Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska Akční plán pro rok 2014 Leden

2 1. Úvod význam zpracování a využití Akčního plánu Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok 2014 je vytvoření jednoduchého nástroje pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Úkolem akčního plánu je: - podpora rozhodovacích procesů a činností pro Koordinační skupinu (KOS) a Pracovní skupiny (PRS1- Rodina, děti a mládež; PRS 2 Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby, PRS 3 Osoby ohrožené soc. vyloučením) - zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů - sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření - podpora pro jednání s dalšími subjekty (Libereckým krajem, partnery, poskytovateli dotací apod.) Součásti akčního plánu je: - přehled aktuálních opatření určených k přípravě nebo realizaci pro daný rok - rozpracování jednotlivých opatření: o popis klíčových akcí o odpovědnost za realizaci akcí o upřesnění nároků na finanční a jiné zdroje pro daný rok 2. Východiska Návrh vychází z Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Zásadním podkladem pro zpracování Akčního plánu 2014 je přehled rozvojových opatření a navržený časový harmonogram jejich realizace viz kap. B. 4 návrhové části Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Přehled opatření pro rok 2014 byl zpracován na základě priorit přiřazených jednotlivým opatřením členy Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb SON na jednání dne Dalšími východisky jsou: - doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v LK - aktuální vývoj situace v poskytování některých druhů služeb - možné příležitosti ze strany měst a obcí Svazku obcí Novoborska (např. možnost získání objektů pro realizaci sociálních služeb, dotační tituly apod.) Rozvojová opatření: Je zachováno členění na části dle skupin cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska, (září 2012). Pro sledování byla opatření rozdělena do akcí, případně dílčích akcí, které jsou ohraničeny časově, věcně, v případě nutnosti finančně. Vysvětlivky: Opatření - základní prvek návrhu, který zahrnuje všechny činnosti potřebné pro naplnění stanoveného cíle. Akce - dílčí etapa realizace opatření, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako činnost nebo milník při postupné realizaci opatření. Dílčí akce dílčí etapa akce, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako rozdělení akce do jednotlivých realizačních kroků. V textu jsou uvedeny nečíslované. 2

3 Vzhledem k ročnímu časovému horizontu Akčního plánu (rok 2014), byly zařazeny jednotlivé akce s předpokladem splnění v daném kalendářním roce Pro přehlednost jsou opatření a akce zpracovány v tabulce č. 2, Návrh opatření a rozpis akcí na rok 2014 (str. 10). Tabulka je v úrovni opatření a akcí. Dílčí akce, včetně garantů a případných finančních nákladů jsou rozepsány v textu str Jednotlivé akce, případně dílčí akce, mají konkrétně stanoveno: - garant - náklady akce, pokud si to akce žádá - termín zahájení - termín ukončení Východiska přehled rozvojových opatření Tab. č. 1 Přehled opatření pro Akční plán 2014 Číslo opatření Op 1-2 Op 2-2 a Nové opatření Op 2-2 c Nové opatření Op 2-3 Název opatření Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Služby sociální prevence Terénní program Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi Op 2-4 Nové Nízkoprahová zařízení opatření Op 3-5 Nové Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených opatření sociálním vyloučením Do akčního plánu je zahrnuto 6 rozvojových opatření Podrobnější popis opatření Pro každé opatření z výše uvedené tabulky (u kterých to bylo možné) jsou podrobněji rozepsány doporučené akce, které by měly být realizovány a podpořeny v průběhu roku Popis v této zjednodušené podobě obsahuje: - číslo a název opatření - přehled klíčových akcí (popis akce, nositel a spolupracující subjekty, termíny, příp. náklady) Do akčního plánu jsou zařazovány pouze realizace či rozvoj nových opatření či aktivit, tzn., v akčním plánu nejsou specifikovány beze změn fungující sociální služby a jejich činnost v roce Jsou zde specifikovány pouze nové akce či rozšiřování stávajících služeb. Jednotlivé akce budou upřesněny Koordinační skupinou KPSS Novoborska a pracovními skupinami. 3

