Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015"

Transkript

1 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů 2. Vyhodnocení záměru pronájmu pozemku p.č. 268, k.ú. Komárov u Hořovic 3. Žádost p. Š. o odkoupení pozemků p.č. 406/2 a p.č. 490/8, k.ú. Komárov u Hořovic, ve vlastnictví městyse 4. Příkazní smlouvy na výběrová řízení na Zdravotní středisko Komárov a MŠ Komárov. 5. Oprava kanalizace v ZŠ Komárov 6. Prodloužení nájemních smluv 7. Příkazní smlouvy na investiční monitoring a administraci - Zdravotní středisko Komárov, MŠ Komárov 8. Příprava jednání ZM 9. Technická četa systém práce 10. Zápis KRVŽP 11. Diskuse Program jednání RM byl schválen všemi hlasy. 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů - stacionární sběrné místo, aktualizace OZV č. 3/2012 pokračuje - prezentace JSDH Komárov fotodokumentace, textová část p. Havlík předal místostarostovi - dopravní značení ul. Brigádnická po ukončení rekonstrukce ul. Spojovací - Svodidla u Červeného potoka, opěrná zeď u Buzuluku a.s. ve fázi projektového zpracování - elektrorevize DPS, čp. 111 a čp osloveny čtyři firmy pokračuje - tabulka revizí zpracovává p. Vácha - osazení GPS RM ukládá místostarostovi vybrat firmu na osazení GPS do vozidel. - Grantová komise revize dokumentů v souladu s novelou zákona, budou vyvěšeny na webových stránkách ve středu bude schůzka s organizacemi - Smlouva o dílo s Ing. arch. Uchytilem pokračuje - poptávkové řízení na rekonstrukci budov čp. 204 a čp. 215 pokračuje - vyhodnocení akce Rekonstrukce ul. Záskalská pokračuje - pasportizace budov a komunikací - pokračuje

2 - pozemek p.č. 1631, k.ú. Komárov u Hořovic očekáváme vyjádření vlastníka - projekt na chodník v ul. V Brodu Ing. Hrdinová předala projekt, p. Vácha poptá ještě jednu firmu - návrh Směrnice na umísťování reklamních poutačů na pozemcích a objektech, které jsou ve vlastnictví městyse návrh je připraven, bude zaslán členům rady k připomínkování - projekt na opravu přemostění očekáváme smlouvu - informace pro ředitelku MŠ o řešení provozu MŠ při průběhu rekonstrukce MŠ pokračuje - návrhy Veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních prostředků z programu dotací městyse Komárov budou předloženy na příštím jednání rady - zhodnocení nabídek na Rekonstrukci podlah v suterénu ZŠ Komárov Nabídky zhodnotila KRVŽP navrhuje nejlevnější nabídku fa. DAK Hořovice, s.r.o. RM rozhodla přidělit zakázku Rekonstrukce podlah v suterénu ZŠ Komárov fa. DAK Hořovice, s.r.o. za podmínky, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválí žádost městyse Komárov o dotaci na tuto akci. - zhodnocení nabídek na urbanistickou studii Sídliště Nabídky zhodnotila KRVŽP navrhuje nabídku Ing. arch. Mádlové RM rozhodla o přidělení zakázky na zhotovení územní studie Sídliště Ing. arch. Mádlové. - vyjádření k návrhu opatření obecné povahy Ing. Křikava - pokračuje 2. Vyhodnocení záměru na pronájem pozemku p.č. 268, v k.ú. Komárov u Hořovic Na zveřejněný záměr reagoval jediný zájemce vlastník sousedního pozemku RM schvaluje pronajmutí pozemku p.č. 268, v k.ú. Komárov u Hořovic, p. TM, Komárov dle podmínek a za cenu uvedenou ve zveřejněném záměru. 3. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 406/2 a p.č. 490/8 v k.ú. Komárov u Hořovic, ve vlastnictví městyse Žadatel je vlastník sousedního pozemku. RM ukládá Ing. Jonákovi připravit věc prodeje pozemků p.č. 406/2 a p.č. 490/8 v k.ú. Komárov u Hořovic, ve vlastnictví městyse, k projednání na ZM.

