Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část téměř vylidnily, koupaliště začínají vzhledem ke krásnému počasí praskat ve švech a v rekreačních oblastech jako je Brněnská přehrada panuje čilý ruch. Naše radnice ani v těchto prázdninových dnech nezahálí a pokračuje ve svých aktivitách, hlavně v oblastech péče o chodníky, komunikace a údržbě zeleně. V ulicích a parcích jsou stále více vidět reflexní vesty našich pracovníků provádějících úklid v zeleni. Od měsíce května funguje elektronická adresa, kterou bych rád opět připomenul, na kterou je možné 24 hodin denně zasílat připomínky k čistotě v naší městské části. Na závěr bych Vám všem ještě jednou velmi rád popřál příjemnou dovolenou, ať doma nebo v zahraničí, abyste načerpali mnoho nových sil, poznali spoustu krásných míst a prožili samé kladné a pozitivní chvíle. Prostě žádnou nudu v Brně! Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Park Bubeníčkova prázdninově vymalovaný V nedávno rekonstruovaném parku na ulici Bubeníčkova zůstaly směrem ke Koperníkově holé betonové panely, které ohraničují dětské hřiště. Než panely nechat zarůst nebo v horším případě nechat napospas sprejerům, vymysleli jsme pro studenty z našich základních škol soutěž. Dostali za úkol vymalovat tyto plochy pomocí nějakých originálních výtvarných motivů. V konkrétním obsahu měly naprostou volnost. Studenti měli asi měsíc čas na svoji práci s barvami a dne jsme se u parku sešli všichni i s jejich učitelkami, abychom vyhodnotili nejlepší díla. Obrázky byly natolik pěkné, že nakonec dostali cenu v podobě sladké odměny všichni zúčastnění výtvarníci. Díky také patří jejich učitelkám výtvarné výchovy, které vedly trpělivě a pomalu své malíře od návrhu projektu přes postupné domalovávání předkreslených vzorů na panely. Práce to nebyla jednoduchá, vždyť jeden panel má skoro 4 metry čtvereční! Děti svojí kreativitou ukázali, že na veřejných plochách může vzniknout koncepční pěkná a hravá malba, která krášlí okolí. Protože v parku zbyly ještě některé volné další betony, těšíme se na další kolo soutěže a domalování všech ploch. Tak aspoň získají naši nejmladší k veřejným plochám jako jejich spolutvůrci pozitivní vztah a budou se citlivěji zajímat o stav parku i v budoucnu. Vždyť kdo by se nezajímal o svá výtvarná díla, které denně vidí tisíce občanů! PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Bydlení a bytová problematika Potřeba bydlení je jedna ze základních potřeb člověka. Přesto se často setkáváme se spoluobčany, kteří o bydlení přišli nebo jsou v obtížné životní a finanční situaci, kdy jim hrozí výpověď z nájmu. V Židenicích funguje jednoduché pravidlo. Tři nezaplacené nájmy znamenají pro nájemníka výpověď s možností dluh vyrovnat, a zažádat o zpětvzetí výpovědi z nájmu. Pokud by se situace s třemi nezaplacenými nájmy opakovala, vypovězení z nájmu bude již definitivní. Pozitivem tohoto přístupu MČ je, že je dlužník nucen začít konat už ve chvíli, kdy se může se dluhem ještě snadno vypořádat. Bez tohoto pravidla to v praxi často dopadá pro nájemce špatně. Dlužný nájemník dostává upomínky, které sice nadále neplatí, ale přesto bydlí a vše se zdá být v pořádku. V konečném důsledku je překvapen výší dluhu s penále, který se v nemálo případech během několika let vyšplhá k částce vyšší než půl milionu korun. V takové situaci je již těžké problém vyřešit. Z tohoto důvodu je zavedeno naše pravidlo. Nepříjemnostem s výpovědí nájmu se dá předejít. Existuje spousta organizací, které se specializují na sociálně právní poradenství. Mnoho lidí ale stále neví, na koho se v takto obtížné situaci obrátit nebo kde požádat o pomoc. Občané mohou také podat žádost o příspěvek na bydlení pro nízkopříjmové rodiny, jednu z forem státní sociální podpory. Dalším problémem bývá velká plocha bytu, kterou nájemníci prakticky nevyužívají, ale platí z ní nájemné. Řešením je podání žádosti o výměnu bytu. V tomto čísle Židenického Zpravodaje naleznete články s návody, jak a kde si zažádat o výměnu bytu a vyřídit si příspěvek na bydlení. Zařazen je také příspěvek o sociální poradně IQ Roma Servis. