Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření"

Transkript

1 ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační reakcí (KFR) Stanovení protilátek metodou ELISA nebo NIF Detekce nukleových kyselin metodou PCR Odběry krve na antigenemii CMV v periferních leukocytech Odběrové soupravy Provedení výtěrů a výplachů z krku, nosu, nasopharyngu, očních spojivek, tekutiny z puchýřků, stěry z kůže a sliznice Provedení odběrů při podezření na pandemickou chřipku H1N1 Odběr stolice pro izolaci viru na tkáňových kulturách a záchyt Rotavirů, Adenovirů a Norovirů ELISA testem Mozkomíšní mok, další tělní tekutiny (synoviální tekutina, ascites, tekutina z perikardu apod.) Moč na záchyt CMV izolací na TK Pitevní a bioptický materiál

2 Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Zkumavky s odebranými vzorky musí být označeny jménem pacienta, datem odběru a rodným číslem pacienta. Ke každému odběru je třeba vyplnit a přiložit žádanku o laboratorní vyšetření s těmito údaji: jméno a příjmení pacienta celé rodné číslo/číslo pojištěnce zdravotní pojišťovna, u které je pacient pojištěn diagnóza, pro kterou se žádá o vyšetření (příp. i základní diagnóza, pokud je odlišná) druh zaslaného vzorku (materiálu) datum odběru vzorku začátek onemocnění (krátká epikríza a výsledek dosavadního základního vyšetření, je-li to vhodné) adresu a IČZ ordinujícího zařízení jméno předepisujícího lékaře, jeho IČL a odbornost číslo telefonu a faxu, event. předepisujícího lékaře pro případ nutnosti bezodkladného sdělení nálezu nebo konzultace druh požadovaného vyšetření Údaje o onemocnění jsou nutné pro výběr vhodných vyšetřovacích metod, pro zhodnocení výsledku, vyslovení závěru a případně dalších doporučení. Ostatní údaje jsou nutné pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám Prosíme o správné a úplné vyplnění žádanky o vyšetření, která vaše vzorky provází. Pozdější doplňování nebo opatřování chybějících údajů spotřebuje mnoho času, který jinak můžeme zcela věnovat odborné práci pro Vás a Vaše pacienty. Uchovávání a transport odebraných vzorků Všechny odběry biologických materiálů je třeba pro krátkodobé skladování uložit při teplotě 5 ±3 C a při stejné teplotě je co nejrychleji transportovat do laboratoře. Plnou sraženou krev, která se odebírá pro stanovení protilátek v séru, je možno skladovat v chladu 1-2 dny. Po této době již může dojít k hemolýze a vzorek není možno

3 vyšetřit. Pro případ potřeby dlouhodobějšího skladování nebo časově náročnějšího transportu doporučujeme separovat sérum co nejdříve, při dlouhodobém skladování oddělené sérum zmrazit na -20 C. Sérum je možno správně zabalené zaslat i poštou. Klinické materiály na záchyt infekčních agens nebo jejich antigenů (samotné nebo odebrané do transportního media) je možno uchovávat při +5 ± 3 C nejdéle dva dny. Platí zásada, že čím kratší je interval mezi odběrem a vyšetřením, tím je naděje na záchyt agens větší. Materiály tohoto druhu nezmražujte! Pokud nemohou být materiály doručeny do naší laboratoře do 2 dnů, konzultujte další postup telefonicky. Klinické materiály pro průkaz DNA nebo RNA můžete rovněž uchovávat při +5 ± 3 C nejdéle dva dny. Pokud nebudou moci být vzorky v této době dopraveny do laboratoře, je nutné je zmrazit na -20 C, kromě moči, kterou v žádném případě nezmražujte! Plná krev v EDTA (pro vyšetření PCR a antigenemie CMV) se nesmí zmražovat a musí být v den odběru transportována k vyšetření. Klinické materiály určené k detekci genomu enterovirů je nutno dopravit do laboratoře během 12 hodin po odběru. Případné delší skladování konzultujte telefonicky. Odebrané vzorky se musí transportovat do laboratoře za chladu v termoboxu. Pokud byly vzorky předem zmrazeny, je nutný transport ve zmrazeném stavu v termoboxech nebo termolahvích s ledem nebo suchým ledem. Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Odběry krve je třeba provádět pokud možno v časném akutním stadiu onemocnění ještě před zahájením antiinfekční léčby. Krev odebírejte asepticky, protože bakteriální kontaminace může způsobit hemolýzu a hemolytická séra nelze k některým vyšetřením vůbec použít. Je-li třeba vyšetřit druhý vzorek, odebírá se obvykle za 2 až 3 týdny. Jestliže je vhodnější jiný termín odběru (záleží hlavně na dynamice tvorby protilátek proti příslušnému agens), laboratoř vám jej doporučí v rámci komentáře k výsledkům prvního vyšetření. Odebírá se 4-5 ml krve do sterilní zkumavky (bez přísad - EDTA, heparin, apod.), nejlépe ráno nalačno. Lze použít odběrové zkumavky s aktivátorem hemokoagulace. Máte-li možnost oddělit sérum po sražení krevního koláče, je výhodnější a bezpečnější zaslání séra než plné krve. Plná krev se nesmí zmrazit, protože by došlo k hemolýze, znemožňující většinu sérologických vyšetření.

