Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti. Most,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti. Most, 05. 09. 2013"

Transkript

1 Most, Veřejná žádost představitelům státu, odborným lékařům a představitelům zdravotních pojišťoven ve věci zařazení protonové terapie do systému veřejného zdravotního pojištění Vážené dámy, vážení pánové, v průběhu následujícího období do konce roku 2013 bude řada z Vás postavena před rozhodování o stanovení závazných pravidel pro léčbu protonovým svazkem u onkologických pacientů v České republice, zařazení konkrétních onkologických diagnóz do úhradové vyhlášky, ale následně zejména také o každodenním praktickém využívání této moderní metody léčby při indikacích u konkrétních pacientů skrze komplexní onkologická centra. Svým osobním postojem máte příležitost mnohé ovlivnit a do problematiky protonové terapie v České republice vrátit či snad v mnoha ohledech dokonce vnést racionální jádro. Dovolte mi, prosím, abych Vás jako iniciátor občanské aktivity Hlas pro život, za kterou stojí už více než lidí, seznámil se svým stanoviskem k tomuto problému a snad i trochu přispěl k oné jistě žádoucí racionalitě, po které volám. Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti Mnohokrát se v historii lidské společnosti lámal chleba. Lidé byli upalováni za dnes již tak banální sdělení, jakým je Země je kulatá. Opakovaně vyslovovali v minulosti tehdy aktuálně slovutní reprezentanti řady oborů, že vynalezeno a vymyšleno již bylo vše, a že nic skutečně nového už nelze vynalézt. Jen díky těm, kteří neposlouchali a nechtěli slyšet tmáře, měla společnost šanci se posunout vpřed. Mnohokrát si žádal tento posun osvícenost řady lidí, kteří viděli dál, než jen na zítřek, a kteří upřednostnili nové myšlenky a postupy nad setrváváním na stávajících dogmatech. Žádal si dlouhou řadu těch pro mnohé i bezejmenných, kteří upřednostnili jiné před sebou samými, aby mohlo vzniknout něco nového pro celek. Prosím Vás, staňte se jedněmi z těch vizionářů, kterých kroky za pár dnů budou založeny více než kdy jindy v minulosti na reálných základech dosavadních zjištění faktů, a kteří se zdravým rozumem posunou českou společnost vpřed.

2 Dosavadní neblahý stav ve věci protonové terapie v České republice Za těch několik měsíců, kdy jsem, ryze z osobních důvodů fatálních důsledků onkologických onemocnění v rodině, upnul své síly na prosazení léčby protonovým svazkem do úhradové vyhlášky a mezi standardní léčebné metody, stejně samozřejmé, jako všechny jiné dosavadní u onkologických pacientů, jsem se setkal s řadou mystifikací, odmítáním, nepochopením, ale mnohdy i osobními zájmy, které k odmítání vedly. Setkal jsem se s naprosto nekonstruktivním přístupem, jehož základem byla vzájemná nevraživost, předpojatost, osobní výpady, strach z něčeho nového, strach o vlastní budoucnost, nebo negace čehokoli, co by směřovalo k výše uvedenému žádoucímu cíli ve prospěch pacientů. Rád bych společně s Vámi zahodil toto všechno do studny zapomnění, ukončil mediální spekulace novinářů a pomohl ukončit iracionální spory jiných, nezaložené na ryze lékařských a ekonomických faktech, upřednostňujících pocity a emoce. Nic z toho totiž nemocné pacienty nezajímá. Fakta o léčbě protonovým svazkem Protonová terapie není žádným experimentálním prostorem pro léčbu onkologických pacientů, není to nějaká zkouška nebo laboratorní výzkum. Protonová terapie je již dnes součástí léčby pacientů a vývoj ve světě dává tomuto názoru jednoznačně zapravdu, včetně výrazného rozvoje tohoto odvětví v posledních letech. Česká republika se co do kvality vybavení i odborného personálu, který se do Prahy sjel z několika států, realizovaných skrze soukromý subjekt Proton Therapy Center Czech s.r.o., stala v tomto segmentu lékařské péče vlastně jedním z lídrů. Zatímco bychom měli být rádi, protože v jakých jiných oblastech se nám toto na světové úrovni podařilo, nejsme schopni tohoto potenciálu využít ve prospěch pacientů i České republiky a to jen proto, že spory kolem protonové terapie u nás mají zcela iracionální základy. Z veřejně přístupných dat (PTCOG ) je vidět, že během cca 2-3 let by mělo být dokončeno zhruba 35 nových protonových center ve světě. Většina z nich je již rozestavěna nebo dokonce již z části léčí. Je rovněž jasně patrné, že původní dominance USA a Japonska je silně dotahována ze strany evropských států. Za dobu posledních zhruba 10 let bylo ozářeno celosvětově okolo 80 tisíc pacientů pomocí protonů a tento trend má tendenci jednoznačného růstu. Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě případů jde o investici veřejnou, a to států vyspělých, u kterých lze jen stěží předpokládat neuváženost jejich kroků, jsou úvahy o velikosti protonového centra v Praze při veřejných vystoupeních jeho odpůrců zástupné.

