Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS"

Transkript

1 Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

2 VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování Co je to podílový fond Proč investovat do podílových fondů? Investiční strategie Poslední měsíc předešlého roku 2014 se na akciových trzích nesl ve směs v duchu pokračující pozitivní investiční nálady. Očekávání dalších stimulačních opatření ze strany čínské centrální banky podporovalo růst akciových titulů v asijském sektoru. Americké akcie posilovaly díky pozitivním ekonomickým údajům. Nad očekávání dobře dopadly výsledky z amerického trhu práce. Pozitivně zafungovalo také prohlášení šéfky amerického Fedu, dle které úprava úrokových sazeb v USA nebude s největší pravděpodobností na pořadu dne ani v průběhu dalších nejbližších zasedání Fedu. Akcie v Evropě posilovaly v očekávání pokračujících snah ECB nastartovat růst ekonomiky EU dodatečnými stimulačními opatřeními. U vybraných fondů můžeme v období leden prosinec 2014 sledovat celkovou návratnost 30,63%. Jednorázové nebo pravidelné investice? TOP fondy Abeva Consulting Slovník investora Nejčastěji kladené otázky

3 Představení společnosti Abeva Consulting Společnost ABEVA Consulting, s.r.o. vykonává činnost investičního zprostředkovatele na základě registrace České národní banky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě toho jsme oprávněni poskytovat následující investiční služby: Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů Svým současným i potenciálním klientům nabízíme široké spektrum podílových fondů renomovaných investičních společností, včetně HSBC, Pioneer, Franklin Templeton, KBC, Aberdeen, Raiffeisen, JP Morgan, Credit Suisse a mnoha dalších. Umožníme Vám investovat do komoditních fondů, nemovitostních fondů, fondů kvalifikovaných investorů, korporátních dluhopisů a do drahých kovů (zlato, stříbro, platina). Zajímavým produktem pro zkušené obchodníky může být i široké spektrum dluhopisů s fixními výnosy p.a. V neposlední řadě nabízíme poradenství a realizaci všech druhů pojištění a hypoték prostřednictvím předních pojišťoven, bankovních ústavů a stavebních spořitelen v rámci celé České republiky i Evropy.

4 Co je investování Investováním rozumíme nákup či prodej rozhodného majetku nebo aktiv, která mají v budoucnu potenciál se zhodnotit nebo přinášet pravidelný výnos. Rentu. Každá investice má tři základní parametry, které vytváří takzvaný Investiční trojúhelník. Výnos Riziko Likvidita Výnos Riziko - co a kolik můžete z dané investice získat - velikost nejistoty, nedosáhnutí očekávaného výnosu, možnost utržení ztráty Likvidita - rychlost přeměny investice na hotovost Dříve, než začnete investovat, zkuste si odpovědět na několik prvotních otázek, které Vám mohou pomoci při důkladném výběru vhodné strategie: Na jak dlouho chci investovat? Jaké riziko jsem ochoten akceptovat? Co mi má investice přinášet, co od ní očekávám? Mějte na paměti, že kvalitní portfolio by mělo zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.

5 Existuje ideální investice? Ideální investice by měla mít vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Investice tohoto typu však bohužel neexistuje. Proto je důležité najít optimální poměr mezi těmito parametry a určit si ten, který je pro Vás nejvíce a nejméně podstatný. Různé formy investic mají různé výhody i rizika. Jestliže vyžadujeme pevný základ, který snadno nepodlehne výkyvům, je vhodné investici diverzifikovat, rozkládat rizika. Aktivum Možný výnos Riziko Likvidita Doporučená doba Informace o aktivu, plusy a investování mínusy plynoucí z jeho držby Hotovost, peníze žádný malé vysoká bez určení inflace- ztráta hodnoty peněz Běžný účet minimální malé vysoká krátkodobá velké poplatky, nepokrytí inflace Termínový účet malý malé nízká roky, měsíce sankce za předčasné výběry, většinou nepokrytí inflace Podílové fondy - Peněžní nízký nízké vysoká do 1 roku zcela závislé na situaci na Podílové fondy - Dluhopisové střední střední vysoká 3 a více let světových kapitálových trzích, riziko je úměrné rostoucí době Podílové fondy - Akciové vysoký vysoké vysoká 5 a více let investice

