Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti. Most,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti. Most, 05. 09. 2013"

Transkript

1 Most, Veřejná žádost představitelům státu, odborným lékařům a představitelům zdravotních pojišťoven ve věci zařazení protonové terapie do systému veřejného zdravotního pojištění Vážené dámy, vážení pánové, v průběhu následujícího období do konce roku 2013 bude řada z Vás postavena před rozhodování o stanovení závazných pravidel pro léčbu protonovým svazkem u onkologických pacientů v České republice, zařazení konkrétních onkologických diagnóz do úhradové vyhlášky, ale následně zejména také o každodenním praktickém využívání této moderní metody léčby při indikacích u konkrétních pacientů skrze komplexní onkologická centra. Svým osobním postojem máte příležitost mnohé ovlivnit a do problematiky protonové terapie v České republice vrátit či snad v mnoha ohledech dokonce vnést racionální jádro. Dovolte mi, prosím, abych Vás jako iniciátor občanské aktivity Hlas pro život, za kterou stojí už více než lidí, seznámil se svým stanoviskem k tomuto problému a snad i trochu přispěl k oné jistě žádoucí racionalitě, po které volám. Tmáři versus osvícení v historii pokroku lidské společnosti Mnohokrát se v historii lidské společnosti lámal chleba. Lidé byli upalováni za dnes již tak banální sdělení, jakým je Země je kulatá. Opakovaně vyslovovali v minulosti tehdy aktuálně slovutní reprezentanti řady oborů, že vynalezeno a vymyšleno již bylo vše, a že nic skutečně nového už nelze vynalézt. Jen díky těm, kteří neposlouchali a nechtěli slyšet tmáře, měla společnost šanci se posunout vpřed. Mnohokrát si žádal tento posun osvícenost řady lidí, kteří viděli dál, než jen na zítřek, a kteří upřednostnili nové myšlenky a postupy nad setrváváním na stávajících dogmatech. Žádal si dlouhou řadu těch pro mnohé i bezejmenných, kteří upřednostnili jiné před sebou samými, aby mohlo vzniknout něco nového pro celek. Prosím Vás, staňte se jedněmi z těch vizionářů, kterých kroky za pár dnů budou založeny více než kdy jindy v minulosti na reálných základech dosavadních zjištění faktů, a kteří se zdravým rozumem posunou českou společnost vpřed.

2 Dosavadní neblahý stav ve věci protonové terapie v České republice Za těch několik měsíců, kdy jsem, ryze z osobních důvodů fatálních důsledků onkologických onemocnění v rodině, upnul své síly na prosazení léčby protonovým svazkem do úhradové vyhlášky a mezi standardní léčebné metody, stejně samozřejmé, jako všechny jiné dosavadní u onkologických pacientů, jsem se setkal s řadou mystifikací, odmítáním, nepochopením, ale mnohdy i osobními zájmy, které k odmítání vedly. Setkal jsem se s naprosto nekonstruktivním přístupem, jehož základem byla vzájemná nevraživost, předpojatost, osobní výpady, strach z něčeho nového, strach o vlastní budoucnost, nebo negace čehokoli, co by směřovalo k výše uvedenému žádoucímu cíli ve prospěch pacientů. Rád bych společně s Vámi zahodil toto všechno do studny zapomnění, ukončil mediální spekulace novinářů a pomohl ukončit iracionální spory jiných, nezaložené na ryze lékařských a ekonomických faktech, upřednostňujících pocity a emoce. Nic z toho totiž nemocné pacienty nezajímá. Fakta o léčbě protonovým svazkem Protonová terapie není žádným experimentálním prostorem pro léčbu onkologických pacientů, není to nějaká zkouška nebo laboratorní výzkum. Protonová terapie je již dnes součástí léčby pacientů a vývoj ve světě dává tomuto názoru jednoznačně zapravdu, včetně výrazného rozvoje tohoto odvětví v posledních letech. Česká republika se co do kvality vybavení i odborného personálu, který se do Prahy sjel z několika států, realizovaných skrze soukromý subjekt Proton Therapy Center Czech s.r.o., stala v tomto segmentu lékařské péče vlastně jedním z lídrů. Zatímco bychom měli být rádi, protože v jakých jiných oblastech se nám toto na světové úrovni podařilo, nejsme schopni tohoto potenciálu využít ve prospěch pacientů i České republiky a to jen proto, že spory kolem protonové terapie u nás mají zcela iracionální základy. Z veřejně přístupných dat (PTCOG ) je vidět, že během cca 2-3 let by mělo být dokončeno zhruba 35 nových protonových center ve světě. Většina z nich je již rozestavěna nebo dokonce již z části léčí. Je rovněž jasně patrné, že původní dominance USA a Japonska je silně dotahována ze strany evropských států. Za dobu posledních zhruba 10 let bylo ozářeno celosvětově okolo 80 tisíc pacientů pomocí protonů a tento trend má tendenci jednoznačného růstu. Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě případů jde o investici veřejnou, a to států vyspělých, u kterých lze jen stěží předpokládat neuváženost jejich kroků, jsou úvahy o velikosti protonového centra v Praze při veřejných vystoupeních jeho odpůrců zástupné.