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Jubilanti, začátek nové tradice K dobrým zvykům v Židenicích patří osobní gratulace našim spoluobčanům, jubilantům nad osmdesát let věku. Na základě dobrých zkušeností z jiných MČ zvyklost nyní ještě zlepšíme. Pro seniory mezi osmdesáti až osmdesáti devíti lety se uskuteční slavnostní setkání, na které budou oslavenci pozváni poštou. Oslava proběhne 4x ročně v nově budovaném kulturním centru Karas na Karáskově náměstí. Věříme, že se naši jubilanti rádi setkají se svými vrstevníky a přijmou osobní blahopřání a malý dárek z rukou pana starosty. Jubilanti od devadesáti let se mohou těšit na osobní gratulaci s drobným dárkem od člena samosprávy, tedy pana starosty, pánů místostarostů nebo od pana radního. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 11/2011 konaná schválila: RMČ 12/2011 konaná schválila: RMČ 13/2011 konaná schválila: vzala na vědomí petici občanů STOP VÝSTAVBĚ UBYTOVNY NA ULICI HROMÁDKOVA 10 V BRNĚ. rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 závazný ukazatel financování o 2. část zůstatku roku 2010 ve výši tis. Kč, ve výdajích upřesňuje schválené příspěvky pro organizace v oblasti kultury, sportu, mládeže a sociální oblasti, doplňuje a navyšuje ve výdajích na rok 2011 některé závazné ukazatele. podání návrhu Radě města Brna na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D. z funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4. vzala na vědomí Zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce leden březen 2011 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. souhlasila se zařazením divadelního představení Divadla Na Dlani o.s. v termínech a do povinného programu roku zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Pilotní projekt energeticky velmi úsporné regenerace domu Slívova 1,3,5,7 v MČ Brno-Židenice v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006. Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vzala na vědomí, že výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost BRNOIN- VEST, spol. s r.o.. vzala na vědomí, že pro rok 2011 bude: 1. cena vstupného letního koupaliště Juliánov v Brně -Židenicích stejná, jako v roce 2010 a to: celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let - 50,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let - 35,-Kč celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let - 40,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let - 25,-Kč zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) - zdarma provozovatel navíc umožní denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. 2. návštěvní doba letního koupaliště Juliánov v Brně-Židenicích bude denně od 09:30 hod. do 21:00 hod. vzala na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice souhlasit s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzala na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice vyslovit podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. vzala na vědomí návrh programu 5. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 24. května 2011 v 16 hod. ZMČ 05/2011 konané schválilo: vzalo na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Souhlasilo s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzalo na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Vyslovilo podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. jmenovala v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od do funkce vedoucí Odboru rozpočtu a financování Úřadu městské části Brno -Židenice paní Ing. Michaelu Havránkovou. doporučila Zastupitelstvu městské části schválit změnu článku 7 Jednacího řádu ZMČ. souhlasila s vydáním bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 5383/6, ostatní plocha zeleň o výměře 337 m2 v k. ú. Židenice, v areálu Mateřské školy, Brno, Nopova 15, ve výši 45 Kč/m2/rok, a to za dva roky zpětně od února doporučila Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením MČ Brno-Židenice za rok 2010 bez výhrad. souhlasila s návrhem nájemce objektu Došlíkova č. or. 48 Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 využít finanční prostředky z uhrazeného nájemného na dokončení výměn vstupů a s tím souvisejících drobných stavebních úprav a na zateplení svislého obvodového pláště pronajímaného objektu v částce stanovené nájemní smlouvou č ze