Volební program Fandíme brnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Fandíme brnu"

Transkript

1 Volební program Fandíme brnu Primátor Roman Onderka BRNO

2 Volební program PRO BRNO Jaké Brno chceme? Program pro Brno je pokračováním našeho úsilí posledních čtyř let, kdy budujeme naše město jako přirozenou a respektovanou moravskou metropoli. Brno je náš domov, domov našich rodin a našich přátel nás všech Brňanů. Naše město bylo vždy svébytným kulturně-vzdělávacím a politicko-ekonomickým místem, kde mohli žít lidé, kteří vytvářeli trvalé kulturní a ekonomické hodnoty a kteří zásadně ovlivňovali nejen moravské a české prostředí. Naším programem je pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj sebevědomé komunity, která je hrdá na zvláštnosti našeho domova Brna, ale zároveň otevřená okolnímu světu. Chceme v našem městě koncentrovat lidský a intelektuální potenciál. Budování čehokoli pozitivního se neobejde bez zodpovědné každodenní práce, ale hlavně dobrých nápadů. Náš program není dopsaná kniha. Jsme připraveni vám soustavně naslouchat a diskutovat s vámi o tom, co by bylo dobré v Brně udělat, aby se město stalo lepším místem pro život nás všech. Politické programy se po volbách mnohdy mění v prázdná slova bez obsahu. Za poslední čtyři roky jsme dokázali, že máme městu co nabídnout, máme mezi sebou lidi, kteří umějí pracovat pro prospěch ostatních, a že jsme schopni své předvolební sliby realizovat. Chceme i příští čtyři roky dávat našim slovům obsah spolu s vámi. Brno si zaslouží společné úsilí nás všech. Brno dynamické město v dobré hospodářské kondici Město, které má poskytovat kvalitní veřejné služby a rozvíjet se jako dobré místo pro život, musí dobře hospodařit. Navzdory hospodářské krizi jsme snížili zadluženost našeho města o 16 %! Brno má dnes velmi vysoké hodnocení úvěrové spolehlivosti, tzv. rating. Ekonomickou stabilitu a finanční sílu Brna pod naším vedením potvrdila agentura Standard & Poor s potvrzením A- dlouhodobým a A-2 krátkodobým kreditním ratingem. I v dalším období chceme odpovědně hospodařit s financemi města a uvážlivě investovat jen do projektů, které přinesou občanům Brna dlouhodobý užitek. Jednou z našich priorit v rozpočtové oblasti bylo získat co největší objem finančních prostředků z evropských fondů a dotací. Dobrá připravenost projektů, odborné finanční analýzy a kvalitní zpracování potřebných podkladů přineslo do rozpočtu města Brna více než dvě miliardy korun z EU. Město Brno je jedním z nejlépe hodnocených měst v oblasti čerpání dotací z evropských fondů. Evropské peníze nám mimo jiné pomáhají v obnově a renovaci historického centra města. Pro rekonstrukci Moravského náměstí ve výši 159 mil. jsme získali dotaci 73,3 mil. V únoru 2011 dokončíme rekonstrukci ulice Joštova, na kterou jsme získali

