DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne pod č.j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j."

Transkript

1 ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD se změnami platnými od

2 Obsah Provozního řádu PJ II Praha Libeň A. Všeobecná část 1. Charakteristika provozního pracoviště Libeň 2. Kolejiště 3. Přidělená vozidla 4. Přístupová cesta 5. Popis budov 6. Účel jednotlivých kolejí, výhybky, místa zúženého průjezdného profilu 7. Způsob uložení klíčů 8. Sdělovací zařízení 9. Hlavní uzávěry inženýrských sítí, postup při závadách 10. Zákaz kouření B. Provozní část 1. Nástup lok. čet do služby 2. Ukončení služby 2.1. Pracovní náplně zaměstnanců 3. Nástup a odstup vozidel z a do PJ Praha Libeň 4. Neobsazeno 5. Jízdy HV a nedoprovázených posunujících dílů z a do ŽST Praha Libeň 6. Technologie posunu na kolejích EKV 7. Jízdy HV a nedoprovázených posunujících dílů z a do ŽST Praha Libeň 8. Jízdy HV a posunujících dílů v obvodu PJ Praha Libeň 9. Obvod odpovědnosti za volnost cesty posunu v obvodu signalisty 10. Obvod odpovědnosti za volnost cesty posunu v obvodu vedoucího posunové čety 11. Odstavování HV 12. Zbrojení naftou 13. Záznam vystavení HV na hranice depa 14. Obsluha spínací stanice trakčního vedení 15. Údržba ŽKV 16. Odstavování hnacích vozidel do periodických a neplánovaných oprav a do OOR 17. Organizace posunu při opravě ŽKV 18. Zajištění bezpečnosti práce při posunu s ŽKV 19. Strojní vybavení 20. Technologie čištění součástek PŘÍLOHY 1. Plán obvodu provozního pracoviště 2. Provozní řád radiostanic 3. Organizace požární ochrany 4. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie 5. Neobsazeno - viz příloha č. 5 PŘ DKV Základní a společná ustanovení 6. Organizace zdravotní služby 7. Neobsazeno v PJ se nenachází nocležna 8. Organizace čištění vozidel 9. Provoz v zimních podmínkách 10. Kvalifikace zaměstnanců 11. Schéma trakčního vedení 12. Nakládání s odpady 13. Provozní řád olejny - 2 -

3 A. VŠEOBECNÁ ČÁST Provozní jednotka Praha Libeň je organizačním článkem DKV Praha a zajišťuje těžké běžné opravy vozidel všech trakcí. Dále zajišťuje provozní ošetření a revize elektrických a motorových jednotek řady 451, 452, 471, 814, včetně těžkých běžných oprav. Jsou zde prováděny opravy osobních vozů, opravy (s vyvázáním) jednotek řady 680 včetně vyšších stupňů údržby a zajišťován provoz a údržba salonních vozů (převedena činnost z RVV Bubny) Adresa PP Libeň: Malletova 2371 / 5, Praha 9, PSČ Její součástí je pracoviště EKV Libeň pro opravy elektrických jednotek trakce Charakteristika provozního pracoviště Provozní jednotka je situována v obvodu Praha 9 Nové Vysočany mezi ulicemi Novovysočanská na jižní straně, Spojovací na severní straně, Skloněnou na východní straně a železniční tratě Praha Libeň - Praha hl.n. na západní straně. 2. Kolejiště Obvod kolejiště je vymezen seřaďovacím návěstidlem Se 1 ze směru výhybna Vítkov a kusými kolejemi na východní straně. Kolejiště je rozčleněno do tří skupin: - skupina kolejí pro vjezd do provozní a správkárenské haly ze západní strany ze směru od výhybny Vítkov - skupina kolejí pro vjezd do haly pro opravy EKV ze směru od výhybny Vítkov - skupina kolejí pro vjezd do správkárenské haly z východní strany 3. Přidělená vozidla Provozní jednotka Praha Libeň má přidělena vozidla dle platného GVD. 4. Přístupová cesta Přístupová cesta je z ulice Spojovací po schodech k hotelu STEP nebo z ulice Skloněná ulicí Malletovou po silnici okolo EKV a dále okolo hotelu firmy STEP a plynové kotelny do obvodu provozů a správkárenské haly a dalších objektů. Přístupová cesta do EKV je z ulice Skloněná ulicí Malletovou. Vjezd silničních vozidel je povolen na odstavnou plochu u administrativní budovy, případně bránou na plochu před budovu EKV. Zde mohou být vozidla zaměstnanců na povolenku odstavena po dobu výkonu práce. V ostatních prostorech nesmí být soukromá vozidla odstavena. V prostoru PJ jsou účelové komunikace. Železniční přejezdy uvnitř PJ se podle ČSN za přejezdy nepovažují a ŽKV má na těchto přejezdech přednost! Vjezdová komunikace je opatřena dopravní značkou Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou Vjezd povolen jen na zvláštní povolení přejezdy nejsou označeny dopravními značkami, kolejová vozidla mají vždy přednost. Při jízdě motorových vozidel po přejezdu před halou oprav musí být toto doprovázeno dozorcem depa. Před přejezdem je umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou jízda povolena jen za doprovodu vedoucího posunu. Po účelových komunikacích je zaměstnancům dovoleno pohybovat se na jízdních kolech. Tyto musí být v řádném technickém stavu dle vyhlášky

4 Maximální rychlost silničních vozidel v obvodu depa je 10 km/hod. 5. Popis budov Provozní hala Provozní hala je zděná budova spojená se správkárenskou halou. Ústí do ní šest provozních kolejí (1-6), na kterých se provádí běžné opravy a prohlídky hnacích a přípojných vozidel, elektrických jednotek, vozů osobní a nákladní dopravy, které se zde i odstavují. Na těchto kolejích uvnitř haly jsou prohlížecí kanály v délce 100 metrů. Koleje 1-6 se smí přecházet jen na začátku a konci provozní haly. Prohlížecí kanály jen po přenosném můstku. Provozní hala je spojena s přístavkem, ve kterém jsou umístěny tyto místnosti provozu: Dozorce depa, IŽD technického úseku, kancelář čistící firmy. V dalším přístavku je výdejna stravy a jídelna, do které je přístup z chodníku příjezdové cesty. Z provozní haly je přístup do následujících místností: místnosti a WC čistící firmy, zadní služební vstup do výdejny stravy, kompresorová stanice a dílna mechaniků kol. vozidel. Správkárenská hala Správkárenská hala je patrová zděná budova, která je spojena s provozní halou. Ústí do ní 3 koleje (7-9). Kolej č. 7 - slouží pro opravy pojezdu kol. voz. a je vybavena sloupkovým kanálem o délce 25 m. Jsou na ní instalovány hydraulické zvedáky o nosnosti 4 x 20 t. Koleje č. 7, 8 a 9 - slouží pro vyvazování podvozků žel. kol. vozidel a pro opravy. Je na nich hříž ŠKODA - nosnost 40 t, rozměry 2 x 1500 x 7500 mm. Kolej č. 9 - slouží převážně pro deponii vyvázaných podvozků. Je nad ní portálový jeřáb o nosnosti kg. Nad kolejí č. 7 a 8 je portálový jeřáb o nosnosti kg Všechny tyto koleje jsou vybaveny prohlížecími kanály uvnitř haly v délce 100 metrů. Uprostřed haly jsou prohlížecí kanály přerušeny hříží. Správkárenská hala je dále vybavena běžným strojním zařízením např. brusky, vrtačky, soustruhy atd. Koleje 7-9 se smí přecházet pouze na začátku a na konci haly, prohlížecí kanály lze přecházet pouze po přenosném můstku. Se správkárenskou halou sousedí přístavek,ve kterém jsou v přízemí soc. zařízení, dílenské místnosti zámečníků, opravna akumulátorových baterií, el. zkušebna, dílna elektro, ve které je umístěn mostový jeřáb o nosnosti kg, soustružna, nástrojárna, svářečská dílna a vymývárna. V prvním patře je jídelní kout pro zaměstnance, šatna žen, šatny elektrikářů a zámečníků, dílna elektro, soc. zařízení, kanceláře vedoucího PP, techniků a mistrů, klempírna a truhlárna. Administrativní budova Administrativní budova je postavena v severní části provozní jednotka proti provozní hale, má čtyři nadzemní podlaží a přízemí. V současné době je majetkem TÚDC

