č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva"

Transkript

1 č.j.: ZŠMŠ 364/2014MART Základní škola a mateřská škola Tasov Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1

2 1. Charakteristika školy Název školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Tasov Sídlo školy: Tasov 37 Zřizovatel: Právní forma: Statutární zástupce, ředitelka školy: Obec Tasov Příspěvková organizace Mgr. Irena Martincová Telefon: E mail: IČ: Základní škola a mateřská škola Tasov je úplnou základní školou se šesti třídami pro ročník. Součástí jsou dvě oddělení mateřské školy, jedno oddělení školní družiny a školní jídelna. Základní škola má právní subjektivitu od , mateřská škola a školní jídelna byly sloučeny se základní školou v jeden právní subjekt k V základní škole se ve školním roce 2013/2014 vzdělávalo 83 žáků z těchto obcí a měst podle trvalého bydliště: Dolní Heřmanice, Oslava, Velké Meziříčí, Vaneč, Pyšel, Čikov, Tasov, Velké Meziříčí, Osová Bítýška, Kralice nad Oslavou. Žáci byli rozděleni do těchto tříd: I. stupeň: a) 1. třída ( ročník, spojená výuka ) b) 2. třída ( ročník, spojená výuka ) c) 3. třída ( 5. ročník ) II. stupeň: výuka probíhala samostatně ve všech ročnících (6. ročník, 8. ročník, 9. ročník) Mateřská škola: Ve školním roce 2013/2014 byla naší škole udělena výjimka z počtu dětí. MŠ navštěvovalo 44 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti byly rozděleny do dvou tříd. Třídu Sluníček navštěvovalo 21 dětí, třídu Berušek 23 dětí. Obě třídy byly heterogenní (věkově smíšené). Děti mohly během školního roku navštěvovat nadstandardní aktivity naší mateřské školy ZÁBAVNÍČKY - 2x měsíčně Zpěváčky, které vedla paní učitelka Radka Šoukalová a Školáky pod vedením Bc. Vlasty Lučivňákové. Rozhýbat se mohla děvčata z MŠ a ZŠ v Hýbánkách s Bc. Vlastou 2

3 Lučivňákovou. Každý týden se nejstarší děti seznamovaly s anglickým jazykem v Anglickém okénku s panem Markem Heinischem. Od února do dubna 2014 proběhla předplavecká výuka pro nejstarší děti. MŠ nabízela pro rodiče a děti, které se chystají nastoupit do MŠ 1x měsíčně Miniškolku. V měsíci květnu a červnu proběhly v naší MŠ dva projekty. Projekt,,Co se děje v trávě, na louce a na zahradě" byl spojený se Zahradní slavností na školní zahradě a s vytvořením hmyzích hotelů v Přírodní zahradě. Hotely tvořily děti z MŠ a ZŠ. Další projekt byl již zaměřen na budoucí prvňáčky pod názvem,,hola, hola, škola volá." Během projektu se děti intenzivně zapojily do činností školy, seznamovaly se s prostředím, s učitelkami ZŠ, budoucími spolužáky a se školními pravidly. Každému předškolákovi byl určen velký kamarád z 8. ročníku = parton, který bude pro něj v příštích měsících velkým pomocníkem a rádcem. Spolupráce se základní školou je na vysoké úrovni a umožňuje dětem snazší adaptaci a pozvolný a nenásilný přechod z mateřské školy do školy základní. V březnu proběhla v MŠ kontrola z ČŠI, nebyly shledány žádné závady, školní vzdělávací program MŠ je v souladu s RVP PV. Uspořádání dne: Zahájení provozu: od 6.15.hodin třída Berušek Provoz ve Sluníčkách: od 7.30 hodin Scházení dětí: do 8.00 hodin Přesnídávka: hodin Sluníčka přecházíme do jídelny v ZŠ hodin Berušky přecházíme do jídelny v ZŠ Dopolední program: hodin příchod dětí, hry, indiv. činnosti, tělovýchovné chvilky, spontánní a řízené činnosti Pobyt venku: hodin Sluníčka hodin Berušky Oběd: hodin Sluníčka hodin Berušky Odpolední odpočinek: hodin Odpolední svačina: hodin Odpolední program: od hodin třída Sluníček - individuální činnosti, hry, spontánní a řízené činnosti Ukončení provozu MŠ: hodin Školní družina: Činnost školní družiny ve školním roce 2013/2014 navazovala na školní vzdělávací program,,učit se, poznávat, tvořit. Činnost se zaměřila na projekty, které byly zpravidla týdenní a těšily se velké oblibě. ŠD tvoří jedno oddělení, které je v provozu od hodin do hodin. Je zde přihlášených 30 dětí z ročníku. Poptávka převyšuje kapacitu a hygienické normy družiny. Proto na škole pracují kroužky, které 5. a 6. vyučovací hodinu dětem I. stupně vyplňují volný čas a zároveň odlehčí ŠD. Ve školní družině žáci relaxují, odpočívají a připravují se na vyučování. Vyrábějí různé dárkové předměty pro rodiče, výrobky na vánoční a velikonoční výstavu, starají se o výzdobu ve škole, podílí se na výzdobě sokolovny a na Obecním úřadě v Tasově. 3

