Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014"

Transkript

1 Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014 Obsah Přehled funkcí a vlastností... 3 Obecné vlastnosti... 3 CRM... 3 DMS... 3 Portál... 3 Obecný popis... 4 Zákaznické rozšíření funkcionality, propojení s okolím... 4 CRM (správa a řízení vztahu se zákazníky)... 5 Správa kontaktů... 5 Obchodní aktivity... 5 Import dat... 5 Souvislosti, vazby, vztahy vlivová mapa... 6 Reporty... 6 DMS (správa dokumentů)... 6 Charakteristika DMS systému:... 6 Vkládání dokumentů do systému... 6 Vlastnosti dokumentu... 7 Editace úprava dokumentu... 7 Správa verzí - historie... 7 Správa životního cyklu... 7 Souvislosti, vztahy, vazby... 7 Import dat... 8 Monitoring... 8 Portál... 8 Úvodní stránka Články, informační obsah... 8 Databáze znalostí... 9 Směrnice... 9

2 Vzdělávání zaměstnanců... 9 Zaměstnanecké a projektové blogy... 9 Vyhledávání... 9 Správa uživatelů a oprávnění Uživatelé a skupiny Práva a řízení přístupu, kompetence Import uživatelů, propojení s Windows Jednotné přihlašování (Single Sign On) Strana 2

3 Přehled funkcí a vlastností Obecné vlastnosti Responsivní design Aplikace přístupná pomocí internetového prohlížeče z počítače, tabletu, mobilního telefonu. Systémové události, integrace Každá operace s obsahem vyvolá událost a umožní tak napojení na okolí. Vyhledávání Oprávnění přístupu V obsahu je možné fulltextové vyhledávání. Přístup k obsahu je vždy řízen dle nastaveného oprávnění a kompetencí. CRM Správa kontaktů Obchodní aktivity Upozornění na plánovanou aktivitu Souvislosti, vztahy Evidence kontaktů typu firma a osoba. Evidence historie obchodních aktivit s kontaktem (schůzka, telefon, ). Obchodní aktivity lze plánovat i do budoucna. Zobrazení naplánovaných aktivit (dnes, zítra, následující). Mezi kontakty mohou existovat vztahy. Obdobně mohou existovat souvislosti mezi kontaktem a dokumentem (případně dalším obsahem). DMS Vkládání dokumentů Verzování Vlastnosti, metadata Životní cyklus dokumentu Souvislosti, vztahy Vkládání, přístup a čtení dokumentů podle oprávnění Každá změna dokumentu vytvoří novou verzi, zůstává zachovaná historie. Každý typ dokumentů může být ohodnocen specifickou množinou hodnot, které blíže identifikují a popisují dokument (číslo smlouvy, autor, zákazník apod.) Každý dokument je ohodnocen stavem. Mezi dokumenty mohou existovat vazby. Obdobné vazby mohou existovat mezi dokumentem a kontaktem, případně jiným obsahem. Portál Úvodní stránka Články Databáze znalostí, Směrnice Vzdělávání Zobrazuje důležité informace (rozcestníky), seznam nově přidaných informací, posledně použité dokumenty a kontakty, seznam plánovaných aktivit apod. Firemní informace libovolného charakteru (projekty, akce, plány, připravované akce) s možností vyjadřování a diskusí pověřených zaměstnanců. Firemní postupy, znalosti apod. Kurzy, bezpečnost práce, softskills apod. Strana 3

