VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

3 obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 5 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 7 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období 11 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu 31 Příloha v plném rozsahu tvořící součást účetní závěrky 35 Zpráva auditora 41 Kontakty 44 Strana 3

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU J&T Název: Nadační fond J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČ: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, pomoc lidem s fyzickým a mentálním handicapem, nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2009 Předsedkyně: Ing. Gabriela Lachoutová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2009 Předsedkyně: RNDr. Marta Tkáčová Členka: Ing. Andrea Tkáčová Členka: Ing. Taťána Turziková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Ing. Gabriela Lachoutová Výše majetkového vkladu: CZK Strana 5

6

7 PŘEHLED přijatých darů V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2009 obdržel Nadační fond J&T dary v hodnotě CZK. V prosinci 2009 proběhl třetí ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval Nadační fond J&T ve spolupráci s klubem Cybex. Letos se poprvé projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T. Stejně jako v minulých letech se přispívalo na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. Dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně darovacích smluv, děkovných dopisů apod. Kromě níže uvedených finančních darů, obdržel nadační fond od společnosti Philips Česká republika s. r. o. elektroniku v symbolické hodnotě 25 CZK. Dále Nadační fond J&T obdržel od J&T Banky a. s. darem nájemné ve výši CZK. Plzeňská energetika a. s. poskytla prostřednictvím Nadačního fondu J&T dar paní Petře Bartošové ve výši CZK, který byl použit na úhradu základních životních potřeb v tíživé životní situaci. SEZNAM DARŮ 2009 Bankovní účet Jméno částka v CZK 5 proti Aero Group, a. s Ašer Štěpán Bártová Blanka Bea Development, a. s Bělovská Petra Beneš Přemysl Borovičková Aneta Bryndová Eva Double six production, s. r. o Dvořáková Adéla Dvořáková Věra 50 Galvas Marek Geodézie Brno, a. s Hamafin resources limited Hellerová Jitka Hořejší Monika 300 Husák Jiří Chaloupková Jana Chvátal Ladislav 100 J&T Asset Management, investiční společnost, a. s J&T Banka, a. s J&T Investment Holding, a. s Strana 7

8 Janča Marek Jankovič Zuzana Jindrová Dana Koberna Vít Kodešová Helena Krahulík - Masozávod Krahulčí, a. s Křetínský Daniel Lachoutová Gabriela Láslopová Ingrida Loydl Patrik Minařik Miroslav Nepšinská Erika Optimus Invest, s. r. o Petruchová Jitka 600 Polednová Jana Popelka Ondřej Popelková Alena 60 PPF banka, a. s Proportion, a. s RM-S Holding, a. s SOR Libchavy, spol. s r. o Spišiak Jozef Šedá Kateřina 500 Šepetka Jozef Šmahelová Pavla Turziková Taťána United Energy, a. s United Energy Trading, a. s Zábojník Miloslav Celkem Příspěvky na projekt Kouzelné Vánoce Jméno Částka v CZK Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o Anonymní vklad 600 Baněčková Pavla Bártíková Martina Bártová Blanka Bonaventurová Alena 600 Bublíková Klára Cybex Strana 8

9 Dvořáková Adéla Dvořáková Věra 200 Hálová Jana Holubová Kateřina 600 Horová Jana Husák Jiří Hvojník Stanislav Janča Marek Jankovič Zuzana Kodešová Helena Krejčí Oldřich Kuchařová Andrea Lachoutová Gabriela Láslopová Ingrid Lebedová Lenka 300 Lohniský Jakub Mejstříková Sylva 500 Minariková Eva Minařík Miroslav Nykodýmová Vendula Oktábcová Marie Popelka Ondřej Přerovský Igor Rovenský Václav Samcová Iveta Sekanina Petr Semotan Michal Slobodník Boris 500 Slobodník Michal 500 Smekal Martin Stelfox Eric Šepetka Jozef Šibel Miroslav Šmahelová Pavla Šťástková Jana 400 Tomíček Petr 300 Turziková Taťána Vydra Mark Zábojník Miloslav Celkem Strana 9