4 Stanovení protilátek komplementfixační reakcí (KFR) Pro vyšetření je zapotřebí odběr dvou vzorků krve pro posouzení vzestupu (poklesu) hladin protilátek. První vzorek krve je vhodné odebrat co nejdříve po začátku onemocnění. Pokud je zachován správný interval mezi jednotlivými odběry (obvykle 2 až 3 týdny), je považován za signifikantní 4 násobný rozdíl v titrech protilátek. Jestliže je zapotřebí provést další odběr v atypickém termínu nebo je výsledek nejasný, uvádíme příslušné doporučení k jeho provedení v rámci komentáře k výsledkům. Stanovení protilátek metodou ELISA nebo NIF Těmito metodami lze většinou zachytit protilátky typu IgM již v prvním vzorku krve a stanovit tak etiologii onemocnění. Pokud je zapotřebí provést další odběr, uvádíme příslušné doporučení k jeho provedení v rámci komentáře k výsledkům. Detekce nukleových kyselin metodou PCR Vzhledem k nebezpečí falešně pozitivních výsledků (mikrokontaminace negativního materiálu pozitivním vzorkem) je pro tento typ vyšetřovací metody třeba klást zvláštní důraz jak na provedení odběru biologického materiálu za přísně sterilních podmínek do sterilních zkumavek nebo jiných sterilních nádobek, tak na jeho přísně sterilní zpracování. Pokud na tuto reakci zasíláte plnou krev, nesmí být odebrána do heparinu (lze použít EDTA). Biologické materiály, které jsou doporučené pro odběr na vyšetření přítomnosti genomu jednotlivých agens, jsou následující: pro průkaz nukleových kyselin HBV, HCV, HDV, HEV a HGV: plná krev (EDTA, minimálně 1,5 ml ), sérum (minimálně 0,5 ml) pro průkaz nukleových kyselin herpetických virů (CMV, HSV1 a 2, EBV, VZV, HHV 6): plná krev (EDTA, minimálně 1,5 ml), mozkomíšní mok (0,5 ml), moč, sliny, tekutina z puchýřků, oční stěr apod. - dle klinického obrazu nebo po konzultaci s našimi pracovníky pro průkaz nukleové kyseliny Borrelií:

5 mozkomíšní mok (0,5 ml), exsudát z kloubů, otoků (0,5 ml), seškrab z kožních lézí (do mikrozkumavky typu Eppendorf), moč (15ml), plná krev pouze na začátku akutní fáze (EDTA, minimálně 1,5 ml) pro průkaz nukleové kyseliny Chlamydia trachomatis: stěry uretrální, cervikální, nasofaryngeální, z oční spojivky nebo jiné dle klinického obrazu do našich odběrových souprav, BAL (min. 1 ml), moč (15-20 ml první porce moče do sterilní zkumavky; interval od posledního močení alespoň 2 hod. nebo optimálně - první ranní moč) pro průkaz nukleové kyseliny Chlamydia pneumoniae: BAL (min. 1 ml), sputum, plná krev (EDTA, minimálně 1,5 ml), stěry nasofaryngeální a z oční spojivky do našich odběrových souprav pro průkaz nukleové kyseliny Mycoplasma pneumoniae: BAL (min. 1 ml), sputum pro průkaz nukleové kyseliny Bordetella pertusis/parapertussis: nasopharyngeální výtěr nebo aspirát pro průkaz nukleové kyseliny Enterovirů : mozkomíšní mok (0,5-1,0 ml), perikardiální výpotek (1,0 2,0 ml), výtěry z krku do transportního media, plná krev u dětí do 2 let života pouze v období viremie (EDTA- min. 1,5 ml) pro průkaz nukleové kyseliny Papillomavirů: cervikální výtěr, u mužů stěr ze sulcu coronarius, stěr z dalších podezřelých míst do našich odběrových souprav pro průkaz nukleové kyseliny viru pandemické chřipky H1N1: výtěr z nazofaryngu a nosu, BAL, výplach, sekční materiál do našich transportních odběrových souprav Odběry krve na antigenemii CMV v periferních leukocytech Na vyšetření je třeba dodat 5-10 ml nesrážlivé krve (odebrané do EDTA). Vyšetření vzorku je vhodné předem telefonicky domluvit a ihned po odběru transportovat do laboratoře.