dne Rekonstrukce výše uvedeného objektu proběhne ve čtyřech etapách od července 2011 do července doporučila statutárnímu městu Brnu bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1161/1, ostatní plocha, o výměře m2 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. souhlasila s realizací stavby Rekonstrukce VO ul. Rokycanova v k. ú. Židenice na pozemku p. č. 2618, ostatní plochy, o vým. 239 m2 v k. ú. Židenice při ul. Rokycanově, za podmínky uvedení výše uvedeného pozemku do původního stavu. doporučila statutárnímu městu Brnu prodej objektu Jamborova č. or. 20 včetně pozemků p. č. 5555/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2 a p. č. 5556/1, zahrada, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Židenice, formou nabídkového řízení. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu směnu části pozemku p. č. 7822/1, ostatní plochy, o výměře cca 135 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 7551/23, orná půda, o výměře cca 213,00 m2 v k. ú. Židenice v lokalitě Údolíček ve vlastnictví pana Františka Uhra. souhlasila s projektovou dokumentací akce Úprava tramvajové smyčky Juliánov na pozemku p. č. 5002/4, ostatní plochy, dráha, o vým. 69 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské při zachování rozsahu stávající tramvajové smyčky. souhlasila s vyznačením dopravního značení V 7 Přechod pro chodce přes ul. Viniční směrem k poliklinice. Souhlasila s umístěním dopravního značení IP 12 Vyhrazené parkoviště s odpovídajícím vodorovným značením pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou na parkovišti u polikliniky Viniční. schválila realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46. Přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46 společnosti ZITTA-výtahy, s.r.o.. doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice nestanovit časové omezení pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Židenice. Doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně bez doplnění. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Hromádkova č. pop. 39, č. or. 17, č. pop. 4830, č. pop. 40, č. or. 19, č. pop. 4831, č. pop. 41, č. or. 21, č. pop a pozemku p. č. 4833, vše v k.ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará Osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Meluzínova č. pop. 48, č. or. 2, Meluzínova č. pop. 49, č. or. 4/6, Meluzínova č. pop. 65, č. or. 8, vše na pozemku p. č. 6178, zastavěná pl., nádvoří o výměře 592 m2, vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna postupovat při privatizaci obecních bytových domů v MČ Brno -Židenice dle tabulkového přehledu Doporučení Zastupitelstva MČ Brno-Židenice Zastupitelstvu města Brna přeřadit některé svěřené obecní domy ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. změny závazných ukazatelů pro Základní školu, Brno, Gajdošova 3, pro Masarykovu základní školu, Brno, Kamenačky 4, pro Základní školu, Brno, Krásného 24 a pro Tyršovu základní školu, Brno, Kuldova 38. rozpočtové opatření č. 9. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2011 závazný ukazatel přijaté transfery o investiční transfery od města ve výši tis. Kč, ve výdajích doplňuje závazný ukazatel investice MŠ ve výši tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel investice ZŠ o 800 tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel regenerace bytových domů o tis. Kč. rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 daň z příjmů, výsledek hospodaření VHČ, snižuje položku výtěžek za provozovaný VHP o 350 tis. Kč, snižuje správní poplatky o 668 tis. Kč, doplňuje příjmy z fin. vypořádání 2010 od města, doplňuje půjčku z FBV, navyšuje financování rozpočtu o třetí část zůstatku roku 2010 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové závazné ukazatele rozpočtu na rok vzala na vědomí návrh programu 6. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 22. června 2011 v hodin. souhlasila s investičním záměrem Opatření před nadměrným hlukem z pozemní dopravy (pro chráněné vnitřní prostory staveb). Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Podmínky nároku na příspěvek na bydlení Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. K příspěvku na bydlení je nutné doložit: nájemní smlouvu + evidenční list + protokol o převzetí bytu výpis z katastru nemovitostí dohoda o užívání bytu + rozhodnutí o přidělení bytu + protokol o převzetí bytu evidenční list nebo předpis úhrad za služby za byt SIPO výpisy z účtu faktura za služby za byt + doklad o zaplacení doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad faktura vyúčtování plynu - doklad o zaplacení + předpis záloh faktura vyúčtování elektřiny - doklad o zaplacení + předpis záloh fakturu za vyúčtování vody Brno vodárny fakturu + doklad o zaplacení stvrzenky nebo příjmový pokladní doklad o zaplacení nájmu. složenky nebo příjmové pokladní doklady o zaplacení nájmu, záloh na plyn, elektřinu, vodu. Kde se příspěvek na bydlení vyřizuje? Žádost o poskytování dávky státní sociální podpory vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Pro MČ Židenice je kontaktní místo na Gajdošové 7, v 1. patře. Žádost o dávku se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu kontaktního místa SSP naleznete na Formuláře žádostí naleznete na odbor sociálních věcí MČ Brno-Židenice Představení služeb IQ Roma servis, o.s. ve městě Brno Občanské sdružení IQ Roma servis poskytuje sociální služby ve městě Brně od roku 2003, postupem času rozšířilo svou působnost i do Břeclavi a dalších obcí Jihomoravského kraje. Naše služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám, zejména Romům, ale i všem ostatním bez ohledu na etnickou příslušnost, kteří nemohou využít běžně dostupné služby při řešení svých problémů. Na naši organizaci se mohou obrátit jednotlivci a rodiny, kteří se nacházejí v obtížné sociální či ekonomické situaci, dlouhodobě nezaměstnaní a nízkokvalifikovaní uchazeči o práci, osoby potýkající se s diskriminací. Dále poskytujeme služby pro děti předškolního věku a jejich rodiče a pro děti a mládež ve věku let. Naše služby jsou dobrovolné a jsou poskytovány zdarma. V čem konkrétně můžeme pomoct? Sociální program IQ Roma servisu poskytuje lidem v těžké sociální situaci podporu při řešeni problémů s bydlením, hledáním práce, dluhy a plánováním rozpočtu, s péči o děti i o zdraví a v dalších potřebných oblastech. Služby Centra poradenství a zaměstnanosti jsou poskytovány ve městě Brně ve dvou poradnách, a to na Hybešově ulici 41 a na Cejlu 49. Služby odborného sociálního poradenství mohou využít stejně jako při terénním programu lidé starší 15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Centrum poradenství a zaměstnanosti poskytuje široké spektrum poradenství v oblasti zadlužení, bydlení, sociálního zabezpečení, rodinných a mezilidských vztahů a jiné. Dále poradenští pracovníci asistují klientem při hledání zaměstnání a zvyšování kompetencí při uplatnění se na trhu práce. Mezi další služby patří bezplatný právní servis a právní poradenství. Právníci ve spolupráci s dalšími pracovníky pomáhají klientům zejména porozumět úředním dokumentům a právním předpisům, zjistit v dané oblasti klientova práva a povinnosti, připravit se na jednání před orgány veřejné správy a soudy. IQ Roma servis, o.s. ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 7-8/2011 Jak provést výměnu obecního bytu Žadatel má dvě možnosti. Požádat o výměnu naši MČ nebo si najít sám směnitele. V prvním případě žadatel musí vyplnit formulář Žádost o výměnu obecního bytu (viz a doložit následující doklady: občanský průkaz žadatele o byt a jeho manžela(ky) či jiné osoby rodné listy všech osob uvedené v žádosti o výměnu bytu rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohoda o majetkovém vypořádání rozvedených manželů (pokud je k příslušnému soudu podán návrh v některé z uvedených záležitostí, doložte návrh s vyznačením podatelny soudu) příjem žadatelovy rodiny - od zaměstnavatele (potvrzení z účtárny), dávky SSP (rozhodnutí, složenky ne), výživné na děti (rozsudek, dohoda), doplatek do životního minima (rozhodnutí). Pokud je osoba OSVČ, doloží kopii živnostenského listu a čestné prohlášení o výši čistého příjmu - ověří notář. Potvrzení ÚP, hmotné zabezpečení (rozhodnutí), opakovaný příspěvek v nezaměstnanosti (rozhodnutí), důchody formou rozhodnutí (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský) k trvalému bydlišti - nájemní smlouvu, evidenční