Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno- městská část Brno - Slatina, Budínská 2, c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Olga Bauerová d/ Jméno zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Bc. Renata Vendolská e/ Telefon: ; f/ Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 144 g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy: 6:15 16:30 ch/ Provoz jednotlivých tříd (od do): 6,15 15,45 6,15 16,00 7,15 14,30 7,15 15,45 7,45 16,15 7,15 16,30 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole Od roku 2008 působí při mateřské škole Občanské sdružení rodičů MŠ Jihomoravské nám. 4, registrováno u MV ČR. Školní rok 2013/2014 tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí na jednu třídu Průměrný počet dětí na učitele Průměrná docházka v % dětí dle zák. 117/1995 Sb. na 4 hodiny denně třídy ,5 13,3 75,99% 0 standardní třídy speciálnílogo ,5 7,5 68,20% 0 Celkem ,9 7,9 49,78% 0

2 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy - vzdělávací programy, podle kterých škola pracuje: MŠ je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví, a to od v Praze Státním zdravotním ústavem. Pracuje podle ŠVP - Kurikulum podpory zdraví v MŠ pod názvem: Cestičkami do světa, jehož podkladem byla analýza minulých let, záměry a podmínky MŠ a byl vypracován na období 3 let. - specializace na jednotlivé druhy výchov: Stanovené cíle ŠVP byly průběžně naplňovány, vzdělávání dětí probíhalo ve vstřícném a podnětném prostředí v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích. Bylo uskutečňováno prostřednictvím ucelenějších témat, zapracovaných do třídního vzdělávacího programu formou tematických částí, ve kterých učitelky přizpůsobily dílčí cíle individuálním potřebám dětí ve své třídě. Během celého školního roku učitelky vedly děti k dodržování dohodnutých pravidel, čímž bylo dosahováno klidného společného soužití ve třídě. K tomu jim napomáhaly piktogramy, vlastnoručně nakreslené dětmi. Výchovně - vzdělávací proces probíhal v pěti oblastech: biologická psychomotorická interpersonální sociálně - kulturní environmentální Smyslem práce bylo vytvořit dětem podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu po celou dobu jejich pobytu v MŠ a přispívat k výchově ke zdravému životnímu stylu, tedy vytvářet návyky a dovednosti zdravého životního stylu a pěstovat odolnost vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužití a závislostem. Ve vztahu k rodičům jsme vytvářeli partnerské vztahy a spolupráci, umožňovali jsme jim vstup a účast do všech činností a her v průběhu dne nejen ve třídě, ale také odpoledne na školní zahradě. Individuální a skupinovou péči v logopedické třídě zajišťovaly vysokoškolsky vzdělané učitelky. Bylo zde plně umožněno předškolní vzdělávání a logopedická terapie pro děti s diagnózou dyslalie multiplex, opožděný vývoj řeči, aj. Spolupracovali jsme s SPC Velařská 234, které zajišťovalo logopedickou diagnostiku a s PPP Zachova 1 při řešení odkladů školní docházky a s PPP Kohoutova 4. V odpoledních hodinách prováděla logopedka logopedickou péči u dalších dětí z MŠ formou logopedické poradny. Školní vzdělávací program je závazným dokumentem, se kterým pracují všichni zaměstnanci MŠ. - další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje 1. listopadu byla uvedena do provozu nová třída v budově MŠ s počtem 24 dětí. V logopedické třídě byly rozšířeny prostory, stav dětí byl navýšen o 1 dítě, celková kapacita logopedické třídy je celkem 11 dětí. Mateřská škola byla v tomto školním roce vybavena novými koberci ve třech třídách.

