Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015"

Transkript

1 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele ve školské radě, p. Kavalír Program: 1. Zástupci zřizovatele ve školské radě 2. p. Kavalír elektronické aukce 3. Kontrola zápisu a uložených úkolů 4. Rekonstrukce MŠ otevření obálek na projektovou dokumentaci 5. Rekonstrukce zdravotního střediska otevření obálek na projektovou dokumentaci 6. Dotace na rekonstrukci MŠ - harmonogram akce 7. Zápis grantové komise, dokumenty pro poskytování finanční podpory 8. Urbanistická studie Sídliště otevření obálek 9. ZŠ rekonstrukce podlah otevření obálek 10. Projednání možnosti vyjádření k návrhu opatření obecné povahy od Ministerstva zemědělství ČR (plán stavby přehrady pod Kleštěnicí) 11. Diskuse Hlasování o takto navrženém programu: Program jednání RM byl schválen všemi hlasy. 1. Zástupci zřizovatele ve školské radě RM a členové školské rady zástupci zřizovatele, projednali a zhodnotili návrh jednacího řádu školské rady. Doplnění : Čl. 5, odst. 5 zápis z jednání školské rady předání zápisů z jednání školské rady zřizovateli školy. Očekávaná náplň práce zástupců zřizovatele ve školské radě. Analýza školy: - odborné vybavení pomůckami, učebnice - personální obsazení - hospodaření školy - zhodnocení technického stavu budovy ( stav tříd, stav kuchyně a jídelny, dalších prostor, tělocvična, zahrada atd ) p. Vondal: Doporučuje, aby docházelo k vyjádření školské rady k výroční zprávě základní školy, sledování plnění jednotlivých bodů výroční zprávy. Školská rada by měla mít funkci iniciátora, měla by podávat náměty na práci školy, práci dětí. Zcela chybí výstup práce dětí prezentace pro rodiče! 2. p. Kavalír elektronické aukce Množství odběru energetické energie městyse není tak velké, aby docházelo k velkým úsporám elektrické energie.

2 p. Kavalír elektronické aukce v tomto případě nedoporučuje lepší je komunikace s obchodním zástupcem a jednání o ceně. Doporučuje vyžádat si individuální nabídku i od jiných dodavatelů. Nutná kontrola stavu a výkonnosti jističů - úprava sazeb, stálé platby atd.. 3. Kontrola zápisu a uložených úkolů - stacionární sběrné místo, aktualizace OZV č. 3/ pokračuje - JSDHO prezentace k rekonstrukci hasičské zbrojnice stav odpovídá fotodokumentaci - územní studie pro lokalitu Nad Kocábkou pokračuje - elektrorevize DPS, čp. 111 a 222 očekáváme nabídky - pasportizace budov a komunikací - pokračuje - rekonstrukce čp. 204, 215 poptáno byla prohlídka objektů očekáváme nabídky na zpracování projektové dokumentace - urbanistická studie v lokalitě Sídliště splněno viz bod č. 8 jednání RM - tabulka revizí pokračuje - osazení GPS nabídky fa. Jablotron, 1. REX SERVICES,a.s. RM ukládá místostarostovi prověřit dodatečné náklady u nabídky fa. Jablotron. - grantová komise úprava dokumentů potřebných k poskytování dotací organizacím od městyse po novele zákona - budou zapracovány připomínky a dokumenty budou připraveny ke schválení - smlouva o dílo s Ing. arch. Uchytilem smlouva je připomínkována - ukončení smlouvy s p. Chvátalem ukončeno, předán soupis prací, které jsou vykonány (výměna stožárů, světel atd.) - rekonstrukce podlah ZŠ viz bod. č. 9 jednání RM - ul. Záskalská stavba předána převzetí bez výhrad - vyhodnocení akce Rekonstrukce ul. Záskalská p. Vácha připravuje - pozemek p.č. 1631, k. ú. Komárov u Hořovic, ul. Okružní pokračuje - Ing. Hrdinová chodník v ul. V brodu projednání v KRVŽP - směna pozemků v lokalitě U Nádržky schůzka s vlastníkem, který podal protinávrh koupě pozemku dle žádosti z důvodu bezpečnosti občanů, kteří procházejí po manipulačních plochách areálu. RM ukládá Ing. Jonákovi připravit záležitost směny či prodeje pozemků v lokalitě U Nádržky na jednání ZM. - oprava bytu v DPS - probíhá - návrh Směrnice pro umístění reklamních poutačů na pozemcích a objektech, které jsou ve vlastnictví městyse - pokračuje - nájemní smlouvy vyplývající ze zveřejněných záměrů zahrádky uzavřeny