5 Plynová kotelna Plynová kotelna je samostatná zděná budova na východní straně provozní jednotka za provozní halou vlevo od příjezdové komunikace do provozní jednotky. Hlavní uzávěr plynu je v prostoru za kotelnou na východní straně. Provoz kotelny, vytápění prostor a ohřev vody je zajištěn dodavatelsky. Budova skladu Budova skladu je zděná patrová budova se sklepními prostory umístěná mezi kolejí č v sousedství správkárenské haly. V přízemí budovy jsou sklady MTZ a DKP a k nim příslušné sklepní prostory budovy skladu, kde je uložen materiál a vybavení potřebné k opravám v PP. V prvním patře jsou tyto místnosti: sklad DKP, kanceláře MTZ, místnosti k odpočinku strojvedoucích. Z jižní strany jsou tyto prostory: Nakládková rampa, za budovou západním směrem je dřevěná stavba, která slouží jako sklad materiálu. Olejna Budova olejny je přízemní, zčásti podsklepená stavba s čelní vykládací rampou. Střešní konstrukce je z příhradových prkenných vazníků s rovným podhledem zakrytým lepenkou, spodní vrstva je omítnuta. Přízemní část, přibližně ve výši rampy 1,2 m nad temenem kolejnice je vlastní provozní část olejny. Je zde kancelář olejny, sociální zařízení a skladiště. Odtud je vchod do vlastní výdejny a stáčírny olejů, kde jsou zásobovací nádrže. Na rampu vede vchod ze stáčírny olejů, do sklepních prostorů lze vejít z výdejny olejů. V budově olejny je rovněž přípravná dílna. Výzbrojní zařízení pro výdej provozních hmot Olej - je uložen v nádržích ve sklepě olejny, stáčení se provádí z koleje č.13 (uhelná) pomocí čerpadel. Zbrojení se provádí v olejně čerpadly. Vyjetý olej se ukládá do nádrží umístěných ve sklepě olejny. Voda - pro zbrojení vozidel vodou se používá rozvodu vody v provozní hale mezi jednotlivými prohlížecími kanály. Stanoviště Vedoucího posunové čety Stanoviště vedoucího posunové čety je v přízemním přístavku provozní haly dveře č. 1. Místnost je určena pro vedoucího posunové čety, posunovače, strojvedoucí. Jiným osobám, které zde nekonají službu ani dozor, je vstup do místnosti ZAKÁZÁN! 6. Účel jednotlivých kolejí: číslo název užitečná délka v metrech použití - 5 -

6 1.kusá 2.kusá 3.kusá 4.kusá 5.kusá 6.kusá m 100 m 97 m 100 m 95 m 100 m 57 m 100 m 55 m 100 m 100 m 120 m 100 m 100 m 100 m 100 m vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost: zbrojení oleji; odstavování a údržba; žkv. druh: dle potřeby uvnitř správkárenské haly: prohlížecí kanál v celé délce; žkv. činnost: údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, čištění ruční; odstavování žkv. druh: dle potřeby vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost: odstavování a údržba; žkv. druh: dle potřeby uvnitř správkárenské haly: prohlížecí kanál v celé délce; žkv. činnost: údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, čištění ruční; odstavování žkv. druh: dle poteřby vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost: odstavování a údržba; žkv. druh: dle potřeby uvnitř správkárenské haly: prohlížecí kanál v celé délce; žkv. činnost: údržba - provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, čištění ruční; žkv. druh: 451, 452, 471 nebo dle potřeby jiná žkv; vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost: odstavování a údržba; žkv. druh: dle potřeby uvnitř správkárenské haly: prohlížecí kanál v celé délce; žkv. činnost: údržba - provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, čištění ruční; žkv. druh: 451, 452, 471 nebo dle potřeby jiná žkv.; vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost: odstavování a údržba; žkv. druh : dle potřeby uvnitř správkárenské haly: prohlížecí kanál v celé délce žkv. činnos : údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, žkv. druh: dle potřeby vně správkárenské haly strana Libeň : částečně zakryta plechovým otevřeným přístřeškem ; žkv. Druh: dle potřeby vně správkárenské haly strana Praha : prohlížecí kanál v délce 20 m, ekologická plechová záchytná vana; žkv. činnost : odstavování a údržba, čištění WC ; žkv. druh : dle potřeby uvnitř správkárenské haly : prohlížecí kanál v celé délce, žkv. činnost : mytí ; odstavování žkv. druh : dle potřeby ; vně správkárenské haly strana Libeň : částečně zakryta plechovým otevřeným přístřeškem ; žkv. činnost : odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby ; vně správkárenské haly strana Praha : smyčka zkušební VZ ; žkv. činnost : zkoušky VZ, odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby uvnitř správkárenské haly : sloupkový prohlížecí kanál v délce 25 m, hříž, prohlížecí kanál, prohlížecí posuvná lávka pro práce ve výškách, 2x zvedáky patkové nosnost 20 t, 4x zvedáky patkové nosnost 25 t; žkv. činnost : údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, neplánované opravy N, plánované opravy P, vyvazovací opravy, nákladní běžné opravy Nb ; žkv. druh : dle potřeby ; - 6 -

7 82 m 95 m m 84 m 150 m m 45 m 10.kusá 95 m 11.kusá 85 m m 13.kusá 395 m m 15.kusá 30 m 16.kusá 55 m 17.kusá 9 m 18.kusá 58 m 19.kusá 200 m vně správkárenské haly strana Libeň : elektrické předtápěcí zařízení EPZ - topný stojan V, vrátek, kolej el. izolovaná oddělená ; žkv. činnost : údržba a el. topné zkoušky osobních vozů trolejovým napětím V, odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby vně správkárenské haly strana Praha : nabíjecí stojany 4x ; smyčka zkušební VZ ; žkv. činnost : nabíjení udržovací baterií, zkoušky VZ, odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby uvnitř správkárenské haly : hříž, prohlížecí kanál, 2x zvedáky patkové nosnost 20 t, ; žkv. činnost : údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, velké prohlídky V, neplánované opravy N, plánované opravy P, vyvazovací opravy, žkv. druh : dle potřeby ; vně správkárenské haly strana Libeň : kolej el. izolovaná oddělená ; žkv. činnost : el. topné zkoušky osobních vozů trolejovým napětím V, odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby vně správkárenské haly strana Praha : žkv. činnost : čištění, odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby uvnitř správkárenské haly : hříž, prohlížecí kanál, ; žkv. činnost : údržba provozní ošetření O, malé prohlídky M, velké prohlídky V, neplánované opravy N, plánované opravy P, vyvazovací opravy ; žkv. druh : dle potřeby vně správkárenské haly strana Libeň : kolej el. izolovaná oddělená ; žkv. činnost : odstavování a údržba ; žkv. druh : dle potřeby nabíjecí stojany 2x ; žkv. činnost : odstavování, nabíjení udržovací baterií ; žkv. druh : osobní vozy nebo dle potřeby jiná ; olejna ; žkv. činnost : odstavování ; žkv. druh : jeřáb KIROW alternativní stání nebo dle potřeby jiná ; u skladu ; nabíjecí stojany 5 x žkv. činnost : odstavování, sestavování souprav osobních vozů, nabíjení udržovací baterií ; žkv. druh : osobní vozy nebo dle potřeby jiná ; uhelná, částečně zakryta plechovým otevřeným přístřeškem u olejny ; žkv. činnost : stáčení oleje, jeřáb KIROW alternativní stání, odstavování ; žkv. druh : vozové cisterny, skladové vozy, jeřáb Kirow nebo dle potřeby jiná ; prostřední Salonka ; žkv. činnost : žkv. jízda k hale EKV a do prostoru za správkárenskou halou, zkoušení s použitím trolejového napětí V ; žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby jiná ; zatrolejovaná ; Libeňská, zajištěna výkolejkou ; žkv. činnost : odstavování ; žkv. druh : dle potřeby ; Pod strání, plechová hala ; žkv. činnost : odstavování ; žkv. druh : parní lokomotiva nebo dle potřeby jiná ; vjezd do vymývárny ; žkv. činnost : odstavování ; žkv. druh : nebo dle potřeby ; nová, plechová hala ; žkv. činnost : odstavování a údržba ; žkv. druh : parní lokomotiva nebo dle potřeby jiná ; vjezd do vymývárny a do skladu EKV ; žkv. činnost : provozní přístavba - 7 -