4 Obecný popis Celá aplikace je založena na myšlence strukturování informací do stromu složek (obdobně jako složky a soubory ve Windows). Tím se dosáhne velké flexibility pro zákazníky i z různých oborů. Každý provozovatel bude mít možnost strukturovat informace podle svých potřeb a zvyklostí a nebude se muset podřizovat aplikaci, ale aplikace se podřídí jemu (např. dokumenty lze skladovat jako frontu, strukturovat podle zákazníků, podle typu faktury, smlouvy, podle roků apod.). Uživatel provozovatele může upravovat strukturu složek do libovolné podoby. Může měnit názvy a počet složek (přidávat a ubírat), může složky dle potřeby řadit. Operace nad strukturou jsou podobné jako vytváření a práce se složkami v souborovém systému Windows a zvládne je kterýkoliv uživatel se znalostí práce na PC pomocí několika kliknutí myši. Každá složka ve struktuře je nějakého typu a podle typu složky aplikace určí, jak se se složkou bude pracovat. V základní verzi existují 3 typy složek (články, dokumenty, kontakty). Podle typu složky je určeno, jaký obsah je možné do složky přidávat a podle tohoto obsahu aplikace určí, jak se bude tento obsah zobrazovat (např. dokumenty mají jiné zobrazení než kontakty apod.). Stanovení typu složek a rozlišení práce s nimi umožní snadnou rozšiřitelnost aplikace o další typy (formou konfigurace, bez nutnosti přeprogramování). Např. fotogalerie, zákaznicky upravený pohled na dokumenty (pošta se zobrazí jinak než faktury). Strukturování také umožní budování subportálů typu zákaznický extranet (zákazník dostane přístup do určitých částí portálu např. věnovaných projektu), správu firemních nebo produktových webů z prostředí intranetu apod. Uživatelská část aplikace je provozována v internetovém prohlížeči a je koncipována jako tzv. responsivní. Umožní tak jednotný pohled z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. To zajistí dostupnost obsahu intranetu kdykoliv a kdekoliv všem zaměstnancům a uživatelům (obchodníci v terénu, účetní z domova apod.) Zákaznické rozšíření funkcionality, propojení s okolím Obrázek 1 - aplikace při použití na tabletu Obrázek 2 - Zobrazení na různých zařízeních Každá operace s obsahem v intranetu (přidání dokumentu, editace kontaktu, naplánování aktivity) vyvolá vnitřní událost v aplikaci, na kterou je možné doprogramovat reakci, jako je např. informování zúčastněných uživatelů o změně dokumentu em, publikace ceníku na firemním webu, přenos editovaného kontaktu do jiné aplikace). Tento systém událostí umožní doplňování funkcionalit dle potřeb zákazníků bez nutnosti zásahů do Strana 4

5 aplikace samotné. Dokonce umožní zákazníkům samotným, případně správcům jejich IT doplňovat takovéto funkcionality samostatně. CRM (správa a řízení vztahu se zákazníky) Správa kontaktů Základem každé firmy jsou její zákazníci. Mimo zákazníků je ale také potřeba znát své dodavatele, partnery, obecně kontakty. Kontakty mohou být vkládány do složek typu kontakt, které lze dále strukturovat a členit (partneři, dodavatelé atd.). Členění struktury složek není předem dané a může být upraveno podle potřeb a zvyklostí provozovatele. Na každý kontakt se nahlíží jako na specifický dokument a lze s ním tak provádět operace jako je verzování a nastavování práv přístupu. Obrázek 3 - kontakt (ilustrační obrázek) Obrázek 4 - Kontakt Existují kontakty dvou typů (firma, osoba) a každý z kontaktů obsahuje odpovídající informace jako jméno, adresa, y, telefony, logo. Podle adresy lze dohledat umístění na mapě, což využijí především pracovníci v terénu např. při hledání cesty (obchodníci apod.) Obchodní aktivity Obchodní aktivity zachycují historii komunikace se zákazníkem (kontaktem), stejně tak jako umožňují plánovat budoucí komunikaci. Jsou zachyceny telefonáty, osobní setkání, y, sms zpráva, apod., kdy u každé aktivity je zachyceno kdo, kdy a o čem se zákazníkem komunikoval. Pokud zákazníka převezme jiný zaměstnanec nebo stávající musí být dočasně zastoupen, je známa historie komunikace se zákazníkem a lze se tak vyhnout nedorozuměním, prodlevám, zdvojení informací apod. Aktivity plánované do budoucna vidí uživatel na své úvodní stránce v přehledném seznamu nebo o nich může být informován em. Předejde se tak opomenutí (prodloužení smlouvy, atd.). V budoucích verzích se uvažuje o možnostech synchronizace plánovaných aktivit do osobních kalendářů a telefonů. Typ aktivit (telefon, osobní schůzka, ) může být u každého zákazníka trochu jiný a proto je možné pomocí číselníku, aby si každý zákazník nastavil vlastní typy aktivit, které potřebuje sledovat. Import dat Málokterá firma nasazuje novou aplikaci na zelené louce a je nutné uvažovat s již existující databází dat (kontakty, dokumenty). Aplikace z toho důvodu obsahuje rozhraní, které umožní snadno implementovat automatizovaný import dat z již existujících seznamů (Excel, Outlook apod.). Postupně budou vznikat propojení s takovými aplikacemi (jak se bude projevovat zájem zákazníků). Strana 5

