Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU NA OBDOBÍ 2017 Poskytovatel:Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sociální služba: Domov pro seniory Zde VLOŽTE FOTO svého zařízení. /není podmínkou/ červen Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA Zpracoval: MUDr. Olga Marešová, ředitelka Rozvojový plán vznikl v rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

2 Pokud jste zpracovávali v roce 2006 rozvojový plán, prosím, proveďte stručné vyhodnocení jeho naplňování. Strategický cíl č.1 Plnění strategického cíle č. 2 co se podařilo do : Vytvoření standardů poskytování sociální služby a jejich zavedení do praxe V r proběhla inspekce poskytování sociálních služeb, nebylo splněno pouze 1 zásadní kritérium. Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Dlouhodobé cíle Plnění dlouhodobého cíle č. 1 co se podařilo do : Jasné vymezení cílové skupiny Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 2 co se podařilo do : Vypracování pravidel pro poskytované služby Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 3 co se podařilo do : Poskytování služby podle vytvořených pravidel Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 4 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 5 co se podařilo do : Vytvoření koncepce sociální práce Jasnou koncepci sociální práce se nepodařilo vytvořit Chybí kvalifikovaní sociální pracovníci s vizí sociální práce Zapojení DD do komunitního plánování Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: - 1 -

3 Vyhodnocení rozvojového plánu vytvořeného v roce 2006: Strategický cíl č.2 Plnění strategického cíle č. 1 co se podařilo do : Zvýšení kvality poskytovaných služeb Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Dlouhodobé cíle Plnění dlouhodobého cíle č. 1 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 2 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 3 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 4 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 5 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 6 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily Postupné snižování kapacity zařízení podle harmonogramu zřizovatele Kapacita byla snížena, ale nebylo dosaženo plánované úrovně. Zřizovatel na plánované snížení kapacity nepřistoupil. Postupné zvyšování počtu zaměstnanců zařízení podle harmonogramu zřizovatele V plánu bylo zvýšení zaměstnanců z 67 na 80, výsledný počet byl 78. Žádosti o zvýšení počtu zaměstnanců nebyly schváleny zřizovatelem. Zřízení oddělení pro klienty s demencí, kteří narušují klidné soužití Dokončení rekonstrukce jižního křídla Zajištění dostatečného zdroje pitné vody Realizace půdní vestavby (dílny klientů, zázemí sociálních pracovníků) Byl vypracován projekt, získáno stavební povolení, které bylo několikrát prodlouženo, ale k realizaci půdní vestavby nedošlo. Dílny pro klienty se z důvodu opakovaného neschválení finančních prostředků - 2 -

4 v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 7 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: na půdní vestavbu v rámci rozpočtu organizace v průběhu let vytvořily místo pokojů klientů přímo na jednotlivých odděleních (čímž se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů). Půdní vestavba byla i nadále potřeba a to pro vytvoření zázemí pro sociální pracovníky, vzniklo by zde několik pokojů (zvýšení počtu jednolůžkových pokojů) a malý víceúčelový sál pro společenské akce klientů a vzdělávání zaměstnanců. Ani tato varianta nebyla zřizovatelem podpořena. Dokončení terénních úprav kolem domu a vybudování zahrady Plánovaný počet uživatelů v roce 2009 Plánovaný počet pracovníků 2009 Plánovaný poměr pracovníků/uživatelů 2009 Vyhodnocení plánu kapacity uživatelů a počtu pracovníků do K ODDĚLENÍ SLUŽEB DOŠLO V R Skutečný počet uživatelů v roce Skutečný počet pracovníků /109 0,73 Skutečný poměr pracovníků/uživatelů /70 0,6 Vyhodnocení plánu provozních podmínek v oblasti bydlení do Plánovaný počet jednolůžkových pokojů 44 Skutečný počet jednolůžkových pokojů 38 Plánovaný počet dvoulůžkových pokojů 10 Skutečný počet dvoulůžkových pokojů 16 Plánovaný počet tří a vícelůžkových pokojů 0 Skutečný počet tří a vícelůžkových pokojů 0 Komentář k plnění tabulkové části rozvojového plánu: V RP bylo zřízení oddělení se zvláštním režimem pro klienty s demencí, kteří narušují klidné soužití. Oddělení bylo zřízeno. Ze zákona č.108/2006 o sociálních službách vyplynula nutnost zřízení služby Domov se zvláštním režimem. Ostatní uživatelé služby DZR však bydleli společně s uživateli služby DS, obě služby nebyly oddělené a péči zajišťovaly stejné týmy zaměstnanců. V tabulkové části jsou uvedena čísla, která se týkají souhrnně obou služeb

5 Vyplňujte pouze orámovaná políčka. Děkujeme I. ÚVOD Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů; kontakt na zpracovatele písemného výstupu. Vlasta Adámková, vedoucí ošetřovatelské péče Miroslava Doubková, vedoucí oddělení Pavla Doubková, sociální pracovnice Milena Čeřovská, vedoucí oddělení Olga Marešová, ředitelka Iveta Palmová, vedoucí Svatava Kučerová, ekonomka Zpracovatel písemného výstupu: Olga Marešová, tel.: Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu Olga Marešová Termíny hodnocení K 1.2. následujícího kalendářního roku - 4 -

