č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva"

Transkript

1 č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1

2 1. Charakteristika školy Název školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Tasov Sídlo školy: Tasov 37 Zřizovatel: Právní forma: Statutární zástupce, ředitelka školy: Obec Tasov Příspěvková organizace Mgr. Irena Martincová Telefon: E mail: IČ: Základní škola a mateřská škola Tasov je úplnou základní školou se šesti třídami pro ročník. Součástí jsou dvě oddělení mateřské školy, jedno oddělení školní družiny a školní jídelna. Základní škola má právní subjektivitu od , mateřská škola a školní jídelna byly sloučeny se základní školou v jeden právní subjekt k V základní škole se ve školním roce 2013/2014 vzdělávalo 83 žáků z těchto obcí a měst podle trvalého bydliště: Dolní Heřmanice, Oslava, Velké Meziříčí, Vaneč, Pyšel, Čikov, Tasov, Velké Meziříčí, Osová Bítýška, Kralice nad Oslavou. Žáci byli rozděleni do těchto tříd: I. stupeň: a) 1. třída ( ročník, spojená výuka ) b) 2. třída ( ročník, spojená výuka ) c) 3. třída ( 5. ročník ) II. stupeň: výuka probíhala samostatně ve všech ročnících (6. ročník, 8. ročník, 9. ročník) Mateřská škola: Ve školním roce 2013/2014 byla naší škole udělena výjimka z počtu dětí. MŠ navštěvovalo 44 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti byly rozděleny do dvou tříd. Třídu Sluníček navštěvovalo 21 dětí, třídu Berušek 23 dětí. Obě třídy byly heterogenní (věkově smíšené). Děti mohly během školního roku navštěvovat nadstandardní aktivity naší mateřské školy ZÁBAVNÍČKY - 2x měsíčně Zpěváčky, které vedla paní učitelka Radka Šoukalová a Školáky pod vedením Bc. Vlasty Lučivňákové. Rozhýbat se mohla děvčata z MŠ a ZŠ v Hýbánkách s Bc. Vlastou 2

3 Lučivňákovou. Každý týden se nejstarší děti seznamovaly s anglickým jazykem v Anglickém okénku s panem Markem Heinischem. Od února do dubna 2014 proběhla předplavecká výuka pro nejstarší děti. MŠ nabízela pro rodiče a děti, které se chystají nastoupit do MŠ 1x měsíčně Miniškolku. V měsíci květnu a červnu proběhly v naší MŠ dva projekty. Projekt,,Co se děje v trávě, na louce a na zahradě" byl spojený se Zahradní slavností na školní zahradě a s vytvořením hmyzích hotelů v Přírodní zahradě. Hotely tvořily děti z MŠ a ZŠ. Další projekt byl již zaměřen na budoucí prvňáčky pod názvem,,hola, hola, škola volá." Během projektu se děti intenzivně zapojily do činností školy, seznamovaly se s prostředím, s učitelkami ZŠ, budoucími spolužáky a se školními pravidly. Každému předškolákovi byl určen velký kamarád z 8. ročníku = parton, který bude pro něj v příštích měsících velkým pomocníkem a rádcem. Spolupráce se základní školou je na vysoké úrovni a umožňuje dětem snazší adaptaci a pozvolný a nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní. V březnu proběhla v MŠ kontrola z ČŠI, nebyly shledány žádné závady, školní vzdělávací program MŠ je v souladu s RVP PV. Uspořádání dne: Zahájení provozu: od 6.15.hodin třída Berušek Provoz ve Sluníčkách: od 7.30 hodin Scházení dětí: do 8.00 hodin Přesnídávka: hodin Sluníčka přecházíme do jídelny v ZŠ hodin Berušky přecházíme do jídelny v ZŠ Dopolední program: hodin příchod dětí, hry, indiv. činnosti, tělovýchovné chvilky, spontánní a řízené činnosti Pobyt venku: hodin Sluníčka hodin Berušky Oběd: hodin Sluníčka hodin Berušky Odpolední odpočinek: hodin Odpolední svačina: hodin Odpolední program: od hodin třída Sluníček - individuální činnosti, hry, spontánní a řízené činnosti Ukončení provozu MŠ: hodin Školní družina: Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 navazovala na školní vzdělávací program,,učit se, poznávat, tvořit. Činnost se zaměřila na projekty, které byly zpravidla týdenní a těšily se velké oblibě. ŠD tvoří jedno oddělení, které je v provozu od hodin do hodin. Je zde přihlášených 30 dětí z ročníku. Poptávka převyšuje kapacitu a hygienické normy družiny. Proto na škole pracují kroužky, které 5. a 6. vyučovací hodinu dětem I. stupně vyplňují volný čas a zároveň odlehčí ŠD. Ve školní družině žáci relaxují, odpočívají a připravují se na vyučování. Vyrábějí různé dárkové předměty pro rodiče, výrobky na vánoční a velikonoční výstavu, starají se o výzdobu ve škole, podílí se na výzdobě sokolovny a na Obecním úřadě v Tasově. 3

