Rozhovory s osobami pečujícími o dítě se SMA I. typu. Rozhovor s matkou dítěte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovory s osobami pečujícími o dítě se SMA I. typu. Rozhovor s matkou dítěte"

Transkript

1 Rozhovory s osobami pečujícími o dítě se SMA I. typu Rozhovor s matkou dítěte 1) Kdy jste poprvé začali u Vašeho syna pozorovat změny, které Vás vedly k vyhledání odborné pomoci? Od narození měl syn velmi slabý úchop, ale protože byl našim prvním dítětem a neměli jsme s kým srovnávat, nevěnovali jsme tomu velkou pozornost. Podezření na svalové onemocnění však velmi záhy vyslovila dětská lékařka. V šesti týdnech nás odeslala do nemocnice, kde byla po mnohých vyšetřeních stanovena diagnóza SMA. 2) Byla Vám poskytnuta dostatečná péče, včetně konkrétní pomoci a kontaktů na odborníky, na které jste se mohli obrátit? Diagnózu jsme se dozvěděli až po genetickém vyšetření, poštou nám přišlo strohé oznámení, že proband je nositelem SMA, nic víc. Byl to strašný šok a pocit bezmoci. Všechny informace jsme získávali z internetu v té době vesměs anglicky, v češtině nebylo téměř nic. Dětská doktorka neměla s touto nemocí osobní zkušenost, neurolog nám doporučil cvičit a vyhýbat se infektu, žádné další rady jsme nezískali. 3) Jaká byla Vaše první reakce na diagnózu Vašeho syna? Muselo to být velmi náročné. Objevovaly se u Vás výčitky, pocity obviňování? Máte pocit, že Vás to v partnerském soužití posílilo? První reakcí byl šok, bezmoc, pak obrovská bolest, otázky typu: Proč zrovna my a naše dítě? Kdo za to může? Čí je to vina? Pak jsme postoupili genetické testy i my jako rodiče a zjistilo se, že oba dva jsme zdraví přenašeči SMA. Velkou pomocí nám byla a je naše křesťanská víra, to, že jsme se mohli spolu s manželem modlit a položit svoji důvěru v Boží moudrost a Jeho vedení našich životů. Určitě nás všechny těžkosti a bolesti související se synovým onemocněním posílily a upevnily naše partnerské pouto.

2 4) Slyšeli jste někdy dříve o tomto typu postižení? Měli jste z blízkého okolí nějakou osobní zkušenost s dítětem s postižením? Nikdy jsme o této nemoci neslyšeli. Naši blízcí přátelé tehdy měli 3letou vážně nemocnou holčičku. Vzpomínám si, že nám krátce po stanovení diagnózy velmi pomohli tím, že přijeli a že jsme se s nimi mohli vyplakat z prvotního šoku a bolesti. Bylo nám velkou úlevou podělit se o naše břemeno s někým, kdo zažívá podobnou životní situaci. 5) Jak přijalo Vaši situaci okolí rodina, přátelé, blízcí, kolegové? Někteří nás utěšovali, někteří litovali, rodina i blízcí přátelé však vyjádřili odhodlání, že nás budou v těžkých chvílích podporovat. 6) Co bylo pro Vás oba největší motivací, povzbuzením, pomocí, odhodláním? Osobní víra a zkušenost s živým Bohem, neurolog Doc. Vondráček, který nás i po zhoršení synova stavu velmi povzbuzoval a dával nám naději s nově přicházející léčbou, rodina, církev, přátelé 7) Vím, že maminka zůstávala s chlapcem velmi dlouhou dobu v nemocnici. Jak jste tuto obtížnou situaci snášela, ovlivnilo to nějak funkčnost Vaší rodiny? V půl roce syn dostal zápal plic a byl připojen na umělou ventilaci, z níž se už nepodařilo jej odpojit. Po prvním šoku, kdy jsme jej uviděli napojeného na všechny ty hadičky a přístroje jsme museli znovu nabrat sílu a odvahu bojovat. Lékaři nám nedávali nejmenší naději. Polovina dětí s SMA zemře do 2 let. Byla jsem se synem od rána do večera 9 měsíců v nemocnici, která je od našeho bydliště vzdálena 100 km. V pátek za námi jezdil manžel, v sobotu večer jsme jezdili domů a vracela jsem se za synem v pondělí. V neděli byla u syna babička nebo švagrové, které nám byly a jsou velkou pomocí. Syn byl při vědomí, veselý, chtěl si číst, hrát nebyl ale schopen spontánního dýchání. Zvažovali jsme, že se přestěhujeme, manžel si už dokonce našel novou práci Pak jsme s pomocí přátel přes internet našli domácí plicní ventilátor. Lékaři z nás moc nadšení nebyli, nevěřili, že bychom mohli doma fungovat, neměli žádnou podobnou zkušenost. Cena ventilátoru však byla příliš vysoká, přesto i tento problém se podařilo vyřešit. Oslovili jsme přátele a známé a formou sbírky jsme získali potřebných 400tisíc. Po nekonečných 9 měsících jsme se dostali domů.