6 II. ANALYTICKÁ ČÁST 1. POSLÁNÍ Uveďte poslání a cíle Vaší služby, definici cílové skupiny a principy poskytování služby (nezapomeňte na případné územní vymezení poskytování služeb) Posláním služby Domov pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům nad 65 let především z oblasti Západních Krkonoš, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby, a jejichž stáří a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb. Cíle: Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta Poskytnutí základní ošetřovatelské péče Dietní stravování, možnost výběru jídel Bezbariérové bydlení Příjemné prostředí v domově i jeho okolí Bydlení v převážně 1lůžkových pokojích, dvoulůžkové pro manžele Podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím Zachování spolupráce s rodinou Poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života Zajištění ubytování osob blízkých klientovi Cílová skupina: Osoby, které dosáhly věku 65 let, mají sníženou soběstačnost a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí, v případě že: rodina již vyčerpala možnosti své péče bydlí v odlehlých oblastech a v obci není dům s pečovatelskou službou a není zajištěna pečovatelská služba jejich věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem již neumožňuje vést poměrně samostatný život v domech s pečovatelskou službou jsou pro ně vzhledem ke snížené soběstačnosti a ke změnám zdravotního stavu nedostačující služby pečovatelské služby nebo jiné terénní služby po stabilizaci zdravotního stavu během pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných potřebují komplexní péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem přednostně jsou umísťováni žadatelé z regionu Západních Krkonoš, protože domov je dobře dopravně dostupný, klienti tak zůstávají ve svém přirozeném společenském prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž nemusí přerušit vzájemný kontakt. Uživatelé služeb pocházejí z vesnic a městeček, byli zvyklí na klid, který jim poloha DD uprostřed přírody může zajistit i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a nedostatku místních žadatelů mohou být služby poskytnuty klientům z celého Liberecka. Další specifikace Nejsou přijímány osoby, které by nepotřebovaly využívat základní nabízené služby: vaření, úklid, praní prádla a sociální péči. Neposkytujeme služby klientům, kteří v průběhu pobytu v domově důchodců onemocněli některým druhem demence a většinou narušují klidné soužití s ostatními klienty

7 Principy přizpůsobení služeb potřebám klientů podpory soběstačnosti klienta s využitím jeho zdrojů odbornosti respektování soukromí respektování individuální volby respektování zvyků spolupráce s rodinou Jakou nepříznivou sociální situaci poskytováním své služby řešíte? Popište širší souvislosti. Důvody uvedené žadateli před začátkem poskytování služby: neschopnost se o sebe postarat (34x), osamocení a potřeba péče (8x), když rodina nezvládá (12x), jiné (12x) Nepříznivá životní situace stejně jako kvalita života, znamená pro každého člověka něco jiného, má 2 dimenze, objektivní a subjektivní. Objektivní znamená naplnění požadavků, které se týkají sociálních a materiálních podmínek života, subjektivní souvisí s psychickou pohodou a se všeobecnou spokojeností se životem. Životní situace žadatele závislého na pomoci 2. osoby v domácím prostředí 1. Objektivní (norma obvyklá ve společnosti), jak ji vidí vnější pozorovatel Žadatel, který k nám přichází ze svého domácího prostředí: je závislý na pomoci 2 osoby, není předpoklad, že se jeho závislost zlepší není v jeho fyzických možnostech v zimě vyházet sníh, opatřit si topení, topit, nakoupit, zařídit si úřední záležitosti (pošta, banka) mívá pohybové omezení (pohybuje se s pomocí kompenzační pomůcky, invalidního vozíku) nebo se sám nepohybuje vůbec (maximálně se z lůžka přesune na toaletní židli) není schopen vykonávat běžné práce v domácnosti vaření, mytí nádobí, úklid, praní a žehlení prádla, často si neohřeje uvařené jídlo má hlad, je mu zima, musí počkat, až někdo přijde a pomůže mu nedostane se ven, není schopen používat veřejné dopravní prostředky osobní hygienu provádí s pomocí nebo vůbec používá pomůcky pro inkontinenci, ale pro jejich využití potřebuje asistenci další osoby tráví čas ve svém bytě či domě (sociální izolace), žije osaměle nebo jen v kruhu rodiny, jejíž členové chodí do zaměstnání nebo se odstěhovali do větších měst za prací, bez společenských kontaktů s vrstevníky má více druhů nemocí, proto potřebuje pravidelnou zdravotní péči, obává se, že si při pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo soběstačnosti nebude schopen přivolat pomoc má strach, že se nedovolá pomoci, kdyby se cítil ohrožený nezvládá manipulaci s telefonem z důvodů onemocnění kloubů nebo smyslového omezení (zrak, sluch) v dané oblasti není pečovatelská služba Pečující osoby v ideálním případě: zajistí nákup a léky uvaření a podání stravy úklid, praní prádla zajištění topení vyšetření u lékaře úřední záležitosti pomáhají s osobní hygienou (koupání 1 x v týdnu, ráno a večer) zprostředkování kontaktu s jinými osobami (telefon, dopis, odvoz) - 6 -

8 ale nemohou osobě zajistit: pravidelnou pomoc nebo podporu při běžných činnostech, které by osoba zvládla s jejich pomocí vykonat okamžitou podporu nebo pomoc bezbariérové prostředí pocit bezpečí, že se osoba dovolá pomoci cvičení pro udržení hybnosti společnost během dlouhého dne, sociální začlenění jiné sociální, psychické a duchovní potřeby (pocit užitečnosti, potřeba uznání, příslušnost ke skupině) Často o osobu pečují Rodinní příslušníci, kteří se nemohou vzdát svého zaměstnání a nejsou v dosahu celý den, nebo by celodenní péči z důvodu psychického a fyzického vypětí nezvládly. Často mají i samy své zdravotní problémy. Rodina se snaží, pečuje o osobu nepřetržitě několik měsíců nebo i let, bez možnosti odpočinku a je vyčerpaná. Pečovatelská služba, která obvykle nefunguje v noci a ve volných dnech Sousedi, kteří poskytují služby nepravidelně děti by o rodiče pečovaly, ale jejich životní situace jim to nedovoluje, protože bydlí daleko 2. Situace z pohledu žadatele: Objektivní situaci si uvědomuje, ale: je doma, ve svém prostředí, jinam nechce, bojí se změny ví, kde co má, zná sousedy, výhled z okna, pustí si televizi, kdy chce, nikoho neruší má rád svůj klid, nikdo ho neruší, případný hluk je známý a už si na něj zvykl (možná je to i druh aktivizace a orientace v čase - jede autobus, sousedi jdou do práce, děti ze školy) má svůj pořádek a řád, může např. kouřit v kuchyni, trávit den o svém chce zůstat doma, když to nezvládne, rezignuje, obviňuje okolí, vyžaduje více péče, je agresivní cítí se užitečný, když se aspoň částečně obstará, má tím vyplněný celý den Společná nepříznivá situace (doma i v DD) soužití generací neexistuje, dnešní senioři ho už nezažili málo se pěstují vztahy, generace žijí odděleně ve svých bytech a svým způsobem života s dětmi a vnuky si senioři nemají o čem povídat, je to spíš o technických a provozních záležitostech během několika desetiletí došlo k velkému technickému a technologickému pokroku. Mladí mají mnohem více informací a staří jim v tomto tempu nestačí (mobilní telefony, internet), učí se od mladých a potřebují pomoci s novými situacemi (v obchodě, u lékaře) mladí nemají čas, mají hodně povinností (práce, starost o děti), staří to těžko nesou a vyčítají jim, že si na ně čas nenajdou senioři nemají nové pracovní a sociální podněty, mluví totéž dokola, potřebují, aby jim někdo naslouchal, mladí mají jiné zájmy, nemají trpělivost a společnou řeč, staří se nezajímají o problémy mladých a naopak senioři nemají komu předat svoje životní zkušenosti, celý život žili jen svojí prací, o jejich životní zkušenosti nemá nikdo zájem, životní styl je jiný společnost není nastavená na naslouchání a předávání moudrosti, ale na výkon a seberealizaci, vzpomínky seniorů nikoho nezajímají senioři ztrácí úctu už doma, rezignují, opouštějí postupně své role (přišli už o roli pracovní, sociální, v zařízení SS opouštějí roli být sami sebou); chtěli by i dál podávat výkony, ale již nemají sílu ani smysl života, cítí se neužiteční a zbyteční, nikdo je nepotřebuje, služba jim toto všechno nedokáže vrátit stáří už není v dnešní době považováno za moudré ve smyslu jak dobře prožít život, aby - 7 -