4 2. Vybavení školy 1. Mateřská škola Mateřskou školu tvoří dvě oddělení a jedna stabilní ložnice. Mají společnou šatnu a soc. zařízení. Během hlavních prázdnin proběhla v mateřské škole rekonstrukce šaten. Obě šatny byly vymalovány a šatna Sluníček dostala zcela nový kabát v podobě pěkného, praktického a bezpečného nábytku, kde má každé dítě své místo. V šatně Berušek je původní nábytek, který je stále vyhovující a splňuje hygienické požadavky. Podařilo se nám vytvořit jednoduchou sestavu a docílit, aby všechny děti měly stejné podmínky, každé má nyní svoji skříňku. Berušky i Sluníčka dostaly novou dětskou kuchyňku a stoleček. V tomto školním roce jsme také pořídili do jedné z tříd dřevěné stolky a k nim židličky (4 stolky, 21 židliček), které jsou výškově přizpůsobeny mladším i starším dětem. Do stálé ložnice jsme přikoupili 10 dřevěných postýlek s pevnou nepromokavou matrací, dále DVD přehrávač a CD přehrávač. 2. Základní škola Základní škola je úplná se šesti třídami pro ročník. V letošním roce školu navštěvovalo 83 žáků ( I. stupeň 54 žáků, II. stupeň 29 žáků ). Do 2. a 8. ročníku nastoupily žákyně z Osové Bítýšky (důvodem bylo přestěhování). První stupeň tvořily tři třídy ( ročník, ročník, 5. ročník ve druhém poschodí ), druhý stupeň tvořily tři třídy ( rozděleny byly podle jednotlivých ročníků v prvním a druhém poschodí ). Všechny učebny splňují hygienické a prostorové požadavky. Do počítačové učebny jsme zabudovali data projektor s plátnem, který zkvalitnil výuku Informatiky. V červenci 2014 opravil zřizovatel obě jídelny, ve kterých prosakovala vlhkost. Školní jídelna byla vybavena novými stoly a židlemi. Zateplena byla půda nad ZŠ. Opraveny jsou v současné době všechny staré lavice na I. a na II. stupni. Do areálu před MŠ jsme pořídili z projektu,,přírodní zahrada" zahradní nábytek (stůl z masivu, 8 laviček a 8 hmyzích hotelů). Na podzim se nám podařilo přesadit rostliny z okrasného záhonu na záhony před MŠ. Je zde také nové vedení vody na zalévání. Pro veřejnost byl otevřen další vchod do zahrady ZŠ, který umožní maminkám s kočárky bezproblémový přístup až k průlezkám. Rozdělení podle počtu žáků v jednotlivých třídách: I. stupeň I. třída ( ročník) = 17 žáků II. třída ( ročník) III. třída (5. ročník) = 21 žáků 16 žáků II. stupeň VI. třída 9 žáků VIII. třída IX. třída 8 žáků 12 žáků 4

5 Rozdělení žáků podle obcí: Obec: Celkem žáků: Čikov 11 Dolní Heřmanice 11 Oslava 2 Pyšel 3 Tasov 45 Kralice nad Oslavou 2 Velké Meziříčí 2 Osová Bítýška 2 Vaneč 5 3. Školní družina Školní družina je umístěna v prvním poschodí základní školy a má jedno oddělení, které tvoří dvě místnosti. Provoz je od hodin do hodin a pracuje zde jedna kvalifikovaná vychovatelka. V druhém oddělení byly opraveny lavice a vyměněny PC. Školní družina se v tomto školním roce zapojila do přípravy výrobků na,,vánoční výstavu a,,velikonoční výstavu ve Velkém Meziříčí. Vyrobili transparent Vendule Příhodové, který reprezentoval tasovské fanoušky na vystoupeních v Praze. Do ŠD nakupujeme knihy a časopisy zaměřené na výtvarnou a pracovní činnost. Ze sponzorských darů byly nakoupeny vědomostní hry (např. Česko...). Výtvarné práce, makety a modely, které vznikaly v projektech ŠD, jsou vystavovány v místní prodejně potravin a v prostorách Obecního domu v Tasově. Během celého školního roku jsou prostory školní družiny využívány k tvořivým dílnám, které v odpoledních hodinách organizuje a zajišťuje Komunitní škola v Tasově. 4. Školní jídelna V jídelně se stravují žáci naší školy, děti mateřské školy a veřejnost. Průměrně se zde denně chystá svačin a 120 obědů. Jídelna je využívána i pro potřeby občanů na různá setkání, oslavy a rodinné akce. Do kuchyně byl zakoupen v loňském školním roce nový elektrický sporák a nerezový dřez. V současné době bylo opraveno zdivo školní jídelny pro ZŠ a školní jídelny pro MŠ. Do jídelny jsme zakoupili nové stoly a židle. Jídelny dostaly nový kabát v podobě nového vymalování. 3. Školní vzdělávací program Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle vzdělávacího programu,,učit se, poznávat, tvořit. Na škole se vyučují dva cizí jazyky, ve 3. ročníku se začíná s AJ a v 7. ročníku se přidává Nj. ŠVP ZV je 5

