POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ"

Transkript

1 VUT BRNO - FS Datum zadání: Název: OČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Semestrální projekt Vypracoval: Jiří Sklenářík Ročník: 4 Kruh: 96 Školní rok: 2001/2002 Datum ukončení vypracování: ÍSTOVÝ KOMRESOR

2 Zadání: Zadání tématu pro semestrální projekt - roč. IV (4.ročník, ) Semestrální projekt letní semestr 2002 Kompresor pro stanici stlačeného vzduchu pro lakýrnickou stříkací pistoli arametry kompresoru: pístový kompresor počet pístů neomezen výstupní tlak: max 0,6Ma skříň kompresoru opatřena patkami pro přišroubování ke vzduchojemu Výrobní technologie kompresoru: tlakové lití třískové obrábění ohon: asynchronní motor 350W/1450min-1 arametry stanice: objem vzduchojemu 30l Výstup semestrálního projektu: 1. Technická zpráva (2. Výkresová dokumentace kompresoru výkresy uložené v odpovídajícím formátu v elektronické podobě) (3. Schéma zapojení stanice) ( ) z časových důvodů odstraněno ze zadání Osnova rozvrhových jednotek 1. Zadání tématu semestrálního projektu, výběr systému CAD, vyhledání podkladů pro vyřešení zadání 2. Dokončení vyhledání podkladů, vytvoření koncepčních návrhů návrh ve skice 3. Dokončení tvorby koncepčních návrhů, výběr nejlepší varianty. 4. Zahájení rozměrového výpočtu využití výpočtových modulů obsažených v systémech CAD, výpočtové programy, tabulkové procesory, manuální výpočty 5. ráce na rozměrovém výpočtu konzultace výsledků výpočtu 6. Dokončení rozměrového výpočtu konzultace výsledků výpočtu 7. Zahájení práce na součástech 3D modelu. 8. ráce na součástech 3D modelu 9. ráce na součástech modelu, tvorba sestavy 10. Dokončení sestavy kontrola vytvořené sestavy kolize. 11. Zahájení práce na vytvoření technické zprávy 12. Dokončení technické zprávy a tvorba výkresové dokumentace 13. Dokončení tvorby výkresové dokumentace.vytvoření vizualizace a animace sestavy. 14. Dokončení tvorby technické zprávy a odevzdání řidělení CAD studentům: Solid Works: Solid Designer (ro Engineer): Catia: Ansorge Bukovský Burian Dobiáš Hanák Houdek Hrabálek Hranický Hrbek Kunický Mareček Martínek ospíchal Sklenářík Suchý

3 Rozbor zadání: Kompresory objemové (pístové) jsou vhodné pro dodávky malých a středních množství plynu do 6000 m 3 /h někdy až ístový kompresor má písty konající přímočarý vratný pohyb. U pístových kompresorů se tlakový poměr volí 3 až 5 v jednom stupni. Jednostupňové kompresory - stlačení plynu z tlaku sacího na tlak konečný se uskuteční při jedné operaci. Nízkotlaký kompresor výtlačný tlak do 2,5 Ma U jednostupňového kompresoru nastává stlačení nasávaného plynu z tlaku sacího na konečný výtlačný tlak v jednom pracovním prostoru při jednom pracovním zdvihu pístu. Ventil destičkový, je nejpoužívanějším ventilem. V sedle l jsou obvykle jeden až čtyři mezikruhové kanálky, uzavírané jednotlivými kroužky nebo destičkou 2. Na destičku působí shora svazek plochých pružin 3 (obvykle a až 3) nebo (na kroužky) několik vhodně rozmístěných šroubovitých pružinek. Mezi těsnicí deskou a nárazníkem 5 bývá vložena tlumicí deska 4, která tlumí tvrdé nárazy a zlepšuje tak činnost ventilu. Těsnicí deska je osově vedena nejčastěji středním vodícím kroužkem 6, proti natáčení je zajištěna kolíkem 7. Všechny součásti jsou středním šroubem s korunovou maticí pevné staženy mezi sedlo a nárazník. V každém válci musí byt nejméně jeden ventil sací a jeden výtlačný.