9 byl naplněný a dobře zakončený ve svém životě se většinou nesetkali s umíráním, mají strach ze smrti, cítí bezmoc, neví si rady se svým stářím umírání bylo odsunuto do ústavů, nekonají se rozloučení v širším okruhu, např. dlouholetý hasič by si zasloužil vystrojení rozloučení s celým útvarem, ale rodina na to nemá finanční prostředky a zájem. i naši senioři mají obavy, jak dopadne jejich rozloučení a poslední věci. nemůžou ven (zima, sníh, led) Nepříznivá situace v DD vč. praxe přijímání klientů a) Klient je vytržený z přirozeného prostředí b) V hlavní budově je 14 nevyhovujících malých dvoulůžkových pokojů o ploše cca 12m 2. Je těžké je obsadit: na péči pro osoby zcela závislé na pomoci 2. osoby není manipulační prostor klienti si stěžují na nedostatek prostoru a soukromí dochází k porušování práv klientů a ke střetu zájmů žadatelé chtějí samostatný pokoj c) Uvolní-li se místo v jednolůžkovém pokoji, přestěhuje se tam stávající klient z dvoulůžkového pokoje. O malý dvoulůžkový pokoj není zájem, noví klienti tedy nejsou přijímáni. Z dvoulůžkového pokoje tímto způsobem vznikne jednolůžkový pokoj. Kapacita se tak oproti kapacitě uvedené v registraci postupně snižuje, zároveň se snižují příjmy z úhrad za pobyt. d) Nemůžeme přijímat žadatele se stupněm příspěvku III. a IV., protože řešíme problém nevyhovujících malých 2lůžkových pokojů. Kapacitu na přijetí nového klienta máme, ale není k dispozici vhodný pokoj. e) Snižování příjmů služby nižší úhrady za pobyt od nižšího počtu klientů a nižší úhrady na příspěvcích na péči. f) 5 uživatelů, kteří nesplňují cílovou skupinu (nejsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby), dočasně bydlí ve vedlejší budově bez výtahu, kde je společné hygienické zařízení pro všechny obyvatele, včetně zaměstnanců. Jejich přestěhováním z hlavní budovy se mohl snížit počet malých nevyhovujících dvoulůžkových pokojů. Stav soběstačnosti těchto klientů se postupně zhoršuje a časem se budou muset vrátit do hlavní budovy. 2. UŽIVATELÉ 68 Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Kapacita nebyla naplněna vzhledem k nevyhovujícím rozměrovým parametrům některých dvoulůžkových pokojů, do nichž nelze umístit klienty zcela závislé na pomoci 2 osoby, protože není manipulační prostor pro péči o ně, a nově příchozí klienti v nich nechtějí bydlet Věkové rozložení uživatelů: 7 dospělí v produktivním věku do 65 (pobírající invalidní důchod) 33 Mladší senioři let 28 Starší senioři nad 80 let Dále k Žadatelé: 65 Nesplňují cílovou skupinu (věkem nebo - 8 -

10 soběstačností) 11 Splňují cílovou skupinu 10 Splňují cílovou skupinu, ale nepřejí si bydlet ve 2 lůžkovém pokoji 3. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ 5 Počet uživatelů, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům 3 Počet uživatelů, kteří jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům 5 Počet uživatelů, kterým je stanoven veřejný opatrovník (obec) 0 Počet uživatelů, jejichž opatrovníkem je pracovník zařízení nebo zařízení Popište, jakým způsobem řešíte tuto situaci 18 Počet uživatelů, kteří sami hospodaří se svými prostředky (mají peníze u sebe) 68 Počet uživatelů, kteří mají u sebe občanský průkaz Uveďte, která práva uživatelů mohou být v souvislosti s poskytováním Vaší služby omezována? Právo na soukromí (prostor a vybavení pokoje, ve společné koupelně) Právo na svobodu a svobodnou volbu (jídlo, aktivity, večerní toalety) Právo na přiměřené riziko (volný pohyb, finanční hospodaření, dodržování diety) Důstojnost (oslovení, úcta i v nepřítomnosti, nálepkování, vzhled, v očích POP jsou klienti někdy jen objektem péče, vlastnění klienty mocenské postoje), nemocniční model přístupu k umírajícímu Ochrana citlivých údajů, listovní (telefonní) tajemství V jakém dokumentu jsou uvedena práva uživatelů? SQ 2, Domácí řád Ke kterým střetům zájmů může ve Vašem zařízení dojít? 1. Mocenský přístup - nucení stravy, nucení aktivit, nucení našeho názoru x klient může mít jiný zájem 2. Málo POP, únava POP z důvodu častých manipulací s klienty, oblékání, koupání, změna polohy a opatření proti proleženinám 3. Režimová opatření x samostatnost klienta 4. Snaha ochránit klienta, nést odpovědnost, neriskovat x klient je přepečováván, zneschopňován, připadá si nemožný 5. Možnosti personálu x zájem klienta, aby se mu sloužilo, vynucování pozornosti jen pro sebe 6. Klidné soužití v zařízení x klient narušuje soužití s ostatními alkoholem, výtržnostmi, hlukem, nedovolenými návštěvami jiných klientů, krádežemi nebo zápachem Co byste chtěli v oblasti ochrany práv a možných střetů zájmů ve Vaší službě zlepšit? 1. Hledání cest k většímu soukromí klientů 16 dvoulůžkových pokojů změnit na - 9 -