6 k nahlédnutí ve vestibulu školy. ŠVP ZV školy schvaluje Školní rada. Vzdělávací program klade důraz na využívání netradičních forem výuky (projekty). V tomto školním roce se uskutečnily tyto projekty: 1. Branný den ( ), poplach, seřazení tříd na nástupišti školy, teoretické znalosti a praktické dovednosti z dopravní výchovy, vybavení kola Den jazyků ( ), ukázka výsledků z výuky Aj a Nj v ročníku. Program měl dvě části. V první části předvedli svoji angličtinu žáci I. stupně, do druhé části si připravili prezentace žáci II. stupně. Seznámili nás s anglicky a německy mluvícími státy v Evropě. Královská rodina. 3. Exotická zvířata ( ), hodinový program se konal v sokolovně školy a žáci se dozvěděli zajímavosti ze života exotických domácích mazlíčků (bezsrsté morče, agama, činčila, chameleón ).Celý program vedl pan Hořák ze Záchranné stanice v Pelhřimově. Na tento program navazoval projekt o exotických zvířatech. 4. Olympijské hry ( ). 5. Kniha ( ). 6. Projektový den,,den učitelů - žáci 9. ročníku se vžili do rolí učitelů a tento den se proměnili v dospělé a kvalifikované pedagogické pracovníky, učili ve dvojicích v jednotlivých třídách na I. stupni ( ). 7. Projekty ŠD (Podzimní skřítek, Hračkový den, Svatý Martin, Velký třesk, Čarodějnické odpoledne, Týden plný radosti, Nocování se 4. ročníkem...) dubna 2014 jsme oslavili Den Země účastí v projektu Čistá Vysočina. Žáci uklízeli v okolí školy a Tasova, devátý ročník pomáhal s výsadbou Přírodní zahrady. Tento projekt zaštítil Kraj Vysočina a zajistil odvoz odpadků. 9. Zapojení školy do projektu,,přírodní zahrada", od září 2013 do června 2014 se žáci ročníku podíleli na budování zahrady. Úprava terénu, výsadba, přesazování rostlin, zalévání Projekt pro předškoláky,,hola, hola, škola volá. Projekt zaměřený na adaptaci předškoláků v základní škole. Návštěva v 8. ročníku a seznámení s patrony, prohlídka celé školy, plnění vědomostních úkolů u žáků 2. a 3. ročníku, pobyt v 1. třídě a seznámení s budoucí třídou a třídní učitelkou, prohlídka školní jídelny, seznámení s družinou a paní družinářkou, nocování v MŠ a školkovská maturita, slavnostní pasování předškoláků na školáky v sokolovně školy, týdenní projekt probíhal od do Škola pokračuje v projektu,,adopce na dálku, do kterého se zapojila v lednu Peníze z akcí (sběr pomerančové kůry, sběr bylin) použijeme na podporu tohoto projektu. Finančně podporujeme vzdělávání dítěte z Indie. Z financí se hradí školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče dítěte. S dívkou udržuje škola kontakt v podobě korespondence, dopisy dostávají žáci v anglickém jazyce. Průběžně jsme 2 x ročně informováni o výsledcích vzdělávání a o pokrocích, které T.Kiruba dělá. 12. Škola je zapojena nadále do projektu,,ovoce do škol. Projekt EU a ČR umožňuje poskytnout žákům ročníku zcela zdarma ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Dodávky jsou pravidelné (1x měsíčně), bez nutnosti objednávek, a to podle přihlášených žáků na daný školní rok. V tomto školním roce došlo ke změně dodavatele. Důvodem byly nekvalitní a nedozrálé dodávky ovoce a zeleniny. 13. Na projektu,,přírodní zahrada 2013 jsme začali pracovat v září V podzimních měsících jsme zvládli osázet zahradu stromy a keři. Finančně projekt zaštiťuje Kraj Vysočina, dokončení projektu je Na jaře jsme postavili bylinkovou spirálu, suchou zídku, upravili jsme prostranství před MŠ. 6

7 Z volitelných předmětů v ročníku se vyučovala informatika a konverzace z AJ. Nepovinným předmětem bylo náboženství. Výuka probíhala každý pátek od hodin do hodin a vyučujícím byl Mgr. Pavel Kryl. Kroužky a zájmové činnosti jsou důležitou součástí režimu v základní škole. Žáci zde rozvíjejí své schopnosti, relaxují, inspirují se tvůrčími nápady, a upevňují si své vědomosti a dovednosti. V letošním školním roce na škole pracovaly tyto kroužky: Název: Vyučující: Ročník: Pohybové hry Mgr. Jana Křížová ročník Florbal I. Ing. Karel Klumpar ročník Hudební Mgr. Božena Švábová ročník Fotbal Mgr. Ladislav Prudík ročník Hýbánky Bc. Vlasta Lučivňáková MŠ, ročník Ruční práce Mgr. Anna Chodáková 4. 5.ročník Vaření Mgr. Helena Pechová ročník Speciální příprava pro slabší žáky 1.ročníku Mgr. Marie Lázničková 1. ročník Aj pro nejmenší Mgr. Jana Ritterová ročník Příprava na zkoušky z Čj Mgr. Jana Křížová 9. ročník (od prosince 2013) Příprava na zkoušky z M Mgr. Helena Pechová 9. ročník (od prosince 2013) Výtvarný kroužek Romana Pavlíčková ŠD Okénko angličtiny Marek Heinisch MŠ Školáci Bc. Vlasta Lučivňíková MŠ Zpěváčci Radka Šoukalová MŠ Miniškolka Bc. Vlasta Lučivňákova MŠ 4. Hlavní úkoly školy: 1. Ustupovat od frontální výuky, zařazovat netradiční formy (projektové, skupinové vyučování, činnostní učení.). 2. Prohloubit spolupráci se SRPŠ. Zapojit rodičovskou veřejnost do akcí ve škole a do úpravy okolí školy. 7