4 VÝOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ÍSTOVÉHO KOMRESORU Hlavní rozměry pístového stroje jsou průměr válce D, zdvih pístu L a otáčky n. ro jednostupňový kompresor (nebo pro první stupeň několikastupňového kompresoru) se tyto hlavní rozměry počítají z výkonnosti: i - je počet činných ploch pístů prvního stupně 2 D1 S1 4 D 1 [m] - průměr válce prvního stupně L [m] - zdvih pístu n [s -1 ] - otáčky η d - dopravní účinnost π [m 2 ] - plocha pístu prvního slupne & i S 1 L n η d [m 3 s -i ] V b) U strojů, kde z plochy S 1 lze přímo vypočítat průměr D 1, postupujeme tak, že volíme otáčky (závisí na velikosti stroje a způsobu pohonu) a poměr zdvihu k průměru, tedy ϑ D 1 Tím eliminujeme ze tří neznámých dvě a pro výpočet D 1 pak máme rovnici ak zdvih 1 1,2 až 6 m s -1 ). & 2 i D1 ϑ D1 n ηd [m 3 s -i ] V D π L 4 V& i π ϑ n η L ϑ D [m]. Následuje kontrola střední pístové rychlosti; ta má být v určitých mezích (podle typu a velikosti kompresoru oměr ϑ se volí rovný asi l (u nízkotlakých rychloběžných strojů bývá 0,5 až l, u chladicích kompresoru 0,8 až 1,2; u vysokotlakých kompresoru až 6). Střední pístová rychlost u kompresorů male výkonnosti bývá asi kolem 2 m s -1, u středních asi 4 m s -1, u velkých strojů asi kolem 5 m s -1. U pojízdných kompresorů se volí až 7 m s -1. Vypočtené rozměry se zaokrouhlí (např. průměr válce podle normalizovaných průměrů pístních kroužků) a kontroluje se výkonnost. Tolerance výkonnosti je ±7 %, resp. ±5 % pro výkonnosti do m 3 h -1, resp. nad m 3 h -1 (podle ČSN ). d [m]

5 EFEKTIVNÍ ŘÍKON KOMRESORU říkon, který musíme přivést na hřídel kompresoru, je příkon efektivní nebo skutečný, ef. Můžeme jej určit buď z teoretické práce izotermické nebo adiabatické, nebo z práce indikované, a to pomocí energetických účinností. a) Teoretické příkony Dosadíme-li do rovnice pro práci izotermickou, resp. adiabatickou tlak p 1 [a], objem V [m 3 s -1 ], bude výsledek udávat přímo příkon izotermický is, resp. adiabatický ad [N m s -1 ] čili [W]: is p 1 V 1 ln π [W] κ 1 κ κ ad p 1 V1 π 1 [W] κ 1 říkon chladicího kompresoru počítáme pomocí diagramu i-p chladiva, z něhož odečítáme adiabatickou technickou práci pro l kg chladiva jako rozdíl entalpií plynu za kompresorem a před ním i 2 - i 1 [Jkg -1 ] Je-li m [kg s -1 ] množství obíhajícího chladiva, bude ad m(i 2 - i 1 )[W] b) Indikovaný příkon Z indikované práce vypočteme příkon ze vztahů cs S 2 i pi S L n pi [W] kde p i [a] je střední indikovaný tlak S [m 2 ] plocha pístu L [m] zdvih pístu n [s -1 ] otáčky c s [m s -1 ] střední rychlost pístu Energetické účinnosti oměr příkonu izotermického, resp. adiabatického a indikovaného nazýváme indikovanou izotermickou, resp. adiabatickou účinností: η η is ad is ad i i Efektivní příkon je o ztráty třením větší než příkon indikovaný. Jejich poměr je mechanická účinnost η i m ef Součin účinnosti indikované a mechanické dává celkovou účinnost, a to izotermickou η cis η η is m nebo adiabatickou η η η is i i ef is ef ad i ad cad ad m i ef ef Efektivní příkon Tento příkon tedy určíme za pomoci uvedených účinností z těchto rovnic: ef is η ics is η cis i η m Určení výkonu poháněcího motoru Výkon elektromotoru se volí asi o 15 % vyšší než efektivní příkon kompresoru, výkon spalovacího motoru asi o 25 % vyšší. Bere se tak zřetel na možné zvýšeni tlakového poměru provozními vlivy i na to, že účinnost motoru je nejvyšší asi při 75 % zatížení. ři pohonu kompresoru pomocí převodu je třeba respektovat účinnost převodu ef elm 1,15 η p Součin všech účinností dává účinnost soustrojí: ηsis ηcis η p ηmot ηsad ηcad η p ηmot Hodnoty účinností Mechanická účinnost u kompresorů s křižákem bývá 88 až 96 %, u malých strojů bez křižáku asi 80 až 85 %. U strojů chlazených vzduchem dmýchaným ventilátorem je tato účinnost nižší, protože příkon kompresoru je vyšší o příkon ventilátoru (tj. až asi o 5 %). Celková izotermická účinnost bývá u menších kompresorů asi 40 až 50 %, u větších kompresorů asi 50 až 65 %. Celková adiabatická účinnost bývá u menších kompresoru asi 50 až 70%, u větších strojů 55 až 80%. Uvedené hodnoty platí pro vzduch a plyny podobné hustoty. ři stlačování lehkých plynů se dosahuje vyšších účinností, u těžších plynů nižších. Účinnost převodu klínovými řemeny je asi 90 až 95 %.

