Diagnostika a léčba TBC plic z pohledu chirurga V. Hytych, Z. Konopa, P. Horažďovský, A. Tašková, (Praha, ČR) 8. Nezvyčajné infekčné komplikácie po torakochirurgických výkonoch M.Janík, T. Krajč, M. Lučenič, R. Benej, S. Haruštiak, (Bratislava, SR) 9. Prvé skúsenosti s transcervikálnou-subxifoidálnou bilaterálnou VATS maximálnou tymektómiou T. Krajč, P. Špalek, M. Janík, M. Lučenič, R. Benej, S. Haruštiak, (Bratislava, SR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 2

3 10:00 12:00 HRUDNÍ SEKCE II. Předsednictvo: P. Pafko, C. Deschamps, Neoral, J. Furák, F. Melfi, J. Šiller 10. Téma vyhrazeno C. Deschamps (Rochester, USA) 11. Two methods of VATS thymectomy for myasthenia gravis: surgical and neurological results J. Furák, T. Geczi, J. Lantos, G. Lazár, L. Tiszlavicz, E. Varga, P. Klivenyi, (Szeged, Maďarsko) 12. Téma vyhrazeno F. Melfi (Pisa, Itálie) 13. Miniinvazivní exstirpace jícnu - ovlivní výskyt infekčních komplikací? Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 14. Rizikové faktory pooperační morbidity a mortality po pneumonektomii pro bronchogenní karcinom A. J. Stolz, J. Šimonek, J. Schützner, T. Haruštiak, P. Pafko, R. Lischke (Praha, ČR) 15. Intrapulmonální komplikace po plicních resekcích J. Šiller, J. Flašar, K. Havlíček (Pardubice, ČR) 14:00 15:30 ONKOCHIRURGICKÁ SEKCE I. Předsednictvo: M. Ryska, V. Třeška, A. Ferko, R. Gürlich, 16. Existují obecně platné limity velkých jaterních resekcí? M. Ryska, D. Langer, J. Pudil, (Praha, ČR) 17. Embolizace portální žíly přednosti a zápory V. Třeška, T. Skalický, V. Liška, A. Sutnar, J. Ferda, H. Mírka, F. Šlauf, (Plzeň, ČR) 18. Onkologické aspekty laparoskopických resekcí jater A. Ferko, Z. Šubrt, B. Jon, F. Čečka, (Hradec Králové, ČR) 19. Chemoembolizace inoperabilních nádorů jater ve FN v Plzni Skalický T., Duras P., Třeška V.,Šlauf F., Sutnar A., Liška V., (Plzeň, ČR) 20. Resekce jater pro hepatocelulární karcinom D. Langer, M. Ryska, F. Bělina, J. Pudil, (Praha, ČR) 21. Chirurgická liečba malígnych nádorov pečene Ľ. Laca, M. Fani, J. Janík, J. Miklušica, I. Šinák, M. Hošala, R. Talapková, (Martin, SR) 22. Časné výsledky multiviscerálních resekcí pro malignity R. Gürlich, L. Denemark, L. Havlůj, J. Štefka, P. Skála, J. Štukavec, F. Vyhnánek, (Praha, ČR) 23. Problematika načasování chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu P. Kysela, Z. Kala, I. Penka, O. Bednarik, L. Ostřížková, R. Gál, V. Válek, T. Andrasina, (Brno, ČR) 24. Transplantace jater pro nádory M. Oliverius, M. Adamec, L. Janoušek, M. Kučera, M. Kočík, (Praha, ČR) 3

