Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část téměř vylidnily, koupaliště začínají vzhledem ke krásnému počasí praskat ve švech a v rekreačních oblastech jako je Brněnská přehrada panuje čilý ruch. Naše radnice ani v těchto prázdninových dnech nezahálí a pokračuje ve svých aktivitách, hlavně v oblastech péče o chodníky, komunikace a údržbě zeleně. V ulicích a parcích jsou stále více vidět reflexní vesty našich pracovníků provádějících úklid v zeleni. Od měsíce května funguje elektronická adresa, kterou bych rád opět připomenul, na kterou je možné 24 hodin denně zasílat připomínky k čistotě v naší městské části. Na závěr bych Vám všem ještě jednou velmi rád popřál příjemnou dovolenou, ať doma nebo v zahraničí, abyste načerpali mnoho nových sil, poznali spoustu krásných míst a prožili samé kladné a pozitivní chvíle. Prostě žádnou nudu v Brně! Ing. Roman Vašina, starosta MČ Brno-Židenice Park Bubeníčkova prázdninově vymalovaný V nedávno rekonstruovaném parku na ulici Bubeníčkova zůstaly směrem ke Koperníkově holé betonové panely, které ohraničují dětské hřiště. Než panely nechat zarůst nebo v horším případě nechat napospas sprejerům, vymysleli jsme pro studenty z našich základních škol soutěž. Dostali za úkol vymalovat tyto plochy pomocí nějakých originálních výtvarných motivů. V konkrétním obsahu měly naprostou volnost. Studenti měli asi měsíc čas na svoji práci s barvami a dne jsme se u parku sešli všichni i s jejich učitelkami, abychom vyhodnotili nejlepší díla. Obrázky byly natolik pěkné, že nakonec dostali cenu v podobě sladké odměny všichni zúčastnění výtvarníci. Díky také patří jejich učitelkám výtvarné výchovy, které vedly trpělivě a pomalu své malíře od návrhu projektu přes postupné domalovávání předkreslených vzorů na panely. Práce to nebyla jednoduchá, vždyť jeden panel má skoro 4 metry čtvereční! Děti svojí kreativitou ukázali, že na veřejných plochách může vzniknout koncepční pěkná a hravá malba, která krášlí okolí. Protože v parku zbyly ještě některé volné další betony, těšíme se na další kolo soutěže a domalování všech ploch. Tak aspoň získají naši nejmladší k veřejným plochám jako jejich spolutvůrci pozitivní vztah a budou se citlivěji zajímat o stav parku i v budoucnu. Vždyť kdo by se nezajímal o svá výtvarná díla, které denně vidí tisíce občanů! PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Bydlení a bytová problematika Potřeba bydlení je jedna ze základních potřeb člověka. Přesto se často setkáváme se spoluobčany, kteří o bydlení přišli nebo jsou v obtížné životní a finanční situaci, kdy jim hrozí výpověď z nájmu. V Židenicích funguje jednoduché pravidlo. Tři nezaplacené nájmy znamenají pro nájemníka výpověď s možností dluh vyrovnat, a zažádat o zpětvzetí výpovědi z nájmu. Pokud by se situace s třemi nezaplacenými nájmy opakovala, vypovězení z nájmu bude již definitivní. Pozitivem tohoto přístupu MČ je, že je dlužník nucen začít konat už ve chvíli, kdy se může se dluhem ještě snadno vypořádat. Bez tohoto pravidla to v praxi často dopadá pro nájemce špatně. Dlužný nájemník dostává upomínky, které sice nadále neplatí, ale přesto bydlí a vše se zdá být v pořádku. V konečném důsledku je překvapen výší dluhu s penále, který se v nemálo případech během několika let vyšplhá k částce vyšší než půl milionu korun. V takové situaci je již těžké problém vyřešit. Z tohoto důvodu je zavedeno naše pravidlo. Nepříjemnostem s výpovědí nájmu se dá předejít. Existuje spousta organizací, které se specializují na sociálně právní poradenství. Mnoho lidí ale stále neví, na koho se v takto obtížné situaci obrátit nebo kde požádat o pomoc. Občané mohou také podat žádost o příspěvek na bydlení pro nízkopříjmové rodiny, jednu z forem státní sociální podpory. Dalším problémem bývá velká plocha bytu, kterou nájemníci prakticky nevyužívají, ale platí z ní nájemné. Řešením je podání žádosti o výměnu bytu. V tomto čísle Židenického Zpravodaje naleznete články s návody, jak a kde si zažádat o výměnu bytu a vyřídit si příspěvek na bydlení. Zařazen je také příspěvek o sociální poradně IQ Roma Servis. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Jubilanti, začátek nové tradice K dobrým zvykům v Židenicích patří osobní gratulace našim spoluobčanům, jubilantům nad osmdesát let věku. Na základě dobrých zkušeností z jiných MČ zvyklost nyní ještě zlepšíme. Pro seniory mezi osmdesáti až osmdesáti devíti lety se uskuteční slavnostní setkání, na které budou oslavenci pozváni poštou. Oslava proběhne 4x ročně v nově budovaném kulturním centru Karas na Karáskově náměstí. Věříme, že se naši jubilanti rádi setkají se svými vrstevníky a přijmou osobní blahopřání a malý dárek z rukou pana starosty. Jubilanti od devadesáti let se mohou těšit na osobní gratulaci s drobným dárkem od člena samosprávy, tedy pana starosty, pánů místostarostů nebo od pana radního. Bc. Karel Bernášek, místostarosta MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 11/2011 konaná schválila: RMČ 12/2011 konaná schválila: RMČ 13/2011 konaná schválila: vzala na vědomí petici občanů STOP VÝSTAVBĚ UBYTOVNY NA ULICI HROMÁDKOVA 10 V BRNĚ. rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 závazný ukazatel financování o 2. část zůstatku roku 2010 ve výši tis. Kč, ve výdajích upřesňuje schválené příspěvky pro organizace v oblasti kultury, sportu, mládeže a sociální oblasti, doplňuje a navyšuje ve výdajích na rok 2011 některé závazné ukazatele. podání návrhu Radě města Brna na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D. z funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4. vzala na vědomí Zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce leden březen 2011 předložena společností MON-EST BRNO, s.r.o. souhlasila se zařazením divadelního představení Divadla Na Dlani o.s. v termínech a do povinného programu roku zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Pilotní projekt energeticky velmi úsporné regenerace domu Slívova 1,3,5,7 v MČ Brno-Židenice v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006. Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Vzala na vědomí, že výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost BRNOIN- VEST, spol. s r.o.. vzala na vědomí, že pro rok 2011 bude: 1. cena vstupného letního koupaliště Juliánov v Brně -Židenicích stejná, jako v roce 2010 a to: celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let - 50,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let - 35,-Kč celodenní jednorázové vstupné pro dítě do 15 let - 40,-Kč odpolední vstupné od 15:00 hod dítě do 15 let - 25,-Kč zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) - zdarma provozovatel navíc umožní denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. 2. návštěvní doba letního koupaliště Juliánov v Brně-Židenicích bude denně od 09:30 hod. do 21:00 hod. vzala na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice souhlasit s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzala na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice vyslovit podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. vzala na vědomí návrh programu 5. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 24. května 2011 v 16 hod. ZMČ 05/2011 konané schválilo: vzalo na vědomí 3 varianty Konceptu nového Územního plánu města Brna. Souhlasilo s Konceptem po splnění požadavků, které tvoří přílohu. vzalo na vědomí žádost ředitelky Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace. Vyslovilo podporu investičnímu záměru Rekonstrukce dostavbou Domova pro seniory. jmenovala v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od do funkce vedoucí Odboru rozpočtu a financování Úřadu městské části Brno -Židenice paní Ing. Michaelu Havránkovou. doporučila Zastupitelstvu městské části schválit změnu článku 7 Jednacího řádu ZMČ. souhlasila s vydáním bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 5383/6, ostatní plocha zeleň o výměře 337 m2 v k. ú. Židenice, v areálu Mateřské školy, Brno, Nopova 15, ve výši 45 Kč/m2/rok, a to za dva roky zpětně od února doporučila Zastupitelstvu městské části Brno -Židenice vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením MČ Brno-Židenice za rok 2010 bez výhrad. souhlasila s návrhem nájemce objektu Došlíkova č. or. 48 Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 využít finanční prostředky z uhrazeného nájemného na dokončení výměn vstupů a s tím souvisejících drobných stavebních úprav a na zateplení svislého obvodového pláště pronajímaného objektu v částce stanovené nájemní smlouvou č ze dne Rekonstrukce výše uvedeného