Manuál č. 20 POSTUP. 5 min.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál č. 20 POSTUP. 5 min."

Transkript

1 Manuál č. 20 NÁZEV HODINY/TÉMA: ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY Časová jednotka (vyuč. hod.): 2 h (90 min.) Vyučovací předmět: Technologie Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: T-graf, Podvojný deník Situace (začlenění do kontextu výuky): Téma Zásady zdravé výživy je součástí učebního celku Předběžná příprava surovin. Předcházející hodiny jsou věnovány významu předběžné přípravy a správné volby tepelné úpravy pro celkový charakter pokrmu. Žáci dostali za úkol přinést si obrázky potravin, případně pokrmů. Klíčové kompetence: Žák: - čte text s porozuměním, vybere podstatné části, - samostatně zpracovává výpisky, - jasně a srozumitelně formuluje své názory, - aktivně pracuje v týmu, práci v týmu podněcuje svými návrhy. Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - popíše vliv tepelných úprav pokrmů z hlediska zdravé výživy, doloží na příkladech, - uvede výhody a nevýhody jednotlivých tepelných úprav, - uvede hlavní zásady při přípravě pokrmů z hlediska zdravé výživy. Pomůcky: text pro všechny žáky (výběr z textů - MUDr. Doberský, P. a kolektiv, Receptury dietních pokrmů. Mužík, Vladislav, Výživa a pohyb. Brhlík, E. Technologie přípravy pokrmů 1, 2. Kotalová, H. MUDr.: Hygienické minimum.), předtištěný T-graf, předtištěné papíry pro podvojný deník, nůžky, fixy, lepidlo, velké papíry, minutka, donesené obrázky potravin (je vhodné, aby i učitel měl připravené reklamní letáky, např. Kaufland, Tesco apod.) POSTUP EVOKACE: 7 min. - metoda T-graf každý žák samostatně zhodnotí způsoby vlastního stravování a do T-grafu (viz. příloha č. 1) zapíše vhodné a nevhodné návyky, případně to, co ve své stravě za ně považuje. 5 min. Učitel na tabuli napíše několik základních způsobu stravování pouze názvy, bez dalších informací, žáci podle svých údajů v T- grafu sdělí, do které skupiny by patřili (vhodné x nevhodné návyky). Pokud by rozdělení bylo přibližně rovnoměrné, může učitel toto rozdělení

2 použít i pro rozdělení do pracovních skupin. K rozřazení lze však použít i jinou metodu. Maximální počet žáků ve skupině je 5 žáků. 2 min. UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU: 30 min. Podvojný deník - učitel každému žáku rozdá připravený text (viz. příloha č. 2) a vytištěný podvojný deník (viz.příloha č.3), každá skupina má stejný text. Žáci text čtou a zapisují si do podvojného deníku citáty a komentáře, následně pak o svých poznámkách diskutují ve skupině. 15 min. Poté následuje diskuse v rámci celé třídy řízená učitelem - učitel postupně prochází text po odstavcích a žáci čtou své citáty i komentáře. 15 min. REFLEXE: 50 min. Skupina společně vytvoří plakát o určeném stylu stravování (smíšená strava, biopotraviny, vegetariánství). Na tvorbu použijí obrázky surovin z reklamních letáků, dotvoří textem nebo vlastními náměty. Hlavním kritériem je minim. 6 zásad zdravé výživy. 20 min. Skupiny své plakáty prezentují ostatním, odpovídají na případné dotazy a obhajují svoji práci. Maxim. čas na prezentaci je 3 minuty a na případné dotazy 2 minuty, rovněž může být určen maximální počet dotazů. 25 min. Návrat k T-grafu (doplnění, úprava) a nalepení do sešitů. 3 min. Žáci na závěr plakáty sami zhodnotí podle zadaných kritérií (počet zásad zdravé výživy, čas). 2 min. DOPORUČENÍ: - pečlivě si připravit dopředu všechny materiály text, T-grafy, tabulky apod., - dopředu jasně vysvětlit pravidla a kritéria hodnocení, - ověřit si u žáků, zda znají použité metody, pokud ne, důkladně je vysvětlit, je možné provést již v předcházející hodině, - užívat minutku, popř. stopky zvukový signál je pro žáky jasným znamením, že čas na úkol vypršel, většinou už s učitelem nediskutují, aby ho prodloužil, - pro práci ve skupině je ideální počet 4 až 5 žáků, pokud je žáků více, je možné zadat stejné téma více skupinám, - nehodnotit nápady žáků, hodnocení si musí provést žáci, učitel by měl pouze řídit diskuzi.