8 3. Soustředit se na odstraňování nevhodných projevů v chování žáků (šikana, záškoláctví, poškozování majetku ). 5. Kvalifikovanost pracovníků Ve školním roce 2013/2014 v Základní škole a mateřské škole Tasov měli pedagogičtí pracovníci odpovídající vzdělání a kvalifikaci na všech úsecích. V MŠ v současné době studují dvě pedagogické pracovnice Učitelství pro MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci školy: Zaměstnanci školy Vzdělání Aprobace Rok 2013/2014 Úvazek vedoucí učitelka MŠ SPgŠ Uč. MŠ MŠ 1,000 učitelka MŠ SPgŠ Uč. MŠ MŠ 1,000 ředitelka Ped F MU Uč. I. st. 1. st a 2. st. 1,000 učitelka PedF MU Uč. I. st 1. st 1,000 učitelka PedF MU Uč.I. st 1. st. a 2 st. 0,818 učitelka PedF MU Uč. I. st 1. st. a 2.st. 0,954 učitelka PedF MU Uč. II. st. 1.st a 2.st. 0,363 učitel PedF MU Uč. II. st 1. st. a 2. st. 1,000 učitel PedF MU Uč. II. st. 1.st a 2. st. 1,000 učitelka PedF UP Uč. II. st 1. st. a 2. st. 1,000 učitelka PedF UP Uč. II. st 1..st. a 2. st. 1,000 učitelka MŠ PedF MU studující Uč. MŠ učitelka MŠ SPŠ, vych. studující Uč.MŠ MŠ 0,500 MŠ 0,500 vychovatelka ŠD SPŠS + vychov. Vych. ŠD ŠD 0,833 Přepočtený počet pedagogických pracovníků na škole 11,968, z toho 3,000 připadají na MŠ. Nepedagogičtí pracovníci: Správní zaměstnanci školy Úvazek Poznámka vedoucí školní jídelny 0,500 8

9 kuchařka 1, ,100 0,100 je úvazek na úklid jídelny kuchařka 1, ,100 0,100 je úvazek na úklid jídelny kuchařka 0,200 školník 0,800 topič 0,250 v topném období uklízečka 1,000 uklízečka 0,250 školnice MŠ finanční účetní 0,300 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků na škole byl 6, Správní řízení Mateřská škola Zápis do MŠ proběhl Přijato bylo 12 dětí. Vyhověno nebylo 5 žádostem. Celkově školu bude navštěvovat 43 dětí. Mateřské škole byla na školní rok 2014/2015 udělena výjimka z počtu žáků (43 dětí). Tato výjimka v dalším školním roce zaniká a kapacita se vrátí na 40 dětí. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: - věk dítěte, přednost mají vždy starší děti Základní škola Zápis se uskutečnil 24. ledna K zápisu se dostavilo šestnáct dětí z tasovské mateřské školy (do 1. ročníku nastoupí 15 dětí, jedno dítě má na 1 rok odklad). Z pátého ročníku odchází jedna žákyně na Gymnázium do Velkého Meziříčí. Z 9. ročníku nám vychází dvanáct žáků. Celkově by mělo školu navštěvovat ve školním roce 2014/ žáků. Odebíráme tyto odborné časopisy: - Řízení školy ZŠ - Řízení školy MŠ - Informatorium - Báječná školka - Historie - Komenský - Time ( časopis pro AJ ) - Školství - Velkomeziříčsko 9

10 7. Výsledky vzdělávání žáků Za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Chování Prospěch Ročník Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Důtka ŘŠ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl I II III nehodnocen IV V nehodnocen VI VIII IX Celkem 83 (z toho 2 nehodnoceni) Za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Chování Prospěch Ročník Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Důtka ŘŠ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl I II III nehodnocen IV V

11 nehodnocen VI VIII IX Celkem 83 (z toho 2 nehodnoceni) Rozmístění žáků na střední školy, ze školy odešlo 12 žáků z 9. ročníku a 1 žákyně z 5. ročníku. Žáci přijati na střední školy: počet střední škola obor sídlo SŠ okres 2 Stř.šk.řem. a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZD 1 Stř. šk. stavební stolař Třebíč TR 2 Hotelová škola cukrář Třebíč TR 1 SOU Jana Tiarye mechanik- elektrotechnik Velká Bíteš ZD 1 Stř.šk. automob. karosář Jihlava J 1 Gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZD 1 Hotelová škola hotelnictví Velké Meziříčí ZD 1 Vyš.odb. a Stř.šk.veter.. veter.technik Třebíč TR 1 Vyš.odb. a Stř.šk.veter.. zdravotní asistent Třebíč TR 1 FARMEKO laborant Jihlava J 1 Gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZD 8. Získávání informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, školení Pedagogičtí a provozní pracovníci školy získávají důležité a potřebné informace na různých školeních, která nabízí Pedagogické centrum v Jihlavě, Kraj Vysočina a další vzdělávací centra. Ve školní roce 2013/2014 jsme se zúčastnili těchto porad, vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů: MUDr. Sedmidubská, školení první pomoci pro zaměstnance školy, Školení BOZP a PO pro zaměstnance školy, proškolil Oleg Šalbaba,

