Cesta k environmentálnímu stavitelství (náměty k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentálnímu stavitelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k environmentálnímu stavitelství (náměty k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentálnímu stavitelství"

Transkript

1 TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cesta k environmentálnímu stavitelství (náměty k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentálnímu stavitelství 1. Úvodní myšlenkové východisko Principy ekologické výstavby přinášejí do oblasti stavebnictví nové požadavky, které usilují o minimalizaci vlivu na životní prostředí. Snižování energetické náročnosti objektu je dosud nejvíce vnímáno především jako snížení potřeby energie spojené s jeho provozem. Tento pohled však nezohledňuje energii nutnou na výrobu stavebních materiálů, jeho skladování či případnou likvidaci, z něhož byl objekt postaven. Z hlediska principů ekologické výstavby je tedy nutné se zabývat stavebními materiály nejen z hlediska zvyšování jejich užitných vlastností, ale také z hlediska snižování environmentální zátěže v celém jejich životním cyklu. Výroba uměle vytvořených stavebních materiálů je velmi náročná a s tím i spojená jejich likvidace na konci jeho životnosti. Navíc jsou při jeho výrobě do ovzduší uvolňovány zplodiny zvyšující emisní limity. Máme ovšem možnost využít materiály, které jsou ryze přírodní, kde odpadá náročná výroba. 2. Využití ryze přírodních stavebních materiálů Materiály na bázi surovin rostlinného a živočišného původu jsou ve stavebnictví využívány už od pradávna Sláma Přístřešek spletený z trav byl jednou z prvních stavebních konstrukcí, mechové vycpávky roubených staveb či využití řezanky do záklopů podlah, hliněných omítek a nepálených cihel patří k tradičním stavebním technologiím. Zateplení venkovských stavení uskladněním sena a slámy na půdách v zimním období je první příklad zateplení objektu, použití slaměných došků jako střešní krytiny či použití rákosu jako nosné výztuže pro omítané stropy je nedávnou minulostí. Stavební materiály na bázi obnovitelných zdrojů surovin [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=498> Sláma je přírodní obnovitelnou surovinou, jejíž použití ve stavebnictví zažívá v poslední době jistou renesanci. Sláma se ve stavebnictví využívala již odedávna. Tradiční bylo použití slámy v doškových střechách, ke zhotovování nepálených cihel "vepřovic", navíc přes zimu na půdě uskladněná sláma stavení tepelně izolovala. Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.tzb-info.cz/3221-stavebni-materialy-z-prirodnichobnovitelnych-zdroju-druhotnych-surovin> 1

2 V dnešní době se sláma používá zejména při stavbě slaměných domů, jedná se o alternativní ekologický stavební materiál. Lze ji využít například jako výplň dřevěného skeletu, kde plní funkci tepelně izolační. Další využití slámy je v podobě slámové došky jako střešní krytina. Dále můžeme slámu použít jako vnější izolaci nebo samotnou nosnou konstrukci stěn Sláma představuje ekologickou alternativu stavebního materiálu, používá se zejména při stavbách slaměných domů. Lze využít přímo její nosnou funkci, anebo ji použít jako tepelnou izolaci (zatímco nosnou funkci plní například dřevěné sloupky) - stavební konstrukce s tepelnou izolací z balíků slámy mají i odpovídající požární odolnost. Sláma jako stavební materiál [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.enviwiki.cz/wiki/sl%c3%a1ma_jako_stavebn%c3%ad_materi%c3%a1l> Tradiční materiály při stavbě domů dlouhodobě dominují, ale prosazují se i neobvyklé výrobní postupy např. domy ze slámy (myšleno objekt opláštěný panely z lisované slámy), o které je rok od roku největší zájem. Důvody jsou minimálně tři. Jedná se o vynikající tepelně izolační vlastnosti, rychlou výstavbu a cenu takového domu. 2.2 Dřevo Dřevo je jako stavební materiál používáno už od nepaměti. Kromě tradičního použití řezaného dřeva se vyrábějí také desky z dřevitých částic pojených silikátovými pojivy. U nás se vyrábějí zejména dobře známé cementodřevotřískové desky typu Cetris, izolační desky Heraklit a dřevovláknocementové zdící stěnové tvárnice. Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.tzb-info.cz/3221-stavebni-materialy-z-prirodnichobnovitelnych-zdroju-druhotnych-surovin> Dřevo je ekologická, obnovitelná surovina, kterou nám lesy poskytují prakticky po neomezenou dobu. Materiálů je tedy dostatek a jeho cena příliš nestoupá. Ve srovnání s cihlovými stavbami jsou dřevěné stavby levnější a navíc rychleji postavené, díky suché technologii. Mezi nevýhody dřevěných konstrukcí patří tvarové změny vlivem vlhkosti, odolnost proti biologickým škůdcům a požární odolnost. Za jistou praxi v používání tohoto materiálu se dá spousta negativních vlastností eliminovat, např. vhodnou impregnací nátěrem apod. 2