3 Příloha č. 1 T-graf jaké výhody a nevýhody má vaše současné stravování Výhody Nevýhody

4 Příloha č. 2 ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY pravidelnost v jídle, kontrola energetického příjmu veškerých potravin, dostatečné množství tekutin, je nutné oddělit čisté tekutiny vodu a tekutiny, které tělo musí složitě získávat z jiných potravin a surovin trávením, úprava poměru základních surovin, vhodné technologické postupy, pečlivý výběr potravin, vynechání, nebo naopak zvýšené množství určitých složek potravin. Poměr surovin: bílkoviny 13 15%, tuky 25 30% t, sacharidy 50 60%. SMÍŠENÁ STRAVA Obsahuje základní složky: bílkoviny (proteiny), cukry (sacharidy), tuky (lipidy), vitamíny a minerální látky. K nim se přiřazují látky specifického účinku jako glykosidy, třísloviny apod. Mezi jednotlivými složkami musí být zachován optimální poměr. Není-li tomu tak, organismus buď přebytečné látky vylučuje (minerály, vitamíny), nebo je přeměňuje na energetické zásoby (ukládání tuků, tloustneme). Vyvážená a pestrá strava je spolu s aktivním pohybem na čerstvém vzduchu jednou z nejlepších prevencí proti vzniku celé řady onemocnění. Dlouhodobě konzumovaná jednostranná strava vede k nedostatečnému příjmu životně důležitých vitamínů a minerálů. Význam racionální výživy si začneme uvědomovat až ve chvíli, kdy nás okolnosti (nemoc, vyšší věk) donutí výrazně měnit životní styl a stravovací návyky a pak již někdy bývá pozdě! Tomu bychom měli včas předcházet. Nesprávně vyživované tělo je nedostatečně výkonné při vylučování zplodin metabolismu nebo u detoxikačních procesů při likvidaci potravou přijatých škodlivin. Varovnými signály jsou: lámavé a třepící se vlasy, kruhy kolem očí, bílé skvrny na nehtech, praskající rty, nezdravá barva pokožky, vrásky, drobné kožní záněty. Pokud přestanete jíst maso, mléko a vejce, musíte přemýšlet, jak vytěsněné potraviny nahradit jinými, které tělu dodají, co ztratí. Tuky jsou nezbytné pro stavbu buněčných membrán, pro mozek, u dětí pak pro rozvoj nervové soustavy a oka, pro tvorbu některých hormonů, zejména pohlavních. Bílkoviny potřebujeme jako stavební látky, například pro hormony, enzymy, při takové extrémní stravě bude chybět také vápník, železo, vitamín B12. Maso obsahuje bílkoviny, které rostlinná strava stěží kvalitativně nahradí. Vegetariánům tak hrozí například deficit kobalaminu (vitamin B12), který je spojován s vyšším rizikem osteoporózy. V evropských podmínkách zůstává maso nejvýznamnějším zdrojem bílkovin. A ty jsou nepostradatelné nejen pro tvorbu kostní hmoty. Střídmá konzumace kvalitního masa a dostatek mléčných výrobků jsou v našich podmínkách optimální volbou. Nejvíce vápníku organismus využije z plnotučného mléka a z některých druhů zeleniny, jako např. květáku, růžičkové kapusty či z brokolice. Lidé trpící nesnášenlivostí laktózy mohou volit výrobky se sníženým obsahem laktózy, např. výrobky fermentované (jogurty, kysaná mléka). Podle některých výzkumů smíšená strava s vhodným poměrem masa umožnila nárůst mozku u opic a tím i vznik člověka. Žádný jiný živočich, a to ani všežravci, nemají podobný jídelníček. Odborníci přes výživu a lékaři nedoporučují s jídlem experimentovat hlavně těhotným ženám a malým dětem. BIOPOTRAVINY Označení bio znamená, že jde o produkt ekologického zemědělství, jehož pěstitelé či chovatelé myslí na přírodu i na člověka a snaží se je co nejméně zatěžovat. Pěstitelé se vyhýbají chemii, proto při pěstování plodin nepoužívají herbicidy, pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifikované organismy. Bio přitom může být jakákoli potravina nebo potravinářský výrobek, nejen ovoce a zelenina. Značkou se může pyšnit i maso, mléko, uzeniny, vejce či třeba víno.

