bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bytová družstva Slevy pro Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce originál CERTIFIKOVÁNO BALKONŮ A LODŽIÍ"

Transkript

1

2

3 Výhody: Skla je možnost skládat k boční stěně lodžie. bezpečnostní skla bez svislých rámů uzamykatelná lodžie úspora tepla omezení hlučnosti omezení prašnosti snadné mytí dlouhá životnost BEZRÁMOVÉ ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ Nejžádanější způsob zasklení přímo od výrobce Slevy pro bytová družstva originál Složená lodžie záruka nejnižších cen záruka kvality jistota pozáručních oprav CERTIFIKOVÁNO Technickým a zkušebním ústavem v Teplicích Vyrábíme a montujeme zábradlí pro panelové domy, včetně statického posouzení Pověřená montážní firma: Kontakt na výrobce: Balkon systém, s.r.o, zelená linka , mobil:

4 Zasklívací systém lodžií z posuvných bezrámových a otočných skleněných dílců - Hart systém Výrobce Balkon system, s.r.o. Tel./fax: Kvapilova KARLOVY VARY IČO: DIČ: CZ Technická zpráva Na systém je vystaven platný certifikát. Jsou provedeny akustické a tepelné zkoušky, statický výpočet, posouzení zdravotní nezávadnosti a požární bezpečnosti. Na všechny druhy materiálu jsou vydány prohlášení o shodě. Zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla tloušťky 6 mm / výrobce Glavostav, a.s. a hliníkových profilů pro zasklení lodžií domů všech typů. Působí jako další překážka proti vniknutí. Systém lze použít pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté. Nevhodné pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici ve stropním panelu. Jedná se o přídavný systém zasklení lodžií pro bytové domy všech typů. Instalace na jiné než bytové domy není možná. Mezi výhody patří snadné a bezpečné mytí skel, neovlivňuje architektonický vzhled budovy, krátká doba montáže, dlouhá životnost. Materiál Skleněné tabule - bezpečnostní tvrzené sklo zn. RESTEX, tl. 6 mm, hrany zabroušené - splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., konkretizované harmonizovanou ČSN a PN a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění skleněných tabulí hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO Profil je opatřen práškovou vypalovací barvou bílé barvy RAL Mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997. Dále jsou v systému použity mosazné dílce /kolečka/, plášťové kotvy a AL nýty SEGNOR, vyrobeny dle ISO Ostatní použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů. Délka zasklení, tepelné a zvukové vlastnosti do 5,8 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie výška zasklení - do 2,3 m šířka tabule - cca 550 mm až 800 mm tloušťka tabule - 6 mm plošná /sklo/ - 15 kg na běžný metr /systém/ - 25 kg.m 2 /při výšce zasklení 1,5 m/ Tepelně technické a zvukové vlastnosti: snížení spotřeby energie na vytápění / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 35 % /součinitel prostupu tepla k = 5,21 Wm -2 k -1 snížení prostupnosti zvuku / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 30 % / R w = 14 db Realizace Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje připevnění horního profilu do stropního prvku lodžie pomocí kotev do betonů nebo šroubů, nasazení skel a připevnění spodní vodící kolejnice. Dále může se dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v zábradlí lodžie. Při instalaci těsnění mezi skla dojde k poruše mikroventilace a je nutné lodžii pravidelně větrat. V opačném případě dojde ke kondenzaci vody a vodních par, který má za následek tvorbu plísně. Zateplení spodní části zábradlí požární hledisko Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce - stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce. 1. bez nároku na jakoukoliv požární odolnost polykarb. desky, 2. Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A - Desky Promatect L, tl. 20 mm - Drátosklo 6 mm - Sádrokartonové systémy Knauf - Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny. - Lignátové desky min. tloušťka 5 mm Technické nákresy Popis systému - funkčnost Horní vedení s výhybkou na otáčení skel, spodní vodící vedení, skleněné tabule vsazené na kratších stranách do hliníkových profilů s pojezdovými kolečky /horní strana/ a plastovými kluznými díly /dolní strana/, profilové PVC těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních stěn balkonu. Systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu. Skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí. Otevření může být buď jen částečné anebo úplné. Odsouvání skel je volitelné buď na jednu druhou stranu nebo na obě strany. Po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí. Provoz a údržba Mazání horních pojezdových koleček olejem jednou za rok a čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie. 1/ Horní profil Nosná a pojezdová konstrukce Otáčející se skleněné tabule Spodní profil Vodící a pojezdová konstrukce Skleněná tabule Spodní profil vodící kolejnice Uzavřená lodžie 4) Otáčející se skleněné tabule Kolečka 2 x na jedné skleněné tabuli Zábradlí - kovové nebo betonové Oblouk vytočení Boční těsnění ke stěně