4 2. Vybavení školy 1. Mateřská škola Mateřskou školu tvoří dvě oddělení a jedna stabilní ložnice. Mají společnou šatnu a soc. zařízení. Během hlavních prázdnin proběhla v mateřské škole rekonstrukce šaten. Obě šatny byly vymalovány a šatna Sluníček dostala zcela nový kabát v podobě pěkného, praktického a bezpečného nábytku, kde má každé dítě své místo. V šatně Berušek je původní nábytek, který je stále vyhovující a splňuje hygienické požadavky. Podařilo se nám vytvořit jednoduchou sestavu a docílit, aby všechny děti měly stejné podmínky, každé má nyní svoji skříňku. Berušky i Sluníčka dostaly novou dětskou kuchyňku a stoleček. V tomto školním roce jsme také pořídili do jedné z tříd dřevěné stolky a k nim židličky (4 stolky, 21 židliček), které jsou výškově přizpůsobeny mladším i starším dětem. Do stálé ložnice jsme přikoupili 10 dřevěných postýlek s pevnou nepromokavou matrací, dále DVD přehrávač a CD přehrávač. 2. Základní škola Základní škola je úplná se šesti třídami pro ročník. V letošním roce školu navštěvovalo 83 žáků ( I. stupeň 54 žáků, II. stupeň 29 žáků ). Do 2. a 8. ročníku nastoupily žákyně z Osové Bítýšky (důvodem bylo přestěhování). První stupeň tvořily tři třídy ( ročník, ročník, 5. ročník ve druhém poschodí ), druhý stupeň tvořily tři třídy ( rozděleny byly podle jednotlivých ročníků v prvním a druhém poschodí ). Všechny učebny splňují hygienické a prostorové požadavky. Do počítačové učebny jsme zabudovali data projektor s plátnem, který zkvalitnil výuku Informatiky. V červenci 2014 opravil zřizovatel obě jídelny, ve kterých prosakovala vlhkost. Školní jídelna byla vybavena novými stoly a židlemi. Zateplena byla půda nad ZŠ. Opraveny jsou v současné době všechny staré lavice na I. a na II. stupni. Do areálu před MŠ jsme pořídili z projektu,,přírodní zahrada" zahradní nábytek (stůl z masivu, 8 laviček a 8 hmyzích hotelů). Na podzim se nám podařilo přesadit rostliny z okrasného záhonu na záhony před MŠ. Je zde také nové vedení vody na zalévání. Pro veřejnost byl otevřen další vchod do zahrady ZŠ, který umožní maminkám s kočárky bezproblémový přístup až k průlezkám. Rozdělení podle počtu žáků v jednotlivých třídách: I. stupeň I. třída ( ročník) = 17 žáků II. třída ( ročník) III. třída (5. ročník) = 21 žáků 16 žáků II. stupeň VI. třída 9 žáků VIII. třída IX. třída 8 žáků 12 žáků 4

5 Rozdělení žáků podle obcí: Obec: Celkem žáků: Čikov 11 Dolní Heřmanice 11 Oslava 2 Pyšel 3 Tasov 45 Kralice nad Oslavou 2 Velké Meziříčí 2 Osová Bítýška 2 Vaneč 5 3. Školní družina Školní družina je umístěna v prvním poschodí základní školy a má jedno oddělení, které tvoří dvě místnosti. Provoz je od hodin do hodin a pracuje zde jedna kvalifikovaná vychovatelka. V druhém oddělení byly opraveny lavice a vyměněny PC. Školní družina se v tomto školním roce zapojila do přípravy výrobků na,,vánoční výstavu a,,velikonoční výstavu ve Velkém Meziříčí. Vyrobili transparent Vendule Příhodové, který reprezentoval tasovské fanoušky na vystoupeních v Praze. Do ŠD nakupujeme knihy a časopisy zaměřené na výtvarnou a pracovní činnost. Ze sponzorských darů byly nakoupeny vědomostní hry (např. Česko...). Výtvarné práce, makety a modely, které vznikaly v projektech ŠD, jsou vystavovány v místní prodejně potravin a v prostorách Obecního domu v Tasově. Během celého školního roku jsou prostory školní družiny využívány k tvořivým dílnám, které v odpoledních hodinách organizuje a zajišťuje Komunitní škola v Tasově. 4. Školní jídelna V jídelně se stravují žáci naší školy, děti mateřské školy a veřejnost. Průměrně se zde denně chystá svačin a 120 obědů. Jídelna je využívána i pro potřeby občanů na různá setkání, oslavy a rodinné akce. Do kuchyně byl zakoupen v loňském školním roce nový elektrický sporák a nerezový dřez. V současné době bylo opraveno zdivo školní jídelny pro ZŠ a školní jídelny pro MŠ. Do jídelny jsme zakoupili nové stoly a židle. Jídelny dostaly nový kabát v podobě nového vymalování. 3. Školní vzdělávací program Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle vzdělávacího programu,,učit se, poznávat, tvořit. Na škole se vyučují dva cizí jazyky, ve 3. ročníku se začíná s AJ a v 7. ročníku se přidává Nj. ŠVP ZV je 5