6 Co je podílový fond? Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Statut je základním dokumentem každého podílového fondu, který upravuje jeho fungování a strategii a na jehož dodržování dohlíží depozitář a regulátor. Většina zahraničních fondů je registrována v Lucembursku a Irsku, kde fondy neplatí daň ze zisku. K tomu se zahraniční fondy se často opírají o větší informační a analytické zázemí, které je nezbytné pro tvorbu kvalitního portfolia. Oproti tomu fondy registrované v České republice platí daň 15 % z výnosu. Proč investovat do podílových fondů? Fondy umí velice dobře snížit a diverzifikovat riziko tím, že nesázejí pouze na jeden konkrétní titul. Čím širší mají investiční zaměření, tím více dokáží snížit rizika případného poklesu. Fondy jsou dohlíženy dozorovými orgány. Obhospodařování fondů je pod dohledem domovských orgánů dozoru se sídlem v členských státech EU. VYSOKÝ POTENCIÁL Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos. Výše zhodnocení závisí na podmínkách na finančním trhu a volbě investiční strategie. Díky možnosti hromadění vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko výkyvů portfolia. PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU Investiční společnosti zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů. Jejich náplní je vyhledávání nejatraktivnějších investiční příležitostí. Objem spravovaných prostředků fondům umožňuje investovat do cenných papírů, do kterých sami investovat nemůžete. Některé investice jim také dovoluje provádět za výhodnějších podmínek. Ve fondu Vaše investice spravuje špičkový portfolio manažer s mnohaletými zkušenostmi.

7 PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ sami si volíte investiční horizont možnost investovat již od 50 EUR měsíčně flexibilita - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete VYSOKÁ LIKVIDITA Zatímco například u termínovaných vkladů v bance můžete úspory vybrat až po uplynutí stanovené doby, Vaše podílové listy investiční společnost odkoupí kdykoliv. Většina fondů má denní likviditu, což znamená, že jejich cena se vypočítává každý den a každý den je možné je koupit a odprodat za tržní cenu. DALŠÍ VÝHODY Neomezená časová působnost fondu Široký výběr investičních strategií Výnosy z fondů se po 3 letech držení nedaní Lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které Vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny Velmi podrobné a dostupné informace o fondech Lze spořit pravidelně anebo čerpat rentu MOŽNOST PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ OD NIŽŠÍCH ČÁSTEK Mnoho podílových fondů umožňuje podílníkům pravidelně investovat již od malých částek a tím dosáhnout postupné tvorby finančního majetku. Prostřednictvím pravidelných investic do podílových fondů se i drobný investor může dostat k zajímavým možnostem, které by jinak s malým kapitálem nebyl schopen realizovat. MEZI NEVÝHODY PATŘÍ Vklady nejsou pojištěny Investici je nutné vnímat dlouhodobě Poplatky za nákup a správu portfolia

8 Investiční strategie Při výběru podílových fondů byste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést např. politické, měnové, kurzové či úrokové, snížené likvidity aj. FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Zhodnocení prostředků dosahují pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont bývá 6 měsíců. DLUHOPISOVÉ FONDY Do dluhopisů a obligací investují minimálně 2/3 portfolia. Fond může investovat i do akcií, jejichž podíl ovšem nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Zde jsou výnosy spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont bývá 2 roky. SMÍŠENÉ (BALANCOVANÉ) FONDY investují do různých aktiv. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu jsou preferovány převážně akcie, při stagnaci dluhopisy a pokladniční poukázky. Investiční horizont bývá 3 roky. FONDY FONDŮ investují min. 2/3 majetku do PL nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a tím diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou je zde zdvojení všech poplatků. Ty se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Investiční horizont je 3 roky. AKCIOVÉ FONDY investují do akcií nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio tvoří akcie, podílové listy a další instrumenty nesoucí akciové riziko. Bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Zisky však mohou být ovlivňovány krátkodobými výkyvy (i přes 30 %). Tradičně se jedná o dlouhodobou investici s minimálním investičním horizontem pěti let.