6 Volba typu konstrukce kompresoru: Vzhledem k zadání a prostudování podkladů zvolen: jednostupňový pístový kompresor, sací a výtlačný ventil - vlastní konstrukce Koncepční návrh:

7 Výkon motoru motor 350 W ZADÁNO Efektivní příkon ef 297,5 W ef je asi o 15% menší než motor Otáčky motoru n /min ZADÁNO řevod klínovým řemenem n /min řevodový poměr i 2 Vstupní tlak a atmosférický: Brno 267m nad mořem a Výstupní tlak a ZADÁNO max. 0.6 Mpa Tlakový poměr π 6 Objemový tok V1 0, m3/s V π/4*d^3*θ*n*ηd 0, m3/min Vzdušník 30l 0,03 m3 Naplnění vzdušníku za 4, min (musí být naplněn max. do 10min) Otáčky n 725 1/min 12, /s Dopravní účinnost ηd 0,8 80% 0.5 až 0.8 oměr zdvihu ku průměru θ 0,5 θ L / D 0.5 až 1 růměr válce D 0,032 m D ( (4*V1)/(π*θ*n*ηd) )^(1/3) Zvoleno vzhledem k výkonu motoru 32 mm 32 mm Zaokrouhleno vůči pístním kroužkům Zdvih L 16 mm L D * θ 0,016 m Střední pístová rychlost Cs 0, m/s Cs 2*L*n [m/s] (L*n)/30 [m/s;m,1/min] 0,4 m/s Zaokrouhleno Zdvihový objem Vz 1,2868E-05 m3 Vz ((π * D^2) / 4)*L locha pístu S 0, m2 S (π * D^2) / 4) Síla působící na píst F 482, N F ((π * D^2) / 4)* [N;m,a] Výpočet ventilu Střední rychlost plynu v průtočné ploše w 40 m/s do tlaku 1Mpa růtočná plocha ventilu Sv 8,04248E-06 m2 Sv (S * Cs) / w 0, cm2 Zdvih ventilové desky h 1,5 mm 0.8 až 3 mm Obvod hran na které dosedá těsnící deska o 0, m 5, mm 1, Dosedací rychlost ventilu w 0, m/s wω*h(π*n*h)/30 < 0.3 m/s Maximální síla na plochu ventilu Fvmax 188, N Maximální síla na pružinu Fmax 0, kg Fmax Sv * (0.05 až 0.25) kg Síla na pružinu při uzavřeném ventilu Fpvoff 0, N (0.6 až 0.8)*Fmax Střední poloměr pružiny r 0,47 cm dovolené namáhání v krutu kk 1500 kg/cm2 pro ocelovou pružinu 1500 až 3000 kg/cm2 růměr drátu šroubové pružiny d 0, cm d ( (16* Fmax * r) / (π*kk) )^(1/3) 0, mm 0,3 mm největší stlačení pružiny y 0,5 cm h / ( 0,2 až 0,8) Modul pružnosti ve smyku Gs kg/cm pro ocel Gs kg/cm2 očet činných závitů pružiny n 3, n (Gs * d^4 * y) / (64 * Fmax * r^3) evnostní kontrola pístu vnitřní průměr válce D1 26 mm tloušťka dna pístu t 3 mm ohybové napětí σ 17, Ma σ Mo/Wo, Wo 1/6*D*t^2, Mo 1/6*F*D/π σdo 40 Ma pro litinu 40 až 60 Ma hlinikové slitiny lité 20 až 40 Ma Návrh pístního čepu vnější průměr čepu Dč 8,96 10 mm Dč (0.28 až 0.3) * D vnitřní průměr čepu dč 4,48 5 mm dč (0.5 až 0.7) * Dč délka čepu lč 25,92 26 mm lč (0.8 až 0.85) * D mezera pro ojnici b 11, mm b (1.2 až 1.5) * Dč Kontrola pístního čepu na ohyb Ohybové napětí σo 17,03936 Mpa σo ((F/2) * ( ((lč-b)/4) + (b/4) )) / ((π/32) * ((Dč^4-dč^4)/Dč)) Dovolené ohybové napětí σdo 150 až 170 Mpa běžná cementační ocel Kontrola na otlačení Tlak mezi čepem a ojničním okem p 0, Mpa p F/(b*Dč) pdo 15 až 40 Mpa bronzové pouzdro

