PROGRAM. Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ"

Transkript

1 PROGRAM XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E FOYER KONGRESOVÝCH SÁLŮ (PAVILON E, I. PATRO) 14:00-19:00 registrace účastníků SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MENDELŮV REFEKTÁŘ, AUGUSTINIÁNSKÉ OPATSTVÍ SV. TOMÁŠE NA STARÉM BRNĚ :00 Zahájení Slavnostní projev prezidenta kongresu Pozdravy čestného předsednictva Vstup: pozvánky 1

2 JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 HRUDNÍ SEKCE I. Předsednictvo: J. Schützner, J. Belák,J. Vodička, I. Čapov 1. Spojivové nádory mediastína J. Belák, M. Kudláč, J. Vajó, R. Šimon, M. Stebnický, A. Böör, (Košice, SR) 2. Tracheoesofageální píštěle - naše zkušenosti J. Schützner, R. Lischke, A. Stolz, J. Šimonek, P. Pafko, (Praha, ČR) 3. Chirurgická léčba plicních metastáz - desetileté výsledky J. Vodička, V. Špidlen, J. Klečka, V. Šimánek, P. Mukenšnabl, J. Fichtl, M. Roušarová, (Plzeň, ČR) 4. Je oprávněno provedení pneumonektomie pro plicní metastázy? I. Čapov, J. Doležel, A. Peštál, M. Veselý, V. Jedlička, (Brno, ČR) 5. Četnost metastatického postižení mediastinálních uzlin při plicní metastazektomii J. Doležel, V. Jedlička, A. Peštál, M. Veselý, I.Čapov, M. Szkorupa, J. Vodička, (Brno, ČR) 6. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů plic P. Horažďovský, V. Hytych., Z. Konopa, A. Tašková, V. Visokai, M. Vašáková, J. Homolka, (Praha, ČR) 7. Diagnostika a léčba TBC plic z pohledu chirurga V. Hytych, Z. Konopa, P. Horažďovský, A. Tašková, (Praha, ČR) 8. Nezvyčajné infekčné komplikácie po torakochirurgických výkonoch M.Janík, T. Krajč, M. Lučenič, R. Benej, S. Haruštiak, (Bratislava, SR) 9. Prvé skúsenosti s transcervikálnou-subxifoidálnou bilaterálnou VATS maximálnou tymektómiou T. Krajč, P. Špalek, M. Janík, M. Lučenič, R. Benej, S. Haruštiak, (Bratislava, SR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 2

3 10:00 12:00 HRUDNÍ SEKCE II. Předsednictvo: P. Pafko, C. Deschamps, Neoral, J. Furák, F. Melfi, J. Šiller 10. Téma vyhrazeno C. Deschamps (Rochester, USA) 11. Two methods of VATS thymectomy for myasthenia gravis: surgical and neurological results J. Furák, T. Geczi, J. Lantos, G. Lazár, L. Tiszlavicz, E. Varga, P. Klivenyi, (Szeged, Maďarsko) 12. Téma vyhrazeno F. Melfi (Pisa, Itálie) 13. Miniinvazivní exstirpace jícnu - ovlivní výskyt infekčních komplikací? Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 14. Rizikové faktory pooperační morbidity a mortality po pneumonektomii pro bronchogenní karcinom A. J. Stolz, J. Šimonek, J. Schützner, T. Haruštiak, P. Pafko, R. Lischke (Praha, ČR) 15. Intrapulmonální komplikace po plicních resekcích J. Šiller, J. Flašar, K. Havlíček (Pardubice, ČR) 14:00 15:30 ONKOCHIRURGICKÁ SEKCE I. Předsednictvo: M. Ryska, V. Třeška, A. Ferko, R. Gürlich, 16. Existují obecně platné limity velkých jaterních resekcí? M. Ryska, D. Langer, J. Pudil, (Praha, ČR) 17. Embolizace portální žíly přednosti a zápory V. Třeška, T. Skalický, V. Liška, A. Sutnar, J. Ferda, H. Mírka, F. Šlauf, (Plzeň, ČR) 18. Onkologické aspekty laparoskopických resekcí jater A. Ferko, Z. Šubrt, B. Jon, F. Čečka, (Hradec Králové, ČR) 19. Chemoembolizace inoperabilních nádorů jater ve FN v Plzni Skalický T., Duras P., Třeška V.,Šlauf F., Sutnar A., Liška V., (Plzeň, ČR) 20. Resekce jater pro hepatocelulární karcinom D. Langer, M. Ryska, F. Bělina, J. Pudil, (Praha, ČR) 21. Chirurgická liečba malígnych nádorov pečene Ľ. Laca, M. Fani, J. Janík, J. Miklušica, I. Šinák, M. Hošala, R. Talapková, (Martin, SR) 22. Časné výsledky multiviscerálních resekcí pro malignity R. Gürlich, L. Denemark, L. Havlůj, J. Štefka, P. Skála, J. Štukavec, F. Vyhnánek, (Praha, ČR) 23. Problematika načasování chirurgické léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu P. Kysela, Z. Kala, I. Penka, O. Bednarik, L. Ostřížková, R. Gál, V. Válek, T. Andrasina, (Brno, ČR) 24. Transplantace jater pro nádory M. Oliverius, M. Adamec, L. Janoušek, M. Kučera, M. Kočík, (Praha, ČR) 3