6 k nahlédnutí ve vestibulu školy. ŠVP ZV školy schvaluje Školní rada. Vzdělávací program klade důraz na využívání netradičních forem výuky (projekty). V tomto školním roce se uskutečnily tyto projekty: 1. Branný den ( ), poplach, seřazení tříd na nástupišti školy, teoretické znalosti a praktické dovednosti z dopravní výchovy, vybavení kola Den jazyků ( ), ukázka výsledků z výuky Aj a Nj v ročníku. Program měl dvě části. V první části předvedli svoji angličtinu žáci I. stupně, do druhé části si připravili prezentace žáci II. stupně. Seznámili nás s anglicky a německy mluvícími státy v Evropě. Královská rodina. 3. Exotická zvířata ( ), hodinový program se konal v sokolovně školy a žáci se dozvěděli zajímavosti ze života exotických domácích mazlíčků (bezsrsté morče, agama, činčila, chameleón ).Celý program vedl pan Hořák ze Záchranné stanice v Pelhřimově. Na tento program navazoval projekt o exotických zvířatech. 4. Olympijské hry ( ). 5. Kniha ( ). 6. Projektový den,,den učitelů - žáci 9. ročníku se vžili do rolí učitelů a tento den se proměnili v dospělé a kvalifikované pedagogické pracovníky, učili ve dvojicích v jednotlivých třídách na I. stupni ( ). 7. Projekty ŠD (Podzimní skřítek, Hračkový den, Svatý Martin, Velký třesk, Čarodějnické odpoledne, Týden plný radosti, Nocování se 4. ročníkem...) dubna 2014 jsme oslavili Den Země účastí v projektu Čistá Vysočina. Žáci uklízeli v okolí školy a Tasova, devátý ročník pomáhal s výsadbou Přírodní zahrady. Tento projekt zaštítil Kraj Vysočina a zajistil odvoz odpadků. 9. Zapojení školy do projektu,,přírodní zahrada", od září 2013 do června 2014 se žáci ročníku podíleli na budování zahrady. Úprava terénu, výsadba, přesazování rostlin, zalévání Projekt pro předškoláky,,hola, hola, škola volá. Projekt zaměřený na adaptaci předškoláků v základní škole. Návštěva v 8. ročníku a seznámení s patrony, prohlídka celé školy, plnění vědomostních úkolů u žáků 2. a 3. ročníku, pobyt v 1. třídě a seznámení s budoucí třídou a třídní učitelkou, prohlídka školní jídelny, seznámení s družinou a paní družinářkou, nocování v MŠ a školkovská maturita, slavnostní pasování předškoláků na školáky v sokolovně školy, týdenní projekt probíhal od do Škola pokračuje v projektu,,adopce na dálku, do kterého se zapojila v lednu Peníze z akcí (sběr pomerančové kůry, sběr bylin) použijeme na podporu tohoto projektu. Finančně podporujeme vzdělávání dítěte z Indie. Z financí se hradí školné, školní pomůcky a základní zdravotní péče dítěte. S dívkou udržuje škola kontakt v podobě korespondence, dopisy dostávají žáci v anglickém jazyce. Průběžně jsme 2 x ročně informováni o výsledcích vzdělávání a o pokrocích, které T.Kiruba dělá. 12. Škola je zapojena nadále do projektu,,ovoce do škol. Projekt EU a ČR umožňuje poskytnout žákům ročníku zcela zdarma ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Dodávky jsou pravidelné (1x měsíčně), bez nutnosti objednávek, a to podle přihlášených žáků na daný školní rok. V tomto školním roce došlo ke změně dodavatele. Důvodem byly nekvalitní a nedozrálé dodávky ovoce a zeleniny. 13. Na projektu,,přírodní zahrada 2013 jsme začali pracovat v září V podzimních měsících jsme zvládli osázet zahradu stromy a keři. Finančně projekt zaštiťuje Kraj Vysočina, dokončení projektu je Na jaře jsme postavili bylinkovou spirálu, suchou zídku, upravili jsme prostranství před MŠ. 6

7 Z volitelných předmětů v ročníku se vyučovala informatika a konverzace z AJ. Nepovinným předmětem bylo náboženství. Výuka probíhala každý pátek od hodin do hodin a vyučujícím byl Mgr. Pavel Kryl. Kroužky a zájmové činnosti jsou důležitou součástí režimu v základní škole. Žáci zde rozvíjejí své schopnosti, relaxují, inspirují se tvůrčími nápady, a upevňují si své vědomosti a dovednosti. V letošním školním roce na škole pracovaly tyto kroužky: Název: Vyučující: Ročník: Pohybové hry Mgr. Jana Křížová ročník Florbal I. Ing. Karel Klumpar ročník Hudební Mgr. Božena Švábová ročník Fotbal Mgr. Ladislav Prudík ročník Hýbánky Bc. Vlasta Lučivňáková MŠ, ročník Ruční práce Mgr. Anna Chodáková 4. 5.ročník Vaření Mgr. Helena Pechová ročník Speciální příprava pro slabší žáky 1.ročníku Mgr. Marie Lázničková 1. ročník Aj pro nejmenší Mgr. Jana Ritterová ročník Příprava na zkoušky z Čj Mgr. Jana Křížová 9. ročník (od prosince 2013) Příprava na zkoušky z M Mgr. Helena Pechová 9. ročník (od prosince 2013) Výtvarný kroužek Romana Pavlíčková ŠD Okénko angličtiny Marek Heinisch MŠ Školáci Bc. Vlasta Lučivňíková MŠ Zpěváčci Radka Šoukalová MŠ Miniškolka Bc. Vlasta Lučivňákova MŠ 4. Hlavní úkoly školy: 1. Ustupovat od frontální výuky, zařazovat netradiční formy (projektové, skupinové vyučování, činnostní učení.). 2. Prohloubit spolupráci se SRPŠ. Zapojit rodičovskou veřejnost do akcí ve škole a do úpravy okolí školy. 7

