Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem"

Transkript

1 Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové oficiálně zahájil Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, Hry II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR Kromě měst Špindlerův Mlýn, Trutnov, Lomnice nad Popelkou a Vrchlabí přivítalo mladé olympioniky i město Dvůr Králové nad Labem. Zimní olympiády se zúčastnilo všech 14 krajů České republiky, dohromady bylo přihlášeno téměř tisíc mladých sportovců. Sportovní reprezentanti se od neděle do čtvrtka utkali v následujících sportovních disciplínách: v alpském lyžování, snowboardingu, klasickém lyžování, biatlonu, ledním hokeji, skocích na lyžích a severské kombinaci. Zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem přivítal krasobruslaře a rychlobruslaře. V našem městě byly hry zahájeny v neděli v 10 hodin malým slavnostním ceremoniálem za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka, starosty města Ing. Jiřího Raina a místostarostů města Mgr. Vasila Bibena a Mgr. Edity Vaňkové. V krátkém doprovodném programu se představili mladí členové místního krasobruslařského oddílu. Poté přišla na řadu dlouho očekávaná chvíle. Na zimním stadionu se s hořící pochodní objevili krasobruslařští mistři světa z roku 1996 Radka Oficiální zahájení Her II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR ve Dvoře Králové nad Labem. Kovaříková a René Novotný. Olympijský oheň tak začal hořet i na královédvorském zimním stadionu. Slavnostní zakončení proběhlo ve čtvrtek 26. ledna ve Vrchlabí, kde se společně s Trutnovem odehrál olympijský hokejový turnaj. Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru, zaměřený především na žáky základních škol. Jeho cílem je přispět Foto: M. Záruba ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí a k šíření zdravé soutěživosti mezi mládeží. Garanty této významné sportovní akce jsou Český olympijský výbor, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Královéhradecký kraj. Hlavním partnerem olympiády je firma Carla spol. s r. o., dalšími partnery jsou společnosti SKANSKA, východočeské Deníky Bohemia a Český rozhlas Hradec Králové. Radka Kovaříková a René Novotný zapálili olympijský oheň na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem. Foto: M. Záruba Osobnost města 2005 Rada města Dvůr Králové nad Labem má záměr udělit i v letošním roce cenu úspěšným královédvorským občanům za mimořádné zásluhy a přínos v propagaci, rozvoji a šíření dobrého jména našeho města v roce 2005 v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské apod. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení, životopis a adresu navrhovaného kandidáta, b) obor (oblast činnosti) c) zdůvodnění návrhu d) údaje o navrhovateli a jeho podpis. Písemné návrhy na Osobnost města 2005 nám laskavě zasílejte do na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor školství, kultury a sociálních věcí náměstí T. G. Masaryka čp Dvůr Králové nad Labem Rada města si vyhrazuje právo případně cenu neudělit. strana 1

2 Noviny královédvorské radnice strana 2 Odbory městského s úřadu informují První zkušenosti s dotacemi z EU Možnost financovat různé projekty z dotačních programů Evropské unie je u nás v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Po schválení rozpočtu EU na léta je tato problematika pochopitelně diskutovaná ještě mnohem více. Ano, desítky miliard korun ročně (až 93 miliard Kč) z rozpočtu unie mohou výrazně pomoci k rozvoji naší republiky. Zároveň je však důležité zdůraznit, že tyto finanční prostředky nemáme v žádném případě jisté. Rozhodující je kvalita předložených projektů. S tím úzce souvisí administrativní náročnost celého procesu přípravy, řízení projektu a následná udržitelnost výsledků tak, aby vše vyhovělo složité unijní legislativě. Navíc zdaleka ne na všechny prostředky má naše město, jako potencionální žadatel, možnost dosáhnout. V rozpočtu EU totiž zůstává stále velmi významná část prostředků určena pro nás na neefektivní oblasti (např. zemědělství). Rok 2005 byl pro Město Dvůr Králové nad Labem rokem zlomovým. V září jsme podali první žádost o finanční prostředky z EU. Konkrétně se jednalo o grantové schéma Královéhradeckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), podopatření Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu. Název podaného projektu je Propagace turistické oblasti Podzvičinsko. Z pojmenování je patrné, že projekt není zaměřen jen na naše město, ale dotýká se širšího území. Celkové náklady projektu jsou Kč, z toho by 75% měla hradit Evropská unie, 15% Královéhradecký kraj a 10% naše město jako žadatel. Realizace projektu je plánována na období říjen 2005 až květen V prosinci jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi Doporučení projektu k uzavření smlouvy o financování z prostředků programu SROP. Což znamená, že naše žádost splnila všechny předepsané náležitosti. Do konce ledna bychom pak měli podepsat smlouvu o financování. Jednou z hlavních zásad projektů financovaných EU je jejich předfinancování. Proplacení nákladů na projekt je tedy možné až po jeho realizaci (případně realizaci jednotlivých etap) a úspěšné kontrole všech potřebných dokladů. Vzhledem k tomu, že je projekt zaměřen na území Turistické oblasti Podzvičinsko, podílejí se na jeho realizaci a tedy i na pokrytí finančních nákladů i jednotlivé obce v uvedené oblasti. Hlavním výstupem projektu budou zejména různé propagační materiály a marketingové kampaně, které mají přilákat turisty do Podzvičinska. V rámci projektu bude pro naše město vytvořen malý průvodce městem, trhací informační mapka města, rozšíří se počet míst s venkovními informačními mapami, vznikne nové obrázkové leporelo a dětské puzzle. První realizovanou aktivitou bylo zavírání turistické sezóny na Zvičině. Akce se konala v sobotu 1. října. Díky příjemnému podzimnímu počasí se jí zúčastnilo okolo dvou stovek lidí. Hlavním bodem programu byla drakiáda, do které se přihlásilo více než 50 soutěžních. Vítězové jednotlivých kategorií si na závěr mohli prohlédnout okolí Zvičiny při projížďce v historických automobilech. Informační centrum má v současné době k dispozici novou trhací mapku města a malého průvodce městem. Věřím, že i další plánované aktivity se podaří zrealizovat se stejným úspěchem a po jejich závěrečném vyhodnocení a všech nutných kontrolách uvidíme první eura na našem účtu. Mgr. Dušan Kubica, kancelář starosty města Upozornění k placení místního poplatku ze psů v roce 2006 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozpočtu a financí upozorňuje všechny poplatníky, kteří jsou držiteli psa a platí výše uvedený poplatek ze psů na následující: Poplatek je splatný nejpozději k 31. březnu, nečiní-li více jak 400 Kč ročně, činí-li víc jak 400 Kč, pak je splatný ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek ze psů je možné zaplatit na centrální pokladně MěÚ Dvůr Králové nad Labem nebo převodem na účet č.: /0300 vedený u ČSOB a. s. ve Dvoře Králové nad Labem s uvedením příslušného variabilního symbolu, který si vyžádáte v centrální pokladně MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem. Držitel psa je povinen oznámit v centrální pokladně na předepsaném tiskopise do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, aniž by byl k tomu vyzván správcem poplatku. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců, nebo započetím držení psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Zanikne-li poplatková povinnost (úhyn psa, darování nebo prodej), poplatek se platí za ještě započatý kalendářní měsíc. Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit správci poplatku jak vznik své poplatkové povinnosti, tak i zánik poplatkové povinnosti, tzn. veškeré změny, které se týkají poplatku ze psů (např. povinnost rodiny oznámit úmrtí držitele psa a nahlášení nového držitele psa). Po dobu 1 roku je od poplatku osvobozen pes převzatý z Městského útulku pro psy, ovšem pouze v případě, že nejde o původního držitele psa. Věra Švejdová, odbor RAF Dokončení stavby Realizace stavebních úprav a osazení sedadel v sále kina Svět a stavby Realizace vícekanálového prostorového ozvučení v sále kina Svět Jak už byla veřejnost informována ředitelkou MKZ Hankův dům Zuzanou Čermákovou v minulých číslech Novin královédvorské radnice, kino Svět po dvouměsíční přestávce dne 6. prosince 2005 zahájilo provoz v rekonstruovaném sále. V rámci stavby Realizace stavebních úprav a osazení sedadel v sále kina Svět, jejímž dodavatelem se na základě výsledku výběrového řízení stala firma Lestav spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, byla provedena demontáž starých sedadel, realizace nových stupňů v sále, rozšíření pódia, montáž sádrokartonové příčky se zvukovou úpravou na balkonu a montáž nových pohodlných křesel. Stavba v nákladu 1,65 miliónu Kč byla zahájena 15. října a dokončena byla dne 29. listopadu ve zkráceném termínu. V rámci druhé stavby Realizace vícekanálového prostorového ozvučení v sále kina Svět, jejímž dodavatelem se stala rovněž na základě výsledku výběrového řízení specializovaná firma INTON spol. s r.o. Praha, bylo demontováno stávající zastaralé ozvučení, realizována instalace vícekanálového prostorového ozvučení v systému Dolby Digital Surround. EX a provedeny akustické úpravy sálu na podkladě výsledků měření akustiky sálu. Stavba v nákladu 1,53 miliónu Kč byla zahájena 1. listopadu a dokončena byla současně s první stavbou dne Jak se již řada návštěvníků kina mohla přesvědčit, poskytuje nyní sál vzhledem k nadstandardní šířce stupňů a tím dostatku místa mezi křesly mimořádné pohodlí. Bonbónkem pak je zvuk v sálu, jaký budete jen těžko hledat v jiných podobných zařízeních. Miroslav Šnajdr, odbor RAI LEDEN 2006 Oznámení provozovatelům středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší Městský úřad, odbor životního prostředí, oznamuje všem provozovatelům středních zdrojů znečišťování ovzduší, že vzory formulářů pro předání Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a Souhrnné provozní evidence podle 13 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší si mohou vyzvednout na MěÚ, odboru ŽP, nám. T. G. M nad Městskou policií, č. dveří 12 (v pondělí nebo ve středu od 8.00 do hod.) nebo na recepci MěÚ, nám. T. G. M. 38 (v pracovní dny od 6.30 do hod.). Dále je možné si výše uvedené formuláře stáhnout z internetu na adrese případně o ně zažádat em na adrese Vyplněné formuláře jsou provozovatelé povinni předat MěÚ, odboru ŽP, do Městský úřad, odbor životního prostředí, oznamuje provozovatelům malých zpoplatněných zdrojů znečišťování ovzduší, tzn. spalovacích zdrojů o výkonu nad 50 do 200 kw na uhlí, uhelné kaly, topné oleje a jiná kapalná paliva, zdrojů emisí těkavých látek (např. tiskárny a lakovny, které nespadají do kategorie středních zdrojů) a tuhých znečišťujících látek (např. truhlárny a skládky kameniva, které nespadají do kategorie středních zdrojů), že jsou povinni předat MěÚ, odboru ŽP, do podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok v souladu s ust. 19 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší. Městský úřad, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší upozorňuje, že za nesplnění výše uvedených oznamovacích povinností je povinen provozovateli zdroje uložit pokutu ve výši Kč dle ust. 40 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Územní plán města Územní plán města Dvůr Králové nad Labem jako základní urbanisticky-koncepční dokument logicky doznává změn, které zobrazují potřeby veřejnosti a názory orgánů hájících veřejný zájem. Konkrétním projevem je zákonné projednávání změn územního plánu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona. Dne bylo dokončeno projednávání rozsáhlé změny č. 4 územního plánu města, které bylo v uvedený den schváleno v konečném stupni návrh Zastupitelstvem města. Pro mnohé občany se otevřela možnost uskutečnit své záměry na konkrétních pozemcích, zejména za účelem realizace staveb pro rodinné bydlení. Z právního hlediska se tak stalo dne , kdy nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o závazné části změny č. 4 územního plánu města. Tím však možnosti dalšího rozvoje na území města nekončí Zastupitelstvo města také rozhodlo o pořízení osmé změny územního plánu města. Předpokládaný sběr záměrů pro tuto změnu byl stanoven do Do té doby mohou zájemci podávat písemné žádosti o změnu územního plánu města, a to prostřednictvím podatelny zdejšího MěÚ na odboru výstavby a územního plánování. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP

3 LEDEN 2006 Úřední deska pod dohledem bezpečnostní kamery Od 1. ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento předpis nahrazuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) a v mnohém představuje zásadní procesní změny vedení řízení před správním orgánem. V tomto smyslu je třeba zpočátku počítat i s některými drobnějšími nepřesnostmi jeho výkladu. Zákon mimo jiné ukládá povinnost správnímu orgánu v 26 Úřední deska odst. (1) zajistit nepřetržitou přístupnost úřední desky. Z tohoto důvodu byla v budově Městského úřadu nám. T. G. Masaryka čp. 38 zřízena druhá brána a instalována bezpečnostní kamera tak, aby hlavní vstupní brána z náměstí mohla být trvale otevřena a úřední deska umístěná v průjezdu budovy trvale zpřístupněna veřejnosti tj. 24 hodin denně. Kamerový systém bude z celého prostoru pořizovat nepřetržitý záznam, který bude v případě potřeby (věříme, že se tak nestane) k dispozici případnému šetření vandalismu nebo obdobné formě poškozování cizího majetku. Jan Černík, vedoucí odboru VVS Veletrh Regiontour a GO v Brně Ve dnech se v Brně na výstavišti konal již 16. mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a 15. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour. Letos se tohoto veletrhu účastnil rekordní počet vystavovatelů (1 224) z 28 zemí a to na celkové ploše m 2. Ani návštěvnost nebyla malá. Podle statistik prošlo branami cca návštěvníků. Město Dvůr Králové n. L. se zde prezentovalo ve společném stánku se zoologickou zahradou. Stánek byl součástí výstavní plochy Podzvičinska, která spadala pod expozici Královéhradeckého a Pardubického kraje. Tuto expozici slavnostně otevřel dne 12. ledna ministr pro místní rozvoj Radko Martínek s dalšími představiteli obou krajů. Během čtyř dnů jsme se snažili seznámit odbornou i širokou veřejnost se zajímavostmi a lákadly našeho města i blízkého okolí. K tomu nám napomáhaly tištěné propagační materiály, pohledy a drobné předměty s motivy města. Nejvíce se návštěvníci zajímali o historické památky a možnosti trávení volného času. Nemalý zájem byl i o nabídku ubytování, cyklotras v blízkém okolí a jiné sportovní aktivity. Již tradičně velkou pozornost vzbuzovala zoologická zahrada se svými zajímavostmi i akcemi pro návštěvníky. Na tomto veletrhu si každý návštěvník mohl najít potřebné informace týkající se cestování nejen v zahraničí, ale hlavně v České republice. Není pochyb, že i naše město má svá lákadla, o nichž jsme se snažili návštěvníky našeho stánku přesvědčit. Jana Vítová DiS, Jana Mikysková foto na straně 12 Kronikář města děkuje Kronika města se opět obohatila. Tentokrát se na tom podílel občan Spolkové republiky Německo, pan Bohumír Zelfel, který již po delší dobu nám předává své poznatky z okolí rodného města. Bylo tomu tak v případě lokality dnešní Kateřiny a nyní je tomu tak i v případě Doleního Mlýna na Hartském potoce. Získané informace jsou z období před rokem Stejnou lokalitu nám pomáhá objasnit i paní Hana Červená, rovněž rodačka našeho města, která nyní bydlí v Mladé Boleslavi. Ta pomohla objasnit období po roce Oběma jmenovaným kronika města děkuje. Pavel Janoušek, kronikář města Další nové dětské hřiště Ještě před koncem roku se podařilo dokončit výstavbu dalšího nového dětského hřiště. Na sídlišti Strž, v areálu Mateřské školy Elišky Krásnohorské, vyrostlo v průběhu prosince již druhé moderní dětské hřiště v našem městě. Jeho vybudování souvisí se snahou vedení města zregenerovat veřejný prostor celého sídliště. Umístění hřiště vyplynulo z dotazníkového šetření mezi obyvateli sídliště o využití veřejného prostranství mezi jednotlivými panelovými domy. Nové dětské hřiště patřilo k nejčastějším požadavkům místních obyvatel. Nevyužitý prostor vedle mateřské školy se jevil jako nejvhodnější lokalita pro jeho umístění. Z jedné strany je hřiště již oploceno, zbytek bude nainstalován průběhu jara. Hřiště budou moci využívat kromě dětí mateřské školy i všechny děti ze sídliště. Náklady na výstavbu hřiště dosáhly Kč. Částkou Kč přispěla na jeho