Nejlidnatější kontinent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejlidnatější kontinent"

Transkript

1 Obyvatelstvo

2 Nejlidnatější kontinent Počet obyvatel (2003): 3,82 mld. svět : 6,3 mld. podíl na počtu obyvatel světa: 60,7% podíl na rozloze souše: 23,4% výměra Asie: 31,87 mil. km 2 bez Ruska, vč. středoasijských republik a Zakavkazí hustota zalidnění: 118 km 2 nejvyšší mezi kontinenty

3 Vývoj počtu obyvatel, Počet obyvatel Podíl na populaci světa

4 Vývoj počtu obyvatel: Afrika Latinská Amerika Severní Amerika Asie Evropa (vč. Ruska) Oceánie svět Počet obyvatel (miliony) Podíl na populaci světa (%) ,8 6,2 6,8 55,5 21,7 0,5 100, ,1 8,6 5,2 60,6 12,0 0,5 100,0

5 Projekce OSN: střední varianta (Projekce 2004) Afrika Latinská Amerika Severní Amerika Asie Evropa (vč. Ruska) Oceánie svět Počet obyvatel (miliony) Podíl na populaci světa (%) ,0 8,8 4,9 59,8 8,9 0,5 100, ,3 8,6 4,8 57,5 7,2 0,5 100,0

6 Svět: průměrný roční přírůstek obyvatel

7 Index růstu počtu obyvatel (svět = 100) 140 Afrika Latinská Amerika Severní Amerika Asie Evropa (vč. Ruska) Oceánie

8 Počet obyvatel (2003): regiony Východní Asie (Čína až Japonsko) Jižní a střední Asie (Srí Lanka až Kazachstán) Jihovýchodní Asie (Myanmar až Indonésie) Západní Asie (Jemen až Gruzie) Asie celkem mil mil. 543 mil. 205 mil mil. 39,5 % 40,9 % 14,2 % 5,4 % 100,0 %

9 Největší státy + pořadí ve světě střední stav 2005 (projekce) v mil. obyv. 1. Čína 1 329,9 13. Filipíny 82,8 2. Indie 1 096,9 17. Turecko 73,3 4. Indonésie 225,3 18. Írán 70,7 6. Pákistán 161,2 19. Thajsko 64,1 7. Bangladéš 152,7 24. Myanmar 50,7 10. Japonsko 127,9 25. Korea (J) 48,2 12. Vietnam 83,6 39. Uzbekistán 26,7

10 Rozmístění: krajně nerovnoměrné

11 Čína: hustota zalidnění

12 Přirozený přírůstek 2004 svět: 1,2 Asie: 1,3 Palestina Jemen Sýrie 3,4 3,3 2,7 Čína Indie 0,6 1,7 Gruzie Japonsko Arménie 0,0 0,1 0,3 S. Arábie 2,7 Kypr 0,4 V. Timor 2,7 Korea 0,4 Afghánistán 2,6 Tchajwan 0,5 Bhútán 2,5 Kazachstán 0,6

13 Plodnost (úhrn specifických fertilit) 2004 svět: 2,7 hosp. vyspělé země 1,6 rozvojové země 3,0 bez Číny 3,5 Asie 2,5 západní Asie 3,6 jižní + střední Asie 3,2 jihovýchodní Asie 2,7 východní Asie 1,6 Čína 1,6 Indie 3,0

14 Úhrn specifických fertilit 2004 Afghánistán 6,8 Hongkong 1,0 V. Timor 6,4 Korea (J) 1,2 Jemen 6,2 Japonsko 1,3 Palestina 5,6 Singapur 1,3 Pákistán 4,8 Arménie 1,3 Laos 4,8 Gruzie 1,4

15 Úmrtnost Naděje na dožití při narození (roky) muži ženy svět 45,3 63,2 svět 48,0 67,7 Asie 40,7 65,4 Asie 42,2 69,2 rozdíl -4,6 +2,2 rozdíl -5,8 +1,5 nadúmrtnost mužů se zvětšuje : 1,4 let : 3,8 let

16 Naděje na dožití při narození roky, 2004 muži ženy muži ženy Afghánistán Japonsko Laos Izrael V. Timor Hongkong Kambodža Singapur Irák Korea Bangladéš S.A.Emir Indie Čína 70 74