8 20.kusá 21.kusá 22.kusá 23.kusá 24.kusá 25.kusá 150 m 119 m 137 m 139 m 181 m 163 m žkv. druh : dle potřeby ; žkv. činnost : odstavování ; žkv. druh : dle potřeby ; vně haly EKV ; žkv. činnost : odstavování, údržba s použitím trolejového napětí V, žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby ; zatrolejovaná; vně haly EKV ; žkv. činnost : odstavování, údržba s použitím trolejového napětí V, žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby ; zatrolejovaná; vně haly EKV ; žkv. činnost : odstavování, údržba s použitím trolejového napětí V, žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby ; zatrolejovaná; vně haly EKV ; žkv. činnost : odstavování, údržba s použitím trolejového napětí V, zatrolejovaná; žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby ; vně haly EKV ; žkv. činnost : odstavování, údržba s použitím trolejového napětí V, žkv. druh : 451, 452, 471 nebo dle potřeby ; zatrolejovaná; Výhybky v provozní jednotce Praha Libeň : Číslo výhybky základní poloha Osvětlení Obsluhovatel výhybky 1. přímý směr Ano signalista 2. přímý směr Ano signalista 3. přímý směr Ano signalista 4. přímý směr Ano signalista 5. přímý směr Ano signalista 6. přímý směr Ano signalista 7. přímý směr Ano signalista 8. přímý směr Ano signalista 9. přímý směr Ano signalista 10.? přímý směr Ano signalista 11. přímý směr Ano signalista 12. přímý směr Ano signalista 13. přímý směr Ano signalista 14. přímý směr Ano signalista 15. přímý směr Ano signalista 16. do odbočky Ano signalista 17. přímý směr Ne Vedoucí posunové čety 18. přímý směr Ne Vedoucí posunové čety 19. přímý směr Ne Vedoucí posunové čety - 8 -

9 20. přímý směr Ne 21a přímý směr Ne 22a přímý směr Ne 23. přímý směr Ne 24. přímý směr Ne 25. přímý směr Ne 26. do odbočky Ne D. 2 přímý směr Ne Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Vedoucí posunové čety Místa zúženého průjezdného profilu Průjezdný průřez vymezuje vzdálenost vně ležících staveb, předmětů a zařízení od osy koleje. Při posunu je třeba dbát, aby se v prostoru, kde není dodržen průjezdný průřez, nenacházel ještě další materiál či jiný předmět. Je zakázáno do tohoto prostoru vstupovat a v něm se zdržovat. Všeobecně jsou podmínky pro práci a pohyb v kolejišti uvedeny v části druhé v kapitolách I, II a VI předpisu ČD Op16. Místa jsou označena varovným žlutočerným nátěrem (mimo návěstidel) a případně výstražnou tabulkou Zúžený průřez. místo název překážky prostor v m výhybka č.10 světelné návěstidlo trpasličí 1,83 výhybka č.10-výhybka č.1 betonová šachta 1,84 výhybka č.1 betonový základ návěstidla Se1 2,08 výhybka č.1 betonový poklop drátovodu 1,34 výhybka č.5 světelné návěstidlo trpasličí Se2 1,68 kolej č.16 navážka popela 1,21 kolej č.14 stožár trakčního vedení č.19 2,21 kolej č.14 el. stojan 2,09 kolej č.12 el. stojan 2,01 kolej č.12 obrubník 1,75 kolej č.14 obrubník 1,96 výhybka č.22a rampa 1,71 výhybka č.21a plechový sklad 2,03 výhybka č.22a kusá kolej oplocení 2,08 výhybka č.20 kusá kolej strom 1,96 výhybka č.20 kusá kolej strom2 2,21 výhybka č.20 kusá kolej torzo povozku 2,09 výhybka č.20 kusá kolej strom u ohrady zdrží 2,18 výhybka č.20 kusá kolej zdrže volné 1,24 5.kolej kusá konstrukce přístřešku 1,81 výhybka č.21a kusá kolej vrátek, kladka 1,31 kolej č.13 rampa 1,81 kolej č.13 mříž v rampě 1,71 kolej č.13 sloup přístřešku 2,11 kolej č.13 sloup přístřešku 1,96 kolej č.1 čerpací stojan 2,11-9 -

10 kolej č.2 čerpací stojan 2,13 kolej č.2 čerpací stojan 1,76 kolej č.11 rampa 1,71 výhybka č.11 světelné návěstidlo trpasličí Se4 2,03 výhybka č.9 světelné návěstidlo trpasličí Se3 1,88 výhybka č.2 zaústění drátovodu 1,59 kolej č.9 spadlá ohrada 1,78 kolej č.6 stojan nafta 2,16 kolej č.12 rampa 1,81 kolej č.13 závora 2,05 kolej č.5-9 zadní vrata haly 1,95 kolej č.1-9 přední vrata haly 1,94-1,98 kolej č.6 ocelové schodiště 2,46 kolej č.6 konstrukce obrys myčky 2,01 kolej č.7 posuvná plošina 1,61 kolej č.7 vrátek 1,95 kolej č.7 vrátek 1,87 kolej č.8 lis 1,76 kolej č.7 posuvná plošina 1,61 kolej č.7 sloupek 2x 1,81 kolej č.8 sloupek 2x 0,71 kolej č.9 soustruh 2,11 kolej č.9 hoblovačka 2,16 EKV výhybka č.22 betonový sloupek 2,06 kolej č.5 topení sahara ve výšce 2,4m nad t. k. - 4x 2,07 kolej č.2 el. rozvaděč 1,96 kolej č.1 topení sahara ve výšce 2,4m nad t. k. - 7x 2,17 koleje č.1-5 vrata haly Maximální povolená rychlost V celém obvodu provozního pracoviště je pro jízdu po všech kolejích dovolena max. rychlost 5 km/hod. Při odjezdu z koleje číslo 14 - salonka" směr výhybna Vítkov je pro elektrické jednotky povolena rychlost 20 km/h. Přes hříž je dovolena maximální rychlost 3 km/hod (rychlost pomalé chůze). Smyčka VZ Zkušební smyčka VZ je umístěna mezi správkárenskou halou a výměnou č. 13 na koleji č. 7 a 8. Sestává ze dvou zkušebních návěstidel a přístrojové skříně, která je u koleje č. 7. Na přístrojové skříni je umístěna ovládací skříň s tlačítkem pro spuštění zkušebního zařízení a přepínač frekvence smyčky 50/75 Hz

