Volební program Fandíme brnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Fandíme brnu"

Transkript

1 Volební program Fandíme brnu Primátor Roman Onderka BRNO

2 Volební program PRO BRNO Jaké Brno chceme? Program pro Brno je pokračováním našeho úsilí posledních čtyř let, kdy budujeme naše město jako přirozenou a respektovanou moravskou metropoli. Brno je náš domov, domov našich rodin a našich přátel nás všech Brňanů. Naše město bylo vždy svébytným kulturně-vzdělávacím a politicko-ekonomickým místem, kde mohli žít lidé, kteří vytvářeli trvalé kulturní a ekonomické hodnoty a kteří zásadně ovlivňovali nejen moravské a české prostředí. Naším programem je pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj sebevědomé komunity, která je hrdá na zvláštnosti našeho domova Brna, ale zároveň otevřená okolnímu světu. Chceme v našem městě koncentrovat lidský a intelektuální potenciál. Budování čehokoli pozitivního se neobejde bez zodpovědné každodenní práce, ale hlavně dobrých nápadů. Náš program není dopsaná kniha. Jsme připraveni vám soustavně naslouchat a diskutovat s vámi o tom, co by bylo dobré v Brně udělat, aby se město stalo lepším místem pro život nás všech. Politické programy se po volbách mnohdy mění v prázdná slova bez obsahu. Za poslední čtyři roky jsme dokázali, že máme městu co nabídnout, máme mezi sebou lidi, kteří umějí pracovat pro prospěch ostatních, a že jsme schopni své předvolební sliby realizovat. Chceme i příští čtyři roky dávat našim slovům obsah spolu s vámi. Brno si zaslouží společné úsilí nás všech. Brno dynamické město v dobré hospodářské kondici Město, které má poskytovat kvalitní veřejné služby a rozvíjet se jako dobré místo pro život, musí dobře hospodařit. Navzdory hospodářské krizi jsme snížili zadluženost našeho města o 16 %! Brno má dnes velmi vysoké hodnocení úvěrové spolehlivosti, tzv. rating. Ekonomickou stabilitu a finanční sílu Brna pod naším vedením potvrdila agentura Standard & Poor s potvrzením A- dlouhodobým a A-2 krátkodobým kreditním ratingem. I v dalším období chceme odpovědně hospodařit s financemi města a uvážlivě investovat jen do projektů, které přinesou občanům Brna dlouhodobý užitek. Jednou z našich priorit v rozpočtové oblasti bylo získat co největší objem finančních prostředků z evropských fondů a dotací. Dobrá připravenost projektů, odborné finanční analýzy a kvalitní zpracování potřebných podkladů přineslo do rozpočtu města Brna více než dvě miliardy korun z EU. Město Brno je jedním z nejlépe hodnocených měst v oblasti čerpání dotací z evropských fondů. Evropské peníze nám mimo jiné pomáhají v obnově a renovaci historického centra města. Pro rekonstrukci Moravského náměstí ve výši 159 mil. jsme získali dotaci 73,3 mil. V únoru 2011 dokončíme rekonstrukci ulice Joštova, na kterou jsme získali

