Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část téměř vylidnily, koupaliště začínají vzhledem ke krásnému počasí praskat ve švech a v rekreačních oblastech jako je Brněnská přehrada panuje čilý ruch. Naše radnice ani v těchto prázdninových dnech nezahálí a pokračuje ve svých aktivitách, hlavně v oblastech péče o chodníky, komunikace a údržbě zeleně. V ulicích a parcích jsou stále více vidět reflexní vesty našich pracovníků provádějících úklid v zeleni. Od měsíce května funguje elektronická adresa, kterou bych rád opět připomenul, na kterou je možné 24 hodin denně zasílat připomínky k čistotě v naší městské části. Na závěr bych Vám všem ještě jednou velmi rád popřál příjemnou dovolenou, ať doma nebo v zahraničí, abyste načerpali mnoho nových sil, poznali spoustu krásných míst a prožili samé kladné a pozitivní chvíle. Prostě žádnou nudu v Brně! Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Park Bubeníčkova prázdninově vymalovaný V nedávno rekonstruovaném parku na ulici Bubeníčkova zůstaly směrem ke Koperníkově holé betonové panely, které ohraničují dětské hřiště. Než panely nechat zarůst nebo v horším případě nechat napospas sprejerům, vymysleli jsme pro studenty z našich základních škol soutěž. Dostali za úkol vymalovat tyto plochy pomocí nějakých originálních výtvarných motivů. V konkrétním obsahu měly naprostou volnost. Studenti měli asi měsíc čas na svoji práci s barvami a dne jsme se u parku sešli všichni i s jejich učitelkami, abychom vyhodnotili nejlepší díla. Obrázky byly natolik pěkné, že nakonec dostali cenu v podobě sladké odměny všichni zúčastnění výtvarníci. Díky také patří jejich učitelkám výtvarné výchovy, které vedly trpělivě a pomalu své malíře od návrhu projektu přes postupné domalovávání předkreslených vzorů na panely. Práce to nebyla jednoduchá, vždyť jeden panel má skoro 4 metry čtvereční! Děti svojí kreativitou ukázali, že na veřejných plochách může vzniknout koncepční pěkná a hravá malba, která krášlí okolí. Protože v parku zbyly ještě některé volné další betony, těšíme se na další kolo soutěže a domalování všech ploch. Tak aspoň získají naši nejmladší k veřejným plochám jako jejich spolutvůrci pozitivní vztah a budou se citlivěji zajímat o stav parku i v budoucnu. Vždyť kdo by se nezajímal o svá výtvarná díla, které denně vidí tisíce občanů! PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Bydlení a bytová problematika Potřeba bydlení je jedna ze základních potřeb člověka. Přesto se často setkáváme se spoluobčany, kteří o bydlení přišli nebo jsou v obtížné životní a finanční situaci, kdy jim hrozí výpověď z nájmu. V Židenicích funguje jednoduché pravidlo. Tři nezaplacené nájmy znamenají pro nájemníka výpověď s možností dluh vyrovnat, a zažádat o zpětvzetí výpovědi z nájmu. Pokud by se situace s třemi nezaplacenými nájmy opakovala, vypovězení z nájmu bude již definitivní. Pozitivem tohoto přístupu MČ je, že je dlužník nucen začít konat už ve chvíli, kdy se může se dluhem ještě snadno vypořádat. Bez tohoto pravidla to v praxi často dopadá pro nájemce špatně. Dlužný nájemník dostává upomínky, které sice nadále neplatí, ale přesto bydlí a vše se zdá být v pořádku. V konečném důsledku je překvapen výší dluhu s penále, který se v nemálo případech během několika let vyšplhá k částce vyšší než půl milionu korun. V takové situaci je již těžké problém vyřešit. Z tohoto důvodu je zavedeno naše pravidlo. Nepříjemnostem s výpovědí nájmu se dá předejít. Existuje spousta organizací, které se specializují na sociálně právní poradenství. Mnoho lidí ale stále neví, na koho se v takto obtížné situaci obrátit nebo kde požádat o pomoc. Občané mohou také podat žádost o příspěvek na bydlení pro nízkopříjmové rodiny, jednu z forem státní sociální podpory. Dalším problémem bývá velká plocha bytu, kterou nájemníci prakticky nevyužívají, ale platí z ní nájemné. Řešením je podání žádosti o výměnu bytu. V tomto čísle Židenického Zpravodaje naleznete články s návody, jak a kde si zažádat o výměnu bytu a vyřídit si příspěvek na bydlení. Zařazen je také příspěvek o sociální poradně IQ Roma Servis. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Jubilanti, začátek nové tradice K dobrým zvykům v Židenicích patří osobní gratulace našim spoluobčanům, jubilantům nad osmdesát let věku. Na základě dobrých zkušeností z jiných MČ zvyklost nyní ještě zlepšíme. Pro seniory mezi osmdesáti až osmdesáti devíti lety se uskuteční slavnostní setkání, na které budou oslavenci pozváni poštou. Oslava proběhne 4x ročně v nově budovaném kulturním centru Karas na Karáskově náměstí. Věříme, že se naši jubilanti rádi setkají se svými vrstevníky a přijmou osobní blahopřání a malý dárek z rukou pana starosty. Jubilanti od devadesáti let se mohou těšit na osobní gratulaci s drobným dárkem od člena samosprávy, tedy pana starosty, pánů místostarostů nebo od pana radního. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 11/2011 konaná schválila: RMČ 12/2011 konaná schválila: RMČ 13/2011 konaná schválila: vzala na vědomí petici občanů STOP VÝSTAVBĚ UBYTOVNY NA ULICI HROMÁDKOVA 10 V BRNĚ. rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 závazný ukazatel financování o 2. část zůstatku roku 2010 ve výši tis. Kč, ve výdajích upřesňuje schválené příspěvky pro organizace v oblasti kultury, sportu, mládeže a sociální oblasti, doplňuje a navyšuje ve výdajích na rok 2011 některé závazné ukazatele. podání návrhu Radě města Brna na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D. z funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4. vzala na vědomí Zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce leden březen 2011 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. souhlasila se zařazením divadelního představení Divadla Na Dlani o.s. v termínech a do povinného programu roku zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Pilotní projekt energeticky velmi úsporné regenerace domu Slívova 1,3,5,7 v MČ Brno-Židenice v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006. Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vzala na vědomí, že výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost BRNOIN- VEST, spol. s r.o.. vzala na vědomí, že pro rok 2011 bude: 1. cena vstupného letního koupaliště Juliánov v Brně -Židenicích stejná, jako v roce 2010 a to: celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let - 50,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let - 35,-Kč celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let - 40,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let - 25,-Kč zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) - zdarma provozovatel navíc umožní denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. 2. návštěvní doba letního koupaliště Juliánov v Brně-Židenicích bude denně od 09:30 hod. do 21:00 hod. vzala na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice souhlasit s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzala na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice vyslovit podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. vzala na vědomí návrh programu 5. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 24. května 2011 v 16 hod. ZMČ 05/2011 konané schválilo: vzalo na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Souhlasilo s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzalo na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Vyslovilo podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. jmenovala v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od do funkce vedoucí Odboru rozpočtu a financování Úřadu městské části Brno -Židenice paní Ing. Michaelu Havránkovou. doporučila Zastupitelstvu městské části schválit změnu článku 7 Jednacího řádu ZMČ. souhlasila s vydáním bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 5383/6, ostatní plocha zeleň o výměře 337 m2 v k. ú. Židenice, v areálu Mateřské školy, Brno, Nopova 15, ve výši 45 Kč/m2/rok, a to za dva roky zpětně od února doporučila Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením MČ Brno-Židenice za rok 2010 bez výhrad. souhlasila s návrhem nájemce objektu Došlíkova č. or. 48 Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 využít finanční prostředky z uhrazeného nájemného na dokončení výměn vstupů a s tím souvisejících drobných stavebních úprav a na zateplení svislého obvodového pláště