8 3. Soustředit se na odstraňování nevhodných projevů v chování žáků (šikana, záškoláctví, poškozování majetku ). 5. Kvalifikovanost pracovníků Ve školním roce 2013/2014 v Základní škole a mateřské škole Tasov měli pedagogičtí pracovníci odpovídající vzdělání a kvalifikaci na všech úsecích. V MŠ v současné době studují dvě pedagogické pracovnice Učitelství pro MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci školy: Zaměstnanci školy Vzdělání Aprobace Rok 2013/2014 Úvazek vedoucí učitelka MŠ SPgŠ Uč. MŠ MŠ 1,000 učitelka MŠ SPgŠ Uč. MŠ MŠ 1,000 ředitelka Ped F MU Uč. I. st. 1. st a 2. st. 1,000 učitelka PedF MU Uč. I. st 1. st 1,000 učitelka PedF MU Uč.I. st 1. st. a 2 st. 0,818 učitelka PedF MU Uč. I. st 1. st. a 2.st. 0,954 učitelka PedF MU Uč. II. st. 1.st a 2.st. 0,363 učitel PedF MU Uč. II. st 1. st. a 2. st. 1,000 učitel PedF MU Uč. II. st. 1.st a 2. st. 1,000 učitelka PedF UP Uč. II. st 1. st. a 2. st. 1,000 učitelka PedF UP Uč. II. st 1..st. a 2. st. 1,000 učitelka MŠ PedF MU studující Uč. MŠ učitelka MŠ SPŠ, vych. studující Uč.MŠ MŠ 0,500 MŠ 0,500 vychovatelka ŠD SPŠS + vychov. Vych. ŠD ŠD 0,833 Přepočtený počet pedagogických pracovníků na škole 11,968, z toho 3,000 připadají na MŠ. Nepedagogičtí pracovníci: Správní zaměstnanci školy Úvazek Poznámka vedoucí školní jídelny 0,500 8

9 kuchařka 1, ,100 0,100 je úvazek na úklid jídelny kuchařka 1, ,100 0,100 je úvazek na úklid jídelny kuchařka 0,200 školník 0,800 topič 0,250 v topném období uklízečka 1,000 uklízečka 0,250 školnice MŠ finanční účetní 0,300 Přepočtený počet nepedagogických pracovníků na škole byl 6, Správní řízení Mateřská škola Zápis do MŠ proběhl Přijato bylo 12 dětí. Vyhověno nebylo 5 žádostem. Celkově školu bude navštěvovat 43 dětí. Mateřské škole byla na školní rok 2014/2015 udělena výjimka z počtu žáků (43 dětí). Tato výjimka v dalším školním roce zaniká a kapacita se vrátí na 40 dětí. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: - věk dítěte, přednost mají vždy starší děti Základní škola Zápis se uskutečnil 24. ledna K zápisu se dostavilo šestnáct dětí z tasovské mateřské školy (do 1. ročníku nastoupí 15 dětí, jedno dítě má na 1 rok odklad). Z pátého ročníku odchází jedna žákyně na Gymnázium do Velkého Meziříčí. Z 9. ročníku nám vychází dvanáct žáků. Celkově by mělo školu navštěvovat ve školním roce 2014/ žáků. Odebíráme tyto odborné časopisy: - Řízení školy ZŠ - Řízení školy MŠ - Informatorium - Báječná školka - Historie - Komenský - Time ( časopis pro AJ ) - Školství - Velkomeziříčsko 9

10 7. Výsledky vzdělávání žáků Za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Chování Prospěch Ročník Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Důtka ŘŠ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl I II III nehodnocen IV V nehodnocen VI VIII IX Celkem 83 (z toho 2 nehodnoceni) Za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Chování Prospěch Ročník Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Důtka ŘŠ Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl I II III nehodnocen IV V

11 nehodnocen VI VIII IX Celkem 83 (z toho 2 nehodnoceni) Rozmístění žáků na střední školy, ze školy odešlo 12 žáků z 9. ročníku a 1 žákyně z 5. ročníku. Žáci přijati na střední školy: počet střední škola obor sídlo SŠ okres 2 Stř.šk.řem. a služeb opravář zem. strojů Velké Meziříčí ZD 1 Stř. šk. stavební stolař Třebíč TR 2 Hotelová škola cukrář Třebíč TR 1 SOU Jana Tiarye mechanik- elektrotechnik Velká Bíteš ZD 1 Stř.šk. automob. karosář Jihlava J 1 Gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZD 1 Hotelová škola hotelnictví Velké Meziříčí ZD 1 Vyš.odb. a Stř.šk.veter.. veter.technik Třebíč TR 1 Vyš.odb. a Stř.šk.veter.. zdravotní asistent Třebíč TR 1 FARMEKO laborant Jihlava J 1 Gymnázium gymnázium Velké Meziříčí ZD 8. Získávání informací podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, školení Pedagogičtí a provozní pracovníci školy získávají důležité a potřebné informace na různých školeních, která nabízí Pedagogické centrum v Jihlavě, Kraj Vysočina a další vzdělávací centra. Ve školní roce 2013/2014 jsme se zúčastnili těchto porad, vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů: MUDr. Sedmidubská, školení první pomoci pro zaměstnance školy, Školení BOZP a PO pro zaměstnance školy, proškolil Oleg Šalbaba,

