Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS"

Transkript

1 Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

2 VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování Co je to podílový fond Proč investovat do podílových fondů? Investiční strategie Poslední měsíc předešlého roku 2014 se na akciových trzích nesl ve směs v duchu pokračující pozitivní investiční nálady. Očekávání dalších stimulačních opatření ze strany čínské centrální banky podporovalo růst akciových titulů v asijském sektoru. Americké akcie posilovaly díky pozitivním ekonomickým údajům. Nad očekávání dobře dopadly výsledky z amerického trhu práce. Pozitivně zafungovalo také prohlášení šéfky amerického Fedu, dle které úprava úrokových sazeb v USA nebude s největší pravděpodobností na pořadu dne ani v průběhu dalších nejbližších zasedání Fedu. Akcie v Evropě posilovaly v očekávání pokračujících snah ECB nastartovat růst ekonomiky EU dodatečnými stimulačními opatřeními. U vybraných fondů můžeme v období leden prosinec 2014 sledovat celkovou návratnost 30,63%. Jednorázové nebo pravidelné investice? TOP fondy Abeva Consulting Slovník investora Nejčastěji kladené otázky

3 Představení společnosti Abeva Consulting Společnost ABEVA Consulting, s.r.o. vykonává činnost investičního zprostředkovatele na základě registrace České národní banky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě toho jsme oprávněni poskytovat následující investiční služby: Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů Svým současným i potenciálním klientům nabízíme široké spektrum podílových fondů renomovaných investičních společností, včetně HSBC, Pioneer, Franklin Templeton, KBC, Aberdeen, Raiffeisen, JP Morgan, Credit Suisse a mnoha dalších. Umožníme Vám investovat do komoditních fondů, nemovitostních fondů, fondů kvalifikovaných investorů, korporátních dluhopisů a do drahých kovů (zlato, stříbro, platina). Zajímavým produktem pro zkušené obchodníky může být i široké spektrum dluhopisů s fixními výnosy p.a. V neposlední řadě nabízíme poradenství a realizaci všech druhů pojištění a hypoték prostřednictvím předních pojišťoven, bankovních ústavů a stavebních spořitelen v rámci celé České republiky i Evropy.

4 Co je investování Investováním rozumíme nákup či prodej rozhodného majetku nebo aktiv, která mají v budoucnu potenciál se zhodnotit nebo přinášet pravidelný výnos. Rentu. Každá investice má tři základní parametry, které vytváří takzvaný Investiční trojúhelník. Výnos Riziko Likvidita Výnos Riziko - co a kolik můžete z dané investice získat - velikost nejistoty, nedosáhnutí očekávaného výnosu, možnost utržení ztráty Likvidita - rychlost přeměny investice na hotovost Dříve, než začnete investovat, zkuste si odpovědět na několik prvotních otázek, které Vám mohou pomoci při důkladném výběru vhodné strategie: Na jak dlouho chci investovat? Jaké riziko jsem ochoten akceptovat? Co mi má investice přinášet, co od ní očekávám? Mějte na paměti, že kvalitní portfolio by mělo zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.

5 Existuje ideální investice? Ideální investice by měla mít vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Investice tohoto typu však bohužel neexistuje. Proto je důležité najít optimální poměr mezi těmito parametry a určit si ten, který je pro Vás nejvíce a nejméně podstatný. Různé formy investic mají různé výhody i rizika. Jestliže vyžadujeme pevný základ, který snadno nepodlehne výkyvům, je vhodné investici diverzifikovat, rozkládat rizika. Aktivum Možný výnos Riziko Likvidita Doporučená doba Informace o aktivu, plusy a investování mínusy plynoucí z jeho držby Hotovost, peníze žádný malé vysoká bez určení inflace- ztráta hodnoty peněz Běžný účet minimální malé vysoká krátkodobá velké poplatky, nepokrytí inflace Termínový účet malý malé nízká roky, měsíce sankce za předčasné výběry, většinou nepokrytí inflace Podílové fondy - Peněžní nízký nízké vysoká do 1 roku zcela závislé na situaci na Podílové fondy - Dluhopisové střední střední vysoká 3 a více let světových kapitálových trzích, riziko je úměrné rostoucí době Podílové fondy - Akciové vysoký vysoké vysoká 5 a více let investice

