TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK"

Transkript

1 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII, PSYCHOLOGIE Hormonální projevy u novorozence a v dětství, puberta fyziologické projevy a poruchy. Dětská gynekologie gynekologické nemoci v dětství; náplň práce porodní asistentky v gynekologické ambulanci a v ambulanci dětské gynekologie. Neonatologie jako specializovaný medicínský obor, koncepce neonatologie, organizace péče o novorozence v ČR a v Evropě, perinatologie, perinatologická centra, základní statistická data péče o novorozence. Neonatologie a pediatrie vzájemná vazba oborů. Psychologické metody v práci porodní asistentky - pozorování, rozhovor, dotazník. Metody antikoncepce, indikace, kontraindikace; edukační činnost porodní asistentky v oblasti plánovaného rodičovství. Péče porodní asistentky zaměřená na podporu rodičovství a péče o novorozence. Psychické funkce a procesy v normě a patologii (kognitivní, emoční a volní procesy). Klimakterium dělení, příčiny, projevy, komplikace spojené s menopauzou (osteoporóza, kardiovaskulární choroby) a jejich terapie; péče porodní asistentky o klientku s projevy menopauzálního syndromu. Viabilita plodu, situace v ČR a ve světě, etika v neonatologii, umírání na novorozeneckém oddělení. Rooming in, rodičovské chování, poruchy časné interakce rodič novorozenec. Nejčastější gynekologická onemocnění v seniu, poruchy uložení rodidel, inkontinence moči u žen; péče porodní asistentky o inkontinentní klientku. Komunikace s rodiči, spolupráce porodní asistentky a neonatologa. Expektační, afektivní a atributivní vnímání druhých osob. 1

2 Fyziologie reprodukčního systému, neuroendokrinní funkce ovarií, menstruační cyklus, ovariální cyklus, změny pohlavních orgánů během menstruačního cyklu; péče porodní asistentky o klientku s endokrinními poruchami v dospívání. Organizace novorozeneckého oddělení, jednotka intenzivní péče (JIP) a intermediární péče (IMP). Deprese, neuróza, obsese, fobie a jejich kognitivní terapie. Specifické funkce reprodukčních orgánů v jednotlivých fázích života ženy, poruchy ovariální funkce (amenorea, oligomenorea, polymenorea, menoragie, metroragie, dysmenorea); péče porodní asistentky o ženu s premenstruačním syndromem. Péče porodní asistentky o fyziologického novorozence, monitoring vitálních funkcí, multidisciplinární přístup v neonatologii, konziliární služby a vyšetření. Předmět psychologie, přístupy k jeho vymezování. Endometrióza etiologie, projevy, diagnostika, léčba; péče porodní asistentky o klientku s endometriózou včetně vedlejších účinků konzervativní terapie. Endoskopické vyšetřovací metody v gynekologii; péče porodní asistentky o klientku při endoskopickém vyšetření. Ponovorozenecké období, konziliární péče, očkování. Poruchy psychického vývoje, přehled forem patologických závislostí a poruch chování. Zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů etiologie, projevy, diagnostika, léčba; péče porodní asistentky o klientku se zánětlivým onemocněním dělohy a adnex. Organizace péče o fyziologické i rizikové novorozence po propuštění do domácí péče, poradny, centra rané péče, sledování psychomotorického vývoje dětí. Sociální percepce a chyby při posuzování jiných osob. STD sexuální přenosná onemocnění, pohlavní onemocnění; péče porodní asistentky o ženu s bakteriálním pohlavním onemocněním (chlamydiové infekce, lues). Základy klinické genetiky, nejčastější geneticky podmíněná onemocnění, vývoj fetu, embryogeneze, organogeneze, genetické poradenství. Dědičné poruchy metabolismu, diagnostika, možnosti terapie. Sociální komunikace jako proces, její druhy. Bariéry narušující komunikaci. Zobrazovací vyšetřovací metody v gynekologii; péče porodní asistentky o ženu při RTG, CT a UZ vyšetření. Gynekologická prevence, první vyšetření dívky v gynekologické ambulanci. Prekoncepční a prenatální péče, péče o novorozence matky s diabetem. Determinace psychického vývoje, metody jeho zkoumání. 2