17 Kojenecká úmrtnost kvocient kojenecké úmrtnosti, 2004 svět: 54 hosp. vyspělé země 6 rozvojové země 59 bez Číny 64 Asie 51 Čína 27 Indie 60 Afghánistán 172 Singapur 2 Kambodža 95 Japonsko 3 V. Timor 94 Hongkong 3 Tádžikistán 89 Korea 5 Laos 88 S.A.Emiráty 8

18 Etnické složení: jazyky Počet známých jazyků na světě: v Asii: jazyků (33%) pramen: Ethnologue, Languages of the World, 15th ed. > 1 mil. mluvčích: 347 jazyků (5%) hovoří jimi 94% obyvatel Země > 10 mil. mluvčích: 83 jazyků (1,2%) hovoří jimi 79,5% obyvatel Země problém klasifikace co je to jazyk?

19 Geografická centra asijských jazyků

20 Nejrozšířenější jazyky v Asii + pořadí ve světě + počet mluvčích v mil mandarinská čínština arabština bengálština hindština 885 (235) turečtina vietnamština telugština kantonská čínština japonština marátština Wu -čínština tamilština indonéština urdština korejština gudžarátština 44

21 Jazykové rodiny Počet mluvčích (i mimo Asii) odhad 2003 Indoevropská mil. Sinotibetská mil. Afroasijská 340 mil. Altajská (vč. japonštiny a korejštiny) Austronéská Drávidská Austroasijská Thajská Kavkazská 335 mil. 312 mil. 222 mil. 101 mil. 78 mil. 10 mil.

22 Indoevropská jazyková rodina

23 Arménština Indoevropské jazyky Íránské jazyky perština/íránština (fársí) kurdština balúčština tádžičtina paštština (paštó) osetština Indické jazyky písmo: devanágarí nebo arabské (nastaliq) hindština urdština maráthština kónkánština paňdžábština kašmírština ásámština uríština sinhálština maledivština

24 Afroasijské jazyky v Asii jen semitská větev arabština hebrejština

25 Kavkazské jazyky Kartvelské gruzínština svanetština Dagestánské Nachské čečenština inguština Abcházsko-adygejské abcházština adygejština kabardinština

26 Altajské jazyky 5 větví: 1) turkické/turecké 2) mongolské 3) tunguzské 4) korejské 5) japonské

27 Turkické turečtina uzbečtina turkmenština kazaština Mongolské mongolština Tunguzské evenkština Korejské korejština Japonské japonština Altajské jazyky ázerbajdžánština kazaština kyrgyzština ujgurština burjatština mandžuština

28 severní/centrální jižní brahujština góndština Drávidské jazyky telugština tamilština malajálamština kannadština

29 Sinotibetské čínské jazyky mandarínská čínština tibetobarmské tibetština nevárština nágština barmština karenština

30 Thajské jazyky

31 monokhmerské khmerština Austroasijské jazyky vietnamština mundské santálština

32 Austronéské jazyky jazyků javánština malajština madurština (filipínština)

33 Hlavní náboženské systémy světová náboženství buddhismus křesťanství islám etnická nábožentsví hinduismus judaismus šintoismus sikhismus nábožensko-filosofické systémy taoismus konfuciánství animistická náboženství

34 Hinduismus: víra jako způsob života védské náboženství (cca př. Kr.) védy: šruti upanišady jazyk: sanskrt Máhábhárata, Rámajána principy: áhimsa satja karma dharma etnické náboženství polyteistické Brahma, Šiva, Višnu, Ganéš, Durga

35 Buddhismus: Buddhovo učení Siddhátra Gautama př. n. l. Bódhgájá: Buddha 4 vznešené pravdy osmidílná stezka kánon: Tripitaka (= trojí koš); v jazyce páli Vinajapitaka (řádová disciplína) Suttapitaka (Buddhovy proslovy) Abhidhammapitaka (koš výkladů víry) 2. koncil: rozdělení na 2 směry: théraváda (hinájána) mahájána od 13. stol ústup z Indie