6 Co je podílový fond? Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Statut je základním dokumentem každého podílového fondu, který upravuje jeho fungování a strategii a na jehož dodržování dohlíží depozitář a regulátor. Většina zahraničních fondů je registrována v Lucembursku a Irsku, kde fondy neplatí daň ze zisku. K tomu se zahraniční fondy se často opírají o větší informační a analytické zázemí, které je nezbytné pro tvorbu kvalitního portfolia. Oproti tomu fondy registrované v České republice platí daň 15 % z výnosu. Proč investovat do podílových fondů? Fondy umí velice dobře snížit a diverzifikovat riziko tím, že nesázejí pouze na jeden konkrétní titul. Čím širší mají investiční zaměření, tím více dokáží snížit rizika případného poklesu. Fondy jsou dohlíženy dozorovými orgány. Obhospodařování fondů je pod dohledem domovských orgánů dozoru se sídlem v členských státech EU. VYSOKÝ POTENCIÁL Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos. Výše zhodnocení závisí na podmínkách na finančním trhu a volbě investiční strategie. Díky možnosti hromadění vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko výkyvů portfolia. PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU Investiční společnosti zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů. Jejich náplní je vyhledávání nejatraktivnějších investiční příležitostí. Objem spravovaných prostředků fondům umožňuje investovat do cenných papírů, do kterých sami investovat nemůžete. Některé investice jim také dovoluje provádět za výhodnějších podmínek. Ve fondu Vaše investice spravuje špičkový portfolio manažer s mnohaletými zkušenostmi.

7 PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ sami si volíte investiční horizont možnost investovat již od 50 EUR měsíčně flexibilita - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete VYSOKÁ LIKVIDITA Zatímco například u termínovaných vkladů v bance můžete úspory vybrat až po uplynutí stanovené doby, Vaše podílové listy investiční společnost odkoupí kdykoliv. Většina fondů má denní likviditu, což znamená, že jejich cena se vypočítává každý den a každý den je možné je koupit a odprodat za tržní cenu. DALŠÍ VÝHODY Neomezená časová působnost fondu Široký výběr investičních strategií Výnosy z fondů se po 3 letech držení nedaní Lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které Vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny Velmi podrobné a dostupné informace o fondech Lze spořit pravidelně anebo čerpat rentu MOŽNOST PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ OD NIŽŠÍCH ČÁSTEK Mnoho podílových fondů umožňuje podílníkům pravidelně investovat již od malých částek a tím dosáhnout postupné tvorby finančního majetku. Prostřednictvím pravidelných investic do podílových fondů se i drobný investor může dostat k zajímavým možnostem, které by jinak s malým kapitálem nebyl schopen realizovat. MEZI NEVÝHODY PATŘÍ Vklady nejsou pojištěny Investici je nutné vnímat dlouhodobě Poplatky za nákup a správu portfolia

8 Investiční strategie Při výběru podílových fondů byste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést např. politické, měnové, kurzové či úrokové, snížené likvidity aj. FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Zhodnocení prostředků dosahují pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont bývá 6 měsíců. DLUHOPISOVÉ FONDY Do dluhopisů a obligací investují minimálně 2/3 portfolia. Fond může investovat i do akcií, jejichž podíl ovšem nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Zde jsou výnosy spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont bývá 2 roky. SMÍŠENÉ (BALANCOVANÉ) FONDY investují do různých aktiv. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu jsou preferovány převážně akcie, při stagnaci dluhopisy a pokladniční poukázky. Investiční horizont bývá 3 roky. FONDY FONDŮ investují min. 2/3 majetku do PL nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a tím diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou je zde zdvojení všech poplatků. Ty se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Investiční horizont je 3 roky. AKCIOVÉ FONDY investují do akcií nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio tvoří akcie, podílové listy a další instrumenty nesoucí akciové riziko. Bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Zisky však mohou být ovlivňovány krátkodobými výkyvy (i přes 30 %). Tradičně se jedná o dlouhodobou investici s minimálním investičním horizontem pěti let.