objektu proběhne ve čtyřech etapách od července 2011 do července doporučila statutárnímu městu Brnu bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1161/1, ostatní plocha, o výměře m2 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna. souhlasila s realizací stavby Rekonstrukce VO ul. Rokycanova v k. ú. Židenice na pozemku p. č. 2618, ostatní plochy, o vým. 239 m2 v k. ú. Židenice při ul. Rokycanově, za podmínky uvedení výše uvedeného pozemku do původního stavu. doporučila statutárnímu městu Brnu prodej objektu Jamborova č. or. 20 včetně pozemků p. č. 5555/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m2 a p. č. 5556/1, zahrada, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Židenice, formou nabídkového řízení. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu směnu části pozemku p. č. 7822/1, ostatní plochy, o výměře cca 135 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 7551/23, orná půda, o výměře cca 213,00 m2 v k. ú. Židenice v lokalitě Údolíček ve vlastnictví pana Františka Uhra. souhlasila s projektovou dokumentací akce Úprava tramvajové smyčky Juliánov na pozemku p. č. 5002/4, ostatní plochy, dráha, o vým. 69 m2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské při zachování rozsahu stávající tramvajové smyčky. souhlasila s vyznačením dopravního značení V 7 Přechod pro chodce přes ul. Viniční směrem k poliklinice. Souhlasila s umístěním dopravního značení IP 12 Vyhrazené parkoviště s odpovídajícím vodorovným značením pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou na parkovišti u polikliniky Viniční. schválila realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46. Přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu Celková oprava, respektive modernizace 4 ks výtahů v domech Kosmákova 40, 42, 44, 46 společnosti ZITTA-výtahy, s.r.o.. doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice nestanovit časové omezení pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Židenice. Doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit předložený návrh znění nově připravované obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.../2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně bez doplnění. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Hromádkova č. pop. 39, č. or. 17, č. pop. 4830, č. pop. 40, č. or. 19, č. pop. 4831, č. pop. 41, č. or. 21, č. pop a pozemku p. č. 4833, vše v k.ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará Osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2, Stará Osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná pl., nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice nedoporučit Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Meluzínova č. pop. 48, č. or. 2, Meluzínova č. pop. 49, č. or. 4/6, Meluzínova č. pop. 65, č. or. 8, vše na pozemku p. č. 6178, zastavěná pl., nádvoří o výměře 592 m2, vše v k. ú. Židenice. doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice doporučit Zastupitelstvu města Brna postupovat při privatizaci obecních bytových domů v MČ Brno -Židenice dle tabulkového přehledu Doporučení Zastupitelstva MČ Brno-Židenice Zastupitelstvu města Brna přeřadit některé svěřené obecní domy ze Seznamu domů nedoporučených k prodeji do Seznamu domů doporučených k prodeji. změny závazných ukazatelů pro Základní školu, Brno, Gajdošova 3, pro Masarykovu základní školu, Brno, Kamenačky 4, pro Základní školu, Brno, Krásného 24 a pro Tyršovu základní školu, Brno, Kuldova 38. rozpočtové opatření č. 9. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2011 závazný ukazatel přijaté transfery o investiční transfery od města ve výši tis. Kč, ve výdajích doplňuje závazný ukazatel investice MŠ ve výši tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel investice ZŠ o 800 tis. Kč, navyšuje závazný ukazatel regenerace bytových domů o tis. Kč. rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření upřesňuje v příjmech rozpočtu na rok 2011 daň z příjmů, výsledek hospodaření VHČ, snižuje položku výtěžek za provozovaný VHP o 350 tis. Kč, snižuje správní poplatky o 668 tis. Kč, doplňuje příjmy z fin. vypořádání 2010 od města, doplňuje půjčku z FBV, navyšuje financování rozpočtu o třetí část zůstatku roku 2010 a doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové závazné ukazatele rozpočtu na rok vzala na vědomí návrh programu 6. zasedání ZMČ Brno-Židenice dne 22. června 2011 v hodin. souhlasila s investičním záměrem Opatření před nadměrným hlukem z pozemní dopravy (pro chráněné vnitřní prostory staveb). Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Příspěvek na bydlení Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Podmínky nároku na příspěvek na bydlení Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. K příspěvku na bydlení je nutné doložit: nájemní smlouvu + evidenční list + protokol o převzetí bytu výpis z katastru nemovitostí dohoda o užívání bytu + rozhodnutí o přidělení bytu + protokol o převzetí bytu evidenční list nebo předpis úhrad za služby za byt SIPO výpisy z účtu faktura za služby za byt + doklad o zaplacení doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad faktura vyúčtování plynu - doklad o zaplacení + předpis záloh faktura vyúčtování elektřiny - doklad o zaplacení + předpis záloh fakturu za vyúčtování vody Brno vodárny fakturu + doklad o zaplacení stvrzenky nebo příjmový pokladní doklad o zaplacení nájmu. složenky nebo příjmové pokladní doklady o zaplacení nájmu, záloh na plyn, elektřinu, vodu. Kde se příspěvek na bydlení vyřizuje? Žádost o poskytování dávky státní sociální podpory vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Pro MČ Židenice je kontaktní místo na Gajdošové 7, v 1. patře. Žádost o dávku se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu kontaktního místa SSP naleznete na Formuláře žádostí naleznete na odbor sociálních věcí MČ Brno-Židenice Představení služeb IQ Roma servis, o.s. ve městě Brno Občanské sdružení IQ Roma servis poskytuje sociální služby ve městě Brně od roku 2003, postupem času rozšířilo svou působnost i do Břeclavi a dalších obcí Jihomoravského kraje. Naše služby jsou určeny sociálně vyloučeným osobám, zejména Romům, ale i všem ostatním bez ohledu na etnickou příslušnost, kteří nemohou využít běžně dostupné služby při řešení svých problémů. Na naši organizaci se mohou obrátit jednotlivci a rodiny, kteří se nacházejí v obtížné sociální či ekonomické situaci, dlouhodobě nezaměstnaní a nízkokvalifikovaní uchazeči o práci, osoby potýkající se s diskriminací. Dále poskytujeme služby pro děti předškolního věku a jejich rodiče a pro děti a mládež ve věku let. Naše služby jsou dobrovolné a jsou poskytovány zdarma. V čem konkrétně můžeme pomoct? Sociální program IQ Roma servisu poskytuje lidem v těžké sociální situaci podporu při řešeni problémů s bydlením, hledáním práce, dluhy a plánováním rozpočtu, s péči o děti i o zdraví a v dalších potřebných oblastech. Služby Centra poradenství a zaměstnanosti jsou poskytovány ve městě Brně ve dvou poradnách, a to na Hybešově ulici 41 a na Cejlu 49. Služby odborného sociálního poradenství mohou využít stejně jako při terénním programu lidé starší 15 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Centrum poradenství a zaměstnanosti poskytuje široké spektrum poradenství v oblasti zadlužení, bydlení, sociálního zabezpečení, rodinných a mezilidských vztahů a jiné. Dále poradenští pracovníci asistují klientem při hledání zaměstnání a zvyšování kompetencí při uplatnění se na trhu práce. Mezi další služby patří bezplatný právní servis a právní poradenství. Právníci ve spolupráci s dalšími pracovníky pomáhají klientům zejména porozumět úředním dokumentům a právním předpisům, zjistit v dané oblasti klientova práva a povinnosti, připravit se na jednání před orgány veřejné správy a soudy. IQ Roma servis, o.s. ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 7-8/2011 Jak provést výměnu obecního bytu Žadatel má dvě možnosti. Požádat o výměnu naši MČ nebo si najít sám směnitele. V prvním případě žadatel musí vyplnit formulář Žádost o výměnu obecního bytu (viz a doložit následující doklady: občanský průkaz žadatele o byt a jeho manžela(ky) či jiné osoby rodné listy všech osob uvedené v žádosti o výměnu bytu rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohoda o majetkovém vypořádání rozvedených manželů (pokud je k příslušnému soudu podán návrh v některé z uvedených záležitostí, doložte návrh s vyznačením podatelny soudu) příjem žadatelovy rodiny - od zaměstnavatele (potvrzení z účtárny), dávky SSP (rozhodnutí, složenky