3 Soukromé versus veřejné Ano, protonové centrum v Praze je soukromé, což se stalo v očích mnoha lidí pomyslným rudým hadrem, stejně jako několik jiných soukromých investorů a s nimi spojených politiků možná trpí tím, že to nebyli právě oni, komu patří. Jenže protonové centrum v Praze je stejně soukromé, tedy určené ze zákona k zisku, jako drtivá většina lékařských ambulancí, zdravotnických zařízení nebo nemocnic, v nichž i řada z Vás pracuje, je zaměstnána, nebo vykonává roli statutárních orgánů, tedy také těch subjektů, jejichž cílem ze zákona je zisk. Nelze proto zazlívat jinému, že je také soukromoprávní, a vyčítat mu, že zákonem stanovený nutný předpoklad existence, tedy zisk a odvod daní do veřejných rozpočtů, má přirozenou touhu ve zdravém konkurenčním prostředí bez klacků pod nohy naplnit. V tomto kontextu si lze jen těžko v podmínkách dnešní doby představit, že bychom kdy dokázali ze zdravotnictví udělat oblast ryze samaritánskou, zcela nezávislou na byznysu. Vždyť i ty soukromé nemocnice, ve kterých někteří z Vás pracují, mají stejný cíl. Přestaňme tedy skrz prsty posuzovat, zda zdravotnické zařízení, které je zcela unikátní ve světovém měřítku, a které bylo vybudováno na území České republiky, je veřejné či soukromé. To pacienty nezajímá. Zaměřme se výhradně na to, zda je schopno léčit na nejvyšší možné odborné úrovni, a zda náklady na léčbu jsou výhodné a konkurenceschopné v porovnání s jinou léčbou a efektivní. To jediné má smysl a vše ostatní je irelevantní. Neházejme si klacky pod nohy a spolupracujme, protože to jediné má smysl pro onkologické pacienty a rozvoj jejich léčby, ale i pro veřejné rozpočty. Zázemí protonové terapie v České republice Jistě se shodneme na tom, že protonové centrum v Praze je špičkově vybavené, ostatně je nejmodernější na světě, a že jeho tým je na nejvyšší možné úrovni co do odbornosti. Jistě se shodneme na tom, že protonová terapie má svá jednoznačná pozitiva u řady konkrétních diagnóz a indikací k jejich léčbě. Jistě se shodneme na tom, že léčba protonovým svazkem přináší pacientům řadu výhod, počínaje průběhem léčby a konče důsledky ozařování pro pacienty a tím kvality jejich života ale pozor, tím poskytuje i pozitivní ekonomické důsledky na veřejné rozpočty a výdaje ze zdravotního pojištění. Z lékařského hlediska tedy není jediný důvod k nezařazení této metody léčby mezi zcela standardní léčebné postupy do úhradové vyhlášky a indikační praxe komplexních onkologických center. Dosavadní studie a zejména praxe ze světa tomu nasvědčují. Vždyť i například ve Velké Británii, která je mnohými odborníky předkládána jako vzor systému veřejné zdravotní péče, si uvědomili, že náklady na léčbu po ozáření jsou neúnosné, a právě proto tam dle mých informací vznikají intenzivní úvahy o výstavbě až pěti nových (soukromých) protonových center, když doposud posílají pacienty do jiných států. Mimochodem, právě z těchto důvodů tam má zastoupení český

