Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz. Česky"

Transkript

1 2 Vysokofrekvenční přenos dat 27MHz digitální přenos dat! 7MHz Česky

2 OSH Montážní příslušenství 01. Montáž držáku () 02. Montáž držáku () 03. Montáž snímače rychlosti () 04. Montáž snimače rychlosti a megnetu 05. Montáž měřiče kadence () 06. Montáž snímače kadence a magnetu kadence 07. Měření obvodu kola 08. Funkce tlačítek 09. Nastavení dat 10~13. L (icon) displej 14. Přehled základních funkcí 15~16. Základní zobrazení displeje 17. Párování snímačů 18. Funkce(RYHLOST) 19~20. Funkce (KENE) 21~22. Funkce(TEPLOT) 22. Funkce(o2) 22~23. Ostatní funkce 23~24. Připomínka údržby Něco o kadenci O kadenčním limitu 25. Nastavení kontrastu displeje Indikátor displeje 26. Výměna baterie 27. Specifikace 28. postupovat v případě problémů 29. Jak Opatření 30. Obecná specifikace 32. ČESKY ČESKY

3 Montážní příslušenství Příslušenství computeru s držákem Příslušenství senzoru kadence Příslušenství senzoru rychlosti PE M L GN Z 01 ET

4 Montáž držáku () ržák se upevní na představec páskou (-1.) nebo O-kroužkem (-2.) Stahovací páska 8 by měla být těsně zaříznutá, aby nedošlo k případnému poranění O-kroužek 9 použijte podle obrázku (2.) Z

5 Montáž držáku (). ržák upevněte na řídítka pomocí pásky (-1.) nebo O-kroužku (-2.) Stahovací páska 8 by měla být těsně zaříznutá, aby nedošlo k případnému poranění O-kroužek 9 použijte podle obrázku (2.) Z 03

6 Montáž snímače rychlosti () S lternativní způsob montáže pomocí stahovací pásky -1 nebo O-kroužku -2. Z

7 Montáž snímače rychlosti a magnetu 1. Maximální vzdálenost snímače od hlavní jednotky je 75 cm. 2. Střed magnetu by měl procházet senzitivním bodem snímače S 3. Vymezte polohu snímače a magnetu tak, aby mezera mezi nimi byla 5 mm. 4. LE dioda bliká každých 10 sekund během přenosu. S Střed magnetu nastavený na senzitivní bod. S Pro Pro kulaté dráty Ploché dráty cm L< 7 3 S Mezera < 5mm S S Z

8 Montáž měřiče kadence () lternativní způsob montáže pomocí stahovací pásky -1 nebo O-kroužku S PE M L GN Z 06 ET

9 Montáž snímače kadence a magnetu kadence 1. Maximální přenosová vzdálenst mezi snímačem kadence a hlavní jednotkou (computerem) je 100 cm (max.). 2. Připevněte magnet kadence na vnitřní stranu levé kliky. Zkontrolujte vzájemnou polohu magnetu a snímače a teprve potom dotáhněte upevňovací pásky. 3. Vzájemnou polohu magnetu kadence a snímače kadence nastavíte takto: a). Označený střed magnetu kadence nastavte vůči senzitivnímu bodu na snímači kadence. S b). Mezera mezi magnetem kadence a snímačem kadence by měla být právě 5 mm. S 8 PE M L GN ET s 11 s L< 1 10 ra < 5 Meze mm Z cm

10 Měření obvodu kola Obvodová tabulka plášťů Velikost pláště Přesné měření obvodu Nastavte kolo tak, aby ventilek byl v nejnižší poloze vzhledem k podložce. Udělejte na zemi značku. Otočte kolem tak, aby ventilek opsal celou dráhu obvodu kola a byl opět v nejnižší poloze. Udělejte na zemi značku a změřte vzdálenost od značky 1. ke značce 2. Tuto hodnotu vložte jako obvodové číslo. Tabulka obvodů : Zjistěte obvod kola z následující tabulky. 18 Inch 20x Inch 22 Inch T 24x Inch 24x 13/8 T 26x1.40 T 26x1.50 T 26x Inch (650) T27,5 x2.0(650) 700 TUULR 700x20 700x23 700x25 700x28 27 Inch(700x32c) 700x35 700x Inch 28 Inch (700) 28.6 Inch Obvodové Číslo 1436 mm Hodnoty jsou závislé na tlaku vzduchu v plášti. Z 08