vybudování i Nadace Duhová energie. Kromě klasických herních prvků, jako jsou různé prolézačky, houpačky a pískoviště, je areál doplněn altánkem, lavičkami a odpadkovými koši. Vše je vyrobeno z akátového dřeva. Všechny instalované prvky splňují bezpečnostní normy ČSN a jsou určeny dětem od 3 do 15 let. Slavnostně bude toto nové hřiště otevřeno v průběhu měsíce března. Budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť je v souladu se snahou vedení města podporovat využívání volného času obyvatel, zejména pak dětí a mládeže. Proto v roce 2006 přijdou na řadu i další lokality města. Mgr. Dušan Kubica, kancelář starosty města Příspěvek na provoz motorového vozidla Podle vyhlášky č. 182/1991Sb., MPSV ČR, lze přiznat občanům se II., III. stupněm mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené (průkaz ZTP a ZTP/P) příspěvek na provoz motorového vozidla. O příspěvek na provoz motorového vozidla mohou žádat i osoby blízké, které jim dopravu zajišťují. Žádost o tento příspěvek přijímá Odbor školství, kultury a sociálních věcí po celý rok, nikoliv do 31. ledna každého roku. Jedná se o příspěvek jednorázový, který se poskytuje na kalendářní rok. K žádosti je nutné doložit průkaz ZTP, ZTP/P a velký technický průkaz motorového vozidla. V letošním roce došlo k navýšení příspěvku u držitelů průkazu ZTP na celkovou částku Kč a u držitelů průkazu ZTP/P činí celková částka Kč. Viera Vaňková, odborná referentka odboru ŠKS Rekonstrukce náměstí T. G. M. Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem - výstava architekonické studie a anketa názorů veřejnosti končí 20. února Jak již byla veřejnost informována, probíhá od 6. prosince 2005 v prostorách Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem výstava architektonické studie rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka s anketou veřejnosti. Výstava potrvá do 20. února 2006, následovat bude vyhodnocení ankety a předložení výsledku ankety zastupitelským orgánům města. Připomínáme, že s návrhy se lze seznámit rovněž na internetových stránkách města, kde je možno i hlasovat o nejvhodnější variantě rekonstrukce. Miroslav Šnajdr, odbor RAI Noviny královédvorské radnice Poskytovatelé sociální služeb Středisko rané péče SLUNÍČKO Adresa organizace: Harmonie II.,Souběžná 1746, Hradec Králové. (Dům zvláštního určení Harmonie II. na Moravském předměstí v Hradci Králové, v 1. patře, vlevo) Zřizovatel: Oblastní charita Hradec Králové Kontakt: nebo , Kontaktní osoba: vedoucí střediska: Bc. Radka Odehnalová spec. pedagog: Mgr. Alena Nováková sociální pracovnice: Martina Dostálová DiS. Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi se speciálními potřebami z důvodů zdravotního postižení nebo ohrožení vývoje různými dalšími okolnostmi, ve věku od 0 do 4 let, nebo s kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku dítěte Přehled poskytovaných služeb: návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně- -právní pomoc při jednání s úřady dle aktuální potřeby pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních hraček, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury zajištění návštěvy psychologa nebo psychoterapeuta v rodině dle potřeby logopedická péče formou návštěv logopeda v rodině zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami telefonické konzultace dle potřeby Tyto služby poskytujeme: zdarma převážně u vás doma - v přirozeném prostředí dítěte diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Území, v němž je služba poskytována (dosah služby): Královéhradecký kraj Specifikace nabízených služeb: Cílem je zlepšit kvalitu života dítěte se speciálními potřebami a podpora jeho rodiny, snížení negativních vlivů postižení na kvalitu života dítěte a rodiny, optimalizace a podpora vývoje dítěte podpora rozvoje všech schopností dítěte s tělesným, mentálním postižením nebo ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nedonošenost, nízká porodní váha apod.) ve věku od 0 do 4 let, nebo s kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku dítěte, integrace dítěte do kolektivu. Informace o činnosti organizace: Činnost střediska je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS strana 3

4 Noviny královédvorské radnice LEDEN 2006 Schválený rozpočet na rok 2006 města Dvůr Králové nad Labem Kapitola Druh příjmů Rozp. na rok 2006 v tis. Kč 00 Nespecifikované 89, z toho Globální dotace 73, Dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ 1, Inv.dotace - kanalizace Lipnice 14, Výstavba Vodní hospodářství Životní prostředí 3, Živnosti Dopravní obslužnost 4, Městské lesy 3, Doprava Školství 2, z toho MŠ - neinv. příspěvky od rodičů ostatní - nař. odvody 2, Kultura ostatní nař. odvody Vnitřní správa 2, z toho Pokuty Městské policie Správní poplatky 1, Ostatní příjmy Práce a sociální věci 1, z toho Pečovatelská služba Penzion Správa a údržba majetku 22, z toho Nájemné z bytů 7, Nájemné výměníkové stanice 1, Nájemné z nebytových prostor 3, Ostatní 10, Místní hospodářství 32, z toho Pronájem pozemků Pronájem VAK s.r.o. 7, Prodej neinvestičního majetku Prodej pozemků 7, Prodej nemovitostí 18, Stavebnictví Všeobecná pokladní správa 148, z toho Daň z příjmu ze závislé činnosti 27, Daň z příjmu fyzických osob 7, Daň z příjmu právnických osob 30, Daň z příjmu právnických osob - obec 16, Daň z příjmů fyz. osob - zvláštní sazba 1, Daň z přidané hodnoty 45, Daň z příjmů fyz. osob - daň z podnikání 8, Správní poplatky - výherní hrací přístroje Poplatky ze psů Poplatky ze vstupného Poplatek za provozování výherních hracích př.ístrojů 1, Ostatní poplatky a daně 1, Daň z nemovitostí 6, Bankovní úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy celkem 312, Celkové příjmy jsou ve výši ,44 tis. Kč + financování ,16 tis. Kč = celkové zdroje ve výši ,60 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši ,60 tis.kč Rozpočet Druh výdajů Kapitola na rok 2006 v tis. Kč 00 Čerpání sociálního fondu, vyrov. s KÚ 1, Výstavba Vodní hospodářství 26, z toho PD pro ÚR - kanalizace vč. ČOV Žireč PD pro SP - kanalizace vč. ČOV Žireč PD pro ÚR - kanalizace ul.28.října + Smetanova PD pro SP - kanalizace ul.28.října + Smetanova PD pro ÚR - vodovod + kanal. Dukelská, Hradecká Vodovod Lipnice + AD (jen z vlast.zdrojů) 3, Kanalizace Lipnice + půjčka + AD (celkový výdaj) 21, PD ostatní Životní prostředí 3, Živnosti Dopravní obslužnost 1, Městské lesy Doprava 31, PD ostatní z toho PD pro ÚR -regenerace sídliště Strž PD pro SP - inž. sítě pro průmyslovou zónu PD pro ÚR - rekonstrukce nám. TGM Rekonstrukce parteru HD - horní část + AD 13, PD pro ÚR - spoj.chod. Žireč, Verdek, Zboží PD rekon. ul. Purkyňova, Máchova, A.Wágnera II PD rekonstrukce ul. Šafaříkova a Jungmannova Rek. ul. Šafaříkova a Jungmannova vč. AD - I. etapa 3, PD rekonstrukce ul. Na Příčce, RAD, Polní PD pro ÚR ul. Mánesova PD ul. Čelakovského PD rekonstrukce ul. Fibichova, Chelčického Rekonst. komunikace Slovany 1.část + Husova ul. 1, Rekonstrukce ul. Alešova + AD 3, Rekonstrukce ul. Purkyňova vč. AD 1, Rekonstrukce ul. A.Wágnera II vč. AD Rekonstrukce ul. Fibichova vč. AD 2, Školství 21, z toho MŠ E.Krásnohorské 2, MŠ Drtinova 2, ZŠ Strž 3, ZŠ 5. Května 2, ZŠ Komenského 1, ZŠ Podharť 2, ZŠ Schulzovy sady 2, ZŠ R.A. Dvorského 2, Školní jídelna 1, DDM Jednička Základní umělecká škola Zdravotnictví Příspěvek dětská pohotovost v Městs. nem Příspěvek diabetici Příspěvek Diakonie Příspěvek Domov. Sv.Josefa Příspěvek zdravotně postižení Kultura 16, z toho Odd. kultury Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 3, Příspěvek pro MC Žirafa Vyhlášené okruhy přísp. - granty Městské muzeum 2, Hankův dům 4, Vlastivědné čtení Noviny královédvorské radnice Schváleno ZM pod č. usnesení 620/ ZM dne Informační středisko Městská knihovna 3, Vnitřní správa 54, z toho Městské zastupitelstvo 2, Správa MěÚ 46, Městská policie 4, Sbor pro občanské záležitosti Pov.plán a komise, krizové řízení a civ.služba Kronika Výstavní síň Osadní výbory Obřadní síň Dobrovolní hasiči Výpočetní technika a informatika 2, z toho Hardware, software, tech,podpory a ost. 2, Kancelář starosty města Nákup materiálu a služeb Opravy a udržování Výdaje na zahr. spolupráci Pohoštění, úč.poplatky, věcné dary Práce a sociální věci 53, z toho Sociální dávky 48, Sociální půjčky Kluby důchodců Pečovatelská služba 2, Penzion 2, ostatní Správa a údržba majetku 22, z toho Opravy a udržování majetku města 8, Revize Výměníky 2, Útulek pro psy ostatní 11, Místní hospodářství 37, z toho Ostatní majetek obce Daň z převodu nemovitostí Nákup objektu od PČR 4, Nákup pozemků 4, Přísp.na skut. dolož. nákl. na opr. domů Technické služby 28, Stavebnictví 43, z toho Reprografické práce a kopírování PD ostatní PD pro ÚR - Tyršovo koupaliště - 2.stavba PD pro SP - Tyršovo koupaliště - 2.stavba 1, PD pro SP - rekonstrukce ZŠ Schulzovy Sady 1, Rekon. strav. obj. Městs.nem.-zahájení 25, Výstavba RD a BD vč. TI, lok. Alešova ul.- TI Šatny zim.stad. 2.et. (blok 1 bez napoj. na Val.ul.) + AD 14, Dětská hřiště Všeobecná pokladní správa 21, z toho Úroky vlastní 4, Příspěvek HZS Platba daně za obci 16, Nákup. Kolků a ost. Služeb Ostatní, vč. přezkumu hosp Výdaje celkem 338, Rozpočet Financující operace na rok 2006 Kapitola v tis. Kč Změna stavu peněžních prostředků 4, Bankovní úvěr (rekonstr.strav.obj.měst.nem) 25, Bezúroč.půjčka (dotace) kanalizace Lipnice 4, Splátky úvěrů - jistin -7, Finance celkem 26, vypracoval Ing. M. Plecháč, vedoucí odboru RAF strana 4