3 Onemocnění prsu. Vývoj prsní žlázy, zánětlivá onemocnění, benigní a maligní nádory prsu. Diagnostika a léčba, význam screeningových vyšetření, samovyšetřování prsu; péče porodní asistentky o ženu s mamárním karcinomem s důrazem na kvalitu života onkologicky nemocné klientky. Screeningová vyšetření novorozence, základní onemocnění, možnosti diagnostiky a terapie, rescreening. Principy komunikace s klientkami se specifickými potřebami. Sterilita a infertilita, příčiny bezdětnosti, vyšetření sterilní ženy. Asistovaná reprodukce; péče porodní asistentky o ženu zařazenou do IVF programu. Péče porodní asistentky o novorozence s vrozenými vývojovými vadami a onemocněními oběhového systému. Socializace a sociální učení. Gynekologické operace, rozdělení, přehled jednotlivých metod; perioperační péče porodní asistentky o ženu při laparotomické hysterectomii. Klasifikace novorozenců, stanovení délky gestace po porodu, trofie, anatomické a fyziologické charakteristiky zralého a předčasně narozeného novorozence. Obranné systémy osobnosti. Náhlé příhody břišní v gynekologii, diagnostika a léčba; péče porodní asistentky o ženu s graviditas extrauterina s důrazem na péči v perioperačním období. Výživa novorozence, péče porodní asistentky při kojení, edukace matky. Poznávání osobnosti, možnosti sebepoznání. Patologie osobnosti. Benigní a maligní nádory vulvy a pochvy. Trofoblastická nemoc. Diagnostika a léčba; péče porodní asistentky o klientku s prekancerózou a maligním procesem v oblasti zevních pohlavních orgánů. Fyziologický novorozenec, poporodní adaptace a její poruchy. Terapeutický vztah klientky s porodní asistentkou. Benigní nádory a prekancerózy čípku a těla děložního, prebioptické vyšetřovací metody v gynekologii (kolposkopie, funkční a onkologická cytologie); péče porodní asistentky o ženu s nálezem ektopie, leukoplakie, infekce HPV, prevence karcinomu děložního čípku. První ošetření novorozence, identifikace novorozence, kontakt dítěte s matkou po porodu, kredeizace, aplikace K vitaminu. Přehled relaxačních metod, autogenní trénink, autogenní meditace, Jacobsenova progresivní relaxace. 3

4 17. Maligní nádory čípku a těla děložního, operativní řešení malignit; péče porodní asistentky o ženu s děložním sarkomem. Patologický novorozenec, hypotrofie, prematurita, postmaturita, specifické problémy nezralého novorozence. Screening na přítomnost deprese u onkologicky nemocných klientek, sebeposuzovací škály deprese, riziko suicidia v různých stádiích onemocnění. 18. Benigní a maligní nádory adnex, diagnostika a léčba; péče porodní asistentky o ženu s invazivní formou karcinomu vaječníku, perioperační péče s důrazem na možné pooperační komplikace. Péče porodní asistentky o novorozence na odděleních neonatologické intenzivní a intermediární péče. Psychologie bolesti, reakce na bolest, faktory, které ovlivňují prožitek bolesti. 19. Miniinvazivní operace v gynekologii endoskopické metody (HSK, LPSK), indikace k laparoskopické diagnostice a terapeutickým zásahům; péče porodní asistentky o ženu s rupturou ovariální cysty. Kardiopulmocerebrální resuscitace novorozence, základní doporučení mezinárodní a národní, ILCOR (International Liaison Committee of Resuscitation). Užití psychologie v porodní asistenci se zřetelem na nepříznivé psychosociální faktory ovlivňující těhotnou ženu a plod. 20. Anatomie ženské pánve a reprodukčních orgánů ženy, vývojové vady ženských pohlavních orgánů; péče porodní asistentky o klientku se symetrickým zdvojením dělohy. Péče porodní asistentky o novorozence na UPV. Sociální opora ženy v mateřství, partnerský vztah rodičovského páru. 21. Fyziologie těhotenství, průběh těhotenství, nejisté, pravděpodobné a jisté známky těhotenství. Diagnostika těhotenství, délka těhotenství, výpočet termínu porodu. Změny mateřského organismu v těhotenství v jednotlivých orgánových systémech s důrazem ke změnám GIT. Kardiopulmocerebrální resuscitace donošeného novorozence. Deprese, neuróza, obsese, fobie a jejich kognitivní terapie. 4