6 Odběrové soupravy Naše laboratoř vám poskytne na požádání zdarma tyto transportní odběrové soupravy (TOS): Transportní medium včetně odběrového tamponu pro: Průkaz virů z výtěrů, stěrů Průkaz Ag chlamydií testem ELISA Průkaz Ag chlamydií testem amplif. ELISA Průkaz DNA chlamydií testem PCR Průkaz DNA papillomavirů testem PCR Průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum Zkumavky na odběr krve s aktivátorem hemokoagulace na serologická vyšetření Odběrové nádobky na stolici Sterilní roztok na provedení výplachu Provedení výtěrů a výplachů z krku, nosu, očních spojivek, tekutiny z puchýřků, stěry z kůže a sliznice Stěry, výtěry i výplachy je možno provést i přímo v ordinaci našeho pracoviště (kromě stěrů z cervixu uteri a vaginálních stěrů). Provádí se speciálními odběrovými soupravami, určenými na záchyt mikroorganismů, které vám na požádání naše laboratoř dodá. Vzhledem k tomu, že viry a chlamydie jsou intracelulární parazité, je třeba provést stěr poměrně razantně, aby byly setřeny povrchové buňky sliznice. Výtěr výplach z krku, nosu: odběr by měl být proveden co nejdříve po začátku onemocnění, nejlépe ráno před snídaní a hygienou dutiny ústní. Máte-li možnost - zvláště u malých dětí - provést výplach, dejte mu přednost. Výtěr: sterilním tamponem se důkladně vytřou patrové oblouky (ne mandle!) otáčivým energickým pohybem tak, aby se epiteliální buňky dostaly na co největší povrch tamponu. Druhým tamponem se setře sliznice nosu obou nosních dírek opět krouživým pohybem, z co největší vzdálenosti od vchodu. Oba tampony - z nosu i krku - se zalomí sterilně do téže zkumavky s transportním mediem tak, abychom se nedotkli té části dřevěné špejle, která zůstane ve zkumavce s mediem. Zkumavka se pečlivě zazátkuje. Při onemocnění dolních cest dýchacích odebírejte BAL, bronchiální výplach, méně vhodné je sputum.

7 Odběry z očních spojivek se provádějí krouživým pohybem co největší plochou tamponu, který se poté sterilně zalomí do zkumavky s odběrovým mediem a pečlivě zazátkuje. Je-li přítomen výraznější sekret, nejprve ho sterilním tamponem setřete, pak teprve provádějte samotný odběr. Pro každé oko použijte zvláštní tampon. Pokud není nutné oči odlišit, je možné oba tampony zalomit do jedné zkumavky. Stěry z kůže a sliznice se provádějí před ošetřením dezinfekčním nebo léčebným prostředkem. Razantně valivým pohybem setřete lézi a zvláště oblast rozhraní léze a zdravé kůže/sliznice. Tampon se poté sterilně zalomí do zkumavky s odběrovým mediem a pečlivě zazátkuje. Tekutinu z puchýřků lze setřít po protržení puchýřku sterilním tamponem, který se poté sterilně zalomí do zkumavky s odběrovým mediem a pečlivě zazátkuje. Tekutinu lze také odsát sterilní injekční jehlou a stříkačkou. Nasátou tekutinu vstříkneme opatrně pod hladinu odběrového media nebo na stěnu zkumavky s mediem tak, aby nedošlo ke zpěnění a nevznikl aerosol. Vyhneme se tak šíření infekčního agens vzduchem. Tekutinu z puchýřku je možno zaslat rovněž přímo ve stříkačce, kterou byla odebrána (ponechat na stříkačce nasazenou jehlu, zabodnutou do gumové zátky). Uretra: výtěr se provede z hloubky min. 4 cm pomalým krouživým pohybem dakronovým (drsným) tamponem na aluminiovém drátku, který se zahne nebo zastřihne do transportní zkumavky a velmi těsně uzavře. Výtěr u mužů se provádí nejdříve 1 hodinu po močení. Je-li přítomen exsudát, je třeba jej předem setřít. Cervix uteri: nejprve se setře hlen sterilním tamponem, který se zahodí. Vlastní odběr se provededalším tamponem, event. kartáčkem (pokud je obsažen v soupravě) pomalým krouživým pohybem z ústí cervixu v místě, kde je již cylindrický epitel. Podle návodu na odběrové soupravě se tampon opatrně zalomí do transportní zkumavky a velmi těsně uzavře. POZOR!!! U gravidních žen se nesmí používat k odběrům kartáček, který je součástí některých souprav, ale jen tenký tampon, určený ke stěrům z uretry! Provedení odběrů při podezření na pandemickou chřipku H1N1: Poskytujeme odběrovou soupravu REMEL, která obsahuje odběrové médium, 1 silnější tampon a 1 slabší tampon. Tato souprava se před použitím uchovává při pokojové