9 Jednorázové nebo pravidelné investice? Pro některé investory je vzrušující čekat na správný okamžik, avšak předpovědět vývoj trhu je složité i pro profesionála. Průměrování nákladů může eliminovat emoce a dohady. Strategii průměrování cen můžeme shrnout následovně: Investujete určitou peněžitou částku v pravidelných intervalech, bez ohledu na cenu akcií. Tímto přístupem se vyhnete pokusům odhadnout jak nakoupit nízko a prodat vysoko. Investováním podle přesného schématu můžete využít tržní poklesy bez obav z toho, kdy se objeví. Vaše peníze nakoupí více akcií při nízké ceně a méně akcií při ceně vysoké, což může znamenat nižší průměrné náklady na jednu akcii za určité období. KDO BY MĚL POUŽÍT PRŮMĚROVÁNÍ CEN? Vyhnout se minimálním požadavkům na investici Průměrování cen může poskytnout způsob, jak investovat do fondů, na které byste jinak finančně nedosáhli. Správcovské společnosti často upouštějí od tohoto požadavku v případě investorů, kteří mají nastavený automatický investiční plán. Snížení volatility Průměrování cen je velmi oblíbené mezi těmi, kteří investují do volatilních fondů. Pokud cena akcie často kolísá, můžete průměrováním cen snížit průměrnou cenu na akcii v průběhu času a následně zlepšit celkovou výkonnost Vašeho portfolia. NA ZÁVĚR Průměrování cen není pro každého, ale my věříme, že systematický přístup k investování je efektivní způsob, jak získat bohatství v dlouhodobém horizontu.

10 TOP fondy Abeva Consulting Akciové fondy Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR LU INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ Abeva Consulting v České republice nabízí svým klientům prostřednictvím svých partnerů investice jak v korunách, tak i v eurech. Franklin Biotechnology Disc. F. Třída A acc LU Vybírat můžete ze široké škály renomovaných zahraničních investičních společností. Aberdeen, BNP Paribas, Credit Suisse, Fidelity, HSBC, Pioneer a mnoha dalších Espa Stock Biotec T AT Diverzifikace díky nabídce fondů různých stupňů rizikovosti (fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, komoditní a akciové) Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund, Třída A ND LU Investice do fondů zaměřených na vyspělé ekonomiky i dynamicky se rozvíjející Emerging Markets Raiffeisen Health Care Aktien R T AT Možnost diverzifikace dle geografického zaměření (Evropa, USA, Latinská Amerika, Afrika, Asie ) Fidelity Funds, Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU Všechny uvedené podílové fondy jsou registrované v České republice Jednorázové investice již od Eur Pravidelné investice již od 50 Eur měsíčně Online přístup k účtu s denně aktualizovanými pohyby kurzů a přehledem jeho stavu

11 Dluhopisové fondy Pioneer Funds Euro Corporate Bond, Třída A ND LU Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU Templeton Global Bond Fund Třída A(acc)EUR-H1 ISIN LU NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK Na jak dlouho chci investovat? Pokud víte, že nebudete své peníze potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem akciových nebo smíšených. Pokud je doba kratší než 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu. Jak velké riziko jsem ochoten/ochotna podstoupit? Vysoké zisky bez rizika neexistují. Proto, čím větší riziko, jež spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, jste ochotni podstoupit, tím větší zisk můžete očekávat. Pokud jste schopni krátkodobě akceptovat třicetiprocentní pokles investice, zvolte akciový fond. Pro střední míru rizika zvolte smíšený fond nebo fond fondů. Podprůměrné riziko reprezentují dluhopisové fondy. Pokud riziko vůbec nevyhledáváte, využijte fondů peněžního trhu. Jaký je hlavní cíl mé investice? Má-li Vaše investice dlouhodobý charakter, jako je například spoření, můžete své prostředky vložit do akciových nebo smíšených fondů. Chcete-li své peníze chránit proti devalvaci, zvolte fondy investující do zahraničních cenných papírů a měn. Pravidelný příjem z Vaší investice Vám nabídnou dluhopisové fondy. Pakliže pouze hledáte zabezpečení proti inflaci, splní Váš cíl fond peněžního trhu.