9 Jednorázové nebo pravidelné investice? Pro některé investory je vzrušující čekat na správný okamžik, avšak předpovědět vývoj trhu je složité i pro profesionála. Průměrování nákladů může eliminovat emoce a dohady. Strategii průměrování cen můžeme shrnout následovně: Investujete určitou peněžitou částku v pravidelných intervalech, bez ohledu na cenu akcií. Tímto přístupem se vyhnete pokusům odhadnout jak nakoupit nízko a prodat vysoko. Investováním podle přesného schématu můžete využít tržní poklesy bez obav z toho, kdy se objeví. Vaše peníze nakoupí více akcií při nízké ceně a méně akcií při ceně vysoké, což může znamenat nižší průměrné náklady na jednu akcii za určité období. KDO BY MĚL POUŽÍT PRŮMĚROVÁNÍ CEN? Vyhnout se minimálním požadavkům na investici Průměrování cen může poskytnout způsob, jak investovat do fondů, na které byste jinak finančně nedosáhli. Správcovské společnosti často upouštějí od tohoto požadavku v případě investorů, kteří mají nastavený automatický investiční plán. Snížení volatility Průměrování cen je velmi oblíbené mezi těmi, kteří investují do volatilních fondů. Pokud cena akcie často kolísá, můžete průměrováním cen snížit průměrnou cenu na akcii v průběhu času a následně zlepšit celkovou výkonnost Vašeho portfolia. NA ZÁVĚR Průměrování cen není pro každého, ale my věříme, že systematický přístup k investování je efektivní způsob, jak získat bohatství v dlouhodobém horizontu.

10 TOP fondy Abeva Consulting Akciové fondy Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR LU INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ Abeva Consulting v České republice nabízí svým klientům prostřednictvím svých partnerů investice jak v korunách, tak i v eurech. Franklin Biotechnology Disc. F. Třída A acc LU Vybírat můžete ze široké škály renomovaných zahraničních investičních společností. Aberdeen, BNP Paribas, Credit Suisse, Fidelity, HSBC, Pioneer a mnoha dalších Espa Stock Biotec T AT Diverzifikace díky nabídce fondů různých stupňů rizikovosti (fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, komoditní a akciové) Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund, Třída A ND LU Investice do fondů zaměřených na vyspělé ekonomiky i dynamicky se rozvíjející Emerging Markets Raiffeisen Health Care Aktien R T AT Možnost diverzifikace dle geografického zaměření (Evropa, USA, Latinská Amerika, Afrika, Asie ) Fidelity Funds, Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU Všechny uvedené podílové fondy jsou registrované v České republice Jednorázové investice již od Eur Pravidelné investice již od 50 Eur měsíčně Online přístup k účtu s denně aktualizovanými pohyby kurzů a přehledem jeho stavu

11 Dluhopisové fondy Pioneer Funds Euro Corporate Bond, Třída A ND LU Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU Templeton Global Bond Fund Třída A(acc)EUR-H1 ISIN LU NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK Na jak dlouho chci investovat? Pokud víte, že nebudete své peníze potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem akciových nebo smíšených. Pokud je doba kratší než 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu. Jak velké riziko jsem ochoten/ochotna podstoupit? Vysoké zisky bez rizika neexistují. Proto, čím větší riziko, jež spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, jste ochotni podstoupit, tím větší zisk můžete očekávat. Pokud jste schopni krátkodobě akceptovat třicetiprocentní pokles investice, zvolte akciový fond. Pro střední míru rizika zvolte smíšený fond nebo fond fondů. Podprůměrné riziko reprezentují dluhopisové fondy. Pokud riziko vůbec nevyhledáváte, využijte fondů peněžního trhu. Jaký je hlavní cíl mé investice? Má-li Vaše investice dlouhodobý charakter, jako je například spoření, můžete své prostředky vložit do akciových nebo smíšených fondů. Chcete-li své peníze chránit proti devalvaci, zvolte fondy investující do zahraničních cenných papírů a měn. Pravidelný příjem z Vaší investice Vám nabídnou dluhopisové fondy. Pakliže pouze hledáte zabezpečení proti inflaci, splní Váš cíl fond peněžního trhu.