3 Soukromé versus veřejné Ano, protonové centrum v Praze je soukromé, což se stalo v očích mnoha lidí pomyslným rudým hadrem, stejně jako několik jiných soukromých investorů a s nimi spojených politiků možná trpí tím, že to nebyli právě oni, komu patří. Jenže protonové centrum v Praze je stejně soukromé, tedy určené ze zákona k zisku, jako drtivá většina lékařských ambulancí, zdravotnických zařízení nebo nemocnic, v nichž i řada z Vás pracuje, je zaměstnána, nebo vykonává roli statutárních orgánů, tedy také těch subjektů, jejichž cílem ze zákona je zisk. Nelze proto zazlívat jinému, že je také soukromoprávní, a vyčítat mu, že zákonem stanovený nutný předpoklad existence, tedy zisk a odvod daní do veřejných rozpočtů, má přirozenou touhu ve zdravém konkurenčním prostředí bez klacků pod nohy naplnit. V tomto kontextu si lze jen těžko v podmínkách dnešní doby představit, že bychom kdy dokázali ze zdravotnictví udělat oblast ryze samaritánskou, zcela nezávislou na byznysu. Vždyť i ty soukromé nemocnice, ve kterých někteří z Vás pracují, mají stejný cíl. Přestaňme tedy skrz prsty posuzovat, zda zdravotnické zařízení, které je zcela unikátní ve světovém měřítku, a které bylo vybudováno na území České republiky, je veřejné či soukromé. To pacienty nezajímá. Zaměřme se výhradně na to, zda je schopno léčit na nejvyšší možné odborné úrovni, a zda náklady na léčbu jsou výhodné a konkurenceschopné v porovnání s jinou léčbou a efektivní. To jediné má smysl a vše ostatní je irelevantní. Neházejme si klacky pod nohy a spolupracujme, protože to jediné má smysl pro onkologické pacienty a rozvoj jejich léčby, ale i pro veřejné rozpočty. Zázemí protonové terapie v České republice Jistě se shodneme na tom, že protonové centrum v Praze je špičkově vybavené, ostatně je nejmodernější na světě, a že jeho tým je na nejvyšší možné úrovni co do odbornosti. Jistě se shodneme na tom, že protonová terapie má svá jednoznačná pozitiva u řady konkrétních diagnóz a indikací k jejich léčbě. Jistě se shodneme na tom, že léčba protonovým svazkem přináší pacientům řadu výhod, počínaje průběhem léčby a konče důsledky ozařování pro pacienty a tím kvality jejich života ale pozor, tím poskytuje i pozitivní ekonomické důsledky na veřejné rozpočty a výdaje ze zdravotního pojištění. Z lékařského hlediska tedy není jediný důvod k nezařazení této metody léčby mezi zcela standardní léčebné postupy do úhradové vyhlášky a indikační praxe komplexních onkologických center. Dosavadní studie a zejména praxe ze světa tomu nasvědčují. Vždyť i například ve Velké Británii, která je mnohými odborníky předkládána jako vzor systému veřejné zdravotní péče, si uvědomili, že náklady na léčbu po ozáření jsou neúnosné, a právě proto tam dle mých informací vznikají intenzivní úvahy o výstavbě až pěti nových (soukromých) protonových center, když doposud posílají pacienty do jiných států. Mimochodem, právě z těchto důvodů tam má zastoupení český