5 Ultrazvuk v porodnictví, prenatální diagnostika; péče porodní asistentky o klientku s fyziologickým průběhem gravidity v primární perinatální péči prenatální poradna (vedení prenatální poradny, anamnestické a palpační potvrzení gravidity, povinná vyšetření těhotné ženy v prenatální poradně a návštěvní činnost, historie a současné trendy v přípravě k rodičovství, edukační činnost v práci porodní asistentky). Péče porodní asistentky o novorozence s poškozením způsobeným poruchami intrauterinního zásobení. Užití psychologie v porodní asistenci se zřetelem na nepříznivé psychosociální faktory ovlivňující těhotnou ženu a plod. Poruchy délky těhotenství potrat, předčasný porod, prodloužená gravidita; péče porodní asistentky o klientku s intrauterinní růstovou retardací plodu a poruchami v délce gravidity. Kardiopulmocerebrální resuscitace nedonošeného novorozence. Nepříznivé psychosociální faktory ovlivňující průběh gravidity, psychologické aspekty péče o ženu s potratem a umělým ukončením těhotenství. Kardiovaskulární a hematologická onemocnění v graviditě, plicní onemocnění. Sérologický konflikt v graviditě; péče porodní asistentky o klientku s hematologickým onemocněním v graviditě (anémie, trombocytopenie, poruchy krevní srážlivosti). Péče porodní asistentky o nedonošeného a hypotrofického novorozence, hodnocení tělesných znaků k posouzení zralosti novorozence. Osobnost, její struktura a dynamika. Temperament, charakter, sebesystém. 25. Genitální a extragenitální Infekční a zánětlivá onemocnění v graviditě; péče porodní asistentky o klientku s pozitivním S. AG. Délka gravidity a její vliv na poporodní adaptaci dítěte, kardiopulmonální přestavba, přítomnost pediatra u porodu, týmová spolupráce na porodním sále. Psychické funkce a procesy v normě a patologii (kognitivní, emoční a volní procesy). 26. Preeklampsie, hypertenze v graviditě. HELLP syndrom; péče porodní asistentky o klientku s preeklampsií. Termoregulace v péči o novorozence, péče porodní asistentky o novorozence s nestabilní termoregulací. Stres, jeho příčiny, důsledky a formy zvládání. 5

6 27. Ostatní onemocnění v graviditě neurologická onemocnění, onemocnění ledvin a kožní onemocnění; péče porodní asistentky o klientku s infekcí močových cest. Management bolesti u novorozence, skórovací schémata pro hodnocení bolesti, oxygenoterapie, retinopatie nezralých novorozenců. Adaptace na těhotenství, specifika prožívání jednotlivých fází těhotenství Porodnické operace (císařský řez, vaginální operativní porod), porod koncem pánevním; péče porodní asistentky o ženu s operativním porodem. Péče porodní asistentky o novorozence s bolestí, posouzení celkového stavu novorozence. Psychosociální faktory ovlivňující bolest při porodu, psychologické metody tlumení porodní bolesti. Patologie placenty, pupečníku, plodové vody, plodových obalů; péče porodní asistentky o klientku s krvácením při odlučování placenty, manuální lyze placenty a revize děložní dutiny. Porodní poranění, paresa plexus brachialis, základní rozdělení, diagnostika, terapie. Porod jako náročná životní situace, chování rodičky, emoční krize v průběhu porodu. 30. Endokrinologická onemocnění v těhotenství diabetes mellitus, thyreopathie, Sheehanův syndrom; péče porodní asistentky o klientku s onemocněním diabetes mellitus v graviditě. Péče porodní asistentky o novorozence s poporodním poraněním, výbavnost vrozené reflexní činnosti. Psychologie specifických porodnických situací. 31. Porod, základní pojmy, jednotlivé doby porodní, spouštěcí mechanismy porodu, porodní cesty, porodní síly, průběh porodu; péče porodní asistentky o klientku při příjmu na porodní sál. Vedení porodnické dokumentace. Novorozenecká žloutenka, diferenciální diagnostika ikteru, konjugovaná a nekonjugovaná hyperbilirubinemie, laboratorní sledování, terapie, žloutenka kojených dětí. Determinace psychiky. 6