12 Franklin Technology Fund A(acc) EUR ISIN LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond Franklin Technology Fund usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů vydávaných technologickými společnostmi různé velikosti kdekoli na světě. V menší míře může fond investovat také do dluhových cenných papírů vydávaných společnostmi. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,44-4,27 4,83 14,54-4,33 4,53 7,12-0,29 5,22-3,03 3,98 12,57 +56,06% ,13 5,32 8,89 3,09 1,71-4,42 0,44-2,41 4,49 3,23 10,21 1,89 +30,83% ,37 2,59-2,70-2,04 2,27-2,59-4,36-6,75 1,28 8,82 0,97 0,38-2,60% ,19 2,82 3,60-3,14-4,10 0,18 1,60 1,75 0,52-6,15 2,37 0,71 +7,81% ,06 4,02 3,53-5,19 5,65-2,43 3,16 0,64 3,04 0,62 1,39 4,11 +20,85% ,75 5,17-3,14-5,22 5,21 4,10-0,68 7,66 1,91 3,12 4,35 2, , Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 17,56% 17,37% 15,60% 18,09% Sharp ratio 0,00 2,43 1,78 1,22 0,91 Nejlepší měsíce +2,43% +7,66% +7,66% +8,19% +10,21% Nejhorší měsíce +0,68% -0,68% -5,22% -6,15% -6,75% Akt. rok +0,68% 6 Měsíců +19,62% 1 Rok +31,08% 3 Roky +69,20% 5 Let +114,46%

13 Franklin Biotechnology Disc.F.A acc LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Fond usiluje ve střednědobém a dlouhodobém investičním horizontu o zhodnocení kapitálu investováním především do majetkových cenných papírů biotechnologických společností a výzkumných firem sídlících převážně v USA. Biotechnologická společnost je taková, která získává minimálně 50 % svých zisků z nebo se věnuje činnostem, jakou jsou výzkum, vývoj, výroba a distribuce rozličných biotechnologických a biomedicínských produktů, služeb a procesů. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,28-6,94 4,74-3,62 2,55 4,97 7,98-0,81 2,33-8,53 4,85 2, % ,53 1,57 5,75 0,94-10,57-4,06 6,28-2,05 9,16 2,44-0,73 6,69 +17,63% ,69-0,20 5,73 7,38 1,65-2,05-0,70-8,89-3,96 9,15 2,12 0,99 +9,60% ,44 0,32 3,84 0,69-0,99 8,80-0,07 1,63 4,33-5,89 1,85-0,84 +26,81% ,60 2,08 6,99 6,18 2,74-0,93 14,73-1,63 9,45-6,01 6,77 3,37 +64,27% ,75 6,72-9,93-7,23 2,76 8,09-0,89 12,83-0,80 8,22 1,15 1, , Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 25.95% 26.94% 21.67% 21.33% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.68% % % % % Nejhorší měsíce +1.02% -2.22% -9.93% -9.93% % Akt. rok +1,02% 6 Měsíců +19,38% 1 Rok +35,44% 3 Roky +183,47% 5 Let +258,42%

14 Raiffeisen Health Care Aktien R T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,43-7,96-1,01 0,56 0,63 2,60 4,96 1,46-0,49-4,42 4,03 6,56 +18,34% ,46 2,63 4,47-2,44-2,25 1,08-5,88 3,58 0,95 0,14 1,98 3,63 +9,20% ,77 1,08-0,64 1,45 5,87-2,41 0,29-7,14 2,93 1,62-0,32 8,83 +8,17% ,32-0,10 2,28 1,33 0,75 2,93 5,96-1,09 2,02-1,07-0,98-0,92 +12,91% ,05 3,58 6,34 2,49 2,67-2,23 3,52-1,55 0,80 2,58 5,00-0,01 +30,44% ,98 4,01-3,63-0,52 3,63 2,39 2,98 3,26 4,61 2,23 4,01 1, , Cíle a investiční politika: Fond Raiffeisen Healthcare Equities investuje do akcií mezinárodních společností, které podnikají v oblasti zdravotní péče. Široké zaměření investiční strategie se člení do následujících čtyř specifických oblastí: lékařská technika/technologie, služby ve zdravotní péči, biotechnologie a farmaceutika. V porovnání s globálně investujícími akciovými fondy, lze očekávat vyšší podíl kolísání cen, a to vzhledem k úzkému investičnímu zaměření na odvětví. Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 14.40% 13.16% 11.25% 12.24% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.41% +4.61% +4.61% +6.34% +8.83% Nejhorší měsíce -0.06% -0.06% -3.63% -3.63% -7.14% Akt. rok -0,06% 6 Měsíců +17,43% 1 Rok +30,21% 3 Roky +88,31% 5 Let +126,68%