11 jednolůžkové 2. Pokračování ve změně mocenského přístupu personálu na partnerský model (důstojný přístup ke klientovi, uvědomování si vlastních hranic personálu) 3. Dostatek personálu pro individuální přístup ke klientovi (věnovat klientů víc času i ve dnech pracovního volna) 4. Dát klientům větší svobodu jednání, právo na riziko 5. Podpořit klienty v uvědomění si a ochraně svých práv 6. Více kontaktů s veřejností 7. Právo na důstojné umírání 8. Zprůhlednění ceny služby pro klienta 7 Kolik stížností od uživatelů evidujete za posledních 12 měsíců? Co byste potřebovali zlepšit pro to, aby uživatelé využívali možnosti stěžovat si a dávat připomínky ke kvalitě služby? 1. více informací pro klienty, co mohou a nemohou od služby očekávat 2. ujasnění si naší kvality 3. personál, který se nemstí za stížnost a přitom se umí obhájit, je-li v právu nastavit hranice, kdy služba označí sdělení klienta za stížnost zvláště u lidí, kteří se verbálně nevyjadřují využít podněty klientů v záznamech a hodnoceních o realizaci služby, které mohou sloužit jako důležitý zdroj informací pro rozvoj služby a pracovat s nimi vést záznamy, jak byly stížnosti a připomínky využity ke kvalitě služby 4. ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 30 Počet uživatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti 4 Počet uživatelů, kteří nástupem řeší nevhodné bydlení (topení uhlím, bariérovost atd.) 21 Počet uživatelů, pro které není k dispozici odpovídající sociální služba Napište, jaké služby schází uveďte pro kolik uživatelů byste daný druh služby potřebovali, 1. Pečovatelská služba v kombinaci s bezbariérovým bydlením a dálkovým vytápěním, poskytovaná minimálně 12 hod denně včetně sobot a nedělí pro 9 uživatelů 2. Podpora samostatného nebo chráněného bydlení pro 14 uživatelů (pro uživatele s psychickým onemocněním 11 a 3 pro uživatele s mentální retardací) 3. Odlehčovací služby pro 2 uživatele 14 Počet uživatelů, kteří by mohli žít s podporou terénních služeb ve svém domácím prostředí Napište, jaké podmínky schází, kvantifikujte V horské oblasti nefunguje v řadě obcí terénní pečovatelská služba zajišťovaná 12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Pozn. k vysokému počtu uživatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti: a) Příbuzní žadatelů často dávají žádost o přiznání příspěvku na péči až v době, kdy se soběstačnost jejich příbuzného natolik zhorší, že už se stanou pacienty léčebny dlouhodobě nemocných, není tedy možné posoudit soběstačnost v přirozeném prostředí osoby. V našem zařízení má klient uspokojeny všechny základní potřeby, proto se jeví podstatně soběstačnější než v domácím prostředí. b) V procesu přiznávání stupně příspěvku na péči se klade velký důraz na zdravotní stav klienta, který však nemusí souviset se stavem soběstačnosti klienta. Lékaři obvykle nemají o soběstačnosti svých pacientů ponětí. c) Vyřízení žádosti o přiznání nebo zvýšení PP trvá několik měsíců. Zemře-li klient, mívá obvykle vysoký PP, a přijmeme klienta, který je nesoběstačný a opět má teprve žádost o přiznání nebo zvýšení PP

12 Převážná část klientů, kteří nesplňují CS, se k nám dostala variantou a). 35 Počet uživatelů, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby 24 Počet uživatelů, kteří mají obtíže v komunikaci 31 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při podávání stravy 39 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při osobní hygieně 4 Počet uživatelů, kteří se podílejí na úklidu svého pokoje a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 2 Počet uživatelů, kteří se podílejí na přípravě svého jídla a servírování a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 0 Počet uživatelů, kteří se podílejí na péči o své oblečení (např. praní, žehlení, zašívání) a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 31 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu po zařízení 41 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu mimo areál zařízení 36 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při hospodaření se svými prostředky 64 Počet uživatelů, kterým je zajišťována podpora při využívání veřejných služeb (např. nákupy, pošta, zdravotní prohlídky) Které oblasti potřeb uživatele pokrýváte při poskytování služby? Ubytování, poskytnutí stravy, úklid, praní prádla, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, společenské prostředí, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 67 k Počet uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování služeb Ano Ano,ale jen rámcově Které poskytované služby a jejich rozsah jsou ve smlouvách upraveny? Je smlouva zpracována ve formě srozumitelné všem uživatelům z Vaší cílové skupiny? Máte ve smlouvě vyspecifikováno jaké konkrétní služby, v jakém rozsahu uživateli a za jakou úhradu uživateli poskytujete? a) ubytování b) stravování úkony péče v rozsahu podle 49 odst. 2 písm. c) až h) 67 k Počet uživatelů, se kterými je vytvořen individuální plán poskytování služeb Ano Komentář Máte ustaveny klíčové pracovníky? Klíčového pracovníka má každý klient, zde v DD se používá označení důvěrník Kdo všechno může zastávat roli klíčového pracovníka? Uveďte zařazení pracovníků Pracovníci ve třídě, sociální pracovnice, metodik 1-4 Pro kolik uživatelů obvykle zajišťuje pracovník individuální plánování? Jakým proškolením klíčový pracovník musí projít? Nový pracovník je seznámen zaškolujícím pracovníkem s pravidly a postupy individuálního