4 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 16:00 17:30 ONKOCHIRURGICKÁ SEKCE II. Předsednictvo: R. Gürlich, M. Ryska, J. Šimša, J. Gatěk, 25. Současný pohled na onkologickou radikalitu resekce u nemocných s karcinomem pankreatu M. Ryska, R. Strnad, R. Pohnán, (Praha, ČR) 26. Resekce cév jako součást výkonů pro karcinom pankreatu? R.Gürlich, L.Denemark, L.Havlůj, J.Štefka, P.Skála, F.Vyhnánek, I.Vaněk, (Praha, ČR) 27. Pooperačné komplikácie a prežívanie pacientov s karcinómom pankreasu J. Kaťuchová, J. Bober, P. Závacký, P. Harbuľák, J. Radoňak, (Košice, SR) 28. Lokální recidivy po konzervativních výkonech u karcinomu prsu J. Gatěk, P. Vážan, J. Kotoč, K. Kotočová, L. Hnátek, J. Duben, B. Dudešek, (Zlín, ČR) 29. Chirurgická léčba u žen s kacinomem prsu diagnostikovaným před 35. rokem věku V. Pecha, D. Kolařík, M. Skovajsová, J. Sýkorová, M. Trnková, (Praha, ČR) 30. Operace pro karcinomy příštitného tělíska P. Libánský, J. Tvrdoň, J. Pozniak, S. Adámek, (Praha, ČR) 31. Malígne nádory tenkého čreva R. Šimon, J. Belák, M. Kudláč, M. Stebnický, A. Boor, (Košice, SR) 32. Dehiscence ezofagojejunální anastomozy po totální gastrektomii J. Šimša, V. Ninger, P. Volšanský, (Kolín, ČR) 33. Diagnostika a chirurgická. liečba gastrointestinálnych stromálnych tumorov ako súčasť multidisciplinárneho manažmentu J.Janík, Ľ.Laca, R.Hyrdel, M.Adámik, (Martin, SR) 17:30 18:30 FIREMNÍ SYMPOZIUM č.1 - HOSPIMED spol.s.r.o. 4

5 BAKEŠŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 KOLOREKTÁLNÍ SEKCE I. Předsednictvo: Radoňák, Orhälmi, Olejník, Šlauf 34. Multioborový přístup k řešení ODS syndromu V. Ducháč, M. Otčenášek, L. Krofta, J. Štukavec, L. Horák (Praha, ČR) 35. Spolupráca chirurgov a gastroenterológov pri liečbe ulceróznej kolitídy bezprostredné a dlhodobé výsledky J. Bober, A. Vrzgula, M. Zakuciová, D. Leško, J. Radoňak, (Košice, SR) 36. Morbus crohn - multidisciplinárny pristup a liečba J. Radoňak, J. Bober, M. Zakuciová, L. Lakyová, T. Toporcer (Košice, SR) 37. Permanentní stimulace sakrálního nervu v léčení anální inkontinence P. Šlauf, F.Antoš, P.Bartoška, P.Dytrych,J.Marvan,O.Ryska (Praha, ČR) 38. Neuromodulace v řešení poruch kontinence stolice P. Vlček, J. Korbička, Š.Chaluppník, L.Veverková, I.Čapov, P.Vlčková, J. Dolina, D. Bartůšek (Brno, ČR) 39. Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chir. Léčbě V. Liška, Daum O., Novák P., V. Třeška, O. Vyčítal, J. Brůha, P. Pitule, (Plzeň, ČR) 40. Možnosti diagnostiky a liečby lokoregionálnej recidívy karcinómu kolonu A. Prochotský, M. Huťan ml., J. Škultéty, J. Sekáč, S. Dolák, R. Okoličány, M. Príbelský (Bratislava, SR) 41. Obštrukcia hrubého čreva ako náhly onkosymptóm J. Olejník, M. Gergel (Bratislava, SR) 42. Operace rektokél metodou STARR - 5leté zkušenosti J.Örhälmi, S.Jackanin, K.Klos, M.Lerch (Ostrava, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 5

6 10:00 12:00 TRAUMATOLOGIE I. Předsednictvo: M. Mašek, F. Vyhnánek, Mazuch, M. Reška 43. Praktické výstupy Registru polytraumat MZ ČR M. Krtička, D. Ira, R. Pikula, (Brno, ČR) 44. Polytrauma v TC Brno 2009 M. Mašek, P. Mach, P. Nestrojil, (Brno, ČR) 45. Přednemocniční péče a její problémy P. Nestrojil, P. Mach, M. Mašek, (Brno, ČR) 46. Spektrum poranění bránice ošetřené v traumatol. centru F. Vyhnánek, D. Jirava, P. Skála, V. Ducháč, O. Vojtíšek, (Praha, ČR) 47. Odtrhnutie bránice vpravo pri polytraume A. Ferenčik, D. Porubec, P. Mucha, M. Murcko, (Třebišov, SR) 48. Duodenobiliární poranění při tupém úrazu břicha A.Hájek, P. Novák, P. Vítek, D. Jurenka, M. Chrostek, J. Pastrňák, (Frýdek-Místek, ČR) 49. DUTINOVÉ PORANENIA PRI TORAKOABDOMINÁLNEJ KOMPRESII J. Mazuch, D. Mištuna, E. Huľo, R. Kyčina, Z. Červená (Martin, SR) 50. Poranenia vnútrobrušných orgánov pri polytraume J. Zelenák, M. Huťan, J. Rybár (Bratislava, SR) 51. Válečné poranění v mírové době - kazuistika L. Novák, P. Waldauf, J. Marvan, R. Ston, (Praha, ČR) 52. Střelné dutinové poranění J. Konečný, I. Čapov, L. Veverková, M. Reška, (Brno, ČR) 53. Hook Plate, nový standard v léčbě AC luxací a zlomenin laterálního konce klíčku M. Reška, J. Konečný, P. Diviš, M. Kábela, J. Čiernik, D. Prchal, (Brno, ČR) 54. Poranění slinivky břišní K. Rupert, V. Kuntscher, T. Kural, J. Klečka, V. Třeška, P. Duras, (Plzeň, ČR) 6