3

4

5 120 mil. Mezi další úspěchy patří získání 42 mil. pro rekonstrukci Špilberku nebo projektu pro zpřístupnění kostnice pod kostelem sv. Jakuba ve výši 12 mil. Pro další etapu výstavby cyklostezek jsme z evropských fondů pro Brno získali přes 20 mil. a 50 mil. jsme získali na nákup 25 nízkopodlažních ekologických autobusů. Na modernizaci tramvajového parku MHD se nám podařilo z prostředků evropských fondů získat více než 500 milionů korun. Evropské peníze jsme dokázali získat i na revitalizaci zanedbané lokality Cejl, Bratislavská, Francouzská. Bez absolutní podpory, pomoci a vstřícnosti města by se nikdy nepodařilo připravit ani velké projekty celonárodního významu na území Brna, jako jsou ICRC či CEITEC. Město výrazným způsobem podporovalo vybrané aktivity brněnských univerzit, zejména se spolupodílelo na financování výstavby Univerzitního kampusu v Bohunicích. Výstavbou nové moderní čtvrti jižního centra, jako přirozeného místa příštího rozvoje, můžeme pro naše město získat 16 miliard korun z evropských fondů a ze státního rozpočtu a rovněž přivést velké projekty soukromých investorů. Ve spolupráci s odbornou architektonickou obcí, občanskými iniciativami a soukromými investory chceme přebudovat a oživit zchátralé bývalé vojenské a průmyslové areály (např. Kasárna Slatina, areál Zbrojovky). Rozumný přirozený rozvoj vytvoří nové pracovní příležitosti a zrychlí se ekonomický rozvoj našeho města. Chceme, aby výsledky našeho dobrého hospodaření s brněnským rozpočtem, fondy EU a dobrou správou svěřeného majetku pocítili všichni Brňané. Tlakem na efektivnost hospodaření brněnské teplárny, modernizací rozvodové soustavy a snížením ztrát v síti chceme udržovat co nejnižší ceny tepla. Připravili jsme podmínky pro získání až 85% podílu dotací (1,2 miliardy) na úhradu rozsáhlých rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, kterou chceme v následujícím volebním období provést. V investiční oblasti se nám podařilo přes hospodářskou krizi udržet vysoký rozsah investiční činnosti v objemu více než tří miliard korun ročně. Brno město kvalitního zdravotnictví a sociální péče Možnosti místní samosprávy v oblasti zajištění kvalitní zdravotní péče pro své občany jsou velmi omezené. I přesto jsme v uplynulých čtyřech letech aktivně činili kroky pro zachování dostupnosti zdravotní péče na území statutárního města Brna. Podařilo se nám zachránit Úrazovou nemocnici formou bezúplatného převodu na město a zahájili jsme proces její postupné rekonstrukce. Získání finančních prostředků na zkvalitnění zázemí Úrazovky bude jednou z priorit příštích čtyř let stejně jako rekonstrukce objektů na Ponávce na Kolišti pro potřeby ÚN. Již v tuto chvíli pracujeme na digitalizaci RTG přístrojů, zavedení nového Nemocničního informačního systému a zateplení velké části budov. Opětovné získání statutu traumacentra je naším dalším cílem. V příštích čtyřech letech budeme usilovat o sloučení řídících struktur a servisních činností městských zdravotnických zařízení s cílem uspořit náklady na jejich provoz. Uspořené provozní prostředky budou reinvestovány do zdravotnických zařízení. Máme za sebou otevření tří domů s pečovatelskou službou v Králově Poli, Bystrci a ve středu města,

6 s navýšením kapacity o 93 bytů pro seniory. Před dokončením je další dům se 17 jednotkami v Komíně. V příštích čtyřech letech chceme pokračovat ve zvyšování počtu míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou (již připravujeme objekty v Řečkovicích a Kohoutovicích se 48 byty) a zkulturnit prostředí v dosavadních, zároveň ale také vytvářet podporu co nejdelšímu životu seniora v prostředí jeho domova. Město má být přátelské k hendikepovaným lidem. Chceme odstraňovat nejen stavební, ale i komunikační bariéry. Je třeba pomáhat sociálně vyloučeným občanům k opětovnému začlenění do společnosti a pečovat o občany, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci. Je důležité posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb. Vybudujeme dětské centrum rodinného typu Chovánek. Vytvoříme městské středisko krizové a sociální pomoci. Brno město kultury a vzdělanosti Naše hrdost na to, že jsme Brňané, pramení mimo jiné ze svébytnosti kulturního života našeho města. Žádné jiné město se nemůže pochlubit takovou tradicí pulzující kulturní scény od klasických formátů, až po nové alternativní formy umění. Proto chceme usilovně podporovat co nejrozmanitější kulturní akce v našem městě jako festival Brno město uprostřed Evropy zahrnující např. ignis brunensis, festivaly Divadelní svět Brno, Janáček Brno nebo Bienále Brno apod. Vedle podpory dramatického či výtvarného umění usilovně pracujeme i na navrácení slávy a lesku našim jedinečným kulturním a historickým památkám. S vědomím historické cennosti a turistické atraktivnosti brněnského podzemí jsme za přispění šedesátimilionové dotace z fondů EU realizovali projekt zpřístupnění podzemních prostor Zelného trhu a dominikánského náměstí. Získali jsme prostředky z fondů EU pro zahájení projektu regenerace národní kulturní památky Špilberk, která umožní zpřístupnění jižního křídla hradu pro další stálé expozice i putovní výstavy. Bude vybudován dětský koutek a turistické informační centrum. Započali jsme projekt zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice pod brněnským kostelem sv. Jakuba. Po dokončení zpřístupnění brněnského podzemí získá naše město unikátní historickou památku světového významu. Byla zahájena kompletní rekonstrukce vily Tugendhat, na niž přispěje významnou dotací EU. Podařilo se nám zorganizovat důstojné vánoční trhy, které hodláme zachovat i do budoucna. Kultura jde ruku v ruce se vzdělaností. Jednoho není bez druhého. Brno je již po staletí centrem vědy a vysokého školství. Budeme i nadále podporovat připravované projekty, které přivedou do města špičkovou světovou vědu a výzkum. Projekty CEITEC a ICRC znamenají nejen mnohamiliardové přímé investice, ale zejména vytvoří z města významné centrum vědy a výzkumu světového významu. Naší snahou je, tam kde je to možné, propojit potřeby pro bádání s populárně-vědním rozměrem. Jedním z konkrétních plánů je proměna brněnské hvězdárny do podoby přírodovědného exploratoria. To se stane díky investici 87 mil. (z toho 65 mil. z EU fondů) největším v Evropě a ve spolupráci s akademickými institucemi zpřístupní svět vědy a poznání široké veřejnosti.