pronajímaného objektu v částce stanovené nájemní smlouvou č ze dne Rekonstrukce výše uvedeného objektu proběhne ve čtyřech etapách od července 2011 do července doporučila statutárnímu městu Brnu bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1161/1, ostatní plocha, o výměře m2 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. souhlasila s realizací stavby Rekonstrukce VO ul. Rokycanova v k. ú. Židenice na pozemku p. č. 2618, ostatní plochy, o vým. 239 m2 v k. ú. Židenice při ul. Rokycanově, za podmínky uvedení výše uvedeného pozemku do původního stavu. doporučila statutárnímu městu Brnu prodej objektu Jamborova č. or. 20 včetně pozemků p. č. 5555/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2 a p. č. 5556/1, zahrada, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Židenice, formou nabídkového řízení. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu směnu části pozemku p. č. 7822/1, ostatní plochy, o výměře cca 135 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 7551/23, orná půda, o výměře cca 213,00 m2 v k. ú. Židenice v lokalitě Údolíček ve vlastnictví pana Františka Uhra. souhlasila s projektovou dokumentací akce Úprava tramvajové smyčky Juliánov na pozemku p. č. 5002/4, ostatní plochy, dráha, o vým. 69 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské při zachování rozsahu stávající tramvajové smyčky. souhlasila s vyznačením dopravního značení V 7 Přechod pro chodce přes ul. Viniční směrem k poliklinice. Souhlasila s umístěním dopravního značení IP 12 Vyhrazené parkoviště s odpovídajícím vodorovným značením pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou na parkovišti u polikliniky Viniční. schválila realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46. Přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46 společnosti ZITTA-výtahy, s.r.o.. doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice nestanovit časové omezení pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Židenice. Doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně bez doplnění. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Hromádkova č. pop. 39, č. or. 17, č. pop. 4830, č. pop. 40, č. or. 19, č. pop. 4831, č. pop. 41, č. or. 21, č. pop a pozemku p. č. 4833, vše v k.ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará Osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Meluzínova č. pop. 48, č. or. 2, Meluzínova č. pop. 49, č. or. 4/6, Meluzínova č. pop. 65, č. or. 8, vše na pozemku p. č. 6178, zastavěná pl., nádvoří o výměře 592 m2, vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna postupovat při privatizaci obecních bytových domů v MČ Brno -Židenice dle tabulkového přehledu Doporučení Zastupitelstva MČ Brno-Židenice Zastupitelstvu města Brna přeřadit některé svěřené obecní domy ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. změny závazných ukazatelů pro Základní školu, Brno, Gajdošova 3, pro Masarykovu základní školu, Brno, Kamenačky 4, pro Základní školu, Brno, Krásného 24 a pro Tyršovu základní školu, Brno, Kuldova 38. rozpočtové opatření č. 9. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2011 závazný ukazatel přijaté transfery o investiční transfery od města ve výši tis. Kč, ve výdajích doplňuje závazný ukazatel investice MŠ ve výši tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel investice ZŠ o 800 tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel regenerace bytových domů o tis. Kč. rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 daň z příjmů, výsledek hospodaření VHČ, snižuje položku výtěžek za provozovaný VHP o 350 tis. Kč, snižuje správní poplatky o 668 tis. Kč, doplňuje příjmy z fin. vypořádání 2010 od města, doplňuje půjčku z FBV, navyšuje financování rozpočtu o třetí část zůstatku roku 2010 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové závazné ukazatele rozpočtu na rok vzala na vědomí návrh programu 6. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 22. června 2011 v hodin. souhlasila s investičním záměrem Opatření před nadměrným hlukem z pozemní dopravy (pro chráněné vnitřní prostory staveb). Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Podmínky nároku na příspěvek na bydlení Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. K příspěvku na bydlení je nutné doložit: nájemní smlouvu + evidenční list + protokol o převzetí bytu výpis z katastru nemovitostí dohoda o užívání bytu + rozhodnutí o přidělení bytu + protokol o převzetí bytu evidenční list nebo předpis úhrad za služby za byt SIPO výpisy z účtu faktura za služby za byt + doklad o zaplacení doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad faktura vyúčtování plynu - doklad o zaplacení + předpis záloh faktura vyúčtování elektřiny - doklad o zaplacení + předpis záloh fakturu za vyúčtování vody Brno vodárny fakturu + doklad o zaplacení stvrzenky nebo příjmový pokladní doklad o zaplacení nájmu. složenky nebo příjmové pokladní doklady o zaplacení nájmu, záloh na plyn, elektřinu, vodu. Kde se příspěvek na bydlení vyřizuje? Žádost o poskytování dávky státní sociální podpory vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Pro MČ Židenice je kontaktní místo na Gajdošové 7, v 1. patře. Žádost o dávku se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu kontaktního místa SSP naleznete na Formuláře žádostí naleznete na odbor sociálních věcí MČ Brno-Židenice Představení služeb IQ Roma servis, o.s. ve městě Brno Občanské sdružení IQ Roma servis poskytuje sociální služby ve městě Brně od roku 2003, postupem času rozšířilo svou působnost i do Břeclavi a dalších obcí Jihomoravského kraje. Naše služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám, zejména Romům, ale i všem ostatním bez ohledu na etnickou příslušnost, kteří nemohou využít běžně dostupné služby při řešení svých problémů. Na naši organizaci se mohou obrátit jednotlivci a rodiny, kteří se nacházejí v obtížné sociální či ekonomické situaci, dlouhodobě nezaměstnaní a nízkokvalifikovaní uchazeči o práci, osoby potýkající se s diskriminací. Dále poskytujeme služby pro děti předškolního věku a jejich rodiče a pro děti a mládež ve věku let. Naše služby jsou dobrovolné a jsou poskytovány zdarma. V čem konkrétně můžeme pomoct? Sociální program IQ Roma servisu poskytuje lidem v těžké sociální situaci podporu při řešeni problémů s bydlením, hledáním práce, dluhy a plánováním rozpočtu, s péči o děti i o zdraví a v dalších potřebných oblastech. Služby Centra poradenství a zaměstnanosti jsou poskytovány ve městě Brně ve dvou poradnách, a to na Hybešově ulici 41 a na Cejlu 49. Služby odborného sociálního poradenství mohou využít stejně jako při terénním programu lidé starší 15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Centrum poradenství a zaměstnanosti poskytuje široké spektrum poradenství v oblasti zadlužení, bydlení, sociálního zabezpečení, rodinných a mezilidských vztahů a jiné. Dále poradenští pracovníci asistují klientem při hledání zaměstnání a zvyšování kompetencí při uplatnění se na trhu práce. Mezi další služby patří bezplatný právní servis a právní poradenství. Právníci ve spolupráci s dalšími pracovníky pomáhají klientům zejména porozumět úředním dokumentům a právním předpisům, zjistit v dané oblasti klientova práva a povinnosti, připravit se na jednání před orgány veřejné správy a soudy. IQ Roma servis, o.s. ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 7-8/2011 Jak provést výměnu obecního bytu Žadatel má dvě možnosti. Požádat o výměnu naši MČ nebo si najít sám směnitele. V prvním případě žadatel musí vyplnit formulář Žádost o výměnu obecního bytu (viz a doložit následující doklady: občanský průkaz žadatele o byt a jeho manžela(ky) či jiné osoby rodné listy všech osob uvedené v žádosti o výměnu bytu rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohoda o majetkovém vypořádání rozvedených manželů (pokud je k příslušnému soudu podán návrh v některé z uvedených záležitostí, doložte návrh s vyznačením podatelny soudu) příjem žadatelovy rodiny - od zaměstnavatele (potvrzení z účtárny), dávky SSP (rozhodnutí, složenky ne), výživné na děti (rozsudek, dohoda), doplatek do životního minima (rozhodnutí). Pokud je osoba OSVČ, doloží kopii živnostenského listu a čestné prohlášení o výši čistého příjmu - ověří notář. Potvrzení ÚP, hmotné zabezpečení (rozhodnutí), opakovaný příspěvek v nezaměstnanosti (rozhodnutí), důchody formou