ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček"

Transkript

1 ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

2 NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání 3 3. Rámcový přehled personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy 5 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy 5 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Výsledky za 1. pololetí šk. roku Výsledky za 2. pololetí šk. roku 7 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast na soutěžích Další aktivity Sběry Pronájem tělocvičny Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Kroužky Exkurze a ostatní jednorázové akce Výlety Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy 13 2

3 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy 15 Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ Nedvědice za rok 2008 Výroční zpráva MŠ /není v digitální podobě/ Inspekční zpráva /není v digitální podobě/ 1. Základní údaje charakteristika školy Název školy podle zřizovací listiny : Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa školy : ZŠ Nedvědice, Nedvědice 80 Telefon ředitele : Telefon do kanceláře : , Fax : Www stránky : IČ : Součásti školy : základní škola školní družina školní jídelna mateřská škola 3

4 Zřizovatel školy : Úřad městyse Nedvědice, Nedvědice 42 Údaje o vedení školy : ředitel školy: Mgr. Josef Špaček zástupce ředitele: Mgr. Jana Tomanová vedoucí školní družiny: Eva Zemanová vedoucí školní jídelny: Soňa Packová vedoucí učitelka MŠ: Alena Slámová Údaje o školské radě : předseda : Ing. Božena Sedlářová, od Mgr. Radek Nedoma členové : PhDr. Petr Čermák Mgr. Petr Punčochář 2. Přehled oborů vzdělávání Výuka na ZŠ probíhala podle platného vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j /96-2, který schválilo MŠMT ČR (3. 5. a ročník) a podle vlastního školního vzdělávacího programu (1., 2., 6. a 7. ročník). 3. Rámcový přehled personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci V uplynulém školním roce pracovali ve škole následující pedagogičtí pracovníci : Ředitel školy : Mgr.Josef Špaček, vysokoškolské vzdělání, aprobace TV-Z, délka praxe 31 Zástupce ŘŠ : Učitelé 1. stupně : let, v Nedvědici 5 roků Mgr. Jana Tomanová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 23 let, v Nedvědici 22 let. Mgr. Eva Nedomová, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň,délka praxe 19 let, v Nedvědici 10 let Mgr. Eva Kubíková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1. stupeň, délka praxe 25 let, v Nedvědici 18 let Bc. Leona Vejrostová, vysokoškolské vzdělání, aprobace spec. ped., délka praxe 15 let, v Nedvědici 12 let Mgr. Blanka Dvořáková, vysokoškolské vzdělání, aprobace 1.stupeň, délka praxe 29 let, v Nedvědici 14 let Mgr. Eva Chalupníková, vysokoškolské vzdělání, aprobace pro 1. stupeň, délka praxe.20 let, v Nedvědici 1 rok 4

5 Učitelé 2.stupně : Bc. Eva Zemnová, vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ, délka praxe 4 roky, v Nedvědici 4 roky Mgr. Helena Marešová, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-RJ, délka praxe 32 let, v Nedvědici 31 let Mgr. Iva Prokůpková, vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ-FJ, délka praxe 19 let, v Nedvědici 13 let Mgr. Petr Punčochář, vysokoškolské vzdělání, aprobace D-OV, délka praxe 7 let, v Nedvědici 7 let. Mgr. Petr Vejrosta, vysokoškolské vzdělání, aprobace M-Ch, délka praxe 34 let, v Nedvědici 25 let Anna Lipovská, vysokoškolské vzdělání, aprobace Ch-Př, délka praxe 33 let, v Nedvědici 22 let Ing. Jiří Toman, vysokoškolské vzdělání, aprobace učitelství odb.předmětů, délka praxe 23 let, v Nedvědici 13 let Marta Baxantová, středoškolské vzdělání, délka praxe 7 let, v Nedvědici 7 let Vychovatelky ŠD : Eva Zemanová, střední odborné vzdělání, aprobace vychovatelství, délka praxe 30 let, v Nedvědici 30 let Jana Dvořáčková, střední odborné vzdělání, aprobace vychovatelství, délka praxe 15 let, v Nedvědici 5 let Pedagogická asistentka : Pavla Čechová, střední odborné vzdělání,obor vychovatelství, délka praxe 24 let, v Nedvědici 7 let Nepedagogičtí pracovníci V pracovním poměru na naší základní škole působili v uplynulém školním roce následující nepedagogičtí pracovníci : Hospodářka : Ing. Božena Sedlářová, vysokoškolské vzdělání, délka praxe 24 let, v Nedvědici 14 let Školník a topič : Jaroslav Tomášek, učební obor, délka praxe 43 let, v Nedvědici 15 let Uklízečky : Alena Jakešová, učební obor, délka praxe 34 let, v Nedvědici 14 let Helena Prosecká, učební obor, délka praxe 27 let, v Nedvědici 20 let Jana Sísová, učební obor, délka praxe 26 let, v Nedvědici 20 let 5