5 Zvířata mívají možnost výběhu nebo pastvy a co nejpřirozenější krmení. Farmáři se také snaží, aby zbytečně netrpěla a nestresovala se při transportu a porážce, na mase to prý jde poznat. Obecně by biopotraviny a produkty v biokvalitě neměly obsahovat umělá barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla a další cizorodé přídavné látky. Budou vám navíc lépe chutnat. Vědecké studie porovnávaly běžné a bio potraviny. Některé biopotraviny obsahují více vitaminů a antioxidantů, což jsou látky podílející se údajně na prevenci rakoviny. Spousta lidí je přesvědčená, že biopotraviny mají výhodnější složení pro dietní výživu. To ale není pravda. Biopotraviny jsou výhodné především v tom, že mají garantovaný nízký až nulový obsah xenobiotik, tedy přídatných látek užívaných pro konzervaci, úpravu chuti, vzhledu či konzistence potravin. Nemají však ani méně cukru, ani tuků. Bionálepka nezaručuje menší procento tuku, které je pro lidi snažící se zhubnout jednou z cest k cíli: biouherák obsahuje 50 % tuků a vysoký obsah kuchyňské soli stejně jako běžný uherský salám. Ano, lidé preferující biopotraviny jsou obvykle štíhlí a plní energie. To však mívá na svědomí jejich celkový životní styl bez přemíry alkoholu a cigaret, naopak s dostatkem pohybu. Stejně jako u ostatního ovoce záleží množství vitaminů z velké míry na způsobu skladování, při nevhodném skladování mohou biopotraviny vitaminy rychle ztrácet. VEGETARIÁNSTVÍ Je způsob stravování, který zakazuje konzumaci některých živočišných produktů. Obecně lze říci, že vegetarián je člověk, který nejí maso. Vegetariánství je životní styl, jehož stoupenci se snaží žít zdravě i v jiných oblastech, než je stravování, mimo jiné odmítají některé typy oblečení, při jejichž výrobě bylo zvíře zabito, jako například kůži, kožešinu nebo hedvábí. Vegané odmítají i oblečení živočišného původu. Často se vyhýbají i používání peří, slonoviny, perel a šelaku. Veganství Je přísnější typ vegetariánství - z jídelníčku vylučuje veškeré produkty živočišného původu, takže například i mléčné výrobky, vejce a med. Někteří vegetariáni odmítají také potraviny, při jejichž výrobě byly živočišné produkty použity. Typy vegetariánů Základní čtyři typy se liší vztahem k ostatním živočišným produktům. Existují i další podskupiny. Ovovegetariánství ne maso a zákaz konzumace mléka a mléčných výrobků. Laktovegetariánství ne maso a zákaz veškerých produktů ze zvířat (vejce, mléko). Laktoovovegetariánství ne maso, povolují se ale vejce, mléko a mléčné výrobky. Veganství - odmítají veškeré živočišné produkty (dokonce i med). Frutariánství - je přísná forma veganství, povoluje jen (často syrové) části rostlin, které byly odebrány bez toho, aby byla rostlina zraněna. Vitariánství - je kombinace veganství a syrové stravy rostlinného původu, při úpravě se nesmí překročit teplota 48 C. Džusariánství - vitariánská strava z ovocných a zeleninových nápojů. Semivegetariáni používají jen některé druhy, nebo omezené množství masa. Vegetariánská strava může být nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých onemocnění. Je pak vhodná pro všechna životní období, včetně těhotenství, kojení, dětský věk i dospívání. Vegetariáni mají nižší pravděpodobnost, že onemocní srdečními chorobami. Mají nižší krevní tlak a hladinu cholesterolu. Méně trpí nadváhou, cukrovkou, žlučníkovými kameny a méně jim řídnou kosti. Pro vegana je důležitý správný jídelníček. Má obsahovat například luštěniny, cereálie, sóju. Vitaminy a minerální látky může získávat v doplňcích stravy. Jedná se hlavně o vitamin B12 (vyskytuje se téměř výhradně v živočišných potravinách).

6 Příloha č. 3 Podvojný deník Zajímavá pasáž z textu Zdůvodnění, komentář

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Rostliny základ zdravé výživy

Rostliny základ zdravé výživy Rostliny základ zdravé výživy Nechť je jídlo vaší medicínou medicína vaším jídlem Hippokrates, otec moderní medicíny (400 B.C.) Ať už bylo otcem nemoci cokoli, její matkou byla špatná strava Čínské přísloví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 19. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 19 NÁZEV HODINY/TÉMA: MLÉČNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 2h (90min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Volné psaní, I.N.S.E.R.T.

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO 1 Obsah Úvod 3 Témata, se kterými se žáci seznámí 4 Metodika k on-line hře 4 První fáze hry definování problému 5 Druhá fáze hry odhalování příčin 8 Třetí fáze hry hledání

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová Hrajeme si s jídlem Iva Klimešová Oponent: Peter David Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/02.0017. Tento projekt

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková 1 PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková Obsah Jednotlivé živiny 3 Výživa pro děti 12 Deset doporučení pro rodiče a vychovatele 17 Přirozená podpora zdraví 18 Přirozené terapeutické možnosti 20

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10.

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10. Metodické listy OPVK Energetická vydatnost výživy 10. ENERGETICKÁ VYDATNOST VÝŽIVY Úvod Obecná pravidla výživy Strava dítěte by měla, stejně jako strava dospělého, splňovat několik kritérií. Jde především

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více