České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B

2 ČD V99/1 Účinnost od České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne č.j.: /2009O12 Účinnost od

3 ČD V99/1 Účinnost od

4 ČD V99/1 Účinnost od OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Obecná ustanovení Kapitola III Čištění dvojkolí Kapitola IV Prohlídka dvojkolí Kapitola V Demontáž dvojkolí Kapitola VI Oprava dvojkolí A. OPRAVA NÁPRAV B. OPRAVA CELISTVÝCH KOL, KOTOUČŮ A HVĚZDIC C. OPRAVA OBRUČÍ D. OPRAVA JÍZDNÍHO OBRYSU CELISTVÝCH KOL A OBRUČÍ E. OPRAVA OZUBENÝCH KOL, UNÁŠEČŮ A DUTÝCH HŘÍDELÍ F. OPRAVA KOTOUČŮ BRZDY, DISKŮ BRZDY G. TEPELNĚ OVLIVNĚNÁ DVOJKOLÍ Kapitola VII Montáž dvojkolí Kapitola VIII Vyvažování dvojkolí Kapitola IX Značení a evidence dvojkolí po opravě Kapitola X Kontrola dvojkolí po opravě Kapitola XI Nátěry a ochrana dvojkolí Kapitola XII Závěrečná ustanovení Související předpisy a normy a) Obecně závazné právní předpisy b) Normy TSI c) Vyhlášky UIC d) Interní předpisy e) Technické normy Přílohy Příloha č. 1 Názvosloví dílů dvojkolí Příloha č. 2 Rozměrová kontrola dvojkolí Příloha č. 3 Drsnost povrchu dílů dvojkolí Příloha č. 4 Klasifikace vad jízdní plochy a náprav Příloha č. 5 Trhliny kotoučů brzdy nalisovaných na nápravách Příloha č. 6 Vady disků brzdy v kolech Příloha č. 7 Podmínky průběhu lisovací síly při lisování dílů na nápravy dvojkolí Příloha č. 8 Dovolené lisovací síly při lisování dílů na nápravy dvojkolí Příloha č. 9 Vyvažování dvojkolí Příloha č. 10 Značení dvojkolí po opravě Příloha č. 11 Značení lisovaných dílů při opravě dvojkolí Příloha č. 12 Značení obručí při opravě dvojkolí

5 ČD V99/1 Účinnost od

6 ČD V99/1 Účinnost od ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 ČD V99/1 Účinnost od

8 ČD V99/1 Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka ČD Odbor zásobování a odbytu ČD Odbor kolejových vozidel ČD Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy ČD Odbor právní ČD Odbor krizového řízení a bezpečnosti ČD DKV, PJ, PS, PP Ředitel Vedoucí oddělení Zaměstnanci odboru Ředitel Vedoucí oddělení Funkce Určení zaměstnanci odboru Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci provádějící zákaznické audity (produktové, systémové) Vedoucí HDS KV Hlavní svářečský dozor Inspektoři kvality Ředitel Vedoucí oddělení Ředitel Vedoucí oddělení Ředitel Vedoucí oddělení Vrchní přednosta DKV Technický náměstek Provozní náměstek Přednosta PJ, PS, PP IŽD pro opravy Vedoucí oprav Technik pro opravy IŽD pro provoz Technik pro provoz Technolog pro svařování Mistr, vedoucí čet oprav dvojkolí Znalost Informativní Informativní V rozsahu určeném ředitelem Informativní Informativní Úplná V rozsahu prováděné činnosti Úplná V rozsahu určeném ředitelem V rozsahu určeném ředitelem Úplná Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Informativní Úplná Úplná Úplná Informativní Informativní Informativní Úplná 7

9 ČD V99/1 Účinnost od DPOV PSO DPOV PSO ČDC Odbor údržby a oprav kolejových vozidel ČDC SOKV, OKV Certifikovaní opravci ŽKV mimo ČD Zásobovací centrum Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Inspektoři kvality Technický ředitel Výrobní ředitel Vedoucí PSO Inženýr pro opravy Technik pro opravy Technolog svařování Mistr, vedoucí čety oprav dvojkolí Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Ostatní zaměstnanci Inspektoři kvality Ředitel Zástupce ředitele odboru Zaměstnanci odboru Vedoucí SOKV, OKV Vedoucí oprav HKV a NV IŽD pro opravy HKV a NV Mistr pro opravy HKV a NV Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Další zaměstnanci SOKV a OKV Inspektoři kvality Ředitel Zaměstnanci určení ředitelem Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Ředitel Zaměstnanci určení ředitelem V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu prováděné činnosti Úplná Informativní Informativní Informativní Úplná Úplná Informativní Úplná V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu určeném ředitelem Úplná Informativní Informativní V rozsahu určeném ředitelem Informativní Úplná Úplná Úplná V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu určeném vedoucím SOKV Úplná Informativní Úplná V rozsahu prováděné činnosti V rozsahu prováděné činnosti Informativní V rozsahu určeném ředitelem 8

10 ČD V99/1 Účinnost od DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka ČD Odbor zásobování a odbytu ČD Odbor kolejových vozidel ČD Inspektorát bezpečnosti železniční dopravy ČD Odbor právní ČD Odbor krizového řízení a bezpečnosti ČD DKV, PJ, PS, PP DPOV PSO Ředitel Vedoucí oddělení Zaměstnanci odboru Ředitel Vedoucí oddělení Funkce Určení zaměstnanci odboru Ostatní zaměstnanci Zaměstnanci provádějící zákaznické audity (produktové, systémové) Vedoucí HDS KV Hlavní svářečský dozor Inspektoři kvality Ředitel Vedoucí oddělení Ředitel Vedoucí oddělení Ředitel Vedoucí oddělení Vrchní přednosta DKV Technický náměstek Provozní náměstek Přednosta PJ, PS, PP IŽD pro opravy Vedoucí oprav Technik pro opravy IŽD pro provoz Technik pro provoz Technolog pro svařování Mistr, vedoucí čet oprav dvojkolí Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Inspektoři kvality El. podoba ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 9

11 ČD V99/1 Účinnost od DPOV PSO ČDC Odbor údržby a oprav kolejových vozidel ČDC SOKV, OKV Certifikovaní opravci ŽKV mimo ČD Technický ředitel Výrobní ředitel Vedoucí PSO Inženýr pro opravy Technik pro opravy Technolog svařování Mistr, vedoucí čety oprav dvojkolí Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Ostatní zaměstnanci Inspektoři kvality Ředitel Zástupce ředitele odboru Zaměstnanci odboru Vedoucí SOKV, OKV Vedoucí oprav HKV a NV IŽD pro opravy HKV a NV Mistr pro opravy HKV a NV Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí Další zaměstnanci SOKV a OKV Inspektoři kvality Ředitel Zaměstnanci určení ředitelem Zaměstnanci provádějící opravy dvojkolí Zaměstnanci provádějící defektoskopické zkoušení dvojkolí ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Zásobovací Ředitel ANO centrum Zaměstnanci určení ředitelem ANO 10

12 ČD V99/1 Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK BVL... Označení písma podle ČSN EN ISO ČD... České dráhy, akciová společnost ČDC... České dráhy Cargo, akciová společnost ČSD... Bývalé označení Československých státních drah ČSN... Česká norma ČSN EN... Česká verze evropské normy DKV... Depo kolejových vozidel ČD DPOV... Dílny pro opravu vozidel, akciová společnost HDS KV... Hlavní defektoskopické středisko kolejových vozidel HKV... Hnací kolejové vozidlo IK... Inspektor kvality ČD IŽD... Inženýr železniční dopravy ISO... Mezinárodní organizace pro standardizaci NV... Nákladní vůz OKV... Opravna kolejových vozidel v SOKV ČDC PJ... Provozní jednotka DKV PP... Provozní pracoviště DKV PS... Provozní středisko DKV PSO... Provozní středisko oprav DPOV SOKV... Středisko oprav kolejových vozidel ČDC TDPP... Technicko dodací a přejímací podmínky TD VIII... Technologický postup pro zkoušení ultrazvukem TD X... Technologický postup pro zkoušení magnetickou metodou TD XI... Technologický postup pro zkoušení kapilární metodou TSI... Technická specifikace pro interoperabilitu TNŽ... Technická norma železnic TP... Technické podmínky UIC... Mezinárodní železniční unie ŽKV... Železniční kolejové vozidlo 11