ne), výživné na děti (rozsudek, dohoda), doplatek do životního minima (rozhodnutí). Pokud je osoba OSVČ, doloží kopii živnostenského listu a čestné prohlášení o výši čistého příjmu - ověří notář. Potvrzení ÚP, hmotné zabezpečení (rozhodnutí), opakovaný příspěvek v nezaměstnanosti (rozhodnutí), důchody formou rozhodnutí (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský) k trvalému bydlišti - nájemní smlouvu, evidenční list (ne starší 3 měsíce), potvrzení DS BYTASEN, s.r.o., že není dluh na nájmu doklad o zaplacení poplatků za komunální odpad V druhém případě žadatel musí vyplnit formulář Dohoda o výměně bytu (viz a doložit následující doklady: fotokopii občanských průkazů nájemců bytů ke všem směňovaným bytům fotokopii dekretu, nájemní smlouvy nebo dokladů opravňujících užívání směňovaných bytů fotokopii evidenčního listu k bytu s výpočtem nájemného (ne starší 3 měsíců) potvrzení všech pronajímatelů (vlastníků, resp. správců domů) za byt, že je řádně užíván a zda nejsou dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. jestliže směnitel je ženatý vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé jestliže po rozvodu manželství mění byt pouze jeden z manželů, tak předloží fotokopii rozsudku o rozvodu manželství, případ. i fotokopii rozsudku o zrušení užívacího práva nebo notářsky ověřenou dohodu mezi manželi o dalším užívání bytu, případně jeho vyjádření s ověřeným podpisem, že se do vyměňovaného bytu nebude stěhovat jestliže po rozvodu manželství mění byt oba dva bývalí manželé (nebo v případě, že rodiče mění byt pro syna dceru), dohodu musí podepsat všechny strany (viz 50 obč. zák. č. 509/1991 Sb.) smlouva bude uzavřena ve prospěch třetí osoby viz. prohlášení na 3. straně tohoto formuláře. odbor správy majetku MČ Brno-Židenice Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 7-8/2011 ZPRÁVY Rozhodnutí Ústavního soudu o hracích přístrojích Ústavní soud nedávno rozhodl ve sporu mezi ministerstvem financí a obcí Chrastava v severních Čechách, že videoloterijní terminály (VLT) spadají do stejné kategorie hazardních přístrojů s ostatními výherními automaty. Do procesu jejich schvalování a regulace tak mohou nově zasahovat i obecní úřady, které skrze své vyhlášky určují, kde tyto terminály jsou provozovat zakázány (např. v okolí škol). Díky této skutečnosti Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 21.června 2011 rozhodlo doplnit svoji protihazardní vyhlášku o tuto skutečnost. Je to krok jistě správným směrem. Obce jsou zodpovědné svým občanům a proto by měly mít co nejvíce kompetencí i v této oblasti. Současný stav nicméně stále dává pravomoc o schválení VLT ministerstvu financí, které získává tak správními poplatky z celé ČR velký objem financí. Obce mohou postupovat v souladu s protihazardní vyhláškou města Brna, nicméně přímé povolování či zakazování jednotlivých VLT kdekoliv na svém území ve své pravomoci nemají. V současné době je na území Židenice několik desítek klasických výherních automatů a přes 200 přístrojů v kategorii VLT. I po rozhodnutí ÚS platí současná podoba zákona o loteriích, kde kompetence schvalovat přístroje má ministerstvo financí. Podle názoru židenické samosprávy toto je konkrétní oblast, kde by si obce zasloužily mít větší kompetence a zodpovědnost ke svým občanům. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Do ulic Brna vyjely i cyklohlídky strážníků S nástupem léta se v brněnských ulicích objevili opět strážníci využívající ke své hlídkové činnosti jízdní kolo. Takových hlídek má brněnská městská policie v současnosti 28. Výhodou nasazení cyklohlídek je fakt, že jsou jednak ekologickým doparvním prostředkem, ale také to, že prostřednictvím jízdních kol mohou strážníci provádět častější hlídkovou činnost na rozlehlých územích městské aglomerace a zvláště v lokalitách, v nichž je z různých důvodů nevhodné nebo přímo zcela nemožné využívat k hlídkové službě motorizovanou techniku, jako jsou služební skútry, motocykly nebo automobily. V praxi jsou tak cyklohlídky nasazovány k dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a ochranu městského mobiliáře v brněnských parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulosti u brněnské MP velmi osvědčilo, byly rozšířeny lokality, kde strážníky na kolech bude možné