12 Franklin Technology Fund A(acc) EUR ISIN LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond Franklin Technology Fund usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů vydávaných technologickými společnostmi různé velikosti kdekoli na světě. V menší míře může fond investovat také do dluhových cenných papírů vydávaných společnostmi. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,44-4,27 4,83 14,54-4,33 4,53 7,12-0,29 5,22-3,03 3,98 12,57 +56,06% ,13 5,32 8,89 3,09 1,71-4,42 0,44-2,41 4,49 3,23 10,21 1,89 +30,83% ,37 2,59-2,70-2,04 2,27-2,59-4,36-6,75 1,28 8,82 0,97 0,38-2,60% ,19 2,82 3,60-3,14-4,10 0,18 1,60 1,75 0,52-6,15 2,37 0,71 +7,81% ,06 4,02 3,53-5,19 5,65-2,43 3,16 0,64 3,04 0,62 1,39 4,11 +20,85% ,75 5,17-3,14-5,22 5,21 4,10-0,68 7,66 1,91 3,12 4,35 2, , Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 17,56% 17,37% 15,60% 18,09% Sharp ratio 0,00 2,43 1,78 1,22 0,91 Nejlepší měsíce +2,43% +7,66% +7,66% +8,19% +10,21% Nejhorší měsíce +0,68% -0,68% -5,22% -6,15% -6,75% Akt. rok +0,68% 6 Měsíců +19,62% 1 Rok +31,08% 3 Roky +69,20% 5 Let +114,46%

13 Franklin Biotechnology Disc.F.A acc LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond usiluje ve střednědobém a dlouhodobém investičním horizontu o zhodnocení kapitálu investováním především do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem sídlících převážně v USA. Biotechnologická společnost je taková, která získává minimálně 50 % svých zisků z nebo se věnuje činnostem, jakou jsou výzkum, vývoj, výroba a distribuce rozličných biotechnologických a biomedicínských produktů, služeb a procesů. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,28-6,94 4,74-3,62 2,55 4,97 7,98-0,81 2,33-8,53 4,85 2, % ,53 1,57 5,75 0,94-10,57-4,06 6,28-2,05 9,16 2,44-0,73 6,69 +17,63% ,69-0,20 5,73 7,38 1,65-2,05-0,70-8,89-3,96 9,15 2,12 0,99 +9,60% ,44 0,32 3,84 0,69-0,99 8,80-0,07 1,63 4,33-5,89 1,85-0,84 +26,81% ,60 2,08 6,99 6,18 2,74-0,93 14,73-1,63 9,45-6,01 6,77 3,37 +64,27% ,75 6,72-9,93-7,23 2,76 8,09-0,89 12,83-0,80 8,22 1,15 1, , Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 25.95% 26.94% 21.67% 21.33% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.68% % % % % Nejhorší měsíce +1.02% -2.22% -9.93% -9.93% % Akt. rok +1,02% 6 Měsíců +19,38% 1 Rok +35,44% 3 Roky +183,47% 5 Let +258,42%

14 Raiffeisen Health Care Aktien R T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,43-7,96-1,01 0,56 0,63 2,60 4,96 1,46-0,49-4,42 4,03 6,56 +18,34% ,46 2,63 4,47-2,44-2,25 1,08-5,88 3,58 0,95 0,14 1,98 3,63 +9,20% ,77 1,08-0,64 1,45 5,87-2,41 0,29-7,14 2,93 1,62-0,32 8,83 +8,17% ,32-0,10 2,28 1,33 0,75 2,93 5,96-1,09 2,02-1,07-0,98-0,92 +12,91% ,05 3,58 6,34 2,49 2,67-2,23 3,52-1,55 0,80 2,58 5,00-0,01 +30,44% ,98 4,01-3,63-0,52 3,63 2,39 2,98 3,26 4,61 2,23 4,01 1, , Cíle a investiční politika: Fond Raiffeisen Healthcare Equities investuje do akcií mezinárodních společností, které podnikají v oblasti zdravotní péče. Široké zaměření investiční strategie se člení do následujících čtyř specifických oblastí: lékařská technika/technologie, služby ve zdravotní péči, biotechnologie a farmaceutika. V porovnání s globálně investujícími akciovými fondy, lze očekávat vyšší podíl kolísání cen, a to vzhledem k úzkému investičnímu zaměření na odvětví. Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 14.40% 13.16% 11.25% 12.24% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.41% +4.61% +4.61% +6.34% +8.83% Nejhorší měsíce -0.06% -0.06% -3.63% -3.63% -7.14% Akt. rok -0,06% 6 Měsíců +17,43% 1 Rok +30,21% 3 Roky +88,31% 5 Let +126,68%