5 LEDEN 2006 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Přijímání na střední školy se blíží V loňském roce došlo ke změně ve způsobu podávání přihlášek ke studiu ve středních školách. Uchazeč směl totiž podat pro první kolo přijímacího řízení jedinou přihlášku oproti dřívějším dvěma na státní střední školy a libovolnému počtu přihlášek na školy soukromé, případně církevní. Nestátní střední školy si mohly termín vlastního přijímacího řízení určit samy, a tak si vybrat studenty dříve než školy státní. Zejména ztráta této výhody způsobila minulý rok touto dobou velkou kampaň ve sdělovacích prostředcích, kterou režíroval mimo jiné ředitel jednoho soukromého pražského gymnázia, Mgr. Václav Klaus mladší. Veřejnost se samozřejmě nechala ovlivnit, a i když jsem v tomto listu vysvětloval, že nová pravidla přijímání na střední školy pro náš region prakticky žádnou změnu nepřinášejí, možnosti podání jediné přihlášky se rodiče často lekli a volili pro své děti méně náročné školy, o nichž se domnívali, že přijetí na ně bude snazší. To postihlo hlavně gymnázia včetně našeho. Tak se stalo, že výběr kvalitních studentů do prvního ročníku čtyřletého studia byl velmi omezený. Letos se situace nijak nemění. Pro první kolo přijímacího řízení lze tedy podat jen jednu přihlášku ke studiu ve střední škole bez ohledu na to, zda jde o školu státní, soukromou či církevní. Přihláška musí být odevzdána na příslušné základní škole obvykle do konce února a na střední školy doručena do 15. března Termín přijímacích zkoušek (pokud je střední škola vyžaduje) je stanoven na pondělí 24. dubna Pro Multimediální fyzika V ZŠ Schulzovy sady začal od letošního ledna provoz v nově zařízené multimediální učebně fyziky. Při výuce může učitel využívat všechny elektronické vymoženosti této moderní učební technologie. Na žáky ve fyzice čeká mnoho počítačových programů plných obrázků, animací, schémat, videoprojekcí a promítání pomocí čtecího zařízení. Pomocí nich lze vysvětlit danou látku srozumitelněji, názorněji a zajímavěji. Velkoplošný obraz je doplněn o kvalitní zvukový doprovod. V tomto školním roce se v ZŠ Schulzovy sady podařilo v relativně krátkém časovém rozmezí zprovoznit již druhou multimediální učebnu k modernizaci výuky přírodovědných předmětů. Daří se tím naplňovat záměr zkvalitňování rozšířeného vyučování matematiky a přírodovědných předmětů v naší škole. Dáváme tak žákům ve Dvoře Králové nad Labem možnost intenzivního studia. Mgr. Josef Sedláček, ZŠ Schulzovy sady Přijďte se pobavit na Ples absolventů Chcete se dobře pobavit a zatancovat si? Už tradičně pro Vás Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem pořádá Ples absolventů. Uskuteční se 17. února 2006 v Hankově domě, začátek je ve hodin. K tanci i poslechu bude hrát kapela Start, která je vždy zárukou dobré zábavy. Nebude chybět bohatá tombola plná zajímavých i netradičních cen. Ples absolventů dává možnost bývalým studentům a učitelům opět se po letech sejít, zavzpomínat si na neopakovatelné chvíle ve školních lavicích, připomenout si historické výroky a činy, které provázely léta dozrávání. Ples je samozřejmě určen i těm, kteří na Gymnázium nechodili, ale chtějí si pouze dopřát dobrou zábavu. Vstupenky lze zakoupit u B. Hofmanové v kabinetu TV v přízemí Gymnázia. Barbora Machková druhé a případná další kola přijímacího řízení již žádné jednotné termíny určeny nejsou, není ani omezen počet podaných přihlášek. Žák, který tedy nebyl přijat v prvním kole, může podat libovolný počet přihlášek do dalších kol na ty střední školy, které ještě mají volnou kapacitu. Protože míst na středních školách je v současné době dostatek až nadbytek, nemusí se rodiče obávat, že by se dítě, které má studijní předpoklady, neuplatnilo. Výše uvedené informace se týkaly především čtyřletého studia, které je určeno žákům z 9. tříd základních škol. Změny ve způsobu přijímání se nedotkly šestiletého studia, kam přijímáme zájemce ze 7. tříd ZŠ. Termín podání přihlášek i konání přijímacích zkoušek do víceletého gymnázia je stejný jako u gymnázia čtyřletého. Přijímací řízení pro tento druh studia je pouze jednokolové. Neúspěšní uchazeči zůstávají i nadále na základní škole a po dalších dvou letech se mohou přihlásit ke studiu čtyřletého gymnázia. Informace o přijímacím řízení a studiu na Gymnáziu Dvůr Králové n. L. jsme žákům základních škol a jejich rodičům poskytli v rámci Odpoledne otevřených dveří, které se uskutečnilo 30. listopadu Zájemcům o studium na naší škole, pokud se naší propagační akce nemohli na konci listopadu zúčastnit, nabízíme individuální podání informací a prohlídku školní budovy. Stačí se předem domluvit na telefonním čísle RNDr. Vladimír Hušek ZŠ Komenského bude po zápisu žáků do 1. tříd přijímat přihlášky dětí do přípravné třídy. Přípravná třída je určena pro žáky s odloženou školní docházkou a pro pětileté předškoláky. Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti k zápisu do první třídy a k bezproblémovému zvládání požadavků vzdělávacího procesu ZŠ. Tím se předchází případnému neúspěšnému začátku ve školní docházce. Přípravná třída pracuje šestým rokem. Je kladně hodnocena PPP v Trutnově i rodiči docházejících žáků. Mgr. Jitka Pojarová, ředitelka ZŠ Komenského 7. C - patron Nového pralesa Žáci 7. C ZŠ R. A. Dvorského se v rámci ekologické výchovy zapojili do projektu Nový prales. Jedná se o akci na obnovu původních porostů v oblasti Ještědského hřebene u Liberce. Žáci uspořádali sbírku, jejíž výtěžek je určen na přeměnu uměle založeného smrkového lesa na les smíšený, který se postupně bude měnit na prales. V roce 2005 v této rezervaci bylo vysázeno prvních sazenic buků, jedlí, javorů, jasanů a dalších druhů stromů. Naši žáci se díky svému finančnímu příspěvku stali patrony 20 m 2 Nového pralesa. Společnost přátel přírody z Liberce pozvala žáky na jarní exkurzi, při které si budou moci sami vyzkoušet sázení nových stromků a osobně udělat mnoho užitečného pro přírodu. Vypěstovat les není záležitost pro jednu lidskou generaci. Ale naši sedmáci se určitě v dospělosti v rezervaci Nový prales přesvědčí o tom, že les se mění k lepšímu. Děkujeme žákům 7. C a také paní učitelce Bc. Janě Fišerové, která s nimi projekt zrealizovala. Mgr. Renata Tauchmanová, ředitelka R. A. Dvorského Noviny královédvorské radnice Žirafa slaví Tak a je to tady, MC Žirafa slaví své první narozeniny v novém působišti. Na počest tohoto výročí uspořádaly maminky veselý den pro děti, plný soutěží, zábavy a odměn. Vyvrcholením akce byl slavnostní přípitek dětí se zakrojením narozeninového dortu. Umístění mateřského centra na sídlišti El. Krásnohorské maminkám vyhovuje - v blízkosti jsou školka, škola, obchod a bydlí zde mnoho mladých rodin s dětmi. Ukázalo se, že prostory bývalých jeslí jsou pro provoz MC takřka ideální šatna, jídelna, soc. zařízení, herny, vše šité na míru pro nejmenší děti. Krásně velký prostor přímo vybízí děti k pohybu. Díky sponzorům je zde množství kvalitních hraček, knih, hudebních nástrojů. V pěkné, upravené zahradě se nachází houpáky na pružinách, pískoviště, na jaře přibude kolotoč a klouzačka. Avšak nám tu schází několik mobilních laviček, na kterých