3 8) Jak jste Vašemu dítěti vysvětlili situaci. To, že bude žít trošku jinak než jeho vrstevníci, kamarádi? Jak chápe své postižení? Myslíte si, že je dobře smířen s akceptací pomoci druhých? Jak byste popsali postoj Vašeho dítěte k vlastnímu zdravotnímu postižení? Syn je velmi trpělivý, bojovník, není nijak plačtivý, nestěžuje si. Jeho velmi omezená pohyblivost je pro něj přirozená, nikdy nechodil, neseděl bez opory proto ani nic neztratil. Bere to, jak to je, i když by moc rád sportoval (na narozeniny si například přál kolo). Snažíme se mu pohyb venku umožnit, jak to jen jde v létě ve vozíku za kolem, v zimě na běžkách s lyžemi pod vozíkem (foto viz příloha č. 8). Povzbuzujeme jej při každém mírném zlepšení, mluvíme o jeho budoucnosti i o tom, co bude dělat jako dospělý. Velmi mě oslovilo svědectví některých lidí, kteří v dospělosti psali o svém dětství s SMA. Jedna mladá žena psala, že ji velmi trápilo, že rodiče nikdy nemluvili o její budoucnosti a že tatínek prakticky celý život čekal na její smrt. Tato žena oba rodiče přežila. Proto nechci, aby měl syn nějaký pocit beznaděje či zoufalství, nikdo z nás nezná nám vyměřený čas. 9) K léčbě onemocnění je potřeba zajišťovat velmi nákladný lék. Jak se Vám daří zvládat náročné finanční náklady a obstarávat prostředky na léky? Mohli byste se prosím také zmínit o konkrétních příspěvcích, které jsou vám na základě zákona poskytovány? Pobírám příspěvek při péči o osobu blízkou, což je do 7 let věku dítěte 9000 a od 7let Kč. Léky jsou však velmi drahé, a proto musíme na ně i na řadu zdravotnických pomůcek shánět sponzory. Syn bere v rámci výzkumu na brněnské dětské neurologii Ammonaps, který zvyšuje produkci bílkoviny SMN2 důležité pro tvorbu svalstva. Jedno balení tohoto léku stojí asi a vydrží 3 měsíce. Po Ammonapsu děti prokazují mírné zlepšení v pohybu a především se zabraňuje progresi nemoci. Jsme velmi vděční, že řada lidí dlouhodobě věrně na synovu léčbu přispívá a že mu ji tak můžeme umožnit.

