Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy"

Transkript

1 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-sever c/ Jméno ředitele školy: Bc. Hana Brezovská d/ Jméno vedoucí učitelky: e/ Telefon: f/ Kapacita školy: 78 dětí g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy (od - do): 6,30 16,30 ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30 16,30 7,30 15,30 8,00 15,45 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 1. Logo Merhautova Sdružení rodičů při MŠ Šrámkova Školní rok 2013/2014 Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměrný počet dětí na učitele Průměrná docházka v % třídy standardní , třídy speciální-logo 0 Celkem , Počet dětí dle zák. 117/1995 Sb.na 4hodiny denně Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy V našem školním vzdělávacím programu s názvem DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME se stále zaměřujeme na české základy, tradice a kulturu našeho národa, na lásku k přírodě, životnímu prostředí a ohleduplnost k sobě samému i k druhým. ŠVP byl kompletně přepracován v souladu s RVP.

2 Hlavní téma ŠVP PV s názvem Kde je úsměv, tam je štěstí je nově rozděleno do čtyř tematických celků a vzdělávací nabídky, ve kterých se zaměřujeme zejména na zdraví dětí (fyzické i psychické), estetický rozvoj, přípravu na vstup do ZŠ a ochranu bezpečnosti a zdraví dítěte, zůstávají beze změn. Jedná se např. o vzdělávací nabídku pro nejstarší děti s názvem Ze školky do světa a Dávej bacha aneb bezpečný start do života, Chci být slušným člověkem, Modrá babička aj. Vzdělávací nabídka je pro děti zajímavá a zároveň poučná. Obsahuje spoustu prožitkového učení, objevů a pokusů. K tomuto účelu jsme založili pro každou třídu záhonek, kde pěstujeme zeleninu a bylinky. Tyto a všechny ostatní vzdělávací nabídky jsou naplňovány v jednotlivých třídách podle třídních vzdělávacích programů. Průběžně doplňujeme didaktický materiál, metodické pomůcky pro děti, dětskou i pedagogickou literaturu a tělocvičné a rehabilitační pomůcky. Všechny pedagogické pracovnice zaznamenávají pokroky dětí do diagnostiky tak, jak byly s vedením diagnostiky seznámeny na seminářích v PPP. Na jejich základě předávají informace rodičům dětí a dle potřeby doporučují další odborníky. Mezi pravidelné akce během školního roku patří podzimní a jarní dílničky pro rodiče a jejich děti, besídky, pečení perníčků, oslava Masopustu, jarních svátků a čarodějnic, brigáda na školní zahradě a táborák s opékáním špekáčků, oslavy Dne dětí sportovní soutěže, hledání pokladu, karneval, kreslení na chodník, jízda na koních, návštěva hasičů s přednáškou, rozloučení se školáky, návštěva ZŠ. V letošním školním roce jsme zařadili novou akci Povídání se zvířátky, při které se děti seznámily např. s živou liškou, veverkou, prasetem a dravými ptáky Jedna maminka (zubní lékařka) připravila pro všechny děti poučnou přednášku zábavnou formou o péči o dětský chrup a předala dětem drobné dárky. Tato přednáška vhodně doplnila naši několikaletou tradici čištění zubů po obědě. Velice oblíbený je kroužek keramiky a anglického jazyka. Mezi mimoškolní aktivity patří návštěvy divadel v MŠ, předplavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně a letos poprvé lyžařský výcvik s Lemurem. 1x za 14 dní k nám dochází paní logopedka z logopedického centra, spolupráce s MŠ i rodiči dětí je na velice dobré úrovni. Dvakrát ročně vystupujeme s dětmi v Klubu důchodců na Lesné. Mezi tradice již počítáme spolupráci s ISŠ COP, Brno, Olomoucká 61, která se svými studenty připravuje program pro naše děti, k letošním oslavám MDD přivezli dokonce i vláček a soutěže s hasiči. Ochota rodičů ke spolupráci je velice dobrá, pomáhají s obnovou zahrady, MŠ věnují finanční i věcné dary. V rámci spolupráce se sdružením se nám podařilo získat dopravu autobusem do Planetária, rozstřikovač a vodní dráhu na školní zahradu, bezpečnostní helmy pro jízdu na koloběžkách, 2 fotoaparáty. Sdružení zorganizovalo prodejní akci, na které se prodávaly výrobky dětí, jejíž výtěžek bude použit na zvelebení zahrady. Zásluhou sdružení došlo k obnově našich webových stránek a fotogalerie. Dle zájmu rodičů jsme umožnili preventivní screeningové vyšetření zraku. V průběhu roku jsme nakoupili nové 2 PC pro personál a dřevěnou dekoraci na výzdobu školy a provedli jsme výměny PVC v šatnách a hale a během prázdnin v jedné třídě. O prázdninách proběhly různé nátěry rámů a dveří, malby, oprava hromosvodu, montáž redukčních ventilů a filtrů do vodního vedení a jiné.