11 FUNKE TLČÍTEK Vymazat vše: +++ podržet 3's (automaticky se opět zapne) Rychlé párování : ++ (ve startovacím módu) Vymazání vnitřní paměti : ++ podržet 1's (ve startovacím módu) (1). Nastavení dat: Tlačítko : Stiskem zvolte hodnotu číslic přidržením 1s se urychlí rolování Tlačítko : Stiskem zvolte sloupec číslic Tlačítko : Stiskem se posuňte v hodnotě dat Tlačítko : Stiskem zahájíte/ukončíte nastavení dat (3). yklický mód: Tlačítko : Stiskem zapne/vypne smyčka Tlačítko : Stiskem se posunete na další hodnotu Tlačítko : Stiskem se zobrazí přehled smyčky (4). Zobrazení dat v cyklu: Tlačítka : Stiskem změnte číslo smyčky Tlačítko : Stiskem změnte data smyčky Tlačítko : Stiskem se vraťte z módu smyčky + Tlačítko : Přidržením tlačítek na 3 sekundy se vymažou data smyčky (5). Rychlé nulování hodnot : + Tlačítko : Přidržením tlačítek na 3 sekundy se nastaví tovární hodnoty (2). Základní mód: Tlačítko : Stiskem se mění funkce skupiny. Podržením 1 s se mění obrazovka Tlačítko : Stiskem se mění funkce ve skupině Tlačítko : stiskem zapnete funkci měření okruhu (jen pro Ui30 ) : podržte 3s pro aktivaci radiového přenosu (nasazeno v držáku) Tlačítko : Stiskem se zvolte požadovaná data + Tlačítka : Podržte obě 3's pro vymazání dat Z 09

12 Nastavení dat VYMZT 0. Nastavení jednotek VŠE (startovaní) 1. Nastavení hodin 3. Nastavení kadence 2. Nastavení data + držet 1s HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU Z 10 HLVNÍ MENU

13 Nastavení dat 4. ike1/ike2 Nastavení 6. Servisní interval 5. Obvod kola 7. Nastavení OO HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU Z 11 HLVNÍ MENU

14 Nastavení dat 9. Nastavení kadence 8. TRT Nastavení 10. Nastavení úspory O2 HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU Z 12 HLVNÍ MENU

15 Nastavení dat 11. Párování senzorů 12. Kontrast displeje HLVNÍ MENU HLVNÍ MENU Z 13

16 L (icon) displej Ukazatel rychlosti Okamžitá rychlost Rychlost ike 1 Kadence Tlačítko Tlačítko Tlačítko ( jen pro Ui30 ) ike 2 KM/H % Indikátor baterie Funkční displej // Tlačítko Z 14

17 Přehled základních funkcí GROUP GROUP GROUP GROUP GROUP GROUP Tlačítko mění skupinu funkcí Tlačítko mění mód funkcí Tlačítko mění skupinu funkcí EN 15 Z

18 Přehled základních funkcí Tlačítko mění funkční skupinu Tlačítko mění mód funkci GROUP ( jen pro Ui30 ) Tlačítko mění funkční skupinu Lap Review MOE Poslední zobrazený displej MOE 01~30 Tlačítko funkční skupiny 01~07 Z 16