4 provozovatel centra v Praze a o nových zastoupeních v dalších státech jedná. Zbývá diskuse nad cenou takto poskytovaných služeb, přičemž toto hledisko nemůžeme přehlédnout, jakkoli s ním Hippokratova přísaha zcela jistě nepočítala. Cena služby? Ano, je důležitá Zastavme se tedy u ceny protonové terapie, neboť přestože byste z ryze lékařského hlediska pravděpodobně neměli, alespoň tak to selským rozumem vnímám, toto hledisko při svém ryze odborném stanovisku zohledňovat, nelze se mu z lidského hlediska vyhnout. Žijeme v realitě a oproti některým tvrzením ve stylu peníze jsou musíme počítat s tím, co máme. Všichni víme, že ve zdravotnictví se bojuje o každou korunu, a také jsme se jistě setkali s výroky některých politiků, kteří doposud tvrdili, že případná léčba pacientů v protonovém centru v Praze výrazně ubere peníze ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, a že nezbude na léčbu jiných, pro které by tato indikace nebyla vhodná, tedy že léčba pacientů protonovým svazkem způsobí úbytek prostředků pro ta zařízení, která doposud poskytovala své služby onkologickým pacientům, tedy i pro ta zařízení, ve kterých i Vy pracujete. Vězte, prosím, s odkazem na níže uvedené, že tato premisa je zcela lichá. Ekonomická výhodnost léčby a princip analýz HTA v medicíně obecně Každý jeden pacient, indikovaný pro léčbu protonovým svazkem, vytváří ve skutečnosti úsporu peněz, hrazených na léčbu onkologických pacientů ze zdravotního pojištění, neboť náklady spojené s jeho životem a následnou mnohdy doživotní podpůrnou léčbou důsledků z ozařování jsou podstatně nižší u protonové terapie, než náklady na takovou další léčbu po ozařování v případě užití terapie fotonové. Marně hledám důvody těch, kteří tento fakt zpochybňují. Oproti všem mediálním výstupům odpůrců ve skutečnosti platí, že čím více pacientů bude indikováno u řady diagnóz primárně včas pro léčbu protony (a ne jako poslední šance tam, kde fotony selhaly kvůli nemožnosti zvýšit objem aplikované dávky), tím více peněz zůstane v systému zdravotního pojištění pro léčbu následků z ozařování pro všechny další pacienty, pro které není protonová terapie vhodná, nebo zbyde v systému zdravotního pojištění více peněz pro léčbu všech ostatních neonkologických pacientů. Protonové centrum v Praze nechce ubírat peníze na léčbu jiným, natož aby chtělo peníze z veřejných rozpočtů nové, kterých se nedostává. Protonové centrum v Praze nabízí České republice, zdravotním pojišťovnám a tím v neposlední řadě všem daňovým poplatníkům výraznou úsporu peněz na léčbu jako celek, když zdravotní pojišťovny doposud nezohledňovaly celkové náklady na léčbu onkologických pacientů a srovnávaly výhradně přímé a jednorázové náklady na protonovou terapii v konfrontaci s terapií fotonovou.

5 Před nějakým časem bylo protonové centrum v Praze první, které iniciovalo, konečně v České republice, vznik analýzy Health Technology Assessment (HTA), která, konečně, zohledňuje všechny náklady a přínosy léčby onkologických pacientů u vybraných diagnóz. Tento druh analýzy se začíná stávat nejen u nás, ale i v řadě dalších vyspělých států, základem jistě žádoucích změn při rozhodování o ekonomické stránce léčby u řady nemocí. Stejný postup při budoucím rozhodování o uplatnění peněz z veřejného zdravotního pojištění je v současné době prosazován i Ministerstvem zdravotnictví České republiky a stejným způsobem se začínají k různým druhům léčby stavět i zdravotnická zařízení a pomalu i zdravotní pojišťovny. Jde to sice pomalu, protože v řadě případů jdou ekonomické výsledky HTA analýz proti dosavadním zájmům různých farmaceutických lobby a výrobců zdravotnického zařízení a pomůcek, když mají mnoho proinvestováno a chtějí vydělávat na konzervaci současného stavu, ale jde to. Namísto pozitivního přístupu k této analýze a společné snaze o její vylepšení, doplnění či úpravy v souladu s praxí, jsem se setkal s její negací a prvoplánovým odmítáním. Prosím Vás, abyste tento trend změnili, a abyste přistoupili konstruktivně k jejím výsledkům při svém rozhodování, tedy abyste v ní nehledali negativní věci k nekonstruktivní opozici, ale věci pozitivní a na nich stavěli. Možné nesrovnalosti mohou být v zájmu pacientů i veřejných rozpočtů důvodem k řešení, nikoli důvodem k odmítání. V řadě případů, a vycházím zde z cen zákroků realizovaných nejen v České republice, je již dnes samotná léčba protonovým svazkem v Praze cenově srovnatelná s dosavadním způsobem léčby. Negativní mediální vystoupení ohledně cen proti protonovému centru jsou založena na léčbě nejtěžších případů, kdy dosavadní způsob léčby kvůli objemu záření selhal, a tito pacienti byli na poslední chvíli posláni na léčbu protony. Z těchto mediálních výstupů pak byl vytvořen umělý mediální obraz drahé léčby. V řadě případů je však léčba protonovým svazkem dokonce podstatně výhodnější jak pro pacienta, tak pro výdaje ze zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů jako celku, samozřejmě za předpokladu, že osvíceně přijmete principy analýz HTA jako východisko, neboť náklady na mnohdy doživotní starost o onkologického pacienta po ozáření jsou v případě protonové terapie nižší, a pozitivní důsledky léčby pro pacienta mu zároveň umožňují zařadit se dříve a kvalitněji do společnosti a tím zpět mezi zdroje daňových příjmů České republiky. Zároveň to tedy už z logiky věci nemůže v žádném případě znamenat, že by z veřejného pojištění byly skrze častější a indikačně jistě oprávněnou, žádoucí a včasnou léčbu protonovým svazkem ubírány prostředky na léčbu dosavadními metodami. V celkovém výdaji za mnohdy celoživotní následnou léčbu onkologických pacientů po ozáření dojde u řady diagnóz včasnou indikací k protonové terapii k úsporám prostředků, které, pracují-li zdravotní pojišťovny férově se skutečnými přehledy o celkových nákladech léčby, budou znamenat,

