Zubní lékařství u mláďat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zubní lékařství u mláďat"

Transkript

1 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Juvenile Dentistry Fraser A. Hale Veterinary Dental Service, Guelph, Ontario, Canada SOUHRN Výskyt a závažnost periodontálního onemocnění a jiných běžných problémů ústní dutiny se nepochybně zvyšuje s věkem, avšak mnoha chorobami zubů a ústní dutiny trpí i mláďata. Včasné rozpoznání a léčba těchto obtíží mohou často předcházet závažnějším komplikacím v pozdějším životě zvířete. Tento příspěvek popisuje některé nejběžnější dentální nemoci vyskytující se u psů a koček v průběhu prvního roku jejich života a zaměřuje se na rozpoznávání choroby, jakož i na indikaci léčby. Článek byl převzat s laskavým svolením redakce. Hale, F.A. Juvenile Dentistry. In: Carmichael D.T. (Ed.), Recent Advances in Small Animal Dentistry. Ithaca: International Veterinary Information Service (www.ivis.org), 2000; Document No. A Překlad: Mgr. Hana Smělá Summary The incidence and severity of periodontal disease and other common oral problems certainly increases with age, but young animals may also suffer from a number of dental and oral maladies. Early recognition and treatment of these problems can often prevent more serious complications in later life. This chapter will describe some common dental concerns in dogs and cats during their first year of life and focus on disease recognition and indications for treatment. Reproduced with the kind permission of the publishers. Hale, F.A. Juvenile Dentistry. In: Carmichael D.T. (Ed.), Recent Advances in Small Animal Dentistry. Ithaca: International Veterinary Information Service (www.ivis.org), 2000; Document No. A Dentální problémy mláďat rozpoznané v prvních týdnech jejich života Mikroglosie je smrtelná dědičná anomálie, která může mít, kromě jiného, za následek vyvinutí abnormálně malého jazyka (Wiggs et al. 1994, Harvey a Emily 1993c, Barker et al. 1993). K posouzení se do ordinace štěňata obvykle dostávají proto, že mají problémy s kojením, přesněji řečeno, nejsou schopna se dostatečně přisát k bradavce. Tato štěňata navíc působí dojmem, že jsou mentálně méně vyvinutá, o kojení nejeví zájem a chybí jim polykací reflex. Bylo naznačeno, že některá z mláďat umírajících na syndrom chřadnutí štěňat (Fading Puppy Syndrome) mají ve skutečnosti mikroglosii a slábnou v důsledku neschopnosti sát mateřské mléko; to vede k podvýživě, dehydrataci a aspirační pneumonii (Wiggs et al. 1994). V citované práci autoři popsali případ vrhu pěti štěňat malých kníračů, mezi nimiž byli tři postižení jedinci. Díky intenzivní péči a ošetřování přežila postižená mláďata až do sedmého týdne věku, kdy se jejich stav dramaticky zhoršil a musela být usmrcena. Během jejich krátkého života bylo možné sledovat, jak byl jejich vývoj v porovnání s ostatními z vrhu pomalejší. Byli menšího vzrůstu, pomaleji otevírali oči, nebyli schopni stát nebo chodit a stejně tak měli pravidelně se opakující zažívací 128 problémy. Pitvou se prokázalo, že u nich šlo o složitou multisystémovou vrozenou poruchu s anomálií jazyka, hltanu, muskuloskeletálního systému, jakož i mozku. Charakteristická anomálie, kvůli níž byl tento stav pojmenován, byl Wiggsem a kolegy popsán následovně:...jazyk postižených zvířat měl zcela běžnou hloubku základních svalových vrstev, ale laterální a rostrální tenké části chyběly nebo byly vyvinuty nedostatečně. Na laterálním povrchu bylo patrné lehké zřasení fimbriace. Mláďata zpočátku pohybovala jazykem pouze v dorso-ventrálním směru[sic], přičemž jazyk byl opřen obvykle o patro. Zkušenost s tímto případem nasvědčuje tomu, že přes všechnu heroickou snahu štěňatům pomoci je prognóza beznadějná. Okamžitá eutanázie je pravděpodobně tím nejrozumnějším, co lze udělat (Wiggs et al. 1994, Harvey a Emily 1993c). Jelikož se jedná o dědičnou (jednoduchý autosomální recesivní gen) záležitost, neměli by být rodiče připuštěni k dalšímu chovu. Další skupinou neonatálních problémů, které postihují ústní dutinu a s nimiž se můžeme setkat, jsou rozštěpy patra a rtů. Rozštěpy mohou zasahovat primární nebo sekundární patro (Barker et al. 1993, Harvey a Emily 1993d).