11 Trakční vedení V prostoru PJ Praha Libeň je zatrolejována spojovací kolej od ŽST Praha Libeň obvod Vítkov přes výměnu č. 1 na kolej č. 14, která vede do obvodu pracoviště EKV, kde jsou prováděny opravy elektrických jednotek řady 451, 452, 471 (viz příloha 11). Zaměstnanci oprávnění obsluhovat úsekové odpojovače Obsluhu spínací stanice trakčního vedení provádí oprávněný zaměstnanec PJ Libeň z ovládacího panelu v místnosti vedoucího posunu na příkaz elektrodispečera SDC SEE Praha. Manipulaci zapíše do záznamníku. Seznam oprávněných zaměstnanců, kteří byli proškoleni a přezkoušeni pro obsluhu odpojovačů je v příloze č. 20 PŘ DKV Praha. 7. Způsob uložení klíčů Administrativní budova a ostatní objekty provozního pracoviště Libeň V místnosti vedoucího posunu jsou umístěny klíče od kanceláře mistrů a vedoucího PJ, v mimopracovní době klíče od svařovny, nástrojárny, skladu DPH a DKP, dále klíče od vchodových a vjezdových vrat do provozní a správkárenské haly, klíče od budovy skladu a klíče od vjezdových vrat u kotelny a klíče od kanceláře IŽD technického úseku. Dále jsou zde umístěny klíče od výměníkových stanic, záložní klíče od vstupů do topných kanálů jsou umístěny v zapečetěné obálce a jsou vydávány pouze proti podpisu. 8. Sdělovací zařízení Pro spojení se služebnami železniční dopravy a mimoresortními organizacemi slouží kromě telefonní selektorové sítě ještě fax a datová síť. Telefonní stanice začínající trojčíslím 243 jsou pro dálkové spojení se železničními služebnami v celé síti ČD. Některé telefonní stanice jsou kromě dálkového spojení se služebnami sítě ČD zapojeny na linky veřejné telefonní sítě. Spojení veřejné telefonní sítě s provozní jednotkou Libeň je možné přes ústřednu 9722, která je automatická s předvolbou čísla. Telefonní stanice veřejné telefonní sítě je v místnosti vedoucího, mistrů a v místnosti vedoucího MTZ. Důležitá telefonní čísla vedoucí provozní jednotky mistr 24345, záchranná služba Praha sanitní vozy porucha el. proudu Fa. Jelínek EÚ Trafostanice porucha městské vody, centrální dispečink HZS Praha tísňové volání POLICIE POLICIE Praha 9 Ocelářská

12 Pohotovost, elektrodispečer SŽDC s.o. SDC 24501,24502 SDC Praha - Východ (traťmistr na Pha. hl. n.) , úklid a čištění vozů FAX FAX je umístěn v kanceláři vedoucího speciálních vozů, v kanceláři mistrů a v kanceláři vedoucího MTZ, obsluhu provádějí zaměstnanci pověření vedoucím PJ. Datová síť Je rozvedena do místností provozu, oprav, skladů, režijního oddělení a objektu EKV. Síť je napojena do drážní sítě přes síť VAN. Užívání počítačů a sítě se řídí směrnicemi podle přílohy č. 18 PŘ DKV Praha. 9. Hlavní uzávěry inženýrských sítí a postup při poruchách Hlavní uzávěr vody v silnici před budovou hotelu STEP blíže ke koleji č. 13 je uzavírací šoupátko. V případě jeho nefunkčnosti použijte hlavní uzávěr vody v šachtě na křižovatce ulice Skloněné při výjezdu z depa. Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu vedle redukční stanice plynu je umístěn uzávěr plynu. Hlavní uzávěr plynu - HUP (nízkotlaký) je ve žlutě natřené rozvodné schránce na zdi správkárenské haly zvenčí na východní straně (směr Libeň). Postup při poruše dodávky tepla a teplé vody Za dodávku tepla a teplé vody do PJ Libeň je odpovědná odborná firma, která na příslušném zařízení provádí veškeré opravy. Zaměstnanci DKV nesmějí do těchto zařízení jakkoliv zasahovat. Každou případnou poruchu nahlaste okamžitě mistrovi režie (tel , 24329), v době jeho nepřítomnosti vedoucímu PJ nebo mistrovi. Postup při závadách v kolejišti Závady oznámí vedoucí posunu prostřednictvím strojmistra Vršovice v pracovní době udržující firmě, v mimopracovní době pohotovostní četě SDC Praha Východ. Rozřez výměny se oznámí strojmistrovi Vršovice, který zařídí další. Osvětlování prostor provozního pracoviště Kolejiště, volné prostory a prostory kolem budov jsou osvětlovány centrálním stožárovým osvětlovacím tělesem, stožárovými světly a světly umístěnými na budovách konzolami. Za osvětlování těchto prostorů odpovídá vedoucí posunové čety

13 Vedoucí posunu, nebo zaměstnanec jím pověřený, provádí rozsvěcování a zhasínání podle Kalendáře pro osvětlování ". Pracovní prostory na správkárenské a provozní hale jsou osvětlovány běžným způsobem tj. výbojkami, zářivkami a žárovkami. Tyto prostory rozsvěcují a zhasínají zaměstnanci na pracovišti. Regulace osvětlení se provádí podle intenzity denního světla s přihlédnutím na Kalendář pro osvětlování". Za správnost osvětlení odpovídají na správkárenské hale a hale EKV mistři (četaři), na provozní hale vedoucí posunové čety. Mimo toto osvětlení je na správkárenské a provozní hale provedena instalace osvětlení 24 V. Tento rozvod slouží k osvětlování pracovních míst přenosnými lampami. Případné závady hlásí zaměstnanci svým nadřízeným, tj. VPJ, mistrům, IŽD, nebo režijní četě, kteří zajistí opravu. Poruchy na elektrickém zařízení a osvětlení Veškeré poruchy na el. zařízení odstraňuje provozní elektrikář nebo zaměstnanci udržující firmy. Každá porucha, která je na pracovišti zjištěna, musí být ohlášena udržující firmě, v mimopracovní době pohotovostní četě SDC SEE. Tu vyrozumí strojmistr Vršovice podle plánu pohotovosti. V případě větší závady, nebo déle trvajícího výpadku el. proudu, vyrozumí strojmistr Vršovice energetika DKV, přednostu DKV Praha a vedoucího odboru provozu. Energetik, případně strojmistr Vršovice, telefonickým dotazem na rozvodných závodech zjistí, o jakou závadu se jedná, zda místní, lokální či úsekovou. V případě, že jde o poruchu místní nebo, že porucha bude dlouhotrvající, ohlásí závadu ihned na SDC SEE Praha č. tel s požadavkem na nasazení náhradního zdroje. Náhradní zdroj zabezpečí dodávku omezeného množství el. proudu, nutného k zabezpečení provozu. V případě napojení provozu na náhradní zdroj je nutné zajistit vyřazení všech el. spotřebičů, které nejsou nutné pro provoz. Pokud lze u el. spotřebičů přejít na náhradní zdroj energie (nafta), nasadí se tento zdroj energie. Nasazení náhradního zdroje smí provádět pouze zaměstnanec SDC SEE Praha. Pokud se vyskytne porucha na diesel. agregátu náhradního zdroje, závadu odstraní zaměstnanci režijní čety. Poruchy strojního zařízení Vzniklé poruchy na strojním zařízení ohlásí obsluha okamžitě vedoucímu pracoviště, který zajistí další postup při opravě a znovuuvedení stroje do provozu prostřednictvím mistra režijní čety. 10. Zákaz kouření V celém areálu PJ, vně i uvnitř budov, platí zákaz kouření. To je povoleno pouze na stanovených označených místech, kterými jsou: 1) prostor před kanceláří vedoucího posunové čety u 1. koleje před provozní halou; 2) prostor u malých vstupních dveří u 9. koleje vně správkárenské haly; 3) prostor před halou EKV u vstupních dveří k šatnám; 4) prostor před vchodem na stavědlo