10

11 PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO OBDOBÍ V roce 2009 poskytl nadační fond, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodnotě CZK fyzickým a právnickým osobám. Pokračovali jsme v dlouhodobé spolupráci s organizacemi: Občanské sdružení Rozum a cit Občanskému sdružení Rozum a cit jsme poskytli v roce 2009 finanční prostředky na přímou podporu pěstounských rodin a konkrétní služby těmto rodinám. Fond ohrožených dětí V roce 2009 jsme Fondu ohrožených dětí pomohli se zakoupením a rekonstrukcí Klokánku. Občanské sdružení Magdalenium V roce 2009 jsme občanskému sdružení pomohli s financováním projektu nového azylového domu, jelikož kapacita toho stávajícího není dostačující. Občanské sdružení Tři Občanskému sdružení jsme pomohli s vybavením ambulance paliativní medicíny. Nadále také spolupracujeme s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě na provozu domu House of Smile pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou HIV pozitivní v Kambodži. V roce 2009 jsme rozšířili počet organizací pro dlouhodobou spolupráci: Amalthea Posláním sdružení je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Základním programem sdružení je Centrum náhradní rodinné péče. Jeho cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Přispěli jsme na letní týdenní setkání pěstounských rodin s dětmi. Sdružení pěstounských rodin Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti. Mezi činnosti organizace patří poradna náhradní rodinné péče, dům na půl cesty, Dům jistoty aj. Nadační fond přispěl na respitní službu pro pěstounské rodiny. Dětské krizové centrum Sdružení poskytuje komplexní odbornou péči týraným, sexuálně zneužívaným či jinak ohroženým dětem, poskytuje preventivní, diagnostickou a terapeutickou pomoc. Přímá odborná práce s dítětem je v této oblasti velmi důležitá. Poskytli jsme finanční prostředky na projekt Cesta z pekla. Strana 11

12 Seznam poskytnutých příspěvků Nadační fond J&T podporuje několik oblastí. Přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. Náhradní rodinná péče Obdarovaný Předmět Částka v CZK Rozum a cit Příspěvky Nadačnímu fondu Rozum a cit a Občanskému sdružení Rozum a cit na podporu aktivit, které směřují k přímé pomoci pěstounským rodinám FOD Příspěvky na zakoupení a rekonstrukci Klokánku v Janovicích nad Úhlavou Amalthea Příspěvek na letní setkání pro pěstounské rodiny s dětmi Balážovi Příspěvek na výměnu oken a vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Beránkovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Bielovi Příspěvek na nákup nemovitosti pro pěstounskou rodinu Blažkovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Bohatcovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Centrum pro rodinu Terezín Příspěvek na vybavení poradny Cínovi Příspěvek na fasádu a zateplení domu pro pěstounskou rodinu Čosovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Daňkovi Příspěvek na nákup pracovních oděvů pro vnuka v pěstounské péči Dietrichovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Dutí Příspěvek na nákup nemovitosti pro pěstounskou rodinu Ferkovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro poručnickou rodinu Fikejsovi Příspěvek na zhotovení komínu pro pěstounskou rodinu Filadelfie - přístav Oldřichovice Příspěvek na rodinný dům pro výkon pěstounské péče Gomolovi Příspěvek na výstavbu rodinného domu pro pěstounskou rodinu Gorolovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Havelkovi Příspěvek na vestavěné skříně pro pěstounskou rodinu Hilpertovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Hlaváčkovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Hricákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy a nákup pračky pro pěstounskou rodinu Hrubešovi Příspěvek na přístavbu rodinného domu pro pěstounskou rodinu Janovští Příspěvek na vybavení dětských pokojů pro pěstounskou rodinu Jaroňkovi Příspěvek na montáž plastových oken a dveří pro pěstounskou rodinu Ježovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Jonštovi Příspěvek na úhradu služeb hospodyně pro pěstounskou rodinu Justichovi Příspěvek na vybavení dětských pokojů pro pěstounskou rodinu Kábrtovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Kaplanovi Příspěvek na nákup pračky se sušičkou pro pěstounskou rodinu Strana 12