6 Souvislosti, vazby, vztahy vlivová mapa Mezi kontakty mohou existovat vazby, které mají pro firmu význam. V první řadě zřejmé vazby typu zaměstnanec-zaměstnavatel, nadřízený podřízený. Mohou ale existovat další vazby, které má význam sledovat a které mají obchodní hodnotu (např. zaměstnanec firmy X je bratrem majitele firmy Y). Vazby mezi kontakty vztahy zaměstnanec/firma (název pozice), vztahy nadřízený/podřízený, vztahy mezi kontakty obecně (sestra majitele firmy). Mimo vazeb mezi kontakty jsou důležité i vazby na dokumenty (smlouvy, faktury, pošta), které je také možné ke kontaktu zachytit a které jsou pro znalosti o zákazníkovi důležité. Vazbu je možné nastavit na konkrétní verzi dokumentu (ceník ze dne ), tak i dokument obecně (ceník). Reporty Oblast reportování v CRM může být velmi rozsáhlá (prakticky neomezená). Je nutné pro základní verzi definovat pouze nejvíce požadované reporty, případně ověřit jejich žádanost obecně. DMS (správa dokumentů) Správa dokumentů s managementem přístupových práv pro skupiny a jednotlivé uživatele a s možností verzování souborů. DMS lze používat samostatně, nebo je integrované do některých dalších částí. Například z pohledu obchodního případu případně procesu zpracování (workflow) si můžete připojit libovolnou existující složku nebo vytvořit novou složku a do ní ukládat pouze dokumenty týkající se konkrétního případu. Předpokládáme základní 2 kategorie dokumentů: nestrukturované dokumenty, v nichž není struktura zřejmá (např. y, dopisy, faxy), strukturované dokumenty mají pevně danou strukturu. DMS nenabízí pouze uložení někde v počítači, ale také přidanou hodnotu ve formě udržování starších verzí souborů, podporu současného přístupu více uživatelů k jednomu dokumentu, vyhledávání či definování workflow (putování dokumentu mezi jednotlivými uživateli systému). Charakteristika DMS systému: zabezpečení dokumentů, správa životního cyklu (procesy), správa verzí, vyhledávání, práce více uživatelů, monitoring. Vkládání dokumentů do systému Soubory je možné zařadit do hierarchické struktury kategorií a složek. Struktura je uživatelsky definovaná a je možné ji upravovat. Soubor může být v průběhu životního cyklu opakovaně přemístěn. Strana 6 Obrázek 5 - Dokumenty

7 Vlastnosti dokumentu Každý dokument a každá složka systému mohou být doplněny o rozšiřující vlastnosti atributy, které umožňují přesné zachycení podrobných informací o dokumentu. Atributy slouží nejen k přesnějšímu popisu dokumentů a složek, ale i k jejich vyhledávání na základě zadaných hodnot. Editace úprava dokumentu Stažení dokumentu pro úpravy. V tomto případě je dokument uzamčen pro nahrávání nových verzí, dokud nenahrajete zpět novou verzi. To zamezí případným konfliktům v úpravách. Správa verzí - historie Veřejně je vidět pouze zveřejněná verze dokumentu. Rozpracovanou verzi dokumentu vidí pouze autor. Možnost definování spolupráce nad dokumentem. Workflow podle stavu nastaví oprávnění nad odpovídající verzí dokumentu tak, aby byl vidět i pro spolupracující uživatele. Dostanou notifikaci, že se mají na dokument podívat (s odkazem na dokument). Díky správě verzí máme možnost zjistit, kdo a kdy udělal v dokumentu změny, případně o jaké změny se jednalo. Obrázek 6 - Definice procesu Správa životního cyklu Jak již bylo zmíněno, dokument během svého životního cyklu často není vázán pouze na jednoho uživatele, ale doslova putuje mezi více uživateli, kterými je dotvářen až do výsledného stavu. Příklad. Do společnosti přijde poštou objednávka, tato objednávka je naskenována do počítače a předána obchodníkům, kteří vytvoří nabídku. Tato nabídka je předána ke schválení vedení a po potvrzení je předána objednateli. Na základě této nabídky přijde do firmy závazná objednávka, která bude předána výrobním oddělení, které hotový výrobek předá do distribuce. Na distribučním oddělení je pak pouze dodání hotového výrobku. Souvislosti, vztahy, vazby Mezi dokumenty mohou existovat vazby, které mají pro firmu význam (smlouva dodatky smlouvy apod.). Aplikace umožňuje vytvořit libovolné vztahy mezi libovolnými dokumenty, případně mezi jejich konkrétními verzemi (odvolání se na nabídku ze ) Mimo vazeb mezi dokumenty jsou důležité i vazby na kontakty (smlouvy, faktury, pošta), které je také možné ke kontaktu zachytit a které jsou pro znalosti o zákazníkovi důležité. Vazbu je možné nastavit na konkrétní verzi dokumentu (ceník ze dne ), tak i dokument obecně (ceník). Strana 7