13 ČD V99/1 Účinnost od

14 ČD V99/1 Účinnost od Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Předpis Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel (dále jen předpis) platí pro prohlídky a opravy dvojkolí provozovaných ŽKV s obručovými i celistvými koly s rozchody koleje 1435 mm a 760 mm mimo parních lokomotiv a dalších ŽKV. Předpis se vztahuje na dvojkolí, která byla převzata pro ČD a její dceřiné společnosti podle platných technických podmínek všech výrobců. Pro dvojkolí parních lokomotiv platí předpis ČSD V 20/1 z roku Při opravách dvojkolí speciálních vozidel a historických vozidel je nutno vycházet z výkresové dokumentace a z příslušných technických podmínek. 2. Předpis obsahuje: a) kritéria pro posouzení technického stavu dvojkolí ŽKV, a to i odkazem na samostatné předpisy, b) základní pokyny pro provedení prací při opravách dvojkolí ŽKV. 3. Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance organizačních složek ČD, kteří zabezpečují údržbu a opravy dvojkolí ŽKV. Předpis je dále závazný pro certifikované opravce provádějící opravy dvojkolí ŽKV a pro dceřiné společnosti ČD zabývající se železniční dopravou, pokud je to uvedeno v příslušné smlouvě. 4. Úroveň přístupu k předpisu je B 1). ČD poskytují předpis za plnou úplatu 2) a to pouze na základě platné smlouvy. 5. Schválením tohoto předpisu se ruší stávající předpis ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel s účinností od Rovněž se ruší všechny již zapracované upřesňující pokyny týkající se oprav dvojkolí, které byly vydané před zahájením účinnosti tohoto předpisu kromě výnosů o defektoskopickém zkoušení Neobsazeno. Poznámky: 1) 2) Předpis je možno poskytnout: pro vybrané externí subjekty (opravny železničních kolejových vozidel, ) při výrobě a opravách železničních kolejových vozidel. Zahrnuje zpoplatnění knowhow, distribuční a tiskové náklady. 13

15 ČD V99/1 Účinnost od Kapitola II Obecná ustanovení 8. Tento předpis, neníli to jinak upřesněno, stanoví požadavky na prohlídky a opravy železničních dvojkolí. 9. Oprava dvojkolí musí být provedena v souladu s pokyny tohoto předpisu, s platnými TSI, s platnými vyhláškami UIC, se souvisejícími předpisy, s technickými normami, s výkresovou dokumentací a se souvisejícími technickými podmínkami. 10. Prohlídku dvojkolí za účelem stanovení rozsahu opravy musí provést zaměstnanec, který má pro tuto činnost oprávnění. Tento zaměstnanec rozhodne o opravě dvojkolí bez demontáže z ŽKV nebo o opravě dvojkolí po demontáži z ŽKV. Oprávnění zaměstnance k prohlídce dvojkolí vydávají ČD, Odbor kolejových vozidel. 11. Při sestavování dvojkolí z použitých a nových dílů, je technický stav dvojkolí posuzován podle tohoto předpisu a hodnoty vybraných parametrů dvojkolí jsou navrženy podle TDPP, případně podle platné výkresové dokumentace. 12. Rozsah oprav dvojkolí se stanoví bez závislosti na stupni oprav ŽKV. 13. U každého dvojkolí zamontovaného v ŽKV je nutno provést: a) vizuální prohlídku přístupných povrchů jednotlivých dílů, b) defektoskopické zkoušení podle článku 16 tohoto předpisu, c) opravu jízdního obrysu podle ustanovení kapitoly VI, oddílu D. tohoto předpisu. 14. U každého dvojkolí opravovaného jako samostatný konstrukční celek nebo demontovaného při periodických opravách ŽKV se provede: a) čištění, b) prohlídka 1,2,3) s defektoskopickým zkoušením podle článku 16 tohoto předpisu. 15. Při montáži ŽKV nesmí být dosazeno dvojkolí, u kterého by propadla lhůta defektoskopického zkoušení dříve, než je stanovena lhůta periodické opravy ŽKV, při které se provede defektoskopické zkoušení podle článku 16 tohoto předpisu. 16. Defektoskopické zkoušení dílů dvojkolí a jeho evidenci je nutno provádět podle technologických postupů schválených HDS KV, zpracovaných v souladu s předpisem ČD V 26. Přehled dílů, u nichž je nařízeno provádět defektoskopické zkoušení, je uveden v seznamu Interních opatření ČD, zařazených v příloze předpisu ČD V 26. Maximální lhůta k provedení defektoskopického zkoušení dvojkolí ŽKV je 7 let, pokud není stanoveno jinak (například kilometrickými proběhy ŽKV podle předpisu ČD V 25). Poznámky: 1) 2) 3) Kontrola ložiskových skříní, ložisek, kyvných ramen a ozubení ozubených kol dvojkolí je uvedena v odpovídajících ustanoveních platných předpisů ČD nebo v pokynech pro kontrolu a opravy stanovených výrobci ŽKV. Kontrola namontovaných dílů na nápravách mezi koly dvojkolí (pouzdra náprav, nosiče tlapových ložisek, převodovky) je uvedena v platných ustanoveních předpisů ČD nebo v pokynech pro kontrolu a opravy stanovených výrobci ŽKV. Včetně případů zjištění tepelně ovlivněných dvojkolí. 14

16 ČD V99/1 Účinnost od Defektoskopické zkoušení se provádí: a) u náprav podle článku 57 tohoto předpisu, b) u dílů dvojkolí podle článku 58 tohoto předpisu, c) u jízdních ploch a okolků kol dvojkolí uvedených v příloze předpisu ČD V 26 podle článku 59 tohoto předpisu, d) u jízdních ploch a okolků kol dvojkolí vozidel s rychlostí nad 120 km/hodinu podle článku 59 tohoto předpisu, e) u jízdních ploch a okolků celistvých kol vozidel s rychlostí 140 km/hodinu a vyšší po opravě opracováním podle článku 121 tohoto předpisu, f) u sedel a u čepů náprav dvojkolí po demontáži nalisovaných dílů podle článku 60 tohoto předpisu, g) před a po opravách náprav dvojkolí opracováním podle článku 85 tohoto předpisu, h) před a po opravě trhlin u kotoučů nebo hvězdic svařováním podle článku 97 tohoto předpisu, i) u vrubů nebo otlaků od unášečů kolových soustruhů při opravě celistvých kol podle článku 100 tohoto předpisu, j) v případě opakovaného provedení montáže dílů dvojkolí na nápravu nalisováním podle článku 167 tohoto předpisu, k) v případech renovace jízdní plochy kol bez vyvázání dvojkolí ŽKV podle přílohy předpisu ČD V 26, l) jako doplňující metoda pro ověřování nejasností při vizuální prohlídce, m) na základě mimořádných opatření. 18. Na základě prohlídky a defektoskopického zkoušení dvojkolí opravovaného jako samostatný konstrukční celek nebo demontovaného při periodických opravách ŽKV se dále provede: a) případná demontáž dílů 1), b) oprava nebo vyřazení, c) montáž, d) vyvažování 2), e) nátěry a dočasná ochrana proti korozi, f) značení a evidence po opravě, g) kontrola po opravě. 19. Zkontrolované a opravené dvojkolí ŽKV musí být označeno a evidováno v souladu s kapitolou IX tohoto předpisu. Poznámky: 1) 2) Provede se podle zjištěného technického stavu dvojkolí. Demontáž nápravových ložisek nebo vnitřních ložiskových kroužků se požaduje, pokud to vyplývá z ustanovení předpisů ČD V 98/66 a ČSD V 20/4 nebo z udržovacích předpisů pro ŽKV a v případech nejasností při defektoskopickém zkoušení. Provede se v případech demontáže a následné montáže dílů dvojkolí na nápravy. Netýká se demontáže ložisek. 15