14 B. PROVOZNÍ ČÁST Posun je prováděn, organizován a řízen podle ustanovení předpisu SŽDC D 1 a předpisu ČD D 2. Zaměstnancem řídícím posun je strojvedoucí. Vedoucí posunu vykonává činnosti vedoucího posunové čety podle ustanovení předpisu SŽDC D 1. Pokud provádí strojvedoucí posun s posunovou četou, je vedoucí posunové čety trvale pověřen činnostmi dle ustanovení čl.1664 předpisu SŽDC D1 a ustanovení článku č.72 předpisu ČD D2. 1. Nástup strojvedoucích do služby a) Při nástupu do služby se strojvedoucí telefonicky hlásí u příslušného strojmistra. b) Od vedoucího posunové čety převezme klíče od HV. Vyžádá si informace o místě odstavení HV, které mu přidělil strojmistr, případně i potřebné další informace. c) Při převzetí HV se řídí ustanoveními služebního předpisu ČD V2. d) Zkoušku brzdy hnacího vozidla (ZBHV) provede strojvedoucí podle předpisu ČD V 15/1. U elektrických jednotek, případně motorových vozů, zapíše a stvrdí podpisem její provedení s údaji (místo, čas, číslo vlaku) do Knihy předávky, případně vyplní ZoB. e) Po sestavení soupravy vyčká vyrovnání tlaku vzduchu v hlavním potrubí. Potom provede zkoušku těsnosti. Dále vyzve zaměstnance posunu (pro ten účel určeného vedoucím posunové čety), aby provedl úplnou zkoušku brzdy (ÚZB). Tento zaměstnanec provede ÚZB podle čl. 145 s ohledem na čl. 210 předpisu ČD V15/I. Výsledek oznámí strojvedoucímu osobně a podepíše Zprávu o brzdění v řádku 61 (Zprávu o brzdění obdržel strojvedoucí od vedoucího posunové čety). U samostatného motorového vozu provádí ZBHV strojvedoucí sám. f) Po skončení těchto prací strojvedoucí oznámí určenému zaměstnanci, že vozidlo (souprava) je schopné odjezdu na hranice depa. Od této chvíle nesmí již opustit hnací vozidlo! 2. Ukončení služby Při odstavení HV se strojvedoucí řídí předpisem ČD V2. Strojvedoucí provede uzamčení HV, klíče předá dozorci depa a ohlásí se telefonicky strojmistrovi. Podle potřeby provede zápis oprav do knihy oprav pro příslušné kolejové vozidlo, který odevzdá mistrovi resp. vedoucímu posunu. Informuje se o nástupu na další směnu. Pracovní náplně zaměstnanců Pracovní náplň vedoucího posunové čety: Kvalifikace: odborná zkouška pro vedoucího posunu v DKV podle předpisu ČD Ok

15 Služba: vedoucí posunové čety pracují v nepřetržitém provozu s noční pracovní pohotovostí. Posun v PJ Libeň je řízen za pomoci přenosných radiostanic (viz příloha č. 2 PŘ). Střídání: v hod. a v hod. Mezidobí 10 minut je určeno k předávce služby, která je písemná a ústní. Stanoviště: místnost vedoucího posunové čety. Obvod působnosti: celý obvod PJ Praha Libeň a EKV Povinnosti: Zodpovídá za včasné vystavení kolejových vozidel na hranice PP. Zodpovídá za včasnou přístavbu kolejových vozidel na opravy, popř. na prohlídky. Provádí posun na pracovišti, obsluhuje vrata provozní i správkárenské haly. Provádí posun na pracovišti EKV, po ukončení směny zaměstnanců správkárny EKV a v nočních hodinách zodpovídá za uzamčení haly EKV. Provádí podle požadavku ved. čištění kontrolu vyčištěných vozidel Zodpovídá za včasné přistavení kolejových vozidel závislé trakce pod trolejové vedení. Při noční směně zodpovídá za uzamčení správkárenské haly. Při posunu obsluhuje místně stavěné výhybky a zodpovídá za jejich správné přestavení. Přistavuje vozidla určená k vykládce, nebo nakládce. Došlá nebo naložená vozidla hlásí mistrovi, případně skladu nebo VPP. Při posunu na kolej Libeňskou kusou obsluhuje příslušnou výkolejku. Do knihy předávky vedoucího posunové čety zapisují počet radiostanic a nabíječek, popř. jejich stav, mobilní telefon a jeho stav. Provede odbavení správkových vozů, vykonání ÚZB a předání vyplněné Zprávy o brzdění. Odpovídá za provádění posunu v souladu s ustanoveními předpisů SŽDC a ČD. Zodpovídá za bezpečnost průjezdu silničních vozidel po přejezdu před halou, provádí jejich doprovod. Při neobsazení funkce signalisty provádí činnosti spojené s touto funkcí. Provádí další činnosti vyplývající z PŘ. Pracovní náplň signalisty: Kvalifikace: odborná zkouška pro signalistu DKV podle předpisu ČD Ok 2. Služba: pracuje v denních směnách, v nočních směnách provádí funkci signalisty vedoucí posunu Střídání: v hod. a v hod. Mezidobí 10 minut je určeno pro předávku služby, která je ústní a písemná. Stanoviště: místnost ústředního stavědla Obvod působnosti: obvod ústředně stavěných vyhybek PJ Libeň. Povinnosti: Zodpovídá za správné postavení vyhybek při posunu. Zodpovídá za správné postavení seřaďovacích návěstidel. Přijímá a nabízí kolejová vozidla z a do ŽST Praha-Libeň. Ve vhodných přestávkách provádí mazání výhybek a drátovodů. V nočních hodinách zapíná osvětlení stožárů. Koordinuje posun radiostanicemi, přijímá informace od strojvedoucích a předává je vedoucímu posunové čety (pokud tyto činnosti nejsou sloučeny). 3. Nástup a odstup vozidel z a do PJ Praha Libeň

16 Hranicí DKV PJ Libeň pro jízdy hnacích vozidel z a do DKV do a z obvodu ŽST Praha Libeň je seřaďovací návěstidlo Se 901. Jízdy hnacích vozidel se uskutečňují po kolejích č. 900 a 901. Tyto koleje jsou určeny pro obousměrnou jízdu hnacích vozidel z DKV do ŽST Praha Libeň a opačně. Jízdy hnacích vozidel mezi DKV a ŽST Praha Libeň organizuje: zaměstnanec železniční stanice ve funkci hlavní výpravčí, zaměstnanec depa kolejových vozidel ve funkci signalista (vedoucí posunové čety). Souhlasy k jízdám hnacích vozidel předávaných mezi DKV a ŽST jsou evidovány v dopravní dokumentaci těchto zaměstnanců. Jízda z DKV k Se 901 smí být uskutečněna až po uděleném souhlasu k této jízdě od hlavního výpravčího ŽST Praha Libeň. Jízda z ŽST Praha Libeň do DKV smí být uskutečněna až po uděleném souhlasu k této jízdě od signalisty (vedoucího posunu). Obvod Vítkov - DKV PJ Libeň - úseky V900(km 0,664-1,415) a V901(1,415-1,483) jsou vybaveny počítačem náprav typ AŽD. Výhybka č. 901 ve vazbě s Vk 901 je opatřena elektromotorickým přestavníkem. Obsluhu venkovních prvků (výh. č.901/vk901,se 901, Se 902,Se 903) provádí výpravčí ŽST Praha Libeň z kolejové desky pro obsluhu obvodu Vítkov a DKV Libeň. Záznam o vystavení, uděleném souhlasu a dojezdu HV zapisuje signalista PJ v Knize výstavů. 5. Jízdy HV a posun bez posunové čety z a na kolej 901 (bývalá výhybna Vítkov) Po zastavení na koleji 901 se řídí strojvedoucí jedoucí do PJ Libeň ustanoveními o posunu předpisu SŽDC D1. Svolení k zahájení posunu z koleje 901 dá výpravčí přestavením návěstidla Se 903 do polohy Posun dovolen. Po přestavení tohoto návěstidla jede posunující díl na spojovací kolej, kde od hrotu odvratné výměny č. 10 je rychlost posunu max. 5 km/h, k seř.náv. Se 1. Je-li toto návěstidlo v poloze Posun dovolen, pokračuje v jízdě až hrotu výměny č. 9, kde zastaví. Zde bude signalistou zpraven o dalším posunu. Na pokyn signalisty posunující díl pokračuje v jízdě směrem k hale, kde jej převezme vedoucí posunu / posunovač/, ten potom řídí další posun. Při posunu do obvodu EKV, na pokyn signalisty posunující díl pokračuje v jízdě na kolej č. 14, kde nejpozději před výhybkou č. 22 zastaví. Další posun se uskuteční po předchozím zpravení zaměstnancem řídícím posun. Odlišnou technologii jízdy HV v PJ může určit podle momentální provozní situace vedoucí posunové čety Pro jízdu z PJ na kolej 901 (bývalá výhybna Vítkov) platí - posun k přednímu námezníku provádí zaměstnanec řídící posun; - pro další jízdu signalista PJ přestaví příslušné skupinové seřaďovací návěstidlo do polohy Posun dovolen a dá souhlas k posunu ruční návěstí nebo radiotelefonem. Pro vjezd na kolej 901 se řídí strojvedoucí návěstmi seř. návěstidla Se 901. Posun bez posunové čety lze provádět oběma směry stejným způsobem jako jízdu samotných HV. Odpovědnost za koncové návěsti při jízdě z PJ mají zaměstnanci určení vedoucím posunové čety. Po zastavení před seř. náv. Se 2 ohlásí strojvedoucí signalistovi PJ důvod odjezdu z PJ (na který vlak) a vyčká přestavení tohoto návěstidla do polohy " Posun dovolen ". Po přestavení seř. návěstidla Se 2 na návěst Posun dovolen a obdržení souhlasu posunu jede strojvedoucí ke světelnému náv. Se 901 před kolejí 901 (max. rychlost 10 km/hod), po jeho postavení na návěst dovolující jízdu dále na kolej 901. Další jízda do obvodu ŽST Praha Libeň se řídí světelným návěstidlem Se