2 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 1: Jak je vidět na klinické fotografii a rentgenu, mělo toto desetitýdenní štěně zlatého retrívra skvamocelulární (dříve spinocelulární) karcinom. Jako způsob léčby byla zvolena semikonzervativní chirurgie, při níž byl odstraněn tumor, část okolní kosti a několik mléčných i trvalých zubů, ale přitom nebyla narušena ventrální mandibulární hranice, a tudíž ani integrita čelistí jako funkční jednotky. Po jednom roku od operace se pacientovi podle zpráv vedlo velmi dobře. Poškození primárního patra (zaječí pysk) nezpůsobuje obvykle žádné problémy ani při kojení, ani při dýchání, a je tedy spíše kosmetického rázu. Ve většině případů se s operačním zákrokem může počkat až do doby, kdy je pacient dospělý, struktury jsou větší, a tudíž se s nimi lépe pracuje a také rizika anestézie jsou nižší. Rozštěpy primárního patra mohou být unilaterální nebo bilaterální; pokud se jedná o unilaterální rozštěp, pak se u psů téměř vždy nachází na levé straně (Gunn 1985). Rozštěpy sekundárního patra (tvrdé patro kaudálně od papilla incisiva) jsou u novorozených mláďat daleko větším problémem. Vrozené rozštěpy tvrdého patra se vyskytují ve střední linii a obvykle jsou taktéž spojeny s rozštěpem měkkého patra (Obr. 2). Tento typ rozštěpu má za následek přímé spojení ústní a nosní dutiny. Během kojení se dostává mléko do nosních cest dýchacích, což vede ke kýchání, říhání, kašlání a vytékání stravy nosem. U takto postižených zvířat existuje velké riziko vzniku aspirační pneumonie. Mezi jiné příznaky patří nedostatečný vzrůst a malé přírůstky na váze, celkové neprospívání zvířete. S prognózou musíme být obezřetní v případě, kdy nedojde k chirurgické korekci rozštěpu za účelem znovuobnovení funkčního oddělení mezi ústní a nosní dutinou. Když se však obě dutiny chirurgicky oddělí, je prognóza více než dobrá (Harvey a Emily 1993d, Gunn 1985, Nelson 1993, Waldron a Martin 1991). Prvním těžkým úkolem je udržet pacienta při dobrém zdraví do doby, než nebudou anestezie a chirurgický zákrok představovat nepřijatelné riziko. Pokud je možné pacienta s lékařskou pomocí udržet do šestého až sedmého týdne života, pak lze pracovat s větším množstvím tkání a rizika anestezie budou menší než u novorozeňat. Více oddalovat operaci se nedoporučuje, jelikož defekt se obvykle zhoršuje současně s tím, jak zvíře roste. V učebních textech chirurgie a zubního lékařství se obvykle uvádějí různé postupy, jak lze uzavřít defektní střední linii měkkého a tvrdého patra (Waldron a Martin 1991, Gunn 1985, Nelson 1993, Harvey a Emily 1993d). Rozštěpy měkkého patra mohou být ve střední linii; mohou být unilaterální nebo bilaterální a tenký proužek tkáně patra může sahat pod střední linii. Pokud existuje dostatek tkáně, lze některé z těchto rozštěpů korigovat chirurgickým zákrokem. Hlášena byla rovněž vrozená absence měkkého patra (Harvey a Emily 1993d). V tomto případě není faringeální svěrač plně vyvinut a zvíře tudíž nemůže polykat. Vytvořit chirurgicky měkké patro spolu s nezbytnou neuromuskulaturou potřebnou k vytvoření funkčního svěrače není možné a prognóza je tudíž beznadějná. Čtenář tohoto článku by si měl být vědom toho, že proces korekce defektů měkkého patra může být frustrující. K naprostému uzdravení nemusí dojít hned při první operaci. Neustálé pohyby jazyka, změny v tlaku vzduchu během dýchání a problémy docílit uzavření, které by bylo prosto tenze, pomocí konektivní tkáně pod linií sutury, to vše se podílí na samovolném rozestoupení. Pokud chcete patro zcela uzavřít, počítejte od počátku s více než jedním operačním zákrokem. 129

3 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 2: Osmiměsíční mládě bostonského teriéra s rozštěpem tvrdého patra a agenezí levé části měkkého patra. Na druhé straně by si měl čtenář uvědomit, že právě první operace je velmi důležitá. Pokud se nezdaří, pak je úspěšnost následujících kroků ohrožena porušením vaskulatury, úbytkem tkáně a zjizvením při první operaci. Plánujte tedy první operaci tak, jako by to byla vaše jediná šance léčby stavu a dělejte vše možné, abyste zvýšili její šanci na úspěch. Dentální problémy mláďat rozpoznané během prvních pravidelných kontrol (kontroly a vakcinace po osmi a dvanácti týdnech) Když se devítitýdenní štěně nebo kotě dostává do ordinace, mělo by podstoupit důkladnou prohlídku ústní dutiny. Přibližně v tomto věku by měly být mléčné zuby již dobře prořezány a stát na svém místě. Řezáky horní čelisti štěněte by měly mírně přesahovat přes řezáky čelisti dolní a spodní špičáky by se měly nacházet mezi horním bočním řezákem a horním špičákem. U koťat by měl být spodní špičák na stejném místě jako u štěněte, ale řezáky by se měly svými konci dotýkat na úrovni skusu. Jelikož je růst mandibuly a maxily řízen jinými geny, ovlivňuje růst jedné růst té druhé pouze jen do takové míry, že jsou propojeny vzájemným stykem zubů. Pokud jsou zuby ve správné pozici a maxila roste, pak může horní špičák tlačit zadní část dolního špičáku a takto táhnout i mandibulu. Jelikož mandibula roste dopředu, narážejí horní řezáky na zadní stranu řezáků spodních a tlačí horní čelist dopředu. Tímto způsobem by se měl v období růstu udržovat vztah maxily a mandibuly až do doby dospělosti (Harvey a Emily 1993b, Wiggs a Lobprise 1997b). Jestliže se u mláděte štěněte nebo kotěte objeví značná nesrovnalost v délce čelistí a to taková, že vzniká anomální dentální zaklínění (spodní špičáky se zarývají hluboko do 130 tvrdého patra nebo horní řezáky jsou zaraženy za spodní řezáky), pak je bráněno možnosti, že se velikost kratší čelisti dorovná. U osmiměsíčního štěněte s krátkou mandibulou (malokluze 2. třídy) se spodní špičáky zařezávají do tvrdého patra a řezáky budou uvězněny za incisivní papilou tvrdého patra. Pokud se spodní čelist pokusí rychle v růstu dorovnat s maxilou, pak jí to zaklínění nedovolí. Výsledkem může být, že mandibula buď zůstane abnormálně krátká nebo se může uprostřed vyklenout směrem dopředu. Štěně nebo kotě se zjevnou malokluzí je zralé na interceptivní ortodoncii (Wiggs a Lobprise 1997b, Harvey a Emily 1993b). Ta zahrnuje selektivní extrakci jakéhokoliv mléčného zubu, který by brzdil vývoj normálního skusu. Obvykle je pravidlem vytrhnout zuby z kratší čelisti. U malokluze 2. třídy uvolní zaseknutí zubů extrakce spodních špičáků. Těmito postupy se samozřejmě nezmění genetická výbava zvířete. Spíše se jen umožní, aby se u zvířete odstraněním jakékoliv mechanické překážky růstu plně projevil genetický potenciál. Majitelé a chovatelé by měli být upozorněni na fakt, že zvíře, ačkoliv bylo léčeno úspěšně, potřebovalo lékařský zákrok a že zde existuje možnost dědičného předání malokluze potomkům. U těchto jedinců by se měla doporučit kastrace ve vhodném věku jejich života (Obr. 3). Aby se zvýšil přínos interceptivní úpravy skusu, mělo by se k extrakci přistoupit co nejdříve je to možné. Existuje zde naděje, že délka čelistí se dostane do normálního stavu dříve, než vyrostou druhé, trvalé zuby, které by se znovu zaklínily do sebe. Čím delší je doba od vytržení mléčného zubu do doby, než se prořeže zub druhý, tím větší je šance na úspěch. I tak bychom však měli majitele zvířete uvědomit o tom, že u většiny zvířat ve věku osmi týdnů se nesrovnalosti v délce čelistí ani