3

4

5 120 mil. Mezi další úspěchy patří získání 42 mil. pro rekonstrukci Špilberku nebo projektu pro zpřístupnění kostnice pod kostelem sv. Jakuba ve výši 12 mil. Pro další etapu výstavby cyklostezek jsme z evropských fondů pro Brno získali přes 20 mil. a 50 mil. jsme získali na nákup 25 nízkopodlažních ekologických autobusů. Na modernizaci tramvajového parku MHD se nám podařilo z prostředků evropských fondů získat více než 500 milionů korun. Evropské peníze jsme dokázali získat i na revitalizaci zanedbané lokality Cejl, Bratislavská, Francouzská. Bez absolutní podpory, pomoci a vstřícnosti města by se nikdy nepodařilo připravit ani velké projekty celonárodního významu na území Brna, jako jsou ICRC či CEITEC. Město výrazným způsobem podporovalo vybrané aktivity brněnských univerzit, zejména se spolupodílelo na financování výstavby Univerzitního kampusu v Bohunicích. Výstavbou nové moderní čtvrti jižního centra, jako přirozeného místa příštího rozvoje, můžeme pro naše město získat 16 miliard korun z evropských fondů a ze státního rozpočtu a rovněž přivést velké projekty soukromých investorů. Ve spolupráci s odbornou architektonickou obcí, občanskými iniciativami a soukromými investory chceme přebudovat a oživit zchátralé bývalé vojenské a průmyslové areály (např. Kasárna Slatina, areál Zbrojovky). Rozumný přirozený rozvoj vytvoří nové pracovní příležitosti a zrychlí se ekonomický rozvoj našeho města. Chceme, aby výsledky našeho dobrého hospodaření s brněnským rozpočtem, fondy EU a dobrou správou svěřeného majetku pocítili všichni Brňané. Tlakem na efektivnost hospodaření brněnské teplárny, modernizací rozvodové soustavy a snížením ztrát v síti chceme udržovat co nejnižší ceny tepla. Připravili jsme podmínky pro získání až 85% podílu dotací (1,2 miliardy) na úhradu rozsáhlých rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, kterou chceme v následujícím volebním období provést. V investiční oblasti se nám podařilo přes hospodářskou krizi udržet vysoký rozsah investiční činnosti v objemu více než tří miliard korun ročně. Brno město kvalitního zdravotnictví a sociální péče Možnosti místní samosprávy v oblasti zajištění kvalitní zdravotní péče pro své občany jsou velmi omezené. I přesto jsme v uplynulých čtyřech letech aktivně činili kroky pro zachování dostupnosti zdravotní péče na území statutárního města Brna. Podařilo se nám zachránit Úrazovou nemocnici formou bezúplatného převodu na město a zahájili jsme proces její postupné rekonstrukce. Získání finančních prostředků na zkvalitnění zázemí Úrazovky bude jednou z priorit příštích čtyř let stejně jako rekonstrukce objektů na Ponávce na Kolišti pro potřeby ÚN. Již v tuto chvíli pracujeme na digitalizaci RTG přístrojů, zavedení nového Nemocničního informačního systému a zateplení velké části budov. Opětovné získání statutu traumacentra je naším dalším cílem. V příštích čtyřech letech budeme usilovat o sloučení řídících struktur a servisních činností městských zdravotnických zařízení s cílem uspořit náklady na jejich provoz. Uspořené provozní prostředky budou reinvestovány do zdravotnických zařízení. Máme za sebou otevření tří domů s pečovatelskou službou v Králově Poli, Bystrci a ve středu města,