rozhodnutí (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský) k trvalému bydlišti - nájemní smlouvu, evidenční list (ne starší 3 měsíce), potvrzení DS BYTASEN, s.r.o., že není dluh na nájmu doklad o zaplacení poplatků za komunální odpad V druhém případě žadatel musí vyplnit formulář Dohoda o výměně bytu (viz a doložit následující doklady: fotokopii občanských průkazů nájemců bytů ke všem směňovaným bytům fotokopii dekretu, nájemní smlouvy nebo dokladů opravňujících užívání směňovaných bytů fotokopii evidenčního listu k bytu s výpočtem nájemného (ne starší 3 měsíců) potvrzení všech pronajímatelů (vlastníků, resp. správců domů) za byt, že je řádně užíván a zda nejsou dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. jestliže směnitel je ženatý vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé jestliže po rozvodu manželství mění byt pouze jeden z manželů, tak předloží fotokopii rozsudku o rozvodu manželství, případ. i fotokopii rozsudku o zrušení užívacího práva nebo notářsky ověřenou dohodu mezi manželi o dalším užívání bytu, případně jeho vyjádření s ověřeným podpisem, že se do vyměňovaného bytu nebude stěhovat jestliže po rozvodu manželství mění byt oba dva bývalí manželé (nebo v případě, že rodiče mění byt pro syna dceru), dohodu musí podepsat všechny strany (viz 50 obč. zák. č. 509/1991 Sb.) smlouva bude uzavřena ve prospěch třetí osoby viz. prohlášení na 3. straně tohoto formuláře. odbor správy majetku MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Rozhodnutí Ústavního soudu o hracích přístrojích Ústavní soud nedávno rozhodl ve sporu mezi ministerstvem financí a obcí Chrastava v severních Čechách, že videoloterijní terminály (VLT) spadají do stejné kategorie hazardních přístrojů s ostatními výherními automaty. Do procesu jejich schvalování a regulace tak mohou nově zasahovat i obecní úřady, které skrze své vyhlášky určují, kde tyto terminály jsou provozovat zakázány (např. v okolí škol). Díky této skutečnosti Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 21.června 2011 rozhodlo doplnit svoji protihazardní vyhlášku o tuto skutečnost. Je to krok jistě správným směrem. Obce jsou zodpovědné svým občanům a proto by měly mít co nejvíce kompetencí i v této oblasti. Současný stav nicméně stále dává pravomoc o schválení VLT ministerstvu financí, které získává tak správními poplatky z celé ČR velký objem financí. Obce mohou postupovat v souladu s protihazardní vyhláškou města Brna, nicméně přímé povolování či zakazování jednotlivých VLT kdekoliv na svém území ve své pravomoci nemají. V současné době je na území Židenice několik desítek klasických výherních automatů a přes 200 přístrojů v kategorii VLT. I po rozhodnutí ÚS platí současná podoba zákona o loteriích, kde kompetence schvalovat přístroje má ministerstvo financí. Podle názoru židenické samosprávy toto je konkrétní oblast, kde by si obce zasloužily mít větší kompetence a zodpovědnost ke svým občanům. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky strážníků S nástupem léta se v brněnských ulicích objevili opět strážníci využívající ke své hlídkové činnosti jízdní kolo. Takových hlídek má brněnská městská policie v současnosti 28. Výhodou nasazení cyklohlídek je fakt, že jsou jednak ekologickým doparvním prostředkem, ale také to, že prostřednictvím jízdních kol mohou strážníci provádět častější hlídkovou činnost na rozlehlých územích městské aglomerace a zvláště v lokalitách, v nichž je z různých důvodů nevhodné nebo přímo zcela nemožné využívat k hlídkové službě motorizovanou techniku, jako jsou služební skútry, motocykly nebo automobily. V praxi jsou tak cyklohlídky nasazovány k dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a ochranu městského mobiliáře v brněnských parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulosti u brněnské MP velmi osvědčilo, byly rozšířeny lokality, kde strážníky na kolech bude možné potkat. Kromě již tradiční lokality jakou je v letních měsících hojně navštěvovaná Brněnská přehrada se nově jedná ještě o líšeňské Mariánské údolí anebo vinohradské Akátky. S cyklohlídkami strážníků se lze setkat také na cyklostezkách, kde městští policisté mimo jiné bdí i nad dodržováním pravidel silničního provozu. Mgr. Denisa Kapitančiková FOTO: MP Brno Tisková mluvčí MP Brno Moravská vlajka na radnici Na Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 5. července na základě rozhodnutí RMČ 14/2011 byla na radnici ÚMČ Brno-Židenice vyvěšena moravská vlajka jako připomenutí historické moravské země, která byla významnou součástí Českého království v podobě Moravského markrabství a později v Československu po roce 1918 jako Moravskoslezská země. O moravské vlajce : V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský znak a zemské barvy. Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená. Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní červený. V současné době se začíná na moravskou zemskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, přidávat i moravský zemský znak. Nicméně stále se vede debata, jak by moravská vlajka měla definitivně vypadat. Na takovou veřejnou debatu není nikdy pozdě, např. i bretaňská národní vlajka ve Francii vznikla až v roce 1923 a dnes je jedním z uznávaných symbolů celého historického regionu. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Pozvánka na židenickou kulturní stezku Říká se, že jedině poznáním je možno získat k něčemu vztah, případně i náklonnost a dokonce lásku. Myslím, že toto platí dvojnásob i o místě, kde jsme se narodili či prožili větší část svého života, případně zakotvili na celý život. Může to však platit i jen o místě, kterým denně či občas procházíme a které v každodenním shonu míjíme často s trestuhodnou nepozorností. Tomu chce odpomoci zcela nový Kulturní průvodce po MČ Brno - Židenice, který právě vyšel sepsaný znalcem židenického prostředí Šimonem Ryšavým a nabízí zajímavou židenickou kulturní stezku, kterou by mohli a měli absolvovat nejen sami obyvatelé Židenic či Brna jako takového, ale i návštěvníci a hosté odjinud, aby i oni získali alespoň ono nutné prvotní poznání místa. Není se čeho bát, trasa je sama o sobě pohodlná a únosná pro všechny věkové kategorie a její zastavení na ní, jichž je 29, jsou vždy zvolena tak, aby jejich případný absolvent nabyl přehled o všem historicko a kulturně zajímavém, co Židenice ochotně nabízí. FÓRUM Knížka o 53 stranách je příjemná do ruky a půvabná pro oči. Má řadu obrázků, především starých a nových fotografií zajímavých míst, pamětních desek, pomníků a několika náhrobníků, ale i uměleckých ilustrací Oldřicha Rejnuše, které na čtenáře dýchnou kouzelnou atmosférou. Nejdůležitější je však samozřejmě text, který vychází ze spolehlivé literatury židenických kronikářů, zejména p. Jiřího Švédy a zachycuje to nejdůležitější, co je potřeba říci o tom či onom jazykem srozumitelným, zajímavým a stručným. Krátký úvod podává čtenáři malý přehled historie Židenic od jejich počátku až do konce 20. století a na něj navazuje ona speciální Malá okružní cesta Židenicemi. V ní pak je text členěn do 27 zastavení, jež jsou číslována a navíc velmi prakticky vyznačena do plánu Židenic na zadní obálce knihy, takže zabloudit nelze. Zastavení č. 28 a 29, jímž je pomník válečných obětí a pomník Jana Gajdoše na židenickém hřbitově, jsou už bez komentáře a v obrazové příloze, která celou publikaci uzavírá. Nejdelší text je věnován z pochopitelných důvodů klášteru a kostelu premonstrátů, kratší text pak méně známému zábrdovickému zámku, židenickému i židovskému hřbitovu, kostelu a sborům, ale důležité a zajímavé údaje jsou uváděny u všech nabídnutých zastavení. Domnívám se, že tato publikace má ještě jedno důležité poslání: vzbudit zájem čtenáře o získání dalších a podrobnějších informací o MČ Židenice, které si sám může najít v další a obsáhlejší literatuře, jež má ovšem už poněkud jiný charakter než právě tato na výsost potřebná a prospěšná - publikace v podobě příručního průvodce, jež právě vyšla a je už v prodeji. Je potřeba za ni upřímně poděkovat nejen samotnému autorovi a jeho spolupracovníkům-kronikářům, ale i všem, kteří se podíleli i na její příjemné grafické úpravě, zejména panu Oldřichu Rejnušovi a v neposlední řadě také vedení MČ Židenice, jež projevilo tímto dobrým činem i zájem o to, aby jak obyvatelé Židenic a Brna, tak i další příchozí, hosté a návštěvníci získali ono