19 Základní zobrazení displeje Zobrazení na displeji je různé v závislosti na poloze computeru jak je zobrazeno na diagramu: Před montáží do držáku Vypnuto Upevněn v držáku ěhem Jízdy 24H ržák Zobrazení Rychlosti a Kadence 1s 1s 2. Měření se automaticky začne po upevnění computeru do držáku, nebo pokud computer přijme signál z čidla. omputer se také aktivuje stisknutím tlačítka nebo 3. omputer po aktivaci automaticky vyhledá signál z čidla Symboly S/R (S: rychlost, R: kadence) budou blikat dokud se signál nespáruje. * pokud jeden se symbolu S/R zmizí, podržte tlačítko po dobu 3 sekund. omputer automaticky spustí vyhledávání čidel 4. Po vložení přístroje do držáku se na displeji zobrazí základní ikony. Po stisknutí tlačítka nebo se displej vrátí do funkčních ikon. 5. omuter bude fungovat jen s originálními čidly která jsou kodována. Jinak může docházet k chybám v přenosu dat. Poznámka: *Všechny součástí balení byly továrně zpárovány před balením Nové párování je možné v případě že: nedochází k přenosu signálu, 2. pokud jste dokoupili/nahradili nové součásti. 12H ržák 1. Pokud hlavní jednotka nemá žádný signál po dobu 15 minut, automaticky se přepne do spořícího programu (Sleep mode). Na displeji se zobrazí jen aktuální čas. *Párování je uchováno v paměti i po vyjmutí baterie Z 17

20 Párování senzorů Po montáži všech částí a snímačů je nutné otestovat digitální přenos a párování čidel a hlavní jednotky. 1. Stiskněte a podržte tlačítko na 1 sec. ostanete se do smyčky nastavení. Tlačítky / zvolte nastavení párování Set Pairing. Tlačítkem zvolte párování čidla rychlosti nebo kadence. Stiskem tlačítka spustíte párování. Pokud se zobrazí kód přenosu je vše ok. Pokud se do 30ti sec. nedojde k párování (ERROR) zkontrolujte baterii, montáž a zkuste znovu. 2. Párování se provadí jednotlivě pro ike1 a ike2. Poté se již automaticky rozpozná čidlo pro ike1 a ike2 Přijmutí signálů z čidel: Stiskem tlačítka najdete párování Rychlost Kadence Rychlost signál přijat RPM signál přijat Z 18

21 Funkce FUNKE RYHLOSTI Ujetá vzdálenost Rychlost 1. Okamžitá rychlost je zobrazena uprostřed displeje. 2. ata jsou aktualizována po sekundě. 1. Zobrazuje ujetou vzdálenost během výletu 2. Tato hodnota se resetuje při výměně baterie nebo při resetu computeru. Průměrná rychlost 1. Zobrazuje průměrnou rychlost během jízdy. 2. Hodnoty průměrné rychlosti se nulujou při výměně baterie a při každém resetu jednotky. 3. omupeter automaticky resetuje uvedená data po najetí více než 100hodin, nebo 1000km(mílí)Resetované funkce jsou: čas jízdy, denní ujetá vzdálenost, průměrná rychlost. Maximální rychlost elkově ujetá vzdálenost 1. Zobrazuje celkově najetou vzdálenost computeru. 2. Tato hodnota nelze vymazat pomocí resetu. elkově ujetá vzdálenost ( ikes 1+2 ) 1. Zobrazuje celkově ujetou vzdálenost sečtenou z obou průměrů kol. 2. Tato hodnota nelze vymazat pomocí resetu. 1. Zobrazuje maximální dosaženou rychlost. 2. Při výměne baterie je tato hodnota resetována. Z 19

22 FUNKE RYHLOSTI Údržba enní ujetý čas 1.Tato funkce připomíná provedení údržby po najetí zadaného počtu kilometrů, tuto hodnotu nastavuje uživatel. 2. Na displeji se zobrazí ( ) jako připomínka k provedení údržby. (např. Údržba: ike1:300km nebo mil, ike2: 990km nebo mil.) 1. Zobrazuje aktuálně dosažený čas jízdy během výletu. 2. Tato hodna se vymaže při výměne baterie, nebo když je computer resetovaný. 3. Tato hodnata se autmaticky načítá po přijetí signálu z čidla rychlosti. Ukazatel rychlosti elkově ujetý čas 1. Ukazatelé zobrazují porovnání aktuální rychlosti s okamžitou rychlostí. 2. Pokud je okamžitá rychlost rovna nebo vyšší než průměrná rychlost, na displeji svítí šipka nahoru ( ). 3. Pokud je okažitá rychlost nižší než průměrná rychlost,na displeji svítí šipka dolů ( ). 1. Zobrazuje celkově ujetý čas na computeru 2. Tato hodnota nelze vymazat resetem jednotky. elkově ujetý čas ( ikes 1+2 ) 1.Tato funkce sčítá celkově ujetý čas na obou nastavených průměrech kol (ike1+ike2) 2. Součet T_ RIINGTIME bike 1 a bike 2 rovná se _RIINGTIME. (celkový čas na bike 1 plus bike 2) 3. Tato hodnota nelze vymazat resetem jednotky. Z 20