6 oproti všem účelovým mediálním výstupům, více peněz pro dosavadní způsob léčby na Vašich a dalších léčbou dotčených odborných pracovištích. Taková je realita, vize a šance na změnu v systému, kterou osvícení vidí a podpoří. Výzva Dovoluji si Vás jménem jistě zdaleka nejen více než petentů a onkologických pacientů co nejzdvořileji požádat, abyste vyslovili jednoznačný souhlas se zařazením protonové terapie mezi zcela standardní a žádoucí indikační postupy léčby onkologických pacientů v České republice, abyste jednoznačně doporučili zařazení této terapie do úhradové vyhlášky, postavili se vahou svých osobností za prosazení protonové terapie jako standardu u konkrétních diagnóz, a abyste se vahou svého odborného názoru přičinili o to, že komplexní onkologická centra v České republice budou tento druh léčby, jednoznačně primárně ve prospěch pacientů i nákladů veřejného zdravotního pojištění jako celku, konečně aktivně podporovat. Vaše výše uvedená jednoznačná podpora, o kterou Vás žádám, není podporou konkrétního zdravotnického zařízení. Přes všechny mediální výstupy o ekonomických problémech protonového centra v Praze spouští tato klinika postupně další části kliniky, což není nedbalost a bláhovost jejích majitelů, ale mimo jiné důsledek rostoucí poptávky pacientů (zde odkazuji na výše popsaný vývoj výstavby podobných center v jiných státech) z jiných zemí. Z titulu mé občanské aktivity, která nebyla a není zdaleka jediná v mém případě, neboť i otázku zavedení protonové terapie mezi standardní léčbu považuji za otázku principu, jsem častým hostem v protonovém centru. Mohu tedy zodpovědně prohlásit, že počet pacientů ze zahraničí roste, a že se může velmi snadno stát, že do dvou let, budouli odpovědní lidé z jakýchkoli důvodů otálet se zařazením protonové terapie do standardního systému zdravotní péče u nás, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nebude v tomto soukromoprávním zdravotnickém zařízení pro české pacienty místo. Existují snad racionální důvody pro takový výsledek? Závěr Máte v rukou moc stát se součástí vize, ještě kvalitnější léčby pacientů a jejich již tak těžkých životů s onkologickým onemocněním, ale také součástí změny náhledu a praxe na vynakládání peněz daňových poplatníků a pojištěnců z veřejného zdravotního pojištění. Máte moc svým jednoznačným doporučujícím stanoviskem, tedy nikoli ve smyslu bereme na vědomí a v budoucnu se uvidí, ukončit iracionální spory a být těmi, ke kterým budou moct onkologičtí pacienti a daňoví poplatníci