3 2. 3 Konopí Použití konopí ve stavebnictví je alternativou za tepelné izolace ze skleněných či minerálních vln. Izolace z technologického konopí patří k přírodním materiálům a neobsahuje škodlivé látky. Konopnou izolaci lze použít ve všech stavbách jako zátěžovou izolaci podlah, vodorovnou izolaci stropů a podhledů, svislou izolaci stěn aj. Vyrábějí se z konopných vláken s přidáním uhličitanu sodného pro zlepšení odolnosti proti ohni. Na trh se dodávají v podobě rohoží nebo v rolích. Z konopného vlákna lze zhotovit desky sendvičového typu, kterou jsou několikrát pružnější a pevnější než jejich dřevěné protějšky. Konopí bylo oblíbeným stavebním materiálem již v historii. Má velkou stabilitu, je odolné proti roztrhání a suverénně se vypořádá s vlhkem a mokrem. Už v archaických chatrčích z hlíny byly zabudovány stonky konopí. V jižní Francii archeologové objevili most z období merovejské dynastie ( ), při jehož stavbě bylo použito konopí. Dům budoucnosti dům z konopí [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bushka.cz/archiv/konostavby.html> Izolace z technického konopí patří k přírodním materiálům, které neobsahují škodlivé látky. Vyrábějí se z konopných vláken s přidáním uhličitanu sodného pro zlepšení odolnosti proti ohni. Při výrobě tepelných izolací z konopí se vlákno s určitými parametry zpracovává do podoby panelových rohožovitých útvarů různé tloušťky a hustoty. Kromě vnitřních izolací se vyrábějí i fasádní desky na vnější zateplení budov. Konopné izolace jsou vhodné zejména na zaizolování konstrukcí střech na stavebních objektech vyhotovených z přírodních materiálů nezávisle na tom, zda jde o novostavbu nebo starší dům.. Izolace z technického konopí se ukládá mezi krokve. Na to, aby byla izolace správně umístěna, třeba předem změřit světlou vzdálenost mezi krokvemi nebo trámy a připočítat 2 až 3 cm. Takto zhotovená rohož lépe těsní a zároveň eliminuje výskyt tepelných mostů. Konopné rohože a role jsou difuzně otevřeným materiálem, který zaručí příjemné klima v interiéru. Letní ochranu proti vysokým teplotám zaručí schopnost technického konopí tlumit teplotu s časovým posunem (tlumení teplotní amplitudy). Konopná tepelné izolace lze použít ve všech stavbách obecně jako ekvivalent minerální tepelné izolace. Ideální použití této izolace je v dřevostavbách a krovů běžných staveb, kde se dá výhodně využít difuzně otevřená skladba. Skladba s Konopnou izolací je podstatně bezpečnější vzhledem k redistribuci vlhkosti. Násobně více vlhkosti je schopna z konstrukce odvést a odvětrat. Pochopitelnou podmínkou však zůstává sledování výskytu nadměrné vlhkosti v konstrukci, použití parozábrany a funkčního vnějšího odvětrání. Konopí jako izolant [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.konopi.org/konopi-ve-stavebnictve/konopi-jako-izolant> 3