12 Ladislav Vítámvás, proškolení o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Jiří Zacha, Mgr. Helena Pechová, zaškolení o nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky pro učitele chemie, v Náměšti nad Oslavou, Ladislav Vítámvás, školení a přezkoušení obsluh plynového zařízení, Radek Ježek, Bc. Vlasta Lučivňáková, školení BOZP a PO, v Třebíči, Eva Matoušková,, školení BOZP a PO, v Třebíči, Mgr. Ladislav Prudík,, školení BOZP a PO, v Třebíči, Mgr. Ladislav Prudík, seminář,,inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století", v Jihlavě Eva Kundelová, Eva Zachová, Eva Matoušková, seminář pro kuchařky a vedoucí ŠD, ve Žďáru nad Sázavou Romana Pavlíčková, Radka Šoukalová, seminář,,velikonoční krasličení", v Třebíči Mgr. Helena Pechová, vzdělávací program,,individuální výchovný program smlouvy se školou, v Jihlavě Ped. pracovníci ZŠ a MŠ Tasov a ZŠ a MŠ Dolní Heřmanice, školení zaměřené na řešení obtížných situací ve výchově a vzdělávání žáků, Kontroly o kontrola z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství BOZP Rudolf Kočí o revize nízkotlakové kotelny Jiří Puchnar o revize hasicích přístrojů Vlastimil Dvořák o kontrola stavu spalinových cest Jiří Flajšman o kontrola zabudovaného a přenosného tělovýchovného zařízení Jan Vlk o kontrola ČŠI o kontrola z Krajské hygienické stanice Žďár nad Sázavou - Hana Zajícová 10. Školní aktivity a kulturní akce ZÁŘÍ: Školský florbalový pohár české pojišťovny ve Velkém Meziříčí, okresní kvalifikace, v kategorii chlapci I. stupeň se umístilo naše družstvo na 1. místě ( ). Informační schůzka SRPŠ ( ). Branný den, požární poplach, teoretické znalosti a praktické dovednosti v dopravní výchově - jízda na kole, základní vybavení kola ( ). Diskotéka 9. ročníku, zábavný podvečer moderoval Josef Chytka, soutěží se zúčastnily děti z naší základní i mateřské školy a ze škol z okolních obcí ( ). ŘÍJEN: Návštěva MŠ ve Vanči u rodiny Požárových, prohlídka chovu ptactva a domácích zvířat ( ). Podzimní hrátky v MŠ - společné tvoření rodičů s dětmi, vytvoření podzimní dekorace,,podzimníček" ( ). Hudební radovánky v MŠ, představení se zpěvem a hrou na klavír pana Vojkůvky ( ). Evropský den jazyků, ukázka výsledků z výuky Aj a Nj v ročníku. Program měl dvě části. V první části předvedli svoji angličtinu žáci I. stupně, do druhé části si připravili prezentace 12

13 žáci II. stupně. Seznámili nás s anglicky a německy mluvícími státy v Evropě. Královská rodina ( ). Vycházka MŠ na Hrádek a návštěva místního zemědělského podnikatele (22. a ). Zahájení kurzu Aj v MŠ ( ). LISTOPAD: Bruslení I. a II. stupně na HHK stadionu ve Velkém Meziříčí ( ). Maňáskové divadlo Šikulka pro MŠ a ročník ( ).,,HELE, LIDI", program pro MŠ a ZŠ nám představilo Mezinárodní centrum ATM pro zdravotně postižené. Program žáky zaujal. Blíže se seznámili s překážkami, které musí nevidomí lidé překonávat. (7.11. a ).,,Jak Honza nechtěl princeznu za ženu", dramatizaci tří pohádek předvedl 3. ročník ZŠ pro MŠ ( ) a pohádka,, O Koblížkovi", pohádku předvedl 1. ročník v MŠ ( ). Prodejem dětských záložek jsme podpořili v listopadu sdružení CPK-CHRPA a na účet organizace jsme zaslali 755,-Kč. Toto sdružení se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice, které léčí zdravotní problémy jízdou na koni hiporehabilitace. Školský florbalový pohár české pojišťovny ve Velkém Meziříčí pro ročník, okresní kvalifikace se uskutečnila ve Velkém Meziříčí. Tým (Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Dominik Koláčný, Petr Mladý a Jan Ovečka) vyhrál všechny zápasy, umístil se na 1. místě. Chlapci postoupili do krajského kola ( ). Vánoční fotografování v MŠ ( ). Den otevřených dveří jsme pořádali 13. listopadu Ve vestibulu školy upoutaly pozornost práce našich dětí, album a kronika školy. Potěšil nás velký zájem o školu, tento den jsme měli možnost přivítat ve škole 40 rodičů a prarodičů žáků. Školu také navštívili zastupitelé a přátelé, které zajímá práce školy. Svět barev v MŠ a v ZŠ, výroba vánočního dárku Enkaustika ( ). Florbalový turnaj Orion cup pro žáky ročníku se konal v Náměšti nad Oslavou. Milan Strnad, Robert Nováček, Leoš Kadlec, Adam Musil a Marek Osoba přivezli stříbrné medaile ( ). Exotická zvířata, hodinový program se konal v sokolovně školy a žáci se dozvěděli zajímavosti ze života exotických domácích mazlíčků (bezsrsté morče, agama, činčila, chameleón ).Celý program vedl pan Hořák ze Záchranné stanice v Pelhřimově ( ).. PROSINEC: Rozsvěcování vánočního stromu v Tasově, mateřská a základní škola zde vystoupila s pěkným kulturním programem ( ). Mikulášská laťka v Náměšti nad Oslavou, 11 žáků z I. stupně se zúčastnilo soutěže ve skoku do výšky. Klára Pospíšilová a Vojtěch Večeřa ve svých kategorií zvítězili ( ). Florbalový turnaj proběhl v Náměšti nad Oslavou. Naši,,borci z I. stupně porazili všech osm družstev a obsadili první místo ( ). Vánoční výstava ve Velkém Meziříčí ( ). Matematická olympiáda 4. a 5. ročníku, do okresního kola postoupili ze 4. ročníku Klára Komínková, Kristýna Švábová, Andrea Lučivňáková, Magda Pospíšilová a Vojtěch Axman ze 4. ročníku. Eliška Borkovcová, Klára Pospíšilová a Jan Ovečka z 5.ročníku. Exkurzi do Prahy do České televize ( ) zajistil a sponzorsky zaštítil pan Josef Mladý. Exkurze byla určena žákům ročníku. Prohlédli jsme si nejen přípravu vysílání v České televizi, ale také Národní divadlo a pamětihodnosti v centu Prahy ( ). 13