7

8

9 Brno město aktivní, sportující Aktivní sportovní život utváří významnou měrou charakter našeho města. V Brně působí celá řada sportovních organizací, které svými úspěchy zvyšují povědomí o našem městě daleko za hranicemi. My usilujeme ale především o to, aby každý Brňan měl možnost se věnovat svému oblíbenému sportu, aktivitě v Brně či v jeho bezprostředním okolí. Chceme, aby obyvatelé Brna měli možnost trávit svůj volný čas v blízkosti svého domova. Proto jsme po celé čtyři roky podporovali jak výkonnostní sport jako součást prezentace našeho města, tak i rekreační sport a volnočasové aktivity, které jsou nezbytnou složkou kvalitního života ve městě. Ve spolupráci s krajem jsme za využití všech současných odborných poznatků udělali první kroky k odstranění sinic, aby Brněnská přehrada byla čistá a stala se opět vyhledávanou částí města k rekreaci a sportu. V povodí Svratky jde o velmi náročnou obnovu značně poškozeného ekosystému Brněnské údolní nádrže. Chování přírody je nevyzpytatelné, nicméně letos je přehrada lidem plně k dispozici. Za poslední čtyři roky jsme pokračovali s výstavbou cyklostezek propojením nových úseků, zejména kolem řek Svratky a Svitavy. Nicméně tempo rozšiřování sítě cyklostezek stále zdaleka neodpovídá potřebám obyvatel města. Největší obtíží je vykupování potřebných pozemků od soukromých vlastníků, kdy jejich cenové požadavky mnohdy blokují další výstavbu. Uvědomujeme si potřebnost vytváření možností pro cyklodopravu po městě. Změnili jsme proto přístup k cyklistické dopravě ve městě jako takové a zahájili vyznačování pruhů pro cyklisty na silnicích. Smysluplné rozšiřování cyklotras jak pro rekreační vyžití, tak i pro cyklodopravu, bude jednou z našich priorit v příštích letech. Budeme usilovat o výstavbu multifunkční arény pro potřeby nejen ledního hokeje, ale i pro pořádání dalších sportovních a kulturních akcí. Poslední čtyři roky znamenaly výrazné zlepšení podmínek pro plavání v Brně. Postavili jsme zcela nový plavecký bazén s akvaparkem v Kohoutovicích. Pro město jsme z konkurzu zachránili bazén za Lužánkami jediný 50 m krytý bazén v našem městě. Nyní, kdy je v majetku města, jej chceme zrekonstruovat do důstojné podoby jako součást nového brněnského akvaparku. Město také finančně podpořilo stavbu nového bazénu v Řečkovicích. Učiníme vše pro zajištění finančních prostředků na rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami. Město bude i nadále účinně podporovat nejen hokejovou Kometu, ale i další sportovní kluby v našem městě Brně, které se svým zaměřením podílejí na sportovních a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Výrazně se zaměříme zejména na podporu dětského a mládežnického sportu. Budeme vytvářet více prostoru pro rekreační sport a sportování nejširší veřejnosti například prostor pro rekreační sporty v oblasti ulice Hněvkovského (lezecká stěna, skatepark atd.).