4 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 3: a) První fotografie podává představu o osmiměsíčním štěněti rotvajlera s malokluzí 2. třídy (spodní čelist je v porovnání s horní příliš krátká). Spodní špičáky a řezáky se bolestivě dotýkaly tvrdého patra a vytvářely anomální zubní zaklínění. b) Odstraněním těchto osmi mléčných zubů byla zmírněna jak bolest, tak zaklínění zubů. Poté mohla mandibula růst bez jakýchkoliv mechanických překážek. c) Třetí fotografie ukazuje, jak dlouhé jsou kořeny předních mléčných zubů. d) Čtvrtá fotografie zobrazuje štěně s normálním poměrem délek čelistí, ale přesto s úzkou základnou (lingválně vybočenými) spodních mléčných špičáků. Nestandardní kontakt působí zjevnou bolest a zanícení postiženého místa. Jako úleva od tohoto bolestivého stavu je doporučována extrakce nebo redukce korunky spolu se zastřešením zubní dřeně, aby se zmírnil její bolestiplný stav. přes zásah lékařů nespraví a že ortodontické problémy se s největší pravděpodobností objeví i u druhých trvalých zubů. Samotným odstraněním zaklínění zubů zkrácená čelist nezačne růst a nedorovná se plně na délku čelisti druhé, ale spíše je tak umožněno, aby se plně projevil genetický materiál zvířete. Pokud je plánování nesprávné, pak to interceptivní úprava skusu nezmění. Druhým (daleko více předvídatelným) přínosem interceptivní úpravy skusu je okamžitá úleva traumatu a bolesti, která v ústní dutině vzniká v důsledku toho, že se zub nepatřičně dotýká zubu nebo měkké tkáně. To samo o sobě je dostatečným důvodem k tomu, abychom operační zákrok doporučili. Další běžnou malokluzí je případ, kdy mají spodní špičáky úzké krčky nebo jsou lingválně vybočeny. V těchto situacích jsou délky čelistí v normálním poměru, ale spodní mléčné špičáky jsou k sobě postaveny paralelně. Když spodní špičáky stojí rovně, dotýkají se dásně horní čelisti a palatální sliznice a, jelikož je maxila širší než mandibula, přivozují jím trauma. Tento stav je bolestivý a může vést až k perforaci patra. Stejně tak vytváří abnormálně silné zaklínění zubů, což může zpomalovat růst mandibuly. Nakonec vyrostou spodní druhé špičáky na lingvální straně svých mléčných předchůdců. Jestli je tedy mléčný špičák lingválně vybočen, pak zde existuje velká pravděpodobnost, že stejně vybočen bude i druhý špičák (Obr. 3). Doporučenou léčbou lingválního vybočení mléčných spodních špičáků je extrakce těchto problematických zubů. Operace přinese okamžité uvolnění traumatické okluze a odstranění nepatřičného dentálního zaklínění, čímž se umožní ničím neomezený laterální růst mandibuly. Zároveň je tak uvolněna cesta pro druhé zuby, aby se mohly prořezat labiálním směrem a nedotýkaly se maxily. (Obr. 4) Někteří praktičtí veterinární lékaři se obávají možnosti vzniku iatrogenního traumatu u druhých zubů a doporučují redukci korunky zubu mléčného, částečné odebrání zubní dřeně a její následné překrytí. Tento postup je nesporně méně traumatický pro hlubší struktury spodní čelisti a dosaženo by jím bylo všech cílů léčby malokluze druhé třídy. Jedná se však o pokročilejší metody vyžadující větší praktickou zkušenost a lepší vybavení ordinace, což většinou přesahuje možnosti praktických lékařů. Navíc redukcí korunky zůstávají kořeny zubů na svém místě a stále mohou mít vliv na růst zubů druhých. Proto je při léčbě lingválně vybočených spodních řezáků tento postup méně žádoucí nežli extrakce (Obr. 5). Mléčné špičáky jsou dlouhé i úzké a místo, kde se nacházejí, jsou ústní dutiny štěňat. Právě kvůli těmto třem faktorům jsou velmi náchylné k opotřebení a ulomení, čímž může být obnažena zubní dřeň. Dřeň je měkká tkáň uvnitř zubu sestávající se z krevních a lymfatických kapilár, nervů a pojící tkáně. Jakmile je jednou dřeň vystavena 131

