POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ"

Transkript

1 VUT BRNO - FS Datum zadání: Název: OČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Semestrální projekt Vypracoval: Jiří Sklenářík Ročník: 4 Kruh: 96 Školní rok: 2001/2002 Datum ukončení vypracování: ÍSTOVÝ KOMRESOR

2 Zadání: Zadání tématu pro semestrální projekt - roč. IV (4.ročník, ) Semestrální projekt letní semestr 2002 Kompresor pro stanici stlačeného vzduchu pro lakýrnickou stříkací pistoli arametry kompresoru: pístový kompresor počet pístů neomezen výstupní tlak: max 0,6Ma skříň kompresoru opatřena patkami pro přišroubování ke vzduchojemu Výrobní technologie kompresoru: tlakové lití třískové obrábění ohon: asynchronní motor 350W/1450min-1 arametry stanice: objem vzduchojemu 30l Výstup semestrálního projektu: 1. Technická zpráva (2. Výkresová dokumentace kompresoru výkresy uložené v odpovídajícím formátu v elektronické podobě) (3. Schéma zapojení stanice) ( ) z časových důvodů odstraněno ze zadání Osnova rozvrhových jednotek 1. Zadání tématu semestrálního projektu, výběr systému CAD, vyhledání podkladů pro vyřešení zadání 2. Dokončení vyhledání podkladů, vytvoření koncepčních návrhů návrh ve skice 3. Dokončení tvorby koncepčních návrhů, výběr nejlepší varianty. 4. Zahájení rozměrového výpočtu využití výpočtových modulů obsažených v systémech CAD, výpočtové programy, tabulkové procesory, manuální výpočty 5. ráce na rozměrovém výpočtu konzultace výsledků výpočtu 6. Dokončení rozměrového výpočtu konzultace výsledků výpočtu 7. Zahájení práce na součástech 3D modelu. 8. ráce na součástech 3D modelu 9. ráce na součástech modelu, tvorba sestavy 10. Dokončení sestavy kontrola vytvořené sestavy kolize. 11. Zahájení práce na vytvoření technické zprávy 12. Dokončení technické zprávy a tvorba výkresové dokumentace 13. Dokončení tvorby výkresové dokumentace.vytvoření vizualizace a animace sestavy. 14. Dokončení tvorby technické zprávy a odevzdání řidělení CAD studentům: Solid Works: Solid Designer (ro Engineer): Catia: Ansorge Bukovský Burian Dobiáš Hanák Houdek Hrabálek Hranický Hrbek Kunický Mareček Martínek ospíchal Sklenářík Suchý

3 Rozbor zadání: Kompresory objemové (pístové) jsou vhodné pro dodávky malých a středních množství plynu do 6000 m 3 /h někdy až ístový kompresor má písty konající přímočarý vratný pohyb. U pístových kompresorů se tlakový poměr volí 3 až 5 v jednom stupni. Jednostupňové kompresory - stlačení plynu z tlaku sacího na tlak konečný se uskuteční při jedné operaci. Nízkotlaký kompresor výtlačný tlak do 2,5 Ma U jednostupňového kompresoru nastává stlačení nasávaného plynu z tlaku sacího na konečný výtlačný tlak v jednom pracovním prostoru při jednom pracovním zdvihu pístu. Ventil destičkový, je nejpoužívanějším ventilem. V sedle l jsou obvykle jeden až čtyři mezikruhové kanálky, uzavírané jednotlivými kroužky nebo destičkou 2. Na destičku působí shora svazek plochých pružin 3 (obvykle a až 3) nebo (na kroužky) několik vhodně rozmístěných šroubovitých pružinek. Mezi těsnicí deskou a nárazníkem 5 bývá vložena tlumicí deska 4, která tlumí tvrdé nárazy a zlepšuje tak činnost ventilu. Těsnicí deska je osově vedena nejčastěji středním vodícím kroužkem 6, proti natáčení je zajištěna kolíkem 7. Všechny součásti jsou středním šroubem s korunovou maticí pevné staženy mezi sedlo a nárazník. V každém válci musí byt nejméně jeden ventil sací a jeden výtlačný.