4 Op 1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Akce Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby, denního stacionáře. V rámci procesu komunitního plánování bude mapován stav soc. služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Novoborsku. Poskytovatelé budou i nadále zváni k účasti na plánování soc. služeb. Budou pořádána setkání poskytovatelů s vedením města N. Bor. Opatření bude doplněno dle doporučení "Analýzy skutečné potřebnosti služeb pro seniory"a doporučení SPRSS LK. Náklady: bez nákladů Garant akce: Mgr. D. Nerad, manažer PRS 2 Akce Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Bezbariérový přístup do lékařských ordinací znamená snazší dostupnost lékařské péče a důstojné podmínky pro pacienty s omezenou mobilitou. Požadavek vychází ze zkušeností seniorů i osob se zdravotním postižením z oblasti Novoborska. Cílem opatření je zjistit, kde je povinná bezbariérová ordinace dle stavebního rozhodnutí a kde jsou povoleny výjimky. Akce je řešena pro oblast Nový Bor. Spolupracující subjekty: OSVaZ MěÚ Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: leden duben 2014 Garant: Bc. J. Kubáňová Akce Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum. Podpora rodin pečujících o seniory a své blízké, podpora služeb poskytovaných v přirozeném prostředí. Možnost rozvoje služeb pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením, pečující osoby. Spolupracující subjekty: Spravedlivý mezi seniory, o.p.s. Termín: březen - prosinec 2014 Garant: Andrea Málková, ředitelka organizace Spravedlivý mezi seniory, o. p. s. Op 2-2a Služby sociální prevence Akce 2-2a-1 Podpora při vytváření nových preventivních vzdělávacích akcí / programů. Spolupracující subjekty: Obce Novoborska, CZP LK o.s., Rodina v centru, o.s., OSVZ Nový Bor, PRS 1, DDM Smetanka Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: únor - prosinec 2014 Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ 4

5 Akce 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, OSVZ MěÚ Nový Bor, CZPLK, o. s., Rodina v centru, o. s., DDM Smetanka Nový Bor, MěÚ Cvikov, Člověk v tísni, o.p.s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce, podrobněji viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: V. Olšarová. Dis., manažerka PRS 1 o MěÚ Nový Bor: Program sociální prevence r (letní tábor, 3x víkendový pobyt, akce pro pěstouny), náklady: Kč (hlavní zdroj financování - rozpočet města Nový Bor) (garant dílčí akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ) o Rodina v centru, o. s.: Podpora rodin s dětmi v pěstounské péči na Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování Úřad práce ČR) Preventivní aktivity na podporu rodiny na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) o DDM Smetanka Nový Bor: Drug Free 2014 série motivačních přednášek Dominika Nekolného spojená s workshopy v DDM Smetanka, náklady: Kč Termín: březen listopad 2014 (garant dílčích akcí: Mgr. O. Koutná. Ředitelka DDM Smetanka) Street cup 2014 soutěže v lukostřelbě a florbalu pro děti z ulice, náklady: Kč Termín: duben říjen 2014 Soutěž 5 -ti škol 2014 Normální je nekouřit, náklady: Kč Termín: listopad 2014 Mládežnický parlament setkání studentů s diskuzí na téma: Co s volným časem v Novém Boru - co se mi líbí a co mi chybí, jaké jsou možnosti trávení volného času, náklady: Kč Termín: červen 2014 Teenager tábor tábor pro náctileté, náklady: Kč Termín: červenec 2014 Pozn. Ve školním roce otevřeno 59 zájmových útvarů, zapsáno přes 800 účastníků pravidelné zájmové činnosti. Plán akcí na rok uspořádat 45 akcí pro děti, mládež a veřejnost Tábory pobytových a 6 příměstských táborů Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi: Pohádkový les, Maxihrátky, Hurá prázdniny, Ahoj léto, Maškarní karneval, Hledání velikonočního zajíčka, Výstup na Klíč, Moštobraní, Drakiáda, Výlet za Čtyřlístkem, Otvírání studánek, Vánoční a Velikonoční inspirace 5

