SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s."

Transkript

1 SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/ Praha 10 Telefon: Dne SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech

2 OBSAH Obsah Sluz by interní - STANDARD 1 Sluz by interní - NADSTANDARD 2 Sluz by externí - ZPROSTR EDKOVANE 3 Terénní pečovatelské a zdravotní služby 4 Kontaktní informace 6

3 Sluz by interní - STANDARD PŘEHLED INTERNÍCH SLUŽEB Tyto sluz by jsou poskytova ny persona lem Seniorske ho domu Or ech v ra mci platby za sluz by. Tato platba je nedílnou souc a stí na jmu bytove jednotky a je pro vs echny klienty povinna. denní přítomnost personálu v areálu a zajištění služeb v pracovní době zajištěn dohled vzdálenou službou s 24 hodinovou dostupností vypracování individuálního plánu služeb kontakt a zprostředkování lékařské a domácí péče (terénní pečovatelská a zdravotní služba) vlastní vůz Seniorského domu - odvoz k lékaři, na úřady, na nákup atd. dle rozvrhu každodenní pomoc v domácnosti a včetně drobného úklidu donáška léků a dohled nad jejich podáváním donáška nákupu v případě potřeby 1x týdně dovoz velkého nákupu 1x týdně zprostředkování stravování zprostředkování praní prádla a žehlení zajištění kontaktu s úřady administrativní úkony v rámci provozu zajištění kontaktu s opraváři a údržbou dle potřeby užívání veškerých společných prostor areálu společenská místnost, terasa u společenské místnosti, čajová kuchyňka společenské místnosti, WC společenské místnosti, společné venkovní části areálu SD Ořech, lavičky, parkoviště areálu organizace volnočasových aktivit (jóga, cvičení na židlích, šikovné ruce atd.) organizace aktivizačních programů (canisterapie, pohybové terapie, muzikoterapie atd.) organizace výletů, koncertů, přednášek, výstav, kulturních a společenských akcí Stra nka 1

4 Sluz by interní - NADSTANDARD SLUŽBY INTERNÍ - NADSTANDARD Tyto sluz by jsou zpoplatněny a jsou individua lní, dle potr eba kaz de ho klienta, nejsou zahrnuty v povinne platbe za sluz by. Souc a stí nabídky te chto sluz eb, je ceník Seniorske ho domu Or ech. Nabídka zahrnuje tyto sluz by: velky u klid mytí oken pr íprava oslavy vy zdoba spolec enske místnosti, vc etne vybavení, u klid po oslave, zajis te ní na kupu daru, dortu, kve tin atd. uloz ení cennosti do trezoru administrativní u kony - tis te ní, kopírova ní, skenova ní dokumentu poda ní z a dostí na u r adech, vyplne ní ru zny ch formula r u, nesouvisejících s na jmem v seniorske m dome zajis te ní klientsky ch zme n v byte klienta (zabezpec ení, pojis te ní, ste hova ní, vybavení atd.) pos tovní sluz by (balíky apod.) zajis te ní na hrady klíc e pr i ztra te zapu jc ení tísn ove ho tlac ítka zapu jc ení zdravotních pomu cek zapu jc ení zahradní sekac ky dovoz k veterina r i venc ení psa Stra nka 2

5 Sluz by EXTERNÍ - zprostr edkovane PŘEHLED EXTERNÍCH ZPROSTŘEDKOVANÝCH SLUŽEB Tyto sluz by jsou poskytova ny externím dodavatelem sluz eb a akcí. Cena se r ídí ceníkem externích dodavatelu. Vy be r sluz eb a u c ast na aktivita ch je zcela individua lní a je ponecha n vy be ru a poz adavku klienta. Ceníky te chto sluz eb budou k dispozici v kancela r i SD Or ech. zajis te ní praní pra dla, mandl, z ehlení dova z ka jídla stravova ní norma lní nebo dietní maniku ra, pediku ra kosmetika kader ník fyzioterapeut rehabilitace a masa z e za jmove krouz ky externí (jo ga, cvic ení, s ikovne ruce, pra ce na PC, vy uka AJ atd.) terapie externí pohybove, canisterapie, ergoterapie, atd. vy lety a za jezdy vstupy kulturní a spolec enske akce ne ktere vstupy Stra nka 3

6 Tere nní pec ovatelske a zdravotní sluz by POPIS TERÉNNÍCH A PEČOVATELSKÝCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Nas ím smluvním partnerem pro poskytova ní pec ovatelsky ch sluz eb je spolec nost CLEMENTÍA, o.p.s., pec ovatelska tere nní sluz ba, ktera uz ivatelu m poskytuje pec ovatelske sluz by dle jejich potr eb, pr edem stanoveny ch cílu a to v pr ípade potr eby i nepr etrz ite 24 hodin denne vc etne víkendu a sva tku. Cena te chto sjednany ch sluz eb se r ídí ceníkem spolec nosti CLEMENTÍA, o.p.s. Pro poskytova ní zdravotních sluz eb je pak nas ím smluvní m partnerem spolec nost Home Care Services & Supplies, ktera zajis ťuje jiz od roku 1997 zdravotní pe c i. Tato pe c e je indikovana pouze prakticky m le kar em a je hrazena ze zdravotního pojis te ní. Prakticky le kar urc uje c asovy rozsah a frekvenci na vs te v. V souc asne dobe tato spolec nost spolupracuje s více jak tisícovkou doktoru. Stra nka 4

7 Stra nka 5

8 Kontaktní informace IVA RIEGERTOVÁ ING. JANA KÖHROVÁ ING. SENIORSKÉ DOMY OŘECH Telefon Telefon Telefon Ínformace o spolec nosti SD Bohemia Group a.s. Ukrajinska 1488/ Praha 10 Telefon Stra nka 6

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Informační manuál I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Provozovatel: Rainbow Productions, spol. s. r. o. IČO: 471 17 940 Právní forma : spol. s. r. o. Sídlo: Pod Slovany 13/1913, Praha 2, 128 00 Zapsaná v obchodním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Vnitřní řád Pobytové zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY

Vnitřní řád Pobytové zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY Vnitřní řád Pobytové zařízení odlehčovacích služeb HEZKÉ DOMY 1 Co je Vnitřní řád? Vnitřní řád upravuje pravidla soužití a poskytování služeb odlehčovací služby v prostorách objektu rezidence ORBIS na

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více