15 Espa Stock Biotec T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,56-4,38 0,31 3,33-4,39 5,82 3,58-1,71 2,65-9,43 3,64 8,45 +16,87% ,13 5,55 7,75 1,10-5,32-1,80-6,65 2,13 1,86 1,61 4,65 6,43 +22,35% ,81 0,65 2,65 3,61 3,35-2,55-1,92-7,27 4,02 2,27 5,97 7,25 +12,86% ,93 1,61 3,82 2,06 5,74 1,06 8,73-2,78 2,40-5,87 3,17-4,45 +27,02% ,69 4,17 10,11 6,79 6,07-4,44 10,34-0,63 5,43-3,75 8,06-0,35 +54,23% ,84 8,10-16,05-0,90 6,44 6,21 2,40 9,00 4,23 7,47 3,39 3, ,71 Cíle a investiční politika: ESPA STOCK BIOTEC fond investuje do nejdůležitějších biotechnologických firem, především v USA, Akciové tituly z oblasti Tichomoří a Evropy hrají u investic menší roli, ale příležitostně jsou také selektivně přidávány do fondu, Měny nejsou zajištěny proti euru, Fond je vhodný i jako doplněk ke stávajícímu akciovému portfoliu, Zaměřuje na dosažení dlouhodobého kapitálového zhodnocení, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 24.81% 26.42% 22.07% 21.94% Sharp ratio Nejlepší měsíce +3.91% +9.00% % % % Nejhorší měsíce +0.71% +0.71% % % % Akt. rok +0,71% 6 Měsíců +30,03% 1 Rok +54,04% 3 Roky +195,74% 5 Let +313,15%

16 Pioneer Funds U,S, Pioneer Fund, Třída A ND LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,34-9,09 1,85 9,82-4,30 2,08 7,12 0,95 0,31-0,63 2,83 8,26 +19,59% ,00 3,67 6,81 3,83-1,97-4,26-0,26-2,10 1,61 1,85 7,51 3,86 +21,75% ,39 2,12-2,07-2,12 1,68-2,36-2,42-7,44-2,41 7,97 2,80 3,71-2,78% ,82 0,92 2,05-0,22-1,12 1,13 3,58 0,00-0,22-2,16 0,22-2,21 +5,73% ,61 5,45 5,99-1,17 3,94-2,09 3,49-2,43 0,58 3,82 2,57 0,54 +26,64% ,07 2,52 0,88-1,05 3,87 1,86-0,17 5,00 2,22 3,26 3,16 2, Cíle a investiční politika: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi emitentů, majících sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 13.31% 14.51% 13.31% 12.81% 14.94% Sharp ratio Nejlepší měsíce +5.00% +5.00% +5.00% +5.99% +8.26% Nejhorší měsíce -1.07% -0.17% -1.07% -2.43% -7.44% Akt. rok +25,49% 6 Měsíců +17,14% 1 Rok +24,82% 3 Roky +68,02% 5 Let +98,87%

17 Fidelity Funds Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,10-16,35 0,71 23,10 3,26 1,79 8,14 6,70 4,58-2,81 0,54 10,80 +35,15% ,67 4,86 8,65 4,26-1,17-1,60 1,97 2,05 0,88 1,72 2,01 3,89 +25,93% ,09 1,97-5,18 0,41 3,24-3,20 1,23-6,72-5,46 7,86-2,26 4,44-5,66% ,06 1,04 1,32 2,27-0,19 4,12 6,66-1,19-1,02-0,85 0,85 1,88 +22,63% ,83 4,30 3,86 3,38-6,12-2,87-1,70-3,46 2,92 1,65-3,07-0,93-1,84% ,66 1,40 0,74 2,28 5,80 0,84 3,51 3,23-1,57 7,00 2,08 4, ,26 Cíle a investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout kombinace příjmů a dlouhodobý růst kapitálu především z investic do cenných papírů společností převážně se zabývajících nemovitostí průmyslu a dalších souvisejících investic do nemovitostí. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 4.53% 11.31% 10.47% 11.64% 13.96% Sharp ratio Nejlepší měsíce +4.30% +7.00% +7.00% +7.00% +8.65% Nejhorší měsíce +1.26% -1.57% -1.57% -6.12% -6.72% Akt. rok +1,26% 6 Měsíců +20,23% 1 Rok +35,77% 3 Roky +61,47% 5 Let +96,21%