by si mohly maminky s dětmi předčítat, posedět u ohýnku, zazpívat si... K výtvarným a pracovním činnostem je zapotřebí množství nejrozličnějších materiálů papír, textil, bavlnky apod. Uvítáme vše, co by se mohlo hodit k vyrábění. Jsme rády, že k nám chodí nové maminky, že se naše společenství rozrůstá. Spolupráce maminek je bezvadná, všechny jsou ochotné a vstřícné. Hlavní zásada MC: Každá žena něco výborně umí. Nemusí umět všechno stejně dobře, ale alespoň jednu věc jistě skvěle umí. Úkolem centra je pomoci jí to zjistit a pak její schopnosti rozvíjet. (Rut Kolínská Mateřská centra) Náš program se nemění, patří sem zpívánky, výtvarné činnosti, angličtina, cvičeníčko. Za návštěvu stojí i středeční pohádky loutkové divadlo, promítání, hraní pohádek a odpoledne předporodní příprava pro nastávající maminky a klub Miminko. Večerní Žirafa pro maminky nabízí výrobu různých dekorací a od února budeme pokračovat ve cvičení na balónech s Dášou Hlouškovou (pouze na permanentku). Do roku 2006 si přejeme hodně chuti, síly, nápadů a samozřejmě také děti s maminkami, kterým se tu bude líbit a budou natěšeny na další návštěvu, legraci a pohodu. Dita Jarošová Informace na tel Den otevřených dveří v Podharti se vydařil V pátek 13. a v sobotu 14. ledna se opět pro veřejnost otevřely brány naší školy. Velký zájem ze strany rodičů zejména budoucích prvňáčků byl o ukázky daltonské výuky, jejíž metody získávají stále více zájmu a obliby. Školu si v těchto dnech prohlédli nejen rodiče současných či budoucích žáků, ale přišly zavzpomínat i starší generace, které nás obohatily o spoustu krásných vzpomínek a připomněly všem učitelům, jak je jejich povolání závazné. Neboť vzpomínky ze školních lavic si s sebou opravdu neseme celý život. Dny otevřených dveří plánuje škola zachovat i do budoucna, neboť zájem veřejnosti o její činnost nás může jedině těšit. Mgr. Stanislava Vojtíšková strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Několik rad sdružení ochrany spotřebitelů jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží nebo služeb Při nákupu zboží trvejte na vystavení písemného dokladu paragonu. Na něm nesmí chybět razítko obchodu, datum nákupu a označení druhu zboží. Při uplatnění reklamace trvejte na sepsání reklamačního protokolu a požadujte, aby v něm bylo uvedeno následující: o jaký druh zboží nebo služby se jedná, předmět a datum reklamace, případně jaký je stav opotřebení reklamovaného výrobku. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad, má obvyklé užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Jestliže se v prvních 6 měsících projeví nějaká vada, kterou lze považovat za rozpor s kupní smlouvou, má prodávající povinnost uvést věc bez zbytečného odkladu do shody s kupní smlouvou, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu, nebo od smlouvy odstoupit. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení peněz máte v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, anebo že vyřízení reklamace včetně opravy se nepodařilo stihnout ve lhůtě 30-ti dnů, jestliže se nedohodnete na delší. Stejné právo máte v případě opakovaného výskytu vady, kdy totožná závada již byla dvakrát opravována a došlo k třetímu výskytu stejné vady, nebo nemůžete výrobek pro větší počet vad užívat (3 shodné vady, 4 různé vady). Na spotřební zboží je zákonná záruka 24 měsíců ode dne nákupu, to se týká i výrobků zakoupených na stáncích, nebo výprodejních akcích. Prodávající je povinen na žádost kupujícího vydat záruční list, postačí však i doklad o zakoupení zboží (paragon), jestliže obsahuje potřebné údaje. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci je třeba uplatnit do 24 měsíců ode dne koupě, tuto lhůtu lze po dohodě zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Záruční doba u potravinářského zboží je osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně, nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Je-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání (podomní prodej, smlouvy uzavřené na prezentačních zájezdech), může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit od 7 dnů od jejího uzavření;nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. To však neplatí, pokud si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Záruční doba na opravy či úpravy věci je 3 měsíce. Záruční lhůta u dodávek stavebních prací je nejméně 18 měsíců. Než podepíšete příslušnou smlouvu, poraďte se s právníkem, aby ve smlouvě o provedení prací byly dostatečně zakotveny i sankce pro zhotovitele díla v případě nekvality a nedodržení termínu. Záruku lze uplatnit na vady, na které prodávající předem upozornil, že se na ně záruka nevztahuje. Prodávající se však nemůže zříci své odpovědnosti za vady u výrobku jako celku. Od převzetí věci k reklamaci dochází k pozastavení běhu záruční lhůty až do doby, kdy je výrobek připraven k převzetí zákazníkem. Konkrétně to znamená, že po uplynutí záruční doby se záruka prodlužuje o dobu, kdy výrobek byl v reklamačním řízení. Pokud s vyřízením reklamace nesouhlasíte, sdělte prodávajícímu, popřípadě zhotoviteli díla nejlépe písemně (doporučeným dopisem) váš nesouhlas a upozorněte, že si necháte zhotovit znalecký posudek. V případě, že tento posudek bude hovořit ve váš prospěch, měl by vám prodávající vrátit peníze za vadný reklamovaný výrobek a za náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Provozované poradny: Královéhradecký kraj - Poradna při Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, sudý týden, pátek 9 13 hod. - Poradna při Městském úřadě Jaroměř, lichý týden, pondělí 8 12 hod. - Poradna při Městském úřadě Rychnov n./k, lichý týden, čtvrtek hod. Pardubický kraj - Poradna při Magistrátu města Pardubice, středa hod. (Evropský spolkový dům, Perštýnské nám.) tel Poradna při Městském úřadě Vysoké Mýto, lichý týden, úterý 8 12 hod. - Poradna při Městském úřadě Litomyšl, lichý týden, pátek 8 12 hod. Ochotně a zdarma Vám na uvedených adresách poradí při uplatnění Vašeho práva na odstoupení od kupní smlouvy dle platných předpisů, případně Vám pomohou při mimosoudním vyrovnávání Vašich sporů s prodávajícími či poskytovateli služeb. Nemohou však vystupovat přímo do občanskoprávního vztahu mezi prodávajícího a spotřebitele, neboť nemají pravomoci kontrolního ani výkonného orgánu. Evropské spotřebitelské centrum při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Pracoviště: Politických vězňů 20, Praha 1 Staré Město Tel.: , Fax: , web: - nabízí bezplatné informace a rady o právech spotřebitelů v zemích EU, - nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v ostatních členských zemích EU včetně Norska a Islandu, na chování a jednání obchodníků v těchto zemích, - je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandu. Dozorující státní orgány LEDEN 2006 Česká obchodní inspekce inspektorát Hradec Králové Albínova 821, Hradec Králové Tel.: , Fax: , web: Přijímá podněty ke kontrole a poskytuje poradenskou a informační službu pro spotřebitele v Královéhradeckém kraji. Česká obchodní inspekce pracoviště Pardubický kraj Zámecká 21, Pardubice Tel.: , Fax: , pa web: Přijímá podněty ke kontrole a poskytuje poradenskou a informačních službu pro spotřebitele v Pardubickém kraji. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Inspektorát v Hradci Králové Březhrad 182, Hradec Králové Tel.: , Fax: , Přijímá podněty ke kontrole a poskytuje poradenskou a informační službu pro spotřebitele v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Znáte elektronickou aukci? Je jí sofistikovaný nákupní software, který umožňuje podle dosavadních výsledků ušetřit min 10 % nákupní ceny, ale často značně víc. Spočívá na principu oslovení vybraných dodavatelů, kterým je umožněno vylepšovat v reálném čase parametry svých nabídek ve vztahu k nabídce momentálně nejlepší. Pro zadavatele je výhodné, že současně jednotliví dodavatelé nevědí kolik je dalších a kteří to jsou a neznají jejich, ani své pořadí. Zadavatel může průběh aukce osobně sledovat na monitoru PC. Postup e-aukce je takový, že zadavatel připraví detailní popis souboru zboží, prací nebo služeb, které bude poptávat. Aukční software rozešle pozvánky k účasti v e-aukci všem vytipovaným dodavatelům, případně nalezne další potencionální dodavatele v tuzemsku nebo i zahraničí. Jednotliví dodavatelé pak v rámci tzv.zadávacího kola nabídnou své výchozí ceny a v přesně stanovený den a hodinu je zahájeno soutěžní kolo aukce, které probíhá tak dlouho, dokud se nabídky mění. Ihned po ukončení soutěže trvající řádově hodinu několik hodin, obdrží zadavatel kompletní protokol o průběhu aukce, na základě kterého již sám jedná o dodávce podle nejlepší nabídky. Největší výhodou elektronické aukce je vedle transparentnosti a vyloučení korupčního jednání hlavně možnost dosáhnout rychle nejvýhodnější ceny. Systém umožňuje také 5 jazykových mutací pro účast zahraničních dodavatelů. Pro koho je systém e-aukce vhodný k použití? Zejména pro firmy a podnikatele, ale také úřady a instituce a každého zájemce, který chce uspořádat výběrové řízení na dodávku zboží, služeb, prací. Systém e-aukce provozuje Hospodářská komora ČR a veškeré bližší informace mohou zájemci obdržet na kontaktní adrese: RHK SvČ, Horská 5, Trutnov, tel , , rhkhradec.cz Ing. Vladimír Motl strana 6