6 Vedoucí školního stravování : Soňa Packová, střední odborné vzdělání, délka praxe 21 let, v Nedvědici 12 let Vedoucí kuchařka : Milada Burýšková, učební obor, délka praxe 31 let, v Nedvědici 14 let Kuchařky : Lenka Prokůpková, učební obor, délka praxe 24 let, v Nedvědici 6 let Dana Večeřová, učební obor, délka praxe 19 let, v Nedvědici 6 let Jitka Koumalová, učební obor, délka praxe 19 let, v Nedvědici 7 let 4. Údaje o zápisu žáků do 1. třídy Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok se konal dne K zápisu se dostavilo celkem 24 žáků. Šesti žákům byl na základě žádosti rodičů a posouzení odborných pracovišť povolen odklad školní docházky o 1 rok. 1 žákyně bude 1. ročník opakovat. V novém školním roce bude mít naše škola jednu první třídu s 19 žáky. 5. Rozmístění žáků odcházejících ze školy V letošním školním roce odešlo z naší školy celkem 38 žáků. Přehled o jejich rozmístění je uveden v následujícím přehledu : NÁZEV ZAŘÍZENÍ (ŠKOLY) POČET ŽÁKŮ Gymnázium 7 Střední odborné školy 28 Střední odborná učiliště 3 Osmileté gymnázium 0 Šestileté gymnázium 0 Speciální škola 0 6. Údaje o výsledcích vzdělávání 6.1. Údaje o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku (%) 1.stupeň : Počet žáků : 101 (100,0) chlapci : 46 (45,54) dívky : 55 (54,46) Prospělo z vyzn. : 83 (82,18) chlapci : 35 (76,09) dívky : 48 (87,27) 6

7 Prospělo : 17 (16,83) chlapci : 11 (23,91) dívky : 6 (10,91) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Slovní hodnocení : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Nehodnoceno : 1 ( 0,99) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 1 ( 1,82) Jm./tř./předm. : Červená J./1./ČJ,M,Prv,HV,VV,TV Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 DTU - celkem/chlapci/dívky : 2/ 1/ 1 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 37/ 13/24 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 18/ 7/11 Zameškané hodiny : omluvené : 3695 průměr na 1 žáka : 36,58 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,202 2.stupeň : Počet žáků : 116 (100,0) chlapci : 68 (58,62) dívky : 48 (41,38) Prospělo z vyzn. : 55 (47,41) chlapci : 26 (38,24) dívky : 29 (60,42) Prospělo : 60 (51,72) chlapci : 41 (60,29) dívky : 19 (39,58) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Slovní hodnocení : 1 ( 0,86) chlapci : 1 ( 1,47) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Prokůpek R./7.A/všechny předměty hodnocen podle programu Pomocná škola, Nehodnoceno : 1 ( 0,86) chlapci : 1 ( 1,47) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Pavelka M./8./TV Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) 7

8 Jm./tř./předm. : Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 7 / 3/ 4 DTU - celkem/chlapci/dívky : 3/ 3/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 30/17/13 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 26/15/11 Zameškané hodiny : omluvené : 5183 průměr na 1 žáka : 44,68 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0,00 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,571 ZŠ : Počet žáků : 217 (100,0) chlapci : 114 (52,53) dívky : 103 (47,47) Prospělo z vyzn. : 138 (63,59) chlapci : 61 (53,51) dívky : 77 (74,76) Prospělo : 77 (35,48) chlapci : 52 (45,61) dívky : 25 (24,27) Neprospělo : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Slovní hodnocení : 1 ( 0,46) chlapci : 1 ( 0,88) dívky : 0 ( 0,00) Nehodnoceno : 2 ( 0,92) chlapci : 1 ( 0,88) dívky : 1 ( 0,97) Uvolněno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 7/ 3/ 4 DTU - celkem/chlapci/dívky : 5/ 4/ 1 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 67/30/37 8