4 10) Mohli byste prosím zmínit všechny odborníky, popř. osoby, které se podílejí na komplexní péči a výchově Vašeho dítěte? (Popř. můžete uvést i časové intervaly péče, konzultací, pravidelnost setkávání se.) Zdravotní sestra - téměř denně, 1x za 14 dní rehabilitace (rehab.sestra), 1x za měsíc výměna TCHS kanyly (anesteziolog), 1x ročně výměna gastrostomie (chirurg, anesteziolog), učitelka 1.třídy (1x týdně), konzultace s pediatrem, neurologem, oftalmologem dle potřeby, v současnosti konzultace ohledně možnosti ovládání počítače očima (programátorská firma). 11) Jak se změnily Vaše hodnoty a priority? Určitě to byla a stále je otázka obrovského sebeobětování, např. i v oblasti Vašich profesí především teď pro maminku, která nechodí do zaměstnání. Jak jste se vyrovnala s takto náročným posláním? Jsme na péči o syna s manželem 2, navíc k nám chodí téměř denně na 3hodiny zdravotní sestra, která s péčí pomáhá, přátelé a příbuzní si chodí za synem hrát a číst mu, takže je u nás dost rušno. Velmi náročné to bylo hlavně po příchodu z nemocnice, kdy k nám chodila i řada kamarádů hlídat syna v noci, protože ventilátor měl strašně slabý alarm, a když se náhodou odpojil od syna, neslyšeli jsme to. Teď jsme po 6 letech domácí péče již zaběhlí, také syn je starší a komunikace se zlepšila. Zatím chodí do zaměstnání manžel, ale dohodli jsme se, že se časem vystřídáme, já půjdu pracovat a on bude doma se synem. 12) Jaké máte zkušenosti s odbornou péčí, popř. se systémem speciálně pedagogické koncepce? V čem vidíte největší výhody, jaké jsou podle Vás největší nedostatky? (Popř. konkrétně s jakým problémy jste se setkali?) S nástupem školního věku nastaly těžkosti, protože se v našich podmínkách nikdy nikdo nesetkal se vzděláváním 6letého dítěte na ventilátoru. Víceméně jsem byla rozhodnutá, že syna budu učit sama doma, žádnou pomoc jsem neočekávala, protože jsem od začátku narážela na nedostatek odborné pomoci a neznalost - především v oblasti komunikace a vzdělávání. Setkání s prvním SPC bylo neúspěšné, chyběl zcela zájem a podpora z jejich strany. Těžkosti jsem konzultovala s Mgr. Kočovou ze Spinálky, což je organizace rodičů dětí s SMA. Ta mě nasměrovala na jiné SPC, kde jsem se setkala se vstřícnějším přístupem a též s ochotou pomoci mi dojednat paní učitelku, která by aspoň 1x týdně docházela na výuku k nám domů, a též nezbytné pomůcky především zařízení k ovládání počítače očima.

5 13) Jste v kontaktu s dalšími rodinami, ve kterých mají stejně nebo podobně postižené děti? Jak tento kontakt probíhá? (Telefonování, osobní setkávání, poskytování rad, pomoci, půjčování pomůcek.) Jsem v kontaktu téměř se všemi rodiči stejně nemocných dětí z okolí našeho města a též s některými z větší vzdálenosti. Kontakt je především telefonický řešíme zdravotní pomůcky, léky, případné zhoršení zdravotního stavu, informujeme se o případných přednáškách na téma SMA a o setkáních, která pořádá Spinálka, také jsme už u některých byli na osobní návštěvě i se synem a oni zase u nás. 14) Jak zvládáte sociální otevřenost rodiny to, že díky komplexní péči navštěvují často Vaši rodinu odborníci a různí lidé podílející se na péči? Není tím nějak narušena intimita rodiny? Zvykli jsme si na velké množství různých návštěv, rádi si ale užijeme soukromí třeba tehdy, když jedeme na dovolenou. 15) Máte při takovém vytížení, jaké péče představuje, časové možnosti na odpočinek, relaxaci, regeneraci, seberealizaci? Snažíme se 1x týdně si udělat s manželem čas pro sebe - jdeme do divadla, restaurace, nebo jsme doma a hrajeme nějakou hru, povídáme si Také chodíme každý zvlášť 1x týdně sportovat. Tak 1x ročně jedu já s kamarádkou na prodloužený víkend do lázní a manžel pak s kamarády na nějaký výšlap do hor, pravidelně jezdíme i se synem na dovolené a prodloužené víkendy. Koníčky jsme museli omezit, ale přesto i na ně se najde čas. 16) Jaký je Váš postoj k prognóze onemocnění, k výsledkům nejnovějších výzkumů, k možnostem a úspěšnosti léčby? Jsme vděční, že probíhá intenzivní výzkum v oblasti SMA, do 2 let by měl být k dispozici nový lék, 10x účinnější než Ammonaps, probíhá i výzkum v oblasti transplantace kmenových buněk. Tahle naděje v oblasti výzkumu je velmi povzbudivá pro rodiče i všechny nemocné SMA.