7 14:00 15:30 ONKOCHIRURGIE III Předsednictvo: R. Pospíšil, M. Omejc, K. Kroupa, M. Škrovina, 55. Challenges in multidisciplinary treatment of rectal cancor ( minut diskuse) M. Omejc (Slovinsko) 56. Úloha chirurga v léčbě maligního mezoteliomu R. Pospíšil, P. Kocián, J. Hoch (Praha, ČR) 57. Recidivující karcinom rekta J. Štukavec, L. Denemark, L. Havlůj, V. Teplan, J. Weiss, J. Štefka, V. Ducháč, (Praha, ČR) 58. Význam cytoreduktivní chirurgie a intraperitoneální chemoterapie v léčbě peritoneální karcinomatózy P. Dytrych, F. Antoš, Z. Šerclová, E. Hromádková, O. Ryska, P. Vítek P, (Praha, ČR) 59. TEM, standardní součást léčebných postupů v koloproktologii L. Starý, (Olomouc, ČR) 60. Možnosti a význam detekcie minimálnej reziduálnej choroby u pacientov s laparoskopickou resekciou kolorektálnehokarcinómu M. Škrovina, M. Duda, J. Srovnal, J. Bartoš, L. Radová, M. Hajdúch, R. Soumarová, (Nový Jičín, ČR) 61. Pankreatoduodenektomie pro gastrointestinální stromální tumor R. Pohnán, M. Ryska M, (Praha, ČR) 62. Zodpovednosť chirurga v manažmentu lokálne pokročilých malignit GIT a ovária. K. Kroupa, J. Váňa, R. Johanes, B. Babiš, M. Žáček, (Žilina, SR) 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 7

8 16:00 17:30 VARIA I. Předsednictvo: Z. Kala, M. Huťan, J. Ehrenberger, J. Geiger 63. Dlouhodobé výsledky operačního řešení achalázie jícnu Z. Kala, V. Procházka, R. Kroupa, (Brno, ČR) 64. Užití stentů v trávicím traktu z pohledu chirurga J. Geiger, V. Veselý, M. Vachtová, (Plzeň, ČR) 65. Současné trendy v léčbě akutní pankreatitidy T. Kural, P. Novák, M. Brabec, J. Kulda, D. Hasman, V. Třeška, (Plzeň, ČR) let s akutní pankreatitidou-trendy v epidemiologii, etiologii, diagnostice a léčbě R. Kostka, V. Teplan, L. Slavkovský, (Praha, ČR) 67. Těžké akutní pankreatitidy léčené Superazonem J. Ehrenberger, P. Holéczy, (Ostrava- Vítkovice, ČR) 68. Liečba chronickej pankraatitidy a možnosti multidisciplinárnej spolupráce R. Kyčina, J. Janík, M. Fani, Ľ Laca, D. Mištuna, M. Horáková, M. Kulichová, H. Poláček, A. Mikolajčík, L. Šutiak, Ľ Strelka, M. Vojtko, (Martin, SR) 69. Intenzivna starostlivosť a spolupráca v liečbě ťažkej nekrotizujúcej pankreatitidy M. Huťan st, Y. Rashidi, J. Zelenák, J. Rybár, A. Gebhardtová, A. Yaghi, J. Koutun, (Bratislava, SR) 70. Řešení dehiscence pankreatojejunoanastomózy pro Pankreatoduodenektomii J. Rudiš, M. Ryska, R. Doležel (Praha, ČR) 71. Chylosní sekrece po duodenopankreatektomii jako méně častá komplikace výkonu,management pooperační terapie J. Štefka, Z. Pelák, M. Voleman, R. Gürlich, (Praha, ČR) 17:30 18:30 FIREMNÍ SYMPOZIUM č 2 - NYCOMED s.r.o. Řešení hemostázy v chirurgii PETŘIVALSKÉHO SÁL ( PAVILON E, PŘÍZEMÍ) 12:00 14:00 Sympozium generálního partnera Johnson & Johnson, s.r.o. s obědem I JEDNA INFEKCE JE PŘÍLIŠ MNOHO - Nové pohledy na prevenci a kontrolu nemocničních infekcí SPOLEČENSKÝ VEČER- PIVOVARSKÁ RESTAURACE (MENDLOVO NÁMĚSTÍ) Od 20:00 SPOLEČENSKÝ VEČER, PIVOVARSKÁ RESTAURACE Vstup: vstupenky 8

9 JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÁ CHIRURGIE I. Předsednictvo: P. Štádler, J. Řehák, L. Veverková, J. Rejholec, 72. Rozvoj roboticky asistované chirurgie ve světě a v ČR J. Řehák, (Praha, ČR) 73. Roboticky asistované výkony v oblasti chirurgie- přehled indikací ve světě L. Veverková, (Brno, ČR) 74. Co přineslo zavedení robotické techniky do praxe chirurgie Krajské zdravotní a.s.? J. Rejholec (Děčín, ČR) 75. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta P. Vlček, I. Čapov, Š. Chalupník, J. Korbička, L. Veverková, J. Doležel, J. Dolina, P. Vlčková, D. Bartůšek, (Brno, ČR) 76. Méně obvyklé roboticky asistované cevní operace P. Štádler, L. Dvořáček, P. Vitásek, P. Matouš (Praha, ČR) 77. Téma vyhrazeno 78. Téma vyhrazeno 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 9

