VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

3 obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 5 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 7 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 11 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu 31 Příloha v plném rozsahu tvořící součást účetní závěrky 35 Zpráva auditora 41 Kontakty 44 Strana 3

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, pomoc lidem s fyzickým a mentálním handicapem, nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2009 Předsedkyně: Ing. Gabriela Lachoutová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2009 Předsedkyně: RNDr. Marta Tkáčová Členka: Ing. Andrea Tkáčová Členka: Ing. Taťána Turziková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Ing. Gabriela Lachoutová Výše majetkového vkladu: CZK Strana 5

6

7 PŘEHLED přijatých darů V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2009 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. V prosinci 2009 proběhl třetí ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval Nadační fond J&T ve spolupráci s klubem Cybex. Letos se poprvé projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T. Stejně jako v minulých letech se přispívalo na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. Dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně darovacích smluv, děkovných dopisů apod. Kromě níže uvedených finančních darů, obdržel nadační fond od společnosti Philips Česká republika s. r. o. elektroniku v symbolické hodnotě 25 CZK. Dále Nadační fond J&T obdržel od J&T Banky a. s. darem nájemné ve výši CZK. Plzeňská energetika a. s. poskytla prostřednictvím Nadačního fondu J&T dar paní Petře Bartošové ve výši CZK, který byl použit na úhradu základních životních potřeb v tíživé životní situaci. SEZNAM DARŮ 2009 Bankovní účet Jméno částka v CZK 5 proti Aero Group, a. s Ašer Štěpán Bártová Blanka Bea Development, a. s Bělovská Petra Beneš Přemysl Borovičková Aneta Bryndová Eva Double six production, s. r. o Dvořáková Adéla Dvořáková Věra 50 Galvas Marek Geodézie Brno, a. s Hamafin resources limited Hellerová Jitka Hořejší Monika 300 Husák Jiří Chaloupková Jana Chvátal Ladislav 100 J&T Asset Management, investiční společnost, a. s J&T Banka, a. s J&T Investment Holding, a. s Strana 7

8 Janča Marek Jankovič Zuzana Jindrová Dana Koberna Vít Kodešová Helena Krahulík - Masozávod Krahulčí, a. s Křetínský Daniel Lachoutová Gabriela Láslopová Ingrida Loydl Patrik Minařik Miroslav Nepšinská Erika Optimus Invest, s. r. o Petruchová Jitka 600 Polednová Jana Popelka Ondřej Popelková Alena 60 PPF banka, a. s Proportion, a. s RM-S Holding, a. s SOR Libchavy, spol. s r. o Spišiak Jozef Šedá Kateřina 500 Šepetka Jozef Šmahelová Pavla Turziková Taťána United Energy, a. s United Energy Trading, a. s Zábojník Miloslav Celkem Příspěvky na projekt Kouzelné Vánoce Jméno Částka v CZK Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o Anonymní vklad 600 Baněčková Pavla Bártíková Martina Bártová Blanka Bonaventurová Alena 600 Bublíková Klára Cybex Strana 8

9 Dvořáková Adéla Dvořáková Věra 200 Hálová Jana Holubová Kateřina 600 Horová Jana Husák Jiří Hvojník Stanislav Janča Marek Jankovič Zuzana Kodešová Helena Krejčí Oldřich Kuchařová Andrea Lachoutová Gabriela Láslopová Ingrid Lebedová Lenka 300 Lohniský Jakub Mejstříková Sylva 500 Minariková Eva Minařík Miroslav Nykodýmová Vendula Oktábcová Marie Popelka Ondřej Přerovský Igor Rovenský Václav Samcová Iveta Sekanina Petr Semotan Michal Slobodník Boris 500 Slobodník Michal 500 Smekal Martin Stelfox Eric Šepetka Jozef Šibel Miroslav Šmahelová Pavla Šťástková Jana 400 Tomíček Petr 300 Turziková Taťána Vydra Mark Zábojník Miloslav Celkem Strana 9