13 plánování a s rolí důvěrníka. Stávající důvěrníci jsou vedeni metodikem DD formou schůzek a dopisů. Jakým způsobem se uživatel podílí na plánování služby? Při jednání se zájemcem o službu sdělí zájemce svá očekávání a požadavky na službu, při přijetí dává podklady k vytvoření předběžného individuálního plánu, v době adaptace a v průběhu služby si objednává s pomocí důvěrníka potřebnou péči v souladu s využitím svých zdrojů soběstačnosti. Dále s pomocí důvěrníka plánuje své osobní cíle. Klient má právo odmítnout plánování svého osobního života, určí jen nezbytné činnosti podpory od služby. Jakým způsobem je zajištěno provádění zdravotnických služeb? (prohlídky praktického lékaře, denně poskytované zdravotnické úkony, fyzioterapie atd.) Praktický lékař dochází do zařízení 3x týdně, podle potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích nebo klienti docházejí do ordinace, která je umístěna v budově. V ordinaci 1x měsíčně působí diabetolog a podle potřeby oční lékařka. Celodenní zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou zaměstnankyněmi zařízení. Za stomatologem klienti dojíždějí. Jaké návazné služby využívají Vaši uživatelé (sociální, zájmové, veřejné, zdravotnické apod.)? Využívají převážně služby zdravotní péče (stomatolog, gynekolog), poštu, banku, obchody a kulturní akce konané v okolních obcích, kdy podporu a pomoc poskytují pracovníci zařízení. Případné využití jiných služeb zajišťuje rodina. Možnosti cestování naše cílová skupina vůbec nevyužívá veřejnou dopravu vzhledem k velké míře nesoběstačnosti. Pokud potřebnou přepravu osobním automobilem nezajistí rodina, mohou použít odvoz služebním autem za úhradu např. nákup, úřady, lékař, cesta na určité místo apod. DD pořádá výlety do okolí, návštěvy divadel, kulturních akcí, kam klientům odvoz zajistí služebním autem. Do DD dochází kadeřnice, pedikérka, kněží, někteří lékaři a dobrovolníci, pořádáme kulturní akce. 5. PROVOZNÍ PODMÍNKY Popište způsob ubytování (samostatné pokoje, vícepokojové buňky s WC a koupelnou atd.) Klienti bydlí převážně v jednolůžkových pokojích, kdy jsou obvykle 2 pokoje propojené společnou průchozí koupelnou. Vyhovující dvoulůžkové pokoje mají vlastní koupelnu a původním záměrem bylo je využít pro manželské páry. Většina dvoulůžkových pokojů je malých a zcela nevyhovujících s nedostatkem prostoru a soukromí. Všechny pokoje jsou samostatné a vchází se do nich z centrální chodby. Jsou vybavené základním nábytkem (vestavěná skříň, postel, noční stolek, stůl, židle, skříňka na televizi), nikde není kuchyňská linka (nepředpokládáme, že by osoby z cílové skupiny samostatně vařily). 11 společná WC, 28 společné sprchy Pro kolik uživatelů jsou společné umývárny a WC 46 Počet uživatelů, kteří bydlí na jednolůžkovém pokoji 20 Počet uživatelů, kteří bydlí ve dvoulůžkovém pokoji 0 Počet uživatelů, žijící ve vícelůžkovém pokoji Kolik pokojů z celkového počtu pokojů je vybaveno vlastním sociálním zařízením (umývadlo, sprcha, WC?)

14 6 dvoulůžkových s vlastní koupelnou (sprcha. umyvadlo a toaleta) 28 jednolůžkových pokojů má koupelnu obvykle společnou pro 2 klienty U 10 pokojů je samostatné WC, ale společná koupelna na chodbě 6 pokojů nemá ani WC ani koupelnu Odpovídá vybavení zařízení potřebám uživatelů? Zhodnoťte a uveďte, jaké vybavení pro osobní potřebu uživatele nebo vybavení společných prostor Vám schází (netýká se technických provozů) Vybavení osobních a společných prostor téměř vyhovuje potřebám uživatelů, nevytváří však domácí prostředí. Svoje pokoje si klienti mohou dovybavit vlastními drobnějšími předměty (křesla, obrazy). Zhodnoťte prostorové podmínky pro poskytování služby Hlavní budova domova je bezbariérová a po celkové rekonstrukci, základní dispozice však zůstala zachována z dlouhé chodby se vchází do jednotlivých pokojů. Z chodby se jakýkoliv hluk nese do pokojů. Vedlejší budova, kde jsou dočasně ubytování klienti, kteří nespadají do cílové skupiny, je bez výtahu a s dalšími bariérami, k bydlení pro cílovou skupinu klientů je nevyhovující. Jednolůžkové pokoje jsou malé, ale klienti mají své soukromí a na nedostatek místa si nestěžují. V 16 malých dvoulůžkových pokojích, které mají velikost cca 14m 2 je nedostatek místa na umístění nábytku, nezbývá místo na křesla, není přístup k oknu, není kam odložit kompenzační pomůcky nebo invalidní vozík, není prostor na použití technických prostředků ulehčujících péči o klienta. Příklad vhodné velikosti pokojů viz Kritéria transformace vybraných služeb : Min. velikost pokoje pro 2 osoby 20 m 2 (25 m 2 pro osoby trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík). U bytů nebo domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů maximálně o 4 m 2. Min. velikost pokoje pro 1 osobu 12 m2 (14 m 2 pro uživatele trvale upoutaného na lůžko či invalidní vozík). U bytů nebo domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů maximálně o 2 m 2. V průběhu let došlo k velkému snížení soběstačnosti klientů. Budova je 4 patrová, oddělení pro seniory jsou ve 3. a 4. podlaží a výtahy kapacitně pro přemísťování klientů. 1. evakuační výtah nevede k jídelně, k hlavnímu vchodu budovy, kam přijíždí i sanita, na dvůr a do zahrady. Je umístěný v technických prostorách na konci budovy se nedá pro běžný provoz využít. 2. osobní výtah kapacitně nestačí pro přemísťování špatně pohyblivých klientů, nevejde se do něj lůžko. 3. Chybí další výtah, který by zajistil o dopravu klientů do jídelny a před budovu a mohla se v něm přepravovat lůžka. Stávající výtahy nestačí kapacitou pro evakuaci klientů v případě požáru. Klienti si stěžují na absenci balkónů, (je pro ně nepohodlné dopravovat se daleko ven na dvůr, chybí blízkost WC) kde by mohli odpočívat na čerstvém vzduchu a měli výhled na Krkonoše. Domníváte se, že jsou provozní podmínky pro uživatele a pro pracovníky vyhovující? Umožňují provozní podmínky poskytování služeb na základě individuálních potřeb uživatele? (např. výdej stravy, směnný provoz) Podmínky pro uživatele a pracovníky jsou NEVYHOVUJÍCÍ. Pracovní doba zaměstnanců je co nejvíce přizpůsobena potřebám klientů, ale pracovníků v přímé péči je na pokrytí potřeb klientů nedostatečný počet. Nevyhovující podmínky: Službu na základě individuálních potřeb uživatelů nemůžeme zcela poskytovat, neboť jsme omezeni:

15 o o o o o Počtem pracovníků ve směně, kteří se mohou klientům věnovat pouze omezenou dobu, aby stihli uspokojit alespoň částečně i potřeby ostatních klientů. O 35 klientů na 1 oddělení pečuje 10 pracovníků přímé obslužné péče ve směnném provozu a 1 vedoucí oddělení. Celkem tedy 22 pracovníků v přímé péči. To znamená, že na 1 oddělení jsou na 35 klientů v denní směně 2 pečovatelky ( do 18.45) a do aktivizační pracovnice Odpolední směna pracovníků končí v 18.45, do té doby je u většiny klientů provedena večerní hygiena a klienti jsou již obvykle na lůžku. 1 pracovník v noční směně může vyhovět pouze drobným individuálním požadavkům klientů. Bylo by třeba, aby odpolední směna pracovala alespoň do 22 hodin, ale na to v současné době není dostatek pracovníků. Ranní hygienu u klientů provádí nastupující ranní směna, proto pomůcky pro inkontinenci se klientovi vyměňují po 12 hodinách (nebo i po delší době) a takovou zátěž žádná pomůcka nevydrží. Z tohoto důvodu je potom třeba převléknout celé lůžko včetně klienta a je podstatně věší spotřeba prádla, které se musí vyprat. Hygienickými předpisy, které se týkají doby skladování uvařeného jídla Dlouhodobě nemáme vyřešený problém s nákupy pro klienty (účtování o nákupech klientů, nedostatek pracovníků, kteří by klientům mohli nakupovat, malý obrat v bufetu nájemce se neuživil apod.) Vzdělávání zaměstnanců nemáme místnost, kde by vzdělávání mohlo probíhat. Jediným prostorem je společná jídelna, kde se kromě stravování klientů a zaměstnanců někteří klienti dívají na televizi, a odehrávají se tu všechny společenské akce. Prostor je pro účely vzdělávání nevyhovují a často dochází ke střetu zájmů (př. klient si chce po obědě posedět u stolu a musí odejít kvůli jiné akci). Zdravotní sestry nemají šatnu a sprchu. Převlékají se na chodbě. Chybí zázemí pro sociální pracovníky. 6. PRACOVNÍCI 42,8 Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální služby 24 Počet pracovníků, kteří přímo pracují s uživateli 2 Počet sociálních pracovníků 20 (+ 2 vedoucí odděllení) Počet pracovníků v sociálních službách 4,8 Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony 0 Počet fyzioterapeutů 0,114 (8/70) Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v denním provozu 0,028 (2/70) Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v nočním provozu Jiní pracovníci, specifikujte Ostatní pracovníci: uklízečky, kuchaři, pradleny, administrativa 0 Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o dobrovolnické pomoci + počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí Jakou činnost vykonávají, specifikujte Předčítání klientům, besedy s klienty 2 Počet dobrovolníků, kteří jednorázově (nahodile) pomohli v zařízení v roce

16 7. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 2 Počet pracovníků, kteří nesplňují požadavky na kvalifikaci dle zákona o soc. službách 42 Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho sociálního pracovníka 30,5 Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho pracovníka v přímé péči 43 Počet pracovníků, kteří mají vytvořeny vzdělávací plány 26 Kolikrát byla realizována další odborná podpora (supervize, kasuistický seminář, konzultace nezávislého odborníka atd.) 4 Kolikrát v roce měli vedoucí pracovníci manažerskou supervizi 8. EKONOMIKA 53 Počet uživatelů, jejichž příjem nestačí na úhradu za poskytované služby Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého příjmu uživatelů Souhrn příjmů z příspěvků na péči Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu Rozpočet zařízení Příjem z fakultativních služeb Jaké fakultativní služby poskytujete? Vlastní televize, telefon nebo lednice na pokoji, doprava, úkony péče pro klienty, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči. Příjmy z jiných zdrojů specifikujte 1. Dotace MPSV 2. Dotace zřizovatele -Libereckého kraje 3. Úhrady od zdravotních pojišťoven 4. Sponzorské dary, účelově určené 5. Podíl rodin na úhradě za pobyt klienta 9. HODNOCENÍ KVALITY Ano Byla ve Vašem zařízení provedena inspekce kvality sociálních služeb? 118 Kolik jste získali bodů? 1 Kolik zásadních kritérií se Vám nepodařilo naplnit? Hodnocení kvality pro KÚ v r Prošli jste jiným systémem hodnocení kvality? Máte zaveden systém interního hodnocení kvality? Popište, jak funguje Zde doplňte Ne, zatím hodnotíme nahodile podle potřeby, na systému se pracuje