6 o ZŠ praktická: Preventivní aktivity Projekt Normální je nekouřit, náklady: Kč ( Kč protidrogová komise, Kč (vlastní. zdroje) Termín: průběh celého školního roku, zakončeno pobytovou akcí Přednášková činnost - Dluhová past, Hra na život (spolupráce Člověk v tísni, o.p.s.), náklady: 0 Kč Přednášková činnost Drogové závislosti (spolupráce s maják Liberec, o. s.), bez nákladů Zájmové aktivity pro sociálně znevýhodněné žáky hudební kroužek, náklady: kč Projekt Jsme, jací jsme multikulturní výchova, podpora vzájemných vztahů, náklady 0 Kč Výtvarná soutěž Škola bez drog, náklady: 500 Kč Návštěva nízkoprahového zařízení při Farní charitě v České Lípě, náklady: 0 Kč Zpíváme a tančíme hudební soutěž žáků školy, náklady: 800 Kč (odměna) (garant dílčí akce: Mgr. Romana Suchá, ředitelka) o ZŠ nám. Míru Besedy Maják pro 1. A 2. stupeň, náklady: Kč Termín: duben 2014 Ozdravné pobyty se zaměřením na prevenci rizikového chování, náklady: Kč Termín: květen - červen 2014 Práce na projektu AJAX s městkou policií, náklady: 0 Kč, Termín: leden - prosinec 2014 Projekt Normální je nekouřit Soutěž 5 škol, náklady: 0 Kč Účast na charitativních sbírkách, náklady: Kč Termín: listopad 2014 (garant dílčí akce: Mgr. Jana Dietiová, učitelka) o ZŠ Nový Bor, ul. Generála Svobody Víkendový pobyt, protidrogová prevence, náklady Kč, Termín: 2. pololetí 2014 Besedy - spolupráce Maják Liberec (Zdravé tělo, Kyber svět), náklady: Kč Termín: 2. pololetí 2014 (garant dílčí akce: Mgr. I. Rázlová, učitelka) o MěÚ Cvikov: Spolupracující subjekty: Město Cvikov, DDM Cvikováček, Městská knihovna Cvikov, sdružení Beran Městská knihovna Cvikov kulturně výchovná činnost pořádání besed a porad již pro děti od předškolního věku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Upřesnění: projekt Už jsem čtenář kniha pro prvňáčka, Škola naruby, Anketa suk, setkání se spisovateli, počteníčko po školní družinu, akce Knihovna v našem městě (březen 2014) DDM Cvikováček 23 zájmových kroužků pro děti a mládež, soutěže, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Město Cvikov pořádání porad, besed, které se týkají např. problému s dluhy, vzdělávací akce pro děti i jejich rodiče, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) 6