3 4. Příkazní smlouva výběrové řízení MŠ, zdravotní středisko RM ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na výběrové řízení pro MŠ Komárov s fa. LEGRO CONSULT, s.r.o., Český Krumlov. RM ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na výběrové řízení pro Zdravotní středisko Komárov s fa. LEGRO CONSULT, s.r.o., Český Krumlov. 5. Oprava kanalizace v ZŠ Komárov KRVŽP navrhuje vypsat poptávku na opravu kanalizace, která je v havarijním stavu. RM ukládá p. Váchovi poptat cenu u tří firem na opravu kanalizace v ZŠ Komárov. 6. Prodloužení nájemních smluv a) p. P.Š., Komárov čp nájemní smlouva do , prodloužení smlouvy o dva roky tj. do RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. P.Š., Komárov čp. 111 do b) p. M.H., Komárov čp nájemní smlouva do , prodloužení smlouvy do RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. M.H., Komárov čp. 535 do c) Prodloužení na nebytové prostory - masáže, v budově DPS, p. J.H. Komárov. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. J.H. na nebytové prostory v budově DPS do Příkazní smlouvy na monitoring a administraci při projektu Snižování spotřeby energie v budově zdravotního střediska Komárov a při projektu Snižování spotřeby energie v budově MŠ Komárov. RM ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na monitoring a administraci při projektu Snižování spotřeby energie v budově zdravotního střediska Komárov Odůvodnění: výběr dodavatele byl proveden na základě znalosti trhu a předchozí spolupráce.

4 RM ukládá starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na monitoring a administraci při projektu Snižování spotřeby energie v budově MŠ Komárov Odůvodnění: výběr dodavatele byl proveden na základě znalosti trhu a předchozí spolupráce. 8. Příprava ZM 9. Technická četa systém práce Seznámení s náplní práce pracovní čety v tomto ročním období 10. Zápis KRVŽP Projednání zápisu komise. 11. Diskuse p. Šíma - čestné prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů RM ukládá Ing. Křikavovi rozeslat zastupitelům formulář vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb. p. Šíma zvolení škodní komise ve věci nehody vozidla městské policie RM jmenuje škodní komisi ve věci dopravní nehody vozidla městské policie ve složení p. Šíma, Mgr. Zeman, p. Vaníčková. Ing. Jonák Dráteník I., Dráteník II. - JUDr. Sršeň zapracuje připomínky do navržených smluv Zapsala: E. Vokáčová

5 Usnesení č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne RM rozhodla přidělit zakázku Rekonstrukce podlah v suterénu ZŠ Komárov fa. DAK Hořovice, s.r.o. za podmínky, že Zastupitelstvo Středočeského kraje schválí žádost městyse Komárov o dotaci na tuto akci. 2. RM rozhodla o přidělení zakázky na zhotovení územní studie Sídliště Ing. arch. Mádlové 3. RM schvaluje pronajmutí pozemku p.č. 268, v k.ú. Komárov u Hořovic, p. TM, Komárov dle podmínek a za cenu uvedenou ve zveřejněném záměru. 4. RM souhlasí s : a) prodloužením nájemní smlouvy s p. P.Š., Komárov čp. 111 do , b) prodloužením nájemní smlouvy s p. M.H., Komárov čp. 535 do , c) prodloužením nájemní smlouvy s p. J.H. na nebytové prostory v budově DPS do RM jmenuje škodní komisi ve věci dopravní nehody vozidla městské policie ve složení p. Šíma, Mgr. Zeman, p. Vaníčková. 6. RM ukládá: a) místostarostovi vybrat firmu na osazení GPS do vozidel, b) Ing. Jonákovi připravit věc prodeje pozemků p.č. 406/2 a p.č. 490/8 v k.ú. Komárov u Hořovic, ve vlastnictví městyse, k projednání na ZM, c) starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na výběrové řízení pro MŠ Komárov s fa. LEGRO CONSULT, s.r.o., Český Krumlov, d) starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na výběrové řízení pro Zdravotní středisko Komárov s fa. LEGRO CONSULT, s.r.o., Český Krumlov, e) p. Váchovi poptat cenu u tří firem na opravu kanalizace v ZŠ Komárov, f) starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na monitoring a administraci při projektu Snižování spotřeby energie v budově zdravotního střediska Komárov, Odůvodnění: výběr dodavatele byl proveden na základě znalosti trhu a předchozí spolupráce. g) starostovi uzavřít Příkazní smlouvu na monitoring a administraci při projektu Snižování spotřeby energie v budově MŠ Komárov, Odůvodnění: výběr dodavatele byl proveden na základě znalosti trhu a předchozí spolupráce h) Ing. Křikavovi rozeslat zastupitelům formulář vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb. Antonín Merhaut, starosta Radim Šíma, místostarosta

6

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více