6 s navýšením kapacity o 93 bytů pro seniory. Před dokončením je další dům se 17 jednotkami v Komíně. V příštích čtyřech letech chceme pokračovat ve zvyšování počtu míst v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou (již připravujeme objekty v Řečkovicích a Kohoutovicích se 48 byty) a zkulturnit prostředí v dosavadních, zároveň ale také vytvářet podporu co nejdelšímu životu seniora v prostředí jeho domova. Město má být přátelské k hendikepovaným lidem. Chceme odstraňovat nejen stavební, ale i komunikační bariéry. Je třeba pomáhat sociálně vyloučeným občanům k opětovnému začlenění do společnosti a pečovat o občany, kteří se nezaviněně ocitli v kritické životní situaci. Je důležité posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb. Vybudujeme dětské centrum rodinného typu Chovánek. Vytvoříme městské středisko krizové a sociální pomoci. Brno město kultury a vzdělanosti Naše hrdost na to, že jsme Brňané, pramení mimo jiné ze svébytnosti kulturního života našeho města. Žádné jiné město se nemůže pochlubit takovou tradicí pulzující kulturní scény od klasických formátů, až po nové alternativní formy umění. Proto chceme usilovně podporovat co nejrozmanitější kulturní akce v našem městě jako festival Brno město uprostřed Evropy zahrnující např. ignis brunensis, festivaly Divadelní svět Brno, Janáček Brno nebo Bienále Brno apod. Vedle podpory dramatického či výtvarného umění usilovně pracujeme i na navrácení slávy a lesku našim jedinečným kulturním a historickým památkám. S vědomím historické cennosti a turistické atraktivnosti brněnského podzemí jsme za přispění šedesátimilionové dotace z fondů EU realizovali projekt zpřístupnění podzemních prostor Zelného trhu a dominikánského náměstí. Získali jsme prostředky z fondů EU pro zahájení projektu regenerace národní kulturní památky Špilberk, která umožní zpřístupnění jižního křídla hradu pro další stálé expozice i putovní výstavy. Bude vybudován dětský koutek a turistické informační centrum. Započali jsme projekt zpřístupnění rozsáhlé historické kostnice pod brněnským kostelem sv. Jakuba. Po dokončení zpřístupnění brněnského podzemí získá naše město unikátní historickou památku světového významu. Byla zahájena kompletní rekonstrukce vily Tugendhat, na niž přispěje významnou dotací EU. Podařilo se nám zorganizovat důstojné vánoční trhy, které hodláme zachovat i do budoucna. Kultura jde ruku v ruce se vzdělaností. Jednoho není bez druhého. Brno je již po staletí centrem vědy a vysokého školství. Budeme i nadále podporovat připravované projekty, které přivedou do města špičkovou světovou vědu a výzkum. Projekty CEITEC a ICRC znamenají nejen mnohamiliardové přímé investice, ale zejména vytvoří z města významné centrum vědy a výzkumu světového významu. Naší snahou je, tam kde je to možné, propojit potřeby pro bádání s populárně-vědním rozměrem. Jedním z konkrétních plánů je proměna brněnské hvězdárny do podoby přírodovědného exploratoria. To se stane díky investici 87 mil. (z toho 65 mil. z EU fondů) největším v Evropě a ve spolupráci s akademickými institucemi zpřístupní svět vědy a poznání široké veřejnosti.

7

8

9 Brno město aktivní, sportující Aktivní sportovní život utváří významnou měrou charakter našeho města. V Brně působí celá řada sportovních organizací, které svými úspěchy zvyšují povědomí o našem městě daleko za hranicemi. My usilujeme ale především o to, aby každý Brňan měl možnost se věnovat svému oblíbenému sportu, aktivitě v Brně či v jeho bezprostředním okolí. Chceme, aby obyvatelé Brna měli možnost trávit svůj volný čas v blízkosti svého domova. Proto jsme po celé čtyři roky podporovali jak výkonnostní sport jako součást prezentace našeho města, tak i rekreační sport a volnočasové aktivity, které jsou nezbytnou složkou kvalitního života ve městě. Ve spolupráci s krajem jsme za využití všech současných odborných poznatků udělali první kroky k odstranění sinic, aby Brněnská přehrada byla čistá a stala se opět vyhledávanou částí města k rekreaci a sportu. V povodí Svratky jde o velmi náročnou obnovu značně poškozeného ekosystému Brněnské údolní nádrže. Chování přírody je nevyzpytatelné, nicméně letos je přehrada lidem plně k dispozici. Za poslední čtyři roky jsme pokračovali s výstavbou cyklostezek propojením nových úseků, zejména kolem řek Svratky a Svitavy. Nicméně tempo rozšiřování sítě cyklostezek stále zdaleka neodpovídá potřebám obyvatel města. Největší obtíží je vykupování potřebných pozemků od soukromých vlastníků, kdy jejich cenové požadavky mnohdy blokují další výstavbu. Uvědomujeme si potřebnost vytváření možností pro cyklodopravu po městě. Změnili jsme proto přístup k cyklistické dopravě ve městě jako takové a zahájili vyznačování pruhů pro cyklisty na silnicích. Smysluplné rozšiřování cyklotras jak pro rekreační vyžití, tak i pro cyklodopravu, bude jednou z našich priorit v příštích letech. Budeme usilovat o výstavbu multifunkční arény pro potřeby nejen ledního hokeje, ale i pro pořádání dalších sportovních a kulturních akcí. Poslední čtyři roky znamenaly výrazné zlepšení podmínek pro plavání v Brně. Postavili jsme zcela nový plavecký bazén s akvaparkem v Kohoutovicích. Pro město jsme z konkurzu zachránili bazén za Lužánkami jediný 50 m krytý bazén v našem městě. Nyní, kdy je v majetku města, jej chceme zrekonstruovat do důstojné podoby jako součást nového brněnského akvaparku. Město také finančně podpořilo stavbu nového bazénu v Řečkovicích. Učiníme vše pro zajištění finančních prostředků na rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami. Město bude i nadále účinně podporovat nejen hokejovou Kometu, ale i další sportovní kluby v našem městě Brně, které se svým zaměřením podílejí na sportovních a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Výrazně se zaměříme zejména na podporu dětského a mládežnického sportu. Budeme vytvářet více prostoru pro rekreační sport a sportování nejširší veřejnosti například prostor pro rekreační sporty v oblasti ulice Hněvkovského (lezecká stěna, skatepark atd.).