7 Upřesnění: Odbor kultury ve spolupráci s měst a knihovnou. Dětský karneval, pořady pro rodiny s dětmi, BARABÁN fest, pořady pro školy, Čarodějnice, Mikuláš, adventní trhy, loutkové divadlo, akce k výročí loutkového divadla, (garant dílčí akce: Bc. Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) o MěÚ Kamenický Šenov Spolupracující subjekty: Město Kamenický Šenov, Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov, Základní školy, Dům s pečovatelskou službou Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov kulturně výchovná činnost pořádání besed pro děti předškolního a školního věku, náklady nespecifikovány (hlavní zdroj financování rozpočet města Kamenický Šenov) (garant dílčí akce: Ing. Klára Machová, vedoucí KLVC a informačního centra) Město Kamenický Šenov podpora besed v KLVC a finanční podpora oddílů a zájmových sdružení ve městě, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města) Dům s pečovatelskou službou Kamenický Šenov: Preventivní aktivity besedy (garant dílčí akce: Romana Kučerová, vedoucí DPS), náklady nespecifikovány Základní a mateřská škola Kamenický Šenov: Preventivní aktivity, které se cyklicky opakují, náklady nespecifikovány Beseda s Policií ČR Rizikové chování dětí na internetu 3. a 4. třída (garant dílčí akce: Bc. Jana Hrůzková Školní metodik prevence) Beseda s Policií ČR Šikana a kyberšikana 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Beseda Normální je nekouřit 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Peer kroužek nácvik jednotlivých témat z oblasti rizikového chování peer aktivisté potom vystupují před žáky jiných ročníků s nacvičeným tématem. (garant dílčí akce: Valerie Karchová Školní metodik prevence) Op 2-2c Terénní program - podpora terénní práce Akce 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služby obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pozice terénního pracovníka: - kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální situaci - vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 7

8 - poskytování podpory či pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci pod dohledem sociálního pracovníka - doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na doučování apod. - doprovod dospělých na úřady, instituce (emoční podpora) - zprostředkování kontaktu osoby v nepříznivé sociální situaci s vhodnou sociální službou či institucí - v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na udržování tradic, posilování vlastní identity - motivovat jedince ke vzdělání a k získávání kvalifikace - motivovat nezaměstnané k práci, vyhledávání volných míst - zprostředkovávat příslušníkům romské menšiny základní sociální poradenství (v otázkách bydlení, zaměstnání, dluhová problematika, výchova a vzdělávání dětí, péče o děti, trestní řízení, závislosti, apod.) - pod dohledem sociálního pracovníka rozvíjet a udržovat u příslušníků romské menšiny sociální dovednosti, rodičovské kompetence - dohled na místech, kde se setkávají skupiny mladistvých inklinujících k negativním společenským jevům - motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému způsobu života o MěÚ Nový Bor Rozsah činnosti terénního pracovníka: v rámci běžné pracovní doby, 40 hodin týdně Spolupracující subjekty: město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Náklady: Kč (Úřad vlády České republiky), Kč (Město Nový Bor) Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor Akce 2-2c -2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, Farní charita Česká Lípa, CZPLK, o. s., Most k naději, o. s, Rodina v centru, o. s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor o CZPLK, o. s: Odborné komplexní terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování - MPSV, KÚLK, města a obce regionu), termín: leden prosinec 2014 (garant dílčí akce: Bc. Anna Kasincová, vedoucí CZP Česká Lípa) Op 2-3 Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi o Farní charita Česká Lípa: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytovatel bude v roce 2014 žádat o registraci sociální služby dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Začátek provozu této služby je plánován přibližně na , v závislosti na průběhu veřejné zakázky. Služba bude financována po dobu trvání Individuálního projektu č. 5 (IP 5). Posléze bude poskytovatel usilovat o zařazení do krajské sítě sociálních služeb. Náklady: prozatím nespecifikovány 8

9 Termín: květen prosinec 2014 (garant dílčí akce: Eva Ortová, ředitelka, Farní charita Česká Lípa) o Rodina v centru, o. s.: Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) Op 2-4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Akce Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Spolupracující subjekty: Rodina v centru, o. s., MěÚ Cvikov, Farní charita Česká Lípa, Město Nový Bor, KÚLK, Rodina v centru, o. s. o Rodina v centru, o. s.: Komunitní centrum - Předškolní klub a odpolední volnočasový klub pro děti - bude registrováno jako nízkoprahové zařízení - náklady Kč (hl. zdroj financování MŠMT) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) Komunitní centrum Klub rodičů, zvyšování rodičovských kompetencí, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) o MěÚ Cvikov: OS Beran nízkoprahové zařízení (není registrováno jako služba, příspěvek města Cvikov Kč) Upřesnění: pěvecký a výtvarný kroužek, doučování, víkendové a prázdninové pobyty (jarní, letní a podzimní). V rámci víkendových akcí i elektrotechnický kroužek. (garant dílčí akce: Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) 9