13 Kolingerovi Příspěvek na rekonstrukci domu a montáž podlahy pro pěstounskou rodinu Koželuhovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Krausovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kubicovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Kudličkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Kymrovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Labajovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Langerovi Blahákovi Příspěvek na rekonstrukci dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Lexovi Příspěvek na montáž schodů pro pěstounskou rodinu Ležoňovi Příspěvek na nákup podlahových krytin pro pěstounskou rodinu Majetní Příspěvek na opravu střechy pro pěstounskou rodinu Maňákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Matějákovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Melenovi Příspěvek na předsíňový nábytek pro pěstounskou rodinu Meszárošovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Michlovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Mikulčákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Morozovi Příspěvek na bezbariérové úpravy pro pěstounskou rodinu Nedbalovi Příspěvek na rekonstrukci fasády pro pěstounskou rodinu Norkovi Příspěvek na rekonstrukci dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Novákovi Příspěvek na rekonstrukci topení pro pěstounskou rodinu Oblastní charita Kutná Hora Příspěvek na vybavení klubu pěstounských rodin Osmíkovi Příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu Podolanovi Příspěvek na materiál na novou koupelnu a nábytek pro pěstounskou rodinu Povovi Příspěvek na výstavbu rodinného domu Ságlovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Sdružení pěstounských rodin Příspěvek na úhradu respitní péče pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči Seidlerovi Příspěvek na nákup osobního automobilu a pračky pro pěstounskou rodinu Schodovi Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Skřivánkovi Příspěvek na kurz k získání řidičského oprávnění pro dítě v pěstounské péči Striovi Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu Střasákovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Suší Příspěvek na nákup kotle pro pěstounskou rodinu Svitákovi Příspěvek na fasádu domu pro pěstounskou rodinu Svobodovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Svojanovští Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Strana 13

14 Synkovi Příspěvek na podlahovou krytinu a nákup materiálu na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Sysalovi Příspěvek na zateplení domu pro pěstounskou rodinu Šátkovi Příspěvek na rekonstrukci fasády pro pěstounskou rodinu Ščudlíkovi Příspěvek na rekonstrukci bytu a nákupu vybavení pro pěstounskou rodinu Šimánkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Šplíchalovi Příspěvek na nákup spotřebičů pro pěstounskou rodinu Štefkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Šulovi Příspěvek na nákup skříně pro pěstounskou rodinu Šustrovi Příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu Švestkovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Těthalovi Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu Trávníkovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Urbanovi (Semily) Příspěvek na vybavení dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Urbanovi (Majdalena) Příspěvek na nákup sporáku pro pěstounskou rodinu Vaculíkovi Příspěvek na nákup kuchyně pro pěstounskou rodinu Váňovi Příspěvek na nákup nábytku pro pěstounskou rodinu Vinklárkovi Příspěvek na nákup pračky a sporáku pro pěstounskou rodinu Votoupalovi Příspěvek na vestavěné skříně pro pěstounskou rodinu Vyhňákovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Waliczkovi Příspěvek na výstavbu dětského pokoje pro pěstounskou rodinu Winigovi Příspěvek na montáž schodů pro pěstounskou rodinu Zachrlovi Příspěvek na rekonstrukci centrálního vytápění domu pro pěstounskou rodinu Záleští Příspěvek na fasádu a zateplení domu pro pěstounskou rodinu Zedníkovi Příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu Zemčíkovi Příspěvek na vybavení startovacího bytu pro děti v pěstounské péči Zieglerovi Příspěvek na montáž plastových oken a dveří pro pěstounskou rodinu Žigmundovi Příspěvek na nákup postele a zdravotní matrace pro dítě v pěstounské péči Celkem Pomoc v nouzi Obdarovaný Předmět Částka v CZK OS Magdalenium Příspěvek na spolufinancování projektu nového azylového domu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín Příspěvek na nákup vybavení azylového domu Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Příspěvek na školní pomůcky pro děti v Domě tří přání Centrum J. J. Pestalozziho Příspěvek na montáž oken v domě na půl cesty Strana 14