15 Espa Stock Biotec T AT (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,56-4,38 0,31 3,33-4,39 5,82 3,58-1,71 2,65-9,43 3,64 8,45 +16,87% ,13 5,55 7,75 1,10-5,32-1,80-6,65 2,13 1,86 1,61 4,65 6,43 +22,35% ,81 0,65 2,65 3,61 3,35-2,55-1,92-7,27 4,02 2,27 5,97 7,25 +12,86% ,93 1,61 3,82 2,06 5,74 1,06 8,73-2,78 2,40-5,87 3,17-4,45 +27,02% ,69 4,17 10,11 6,79 6,07-4,44 10,34-0,63 5,43-3,75 8,06-0,35 +54,23% ,84 8,10-16,05-0,90 6,44 6,21 2,40 9,00 4,23 7,47 3,39 3, ,71 Cíle a investiční politika: ESPA STOCK BIOTEC fond investuje do nejdůležitějších biotechnologických firem, především v USA, Akciové tituly z oblasti Tichomoří a Evropy hrají u investic menší roli, ale příležitostně jsou také selektivně přidávány do fondu, Měny nejsou zajištěny proti euru, Fond je vhodný i jako doplněk ke stávajícímu akciovému portfoliu, Zaměřuje na dosažení dlouhodobého kapitálového zhodnocení, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 24.81% 26.42% 22.07% 21.94% Sharp ratio Nejlepší měsíce +3.91% +9.00% % % % Nejhorší měsíce +0.71% +0.71% % % % Akt. rok +0,71% 6 Měsíců +30,03% 1 Rok +54,04% 3 Roky +195,74% 5 Let +313,15%

16 Pioneer Funds U,S, Pioneer Fund, Třída A ND LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,34-9,09 1,85 9,82-4,30 2,08 7,12 0,95 0,31-0,63 2,83 8,26 +19,59% ,00 3,67 6,81 3,83-1,97-4,26-0,26-2,10 1,61 1,85 7,51 3,86 +21,75% ,39 2,12-2,07-2,12 1,68-2,36-2,42-7,44-2,41 7,97 2,80 3,71-2,78% ,82 0,92 2,05-0,22-1,12 1,13 3,58 0,00-0,22-2,16 0,22-2,21 +5,73% ,61 5,45 5,99-1,17 3,94-2,09 3,49-2,43 0,58 3,82 2,57 0,54 +26,64% ,07 2,52 0,88-1,05 3,87 1,86-0,17 5,00 2,22 3,26 3,16 2, Cíle a investiční politika: Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi emitentů, majících sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 13.31% 14.51% 13.31% 12.81% 14.94% Sharp ratio Nejlepší měsíce +5.00% +5.00% +5.00% +5.99% +8.26% Nejhorší měsíce -1.07% -0.17% -1.07% -2.43% -7.44% Akt. rok +25,49% 6 Měsíců +17,14% 1 Rok +24,82% 3 Roky +68,02% 5 Let +98,87%

17 Fidelity Funds Global Property Fund, Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,10-16,35 0,71 23,10 3,26 1,79 8,14 6,70 4,58-2,81 0,54 10,80 +35,15% ,67 4,86 8,65 4,26-1,17-1,60 1,97 2,05 0,88 1,72 2,01 3,89 +25,93% ,09 1,97-5,18 0,41 3,24-3,20 1,23-6,72-5,46 7,86-2,26 4,44-5,66% ,06 1,04 1,32 2,27-0,19 4,12 6,66-1,19-1,02-0,85 0,85 1,88 +22,63% ,83 4,30 3,86 3,38-6,12-2,87-1,70-3,46 2,92 1,65-3,07-0,93-1,84% ,66 1,40 0,74 2,28 5,80 0,84 3,51 3,23-1,57 7,00 2,08 4, ,26 Cíle a investiční politika: Cílem fondu je dosáhnout kombinace příjmů a dlouhodobý růst kapitálu především z investic do cenných papírů společností převážně se zabývajících nemovitostí průmyslu a dalších souvisejících investic do nemovitostí. Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 4.53% 11.31% 10.47% 11.64% 13.96% Sharp ratio Nejlepší měsíce +4.30% +7.00% +7.00% +7.00% +8.65% Nejhorší měsíce +1.26% -1.57% -1.57% -6.12% -6.72% Akt. rok +1,26% 6 Měsíců +20,23% 1 Rok +35,77% 3 Roky +61,47% 5 Let +96,21%