4 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 16:00 17:30 ONKOCHIRURGICKÁ SEKCE II. Předsednictvo: R. Gürlich, M. Ryska, J. Šimša, J. Gatěk, 25. Současný pohled na onkologickou radikalitu resekce u nemocných s karcinomem pankreatu M. Ryska, R. Strnad, R. Pohnán, (Praha, ČR) 26. Resekce cév jako součást výkonů pro karcinom pankreatu? R.Gürlich, L.Denemark, L.Havlůj, J.Štefka, P.Skála, F.Vyhnánek, I.Vaněk, (Praha, ČR) 27. Pooperačné komplikácie a prežívanie pacientov s karcinómom pankreasu J. Kaťuchová, J. Bober, P. Závacký, P. Harbuľák, J. Radoňak, (Košice, SR) 28. Lokální recidivy po konzervativních výkonech u karcinomu prsu J. Gatěk, P. Vážan, J. Kotoč, K. Kotočová, L. Hnátek, J. Duben, B. Dudešek, (Zlín, ČR) 29. Chirurgická léčba u žen s kacinomem prsu diagnostikovaným před 35. rokem věku V. Pecha, D. Kolařík, M. Skovajsová, J. Sýkorová, M. Trnková, (Praha, ČR) 30. Operace pro karcinomy příštitného tělíska P. Libánský, J. Tvrdoň, J. Pozniak, S. Adámek, (Praha, ČR) 31. Malígne nádory tenkého čreva R. Šimon, J. Belák, M. Kudláč, M. Stebnický, A. Boor, (Košice, SR) 32. Dehiscence ezofagojejunální anastomozy po totální gastrektomii J. Šimša, V. Ninger, P. Volšanský, (Kolín, ČR) 33. Diagnostika a chirurgická. liečba gastrointestinálnych stromálnych tumorov ako súčasť multidisciplinárneho manažmentu J.Janík, Ľ.Laca, R.Hyrdel, M.Adámik, (Martin, SR) 17:30 18:30 FIREMNÍ SYMPOZIUM č.1 - HOSPIMED spol.s.r.o. 4

5 BAKEŠŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 KOLOREKTÁLNÍ SEKCE I. Předsednictvo: Radoňák, Orhälmi, Olejník, Šlauf 34. Multioborový přístup k řešení ODS syndromu V. Ducháč, M. Otčenášek, L. Krofta, J. Štukavec, L. Horák (Praha, ČR) 35. Spolupráca chirurgov a gastroenterológov pri liečbe ulceróznej kolitídy bezprostredné a dlhodobé výsledky J. Bober, A. Vrzgula, M. Zakuciová, D. Leško, J. Radoňak, (Košice, SR) 36. Morbus crohn - multidisciplinárny pristup a liečba J. Radoňak, J. Bober, M. Zakuciová, L. Lakyová, T. Toporcer (Košice, SR) 37. Permanentní stimulace sakrálního nervu v léčení anální inkontinence P. Šlauf, F.Antoš, P.Bartoška, P.Dytrych,J.Marvan,O.Ryska (Praha, ČR) 38. Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice P. Vlček, J. Korbička, Š.Chaluppník, L.Veverková, I.Čapov, P.Vlčková, J. Dolina, D. Bartůšek (Brno, ČR) 39. Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chir. Léčbě V. Liška, Daum O., Novák P., V. Třeška, O. Vyčítal, J. Brůha, P. Pitule, (Plzeň, ČR) 40. Možnosti diagnostiky a liečby lokoregionálnej recidívy karcinómu kolonu A. Prochotský, M. Huťan ml., J. Škultéty, J. Sekáč, S. Dolák, R. Okoličány, M. Príbelský (Bratislava, SR) 41. Obštrukcia hrubého čreva ako náhly onkosymptóm J. Olejník, M. Gergel (Bratislava, SR) 42. Operace rektokél metodou STARR - 5leté zkušenosti J.Örhälmi, S.Jackanin, K.Klos, M.Lerch (Ostrava, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 5