9 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 44/22/22 Zameškané hodiny : omluvené : průměr na 1 žáka :140,91 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0,00 Průměrná známka žáka ZŠ : 1, Údaje o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku (%) 1.stupeň : Počet žáků : 100 (100,0) chlapci : 45 (45,00) dívky : 55 (55,00) Prospělo z vyzn. : 82 (82,00) chlapci : 35 (77,78) dívky : 47 (85,45) Prospělo : 15 (15,00) chlapci : 9 (20,00) dívky : 6 (10,91) Neprospělo : 3 ( 3,00) chlapci : 1 ( 1,22) dívky : 2 ( 3,64) Jm./tř./předm. : Mitášová M./1./ČJ,M, Slezák M./2./ČJ,M, Baxová N./4./ČJ,M Slovní hodnocení : 2 ( 2,00) chlapci : 1 ( 1,22) dívky : 1 ( 1,82) Jm./tř./předm. : Mitášová M./1./ČJ,M,Prv, Slezák M./2./ČJ,M Nehodnoceno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Uvolněno : 1 ( 1,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 1 ( 1,82) Jm./tř./předm. : Červená Jana/1./TV Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 3/ 3/ 0 DTU - celkem/chlapci/dívky : 3/ 2/ 1 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 6/ 2/ 4 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 58/17/41 Zameškané hodiny : omluvené : 4894 průměr na 1 žáka : 48,94 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 9

10 Průměrná známka žáka 1. stupně : 1,233 2.stupeň : Počet žáků : 116 (100,0) chlapci : 68 (58,62) dívky : 48 (41,38) Prospělo z vyzn. : 53 (45,69) chlapci : 25 (36,76) dívky : 28 (58,33) Prospělo : 62 (53,45) chlapci : 42 (61,76) dívky : 20 (41,67) Neprospělo : 1 ( 0,86) chlapci : 1 ( 1,47) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Slovní hodnocení : 1 ( 0,86) chlapci : 1 ( 1,47) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Prokůpek R./7.A/všechny předměty hodnocen podle programu Pomocná škola Nehodnoceno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Uvolněno : 1 ( 0,86) chlapci : 1 ( 1,47) dívky : 0 ( 0,00) Jm./tř./předm. : Prokůpek R./8./TV a některé další předměty (vyučován podle Pomocné šk. Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 7 / 5/ 2 DTU - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 15/10/ 5 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 60/25/35 Zameškané hodiny : omluvené : 7413 průměr na 1 žáka : 63,91 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka 2. stupně : 1,605 ZŠ : Počet žáků : 216 (100,0) chlapci : 113 (52,31) dívky : 103 (47,69) Prospělo z vyzn. : 135 (62,50) chlapci : 60 (53,10) dívky : 75 (72,82) Prospělo : 77 (35,65) chlapci : 51 (45,13) dívky : 26 (25,25) Neprospělo : 4 ( 1,85) chlapci : 2 ( 1,77) dívky : 2 ( 1,94) Slovní hodnocení : 3 ( 1,39) chlapci : 2 ( 1,77) dívky : 1 ( 0,97) 10