4 VÝOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ÍSTOVÉHO KOMRESORU Hlavní rozměry pístového stroje jsou průměr válce D, zdvih pístu L a otáčky n. ro jednostupňový kompresor (nebo pro první stupeň několikastupňového kompresoru) se tyto hlavní rozměry počítají z výkonnosti: i - je počet činných ploch pístů prvního stupně 2 D1 S1 4 D 1 [m] - průměr válce prvního stupně L [m] - zdvih pístu n [s -1 ] - otáčky η d - dopravní účinnost π [m 2 ] - plocha pístu prvního slupne & i S 1 L n η d [m 3 s -i ] V b) U strojů, kde z plochy S 1 lze přímo vypočítat průměr D 1, postupujeme tak, že volíme otáčky (závisí na velikosti stroje a způsobu pohonu) a poměr zdvihu k průměru, tedy ϑ D 1 Tím eliminujeme ze tří neznámých dvě a pro výpočet D 1 pak máme rovnici ak zdvih 1 1,2 až 6 m s -1 ). & 2 i D1 ϑ D1 n ηd [m 3 s -i ] V D π L 4 V& i π ϑ n η L ϑ D [m]. Následuje kontrola střední pístové rychlosti; ta má být v určitých mezích (podle typu a velikosti kompresoru oměr ϑ se volí rovný asi l (u nízkotlakých rychloběžných strojů bývá 0,5 až l, u chladicích kompresoru 0,8 až 1,2; u vysokotlakých kompresoru až 6). Střední pístová rychlost u kompresorů male výkonnosti bývá asi kolem 2 m s -1, u středních asi 4 m s -1, u velkých strojů asi kolem 5 m s -1. U pojízdných kompresorů se volí až 7 m s -1. Vypočtené rozměry se zaokrouhlí (např. průměr válce podle normalizovaných průměrů pístních kroužků) a kontroluje se výkonnost. Tolerance výkonnosti je ±7 %, resp. ±5 % pro výkonnosti do m 3 h -1, resp. nad m 3 h -1 (podle ČSN ). d [m]

5 EFEKTIVNÍ ŘÍKON KOMRESORU říkon, který musíme přivést na hřídel kompresoru, je příkon efektivní nebo skutečný, ef. Můžeme jej určit buď z teoretické práce izotermické nebo adiabatické, nebo z práce indikované, a to pomocí energetických účinností. a) Teoretické příkony Dosadíme-li do rovnice pro práci izotermickou, resp. adiabatickou tlak p 1 [a], objem V [m 3 s -1 ], bude výsledek udávat přímo příkon izotermický is, resp. adiabatický ad [N m s -1 ] čili [W]: is p 1 V 1 ln π [W] κ 1 κ κ ad p 1 V1 π 1 [W] κ 1 říkon chladicího kompresoru počítáme pomocí diagramu i-p chladiva, z něhož odečítáme adiabatickou technickou práci pro l kg chladiva jako rozdíl entalpií plynu za kompresorem a před ním i 2 - i 1 [Jkg -1 ] Je-li m [kg s -1 ] množství obíhajícího chladiva, bude ad m(i 2 - i 1 )[W] b) Indikovaný příkon Z indikované práce vypočteme příkon ze vztahů cs S 2 i pi S L n pi [W] kde p i [a] je střední indikovaný tlak S [m 2 ] plocha pístu L [m] zdvih pístu n [s -1 ] otáčky c s [m s -1 ] střední rychlost pístu Energetické účinnosti oměr příkonu izotermického, resp. adiabatického a indikovaného nazýváme indikovanou izotermickou, resp. adiabatickou účinností: η η is ad is ad i i Efektivní příkon je o ztráty třením větší než příkon indikovaný. Jejich poměr je mechanická účinnost η i m ef Součin účinnosti indikované a mechanické dává celkovou účinnost, a to izotermickou η cis η η is m nebo adiabatickou η η η is i i ef is ef ad i ad cad ad m i ef ef Efektivní příkon Tento příkon tedy určíme za pomoci uvedených účinností z těchto rovnic: ef is η ics is η cis i η m Určení výkonu poháněcího motoru Výkon elektromotoru se volí asi o 15 % vyšší než efektivní příkon kompresoru, výkon spalovacího motoru asi o 25 % vyšší. Bere se tak zřetel na možné zvýšeni tlakového poměru provozními vlivy i na to, že účinnost motoru je nejvyšší asi při 75 % zatížení. ři pohonu kompresoru pomocí převodu je třeba respektovat účinnost převodu ef elm 1,15 η p Součin všech účinností dává účinnost soustrojí: ηsis ηcis η p ηmot ηsad ηcad η p ηmot Hodnoty účinností Mechanická účinnost u kompresorů s křižákem bývá 88 až 96 %, u malých strojů bez křižáku asi 80 až 85 %. U strojů chlazených vzduchem dmýchaným ventilátorem je tato účinnost nižší, protože příkon kompresoru je vyšší o příkon ventilátoru (tj. až asi o 5 %). Celková izotermická účinnost bývá u menších kompresorů asi 40 až 50 %, u větších kompresorů asi 50 až 65 %. Celková adiabatická účinnost bývá u menších kompresoru asi 50 až 70%, u větších strojů 55 až 80%. Uvedené hodnoty platí pro vzduch a plyny podobné hustoty. ři stlačování lehkých plynů se dosahuje vyšších účinností, u těžších plynů nižších. Účinnost převodu klínovými řemeny je asi 90 až 95 %.