potkat. Kromě již tradiční lokality jakou je v letních měsících hojně navštěvovaná Brněnská přehrada se nově jedná ještě o líšeňské Mariánské údolí anebo vinohradské Akátky. S cyklohlídkami strážníků se lze setkat také na cyklostezkách, kde městští policisté mimo jiné bdí i nad dodržováním pravidel silničního provozu. Mgr. Denisa Kapitančiková FOTO: MP Brno Tisková mluvčí MP Brno Moravská vlajka na radnici Na Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 5. července na základě rozhodnutí RMČ 14/2011 byla na radnici ÚMČ Brno-Židenice vyvěšena moravská vlajka jako připomenutí historické moravské země, která byla významnou součástí Českého království v podobě Moravského markrabství a později v Československu po roce 1918 jako Moravskoslezská země. O moravské vlajce : V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský znak a zemské barvy. Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená. Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní červený. V současné době se začíná na moravskou zemskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, přidávat i moravský zemský znak. Nicméně stále se vede debata, jak by moravská vlajka měla definitivně vypadat. Na takovou veřejnou debatu není nikdy pozdě, např. i bretaňská národní vlajka ve Francii vznikla až v roce 1923 a dnes je jedním z uznávaných symbolů celého historického regionu. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Pozvánka na židenickou kulturní stezku Říká se, že jedině poznáním je možno získat k něčemu vztah, případně i náklonnost a dokonce lásku. Myslím, že toto platí dvojnásob i o místě, kde jsme se narodili či prožili větší část svého života, případně zakotvili na celý život. Může to však platit i jen o místě, kterým denně či občas procházíme a které v každodenním shonu míjíme často s trestuhodnou nepozorností. Tomu chce odpomoci zcela nový Kulturní průvodce po MČ Brno - Židenice, který právě vyšel sepsaný znalcem židenického prostředí Šimonem Ryšavým a nabízí zajímavou židenickou kulturní stezku, kterou by mohli a měli absolvovat nejen sami obyvatelé Židenic či Brna jako takového, ale i návštěvníci a hosté odjinud, aby i oni získali alespoň ono nutné prvotní poznání místa. Není se čeho bát, trasa je sama o sobě pohodlná a únosná pro všechny věkové kategorie a její zastavení na ní, jichž je 29, jsou vždy zvolena tak, aby jejich případný absolvent nabyl přehled o všem historicko a kulturně zajímavém, co Židenice ochotně nabízí. FÓRUM Knížka o 53 stranách je příjemná do ruky a půvabná pro oči. Má řadu obrázků, především starých a nových fotografií zajímavých míst, pamětních desek, pomníků a několika náhrobníků, ale i uměleckých ilustrací Oldřicha Rejnuše, které na čtenáře dýchnou kouzelnou atmosférou. Nejdůležitější je však samozřejmě text, který vychází ze spolehlivé literatury židenických kronikářů, zejména p. Jiřího Švédy a zachycuje to nejdůležitější, co je potřeba říci o tom či onom jazykem srozumitelným, zajímavým a stručným. Krátký úvod podává čtenáři malý přehled historie Židenic od jejich počátku až do konce 20. století a na něj navazuje ona speciální Malá okružní cesta Židenicemi. V ní pak je text členěn do 27 zastavení, jež jsou číslována a navíc velmi prakticky vyznačena do plánu Židenic na zadní obálce knihy, takže zabloudit nelze. Zastavení č. 28 a 29, jímž je pomník válečných obětí a pomník Jana Gajdoše na židenickém hřbitově, jsou už bez komentáře a v obrazové příloze, která celou publikaci uzavírá. Nejdelší text je věnován z pochopitelných důvodů klášteru a kostelu premonstrátů, kratší text pak méně známému zábrdovickému zámku, židenickému i židovskému hřbitovu, kostelu a sborům, ale důležité a zajímavé údaje jsou uváděny u všech nabídnutých zastavení. Domnívám se, že tato publikace má ještě jedno důležité poslání: vzbudit zájem čtenáře o získání dalších a podrobnějších informací o MČ Židenice, které si sám může najít v další a obsáhlejší literatuře, jež má ovšem už poněkud jiný charakter než právě tato na výsost potřebná a prospěšná - publikace v podobě příručního průvodce, jež právě vyšla a je už v prodeji. Je potřeba za ni upřímně poděkovat nejen samotnému autorovi a jeho spolupracovníkům-kronikářům, ale i všem, kteří se podíleli i na její příjemné grafické úpravě, zejména panu Oldřichu