11 Nehodnoceno : 0 ( 0,00) chlapci : 0 ( 0,00) dívky : 0 ( 0,00) Uvolněno : 2 ( 0,93) chlapci : 1 ( 0,88) dívky : 1 ( 0,97) Chování : NTU - celkem/chlapci/dívky : 10 / 8/ 2 DTU - celkem/chlapci/dívky : 4/ 3/ 1 DRŠ - celkem/chlapci/dívky : 1/ 1/ 0 2. st. - celkem/chlapci/dívky : 2/ 2/ 0 3. st. - celkem/chlapci/dívky : 0/ 0/ 0 PTU - celkem/chlapci/dívky : 21/12/ 9 PŘŠ - celkem/chlapci/dívky : 118/42/76 Zameškané hodiny : omluvené : průměr na 1 žáka : 56,98 neomluvené : 0 průměr na 1 žáka : 0 Průměrná známka žáka ZŠ : 1, Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů se se ve škole uskutečňuje podle plánu Školní preventivní strategie, který, ve spolupráci s pedagogickými pracovníky, zpracovává metodik prevence Mgr. Helena Marešová a je součástí plánu práce školy. Prevence sociálně patologických jevů je zaměřena na aktivity v těchto oblastech : a) násilí a šikanování b) záškoláctví c) kriminalita a vandalismus d) užívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy) e) projevy rasismu f) syndrom týraných a zneužívaných dětí Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do jednotlivých předmětů (prvouka, přírodověda, občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis) a žáci mají možnost ve volném čase navštěvovat zájmové kroužky a zapojovat se do soutěží a olympiád. Přehled těchto mimoškolních činností je součástí výroční zprávy. Součástí preventivního působení na žáky jsou i besedy, Přehled besed, které se uskutečnily ve školním roce 2008/09 : 11

12 Téma besedy Počet žáků Organizátor Datum Prevence sociálně-patologických jevů - Dis. Kudláček 26 Marešová Klima třídy - Mgr. Cupalová 28 Marešová Zájmy chráněné zákonem - Mgr. Cupalová 23 Marešová Agresivita a šikana - kurátor Dis. Kudláček 30 Marešová Drogy - Mgr. Cupalová 20 Marešová Trestní odpovědnost - kurátor Dis. Kudláček 29 Marešová V případě problémů se mohou žáci obrátit na svého třídního učitele a metodika prevence. Další možností je i využití schránky důvěry, která je volně přístupná. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce se pedagogové účastnili akcí zaměřených na další vzdělávání. Pedagogové navštívili celkem 13 akcí, za které bylo vynaloženo Kč Přehled akcí, účasti na nich a vynaložené finanční prostředky dokládá následující tabulka : Další vzdělávání pedagogických pracovníků Předmět čerpání - název akce Účastník akce Celkem Kč Seminář - Jazyk a jaz. komunikace - cizí jazyk M. Baxantová 185 Seminář metodiků prevence H. Marešová 86 Seminář metodiků prevence H. Marešová 74 Seminář k programu Vision P. Punčochář 86 Seminář Praktické ukázky reedukace hodin SPU E. Kubíková 199 Příprava tvorba projektu P. Punčochář 578 Seinář Novely ZP a ZPP J. Špaček Dálk. studium - Informatika pro ZŠ 4. semestr P. Punčochář Seminář - Anglický jazyk L. Vejrostová 716 Seminář - Anglický jazyk L. Vejrostová 216 Seminář Fyzika J. Toman 132 Seminář preventistů H. Marešová Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1. Účast na soutěžích. Žáci školy se v průběhu roku účastnili celé řady soutěží, které byly pořádány ve škole, v okrscích a v okrese. V množství účastí na soutěžích i v dosažených výsledcích je vidět, že se učitelé dětem 12

13 věnují a že jsou naši žáci ve škole dobře připravováni. Přehled soutěží, které absolvovali naši žáci, je součástí přílohy Další aktivity Sběry V průběhu školního roku se žáci zapojili do sběru starého papíru a léčivých rostlin. Oficiální sběr papíru byl ukončen v závěru roku Ve škole zůstalo pouze sběrné místo pro občany Nedvědice. Množství odevzdaného papíru se již neeviduje. Žáci odevzdávají pouze pomerančovou a citrónovou kůru a některé druhy léčivých rostlin. Finanční prostředky, které škola takto získala, budou sloužit na odměny pro žáky za účast v soutěžích a také na příspěvky žákům na kulturní pořady. Žáci odevzdali 226,5 kg pomerančové kůry, 8,9 kg citrónové kůry, 2,3 kg květu hluchavky, 3,2 kg květu sedmikrásky a 5,3 kg květu černého bezu Pronájem tělocvičny V průběhu školního roku byla pro sportovní aktivity veřejnosti zapůjčována tělocvična ZŠ. Celkem do tělocvičny chodilo 14 skupin sportovců - pod vedením cvičitelů probíhalo cvičení žákyň, žáků a rodičů s dětmi, jóga a hrály se míčové hry (basketbal, florbal, volejbal) Vedlejší hospodářská činnost školního stravování Školní jídelna se již několik let věnuje vedlejší hospodářské činnosti. Vaří obědy pro cizí strávníky a na objednávku kuchařky připravují např. knedlíky a cukrářské výrobky. Mimo školní vyučování je možné pronajímat školní jídelnu k různým oslavám a dalším akcím Kroužky Ve školním roce organizovala škola celou řadu zájmových kroužků, jejichž přehled uvádím v následující tabulce : Aktivity volného času - kroužky Název kroužku Gymnastický Florbal Cvičení s Dádou 1. a 2. tř. Hra na flétnu I. Internet I. Internet II. Odbíjená Vedoucí Tomanová Toman Chalupníková Vejrostová Toman Punčochář Punčochář 13