7 LEDEN 2006 Canisterapie u nás Pes jako nejlepší přítel člověka byl stvořen, aby byl člověku společníkem i pomocníkem obojí v jednom splňuje, pokud může díky své povaze a některým naučeným dovednostem navštěvovat lidi nejen se zdravotním postižením, ale i děti a seniory. Od psa to vyžaduje značnou míru trpělivosti, ochoty učit se novým věcem, rychle přivykat novým situacím, také ho ale canisterapie musí bavit a na druhou stranu by měl mít možnost odpočinku a jiné činnosti. Psovod, který se pro canisterapii rozhodl, by měl být člověk empatický, usměvavý a alespoň trochu speciálně-pedagogicky proškolený, měl by mít v sobě zápal pro věc, protože canisterapie je o radosti a pomoci pro druhé. Klient, který canisterapii přijímá, by se neměl psů bát, neměl by být alergický na psí srst a měl by mít z přítomnosti psa dobrý pocit, těšit se na něj a nechat se jím motivovat k lepším výkonům. Vychovatel nebo sestra, kteří jsou spolu s klientem canisterapii přítomni, by měli být nápomocní jak klientovi, tak psovodovi, oni nejlépe znají klientovy potřeby a nálady, psovod zase psa. Spoluprací se dá docílit nejen pocitu radosti, pohody a štěstí, ale i úspěchů při naplňování předem určeného cíle terapie. Canisterapie tak může naplnit své poslání u lidí s mentálním, tělesným, psychickým i jiným postižením, může zpříjemnit čas seniorům a umožnit prima zážitky dětem. Než se však člověk se psem pro canisterpaii rozhodne, musí společně nejprve složit zkoušky, které prověřují vlastnosti psa (pes se tak v navozených činnostech dostává do situací, které ho mohou v praxi potkat) a některé organizace prověřují i schopnosti psovoda. V naší republice prozatím není sjednocen zkušební řád pro canisterapii, je u nás několik organizací a každá psy i lidi testuje jinak. Ve východních Čechách působí Psí pac z Podkrkonoší (www.psipac.wz.cz), která funguje pod společností Podané ruce, sídlící ve Frýdku Místku (www.canisterapie.info), pro psy i lidi je tu od roku 2003 a má 7 členů, kteří jezdí za dětmi ve Speciální mateřské školce v Hostinném, v Pomocné škole internátní v Jaroměři, ve Speciální a pomocné základní škole v Jičíně, za seniory v Domově důchodců v Hradci Králové a v Černožicích a také za klienty s mentálním postižením v Markoušovicích. V jednání je i navštěvování stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují. Zamlouvá se vám tato činnost a připadá vám, že by to vás i vašeho pejska bavilo? Pak už nic nestojí v cestě tomu, abyste zašli na cvičiště Kynologického klubu Nový Svět (www.novysvet.wz.cz), kde vás rádi připravíme na zkoušky a poradíme s čímkoli, co vás zajímá. Nezáleží na tom, jestli je pes velký, malý, chlupatý nebo ušatý, hlavně musí být zdravý, pravidelně očkovaný, odčervovaný, bez blech a nečistot. Při přípravě psa na canisterapii budeme postupně navozovat situace, které mohou psa později potkat, předvedeme vám i některé způsoby relaxace pro psa, vše záleží jen na zájmu vás a vašeho psa. Pokud byste se rádi o této, člověku prospěšné a radost přinášející, kynologické disciplíně rádi dozvěděli více (můžete přijít vy na povídání i ukázku k nám, nebo rádi zavítáme my i s pejsky k vám), kdykoli zavolejte na tel.č nebo pište na: Daniela Hoblová Noviny královédvorské radnice Pěvecký spolek Záboj informuje Ve vánočním období roku 2005 uskutečnil Pěvecký sbor Záboj šest koncertů. Do programu připravil renesanční písně, skladby barokního období, vánoční mši F. X. Brixiho, také pastorely a koledy. Zazpíval posluchačům ve Vítězné, v Hajnici, Bílé Třemešné, poprvé se představil v Třebihošti, kde našel v zaplněné kapli pozorné a vděčné posluchače. Také ve Dvoře Králové nad Labem má vánoční koncert Záboje, konaný ve sváteční odpoledne 26. prosince v kostele sv. Jana Křtitele, již dobrou tradici. Tentokrát zpěváky potěšila hojná účast posluchačů i patrná společná radost z pěkně prožitého odpoledne. Vánoční koncertování zakončil pěvecký sbor vystoupením na kolonádě v Jánských Lázních. V lednu zahájil PS Záboj pravidelné zkoušky a připravuje program pro další období. V květnu chystá spolu s Královéhradeckým dívčím sborem koncert v Hankově domě, v červnu pak přivítá ve Dvoře Králové přátelský sbor z německého městečka Wagenfeld, s kterým se Záboj seznámil již v roce 1989 na Pražských dnech sborového zpěvu. Od té doby se oba pěvecké sbory navštěvují, koncertují a spolupracují. Tyto, organizačně i finančně náročné akce, může náš pěvecký sbor uskutečňovat jen díky obětavosti svých členů, také díky podpoře vedení Hankova domu i Města Dvůr Králové nad Labem. Vedení pěveckého sboru zve do řad Záboje další zájemce o sborové zpívání. Zkoušky se konají v Hankově domě každé pondělí od 19. hodin do hodin. Je to náročné, ale krásné. Přijďte! Jana Růžičková Jak jsme slavili Večerníčkovy čtyřicátiny V roce 2005 jsme si připomínali 40. narozeniny Večerníčka. Chtěli jsme k oslavám tohoto významného životního jubilea také nějak připojit, a proto jsme připravili pro děti soutěž, která měla prověřit jejich znalosti večerníkových pohádek. Od 5. do 16. prosince 2005 probíhaly v Městské knihovně Slavoj Vánoce s Večerníčkem. Každý den v průběhu dvou týdnů byly vyhlášeny dvě soutěžní otázky jako např. Kdo výtvarně ztvárnil postavu dnes již čtyřicetiletého Večerníčka?, Kolik pohádkových lístečků Večerníček ve své úvodní znělce rozhazuje?, nebo Kdo namluvil večerníkový seriál Káťa a Škubánek? apod. Kromě těchto otázek byl dětem také předložen úryvek z pohádkové knížky a úkolem bylo určit, z jaké literární předlohy jsme tento text vytrhli. Všechny odpovědi si soutěžící průběžně zaznamenávali na hrací kartu, kterou obdrželi v dětském oddělení při zahájení soutěže. Do večerníčkového klání se zapojilo šest tříd ze ZŠ R. A. Dvorského a čtrnáct jednotlivců. Všechny zúčastněné dětské kolektivy vyplnily svou hrací kartu bez jediné chybičky, a tak nezbývalo, než prověřit jejich pohádkové vědomosti osobně. A tak se v posledním týdnu loňského roku v dopoledních hodinách hemžilo dětské oddělení samými Večerníčky. Prvním úkolem bylo totiž složit Večerníčkovu čepici, kterou děti v průběhu soutěžení nesměly sundat z hlavy. Již v pohádkové čapce hádaly děti písničky a určovaly ilustrace, popřípadě ilustrátora jednotlivých pohádek. Všechny děti se skvěle zhostily svého úkolu a staly se tak večerníkovskými přeborníky. Vyhodnocení jednotlivců proběhlo ve čtvr- tek 22. prosince v odpoledních hodinách v sálku Městské knihovny. Také soutěžící v této kategorii prokázali svoji zručnost složením večerníkovské čepice. Ze čtrnácti odevzdaných hracích karet byly vyplněny bezchybně pouze čtyři. Diplom a drobný dárek tak převzali soutěžící Vojta Hojný, Deborka Kratochvílová, Vojta Matras a Matěj Pavelka. Malá poznávací soutěž byla přichystána i pro předškolní děti, které měly za úkol poznat večerníkové pohádky podle obrázků. Úspěšní hadači byli hned na místě odměněni speciálním večerníčkovským lízátkem. Večerníčkové klání mělo však i speciální Večerníčci ze ZŠ R. A. Dvorského při slavnostním vyhodnocení soutěžní hry. výtvarnou část. V dětském oddělení se nám sešlo třicet sedm různých pohádkových postav známých z různých večerníčků, které byly ztvárněny různými malířskými technikami. Z těchto výkresů vybrala porota pět nejzdařilejších a jejich autoři byli odměněni certifikátem a dárkem v podobě malířských potřeb. Toto ocenění patřilo Martinu Záveskému, Martinu Pavlů, Haničce Dalibabové, Aničce Staníkové a Lucince Martinkové. Děkujeme ZŠ R. A. Dvorského za účast v soutěži a věříme, že vynikající spolupráce s touto školou bude pokračovat i v tomto roce. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj Foto: archiv ZŠ strana 7