10 Brno bezpečný domov Chceme, aby nám Brno bylo bezpečným domovem. Uplynulé čtyři roky jsme činili vše, aby se veřejná prostranství v našem městě stala bezpečnější a příjemnější. Nastavili jsme metr důsledného stíhání všech forem vandalismu i jiné drobné kriminality. Magistrát pod naším vedením přijal vyhlášku zakazující žebrání na veřejném prostranství. Pro zlepšení bezpečnosti a pořádku v ulicích jsme vyhláškou omezili i konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích (např. v okruhu škol, dětských hřišť a pískovišť, v okolí zdravotnických zařízení nebo zastávkách městské hromadné dopravy). Nesmlouvavě jsme přikročili k potírání gamblerství a problematice heren a kasin. Přijali jsme vyhlášku omezující provoz hracích automatů mezi 7. a 14. hodinou. Neváhali jsme ani podat žalobu proti ČR ohledně výkladu loterijního zákona. I v příštích čtyřech letech budeme omezovat činnost heren a činit všechny kroky k regulaci hracích automatů v historickém centru města, okolí škol a jiných citlivých lokalitách. Reorganizací městské policie jsme do ulic našeho města přivedli více strážníků, kteří například hlídkují u přechodů v blízkosti škol. Snížili jsme počet administrativních pracovníků v městské policii a posílili jednotlivé okrsky. Prosadili jsme užší spolupráci strážníků s policisty s cílem vyšší objasněnosti a rychlého řešení přestupků. Chceme v tomto trendu pokračovat stejně jako v rozšiřování kamerového systému ve městě, který úspěšně chrání městský mobiliář, stejně jako majetek a zdraví občanů. Brno čistý a zelený domov V dobrém domově musí být čisto a klid. Brno je velké město se všemi problémy, které k tomu patří, ale je to také náš domov. Snažíme se tedy proto, aby v něm bylo co nejvíce zeleně, jen přiměřeně hluku a co nejméně prachu. Usilujeme o to, aby se nám v Brně dobře dýchalo. Dokončíme rekonstrukci spalovny, na kterou se nám podařilo čerpat 50 mil. eur z fondů EU. Výsledkem modernizace spalovny bude výrazně nižší zátěž pro rozpočet města Brna při likvidaci komunálního odpadu. Také díky kogenerativní výrobě elektřiny bude celý cyklus výrazně ekologický. Zároveň díky dotřiďovací lince bude možné začít třídit další složky komunálního odpadu. Proto budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro třídění odpadu a optimalizovat systém sběrných dvorů. Připravili jsme projekt montáže prachových filtrů pro autobusy městské hromadné dopravy a vozidla pro svoz odpadů. Chceme tak dosáhnout snížení znečištění ovzduší v našem městě, kde je pravidelné překračování hygienických limitů jedním z nejvážnějších ekologických problémů. Brno se stane prvním městem v České republice, které takový projekt spustí. Budeme pokračovat ve zkulturňování veřejných prostranství, zejména v celkové rekonstrukci historického centra města (po Moravském náměstí bude následovat ulice Běhounská, Dominikánské náměstí a Zelný trh). Provedeme kompletní revitalizaci městských parků a rekonstrukci Wilsonova lesa. Na vyčištění přehrady navážeme budováním rekreační klidové zóny podél řeky Svratky. Učinili jsme maximum pro ukončení soudního sporu o zanedbanou budovu naproti hlavnímu nádraží. Naším cílem je důstojnější podoba Nádražní ulice včetně podchodu pod nádražím. Nezbytností je pokračovaní v postupném budování systému protipovodňové ochrany města Brna.