23 FUNKE KENE Počet otáček 1. Kadence je počet otáček klik za minutu, aktualizuje se každou sekundu. 2. Okamžitá kadence je zobrazena ve středním políčku displeje. 3. pro ike 1, pokud neotočíte nohami po dobu 4 sekund okamžitá kadence se restetuje do nuly pro ike 2, pokud neotočíte nohami po dobu 2 sekund okamžitá kadence se restetuje do nuly 1. Funkce zobrazuje počet otáček klik během jízdy. 2. Hodnota funkce se vymaže pomocí ata Reset funkce Limit kadence Nastavte limit kadence, šipka a zvukové znamení při jízdě upozorní na překročení kadenčního limitu. Takto snadno zjistíte, že je třeba přeřadit na lehčí převod. Maximální kadence 1. Tato funkce zobrazuje maximální dosaženou kadenci během jízdy. 2. Při výměně baterie, nebo nulování jednotky je tato hodnota vynulována. Průměrná kadence 1. Tato funkce zobrazuje průměrnou kadenci během jízdy. Tato hodnota je aktualizována každou sekundu. 2. Při výměně baterie, nebo nulování jednotky je tato hodnota vynulována. elkový počet otáček 1. Funkce počítá celkový počet otáček během používání computeru. 2. Hodnotu lze smazat jen použitím funkce Vymazat vše 3. Počet otáček je roven destinásobku hodnoty zobrazené na displeji, tedy např. 38 na displeji je 380 otáček Z 21

24 FUNKE KENE FUNKE TEPLOMĚRU elkový počet otáček ( ikes 1+2 ) Okamžitá teplota 1. elkový počet otáček, je součet počtu otáček z průměru Teplota je přístrojem detekována automaticky. Můžete si zvolit ike 1 + ike 2 po dobu používání computeru zobrazení v jednotkách nebo F 2. Tuto hodnotu nelze smazat funkci Reset ata. Lze ji (např. 188 na displeji je otáček ve skutečnosti) Max/Min teplota / smazat jen operací Vymazat vše. 3. Skutečená hodnota je stonásobek zobrazené hodnoty 1. Tato funkce zobrazuje maximální a minimální teplotu 2. Tato hodnota se vymaže při resetu jednotky, nebo při výměně baterie O2 FUNKE Úspora O2 Tato funkce načítá úsporu O2 od posledního nulování po dobu, dokud je na kole ježděno. elková úspora O2 Tato funkce je načítáná po celou dobu užívání přístroje. Tuto hodnotu lze vynulovat jen pomocí operace Vymazat vše Z 22

25 OSTTNÍ FUNKE O2 FUNTIONS Formát hodin: 12H/24H leková úspora O2 ( ikes 1+2 ) 1. Tato funkce sčítá celkově ušetřené o2 na obou průměrech kol. 2. Součet T.O2 ike1 a T.O2 ike2 je roven T.O2 ike1+ike2. 3. Tato hodnota nelze smazat resetem. 1. Hodiny lze nastavit ve formátu 12H - 12 hodinový cyklus 2. Hodiny lze nastavit ve formátu 24H - 24 hodinový cyklus 3. V úsporném režimu se zobrazuje jen aktuální čas Kalendář 1. Nastavení kalendáře ve formátu rok/měsíc/den 2. Zobrazení kalendáře ve formátu ~ Volba jednotek Stiskněte Mode tlačítko pro výběr km/h nebo m/h. Poté tlačítko SET k uložení jednotek. Z 23