8 Noviny královédvorské radnice Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2006 Na počátku nového roku již tradičně proběhla Tříkrálová sbírka na podporu projektů potřebným, kterou pořádá Farní charita. Ve Dvoře Králové n. L. a Vítězné vyšlo koledovat celkem 10 skupinek koledníků. Díky jim a ochotným dárcům se podařilo vybrat celkem Kč. V letošním roce 65% sbírky zůstává v místní Farní charitě, která ze sbírky podpoří dva projekty Občanskou poradnu Dvůr Králové n. L. a volnočasový klub Střelka pro děti a mládež. Služeb Občanské poradny, která poskytuje bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v oblasti právní, sociální, pracovně právní, oblasti bydlení a mezilidských vztahů, využilo v loňském roce na 350 klientů. Touto cestou bychom Vás rádi seznámili s novým projektem Střelka volnočasový klub pro děti a mládež. Centrum pro děti a mládež Střelka začalo neoficiálně fungovat v říjnu 2005, kdy se skupinky dětí začaly scházet a společně trávit svůj volný čas formou her a soutěží na ulicích našeho města. Ve chvíli, kdy počasí začalo být nepříznivé, projevila se u dětí touha setkávat se dále, proto jsme se rozhodli nabídnout jim vlastní klubovnu, kde by mohly mít své zázemí. Tato místnost se teď nachází v prostorách fary u kostela sv. Jana Křtitele a je otevřena od hod. do hod. ve všední dny. Děti, a zvláště naše mládež, mají volný přístup do Centra, nejsou vázáni docházkou ani finanční částkou, mohou se přijít podívat jednou, anebo přicházet každý den. Náplň odpoledne se liší podle složení skupiny. Vždy přítomná dospělá osoba jen nabízí činnosti, které nejsou cílem samy o sobě. Úkolem Střelky, jak už napovídá sám název, je ukázat směr, pomoci strávit efektivněji volný čas. Aktivity přizpůsobujeme aktuálním potřebám dětí. Často naše odpoledne strávíme povídáním u čaje, posloucháním muziky nebo zvelebováním klubu, což je oblíbená a nenáročná činnost, pod kterou spadají aktivity výtvarného, ale i technického zaměření. Děti se učí odpovědnosti a samostatnosti. Dvakrát jsme nacvičili divadlo, při kterém se projevily skryté talenty. To je také důležitý úkol nacházet a rozvíjet v sobě dary, kterými mohu dělat radost sobě i druhým. Mládež se učí pomocí rozhovorů komunikovat, vyjadřovat své emoce a analyzovat případné problémové situace s odstupem a bez citového angažování. Dynamický obsah odpoledního programu umožňuje přístup i dětem s horší sociální adaptací. Mezi nejsilnější zážitky patří bezesporu svátek sv. Mikuláše, kdy naše skupina chodila po svých rodinách, nebo po rodinách, kam Mikuláš pravděpodobně nepřijde. Svůj čas jsme tak dali ve prospěch jiných dětí. Musíme podotknout, že v konfrontaci s jinými skupinami tohoto večera byl náš Mikuláš důstojný a pravý, jak se vyjádřili někteří občané města. O vánočních prázdninách jsme vyrazili sáňkovat, což rozhodně napomohlo k upevnění skupiny. Aktivně jsme se zúčastnili i tradiční TKS V současné době navštěvuje pravidelně Střelku kolem 15 dětí a mládeže ze Dvora Králové. Každý týden však přivítáme nové tváře, které se k nám připojí anebo dochází jen občas. V situaci, kdy by se nalezli dobrovolníci spolupracující na vedení Střelky, by bylo možné otevírací hodiny rozšířit, tím umožnit docházku i pro děti dojíždějící a také nabídnout širší spektrum činností. V naší nové místnosti je potřeba vyměnit podlahu a zvelebit ji nábytkem. Vzhledem ke stále vyšší potřebě prostoru jsme se rozhodli otevřít druhou místnost, příslušenství a malou kuchyňku. Vše, co se do této chvíle vybudovalo, vzniklo díky darům těch, kteří vidí v provozování strana 8 projektu Střelka prospěšnou aktivitu pro naši mládež. Upřímně děkujeme všem koledníkům, jejich rodičům a dárcům za příspěvek na Tříkrálovou sbírku. Také děkujeme České spořitelně, Městskému úřadu Dvůr Králové, Obecnímu úřadu Vítězná a Technickým službám za pomoc při organizaci sbírky. Ing. Zdeněk Bartoš, ředitel Farní charity sestra Dagmar z kongregace KMBM Kurzy domácího ošetřování aneb chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké Pro velký zájem o kurzy domácího ošetřování, které proběhly v Oblastní charitě Červený Kostelec v roce 2005 jsme se rozhodli pokračovat v nich i nadále. Kurzy jsou určeny všem, kteří doma pečují o své blízké, nebo očekávají propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit. Náplň kurzu: Teoretická i praktická výuka, jak pomoci nemocnému při: - pohybu a zaujímání pohodlné polohy - udržování tělesné hygieny - oblékání, svlékání a výběru oblečení - zajišťování správné výživy, pomoc při jídle, pití a užívání léků - prevenci proleženin Sociální poradenství Prevence syndromu vyhoření pečujících Řešení individuálních problémů účastníků školení Školit se bude v malých skupinkách osob a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Termíny kurzů jaro 2006: ; ; ; Podrobnější informace a přihlášky poskytne: Mgr. Marcela Frýbová, ul. Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec tel.: , Základy práce s počítačem Ministerstvo informatiky a školicí střediska firmy PCstorm pořádají Národní program počítačové gramotnosti. Během čtyř dvouhodinových kurzů se účastníci seznámí se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače pomocí myši a klávesnice, ve stručnosti jsou obeznámeni také s textovým editorem MS Word a samozřejmě nechybí ani práce s internetem, založení vlastní ové schránky a její používání. Další kurz nabízí vyhledávání na Portálu veřejné správy České republiky. Kurzy jsou dotované státem, účastníci hradí pouze poplatek 100 Kč za kurz. Všichni obdrží tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování. Učebna s plnohodnotným vybavením se nachází ve Dvoře Králové nad Labem v budově bývalého Strojtexu. Prostory jsou k dispozici i po absolvování výuky. Zaměstnanci firmy rádi poradí účastníkům s výběrem počítačového příslušenství a pomohou s dalším vzděláváním v oboru. Podrobnější informace lze získat na bezplatné lince , vždy od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin, nebo na telefonním čísle LEDEN 2006 Milí přátelé a příznivci Domova sv. Josefa, dovolte mi touto formou poděkovat všem, již v čase Adventu, v čase očekávání a těšení přispěli svým vystoupením k vytvoření pohody u nás v Domově sv. Josefa v Žirči. Všichni účinkující uměli navodit atmosféru předvánočního času, který ne každý z klientů má možnost strávit se svými blízkými doma, v kruhu nejbližších. Jmenovitě děkujeme dobrovolnickému centru Arnika ze Dvora Králové za Zimní odpoledne, ŠD při ZŠ B. Němcové z Jaroměře v pořadu Předvánoční ladění, nejmenším z nejmenších MC Žirafa ze Dvora Králové, ZŠ a MŠ ze Žirče, křesťanské hudební skupině Naděje z Jaroměře a v neposlední řadě Saxofonovému a klarinetovému kvartetu z Jilemnice. Zároveň mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste v loňském roce přispěli jakoukoliv finanční částkou na Domov sv. Josefa. Takto získané prostředky byly použity na rozvoj a zkvalitnění péče o nemocné roztroušenou sklerózou. Všichni v Domově oceňujeme, že stále existují lidé, kterým není lhostejný osud takto hendikepovaných lidí. Přeji Vám, milí čtenáři, za celý Domov sv. Josefa v tomto roce hodně zdraví, štěstí a tolerance, která je tolik potřebná pro přátelství a porozumění člověka člověku. Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Domova sv. Josefa Kurzy angličtiny aneb učení nemusí být mučení Možná jste angličtinu nikdy neměli. Možná umíte pár slovíček nebo jste něco pochytili z internetu či odjinud, a chtěli byste znát více. Možná jste se angličtinu několik let učili, ale myslíte si, že jste již vše dávno zapomněli. Možná, že angličtině dobře rozumíte, ale máte strach mluvit. Možná byste se angličtinu i rádi učili, ale zažili jste školu či kurz, kde učení znamenalo spíše mučení. V takových případech říkám: Překonejte nejistotu, strach z neznáma a přihlaste se do nějakého kvalitního kurzu. Výuka cizích jazyků se neustále mění, neboť se objevují novější a efektivnější metody, jak jazyky vyučovat. Rozhodně se dnes již neučí způsobem, jaký se používal před deseti lety (éra modrých česko-anglických učebnic pro jazykové školy má už dávno odpískáno). Důraz se dnes klade na schopnost domluvit se, odbourat strach a získat jistotu v mluvení. V hodinách se lektoři snaží vytvořit příjemnou, motivující atmosféru tak, aby se studenti při učení nenudili, zažili úspěch a chtěli ve studiu pokračovat. Zní to všechno krásně, že? Nalákal jsem vás? V tom případě vás ještě musím upozornit, že to nejdůležitější se ve studiu jazyka stále nezměnilo. Člověk si musí doma najít čas, aby si k té angličtině sedl, učil se slovíčka, procvičoval gramatiku a případně poslouchal BBC. Nikdo vám totiž učivo do hlavy bez vašeho přičinění nenalije. A pokud někdo tvrdí, že ano, tak se z vás jen snaží vytáhnout peníze. Jste-li s tímto smířeni a chcete to zkusit, nabízíme vám jeden z možných kurzů ve Dvoře Králové nad Labem. Výuka v dalším semestru u nás začíná již od února. Pro bližší informace zajděte do Městské knihovny Slavoj, nebo pište na: Mgr. Martin Kučera, lektor anglického jazyka