14 Francouzský jazyk Logopedie Dyslektický Pálkovaná Košíková Ruský jazyk Dramatický 1. st. Výtvarný 2. st. Dramatický 2. st. Hra na flétnu II. Prokůpková Vejrostová Kubíková Špaček Špaček Marešová Nedomová Dvořáková Nedomová, Zemanová Čechová Exkurze a další jednorázové akce Žáci během školního roku navštívili celou řadu kulturních i vzdělávacích pořadů. Výčet jednorázových akcí ukazuje následující přehled.: Exkurze Název akce Počet žáků Organizátor Datum Matrika 59 Marešová 9. a Pošta 16 Kubíková Úřad Městyse Nedvědice 16 Kubíková Planetárium Brno 45 Dvořáková, Vejrostová Invex 2008 Brno 36 Punčochář, Toman Varhany v nedvědickém kostele 34 Vejrostová Velehrad 50 Marešová, Punčochář ZOO Brno 37 Vejrostová, Špačková Planetárium Brno 21 Nedomová, Špačková Veletrh "Festival vzdělávání" 35 Lipovská, Prokůpková Planetárium Brno 21 Špačková, Špaček Kostel v Doubravníku 12 Toman Čistírna odpadních vod Nedvědice 37 Lipovská, Prokůpková JE Dukovany 32 Prokůpková, Toman Úřad práce Brno 23 Vejrosta Doubravník, Křížovice 22 Vejrosta Hrad Pernštejn 19 Vejrostová, Špaček Hrad Pernštejn 19 Marešová ZOO Brno 19 Prokůpková, Punčochář Kulturní pořady Název (druh) pořadu Počet žáků Vedoucí Datum Skřítek Čulibrk (Divadélko K. Čapka) 136 Tomanová

15 Z pokladnice českého dramatu (Divadélko K. Čapka) 105 Tomanová Divadlo Radost Brno - Čarodějná škola 96 Kubíková Městské divadlo Brno - Jesus Christ Superstar 39 Prokůpková Divadlo Polárka Brno - Dobrodružství vikinga Vika 91 Kubíková Hudební pořad - skupina MARBO 235 Tomanová Téma Dopravní teorie pro mladé cyklisty (Autoškola Navrátilovi Brno) Ostatní akce Počet žáků Organizátor Datum 28 Dvořáková Napříč školou - projektový den 189 Prokůpková, Tomanová Den stromů 4 Lipovská říjen Vánoční dekorace - výstava (Úřad městyse Nedvědice) Vánoční dekorace - výstava (Úřad městyse Nedvědice) 96 Marešová, Vejrostová 36 Chalupníková, Kubíková 10. a a 14. Vánoční dekorace - výstava v Rožné 16 Vejrostová, Tomanová Hrátky s předškoláky 17 Dvořáková, Chalupnková Předklášteří - výstava 22 Vejrosta Mikulášská nadílka v MŠ a ve ŠD 28 Vejrostová, Lipovská Vánoční besídka 89 Tomanová Vzdělávací pořad HELE LIDI Sdružení nevidomých a zrakově postižených "Slepíši" 39 Dvořáková, Vejrostová Maškarní karneval 90 Prokůpková Amazonie v rytmu samby - Scala Brno 22 Sedlářová, Špačková Výukový program Dravci - p. Zaleš 237 Tomanová Celé Česko čte dětem 180 Špaček Vánoční dílny Testování PISA (9.r.) 17 Prokůpková Výukový pořad o Indii - 7. a 8. r. 53 Dopravní teorie pro mladé cyklisty (Autoškola Navrátilovi Brno) Zemanová, Vejrosta, Špaček Dvořáková Poznej svého psa (L. Kotková - Brno) 114 Tomanová Výlety 15