6 10:00 12:00 TRAUMATOLOGIE I. Předsednictvo: M. Mašek, F. Vyhnánek, Mazuch, M. Reška 43. Praktické výstupy Registru polytraumat MZ ČR M. Krtička, D. Ira, R. Pikula, (Brno, ČR) 44. Polytrauma v TC Brno 2009 M. Mašek, P. Mach, P. Nestrojil, (Brno, ČR) 45. Přednemocniční péče a její problémy P. Nestrojil, P. Mach, M. Mašek, (Brno, ČR) 46. Spektrum poranění bránice ošetřené v traumatol. centru F. Vyhnánek, D. Jirava, P. Skála, V. Ducháč, O. Vojtíšek, (Praha, ČR) 47. Odtrhnutie bránice vpravo pri polytraume A. Ferenčik, D. Porubec, P. Mucha, M. Murcko, (Třebišov, SR) 48. Duodenobiliární poranění při tupém úrazu břicha A.Hájek, P. Novák, P. Vítek, D. Jurenka, M. Chrostek, J. Pastrňák, (Frýdek-Místek, ČR) 49. DUTINOVÉ PORANENIA PRI TORAKOABDOMINÁLNEJ KOMPRESII J. Mazuch, D. Mištuna, E. Huľo, R. Kyčina, Z. Červená (Martin, SR) 50. Poranenia vnútrobrušných orgánov pri polytraume J. Zelenák, M. Huťan, J. Rybár (Bratislava, SR) 51. Válečné poranění v mírové době - kazuistika L. Novák, P. Waldauf, J. Marvan, R. Ston, (Praha, ČR) 52. Střelné dutinové poranění J. Konečný, I. Čapov, L. Veverková, M. Reška, (Brno, ČR) 53. Hook Plate, nový standard v léčbě AC luxací a zlomenin laterálního konce klíčku M. Reška, J. Konečný, P. Diviš, M. Kábela, J. Čiernik, D. Prchal, (Brno, ČR) 54. Poranění slinivky břišní K. Rupert, V. Kuntscher, T. Kural, J. Klečka, V. Třeška, P. Duras, (Plzeň, ČR) 6

7 14:00 15:30 ONKOCHIRURGIE III Předsednictvo: R. Pospíšil, M. Omejc, K. Kroupa, M. Škrovina, 55. Challenges in multidisciplinary treatment of rectal cancor ( minut diskuse) M. Omejc (Slovinsko) 56. Úloha chirurga v léčbě maligního mezoteliomu R. Pospíšil, P. Kocián, J. Hoch (Praha, ČR) 57. Recidivující karcinom rekta J. Štukavec, L. Denemark, L. Havlůj, V. Teplan, J. Weiss, J. Štefka, V. Ducháč, (Praha, ČR) 58. Význam cytoreduktivní chirurgie a intraperitoneální chemoterapie v léčbě peritoneální karcinomatózy P. Dytrych, F. Antoš, Z. Šerclová, E. Hromádková, O. Ryska, P. Vítek P, (Praha, ČR) 59. TEM, standardní součást léčebných postupů v koloproktologii L. Starý, (Olomouc, ČR) 60. Možnosti a význam detekcie minimálnej reziduálnej choroby u pacientov s laparoskopickou resekciou kolorektálnehokarcinómu M. Škrovina, M. Duda, J. Srovnal, J. Bartoš, L. Radová, M. Hajdúch, R. Soumarová, (Nový Jičín, ČR) 61. Pankreatoduodenektomie pro gastrointestinální stromální tumor R. Pohnán, M. Ryska M, (Praha, ČR) 62. Zodpovednosť chirurga v manažmentu lokálne pokročilých malignit GIT a ovária. K. Kroupa, J. Váňa, R. Johanes, B. Babiš, M. Žáček, (Žilina, SR) 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 7