17 III. SHRNUTÍ ANALÝZY SILNÉ STRÁNKY SLUŽBY Cílová skupina: noví klienti jsou přijímání v souladu s definicí cílové skupiny (jejich závislost na pomoci 2. osoby je na úrovni III. nebo IV. stupně, ale příspěvek na péči jim v této výši nebyl přiznán) žadatelům jsou poskytovány dostatečné informace, mohou si prohlédnout celé zařízení Klienti: návštěvy v domácnosti klienta před jeho přijetím se účastní sociální pracovnice a pečovatelka daného oddělení. Tímto způsobem je zajištěna návaznost péče a je zjištěno, jaké bylo domácí prostředí budoucího klienta, jeho schopnosti, potřeby, přání a cíle jsou vytvořena pravidla individuálního plánování každý klient má stanovený individuální plán. Plánováno je společně s klientem, respektujeme odmítnutí ze strany klienta, hodnocení probíhá pravidelně dobře začíná fungovat role důvěrníka (klíčový pracovník) důvěrníci jsou pravidelně vzděláváni a spolupracují s klientem na tvorbě jeho individuálním plánu, aktualizaci i hodnocení plánuje se v týmu s klientem, příp. s jeho blízkými nebo opatrovníkem, pokud nekomunikuje, využíváme pozorování a zkušenosti okolí mohou si své pokoje dovybavit vlastními drobnými předměty a vytvořit si tak osobnější prostředí prostředí je pro ně bezpečné vždy se dovolají pomoci (signalizace na každém pokoji i WC, sousední klienti, volání), mají někoho na blízku do zařízení pravidelně dochází praktický lékař, po domluvě i oční lékař a diabetolog klientům můžeme poskytnout dopravu a doprovod, chtějí-li se někam přemístit mohou mít denní kontakt s rodinou (návštěvy, telefon, elektronická pošta, dopisy) nabídka volnočasových a aktivizačních činností (trénink paměti, ruční práce, kino, zpívání, bohoslužby) pobyt nebo procházky na zahradě a v okolí DD samostatně nebo s doprovodem dietní stravování, množství a úprava podle potřeb klienta, narozeninové obědy, chutná strava na talíři vkusně upravená při stravování mají možnost si vybrat z určitých variant, podílejí se na rozhodování o skladbě jídelníčku Personál: kvalifikovaný personál pracuje podle zavedených standardů sociálních služeb, standardy vyhovují, mají strukturu, hodně je podchyceno umí poskytnout klientovi dobrou péči (často zlepšení soběstačnosti u klientů přicházejících z LDN) snaží se vyhovět individuálním potřebám klientů s využitím jejich zdrojů, snaží se umožnit klientovi vrátit se k běžnému způsobu života pracovní týmy zahrnují pracovníky různých oborů (pečovatelky, sociální pracovník, aktivizační pracovník, uklízečka) stabilní kolektiv vytváří pro klienty bezpečnější prostředí, víc s klienty žije a vytváří domáčtější atmosféru stabilních sehrané týmy pracovníků na 1 oddělení, nepřecházejí mezi jednotlivými odděleními, znají dobře své klienty a vytvářejí prostor pro komunikaci s klienty zaměstnanci se navzájem respektují výměna informací na pravidelných infoschůzkách dobrá mezioborová spolupráce

18 kvalifikovaný zdravotnický personál, který má velmi dobré výsledky s hojením ran, dekubitů a bércových vředů dobrá péče o diabetiky všechny zdravotní sestry znají zdravotní stav všech klientů začínající odklon od zdravotního modelu péče všichni zaměstnanci ovládají práci s počítačovým programem, který potřebují ke své práci na úrovni odpovídající jejich pracovní pozici elektronické zaznamenávání realizace péče daří se nám rozklíčovat úkony služeb, které klienti odebírají Vzdělávání zaměstnanců: je průběžně realizováno podle potřeb zaměstnanců nebo zaměstnavatele pravidelně se vypracovávají a hodnotí plány rozvoje pracovníka pracovníci se aktivně zapojují do vzdělávacích akcí v zařízení (vedou semináře) pravidelná týmová supervize na všech odděleních, možnost individuální supervize podle individuálních potřeb a zájmu jednotlivých pracovníků videotrénink zatím pro zájemce školící akce pořádané v DD jsou otevřené místním organizacím s podobným zaměřením činnosti Aktivizace klientů: každé oddělení má svého aktivizačního pracovníka, společné aktivizační činnosti organizují pracovníci oddělení podle zájmu klientů, zúčastňují se klienti oddělení společné pečení podle zájmu klientů snaha o zapojování klientů do běžných denních činností podpora přirozené aktivizace (např. doprovod při pomalé chůzi, jen podpora při péči o sebe) pravidelné bohoslužby různých církví jiné společenské a kulturní akce Prostorové podmínky: bezbariérová budova i část okolí klienti bydlí převážně v jednolůžkových pokojích kolem budovy je zahrada dostatek parkovacích míst pro návštěvy možnost ubytování v dvoulůžkovém pokoji např. pro manžele, přátele zdravotní dokumentace všech klientů, zdravotní pomůcky a léky jsou soustředěny na jednom místě klienti mají možnost využít služeb, které přijdou za nimi do zařízení (kadeřnice, pedikérka, masérka) Prostředí čisté, svěží ovzduší upravená zahrada s altánky s bezbariérovým přístupem, kterou klienti a návštěvy rádi využívají Provoz možnost střídat soukromí ve svém pokoji a využít kontakty s vrstevníky při akcích, ve společných prostorách a venku technická zařízení pro manipulaci s imobilními klienty polohovací postele, invalidní vozíky a křesla k zapůjčení pro klienty zdarma opakovaně potvrzené splnění hygienických norem na všech pracovištích