10 10:00 12:00 MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÁ CHIRURGIE II. Předsednictvo: J. Dostalík, Č. Neoral, P. Kothaj, V. Drahoňovský, M. Kasalický 79. Minimally invasive pediatric surgery in Croatia B. Župančić, F. Štampalija, S. Višnjić, Z. Bahtijarević, V. Župančić et. al. (Chorvatsko) 80. Miniinvazivní řešení jícnových divertiklů Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 81. Laparoskopické operácie na gastroduodene na Slovensku súčasný stav R. Johanes, (Žilina, SK) 82. Low volume laparoskopická nefrektomie pro příbuzenskou transplantaci J. Dostalík, M. Martínek, J. Samlík, M. Mazur, P. Guňková, I. Guňka, (Olomouc, ČR) 83. Laparoskopické operácie na pankrease P. Kothaj, I. Slobodník, (Bánská Bystrica, SR) 84. Dlouhodobé výsledky laparoskopických myotomií s antirefluxními plastikami pro achalasii V. Drahoňovský, P. Pecák, (Neratovice, ČR) 85. Závažné pozdní komplikace po adjustabilní gastrické bandáži M. Kasalický, (Praha, ČR) 86. Komplikace po bariatrických operacích - zajímavé kasuistiky P. Holéczy, M. Bolek, J. Krištof, J. Ševčíková, (Ostrava, ČR) 87. Laparoskopická totální gastrektomie - naše zkušenosti L. Martínek, J. Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, M. Mazur, (Ostrava, ČR) 88. ANESTEZIE U LAPAROSKOPIÍ CO BY MOHLO ZAJÍMAT CHIRURGA J. Koutná, H. Špaňhelová, Č. Neoral, (Olomouc, ČR) 89. Sils cholecystetómia A. Vrzgula, V. Pribula, M. Múdry, R. Krajničák, (Košice, SR) 10

11 14:00 16:00 NOTES Předsednictvo: M. Fried, M. Oliverius, V. Veselý, M. Kočík 90. NOTES proč ano, proč ne? M. Oliverius, (Praha, ČR) 91. Naše zkušenosti s NOTES v experimentu M. Kočík, M. Oliverius, T. Hucl, M. Krak, J. Špičák, (Praha, ČR) 92. Laparoskopie transgastricky metodou pure notes v porovnání s klasickou laparoskopií experiment na zvířeti V. Veselý, V. Třeška, J. Moláček, D. Šmíd, L. Gottliebová, (Plzeň, ČR) 93. NOTES kde jsme? M. Fried, K. Doležalová, (Praha, ČR) 94. Hybridní NOTES cholecystektomie a salpingektomie transgastrickým, transrektálním a transvaginálním přístupem v experimentu Dušek T., Sotona O., Špaček V., Ferko, A., (Hradec Králové, ČR) 95. Laparoskopická vs. NOTES ovarektomie, experimentální studie na laboratorním zvířeti O.Ryska, J.Martínek, T. Filípková, R. Doležel, E. Lásziková, S.Juhás, M.Zavoral, M. Ryska (Praha, ČR) 16:00 16:30 PŘESTÁVKA 17:00 18:00 FIREMNÍ SYMPOZIUM č.3 - NUTRICIA 11

12 BAKEŠŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 INTENZIVNÍ MEDICÍNA GIT DYSFUNKCE CHIRURGICKY NEMOCNÝCH A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ Předsednictvo: I. Novák, Z. Šerclová, J. Maňák, I. Satinský 96. Patofyziologie selhání bariérové funkce střeva I. Novák, (Plzeň, ČR) 97. Je střevo skutečně příčinou multiorgánového selhání R. Kula, (Ostrava, ČR) 98. Intraabdominální hypertenze, kompartment syndrom a střevní funkce I. Satinský, (Ostrava, ČR) 99. Rozsah střevní resekce a strategie realimentace Z. Šerclová, (Praha, ČR) 100.Proteinokalorický deficit u churgicky nemocných a jeho vliv na bariérové funkce J. Maňák, (Hradec Králové, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 12

13 10:00 12:00 VARIA II Předsednictvo: A. Ferko, FM. Riegler, R. Staffa, M.Kučera 101. Novel GERD Management: Role of Histopathology F. M. Riegler, (Rakousko) 102. Postgraduální výchova chirurgů. Budování programů v akreditovaných centrech. A. Ferko, (Hradec Králové, ČR) 103. Naše zkušenosti s léčbou nemocných s píštělemi orální části gastrointestinálního traktu J. Kulda, T. Kural, D. Hasman, P. Novák, M. Brabec, (Plzeň, ČR) 104. Strategie chir. řešení aneuryzmatu abdominální aorty a jiné patologie v dutině břišní J. Moláček, V. Třeška, K. Houdek, B. Čertík, J. Křižan, V. Kuntscher, R. Šulc, (Plzeň, ČR) 105. Řešení infekce aortální cévní protézy autologní femorální žílou R. Staffa, Z. Kříž, R. Vlachovský, M. Dvořák, T. Novotný, S. Šárník, B. Vojtíšek, (Brno, ČR) 106. Komplikace po Sleeve resekci žaludku kazuistiky M. Čierny, M. Kříž, J. Vašíček, (Břeclav, ČR) 107. Kvalita života po antirefluxní operaci v závislosti na předoperační symptomatologii F. Marek, Z. Kala, J. Dolina, V. Procházka, (Brno, ČR) 108. Benigní hilové stenózy žluč. cest-diagnostické a terapeutické dilema Z. Šubrt, A. Ferko, B. Jon, F. Čečka, S. Rejchrt, (Hradec Králové, ČR) 109. Časné biliární komplikace po transplantaci jater M. Kučera, M. Adamec, M. Oliverius, L. Janoušek, M. Kočík, J. Špičák, (Praha, ČR) 110. Kritická ztráta střeva co dál? Z. Jech, J. Hoch, J. Charvát (Praha, ČR) 13