17 ČD V99/1 Účinnost od O každém opraveném a zkontrolovaném dvojkolí ŽKV se provede vždy záznam do Měrového a evidenčního listu dvojkolí v rozsahu podle článku 210 tohoto předpisu. 21. Díly dvojkolí určené k vyřazení je nutno znehodnotit destruktivním způsobem, aby se zamezilo jejich dalšímu použití. Způsob znehodnocení, pokud nebyl stanoven, navrhne opravce. Vyřazené díly je zakázáno dále použít u kteréhokoliv opravce nebo provozovatele ŽKV. Způsob znehodnocení a zákaz použití vyřazených dílů musí být uvedeny v příslušné smlouvě. 22. V předpise jsou uváděny: a) dovolené rozměry dílů dvojkolí (minimální, maximální) jsou rozměry, které smí být použity u opravených dvojkolí, b) opravárenské rozměry dílů dvojkolí jsou předem stanovené rozměry, kterým musí být opravené díly dvojkolí přizpůsobeny, c) mezní rozměry dílů dvojkolí (minimální provozní) jsou rozměry, které nesmí být v provozu dvojkolí překročeny. Pokud jsou tyto mezní rozměry v předpise uvedeny, potom slouží ke stanovení možnosti oprav dílů dvojkolí, d) výkresové rozměry dílů dvojkolí jsou rozměry, kterým musí odpovídat nově dosazené nebo renovované díly, e) technické parametry dvojkolí (vyváženost, elektrický odpor, atd.) jsou dalšími požadovanými údaji dvojkolí. 23. Opravy svařováním a renovace navařováním poškozených dílů dvojkolí je nutno provádět v souladu s předpisem ČD V 95/5 pouze podle schválených technologických postupů odsouhlasených ČD Odborem kolejových vozidel. O renovaci navařováním poškozených dílů se vystaví: a) protokol o navařování, b) měrový a evidenční list podle článku 210 tohoto předpisu. Renovace náprav navařováním je zakázána. 24. Díly dvojkolí určené pro montáž musí splňovat kritéria prohlídky podle kapitoly IV tohoto předpisu. 25. Každý nově dosazený díl musí být řádně označen podle ČSN EN 13260, ČSN EN 13261, ČSN EN a ČSN EN Nově dosazené díly dvojkolí musí být převzaty IK. 26. Při provádění oprav dvojkolí je nutno respektovat požadavky bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů. 27. Přejímka dvojkolí a nových dílů dvojkolí se provede podle předpisu ČD V 6/ Názvosloví dílů dvojkolí je uvedeno v příloze 1 tohoto předpisu Neobsazeno. 16

18 ČD V99/1 Účinnost od Kapitola III Čištění dvojkolí 31. Povinností objednatele opravy dvojkolí opravovaného jako samostatný konstrukční celek je zasílat dvojkolí do opravy po předchozím zbavení hrubých nečistot, pokud není uvedeno ve smlouvě o opravě jinak. 32. Před čištěním dvojkolí tažených vozidel a řídících vozů je nutno zkontrolovat evidenční údaje o původu dvojkolí na identifikačním pásku. V případech vadného nebo chybějícího identifikačního pásku je nutno dosadit nový identifikační pásek s uvedením všech dostupných údajů. 33. Dvojkolí včetně dutin náprav musí být před prohlídkou očištěno pomocí vhodných čistících prostředků 1,2), které nenarušují materiál a to ani dlouhodobě. 34. Po očištění musí být místa pro nalisování a věnce ozubení ozubených kol na dvojkolí dočasně chráněna proti korozi 3), znečištění a proti atmosférickým vlivům, pokud nebude následovat další operace opravy dvojkolí nebo montáž dvojkolí do ŽKV Neobsazeno. Kapitola IV Prohlídka dvojkolí 37. Rozsah prohlídky dílů: a) vizuální prohlídka, b) defektoskopické zkoušení, c) rozměrová kontrola. Vybrané údaje z rozměrové kontroly dvojkolí se zaznamenají do měrového a evidenčního listu. 38. Vizuální prohlídka čepů náprav pro nápravová ložiska 4), sedel opěrných kroužků, čepů tlapových ložisek hnacích náprav 4), výkružků a dříků náprav. Vizuální prohlídka čepů pro nápravová ložiska se provede po demontáži nápravových ložisek nebo vnitřních kroužků nápravových ložisek. Čepy náprav nesmí vykazovat příčná poškození. Podélná poškození čepů náprav mimo trhlin mohou být do hloubky menší než 0,5 mm. Na dřících náprav se nesmí vyskytovat rýhy, vruby, důlky po korozi, nebo vydřená místa hlubší než 0,5 mm a širší než 5 mm a podélné trhliny delší než 30 mm. Na výkružcích se nesmí vyskytovat trhliny ani jiná mechanická poškození. Poznámky: 1) 2) 3) 4) Konkrétní typy čistících prostředků nejsou v předpise uvedeny. Při čištění dvojkolí se nedoporučuje použití tryskání z důvodu poškození funkčních částí. Konkrétní typy prostředků dočasné ochrany nejsou v předpise uvedeny. Stav čepů dvojkolí je nutno posuzovat současně s rozměrovou kontrolou podle článku 62 a přílohy 2 tohoto předpisu. 17

19 ČD V99/1 Účinnost od Vizuální prohlídka stavu závitů, děr a středících důlků na čelech a stavu vývrtu dutých náprav. Prohlížené povrchy nesmí být poškozeny. 40. Vizuální prohlídka nalisovaných dílů na nápravách 1) (celistvá kola, obručová kola, ozubená kola, unášeče, kotouče brzdy). Pootočení nebo posunutí celistvých kol, obručových kol, ozubených kol, unášečů a kotoučů brzdy na nápravách není dovoleno. V případech výskytu podezření na uvolnění celistvých kol, obručových kol (kotoučů, hvězdic), kotoučů brzdy nebo dalších dílů nalisovaných na nápravách (poškozený nátěr, olej nebo rez vystupující pod náboji) se přezkouší pevnost spojů nalisovaných dílů na lisu. Pevnost spojů je dovoleno přezkoušet na lisu silou rovnající se 1,2 násobku minimální lisovací síly odpovídajících dílů. Doba setrvání na této hodnotě je 20 sekund. Pevnost spojů se pokládá za vyhovující, nedojdeli k posunutí zkoušených dílů. V tomto případě smí byt odstraněny příznaky neprokázaného uvolnění. 41. Kontrola výskytu tepelných zásahů na dílech dvojkolí: a) na nápravách nejsou dovoleny žádné tepelné zásahy. Při zjištění výskytu tepelného zásahu na povrchu náprav se nápravy vyřadí, b) na ostatních dílech dvojkolí jsou dovoleny pouze zásahy provedené v souladu se zásadami pro opravy a renovace podle článku 23 tohoto předpisu. V případech výskytu nedovolených tepelných zásahů na dílech dvojkolí se tyto díly vyřadí. 42. Vizuální prohlídka tepelného ovlivnění věnců celistvých kol dvojkolí brzděných špalíkovou brzdou. V případech tepelné degradace nátěru v oblasti přechodu věnce do desky celistvého kola se postupuje podle článků tohoto předpisu. 43. Celistvá kola, kotouče, hvězdice a obruče obručových kol se vyřadí při zjištění: a) trhlin vycházejících z označení, b) trhlin a vrubů s ostrými hranami nebo stop po odstraňování vad neodborným postupem v deskách celistvých kol, c) trhlin v jízdní ploše celistvých kol nebo v obručích obručových kol, pokud je nelze odstranit opracováním, d) trhlin v kotoučích obručových kol vycházejících z unášecích děr, pokud jejich počet je větší než dvě na jednom kotouči nebo délka jedné trhliny přesahuje 50 mm, e) trhlin v kotoučích obručových kol směřujících do středu díry náboje nebo obvodové trhliny v kotoučích, f) trhlin v nábojích kotoučů nebo hvězdic obručových kol, g) trhlin ve věncích hvězdic, pokud jejich počet je větší než dvě a pokud vzdálenost mezi dvěma trhlinami u věnců hvězdic je menší než 1,5 násobek vzdálenosti sousedních paprsků, h) trhlin ve věncích hvězdic, pokud jedna trhlina přesahuje plochu 1/3 průřezu věnce, Poznámka: 1) Detailní kontrola sedel náprav se provede v případech rozlisování dílů podle článků 71 a 72 tohoto předpisu. 18