5 LODŽIE A

6 Det.č.8a č.8b Det.č.10a BALKÓN PŘEDSUNUTÝ P2 Det.č.9

7 5800 P1 Det.č A Det.č.7 Det.č.10a LODŽIE(rovná) 1600 Det.č Det.č.1 Det.č.3a VÝŠKA ZASKLENÍ MAX.2200 Det.č.4a,4b LODŽIE VYSUNUTÁ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 !"#$!#%&'()*+,-*./!-**0!12&!3*+ *+1()*)3%12'*+()*045"3245"32 /!.!1*-**561(5"*+6"*+,7'68#1"!(1!# 45"32/!-*92+41*- %!'*1'&%-1!3*+,&)*561,&)"*#:45"32/!"%#!10*+41* 1029!12*"+*"**+1()*029!12045"32;'# #21*2B+*3" 045"32! +9/! #*91*2 0'3!12 &!3()* -** 53'*1 45"32!!4+4 ",G"3*/!-*+!"!1*0!0"+*/!1()*-*C%3D8;E;EFHD88*+!12/!!7!1*-*#*&2/!"1(3!-!1('*+6G+I*+1%)*12-*"12-2.'6 29!12045"32/!%#3*+41*- 2371,#%*+1*#$1,#%029!12#%1-2371,&)-+&2&) 312)#*1*J*"+*0!1*0)#*1*%)3%12'*+,&)-*C%3: < '3* 1--! J)#*1* '3/! %#3* *"12#-*C%3 045"32 +*3"! '!.1*2!"-*'34"4!-*9%2 5!0-!.1*12)* '3 3*7K'6"* E##*)#*1*% < 'A# < F L M;J- 2#,I.%1!'1-+!' 8 1)*"%3(1045"32;'# +*"**+1$-**561(-**6 *#5%1&!029!12/*1*+!16-*029!129%1(N+*"**+1$;'# O-*+2 D8;E;EF;##J-*"12-2.';3*-'6 1 / 12

20 * +,-*.! *C%36 0/!"1*"7!16 1 *5"(312'*+, -*C%3 '*1112 $1* J *!"'&!/!11$5!0-!.1( **+1412)*"1* Prez: trubka hranatá Materiál: Konstrukní ocel Rozmry ve statice h = mm t1 = mm b = mm t2 = mm Prezová plocha: A = 9.5E+02 mm2 Obvod prezu: O = mm Souadnice tžišt: yt = mm zt = mm Momenty setrvanosti: Iy = 4.8E+05 mm4 Iz = 1.1E+06 mm4 Rozmry reálné 56,8 mm 4,00 mm 90,00 mm 4,00 mm 1183 mm2 45,00 mm 45,00 mm 5,2+05 mm4 1,31E+06 mm4 2 / 12

21 3 / 12

22 >!"#$%&'() 4 / 12

23 *+&,!) "( -./) 0123%&1&0 5 / 12

24 4.0#)&1 * + *(5 6./ ')2 :.%!%&;8'1<7 2=(12&'&0&9 6 / 12

25 :)65/!+6)*+/2&2J!431,-*C%3/!972!C*#&!'!.14MST>H;F>HM8S;E## 7 / 12

26 ')&.183+ '12*+&,!) 8 / 12

27 &)12% ')& 9 / 12

28 0)&5*(# 10 / 12

29 ( #"(1 #&/(12E Reakce Extrémy reakcí ve stynících od kombinací pro 1.ád pro všechny kombinace ve všech stynících bez ohledu na souadné systémy Kladné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - provozní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Kladné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ Záporné extrémy - extrémní hodnoty: Reakce Kombinace Styník Hodnota [kn],[knm] RX Kombinace RY Kombinace RZ Kombinace ROX ROY ROZ ROZ Nutno použít kotvu min M16- materiál S355!!!! 11 / 12

30 1, 6-045"32 /! #*91* -*92 -* *561, ":# "* +,7'6 %#!: 1"!(1!#!+1*1$ /! '*1'&! 045"32 +6)*+/2&2 % #*149% 045"32 /! 11* 0+,7!1* -*0*1* +$1*+0'*+!12*&!3*+,&)'*!+*+6#2#2#%1-:#$##0#!%43F1!5*3! %"1!<< 1A4&3+3#1 12 / 12