14 14:00 16:00 MLADÍ CHIRURGOVÉ DO 35 LET Předsednictvo: J. Wechsler, Č. Neoral, D. Mištuna, R. Staffa, 111. Vliv somatostatinu a jeho derivátů na prevenci panreatické píštěle u plánovaných operací pankreatu F. Čečka, B. Jon, A. Ferko, Z. Šubrt, (Hradec Králové) 112. Možnosti liečby nevarikózneho krvácania z horného GIT-u I. Daňová, A. Mikolajčík, M. Smolár, D. Mištuna, (Martin, SR) 113. Kvalita života pacientů po laparoskopické a otevřené resekci kolorekta P. Ihnát, J. Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, P. Guňková, P. Ostruszka, (Ostrava) 114. Antibiotická profylaxe u vybraných urgentních chir. výkonů protokol prospektivní studie, předběžné výsledky O. Ryska, Z. Šerclová, E. Hromádková, J. Fulík, T. Kneifl, B. Horová, P. Dytrych, J. Marx, F. Antoš, (Praha) 115. Laparoskopické cholecystektomie v erudici mladého chirurga R. Svatoň, I. Penka, A. Kodýtková, Z. Kala, (Brno) 116. Crohnova choroba v diferenciální diagnostice s ulcerózní kolitidou kazuistika M. Vachtová, J. Geiger, J. Koželuhová, (Plzeň) 117. Ischemické náhlé příhody břišní po kardiochirurgických výkonech M. Varga, I. Matia, M. Kučera, B. Sixta, M. Kočik, M. Oliverius, J. Pirk, M. Adamec, (Praha) 118. Odběr vzorku na kultivační vyšetření z rány, stěr vs.otisk výsledky po zpracování prvních 100 vzorků Z.Chovanec, L.Veverková, M. Votava, M. Veselý, J. Cagaš, T. Paseka, J. Čiernik (Brno) 119. Výsledky chirurgické. léčby plicních metastáz karcinomu prsu I. Zedníková, J. Vodička, B. Sůvová, (Plzeň) 120. Střelné poraněn dolní končetiny, - kazuistika J. Čiernik, A. Peštál, Z. Kříž, J. Konečný, P. Diviš, Z.Chovanec (Brno) 121. Prognostické a prediktivní faktory v chirurgii karcinomu pankreatu D. Klos, (Vrbátky, ČR) 16:00 16:30 PŘESTÁVKA 17:00 18:00 FIREMNÍ SYMPOZIUM č. 4 - HARTMANN VAC PETŘIVALSKÉHO SÁL ( PAVILON E PŘÍZEMÍ) 12:00 13:45 13:45 14:00 Sympozium generálního partnera Johnson & Johnson, s.r.o. s obědem ŠETRNÁ PRÁCE S TKÁNĚMI - Energie a hemostáza na operačním sále Zhodnocení kongresu V. Král / Olomouc 14

15 ČÁRSKÝCH SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 11:00 13:00 SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ VÝBORU ČESKÉ A SLOVENSKÉ CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI SPOLEČENSKÝ VEČER, PAVILON G- VIP CLUB Od 19:30 ZÁVĚR KONGRESU, SYMPOZIUM VÍNO, CHIRURG A ZDRAVÍ Vstup: pozvánky 15

16 MAYDLŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 14:00 15:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: L. Badalíková, H. Moderová, R. Škrabalová, L. Hamříková 122. Čtyřleté zkušenosti Centra robotické chirurgie při.i.chir.klinice FN u sv. Anny v Brně R. Škrabalová, (Brno, ČR) 123. Rozdíl mezi otevřenou,lapararoskopickou a robotickou resekcí tlustého střeva M. Svingová, (Ustí nad Labem, ČR) 124. Roboticky asistované chirurgické výkony na abdominálním řečisti R. Pavlištíková, (Brno, ČR) 125. Ošetřovatelský proces u pacienta po pravostranné hepatektomii M. Nová, (Plzeň, ČR) 126. Srovnání pooperační péče o pacienta po laparoskopickém a klasickém výkonu tříselné kýly L. Karásková, P. Staníková, (Brno, ČR) 15:30 16:00 PŘESTÁVKA 16:00 17:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: L. Hamříková, L. Badalíková, H. Moderová, R. Škrabalová, 127. Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci plic A. Reitspiesová, (Plzeň, ČR) 128. Transplantace tenkého střeva M. Bassettová, (Praha, ČR) 129. Využiti V.A.C. terapie v brušnej chirurgii D. Karasová, (Martin, SR) 130. Specifika práce sálové sestry v experimentu na velkém zvířeti V. Mlejnková, (Nové Mitrovice, ČR) 131. Marie Musilová chirurgické rukavice použití, Braun, CZ 16