11

12

13 Brno město dobrého bydlení Dobrý domov je synonymem dostupného bydlení v příjemném prostředí. Pro kvalitní bydlení v Brně se staráme i o okolí našeho města. Každý Brňan má v dosahu MHD příměstské lesy a parky v péči města Brna. Prodej bytů a bytových domů nájemníkům úspěšně vstupuje do své závěrečné fáze. Tisíce nájemníků se staly vlastníky bytů a správa domů je v jejich rukou. Finanční prostředky získané z privatizace bytových domů jsou důležitým zdrojem pro rekonstrukci městského bytového fondu a výstavbu domů pro bydlení seniorů. Výnosy z optimálně nastavené privatizace umožní také rozjezd systému startovacích bytů určených pro mladé rodiny. Vzhledem k současné ekonomické recesi je na trhu s nemovitostmi k dispozici velké množství rozpracovaných, ale pozastavených bytových projektů. Této výhodné situace hodláme využít nákupem cca 200 startovacích bytů ve veřejné obchodní soutěži z peněz za privatizaci bytových domů. Nakoupené byty by mohly být k dispozici postupně do dvou let. Podle schválené metodiky by byty byly přidělovány mladým manželům nejvýše na 5 let na základě losování. Další startovací byty by byly městem stavěny tak, aby v systému startovacích bytů v budoucnu rotovalo alespoň 500 bytových jednotek. Ve zkušebním režimu je systém záchytných sociálních bytů pro lidi v sociálním ohrožení. Propracovanost systému musí být nastavena tak, aby nebyl zneužíván a předcházel vzniku neplatičství. Velkou zátěží pro nájemníky je deregulace nájemného. Kromě citlivého přístupu ke zvyšování nájemného vidíme pomoc například v zavedení možnosti limitovaného nájemného pro osamělé seniory nájemníky v městských bytech. S využitím finančních prostředků z fondů EU změníme tvář problémové lokality vymezené ulicemi Francouzská, Bratislavská, Cejl. Tyto ulice by se postupně měly vrátit do života v centru města, kam kdysi patřily. Brno město přátelské k rodině Moderní město musí být vstřícné ke svým obyvatelům a poskytovat kvalitní síť veřejných služeb. Pomoc rodičům v péči o jejich děti je jednou z takových základních veřejných služeb. Každá mladá rodina, bez ohledu na své ekonomické postavení, musí mít možnost využít služeb veřejné školky. Za tím účelem jsme začali ve velkém rozšiřovat kapacity městských mateřských škol. Za uplynulé čtyřleté volební období jsme zvýšili počet míst v mateřských školách z 9224 na 10486, tedy o 1262 míst! V rozpočtu roku 2010 byla vyčleněna částka 50 mil. Kč na novou školku na Kamechách a přístavbu MŠ v Medlánkách. V přípravě jsou další projekty, jako například přístavba MŠ na Mokré Hoře se zvýšením kapacity o 25 dětí atd. Budeme pokračovat ve zvyšování počtu míst v mateřských školách v návaznosti na vývoj porodnosti tak, aby se bezproblémové umístění dítěte v mateřské škole blízko místa bydliště stalo naprostou samozřejmostí. Zanedbanost mnoha školních budov nám není lhostejná. Pěkné školní prostředí, opravené fasády, kvalitní vybavení to jsou základní předpoklady dobré přípravy našich dětí do života. Zajistili jsme rekonstrukci šesti základních škol, u pěti základních škol byla opravena a zmodernizována školní hřiště. Připravili jsme