7 32. První doba porodní, vedení první doby porodní; péče porodní asistentky o klientku v průběhu první doby porodní (poloha, postavení, držení, naléhání plodu a diagnostika jejich nepravidelností). Monitorování plodu v první době porodní, KTG, hypoxie plodu. Péče porodní asistentky o novorozence s fyziologickou a patologickou žloutenkou, fototerapie. Systém psychologických věd Druhá doba porodní, vedení druhé doby porodní; nepravidelnosti druhé doby porodní, dystokie ramének plodu v druhé době porodní; péče porodní asistentky o klientku v průběhu druhé doby porodní. Infekce plodu a novorozence, problematika adnátních sepsí, nosokomiální infekce a sepse, původci, prevence nosokomiálních nákaz na novorozeneckých odděleních. Psychické zvláštnosti jedinců s handicapem. Emoční poruchy a psychopatologie mateřství. Třetí doba porodní, čtvrtá doba porodní, vedení třetí doby porodní. Šokové stavy v porodnictví, DIC; péče porodní asistentky o klientku v průběhu třetí a čtvrté doby porodní, jejich možné nepravidelnosti a komplikace. Péče porodní asistentky o novorozence s meningitidou a encefalitidou. Syndrom vyhoření příčiny, příznaky, léčba. 35. Perinatologie trendy, priority, pojmy MÚ, PÚ. Neurologická problematika novorozence, křeče novorozence, hypoxie a hypoxicko ischemická encefalopatie, patologické stavy centrálního nervového systému, zobrazovací metody v neonatologii. Psychické poruchy po porodu (poporodní deprese, poporodní psychóza). 36. Anestezie a analgesie za porodu; péče porodní asistentky o klientku s indukcí porodu, indikace, kontraindikace, podmínky preindukce a indukce porodu. Péče porodní asistentky o novorozence s vrozenou vývojovou vadou CNS (rozštěpové vady CNS, hydrocefalus). Psychologická problematika porodu. 7

8 Vícečetné těhotenství, rizika a patologie v průběhu těhotenství a porodu; péče porodní asistentky o rodící klientku s vícečetným těhotenstvím. Hematologická problematika novorozence, poruchy červené a bílé krevní řady, trombocytopenie, krvácivá choroba novorozence, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, indikace transfuze, transfuzní přípravky v neonatologii, acidobasická rovnováha a její poruchy, vyšetření krevních plynů. Psychologická podpora ženy při neúspěšné graviditě či s předčasným ukončením těhotenství, při porodu nedonošeného nebo mrtvého dítěte. Krátkodobá a dlouhodobá porodní poranění matky a plodu; péče porodní asistentky o klientku s poraněním pánve a měkkých cest porodních. Péče porodní asistentky o novorozence s krvácivou chorobou, péče o novorozence s poruchou ABR. Prenatální psychologie, psychologie těhotenství, porodu, sexualita v těhotenství. 39. Fyziologické a patologické šestinedělí, laktace; péče porodní asistentky o klientku v období šestinedělí, poruchy involuce, děložní a vaginální krvácení. Poruchy dýchání, respiratory distress syndrom, etiologie, surfactant, aspirace mekonia, syndrom vlhké plíce, apnoické pausy. Základy umělé plicní ventilace a ventilační podpory novorozence, asfyxie. Psychologická problematika šestinedělí. 40. Humanizace v porodnictví nové směry ve vedení porodu (Laboyer, Odent) alternativní metody vedení porodu (polohy, přítomnost otce u porodu, porod do vody ). Péče porodní asistentky o asfyktického novorozence. Vývojové milníky v životě ženy, pohlavní identita a pohlavní role ženy. Stereotypy pohlavních rolí, vývoj k ženství a mužství. 8

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII, BEHAVIORÁLNÍ VĚDY.