6 Volba typu konstrukce kompresoru: Vzhledem k zadání a prostudování podkladů zvolen: jednostupňový pístový kompresor, sací a výtlačný ventil - vlastní konstrukce Koncepční návrh:

7 Výkon motoru motor 350 W ZADÁNO Efektivní příkon ef 297,5 W ef je asi o 15% menší než motor Otáčky motoru n /min ZADÁNO řevod klínovým řemenem n /min řevodový poměr i 2 Vstupní tlak a atmosférický: Brno 267m nad mořem a Výstupní tlak a ZADÁNO max. 0.6 Mpa Tlakový poměr π 6 Objemový tok V1 0, m3/s V π/4*d^3*θ*n*ηd 0, m3/min Vzdušník 30l 0,03 m3 Naplnění vzdušníku za 4, min (musí být naplněn max. do 10min) Otáčky n 725 1/min 12, /s Dopravní účinnost ηd 0,8 80% 0.5 až 0.8 oměr zdvihu ku průměru θ 0,5 θ L / D 0.5 až 1 růměr válce D 0,032 m D ( (4*V1)/(π*θ*n*ηd) )^(1/3) Zvoleno vzhledem k výkonu motoru 32 mm 32 mm Zaokrouhleno vůči pístním kroužkům Zdvih L 16 mm L D * θ 0,016 m Střední pístová rychlost Cs 0, m/s Cs 2*L*n [m/s] (L*n)/30 [m/s;m,1/min] 0,4 m/s Zaokrouhleno Zdvihový objem Vz 1,2868E-05 m3 Vz ((π * D^2) / 4)*L locha pístu S 0, m2 S (π * D^2) / 4) Síla působící na píst F 482, N F ((π * D^2) / 4)* [N;m,a] Výpočet ventilu Střední rychlost plynu v průtočné ploše w 40 m/s do tlaku 1Mpa růtočná plocha ventilu Sv 8,04248E-06 m2 Sv (S * Cs) / w 0, cm2 Zdvih ventilové desky h 1,5 mm 0.8 až 3 mm Obvod hran na které dosedá těsnící deska o 0, m 5, mm 1, Dosedací rychlost ventilu w 0, m/s wω*h(π*n*h)/30 < 0.3 m/s Maximální síla na plochu ventilu Fvmax 188, N Maximální síla na pružinu Fmax 0, kg Fmax Sv * (0.05 až 0.25) kg Síla na pružinu při uzavřeném ventilu Fpvoff 0, N (0.6 až 0.8)*Fmax Střední poloměr pružiny r 0,47 cm dovolené namáhání v krutu kk 1500 kg/cm2 pro ocelovou pružinu 1500 až 3000 kg/cm2 růměr drátu šroubové pružiny d 0, cm d ( (16* Fmax * r) / (π*kk) )^(1/3) 0, mm 0,3 mm největší stlačení pružiny y 0,5 cm h / ( 0,2 až 0,8) Modul pružnosti ve smyku Gs kg/cm pro ocel Gs kg/cm2 očet činných závitů pružiny n 3, n (Gs * d^4 * y) / (64 * Fmax * r^3) evnostní kontrola pístu vnitřní průměr válce D1 26 mm tloušťka dna pístu t 3 mm ohybové napětí σ 17, Ma σ Mo/Wo, Wo 1/6*D*t^2, Mo 1/6*F*D/π σdo 40 Ma pro litinu 40 až 60 Ma hlinikové slitiny lité 20 až 40 Ma Návrh pístního čepu vnější průměr čepu Dč 8,96 10 mm Dč (0.28 až 0.3) * D vnitřní průměr čepu dč 4,48 5 mm dč (0.5 až 0.7) * Dč délka čepu lč 25,92 26 mm lč (0.8 až 0.85) * D mezera pro ojnici b 11, mm b (1.2 až 1.5) * Dč Kontrola pístního čepu na ohyb Ohybové napětí σo 17,03936 Mpa σo ((F/2) * ( ((lč-b)/4) + (b/4) )) / ((π/32) * ((Dč^4-dč^4)/Dč)) Dovolené ohybové napětí σdo 150 až 170 Mpa běžná cementační ocel Kontrola na otlačení Tlak mezi čepem a ojničním okem p 0, Mpa p F/(b*Dč) pdo 15 až 40 Mpa bronzové pouzdro