10 Brno bezpečný domov Chceme, aby nám Brno bylo bezpečným domovem. Uplynulé čtyři roky jsme činili vše, aby se veřejná prostranství v našem městě stala bezpečnější a příjemnější. Nastavili jsme metr důsledného stíhání všech forem vandalismu i jiné drobné kriminality. Magistrát pod naším vedením přijal vyhlášku zakazující žebrání na veřejném prostranství. Pro zlepšení bezpečnosti a pořádku v ulicích jsme vyhláškou omezili i konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích (např. v okruhu škol, dětských hřišť a pískovišť, v okolí zdravotnických zařízení nebo zastávkách městské hromadné dopravy). Nesmlouvavě jsme přikročili k potírání gamblerství a problematice heren a kasin. Přijali jsme vyhlášku omezující provoz hracích automatů mezi 7. a 14. hodinou. Neváhali jsme ani podat žalobu proti ČR ohledně výkladu loterijního zákona. I v příštích čtyřech letech budeme omezovat činnost heren a činit všechny kroky k regulaci hracích automatů v historickém centru města, okolí škol a jiných citlivých lokalitách. Reorganizací městské policie jsme do ulic našeho města přivedli více strážníků, kteří například hlídkují u přechodů v blízkosti škol. Snížili jsme počet administrativních pracovníků v městské policii a posílili jednotlivé okrsky. Prosadili jsme užší spolupráci strážníků s policisty s cílem vyšší objasněnosti a rychlého řešení přestupků. Chceme v tomto trendu pokračovat stejně jako v rozšiřování kamerového systému ve městě, který úspěšně chrání městský mobiliář, stejně jako majetek a zdraví občanů. Brno čistý a zelený domov V dobrém domově musí být čisto a klid. Brno je velké město se všemi problémy, které k tomu patří, ale je to také náš domov. Snažíme se tedy proto, aby v něm bylo co nejvíce zeleně, jen přiměřeně hluku a co nejméně prachu. Usilujeme o to, aby se nám v Brně dobře dýchalo. Dokončíme rekonstrukci spalovny, na kterou se nám podařilo čerpat 50 mil. eur z fondů EU. Výsledkem modernizace spalovny bude výrazně nižší zátěž pro rozpočet města Brna při likvidaci komunálního odpadu. Také díky kogenerativní výrobě elektřiny bude celý cyklus výrazně ekologický. Zároveň díky dotřiďovací lince bude možné začít třídit další složky komunálního odpadu. Proto budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro třídění odpadu a optimalizovat systém sběrných dvorů. Připravili jsme projekt montáže prachových filtrů pro autobusy městské hromadné dopravy a vozidla pro svoz odpadů. Chceme tak dosáhnout snížení znečištění ovzduší v našem městě, kde je pravidelné překračování hygienických limitů jedním z nejvážnějších ekologických problémů. Brno se stane prvním městem v České republice, které takový projekt spustí. Budeme pokračovat ve zkulturňování veřejných prostranství, zejména v celkové rekonstrukci historického centra města (po Moravském náměstí bude následovat ulice Běhounská, Dominikánské náměstí a Zelný trh). Provedeme kompletní revitalizaci městských parků a rekonstrukci Wilsonova lesa. Na vyčištění přehrady navážeme budováním rekreační klidové zóny podél řeky Svratky. Učinili jsme maximum pro ukončení soudního sporu o zanedbanou budovu naproti hlavnímu nádraží. Naším cílem je důstojnější podoba Nádražní ulice včetně podchodu pod nádražím. Nezbytností je pokračovaní v postupném budování systému protipovodňové ochrany města Brna.