Rejnušovi a v neposlední řadě také vedení MČ Židenice, jež projevilo tímto dobrým činem i zájem o to, aby jak obyvatelé Židenic a Brna, tak i další příchozí, hosté a návštěvníci získali ono potřebné prvotní poznání, které si pak mohou dle zájmu dále prohlubovat další literaturou natolik, aby posléze toto jejich poznání také vyústilo v hluboký zájem o Židenice a vyvolalo v nich onen tolik potřebný upřímný vztah k nim, ne-li přímo lásku. Mgr. Milena Flodrová strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Zachraňme smuteční síň! Smuteční síň v Židenicích, jedna ze tří v celém Brně, neutěšeně chátrá už druhé volební období. Jedná se přitom o skutečnou architektonickou památku naší městské části, postavenou v letech podle návrhu nestora brněnské architektury prof. Ing. arch. Ivana Rullera (*1926), autora takových staveb jako je hala Rondo, Ingstav, památník otroků v Senegalu atd. Nejde však jen o záchranu cenné stavby, zachování smuteční síně má i svůj ryze praktický význam. Vždyť v souvislosti s návrhem nového územního plánu se uvažuje o takřka dvojnásobném rozšíření stávajícího hřbitova a proto si naše městská část důstojnou smuteční síň jistě zaslouží. Chátrání budovy vede k názorům, že by snad bylo lepší objekt zbourat a postavit nový, než jej rekonstruovat. S tímto postupem my, TOP 09 Židenice, rozhodně nesouhlasíme. Plně si uvědomujeme, že obřadní síň je v majetku města Brna a oceňujeme práci některých radních, díky níž snad nedojde k demolici celého objektu. Přesto bychom chtěli apelovat na vedení radnice, aby prověřilo i verzi rekonstrukce a nezaobíralo se jen myšlenkou částečné demolice. Smuteční síň jsem si byl osobně prohlédnout v tom stavu, v jakém se teď nachází. Člověk musí zatlačit slzu, když vidí kam až destrukce pokročila, nicméně poruchy se nejeví tak dramatické, aby bylo nutné objekt asanovat. Je poškozené vnější obložení stěn, došlo k degradaci atikového zdiva a střešního pláště, objekt je však poměrně malý bez složitějšího technologického vybavení (jedná se o smuteční síň nikoliv krematorium) proto by opravy nemusely být dramaticky nákladné. V případě stavby nové síně navíc existuje obava, že by nový návrh nemusel dosahovat estetických a funkčních hodnot stávajícího objektu. Tato obava je zesílena neochotou radnice vypisovat soutěže, natož pak ty architektonické. Vedle nákladů na rekonstrukci je také potřeba brát v úvahu provozní náklady. Domnívám se však, že roční náklady na provoz nebudou vyšší, než několika měsíční náklady na třetího místostarostu a jeho asistenta. Hájíme ochranu kulturního dědictví víc, než si myslíte. Ing. Petr Kunc FÓRUM Životní pouť Josefa Hybeše Životní příběh významného českého politika a redaktora se začal psát 29.ledna 1850, kdy se narodil ve východočeské obci Dašice Josef Hybeš na Pardubicku. Životní pouť Josefa Hybeše nebyla rozhodně jednoduchá, již od svých devíti let pracoval jako dělník-tkadlec a pomáhal tak svému otci. Na konci 60. let 19. století se odstěhoval do Vídně a dokonce se velmi aktivně podílel na stávce tamních tkalců, kdy se mu podařilo dosáhnout zvýšení jejich platů. Snažil se vždy pomáhat, tam kde bylo třeba za což se roku 1876 dostal do vězení. Po propuštění se začal věnovat politické činnosti, když roku 1878 v Praze spoluzakládal Českoslovanskou stranu sociálně demokratickou dělnickou. V roce 1881 se stal redaktorem Dělnických listů ve Vídni, kde byl za svoji činnost roku 1884 vyhoštěn a následně se vrátil na Moravu do Prostějova, kde se věnoval své rektorské činnosti. Po tříletém působení v Prostějově odchází roku 1887 do Brna a zahajuje svoji redaktorskou práci v listu Rovnost. Josef Hybeš byl rovněž výborný organizátor, což využil a připravil tzv. sjednocovací sjezd Českoslovanské Židenický Zpravodaj 7-8/2011 sociální demokracie v Brně-Lužánkách roku Hybeš zdůrazňoval především osmihodinovou pracovní dobu, všeobecné volební právo, či zvýšení platů. V 90 letech 19. století organizoval stávky, jednou z takových byly i stávky brněnských textiláků na Bílé hoře v Juliánově, jež připomíná tamní pomník. Své myšlenky a bohaté životní zkušenosti prezentoval rovněž jako poslanec Říšské rady za sociální demokracii ve Vídni, kde aktivně vystupoval v prospěch pracujících. Tvrdě vystupoval proti válečnému běsnění v letech Po válce pracoval jako poslanec Revolučního národního shromáždění a to až do roku prosince 1920 dostal při projevu v senátu mozkovou příhodu. V následných měsících bojoval o život, který právě před 90 lety ztratil. Zemřel 19. července 1921 v Brně, kde je pochován. Josef Hybeš byl váženým občanem a proto je vždy důležité na takovéto významné osobnosti upozornit a poukázat na jejich život a činny, kterými výrazně ovlivnily naši budoucnost. Pojďme společně uctít památku Josefa Hybeše a sejděme se v sobotu 23.