5 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 působení bakterií v ústní dutině, velmi rychle se infikuje a umírá. Toto období je velmi bolestivé, ale jakmile dřeň jednou odumře, bolest ustoupí. Infekce poté proniká přes apex kořene do periodontální štěrbiny. To způsobí drenáž kanálku, osteomyelitidu a poškození druhých zubů. Léčbou téměř všech mléčných zubů s obnaženou dření je okamžitá a opatrná extrakce celé korunky i kořene. Pokud je zub čerstvě ulomen (méně než 24 hodin), je možné provést také částečné vyjmutí zubní dřeně a její následné překrytí (Obr. 6). V celém tomto oddílu byla několikráte doporučována extrakce mléčných zubů. Čtenáře bychom ale měli upozornit na to, že nejde o postup bezrizikový. U velmi malých štěňat jednak musíme upravit anestetický protokol a navíc zde existuje riziko vzniku iatrogenního poškození rostoucích druhých zubů, které se formují uvnitř čelistních kostí v těsném sousedství s mléčnými zuby. Pokud je operující obeznámen s anatomií a vývojem zubů, je vybaven soupravou jemných elevátorů a pracuje s patřičně jemným citem a velkou dávkou trpělivosti, pak se věci mohou dařit. Jestliže ale naopak použije velkých elevátorů, hrubé techniky, pak může zapříčinit vážné poškození druhých zubů (Obr. 4 a 5). Třetí návštěva ordinace (Prohlídka po čtyřech měsících a poslední vakcinace) Ve čtyřech měsících, kdy je domácí zvíře očkováno proti vzteklině, by se měly prořezávat některé z druhých řezáků. Stejně tak mohou růst také některé druhé špičáky a premoláry. Právě v této době byste měli hledat nevypadlé mléčné zuby. s tímto problémem se setkáváme obvykle u menších plemen psů, ale lze jej zaznamenat rovněž u koček i plemen větších. Pokud je korunka druhých zubů vidět nad úrovní dásní, pak je pravidlem, že by měly být mléčné zuby už pryč. Pokud je však mléčný zub stále na svém místě, měl by být co nejdříve odstraněn. Ponechat mléčný zub déle než do šestého měsíce stáří zvířete (období kastrace) není vhodné, jelikož je tak druhý zub nucen vyrůst na nesprávném místě. Vzájemné vztahy jsou velmi složité, ale jednoduše řečeno, pokud mléčný zub zůstává na svém místě, zatímco vyrůstá zub druhý, vyskytují se dva zuby na místě pro jeden a to jednoduše znamená problém (Obr. 7) (Harvey a Emily 1993b). Obrázek 4: Rentgen mandibuly osmitýdenního štěněte. Obrázky nám ukazují, jak dlouhé a úzké jsou kořeny mléčných zubů a jak blízko k nim jsou zakládající se druhé zuby. Před extrakcí vždy udělejte předběžný předoperační rentgen, abyste si tento fakt uvědomili a zdokumentovali umístění a počet zakládajících se druhých zubů. Obvykle se zvíře dostává do ordinace každoměsíčně na kontrolu a imunizaci. Po této návštěvě jsou to často dva měsíce, než se dostaví na kastraci. Za tyto dva měsíce se děje v ústní dutině zvířete mnoho věcí. Bylo by moudré věnovat nějaký čas tomu, abychom majiteli vysvětlili, co by se mělo dít a na jaké problémy by si měl dávat pozor. Stálo by za to, zahrnout do protokolu štěněte/kotěte také prohlídku po pěti měsících a tak vývojové odlišnosti rozpoznat brzo a zavčas je řešit. Obrázek 5: Vytržení zubů se neobejde bez rizika. a) Fotografie a b) rentgen jednoročního west highland white teriéra. Mléčné špičáky byly vytrženy (ne autorem článku) v osmém týdnu jeho života. Iatrogenní trauma, kterým byly zasaženy spodní špičáky a řezáky, vyústilo v jejich vážnou deformaci. c) Tato fotografie ukazuje odvápnění skloviny na obou horních druhých špičácích a některých řezácích. To bylo vyvoláno traumatickým poraněním během trhání mléčných zubů. 132

6 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 6: Fotografie (a, b, c) tříměsíčního štěněte labradorského retrívra, které mělo obnaženou zubní dřeň/nekrózu, což mělo za následek osteomyelitidu a drenáž kanálků všech čtyř mléčných zubů. d) Rentgen ukazuje, jak blízko jsou kořeny mléčných zubů k několika zakládajícím se druhým zubům. Obrázek 7: S nevypadlým mléčným zubem se můžeme setkat u jakéhokoliv plemene psů a koček. a) První fotografie ukazuje, jak mléčný špičák přetrvává na svém místě, uzavírá prostor (diastemu), kde by měla vyrůst korunka spodního špičáku. To má za následek, že se tento druhý zub prořeže meziálně. Okamžitá extrakce mléčného zubu umožnila zvířeti, aby chrup vyvinulo a mohlo normálně kousat. b) Druhý snímek ukazuje druhé spodní špičáky, které jsou kvůli přetrvávajícím mléčným špičákům lingválně vybočeny. Stejně tak ilustruje, jak se zuby kvůli nevypadlým mléčným řezákům shlukují. c) Na rentgenovém snímku šestiměsíční kočky je vidět, jak byla střední část kořene mléčného zubu částečně absorbována, ale apikální část kořene zůstala netknuta. Otevřením střední části kořene se tak nejen vystavila zubní dřeň infekci, ale také se tak vytvořilo natolik slabé místo, že bylo k vytažení celého zubu nutné použít ty nejjemnější nástroje a pracovat co nejopatrněji. Kastrace v šesti měsících Když se šestiměsíční zvíře dostává do ordinace za účelem kastrace, naskýtá se nám ta nejlepší příležitost. Zvíře totiž bude pod celkovou anestézií a vy budete mít čas na provedení celkové prohlídky ústní dutiny. Druhé zuby by u většiny plemen měly být v tomto věku částečně nebo plně prořezány. Během prohlídky byste si měli všímat jakýchkoliv chybějících či nadbytečných zubů, popřípadě zubů deformovaných nebo vyrůstajících na nesprávných místech. Pozornost byste také měli věnovat jakémukoliv jinému stavu, který by později mohl přerůst v problém. Chybějící zuby měly být vždy ověřeny intraorálním rentgenem. Pokud rentgenový snímek ukáže, že zub opravdu chybí, pak by se to mělo zaznačit do zubní karty 133

7 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázke 8: a) Fotografie šestiměsíčního teriéra Jacka Russella ukazuje chybějící druhý molár vpravo dole. b) Rentgen této oblasti hovoří o něčem jiném. Pokud by byl tento uvězněný zub ponechán na místě a vytvořila se kolem něj cysta, byl by s největší pravděpodobností postižen závěsný aparát důležitého prvního moláru. Z tohoto důvodu byly jak postižený druhý molár, tak zaklíněný třetí molár extrahovány Obrázek 9: Je pravděpodobné, že neprořezané zuby přivodí vznik dentigerózní cysty. 1. U tohoto půlročního štěněte čau čaua se objevil rozsáhlý otok mandibuly. Rentgen odhalil, že první premolár na levé straně mandibuly je horizontálně zaklíněn a druhý premolár chybí. 2. Jak je vidět na druhém snímku, kolem neprořezaného zubu se vytvořila velmi rozsáhlá dentigerózní cysta (ohraničena šipkami 3). Ta byla tak velká, že zničila celou distální zeď zubního lůžka špičáku. Následkem toho pes ztratil jak špičák, tak neprořezaný první premolár. Kdyby bylo zaklínění odhaleno a řešeno dříve, mohlo se vzniku cysty předcházet a pes by nemusel o špičák přijít. zvířete. Ačkoliv to nemusí mít pro zvíře žádný funkční význam (v závislosti na tom, který zub chybí), některé standardy chovu si vyžadují úplný počet zubů a chovatel by tak měl být informován o této vývojové odlišnosti. Jestliže rentgen ukáže, že zub se z jakékoliv důvodu neprořezal, pak obvykle existují dvě možnosti. Narazil-li zub na bariéru měkké tkáně a roste správným směrem, můžeme zubu pomoci vyrůst správně tím, že prořežeme do překrývající měkké tkáně otvor. Tento postup známý pod názvem operkulektomie může být účinný tehdy, když je cesta pro zub volná a když má zub stále otevřené kořeny (Harvey a Emily 1993b). Jakmile se zavřou, nepro- Obrázek 10: a) Tento jednoroční boxer měl distálně od špičáku otok na obou stranách horní čelisti. Prohlídka ústní dutiny odhalila normální sadu prořezaných druhých zubů. b) Rentgen odhalil velkou dentigerózní cystu, která se vytvořila kolem neprořezaných nadbytečných prvních horních premolárů. Odstranění zubů a enukleace cysty se setkalo s léčebným účinkem. 136

