Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání 1. Nastudujte a v protokolu popište základní vlastnosti a rozdíly rezonančních obvodů. 2. Změřte frekvenční charakteristiku sériového rezonančního obvodu pro Q, vstupní napětí volte 0 =7V. 3. Z naměřených hodnot vypočítejte ztrátový odpor R L a indukčnost L cívky. 4. Vypočítejte očekávanou hodnotu napětí RP při paralelní rezonanci a porovnejte ji se změřenou hodnotou. 5. Změřte frekvenční charakteristiku paralelního rezonančního obvodu. 6. Změřte frekvenční charakteristiku paralelního rezonančního obvodu se sníženým činitelem jakosti (Q ). 7. Změřené závislosti vyneste na PC do samostatných grafů, vyznačte v nich šířky pásma, označte f D, f H, B a f 0. Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10 Datum měření Datum odevzdání Počet listů Klasifikace příprava měření protokol Protokol o měření obsahuje: Teoretický úvod Tabulky naměřených a vypočtených hodnot obhajoba 1 Schéma Tabulka použitých přístrojů Postup měření Vzor výpočtu Grafy Závěr

2 Teoretický úvod: Rezonanční obvod je jednobran skládající se ze sériově, nebo paralelně spojené kapacity C a indukčnosti L. Při frekvenci f 0, kterou nazýváme rezonanční frekvencí, dojde k vyrovnání kapacitní a induktivní reaktance a obvod se chová pouze jako činný odpor. Obr.č.1 Sériový rezonanční obvod má při rezonanční frekvenci nejmenší impedanci a tedy se na něm ztrácí nejméně napětí. Obr.č.2 Paralelní rezonanční obvod má při rezonanční frekvenci největší impedanci a tedy se na něm ztrácí nejvíce napětí. Rezonanční frekvence se vypočítá podle vztahu: 1 f 0 = [ Hz, H, F] (1) 2Π LC Po úpravě dostáváme vztah pro výpočet indučknosti L: L = 1 [ H F] C, 2 ω (2) Při sériové rezonanci můžeme vypočítat hodnotu R L podle vztahu: RS RL = [ Ω, V, Ω] (3) 0 R G1 RS Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 2/10

3 Pro hodnotu odporu při paralelní rezonanci platí vztah: R L = [ Ω, H, Ω F] (4) R C REZ, L Pro očekávanou hodnotu napětí při paralelní rezonanci tedy platí: 0 RP = RREZ [ V, Ω, V, Ω] (5) R + R REZ G2 Odchylku naměřené hodnoty napětí při paralelní rezonanci a vypočtené dostaneme podle vztahu: [ V ] = (6) P RP P Pro výpočet fd a fh při sériovém zapojení platí vztah: [ V ], = (7) fd fh RS 2 Pro výpočet fd a fh při paralelním zapojení platí vztah: fd RP, fh = [ V ] (8) 2 Pro šířku pásma platí vztah: [ Hz] B = f f (9) H D Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 3/10

4 Schéma: Schéma č. 1: Měření charakteristiky sériového rezonančního obvodu Schéma č. 2: Měření charakteristiky paralelního rezonančního obvodu Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 4/10

5 Schéma č. 3: Měření charakteristiky paralelního rezonančního obvodu se sníženým činitelem jakosti Tabulka použitých přístrojů: Tabulka č. 1: Použité přístroje Označení Přístroj v zapojení NF mv milivoltmetr Funkční G generátor Typ Evidenční číslo BK Rv=1MΩ/1kHz δ % = ± 5% 8205A 0167 Zkreslení 2% Poznámka Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 5/10

6 Postup měření: 1. Základní vlastnosti rezonančních obvodů V předchozí hodině jsme provedli opakování rezonančních obvodů Vše jsme si poznamenali s náčrty rezonančních obvodů a uvedli v teoretickém úvodu protokolu 2. Měření frekvenční charakteristiky sériového rezonančního obvodu pro Q Obvod jsme zapojili podle schématu č. 1 Našli jsme rezonanční frekvenci Naměřili jsme 15 hodnot kolem rezonanční frekvence Vše jsme zapsali do tabulky 3. Výpočet ztrátového odporu R L a indukčnosti L Jmenovitou hodnotu kapacity C jsme odečetli ze součástky Hodnotu odporu R L jsme vypočetli podle vzorce (3) Hodnotu indukčnosti L jsme vypočetli podle vzorce (2) 4. Výpočet očekávané hodnoty napětí RP1 při paralelní rezonanci Nejdříve jsme vypočetli hodnotu rezonančního odporu R REZ podle vzorce (4) Poté jsme vypočetli předpokládanou hodnotu napětí RP1 podle vzorce (5) 5. Měření frekvenční charakteristiky paralelního rezonančního obvodu pro Q Obvod jsme zapojili podle schématu č. 2 Naměřili jsme 15 hodnot kolem rezonanční frekvence Vše jsme zapsali do tabulky 6. Měření frekvenční charakteristiky paralelního rezonančního obvodu pro Q Obvod jsme zapojili podle schématu č. 3 Naměřili jsme 15 hodnot kolem rezonanční frekvence Vše jsme zapsali do tabulky 7. Vynášení grafů Na počítači jsme ze zapsaných tabulek sestavili grafy Podle vzorce (7) pro sériové zapojení a vzorce (8) pro paralelní zapojení vypočteme hodnotu napětí fd,fh Z tabulky odečteme příslušné frekvence pro fd a fh Dosadíme do vzorce (9) a dostaneme šířku pásma B Vše zaznačíme do grafů Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 6/10