4 provozovatel centra v Praze a o nových zastoupeních v dalších státech jedná. Zbývá diskuse nad cenou takto poskytovaných služeb, přičemž toto hledisko nemůžeme přehlédnout, jakkoli s ním Hippokratova přísaha zcela jistě nepočítala. Cena služby? Ano, je důležitá Zastavme se tedy u ceny protonové terapie, neboť přestože byste z ryze lékařského hlediska pravděpodobně neměli, alespoň tak to selským rozumem vnímám, toto hledisko při svém ryze odborném stanovisku zohledňovat, nelze se mu z lidského hlediska vyhnout. Žijeme v realitě a oproti některým tvrzením ve stylu peníze jsou musíme počítat s tím, co máme. Všichni víme, že ve zdravotnictví se bojuje o každou korunu, a také jsme se jistě setkali s výroky některých politiků, kteří doposud tvrdili, že případná léčba pacientů v protonovém centru v Praze výrazně ubere peníze ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, a že nezbude na léčbu jiných, pro které by tato indikace nebyla vhodná, tedy že léčba pacientů protonovým svazkem způsobí úbytek prostředků pro ta zařízení, která doposud poskytovala své služby onkologickým pacientům, tedy i pro ta zařízení, ve kterých i Vy pracujete. Vězte, prosím, s odkazem na níže uvedené, že tato premisa je zcela lichá. Ekonomická výhodnost léčby a princip analýz HTA v medicíně obecně Každý jeden pacient, indikovaný pro léčbu protonovým svazkem, vytváří ve skutečnosti úsporu peněz, hrazených na léčbu onkologických pacientů ze zdravotního pojištění, neboť náklady spojené s jeho životem a následnou mnohdy doživotní podpůrnou léčbou důsledků z ozařování jsou podstatně nižší u protonové terapie, než náklady na takovou další léčbu po ozařování v případě užití terapie fotonové. Marně hledám důvody těch, kteří tento fakt zpochybňují. Oproti všem mediálním výstupům odpůrců ve skutečnosti platí, že čím více pacientů bude indikováno u řady diagnóz primárně včas pro léčbu protony (a ne jako poslední šance tam, kde fotony selhaly kvůli nemožnosti zvýšit objem aplikované dávky), tím více peněz zůstane v systému zdravotního pojištění pro léčbu následků z ozařování pro všechny další pacienty, pro které není protonová terapie vhodná, nebo zbyde v systému zdravotního pojištění více peněz pro léčbu všech ostatních neonkologických pacientů. Protonové centrum v Praze nechce ubírat peníze na léčbu jiným, natož aby chtělo peníze z veřejných rozpočtů nové, kterých se nedostává. Protonové centrum v Praze nabízí České republice, zdravotním pojišťovnám a tím v neposlední řadě všem daňovým poplatníkům výraznou úsporu peněz na léčbu jako celek, když zdravotní pojišťovny doposud nezohledňovaly celkové náklady na léčbu onkologických pacientů a srovnávaly výhradně přímé a jednorázové náklady na protonovou terapii v konfrontaci s terapií fotonovou.

5 Před nějakým časem bylo protonové centrum v Praze první, které iniciovalo, konečně v České republice, vznik analýzy Health Technology Assessment (HTA), která, konečně, zohledňuje všechny náklady a přínosy léčby onkologických pacientů u vybraných diagnóz. Tento druh analýzy se začíná stávat nejen u nás, ale i v řadě dalších vyspělých států, základem jistě žádoucích změn při rozhodování o ekonomické stránce léčby u řady nemocí. Stejný postup při budoucím rozhodování o uplatnění peněz z veřejného zdravotního pojištění je v současné době prosazován i Ministerstvem zdravotnictví České republiky a stejným způsobem se začínají k různým druhům léčby stavět i zdravotnická zařízení a pomalu i zdravotní pojišťovny. Jde to sice pomalu, protože v řadě případů jdou ekonomické výsledky HTA analýz proti dosavadním zájmům různých farmaceutických lobby a výrobců zdravotnického zařízení a pomůcek, když mají mnoho proinvestováno a chtějí vydělávat na konzervaci současného stavu, ale jde to. Namísto pozitivního přístupu k této analýze a společné snaze o její vylepšení, doplnění či úpravy v souladu s praxí, jsem se setkal s její negací a prvoplánovým odmítáním. Prosím Vás, abyste tento trend změnili, a abyste přistoupili konstruktivně k jejím výsledkům při svém rozhodování, tedy abyste v ní nehledali negativní věci k nekonstruktivní opozici, ale věci pozitivní a na nich stavěli. Možné nesrovnalosti mohou být v zájmu pacientů i veřejných rozpočtů důvodem k řešení, nikoli důvodem k odmítání. V řadě případů, a vycházím zde z cen zákroků realizovaných nejen v České republice, je již dnes samotná léčba protonovým svazkem v Praze cenově srovnatelná s dosavadním způsobem léčby. Negativní mediální vystoupení ohledně cen proti protonovému centru jsou založena na léčbě nejtěžších případů, kdy dosavadní způsob léčby kvůli objemu záření selhal, a tito pacienti byli na poslední chvíli posláni na léčbu protony. Z těchto mediálních výstupů pak byl vytvořen umělý mediální obraz drahé léčby. V řadě případů je však léčba protonovým svazkem dokonce podstatně výhodnější jak pro pacienta, tak pro výdaje ze zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů jako celku, samozřejmě za předpokladu, že osvíceně přijmete principy analýz HTA jako východisko, neboť náklady na mnohdy doživotní starost o onkologického pacienta po ozáření jsou v případě protonové terapie nižší, a pozitivní důsledky léčby pro pacienta mu zároveň umožňují zařadit se dříve a kvalitněji do společnosti a tím zpět mezi zdroje daňových příjmů České republiky. Zároveň to tedy už z logiky věci nemůže v žádném případě znamenat, že by z veřejného pojištění byly skrze častější a indikačně jistě oprávněnou, žádoucí a včasnou léčbu protonovým svazkem ubírány prostředky na léčbu dosavadními metodami. V celkovém výdaji za mnohdy celoživotní následnou léčbu onkologických pacientů po ozáření dojde u řady diagnóz včasnou indikací k protonové terapii k úsporám prostředků, které, pracují-li zdravotní pojišťovny férově se skutečnými přehledy o celkových nákladech léčby, budou znamenat,