12 Ladislav Vítámvás, proškolení o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Jiří Zacha, Mgr. Helena Pechová, zaškolení o nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky pro učitele chemie, v Náměšti nad Oslavou, Ladislav Vítámvás, školení a přezkoušení obsluh plynového zařízení, Radek Ježek, Bc. Vlasta Lučivňáková, školení BOZP a PO, v Třebíči, Eva Matoušková,, školení BOZP a PO, v Třebíči, Mgr. Ladislav Prudík,, školení BOZP a PO, v Třebíči, Mgr. Ladislav Prudík, seminář,,inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století", v Jihlavě Eva Kundelová, Eva Zachová, Eva Matoušková, seminář pro kuchařky a vedoucí ŠD, ve Žďáru nad Sázavou Romana Pavlíčková, Radka Šoukalová, seminář,,velikonoční krasličení", v Třebíči Mgr. Helena Pechová, vzdělávací program,,individuální výchovný program smlouvy se školou, v Jihlavě Ped. pracovníci ZŠ a MŠ Tasov a ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice, školení zaměřené na řešení obtížných situací ve výchově a vzdělávání žáků, Kontroly o kontrola z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství BOZP Rudolf Kočí o revize nízkotlakové kotelny Jiří Puchnar o revize hasicích přístrojů Vlastimil Dvořák o kontrola stavu spalinových cest Jiří Flajšman o kontrola zabudovaného a přenosného tělovýchovného zařízení Jan Vlk o kontrola ČŠI o kontrola z Krajské hygienické stanice Žďár nad Sázavou - Hana Zajícová 10. Školní aktivity a kulturní akce ZÁŘÍ: Školský florbalový pohár české pojišťovny ve Velkém Meziříčí, okresní kvalifikace, v kategorii chlapci I. stupeň se umístilo naše družstvo na 1. místě ( ). Informační schůzka SRPŠ ( ). Branný den, požární poplach, teoretické znalosti a praktické dovednosti v dopravní výchově - jízda na kole, základní vybavení kola ( ). Diskotéka 9. ročníku, zábavný podvečer moderoval Josef Chytka, soutěží se zúčastnily děti z naší základní i mateřské školy a ze škol z okolních obcí ( ). ŘÍJEN: Návštěva MŠ ve Vanči u rodiny Požárových, prohlídka chovu ptactva a domácích zvířat ( ). Podzimní hrátky v MŠ - společné tvoření rodičů s dětmi, vytvoření podzimní dekorace,,podzimníček" ( ). Hudební radovánky v MŠ, představení se zpěvem a hrou na klavír pana Vojkůvky ( ). Evropský den jazyků, ukázka výsledků z výuky Aj a Nj v ročníku. Program měl dvě části. V první části předvedli svoji angličtinu žáci I. stupně, do druhé části si připravili prezentace 12

13 žáci II. stupně. Seznámili nás s anglicky a německy mluvícími státy v Evropě. Královská rodina ( ). Vycházka MŠ na Hrádek a návštěva místního zemědělského podnikatele (22. a ). Zahájení kurzu Aj v MŠ ( ). LISTOPAD: Bruslení I. a II. stupně na HHK stadionu ve Velkém Meziříčí ( ). Maňáskové divadlo Šikulka pro MŠ a ročník ( ).,,HELE, LIDI", program pro MŠ a ZŠ nám představilo Mezinárodní centrum ATM pro zdravotně postižené. Program žáky zaujal. Blíže se seznámili s překážkami, které musí nevidomí lidé překonávat. (7.11. a ).,,Jak Honza nechtěl princeznu za ženu", dramatizaci tří pohádek předvedl 3. ročník ZŠ pro MŠ ( ) a pohádka,, O Koblížkovi", pohádku předvedl 1. ročník v MŠ ( ). Prodejem dětských záložek jsme podpořili v listopadu sdružení CPK-CHRPA a na účet organizace jsme zaslali 755,-Kč. Toto sdružení se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice, které léčí zdravotní problémy jízdou na koni hiporehabilitace. Školský florbalový pohár české pojišťovny ve Velkém Meziříčí pro ročník, okresní kvalifikace se uskutečnila ve Velkém Meziříčí. Tým (Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Dominik Koláčný, Petr Mladý a Jan Ovečka) vyhrál všechny zápasy, umístil se na 1. místě. Chlapci postoupili do krajského kola ( ). Vánoční fotografování v MŠ ( ). Den otevřených dveří jsme pořádali 13. listopadu Ve vestibulu školy upoutaly pozornost práce našich dětí, album a kronika školy. Potěšil nás velký zájem o školu, tento den jsme měli možnost přivítat ve škole 40 rodičů a prarodičů žáků. Školu také navštívili zastupitelé a přátelé, které zajímá práce školy. Svět barev v MŠ a v ZŠ, výroba vánočního dárku Enkaustika ( ). Florbalový turnaj Orion cup pro žáky ročníku se konal v Náměšti nad Oslavou. Milan Strnad, Robert Nováček, Leoš Kadlec, Adam Musil a Marek Osoba přivezli stříbrné medaile ( ). Exotická zvířata, hodinový program se konal v sokolovně školy a žáci se dozvěděli zajímavosti ze života exotických domácích mazlíčků (bezsrsté morče, agama, činčila, chameleón ).Celý program vedl pan Hořák ze Záchranné stanice v Pelhřimově ( ).. PROSINEC: Rozsvěcování vánočního stromu v Tasově, mateřská a základní škola zde vystoupila s pěkným kulturním programem ( ). Mikulášská laťka v Náměšti nad Oslavou, 11 žáků z I. stupně se zúčastnilo soutěže ve skoku do výšky. Klára Pospíšilová a Vojtěch Večeřa ve svých kategorií zvítězili ( ). Florbalový turnaj proběhl v Náměšti nad Oslavou. Naši,,borci z I. stupně porazili všech osm družstev a obsadili první místo ( ). Vánoční výstava ve Velkém Meziříčí ( ). Matematická olympiáda 4. a 5. ročníku, do okresního kola postoupili ze 4. ročníku Klára Komínková, Kristýna Švábová, Andrea Lučivňáková, Magda Pospíšilová a Vojtěch Axman ze 4. ročníku. Eliška Borkovcová, Klára Pospíšilová a Jan Ovečka z 5.ročníku. Exkurzi do Prahy do České televize ( ) zajistil a sponzorsky zaštítil pan Josef Mladý. Exkurze byla určena žákům ročníku. Prohlédli jsme si nejen přípravu vysílání v České televizi, ale také Národní divadlo a pamětihodnosti v centu Prahy ( ). 13