6 17) Vaše nasazení a obětavost s péčí o Vaše dítě a v jeho výchově obdivuji nejen já, ale i mnoho dalších lidí ve Vašem okolí. Co Vám tato zkušenost přinesla? Co byste vzkázali rodičům dětí, kteří se nacházejí v podobné životní situaci jako vy? Měli byste pro ně slova povzbuzení, která třeba i Vám někdy někdo řekl, nebo která Vám třeba nikdo neřekl, ale přáli jste si je slyšet? Synovo onemocnění nám zcela přeskládalo životní hodnoty. Snažíme se žít každý den, radovat se z něj, povzbuzovat se navzájem, vidět v životě spíše ty pozitivní věci a být za ně vděční. Život s dítětem s postižením je zcela jiný než s dítětem zdravým, ale nedá se říct, že by byl méně kvalitní. Naopak odhalí člověku jiné hodnoty, vnitřně jej zkvalitní a zocelí. A i postižené dítě se raduje, dává najevo svou lásku, své emoce, svůj humor Rodičům bych vzkázala, že je čeká velmi těžká cesta, ale že ta cesta má hluboký smysl a velmi jejich život obohatí. Měli by se připravit na střídavé úspěchy a neúspěchy, na nepochopení okolí, ale i na řadu příjemných překvapení a pomoci od mnohých lidí. Určitě by si měli podržet naději a nikdy by se neměli vzdávat. Rozhovor s rehabilitační sestrou 1) Setkala jste se někdy dříve ve své praxi se spinální svalovou atrofií? SMA je běžnou diagnózou, se kterou se fyzioterapeut během své praxe setkává. Protože jsem po delší dobu své práce pracovala v oblasti dětské rehabilitace, mými pacienty byly převážně děti, a to děti školního věku. 2) Od kolika let chlapce navštěvujete? Jak často do rodiny docházíte a jak dlouho rehabilitování probíhá? Chlapeček se stal mým klientem už jako miminko, prakticky hned od té doby, kdy se zjistilo, že pohybový vývoj neodpovídá kalendářnímu věku. Tehdy maminka navštěvovala rehabilitaci, učila se provádět cvičení. Když se potom vrátil z nemocnice a byl už na řízeném dýchání, docházela jsem za ním domů, protože jejich bydliště bylo blízko místa, kde jsem měla pracoviště rehabilitace. A po ukončení zaměstnání jsem si chlapce nechala jako mého pacienta na důchod. Teď za ním chodím podle mých a jeho možností, v průměru jednou za 14 dní. Terapie bývá něco přes hodinu.