14 rekonstrukci dalších šestnácti budov základních škol a získali pro to dotace v objemu více než 150 mil. Kč. V nové lokalitě rozvoje bydlení Žebětín, Bystrc jsme zahájili výstavbu nové základní a mateřské školy. Je připravena přístavba tělocvičny u základní školy v Soběšicích. Usilujeme o zvyšovaní kapacity mateřských škol tak, aby až dojde k výhledovému snížení poptávky, je bylo možné účelně využít pro jiné volnočasové a kroužkové aktivity dětí a mládeže. Budeme proto při pokračování v rekonstrukcích a modernizacích MŠ a ZŠ klást důraz na budování sportovních hřišť při jednotlivých školách. Brno město kvalitní dopravy Problematiku parkování považujeme za jednu z našich priorit pro další volební období. Najít bez problému parkovací místo se musí do budoucna stát samozřejmostí! Vytvořili jsme podmínky pro výstavbu nového parkovacího domu v ul. Panenská pro centrum města. Připravujeme projekty parkovacích domů v ulici Kopečná, na Moravském náměstí, na rohu ulic Křenová a Vlhká, vedle haly Rondo, v ulici Veveří a Údolní, které bychom chtěli v příštím volebním období postupně realizovat. Je zpracován projekt garáží před Janáčkovým divadlem, který čeká na svého investora. Prověříme možnost vybudování parkovacího domu u Úrazové nemocnice a parkovacích domů na těch sídlištích, kde je situace s parkováním nejproblematičtější. Chceme vytvářet podmínky pro investory, kteří mají zájem výstavby kapacit parkování, a to nejen v centru města. Povedlo se např. zahájení výstavby garáží v MČ Kohoutovice soukromým investorem. Budeme prosazovat systém placeného parkování pro regulaci dopravy zvláště v centru města. Nezanedbatelnou problematikou je systém rezidentního parkování a realizace záchytných parkovišť s kombinací s městskou hromadnou dopravou (tzv. systémem park and ride). Brno musí zůstat bez větších obtíží průjezdné i v exponovaných místech a časech. Chceme koordinovat rekonstrukční a výkopové práce tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu narušení plynulosti dopravy nebo jinému omezování obyvatel města. Ve spolupráci s JMK budeme usilovat o zajištění financí pro vybudování severojižního podzemního kolejového diametru (tedy brněnské podzemní rychlodráhy) a zahájení přípravy jeho realizace. Brno by se mělo stát důležitou dopravní křižovatkou evropského významu. Pro výstavbu nového moderního železničního uzlu přivedeme do Brna víc než 16 miliard Kč dotací z Evropské unie, Jihomoravského kraje i České republiky. K novému železničnímu uzlu zachováme dopravní dostupnost MHD. Nově povedeme tramvaj ulicí Plotní. Zachováme bezplatnou jízdu doprovodu dítěte mladšího tří let v MHD a bezplatnou jízdu seniorů nad 70 let věku, které jsme v nynějším volebním období zavedli. Budeme pokračovat v obnově a rekonstrukcích vozového parku MHD. Při budovaní dalších etap velkého městského okruhu navážeme na již realizované práce.

15

16

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

10 x 10 pro lepší Brno

10 x 10 pro lepší Brno 10 x 10 pro lepší Brno Volební program KDU-ČSL pro volby do zastupitelstev obcí 2010 Co to jako je? Jídelní lístek? No, dá se to tak říct :-) Volby do zastupitelstev obcí 2010 www.kduprobrno.cz Zdravotnictví

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky

Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky Projektové záměry zařazené do Akčního plánu na roky 2016-2017 Číslo záměru Název záměru Související opatření Harmonogram Předpokl. náklady města 2016 (mil. Kč) Financování Priorita 1 Zkvalitnění urbanistického

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období (Schváleno RM Zdice dne )

Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období (Schváleno RM Zdice dne ) Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební období 2014-2018 (Schváleno RM Zdice dne 26.2. 2015) Vážení občané Zdic, Knížkovic a Černína, programové prohlášení Rady města Zdice pro období 2014-2018

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obec přátelská rodině 2013

Obec přátelská rodině 2013 Obec přátelská rodině 2013 Středočeská obec, těsné sousedství s hlavním městem Místní části Lhota, Zálepy, Jarov Přirozené spádové centrum pro obce mikroregionu Dolnobřežansko Suburbanizace, dynamický

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Urbanismus a bydlení SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 23.7.2007 14:00:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal, Petra Vondráčková,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice Magistrát města Teplice 3. 11. 2016 Vize Plán udržitelné městské mobility určí předpoklady pro budování trvale

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne 20. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF na období let 2010 2012 Dokument upravující poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu Schválena ZM Varnsdorf dne: 25. března

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka

Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka Akční plán realizace strategického plánu rozvoje města Šumperka 2011-13 Popis Možná dotacezdroj 2011 2012 2013 I1- Dobudování kvalitního dopravního systému města Cyklistické stezky Vybudování cyklostezky

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu tis.kč ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ ZMP I. Volné zdroje rozpočtu 28 568 tis.kč I.a) Zvýšení příjmů Odbor financování a rozpočtu MMP - zvýšení provozních příjmů - příjmy z podílu na zisku a dividend

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více