Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA"

Transkript

1 PLÁN ROZVOJE KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU NA OBDOBÍ 2017 Poskytovatel:Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sociální služba: Domov pro seniory Zde VLOŽTE FOTO svého zařízení. /není podmínkou/ červen Je ZAKÁZÁNO vkládat jakákoliv LOGA Zpracoval: MUDr. Olga Marešová, ředitelka Rozvojový plán vznikl v rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

2 Pokud jste zpracovávali v roce 2006 rozvojový plán, prosím, proveďte stručné vyhodnocení jeho naplňování. Strategický cíl č.1 Plnění strategického cíle č. 2 co se podařilo do : Vytvoření standardů poskytování sociální služby a jejich zavedení do praxe V r proběhla inspekce poskytování sociálních služeb, nebylo splněno pouze 1 zásadní kritérium. Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Dlouhodobé cíle Plnění dlouhodobého cíle č. 1 co se podařilo do : Jasné vymezení cílové skupiny Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 2 co se podařilo do : Vypracování pravidel pro poskytované služby Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 3 co se podařilo do : Poskytování služby podle vytvořených pravidel Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 4 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 5 co se podařilo do : Vytvoření koncepce sociální práce Jasnou koncepci sociální práce se nepodařilo vytvořit Chybí kvalifikovaní sociální pracovníci s vizí sociální práce Zapojení DD do komunitního plánování Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: - 1 -

3 Vyhodnocení rozvojového plánu vytvořeného v roce 2006: Strategický cíl č.2 Plnění strategického cíle č. 1 co se podařilo do : Zvýšení kvality poskytovaných služeb Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Dlouhodobé cíle Plnění dlouhodobého cíle č. 1 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 2 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 3 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 4 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 5 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 6 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily Postupné snižování kapacity zařízení podle harmonogramu zřizovatele Kapacita byla snížena, ale nebylo dosaženo plánované úrovně. Zřizovatel na plánované snížení kapacity nepřistoupil. Postupné zvyšování počtu zaměstnanců zařízení podle harmonogramu zřizovatele V plánu bylo zvýšení zaměstnanců z 67 na 80, výsledný počet byl 78. Žádosti o zvýšení počtu zaměstnanců nebyly schváleny zřizovatelem. Zřízení oddělení pro klienty s demencí, kteří narušují klidné soužití Dokončení rekonstrukce jižního křídla Zajištění dostatečného zdroje pitné vody Realizace půdní vestavby (dílny klientů, zázemí sociálních pracovníků) Byl vypracován projekt, získáno stavební povolení, které bylo několikrát prodlouženo, ale k realizaci půdní vestavby nedošlo. Dílny pro klienty se z důvodu opakovaného neschválení finančních prostředků - 2 -

4 v dosažení strategického cíle: Plnění dlouhodobého cíle č. 7 co se podařilo do : Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do : Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle: na půdní vestavbu v rámci rozpočtu organizace v průběhu let vytvořily místo pokojů klientů přímo na jednotlivých odděleních (čímž se zvýšil počet dvoulůžkových pokojů). Půdní vestavba byla i nadále potřeba a to pro vytvoření zázemí pro sociální pracovníky, vzniklo by zde několik pokojů (zvýšení počtu jednolůžkových pokojů) a malý víceúčelový sál pro společenské akce klientů a vzdělávání zaměstnanců. Ani tato varianta nebyla zřizovatelem podpořena. Dokončení terénních úprav kolem domu a vybudování zahrady Plánovaný počet uživatelů v roce 2009 Plánovaný počet pracovníků 2009 Plánovaný poměr pracovníků/uživatelů 2009 Vyhodnocení plánu kapacity uživatelů a počtu pracovníků do K ODDĚLENÍ SLUŽEB DOŠLO V R Skutečný počet uživatelů v roce Skutečný počet pracovníků /109 0,73 Skutečný poměr pracovníků/uživatelů /70 0,6 Vyhodnocení plánu provozních podmínek v oblasti bydlení do Plánovaný počet jednolůžkových pokojů 44 Skutečný počet jednolůžkových pokojů 38 Plánovaný počet dvoulůžkových pokojů 10 Skutečný počet dvoulůžkových pokojů 16 Plánovaný počet tří a vícelůžkových pokojů 0 Skutečný počet tří a vícelůžkových pokojů 0 Komentář k plnění tabulkové části rozvojového plánu: V RP bylo zřízení oddělení se zvláštním režimem pro klienty s demencí, kteří narušují klidné soužití. Oddělení bylo zřízeno. Ze zákona č.108/2006 o sociálních službách vyplynula nutnost zřízení služby Domov se zvláštním režimem. Ostatní uživatelé služby DZR však bydleli společně s uživateli služby DS, obě služby nebyly oddělené a péči zajišťovaly stejné týmy zaměstnanců. V tabulkové části jsou uvedena čísla, která se týkají souhrnně obou služeb