17 MAYDLŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 8:00 9:30 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: R. Škrabalová, H.Moderová, L.Badalíková, L.Hamříková 132. Střevo šetřící přístup k léčbě Crohnovy choroby případová studie M. Rumlová, (Praha, ČR) 133. Použití hemostatických metod a preparátů v plánované a akutní chirurgii parenchymových orgánů M. Sabová, (Plzeň, ČR) 134. Pacient a operační sál E. Špičáková, (Brno, ČR) 135. Možnosti léčby civilizačních chorob DK u zdravotnických pracovníků J. Slonková, (Brno, ČR) 136. Ošetrovatelský manažment starostlivosti o pacientov s hrudnou drenážou M. Ozoganyova, (Samorím, SR) 137. Pooperační péče o pacienta po plicní operaci M. Pařízková, (Brno, ČR) 138. Laserové operace plic ve FN Plzeň J. Sýkorová, (Plzeň, ČR) 9:30 10:00 PŘESTÁVKA 10:00 12:00 SESTERSKÁ SEKCE Předsednictvo: H. Moderová, L.Badalíková, L.Hamříková, R. Škrabalová, 139. Rehabilitační péče o pacienty po operaci plic L. Karzer, (Brno, ČR) 140. Sekundární hojení rány po operaci střeva kasuistika I. Chánová, (Horoměřice, ČR) 141. Uplatnění V.A.C. terapie v praxi I. Jurnečková, (Brno, ČR) 142. Cesta polytraumatizovaného pacienta z terénu až na operační sál B. Zuchová, (Brno, ČR) 143. Monitorace kriticky nemocných R. Stehlíková, (Chlumčany, ČR) 17

18 POSTEROVÁ SDĚLENÍ (PAVILON E, I. PATRO) 144. Vliv intravenozně podávaného inzulinu na hodnoty krevních plynů při resekci plic první výsledky J.Doležel, A. Peštál, D. Zvoníčková,V. Jedlička, M. Veselý, Z. Chovanec, I. Čapov, I. Krontorád, Koutná, Z.Ručka, (Brno, ČR) 145. Surgical treatment of lung metastases A.Dzian, J. Hamžík, M. Smolár, E. Kavcová, D. Mištuna, (Martin, SR) 146. Korelace CT obrazu a histologických nálezů u ložisek nadledvin Procházka V., Kala Z., Starý K., Pavlovský Z (Brno, ČR) 147. Kvalita života pacientů po nízké resekci pro kolorektální karcinom V. Ducháč, J. Štukavec, L. Denemark, V. Teplan, J. Weiss (Praha, ČR) 148. Chirurgická léčba syndromu krátkého střeva M. Oliverius, J. Mendl, (Praha, ČR) 149. Buněčná terapie v léčbě kritické končetinové ischemie a syndromu diabetické nohy F. Jalůvka, V. Procházka, J.Gumulec,R. Urbanec, J. Horáček, C. Bodzasová, J. Zuchnická, P. Klement, GL. Klement, (Olomouc, ČR) 150. Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické kolorekt.chirurgii P. Guňková, I. Guňka, L. Martínek, J. Dostalík, M. Mazur, P. Vávra, (Ostrava, ČR) 151. Riziko recidivy karcinomu prsu dle rozsahu a histopatologie primárního nádoru a rozsahu primární chir. intervence - retrospektivní studi O. Kubala, J. Prokop, P. Ostruszka, P. Jelínek, M. Mitták, (Ostrava, ČR) 152. Resekce jater v terénu cirhózy:současné možnosti a naše zkušenosti M. Kočík, A. Valsamis, M. Kučera, M. Oliverius, (Praha, ČR) 153. Výsledky léčby dehiscence amputačního pahýlu u pacientů s kritickou končetinovou ischémií J. Stryja, D. Říha, K. Stryjová (Podlesí, ČR) 154. Zapomenuté předměty při chirurgických operacích - závěry první české studie J. Šťastný, (Prostějov, ČR) 155. Analýza 1304 apendektomií provedených v období první výsledky M. Mitták, I. Slívová, L. Tulinský, P. Havránek, (Ostrava, ČR) 156. Dislokace umělé aortální chlopně v břišní aortě po neúspěšné implantaci katetrizační metodou, TAVI kazuistika M. Dvořáček, I. Vaněk, L. Vlček, V. Kočka, (Praha, ČR) 157. Experimentální model sepse u prasete M. Kudla, R. Gürlich, M. Ročeň, J. Čáp, E. Kieslichová, (Praha, ČR) 158. Nové možnosti diagnostiky sepsy u chir. Pacientov M. Smolár, L. Šutiak, A. Mikolajčík, A. Dzian, J. Mazuch, D. Mištuna, (Martin, SR) 159. Nespecifické střevní záněty a cévní řečiště střev T.Mušková, D.Kachlík, (Praha, ČR) 160. Adenomy příštítných tělísek L. Hnízdil (Brno, ČR) 161. Endovenou laser- co,parison between water and hemoglobin specific laser and bared and radial fiber S. Kašpar, (Hradec Králové, ČR) 18