10

11 PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2009 poskytl nadační fond, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodnotě CZK fyzickým a právnickým osobám. Pokračovali jsme v dlouhodobé spolupráci s organizacemi: Občanské sdružení Rozum a cit Občanskému sdružení Rozum a cit jsme poskytli v roce 2009 finanční prostředky na přímou podporu pěstounských rodin a konkrétní služby těmto rodinám. Fond ohrožených dětí V roce 2009 jsme Fondu ohrožených dětí pomohli se zakoupením a rekonstrukcí Klokánku. Občanské sdružení Magdalenium V roce 2009 jsme občanskému sdružení pomohli s financováním projektu nového azylového domu, jelikož kapacita toho stávajícího není dostačující. Občanské sdružení Tři Občanskému sdružení jsme pomohli s vybavením ambulance paliativní medicíny. Nadále také spolupracujeme s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě na provozu domu House of Smile pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou HIV pozitivní v Kambodži. V roce 2009 jsme rozšířili počet organizací pro dlouhodobou spolupráci: Amalthea Posláním sdružení je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Základním programem sdružení je Centrum náhradní rodinné péče. Jeho cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Přispěli jsme na letní týdenní setkání pěstounských rodin s dětmi. Sdružení pěstounských rodin Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti. Mezi činnosti organizace patří poradna náhradní rodinné péče, dům na půl cesty, Dům jistoty aj. Nadační fond přispěl na respitní službu pro pěstounské rodiny. Dětské krizové centrum Sdružení poskytuje komplexní odbornou péči týraným, sexuálně zneužívaným či jinak ohroženým dětem, poskytuje preventivní, diagnostickou a terapeutickou pomoc. Přímá odborná práce s dítětem je v této oblasti velmi důležitá. Poskytli jsme finanční prostředky na projekt Cesta z pekla. Strana 11

12 Seznam poskytnutých příspěvků Nadační fond J&T podporuje několik oblastí. Přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. Náhradní rodinná péče Obdarovaný Předmět Částka v CZK Rozum a cit Příspěvky Nadačnímu fondu Rozum a cit a Občanskému sdružení Rozum a cit na podporu aktivit, které směřují k přímé pomoci pěstounským rodinám FOD Příspěvky na zakoupení a rekonstrukci Klokánku v Janovicích nad Úhlavou Amalthea Příspěvek na letní setkání pro pěstounské rodiny s dětmi Balážovi Příspěvek na výměnu oken a vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Beránkovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Bielovi Příspěvek na nákup nemovitosti pro pěstounskou rodinu Blažkovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Bohatcovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Centrum pro rodinu Terezín Příspěvek na vybavení poradny Cínovi Příspěvek na fasádu a zateplení domu pro pěstounskou rodinu Čosovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Daňkovi Příspěvek na nákup pracovních oděvů pro vnuka v pěstounské péči Dietrichovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Dutí Příspěvek na nákup nemovitosti pro pěstounskou rodinu Ferkovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro poručnickou rodinu Fikejsovi Příspěvek na zhotovení komínu pro pěstounskou rodinu Filadelfie - přístav Oldřichovice Příspěvek na rodinný dům pro výkon pěstounské péče Gomolovi Příspěvek na výstavbu rodinného domu pro pěstounskou rodinu Gorolovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Havelkovi Příspěvek na vestavěné skříně pro pěstounskou rodinu Hilpertovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Hlaváčkovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Hricákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy a nákup pračky pro pěstounskou rodinu Hrubešovi Příspěvek na přístavbu rodinného domu pro pěstounskou rodinu Janovští Příspěvek na vybavení dětských pokojů pro pěstounskou rodinu Jaroňkovi Příspěvek na montáž plastových oken a dveří pro pěstounskou rodinu Ježovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Jonštovi Příspěvek na úhradu služeb hospodyně pro pěstounskou rodinu Justichovi Příspěvek na vybavení dětských pokojů pro pěstounskou rodinu Kábrtovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kaplanovi Příspěvek na nákup pračky se sušičkou pro pěstounskou rodinu Strana 12