18 Pioneer Funds Euro Corporate Bond ISIN LU (Zdroj:Teletrader) Investiční cíle a politika: Tento fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Fond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Fond může rovněž investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,92-2,83-1,82 5,94 4,73 3,01 4,87 1,55 2,13 0,90 0,44 0,15 +16,84% ,76 0,87 1,00 0,71-0,56-0,14 0,99 1,54 0,28-0,28-1,66 0,28 +4,85% ,28 0,70-0,56 0,98 1,11-0,83 2,08-2,04-2,22 3,26-4,12 2,87 +0,70% ,76 2,42 0,79-0,39-0,91-0,13 2,51 1,29 1,40 1,13 0,99 1,23 +14,90% ,85 0,98 0,24 2,17 0,00-1,54 0,96-0,12 0,71 1,54 0,47 0,00 +4,61% ,93 0,46 0,34 0,80 0,90 0,56 0,22 1,22 0,00 0,00 0,33 0, ,00 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 1.61% 1.79% 1.61% 2.26% 2.72% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1,22% +1,22% +1,22% +3,76% +3,76% Nejhorší měsíce 0,00% 0,00% 0,00% -4,12% -4,12% Akt. rok +6,26% 6 Měsíců +2,12% 1 Rok +6,26% 3 Roky +27,72% 5 Let +34,85%

19 Fidelity Funds Asian High Yield Třída A Acc EUR LU (Zdroj: Teletrader) Cíle a investiční politika: Cílem fondu je poskytovat atraktivní výnos v poměru ke kvalitním globálním vládním dluhopisům investováním především do podnikových dluhových cenných papírů vydaných po celém světě. Fond bude primárně investovat do firemních dluhových cenných papírů a dále pak do vládních a firemních cenných papírů investičního stupně. asijském regionu. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,41 1,62-2,57 15,23 3,35 5,13 4,67 2,85 3,66-1,10-1,76 6,40 +65,02% ,70 2,72 3,31 2,83 3,39 1,60-2,62 4,30-3,95-0,09 5,55-0,85 +27,09% ,05-0,61-2,11-2,42 3,31-3,74 3,15-5,47-6,28 7,51 0,09 4,89-4,62% ,04 1,90-0,76 1,79 5,19-0,32 5,35-1,52-0,62 0,62 1,62-0,15 +18,21% ,88 5,00 2,16-1,60 0,37-3,83-1,61-1,01 0,00 1,73 0,00 0,15-1,82% ,39-1,07 0,46 0,00 3,14 1,04 3,16 2,71 2,43 1,83 0,60 0, ,11 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 7.63% 6.44% 7.97% 10.87% Sharp ratio Nejlepší měsíce +1.11% +3.16% +3.16% +5.35% +8.70% Nejhorší měsíce +0.99% +0.60% -1.07% -3.83% -6.28% Akt. rok +1,11% 6 Měsíců +12,22% 1 Rok +18,15% 3 Roky +35,23% 5 Let +68,45%

20 Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1 ISIN LU (Zdroj: Teletrader ) Investiční cíle a politika: Cílem fondu je maximalizovat celkový investiční výnos a to kombinací úrokového výnosu, kapitálového zhodnocení a měnového výnosu, investováním zejména do portfolia dluhopisových instrumentů s fixním či variabilním výnosem a dluhopisových instrumentů vydaných vládami, nebo vládními agenturami po celém světě. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % ,15-7,79 6,25 5,30 2,31-0,07 4,13-0,38 3,15 0,25 1,37 1,04 +18,36% ,12 2,18 3,97 1,88-3,86-0,35 2,69 0,11 3,29-0,27-0,72 2,28 +11,64% ,76 1,26 1,24 2,56 0,00-0,42 1,31-1,13-7,98 4,93-3,78 0,11-3,20% ,33 2,88-1,09 0,05-5,91 4,89 2,70 0,15 2,22 0,96 1,15 1,53 +15,37% ,19 0,92 0,29 1,58-2,22-2,41 0,15-1,78 2,41 1,47-0,53 1,02 +0,97% ,60 1,73 1,60-0,05 2,11 0,33-0,05 1,12-0,97 0,56-0,69-1, ,43 Vypočtené hodnoty Akt, rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita -% 4.74% 4.69% 5.30% 6.37% Sharp ratio Nejlepší měsíce -0.43% +1.12% +2.11% +5.33% +5.33% Nejhorší měsíce -1.91% -1.91% -2.60% -5.91% -7.98% Akt. rok -0,43% 1 Rok +1,26% 3 Roky +17,62% 5 Let +25,96% Od startu +72,23%