8 Návrh ojnice oloměr klikové kružnice r 8 mm r L / 2 Délka ojnice lo 45 mm lo (3.5 až 5) * r Rozměr dříku x 3 mm Rozměr dříku y 6 mm růřezová plocha dříku So 18 mm2 Kontrola ojnice Tlakové napětí na ojniční dřík σd 26, Mpa σd F / So σdo 120 Mpa ocel 120 až 200 Mpa Moment setrvačnosti Jx 54 mm4 Jx (x * y^3)/12 Jy 13,5 mm4 Jy (x^3 * y)/12 oloměr setrvačnosti ix 1, mm ix odmocnina(jx/so) iy 0, mm iy odmocnina(jy/so) Štíhlostní poměr λx 25, λy 51, λ < 60 Tlak, Tetmajer 60 < λ < 105, Euler λ > 105 Bezpečnost k 5 vzpěr > kvz 10 až 15 (pro kompresory) Tlakové napětí na ojnici σ 134, Mpa σ (F / So)*k Klikový hřídel průměr klikového čepu dkh1 10, mm dkh1 0.41*D*odmocnina(max) 12 mm lkh1 12 mm lkh1 (1 až 1.2)*dkh1 průměr ložiskového čepu dkh2 10, mm dkh2 0.44*D*odmocnina(max) 15 mm výška ramen hkh 7,2 mm hkh (0.5 až 0.7) * dkh1 7mm šířka ramen bkh 15 mm Kroutící moment na klice od motoru Mk 3, Nm Mk / 2 π n 3918, Nmm Max Síla na klice F 489, N F Mk / r α 90 Max. Síla na klice od Mk Fkpmax 482, N Fkpmax F*( sinα + ( (r/lo)/2 )*sin2α )

9 rero na hřídeli ero 3 x 3 b 3 mm l 20 mm t 1,7 mm t1 1,3 mm Kontrola pera na sřih τ s 13, Mpa τs (2*Mk)/(b*l*d) τ ds 65 až 105 Ma Kontrola na otlačení v náboji p 30, Ma (2*Mk)/(t1*l*d) pd 105 Mpa Litina (Řemenové kolo) Ložiska Ložisko 6002 kuličkové jednořadé C 4300 N Co 2500 N d 15 D 32 B 9 r 0,5 Výpočtem kontrolováno pomocí vlastního programu napsaného v Delphi 5 (podklady: strojnické tabulky) Kontrola šroubů válce růměr šroubu D 4 mm d1 3,242 mm d2 3,545 mm d3 3,141 mm počet šroubů n 4 mez kluzu Re 294 Ma pro mech. vlastnosti 5D - ocel výpočtový průřez závitu As 2, mm2 As (π/4)*((d2+d3)/2) Napětí v tahu na jeden šroub σt 45, Ma σt F/(n*As) Dovolene napětí na jeden šroub σdo 88,2 Ma σdo 0.3 * Re pro míjivé zatížení Kontrola tlaku v závitu matice výška matice m 3,3 mm hloubka závitu matice H1 0,379 mm H1 (D-d1)/2 počet závitů matice z 0,825 mm z m/d tlak v závitech jedné matice 34, Ma F/(n*π*d2*H1*z) dovolený tlak do 46 Ma Litina