10 Op 3-5 Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením - charitní šatník, hygienické centrum Cílem opatření je podpora osob v nepříznivé životní situaci, ohrožených sociálním vyloučením například z důvodu ztráty ekonomických zdrojů, či bydlení. Podporou v této oblasti je snaha o zmírnění sociálního propadu a zhoršování životních podmínek formou charitního šatníku. Služba bude nastavena tak, aby se zabránilo nadužívání či zneužívání služby, aby se takto podpořené osoby co nejrychleji navracely ke standardnímu způsobu života. Pravidla pro přidělování ošacení budou k dispozici na OSVZ Nový Bor a u zřizovatele (Farní charita Česká Lípa). Hygienické centrum - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu možnost osprchování celého těla. Možná návaznost na službu charitního šatníku za předem stanovených podmínek. Spolupracující subjekty: Farní charita Česká Lípa, město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Garant akce: Bc. J. Kučerová, manažer PRS 3 Zkratky CZPLK, o.s Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. CZP Česká Lípa Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa DDM Dům dětí a mládeže KOS Koordinační skupina komunitního plánování Svazku obcí Novoborska KÚLK krajský úřad Libereckého kraje MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí PRS1 Pracovní skupina Rodina, děti a mládež PRS2 Pracovní skupina Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby PRS3 Pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10

11 Tabulka č. 2 Návrh opatření a rozpis akcí na rok zn. opatření/ akce název (specifikace) akce garant akce předpokládané náklady zdroje financování počátek realizace konec realizace plnění zařazení do AP 2015 Poznámka Op 1-2 A Op 1-2 A Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby denního stacionáře Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Manažer PRS 2 Vedoucí OSVZ Nový Bor Bez předpokládaných nákladů Bez předpokládaných nákladů I.14 III.14 I.14 III.14 Op 1-2 A Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum Manažer PRS 2 Náklady nespecifikovány Nespecifikovány III.14 XII.14 Op 2-2a A 2 2a-1 Podpora při vytváření vzdělávacích akcí/ programů Vedoucí OSVZ Bez předpokládaných nákladů II.14 XII.14 Op 2-2a A 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Manažerka PRS 1 Náklady viz dílčí akce str. 4-7 MPSV, grant města Nový Bor, rozpočet města Nový Bor, příspěvek města Cvikov, rozpočet města Kamenický Šenov I.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 Úřad vlády České republiky, město Nový Bor II.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 11

12 Op 2-3/ A Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8-9 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 Op 2-4 A Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Náklady viz dílčí akce str. 9 MŠMT, Vláda ČR, město Cvikov I.14 XII. 14 Op 3-5 A Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Charitní šatník, hygienické centrum Manažerka PRS 3 Náklady nejsou specifikovány I.14 XII.14 Do AP 2014 zařazeno 6 opatření, 10 akcí Zpracovala: Ing. Iva Frömmelová, Ph.D. 12

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014

AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014 AKČNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÁ LÍPA 2013-2014 MONITORING PLNĚNÍ (srpen 2014) číslo opatření název opatření kód akce název akce typ akce nositel akce stav plnění zásadní důvody neplnění/částečného plnění poznámka

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016

Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Zpráva o naplňování cílů a opatření 2. Komunitního plánu soc. služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Rozvoj systému poskytovaných služeb

Rozvoj systému poskytovaných služeb Priorita 2 Rozvoj systému poskytovaných služeb Opatření 2.1 Rozvoj stávajících sociálních služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: Na území ORP Prachatice

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Komunitní centrum Černý Most

Komunitní centrum Černý Most EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunitní centrum Černý Most PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpracoval: Iveta Millerová, jednatelka, sídlo: Broumarská 25, Praha 9 - Kyje Místo: Praha 14, datum: 22.11.

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více