8 Návrh ojnice oloměr klikové kružnice r 8 mm r L / 2 Délka ojnice lo 45 mm lo (3.5 až 5) * r Rozměr dříku x 3 mm Rozměr dříku y 6 mm růřezová plocha dříku So 18 mm2 Kontrola ojnice Tlakové napětí na ojniční dřík σd 26, Mpa σd F / So σdo 120 Mpa ocel 120 až 200 Mpa Moment setrvačnosti Jx 54 mm4 Jx (x * y^3)/12 Jy 13,5 mm4 Jy (x^3 * y)/12 oloměr setrvačnosti ix 1, mm ix odmocnina(jx/so) iy 0, mm iy odmocnina(jy/so) Štíhlostní poměr λx 25, λy 51, λ < 60 Tlak, Tetmajer 60 < λ < 105, Euler λ > 105 Bezpečnost k 5 vzpěr > kvz 10 až 15 (pro kompresory) Tlakové napětí na ojnici σ 134, Mpa σ (F / So)*k Klikový hřídel průměr klikového čepu dkh1 10, mm dkh1 0.41*D*odmocnina(max) 12 mm lkh1 12 mm lkh1 (1 až 1.2)*dkh1 průměr ložiskového čepu dkh2 10, mm dkh2 0.44*D*odmocnina(max) 15 mm výška ramen hkh 7,2 mm hkh (0.5 až 0.7) * dkh1 7mm šířka ramen bkh 15 mm Kroutící moment na klice od motoru Mk 3, Nm Mk / 2 π n 3918, Nmm Max Síla na klice F 489, N F Mk / r α 90 Max. Síla na klice od Mk Fkpmax 482, N Fkpmax F*( sinα + ( (r/lo)/2 )*sin2α )