8 16:00 17:30 VARIA I. Předsednictvo: Z. Kala, M. Huťan, J. Ehrenberger, J. Geiger 63. Dlouhodobé výsledky operačního řešení achalázie jícnu Z. Kala, V. Procházka, R. Kroupa, (Brno, ČR) 64. Užití stentů v trávicím traktu z pohledu chirurga J. Geiger, V. Veselý, M. Vachtová, (Plzeň, ČR) 65. Současné trendy v léčbě akutní pankreatitidy T. Kural, P. Novák, M. Brabec, J. Kulda, D. Hasman, V. Třeška, (Plzeň, ČR) let s akutní pankreatitidou-trendy v epidemiologii, etiologii, diagnostice a léčbě R. Kostka, V. Teplan, L. Slavkovský, (Praha, ČR) 67. Těžké akutní pankreatitidy léčené Superazonem J. Ehrenberger, P. Holéczy, (Ostrava- Vítkovice, ČR) 68. Liečba chronickej pankraatitidy a možnosti multidisciplinárnej spolupráce R. Kyčina, J. Janík, M. Fani, Ľ Laca, D. Mištuna, M. Horáková, M. Kulichová, H. Poláček, A. Mikolajčík, L. Šutiak, Ľ Strelka, M. Vojtko, (Martin, SR) 69. Intenzivna starostlivosť a spolupráca v liečbě ťažkej nekrotizujúcej pankreatitidy M. Huťan st, Y. Rashidi, J. Zelenák, J. Rybár, A. Gebhardtová, A. Yaghi, J. Koutun, (Bratislava, SR) 70. Řešení dehiscence pankreatojejunoanastomózy pro Pankreatoduodenektomii J. Rudiš, M. Ryska, R. Doležel (Praha, ČR) 71. Chylosní sekrece po duodenopankreatektomii jako méně častá komplikace výkonu,management pooperační terapie J. Štefka, Z. Pelák, M. Voleman, R. Gürlich, (Praha, ČR) 17:30 18:30 FIREMNÍ SYMPOZIUM č 2 - NYCOMED s.r.o. Řešení hemostázy v chirurgii PETŘIVALSKÉHO SÁL ( PAVILON E, PŘÍZEMÍ) 12:00 14:00 Sympozium generálního partnera Johnson & Johnson, s.r.o. s obědem I JEDNA INFEKCE JE PŘÍLIŠ MNOHO - Nové pohledy na prevenci a kontrolu nemocničních infekcí SPOLEČENSKÝ VEČER- PIVOVARSKÁ RESTAURACE (MENDLOVO NÁMĚSTÍ) Od 20:00 SPOLEČENSKÝ VEČER, PIVOVARSKÁ RESTAURACE Vstup: vstupenky 8

9 JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÁ CHIRURGIE I. Předsednictvo: P. Štádler, J. Řehák, L. Veverková, J. Rejholec, 72. Rozvoj roboticky asistované chirurgie ve světě a v ČR J. Řehák, (Praha, ČR) 73. Roboticky asistované výkony v oblasti chirurgie- přehled indikací ve světě L. Veverková, (Brno, ČR) 74. Co přineslo zavedení robotické techniky do praxe chirurgie Krajské zdravotní a.s.? J. Rejholec (Děčín, ČR) 75. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta P. Vlček, I. Čapov, Š. Chalupník, J. Korbička, L. Veverková, J. Doležel, J. Dolina, P. Vlčková, D. Bartůšek, (Brno, ČR) 76. Méně obvyklé roboticky asistované cevní operace P. Štádler, L. Dvořáček, P. Vitásek, P. Matouš (Praha, ČR) 77. Téma vyhrazeno 78. Téma vyhrazeno 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 9

10 10:00 12:00 MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÁ CHIRURGIE II. Předsednictvo: J. Dostalík, Č. Neoral, P. Kothaj, V. Drahoňovský, M. Kasalický 79. Minimally invasive pediatric surgery in Croatia B. Župančić, F. Štampalija, S. Višnjić, Z. Bahtijarević, V. Župančić et. al. (Chorvatsko) 80. Miniinvazivní řešení jícnových divertiklů Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 81. Laparoskopické operácie na gastroduodene na Slovensku súčasný stav R. Johanes, (Žilina, SK) 82. Low volume laparoskopická nefrektomie pro příbuzenskou transplantaci J. Dostalík, M. Martínek, J. Samlík, M. Mazur, P. Guňková, I. Guňka, (Olomouc, ČR) 83. Laparoskopické operácie na pankrease P. Kothaj, I. Slobodník, (Bánská Bystrica, SR) 84. Dlouhodobé výsledky laparoskopických myotomií s antirefluxními plastikami pro achalasii V. Drahoňovský, P. Pecák, (Neratovice, ČR) 85. Závažné pozdní komplikace po adjustabilní gastrické bandáži M. Kasalický, (Praha, ČR) 86. Komplikace po bariatrických operacích - zajímavé kasuistiky P. Holéczy, M. Bolek, J. Krištof, J. Ševčíková, (Ostrava, ČR) 87. Laparoskopická totální gastrektomie - naše zkušenosti L. Martínek, J. Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, M. Mazur, (Ostrava, ČR) 88. ANESTEZIE U LAPAROSKOPIÍ CO BY MOHLO ZAJÍMAT CHIRURGA J. Koutná, H. Špaňhelová, Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 89. Sils cholecystetómia A. Vrzgula, V. Pribula, M. Múdry, R. Krajničák, (Košice, SR) 10