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII, BEHAVIORÁLNÍ VĚDY. TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ ASISTENTKA PREZENČNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra I.. Výchova a vzdělávání v péči o děti a jejich význam 1. Význam výchovného působení dětské

Více

1. Vybrané kapitoly z pediatrie

1. Vybrané kapitoly z pediatrie Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech 1. Vybrané kapitoly z pediatrie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 1. Prenatální péče z ohledu PA (charakteristika, cíl a význam, terminologie,

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika Porodnicko-gynekologická klinika PORODNICKO-GYNEKOLOGYCKÁ KLINIKA 99-PGY/VC012 Gynekologie a porodnictví II. Obsah 1. Náplň studia: Studenti XI. a XII. semestru si formou blokových stáží prohlubují své

Více

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní gynekologicko-porodnický kmen v délce minimálně

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Manuál odborné praxe

Manuál odborné praxe LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Porodní asistence Studijní obor: Porodní asistentka Prezenční studium Manuál odborné praxe určen pro studenty

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Věcný návrh vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému a její odůvodnění (pro informaci při projednávání návrhu

Věcný návrh vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému a její odůvodnění (pro informaci při projednávání návrhu Věcný návrh vyhlášky o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému a její odůvodnění (pro informaci při projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon o zdravotních sluţbách) 1 N

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru INTENZIVNÍ PÉ E V PORODNÍ ASISTENCI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru INTENZIVNÍ PÉE V PORODNÍ ASISTENCI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 98 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 98 3 Uební plán... 993 3.1

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

a) Pelvická zápalová choroba b) Diagnostika a diferenciálna diagnostika gravidity GE c) Popôrodné krvácanie

a) Pelvická zápalová choroba b) Diagnostika a diferenciálna diagnostika gravidity GE c) Popôrodné krvácanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. a) Pelvická zápalová choroba b) Diagnostika a diferenciálna diagnostika gravidity GE c) Popôrodné krvácanie a) Puberta fyziológia, patológia b) Štandardné vyšetrovacie metódy

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 20 1USA I Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 II Ne Po Út St

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia: Akademický rok:

Více

VĚSTNÍK MZ ČR _ ČÁSTKA 8 _ platí od 9.12.2013

VĚSTNÍK MZ ČR _ ČÁSTKA 8 _ platí od 9.12.2013 VĚSTNÍK MZ ČR _ ČÁSTKA 8 _ platí od 9.12.2013 POSTUP POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŢEB PŘI PROPOUŠTĚNÍ NOVOROZENCŮ DO VLASTNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ Ve snaze sjednotit postup poskytovatelů zdravotních služeb

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče OBSAH 1 Základní epidem iologické indikátory péče o těhotnou ženu a novorozence 8 2 Vyšetření novorozence 10 2.1 Klasifikace novorozence podle gestačního stáří 10 2.2 Klasifikace novorozence podle porodní

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Primární prevence vrozených vývojových vad MUDr. Antonín Šípek,CSc., odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Vrozená vada je následek nebo projev abnormálních vývojových pochodů,

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Gynekológia a pôrodníctvo

Gynekológia a pôrodníctvo 1. 1. Traumatizmus plodu počas pôrodu 2. Krvácanie počas pôrodu 3. Prekancerózy krčka maternice Gynekológia a pôrodníctvo 2. 1. Oplodnenie a ďalší vývin plodového vajca 2. Spontánny pôrod záhlavím 3. Dysmenorrhoe,

Více

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová

DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ. Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová DIAFRAGMATICKÁ HERNIE U NOVOROZENCŮ Bc. Kateřina Medonosová Bc. Jana Schönerová ÚVOD: Vrozená brániční kýla (CDH - kongenitální diafragmatická hernie) jedna z nejčastějších a život ohrožujících malformací