6 oproti všem účelovým mediálním výstupům, více peněz pro dosavadní způsob léčby na Vašich a dalších léčbou dotčených odborných pracovištích. Taková je realita, vize a šance na změnu v systému, kterou osvícení vidí a podpoří. Výzva Dovoluji si Vás jménem jistě zdaleka nejen více než petentů a onkologických pacientů co nejzdvořileji požádat, abyste vyslovili jednoznačný souhlas se zařazením protonové terapie mezi zcela standardní a žádoucí indikační postupy léčby onkologických pacientů v České republice, abyste jednoznačně doporučili zařazení této terapie do úhradové vyhlášky, postavili se vahou svých osobností za prosazení protonové terapie jako standardu u konkrétních diagnóz, a abyste se vahou svého odborného názoru přičinili o to, že komplexní onkologická centra v České republice budou tento druh léčby, jednoznačně primárně ve prospěch pacientů i nákladů veřejného zdravotního pojištění jako celku, konečně aktivně podporovat. Vaše výše uvedená jednoznačná podpora, o kterou Vás žádám, není podporou konkrétního zdravotnického zařízení. Přes všechny mediální výstupy o ekonomických problémech protonového centra v Praze spouští tato klinika postupně další části kliniky, což není nedbalost a bláhovost jejích majitelů, ale mimo jiné důsledek rostoucí poptávky pacientů (zde odkazuji na výše popsaný vývoj výstavby podobných center v jiných státech) z jiných zemí. Z titulu mé občanské aktivity, která nebyla a není zdaleka jediná v mém případě, neboť i otázku zavedení protonové terapie mezi standardní léčbu považuji za otázku principu, jsem častým hostem v protonovém centru. Mohu tedy zodpovědně prohlásit, že počet pacientů ze zahraničí roste, a že se může velmi snadno stát, že do dvou let, budouli odpovědní lidé z jakýchkoli důvodů otálet se zařazením protonové terapie do standardního systému zdravotní péče u nás, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nebude v tomto soukromoprávním zdravotnickém zařízení pro české pacienty místo. Existují snad racionální důvody pro takový výsledek? Závěr Máte v rukou moc stát se součástí vize, ještě kvalitnější léčby pacientů a jejich již tak těžkých životů s onkologickým onemocněním, ale také součástí změny náhledu a praxe na vynakládání peněz daňových poplatníků a pojištěnců z veřejného zdravotního pojištění. Máte moc svým jednoznačným doporučujícím stanoviskem, tedy nikoli ve smyslu bereme na vědomí a v budoucnu se uvidí, ukončit iracionální spory a být těmi, ke kterým budou moct onkologičtí pacienti a daňoví poplatníci