13 Kolingerovi Příspěvek na rekonstrukci domu a montáž podlahy pro pěstounskou rodinu Koželuhovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Krausovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kubicovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Kudličkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kymrovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Labajovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Langerovi Blahákovi Příspěvek na rekonstrukci dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Lexovi Příspěvek na montáž schodů pro pěstounskou rodinu Ležoňovi Příspěvek na nákup podlahových krytin pro pěstounskou rodinu Majetní Příspěvek na opravu střechy pro pěstounskou rodinu Maňákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Matějákovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Melenovi Příspěvek na předsíňový nábytek pro pěstounskou rodinu Meszárošovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Michlovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Mikulčákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Morozovi Příspěvek na bezbariérové úpravy pro pěstounskou rodinu Nedbalovi Příspěvek na rekonstrukci fasády pro pěstounskou rodinu Norkovi Příspěvek na rekonstrukci dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na rekonstrukci topení pro pěstounskou rodinu Oblastní charita Kutná Hora Příspěvek na vybavení klubu pěstounských rodin Osmíkovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Podolanovi Příspěvek na materiál na novou koupelnu a nábytek pro pěstounskou rodinu Povovi Příspěvek na výstavbu rodinného domu Ságlovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Sdružení pěstounských rodin Příspěvek na úhradu respitní péče pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči Seidlerovi Příspěvek na nákup osobního automobilu a pračky pro pěstounskou rodinu Schodovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Skřivánkovi Příspěvek na kurz k získání řidičského oprávnění pro dítě v pěstounské péči Striovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Střasákovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Suší Příspěvek na nákup kotle pro pěstounskou rodinu Svitákovi Příspěvek na fasádu domu pro pěstounskou rodinu Svobodovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Svojanovští Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Strana 13

14 Synkovi Příspěvek na podlahovou krytinu a nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Sysalovi Příspěvek na zateplení domu pro pěstounskou rodinu Šátkovi Příspěvek na rekonstrukci fasády pro pěstounskou rodinu Ščudlíkovi Příspěvek na rekonstrukci bytu a nákupu vybavení pro pěstounskou rodinu Šimánkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Šplíchalovi Příspěvek na nákup spotřebičů pro pěstounskou rodinu Štefkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Šulovi Příspěvek na nákup skříně pro pěstounskou rodinu Šustrovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Švestkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Těthalovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Trávníkovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Urbanovi (Semily) Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Urbanovi (Majdalena) Příspěvek na nákup sporáku pro pěstounskou rodinu Vaculíkovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Váňovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vinklárkovi Příspěvek na nákup pračky a sporáku pro pěstounskou rodinu Votoupalovi Příspěvek na vestavěné skříně pro pěstounskou rodinu Vyhňákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Waliczkovi Příspěvek na výstavbu dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Winigovi Příspěvek na montáž schodů pro pěstounskou rodinu Zachrlovi Příspěvek na rekonstrukci centrálního vytápění domu pro pěstounskou rodinu Záleští Příspěvek na fasádu a zateplení domu pro pěstounskou rodinu Zedníkovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Zemčíkovi Příspěvek na vybavení startovacího bytu pro děti v pěstounské péči Zieglerovi Příspěvek na montáž plastových oken a dveří pro pěstounskou rodinu Žigmundovi Příspěvek na nákup postele a zdravotní matrace pro dítě v pěstounské péči Celkem Pomoc v nouzi Obdarovaný Předmět Částka v CZK OS Magdalenium Příspěvek na spolufinancování projektu nového azylového domu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín Příspěvek na nákup vybavení azylového domu Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Příspěvek na školní pomůcky pro děti v Domě tří přání Centrum J. J. Pestalozziho Příspěvek na montáž oken v domě na půl cesty Strana 14

15 Centrum sociální pomoci Třinec Příspěvek na rekonstrukci budovy pro zřízení domu na půl cesty Červenková Dagmar Příspěvek na opravu elektroinstalace pro rodinu po živelné katastrofě Dětské krizové centrum Příspěvek na financování projektu Cesta z pekla Driziová Simona Příspěvek na školní pomůcky pro děti Farní charita Česká Lípa Příspěvek na nákup vybavení azylového domu Jonáš Hurychová Margita Příspěvek na úhradu nájemného pro matku samoživitelku s těžce postiženým dítětem JČU, Zdravotně sociální fakulta Příspěvek na realizaci programu Pět P Jumagaliyeva Zhanat Příspěvek na vybavení bytu pro rodinu s azylem v ČR Kolpingova rodina Praha 8 Příspěvek na sanitární zařízení v azylovém domě Magomedova Susana Příspěvek na nákup pračky pro sociálně slabou rodinu Mrkáčková Marcela Příspěvek na úhradu ubytování v azylovém domě a stravné pro dceru OS Cema Žamberk Příspěvek na nákup vybavení domu pro ženy a matky s dětmi v tísni OS Heřmánek Příspěvek na nákup auta do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Os Pod Křídly Příspěvek na výstavbu domu na půl cesty Zigmundová Zuzana Příspěvek na úhradu ubytování v azylovém domě Celkem Handicapovaní a nemocní Obdarovaný Předmět Částka v CZK Alka Příspěvek na kurzy bazální stimulace Antonovičová Barbora Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Arcidiecézní Charita Praha Příspěvek na nákup vybavení Domu Fatima Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Asociace pomáhající lidem s autismem Příspěvek na vydání brožury Poruchy autistického spektra Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Příspěvek na nákup mechanického vozíku Klub Jablonec nad Nisou Bartoň Štěpán Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Baťková Zuzana Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bendová Ilona Příspěvek na nákup motorického křesla Biluseac Jaromír Příspěvek na nákup asistenčního psa Bohuslávek Michal Příspěvek na zřízení bezbariérového bydlení Bouma Jan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Buchta Radek Příspěvek na nákup osobního automobilu Centrum pro rodinu Hodonín Příspěvek na nákup dětského polohovacího zařízení Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Strana 15