11

12

13 Brno město dobrého bydlení Dobrý domov je synonymem dostupného bydlení v příjemném prostředí. Pro kvalitní bydlení v Brně se staráme i o okolí našeho města. Každý Brňan má v dosahu MHD příměstské lesy a parky v péči města Brna. Prodej bytů a bytových domů nájemníkům úspěšně vstupuje do své závěrečné fáze. Tisíce nájemníků se staly vlastníky bytů a správa domů je v jejich rukou. Finanční prostředky získané z privatizace bytových domů jsou důležitým zdrojem pro rekonstrukci městského bytového fondu a výstavbu domů pro bydlení seniorů. Výnosy z optimálně nastavené privatizace umožní také rozjezd systému startovacích bytů určených pro mladé rodiny. Vzhledem k současné ekonomické recesi je na trhu s nemovitostmi k dispozici velké množství rozpracovaných, ale pozastavených bytových projektů. Této výhodné situace hodláme využít nákupem cca 200 startovacích bytů ve veřejné obchodní soutěži z peněz za privatizaci bytových domů. Nakoupené byty by mohly být k dispozici postupně do dvou let. Podle schválené metodiky by byty byly přidělovány mladým manželům nejvýše na 5 let na základě losování. Další startovací byty by byly městem stavěny tak, aby v systému startovacích bytů v budoucnu rotovalo alespoň 500 bytových jednotek. Ve zkušebním režimu je systém záchytných sociálních bytů pro lidi v sociálním ohrožení. Propracovanost systému musí být nastavena tak, aby nebyl zneužíván a předcházel vzniku neplatičství. Velkou zátěží pro nájemníky je deregulace nájemného. Kromě citlivého přístupu ke zvyšování nájemného vidíme pomoc například v zavedení možnosti limitovaného nájemného pro osamělé seniory nájemníky v městských bytech. S využitím finančních prostředků z fondů EU změníme tvář problémové lokality vymezené ulicemi Francouzská, Bratislavská, Cejl. Tyto ulice by se postupně měly vrátit do života v centru města, kam kdysi patřily. Brno město přátelské k rodině Moderní město musí být vstřícné ke svým obyvatelům a poskytovat kvalitní síť veřejných služeb. Pomoc rodičům v péči o jejich děti je jednou z takových základních veřejných služeb. Každá mladá rodina, bez ohledu na své ekonomické postavení, musí mít možnost využít služeb veřejné školky. Za tím účelem jsme začali ve velkém rozšiřovat kapacity městských mateřských škol. Za uplynulé čtyřleté volební období jsme zvýšili počet míst v mateřských školách z 9224 na 10486, tedy o 1262 míst! V rozpočtu roku 2010 byla vyčleněna částka 50 mil. Kč na novou školku na Kamechách a přístavbu MŠ v Medlánkách. V přípravě jsou další projekty, jako například přístavba MŠ na Mokré Hoře se zvýšením kapacity o 25 dětí atd. Budeme pokračovat ve zvyšování počtu míst v mateřských školách v návaznosti na vývoj porodnosti tak, aby se bezproblémové umístění dítěte v mateřské škole blízko místa bydliště stalo naprostou samozřejmostí. Zanedbanost mnoha školních budov nám není lhostejná. Pěkné školní prostředí, opravené fasády, kvalitní vybavení to jsou základní předpoklady dobré přípravy našich dětí do života. Zajistili jsme rekonstrukci šesti základních škol, u pěti základních škol byla opravena a zmodernizována školní hřiště. Připravili jsme