21 Vklad Feb 09 Apr 09 Jun 09 Aug 09 Oct 09 Dec 09 Feb 10 Apr 10 Jun 10 Aug 10 Oct 10 Dec 10 Feb 11 Apr 11 Jun 11 Aug 11 Oct 11 Dec 11 Feb 12 Apr 12 Jun 12 Aug 12 Oct 12 Dec 12 Feb 13 Apr 13 Jun 13 Aug 13 Oct 13 Dec 13 Feb 14 Apr 14 Jun 14 Aug 14 Oct 14 Dec 14 CZK 1 TOP fondy Abeva Consulting TOP , , , , , , , , , ,00 0,00 GRAF: Počáteční investice ,- CZK. Průměrná výkonnost fondů definovaného hypotetického investičního portfolia TOP 9 od roku je vypočtena dle Global Investment Performance Standards GIPS. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,83-5,08 1,52 11,04 0,37 3,77 7,39 1,17 2,89-2,87 2,39 8,11 40,41% ,20 3,71 7,02 1,91-2,15-1,48-0,41 0,79 2,18 1,20 3,55 3,51 22,76% ,42 1,10-0,44 1,09 2,75-2,05-0,17-4,69-2,11 7,50 0,12 4,27 5,51% ,57 1,63 1,87 0,49-0,23 2,74 4,81-0,20 1,27-2,00 1,31-0,37 20,20% ,15 3,87 5,18 1,66 1,47-2,29 4,09-1,27 3,11 0,37 2,45 0,90 23,65% ,33 3,63-2,95-1,29 4,36 3,13 1,20 6,20 1,39 4,30 2,20 1,86 30,63% ,48 Akt, rok 0,48% 6 Měsíců 17,48% 1 Rok 27,03% 3 Roky 81,36% 5 Let 149,70%

22 Nejčastěji kladené otázky OTÁZKA: Co znamená riziko při investování do podílových fondů? ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít Vaše investice nižší hodnotu, než měla na počátku. Při správném posouzení cílů investice, ale i dalších faktorů, se však takové investiční riziko dá snížit. Účinnou ochranou před výkyvy na trzích může být pravidelné investování a diverzifikace do více fondů najednou. OTÁZKA: Co se stane, pokud by zanikla správcovská společnost? ODPOVĚĎ: V takovém případě se o svoje peníze nemusíte bát. Správcovská společnost zaměstnává portfolio manažery, kteří se starají o konkrétní podílový fond, ovšem majetek ve fondu nevlastní, pouze jej spravuje a vede samostatné účetnictví. V případě zániku by pravděpodobně došlo ke změně správcovské společnosti, která by peníze podílníků ve fondu nadále spravovala. Podílníci by tak o svůj majetek nepřišli. OTÁZKA: Může mi někdo garantovat výnosy v podílovém fondu? ODPOVĚĎ: Vzhledem k povaze investice a vzhledem k platným zákonům pro kolektivní investování není možné výnosy z podílových fondů garantovat. Riziko kolísání hodnoty podílového listu podílového fondu však lze účinně snížit pravidelným investováním, vhodnou volbou investiční strategie a diverzifikací.

23 UPOZORNĚNÍ VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO, NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S,R,O, PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU, PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU, KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE, INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ, NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA, DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD, DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU, DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR, NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU, INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S,R,O, A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI), TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU, PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD,), TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS,

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME VÁŠ ČAS TÝDENNÍ TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 20/07-24/07 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

ŠETŘÍME TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

ŠETŘÍME TÝDENNÍ TIPY SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika ŠETŘÍME TÝDENNÍ VÁŠ ČAS TIPY RYCHLE EFEKTIVNĚ POHODLNĚ SEZÓNNÍ SPREADY - STATISTICKÉ ROZBORY 15/06-19/06 2015 HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více