19 třídění odpadu Vztah k veřejnosti: Financování: klienti se účastní akcí v okolních obcích pravidelně se pořádá den otevřených dveří žadatelé se mohou s prostředím domova dopředu seznámit formou osobní návštěvy klienti jsou podporováni při udržování vztahů s rodinou a kontaktů s okolím poskytování sociálního poradenství (jaké možnosti může rodina využít při péči svého seniora) návštěvy veřejnosti v DD (Základní umělecká škola, Mateřská škola, hudební vystoupení) dojíždějící prodejci drogérie, oblečení získávání účelově určených sponzorských darů pro zlepšení kvality života klientů některé rodiny klientů, kteří nemají dostatečné prostředky na úhradu pobytu v plné výši, se na úhradě podílejí dobré výsledky ve vykazování úkonů zdravotní pojišťovně SLABÉ STRÁNKY SLUŽBY Cílová skupina: v DD žijí klienti, kteří nastoupili před účinností zákona a nesplňují podmínky cílové skupiny. Pocházejí původně z okolních obcí, ale nyní mají trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou a není v možnostech obce jim zajistit službu, která by odpovídala jejich možnostem soběstačnosti (město Rokytnice nemá dům s pečovatelskou službou pro muže, většina těchto klientů by potřebovala pouze bydlení) ne všichni noví klienti mají přiznaný 3. nebo 4. stupeň závislosti a) do malých dvoulůžkových pokojů klienty se 3. nebo 4. stupněm závislosti nemůžeme pro nedostatek míst na manipulaci umístit b) pro nedostatek pracovníků nemůžeme přijímat pouze klienty se 3. nebo 4. stupněm závislosti, protože při stávajícím počtu pracovníků zvládneme zajistit jejich základní, ale už ne individuální potřeby c) občas se stane, že máme volné místo, ale mezi žadateli není žádný se 3. nebo 4. stupeň závislosti d) i osoba se 2. stupněm závislosti je v případě nefunkčnosti terénní pečovatelské služby nebo rodiny sociálně vyloučená a hrozí jí smrt hladem nebo chladem žijí zde klienti s psychickým onemocněním, kteří rovněž nejsou naší cílovou skupinou, často narušují klidné soužití s ostatními klienty. Jsou téměř fyzicky soběstační, vyžadují však služby, které nepotřebují, když jsou jim odmítnuty, zhorší se jejich psychický stav máme nejasnosti v poskytování služeb žadatelům, kteří by mohli být ve svém domácím prostředí, kdyby v místě dobře fungovala pečovatelská služba a rodina, ale protože nefunguje, jsou tyto osoby ohrožené sociálním vyloučením a bez poskytnutí služeb naším zařízením by doma často nepřežily (umrzly nebo zemřely hlady). Situace se obecně řeší umístěním osoby v LDN, kde je však pobyt omezený na 3 měsíce. Jakmile se přestěhují do DD, mají zajištěné všechny základní životní potřeby (teplo, stravu, čisto, léky) a jeví se jako zcela soběstačné. V případě, že jim nebyl zvýšen PP za doby jejich pobytu doma, u nás jim už zvýšen není. 3 klienti bydlí v prostorách služby DZR, nemají zájem se přestěhovat, jsou ve svém pokoji zvyklí, tím ale zabírají prostor klientům DZR 5 soběstačnějších klientů, kteří nespadají do cílové slupiny, bydlí ve vedlejší bariérové

20 budově, jejich stav se postupně zhoršuje a budou se muset přestěhovat zpět do hlavní budovy, čímž se zvýší počet malých nevyhovujících 2 lůžkových pokojů nemáme kompetence k udržení klienta v přirozeném prostředí, můžeme mu v nepřirozeném prostředí pobytové služby přirozené prostředí pouze přiblížit obvykle to je rodina, která shání službu pro svého seniora, protože už je z péče vyčerpaná. My můžeme poskytnout základní sociální poradenství, ale je na rodině, jak s informacemi naloží a péči si zorganizuje. Každá rodina má jiné možnosti. žadatelé se podrobují přání rodiny a je obtížné zajistit jejich svobodné rozhodnutí o přestěhování do DD Klienti po přestěhování do DD: žijí v nepřirozeném prostředí (mezi samými starými lidmi a zaměstnanci, kteří se střídají ve službách) jsou vytrženi ze svého sociálního prostředí těžko se sžívají s novým prostředím, citově strádají, stýská se jim, nemají kolem sebe známé osoby, služba jim v této oblasti nedovede pomoci všechno je nové a neznámé, cizí prostředí, cizím nábytek, cizí postel, ztratili orientační body jiný rytmus života než měli doma, my se zatím nemáme dostatek času na každého klienta, abychom se přizpůsobili jeho tempu mají stanovený individuální plán péče, ale z důvodu nedostatku personálu není na uspokojení potřeb klienta vždy dostatek času. Mnozí klienti si stěžují, že jim není věnováno tolik času, kolik by si představovali. Čekají, až na ně dojde řada. neumí nebo nechtějí plánovat, přání většiny je mít klid v IP nemáme dobře stanoveno, co má klient rád a co ne (= jak to chcete) nedostatek soukromí a prostoru k pohybu a poskytování péče na malých dvoulůžkových pokojích, vzniká problém soužití dvou klientů, klienti odmítají v v těchto pokojích bydlet, proto byla v loňském roce nenaplněná kapacita služby velká kapacita jednotlivých oddělení není vždy je možnost výběru z jídel, klient nemůže s jídlem samostatně nakládat mají jen malou možnost a sílu využívat veřejné služby - ani doma je nevyužívali - jsou daleko a nejsou bezbariérové - na fakultativní činnost (dopravu) nemají dostatek finančních prostředků a ani služba nemá dostatečnou kapacitu zaměstnanců (je zatěžující tuto službu poskytovat) velký počet osamocených klientů (nedostatek personálu, který by se jim mohl věnovat) aktivizace co je přesný obsah pojmu (hledáme cesty, jak zajistit běžný způsob života srovnání s tím, co by bylo běžné doma základní potřeby jsou uspokojené, co doma nezvládli, je uděláno za ně (teplo, čisto, prádlo, jídlo), na ostatní situace má po ruce podporu a pomoc. Není vyčerpaný z nezvládání běžných činností, jeví se soběstačnější, má najednou nadbytek volného času bez možností běžné aktivizace a pocit neschopnosti postarat se o sebe se mění v pocit neužitečnosti hledání umělých aktivizací - potřeba učit se nové věci (keramika, proutí, internet) musí vyjít z klienta, my mu je můžeme zprostředkovat podle našich možností, ale ne vymýšlet za něj, předkládat mu je hotové nebo vnucovat. Má právo říct, že se nechce učit nové věci. běžná aktivizace v DD není vyřešena, ti nejsoběstačnější klienti si aktivizační pracovnici obvykle stáhnou pro sebe. Mají však své možnosti umí číst, pustit si televizi, někam zajít, popovídat si. Aby byli více aktivizováni (nad rámec běžného života ve společnosti,

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA

Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA PLÁN ROZVOJE KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU NA OBDOBÍ 2017 Poskytovatel:Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sociální služba: Domov

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. Talmud Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více