list (ne starší 3 měsíce), potvrzení DS BYTASEN, s.r.o., že není dluh na nájmu doklad o zaplacení poplatků za komunální odpad V druhém případě žadatel musí vyplnit formulář Dohoda o výměně bytu (viz a doložit následující doklady: fotokopii občanských průkazů nájemců bytů ke všem směňovaným bytům fotokopii dekretu, nájemní smlouvy nebo dokladů opravňujících užívání směňovaných bytů fotokopii evidenčního listu k bytu s výpočtem nájemného (ne starší 3 měsíců) potvrzení všech pronajímatelů (vlastníků, resp. správců domů) za byt, že je řádně užíván a zda nejsou dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. jestliže směnitel je ženatý vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé jestliže po rozvodu manželství mění byt pouze jeden z manželů, tak předloží fotokopii rozsudku o rozvodu manželství, případ. i fotokopii rozsudku o zrušení užívacího práva nebo notářsky ověřenou dohodu mezi manželi o dalším užívání bytu, případně jeho vyjádření s ověřeným podpisem, že se do vyměňovaného bytu nebude stěhovat jestliže po rozvodu manželství mění byt oba dva bývalí manželé (nebo v případě, že rodiče mění byt pro syna dceru), dohodu musí podepsat všechny strany (viz 50 obč. zák. č. 509/1991 Sb.) smlouva bude uzavřena ve prospěch třetí osoby viz. prohlášení na 3. straně tohoto formuláře. odbor správy majetku MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Rozhodnutí Ústavního soudu o hracích přístrojích Ústavní soud nedávno rozhodl ve sporu mezi ministerstvem financí a obcí Chrastava v severních Čechách, že videoloterijní terminály (VLT) spadají do stejné kategorie hazardních přístrojů s ostatními výherními automaty. Do procesu jejich schvalování a regulace tak mohou nově zasahovat i obecní úřady, které skrze své vyhlášky určují, kde tyto terminály jsou provozovat zakázány (např. v okolí škol). Díky této skutečnosti Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 21.června 2011 rozhodlo doplnit svoji protihazardní vyhlášku o tuto skutečnost. Je to krok jistě správným směrem. Obce jsou zodpovědné svým občanům a proto by měly mít co nejvíce kompetencí i v této oblasti. Současný stav nicméně stále dává pravomoc o schválení VLT ministerstvu financí, které získává tak správními poplatky z celé ČR velký objem financí. Obce mohou postupovat v souladu s protihazardní vyhláškou města Brna, nicméně přímé povolování či zakazování jednotlivých VLT kdekoliv na svém území ve své pravomoci nemají. V současné době je na území Židenice několik desítek klasických výherních automatů a přes 200 přístrojů v kategorii VLT. I po rozhodnutí ÚS platí současná podoba zákona o loteriích, kde kompetence schvalovat přístroje má ministerstvo financí. Podle názoru židenické samosprávy toto je konkrétní oblast, kde by si obce zasloužily mít větší kompetence a zodpovědnost ke svým občanům. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky strážníků S nástupem léta se v brněnských ulicích objevili opět strážníci využívající ke své hlídkové činnosti jízdní kolo. Takových hlídek má brněnská městská policie v současnosti 28. Výhodou nasazení cyklohlídek je fakt, že jsou jednak ekologickým doparvním prostředkem, ale také to, že prostřednictvím jízdních kol mohou strážníci provádět častější hlídkovou činnost na rozlehlých územích městské aglomerace a zvláště v lokalitách, v nichž je z různých důvodů nevhodné nebo přímo zcela nemožné využívat k hlídkové službě motorizovanou techniku, jako jsou služební skútry, motocykly nebo automobily. V praxi jsou tak cyklohlídky nasazovány k dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a ochranu městského mobiliáře v brněnských parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulosti u brněnské MP velmi osvědčilo, byly rozšířeny lokality, kde strážníky na kolech bude možné potkat. Kromě již tradiční lokality jakou je v letních měsících hojně navštěvovaná Brněnská přehrada se nově jedná ještě o líšeňské Mariánské údolí anebo vinohradské Akátky. S cyklohlídkami strážníků se lze setkat také na cyklostezkách, kde městští policisté mimo jiné bdí i nad dodržováním pravidel silničního provozu. Mgr. Denisa Kapitančiková FOTO: MP Brno Tisková mluvčí MP Brno Moravská vlajka na radnici Na Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 5. července na základě rozhodnutí RMČ 14/2011 byla na radnici ÚMČ Brno-Židenice vyvěšena moravská vlajka jako připomenutí historické moravské země, která byla významnou součástí Českého království v podobě Moravského markrabství a později v Československu po roce 1918 jako Moravskoslezská země. O moravské vlajce : V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský znak a zemské barvy. Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená. Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní červený. V současné době se začíná na moravskou zemskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, přidávat i moravský zemský znak. Nicméně stále se vede debata, jak by moravská vlajka měla definitivně vypadat. Na takovou veřejnou debatu není nikdy pozdě, např. i bretaňská národní vlajka ve Francii vznikla až v roce 1923 a dnes je jedním z uznávaných symbolů celého historického regionu. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Pozvánka na židenickou kulturní stezku Říká se, že jedině poznáním je možno získat k něčemu vztah, případně i náklonnost a dokonce lásku. Myslím, že toto platí dvojnásob i o místě, kde jsme se narodili či prožili větší část svého života, případně zakotvili na celý život. Může to však platit i jen o místě, kterým denně či občas procházíme a které v každodenním shonu míjíme často s trestuhodnou nepozorností. Tomu chce odpomoci zcela nový Kulturní průvodce po MČ Brno - Židenice, který právě vyšel sepsaný znalcem židenického prostředí Šimonem Ryšavým a nabízí zajímavou židenickou kulturní stezku, kterou by mohli a měli absolvovat nejen sami obyvatelé Židenic či Brna jako takového, ale i návštěvníci a hosté odjinud, aby i oni získali alespoň ono nutné prvotní poznání místa. Není se čeho bát, trasa je sama o sobě pohodlná a únosná pro všechny věkové kategorie a její zastavení na ní, jichž je 29, jsou vždy zvolena tak, aby jejich případný absolvent nabyl přehled o všem historicko a kulturně zajímavém, co Židenice ochotně nabízí. FÓRUM Knížka o 53 stranách je příjemná do ruky a půvabná pro oči. Má řadu obrázků, především starých a nových fotografií zajímavých míst, pamětních desek, pomníků a několika náhrobníků, ale i uměleckých ilustrací Oldřicha Rejnuše, které na čtenáře dýchnou kouzelnou atmosférou. Nejdůležitější je však samozřejmě text, který vychází ze spolehlivé literatury židenických kronikářů, zejména p. Jiřího Švédy a zachycuje to nejdůležitější, co je potřeba říci o tom či onom jazykem srozumitelným, zajímavým a stručným. Krátký úvod podává čtenáři malý přehled historie Židenic od jejich počátku až do konce 20. století a na něj navazuje ona speciální Malá okružní cesta Židenicemi. V ní pak je text členěn do 27 zastavení, jež jsou číslována a navíc velmi prakticky vyznačena do plánu Židenic na zadní obálce knihy, takže zabloudit nelze. Zastavení č. 28 a 29, jímž je pomník válečných obětí a pomník Jana Gajdoše na židenickém hřbitově, jsou už bez komentáře a v obrazové příloze, která celou publikaci uzavírá. Nejdelší text je věnován z pochopitelných důvodů klášteru a kostelu premonstrátů, kratší text pak méně známému zábrdovickému zámku, židenickému i židovskému hřbitovu, kostelu a sborům, ale důležité a zajímavé údaje jsou uváděny u všech nabídnutých zastavení. Domnívám se, že tato publikace má ještě jedno důležité poslání: vzbudit zájem čtenáře o získání dalších a podrobnějších informací o MČ Židenice, které si sám může najít v další a obsáhlejší literatuře, jež má ovšem už poněkud jiný charakter než právě tato na výsost potřebná a prospěšná - publikace v podobě příručního průvodce, jež právě vyšla a je už v prodeji. Je potřeba za ni upřímně poděkovat nejen samotnému autorovi a jeho spolupracovníkům-kronikářům, ale i všem, kteří se podíleli i na její příjemné grafické úpravě, zejména panu Oldřichu Rejnušovi a v neposlední řadě také vedení MČ Židenice, jež projevilo tímto dobrým činem i zájem o to, aby jak obyvatelé Židenic a Brna, tak i další příchozí, hosté a návštěvníci získali ono potřebné prvotní poznání, které si pak mohou dle zájmu dále prohlubovat další literaturou natolik, aby posléze toto jejich poznání také vyústilo v hluboký zájem o Židenice