9 rero na hřídeli ero 3 x 3 b 3 mm l 20 mm t 1,7 mm t1 1,3 mm Kontrola pera na sřih τ s 13, Mpa τs (2*Mk)/(b*l*d) τ ds 65 až 105 Ma Kontrola na otlačení v náboji p 30, Ma (2*Mk)/(t1*l*d) pd 105 Mpa Litina (Řemenové kolo) Ložiska Ložisko 6002 kuličkové jednořadé C 4300 N Co 2500 N d 15 D 32 B 9 r 0,5 Výpočtem kontrolováno pomocí vlastního programu napsaného v Delphi 5 (podklady: strojnické tabulky) Kontrola šroubů válce růměr šroubu D 4 mm d1 3,242 mm d2 3,545 mm d3 3,141 mm počet šroubů n 4 mez kluzu Re 294 Ma pro mech. vlastnosti 5D - ocel výpočtový průřez závitu As 2, mm2 As (π/4)*((d2+d3)/2) Napětí v tahu na jeden šroub σt 45, Ma σt F/(n*As) Dovolene napětí na jeden šroub σdo 88,2 Ma σdo 0.3 * Re pro míjivé zatížení Kontrola tlaku v závitu matice výška matice m 3,3 mm hloubka závitu matice H1 0,379 mm H1 (D-d1)/2 počet závitů matice z 0,825 mm z m/d tlak v závitech jedné matice 34, Ma F/(n*π*d2*H1*z) dovolený tlak do 46 Ma Litina

10 ístní kroužky: t 1.3 ± 0.08mm h b 2mm v sražení vnitřních hran 0.3 až 0.4 Šířka spáry max0.3 min0.15 Stírací kroužek: Závěr výpočtu - komentář: Konečná varianta výpočtu plně vyhovuje zadaným podmínkám. Motor byl zpřevodován pomocí řemenového převodu klínovým řemenem (převodový poměr i 2) otáčky hřídele kompresoru jsou 725 min -1. růměr pístu je 32 mm a zdvih 16 mm. K naplnění vzdušníku o objemu 30 litrů dojde za 4 minuty (požadavek byl do 10 min) na maximální tlak 0,6 Mpa. Konstrukční a montážní poznámky: Mazání kompresoru probíhá broděním klikového hřídele v olejové lázni. Místo těsnění (papírového nebo pryžového) mezi hlavou a válcem, válcem a skříní, víky a skříní je použito těsnící pasty. ro montáž a demontáž ventilů slouží speciální klíč. ro montáž a demontáž ventilů vůči hlavě slouží speciální klíč. Skříň, válec, hlava, klikový hřídel, ojnice, píst, víka - jsou tlakově lity a pak obrobeny.

11 řehled normalizovaných částí: Zátka M8x1 ČSN má sníženu výšku hlavy šroubu z 6 mm na 3.5 mm - slouží k nalévání oleje a také jako olejoznak. ryžové těsnění pro zátku je 8x12 ČSN Šroub M3x4 ČSN slouží k vypouštění oleje ryžové těsnění pro něj je 3x5. Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje skříň a válec Šroub M4x16(10) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 16 mm, délka závitové části 10 mm) - spojuje díly spodního oka ojnice Šroub M4x13(5) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 13 mm, délka závitové části 5 mm) - spojuje hlavu a válec Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje víka a skříň Ložisko kuličkové jednořadé Gufero 14x24x7 ČSN Kroužek 10 ČSN