července 2011 v 16 hodin u pomníku na Bílé hoře. Michal Krejsa Otištění článků ve Zpravodaji pouze pro vyvolené? Židenický Zpravodaj je jedna z forem, jak radnice informuje o své činnosti občany Juliánova, Zábrdovic a Židenic. Prostor by kromě vládnoucí koalice měla dostat i opozici a občané. V každém čísle je vyčleněna pouze jedna stránka - fórum, což ale umožňuje otištění pouze 3-4 článků. O otištění těchto článků by pak měla rozhodovat Redakční rada. Je tomu opravdu tak? Do březnového čísla jsme zaslali článek věnující se aktuální problematice konceptu Územního plánu města Brna. Článek byl, vzhledem k tématu, obsáhlý, něco kolem 3000 znaků. Článek Redakční rada odsouhlasila s tím, že je nutné ho zkrátit na max. délku 1800 znaků. Pravdou je, že nás tento požadavek nepřekvapil, článek jsme zkrátili vynecháním důležitých údajů a byl otištěn. Naopak nás o to víc překvapilo následující číslo, které obsahovalo článek vládnoucí strany čítající více než 3000 znaků. Přece se nenecháme odradit. Musíme se smířit s tím, že ne každému se měří stejným metrem. Do červnového čísla tedy připravil Ing. Petr Kunc článek k problematice záchrany smuteční síně v Židenicích. Do fóra tentokrát došlo více článků, nicméně článek byl vybrán Redakční radou k otištění bez výhrad. Tentokrát jsme článek ve Zpravodaji marně hledali, naopak jsme našli ty, které měly být otištěny pouze za předpokladu, že bude dostatek místa. Proč nebyl článek otištěn, když byl Redakční radou schválen? O tom můžeme vést pouze polemiku. Nevyhovoval koalici, či pouze jedinci z koalice? Určitý obrázek si můžete udělat přečtením článku na V tuto chvíli bych ještě nerad mluvil o cenzuře, ale hodně bych se zamýšlel nad tím, zda prostor v Židenickém Zpravodaji není pouze pro vyvolené. Cenzura by nás mrzela, víc než si myslíte. Ing. Jan Kocmánek TOP 09 - MO Židenice Organizátor dopravy v klidu Brno, tak jako i ostatní významná města, chce mít přívlastky, kterými se rádi pyšní moderní a vyhledávaná významná města. Mimo dominant, které turisté a návštěvníci měst vyhledávají, bez pochyb potřebuje město i vybudovanou městskou a turistickou infrastrukturu. Nedílnou součástí městské infrastruktury je infrastruktura dopravní, jejímž subsystémem je doprava statická. Nejen volené orgány statutárního města Brna jsou si vědomy deficitu v oblasti parkování nejen v centrální oblasti města, ale i ve starších obytných územích a v sídlištích. Dlouhodobě se město Brno potýká s nedostatkem parkovacích míst. Snaha o řešení statické dopravy v centrální oblasti města Brna byla učiněna v roce 2004, kdy město Brno založilo společnost k zajištění výstavby a provozování hromadných garáží v centru města. I vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo žádný objekt hromadných garáží vybudovat, vznikl záměr pověřit společnost Brněnské komunikace, a.s. komplexním zajištěním statické dopravy ve městě Brně, včetně výstavby a provozování parkovacích domů. Úkolem Organizátora dopravy v klidu (Brněnské komunikace, a.s.) bude vybudovat funkční městský parkovací systém, plně reagující na rostoucí požadavky na parkování nejen v centrální oblasti města Brna. Základem pro řešení parkování ve městě Brně bude zpracování strategie parkování v Brně, na kterou vypsala Rada města Brna veřejnou zakázku. Tento komplexní dokument bude podkladem pro Organizátora dopravy v klidu při řešení všech součástí městského parkovacího systému. Jestli chceme mít spokojené občany města Brna a také návštěvníky našeho krásného města měli bychom městský parkovací systém a jeho další budování podporovat a zakotvit v prioritách rozvoje města Brna. Mgr. Marian Hnát zastupitel města Brna za ČSSD Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 9/2011 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více