15 Centrum sociální pomoci Třinec Příspěvek na rekonstrukci budovy pro zřízení domu na půl cesty Červenková Dagmar Příspěvek na opravu elektroinstalace pro rodinu po živelné katastrofě Dětské krizové centrum Příspěvek na financování projektu Cesta z pekla Driziová Simona Příspěvek na školní pomůcky pro děti Farní charita Česká Lípa Příspěvek na nákup vybavení azylového domu Jonáš Hurychová Margita Příspěvek na úhradu nájemného pro matku samoživitelku s těžce postiženým dítětem JČU, Zdravotně sociální fakulta Příspěvek na realizaci programu Pět P Jumagaliyeva Zhanat Příspěvek na vybavení bytu pro rodinu s azylem v ČR Kolpingova rodina Praha 8 Příspěvek na sanitární zařízení v azylovém domě Magomedova Susana Příspěvek na nákup pračky pro sociálně slabou rodinu Mrkáčková Marcela Příspěvek na úhradu ubytování v azylovém domě a stravné pro dceru OS Cema Žamberk Příspěvek na nákup vybavení domu pro ženy a matky s dětmi v tísni OS Heřmánek Příspěvek na nákup auta do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Os Pod Křídly Příspěvek na výstavbu domu na půl cesty Zigmundová Zuzana Příspěvek na úhradu ubytování v azylovém domě Celkem Handicapovaní a nemocní Obdarovaný Předmět Částka v CZK Alka Příspěvek na kurzy bazální stimulace Antonovičová Barbora Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Arcidiecézní Charita Praha Příspěvek na nákup vybavení Domu Fatima Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Asociace pomáhající lidem s autismem Příspěvek na vydání brožury Poruchy autistického spektra Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Příspěvek na nákup mechanického vozíku Klub Jablonec nad Nisou Bartoň Štěpán Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Baťková Zuzana Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Bendová Ilona Příspěvek na nákup motorického křesla Biluseac Jaromír Příspěvek na nákup asistenčního psa Bohuslávek Michal Příspěvek na zřízení bezbariérového bydlení Bouma Jan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Buchta Radek Příspěvek na nákup osobního automobilu Centrum pro rodinu Hodonín Příspěvek na nákup dětského polohovacího zařízení Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Strana 15

16 Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Havlíčkův Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Brod Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Příspěvek na nákup pásového schodolezu Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny Příspěvek na nákup mechanického vozíku Centrum služeb Slunce všem Příspěvek na nákup automobilu pro přepravu klientů Čalkovský Erik Příspěvek na nákup tříkolky Čubáková Božena Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Dachovský Stanislav Příspěvek na nákup přístroje Motren Daňková Rozálie Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Děcký Pavel Příspěvek na nákup invalidního vozíku Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Příspěvek na nákup sestavy policového nábytku Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov Příspěvek na nákup antidekubitních pomůcek Dílny tvořivosti Příspěvek na přestavbu prostor dílen Dolejš Lukáš Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Dolenská Tereza Příspěvek na nákup dualski Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň Příspěvek na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Doubek Michal Příspěvek na nákup dlah Drayer Daniel Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Drobková Markéta Příspěvek na výstavbu bezbariérové místnosti Energie Příspěvek na nákup vybavení Domova se zvláštním režimem Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Příspěvek na nákup mechanických vozíků Filipčík Miroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Flídr Jaroslav Příspěvek na nákup přístroje Motren Grossmanová Sofie Příspěvek na nákup invalidního vozíku Haničák Jan Heinz Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hnát Lukáš Příspěvek na nákup osobního automobilu Hoňková Tereza Příspěvek na nákup asistenčního psa Hošek Patrik Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hrabáček Pavel Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hudec Jaroslav Příspěvek na nákup tříkolky Hulín Libor Příspěvek na nákup invalidního vozíku Hurný Jan Příspěvek na bezbariérovou úpravu koupelny Strana 16