7 nadále vzhlížet s důvěrou. Ano, nové technologie je za jistých okolností vhodné do běžné praxe zavádět uvážlivě, ale tento postoj se nesmí v žádném případě stát důvodem k brzdě jistě žádoucího rozvoje, který je ve společnosti obecně a zdaleka nejen v medicínských oborech stále rychlejší. Neuvést protonovou terapii u nás v reálnou standardní praxi jako běžnou součást léčby i s ohledem na její rozvoj za hranicemi není uvážlivé, to je v rozporu se zdravým rozumem. Prosím Vás, využijte této příležitosti a jednoznačným stanoviskem, které nesnese dvojí výklad, podpořte výše uvedenou žádost, ať se konečně v České republice posuneme a třeba se i společně staneme žádoucím vzorem řešení i pro jiné oblasti našich životů ve společnosti, na kterou mají občané poslední dobou tendenci zanevřít a jako společnou věc ji pomalu odmítají. Stmelujme lidi a nerozdělujme je. Nepodpořit výše uvedenou žádost znamená zakonzervovat současný stav, což je jednoznačně v neprospěch pacientů i veřejných rozpočtů, přičemž o míře prospěchu takové konzervace stavu a adresátech tohoto prospěchu mohu zatím jen spekulovat. Vím však určitě, že případná konzervace současného stavu a zkostnatělost rozhodování, kterým máte možnost učinit přítrž, a tedy případné nevyhovění výše uvedené žádosti, znamená jednoznačně neprospěch pro onkologické pacienty a veřejné rozpočty České republiky. Děkuji Vám za uvážlivé rozhodnutí, založené na zdravém rozumu, a zůstávám Vám k dispozici pro případné dotazy či žádosti o poskytnutí podkladů. V dokonalé úctě František Matějka iniciátor občanské aktivity Hlas pro život a zmocněnec petičního výboru tel.:

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

František Matějka. Senát Parlamentu České Republiky

František Matějka. Senát Parlamentu České Republiky František Matějka Senát Parlamentu České Republiky Vážený pan prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Valdštejnské náměstí 17/4 118 01 Praha 1 V Mostě dne

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012

Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Daří se nám provádět transparentní lékovou politiku? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 4. 12. 2012 Léková politika zajištění dostupnosti bezpečných a účinných léčiv regulace cen a úhrad z veřejného zdravotního

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010

Profil společnosti. RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 Profil společnosti RIZIKA ZDRAVOTNICTVÍ Výsledky výzkumu březen 2010 8. duben 2010 Základní parametry projektu Název projektu Cíl projektu Región Metoda Cílová skupina Velikost souboru Rizika zdravotnictví

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory?

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Proč tu jsme? K čemu??? 1969 1975 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Protonová terapie

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Petice za zvýšení podpory dětí v náhradní rodinné péči

Petice za zvýšení podpory dětí v náhradní rodinné péči Petice za zvýšení podpory dětí v náhradní rodinné péči Vážení členové vlády, vážení zákonodárci, jménem občanů České republiky, pěstounů, poručníků, jejich sympatizantů, a v neposlední řadě jménem Nadace

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Proč potřebujeme nákupčí zdravotní péče MUDr. Pavel Hroboň, M.S. SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotní pojišťovny mají vedle krytí rizika svých klientů také roli nákupčích zdravotní péče. V této roli působí

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA?

Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA? Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical ČR a SR KDO SE V EHEALTH ZAJÍMÁ O PACIENTA? V roce 2013 jsem Vám prezentoval Naším cílem je kontinuálně přinášet inovace a tím přispívat k rozvoji

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S,

Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Lege artis Ve světle nového zákona o zdavotních službách Adamus K, Vitovják M., Dobiáš M., Útrata R., Hrubá K., Loyka S, Advokátní kancelář Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., Kirovova 11, Karviná Ústav soudního

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

HTA z pohledu pacienta a daňového poplatníka. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

HTA z pohledu pacienta a daňového poplatníka. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. HTA z pohledu pacienta a daňového poplatníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Daňový poplatník Zdravější populace Několik myšlenek ke zvážení

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie

Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Dřevostavby Domesi jsou jedinečnou kombinací architektury, designu, energetické úspornosti a moderní stavební technologie Novinky 2009: V roce 2009 jsme se Vám rozhodli nabídnout služby a produkt s ještě

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči

Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči V Praze dne 26.června 2013 Věc: Vyjádření Asociace center lékařské genetiky ČR k nákladům spolupracujících gynekologů na vyžádanou péči Vážení kolegové, dovolte nám, abychom reagovali na mnohé žádosti

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013

Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace. Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Vývoj kompetencí dialyzačních sester v multidisciplinárním týmu v oblasti edukace Pracovní dny Dříteč 24.- 25. 5. 2013 Cíle sdělení Historie léčení a postavení sester Vzdělávání Kompetence Edukace Současná

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2014 BŘEZNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Pracovní úrazy si v Česku vyžádají kolem dvaceti miliard korun ročně PRAHA, 4. března 2014 V Evropské

Více

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace OPPIK program APLIKACE Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace Cíle programu získávání nových znalostí průmyslový výzkum a experimentální vývoj Produkty, materiály, technologie, služby zavádění inovací

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více