8 teplotě. Největší výtěžnost má odběr v akutní fázi infekce, tj. v prvých třech dnech od začátku klinických příznaků, provedený ráno nalačno, před hygienou dutiny ústní. Odebírá se nasopharyngeální výtěr a výtěr z nosu, případně BAL, výplach a sekční materiál. Nasopharyngeální výtěr: Před výtěrem necháme pacienta zakašlat. Silnějším tamponem provedeme krouživým pohybem stěr zadní stěny nosohltanu tak, aby se setřelo co nejvíce epiteliálních buněk. Je nutno vyhnout se mandlím! Tampon vložíme do odběrového media a asi uprostřed špejli zalomíme o okraj zkumavky, aniž bychom se v tomto místě špejle dotkli. Slabším tamponem vytřeme obě nosní dírky a špejli zalomíme stejným způsobem do téže zkumavky s odběrovým mediem, kde již je tampon z nosohltanu. Sekční materiál: Provést odběr nejdéle do 24 hod. po exitu. Lze odebrat: při nálezu hemorrhagické tracheitidy stěr z nejvíce postižených míst, malou část trachey se sliznicí (cca 1x1 cm), marginální zónu pneumonického ložiska. Vždy do zkumavky s odběrovým mediem. Vzorky v odběrovém mediu ihned uložíme do chladničky (+2 až +8 st.c.). NESMÍ SE ZMRAZIT! Odběr je zapotřebí opatřit vyplněnou žádankou s údaji o klinických příznacích, přiloženou k soupravě. Transportujeme max. do 48 hodin do laboratoře, stále při teplotě +2 až+8 st.c (v termoboxu). Odběr stolice pro izolaci viru na tkáňových kulturách a pro záchyt Rotavirů, Adenovirů a Norovirů ELISA testem Odebírá se přibližně 1 g stolice ( tj. asi velikost lískového oříšku) do sterilní zkumavky nebo parazitologické nádobky. Výtěr tamponem nebo rektální rourkou lze provést pouze výjimečně u silně průjmových stolic, není-li jiný odběr možný (např. u malých dětí).

9 Odběr stolice na stanovení antigenů Helicobacter pylori Odběr se provádí do čisté dobře uzavíratelné nádobky. Podle konzistence stolice se odebírá cca 500 µl tekuté nebo polotuhé stolice nebo cca 1g (tj. asi velikost lískového oříšku) tuhé stolice. Nevhodně odebrané vzorky: Vodnatá, průjmová stolice, stolice v transportním mediu, odběr tamponem (čistým i s konzervačním roztokem), odběr během léčby nebo do 2 týdnů po léčbě inhibitory protonové pumpy, antimikrobiálními látkami, preparáty s bismutem. Při odběru menšího množství je nebezpečí falešně negativních výsledků. Mozkomíšní mok, další tělní tekutiny (synoviální tekutina, ascites, tekutina z perikardu apod.) Odebírá se minimálně 0,5 ml mozkomíšního moku pro PCR reakci, pro ostatní reakce od 1,5 ml tělníchtekutin do sterilní zkumavky dle množství požadovaných vyšetření. Moč na záchyt CMV izolací na TK Odebírá se 5-10 ml moče, u novorozenců stačí 1-2 ml ( nejlépe ranní, první proud) do sterilní zkumavky. Pitevní a bioptický materiál Odebírá se kousek postiženého orgánu (ne povrchová část, která bývá kontaminována bakteriální flórou) do sterilní nádobky, s následným převrstvením odběrovým mediem nebo sterilním fyziologickým roztokem. Materiál je nutno co nejdříve zaslat do laboratoře k vyšetření.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne: Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických protilátek

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Pandemic A(H1N1) 2009. Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni 2.7.2009 Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Pandemic A(H1N1) 2009 Hana Tkadlecová Aktualizace ke dni Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně Chronologie! 25.4. a 26.4. zprávy v médiích! 26.4. příprava prvních dokumentů ze zdrojů WHO a CDC