14 Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově, přítomní se zaposlouchali do vánočních koled, textů a sólových vystoupení na trubku, flétny, harmoniky a housle. Vystoupení se uskutečnilo společně se Základní školou z Dolních Heřmanicích ( ). Bongo, I. a II. stupeň navštívil zábavný park v Brně ( ). Vánoční besídky se uskutečnily v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů. LEDEN: ÚNOR: Tříkrálový průvod do Betléma v MŠ ( ). Školský pohár České pojišťovny - žáci školního florbalového oddílu I. stupně naší školy prožívali své šťastné chvíle. V prosinci prošli úspěšně okresním kolem Školského poháru České pojišťovny a bez jediné porážky se kvalifikovali do krajské eliminace v Jihlavě. Turnaj měl napínavý průběh, tři družstva skončila s jedinou prohrou, takže o vítězi rozhodlo skóre. Naši chlapci se umístili na skvělém 2. místě, dvě branky je dělily od vítězství a postupu do zemské eliminace ( ). Pohádka,, O Zlatovlásce", maňáskové divadlo si připravily starší děti pro své mladší kamarády ( ). 24. ledna 2014 se konal Zápis do prvního ročníku. Přišlo 16 budoucích prvňáčků, kteří svůj zápis nedostali zadarmo. Pohádkové postavy je provázely stanovišti, na kterých děti plnily různé úkoly (počítaly, poznávaly ovoce a zeleninu, vázaly mašličku, vyprávěly pohádky..). Automobilové závody ve ŠD, závody mezi auty na dálkové ovládání ( ). ŠD uskutečnila od 23. do : výpravu do lesa - krmení zvěře, hračkový den, vyzdobila školu před zápisem do 1. ročníku. Bruslení I. a II. stupně na HHK stadionu ve Velkém Meziříčí ( ). Měsíční projekt ŠD,,Velký třesk", výstupem projektu byla výstava modelů kosmických raket, kosmických těles a letadel, výstava zdobila školu do konce měsíce dubna, nyní je ve vchodu na obecní úřad. Sportovní odpoledne ve ŠD ( ). Plavání, výuka plavání probíhala v Plavecké škole Laguna v Třebíči, byla určena MŠ, ročníku ZŠ ( ).,,ZOH ve Sněhulákově v MŠ", čtyřboj ( ). Recitační soutěž - školní kolo ( ).,,Dětský karneval" pořádal ČČK ve spolupráci s 9. ročníkem ( ). Maňáskové divadlo Šikulka pro MŠ ( ). Biologická olympiáda - školní kolo ( ). Florbalový turnaj ve Starči, žáci I. stupně obsadili 1. místo ( ). Recitační soutěž - okresní přehlídka, Kristýna Švábová obsadila 2. místo ( ). Maškarní karneval v MŠ, promenáda masek se,,šmoulí olympiádou" ( ). SCREENING zraku ( ). Kolpingovo dílo České republiky, centrum primární prevence působí v oblasti předcházení řadě rizikových jevů u žáků ve třídních kolektivech, program pro žáky 9. ročníku,,láska je láska" ( ). BŘEZEN: Projektový den,,kniha" I. stupeň ZŠ ( ). Projektový den,,olympijské hry" II. stupeň ZŠ ( ). 14