8 Import dat Import dokumentů využít schopnosti SQL 2012, kdy jsou dokumenty fyzicky uloženy na disku a nakopírováním do struktury dojde k jejich vložení do SQL a zaindexování. Monitoring Při využití vhodného DMS systému, může vedoucí pracovník sledovat postupný vývoj na základě workflow dokumentu. DMS umožňuje také upozornění např. formou elektronické pošty nebo SMS na očekávanou akci. Portál Celá aplikace je koncipována jako portál, tzn. hlavním účelem je dostupnost informací pomocí internetového prohlížeče, ať už jej uživatel má v počítači, na tabletu nebo v mobilním telefonu. Úvodní stránka - Seznam posledně otevřených dokumentů/článků/kontaktů - Dokumenty ke schválení (nebo obecně vyžadující nějakou akci) - Novinky/aktuality v systému - Naplánované obchodní aktivity Obrázek 7 - Zákaznicky upravená úvodní stránka Články, informační obsah Obrázek 8 - Článek Článek je obsah, který se uživateli zobrazí přímo v internetovém prohlížeči. Pomocí článků je možné vkládat informace důležité pro všechny zaměstnance (jako např. konání firemních akcí, rozhodnutí vedení, informace o projektech nebo produktech). Články mohou být vkládány všemi uživateli s odpovídajícím oprávněním a není na ně kladen nárok znalostí internetových technologií. Články se vkládají pomocí editoru, který je velmi podobný např. MS Wordu. Pro usnadnění vytváření článků lze připravit sadu předdefinovaných šablon, které uživateli šetří čas a práci a zajistí konzistenci ve vzhledu článků. Strana 8

9 Databáze znalostí Informace o produktech, způsob řešení reklamací. Směrnice Firemní postupy. Vzdělávání zaměstnanců Elearningové kurzy pro zaškolení nových zaměstnanců případně kurzy dodané třetí stranou (např. softskills apod.). Zaměstnanecké a projektové blogy Sdílení znalostí mezi zaměstnanci, posílení sociálních vazeb. Obrázek 9 - Seznamy obsahů Vyhledávání Jednou z nejdůležitějších vlastností informačních systémů je schopnost vyhledávání v uloženém obsahu. Aplikace umožňuje vyhledávání ve všech spravovaných informacích jako kontakty, dokumenty, články, obchodní aktivity. Uživatel zadá hledané slovo nebo frázi (jméno zákazníka, číslo smlouvy) a formou fulltextového vyhledávání aplikace prohledá všechen uložený obsah a vrátí relevantní informace. Díky vazbám (viz vazby mezi kontakty a dokumenty) pak uživatel dostane komplexní přehled o hledané informaci. Obrázek 10 - Vyhledávání Strana 9