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Příloha č.3. název specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky frekvence zpracování

Příloha č.3. název specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky frekvence zpracování Příloha č.3 Metodiky pro odběr biologického materiálu na bakteriologické kultivační vyšetření na oddělení klinické mikrobiologie - OKM Nemocnice Hranice a.s. vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ NEMOCNICE ŠUMPERK

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ NEMOCNICE ŠUMPERK Objednávající lékař (oddělení): Objednal: Pracoviště: Datum objednání: Objed. číslo Odběrová souprava Kusů Urogenitální mykoplazmata transportní médium Doporučujeme v kombinaci s 1672 nebo 1656 (stěr před

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 33/2018 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 33/2018 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: --

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population)

Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population) 1 Studijní materiál důchodce č. 140 Listopad 2002 Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population) Ramsay

Více

Speciální odběrové soupravy krácená verze pro tisk. Odběrové soupravy pro odběr žilní krve

Speciální odběrové soupravy krácená verze pro tisk. Odběrové soupravy pro odběr žilní krve Speciální odběrové soupravy krácená verze pro tisk pro odběr žilní krve id:1 Odběrová stříkačka na srážlivou krev (SARSTEDT) id:2 Odběrová stříkačka na nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT) Vytištěno ke dni:

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

Virologie - informace o vyšetřeních

Virologie - informace o vyšetřeních Virologie - informace o vyšetřeních (odběr, doporučené odběrové soupravy, uchovávání vzorků, transport vzorků, dostupnost výsledku vyšetření-doba odezvy) OS sérologie OS univerzální OS - EDTA Kontejner

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium,

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) je biotechnologická společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje technologií, metodik a postupů molekulární biologie s cílem

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

krku, mandlí, hltanu A kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny Neisseria meningitidis, MRSA - označit na žádance cílené kultivační na

krku, mandlí, hltanu A kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny Neisseria meningitidis, MRSA - označit na žádance cílené kultivační na Strana 1 z 5 Výtisk č.2 1) Bakteriologie /N výtěr z nosu, nosohltanu, Corynebacterium diphteriae, krku, mandlí, hltanu kultivační tampon v TP 3 dny Neisseria meningitidis, a hrtanu MRS - označit na žádance

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ - MIKROBIOLOGIE

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ - MIKROBIOLOGIE SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ - MIKROBIOLOGIE HORNÍ CESTY DÝCHACÍ (HCD) Výtěry z krku, nosu, tonzil; stěry z dutiný ústní, jazyka; peritonzilární absces Odběr: sterilním tampónem s transportní půdou (dále

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 5 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 16.6.2015 Přezkoumal: Marcela

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Ceník oddělení klinické mikrobiologie

Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník laboratorních vyšetření - lázeňské domy, hotely + Čech samoplátce Poř. čísl o Oddělení Označení služby Na žádanku lékaře, ze zdr. důvodů Na požadavek pacienta

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 9, ČÍSLO 2/2013 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku přeji hodně štěstí,

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Lékařská mikrobiologie II

Lékařská mikrobiologie II Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Lékařská mikrobiologie II Lékařská mikrobiologie II Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Březen 2013-0:00. Sylabus praktických

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

SM 1. Laboratorní příručka. Zpracoval Mgr. Ludmila Holubová Podpis. Schválil MUDr. Miriam Koupilová Podpis. Výtisk číslo 1 Počet stran 17

SM 1. Laboratorní příručka. Zpracoval Mgr. Ludmila Holubová Podpis. Schválil MUDr. Miriam Koupilová Podpis. Výtisk číslo 1 Počet stran 17 SM 1 Laboratorní příručka Zpracoval Mgr. Ludmila Holubová Podpis Schválil MUDr. Miriam Koupilová Podpis Výtisk číslo 1 Počet stran 17 Platnost od 4.1.2018 Verze 4 Rozdělovník PML Četnost revize 3 roky

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Eva Krejčí Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Infekce krevního řečiště

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Urgentní vzorky: RESPIRAČNÍ A ORL INFEKCE. Sputum - expektorované, indukované, odsáté. Výtěr z krku, nosu patrové oblouky, tonsily, hltan

Urgentní vzorky: RESPIRAČNÍ A ORL INFEKCE. Sputum - expektorované, indukované, odsáté. Výtěr z krku, nosu patrové oblouky, tonsily, hltan strana : 1 z 27 Urgentní vzorky: Laboratoř považuje za urgentní vzorky: Mozkomíšní mok pro mikroskopii a pro průkaz primárních původců bakteriální meningitidy latexovou aglutinací, seškrab rohovky, mikroskopie

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více