16 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Brod Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Příspěvek na nákup pásového schodolezu Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny Příspěvek na nákup mechanického vozíku Centrum služeb Slunce všem Příspěvek na nákup automobilu pro přepravu klientů Čalkovský Erik Příspěvek na nákup tříkolky Čubáková Božena Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Dachovský Stanislav Příspěvek na nákup přístroje Motren Daňková Rozálie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Děcký Pavel Příspěvek na nákup invalidního vozíku Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Příspěvek na nákup sestavy policového nábytku Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov Příspěvek na nákup antidekubitních pomůcek Dílny tvořivosti Příspěvek na přestavbu prostor dílen Dolejš Lukáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Dolenská Tereza Příspěvek na nákup dualski Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň Příspěvek na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Doubek Michal Příspěvek na nákup dlah Drayer Daniel Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Drobková Markéta Příspěvek na výstavbu bezbariérové místnosti Energie Příspěvek na nákup vybavení Domova se zvláštním režimem Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Příspěvek na nákup mechanických vozíků Filipčík Miroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Flídr Jaroslav Příspěvek na nákup přístroje Motren Grossmanová Sofie Příspěvek na nákup invalidního vozíku Haničák Jan Heinz Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hnát Lukáš Příspěvek na nákup osobního automobilu Hoňková Tereza Příspěvek na nákup asistenčního psa Hošek Patrik Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hrabáček Pavel Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hudec Jaroslav Příspěvek na nákup tříkolky Hulín Libor Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hurný Jan Příspěvek na bezbariérovou úpravu koupelny Strana 16

17 Hyrák Filip Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Chaloupka Radek Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Charita Hranice Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Charita Olomouc Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Charita sv. Anežky Otrokovice Příspěvek na nákup mechanických vozíků Chodúr Antonín Příspěvek na nákup invalidního vozíku Chráněné bydlení Sokolov Příspěvek na nákup vybavení cvičné bytové jednotky Chylíková Beáta Příspěvek na nákup dětské sedačky Janotová Miroslava Příspěvek na nákup invalidního vozíku Javůrková Nikola Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Ježek Miloslav Příspěvek na nákup osobního automobilu Jochová Jarmila Příspěvek na nákup sušičky pro usnadnění péče o dceru s gastrostomií Jonák Jindřich Příspěvek na nákup přesedací sklopné desky do automobilu Kafira Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Kapounek Aleš Příspěvek na nákup ušního vysílače a přijímače Klinkáček Tomáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kolpingova rodina Smečno Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kosinková Monika Příspěvek na nákup osobního automobilu Krajíček Ivo Příspěvek na nákup kolmé plošiny Krajská knihovna Karlovy Vary Příspěvek na tlumočení znakového jazyka Krupička Zdeněk Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kříž Jiří Příspěvek na nákup osobního automobilu Křížová Tereza Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Kübl Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Kuncová Lenka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kunová Milada Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kunz Lukáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Lang Tomáš Příspěvek na bionické ruce Lásková Eva Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Lata Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Lavická Natálie Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Máčalík Karel Příspěvek na nákup osobního automobilu Martínek Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu a pomůcky IntegraMouse Měkotová Ema Příspěvek na nákup cyklovozíku Městská knihovna Havířov Příspěvek na nákup CD přehraváčů pro nevidomé a slabozraké Moravec Jaroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Mošovská Niké Rozálie Příspěvek na nákup osobního automobilu Mouchová Žofie Příspěvek na nákup elektronického zápisníku pro nevidomé s hlasovým výstupem Strana 17