11 14:00 16:00 NOTES Předsednictvo: M. Fried, M. Oliverius, V. Veselý, M. Kočík 90. NOTES proč ano, proč ne? M. Oliverius, (Praha, ČR) 91. Naše zkušenosti s NOTES v experimentu M. Kočík, M. Oliverius, T. Hucl, M. Krak, J. Špičák, (Praha, ČR) 92. Laparoskopie transgastricky metodou pure notes v porovnání s klasickou laparoskopií experiment na zvířeti V. Veselý, V. Třeška, J. Moláček, D. Šmíd, L. Gottliebová, (Plzeň, ČR) 93. NOTES kde jsme? M. Fried, K. Doležalová, (Praha, ČR) 94. Hybridní NOTES cholecystektomie a salpingektomie transgastrickým, transrektálním a transvaginálním přístupem v experimentu Dušek T., Sotona O., Špaček V., Ferko, A., (Hradec Králové, ČR) 95. Laparoskopická vs. NOTES ovarektomie, experimentální studie na laboratorním zvířeti O.Ryska, J.Martínek, T. Filípková, R. Doležel, E. Lásziková, S.Juhás, M.Zavoral, M. Ryska (Praha, ČR) 16:00 16:30 PŘESTÁVKA 17:00 18:00 FIREMNÍ SYMPOZIUM č.3 - NUTRICIA 11

12 BAKEŠŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 INTENZIVNÍ MEDICÍNA GIT DYSFUNKCE CHIRURGICKY NEMOCNÝCH A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ Předsednictvo: I. Novák, Z. Šerclová, J. Maňák, I. Satinský 96. Patofyziologie selhání bariérové funkce střeva I. Novák, (Plzeň, ČR) 97. Je střevo skutečně příčinou multiorgánového selhání R. Kula, (Ostrava, ČR) 98. Intraabdominální hypertenze, kompartment syndrom a střevní funkce I. Satinský, (Ostrava, ČR) 99. Rozsah střevní resekce a strategie realimentace Z. Šerclová, (Praha, ČR) 100.Proteinokalorický deficit u churgicky nemocných a jeho vliv na bariérové funkce J. Maňák, (Hradec Králové, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 12

13 10:00 12:00 VARIA II Předsednictvo: A. Ferko, FM. Riegler, R. Staffa, M.Kučera 101. Novel GERD Management: Role of Histopathology F. M. Riegler, (Rakousko) 102. Postgraduální výchova chirurgů. Budování programů v akreditovaných centrech. A. Ferko, (Hradec Králové, ČR) 103. Naše zkušenosti s léčbou nemocných s píštělemi orální části gastrointestinálního traktu J. Kulda, T. Kural, D. Hasman, P. Novák, M. Brabec, (Plzeň, ČR) 104. Strategie chir. řešení aneuryzmatu abdominální aorty a jiné patologie v dutině břišní J. Moláček, V. Třeška, K. Houdek, B. Čertík, J. Křižan, V. Kuntscher, R. Šulc, (Plzeň, ČR) 105. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žílou R. Staffa, Z. Kříž, R. Vlachovský, M. Dvořák, T. Novotný, S. Šárník, B. Vojtíšek, (Brno, ČR) 106. Komplikace po Sleeve resekci žaludku kazuistiky M. Čierny, M. Kříž, J. Vašíček, (Břeclav, ČR) 107. Kvalita života po antirefluxní operaci v závislosti na předoperační symptomatologii F. Marek, Z. Kala, J. Dolina, V. Procházka, (Brno, ČR) 108. Benigní hilové stenózy žluč. cest-diagnostické a terapeutické dilema Z. Šubrt, A. Ferko, B. Jon, F. Čečka, S. Rejchrt, (Hradec Králové, ČR) 109. Časné biliární komplikace po transplantaci jater M. Kučera, M. Adamec, M. Oliverius, L. Janoušek, M. Kočík, J. Špičák, (Praha, ČR) 110. Kritická ztráta střeva co dál? Z. Jech, J. Hoch, J. Charvát (Praha, ČR) 13