7 nadále vzhlížet s důvěrou. Ano, nové technologie je za jistých okolností vhodné do běžné praxe zavádět uvážlivě, ale tento postoj se nesmí v žádném případě stát důvodem k brzdě jistě žádoucího rozvoje, který je ve společnosti obecně a zdaleka nejen v medicínských oborech stále rychlejší. Neuvést protonovou terapii u nás v reálnou standardní praxi jako běžnou součást léčby i s ohledem na její rozvoj za hranicemi není uvážlivé, to je v rozporu se zdravým rozumem. Prosím Vás, využijte této příležitosti a jednoznačným stanoviskem, které nesnese dvojí výklad, podpořte výše uvedenou žádost, ať se konečně v České republice posuneme a třeba se i společně staneme žádoucím vzorem řešení i pro jiné oblasti našich životů ve společnosti, na kterou mají občané poslední dobou tendenci zanevřít a jako společnou věc ji pomalu odmítají. Stmelujme lidi a nerozdělujme je. Nepodpořit výše uvedenou žádost znamená zakonzervovat současný stav, což je jednoznačně v neprospěch pacientů i veřejných rozpočtů, přičemž o míře prospěchu takové konzervace stavu a adresátech tohoto prospěchu mohu zatím jen spekulovat. Vím však určitě, že případná konzervace současného stavu a zkostnatělost rozhodování, kterým máte možnost učinit přítrž, a tedy případné nevyhovění výše uvedené žádosti, znamená jednoznačně neprospěch pro onkologické pacienty a veřejné rozpočty České republiky. Děkuji Vám za uvážlivé rozhodnutí, založené na zdravém rozumu, a zůstávám Vám k dispozici pro případné dotazy či žádosti o poskytnutí podkladů. V dokonalé úctě František Matějka iniciátor občanské aktivity Hlas pro život a zmocněnec petičního výboru tel.:

Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence. Lidská práva. versus práva poskytovatelů

Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence. Lidská práva. versus práva poskytovatelů 4 prosinec 2010 6. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence 1 Lidská práva uživatelů 14 17 versus práva poskytovatelů

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Poděkování Autoři knihy Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě by chtěli především poděkovat Paulu van Hoofovi,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů listopad 2004 číslo 9 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Stanovení diagnózy sluchové vady Vývoj zraku a jeho vyšetření Tabulka řečové audiometrie Vyšetřování sluchu tiráž... VOX

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 3. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 5. 6. 9. 2013 Uherské Hradiště www.vzp.cz Být klientem VZP je správné rozhodnutí uhradí vám preventivní prohlídky 1x za dva roky u

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví?

Občan v síti. dialogem k reformě 9/2008. Než se začtete do dalších řádků, Jaká byla, je a bude role VZP v českém zdravotnictví? dialogem k reformě Občan v síti Než se začtete do dalších řádků, předem vás varuji, že VZP je mým současným chlebodárcem, a tak rozhodně nejsem nestranný. Pro tentokrát mi to, prosím, odpusťte. Všeobecná

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně

TEMPUS MEDICORUM. Lékařská etika v 21. století ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně TEMPUS 1/2015 ROČNÍK 24 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Konference ČLK Komunikace a etika v medicíně VZP zaplatí za zdravotní péči více Společné prohlášení prezidentů profesních

Více

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Odpovědi představitelů politických stran (v abecedním pořadí) 1. ČR dává ze státního rozpočtu na podporu vědy přibližně 0,65 % HDP,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

5/2007. Občan v síti. dialogem k reformě. Není to tak dávno, co se rodina. K čemu je nám ehealth? Causa Občan. volné fórum.

5/2007. Občan v síti. dialogem k reformě. Není to tak dávno, co se rodina. K čemu je nám ehealth? Causa Občan. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Není to tak dávno, co se rodina slov začínajících na E směstnala ve slovníku na jednu stránku a i přes zastoupení takových slovních celebrit, jakými jsou erotika, ementál

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 22-10-2008 1 STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MAREK SIWIEC místopředseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Změny registrací léčivých přípravků Padělání léčivých přípravků

Více

Ministr MUDr. David Rath bilancuje Rytíř českého lékařského stavu - Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. Farmakoterapeutické informace

Ministr MUDr. David Rath bilancuje Rytíř českého lékařského stavu - Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. Farmakoterapeutické informace Nová rámcová smlouva Pokud máte zájem o trvalý smluvní vztah, neprodleně požádejte zdravotní pojiš ovnu(y) o novou smlouvu dle vyhlášky č. 290/2006 Sb. Ministr MUDr. David Rath bilancuje Rytíř českého

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek sedmého ročníku speciálního celostátního

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko-

Ministerstvo pro místní rozvoj vyřadilo okres Sokolov ze seznamu strukturálně postižených oblastí. To. obcí na Soko- Dominantní samozřejmě zůstává lékařská stránka. Chceme zejména dobré rozložení lůžkových oddělení tak, aby to vyhovovalo potřebám pacientů z celého S tím souvisí i společná léková politika. Víme, že ceny

Více