8 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obr. 11: U šestiměsíčního zlatého retrívra se vytvořila malokluze. Klinická prohlídka a rentgen odhalily příčinu v nadbytečném laterálním (třetím) řezáku na pravé straně mandibuly. Jeho kořen obsazoval místo, kde měl být špičák, a vytlačil jej distálně do jiné pozice tak, že se natěsno stýkal s horním špičákem. Nutné bylo jedině odstranit přebytečný zub a tak umožnit druhému spodnímu špičáku, aby se během toho, jak rostl, meziálně přesunul na své správné místo. řeže se s největší pravděpodobností zub dále. Roste-li zub nesprávným směrem, je-li uvězněn pod jiným zubem nebo nachází-li se hluboko v kosti, měla by se doporučit jeho extrakce (Obr. 8, 9 a 10). Neodhalení a nevytržení neprořezaného zubu povede často ke vzniku dentigerózní cysty. Tyto cysty jsou sice benigního charakteru, ale jak se zvětšují, působí ničivě na kost a mohou vést ke ztrátě okolních zubů. Stejně tak byly již hlášeny případy, kdy se jejich charakter změnil v maligní. Teoreticky řečeno by se nemělo vytržení zubu provádět ve stejnou dobu jako sterilizace, jelikož zde existuje zvýšené riziko vzniku infekce v oblasti sterilizačního zákroku. Nález neprořezaného zubu by měl být zaznačen do karty zvířete a extrakce naplánována na nějaký pozdější termín, který však bude stále spadat do doby, než zvíře dosáhne stáří jednoho roku. V případě zaklíněného zubu může být preferována extrakce prováděná ve stejné době jako sterilizace nežli pozdější anestézie zvířete (obzvláště protože majitelé mohou situaci zanedbat a se zvířetem se v pozdějším termínu nedostavit). Také u nadbytečných zubů je nutné provést intraorální rentgen, aby bylo zjištěno, zda máme co do činění se dvěma samostatnými zuby nebo se dvěma korunkami majícími tentýž kořen a tutéž zubní dřeň. Jestliže zjistíte, že se jedná o dva naprosto samostatné zuby a že kvůli přebytečnému zubu se ostatní zuby na sebe tlačí, měli byste přistoupit v blízké budoucnosti k extrakci (Obr. 11 a 12). U mnoha krátkolebých a malých psů můžeme pozorovat rozsáhlé hromadění a otáčení zubů. Tento stav může vést k častému zaklínění zbytků jídla v zubech a brzkému vzniku periodontálního onemocnění. Doporučeným způsobem léčby je selektivní extrakce méně důležitých zubů, aby se zmírnilo zubní natěsnání a zlepšila periodontální prognóza zbývajících zubů. Pokud se setkáte se shlukem tří zubů, pak se vyhlídky dvou zubů zlepší vytržením zubu prostředního. Pokud k extrakci nedojde, může zvíře během několika málo roků ztratit všechny tři zuby. (Obr. 13). Některé ortodontické problémy mohou vést k anomálnímu stavu, kdy zub přiléhá buď na zub, nebo na měkkou tkáň. Následné trauma může zapříčinit mnoho problémů, mezi něž patří periodontální onemocnění, resorpce kořene, oronazální píštěl a onemocnění pulpy. Léčba se liší v závislosti na rozličných specifikách stavu, ale může zahrnovat selektivní extrakci, redukci korunky (s částečným odebráním dřeně a jejím překrytím) nebo ortodontické přesunutí zubů, aby se uvolnil nestandardní zubní kontakt (Obr. 14 a 15) (Harvey a Emily 1993b, Wiggs a Lobprise 1997b). 137

9 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 12: Někdy zvířatům vyrostou zuby navíc (přesná duplikace jednoho zubu). a) Na první fotografii je vidět nadbytečný první premolár na pravé straně maxily. Místa bylo v tomto případě pro zub navíc dostatek. Zub byl na dobrém místě a obklopen zdravou dásní. Doporučen tedy nebyl žádný zákrok. b) Na druhé fotografii vidíte nadbytečný horní pravý premolár. Ten se nachází palatálně k pravému premoláru a první stoličce. V tomto případě vedlo natěsnání zubů k periodontálnímu onemocnění, jež zasáhlo všechny tři zuby. V době, kdy se pes dostal do ordinace (ve třech letech), bylo nutné všechny zuby vytrhnout. Včasná extrakce by značně zlepšila prognózu zubů normálních. c) Třetí foto ukazuje přebytečný horní laterální řezák u téhož psa. Nahromadění zubů opět vedlo k periodontálnímu onemocnění a ztrátě obou bočních řezáků. Obrázek 13: a) Fotografie mláděte lhasa apso s hustým shlukem natěsnaných horních premolárů, b) fotografie obdobného stavu po selektivní extrakci pravého horního druhého premoláru za účelem uvolnění zátěže c) fotografie šestiročního pekingského palácového psíka trpícího onemocněním periodontu v posledním stadiu; selektivní extrakce tomuto stavu mohla předejít. Obrázek 14: a) Šestiměsíční irský vlkodav měl kaudolingválně vybočený dolní levý špičák. b) Léčba zahrnovala jak selektivní extrakci třetího řezáku vlevo dole, tak nasazení oboustranně nahnutých akrylových plošek na hroty špičáků, a to rostrolabiálně. c) Tato fotografie ukazuje výsledky po uplynutí jednoho měsíce od odstranění pokryvu. Odvápnění skloviny je stav postihující jeden nebo více zubů. Rozpoznat jej lze jako oblast na zubní korunce, kde je sklovina tenká nebo úplně chybí, kde prosvítá spodní dentin a sklovina vytváří drsné okraje. Příčinou je narušení tkání produkujících sklovinu, když zvíře roste. Sklovina se sice může tvořit, ale je nedostatečně mineralizovaná. Krátce po prořezání zubů se tudíž začne odlupovat a na korunce vznikne hrubá skvrnka (Harvey a Emily 1993e). Jestliže je takto postiženo mnoho zubů, pak bývá příčinou nějaká systémová porucha, jako je například infekce způsobená epiteliotrofickým virem (psinka), vysoká horečka, podvýživa nebo přemíra parazitů v těle. V těchto případech je veškerá sklovina vytvořená ve stresovém období defektní a tak se kolem korunky vytvoří prstenec, přičemž nad a pod lézí se obvykle nachází sklovina zdravá. 138 Když je odvápněn pouze jeden zub nebo jenom malý počet zubů, je příčina spatřována v určité formě lokálního podráždění. Mohlo jít o trauma způsobující v místě hluboké pohmoždění nebo o lokální bakteriální infekci zapříčiněnou ulomením mléčného zubu. Léčba odvápnění může zahrnovat denní čištění, obnovení skloviny pomocí nalepení kompozitního materiálu nebo nasazení kovové korunky. Zváženo ale musí být mnoho faktorů a rozsah tohoto příspěvku nám neposkytuje dostatek místa pro důkladnou diskusi (Obr. 16 a 17). S nástupem protokolů brzké kastrace je v poslední době stále více a více zvířat kastrováno před šestým měsícem. U těchto zvířat, jakož i u těch, která kastrována nejsou, byste si měli na šestý měsíc jejich života naplánovat