10 ístní kroužky: t 1.3 ± 0.08mm h b 2mm v sražení vnitřních hran 0.3 až 0.4 Šířka spáry max0.3 min0.15 Stírací kroužek: Závěr výpočtu - komentář: Konečná varianta výpočtu plně vyhovuje zadaným podmínkám. Motor byl zpřevodován pomocí řemenového převodu klínovým řemenem (převodový poměr i 2) otáčky hřídele kompresoru jsou 725 min -1. růměr pístu je 32 mm a zdvih 16 mm. K naplnění vzdušníku o objemu 30 litrů dojde za 4 minuty (požadavek byl do 10 min) na maximální tlak 0,6 Mpa. Konstrukční a montážní poznámky: Mazání kompresoru probíhá broděním klikového hřídele v olejové lázni. Místo těsnění (papírového nebo pryžového) mezi hlavou a válcem, válcem a skříní, víky a skříní je použito těsnící pasty. ro montáž a demontáž ventilů slouží speciální klíč. ro montáž a demontáž ventilů vůči hlavě slouží speciální klíč. Skříň, válec, hlava, klikový hřídel, ojnice, píst, víka - jsou tlakově lity a pak obrobeny.

11 řehled normalizovaných částí: Zátka M8x1 ČSN má sníženu výšku hlavy šroubu z 6 mm na 3.5 mm - slouží k nalévání oleje a také jako olejoznak. ryžové těsnění pro zátku je 8x12 ČSN Šroub M3x4 ČSN slouží k vypouštění oleje ryžové těsnění pro něj je 3x5. Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje skříň a válec Šroub M4x16(10) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 16 mm, délka závitové části 10 mm) - spojuje díly spodního oka ojnice Šroub M4x13(5) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 13 mm, délka závitové části 5 mm) - spojuje hlavu a válec Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje víka a skříň Ložisko kuličkové jednořadé Gufero 14x24x7 ČSN Kroužek 10 ČSN

12 Ventily vlastní konstrukce - pohledy: Ventil SACÍ Ventil VÝTLAČNÝ

13

14 Kompresor - pohledy Hlava Válec Zátka M8x1 s pryžovým těsněním Skříň Víko Šroub M3 s pryžovým těsněním

15

16 oužitá literatura: [1] - Chlumský a Liška : Kompresory 1.vydání, raha-bratislava, SNTL - ALFA, 1978 [2] - Chlumský : ístové kompresory 2.vydání, raha, SNTL, 1958 [3] - Bolek, Kochman a kol. : Technický průvodce 6 - Části strojů - 2. svazek 5.vydání, raha, SNTL, 1990 [4] - Vávra,. a kol. : Strojnické tabulky pro SŠ strojnické 1.vydání, raha, SNTL, 1983 [5] - Svoboda,. a kol. : Základy konstruování-výběr z norem pro konstrukční cvičení 5.vydání, Brno, C-DIR, 1998 ozn.: Obrázky kompresoru, jeho částí, součástí, řezů použitých v dokumentaci, jsou sejmuty z pohledů programu Autodesk Inventor 5 v němž je kompresor rovněž vymodelován. říloha v elektronické podobě: Samorozbalovací archiv Dokumentace Kompresor_JS.exe obsahující soubory: Model kompresoru (jednotlivé díly, pod sestavy a sestava) v CATIA Semestrální projekt_kompresor.doc Kompresor_výpočty.xls!SESTAVA.CATroduct!Sestava_Ojnice01.CATroduct!Sestava_Ojnice02.CATroduct Cep.CATart Gufero.CATart Hlava.CATart KlikovyHridel.CATart Lozisko.CATart Ojnice01.CATart Ojnice02.CATart OjnicniBronzVystelka01.CATart OjnicniBronzVystelka02.CATart ist.catart istnikrouzek.catart ojistnykrouzek.catart Skrin.CATart Sroub_M3.CATart SroubImbusM4.CATart SroubImbusM4_hlava.CATart SroubImbusM4_viko.CATart SroubM4.CATart StiraciKrouzek.CATart Tesneni_M3.CATart Tesneni_M8.CATart Valec.CATart Ventil_pruzina.CATart Ventil_S.CATroduct Ventil_s_Deska1.CATart Ventil_s_Deska2.CATart Ventil_saci.CATart Ventil_V.CATroduct Ventil_v_Deska1.CATart Ventil_v_Deska2.CATart Ventil_vytlacny.CATart Viko1.CATart Viko2.CATart Zatka_M8x1-A.CATart