14 14:00 16:00 MLADÍ CHIRURGOVÉ DO 35 LET Předsednictvo: J. Wechsler, Č. Neoral, D. Mištuna, R. Staffa, 111. Vliv somatostatinu a jeho derivátů na prevenci panreatické píštěle u plánovaných operací pankreatu F. Čečka, B. Jon, A. Ferko, Z. Šubrt, (Hradec Králové) 112. Možnosti liečby nevarikózneho krvácania z horného GIT-u I. Daňová, A. Mikolajčík, M. Smolár, D. Mištuna, (Martin, SR) 113. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta P. Ihnát, J. Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, P. Guňková, P. Ostruszka, (Ostrava) 114. Antibiotická profylaxe u vybraných urgentních chir. výkonů protokol prospektivní studie, předběžné výsledky O. Ryska, Z. Šerclová, E. Hromádková, J. Fulík, T. Kneifl, B. Horová, P. Dytrych, J. Marx, F. Antoš, (Praha) 115. Laparoskopické cholecystektomie v erudici mladého chirurga R. Svatoň, I. Penka, A. Kodýtková, Z. Kala, (Brno) 116. Crohnova choroba v diferenciální diagnostice s ulcerózní kolitidou kazuistika M. Vachtová, J. Geiger, J. Koželuhová, (Plzeň) 117. Ischemické náhlé příhody břišní po kardiochirurgických výkonech M. Varga, I. Matia, M. Kučera, B. Sixta, M. Kočik, M. Oliverius, J. Pirk, M. Adamec, (Praha) 118. Odběr vzorku na kultivační vyšetření z rány, stěr vs.otisk výsledky po zpracování prvních 100 vzorků Z.Chovanec, L.Veverková, M. Votava, M. Veselý, J. Cagaš, T. Paseka, J. Čiernik (Brno) 119. Výsledky chirurgické. léčby plicních metastáz karcinomu prsu I. Zedníková, J. Vodička, B. Sůvová, (Plzeň) 120. Střelné poraněn dolní končetiny, - kazuistika J. Čiernik, A. Peštál, Z. Kříž, J. Konečný, P. Diviš, Z.Chovanec (Brno) 121. Prognostické a prediktivní faktory v chirurgii karcinomu pankreatu D. Klos, (Vrbátky, ČR) 16:00 16:30 PŘESTÁVKA 17:00 18:00 FIREMNÍ SYMPOZIUM č. 4 - HARTMANN VAC PETŘIVALSKÉHO SÁL ( PAVILON E PŘÍZEMÍ) 12:00 13:45 13:45 14:00 Sympozium generálního partnera Johnson & Johnson, s.r.o. s obědem ŠETRNÁ PRÁCE S TKÁNĚMI - Energie a hemostáza na operačním sále Zhodnocení kongresu V. Král / Olomouc 14

15 ČÁRSKÝCH SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 11:00 13:00 SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ A SLOVENSKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI SPOLEČENSKÝ VEČER, PAVILON G- VIP CLUB Od 19:30 ZÁVĚR KONGRESU, SYMPOZIUM VÍNO, CHIRURG A ZDRAVÍ Vstup: pozvánky 15