17 5.2. Způsob provádění posunu s posunovou četou přepravujících vozy ze ŽST Praha Libeň do PJ Praha Libeň Vozy jsou ze ŽST Praha Libeň a zpět přepravovány posunovými díly doprovázenými posunovou četou ŽST Praha Libeň nebo DKV Praha. Sjednání jízdy a vlastní jízda posunového dílu do PP se provede podle zásad uvedených v článcích 3, 4, a 5 a dle předpisu SŽDC D1 a ČD D2. Čelo posunového dílu pak vždy zastaví v PP před výhybkou číslo 8, kde obdrží zaměstnanec oprávněný řídit posun další pokyny k posunu od signalisty stavědla PJ. Posunující díl musí být průběžně brzděn. V případě, že vozy nebudou vybaveny průběžnou brzdou, musí být šroubovky vozů a HV staženy tak, že nárazníkové vzpruhy budou mírně stlačeny, aby nedošlo k samovolnému rozvěšení. Před jízdou z PP provede vedoucí posunové čety DKV úplnou zkoušku brzdy. Strojvedoucí vedoucího HV v dalším (opačném) směru jízdy provede v případě potřeby Zkoušku ovladatelnosti brzdy. Odpovědnost za koncové návěsti při jízdě z depa má zaměstnanec určený vedoucím posunové čety. Případné odvěšení nebo přivěšení HV PP v ŽST Praha Libeň provede vedoucí posunové čety nebo strojvedoucí tohoto HV. 6. Technologie posunu na kolejích EKV Obvod EKV začíná u výhybky č. 22. Hnací vozidla jedou cestou posunu z koleje 901 přes obvod PJ Libeň k hale EKV a jejich jízda se řídí seřaďovacími návěstidly pro posun. Strojvedoucí při jízdě po koleji č. 14 sleduje postavení posunové cesty a není-li mu určeno jinak, zastaví před výhybkou č. 22 a další postup dohodne s mistrem, případně se řídí pokyny vedoucího posunové čety. Při odjezdu z obvodu EKV Libeň si strojvedoucí vyžádá svolení radiostanicí přes signalistu depa od vedoucího posunové čety PJ Libeň k jízdě po koleji č. 14 k seřaďovacímu návěstidlu a tam ohlásí signalistovi stavědla PP Libeň, kam hnací vozidlo (souprava) jede. Po obdrženém souhlasu informuje vedoucí posunové čety strojvedoucího o dalším postupu. Posun v obvodu EKV Libeň provádí posunová četa PJ podle dispozic mistra (jeho zástupce), který je odpovědný za informování zaměstnanců EKV Libeň o prováděném posunu. Přistavení elektrických jednotek na jednotlivé koleje a další postup určí rovněž mistr oprav, který dává také povolení k zahájení posunových prací. Přesné místo zastavení při posunu na zvedáky určí četař. V době mimopracovní (zpravidla mezi 19. a 7. hodinou) určuje koleje pro přistavení elektrických jednotek strojmistr ONJ. Zapnutí a vypnutí trolejového napětí na jednotlivých kolejích zajišťuje mistr pro opravy přímo u elektrodispečera a předem informuje vedoucího posunu PJ. Stanoviště a strojovny elektrických jednotek, na kterých se nepracuje, musí být uzamčeny. Dlouhodobě odstavené jednotky musí být uzamčeny celé. Vedoucí posunové čety obsluhuje též výhybky č. 21, 22, 23, 24, 25. Všechny výhybky po skončeném posunu musí být, nebrání-li tomu jiné závažné okolnosti, přestaveny do základní polohy. Rychlost při posunu je max. 5 km/h v celém obvodu EKV. Bude-li prováděn posun s vozy, které jsou ložené (např. naložené trakčními motory apod.) posunovou lokomotivou, musí být vždy před zahájením posunu z bezpečnostních důvodů zapojeny na průběžné potrubí a provedeno ověření činnosti brzdy na všech vozidlech

18 Zkušební jízdy elektrických jednotek se provádí tak, že rychlost 5 km/h nesmí být překročena. Je-li nutno provést zkoušku vyšší rychlostí, vyjedná vedoucí posunové čety PP Libeň zkušební jízdu na kolej 901 u výpravčího. Zkušební jízdy na trati projedná na žádost mistra strojmistr ONJ. Před každým výjezdem z depa na kolej 901 musí být provedena zkouška brzdy hnacího vozidla (ČD V15/I). Opatření při přejíždění úsekových děličů: Úsekové děliče č. 2, 3 a 4 je zakázáno přejíždět s odběrem trakčního proudu. Strojvedoucí musí dbát, aby hnací vozidlo závislé trakce nezůstalo stát sběračem v místě úsekového děliče, jinak musí pro další jízdu použít jiný sběrač, příp. si vyžádat lokomotivu nezávislé trakce. Hala EKV je neprůjezdná a všechny koleje jsou ukončeny zarážedly. Přistavení elektrické jednotky do haly je možno provést: a) pomocí hnacího drážního vozidla nezávislé trakce tak, že přední stanoviště ve směru jízdy zasouvané elektrické jednotky do haly musí být obsazeno strojvedoucím, který dává potřebné návěsti pro posun pomocí radiotelefonního spojení, b) pomocí další elektrické jednotky tak, že přední stanoviště ve směru jízdy zasouvané elektrické jednotky musí být obsazeno dalším odborně způsobilým zaměstnancem, dávajícím potřebné pokyny pro posun pomocí radiotelefonního spojení. V případě řádného telefonního propojení elektrických jednotek je možno dávat pokyny pro posun tímto telefonem. c) jízdou setrvačností přistavované elektrické jednotky tak, že strojvedoucí musí být na předním stanovišti ve směru jízdy zajíždějící elektrické jednotky. Ve všech uvedených případech odpovídá zaměstnanec na předním stanovišti zasouvané (zajíždějící) elektrické jednotky za stažení sběračů (trakční vedení před halou EKV není označeno návěstí 48 "Kolej bez trakčního vedení"!) tak, aby nedošlo k jejich poškození, poškození trakčního vedení ani vrat. Dále odpovídá za zastavení posunového dílu před zarážedlem kusé koleje v hale EKV, případně před jinou překážkou. Vedoucí posunové čety je odpovědný za řádné zajištění otevřených vrat a včasné varování osob v blízkosti prováděného posunu, zejména v prostoru vjezdu do haly; po ukončení posunu odpovídá za zajištění uzavřených vrat. Vystavení elektrické jednotky z haly pod trakční vedení je možno provést: a) pomocí hnacího vozidla nezávislé trakce, b) pomocí další elektrické jednotky. Zkoušející zaměstnanec, strojvedoucí posunu, příp. mistr jsou odpovědni za zajištění sběračů tak, aby nemohlo dojít k jejich předčasnému zvednutí a následnému poškození, poškození trakčního vedení ani vrat. Hnací drážní vozidlo nezávislé trakce musí být při takovémto posunu vybaveno pomocným spřáhlem, které na tažný hák nasazují a snímají dva zaměstnanci (zpravidla dva strojvedoucí). Nebrání-li tomu jiné okolnosti (např. technické), musí být ucelená elektrická jednotka vždy bržděna průběžnou brzdou a o její řádné činnosti se musí strojvedoucí přesvědčit ještě před zahájením posunu. Rozpojování a spojování jednotlivých vozů elektrických jednotek se smí uskutečnit jen na rovné části koleje a provádějí ho zaměstnanci správkárny s posunovou četou. Posun provádí vedoucí posunové čety a to radiovým spojením podle pokynů četaře, jehož zaměstnanci rozpojování a spojování provádějí. Posun s jednotlivými vozy elektrických jednotek případně s jinými taženými drážními vozidly se provádí dle předpisu SŽDC D1 lokomotivou nezávislé trakce (ve výjimečných případech též jinou lokomotivou). Spojení lokomotivy s vozem elektrické jednotky provede vedoucí posunu, případně na jeho pokyn další odborně způsobilý zaměstnanec zúčastněný na posunu, pomocným spřáhlem nebo určenou tuhou spojkou. Ke spojování smí být použito pouze spřáhlo (tuhá spojka) bez vady. Nejvyšší dovolená rychlost s vozem je 5 km/h a nemusí být zapojen na průběžnou brzdu. Při posunu s vozy s normálním narážecím a tahadlovým ústrojím je nutno stáhnout šroubovky tak, aby nedocházelo k rázům v posunovém dílu a vozy zapnout do průběžné