potřebné prvotní poznání, které si pak mohou dle zájmu dále prohlubovat další literaturou natolik, aby posléze toto jejich poznání také vyústilo v hluboký zájem o Židenice a vyvolalo v nich onen tolik potřebný upřímný vztah k nim, ne-li přímo lásku. Mgr. Milena Flodrová strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Zachraňme smuteční síň! Smuteční síň v Židenicích, jedna ze tří v celém Brně, neutěšeně chátrá už druhé volební období. Jedná se přitom o skutečnou architektonickou památku naší městské části, postavenou v letech podle návrhu nestora brněnské architektury prof. Ing. arch. Ivana Rullera (*1926), autora takových staveb jako je hala Rondo, Ingstav, památník otroků v Senegalu atd. Nejde však jen o záchranu cenné stavby, zachování smuteční síně má i svůj ryze praktický význam. Vždyť v souvislosti s návrhem nového územního plánu se uvažuje o takřka dvojnásobném rozšíření stávajícího hřbitova a proto si naše městská část důstojnou smuteční síň jistě zaslouží. Chátrání budovy vede k názorům, že by snad bylo lepší objekt zbourat a postavit nový, než jej rekonstruovat. S tímto postupem my, TOP 09 Židenice, rozhodně nesouhlasíme. Plně si uvědomujeme, že obřadní síň je v majetku města Brna a oceňujeme práci některých radních, díky níž snad nedojde k demolici celého objektu. Přesto bychom chtěli apelovat na vedení radnice, aby prověřilo i verzi rekonstrukce a nezaobíralo se jen myšlenkou částečné demolice. Smuteční síň jsem si byl osobně prohlédnout v tom stavu, v jakém se teď nachází. Člověk musí zatlačit slzu, když vidí kam až destrukce pokročila, nicméně poruchy se nejeví tak dramatické, aby bylo nutné objekt asanovat. Je poškozené vnější obložení stěn, došlo k degradaci atikového zdiva a střešního pláště, objekt je však poměrně malý bez složitějšího technologického vybavení (jedná se o smuteční síň nikoliv krematorium) proto by opravy nemusely být dramaticky nákladné. V případě stavby nové síně navíc existuje obava, že by nový návrh nemusel dosahovat estetických a funkčních hodnot stávajícího objektu. Tato obava je zesílena neochotou radnice vypisovat soutěže, natož pak ty architektonické. Vedle nákladů na rekonstrukci je také potřeba brát v úvahu provozní náklady. Domnívám se však, že roční náklady na provoz nebudou vyšší, než několika měsíční náklady na třetího místostarostu a jeho asistenta. Hájíme ochranu kulturního dědictví víc, než si myslíte. Ing. Petr Kunc FÓRUM Životní pouť Josefa Hybeše Životní příběh významného českého politika a redaktora se začal psát 29.ledna 1850, kdy se narodil ve východočeské obci Dašice Josef Hybeš na Pardubicku. Životní pouť Josefa Hybeše nebyla rozhodně jednoduchá, již od svých devíti let pracoval jako dělník-tkadlec a pomáhal tak svému otci. Na konci 60. let 19. století se odstěhoval do Vídně a dokonce se velmi aktivně podílel na stávce tamních tkalců, kdy se mu podařilo dosáhnout zvýšení jejich platů. Snažil se vždy pomáhat, tam kde bylo třeba za což se roku 1876 dostal do vězení. Po propuštění se začal věnovat politické činnosti, když roku 1878 v Praze spoluzakládal Českoslovanskou stranu sociálně demokratickou dělnickou. V roce 1881 se stal redaktorem Dělnických listů ve Vídni, kde byl za svoji činnost roku 1884 vyhoštěn a následně se vrátil na Moravu do Prostějova, kde se věnoval své rektorské činnosti. Po tříletém působení v Prostějově odchází roku 1887 do Brna a zahajuje svoji redaktorskou práci v listu Rovnost. Josef Hybeš byl rovněž výborný organizátor, což využil a připravil tzv. sjednocovací sjezd Českoslovanské Židenický Zpravodaj 7-8/2011 sociální demokracie v Brně-Lužánkách roku Hybeš zdůrazňoval především osmihodinovou pracovní dobu, všeobecné volební právo, či zvýšení platů. V 90 letech 19. století organizoval stávky, jednou z takových byly i stávky brněnských textiláků na Bílé hoře v Juliánově, jež připomíná tamní pomník. Své myšlenky a bohaté životní zkušenosti prezentoval rovněž jako poslanec Říšské rady za sociální demokracii ve Vídni, kde aktivně vystupoval v prospěch pracujících. Tvrdě vystupoval proti válečnému běsnění v letech Po válce pracoval jako poslanec Revolučního národního shromáždění a to až do roku prosince 1920 dostal při projevu v senátu mozkovou příhodu. V následných měsících bojoval o život, který právě před 90 lety ztratil. Zemřel 19. července 1921 v Brně, kde je pochován. Josef Hybeš byl váženým občanem a proto je vždy důležité na takovéto významné osobnosti upozornit a poukázat na jejich život a činny, kterými výrazně ovlivnily naši budoucnost. Pojďme společně uctít památku Josefa Hybeše a sejděme se v sobotu 23.