17 Hyrák Filip Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Chaloupka Radek Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Charita Hranice Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Charita Olomouc Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Charita sv. Anežky Otrokovice Příspěvek na nákup mechanických vozíků Chodúr Antonín Příspěvek na nákup invalidního vozíku Chráněné bydlení Sokolov Příspěvek na nákup vybavení cvičné bytové jednotky Chylíková Beáta Příspěvek na nákup dětské sedačky Janotová Miroslava Příspěvek na nákup invalidního vozíku Javůrková Nikola Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Ježek Miloslav Příspěvek na nákup osobního automobilu Jochová Jarmila Příspěvek na nákup sušičky pro usnadnění péče o dceru s gastrostomií Jonák Jindřich Příspěvek na nákup přesedací sklopné desky do automobilu Kafira Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Kapounek Aleš Příspěvek na nákup ušního vysílače a přijímače Klinkáček Tomáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kolpingova rodina Smečno Příspěvek na nákup mechanického vozíku Kosinková Monika Příspěvek na nákup osobního automobilu Krajíček Ivo Příspěvek na nákup kolmé plošiny Krajská knihovna Karlovy Vary Příspěvek na tlumočení znakového jazyka Krupička Zdeněk Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kříž Jiří Příspěvek na nákup osobního automobilu Křížová Tereza Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Kübl Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Kuncová Lenka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kunová Milada Příspěvek na nákup invalidního vozíku Kunz Lukáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Lang Tomáš Příspěvek na bionické ruce Lásková Eva Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Lata Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu Lavická Natálie Příspěvek na úhradu příslušenství k vozíku Máčalík Karel Příspěvek na nákup osobního automobilu Martínek Jan Příspěvek na nákup osobního automobilu a pomůcky IntegraMouse Měkotová Ema Příspěvek na nákup cyklovozíku Městská knihovna Havířov Příspěvek na nákup CD přehraváčů pro nevidomé a slabozraké Moravec Jaroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Mošovská Niké Rozálie Příspěvek na nákup osobního automobilu Mouchová Žofie Příspěvek na nákup elektronického zápisníku pro nevidomé s hlasovým výstupem Strana 17

18 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 Příspěvek na nákup rehabilitačního stolu Musil Daniel Příspěvek na nákup tandemového kola Mužíková Marie Příspěvek na nákup ovládání pro doprovod k elektrickému vozíku Naděje, pobočka Vsetín Příspěvek na relaxační hrací plochu pro zdravotně postižené Navrátil Daniel Příspěvek na nákup cyklovozíku Novák Roman Příspěvek na nákup šikmé schodišťové plošiny Nováková Ladislava Příspěvek na nákup invalidního vozíku Novotný Jan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Novotný Zdeněk Příspěvek na nákup invalidního vozíku Nožičková Renata Příspěvek na nákup invalidního vozíku Občanské sdružení Akord Příspěvek na fyzioterapeutickou péči Občanské sdružení Daneta Příspěvek na nákup logopedických pomůcek Občanské sdružení Drak Příspěvek na rekonstrukci bezbariérové terasy Občanské sdružení Okna Příspěvek na rekonstrukci suterénu chráněné dílny Občanské sdružení Proutek Příspěvek na rozšíření chráněné dílny Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - Příspěvek na nákup speciálních pomůcek do Montessori centra Pomněnka Občanské sdružení V růžovém sadu Příspěvek na nákup vybavení do chráněné dílny Občanské sdružení Sluneční Zahrada Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Oblastní charita Přerov Příspěvek na nákup elektrického polohovacího lůžka a mechanického vozíku Oblastní charita Strakonice Příspěvek na nákup elektrických polohovacích lůžek Oblastní charita Vyškov Příspěvek na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Oblastní charita Znojmo Příspěvek na nákup nábytku a vybavení pro Denní stacionář sv. Damiána Opelka Josef Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed OS Fokus Vysočina Příspěvek na nákup přístroje Motren Paracentrum Fenix Příspěvek na nákup rehabilitačního stolu Pestrá společnost Příspěvek na nákup pomůcek pro výcvik asistenčních psů Pešková Naďa Příspěvek na nákup invalidního vozíku Petr Martin Příspěvek na nákup cyklovozíku Petřvalský Dušan Příspěvek na nákup invalidního vozíku Podmalovská Dana Příspěvek na nákup invalidního vozíku Polák Kamil Příspěvek na léčbu autistického dítěte Povalačová Radka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Prague Robots Příspěvek na nákup speciálních vozíků pro Rugby Prokopec Jakub Příspěvek na nákup tandemového kola Přikryl František Příspěvek na nákup tříkolového rehabilitačního vozíku Strana 18