Více

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovács, Gynpraxe Tábor Pavel Calda, Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H : 1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient 19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient Cílem kapitoly je popsat některé důležité komplikace, které se mohou po úrazu objevit, zdůraznit vyšetření, která by se měla zvážit u

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Problematika potermínové gravidity Bakalářská práce Autor: Markéta Roubíčková Vedoucí práce: Mgr. Marie Dočekalová Jihlava 2013 Anotace V této práci

Více

RANÁ PÉČE V RODINÁCH S RIZIKOVÝMI DĚTMI EARLY CARE IN FAMINIES WITH RISK CHILDREN

RANÁ PÉČE V RODINÁCH S RIZIKOVÝMI DĚTMI EARLY CARE IN FAMINIES WITH RISK CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

odborná příloha časopisu INFOLISTY

odborná příloha časopisu INFOLISTY odborná příloha časopisu INFOLISTY 6 / 2015 www.kzcr.eu společnosti Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1803-1072 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Vzdělávací program oboru UROLOGIE

Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru UROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Plán výuky jarní semestr 2011/2012 LF ošetřovatelství, porodní asistentka presenční forma Velká posluchárna, Komenského náměstí 2 Úterý 10:20-12:00 sudé týdny (první týden je sudý) 1. 21.2.2012 Klinická

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Zuzana Smolíková

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Zuzana Smolíková Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2013 Zuzana Smolíková 4 Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Zvláštnosti

Více

Velikost embrya a plodu v prenatálním období

Velikost embrya a plodu v prenatálním období Vývojová psychologie Prenatální období Prenatální období Průkopníkem A. Gesell První poznatky z chování nezralé děti v inkubátorech či plody předčasně vyňaté Současnost technika k registraci spontánních

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ivana Jonášová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ivana Jonášová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ivana Jonášová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ----------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice pro akademický rok 2014/2015 Číslo a název studijního programu: B5341 Obor: 5341R009 B5349 Obor: 5341R007 B5345

Více

Národní registr vrozených vad

Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Národní registr vrozených vad 009-20091001 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS Obsah 1. Platná legislativa pro Národní registr vrozených

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

MIRENA (levonorgestrelum) intrauterinní inzert (nitroděložní tělísko)

MIRENA (levonorgestrelum) intrauterinní inzert (nitroděložní tělísko) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls59089/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELKY MIRENA (levonorgestrelum) intrauterinní inzert (nitroděložní tělísko) Přečtěte si pozorně

Více

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. Sekce perinatální medicíny. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 20 Kongresové centrum hotelu Parkhotel Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

Závazné pokyny NZIS. Vrozené vady. Národní registr reprodukčního zdraví. Pokyny k obsahu datové struktury 009_20160101

Závazné pokyny NZIS. Vrozené vady. Národní registr reprodukčního zdraví. Pokyny k obsahu datové struktury 009_20160101 Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Vrozené vady 009_20160101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr vrozených vad Závazné pokyny NZIS 009_20160101 Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín

Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín Drahomíra Juhaňáková Dana Šťávová Novorozenecké oddělení KNTB Zlín Virové onemocnění ZARDĚNKY (RUBEOLA) Řadí se mezi dětské nemoci dříve epidemie,vracející se v asi pětiletém cyklu,vybíraly si krutou daň

Více

Screening sluchu na Novorozeneckém oddělení FN Brno

Screening sluchu na Novorozeneckém oddělení FN Brno Screening sluchu na Novorozeneckém oddělení FN Brno Szetei M., Jančářová D., Hošnová D. Kurdějov, 3.-5.6.2016 Novorozenecký screening sluchu Cíl screeningu sluchu včasné odhalení vrozené poruchy sluchu

Více

KURZ ZÁPADNÍ FYTOTERAPIE

KURZ ZÁPADNÍ FYTOTERAPIE KURZ ZÁPADNÍ FYTOTERAPIE Západní fytoterapie jako samostatný obor, či jako jeden z profesních oborů klinické naturopatie se velmi specificky aplikuje při léčbě a prevenci široké škály zdravotních problémů.

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Mgr. Lenka Slezáková a kolektiv OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Irena Přivřelová, Mgr.

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více