14 Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově, přítomní se zaposlouchali do vánočních koled, textů a sólových vystoupení na trubku, flétny, harmoniky a housle. Vystoupení se uskutečnilo společně se Základní školou z Dolních Heřmanicích ( ). Bongo, I. a II. stupeň navštívil zábavný park v Brně ( ). Vánoční besídky se uskutečnily v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů. LEDEN: ÚNOR: Tříkrálový průvod do Betléma v MŠ ( ). Školský pohár České pojišťovny - žáci školního florbalového oddílu I. stupně naší školy prožívali své šťastné chvíle. V prosinci prošli úspěšně okresním kolem Školského poháru České pojišťovny a bez jediné porážky se kvalifikovali do krajské eliminace v Jihlavě. Turnaj měl napínavý průběh, tři družstva skončila s jedinou prohrou, takže o vítězi rozhodlo skóre. Naši chlapci se umístili na skvělém 2. místě, dvě branky je dělily od vítězství a postupu do zemské eliminace ( ). Pohádka,, O Zlatovlásce", maňáskové divadlo si připravily starší děti pro své mladší kamarády ( ). 24. ledna 2014 se konal Zápis do prvního ročníku. Přišlo 16 budoucích prvňáčků, kteří svůj zápis nedostali zadarmo. Pohádkové postavy je provázely stanovišti, na kterých děti plnily různé úkoly (počítaly, poznávaly ovoce a zeleninu, vázaly mašličku, vyprávěly pohádky..). Automobilové závody ve ŠD, závody mezi auty na dálkové ovládání ( ). ŠD uskutečnila od 23. do : výpravu do lesa - krmení zvěře, hračkový den, vyzdobila školu před zápisem do 1. ročníku. Bruslení I. a II. stupně na HHK stadionu ve Velkém Meziříčí ( ). Měsíční projekt ŠD,,Velký třesk", výstupem projektu byla výstava modelů kosmických raket, kosmických těles a letadel, výstava zdobila školu do konce měsíce dubna, nyní je ve vchodu na obecní úřad. Sportovní odpoledne ve ŠD ( ). Plavání, výuka plavání probíhala v Plavecké škole Laguna v Třebíči, byla určena MŠ, ročníku ZŠ ( ).,,ZOH ve Sněhulákově v MŠ", čtyřboj ( ). Recitační soutěž - školní kolo ( ).,,Dětský karneval" pořádal ČČK ve spolupráci s 9. ročníkem ( ). Maňáskové divadlo Šikulka pro MŠ ( ). Biologická olympiáda - školní kolo ( ). Florbalový turnaj ve Starči, žáci I. stupně obsadili 1. místo ( ). Recitační soutěž - okresní přehlídka, Kristýna Švábová obsadila 2. místo ( ). Maškarní karneval v MŠ, promenáda masek se,,šmoulí olympiádou" ( ). SCREENING zraku ( ). Kolpingovo dílo České republiky, centrum primární prevence působí v oblasti předcházení řadě rizikových jevů u žáků ve třídních kolektivech, program pro žáky 9. ročníku,,láska je láska" ( ). BŘEZEN: Projektový den,,kniha" I. stupeň ZŠ ( ). Projektový den,,olympijské hry" II. stupeň ZŠ ( ). 14