26 OSTTNÍ FUNKE Indikátor stavu baterie Obvod kola 1. Otočte kolem tak, aby ventilek byl v dolní úvrati a označte toto místo na podložce. Otočte kolem, dokud neude ventilek opět v dolní úvrati. 2. Změřte tuto vzdálenost v milimetrech. Vložte tuto hodnotu jako obvod kola. Případně tuto hodnotu vyčtete v tabulce obvodů pláštů. 1. Když se zobrazí ikona slabé baterie, je čas baterii vyměnit za novou. 2. Vyměňte baterii za novou, jinak může dojít ke ztrátě některých dat, která nebudou ani uložena. 3. Nastavte obvod kola dle návodu. Přístroj je připraven pro použití s dvěmi průměry kol. (možno zakoupit druhý set snímačů). Přístroj sám rozpozná průměr kola, jestliže byl řádně spárován. 4. Po zadání hodnoty obvodu kola se jednotka přepne do standardního režimu. uto etect ( ike1 / ike2 ) uto Start / Stop Nastavení jasu displeje Přístroj má 4 stupně jasu. Přístroj je nutno vyjmout z držáku a poté nastavit jas. Podržte tlačítko pro vstup do nastavení, podržte tlačítko pro vstup do nastavení jasu Pro úsporu baterie se přístroj sám vypne po 15ti minutách bez příjmu signálu. Na displeji je zobrazen jen aktuální čas. Přístroj se aktivuje po přijetí signálu, nebo po zmáčknutí libovolného tlačítka. Z 24

27 Servisní interval základní nastavení Něco o kadenci O kadenčním limitu Servisního intervalu Funcke načítá počet otáček klikami od posledního resetu. po najetí km, překročeno o 12.37km. reset připomínky do základního nastavení + 1. Počet otáček se načítá tak dlouho dokud kolo jede. 2. Skutečná hodnota je 100krát vyšší než je údaj na displeji. (např. 38, je 3800 otáček) 3. ata jsou uchováná i při výměně baterie. podrž 3's Servisní interval 1. Tato funkce připomíná pravidelnou údržbu jízdního kola po najetí určeného počtu kilometrů. 1. je součet hodnot celkových otáček z ike1 a ike2. 2. Skutečná hodnota je 100krát vyšší než je údaj na displeji. (např. 38, je 3800 otáček) 3. ata jsou uchována i při výměně baterie. Z 25 1.Ukazatel se zobrazí jen v případě, že kadence je vyšší, než nastavený limit. 2. Pro změnu limitu je nutno vyjmout comuter z držáku. Najít nastavení RPM limit (kadenční skupina) zmáčknout na 1s tlačítko pro vstup, nebo potvrzení nastavení.

28 Nastavení kontrastu displeje Indikátor baterie přístroj má 4 stupně nastavení kontrastu Ke změně může dojít jen když computer není v držáku etekce stavu baterie (baterie v computeru a baterie ve snímači): Na 1 sec podržte tlačítko a zvolte ONTRST SETTING Pokud přístroj zaznamená slabou baterii, vypne pípání a přestane ukládat data. Nastavení kontrastu L displeje 1~4 L 4 stupně kontrastu Z 26

29 Výměna baterie Výměna baterie v čidle rychlosti (kadence) Mince Prověřte stav baterie ve funkci TT TT icon. Vyměňte baterii, jestliže svítí symbol prázdné baterie Slabá baterie může zapříčinit ztrátu dat. 3V aterie R2032 Mince 3V aterie R2032 Výměna baterie v čidle rychlosti a kadence 1. Patentovaný snímaž je navržen tak, aby spotřeboval co nejméně energie použijete 3V baterii nejlépe typ R2032 Výměna baterie v computeru 1. Vyměňte bateri v horizontu dní, pokud svítí symbol prázdné baterie " " 2. Nahraďte novou baterii R2032 a opět uveďte do provozu. Z Nahraďte starou baterii za novou, pokud indikátor baterie hlásí pokles energie. Vybitá baterie může způsobit nesprávný přenos a zobrazení dat. 3. Novou baterii R2032 vsaďte do lůžka tak, aby znaménko (+) směřovalo nahoru, směrem k víčku.