10 Správa uživatelů a oprávnění Uživatelé a skupiny Aplikace obsahuje funkce pro správu uživatelů a uživatelských skupin. Lze vytvořit nového uživatele, upravit existujícího nebo uživatele ze systému odstranit (totéž pro skupinu). Každému uživateli nebo skupině lze nastavit přístupová oprávněnírole (čtenář, autor, redaktor apod.) zvlášť pro každou složku nebo obsah (dokument, článek, kontakt) a umožnit tak uživatelům přístup pouze do těch oblastí intranetu, které potřebují ke své práci. Práva a řízení přístupu, kompetence Obrázek 11 - Správa uživatelů a skupin, řízení přístupu Veškerý obsah intranetu (složky, kontakty, dokumenty, články atd.) je uživateli zobrazen na základě jeho přístupových práv k tomuto obsahu. Nemůže tak nastat situace, že se nepovolaný uživatel dostane k informacím, na které nemá oprávnění. Aplikace nabízí rozsáhlé možnosti pro nastavení přístupových práv pro práci se složkami, dokumenty, uživateli a skupinami. Uživatel získává oprávnění přidělená přímo jemu i všem skupinám, jichž je členem. Protože může uživatel v různých složkách případně u různých dokumentů vystupovat v různých rolích, nestačí nastavit role jen uživateli resp. skupině. Vždy je nutné říct, kterého objektu (složky, dokumentu) se role týká. Aplikace kvůli zjednodušení umožňuje u každé složky a dokumentu nastavit oprávnění, které se jí/ho přímo týkají. Aplikace zavádí princip dědičnosti oprávnění, kdy obsah dědí práva ze své složky, ve které se nachází a složka ze své nadřízené složky atd. Dědičnost lze potlačit, tj. práva se pro zvolený obsah nastavují znovu od nuly. Při nastavování oprávnění na celou stromovou strukturu je velmi vhodné principu dědičnosti využít, celé nastavení se tím velmi zjednoduší a zpřehlední. Import uživatelů, propojení s Windows Pokud již organizace provozovatele má vlastní správu uživatelů a skupin, je možné využít importu těchto uživatelů a skupin do aplikace a není nutné provádět zadávání uživatelů a jejich zařazení do skupin znovu. Aplikace umí ve stanovených intervalech synchronizovat tato nastavení a přenést je. K importu nebo synchronizaci je vyžadována protistrana podporující LDAP protokol. Strana 10

11 Jednotné přihlašování (Single Sign On) Aplikace přebírá informace o přihlášeném uživateli ze systému Windows uživatelova počítače a ten tak není nucen se do aplikace znovu přihlašovat (nemusí si pamatovat další hesla). Aplikace sama pozná uživatele a přidělí mu odpovídající oprávnění přístupu do intranetu dle jeho nastavení. Uživatelé, kteří nejsou rozpoznáni, jsou vyzváni ke standardnímu přihlášení do aplikace pomocí přihlašovacího dialogu. Obrázek 12 - Přihlášení Strana 11

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio

Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center. Cube Studio Administrace internetových stránek Podaných rukou a jejich center Cube Studio Jakub Matas 2012 Přihlášení a uživatelské účty Jednotné účty pro všechny podstránky Přihlášení a uživatelské účty Jednotné

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových

informace o organizačních místech a jejich vztazích s vazbou na konkrétní osoby. Tyto informace jsou využívány v ostatních typových Orsoft Modul tvoří sada výkonných, spolehlivých a navzájem provázaných aplikací pro oblast týmové spolupráce, plánování a vykazování času, document managementu, workflow a CRM v bezpečném prostředí IBM

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

Případová studie pro prodejce stínící techniky. 9. září 2008. Info o systému. Kontakt na vývojové centrum

Případová studie pro prodejce stínící techniky. 9. září 2008. Info o systému. Kontakt na vývojové centrum Info o systému Systém běží na asp.net 3.5 Systém využívá MS SQL, nejstabilnější databázi na trhu Systém jde použít vždy pro jedno doménové jméno, na které je vázán, například www.insale.cz Kontakt na vývojové

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK Lucia Tesařová (ÚVT UK) Školení uživatelů, Praha 8. 4. 2013 Osnova Datová schránka Obecné informace Systém spisové služby UK Přihlášení Nastavení Příjem dokumentů

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Filozofie systému. Verze 2.0.x

Filozofie systému. Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Verze 2.0.x SAS MD-110 Filozofie systému Chcete-li provádět efektivní administraci pobočkových ústředen MD-110, zcela určitě zjistíte, že pouhé vytvoření pobočky na ústředně

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE

JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ? KROK 1. - REGISTRACE KROK 2. - POTVRZENÍ REGISTRACE JAK NAKUPOVAT (BEZPEČNĚ) V NAŠEM OBCHODĚ?... je to jednoduché... stačí si pozorně přečíst následující postup doplněný názornými obrázky a můžete začít! KROK 1. - REGISTRACE Pro nákup v našem internetovém

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz

Prezentace Docházkový systém www.list7.cz DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM NEJJEDNODUŠŠÍ VERZE Modul Docházkový systém je velmi úzce spjat s personalistikou, proto základní verzi modulu Personalistika dodáváme zdarma spolu s ním. Docházkový systém řeší jednoduchým

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více