14 rekonstrukci dalších šestnácti budov základních škol a získali pro to dotace v objemu více než 150 mil. Kč. V nové lokalitě rozvoje bydlení Žebětín, Bystrc jsme zahájili výstavbu nové základní a mateřské školy. Je připravena přístavba tělocvičny u základní školy v Soběšicích. Usilujeme o zvyšovaní kapacity mateřských škol tak, aby až dojde k výhledovému snížení poptávky, je bylo možné účelně využít pro jiné volnočasové a kroužkové aktivity dětí a mládeže. Budeme proto při pokračování v rekonstrukcích a modernizacích MŠ a ZŠ klást důraz na budování sportovních hřišť při jednotlivých školách. Brno město kvalitní dopravy Problematiku parkování považujeme za jednu z našich priorit pro další volební období. Najít bez problému parkovací místo se musí do budoucna stát samozřejmostí! Vytvořili jsme podmínky pro výstavbu nového parkovacího domu v ul. Panenská pro centrum města. Připravujeme projekty parkovacích domů v ulici Kopečná, na Moravském náměstí, na rohu ulic Křenová a Vlhká, vedle haly Rondo, v ulici Veveří a Údolní, které bychom chtěli v příštím volebním období postupně realizovat. Je zpracován projekt garáží před Janáčkovým divadlem, který čeká na svého investora. Prověříme možnost vybudování parkovacího domu u Úrazové nemocnice a parkovacích domů na těch sídlištích, kde je situace s parkováním nejproblematičtější. Chceme vytvářet podmínky pro investory, kteří mají zájem výstavby kapacit parkování, a to nejen v centru města. Povedlo se např. zahájení výstavby garáží v MČ Kohoutovice soukromým investorem. Budeme prosazovat systém placeného parkování pro regulaci dopravy zvláště v centru města. Nezanedbatelnou problematikou je systém rezidentního parkování a realizace záchytných parkovišť s kombinací s městskou hromadnou dopravou (tzv. systémem park and ride). Brno musí zůstat bez větších obtíží průjezdné i v exponovaných místech a časech. Chceme koordinovat rekonstrukční a výkopové práce tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu narušení plynulosti dopravy nebo jinému omezování obyvatel města. Ve spolupráci s JMK budeme usilovat o zajištění financí pro vybudování severojižního podzemního kolejového diametru (tedy brněnské podzemní rychlodráhy) a zahájení přípravy jeho realizace. Brno by se mělo stát důležitou dopravní křižovatkou evropského významu. Pro výstavbu nového moderního železničního uzlu přivedeme do Brna víc než 16 miliard Kč dotací z Evropské unie, Jihomoravského kraje i České republiky. K novému železničnímu uzlu zachováme dopravní dostupnost MHD. Nově povedeme tramvaj ulicí Plotní. Zachováme bezplatnou jízdu doprovodu dítěte mladšího tří let v MHD a bezplatnou jízdu seniorů nad 70 let věku, které jsme v nynějším volebním období zavedli. Budeme pokračovat v obnově a rekonstrukcích vozového parku MHD. Při budovaní dalších etap velkého městského okruhu navážeme na již realizované práce.

15

16

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

10 x 10 pro lepší Brno

10 x 10 pro lepší Brno 10 x 10 pro lepší Brno Volební program KDU-ČSL pro volby do zastupitelstev obcí 2010 Co to jako je? Jídelní lístek? No, dá se to tak říct :-) Volby do zastupitelstev obcí 2010 www.kduprobrno.cz Zdravotnictví

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY

HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY HRADEC KRÁLOVÉ ROZVOJOVÉ PRIORITY Územní plán města Hradec Králové základní dokument pro územní rozvoj zpracován v roce 2000 stanovuje možnosti využití území plochy stávající, přestavbové, návrhové, výhledové

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti

Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti a. Věcně shodné připomínky

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_36 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více