7 3) Jak jste se učila s chlapcem komunikovat? Bylo to pro vás náročné? Komunikaci nějak zvlášť neřeším, ke cvičení ji moc nepotřebuji. Snažím se jeho pocity, zvlášť bolest, vypozorovat z reakcí obličeje, i když ani to vzhledem k omezené mimice není jednoduché. Když si nejsem jistá, je vždy po ruce maminka, která nám pomůže. 4) Máte pocit, že si na vás chlapec zvykl? Že máte přátelský vztah? Bylo tomu tak hned od začátku? Protože znám chlapečka odmalička, mám pocit, že náš vztah je docela přátelský. Nemám pocit, že by dával najevo nechuť ke cvičení ani nedobrý vztah k mé osobě. 5) Vysvětlovala jste chlapci prospěšnost jednotlivých cviků a nutnost jejich vykonávání? Rehabilitace je součástí života dětí s pohybovým postižením, tak je tomu i v tomto případě. O důležitosti cvičení mluvím podle potřeby průběžně. Cvičení patří k životu těchto dětí asi stejně jako jídlo a hygiena a je potřeba, aby se stalo samozřejmou součástí, ne nějakým doplňkem, který je potřeba zvlášť vysvětlovat. 6) Jak chlapce ke cvičení motivujete? Spolupracuje s vámi dobře? Chlapeček spolupracuje celkem ochotně, samozřejmě podle svých značně omezených možností. 7) Jak hodnotíte spolupráci rodičů, jejich postoj, vztah dítěte k nim? Na tuto otázku by skutečně odpověď byla na malou knížku. Pokud by postoj a vzájemný vztah rodičů se chlapcem nebyl takový, jaký je - myslím tím nejlepší, jaký je možný a podle mne ten nejpřirozenější - nebylo by možné, aby chlapeček byl v takovém dobrém stavu a pohodě. 8) Jaké formy rehabilitace, popř. které konkrétní formy metod cvičení v tomto případě uplatňujete? Které jsou podle vás nejúčinnější? Fyzioterapeutický přístup je komplexní. Obsahuje pasivní cvičení (pro udržení rozsahu pohybu), stimulace podle Vojty (reflexní) i aktivní s dopomocí k udržení stávající svalové síly. Míra účinnosti se nehodnotí.

8 9) Užíváte některé speciální pomůcky nebo prostředky? Já ne. Maminka dlahy a různé pomůcky pro zajištění poloh. 10) V čem vidíte pokroky a zlepšení? (Nejen po fyzické, ale také např. po psychické stránce). Rehabilitace u pacientů s SMA má za cíl co nejdéle udržet stávající pohybové stereotypy a zpomalit vznik deformit. Zatím není prostředek (ani fyzioterapeutický), který by vedl k viditelnému zlepšení fyzických schopností a kondice. Přesto rehabilitace hraje důležitou roli v životě lidí s SMA. I dítě s velmi omezenými pohybovými schopnostmi má radost z pohybu. A to vidím i u tohoto chlapečka. 11) V čem je pro vás zkušenost s chlapcem i celou rodinou obohacující? Nacházíte zde novou zkušenost a osobní přínos? Přiznávám, že někdy je pro mne obtížné najít si čas a někdy i sílu k tomu, abych se za chlapcem vydala. Ale to, co v této rodině nacházím, mě na druhou stranu tak obohacuje a někdy i drží nad vodou, že ji tak brzy ani kvůli sobě neopustím. Zvlášť bych chtěla poukázat na to, jak se oba rodiče, a zvlášť maminka, stará o to, aby měl chlapeček smysluplnou náplň života (škola vzdělávání, výlety, dovolená, kamarádi, atd.) Rozhovor s třídní učitelkou 1) Měla jste již ve své předešlé pedagogické praxi možnost setkat se s dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. s formou individuální integrace nebo domácího vzdělávání? Ve své praxi jsem se zatím nesetkala s formou domácího vzdělávání. 2) Máte nějaké zkušenosti se speciální pedagogikou, případně s některými speciálně pedagogickými metodami? Absolvovala jsem kurz pro dyslektické asistentky. Ve škole vedu dys. kroužek, ve kterém pracuji s dětmi se specifickými poruchami učení.