4 2. 4 Len Len je další ryze přírodní materiál. Uplatnění ve stavebnictví má ale spíše jako součást některé umělé podpůrné látky, kde pak společně tvoří tepelný izolant. Len se tedy používá především pro výrobu tepelných izolantů. Jedná se o smíchání krátkých lněných vláken s polyesterovými vlákny. Výroba bývá velmi komplikovaná, z důvodu snadného přetrhnutí lněných vláken. Tepelná izolace v podobě plsti nebo desek vykazuje vynikající tepelně izolační vlastnosti. Pro zlepšení některých fyzikálních vlastností je možné přidat přísady. Len se prakticky přestal v České republice pěstovat. V květnu 2010 byla uzavřena poslední tírna lnu - neměla odbyt Len patří mezi domácí obnovitelné surovinové zdroje. Z ekologického pohledu má pěstování lnu smysl, protože len je dobrou plodinou v osevním postupu a nepotřebuje žádná umělá hnojiva. Vzhledem k vysokému podílu umělých podpůrných vláken je však označení tohoto izolačního materiálu za přírodní poměrně relativní. Co je to len? [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_len> 2. 5 Korek Korek se získává oloupáním kůry z korkového dubu, která má schopnost kůru regenerovat a umožňuje její loupání, aniž se poškodil samotný strom. Vlastnosti korku vyplývají z jeho struktury a chemického složení. Protože korkové pletivo obsahuje 89,7% plynných látek, jeho hustota je nízká. Tento údaj vyjadřuje velký nepoměr mezi objemem a hmotností korkové suroviny. Plynný prvek nacházející se v korku téměř neumožňuje vodivost z hlediska tepelného, zvukového nebo vibračního působení. Díky své struktuře má dobrou stlačitelnost a je flexibilní. 4

5 Dub korkový lze pěstovat pouze v oblasti Středozemního moře. Snížení dostupnosti korku jako suroviny se však z dlouhodobého hlediska neočekává, protože v současné době je obhospodařováno pouze 60 % stavu těchto stromů a plochy pro jejich výsadbu lze rozšiřovat. Pěstování korkového dubu je z ekologického pohledu výhodné. Jeho systém hospodaření s vodou vytváří příznivé podmínky též pro růst jiných rostlin, křovin a trávy. Dub korkový je schopen přežít i krátké lesní požáry. Je však třeba odmítnout čisté monokultury a radikální sloupávání kůry ze stromů (i větví), k němuž dochází příliš často. Levný korek se často vyznačuje nepříjemným vlastním zápachem. Při použití nekvalitního korku nebo korku upraveného za příliš vysokých výrobních teplot mohou vznikat rakovinotvorné látky (polycyklické aromatické uhlovodíky). Ve značkových výrobcích však nebyl jejich výskyt prokázán. Delší transport surovin probíhá většinou nákladními automobily. Spotřeba energie při výrobě je velmi nízká. U korku je obzvláště třeba uvážit rozdílnou kvalitu výrobků. Tzv. čistě nízkoexpandovaný korek velmi dobře splňuje ekologické a zdravotní požadavky. Co je korek? [cit ] Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_korek> Korková izolace se vyrábí ve formě expandované drtě nebo desek. Korkové desky se zhotovují bez použití cizích pojiv. Při zvýšené teplotě v kombinaci s vysokým tlakem se z korkových granulátů vytlačuje vlastní pryskyřice, čímž dochází k propojení granulátů do deskové formy. Tak se desky vyrábějí v požadované tloušťce a hustotě. Korek má trvalé technické vlastnosti. Používá se v ekologických nízkoenergetických stavbách, kde je nutno vytvořit zdravé prostředí s neměnnými vlastnostmi pro více generací Kokosové vlákno Přírodní izolace z kokosových vláken a expandovaných korkových desek zaujímají své místo na světovém trhu a bude zajímavé sledovat, zda-li se prosadí díky svým přednostem a technickým parametrům ve větším měřítku u nás. Ochranná schránka bílého kokosu se skládá z vlákenné vrstvy a pevné ochranné skořápky, na které jsou vlákna zachycena. Po sklizni kokosů, rozříznutí a sloupnutí kokosové hmoty z vnitřku obalu se skořápky suší na Slunci a po vysušení se vlákna samovolně oddělují od skořápky. Samotná vlákna se zatíží a namáčí po dobu šesti měsíců ve vodě. Po ukončení mokrého procesu jsou vlákna mechanicky separována od pevné hmoty a sušena. Kokosová vlákna jsou obnovitelnou surovinou, která je k dispozici v dostatečném množství. Nejsou však místně dostupné a je nutná doprava na dlouhé vzdálenosti. Výrobní proces lze označit jako málo zatěžující životní prostředí. Pokud se síran amonný, který se používá za účelem ochrany proti vznícení (a též jako umělé hnojivo), dostane při úpravě izolace do kontaktu s tělem, způsobuje pálení v očích a v malých rankách. Jiné škodlivé 5