19 162. Možnosti manažmentu enteroatmosferických fistúl v open abdomene M. Huťan ml., M. Huťan sr., A. Prochotský, J. Škultéty, J. Sekáč, (Bratislava, SR) 163. Krach může mít tři příčiny A. Peštál, I. Čapov, V. Jedlička, J. Žák, J. Kalač, J. Doležel, (Brno, ČR) 164. Postiradiační angiosarkom prsu P. Bystřický, V. Cejp, P. Holan, (Písek, ČR) 165. Fistulce střevní, možnosti terapeutické s využitím VAC systému J. Žák, L. Veverková, I. Čapov ( Brno, ČR) JIRÁSKŮV SÁL (PAVILON E, I. PATRO) 9:00 15:00 IV. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN Téma: Specifika diagnostiky, léčby a péče o nemocné vyššího věku I. CHIRURGICKÁ KLINIKA, FAKULNTÍ NEMOCNICE U SV. ANNY (PEKAŘSKÁ 53, BRNO) 9:00 15:00 LAPAROSKOPICKÝ KURZ RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA ROBOTICKÝ KURZ RESEKCE TLUSTÉHO STŘEVA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO (PALACKÉHO 1/3, BRNO) 9:00 15:00 Kurz Lepení tkání, Nycomed s. r. o. Kapacita již obsazena 19

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E

ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E ODBORNÝ PROGRAM VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 16.-18. října 2011 Česká republika- Brno, areál výstaviště- pavilon E Prezident kongresu Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Vědecký

Více

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str.

LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. LÉKAŘSKÁ SEKCE: Adamčík L., Rusev P., Czudek S., Koubek L. (Nový Jičín) Možnosti lymfadenektomie u laparoskopicky asistované resekce žaludku...str. 6 Anděl P., Dostalík J., Vávra P., Martínek L., Černoch

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE ČCHS ČLS JEP 8. února 2017 Motol (kapacita 20 účastníků)

PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE ČCHS ČLS JEP 8. února 2017 Motol (kapacita 20 účastníků) PRACOVNÍ DNY TÉMA: MINIINVAZIVITA, TECHNIKA A NOVÁ ŘEŠENÍ V KOLOPROKTOLOGII Pod záštitou prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy ČLS JEP Garantem odborného programu je přednosta Chirurgické kliniky

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU PRACOVNÍ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 22.. dubna 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU PRACOVNÍ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 22.. dubna 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU PRACOVNÍ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 22.. dubna 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

V. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají V. TRAUMATOLOGICKÝ

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek editoři. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracované vydání

Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek editoři. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracované vydání Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek editoři Chirurgie v kostce 2., doplněné a přepracované vydání Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek editoři Chirurgie v kostce 2., doplněné a přepracované

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie 20. 21. 10. 2008 BRNO VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON A ROTUNDA

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie 20. 21. 10. 2008 BRNO VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON A ROTUNDA I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Česká chirurgická společnost, Sekce kolorektální chirurgie, Sekce hrudní chirurgie a Sekce miniinvazivní

Více

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015)

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU KONEČNÁ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 5. května 2015) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 18. května 09.00 09.15 Zahájení 09.15 10.45 1. PROGRAMOVÝ BLOK Téma:

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 20.-21.10.2008 Brno- výstaviště

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 20.-21.10.2008 Brno- výstaviště I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Česká chirurgická společnost, Sekce kolorektální chirurgie, Sekce hrudní chirurgie a Sekce miniinvazivní

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 17. 18. března 2016 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 17. března 2016

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Program kongresu Středa 30. května 18.00 21.00 Registrace (foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 22.00 Instalace doprovodné výstavy (Meridian, foyer Lobby, 3. poschodí) 18.00 21.00 Instalace posterové sekce

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

EP01: AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE Bocková M (Praha), Souček M, Hoch J

EP01: AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE Bocková M (Praha), Souček M, Hoch J METABOLICKÁ CHIRURGIE EP01: AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ JAKO KOMPLIKACE PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE Bocková M (Praha), Souček M, Hoch J EP02: TRANSPLANTACE JATER PRO IATROGENNÍ LÉZE ŽLUČOVÝCH CEST Mendl J (Praha),

Více

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně

Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Laparoskopie a její současné využití v humánní medicíně Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Brno, Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Vzdělávání pracovníků VaV MU a

Více

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.

KONGRES. Regionální DŘÍTEČ CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? 3. 4. 6. 2010. Téma: Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh. Regionální KONGRES 3. 4. 6. 2010 DŘÍTEČ Téma: CHOLECYSTEKTOMIE JE CO ZLEPŠOVAT? Místo konání: DŘÍTEČ, Golf Club resort Kunětická hora (www.gckh.cz) Organizátor: Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE

Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE Příloha Memoranda ze dne 20. 6. 2012 KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE KRITÉRIA HODNOCENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI RESTRUKTURALIZACI I. Základní a obecná kritéria: Plnění věcného a technického

Více

10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE

10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE Chirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pořádají konferenci 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KOMPLIKACE

Více

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha Středa

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha Středa 13:00 14:00 14:30 15:30 15.30 16:30 42. Česko-slovenský chirurgický kongres, 14.- 16.9. 2016, Hotel Pyramida Praha Středa 14. 9. 2016 Kongresový sál Zahájení kongresu Moderování: Miroslav Ryska, Jozef

Více

XIII. BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí. Moderní postupy v chirurgii a chirurgické intenzivní péči

XIII. BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí. Moderní postupy v chirurgii a chirurgické intenzivní péči XIII. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí 28. 29. dubna 2011 HRADEC KRÁLOVÉ Fakultní nemocnice Výukové centrum LF CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, děkana

Více

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha 977 pts s fekální peritonitidou přijatých 2005 32% perforovaná divertikulitida 31% dehiscence