3 Plány pro příští období: ŠVP na základě diskuse na poradě budou provedeny drobné změny. Naším trvalým záměrem je i nadále prohlubovat v dětech českost, vést děti k lásce k přírodě, chránit životní prostředí a hlavně se zaměřovat na prosociální výchovu. Pro naplnění záměru školy se všechny pedagogické pracovnice aktivně účastní dalšího vzdělávání v rámci plánu vzdělávání. Dle ohlasu okolí a zájmu o naši MŠ se nám potvrzuje, že naše snaha o zkvalitnění školy se nám daří. V budoucnosti plánujeme různé úpravy a opravy: - PVC do dvou tříd a na lehárny, - opravu dřevěných schodišť, - rekonstrukci sprchy provozních pracovníků, - výměnu některých dveří, - oprava části osvětlení v ŠJ, - nákup 3 ks nerezových stolů do ŠJ, - výměna oken v celé budově, - zateplení budovy, - oprava střechy. Naším trvalým cílem jsou neustálé opravy a zvelebování školní zahrady. b/ Odklad povinné školní docházky Odklad povinné školní docházky 2 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 Celkem 2 Počet dětí c/ Péče o integrované děti Počet dětí 0 Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) d/ Školy v přírodě Počet dětí celkem 0 Počet dnů na jedno dítě e/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 592,- Kč

4 Část III. Účast v soutěžích Solná jeskyně Plavání Kulturní akce divadla, výstavy, muzea Akce zaměřené na preventivní program Dávej bacha Mimoškolní aktivity Akce a tradice související se zaměřením MŠ Všude dobře, doma nejlépe Přátelské posezení s rodiči Čertovské dílny - zima Oslava Mikuláše Pečení perníčků Oslava vánočních svátků Návštěva Klubu důchodců vystoupení dětí Návštěva ZŠ Den otevřených dveří Oslava Masopustu Oslava svátků jara - velikonoce Návštěva Ekodvora na Lesné Přátelské posezení s rodiči Čertovské dílny - velikonoce Tradiční barvení vajec Návštěva knihovny s nejstaršími dětmi Jarní brigáda s táborákem Den čarodějnic Návštěva Planetária Besídka pro rodiče Povídání se zvířátky živá zvířátka na zahradě MŠ Focení dětí, jejich sourozenců a rodičů Oslavy MDD - soutěže a atrakce na zahradě MŠ - sportovní dopoledne - karneval - hledání pokladu - kreslení na chodník - kouzelník - koníčci v MŠ - návštěva hasičů v MŠ - výcvik policejních psů Rozloučení se školáky Kouzelná noc v MŠ

5 Nesoutěžní přehlídky Návštěva Klubu důchodců vystoupení dětí 2x ročně Soutěže Výtvarná soutěž 1. Požární ochrana očima dětí - Byla oceněna práce jednoho chlapce z třídy Kuřátek a kolektivní práce třídy Sluníčka a Motýlci. 2. Jak slaví vánoce pejsci a kočičky v útulcích 3. Jak se dráček skamarádil s koníčkem - byly též oceněny kolektivní práce dětí ze třídy Motýlků a Kuřátek a čestné uznání v této soutěži získala holčička z třídy Sluníček. Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2013/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.,) 0 Počet nepřijatých dětí 98 Počet odvolání 1 Počet V počtu - Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2013/2014 je započítáno 33 dětí přijatých na prázdninový provoz. Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k Vzdělání nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 4 VOŠ pedagogická VŠ-předškolní výchova VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné/jaké/ 1/VŠ školský management 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé 6 5,62 100% Nekvalifikovaní učitelé Celkem 6 5,62 100%

6 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet 1,81 3,81 5,62 4. Ve školním roce 2013/2014 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Aktuální otázky řízení škol a školských zařízení 1 Čertoviny 1 Nebudu kreslit výtvarné techniky pro děti, které odmítají 1 tvořit Pohádka nás naučí 1 Úrazy a první pomoc dětem 1 Výchova k nekuřáctví a podpora zdravého životního stylu 1 v MŠ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 1 Výtvarné techniky 1 Sestavování jídelníčku pro školní stravování 2 Krajská konference hromadného stravování 1 Semináře k získání znalostí nutných k ochraně veřejného 1 zdraví (hygienické minimum) Rozvoj kompetencí učitelů letní škola 2 Počet zúčastněných pracovníků Konkurzní řízení beze změn Část VI. Změny ve vedení školy Datum Bc. Hana Brezovská

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2011/2012 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Vypracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY. Školní rok 2012 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní rok 2012 2013 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění

Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění Zprávu předkládá vedoucí učitelka Bc. Marcela Dvořáková V Nemojanech 30. 07. 2014 Zpracováno dle 10 zákona č.561/2004 Sb., a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., v platném znění OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov 30. 9. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 Čj.: MŠ 212 /16/1/13 5-9 A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2013-2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 013/014 A O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 013 č.j.: Výroční zprávu vypracovala: M.Schallenbergerová, ředitelka školy D. Havelková, vedoucí učitelka MŠ M. Bábíčková,

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře Beníškové 988 IČO: 70 10 77 69 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO PRAHA 5 KOŠÍŘE, BENÍŠKOVÉ 988 za školní rok 2013/2014 EKONOMICKÉ PŘÍLOHY Čj: 82/166/2014. V Praze

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost.

Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. Název: PRAMÍNEK POZNÁVÁNÍ Přejeme si školku, v níž se radostně žije. Dětství je součástí našeho života, ne pouhou přípravou na dospělost. www.skolkapraminek.cz info@skolkapraminek.cz 1 OBSAH I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více