30 Specifikace funkcí Funkce Okamžitá rychlost Průměrná rychlost Maximální rychlost Ujetá vzdálenost elková ujetá vzdálenost Specifikace Funkce KM/H M/H KM/H M/H KM/H M/H KM/MILE KM/MILE Sečetená vzdálenost (ike1+ike2) KM/MILE oba jízdy 00H00M00S-99H59M59S elková doba jízdy 00H00M-9999H59M Sečtená doba jízdy(ike1+ike2) H59M Údržba KM/MILE Porovnejte s průměrnou rychlostí Indikátor rychlosti Okamžitá kadence RPM Průměrná kadence RPM Maximální kadence RPM Počet otáček RPM Limit kadence RPM elkový počet otáček *100 RPM Sečtený počet otáček(ike1+ike2) *100 RPM Porovnat s limitem kadence Ukazatel limitu kadence Okamžitá teplota -10 ~ 60 14~140 Maximální teplota -10 ~ 60 14~140 Minimální teplota Úspora O2 elková úspora O2 Sečtená úspora O 2 (ike1+ike2) Přehled dat smyčky Stopky Rychlost(Průměrná/Maximální) Ujetá vzdálenost oba jízdy Kadence(Průměr/Maximum) Počet otáček O2 úspora Teplota(Maximum/Minimum) 12H/24H Hodiny Kalendář Jednotky Obvod kola Lcd Kontrast Indikátor baterie uto etekce (ike1+ike2) uto Start/Stop Z 28 Specifikace -10 ~ 60 14~ KG/L KG/L KG/L 0H00M00S-99H59M59S KM/H M/H KM/MILE 0H00M00S-99H59M59S RPM RPM KG/L -10 ~ 60 14~140 0H00M00S-23H59M59S/1H00M00S-12H59M59S Km, Mile mm L1~L4 <2.7V 1's on, 119's off

31 Jak postupovat v případě problémů Problém Řešení Zkontrolujte následující: 1. Vyměňte baterii. 2. Ujistěte se, že baterie je správně uložená. Znaménko plus musí směřovat ke krytu baterie. 1. Podržte tlačítko na 3 sekundy pro automatické Nezobrazuje se 1. Indikátor rychlosti zmizel? okamžitá párování senzorů. nebo proveďte manuální párování rychlost, nebo 2. Na displeji je zobrazen Setting mód? podle návodu strana 18. se zobrazují nepravdivé 3.Je slabý kontakt mezi držákem a computerem? 2.okončete nastavení dle návodu. údaje 4.Jsou mezery mezi magnety a senzory správně? 3. Vyčistěte kontakty držáku i přístroje. Prázdný displej Nezobrazuje se okamžitá kadence, nebo se zobrazují nepravdivé údaje 1. Není vybitá baterie? 2. Je baterie spávně nasazená? 5. Je správně nastaven obvod kola? 4. Nastavte vzájemnou polohu dle návodu. strana Nastavte správnou hodnotu dle návodu, strana Indikátor kandence zmizel? 1. Podržte tlačítko na 3 sekundy pro automatické párování senzorů. nebo proveďte manuální párování podle návodu strana Nastavte vzájemnou polohu dle návodu. strana Je správná poloha magnetu a snímače? 3. Je správná poloha snímače a hlavní jednotky? 4. Není baterie snímače vybitá? 3. Nastavte vzájemnou polohu dle návodu. strana Vyměňte baterii. Z 29

32 Nesprávné znaky L je Ponechali jste computer na přímém slunci černý bez pohybu a po delší dobu? Znovu nastavte jednotku podle návodu. isplaj je pomalý Vše se vrátí k normálu s vyšší teplotou rises. Je teplota nižší než 0 (32 F)? ejte computer do stínu a vyčkejte k návratu do normálního stavu. Nemá vliv na data. ezpečnostní opatření 1.Vždy buďte obezřetní při jízdě na pozemní komunikaci. 2.Nerozebírejte žádnou součást přístroje na náhradní díly. 3.Pravidelně kontrolujte vzdálenost magnetu od senzoru. 4. Nepoužívejte alkohol ani benzín k čištění computeru ani přísluše.nství 5. Nevystavujte computer přímému slunci pokud jej zrovna nepoužíváte při jízdě. Z 30

33 Obecná specifikace Teplotní rozhraní: Teplota uskladnění: Sensor & Transmitter: Vhodný rozměr vidlice: aterie: Rozměry&Váha: 0-50 (32 F F) (14 F F) ezkontaktní senzor s bezdrátovým přenosem 12 mm - 50 mm (0.5" - 2.0") R2032-3x omputer: 58.6 x 42.6 x 15.6mm / 29.0g Senzor rychlosti / Senzor kadence: 39.4 x 37.6 x 14.85mm / 15.0g Z 31