3 4. Rekonstrukce MŠ - otevření obálek na projektovou dokumentaci Nabídky: Ing. Tomáš Novotný, Praha RAFPRO s.r.o., Praha Ing. Šrail NV engineering, Praha 7 Hlasování o nejnižší nabídce: RAFPRO s.r.o., Ing. Šrail RM rozhodla o přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Komárov fa. RAFPRO s.r.o., Ing. Šrail. 5. Rekonstrukce zdravotního střediska otevření obálek na projektovou dokumentaci Nabídky: Ing. Tomáš Novotný, Praha RAFPRO s.r.o., Praha Ing. Šrail NV engineering, Praha 7 Hlasování o nejnižší nabídce: RAFPRO s.r.o., Ing.Šrail RM rozhodla o přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotního střediska fa. RAFPRO s.r.o., Ing. Šrail. 6. Dotace na rekonstrukci MŠ harmonogram akce Náčrt harmonogramu: Příkazní smlouva na vypsání výběrového řízení koordinátor akce Ing. Šrail komunikace s koordinátorem akce Projektová dokumentace do Výběrové řízení na realizátory akce Vystavení stavebního povolení MěÚ Hořovice Požární zpráva Zahájení prací RM ukládá Ing. Jonákovi v součinnosti s projektantem akce Rekonstrukce MŠ informovat ředitelku MŠ o řešení provozu MŠ v průběhu akce.

4 7. Zápis grantové komise a dokumenty k dotacím Po úpravě budou dokumenty zveřejněny. Při každé poskytnuté dotaci bude sepsána Veřejnoprávní smlouva mezi městysem Komárov a organizací. Informační schůzka se zástupci organizací, na které budou žadatelé seznámení s podmínkami poskytování dotací. Žádosti o přidělení finančních prostředků z programu dotací městyse Komárov: Organizace požadavek návrh ke schválení Chovatelé výstava tří měst 4 050, ,00 Chovatelé výstava Komárov , ,00 SDH Komárov , ,00 - překážky, doprava na soutěže, práce s dětským kroužkem Hlasování o návrhu Grantové komise: RM rozhodla o přidělení finančních prostředků z programu dotací městyse Komárov : Chovatelé výstava tří měst Kč 3 250,00 Chovatelé výstava Komárov Kč ,00 SDH Komárov překážky, doprava, práce s dětským kroužkem Kč ,00 RM ukládá p. Havlíkovi připravit návrhy Veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních prostředků z programu dotací městyse Komárov. 7. Rekonstrukce podlah v ZŠ Komárov otevírání obálek Doručené nabídky: DAK Hořovice, s.r.o., Lakmal, s.r.o., Hořovice, Stano Praha, a.s. RM ukládá KRVŽP zhodnotit nabídky na rekonstrukci podlah v ZŠ. 8. Urbanistická studie Sídliště otevření obálek Doručené nabídky: Atelier Povětroň, Praha 7, Ing. arch. Mádlová, Praha, AS GALAS spol s r.o., Praha 10 RM ukládá KRVŽP zhodnotit nabídky na urbanistickou studii Sídliště.

5 9. Projednání možnosti vyjádření k návrhu opatření obecné povahy od Ministerstva zemědělství ČR (plán stavby přehrady pod Kleštěnicí) Městys Komárov nebyl osloven k vyjádření, ačkoliv se ho tato záležitost týká. Jedná se o území části Kleštěnice. RM ukládá Ing. Křikavovi připravit vyjádření k návrhu opatření obecné povahy (plán stavby přehrady pod Kleštěnicí). 10. Diskuse Příprava na jednání s JUDr. Sršňem Zhodnocení návrhů smluv týkajících se lokalit Dráteník I. a Dráteník II. p. starosta cenová nabídka na opravu komunikace ul. Okružní,u čp. 518, 519 fa. AVE CZ podání podrobnějších informací od fa. AVE CZ, oslovení dalších firem k podání nabídky. Zapsala: E. Vokáčová

6 Usnesení č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne RM rozhodla o přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Komárov fa. RAFPRO s.r.o., Ing. Šrail. 2. RM rozhodla o přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotniho střediska fa. RAFPRO s.r.o., Ing. Šrail. 3. RM rozhodla o přidělení finančních prostředků z programu dotací městyse Komárov : Chovatelé výstava tří měst Kč 3 250,00 Chovatelé výstava Komárov Kč ,00 SDH Komárov překážky, doprava, práce s dětským kroužkem Kč ,00 4. RM ukládá: a) místostarostovi prověřit dodatečné náklady u nabídky fa. Jablotron b) Ing. Jonákovi připravit záležitost směny či prodeje pozemků v lokalitě U Nádržky na jednání ZM c) Ing. Jonákovi v součinnosti s projektantem akce Rekonstrukce MŠ informovat ředitelku MŠ o řešení provozu MŠ v průběhu akce d) p. Havlíkovi připravit návrhy Veřejnoprávních smluv na poskytnutí finanční prostředků z programu dotací městyse Komárov e) KRVŽP zhodnotit nabídky na rekonstrukci podlah v ZŠ f) KRVŽP zhodnotit nabídky na urbanistickou studii Sídliště g) Ing. Křikavovi připravit vyjádření k návrhu opatření obecné povahy (plán stavby přehrady pod Kleštěnicí). Antonín Merhaut, starosta Radim Šíma, místostarosta

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 07/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 30. 03. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 11/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 25. 05. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 11/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 25. 05. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 11/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 25. 05. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Omluven: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, Ing. Kolář p. Bravenec Program:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 22/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 10. 2009 v 18.30 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 21. 11. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 3. 2. 2014 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006...

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... - projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá

Více