20 ČD V99/1 Účinnost od i) trhlin v paprscích hvězdic, pokud počet paprsků s trhlinami je větší než tři, j) trhlin v paprscích hvězdic, pokud v jednom paprsku se vyskytuje více než jedna trhlina, k) trhlin v paprscích hvězdic, pokud se trhliny vyskytují v paprscích spolu sousedících, l) nové trhliny sousedící s již opravenou trhlinou na paprsku a věnci hvězdic, m) prohnutí paprsků hvězdic dvojkolí větších než 5 mm, n) neodstranitelných poškození (otlaky, vruby) věnců celistvých kol od unášečů kolových soustruhů (viz články 98 a 99 tohoto předpisu). 44. Celistvá kola nebo kotouče se rovněž vyřadí po rozlisování, při němž byly lisovací přípravky opřené za věnec celistvého kola nebo za obruč obručového kola. 45. Kontrola pootočení obručí. V případě pootočení obručí zjištěných na základě vizuální prohlídky již provedeného značení u HKV (důlky a barevné pruhy na obručích a na kotoučích nebo na hvězdicích neleží v osách), přičemž obruče nevykazují jiné známky uvolnění, se provede druhé barevné značení podle článku 190 tohoto předpisu. 46. Kontrola uvolnění obručí. Uvolnění obručí se zjišťuje vizuální prohlídkou a poklepem kladívkem na obruče. Obruče je nutno demontovat, jeli zjištěna některá z těchto vad: a) posunutí ve směru osy náprav, b) výstup rzi v místech styku obručí a vzpěrných kroužků v délce větší než 1/3 obvodu, c) vzájemné posunutí druhého kontrolního (barevného) značení na obručích a na věncích kotoučů nebo hvězdic u HKV, vzájemné posunutí kontrolního (barevného) značení na obručích a na věncích kotoučů u vozů, d) uvolněné, prasklé nebo jinak poškozené vzpěrné kroužky. Vzpěrné kroužky nesmí být přivařeny ke kotoučům nebo k obručím, e) vůle mezi vzpěrnými kroužky a věnci kotoučů větší než 0,3 mm při nedosednutí větším než na 1/3 obvodu, f) nejasný zvuk při kontrole poklepem. 47. Kontrola provedení mezní drážky u celistvých kol. Mezní drážka musí být provedena po celém obvodě na vnější straně věnců celistvých kol podle obrázku 19 přílohy 2 tohoto předpisu. Mezní drážka musí být viditelná v celé šířce. 48. Ozubená kola nalisovaná na nápravách, na nábojích hvězdic. Kritéria pro posouzení technického stavu ozubených kol jsou uvedena v platných předpisech ČSD pro opravy HKV V 25/1, V 25/2, V 25/3, V 25/8, V 40, V 48, V 49 nebo v udržovacích předpisech výrobců HKV. Ozubená kola se vyřadí, pokud nevyhoví ustanovením uvedených předpisů. Dále se ozubená kola vyřadí při výskytu: a) trhlin v nábojích, b) trhlin vycházejících ze spojovacích děr rozebíratelného spojení nábojů s věnci, c) trhlin v deskách, ve věncích nebo v patách ozubení ozubených kol, d) nepovoleného opotřebení ozubených kol. V případech nejasností o výskytu trhlin se provede defektoskopická zkouška. 49. Vizuální prohlídka šroubových spojení nábojů a věnců ozubených kol (u složených ozubených kol), šroubových spojení nábojů a věnců kotoučů brzdy nalisovaných na 19

21 ČD V99/1 Účinnost od nápravách a šroubových spojení disků brzdy v kolech. U spojů uvedených dílů se kontroluje: a) dotažení šroubových spojů podle dokumentace výrobce. Uvolněné šroubové spoje a poškození dílů šroubových spojů není dovoleno, b) torzní a příčná vůle. Náboje a věnce ozubených kol a kotoučů brzdy nesmí mít torzní a příčnou vůli, c) pryžová pouzdra kotoučů brzdy nalisovaných na nápravách nesmí vykazovat známky deformací. 50. Kotouče brzdy nalisované na nápravách. Přípustná poškození na věncích kotoučů brzdy 1) : a) pro rychlosti ŽKV nad 160 km/h jsou přípustná poškození podle dokumentace od výrobců vozidel, b) pro rychlosti do 160 km/h se připouští vady podle odstavců c), d) a e) tohoto článku, c) povrchové trhliny na třecí ploše s minimální vzdáleností 10 mm od vnitřního, případně vnějšího okraje třecí plochy, d) po jedné průchozí trhlině na každé třecí ploše s délkou maximálně 50 mm a s minimální vzdáleností 10 mm od vnitřního, případně vnějšího okraje třecí plochy, jestliže obě tyto průchozí trhliny jsou přesazeny vzájemně o více než 15 segmentů vzduchových kanálů, e) nerovnosti na třecích plochách následkem tření brzdového obložení do maximální hloubky 1 mm a dále prohloubení (projetí), šikmé opotřebení od vnitřního případně vnějšího okraje třecí plochy k vnějšímu, nebo od vnějšího k vnitřnímu průměru, tloušťky věnců a čelní házení třecích ploch kotoučů brzdy podle tabulky 18 přílohy 2 tohoto předpisu, neuvádíli výrobci ŽKV jinak. 51. Kotouče brzdy nalisované na nápravách. Kritéria pro vyřazení z důvodu nedovoleného výskytu poškození 1) : a) trhliny a rýhy na věncích kotoučů brzdy dvojkolí ŽKV s rychlostí nad 160 km/h přesahující povolené rozměry podle dokumentace od výrobců vozidel, b) trhliny v nábojích, poškození ve věncích kotoučů brzdy pro rychlosti do 160 km/h podle odstavců c) až h) tohoto článku, c) povrchové a průchozí trhliny přesahující kritéria uvedená v článku 50 c) a d) tohoto předpisu, d) průběžná trhlina na jedné třecí ploše, e) tepelně ovlivněný povrch nebo neopravitelné vydrolení povrchu, f) neopravitelné rýhy na třecích plochách od držáků třecího obložení, g) neopravitelná poškození povrchu třecích ploch, h) nadměrné opotřebení třecích ploch, tj.zmenšení tloušťky věnců kotoučů brzdy pod dovolený rozměr podle tabulky 18 přílohy 2 tohoto předpisu. Poznámka: 1) Znázornění a názvosloví vad kotoučů brzdy nalisovaných na nápravách je uvedeno v příloze 5 tohoto předpisu. 20

22 ČD V99/1 Účinnost od Kontrola stavu chladících žeber kotoučů brzdy lisovaných na nápravách. Chladící žebra nesmí být poškozena. Mezery mezi chladícími žebry nesmí být zaneseny. 53. Disky brzdy v kolech. Přípustná poškození 1) : a) povrchové trhliny na třecí ploše do délky 50 mm, pokud je mezi nimi vzdálenost větší než 50 mm s minimální vzdáleností 10 mm od vnitřního, případně vnějšího okraje třecí plochy, b) soustředné rýhy následkem tření brzdového obložení do maximální hloubky 0,5 mm, prohloubení (projetí), šikmé opotřebení od vnitřního k vnějšímu, nebo od vnějšího k vnitřnímu průměru, tloušťky disků brzdy podle tabulky 18 přílohy 2 tohoto předpisu, c) axiální vůle mezi a pojistnými kroužky do 0,5 mm, obvodová vůle natočení disků brzdy oproti kolu do ± 3 mm (celkem 6 mm), radiální vůle mezi disky brzdy a nábojem (po 90º) do 0,3 mm na jedné straně, součet vůlí protilehlých stran do 0,5 mm. Velikosti vůlí uvedené v odstavci c) platí pro řadu Disky brzdy v kolech. Kritéria pro vyřazení z důvodu výskytu nedovoleného poškození 1) : a) povrchové trhliny na třecí ploše přesahující kritéria uvedená v článku 53 a) tohoto předpisu, b) průběžné trhliny, c) trhliny v upínacích místech (řada 843), d) tepelně ovlivněný povrch nebo neopravitelné vydrolení povrchu, e) neodstranitelná poškození povrchu třecích ploch, f) nadměrné opotřebení třecích ploch, tj. zmenšení tloušťky disků brzdy pod dovolený rozměr podle tabulky 18 přílohy 2 tohoto předpisu. 55. Kontrola neporušenosti nýtových spojů tlumičů kmitů v kolech (řada 471). Kontrola platí pouze pro případy demontáže disků brzdy z kol. 56. Spojení unášeče s dutou hřídelí (řada 471). Při vizuální prohlídce se prověří: a) stav unášeče a duté hřídele. Díly nesmí obsahovat trhliny, b) pryžová pouzdra nesmí být popraskaná nebo zdeformovaná, c) šroubová spojení unášeče a duté hřídele. V případech uvolnění je nutno dotáhnout matice momentem 350 Nm. 57. Defektoskopická zkouška náprav dvojkolí ultrazvukovou metodou se provádí podle schválených technologických postupů včetně zkoušky prozvučitelnosti náprav. Příčné trhliny na nápravách nejsou povoleny. Poznámka: 1) Znázornění a názvosloví vad disků brzdy v kolech je uvedeno v příloze 6 tohoto předpisu. 21