3 Kompletně byla vybavena nová třída - nábytek, hračky, didaktické pomůcky, klávesy, rádiopřehrávač, aj. Do dvou tříd byly zakoupeny televizní obrazovky s DVD přehrávačem. Zakoupen byl nový počítač do kanceláře MŠ. Během roku probíhaly drobné dokončovací práce, údržbářské práce a opravy dle potřeb. Letos o hlavních prázdninách byly ve třech třídách v prostorách umývárny a toalet instalovány umyvadla a WC, v každé třídě po jednom ks a rovněž byly v budově MŠ provedeny nové rozvody elektroinstalace a výměna světel ve třídách v 1. patře. Do budoucna je naplánována výměna ochranných krytů topení v celé budově MŠ, nové podlahy a nová malba. Kroužky: Odpolední zájmové aktivity a nadstandardní péče: Logo poradna - individuální logopedická péče Angličtina - seznamování s cizím jazykem Sauna - utužování zdraví a imunity Zumba - koordinace pohybu s hudbou Keramika - práce s hlínou, rozvoj jemné motoriky a fantazie ESS - předškolní průprava pro zdárný vstup do základní školy b/ Odklad povinné školní docházky dětí Odklad povinné školní docházky 6 Dodatečné odložení povinné školní 0 docházky Celkem 6 c/ Péče o integrované děti dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.) 11 Narušená komunikační schopnost d/ Školy v přírodě dětí dnů na jedno dítě celkem 31 5

4 e/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá. Základní výše úplaty: 570,- Kč Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity: Koncert MUSICA ANIMAE Vánoční fotografování Hudební pohádka - Perníková chaloupka - MUSICA ANIMAE Vánoční pohádka divadélko Úsměv Vánoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Vánoční dílny s rodiči Slatinské Vánoce vystoupení dětí s vánočním programem Vánoční posezení s rodiči u vánočního stromečku Návštěva 1. tříd ZŠ s předškolními dětmi Kouzelnické představení v MŠ Hudební pohádka - Zvířátka a loupežníci - MUSICA ANIMAE Karneval MŠ a ZŠ v tělocvičně ZŠ Návštěva záchranné stanice pro opuštěná zvířata Duhový týden Čarodějnický den na školní zahradě MŠ s rodiči - opékání špekáčků, živá hudba DJ Láďa, sportovní disciplíny na stanovištích Škola v přírodě penzion Sykovec na Vysočině Pohádka Otesánek - Divadélko Úsměv Výchovný koncert pro předškoláky na Gymnáziu ve Šlapanicích Pasování předškoláků Preventivní program s dobrovolnými hasiči ze Slatiny Celoškolkový výlet zámek Rájec nad Svitavou Výtvarná soutěž: Postisimo Art vyhodnocení soutěže ak. malířem Františkem Flašarem

5 Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2013/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/ Sb.) nepřijatých dětí 76 odvolání 9 Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k Vzdělání nejvyšší dosažené učitelů Střední pedagogická škola 7 VOŠ pedagogická 1 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 3 Jiné/jaké/ Pedagogická fakulta - Učitelství pro II. Stupeň ZŠ 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 stav k fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé 10 9,36 0,64 Nekvalifikovaní učitelé 2 2 0,36 Celkem 12 11,36 100%

6 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) do 35let nad 50 let Důchodci Celkem let 3,48 5 1, ,36 4. Ve školním roce 2013/2014 přijati absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 6 SpgŠ 2 VOŠ 1 Pedagogická fakulta Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu zúčastněných pracovníků Edukativně stimulační skupiny 1 Individualizované předškolní vzdělávání - možnost plánování a metoda prožitkového učení Seznámení s novými pracovními materiály k programu ESS INDI MŠPZ Indikátory podpory zdraví v mateřské škole, inovovaný evaluační nástroj Část VI. Změny ve vedení školy Konkurzní řízení: Od jmenována do funkce ředitelky Mgr. Olga Bauerová - Datum Razítko a podpis ředitele

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy. Č. j. ČŠIA - 85/13-A y Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 85/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 10, vykonávající činnost školy: Magnitogorská 14/1430 Sídlo: Magnitogorská

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-33/12-B. Hanou Palátovou Šípkovou, ředitelkou mateřské školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-33/12-B. Hanou Palátovou Šípkovou, ředitelkou mateřské školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-33/12-B Název právnické osoby Mateřská škola, Brno, Štolcova 21 vykonávající činnost školy: Sídlo: Štolcova 21, 618 00 Brno IČ:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více