6 účinky na zdraví nejsou známy. Je třeba zvláště dbát na konstrukční opatření protipožární ochrany. Co je to kokosové vlákno? [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_kokosove_vlakno> Přestože se kokosové vlákno hojně používá především v textilním průmyslu, našlo si cestu i ke světovému stavebnictví. Přes své dobré technické parametry zatím nenachází hojné uplatnění v tuzemsku Rákos Rákos jako stavební materiál se vyznačuje větší pevností, větším objemem a delší trvanlivostí než např. sláma. Použití ve stavebnictví známe z nedávné minulosti ve formě nosiče omítek dřevěných podbití stropů. V současnosti existuje řada průmyslově zpracovávaných výrobků, které je možno použít pod omítky, jako tepelné izolace nebo jako střešní krytinu a nahradit jimi výrobky využívající neobnovitelné zdroje s vyššími energetickými nároky na zpracování. Mezi hlavní výhody použití rákosu patří: rákos nabízí difúzně otevřené řešení střechy z přírodního materiálu zdvojená funkce rákosových střech - esteticky hodnotná krytina a tepelná izolace zároveň možnost obnovy střešní krytiny bez nutnosti odstranění původní vrstvy rákosu (doplňováním) protipožární opatření: lapače jisker na komínech, ochranné nástřiky, hasící systémy střech (Holandsko, Belgie, Dánsko) rákosové panely použitelné jako kontaktní izolace pro difúzně otevřené konstrukce využití rákosových rohoží jako nosičů hliněných omítek u nesavých konstrukcí Hlína, konopí a rákos znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/hlina-konopi-a-rakosznovuobjevene-materialy-pro-zdrave-bydleni> Obr. Možnost využití rákosu v obvodové konstrukci Hlína, konopí a rákos znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/hlina-konopi-a-rakosznovuobjevene-materialy-pro-zdrave-bydleni> 6

7 2. 8 Nepálená hlína Nejstarší zmínky o stavbách z nepálené hlíny pocházejí už z Mezopotámie, Číny, Říma, a to už z doby 8000 před n. l. V západní Evropě se stavby z nepálené hlíny rozšiřují až ve 13. a 14. století. Další rozmach v užívání nepálených cihel je zastaven až průmyslovou revolucí, kdy byl vydán zákaz používat nepálené cihly. Nyní nastala doba, kdy se k nepáleným cihlám vracíme z důvodů ekologického cítění současné generace, dále také z důvodů jejího plného zpětného využití a jejích pozitivních vlastností. Mechanické vlastnosti nepálené cihly jsou srovnatelné s jinými stavebními materiály. Objemová hmotnost nepálených cihel bez přísad činí 1600 až 2000 kg/m 3, s lehčivy 1000 až 1600 kg/m 3. Pevnost v tlaku závisí na hutnění, složení, vlhkosti aj. Tepelně technické vlastnosti (součinitel prostupu tepla U závisí na objemové hmotnosti, obsahu vlhkosti a složení konstrukce, akumulační vlastnosti jsou velmi dobré a jsou využívány). Hliněné konstrukce jsou také schopné regulovat teplotu v místnosti. Mezi přednosti nepálené hlíny patří: Je antialergická řešení pro alergiky, tvárný materiál, proto je základním materiálem sochařů, voní a dokáže absorbovat nejrůznější škodlivé pachy (cigaretový kouř, pachy z kuchyní či restaurací, obecné alergeny), konzervuje dřevo díky nízké vyrovnávací vlhkosti, která se odevzdává prostřednictvím kapilárního účinku, výtečná akumulace tepla, propouští vodní páry, interiér domu postavený z nepálených cihel je charakteristický příjemným mikroklimatem s optimální vlhkostí vzduchu okolo 50%. Nedostatky nepálené hlíny jsou: Malá odolnost vůči působení vody ve všech skupenstvích, není proto vhodná do inundačních území, není vhodným materiálem pro venkovní omítky nechráněné před deštěm, specifickým nedostatkem na našem území je nevšímavost stavebních firem k tomuto materiálu. SOCHOR, L. Nepálená hlína v dnešním českém stavebnictví. In: 9. konference Juniorstav. Brno, 2007, s.2 [cit ]. Dostupné na WWW: <www.fce.vutbr.cz/veda/juniorstav2007/sekce_1.2/sochor_lukas_cl.pdf> 7