9 LEDEN 2006 Noviny královédvorské radnice strana 9

10 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Lednové číslo soutěže Znáte své město? představuje dobová fotografie z počátku minulého století. Dnes stačí odpovědět, na které místo tato fotografie poukazuje: Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou LEDEN připraveny 2006 pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihnout a vhodit do osudí v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Dnešní ceny jsou: 1. cena - Dvě vstupenky na divadelní představení do Hankova domu. 2. cena - Kniha Dvůr Králové n. L. a okolí. Historie a současnost ve fotografii. 3. cena - Kniha Královny a jejich věnná města. Slosování soutěže proběhne Výherci z minulého čísla jsou: 1. místo - Jitka Šmídová, E. Krásnohorské místo - Marie Kudrová, Revoluční místo - Alois Fleček, Blahoslavova 1008 Řešení z min. čísla: náměstí Rašínovo. M. Záruba, oddělení TAJ HC Dvůr Králové-Náchod žákovská liga v ledním hokeji Během zimních prázdnin odehrály všechny třídy spojeného klubu HC Dvůr Králové-Náchod velmi dobře obsazené turnaje, na kterých sbíraly jeden úspěch za druhým. Ze čtyř turnajů mladí hokejisté tři vyhráli a jednou skončili třetí! Turnaj 6. tříd Jaroměř, , 1. místo: zápasy: HC DK-Ná HC Jaroměř 1:2, HC Lomnice n.p. 2:1, Sp.Nové Město n.m. 3:2, Turnaj 7. tříd Choceň , 1. místo: zápasy: HC DK-Ná Trutnov-JTC N.Paka 4:0, - HC Choceň 5:1, - HC Litomyšl 12:1, Turnaj 8. tříd - Veselí nad Lužnicí, , 3. místo: zápasy: HC DK-Ná HC Strakonice 5:0, - HC Tábor 0:3, - HC Veselí n.l. 1:2 na sam. nájezdy, - EHC Berlín Capitals 2:3 na sam. nájezdy, - SKLH Benešov-Vlašim 5:2, Turnaj 9. tříd Jaroměř, , 1. místo: zápasy: HC DK-Ná HC Metuje 6:2, - HC Skuteč 3:3, HC Moravská Třebová 5:0. Další zápasy odehráli naši hokejisté i v žákovské lize. Po 26 odehraných mistrovských zápasech drží stále vysoký standard 7. třída, která je v průběžné tabulce na čtvrtém místě (jen vinou horšího skóre za 3. Jabloncem). Osmá třída stále pevně drží druhou příčku s náskokem sedmi bodů na třetí Mělník. Poslední výsledky a pořadí jednotlivých mužstev: 6. třída: HC DK/Ná HC Metuje 2:12, - HC Vlci Jablonec n.n. 4:9, - TJ Stad. Nymburk 0:10, - HC Benátky n.j. 1:6. 9. místo v průběžné tabulce, 3 vítězství, 23 porážek, skóre 52: třída: HC DK/Ná HC Metuje 5:4, - HC Vlci Jablonec n.n. 3:4, - TJ Stad. Nymburk 3:1, - HC Benátky n.j. 13:1. 4. místo v průběžné tabulce, 18 vítězství, 8 porážek, skóre 107:69 8. třída: HC DK/Ná HC Metuje 11:1, - HC Vlci Jablonec n.n. 5:4, - TJ Stad. Nymburk 3:1, - HC Benátky n.j. 12:5. 2. místo v průběžné tabulce, 21 vítězství, 1 remíza, 5 porážek, skóre 185:85 9. třída: HC DK/Ná HC Metuje 4:1, - HC Vlci Jablonec n.n. 3:2, - TJ Stad. Nymburk 0:5, - HC Benátky n.j. 3:3. 7. místo v průběžné tabulce, 7 vítězství, 4 remízy, 15 porážek, skóre 64:123 Mezi nejzajímavější výsledky lze zařadit drtivé výhry sedmičky s Benátkami (13:3) a osmičky s Metují (11:1) a Benátkami (12:5). Devátá třída příkladně zabojovala a získala ve čtyřech zápasech 5 bodů cenná je zejména výhra v Jablonci a remíza v Benátkách (průběžně 2. místo). Osmička se navíc může pochlubit skvělým skóre 185:85! V termínu se sedmá a osmá třída zúčastní zajímavého hokejového zájezdu do Švédska! Kromě jiného programu hráče na tomto zájezdu čekají přátelská utkání s exotickými soupeři: HC Boras, HC Ulricehamn, HC Dalen a HC Malmö. Přijďte na zimní stadion povzbudit mladé reprezentanty Vašeho města v bojích o ligové body!!! Více o žákovské lize ve Dvoře Králové nad Labem najdete na Dvorští hokejisté v semifinále play-off Hladkým vítězství 3:0 na zápasy nad Litomyšlí postoupili dvorští hokejisté do dalších bojů play off 1. krajské hokejové ligy. Hned první zápas v Litomyšli dvorští hokejisté vyhráli 8:3 a následně v domácím utkání potvrdili roli favorita a rozstříleli soupeře 8:0. Třetí zápas, s exibičním skóre 12:2, si dvorští hokejisté na ledě Litomyšle zajistili postup. Se stejným poměrem 3:0 na zápasy vyhrály i celky Chotěboře a Moravské Třebové. Ovšem dvorští fanoušci a hokejisté na svého soupeře čekali nečekaně nejdéle. Jaroměř až v posledním pátém zápase zdolala po prodloužením, gólem v poslední minutě, Sokol Staré Jesenčany. Litomyšl - Dvůr Králové 0:3 Jaroměř - St. Jesenčany 3:2 Náchod - Mor. Třebová 0:3 Chotěboř - Trutnov 3:0 Změna sídla ordinace CHIRURGICKÁ AMBULANCE ENDOSKOPIE MUDr. Jiří Šťovíček MUDr. Antonín Petráček Přemyslova 1890, Dvůr Králové nad Labem (za lékárnou na náměstí T. G. M.) Út St 8 18 Čt 8 12 (na objednání) Tel , Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V listopadu 2005 se narodili tito občánci: Karel Lukeš, Barbora Síbrová, René Stejskal, Denisa Vlková, Nela Šedivá a Robin Balog. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci prosinci uzavřely na Staré radnici manželství tyto páry: Ján Čonka a Bohumila Knížková Josef Knytl a Monika Veverková Ilja Šimek a Monika Jarošová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: František Masopust Jarmila Stříbrná Florika Čandosová Eliška Menclová Marcel Mencl Věra Pušová Josef Blahovec Jiří Javorský Jiřina Vacková Marie Asterová Josef Holan Miroslav Voňka Irma Hájková Lenka Týnová Anna Bémová Stanislav Janák Marie Šolcová Danuše Voňková Simona Vykouřilová, matrikářka Poděkování Děkuji paní Ivě Jarolímkové, odborné referentce ŠKS, za vstřícné, velmi ochotné a příjemné jednání. Milena Geislerová Poděkování Děkujeme personálu interního oddělení nemocnice ve Dvoře Králové n. L. pod vedením pana primáře MUDr. Novotného při ošetřování pana Jiřího Javorského. Především velký dík patří ošetřujícímu personálu oddělení následné péče paní přimářky MUDr. Chytré za velice trpělivou a náročnou péči, kterou mu věnovali při jeho dlouhé a těžké nemoci. Dále děkujeme všem přátelům a známým za hojnou účast, květinové dary a projevy soustrasti při rozloučení s panem Jiřím Javorským. rodina Javorských strana 10

11 LEDEN 2006 Textová inzerce: Noviny královédvorské radnice INZERUJTE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE tel.: NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice LEDEN 2006 Starosta města Ing. Jiří Rain, Jan Schwarz a Ing. Ivana Holubcová přivítali společně s občany města Dvůr Králové nad Labem nový rok. Foto: M. Záruba Starosta města a místostarostka města na zahájení Dne otevřených dveří v ZŠ Podharť. Foto: P. Janoušek Novoroční ohňostroj. Foto: M. Záruba Starosta města Ing. Rain, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Bradík a místostarostka města Mgr. Vaňková při zahájení Her II. zimní Olympiády dětí a mládeže. Foto: M. Záruba Vystavovatelé za oblast Podzvičinsko na veleterhu Regiontour a GO v Brně. Foto: Z. Čermák Žáči 7. třídy ZŠ R. A. Dvorského na exkurzi v Praze. strana 12 Foto: archiv ZŠ Cestovatel Jiří Albrecht představoval v Městské knihovně Slavoj 1. díl své knihy s názvem Sedm let cesty k lidem. Foto: A. Jäger

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Obchodní podmínky. 2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o.

Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Reklamační řád společnosti ARLES, s.r.o. Prodávajícím je společnost ARLES, s.r.o., se sídlem Holešovská 429, 763 16 Fryšták, IČ 25544276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více