18 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Příspěvek na nákup rehabilitačního stolu Musil Daniel Příspěvek na nákup tandemového kola Mužíková Marie Příspěvek na nákup ovládání pro doprovod k elektrickému vozíku Naděje, pobočka Vsetín Příspěvek na relaxační hrací plochu pro zdravotně postižené Navrátil Daniel Příspěvek na nákup cyklovozíku Novák Roman Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Nováková Ladislava Příspěvek na nákup invalidního vozíku Novotný Jan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Novotný Zdeněk Příspěvek na nákup invalidního vozíku Nožičková Renata Příspěvek na nákup invalidního vozíku Občanské sdružení Akord Příspěvek na fyzioterapeutickou péči Občanské sdružení Daneta Příspěvek na nákup logopedických pomůcek Občanské sdružení Drak Příspěvek na rekonstrukci bezbariérové terasy Občanské sdružení Okna Příspěvek na rekonstrukci suterénu chráněné dílny Občanské sdružení Proutek Příspěvek na rozšíření chráněné dílny Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - Příspěvek na nákup speciálních pomůcek do Montessori centra Pomněnka Občanské sdružení V růžovém sadu Příspěvek na nákup vybavení do chráněné dílny Občanské sdružení Sluneční Zahrada Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Oblastní charita Přerov Příspěvek na nákup elektrického polohovacího lůžka a mechanického vozíku Oblastní charita Strakonice Příspěvek na nákup elektrických polohovacích lůžek Oblastní charita Vyškov Příspěvek na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Oblastní charita Znojmo Příspěvek na nákup nábytku a vybavení pro Denní stacionář sv. Damiána Opelka Josef Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed OS Fokus Vysočina Příspěvek na nákup přístroje Motren Paracentrum Fenix Příspěvek na nákup rehabilitačního stolu Pestrá společnost Příspěvek na nákup pomůcek pro výcvik asistenčních psů Pešková Naďa Příspěvek na nákup invalidního vozíku Petr Martin Příspěvek na nákup cyklovozíku Petřvalský Dušan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Podmalovská Dana Příspěvek na nákup invalidního vozíku Polák Kamil Příspěvek na léčbu autistického dítěte Povalačová Radka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Prague Robots Příspěvek na nákup speciálních vozíků pro Rugby Prokopec Jakub Příspěvek na nákup tandemového kola Přikryl František Příspěvek na nákup tříkolového rehabilitačního vozíku Strana 18

19 Přindišová Michaela Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Psychiatrická léčebna Bohnice Příspěvek na resocializační pobyt Rotter Michal Příspěvek na nákup invalidního vozíku Rubáš Zdeněk Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Rybka Jakub Příspěvek na nákup invalidního vozíku Rybková Lenka Příspěvek na nákup osobního automobilu Sdružení Neratov Příspěvek na úhradu nákladů za elektrickou energii v chráněné dílně Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, Příspěvek na nákup mechanických vozíků Domov Kamarád Sedláček Josef Příspěvek na nákup invalidního vozíku SKP - Centrum Příspěvek na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Slabý Miroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Societa Příspěvek na nákup rehabilitačních autosedaček Soumar Lukáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Spáčil Leoš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Speciální pečovatelská služba Příspěvek na nákup automobilu pro přepravu klientů Steckerová Anna Příspěvek na nákup sluchadel Stejskal František Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed STP v ČR, Příbram Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Strašík Matyáš Příspěvek na nákup tříkolky Příspěvek na nákup speciálních pomůcek pro děti se zrakovým Středisko rané péče SPRP Ostrava postižením Suková Lucie Příspěvek na nákup cyklovozíku Svaz paraplegiků - Centrum Paraple Příspěvek na nákup handbiku Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Hořovice Příspěvek na nákup polohovacího lůžka Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Přerov Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Škápíková Alena Příspěvek na nákup elektrického skútru Škávová Veronika Příspěvek na nákup invalidního vozíku Škola SPMP Modrý Klíč Příspěvek na nákup bočního polohovadla Škopková Blanka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Šmajdová Helena Příspěvek na úhradu operace Špringlová Anna Příspěvek na nákup invalidního vozíku Špunda Jakub Příspěvek na nákup cyklovozíku Šrámková Eva Příspěvek na nákup osobního automobilu Tkadlecová Lenka Příspěvek na nákup bateriové odsávačky Trojan Jaroslav Příspěvek na nákup handbiku Tučková Kristina Příspěvek na nákup invalidního vozíku Strana 19