9 3) Z čeho jste měla největší obavu, když jste se dozvěděla, že se budete podílet na této formě vzdělávání s takto závažným zdravotním postižením? Nejvíce jsem se obávala, zda se mnou chlapec bude chtít spolupracovat. Po několika návštěvách v rodině se mé obavy rozplynuly. 4) Jak jste se s chlapcem učila komunikovat? Setkala jste se do této doby s některou z forem alternativní nebo augmentativní komunikaci? Jak komunikovat s chlapcem jsem odpozorovala od maminky. 5) Jak často rodinu navštěvujete? Jak hodnotíte aktivitu a podíl rodičů při vzdělávání? S chlapcem se učím každé úterý asi dvě vyučovací hodiny. S maminkou se mi spolupracuje výborně. 6) Jste spokojena s koncepcí IVP? Sestavovala jste IVP poprvé, nebo už jste s tímto dokumentem měla předchozí zkušenost? Jaká byla podle Vašeho názoru spolupráce s odborníky při sestavování IVP? Byly Vám poskytnuty dostatečné podklady?v čem to bylo pro Vás nejnáročnější? IVP pro děti se specifickými poruchami učení jsem sestavovala již několikrát. IVP jsme v tomto případě připravovaly společně s paní Hromádkovou, která je speciální pedagog v SPC. 7) Chlapec je veden v ZŠ v konkrétní třídě a vím, že už byl své spolužáky také navštívit. Povídala jste někdy předtím dětem o tom, že mají ještě jednoho spolužáka, který s nimi bohužel každý den do třídy chodit nemůže? Chlapec byl ve třídě s maminkou začátkem školního roku. Před návštěvou jsem dětem vysvětlila, o jaké zdravotní postižení se jedná a co to obnáší. Některé děti ho zpočátku pozorovaly. Po chvíli se však zabraly více do práce a již se nerozptylovaly. Myslím si, že pokud by byl chlapec ve třídě častěji, děti by si zvykly a vnímaly by ho jako spolužáka, který potřebuje pomoc druhých. 8) V čem vidíte hlavní přínos setkávání dětí zdravých s dětmi s postižením? Již v útlém věku si uvědomují, že mezi námi žijí i takoví, kteří potřebují naši pomoc a chtějí být součástí naší společnosti. 9) Jaké má chlapec výsledky? Jak hodnotíte jeho zájem, nasazení, snahu? Vidíte pokroky? Chlapeček se velmi snaží. Někdy bývá unavený a přesto se chce se mnou učit. Zatím vše zvládá velmi dobře. 10) V čem je tato zkušenost pro Vás osobně obohacující? V praxi poznávám, že dítě s tak závažným postižením se může vzdělávat, myslela jsem si, že to není možné.

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, Praha 4, 140 00 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko

Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko 24. 05. 2016 15:11:50 Základní údaje Název výzkumu Dotazník spokojenosti v Mateřské škole Sluníčko Autor Bc. Václava Kunická Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t1v7x8k0x9y2e9t8y

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY

ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY ČASNÉ STADIUM DEMENCE, PODPŮRNÉ SKUPINY PhDr. Eva Jarolímová Česká alzheimerovská společnost Šimůnkova 1600 Praha 8-Kobylisy, 182 00 ČASNÉ STADIUM DEMENCE Snížená motivace k činnostem, i těn dříve oblíbeným

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015

Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření na kvalitu poskytované odlehčovací služby budova C za rok 2015 Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům, kterým je jinak péče zajišťována

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty O. Sláma, MOU Brno XII. BDPM 26.10.2006 Předmětem zájmu PM je velmi různorodá skupina pacientů Různá diagnóza, různá prognóza,

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí Podpora přirozeného sociálního prostředí Zařízení podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů dítěte s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími osobami dítěti příbuznými

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů The specifics of adolescence of the children with Down syndrome

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Presidio Sondrio 16. 7. 10. 8. 2012 Jiřina Vokáčová, 2. VS/KS jirina.vokacova@seznam.cz Jak to všechno

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ - - - - - Středisko ve Valašském Meziříčí SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ Vrací se Váš blízký z nemocnice po dlouhé nemoci, po mozkové příhodě, po úrazu či s diagnózou nevyléčitelného onemocnění? Rozhodli

Více