19 Přindišová Michaela Příspěvek na nákup zdravotního kočárku Psychiatrická léčebna Bohnice Příspěvek na resocializační pobyt Rotter Michal Příspěvek na nákup invalidního vozíku Rubáš Zdeněk Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Rybka Jakub Příspěvek na nákup invalidního vozíku Rybková Lenka Příspěvek na nákup osobního automobilu Sdružení Neratov Příspěvek na úhradu nákladů za elektrickou energii v chráněné dílně Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, Příspěvek na nákup mechanických vozíků Domov Kamarád Sedláček Josef Příspěvek na nákup invalidního vozíku SKP - Centrum Příspěvek na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Slabý Miroslav Příspěvek na nákup invalidního vozíku Societa Příspěvek na nákup rehabilitačních autosedaček Soumar Lukáš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Spáčil Leoš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Speciální pečovatelská služba Příspěvek na nákup automobilu pro přepravu klientů Steckerová Anna Příspěvek na nákup sluchadel Stejskal František Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed STP v ČR, Příbram Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Strašík Matyáš Příspěvek na nákup tříkolky Příspěvek na nákup speciálních pomůcek pro děti se zrakovým Středisko rané péče SPRP Ostrava postižením Suková Lucie Příspěvek na nákup cyklovozíku Svaz paraplegiků - Centrum Paraple Příspěvek na nákup handbiku Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Hořovice Příspěvek na nákup polohovacího lůžka Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Přerov Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek do půjčovny Škápíková Alena Příspěvek na nákup elektrického skútru Škávová Veronika Příspěvek na nákup invalidního vozíku Škola SPMP Modrý Klíč Příspěvek na nákup bočního polohovadla Škopková Blanka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Šmajdová Helena Příspěvek na úhradu operace Špringlová Anna Příspěvek na nákup invalidního vozíku Špunda Jakub Příspěvek na nákup cyklovozíku Šrámková Eva Příspěvek na nákup osobního automobilu Tkadlecová Lenka Příspěvek na nákup bateriové odsávačky Trojan Jaroslav Příspěvek na nákup handbiku Tučková Kristina Příspěvek na nákup invalidního vozíku Strana 19

20 Turek Josef Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Tyflocentrum Brno Příspěvek na vybavení dílny pro zrakově postižené Uhlířová Barbora Příspěvek na nákup invalidního vozíku Vacová Klára Příspěvek na nákup přenosného koncentrátoru kyslíku Vaculík Karel Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Vagenknecht Jan Příspěvek na nákup přístroje MOTOmed Váňa Vít Příspěvek na nákup nájezdové rampy do automobilu Velebová Markéta Příspěvek na nákup speciálně upravené postele Vildová Radka Příspěvek na nákup invalidního vozíku Villa Vallila, občanské sdružení Příspěvek na rekonstrukci chráněného bydlení Vinkevičová Věra Příspěvek na nákup asistenčního psa Vosátka Jan Příspěvek na úhradu příslušenství ke zdravotnímu kočárku Zelený Aleš Příspěvek na nákup invalidního vozíku Život bez bariér Příspěvek na nákup zvedáku pro imobilní osoby Živsa Petr Příspěvek na nákup cyklovozíku Celkem Hospicová péče Obdarovaný Předmět Částka v CZK OS Tři Příspěvek na vybavení ambulance paliativní medicíny Projekty ve světě Obdarovaný Předmět Částka v CZK House of Smile Podpora projektu na pomoc HIV pozitivním dětem, zejména sirotkům, v Kambodži ( USD) Modernizace nemocnic Obdarovaný Předmět Částka v CZK Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Příspěvek na nákup přístroje Ventilátor RTX Fakultní nemocnice Brno Příspěvek na nákup přístroje ruční Auto ref/keratometr ARK Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvek na nákup přístroje Cerebrální oxymetr INVOS 5100C Celkem Útulky pro opuštěná zvířata Obdarovaný Předmět Částka v CZK Felix Grey Příspěvek na krmení a veterinární léky pro opuštěná zvířata OS Ostrovský Macík Příspěvek na krmení pro opuštěná zvířata Celkem Strana 20

21 Kouzelné Vánoce Jméno Předmět částka v CZK Adamovští Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Andrášiovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Ciniburkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Crkoňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Danešovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Dolejšovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Dutí Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Justichovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Káňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kolingerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Koneční Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Koželuhovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kubicovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Kušnirákovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Langerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Linartovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Markovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Norkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Osmíkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Pavlů Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Podolanovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Seidlerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Štefkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Tancošovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Vagenknechtovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Váňovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Vaškovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Waliczkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zachrlovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zajícovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Zárubovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu Celkem Strana 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8,00 70,00,00 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 95,00 757,00 9 78,00 9 9,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet technického zhodnocení

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více