15 Výtvarná soutěž,,požární ochrana očima dětí a mládeže 2014, do soutěže jsme zaslali výtvarné práce od 25 žáků z MŠ a I. stupně ( ). Vynášení Moreny, pexesový turnaj, návštěva na statku u Mladých, akce ŠD v měsíci březnu. Matematická olympiáda v Třebíči, žáci I. stupně. Nejlépe se ze 4. ročníku umístila Klára Komínková (12. místo) a z 5. ročníku Jan Ovečka (9. místo), ( ). 4. března se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí konaly Lyžařské a snowboardové přebory škol Kraje Vysočina. Za první stupeň startovalo z naší školy 13 závodníků a někteří stáli i na,,bedně". V obřím slalomu se na bodová místa zařadila Klára Duchovná (3.) a Klára Švábová (5.). Ve snowboardu pak Magda Pospíšilová (2.), Petr Mladý (4.) a Filip Lukášek (6.). Celkově se I. stupeň umístil na pátém místě z 20 škol. Za druhý stupeň startovali 3 závodníci. Úspěšná byla Barbora Mladá, která se ve snowboardu umístila na 2. místě. Z celkového počtu 26 škol se II. stupeň umístil na 16. místě. Zvířátkový den v MŠ, návštěvy MŠ u místních chovatelů domácích zvířat ( ). Matematický klokan, školní kolo ( ). Projektový den,,den učitelů žáci 9. ročníku se vžili do rolí učitelů a tento den se proměnili v dospělé a kvalifikované pedagogické pracovníky, učili ve dvojicích v jednotlivých třídách na I. stupni ( ). DUBEN: Pexesový turnaj v 5. ročníku ( ). Vědomostní soutěž,,najdi, co hledáš" pro 8. ročník, principem soutěže je co nejlépe zodpovědět soutěžní otázky, které byly každý týden od 8.4. do dostupné na webových stránkách na internetu. Zápis do MŠ ( ). 14. dubna 2014 jsme oslavili Den Země účastí v projektu Čistá Vysočina. Žáci uklízeli v okolí školy a Tasova, devátý ročník pomáhal s výsadbou Přírodní zahrady. Tento projekt zaštítil Kraj Vysočina a zajistil odvoz odpadků dubna 2014 proběhla ve Velkém Meziříčí výstava velikonočních výrobků a dekorací. Tasovská škola se tradičně této akce účastní a velmi zdařilé výrobky našich dětí byly k vidění i ve výloze místní prodejny. Enkaustika, výroba obrázků pro maminky netradiční technikou zažehlování vosku ( ). Teorie dopravní výchovy pro 4. ročník ( ). Poslední tři dubnové dny opustili osmáci a deváťáci z Tasova školu, nechali za zády své domovy a zamířili do hlavního města. Návštěva Prahy patří k pravidelným akcím, které tasovská škola pořádá. mířili do hlavního města. Návštěva Prahy patří k pravidelným akcím, které tasovská škola pořádá. Během exkurze žáci navštívili nejznámější památky Starého Města, sídla českých vládců Vyšehrad, Pražský hrad a také Poslaneckou sněmovnu. Večerní programy byly kompromisem mezi přáním učitelů a žáků. První večer proto patřil představení Národního divadla, druhý pak návštěvě obchodního centra. Před odjezdem ještě žáci rozhýbali bolavé nohy a vyšlapali 299 schodů Petřínské rozhledny, aby mohli Praze z výšky naposledy zamávat ( ). Čarodějnický rej v sokolovně školy, ŠD a MŠ si zasoutěžila v nápaditých kostýmech čarodějnic, diskotéka ( ). Květen Srdce pro rodiče - odpoledne s PET víčky, ŠD ( ). Exkurze ESCOT v Třebíči, II. stupeň, celkově naše třída vážila 1,74 t ( ). Zahájení projektu,,co se děje v trávě, na louce a na zahradě", MŠ ( ). 15

16 Český den proti rakovině proběhl 14. května 2014 v celé České republice. Do sbírky se zapojila i naše škola, žáci devátého ročníku prodávali kytičky měsíčku lékařského a občané Tasova a okolních obcí přispěli částkou 4 065,-Kč. Divadelní představení,,káťa a Škubánek", divadlo Věž Brno ve Velké Bíteši pro MŠ a ZŠ ( ). Školní fotografování ( ). 3. a 4. ročník se učil pravidla silničního provozu na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí ( ). Biologická olympiáda, školní kolo 8. a 9. ročník (ukončení ). Dyslektické olympiády se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Obsadili první místo ve sportovních disciplínách ( ). Výlet ročníku do Hlinska a na Veselý kopec se vydařil a líbil se všem dětem. Prohlédly si skanzen a poznaly blíže život našich předků. Seznámily se s drátkováním, chovem včel a dalšími starými řemesly. Výtvarná soutěž,,dopravní prostředky", celorepubliková soutěž. Dopravní soutěž ve Velkém Meziříčí, II. stupeň ( ). ČERVEN: Den dětí jsme zaměřili na dopravní výchovu. Mateřská škola si vyzkoušela svoji cyklistickou zručnost s příslušníkem České policie. Základní škola procvičovala svoje dovednosti na hřišti. Jízda zručnosti ukázala, kdo jezdí pravidelně a kdo je sváteční jezdec ( ). Výlet 5. a 6. ročníku, žáci navštívili Bítov a Vranovskou přehradu ( ). Soutěž o nejlepší Hmyzí hotel, děti z mateřské školy i žáci ze základní školy se činili. Bylo velmi těžké určit, který hotel je nejlepší, proto jsme o nezaujaté hodnocení požádali zastupitele obce. Podle jejich volby třetí místo obsadila mateřská škola, druhý byl čtvrtý ročník a první místo obsadili páťáci ( ). Projekt MŠ,,Hola, hola, škola volá", seznámení s patronátní třídou a jednotlivými patrony, návštěva v 1. ročníku a ve ŠD, nocování předškoláků v MŠ ( ). Mateřská škola jela na výlet do ZOO v Jihlavě. Spaní v družině, paní družinářka a třídní učitelka 4. ročníku si připravily pro děti spoustu soutěží, her a dobrodružství. Velké oblibě se těší společné opékání špekáčků a zpívání s kytarou u ohně. Módní přehlídka byla velice nápaditá a všichni se na ní příjemně bavili. Stezka odvahy následovala těsně před půlnocí a do pelíšků se z ní naštěstí vrátili všichni ( ). Zahradní slavnost v MŠ, oslava života na školní zahradě, Discomini - diskotéka ( ). 3. ročník Atletické olympiády,soutěžení se zúčastnilo přes 100 dětí z Tasova, Pyšela a Dolních Heřmanic, které měly možnost změřit mezi sebou své síly, ale také navázat nová přátelství, kulturní vystoupení zajistila MŠ a žáci I. stupně ( ). Poslední zvonění 9. ročníku ( ). Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry, sběr kůry a bylin organizuje škola každoročně, letos se sušila hluchavka bílá (květ), bříza (list), kopřiva dvoudomá (nať), část peněz věnují žáci na adopci na dálku, akce byla ukončena Exkurze II. stupně do Dalešické elektrárny ( ). Návštěva u rodiny Bednářovi v Tasově, 5. ročník ( ). Pasování předškoláků do řádu školáků se uskutečnilo v sokolovně školy za účasti veřejnosti, do 1. ročníku v září nastoupí 15 nových prvňáčků ( ). Muzikál,,Hrajeme si s pohádkou" hudebního divadla Slunečnice z Brna, dopolední diskotéka spojená s pohádkou pro MŠ a I. stupeň ( ). 16