7 Tabulky naměřených a vypočtených hodnot: Tabulka č. 2: Měření frekvenčních charakteristik rezonančních obvodů f [khz] Číslo měření S [V] Sériový rezonanční obvod s Q Číslo Měření P1 [V] Paralelní rezonanční obvod s Q Číslo měření P2 [V] Paralelní rezonanční obvod s Q , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 38 0, , ,5 39 0,1 70 0, ,4 40 0, , , , , , , , ,2 43 0, , , ,4 75 0, , , , ,1 46 0, ,128 f0= , , , ,1 48 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 54 0, , , ,1 86 0, ,4 56 0, , , , , ,5 58 0, , , , , ,6 60 0, , , , , , , ,059 Tabulka č. 3: Výpočet šířek přenášených pásem Sériové zapojení s Q Paralelní zapojení s Q Paralelní zapojení s Q fd,fh [V] B [khz] 0,127 4,4 0,338 7,3 0,091 20,9 Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 7/10

8 Vzor výpočtu: Hodnotu indučknosti L dostaneme po dosazení do vzorce č L = = = 415,6µ H 2 2 ω C (2Π) 3,9nF Po dosazení do vzorce č. 3 dostáváme hodnotu ztrátového odporu R L R L = RS 0,09 = = 14, Ω 7 0, RS R 1000 G1 Požitím vzorce č. 4 zjistíme hodnotu odporu při paralelní rezonanci R L 415,6µ H = = = 7, kω R C 14,75 3,9nF 225 REZ L Očekávanou hodnotu napětí při paralelní rezonanci dostaneme po dosazení do vzorce č P = RREZ = 7,225kΩ = 0, 472V RREZ + RG2 7,225kΩ + 100kΩ Absolutní odchylku měřené hodnoty od vypočtené dostaneme ze vzorce č.6 P = RP1 P = 0,479 0,472 = 0, 007V Po dosazení do vzorce č. 7 dostaneme krajní hodnotu napětí pro šířku pásma při sériovém zapojení fd, fh = RS 2 = 0,09 2 = 0, 127V Po dosazení do vzorce č. 8 dostaneme krajní hodnotu napětí pro šířku pásma při paralelním zapojení RP1 0,479 fd1, fh1 = = = 0,338V 2 2 RP2 0,130 fd2, fh 2 = = = 0,091V 2 2 A odtud můžeme vypočítat šířky pásem B, B 1 a B 2 B = f B B 1 2 H = f = f H1 H 2 f D f f = 127,1 122,7 = 4,4kHz D1 D2 = 128,3 121 = 7,3kHz = ,1 = 20,9kHz Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 8/10

9 Grafy: Graf č. 1: Frekvenční charakteristika sériového rezonančního obvodu s Q Graf č. 2: Frekvenční charakteristika paralelního rezonančního obvodu s Q a Q Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 9/10

10 Závěr: a) Chyby měřících přístrojů mv Procentní chyba měření byla maximálně ±5% G Maximální procentní hodnota zkreslení byla 2% b) Zhodnocení - Základní vlastnosti a rozdíly rezonančních obvodů i s principiálními obrázky jsou v teoretickém úvodu. - Rezonanční frekvence sériového rezonančního obvodu s Q, tvořeného z indukčnosti L a kapacity C = 3900pF, byla 125kHz. Maximální procentní chyba měření byla ±5%. - Hodnota ztrátového odporu při sériové rezonanci R L =14,75Ω a indukčnosti L=415,6µH. - Očekávaná hodnota napětí při paralelní rezonanci s Q byla RP1 =0,472V. Absolutní odchylka měřené od vypočtené byla P =0,007V. - Rezonanční frekvence paralelního rezonančního obvodu s Q, tvořeného z indukčnosti L=415,6µH a kapacity C = 3900pF, byla 125kHz. Maximální procentní chyba měření byla ±5%. Hodnota napětí při paralelní rezonanci byla RP1 =0,479V. - Rezonanční frekvence paralelního rezonančního obvodu s Q, tvořeného z indukčnosti L=415,6µH a kapacity C = 3900pF, byla 125kHz. Maximální procentní chyba měření byla ±5%. Hodnota napětí při paralelní rezonanci byla RP2 =0,130V. - Šířky pásem B=4,4kHz, B 1 =7,3kHz a B 2 =20,9kHz spolu s krajními frekvencemi těchto pásem jsou zaznačeny v grafech frekvenčních charakteristik rezonančních obvodů. Rezonanční frekvence všech tří obvodů byla 125kHz. Co mi vytkli: Nic :) Příjmení a jméno: BARTEK Tomáš Třída: S3 Číslo protokolu: 301-3R List: 10/10

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace diferenciálních rovnic v praxi Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Tomeček,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Osnovy inovované výuky

Osnovy inovované výuky Registrační číslo projektu: Název projektu: Produkt č.1 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Osnovy inovované výuky oboru Technik automatizace a elektroniky Kolektiv autorů 2014 Obsah 1. Automatizace

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více