17 OBSAH Zadání... 2 Rozbor zadání... 3 Volba typu konstrukce kompresoru... 6 Koncepční návrh... 6 Výpočet... 7 Konstrukční a montážní poznámky řehled normalizovaných částí Ventily vlastní konstrukce - pohledy Kompresor - pohledy oužitá literatura Seznam příloh... 16

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

VY_32_INOVACE_C 07 17

VY_32_INOVACE_C 07 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Konstrukce Podle stavebního uspořádání se čerpadla vyrábí v těchto prove deních:

Konstrukce Podle stavebního uspořádání se čerpadla vyrábí v těchto prove deních: oužití Vertikální čerpadla CVFV jsou určena pro dopravu pitné a užit kové vody, případně také mírně znečištěné a zakalené vody s obsahem 5g bahna nebo jiných nečistot na 1l vody o max. zrnitosti 0,5 mm.

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Pohony ozubenou tyčí, Série TRR Úhel otáčení: 0-360 Ø32-100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný

Pohony ozubenou tyčí, Série TRR Úhel otáčení: 0-360 Ø32-100 mm S magnetickým pístem Dvojitý píst s ozubenou tyčí Tlumení: pneumaticky, nastavitelný 1 Provozní tlak min/max 1,5 bar / 10 bar Teplota okolí min./max. + - 20 C / +80 C Teplota média min./max. + - 20 C / +80 C Médium Stlačený vzduch Max. částic 5 µm Obsah oleje stlačeného vzduchu 0 mg/m³

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje Čeové a kolíkové soje V článku jsou oužita ata, ostuy, algoritmy a úaje z oborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a alších. Seznam norem: ANSI B8.8., ANSI B8.8., ISO 338, ISO 339, ISO 30, ISO 3, ISO 8733,

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511

MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 MOTOR JIKOV GH 1509, GH 1511 Vladimír Bernklau 1509,1511 Kliková skříň, vačka JIKOV 4 TAKT Katalog číslo 40/Verze 1/Strana 2 1509,1511 Kliková skříň, vačka 1 5171711 TRUBKA 2 1 2 7461121 DRŽÁK 2 1 3 1512583

Více

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID Použití Vertikální čerpadla řady KID jsou určena pro dopravu vody v čerpacích stanicích u závlahových a odvodňovacích soustav, chladící vody v energetických a teplárenských provozech. Uplat ňují se rovněž

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vzduchový kompresor JIKOV 4102

Vzduchový kompresor JIKOV 4102 Vzduchový kompresor JIKOV 4102 VŠEOBECNÝ POPIS Kompresor je dvouválcový, přírubového provedení. Je mazán tlakovým olejem z mazacího systému motoru. Kompresor nemá vlastní chladící systém, je chlazen prouděním

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace Čepy Čep Pojistný kroužek Základní rozdělení čepů Hladký čep s dírami pro závlačku Čep s hlavou s dírou pro závlačku Hladký čep bez děr

Více

14.5 Převody řetězové

14.5 Převody řetězové Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

Kontrola pístového kompresoru

Kontrola pístového kompresoru Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 11 Mechanické pružiny http://www.victorpest.com/ I am never content until I have constructed a

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny

Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.12 Čepy, kolíky, zděře, pružiny ČEPY Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí a přenáší jen síly kolmé na osu čepu. Například slouží k otočnému spojení táhel.