18 Pioneer Funds Euro Corporate Bond ISIN LU (Zdroj:Teletrader) Investiční cíle a politika: Tento fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Fond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Fond může rovněž investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,92-2,83-1,82 5,94 4,73 3,01 4,87 1,55 2,13 0,90 0,44 0,15 +16,84% ,76 0,87 1,00 0,71-0,56-0,14 0,99 1,54 0,28-0,28-1,66 0,28 +4,85% ,28 0,70-0,56 0,98 1,11-0,83 2,08-2,04-2,22 3,26-4,12 2,87 +0,70% ,76 2,42 0,79-0,39-0,91-0,13 2,51 1,29 1,40 1,13 0,99 1,23 +14,90% ,85 0,98 0,24 2,17 0,00-1,54 0,96-0,12 0,71 1,54 0,47 0,00 +4,61% ,93 0,46 0,34 0,80 0,90 0,56 0,22 1,22 0,00 0,00 0,33 0, ,00 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 1.61% 1.79% 1.61% 2.26% 2.72% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1,22% +1,22% +1,22% +3,76% +3,76% Nejhorší měsíce 0,00% 0,00% 0,00% -4,12% -4,12% Akt. rok +6,26% 6 Měsíců +2,12% 1 Rok +6,26% 3 Roky +27,72% 5 Let +34,85%

19 Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Cílem fondu je poskytovat atraktivní výnos v poměru ke kvalitním globálním vládním dluhopisům investováním především do podnikových dluhových cenných papírů vydaných po celém světě. Fond bude primárně investovat do firemních dluhových cenných papírů a dále pak do vládních a firemních cenných papírů investičního stupně. asijském regionu. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,41 1,62-2,57 15,23 3,35 5,13 4,67 2,85 3,66-1,10-1,76 6,40 +65,02% ,70 2,72 3,31 2,83 3,39 1,60-2,62 4,30-3,95-0,09 5,55-0,85 +27,09% ,05-0,61-2,11-2,42 3,31-3,74 3,15-5,47-6,28 7,51 0,09 4,89-4,62% ,04 1,90-0,76 1,79 5,19-0,32 5,35-1,52-0,62 0,62 1,62-0,15 +18,21% ,88 5,00 2,16-1,60 0,37-3,83-1,61-1,01 0,00 1,73 0,00 0,15-1,82% ,39-1,07 0,46 0,00 3,14 1,04 3,16 2,71 2,43 1,83 0,60 0, ,11 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 7.63% 6.44% 7.97% 10.87% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.11% +3.16% +3.16% +5.35% +8.70% Nejhorší měsíce +0.99% +0.60% -1.07% -3.83% -6.28% Akt. rok +1,11% 6 Měsíců +12,22% 1 Rok +18,15% 3 Roky +35,23% 5 Let +68,45%

20 Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1 ISIN LU (Zdroj: Teletrader ) Investiční cíle a politika: Cílem fondu je maximalizovat celkový investiční výnos a to kombinací úrokového výnosu, kapitálového zhodnocení a měnového výnosu, investováním zejména do portfolia dluhopisových instrumentů s fixním či variabilním výnosem a dluhopisových instrumentů vydaných vládami, nebo vládními agenturami po celém světě. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % ,15-7,79 6,25 5,30 2,31-0,07 4,13-0,38 3,15 0,25 1,37 1,04 +18,36% ,12 2,18 3,97 1,88-3,86-0,35 2,69 0,11 3,29-0,27-0,72 2,28 +11,64% ,76 1,26 1,24 2,56 0,00-0,42 1,31-1,13-7,98 4,93-3,78 0,11-3,20% ,33 2,88-1,09 0,05-5,91 4,89 2,70 0,15 2,22 0,96 1,15 1,53 +15,37% ,19 0,92 0,29 1,58-2,22-2,41 0,15-1,78 2,41 1,47-0,53 1,02 +0,97% ,60 1,73 1,60-0,05 2,11 0,33-0,05 1,12-0,97 0,56-0,69-1, ,43 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 4.74% 4.69% 5.30% 6.37% Sharp ratio Nejlepší měsíce -0.43% +1.12% +2.11% +5.33% +5.33% Nejhorší měsíce -1.91% -1.91% -2.60% -5.91% -7.98% Akt. rok -0,43% 1 Rok +1,26% 3 Roky +17,62% 5 Let +25,96% Od startu +72,23%