16 MAYDLŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 14:00 15:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: L. Badalíková, H. Moderová, R. Škrabalová, L. Hamříková 122. Čtyřleté zkušenosti Centra robotické chirurgie při.i.chir.klinice FN u sv. Anny v Brně R. Škrabalová, (Brno, ČR) 123. Rozdíl mezi otevřenou,lapararoskopickou a robotickou resekcí tlustého střeva M. Svingová, (Ustí nad Labem, ČR) 124. Roboticky asistované chirurgické výkony na abdominálním řečisti R. Pavlištíková, (Brno, ČR) 125. Ošetřovatelský proces u pacienta po pravostranné hepatektomii M. Nová, (Plzeň, ČR) 126. Srovnání pooperační péče o pacienta po laparoskopickém a klasickém výkonu tříselné kýly L. Karásková, P. Staníková, (Brno, ČR) 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 16:00 17:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: L. Hamříková, L. Badalíková, H. Moderová, R. Škrabalová, 127. Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci plic A. Reitspiesová, (Plzeň, ČR) 128. Transplantace tenkého střeva M. Bassettová, (Praha, ČR) 129. Využiti V.A.C. terapie v brušnej chirurgii D. Karasová, (Martin, SR) 130. Specifika práce sálové sestry v experimentu na velkém zvířeti V. Mlejnková, (Nové Mitrovice, ČR) 131. Marie Musilová chirurgické rukavice použití, Braun, CZ 16

17 MAYDLŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: R. Škrabalová, H.Moderová, L.Badalíková, L.Hamříková 132. Střevo šetřící přístup k léčbě Crohnovy choroby případová studie M. Rumlová, (Praha, ČR) 133. Použití hemostatických metod a preparátů v plánované a akutní chirurgii parenchymových orgánů M. Sabová, (Plzeň, ČR) 134. Pacient a operační sál E. Špičáková, (Brno, ČR) 135. Možnosti léčby civilizačních chorob DK u zdravotnických pracovníků J. Slonková, (Brno, ČR) 136. Ošetrovatelský manažment starostlivosti o pacientov s hrudnou drenážou M. Ozoganyova, (Samorím, SR) 137. Pooperační péče o pacienta po plicní operaci M. Pařízková, (Brno, ČR) 138. Laserové operace plic ve FN Plzeň J. Sýkorová, (Plzeň, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 10:00 12:00 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: H. Moderová, L.Badalíková, L.Hamříková, R. Škrabalová, 139. Rehabilitační péče o pacienty po operaci plic L. Karzer, (Brno, ČR) 140. Sekundární hojení rány po operaci střeva kasuistika I. Chánová, (Horoměřice, ČR) 141. Uplatnění V.A.C. terapie v praxi I. Jurnečková, (Brno, ČR) 142. Cesta polytraumatizovaného pacienta z terénu až na operační sál B. Zuchová, (Brno, ČR) 143. Monitorace kriticky nemocných R. Stehlíková, (Chlumčany, ČR) 17