a vyvolalo v nich onen tolik potřebný upřímný vztah k nim, ne-li přímo lásku. Mgr. Milena Flodrová strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Zachraňme smuteční síň! Smuteční síň v Židenicích, jedna ze tří v celém Brně, neutěšeně chátrá už druhé volební období. Jedná se přitom o skutečnou architektonickou památku naší městské části, postavenou v letech podle návrhu nestora brněnské architektury prof. Ing. arch. Ivana Rullera (*1926), autora takových staveb jako je hala Rondo, Ingstav, památník otroků v Senegalu atd. Nejde však jen o záchranu cenné stavby, zachování smuteční síně má i svůj ryze praktický význam. Vždyť v souvislosti s návrhem nového územního plánu se uvažuje o takřka dvojnásobném rozšíření stávajícího hřbitova a proto si naše městská část důstojnou smuteční síň jistě zaslouží. Chátrání budovy vede k názorům, že by snad bylo lepší objekt zbourat a postavit nový, než jej rekonstruovat. S tímto postupem my, TOP 09 Židenice, rozhodně nesouhlasíme. Plně si uvědomujeme, že obřadní síň je v majetku města Brna a oceňujeme práci některých radních, díky níž snad nedojde k demolici celého objektu. Přesto bychom chtěli apelovat na vedení radnice, aby prověřilo i verzi rekonstrukce a nezaobíralo se jen myšlenkou částečné demolice. Smuteční síň jsem si byl osobně prohlédnout v tom stavu, v jakém se teď nachází. Člověk musí zatlačit slzu, když vidí kam až destrukce pokročila, nicméně poruchy se nejeví tak dramatické, aby bylo nutné objekt asanovat. Je poškozené vnější obložení stěn, došlo k degradaci atikového zdiva a střešního pláště, objekt je však poměrně malý bez složitějšího technologického vybavení (jedná se o smuteční síň nikoliv krematorium) proto by opravy nemusely být dramaticky nákladné. V případě stavby nové síně navíc existuje obava, že by nový návrh nemusel dosahovat estetických a funkčních hodnot stávajícího objektu. Tato obava je zesílena neochotou radnice vypisovat soutěže, natož pak ty architektonické. Vedle nákladů na rekonstrukci je také potřeba brát v úvahu provozní náklady. Domnívám se však, že roční náklady na provoz nebudou vyšší, než několika měsíční náklady na třetího místostarostu a jeho asistenta. Hájíme ochranu kulturního dědictví víc, než si myslíte. Ing. Petr Kunc FÓRUM Životní pouť Josefa Hybeše Životní příběh významného českého politika a redaktora se začal psát 29.ledna 1850, kdy se narodil ve východočeské obci Dašice Josef Hybeš na Pardubicku. Životní pouť Josefa Hybeše nebyla rozhodně jednoduchá, již od svých devíti let pracoval jako dělník-tkadlec a pomáhal tak svému otci. Na konci 60. let 19. století se odstěhoval do Vídně a dokonce se velmi aktivně podílel na stávce tamních tkalců, kdy se mu podařilo dosáhnout zvýšení jejich platů. Snažil se vždy pomáhat, tam kde bylo třeba za což se roku 1876 dostal do vězení. Po propuštění se začal věnovat politické činnosti, když roku 1878 v Praze spoluzakládal Českoslovanskou stranu sociálně demokratickou dělnickou. V roce 1881 se stal redaktorem Dělnických listů ve Vídni, kde byl za svoji činnost roku 1884 vyhoštěn a následně se vrátil na Moravu do Prostějova, kde se věnoval své rektorské činnosti. Po tříletém působení v Prostějově odchází roku 1887 do Brna a zahajuje svoji redaktorskou práci v listu Rovnost. Josef Hybeš byl rovněž výborný organizátor, což využil a připravil tzv. sjednocovací sjezd Českoslovanské Židenický Zpravodaj 7-8/2011 sociální demokracie v Brně-Lužánkách roku Hybeš zdůrazňoval především osmihodinovou pracovní dobu, všeobecné volební právo, či zvýšení platů. V 90 letech 19. století organizoval stávky, jednou z takových byly i stávky brněnských textiláků na Bílé hoře v Juliánově, jež připomíná tamní pomník. Své myšlenky a bohaté životní zkušenosti prezentoval rovněž jako poslanec Říšské rady za sociální demokracii ve Vídni, kde aktivně vystupoval v prospěch pracujících. Tvrdě vystupoval proti válečnému běsnění v letech Po válce pracoval jako poslanec Revolučního národního shromáždění a to až do roku prosince 1920 dostal při projevu v senátu mozkovou příhodu. V následných měsících bojoval o život, který právě před 90 lety ztratil. Zemřel 19. července 1921 v Brně, kde je pochován. Josef Hybeš byl váženým občanem a proto je vždy důležité na takovéto významné osobnosti upozornit a poukázat na jejich život a činny, kterými výrazně ovlivnily naši budoucnost. Pojďme společně uctít památku Josefa Hybeše a sejděme se v sobotu 23.