23 ČD V99/1 Účinnost od Defektoskopické zkoušení dílů dvojkolí (nápravy, celistvá kola, obručová kola s kotoučem nebo s hvězdicí, ozubená kola) na výskyt trhlin se provede v souladu s interními opatřeními ČD, uvedenými v příloze předpisu ČD V Defektoskopická zkouška jízdních ploch a okolků obručových a celistvých kol v souladu s předpisem ČD V 26 podle interních opatření ČD ultrazvukovou metodou. Trhliny na jízdních plochách a v okolcích nejsou dovoleny, mimo případů s možností oprav uvedených v článku 119 tohoto předpisu. 60. Při rozlisování jednotlivých dílů dvojkolí se provede u povrchů nápravy po demontovaných dílech kromě zkoušení podle článku 57 tohoto předpisu navíc defektoskopická zkouška nápravy magnetickou metodou práškovou polévací podle schváleného technologického postupu. Přípustnost podélných vad na nápravě je uvedena v příloze 4 tohoto předpisu. 61. Provedení defektoskopického zkoušení se vyznačí na dvojkolí ŽKV v rozsahu podle přílohy 10 tohoto předpisu. O provedeném defektoskopickém zkoušení dílů dvojkolí se provede vždy záznam do Měrového a evidenčního listu dvojkolí v rozsahu podle článku 210 tohoto předpisu a záznam do dokumentů podle předpisu ČD V Rozměrová kontrola čepů náprav pro nápravová ložiska po demontáži ložisek, vnitřních kroužků z náprav a rozměrová kontrola čepů hnacích náprav pro tlapová ložiska se provede podle tabulek 2 a 3 přílohy 2 tohoto předpisu. 63. Při zjištění povrchového poškození nebo opotřebení čepů nebo sedel náprav s možností oprav je nutno provést kontrolu obvodového házení opravovaných míst náprav podle dokumentace výrobce. 64. Rozměrová kontrola rozkolí podle tabulek 8 a 9 přílohy 2 tohoto předpisu a rozměrová kontrola rozchodu a vodící šířky dvojkolí se provede podle přílohy 2 tohoto předpisu. 65. Při měření rozkolí, pokud není prováděno na optickém stavu pro proměřování dvojkolí, se měří vzdálenost vnitřních čel obručí nebo věnců celistvých kol na kružnici vzdálené od vrcholu okolku 40 mm ve třech místech po Při zjištění nepovolené tolerance rozkolí nebo většího rozdílu rozkolí při měření ve třech místech se provede kontrola obvodového házení ve středu nápravy, zda náprava není ohnutá nebo některé kolo není odkloněno, případně deformováno. K tomuto měření se dvojkolí upne do hrotů kolového soustruhu. Dovolené obvodové házení ve středu náprav dvojkolí je pro: a) elektrické lokomotivy 0,3 mm, tj. maximální průhyb nápravy 0,15 mm, b) ostatní HKV podle hodnot výrobců, c) osobní, řídící, přípojné a nákladní vozy 1 mm, tj. maximální průhyb nápravy 0,5 mm. 67. Obvodové házení je nutno kontrolovat číselníkovým úchylkoměrem při otáčení nápravy v hrotech v místech: a) u dvojkolí HKV bez tlapových ložisek na vnitřním kroužku vnitřního ložiska převodovky, které je blíže středu nápravy, b) u dvojkolí s tlapovými ložisky na čepu tlapového ložiska, které je blíže středu nápravy. U dutých náprav se doporučuje použít otočné upínací hroty podle ČSN

24 ČD V99/1 Účinnost od Kontrola jízdního obrysu a čel celistvých a obručových kol po provedení kontroly rozkolí. Jízdní obrys a čela kol musí splňovat: a) na jízdních plochách celistvých kol nebo na obručích obručových kol se nesmí vyskytovat trhliny. Plochá místa, nápeče, vydrolená místa, pleny, rýhy a vruby je nutno posuzovat podle přílohy 4 tohoto předpisu. Vyválcování materiálu nad vnější čela kol není dovoleno. V případech výskytu vyválcování nad vnější čela kol je nutno kontrolovat obvodové házení styčné kružnice kol dvojkolí h (obr.17 příloha 2 tohoto předpisu), které nesmí překročit 0,5 mm pro ŽKV s rychlostí do 120 km/h včetně a 0,3 mm pro ŽKV s rychlostí nad 120 km/h, neuvádíli výrobci ŽKV jinak. Ostré hrany nebo otřepy na okolku se nepřipouštějí, b) vyválcovaný materiál z jízdních ploch nad vnější čela kol musí být odstraněn při opravě, c) rýhy a trhliny na vnějším a na vnitřním čele kol nejsou dovoleny, d) čelní házení vnitřních čel kol g (obr.17 příloha 2 tohoto předpisu) nesmí překročit 0,8 mm pro ŽKV s rychlostí do 120 km/h včetně a 0,5 mm pro ŽKV s rychlostí nad 120 km/h, neuvádíli výrobci ŽKV jinak, e) rozdíl průměrů kol měřený na styčné kružnici u jednoho dvojkolí nesmí být větší než 0,5 mm pro ŽKV s rychlostí do 120 km/h včetně a 0,3 mm pro ŽKV s rychlostí nad 120 km/h, neuvádíli výrobci ŽKV jinak, f) opotřebení jízdního obrysu, zjištěného měřením tloušťky okolku a výšky okolku, nesmí přesáhnout ani v jednom z uvedených sledovaných parametrů dovolené rozměry podle tabulek 10 a 11 přílohy 2 tohoto předpisu, g) tloušťky ztenčených okolků vnitřních dvojkolí tří a vícenápravových podvozků jsou uvedeny v tabulce 12 přílohy 2 tohoto předpisu. 69. Rozměrová kontrola tloušťek obručí obručových kol a rozměrová kontrola průměrů věnců celistvých kol. Podmínky pro vyřazení: a) u HKV tloušťky obručí u obručových kol a průměry celistvých kol měřených na styčné kružnici neodpovídají po opravě jízdního obrysu minimálním provozním tloušťkám obručí zvětšeným o 7 mm nebo minimálním provozním průměrům celistvých kol zvětšeným 14 mm a dále v případech, kdy jsou požadavky na výměnu obručí nebo celistvých kol uvedeny v objednávkách nebo v protokolech z komisionální prohlídky podle předpisu ČD V 25. Minimální provozní tloušťky obručí a minimální provozní průměry celistvých kol jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14 přílohy 2 tohoto předpisu, b) u přípojných vozů tloušťky obručí obručových kol neodpovídají po opravě jízdního obrysu minimálním provozním tloušťkám obručí zvětšeným o 7 mm. U řídících, osobních, přípojných a nákladních vozů průměry celistvých kol měřených na styčné kružnici jsou po opravě jízdního obrysu menší než minimální provozní průměry celistvých kol zvětšené 14 mm, o 12 mm 1). Minimální provozní tloušťky obručí jsou uvedeny v tabulce 13 přílohy 2 tohoto předpisu. Minimální provozní průměry celistvých kol jsou určeny mezní drážkou na vnější straně věnce celistvých kol a jsou uvedeny v tabulce 14 přílohy 2 tohoto předpisu, Poznámka: 1) Platí pro dvojkolí nákladních vozů s celistvými koly. 23