10 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 Obrázek 15: Obvyklým problémem u šeltie jsou rostrálně vybočené nebo volné špičáky. a) První fotografie ukazuje tento stav u malých kníračů a b) druhá u šeltie. Nepatřičné umístění horního špičáku a tím zapříčiněná situace, kdy se zub dotýká zubu nebo měkké tkáně, vede k mnoha problémům. Mezi možnosti léčby patří extrakce nebo ortodonická repozice. Jelikož je tento stav podle všeho dědičný, měli by být postižení psi kastrováni, obzvláště pokud se má přikročit k ortodontické korekci. Obrázek 16: Fotografie ukazují odvápnění skloviny pouze na jednom zubu, a to na pravém horním špičáku a), b) obnovení skloviny připevněnou kompozitní pryskyřicí. důkladnou prohlídku ústní dutiny (bez anestézie). V případě, že však objevíte nějaké nesrovnalosti či znepokojující jevy, pacienta uspěte, abyste mohli provést důkladnou prohlídku a vhodná místa zrentgenovat. Od šesti měsíců do jednoho roku Pokud se u pacienta vytvoří normální okluzní vztah s patřičným počtem zubů na správných pozicích, mělo by z pohledu zubního lékaře probíhat vše během prvního roku stáří hladce (Obr. 18). Jakmile jsou jednou všechny druhé zuby prořezány a bolesti růst doprovázející pominuly, je na čase začít majitele i psa učit umění domácí péče o chrup. Každo- Obrázek 17: Fotografie pravé dolní a horní čelisti psa s celkovým ovápněním skloviny. Obrázek 18: Na této fotografii vidíte normální okluzi u štěněte psa. Řezáky jsou v těsném vzájemném vztahu. Spodní špičák je přesně uprostřed mezi horním třetím řezákem a špičákem a přitom se žádného nedotýká. Premoláry jsou rovnoměrně uspořádány a zarovnány cikcak. Přesně tak, jak tomu původně příroda chtěla. 139