15 Výtvarná soutěž,,požární ochrana očima dětí a mládeže 2014, do soutěže jsme zaslali výtvarné práce od 25 žáků z MŠ a I. stupně ( ). Vynášení Moreny, pexesový turnaj, návštěva na statku u Mladých, akce ŠD v měsíci březnu. Matematická olympiáda v Třebíči, žáci I. stupně. Nejlépe se ze 4. ročníku umístila Klára Komínková (12. místo) a z 5. ročníku Jan Ovečka (9. místo), ( ). 4. března se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí konaly Lyžařské a snowboardové přebory škol Kraje Vysočina. Za první stupeň startovalo z naší školy 13 závodníků a někteří stáli i na,,bedně". V obřím slalomu se na bodová místa zařadila Klára Duchovná (3.) a Klára Švábová (5.). Ve snowboardu pak Magda Pospíšilová (2.), Petr Mladý (4.) a Filip Lukášek (6.). Celkově se I. stupeň umístil na pátém místě z 20 škol. Za druhý stupeň startovali 3 závodníci. Úspěšná byla Barbora Mladá, která se ve snowboardu umístila na 2. místě. Z celkového počtu 26 škol se II. stupeň umístil na 16. místě. Zvířátkový den v MŠ, návštěvy MŠ u místních chovatelů domácích zvířat ( ). Matematický klokan, školní kolo ( ). Projektový den,,den učitelů žáci 9. ročníku se vžili do rolí učitelů a tento den se proměnili v dospělé a kvalifikované pedagogické pracovníky, učili ve dvojicích v jednotlivých třídách na I. stupni ( ). DUBEN: Pexesový turnaj v 5. ročníku ( ). Vědomostní soutěž,,najdi, co hledáš" pro 8. ročník, principem soutěže je co nejlépe zodpovědět soutěžní otázky, které byly každý týden od 8.4. do dostupné na webových stránkách na internetu. Zápis do MŠ ( ). 14. dubna 2014 jsme oslavili Den Země účastí v projektu Čistá Vysočina. Žáci uklízeli v okolí školy a Tasova, devátý ročník pomáhal s výsadbou Přírodní zahrady. Tento projekt zaštítil Kraj Vysočina a zajistil odvoz odpadků dubna 2014 proběhla ve Velkém Meziříčí výstava velikonočních výrobků a dekorací. Tasovská škola se tradičně této akce účastní a velmi zdařilé výrobky našich dětí byly k vidění i ve výloze místní prodejny. Enkaustika, výroba obrázků pro maminky netradiční technikou zažehlování vosku ( ). Teorie dopravní výchovy pro 4. ročník ( ). Poslední tři dubnové dny opustili osmáci a deváťáci z Tasova školu, nechali za zády své domovy a zamířili do hlavního města. Návštěva Prahy patří k pravidelným akcím, které tasovská škola pořádá. mířili do hlavního města. Návštěva Prahy patří k pravidelným akcím, které tasovská škola pořádá. Během exkurze žáci navštívili nejznámější památky Starého Města, sídla českých vládců Vyšehrad, Pražský hrad a také Poslaneckou sněmovnu. Večerní programy byly kompromisem mezi přáním učitelů a žáků. První večer proto patřil představení Národního divadla, druhý pak návštěvě obchodního centra. Před odjezdem ještě žáci rozhýbali bolavé nohy a vyšlapali 299 schodů Petřínské rozhledny, aby mohli Praze z výšky naposledy zamávat ( ). Čarodějnický rej v sokolovně školy, ŠD a MŠ si zasoutěžila v nápaditých kostýmech čarodějnic, diskotéka ( ). Květen Srdce pro rodiče - odpoledne s PET víčky, ŠD ( ). Exkurze ESCOT v Třebíči, II. stupeň, celkově naše třída vážila 1,74 t ( ). Zahájení projektu,,co se děje v trávě, na louce a na zahradě", MŠ ( ). 15

16 Český den proti rakovině proběhl 14. května 2014 v celé České republice. Do sbírky se zapojila i naše škola, žáci devátého ročníku prodávali kytičky měsíčku lékařského a občané Tasova a okolních obcí přispěli částkou 4 065,-Kč. Divadelní představení,,káťa a Škubánek", divadlo Věž Brno ve Velké Bíteši pro MŠ a ZŠ ( ). Školní fotografování ( ). 3. a 4. ročník se učil pravidla silničního provozu na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí ( ). Biologická olympiáda, školní kolo 8. a 9. ročník (ukončení ). Dyslektické olympiády se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Obsadili první místo ve sportovních disciplínách ( ). Výlet ročníku do Hlinska a na Veselý kopec se vydařil a líbil se všem dětem. Prohlédly si skanzen a poznaly blíže život našich předků. Seznámily se s drátkováním, chovem včel a dalšími starými řemesly. Výtvarná soutěž,,dopravní prostředky", celorepubliková soutěž. Dopravní soutěž ve Velkém Meziříčí, II. stupeň ( ). ČERVEN: Den dětí jsme zaměřili na dopravní výchovu. Mateřská škola si vyzkoušela svoji cyklistickou zručnost s příslušníkem České policie. Základní škola procvičovala svoje dovednosti na hřišti. Jízda zručnosti ukázala, kdo jezdí pravidelně a kdo je sváteční jezdec ( ). Výlet 5. a 6. ročníku, žáci navštívili Bítov a Vranovskou přehradu ( ). Soutěž o nejlepší Hmyzí hotel, děti z mateřské školy i žáci ze základní školy se činili. Bylo velmi těžké určit, který hotel je nejlepší, proto jsme o nezaujaté hodnocení požádali zastupitele obce. Podle jejich volby třetí místo obsadila mateřská škola, druhý byl čtvrtý ročník a první místo obsadili páťáci ( ). Projekt MŠ,,Hola, hola, škola volá", seznámení s patronátní třídou a jednotlivými patrony, návštěva v 1. ročníku a ve ŠD, nocování předškoláků v MŠ ( ). Mateřská škola jela na výlet do ZOO v Jihlavě. Spaní v družině, paní družinářka a třídní učitelka 4. ročníku si připravily pro děti spoustu soutěží, her a dobrodružství. Velké oblibě se těší společné opékání špekáčků a zpívání s kytarou u ohně. Módní přehlídka byla velice nápaditá a všichni se na ní příjemně bavili. Stezka odvahy následovala těsně před půlnocí a do pelíšků se z ní naštěstí vrátili všichni ( ). Zahradní slavnost v MŠ, oslava života na školní zahradě, Discomini - diskotéka ( ). 3. ročník Atletické olympiády,soutěžení se zúčastnilo přes 100 dětí z Tasova, Pyšela a Dolních Heřmanic, které měly možnost změřit mezi sebou své síly, ale také navázat nová přátelství, kulturní vystoupení zajistila MŠ a žáci I. stupně ( ). Poslední zvonění 9. ročníku ( ). Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, sběr kůry a bylin organizuje škola každoročně, letos se sušila hluchavka bílá (květ), bříza (list), kopřiva dvoudomá (nať), část peněz věnují žáci na adopci na dálku, akce byla ukončena Exkurze II. stupně do Dalešické elektrárny ( ). Návštěva u rodiny Bednářovi v Tasově, 5. ročník ( ). Pasování předškoláků do řádu školáků se uskutečnilo v sokolovně školy za účasti veřejnosti, do 1. ročníku v září nastoupí 15 nových prvňáčků ( ). Muzikál,,Hrajeme si s pohádkou" hudebního divadla Slunečnice z Brna, dopolední diskotéka spojená s pohádkou pro MŠ a I. stupeň ( ). 16