8 Mezi tradiční technologie nepálených hlín patří: Nepálená cihla (vepřovice, kotovice, buchta aj.) hlína dusaná do připravených forem, po udusání odstranění formy a vysýchání, války ručně tvarované válce z hlíny a slámy, bez řádného vyschnutí cihel, kladené v klasové vazbě, bez malty vrstvená hlína, lepenice masivní konstrukce cca mm, vrstvená na sebe bez bednění dusaná hlína do bednění (pěchovanica, tlučénka, nabíjeníce aj.) zavlhlá směs dusaná do posuvného bednění, většinou omítané omazávky, mazanice dřevěná konstrukce, omazávání proutěného výpletu stěn silnou vrstvou hliněné kaše. Tradiční technologie. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.hlina.info/cs/hlinene-stavitelstvi/hlina-stavebni-material/tradicnitechnologie.html> Mezi současné technologie patří: Lisování cihel do forem lisování hlíny do forem hydraulickým lisem, přesnost výrobků, dusání hlíny do systémového bednění podobné jako dusání z tradičních technologií, dusání prováděno pneumatickým dusačem, lehčené hliněné cihly do směsi přidávány lehčiva. Současné technologie. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.hlina.info/cs/hlinene-stavitelstvi/hlina-stavebni-material/soucasnetechnologie.html> Použité zdroje: [1] Stavební materiály na bázi obnovitelných zdrojů surovin [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=498> [2] Stavební materiály z přírodních obnovitelných zdrojů druhotných surovin [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.tzb-info.cz/3221-stavebni-materialy-zprirodnich-obnovitelnych-zdroju-druhotnych-surovin> [3] Sláma jako stavební materiál [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.enviwiki.cz/wiki/sl%c3%a1ma_jako_stavebn%c3%ad_materi%c3%a1l> [4] Dům budoucnosti dům z konopí [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bushka.cz/archiv/konostavby.html> [5] Konopí jako izolant [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.konopi.org/konopi-ve-stavebnictve/konopi-jako-izolant> 8

9 [6] Co je to len? [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_len> [7] Co je korek? [cit ] Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_korek> [8] Co je to kokosové vlákno? [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=stavby:co_je_to_kokosove_vlakno> [9] Hlína, konopí a rákos znovuobjevené materiály pro zdravé bydlení [cit ]. Dostupné na WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/hlina-konopi-a-rakosznovuobjevene-materialy-pro-zdrave-bydleni> [10] SOCHOR, L. Nepálená hlína v dnešním českém stavebnictví. In: 9. konference Juniorstav. Brno, [cit ]. Dostupné na WWW: <www.fce.vutbr.cz/veda/juniorstav2007/sekce_1.2/sochor_lukas_cl.pdf> [11] Tradiční technologie. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.hlina.info/cs/hlinene-stavitelstvi/hlina-stavebni-material/tradicni technologie.html> [12] Současné technologie. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.hlina.info/cs/hlinene-stavitelstvi/hlina-stavebni-material/soucasnetechnologie.html> 9

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Beton Použití současných materiálů jako ekologických (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

Zájem o zdravý způsob bydlení a

Zájem o zdravý způsob bydlení a Zájem o zdravý způsob bydlení a ekologické stavební materiály stoupá. Nově a neotřele se můžeme podívat na přírodní materiály z pohledu tzv. celostní architektury, která bere v úvahu také hledisko živosti

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA E 4 Ekovize VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÉMU TÉMATU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Magda Ženíšková, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury: Ing. Jaroslava Lutovská Odborný

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky

ENERGIE BIOMASY. Přírodní podmínky ENERGIE BIOMASY Biomasa vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie. Je definována jako substance organického původu, která se přímo vyrábí, nebo se jedná o odpady ze zemědělské, potravinářské nebo

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti

Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra podnikání a oceňování Vliv tepelně technických parametrů obvodového pláště na hodnotu nemovitosti Bakalářská práce Autor: Arnold Mlčák Oceňování majetku Vedoucí

Více

Příručka typologií obytných budov

Příručka typologií obytných budov Typologický přístup k hodnocení energetické účinnosti bytového fondu Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti ČESKÁ REPUBLIKA STÚ-K, a.s. Saveljevova

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Předmluva: Tento dokument má pouze informační charakter.účelem je seznámení široké veřejnosti s problematikou energetických úspor jako celku- tedy koncepčně. Uvedené myšlenky

Více