11 Veterinární lékaø roèník Èíslo 3 denní čištění zubů je nejúčinnějším způsobem, jak si poradit se zubním kamenem a jak udržet zubní dásně při dobrém zdraví. Obvykle se doporučuje, aby majitelé začali s domácí dentální péčí v raném věku zvířete, kdy lze štěňata či koťata nejsnáze něčemu naučit. Tento přístup je záslužný, ale od těchto svých snah by majitelé měli upustit v době vypadávání mléčných zubů a prořezávání zubů druhých. Čistění v tomto období, kdy je chrup smíšeného charakteru, bude s největší pravděpodobností bolestivé, čímž bychom psa učili, že domácí zubní péče je nepříjemná. Když majitel počká do doby, než mléčné zuby vypadnou a vyrostou všechny zuby druhé, vyhne se tomuto matoucímu faktoru. S programy domácí péče by se mělo začínat pozvolna a stejně tak jako u jakéhokoliv programu zaměřeného na změnu chování zvířete s velkou mírou pozitivního smýšlení. Snaha postupovat kupředu příliš rychle může skončit nevůlí zvířete, popřípadě selháním celého programu. Jakmile klienti jednou dospějí k rozhodnutí, že se nebudou obtěžovat a čistit svým domácím zvířatům zuby (protože se přece snažili, ale nešlo to), bude velmi těžké jejich názor změnit. V důsledku nesprávných návyků kousání či náhodných úrazů si mohou mláďata ulomit část druhého zubu. Ulomení korunky mající za následek obnažení zubní dřeně nebo skoro obnažení (na dřeni zůstává slabá vrstvička dentinu) vyžaduje, stejně tak jako u dospělých pacientů, ošetření. To se omezuje na buď na možnost vytržení ulomeného zubu nebo na volbu endodontické léčby, přičemž je zub zachráněn. U dospělých jedinců obvykle znamená endodontická léčba ošetření celého kanálku (odstranění veškeré zubní dřeně a následné zaplnění dřeňové komory stomatologickým materiálem). U mláďat psů nebo koček není volba úplného vyčištění kanálku možná. Když druhý zub vyroste, mají sice jeho vnější rozměry svou plnou velikost, ale vrstva dentinu vyzdívající korunku je velmi slabá, kořen je velmi tenký a dřeňová komora je příliš velká. Než se zub plně prořeže, je hrot kořene doširoka rozevřen. Jakmile zub doroste do své plné délky, produkuje zubní dřeň uvnitř zubu dentin, aby se vytvořil silnější kořen, jakož i silnější stěny korunky (produkce dentinu po prořezání zubu pokračuje tak dlouho, dokud je dřeň zdravá a neodumře). Pokud je ulomen teprve rostoucí zub, pak je žádoucí udržet dřeň stále živou, aby se zub mohl nadále vnitřně normálně vyvíjet. Toho lze dosáhnout částečným odstraněním a přímým překrytím dřeně (Harvey a Emily 1993a, Wiggs a Lobprise 1997a). Touto metodou se z korunky odstraní pouze malá část zubní dřeně, která se posléze překryje, aby se tak její zbytek uchránil a neodumřel. Prognóza je v tomto případě silně ovlivněna tím, jak dlouhá doba uplynula od momentu úrazu do doby ošetření. Nejlepší by bylo léčit zub okamžitě, ještě než se zubní dřeň stačí kontaminovat a zanítit. Čím je zvíře mladší, tím větší dřeň má a tím přijatelnější je časová prodleva. Pokud je tedy jeho věk do jednoho roku, je zpoždění 48 nebo dokonce 72 hodin často ještě přijatelné. Po překročení tohoto intervalu klesá prognóza úměrně s postupem času. Existují sice zprávy o úspěšném částečném odstranění zubní dřeně u plně nedorostlých zubů i po dvou týdnech po úraze zubu, ale jedná se spíše o výjimky z pravidla. Ulomení zubu by tedy u koček a psů do jednoho roku stáří (dokonce i do 18 měsíců věku) mělo být posuzováno jako akutní stav, který musí být ihned ošetřen. Fraser Hale, DVM, FAVD, DipAVDC Veterinary Dental Services, Guelph, Ontario, Canada. Literatura Barker IK, Van Dreumel AA, Palmer N. The Alimentary System. In: Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N (eds). Pathology of Domestic Animals, Vol 2. Academic Press, Orlando 1993: Gunn CL. Oral Cavity and Salivary Glands. In: Gourley IM, Vasseur PB (eds). General Small Animal Surgery. Lippincott, Philadelphia 1985: Harvey CE, Emily PP. Endodontics. In: Harvey CE, Emily PP (eds). Small Animal Dentistry. Mosby Yearbook, St. Louis 1993a: Harvey CE, Emily PP. Occlusion, Occlusive Abnormalities and Orthodontic Treatment. In: Harvey CE, Emily PP (eds). Small Animal Dentistry. Mosby Yearbook, St. Louis 1993b. Harvey CE, Emily PP. Oral Lesions of the Soft Tissue and Bone: Differential Diagnosis. In: Harvey CE, Emily PP (eds). Small Animal Dentistry. Mosby Yearbook, St. Louis 1993c: Harvey CE, Emily PP. Oral Surgery. In: Harvey CE, Emily PP (eds). Small Animal Dentistry. Mosby Yearbook, St. Louis 1993d: Harvey CE, Emily PP. Restorative Dentistry. In: Harvey CE, Emily PP (eds). Small Animal Dentistry. Mosby Yaerbook, St. Louis 1993e: Marretta SM, Grove TK, Grillo JF. Split palatal U-flap: a new technique for repair of caudal hard palate defects. J Vet Dent 8:5-8, Nelson AW. Upper respiratory System. In: Slatter D (ed). Textbook of Small Animal Surgery. Saunders, Philadelphia 1993: Waldron DR, Martin RA. Cleft palate repair. Probl Vet Med 3:142-52, Wiggs RB, Lobprise HB. Advanced Endodontic Therapies. In: Wiggs RB (ed). Small Animal Dentistry: Principles and Practice. Raven Lippincott, Philadelphia 1997a: Wiggs RB, Lobprise HB. Basics of Orthodontics. In: Wiggs RB (ed). Dentistry: Principles and Practice. Raven Lippincott, Philadelphia 1997b: Wiggs RB, Lobprise HB. Pedodontics. In: Wiggs RB (ed). Small Animal Dentistry: Principles and Practice. Raven Lippincott, Philadelphia 1997c: Wiggs RB, Lobprise HB, de Lahunta A. Microglossia in three littermate puppies. J Vet Dent 11:129-33,

ZUBNÍ LÉKAØSTVÍ U MLÁÏAT

ZUBNÍ LÉKAØSTVÍ U MLÁÏAT ZUBNÍ LÉKAØSTVÍ U MLÁÏAT JUVENILE DENTISTRY FRASER A. HALE Veterinary Dental Service, Guelph, Ontario, Canada SOUHRN Výskyt a závažnost periodontálního onemocnìní a jiných bìžných problémù ústní dutiny

Více

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.19 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje ENDODONCIE Cílem endodontického ošetření je zachránit zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout. Díky škodlivým látkám z bakterií, které způsobují kaz, dojde k zánětu nervu uvnitř zubu. Tento zub pak zpočátku

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM

BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM...patologie povýšená na plemenný znak MVDr. Jana Langerová Animal Clinic Praha FAKTA: v současnosti je oblíbenost brachycefalických plemen na vzestupu současný šlechtitelský trend

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty Moderní systém náhrady zubů Informace pro pacienty Krásné zuby po celý život Vedle životně důležité funkce žvýkání a kousání jsou zuby předpokladem pro dobrou výslovnost a přirozený úsměv. Všichni víme,

Více

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.01

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Studie landseera zuby a skus. Studie landseera. Zuby, zoubky, zoubečky...skus

Studie landseera zuby a skus. Studie landseera. Zuby, zoubky, zoubečky...skus Studie landseera Zuby, zoubky, zoubečky...skus Základem kvalitního života psa je dobré zdraví a dobré zdraví začíná přijímáním potravy, jejím trávením a následným rozvodem živin do organismu. K příjmu

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Úrazy orofaciální soustavy doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Anatomické poznámky Anatomické krajiny obličeje a přilehlých oblastí 1 regio frontalis 2 regio parietalis 3 regio temporalis 4 regio occipitalis

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ

VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ A JEJICH DIAGNOSTIKA POMOCÍ RTG Kaplová E., Krejčí P., Tománková K., Kolářová H. Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Ústav Lékařské biofyziky LF UP Olomouc ÚVOD VÝVOJ ZUBU

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu MUDr. Vlašín P., MUDr. Pavková Š., Centrum prenatální diagnostiky Brno, Veveří 39, 60200, Brno www.prenatal.cz cpd@prenatal.cz Vyšetření

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Hygiena zubů a dutiny ústní

Hygiena zubů a dutiny ústní Hygiena zubů a dutiny ústní Zdraví vs orální zdraví Orální zdraví a zdraví celého organizmu spolu úzce souvisí Infekce v dutině ústní mohou vést k rozvoji zánětu zubů nebo dásní. Lidské zdraví je nedělitelné,