34

35 c y c l e c o m p u t e r

Vysokofrekvenční přenos dat 2 digitální přenos dat! 7MHz. Česky

Vysokofrekvenční přenos dat 2 digitální přenos dat! 7MHz. Česky Vysokofrekvenční přenos dat 2 digitální přenos dat! 7MHz Česky OSH Montážní příslušenství 01. Montáž držáku () 02. Montáž držáku () 03. Montáž snímače rychlosti () 04. Montáž snimače rychlosti a magnetu

Více

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6

Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 Obsah Obsah balení...3 Úvod...4 Použití počítače...6 1.Nastavení hlavní jednotky...6 1. Instalace hlavní jednotky 2. Základní režimy displeje 2. Funkce talčítek...8 1. V Data Setting Mode 2. V General

Více

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství

Součásti. Cyklocomputer, základna a příslušenství. Hrudní pás a příslušenství. Snímač rychlosti a příslušenství. Snímač šlapání a příslušenství Obsah Součásti Montáž základny (A) Montáž základny (B) Montáž snímače rychlosti (C) Montáž snímače rychlosti a magnetu Montáž snímače frekvence šlapání Montáž snímače frekvence šlapání a magnetu Obvod

Více

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS

ÚVOD ENGLISH / ITALIANO / DEUTSCH / ČESKY / ESPANÓL / NEDERLANDS ÚVOD Blahopřejeme k zakoupení cyklocomputeru s výškoměrem firmy ECHOWELL. Snadné ovládání tohoto přístroje Vám umožní užít si maximum z jízdy. Prosím, seznamte se s tímto computerem pomocí tohoto manuálu,

Více

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS

CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE STRADA DIGITAL WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD410DW Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici

Více

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU BC 13HRM Návod k použití Cyklistický komputer s měřičem pulsu VLASTNOSTI Aktuální hodnota pulsu (znak srdce), průměrná rychlost (AVS) 0-99,9km/h nebo m/h (míle/hodina), maximální rychlost (MXS) 0-99,9km/h

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky.

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

JS-217 cyklocomputer ID: 28274

JS-217 cyklocomputer ID: 28274 JS-217 cyklocomputer ID: 28274 1. Tachometr 2. Senzor 3. Magnet FUNKCE 8 funkcí: - rychlostní komparátor (A) - zobrazení metrických či imperiálních jednotek (B) - automatické skenování (C) - upravený obvod

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost

VÍTEJTE. Délka jízdy (TRP) Doba jízdy (TME) Zkratky a Údaje na displeji. Průměr (Average) Hodiny (Clock) Současný údaj (Current) Maximální rychlost VÍTEJTE Děkujeme, že jste si zakoupili Bontrager cyklokomputer Trip. Doufáme, že vám poskytne mnoho šťastných kilometrů. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta roky. Náhradní

Více

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 902 Bezdrátový cyklocomputer insportline CY-200W 1 OBSAH ÚVOD... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 CHARAKTERISTIKA DISPLEJE... 5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 6 OBVOD KOLA... 6 MONTÁŽ DRŽÁKU... 6 MONTÁŽ

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275

JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 JS-2221 cyklocomputer ID: 28275 I. Příslušenství FUNKCE II. Magnet VÝMĚNA BATERIE Jakmile obrazovka ztmavne, je potřeba vyměnit baterii za novou. 1. Odejměte kryt baterie. 2. Vyjměte starou baterii CR232.

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka

Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu. evolve sport. Uživatelská příručka Náramkové hodinky s měřičem srdečního tepu evolve sport Uživatelská příručka Náramkové hodinky evolve sport s měřičem srdečního tepu (pulzu) Děkujeme vám za zakoupení multifunkčních hodinek evolve sport.