25 ČD V99/1 Účinnost od c) u osobních a nákladních vozů tloušťky obručí obručových kol jsou po opravě jízdního obrysu menší než minimální provozní tloušťky obručí zvětšené o 7 mm. Minimální provozní tloušťky obručí pro vozy jsou uvedeny v tabulce 15 přílohy 2 tohoto předpisu. 70. Rozměrová kontrola šířek obručí obručových kol a šířek věnců celistvých kol podle tabulky 16 přílohy 2 tohoto předpisu. 71. Kontrola náprav po rozlisování a po demontáži všech dílů dvojkolí. U náprav se kontroluje: a) celý povrch po demontovaných dílech defektoskopickým zkoušením magnetickou metodou práškovou polévací podle článku 60 tohoto předpisu a zkouškou prozvučitelnosti podle článku 57 tohoto předpisu, b) výskyt tepelných zásahů podle článku 41 tohoto předpisu, c) stav čepů náprav pro nápravová ložiska, čepů hnacích náprav pro tlapová ložiska, výkružků a dříků náprav podle článků 38 a 62 tohoto předpisu, d) stav závitů, děr a středících důlků na čelech náprav a stav vývrtu dutých náprav podle článku 39 tohoto předpisu, e) stav sedel náprav. Sedla náprav mohou vykazovat jednotlivá podélná poškození povrchu do hloubky menší než 0,5 mm a do šířky 5 mm. Tato poškození nesmí být po celé délce sedla nápravy, f) výskyt zkorodovaných míst, která znemožňují provedení defektoskopické zkoušky, g) rozměry čepů a sedel náprav podle přílohy 2 tohoto předpisu. 72. Nápravy se vyřadí v následujících případech: a) výskyt tepelných zásahů kdekoliv na celém povrchu, b) výskyt příčných trhlin a neopravitelných míst na výkružcích, c) neopravitelná mechanická poškození povrchu s ostrými hranami, d) poškození přesahující dovolený rozsah podle článků 38 a 62 tohoto předpisu, e) při výskytu zkorodovaného povrchu vývrtu dutých náprav, f) neprozvučitelnost materiálu při defektoskopické zkoušce, g) při výskytu míst znemožňujících provedení defektoskopického zkoušení, h) nepovolené indikace zjištěné při defektoskopických zkouškách podle schválených technologických postupů TD VIII a TD X, i) nevyhovující rozměry sedel nebo čepů, j) poškození, sedel, čepů nebo dříků neodstranitelných povolenou regulací, k) výskyt poškození dvou a více závitových otvorů na jednom čele. 73. Při vyřazení náprav je nutno postupovat podle článku 21 tohoto předpisu Neobsazeno. 24

26 ČD V99/1 Účinnost od Kapitola V Demontáž dvojkolí 76. Pro demontáž a následně i pro montáž nalisovaných dílů na nápravě (celistvá kola, kotouče, hvězdice, ozubená kola, kotouče brzdy a jiné díly dvojkolí) platí shodná ustanovení. 77. Demontáž a zpětnou montáž dílů dvojkolí podle výkresové dokumentace je nutno provést při zjištění poškození nebo posunutí kotoučů, hvězdic, celistvých kol, kotoučů brzdy nebo jiných nalisovaných dílů na nápravách. 78. Demontáž celistvých kol, kotoučů, hvězdic, ozubených kol, kotoučů brzdy a jiných dílů dvojkolí je dovoleno provádět pouze na lisech vybavených tlakoměrem 1). 79. Při demontáži musí být osy náprav dvojkolí ustaveny shodně s osou lisovací síly. 80. Všechny díly s provedením náboje pro demontáž pomocí tlakového oleje (s dírami se závitem a drážkami) je nutno demontovat tímto způsobem. 81. Při demontáži dílů dvojkolí na lisech s registračním přístrojem musí být registrační přístroj vypnut. Síla pro demontáž se zjišťuje na tlakoměru. V případech, kdy není možno provést rozlisování maximální silou lisu, je povoleno: a) použít úderů měděnou palicí na demontované díly, b) stažení obručí, c) ohřev nábojů celistvých kol, kotoučů, hvězdic do maximální teploty 250 C. 82. Demontáž obručí je dovoleno provádět po odstranění vzpěrných kroužků: a) ohřevem a stažením. Pokud budou obruče znovu použity k montáži, nesmí teplota ohřevu v žádném místě obručí přesáhnout 250 C, b) odsoustružením části obruče u vzpěrného kroužku, c) rozlisováním nebo rozřezáním plamenem tak, aby nedošlo k poškození ostatních dílů dvojkolí ani k jejich tepelnému ovlivnění Neobsazeno. Poznámka: 1) Upřesňující pokyny pro tlakoměry a registrační přístroje lisů jsou uvedeny v kapitole VII Montáž dvojkolí tohoto předpisu. 25

27 ČD V99/1 Účinnost od Kapitola VI Oprava dvojkolí A. OPRAVA NÁPRAV 85. Při opravách náprav opracováním je nutno provést před a po opracování defektoskopické zkoušení náprav magnetickou metodou práškovou polévací. Přípustnost vad je nutno hodnotit podle kritérií, která jsou uvedena v příloze Povrchová poškození na čepech náprav pro nápravová ložiska do hloubky menší než 0,5 mm mimo trhlin (podélné povrchové rýhy, vydřená místa, pleny, důlky po korozi, podélné vruby apod.) je povoleno ponechat. Poškození čepů do hloubky 0,5 mm a více je možno odstranit opracováním na opravárenské rozměry v rozsahu podle tabulky 2 přílohy 2 tohoto předpisu. U čepů náprav, u kterých nejsou opravárenské rozměry uvedeny, se při výskytu nepřípustného poškození provede vyřazení náprav. 87. Rýhy, důlky po korozi, vruby a vydřená místa na celém povrchu dříků náprav je dovoleno opravit místním opracováním. Opravit lze maximálně dvě místa do maximální hloubky 1 mm. Při opracování nesmí vzniknout ostré hrany nebo vruby. Výsledné hodnoty jednotlivých opravených míst nesmí přesáhnout rozměry uvedené v článku 38 tohoto předpisu. Důlčíky na dřících náprav pro značení středu náprav je zakázáno obnovovat. Dříve provedené důlčíky na dřících náprav pro značení středu náprav se odstraní vybroušením s plynulým přechodem do okolního materiálu. Opravená poškození nesmí ovlivňovat defektoskopické zkoušení. 88. Opotřebené čepy hnacích náprav pro tlapová ložiska s kluzným uložením se opraví regulací na odpovídající rozměry podle požadovaného trakčního motoru, které jsou předepsány v platných předpisech ČD, ČSD pro opravy odpovídajících HKV nebo podle doporučení výrobců. Minimální rozměry čepů náprav při opravách jsou uvedeny v tabulce 3 v příloze 2 tohoto předpisu. 89. Povrchová poškození na sedlech náprav pro kola a pro kotouče brzdy do hloubky menší než 0,5 mm, mimo vad uvedených v příloze 4 tohoto předpisu, je dovoleno ponechat. Poškození do hloubky 0,5 mm a více je dovoleno opravit v povolených případech opracováním na zmenšené průměry proti výkresovým rozměrům v rozsahu podle přílohy 2 tohoto předpisu. 90. Při použití nových náprav pro již použitá celistvá kola, kotouče nebo hvězdice je dovoleno průměry sedel náprav vyrobit větší maximálně o 3 mm proti výkresovým rozměrům, pokud výrobce ŽKV neurčuje jinak. 91. Při úpravách sedel nebo čepů náprav je nutno dodržet přechodové poloměry a drsnost povrchu opravovaných míst. Přechodové poloměry a drsnost povrchu u opravovaných náprav musí odpovídat nápravám s výkresovými rozměry podle dokumentace výrobců. Drsnost povrchu náprav je rovněž uvedena v příloze 3 tohoto předpisu. 92. Opotřebené závity na čele nápravy se opraví podle stavu poškození. V případě nadměrného poškození u maximálně jednoho závitu na jednom čele nápravy je možno použít k opravě závitovou vložku Heli Coil. Při nadměrném poškození u více závitů se náprava vyřadí (odstavec k) článek 72 tohoto předpisu) Neobsazeno. 26