18 POSTEROVÁ SDĚLENÍ (PAVILON E, I. PATRO) 144. Vliv intravenozně podávaného inzulinu na hodnoty krevních plynů při resekci plic první výsledky J.Doležel, A. Peštál, D. Zvoníčková,V. Jedlička, M. Veselý, Z. Chovanec, I. Čapov, I. Krontorád, Koutná, Z.Ručka, (Brno, ČR) 145. Surgical treatment of lung metastases A.Dzian, J. Hamžík, M. Smolár, E. Kavcová, D. Mištuna, (Martin, SR) 146. Korelace CT obrazu a histologických nálezů u ložisek nadledvin Procházka V., Kala Z., Starý K., Pavlovský Z (Brno, ČR) 147. Kvalita života pacientů po nízké resekci pro kolorektální karcinom V. Ducháč, J. Štukavec, L. Denemark, V. Teplan, J. Weiss (Praha, ČR) 148. Chirurgická léčba syndromu krátkého střeva M. Oliverius, J. Mendl, (Praha, ČR) 149. Buněčná terapie v léčbě kritické končetinové ischemie a syndromu diabetické nohy F. Jalůvka, V. Procházka, J.Gumulec,R. Urbanec, J. Horáček, C. Bodzasová, J. Zuchnická, P. Klement, GL. Klement, (Olomouc, ČR) 150. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorekt.chirurgii P. Guňková, I. Guňka, L. Martínek, J. Dostalík, M. Mazur, P. Vávra, (Ostrava, ČR) 151. Riziko recidivy karcinomu prsu dle rozsahu a histopatologie primárního nádoru a rozsahu primární chir. intervence - retrospektivní studi O. Kubala, J. Prokop, P. Ostruszka, P. Jelínek, M. Mitták, (Ostrava, ČR) 152. Resekce jater v terénu cirhózy:současné možnosti a naše zkušenosti M. Kočík, A. Valsamis, M. Kučera, M. Oliverius, (Praha, ČR) 153. Výsledky léčby dehiscence amputačního pahýlu u pacientů s kritickou končetinovou ischémií J. Stryja, D. Říha, K. Stryjová (Podlesí, ČR) 154. Zapomenuté předměty při chirurgických operacích - závěry první české studie J. Šťastný, (Prostějov, ČR) 155. Analýza 1304 apendektomií provedených v období první výsledky M. Mitták, I. Slívová, L. Tulinský, P. Havránek, (Ostrava, ČR) 156. Dislokace umělé aortální chlopně v břišní aortě po neúspěšné implantaci katetrizační metodou, TAVI kazuistika M. Dvořáček, I. Vaněk, L. Vlček, V. Kočka, (Praha, ČR) 157. Experimentální model sepse u prasete M. Kudla, R. Gürlich, M. Ročeň, J. Čáp, E. Kieslichová, (Praha, ČR) 158. Nové možnosti diagnostiky sepsy u chir. Pacientov M. Smolár, L. Šutiak, A. Mikolajčík, A. Dzian, J. Mazuch, D. Mištuna, (Martin, SR) 159. Nespecifické střevní záněty a cévní řečiště střev T.Mušková, D.Kachlík, (Praha, ČR) 160. Adenomy příštítných tělísek L. Hnízdil (Brno, ČR) 161. Endovenou laser- co,parison between water and hemoglobin specific laser and bared and radial fiber S. Kašpar, (Hradec Králové, ČR) 18

19 162. Možnosti manažmentu enteroatmosferických fistúl v open abdomene M. Huťan ml., M. Huťan sr., A. Prochotský, J. Škultéty, J. Sekáč, (Bratislava, SR) 163. Krach může mít tři příčiny A. Peštál, I. Čapov, V. Jedlička, J. Žák, J. Kalač, J. Doležel, (Brno, ČR) 164. Postiradiační angiosarkom prsu P. Bystřický, V. Cejp, P. Holan, (Písek, ČR) 165. Fistulce střevní, možnosti terapeutické s využitím VAC systému J. Žák, L. Veverková, I. Čapov ( Brno, ČR) JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 9:00 15:00 IV. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN Téma: Specifika diagnostiky, léčby a péče o nemocné vyššího věku I. CHIRURGICKÁ KLINIKA, FAKULNTÍ NEMOCNICE U SV. ANNY (PEKAŘSKÁ 53, BRNO) 9:00 15:00 LAPAROSKOPICKÝ KURZ RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA ROBOTICKÝ KURZ RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO (PALACKÉHO 1/3, BRNO) 9:00 15:00 Kurz Lepení tkání, Nycomed s. r. o. Kapacita již obsazena 19

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str.

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. 6 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Černoch

Více

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.

Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s. Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33

Komentáře ke článkům Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J. Nevyšetřená dyspepsie nový pojem, užitečný termín? 4/32 33 Rejstřík článků Aktuální přehledy Bartušek D, Vavříková M, Válek V, Hustý J. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev 4/18 24 Bátovský M. Gastroprotekcia pri dlhodobom užívaní nesteroidných antireumatík,

Více

Pedagogické práce. učebnice

Pedagogické práce. učebnice Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního

Více

HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE

HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE 14 abstrakta Abstrakta jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z autorů. Minimally invasive approach in the surgery for lung cancer H. Asamura Division of Thoracic Surgery, National Cancer Center Hospital,

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice p.o., KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2014 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ DIAGNOSTICKY A TERAPEUTICKY KOMPLIKOVANÝCH STAVŮ PŘEKVAPIVÉ SITUACE V MEDICÍNĚ VARIA PLZEŇ 4. 6.února 2014 v odpoledních hodinách

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více