Více

CYKLISTICKÝ COMPUTER

CYKLISTICKÝ COMPUTER NÁVOD K OBSLUZE CYKLISTICKÝ COMPUTER Obj. č.: 85 60 14 Obsah Strana ÚVOD... 2 VÝMĚNA BATERIÍ... 2 INSTALACE VYSÍLAČE... 3 MONTÁŽNÍ SPONA... 3 COMPUTER... 4 NASTAVENÍ VELIKOSTI KOL... 4 VOLBA MEZI MÍLEMI

Více

Návod k obsluze CM 4.4A

Návod k obsluze CM 4.4A Návod k obsluze CM 4.4A Blahopřejeme k Vašemu výběru! Stal jste se majitelem vysoce přesného bezdrátového elektronického tachometru Ciclomaster CM 4.4A. Tento přístroj je vyroben nejmodernějšími postupy

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Všechny bezpečnostní zprávy jsou označeny slovem VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ. Tato slova mají následující významy: VÝSTRAHA UPOZORNĚNÍ Důležitá

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka

www.somfy.com Easy Sun io Montážní příručka www.somfy.com Easy Sun io CZ Montážní příručka www.somfy.com ČESKY Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům a jiným relevantním ustanovením směrnice 1999/5/CE. Prohlášení

Více

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus

Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Bezdrátová meteorologická stanice Focus Plus Nastavení: 1. Nejprve do zařízení vložíme baterie. Všechny části LCD se na krátkou dobu rozsvítí. Následuje automatické nastavení vnitřních údajů na displeji

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863

Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Návod k použití Digitální kompas s měřením vnitřní a vnější teploty KL3863 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 Tento produkt slouží k zobrazování teploty v interiéru a exteriéru, jako je teplota bazénu, dětského brouzdaliště, zahrady, jezírka, atd. Dále ukládá maximální a minimální

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR

MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR MANUÁL PRO BEZKONTAKTNÍ INFRA TEPLOMĚR 1.Úvod 2.Upozornění 3.Funkce 4.Ostatní 5.Rozsah normálních hodnot měření v různých věkových kategorií 6.Popis ovládacích prvků přístroje 7.Popis obrazovky 8.Popis

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Návod k použití. Počítačka bankovek DCJ 603. Obsah:

Návod k použití. Počítačka bankovek DCJ 603. Obsah: Návod k použití Počítačka bankovek DCJ 603 Obsah: Předmluva Popis dílů Technické podmínky Průvodce užití Vlastnosti a funkce Způsoby užití Varování Autokontrola před spuštěním Údržba Časté problémy a jejich

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Bezpečnost během jízdy Pokud jedete na Vašem kole, věnujte stále pozornost řízení svého kola (obrázek Figure1). Sledování cyklocomputeru Vás může

Bezpečnost během jízdy Pokud jedete na Vašem kole, věnujte stále pozornost řízení svého kola (obrázek Figure1). Sledování cyklocomputeru Vás může Uživatelský manuál Bezpečnost během jízdy Pokud jedete na Vašem kole, věnujte stále pozornost řízení svého kola (obrázek Figure1). Sledování cyklocomputeru Vás může rozptylovat, což může vézt ke ztrátě

Více

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu. 1.1 Specifikace a parametry displeje 36V / 48V napětí; Jmenovitý proud: 10 ma Maximální provozní proud: 30 ma Minimální proud:

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky UŽIVATELSKÝ MANUÁL INFRA OVLADAČ Dálkové ovládání Součásti: Poznámka: *Volitelné tlačítko Tlačítko ON/OFF: stiskněte tlačítko pro spuštění jednotky. Dalším stisknutím ji zastavíte.

Více

Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+

Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ Návod Neos Pro / Pro+ OBSAH Úvod..................................................... strana 4 Součásti................................................... strana 6 Instalace..................................................

Více

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Prsten pro měření krevního pulzu G-001-B/G-001-R. Návod k použití. Úvod. Obsah. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. G-001-B/G-001-R Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tento prsten pro měření krevního pulzu. Tento produkt je vybaven třemi funkcemi: Měřič krevního pulzu, stopky a hodinky. Před použitím

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU Uživatelský manuál PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU - Pro zapnutí klávesnice stiskněte klávesu [CLR] (u typu XMB se klávesnice zapne i přiblížením ruky) - Vložte Váš číselný kód a stiskněte [OK] nebo

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více