17 Sběr papíru, vyhodnocení proběhlo (1. místo - Ondřej Chodák 664 kg, 2. místo - Michaela Žáková 283 kg, 3. místo - Vanda Pospíšilová 224 kg), ve sběru papíru dále pokračujeme. V pátek 27. června 2014 jsme slavnostně ukončili školní rok 2013/2014. Rozloučili jsme se s 12 žáky devátého ročníku a jednou žákyní z pátého ročníku. - Soutěže: Florbalový turnaj ve Velkém Meziříčí, okrskové kolo ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo - Ondřej Chodák, Petr Švejda, Vít Musil, Dominik Koláčný, Petr Mladý, Jan Ovečka, Vojtěch Večeřa Matematický oříšek v Třebíči, okresní kolo: Klára Komínková, Kristýna Švábová, Andrea Lučivňáková, Vojtěch Axman, Magda Pospíšilová, Eliška Borkovcová, Klára Pospíšilová, Jan Ovečka ročník, Mgr. Irena Martincová Matematická olympiáda v Třebíči, okresní kolo: Klára Komínková (12. místo), Jan Ovečka (9. místo) Recitační soutěž v DDM Hrádek v Třebíči, okresní kolo ročník, Mgr. Irena Martincová 4. ročník, Mgr. Božena Švábová 1. místo - Kristýna Švábová Mikulášská laťka okrsková soutěž v Náměšti nad Oslavou, 11. žáků I. stupně, Mgr. Jana Křížová 1. místo Vojtěch Večeřa 1. místo Klára Pospíšilová Atletická olympiáda v Tasově 1. místo - pohár škol ZŠ a MŠ Heřmanice Tasov, ZŠ Pyšel, ZŠ a MŠ Dolní Florbalový turnaj Orion cup, okresní soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar 2. místo Milan Strnad, Robert Nováček, Leoš Kadlec, Adam Musil, Marek Osoba Sběr bylin: ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo hluchavka: Michal Musil (1,08 kg) 1. místo kopřiva: Petra Klimešová (7,5 kg) 17

18 1. místo bříza list: Natálie Šoukalová ( 2,0 kg) 1. místo pomerančová kůra: Tereza Kulíšková (14 kg) Florbalový turnaj okrsková soutěž v Náměšti nad Oslavou, ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo - Ondřej Chodák, Petr Švejda, Vít Musil, Dominik Koláčný, Vojtěch Večeřa, Petr Mladý, Jan Ovečka Florbalový turnaj ve Starči, okrsková soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar 1. místo Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Jan Ovečka, Dominik Koláčný, Petr Mladý, Dominik Pelánek Školský florbalový pohár České pojišťovny v Jihlavě, krajská eliminace ročník, Ing. Karel Klumpar 2. místo Vít Musil, Petr Švejda, Ondřej Chodák, Petr Mladý, Vojtěch Večeřa, Jan Ovečka, Dominik Koláčný Lyžařské přebory škol kraje Vysočina ročník, Mgr. Irena Martincová 3. místo - Klára Duchovná(sjezd dívky ročník) 2. místo - Magda Pospíšilová (snowboard dívky ročník) 2. místo - Barbora Mladá (snowboard dívky ročník) I. stupeň se umístil z 20 škol na 5. místě II. stupeň se umístil z 26 škol na 16. místě Dyslektická olympiáda v Třebíči, Mgr. Irena Martincová 1. místo ve sportovních disciplínách Petr Mladý, Adéla Polivková, Aleš Batelka Dopravní soutěž ve Velkém Meziříčí, okrsková soutěž ročník, Ing. Karel Klumpar Barbora Mladá, Kamila Trutnová, Milan Strnad, 18

19 Adam Musil 11. Přílohy Příloha č. 1 Hodnocení ICT plánu Příloha č. 2 Hodnocení enviromentálního programu Příloha č. 3 Hodnocení preventivního programu Příloha č. 4 - Hodnocení práce výchovného poradce V Tasově Mgr. Irena Martincová 19

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH: Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 2009 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V)

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více