12 Ventily vlastní konstrukce - pohledy: Ventil SACÍ Ventil VÝTLAČNÝ

13

14 Kompresor - pohledy Hlava Válec Zátka M8x1 s pryžovým těsněním Skříň Víko Šroub M3 s pryžovým těsněním

15

16 oužitá literatura: [1] - Chlumský a Liška : Kompresory 1.vydání, raha-bratislava, SNTL - ALFA, 1978 [2] - Chlumský : ístové kompresory 2.vydání, raha, SNTL, 1958 [3] - Bolek, Kochman a kol. : Technický průvodce 6 - Části strojů - 2. svazek 5.vydání, raha, SNTL, 1990 [4] - Vávra,. a kol. : Strojnické tabulky pro SŠ strojnické 1.vydání, raha, SNTL, 1983 [5] - Svoboda,. a kol. : Základy konstruování-výběr z norem pro konstrukční cvičení 5.vydání, Brno, C-DIR, 1998 ozn.: Obrázky kompresoru, jeho částí, součástí, řezů použitých v dokumentaci, jsou sejmuty z pohledů programu Autodesk Inventor 5 v němž je kompresor rovněž vymodelován. říloha v elektronické podobě: Samorozbalovací archiv Dokumentace Kompresor_JS.exe obsahující soubory: Model kompresoru (jednotlivé díly, pod sestavy a sestava) v CATIA Semestrální projekt_kompresor.doc Kompresor_výpočty.xls!SESTAVA.CATroduct!Sestava_Ojnice01.CATroduct!Sestava_Ojnice02.CATroduct Cep.CATart Gufero.CATart Hlava.CATart KlikovyHridel.CATart Lozisko.CATart Ojnice01.CATart Ojnice02.CATart OjnicniBronzVystelka01.CATart OjnicniBronzVystelka02.CATart ist.catart istnikrouzek.catart ojistnykrouzek.catart Skrin.CATart Sroub_M3.CATart SroubImbusM4.CATart SroubImbusM4_hlava.CATart SroubImbusM4_viko.CATart SroubM4.CATart StiraciKrouzek.CATart Tesneni_M3.CATart Tesneni_M8.CATart Valec.CATart Ventil_pruzina.CATart Ventil_S.CATroduct Ventil_s_Deska1.CATart Ventil_s_Deska2.CATart Ventil_saci.CATart Ventil_V.CATroduct Ventil_v_Deska1.CATart Ventil_v_Deska2.CATart Ventil_vytlacny.CATart Viko1.CATart Viko2.CATart Zatka_M8x1-A.CATart

17 OBSAH Zadání... 2 Rozbor zadání... 3 Volba typu konstrukce kompresoru... 6 Koncepční návrh... 6 Výpočet... 7 Konstrukční a montážní poznámky řehled normalizovaných částí Ventily vlastní konstrukce - pohledy Kompresor - pohledy oužitá literatura Seznam příloh... 16

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Řemenový převod (cvičení)

Řemenový převod (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ, ČTVRTÝ Aleš GARSTKA 29.8.2012 Název zpracovaného celku: ŘEMENOVÝ PŘEVOD (cvičení) Řemenový převod (cvičení) Generátor řemenových převodů je v

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák, pistole, zvedáky Zvedák, lanové navijáky, paletový vozík

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 15 tlak 1 a 15 bar www.kaeser.com Co očekáváte od svého dílenského kompresoru? Kvalita a hospodárnost řemeslné práce silně závisí na jakosti použitých

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

STATIKA TUHÝCH TĚLES

STATIKA TUHÝCH TĚLES VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem STATIKA TUHÝCH TĚLES Studijní obor: Dopravní prostředky Ing. Jan JINDRA 1.9.2011 Pro vnitřní potřebu školy 1 Tělesa volná: Určení síly: působiště, velikost, směr a smysl Přeložení

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

MITCALC for Pro/ENGINEER

MITCALC for Pro/ENGINEER MITCALC for Pro/ENGINEER MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavně rychle vás provede návrhem součásti, řešením technického problému

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Kompresory. Pístové kompresory Bluewind 6. Pístové kompresory Stormy 6. Pístové kompresory Stormy Silent 7

Kompresory. Pístové kompresory Bluewind 6. Pístové kompresory Stormy 6. Pístové kompresory Stormy Silent 7 Pístové kompresory Bluewind 6 Pístové kompresory Stormy 6 Pístové kompresory Stormy Silent 7 Kompresory Fonostop a šroubové kompresory MSM Mini 8 Šroubové kompresory MSM Maxi 9 Šroubové kompresory MSA

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Technologie III - OBRÁBĚNÍ 1 EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. NAVRHOVÁNÍ HOSPODÁRNÝCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK PŘI P I OBRÁBĚNÍ 1) CO

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Super Betsy, vyvinuto a vyrobeno odborníky a pro odborníky

Super Betsy, vyvinuto a vyrobeno odborníky a pro odborníky 1 2 Super Betsy, vyvinuto a vyrobeno odborníky a pro odborníky Kvalita a inovace ve spojení s chutí, která nás žene k neustálému zlepšování a k dalšímu vývoji našich produktů, jsou zárukou, díky které

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více