31 Výrobce: P R O H L Á Š E N Í O S H O D Ě podle 13 zákona č. 22/1997 Sb. a 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. BALKON SYSTEM, s.r.o. č.p 119, obec Děpoltovice , Nová Role IČ: prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: Sestava hliníkového zábradlí - pro balkony, lodžie a schodiště určený pro zakázku ZK adresa montáže: splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., konkretizované stavebním technickým osvědčením (STO) č ČSN o výplních tab.c2 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření v úrovni podle vlastních interních postupů pro systém řízení výroby, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. s použitím následujících dokladů: stavební technické osvědčení č ze dne s platností do vydal TZUS Praha, s.p., pobočka Plzeň, certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2011/ ze dne (platnost neomezena), vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, Prosecká 811/76a, Praha 9, IČ Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu. V Děpoltovicích, dne IČO: BANK. SPOJENÍ: ČSOB,a.s. SÍDLO FIRMY: KONTAKT: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0300 Děpoltovice 119 Tel.: Nová Role Fax: Pobočky: Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Brno, Ostrava podpis K a r e l H a r t j e d n a t e l

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Zasklívací systémy, koupací dřevěné sudy, hliníkové zábradlí, sušáky na prádlo Balkon system,s.r.o. Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, Karlovy Vary Datum: Věc: Referenční stavby PLZEŇ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ- U JAM 18-20, PLZEŇ AKCE: DRUŽBY 9, RABŠTEJNSKÁ 63-65, ALEJ SVOBODY 24-26, MANĚTÍNSKÁ PRAHA: PÍSNICKÁ 57 a 50, KVĚTINKOVÁ 370, KONSTATINOVA , KLOBOUKOVA HRDLIČKOVA , K NOVÉ ŠKOLE 1294, ZÁRUBOVA , ÚSLAVSKÁ , NĚVSKÁ , ROCHOVSKÁ , KLADNO POLSKÁ 2203 Zasklení lodžií: Okořská ul., Praha 8, 80 ks zábradlí, Investor - Revita G, realizace ,6 mil Kč Donovalská ul., Praha 4 Háje,70 ks zábradlí, Investor PSP Group, s.r.o. 1,4 mil Kč Praha 4 Háje, - dodávka vchodových zábradlí 20 ks, rok 2009, PSP Group,s.r.o. Plzeň, 35 ks zábradlí, Investor Střecha Plzeň, s.r.o.cca. 600 tis.kč Ostrava, 51 ks, Investor 1MLTK, s.r.o., 2010, cca., Alberta Kučery 18, Ostrava,, 700 tis Praha 8, 18 ks, Litavská ulice, BD Litavská, cca. 300 tis. Kč Praha 4, 45 ks, Laudova ul., HV stav Litoměřice, s.r.o., 600 tis. Kč Rýmařovská ks lodžií, Praha Letňany IČO: BANK. SPOJENÍ: ČSOB,a.s. SÍDLO FIRMY: KONTAKT: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0300 Děpoltovice 119 Tel.: Nová Role Fax:

42 Zasklívací systémy, koupací dřevěné sudy, hliníkové zábradlí, sušáky na prádlo Balkon system,s.r.o. Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, Karlovy Vary IČO: BANK. SPOJENÍ: ČSOB,a.s. SÍDLO FIRMY: KONTAKT: DIČ: CZ ČÍSLO ÚČTU: /0300 Děpoltovice 119 Tel.: Nová Role Fax:

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ

ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ ČISTÉ PROSTORY REALIZACE PROSTOR S VYSOCE NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ FORCLEAN - ucelený systém pro komplexní výstavbu prostor s vysoce náročnými požadavky na pracovní prostředí, tzv. čisté

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

K a t a l o g v ý r o b k ů

K a t a l o g v ý r o b k ů Katalog výrobků FenStar O společnosti 3 Galerie FenStar 3 Výroba 4 Přednosti výrobků FenStar 5 Certifi kace 6 Reference FenStar 8 Okna Evolutive 10 Elegance 12 WoodStar 14 Vchodové dveře ALU dveře 16 PVC

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

www.albo.cz Dřevěná eurookna DřevOhliníková okna interierové dveře Vše co vyrábíme, najdete pod jednou střechou KATALOG VÝROBKŮ 2011

www.albo.cz Dřevěná eurookna DřevOhliníková okna interierové dveře Vše co vyrábíme, najdete pod jednou střechou KATALOG VÝROBKŮ 2011 KATALOG VÝROBKŮ 2011 DŘEVĚNÁ OKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY Dřevěná eurookna DřevOhliníková okna Vchodové dveře interierové dveře Vše co vyrábíme, najdete pod jednou střechou Sekční garážová vrata Zimní zahrady

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 09 EN 14351-1: 2006 Plastové okno, balkónové dveře jednokřídlé, dvojkřídlé, složené i s pevným zasklením z profilů Kömmerling

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů

Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů Systém lodžií STAVO-LODEM u bytových objektů STAVOPROJEKTA stavební firma a. s. se již ode svého založení v roce 1991 specializuje především na regenerace panelových a zděných bytových objektů. Systém

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více