28 ČD V99/1 Účinnost od B. OPRAVA CELISTVÝCH KOL 1), KOTOUČŮ A HVĚZDIC 95. Trhliny v kotoučích obručových kol vycházejících z unášecích děr, pokud jejich počet a rozměry nedosahují rozsahu uvedeného v článku 43 tohoto předpisu, je dovoleno opravit svařováním podle předpisu ČD V 95/5 s následným přebroušením svarů. 96. Trhliny ve věncích nebo v paprscích hvězdic, pokud jejich počet a velikosti nedosahují stanovených rozsahů uvedených v článku 43 tohoto předpisu, je dovoleno opravit svařováním podle předpisu ČD V 95/5. Při opravě musí být z věnců nebo z hvězdic demontované obruče. Po opravě věnců nebo paprsků hvězdic se svary přebrousí. 97. Před a po opravě trhlin kotoučů nebo hvězdic svařováním je nutno provést defektoskopické zkoušení magnetickou metodou práškovou polévací. 98. Otlaky 2) celistvých kol od unášečů kolových soustruhů začínající blíže než 5 mm od vnějších čel celistvých kol, musí být odstraněny vybroušením do hloubky maximálně 3 mm s plynulým přechodem do okolní plochy tak, aby nevznikly hrany a malé přechodové poloměry. Při opravě nesmí dojít k tepelnému ovlivnění materiálu. 99. Vruby 3) celistvých kol od unášečů kolových soustruhů musí být odstraněny bez ohledu na jejich umístění podle článku 98 tohoto předpisu Vybroušená místa na celistvých kolech po starších nebo po nových vrubech a po otlacích vzniklých od unášečů kolových soustruhů je nutno při prováděné opravě defektoskopicky zkoušet magnetickou metodou práškovou polévací. Zkoušku je možno provést i podle technologického postupu TD X č U tažených vozidel a řídících vozů se provedení defektoskopické zkoušky zaznamená na identifikační pásek podle přílohy 10 tohoto předpisu Otlačená nebo zadřená místa na povrchu věnce kotoučů nebo hvězdic je nutno odstranit opracováním: a) dosedacích ploch pro obruče na průměry zmenšené maximálně o 6 mm proti jmenovitým rozměrům, b) vnitřních a vnějších čel věnců celkově maximálně o 8 mm ( tj. u vnějších čel maximálně 3 mm a u vnitřních čel o 5 mm) proti jmenovitým rozměrům Dosedací plochy věnců kotoučů a hvězdic s kruhovitostí větší než 0,5 mm nebo s kuželovitostí větší než 0,3 mm je nutno opravit opracováním Při zmenšení průměrů nebo tloušťek dosedacích ploch a čel kotoučů nebo hvězdic pod přípustné hodnoty je dovoleno dosedací plochy nebo čela opravit navařováním a opracováním na výkresové rozměry. Při opravě je nutno dodržet ustanovení článku 23 tohoto předpisu Sražení hran unášecích děr musí být minimálně 1x Otlačené nebo vydřené díry nábojů celistvých kol nebo kotoučů vozových dvojkolí je dovoleno opravit zvětšením průměrů maximálně o 3 mm proti jmenovitým rozměrům platné výkresové dokumentace, pokud výrobce ŽKV neurčuje jinak. Poznámky: 1) 2) 3) Oprava jízdního obrysu je uvedena ve oddílu D této kapitoly. Otlaky v tomto smyslu jsou obtištěné stopy v materiálu charakterizované tvarem vrchlíku koule nebo částí komolého jehlanu se čtvercovou nebo s obdélníkovou základnou. Vruby v tomto smyslu jsou obtištěné stopy v materiálu charakterizované ostrými hranami. 27

29 ČD V99/1 Účinnost od Opotřebené nebo zadřené díry nábojů celistvých kol, kotoučů nebo hvězdic je dovoleno opravit navařováním podle článku 23 tohoto předpisu. Opravu je možno provést pouze v případech, kdy průměry děr nebudou po opracování před navařováním větší o více než 6 mm proti jmenovitým rozměrům platné výkresové dokumentace. Toto opatření pro opravy neplatí pro nová kola Pro využití již provozovaných náprav s upravenými sedly podle článku 89 tohoto předpisu je možno v povolených případech opracovat díry nábojů nových nebo navařovaných celistvých kol, kotoučů nebo hvězdic na zmenšené průměry proti jmenovitým rozměrům v rozsahu podle přílohy 2 tohoto předpisu Zhotovení mezní drážky pro provozní opotřebení se provede na vnějším čele celistvých kol u vozových dvojkolí podle výkresové dokumentace výrobce Drsnost povrchu celistvých a obručových kol je uvedena v příloze 3 tohoto předpisu Neobsazeno. C. OPRAVA OBRUČÍ 1) 112. Rozměry dosedacích ploch obručí pro věnce kotoučů nebo pro hvězdice musí odpovídat TNŽ Přesahy pro uložení obručí na věncích kotoučů nebo hvězdic musí odpovídat tabulce 1: Vnitřní průměr dosedací plochy obruče [mm] HKV Přesah [mm] Vozy a řídící vozy Tabulka 1 Minimální Maximální Minimální Maximální 470 0,6 0,7 0,6 0, ,8 1,0 0,7 0, ,8 0,9 0,8 0, ,9 1,0 0,9 1, ,95 1,1 0,95 1,1 Poznámka: 1) Oprava jízdního obrysu je uvedena v oddílu D této kapitoly. 28

30 ČD V99/1 Účinnost od Vnitřní průměr dosedací plochy obruče [mm] HKV Přesah [mm] Vozy a řídící vozy Tabulka 1 Minimální Maximální Minimální Maximální ,0 1,15 1,05 1, ,1 1,3 1,1 1, ,1 1, ,2 1, ,4 1, Zjistíli se při opracování dosedacích ploch obručí výskyt výrobních vad tj.trhlin, vměstků, plen nebo jiných necelistvostí povrchu, které nelze odstranit opracováním, obruče se vyřadí Dosedací plochy a ozuby u nových obručí musí být upraveny tak, aby po kompletaci byly dodrženy hodnoty rozkolí, vodící šířky dvojkolí a rozchodu dvojkolí podle přílohy 2 tohoto předpisu Při dosazování nových obručí nebo celistvých kol na dvojkolí je dovoleno opracování +6 tak, aby vnější průměry na styčné kružnici byly provedeny v toleranci 1 mm 1) proti výkresovému rozměru Drsnost povrchu dosedacích ploch obručí pro věnce kotoučů nebo pro hvězdice je uvedena v příloze 3 tohoto předpisu Neobsazeno. D. OPRAVA JÍZDNÍHO OBRYSU CELISTVÝCH KOL A OBRUČÍ 2,3) 119. Poškození v jízdní ploše a v okolku ve věncích celistvých kol nebo v obručích obručových kol s trhlinami nebo vadami uvedenými v článku 68 a) v rozsahu podle přílohy 4 tohoto předpisu se opraví opracováním (přesoustružením). Poznámky: 1) 2) 3) 4) Při využití maximální tolerance vnějších průměrů na styčné kružnici je nutno posoudit, zda se neprojeví nepříznivý vliv zvětšených průměrů dvojkolí na ostatní části vozidel a zda u HKV a řídících vozů je možno na tyto průměry seřídit elektronické rychloměry nebo zda budou dodrženy tolerance pro mechanické rychloměry podle předpisu ČD V 8/I. Platí i pro dvojkolí v nedemontovaném stavu. U celistvých a obručových kol vybraných řad ŽKV je nutno provést defektoskopickou zkoušku jízdních ploch a okolků ultrazvukovou metodou podle článku 59 tohoto předpisu. Mimo vnitřních dvojkol se ztenčenými okolky tří a vícenápravových podvozků. 29

31 ČD V99/1 Účinnost od Jízdní obrys po opracování pro dvojkolí s rozchodem koleje 1435 mm 4) musí odpovídat ČSN EN nebo tvarům ZI3, ZI4. Tloušťky a výšky okolků jízdního obrysu podle ČSN EN nebo jízdních obrysů ZI3, ZI4 jsou uvedeny v příloze 2 tohoto předpisu. Požadovaný tvar jízdního obrysu po opravě je objednatel povinen uvést v objednávce. Pokud tak neučiní, je nutno obrys dvojkolí opravit na optimální tvar podle ČSN EN Poškozené jízdní plochy celistvých kol dvojkolí ŽKV s rychlostí 140 km/h a vyšší s trhlinami nebo s vadami uvedenými v článku 68 a) v rozsahu podle přílohy 4 tohoto předpisu se opraví opracováním. Před opravou je nutno poškozená místa barevně označit na čele věnce celistvého kola a oznámit opravci výskyt poškození. Po opravě je nutno označená místa vizuálně zkontrolovat a defektoskopicky zkoušet magnetickou metodou práškovou polévací Hodnoty tloušťky ztenčených okolků vnitřních dvojkolí u třínápravových podvozků jsou uvedeny v tabulce 12 v příloze 2 tohoto předpisu Jízdní obrys celistvých kol a obručí s rozchodem koleje 1435 mm po opravě musí vyhovovat článku 68 a tabulce 10 přílohy 2 tohoto předpisu Jízdní obrys celistvých kol a obručí pro dvojkolí s rozchodem koleje 760 mm po opracování musí odpovídat dokumentaci výrobce. Tloušťky a výšky okolků pro HKV a vozy jsou uvedeny v tabulce 11 v příloze 2 v tohoto předpisu Při opravě jízdního obrysu, při které by došlo ke zmenšení šířky obručí nebo celistvých kol pod dovolené rozměry podle článku 70 tohoto předpisu, se obruče nebo celistvá kola vyřadí Tvar jízdního obrysu po opracování se kontroluje pomocí kontrolních šablon: a) u nově dosazených a opracovaných celistvých kol nebo obručí přiložením na vnitřní čelo věnců celistvých kol nebo obručí, b) u již použitých celistvých kol nebo obručí, u nichž je opracován pouze jízdní obrys, přiložením na jízdní obrys. Dovolená vůle na vnitřním čele je do 1 mm Při opracování jízdního obrysu jsou přípustné tyto odchylky od kontrolní šablony: +0,0 a) jízdní plocha do 0,5 mm, b) okolek do +0,0 1,0 mm, +0,0 c) výška okolku do 1,0 mm Zjistíli se po přeměření opotřebených věnců celistvých kol nebo obručí obručových kol dvojkolí s rozchodem koleje 1435 mm, že by po opracování nebylo dosaženo požadovaných průměrů nebo tloušťek věnců celistvých kol nebo tloušťek obručí obručových kol podle článku 69 tohoto předpisu, je možno použít jízdního obrysu se ztenčeným okolkem v rozsahu podle ČSN EN až do tloušťky okolku 28,5 mm podle tabulky 10 přílohy 2 tohoto předpisu. Se souhlasem objednatele je možno použít rovněž jízdních obrysů ZI3 nebo ZI Při zjištění opotřebení vnějšího boku okolku tj. při zeslabení tloušťky okolku celistvých kol nebo obručí pod dovolený rozměr, je dovolena oprava okolku navařováním včetně části jízdní plochy do vzdálenosti maximálně 60 mm od vnitřního čela. Při opravě je nutno dodržet ustanovení článku 23 tohoto předpisu. 30