19 brzdy (pokud jsou jí vybavené). V případě, že posunovaný díl není výjimečně bržděn průběžnou brzdou, musí být při sunutí takového dílu místo zastavení zajištěno zarážkou. Bezpečnostní opatření při posunu. a) Veškerý posun v obvodu PP Libeň se provádí pomocí radiotelefonního spojení. V případě poruchy radiotelefonního spojení se postupuje dle příslušných ustanovení předpisů SŽDC D1 a ČD D2 pro posun. b) Vedoucí posunové čety se musí před zahájením posunu přesvědčit, že je odstraněno zajištění vozidel proti ujetí a že na vozidlech, se kterými bude posunováno, všichni zaměstnanci ukončili práci. Pokud je jejich přítomnost na posunovaných vozidlech nezbytně nutná, musí tito zaměstnanci po dobu pohybu posunovaných vozidel sedět. c) Vozidla smí být uvedena do pohybu jen na pokyn vedoucího posunové čety (s výjimkou případů posunu bez posunové čety) a po návěsti "Pozor" dané strojvedoucím. d) Strojvedoucí upraví rychlost jízdy hnacího vozidla dle vlastních rozhledových poměrů. Za ztíženého rozhledu musí snížit rychlost tak, aby jízdou vozidel nebyla ohrožena bezpečnost osob a zařízení v kolejišti. Ztratil-li s vedoucím posunové čety radiotelefonní spojení, nevidí-li jeho návěsti nebo jsou-li pochybné, musí ihned zastavit. e) Při sunutí elektrických jednotek v případě nebezpečí, v případě ztráty radiotelefonního spojení otevře strojvedoucí nebo vedoucí posunové čety kohout průběžného potrubí. f) Projíždí-li vozidla místy s označením "Pozor, úzký profil!" (zejména vrata) je zakázáno vyklánět se z oken a dveří. Jízda na stupačkách je zakázána. (viz předpis Op16, kapitola VI). g) Všechny zaměstnance pracující nebo pohybující se v kolejišti resp. v blízkosti koleje, po které se posunuje, musí vedoucí posunové čety varovat osobním upozorněním, příp. návěstí "Pozor" dávané lokomotivní houkačkou. To platí zejména v prostoru vjezdu a výjezdu do a z haly EKV v okolí vrat na koleji č. 1, 2, 3, 4 a 5. Návěst "Pozor" musí dávat lokomotivní houkačkou při vjezdu do haly i strojvedoucí, který přistavuje hnací vozidlo do haly v mimopracovní době. h) Všechna odstavená vozidla ve venkovních prostorách obvodu EKV Libeň musí být zajištěna proti ujetí ruční brzdou a podložena dřevěnými klíny (předpis ČD V15/I). Je-li nutno z důvodu prováděné opravy nebo údržby některé zajištění odstranit, odpovídá za náhradní zajištění vozidla proti ujetí mistr oprav (četař), který po ukončení práce zajistí opětovné řádné zajištění odstavených vozidel. Zajištění vozidel ve vnitřních prostorách haly oprav EKV se provádí stejně jako v hale PP Libeň. Při odstavení vozidel ponechá strojvedoucí odbrzděnou přímočinnou tlakovou brzdu, ruční brzdu nechá uvolněnou, vypustí vzduch z hlavního vzduchojemu a pomocí odbrzďovače vyprázdní vzduchové válce. HV uzamkne a klíče odevzdá v denní směně v pracovní dny mistrovi (četařovi EKV), v ostatní dozorci depa PJ Libeň. Při odstavování vozidel na správkárenskou halu se tato podkládají klíny. Skupiny kol. vozidel v provozní hale se zajišťují proti případnému samovolnému pohybu podložením krajního vozidla dřevěným klínem na volné straně vozidla. i) Na zatrolejovaných kolejích je nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření pro elektrický provoz. Je zakázáno vystupovat na kapoty a střechy vozidel. Provádění oprav vozidel pod trakčním vedením je zakázáno, nepřipouští-li to technologické postupy oprav. j) Při nutnosti vstoupit mezi vozidla (podvozky) spojovaná nad kanálem, musí zaměstnanci provádějící jejich spojení použít přechodovou lávku. Při rozpojování toto opatření není nutné, pokud lze rozpojení provést bez vstupu mezi vozidla. k) Je nutno dodržovat všechna ustanovení platných předpisů ČD a tohoto provozního řádu

20 Technologie práce na elektrických jednotkách Opravy elektrických jednotek se provádějí v hale EKV Libeň na kolejích 1 až 4 s výjimkou těch oprav, které vyžadují zkoušku pod trakčním vedením. Elektrická jednotka, na které se pracuje, nesmí být spojena s další elektrickou jednotkou. Jejich rozdělení zajistí před zahájením práce vedoucí posunu. Práci při opravách elektrických jednotek řídí mistr oprav. Přiděluje četařům práci a klíče od uzamčených elektrických jednotek a jejich práci kontroluje. Odpovídá za včasné ukončení oprav. Je-li rozsah oprav takový, že není možno práci ve stanovenou dobu ukončit, oznámí tuto skutečnost strojmistrovi ONJ s předpokládanou dobou ukončení práce. V úseku za úsekovým děličem č. 1 až k úsekovým děličům č. 2, 3 a 4 je zakázáno provádět jakékoli dílenské opravy na hnacích vozidlech a na trakčním vedení smějí pracovat pouze zaměstnanci SDC-SEE. Práce v úseku za úsekovými děliči 2, 3, 4 na kolejích č. 1 až 5 mohou provádět zaměstnanci EKV Libeň jen při vypnutí trolejového napětí. Vypnutí trolejového napětí zajistí mistr oprav u elektrodispečera. Vždy musí být informováni všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu v celé PP. 7. Jízdy HV a posunujících dílů v obvodu PJ Nejvyšší povolená rychlost při posunu v obvodu je maximálně 5 km/h. Posun je prováděn, organizován a řízen podle ustanovení článků předpisu SŽDC D 1 a předpisu ČD D 2. Zaměstnancem řídícím posun je strojvedoucí. Vedoucí posunu vykonává činnosti vedoucího posunové čety podle ustanovení článků předpisu SŽDC D 1. Pokud provádí strojvedoucí posun s posunovou četou, přecházejí na vedoucího posunové čety všechny povinnosti zaměstnance řídícího posun uvedené v předpisu SŽDC D1, kromě činností, které vyplývají z charakteru práce strojvedoucího (např. sledování návěstidel nebo volnosti posunové cesty při tažení posunového dílu, obsluhy průběžné brzdy apod.), nebo které musí plnit současně jak strojvedoucí, tak vedoucí posunové čety. Vedoucí posunové čety před zahájením posunu sjedná postup práce a provedení posunu se signalistou, který provede postavení posunové cesty a přestaví příslušná seř. náv. do polohy "Posun povolen". Před posunem ve východní části PJ za správkárenskou halou se vedoucí posunové čety přesvědčí, že může v tomto prostoru posunovat. Po té při jízdě do této části kolejiště PJ provede přestavení výměny č. 18 do odbočky. Po ukončení posunu ve východní části PJ za správkárenskou halou přestaví výměnu č. 18 zpět do základní polohy. Začátek a ukončení posunu vedoucí posunové čety ohlásí mistrovi. 8. Obvod odpovědnosti za volnost cesty posunu v obvodu signalisty : od koleje 901: od výměny č. 1 k námezníkům všech kolejí a ústředně stavěných výměn od ŽST Praha Libeň: od výhybky č. 16 ke stavědlu 9. Obvod odpovědnosti za volnost cesty posunu v obvodu vedoucího posunové čety: od námezníků všech kolejí k provozní a správkárenské hale z východní strany od námezníku u výměny č. 18 v celém obvodu kolejiště