20 Turek Josef Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Tyflocentrum Brno Příspěvek na vybavení dílny pro zrakově postižené Uhlířová Barbora Příspěvek na nákup invalidního vozíku Vacová Klára Příspěvek na nákup přenosného koncentrátoru kyslíku Vaculík Karel Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Vagenknecht Jan Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Váňa Vít Příspěvek na nákup nájezdové rampy do automobilu Velebová Markéta Příspěvek na nákup speciálně upravené postele Vildová Radka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Villa Vallila, občanské sdružení Příspěvek na rekonstrukci chráněného bydlení Vinkevičová Věra Příspěvek na nákup asistenčního psa Vosátka Jan Příspěvek na úhradu příslušenství ke zdravotnímu kočárku Zelený Aleš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Život bez bariér Příspěvek na nákup zvedáku pro imobilní osoby Živsa Petr Příspěvek na nákup cyklovozíku Celkem Hospicová péče Obdarovaný Předmět Částka v CZK OS Tři Příspěvek na vybavení ambulance paliativní medicíny Projekty ve světě Obdarovaný Předmět Částka v CZK House of Smile Podpora projektu na pomoc HIV pozitivním dětem, zejména sirotkům, v Kambodži ( USD) Modernizace nemocnic Obdarovaný Předmět Částka v CZK Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Příspěvek na nákup přístroje Ventilátor RTX Fakultní nemocnice Brno Příspěvek na nákup přístroje ruční Auto ref/keratometr ARK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvek na nákup přístroje Cerebrální oxymetr INVOS 5100C Celkem Útulky pro opuštěná zvířata Obdarovaný Předmět Částka v CZK Felix Grey Příspěvek na krmení a veterinární léky pro opuštěná zvířata OS Ostrovský Macík Příspěvek na krmení pro opuštěná zvířata Celkem Strana 20

21 Kouzelné Vánoce Jméno Předmět částka v CZK Adamovští Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Andrášiovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Ciniburkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Crkoňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Danešovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Dolejšovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Dutí Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Justichovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Káňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kolingerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Koneční Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Koželuhovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kubicovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kušnirákovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Langerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Linartovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Markovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Norkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Osmíkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Pavlů Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Podolanovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Seidlerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Štefkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Tancošovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Vagenknechtovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Váňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Vaškovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Waliczkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zachrlovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zajícovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zárubovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Celkem Strana 21

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13

Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7. Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9. Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Výroční zpráva 2011 4 OBSAH Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 7 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 9 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 13 Rozvaha (bilance) v plném

Více

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah Výroční zprávy 2006 Nadačního fondu J&T Úvodní slovo 5 Výroční zpráva Nadačního

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY i s v ě t l u š k a nfčro zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007 OBSAH ZPRÁVA AUDITORA........................................................... 3 Zpráva auditora o ověření účetní

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Výroční zpráva 2013 Základní informace o Nadačním fondu J&T 5 Projekty nadačního fondu 7 Přehled finančních darů 9 Přehled poskytnutých příspěvků 15 Rozvaha (bilance) v plném

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet.

Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Výroční zpráva 2013 Jako hasič mám dobrou průpravu, moc toho nenaspím. Kolikrát chytnu a podám dítěti ve spánku spadlý dudlík ještě v letu - dřív, než stihne zabrečet. Antonín Scheeberger hasič Obsah Výroční

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava Klausových... Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady................................................................ STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu manželů Livie a Václava

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Nadace Komerční banky, a.s. Jistota. Výroční zpráva

Nadace Komerční banky, a.s. Jistota. Výroční zpráva Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Výroční zpráva 2006 Společenská odpovědnost Obsah 2 Úvodní slovo 4 Statut nadace 12 Seznam obdarovaných 16 Seznam dárců 18 Zpráva nezávislého auditora 20 Finanční výkazy,

Více

Obsah. Fotografie zveřejněné ve výroční zprávě jsou z natáčení televizní reklamy pro edukačně-náborovou kampaň Hledáme rodiče. www.nadacnifondjt.

Obsah. Fotografie zveřejněné ve výroční zprávě jsou z natáčení televizní reklamy pro edukačně-náborovou kampaň Hledáme rodiče. www.nadacnifondjt. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 3 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 4 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 9 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více