července 2011 v 16 hodin u pomníku na Bílé hoře. Michal Krejsa Otištění článků ve Zpravodaji pouze pro vyvolené? Židenický Zpravodaj je jedna z forem, jak radnice informuje o své činnosti občany Juliánova, Zábrdovic a Židenic. Prostor by kromě vládnoucí koalice měla dostat i opozici a občané. V každém čísle je vyčleněna pouze jedna stránka - fórum, což ale umožňuje otištění pouze 3-4 článků. O otištění těchto článků by pak měla rozhodovat Redakční rada. Je tomu opravdu tak? Do březnového čísla jsme zaslali článek věnující se aktuální problematice konceptu Územního plánu města Brna. Článek byl, vzhledem k tématu, obsáhlý, něco kolem 3000 znaků. Článek Redakční rada odsouhlasila s tím, že je nutné ho zkrátit na max. délku 1800 znaků. Pravdou je, že nás tento požadavek nepřekvapil, článek jsme zkrátili vynecháním důležitých údajů a byl otištěn. Naopak nás o to víc překvapilo následující číslo, které obsahovalo článek vládnoucí strany čítající více než 3000 znaků. Přece se nenecháme odradit. Musíme se smířit s tím, že ne každému se měří stejným metrem. Do červnového čísla tedy připravil Ing. Petr Kunc článek k problematice záchrany smuteční síně v Židenicích. Do fóra tentokrát došlo více článků, nicméně článek byl vybrán Redakční radou k otištění bez výhrad. Tentokrát jsme článek ve Zpravodaji marně hledali, naopak jsme našli ty, které měly být otištěny pouze za předpokladu, že bude dostatek místa. Proč nebyl článek otištěn, když byl Redakční radou schválen? O tom můžeme vést pouze polemiku. Nevyhovoval koalici, či pouze jedinci z koalice? Určitý obrázek si můžete udělat přečtením článku na V tuto chvíli bych ještě nerad mluvil o cenzuře, ale hodně bych se zamýšlel nad tím, zda prostor v Židenickém Zpravodaji není pouze pro vyvolené. Cenzura by nás mrzela, víc než si myslíte. Ing. Jan Kocmánek TOP 09 - MO Židenice Organizátor dopravy v klidu Brno, tak jako i ostatní významná města, chce mít přívlastky, kterými se rádi pyšní moderní a vyhledávaná významná města. Mimo dominant, které turisté a návštěvníci měst vyhledávají, bez pochyb potřebuje město i vybudovanou městskou a turistickou infrastrukturu. Nedílnou součástí městské infrastruktury je infrastruktura dopravní, jejímž subsystémem je doprava statická. Nejen volené orgány statutárního města Brna jsou si vědomy deficitu v oblasti parkování nejen v centrální oblasti města, ale i ve starších obytných územích a v sídlištích. Dlouhodobě se město Brno potýká s nedostatkem parkovacích míst. Snaha o řešení statické dopravy v centrální oblasti města Brna byla učiněna v roce 2004, kdy město Brno založilo společnost k zajištění výstavby a provozování hromadných garáží v centru města. I vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo žádný objekt hromadných garáží vybudovat, vznikl záměr pověřit společnost Brněnské komunikace, a.s. komplexním zajištěním statické dopravy ve městě Brně, včetně výstavby a provozování parkovacích domů. Úkolem Organizátora dopravy v klidu (Brněnské komunikace, a.s.) bude vybudovat funkční městský parkovací systém, plně reagující na rostoucí požadavky na parkování nejen v centrální oblasti města Brna. Základem pro řešení parkování ve městě Brně bude zpracování strategie parkování v Brně, na kterou vypsala Rada města Brna veřejnou zakázku. Tento komplexní dokument bude podkladem pro Organizátora dopravy v klidu při řešení všech součástí městského parkovacího systému. Jestli chceme mít spokojené občany města Brna a také návštěvníky našeho krásného města měli bychom městský parkovací systém a jeho další budování podporovat a zakotvit v prioritách rozvoje města Brna. Mgr. Marian Hnát zastupitel města Brna za ČSSD Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 9/2011 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3407/2011 spisová značka 3405/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 25. května 2011 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 1 7 / 1 1 1. Informativní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více