17 Sběr papíru, vyhodnocení proběhlo (1. místo - Ondřej Chodák 664 kg, 2. místo - Michaela Žáková 283 kg, 3. místo - Vanda Pospíšilová 224 kg), ve sběru papíru dále pokračujeme. V pátek 27. června 2014 jsme slavnostně ukončili školní rok 2013/2014. Rozloučili jsme se s 12 žáky devátého ročníku a jednou žákyní z pátého ročníku. - Soutěže: Florbalový turnaj ve Velkém Meziříčí, okrskové kolo ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo - Ondřej Chodák, Petr Švejda, Vít Musil, Dominik Koláčný, Petr Mladý, Jan Ovečka, Vojtěch Večeřa Matematický oříšek v Třebíči, okresní kolo: Klára Komínková, Kristýna Švábová, Andrea Lučivňáková, Vojtěch Axman, Magda Pospíšilová, Eliška Borkovcová, Klára Pospíšilová, Jan Ovečka ročník, Mgr. Irena Martincová Matematická olympiáda v Třebíči, okresní kolo: Klára Komínková (12. místo), Jan Ovečka (9. místo) Recitační soutěž v DDM Hrádek v Třebíči, okresní kolo ročník, Mgr. Irena Martincová 4. ročník, Mgr. Božena Švábová 1. místo - Kristýna Švábová Mikulášská laťka okrsková soutěž v Náměšti nad Oslavou, 11. žáků I. stupně, Mgr. Jana Křížová 1. místo Vojtěch Večeřa 1. místo Klára Pospíšilová Atletická olympiáda v Tasově 1. místo - pohár škol ZŠ a MŠ Heřmanice Tasov, ZŠ Pyšel, ZŠ a MŠ Dolní Florbalový turnaj Orion cup, okresní soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar 2. místo Milan Strnad, Robert Nováček, Leoš Kadlec, Adam Musil, Marek Osoba Sběr bylin: ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo hluchavka: Michal Musil (1,08 kg) 1. místo kopřiva: Petra Klimešová (7,5 kg) 17

18 1. místo bříza list: Natálie Šoukalová ( 2,0 kg) 1. místo pomerančová kůra: Tereza Kulíšková (14 kg) Florbalový turnaj okrsková soutěž v Náměšti nad Oslavou, ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo - Ondřej Chodák, Petr Švejda, Vít Musil, Dominik Koláčný, Vojtěch Večeřa, Petr Mladý, Jan Ovečka Florbalový turnaj ve Starči, okrsková soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Jan Ovečka, Dominik Koláčný, Petr Mladý, Dominik Pelánek Školský florbalový pohár České pojišťovny v Jihlavě, krajská eliminace ročník, Ing. Karel Klumpar 2. místo Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Petr Mladý, Vojtěch Večeřa, Jan Ovečka, Dominik Koláčný Lyžařské přebory škol kraje Vysočina ročník, Mgr. Irena Martincová 3. místo - Klára Duchovná(sjezd dívky ročník) 2. místo - Magda Pospíšilová (snowboard dívky ročník) 2. místo - Barbora Mladá (snowboard dívky ročník) I. stupeň se umístil z 20 škol na 5. místě II. stupeň se umístil z 26 škol na 16. místě Dyslektická olympiáda v Třebíči, Mgr. Irena Martincová 1. místo ve sportovních disciplínách Petr Mladý, Adéla Polivková, Aleš Batelka Dopravní soutěž ve Velkém Meziříčí, okrsková soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar Barbora Mladá, Kamila Trutnová, Milan Strnad, 18

19 Adam Musil 11. Přílohy Příloha č. 1 Hodnocení ICT plánu Příloha č. 2 Hodnocení enviromentálního programu Příloha č. 3 Hodnocení preventivního programu Příloha č. 4 - Hodnocení práce výchovného poradce V Tasově Mgr. Irena Martincová 19

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Hlavním úkolem školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více