21 Vklad Feb 09 Apr 09 Jun 09 Aug 09 Oct 09 Dec 09 Feb 10 Apr 10 Jun 10 Aug 10 Oct 10 Dec 10 Feb 11 Apr 11 Jun 11 Aug 11 Oct 11 Dec 11 Feb 12 Apr 12 Jun 12 Aug 12 Oct 12 Dec 12 Feb 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Oct 13 Dec 13 Feb 14 Apr 14 Jun 14 Aug 14 Oct 14 Dec 14 CZK 1 TOP fondy Abeva Consulting TOP , , , , , , , , , ,00 0,00 GRAF: Počáteční investice ,- CZK. Průměrná výkonnost fondů definovaného hypotetického investičního portfolia TOP 9 od roku je vypočtena dle Global Investment Performance Standards GIPS. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,83-5,08 1,52 11,04 0,37 3,77 7,39 1,17 2,89-2,87 2,39 8,11 40,41% ,20 3,71 7,02 1,91-2,15-1,48-0,41 0,79 2,18 1,20 3,55 3,51 22,76% ,42 1,10-0,44 1,09 2,75-2,05-0,17-4,69-2,11 7,50 0,12 4,27 5,51% ,57 1,63 1,87 0,49-0,23 2,74 4,81-0,20 1,27-2,00 1,31-0,37 20,20% ,15 3,87 5,18 1,66 1,47-2,29 4,09-1,27 3,11 0,37 2,45 0,90 23,65% ,33 3,63-2,95-1,29 4,36 3,13 1,20 6,20 1,39 4,30 2,20 1,86 30,63% ,48 Akt, rok 0,48% 6 Měsíců 17,48% 1 Rok 27,03% 3 Roky 81,36% 5 Let 149,70%

22 Nejčastěji kladené otázky OTÁZKA: Co znamená riziko při investování do podílových fondů? ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít Vaše investice nižší hodnotu, než měla na počátku. Při správném posouzení cílů investice, ale i dalších faktorů, se však takové investiční riziko dá snížit. Účinnou ochranou před výkyvy na trzích může být pravidelné investování a diverzifikace do více fondů najednou. OTÁZKA: Co se stane, pokud by zanikla správcovská společnost? ODPOVĚĎ: V takovém případě se o svoje peníze nemusíte bát. Správcovská společnost zaměstnává portfolio manažery, kteří se starají o konkrétní podílový fond, ovšem majetek ve fondu nevlastní, pouze jej spravuje a vede samostatné účetnictví. V případě zániku by pravděpodobně došlo ke změně správcovské společnosti, která by peníze podílníků ve fondu nadále spravovala. Podílníci by tak o svůj majetek nepřišli. OTÁZKA: Může mi někdo garantovat výnosy v podílovém fondu? ODPOVĚĎ: Vzhledem k povaze investice a vzhledem k platným zákonům pro kolektivní investování není možné výnosy z podílových fondů garantovat. Riziko kolísání hodnoty podílového listu podílového fondu však lze účinně snížit pravidelným investováním, vhodnou volbou investiční strategie a diverzifikací.

23 UPOZORNĚNÍ VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO, NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S,R,O, PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU, PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU, KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE, INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ, NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA, DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD, DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR, NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU, INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI), TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU, PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD,), TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS,

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V ÚNORU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING BŘEZEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V LEDNU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING ÚNOR 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting

FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting 1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ TOP INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS FONDŮ DUBEN 2014 Měsíc duben nám přináší velká očekávání u mnoha

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 29. květen 214 Připravil: Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 625 Brno Kontakt: telefon: 63383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým KB Profilové fondy Představujeme KB Profilové fondy představují jednoduché investiční řešení pro začínající i zkušenější investory. Nabídka obsahuje čtyři základní profily, které odpovídají typickým charakteristickým

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Červenec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Červenec -0,06% Od ledna +0,73% 101,50% 101,30% 101,10% 100,90% 100,70% 100,50% 100,30% 100,10% 99,90% 99,70%

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 25.7.-5.8. 2011. Ing. Michal Valentík 9.8.2011 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 25.7.-5.8. 2011. Ing. Michal Valentík 9.8.2011 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 25.7.-5.8. 2011 Ing. Michal Valentík 9.8.2011 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2011 Zhodnocení fondů v roce 2011 Zhodnocení fondů za 14D OPF Korporátn.dluh. 3,13% OPF

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více