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99 SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZPG 426 3.99 21.05 Použití Rotační

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/61. Předpis. pro opravy kompresorů hnacích vozidel. Úroveň přístupu B3

České dráhy, a.s. ČD V 98/61. Předpis. pro opravy kompresorů hnacích vozidel. Úroveň přístupu B3 České dráhy, a.s. ČD V 98/61 Předpis pro opravy kompresorů hnacích vozidel Úroveň přístupu B3 České dráhy, a.s. ČD V 98/61 Předpis pro opravy kompresorů hnacích vozidel Schváleno rozhodnutím I. náměstka

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Ponorná čerpadla KDFU

Ponorná čerpadla KDFU Použití Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečiš těné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 3 % hmotnosti. Max.

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru Pohyblivé části motoru rozdělíme na dvě skupiny:

Více

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC BQO 426 2.98 81.03 Použití Čerpadlové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Procesní vysokotlaká čerpadla na studené kapaliny CES

Procesní vysokotlaká čerpadla na studené kapaliny CES Použití Čerpadla CES jsou určena pro dopravu čistých kapalin bez me chanických přimísenim a bez korozivního působení na uhlíkové oceli a šedou litinu. Teplota čerpané kapaliny v rozsahu... 10 až +120 C

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ

I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁ O B S A H str. I. ÚVOD... 3 II. CHARAKTERISTIKA MOTORU...... 3 III. STÁVAJÍCÍ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ MOTORU.... 5 IV. ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO NOVÉ NATÁČECÍ ZAŘÍZENÍ... 6 V. KONCEPCE ŘEŠENÍ NOVÉHO NATÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Části motorů a strojů

Části motorů a strojů Části motorů a strojů Katalog výrobků 2014-2015 Obsah kapitoly Spojky odstředivé vhodné pro stroje rozděleno dle výrobců Jikov Vari Agzat Pružiny spojek Bubínky spojek Výfuky motorů vhodné pro stroje rozděleno

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola

BDR 700. DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola BDR 700 DVOUBUBNOVÁ ROTAČNÍ SEKAČKA 0005321A4 ZÁBĚR 700 mm - protisměrná převodovka foukaná kola 06 / 2009 Motorová jednotka 13 22 12 23 11 9 14 10 1 8 21 20 16 7 BDR 700 Katalog č.10a / Verze 8 / Strana

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Schiessl AUTOKLIMATIZACE 3. vydání / 2009

Schiessl AUTOKLIMATIZACE 3. vydání / 2009 Strana Schiessl AUTOKLIMATIZACE 3. vydání / 9 Kompresory SANDEN TECHNICKÁ DATA TYP KOMPRESORU VÝROBNÍ ČÍSLO ČÍSLO DÍLU TYP CHLADIVA ÚDAJE ZE ŠTÍTKU KOMPRESORU SD7H15 SERIAL NO. MODEL NO. 93 3 REFRIGERANT

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Kluzná ložiska

Více

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Třetí Dušan Hložanka 16. 12. 2013. Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a rovoz strojů Třetí Dušan Hložanka 6.. 03 Název zracovaného celku: Řetězové řevody Řetězové řevody A. Pois řevodů Převody jsou mechanismy s tuhými členy, které

Více

ŘEMENOVÉ PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY

ŘEMENOVÉ PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Stavba a provoz strojů Třetí Dušan Hložanka 8.. 04 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÉ PŘEVODY ŘEMENOVÉ PŘEVODY A. Popis převodů Obecně jsou převody mechanismy s tuhými

Více

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1

ODSTŘEDIVÁ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: HGT 1 DĚLENÁ ČERPADLA PRO POPIS Odstředivá čerpadla konstrukční řady HGT pro sprinklerová zařízení jsou spirální, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a horizontálně děleným tělesem čerpadla. V normálním

Více