21 10. Odstavování HV: Při odstavení HV do provozní nebo správkárenské haly ponechá strojvedoucí odbrzděnou přímočinnou tlakovou brzdu, ruční brzdu nechá uvolněnou, vypustí vzduch z hlavního vzduchojemu a pomocí odbrzďovače vyprázdní vzduchové válce. HV uzamkne, podloží klíny a klíče odevzdá vedoucímu posunové čety. Při odstavení HV mimo provozní a správkárenskou halu postupuje strojvedoucí v souladu s ustanovením služebního předpisu SŽDC D1, ČD D2, V2 a V15/I. Při odstavování HV na správkárenskou halu se HV mezi sebou zásadně nesvěšují, ale podkládají klíny. Skupiny kol. vozidel v provozní hale se zajišťují proti případnému samovolnému pohybu podložením dřevěnými klíny. Při vjezdu HV do provozní haly, kdy bude na předchozím kolejovém vozidle umístěn kruhový terč s návěstí "Stůj", zastaví strojvedoucí na vzdálenost 2 m od tohoto vozidla a hnací vozidlo odstaví. Vedoucí posunové čety označí toto vozidlo vlastním terčem, který je umístěn na vnitřní straně vrat provozní haly, aby nedošlo k najetí na správkové vozidlo a k zranění zaměstnanců provádějících opravu. Vozy se mimo provozní a správkárenskou halu zajišťují proti případnému samovolnému pohybu podložením zarážky pod krajní osu na volné straně vozu. Za správné zajištění proti ujetí hnacích vozidel odstavených mimo provozní a správkárenskou halu odpovídá strojvedoucí, který provedl odstavení příslušného HV, případně posunovač, který s vozidlem prováděl posun. Za správné zajištění proti ujetí HV odstavených v provozní a správkárenské hale a za správné zajištění vozů v celém obvodu PJ odpovídá vedoucí posunové čety. Všechny zarážky, které nejsou používány při posunu nebo pro zajištění vozidel, musí být uloženy ve stojanech a uzamčeny proti zneužití. Stojany jsou umístěny u 1. koleje v provozní hale, u 6. koleje v provozní hale, pod stavědlem a v hale EKV. 11. Zbrojení HV naftou Neobsazeno. 12. Záznam vystavení HV na hranice depa Za včasné výstavy na hranice depa odpovídá vedoucí posunové čety. Každý pozdní výstav HV jak na vlaky pravidelné, tak i vlaky mimořádné musí být v knize předávky vedoucího posunové čety stručně, ale jasně zdůvodněn. 14. Obsluha spínací stanice trakčního vedení Obsluhu spínací stanice trakčního vedení provádí určení zaměstnanci podle přílohy č. 20 (vedoucí posunové čety) z ovládacího panelu v místnosti vedoucího posunové čety. V místnosti vedoucího posunové čety jsou umístěny ochranné pomůcky (galoše, dielektrické rukavice, obličejový štít), klíč pro případ ruční manipulace s úsekovým odpojovačem č. S 1, č. S 2 a I 06, náhradní klíč od spínací stanice a kniha oprav a revizí. Úsekové odpojovače S 1, S 2 a I O6 smějí obsluhovat pouze zaměstnanci, uvedení v příloze 20 PŘ DKV Praha

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1. 7. 2004 Účinnost od... Ing. Vladimír Mládek v.r. Ing. Jiří Novotný v.r....... Vrchní přednosta uzlové stanice

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV

STANIČNÍ ŘÁD BŘECLAV České dráhy, a. s. Změna č. 4 SŘ ŽST Břeclav Účinnost od 1.12.2005 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BŘECLAV Změna č. 8 Účinnost od 1.7.2007 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Dymokury Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 53/02 11/3 d...... Počet stran:...

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní pracoviště Česká Lípa Tovární 839 470 26 Česká Lípa PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1. Vstupní kontrola ropných výrobků Podmínky vstupní

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice

2. změna Staničního řádu. ŽST Třebušice České dráhy, a. s. 2. změna Staničního řádu ŽST Třebušice Změna se týká článků: rozsah znalostí, 10A, 11, 15, 21, 22, 26, 28, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58A, 58B, 59, 60, 65A, 65B, 72, 74,

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5

Účinnost od 20. listopadu 2006 Změna číslo 5 České dráhy, a. s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU! Petr Pekárek, v.r. dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 14/2006 CB, poř. č. 28 Ing. Pavel Škvrně, v.r. Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 99 - 2 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

R Á J E C J E S T Ř E B Í

R Á J E C J E S T Ř E B Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE R Á J E C J E S T Ř E B Í Účinnost od 1. 3. 2006 Změna č.2 Účinnost od 1. 11. 2006... dopravní kontrolor Schválil č.j.... vrchní přednosta

Více

Základní provozní předpis IRC/Ú1

Základní provozní předpis IRC/Ú1 Základní provozní předpis IRC/Ú1 Stránka 1 z 6 1. Základní ustanovení 1.1. Společnost International Railways Corporation a.s. (dále jen IRC) zajišťuje železniční dopravu v Kunilhotském výběžku severně

Více

Část 1. Provozní jednotka Olomouc

Část 1. Provozní jednotka Olomouc Část 1. Provozní jednotka Olomouc Oddíl 1_U Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc Obsah Všeobecná část 7 1.1. Charakteristika

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

ESKÉ DRÁHY S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998

ESKÉ DRÁHY  S T A N I N Í Á D Železni ní stanice H O R N Í B Í Z A innost od 01.0 6.1998 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T AN IČNÍ ŘÁD Železniční stanice H O R N Í BŘÍZA Účinnost od 01.06.1998 Účinnost od 15.1.2007 Sedláková v.r... dopravní kontrolor Schválil: č. j. 3608/06 dne :19.12.2006

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU

Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Hradec Králové Staniční řád železniční stanice JABLONEC NAD NISOU Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 5 - DISPEČER PD 1. Tramvajová trať je: + a) soubor stavebně - technických

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek Oddíl 2_K 1 Obsah Obsah......... Obsah... 2 Seznam příloh )... Chyba! Záložka není definována. Seznam zkratek... 4 Záznam o změnách *)... 6 Rozsah znalostí...

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 02 / 2006 České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty UŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň Křimice - č. 0 / 006 Vydáním tohoto rozkazu se ruší články SŘ ŽST Plzeň Křimice, jejichž

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ JEDNOTKY I. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 10.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ JEDNOTKY I. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 10. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKY I PRAHA VRŠOVICE JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28. 6. 2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej Ing. Miroslav

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců

SKUPINA PŘÍLOH VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců SKUPINA PŘÍLOH VI Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců Příloha VI k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Společná ustanovení 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV - pracovními

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1 2 Příloha č. 13 k Provoznímu řádu PJ Děčín ÚVOD Provozní řád

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Domažlice Účinnost od:

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná Účinnost od: 30.9.2013

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více