36 Džinismus: harmonie člověka a prostředí Vardhamána (Máhávíra) Džina (= vítěz) nar. 540 př. n. l. ve Vaišálí stejně jako Buddha vychází z hinduismu (upanišady) asketický život bez touhy po vlastnictví duše v průběhu života zatěžována karmickou hmotou v závislosti na skutcích duši mají i zvířata a rostliny posvátné texty: učení mistrů 2 sekty: digambarové (= vzduchem odění) švétambarové (=bíle odění) dnes v Indii cca 3 mil. stoupenců

37 Judaismus: židovské náboženství první monoteistické náboženství Mojžíš: z Egypta do Kenaánu králové: David, Šalamoun texty (Bible psaný Zákon) Tóra (Pentateuch pět knih) Proroci Spisy ústní zákon: Talmud diaspora (rozptýlení) od porážky povstání r. 135

38 Islám: podřízení se boží vůli zjevené náboženství linie Abraháma a Ježíše prorok Muhammad ( ) zjevení r. 611 v Mekkce přísný monoteismus není božstva kromě Alláha a Muhammed je posel Alláhův 622 hidžra (odchod do Medíny); vznik ummy svatá válka (džihád) 630 návrat do Mekky Korán (=přednášení): 114 súr (kapitol) Sunna ústní tradice (další Muhammadovy výroky) 5 pilířů víry (šaháda, salát, saum, hadždž, zakát) lunární kalendář, poč. letopočtu = hidžra

39 Sunnité a Šíité sunnité lid společenství a tradice šíité většina (cca 90% muslimů) Muhammadovým nástupcem nemusí být jeho potomek umírnění šaría islámský zákoník vycházejí ze znění Koránu (nehledají skrytý smysl) nástupcem Proroka (chalífou) měl být jeho bratranec Alí ší`at Alí (=strana Alího) šíité cítí se pronásledováni za svou víru váží si mučednictví svatá místa: Nadžaf, Karbala

40

41

42 Konfuciánství: úcta tradici filosofická škola velký vliv na čínskou společnost Kchung-fu-c` (Konfucius) ( př. n.l.) Qufu (provincie Šan-tung) dnes poutní místo kanonické knihy (6) odmítá božstva, nemá kněží (=není náboženstvím) rituály vykonávají státní úředníci soubor morálních návodů cíl života: zdokonalit své lidství (žen) plněním svých povinností kázeň k sobě, laskavost k druhým uctívaní předků, úcta k rodičům státní ideologie (do r. 1911)

43 Taoismus: náboženství i filosofie Tao = cesta Lao-c` (Starý mistr): Tao-teťing (O Tao a ctnosti) stol. př.n.l 2 verze: filosofický t. a náboženský t. bohatá mytologie nejvyšší cíl: dosažení nesmrtelnosti meditace alchymie (elixír nesmrtelnosti)

44 Sikhismus: žáci a lvi zakladatel: guru Nának ( ) Neexistují hinduisté, neexistují muslimové reforma hinduismu: proti askezi, kastám, polyteismu přísný monoteismus, nutnost být veden guruem, rovnoprávnost žen. 9 guru náboženských vůdců Gobind Ráí Singh: Křest meče Adí Granth (Granth Sáhib) Hari Mandir (Zlatý chrám) v Amritsaru) 5 k: kes, kangha, kripan, kach, kara

45 Rozšíření (převládající náboženství)

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání

JUDAISMUS Základní údaje: ţidovské náboţenství jednoho národa Izrael diaspora Věrouka: Hospodin Mojţíš Desatero přikázání JUDAISMUS Judaismus, neboli ţidovské náboţenství, nemá tolik přívrţenců a je spíše lokálního charakteru, proto není povaţováno za světové náboţenství přesto je důleţité, protoţe z něj vychází křesťanství

Více

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. VZTAH MYTOLOGIE A FILOSOFIE Filein + sophia mýtus - narativní charakter, jevy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Stálé Okénko Seniorům

Stálé Okénko Seniorům Červen 2011 Stálé Okénko Seniorům 27 Najdete uvnitř: Některé akce zblízka Příspěvky od Vás Žena ve středověku II. část Zjistili jsme 10 největších světových náboženství - Cyril a Metoděj - Léčivé rostliny

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských. zemích

Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských. zemích Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích Bakalářská práce Nikola Humpolová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více