Více

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Zdeněk Adam FN Brno a LF MU Brno Definice ostenokrózy čelisti (ONČ) Nehojící se ložisko v čelisti s nebo bez bolesti po dobu nejméně

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání ORTODONCIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, indikací, plánování

Více

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců 10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců Borský J., Jurovčík M., Černý M, Velemínská J., Biskupová V., Skřivan J., Straňák Z., Janota J., Zach J., Peterková R., Peterka

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Naše priorita: Zachování zdravé tvrdé tkáně! Vstupte do nové éry dentální léčby. Od této chvíle máte příležitost zastavit zubní kaz včas s naprosto novou a

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

PÉČE O KOŇSKÝ CHRUP. Inovace v chovu koní. 13/018/1310b/164/000694

PÉČE O KOŇSKÝ CHRUP. Inovace v chovu koní. 13/018/1310b/164/000694 PÉČE O KOŇSKÝ CHRUP Inovace v chovu koní 13/018/1310b/164/000694 Ing. Kateřina Světlíková koňská zubní technička www.upravakonskychzubu.cz Úprava koňských zubů Kateřina Světlíková Brno, 14.2.2015 Obsah

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h.

MEDICI-H IMP s.r.o., Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7, tel.: +420 233 370 630, fax: +420 233 373 556 e-mail: medici-h@medici-h.cz, www.medici-h. V období od 30. 8. 2013 do 31. 10. 2013 bylo ve stájích Scuderie Gerardi nacházejících se ve čtvrti Petraia, Potenza (PZ) ošetřováno 7 koní v plné závodní síle a používaných pro překážkové dostihy a parkurové

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů Disertační práce Plzeň 2010 MUDr. Hana Hecová 1 1. Úvod Obsah 2. Současný stav

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK XVI. XVI. kongres kongres České Českéortodontické ortodontickéspolečnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika th XVI Congress of the Czech Orthodontic Society XVIth Congress

Více

Ektopický ureter- diagnostika a management. J. Hnízdo Animal Clinic

Ektopický ureter- diagnostika a management. J. Hnízdo Animal Clinic Ektopický ureter- diagnostika a management J. Hnízdo Animal Clinic Ektopie močovodů (ectopic urether = EU) je vrozenou anomálií distálních močovodů, ústících chybně do močové trubice nebo vzácněji do vaginy.

Více

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled Přednáška odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled retní val vestibulum dentogingivální val + dentální lišta Vývoj dočasné dentice orgán skloviny

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

Držáky TrollByte Plus pro Planmeca ProSensor VBW/AF AMR HBW

Držáky TrollByte Plus pro Planmeca ProSensor VBW/AF AMR HBW Držáky TrollByte Plus pro Planmeca ProSensor Starter Kit 1ks držákvbw/af 1ks držák AMR 1ks držák HBW 1ks polohovací prstenec 1ks skusová podložka Uživatelská příručka Vzorky obalů TrollBag VBW/AF AMR HBW

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal) MVDr. Andrea Mináriková; MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7.

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7. 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Veterinární stomatologie: ortodontická úprava vkusu dolních špičáků u psa

Veterinární stomatologie: ortodontická úprava vkusu dolních špičáků u psa odborná sdělení odborné oznamy Veterinární stomatologie: ortodontická úprava vkusu dolních špičáků u psa MVDr. Iveta Melicharová, Veterinární klinika Na Weilovně, Příbram Petr Moj, Stomatologická laboratoř

Více

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte.

KaVo HealOzone TM. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Bezbolestné odstranění kazů. Kazy už prosím nevrtejte. Nevrtat kazy? Musíte vrtat? To je při diagnostikování kazu často pacientova první otázka. A není bez důvodu. Až dosud nás dentální medicína přesvědčovala:

Více

Otázky pro SZZ 1. 1. Estetická výplň v konzervačním zubním lékařství 2. Pulpodentinový orgán, morfologie a funkce, pulpoperiodontální komplex 3. Erupce zubu procesy erupce, onemocnění spojená s erupcí

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Výměna, růst a obrus zubů, základy správné výživy

Výměna, růst a obrus zubů, základy správné výživy Výměna, růst a obrus zubů, základy správné výživy Otylost, kachexie, podvýživa rachitida, Veterinární profylaxe zubů Otylost Zvýšená tělesná hmotnost vlivem ukládání depotního tuku. Nastává snížená pohyblivost,

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Veterinární ortodoncie

Veterinární ortodoncie Veterinární ortodoncie Petr Moj, Stomatologická laboratoř LPdental (ЛПдентал) V mnoha čtenářích bude pojem veterinární ortodoncie zřejmě vzbuzovat smíšené pocity. Rovnátka pro zvířata? Ono se něco takového

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Maximální výkon proti bakteriím a virům

Maximální výkon proti bakteriím a virům Maximální výkon proti bakteriím a virům Síla ozónu pro vaše pacienty Využijte sílu přístroje Prozone S novým generátorem ozónu Prozone od společnosti W&H objevíte netušené možnosti v oblasti dezinfekce.

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Program Prevence. Nabízíme Vám více

Program Prevence. Nabízíme Vám více Nabízíme Vám více Co si představit pod pojmem prevence? Jaké výhody přináší preventivní návštěva veterináře pro zdraví mého zvířete? Co to přinese mě, jako chovateli? Proč nepodceňovat význam prevence?

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové Očkování proti tetanu Jan Smetana,, Roman Chlíbek Vanda Boštíkov ková Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové V. Hradecké vakcinologické dny, 1. 3. 10.2009 Tetanus - epidemiologie Clostridium

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Milan Kamínek et al. ortodoncie GALÉN Milan Kamínek et al. ORTODONCIE První vydání v elektronické verzi Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a,

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH

ZDRAVOTNÍ STAV V OSMNÁCTI MĚSÍCÍCH P N 18 /4 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta, Masarykova

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva k podání nabídky s možností dílčího plnění I. Zadavatel: V+H DENT

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

NEMOCI. Odhalení nemocí

NEMOCI. Odhalení nemocí NEMOCI Odhalení nemocí Rotvajleři jsou všeobecně zdraví psi, ale může se samozřejmě vždycky přihodit, že náš pes začne mít nějaké potíže. Určitě si toho všimnete, protože se bude chovat jinak než normálně.

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více