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

prof. MUDr. Stanislav KOSTLIVÝ

prof. MUDr. Stanislav KOSTLIVÝ prof. MUDr. Stanislav KOSTLIVÝ * 30.10.1877 Viedeň - 7.12.1946 Praha SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ a I. CHIRURGICKÁ KLINIKA LFUK a UNB 65. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO ústredná

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické Aspekty tvorby klinických doporučených postupů onkochirurgicképéče-praktické zkušenosti Pantoflicek J., Ryska M., Bělina F., Wechsler J., Šimša J. Česká chirurgická společnost JEP - Redakční rada KDP Chirurgické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie slovo úvodem III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie Kongres s tématikou miniinvazivní a robotické chirurgie se uskuteční v Brně již potřetí jako součást veletrhu Medical Fair na brněnském

Více

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha 42. Česko-slovenský chirurgický kongres, 14.- 16.9. 2016, Hotel Pyramida Praha 13:00 14:00 14:30 15.30 16:30 Moderování: Surgery as the basic discipline in oncology Izbicki JR Moderování: Čapov I, Gürlich

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral, Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický, Tomáš Zima, Dagmar

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna

Laparoskopie, torakoskopie současné výsledky a výhled do budoucna Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice

Více

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I.

09:10-10:40 SEPSE U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGOCKÝM ONEMOCNĚNÍM ČÁST I. ÚTERÝ, 26.01.2016 Dopoledne 08:30-12:00 13. Sympozium NOVINKY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI 08:30-09:00 DÍTĚ Z POHLEDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY R. Gřegoř (Ostrava), T. Zaoral (Ostrava) Možnosti zdravotnické záchranné

Více

XII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ

XII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK XII. SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ NA MORAVĚ 6. 7. KVĚTNA 2010 Nové Město na Moravě Skalský Dvůr Vážené kolegyně a kolegové, již podvanácté Vám zásluhou firmy MEDIN, a.s., Nové

Více

PROGRAM KONGRESU. 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D.

PROGRAM KONGRESU. 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D. Čtvrtek 3.11.2016 PROGRAM KONGRESU Sekce A (hlavní sál) Sál Prague A+B 7:45-8:00 Slavnostní zahájení kongresu Zavoral M. (Praha), Zima T. (Praha), Svačina Š. (Praha), Havlová D. (Praha) 8:00-9:35 Sympozium

Více

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové".

17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS. Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové. 17. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS "Pořádáno při příležitosti 70. výročí zahájení výuky medicíny v Hradci Králové". Program Čtvrtek 26.2. 2015 9.00-9.05 hod. Zahájení K.

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009

Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00 Dodavatelem sjezdových tašek pro účastníky je Pfizer, partner XVI. Pražských chirurgických dnů 2009 Program kongresu Aktualizace 6.května 2009 Středa 13. května 17.00 19.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Vienna, 1. poschodí) Registrace (Foyer recepce, přízemí) 17.00 22.00

Více

PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Náhlé příhody břišní, hrudní a cévní nové pohledy v diagnostice a léčbě Předsedající: Krška Z., Třeška V.

PROGRAMOVÝ BLOK Téma: Náhlé příhody břišní, hrudní a cévní nové pohledy v diagnostice a léčbě Předsedající: Krška Z., Třeška V. ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU PRACOVNÍ VERZE (Aktualizovaná verze ke dni 24. dubna 2016 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 16. května 09.00 09.30 Zahájení XXIII. pražských

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7. 0. října 00 Česká republika

Více

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta)

Obsah. 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) Obsah 1. Vývoj chirurgie, chirurgické obory (J. Valenta) 2. Druhy operací, indikace a kontraindikace operací (J. Valenta) 3. Vyšetření chirurgického nemocného (J. Valenta) 4. Endoskopie v chirurgii (J.

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min.

Předsedající: Pleva L., Zeman M., Vyhnánek F., Krška Z. 1. Metody damage control surgery v úrazové chirurgii. Pleva L., TC FN Ostrava (15 min. Program sjezdu sekce lékařů Středa 8. října 14.00 18.00 Zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP (Salonek Quadrant, 3. poschodí) Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) 17.00 23.00 Dodavatelem

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha

42. Česko-slovenský chirurgický kongres, , Hotel Pyramida Praha 42. Česko-slovenský chirurgický kongres, 14.- 16.9. 2016, Hotel Pyramida Praha 14:00 14:30 14:30 16:30 16:30 18:30 Zahájení kongresu Moderování: Miroslav Ryska, Jozef Radoňák Hosté: Milan Štěch, Tomáš

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie

Atestační otázky z oboru gastroenterologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gastroenterologie Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4.

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí

BEDRNŮV DEN. s mezinárodní účastí XV. BEDRNŮV DEN s mezinárodní účastí CELOREPUBLIKOVÝ CHIRURGICKÝ SJEZD pořádaný pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové a při

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Urgentní medicína 2013

Urgentní medicína 2013 15. výročí oboru urgentní medicíny 10 let ZZS Moravskoslezského kraje Park Inn by Radisson Ostrava 8. 10. 10. 2013 Urgentní medicína 2013 1 Program Úterý 8. 10. 2013 Konferenční sál Sophora Workshop na

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY?

OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO - CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE KDE JSOU NAŠE LIMITY? Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny 16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny Program Pátek 9. března 2012 Slavnostní zahájení 9:00 9:10 hod. Odborný program: Blok I (9:10 10:35 hod.) Endoskopie nad horním jícnovým svěračem P.

Více