16 Neodmyslitelnou součástí školního vzdělávání jsou i školní vlastivědné zájezdy (výlety), které žáci absolvovali i v letošním školní roce. Přehled školních výletů znázorňuje další tabulka : Výlety Trasa výletu Třída Vedoucí Moravský kras I. Nedomová Moravský kras II. Chalupníková Moravský kras III. Kubíková Kunštátsko IV. Dvořáková Praha V. Vejrostová Březová u Třebíče VI. Zemanová Náchodsko VII. Punčochář Východní Čechy VIII. Vejrosta Jeseníky IX. A Toman Borová u Poličky IX. B Lipovská Tišnov ŠD Zemanová, Dvořáčková 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole proběhla kontrola prováděná Českou školní inspekcí. Kopie inspekční zprávy je v příloze. 11. Základní údaje o hospodaření školy Vzhledem k tomu, že výroční zpráva je zpracovávána za příslušný školní rok, jsou přiloženy pouze údaje o hospodaření za rok 2008, protože údaje za rok 2009 budou známy až po skončení kalendářního roku Zpráva o hospodaření za rok 2008 je součástí přílohy. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Na přelomu měsíců března a dubna se několik vybraných žáků zúčastnili jazykového pobytu v anglickém Hastingsu. Náplní pobytu bylo zdokonalení se v jazykových znalostech a také v poznávání cizích zemí. Žáci pod vedením pana učitele Punčocháře prožili zajímavý týden v jižní části Anglie s návštěvou Londýna. 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení vystudoval p. učitel Punčochář na PF MU Brno další předmět Informatika pro základní školy. 16

17 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Za uplynulý školní rok nebyl realizován žádný projekt realizovaný z cizích zdrojů. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborově organizováno je 19 zaměstnanců školy, kteří jsou organizováni v Českomoravském odborovém svazu pracovníků školství. Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni. Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje škola také s Kulturní komisí při ÚMě Nedvědice. Již několikátý rok společně pořádáme akci Celé Česko čte dětem. Pořad, kdy po celý týden v podvečer dětem (i dospělým) čtou významné osobnosti kultury, navštíví každoročně několik desítek posluchačů a se stal příjemným a již tradičním zpestřením zimních večerů Škola se také podílí na spolupořádání akcí v rámci Slavostí Pernštejnského panství, které se každoročně konají na začátku měsíce července. Celá řada akcí se odehrává přímo v prostorách školy. 16. Přílohy Účast na soutěžích Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Nedvědice za rok 2008 Výroční zpráva MŠ /není v digitální podobě/ Inspekční zpráva /není v digitální podobě/ Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne : Předseda školské rady : Mgr. Radek Nedoma 17

18 Členové školské rady : PhDr. Petr Čermák Mgr. Petr Punčochář 18

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2010 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ a MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2011 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek, IČO: 49087011 tel., fax: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle ustanovení

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostřetín,okres Pardubice za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy: škola s právním subjektem od 1. 1. 2000 Zřizovatel: obec Ostřetín Škola

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Osvětim a n y Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Mgr. Petr Orlický ředitel školy 1 Obsah 1 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE. Co nabízí naše škola?

INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE. Co nabízí naše škola? INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE Co nabízí naše škola? JIŽ OD ROKU 2006/2007 VYUČUJEME PODLE NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BLAHOVÁČEK V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE BYLY ŽÁKŮM NABÍDNUTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Dolany, září 2014 SEZNAM PŘÍLOH 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická a speciální Mariánské Lázně Vítězství 29 V Mar. Lázních dne 23. července 2012 1. Charakteristika školského zařízení 1.1. Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Výroční zpráva o činnosti základní školy 2014 2015 Č.j.: 103/2015 V Roztokách u Jilemnice 01.10.2015 A/ Základní údaje o škole Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více