července 2011 v 16 hodin u pomníku na Bílé hoře. Michal Krejsa Otištění článků ve Zpravodaji pouze pro vyvolené? Židenický Zpravodaj je jedna z forem, jak radnice informuje o své činnosti občany Juliánova, Zábrdovic a Židenic. Prostor by kromě vládnoucí koalice měla dostat i opozici a občané. V každém čísle je vyčleněna pouze jedna stránka - fórum, což ale umožňuje otištění pouze 3-4 článků. O otištění těchto článků by pak měla rozhodovat Redakční rada. Je tomu opravdu tak? Do březnového čísla jsme zaslali článek věnující se aktuální problematice konceptu Územního plánu města Brna. Článek byl, vzhledem k tématu, obsáhlý, něco kolem 3000 znaků. Článek Redakční rada odsouhlasila s tím, že je nutné ho zkrátit na max. délku 1800 znaků. Pravdou je, že nás tento požadavek nepřekvapil, článek jsme zkrátili vynecháním důležitých údajů a byl otištěn. Naopak nás o to víc překvapilo následující číslo, které obsahovalo článek vládnoucí strany čítající více než 3000 znaků. Přece se nenecháme odradit. Musíme se smířit s tím, že ne každému se měří stejným metrem. Do červnového čísla tedy připravil Ing. Petr Kunc článek k problematice záchrany smuteční síně v Židenicích. Do fóra tentokrát došlo více článků, nicméně článek byl vybrán Redakční radou k otištění bez výhrad. Tentokrát jsme článek ve Zpravodaji marně hledali, naopak jsme našli ty, které měly být otištěny pouze za předpokladu, že bude dostatek místa. Proč nebyl článek otištěn, když byl Redakční radou schválen? O tom můžeme vést pouze polemiku. Nevyhovoval koalici, či pouze jedinci z koalice? Určitý obrázek si můžete udělat přečtením článku na V tuto chvíli bych ještě nerad mluvil o cenzuře, ale hodně bych se zamýšlel nad tím, zda prostor v Židenickém Zpravodaji není pouze pro vyvolené. Cenzura by nás mrzela, víc než si myslíte. Ing. Jan Kocmánek TOP 09 - MO Židenice Organizátor dopravy v klidu Brno, tak jako i ostatní významná města, chce mít přívlastky, kterými se rádi pyšní moderní a vyhledávaná významná města. Mimo dominant, které turisté a návštěvníci měst vyhledávají, bez pochyb potřebuje město i vybudovanou městskou a turistickou infrastrukturu. Nedílnou součástí městské infrastruktury je infrastruktura dopravní, jejímž subsystémem je doprava statická. Nejen volené orgány statutárního města Brna jsou si vědomy deficitu v oblasti parkování nejen v centrální oblasti města, ale i ve starších obytných územích a v sídlištích. Dlouhodobě se město Brno potýká s nedostatkem parkovacích míst. Snaha o řešení statické dopravy v centrální oblasti města Brna byla učiněna v roce 2004, kdy město Brno založilo společnost k zajištění výstavby a provozování hromadných garáží v centru města. I vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo žádný objekt hromadných garáží vybudovat, vznikl záměr pověřit společnost Brněnské komunikace, a.s. komplexním zajištěním statické dopravy ve městě Brně, včetně výstavby a provozování parkovacích domů. Úkolem Organizátora dopravy v klidu (Brněnské komunikace, a.s.) bude vybudovat funkční městský parkovací systém, plně reagující na rostoucí požadavky na parkování nejen v centrální oblasti města Brna. Základem pro řešení parkování ve městě Brně bude zpracování strategie parkování v Brně, na kterou vypsala Rada města Brna veřejnou zakázku. Tento komplexní dokument bude podkladem pro Organizátora dopravy v klidu při řešení všech součástí městského parkovacího systému. Jestli chceme mít spokojené občany města Brna a také návštěvníky našeho krásného města měli bychom městský parkovací systém a jeho další budování podporovat a zakotvit v prioritách rozvoje města Brna. Mgr. Marian Hnát zastupitel města Brna za ČSSD Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 9/2011 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více