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Schváleno

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

České dráhy, a.s. Předpis. pro železniční kolejová vozidla

České dráhy, a.s. Předpis. pro železniční kolejová vozidla České dráhy, a.s. ČD V 6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů Úroveň přístupu B3 ČD V 6/1 Účinnost

Více

České dráhy. Předpis. pro údržbu a opravy vypružení železničních kolejových vozidel. Část I. Pružnice nákladních vozů

České dráhy. Předpis. pro údržbu a opravy vypružení železničních kolejových vozidel. Část I. Pružnice nákladních vozů České dráhy ČD V 22/1 Předpis pro údržbu a opravy vypružení železničních kolejových vozidel Část I. Pružnice nákladních vozů Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne: XX. XX. 2006 č.

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Federální ministerstvo dopravy ČSD V 25/8. Předpis. pro periodické opravy elektrických lokomotiv posunovacích

Federální ministerstvo dopravy ČSD V 25/8. Předpis. pro periodické opravy elektrických lokomotiv posunovacích Federální ministerstvo dopravy ČSD V 25/8 Předpis pro periodické opravy elektrických lokomotiv posunovacích 2 Federální ministerstvo dopravy ČSD V 25/8 Předpis pro periodické opravy elektrických lokomotiv

Více

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 podle TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Měření dvojkolí kolejového vozidla

Měření dvojkolí kolejového vozidla Měření dvojkolí kolejového vozidla (podklady pro praktické cvičení) 1 Základní pojmy Podle TNŽ 282100 jsou základní pojmy pro měření parametrů dvojkolí definována: 2 Měření profilu jízdního obrysu dvojkolí

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

České dráhy ČD S 3/2. Bezstyková kolej

České dráhy ČD S 3/2. Bezstyková kolej České dráhy ČD S 3/2 Bezstyková kolej České dráhy ČD S 3/2 Bezstyková kolej Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DDC dne: 29.7.2002 č.j.: 58 644/2002 O 13 Účinnost od 1.1. 2003 ČD S 3/2 - Účinnost

Více

České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ. Změna č. 1

České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ. Změna č. 1 České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť Výkresy materiálu pro železniční svršek KOLEJ Změna č. 1 Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD SR 103/3 (S) Služební rukověť Výkresy materiálu

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

Ocelový tubusový stožár

Ocelový tubusový stožár Ocelový tubusový stožár Je v Evropě nejčastěji používaným typem stožáru pro větrnou elektrárnu. Stožáry mají výšku většinou 40 105m, výjimečně i více. V těchto délkách by je nebylo možné přepravovat a

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

Lokomotiva ŠKODA 69E

Lokomotiva ŠKODA 69E BRZDOVÁ JEDNOTKA Lokomotiva ŠKODA 69E e-mail : oleg.david@seznam.cz Phone : 731 130 209 PRAHA HRABOVKA david 13.10.2008 02 david 13.10.2008 03 BRZDOVÁ JEDNOTKA POPIS: V brzdovém válci ( 11 ), je uložen

Více

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru

České dráhy. Předpis. pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru České dráhy ČD S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního hmotného investičního majetku obdobného charakteru Schváleno rozhodnutím GŘ ČD Dne 11.6.2001 č.j.: 60 586/2000 Účinnost od 1.

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

Škoda Octavia. Hodnocení 61% Základní informace. Protokol kontroly technického stavu vozu. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. Protokol kontroly technického stavu vozu Škoda Octavia Datum kontroly 26.04.2016 Kód technika UZ0006 Základní informace Rok výroby 2003 Hodnocení 61% Dokumenty 71 % Počet km 304 360 km 50 % Fastback, 5

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření o význam

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY SMĚRNICE. pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY SMĚRNICE. pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY D 31 SMĚRNICE pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých Schváleno náměstkem ministra dopravy ČSSR dne 2. 12. 1975 (č. j. 19111/1975-11-13-15)

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů

Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů Evropské předpisy a jejich dopad na provoz nákladních vozů Ing. Martin Vošta, statutární ředitel RYKO a.s., 26.5.2015 1891 Technická jednotnost na železnici 1984 Předpis V67 1991 Směrnice o rozdělení železnic

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4. Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4 Železniční spodek Správa železniční dopravní cesty,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC S4

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Mimořádné zásilky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D31 Mimořádné zásilky Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. 05. 2015 Č. j.: S 21109 / 2015 O11 Účinnost

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2 Spojky RATHI JAW-FLEX N-FLEX B-FLEX TYRE-FLEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY Verze 1. vydaná 27.5.215 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců SKUPINA PŘÍLOH VI Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců Příloha VI k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Společná ustanovení 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV - pracovními

Více

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC

OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ OJÍŽDĚNÍ KOLEJNIC Ing. Martin Táborský SŽDC, s.o., Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Opotřebení kolejnic je problémem, který trápí železniční správy snad na celém

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES

TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES TPRV STANDARD ROZMĚRŮ, TVARŮ A TOLERANCÍ OZUBENÝCH ŘEMENIC A POUZDER UZIMEX-GATES Verze 1.6 (10.08.2005) ROZTEČ 8 1/19

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU T ATE 78522 T ATE 78522

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU T ATE 78522 T ATE 78522 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 6 Indikátorová

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu

Více

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS

- Železobetonová přejezdová konstrukce na ocelových nosičích - - TYPOVÁ ŘADA - BRENS (TPD-25292277-2008-1-BRENS) Typová řada BRENS Technické podmínky dodací (TPD-25292277-2008-1-) Typová řada PROKOP RAIL, a.s. TPD 25292277-2008-1- SŽDC 326 00 PLZEŇ 110 00 PRAHA 1 1 Všeobecně Tyto technické podmínky dodací ( dále jen TPD ) platí pro

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:. UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Elektricky stavitelné letecké vrtule PowerMax Výrobní číslo vrtule:. TL-ULTRALIGHTs.r.o. Letiště 515, Pouchov 503 41 Hradec Králové Česká Republika Tel.: +420 495 218

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01 Květen 2011 Železniční aplikace Dvojkolí a podvozky Nápravy hnacích dvojkolí Metoda návrhu ČSN EN 13104+A1 28 0514 Railway applications Wheelsets and bogies Powered

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005

G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. pro trať. Horní Cerekev Tábor. Platí od 11. prosince 2005 Č E S K É D R Á H Y, a. s. G E N E R Á L N Í Ř E D I T E L S T V Í SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 703 pro trať Horní Cerekev Tábor Platí od 11. prosince 2005 Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 1 Obsah Středoškolská odborná činnost... 4 Středoškolská odborná činnost... 5 Technologie výroby... 7 Naše škola nám dovolila... 7 Frézování... 8 Vrtání... 8 K dělení materiálů

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více