5 Vyplňujte pouze orámovaná políčka. Děkujeme I. ÚVOD Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů; kontakt na zpracovatele písemného výstupu. Vlasta Adámková, vedoucí ošetřovatelské péče Miroslava Doubková, vedoucí oddělení Pavla Doubková, sociální pracovnice Milena Čeřovská, vedoucí oddělení Olga Marešová, ředitelka Iveta Palmová, vedoucí Svatava Kučerová, ekonomka Zpracovatel písemného výstupu: Olga Marešová, tel.: Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu Olga Marešová Termíny hodnocení K 1.2. následujícího kalendářního roku - 4 -

6 II. ANALYTICKÁ ČÁST 1. POSLÁNÍ Uveďte poslání a cíle Vaší služby, definici cílové skupiny a principy poskytování služby (nezapomeňte na případné územní vymezení poskytování služeb) Posláním služby Domov pro seniory, kterou zajišťuje Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Libereckého kraje, je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb v klidném prostředí se zahradou seniorům nad 65 let především z oblasti Západních Krkonoš, kteří jsou plně odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby, a jejichž stáří a snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí. Služba podporuje udržení zachovaných schopností a soběstačnosti seniora a vychází z jeho individuálních potřeb. Cíle: Poskytovat základní činnosti služby tak, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta Poskytnutí základní ošetřovatelské péče Dietní stravování, možnost výběru jídel Bezbariérové bydlení Příjemné prostředí v domově i jeho okolí Bydlení v převážně 1lůžkových pokojích, dvoulůžkové pro manžele Podpora kontaktů s přirozeným společenským prostředím Zachování spolupráce s rodinou Poskytnutí pomoci při pozitivním hodnocení života, pomoc při nacházení smyslu života na jeho sklonku a doprovázení v posledních dnech života Zajištění ubytování osob blízkých klientovi Cílová skupina: Osoby, které dosáhly věku 65 let, mají sníženou soběstačnost a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňují setrvat v dosavadním prostředí, v případě že: rodina již vyčerpala možnosti své péče bydlí v odlehlých oblastech a v obci není dům s pečovatelskou službou a není zajištěna pečovatelská služba jejich věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav způsobený věkem již neumožňuje vést poměrně samostatný život v domech s pečovatelskou službou jsou pro ně vzhledem ke snížené soběstačnosti a ke změnám zdravotního stavu nedostačující služby pečovatelské služby nebo jiné terénní služby po stabilizaci zdravotního stavu během pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných potřebují komplexní péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem přednostně jsou umísťováni žadatelé z regionu Západních Krkonoš, protože domov je dobře dopravně dostupný, klienti tak zůstávají ve svém přirozeném společenském prostředí, v blízkosti svých příbuzných a známých, s nimiž nemusí přerušit vzájemný kontakt. Uživatelé služeb pocházejí z vesnic a městeček, byli zvyklí na klid, který jim poloha DD uprostřed přírody může zajistit i nadále. V závislosti na vlastním přání zájemce, naléhavosti jeho sociální situace a nedostatku místních žadatelů mohou být služby poskytnuty klientům z celého Liberecka. Další specifikace Nejsou přijímány osoby, které by nepotřebovaly využívat základní nabízené služby: vaření, úklid, praní prádla a sociální péči. Neposkytujeme služby klientům, kteří v průběhu pobytu v domově důchodců onemocněli některým druhem demence a většinou narušují klidné soužití s ostatními klienty

7 Principy přizpůsobení služeb potřebám klientů podpory soběstačnosti klienta s využitím jeho zdrojů odbornosti respektování soukromí respektování individuální volby respektování zvyků spolupráce s rodinou Jakou nepříznivou sociální situaci poskytováním své služby řešíte? Popište širší souvislosti. Důvody uvedené žadateli před začátkem poskytování služby: neschopnost se o sebe postarat (34x), osamocení a potřeba péče (8x), když rodina nezvládá (12x), jiné (12x) Nepříznivá životní situace stejně jako kvalita života, znamená pro každého člověka něco jiného, má 2 dimenze, objektivní a subjektivní. Objektivní znamená naplnění požadavků, které se týkají sociálních a materiálních podmínek života, subjektivní souvisí s psychickou pohodou a se všeobecnou spokojeností se životem. Životní situace žadatele závislého na pomoci 2. osoby v domácím prostředí 1. Objektivní (norma obvyklá ve společnosti), jak ji vidí vnější pozorovatel Žadatel, který k nám přichází ze svého domácího prostředí: je závislý na pomoci 2 osoby, není předpoklad, že se jeho závislost zlepší není v jeho fyzických možnostech v zimě vyházet sníh, opatřit si topení, topit, nakoupit, zařídit si úřední záležitosti (pošta, banka) mívá pohybové omezení (pohybuje se s pomocí kompenzační pomůcky, invalidního vozíku) nebo se sám nepohybuje vůbec (maximálně se z lůžka přesune na toaletní židli) není schopen vykonávat běžné práce v domácnosti vaření, mytí nádobí, úklid, praní a žehlení prádla, často si neohřeje uvařené jídlo má hlad, je mu zima, musí počkat, až někdo přijde a pomůže mu nedostane se ven, není schopen používat veřejné dopravní prostředky osobní hygienu provádí s pomocí nebo vůbec používá pomůcky pro inkontinenci, ale pro jejich využití potřebuje asistenci další osoby tráví čas ve svém bytě či domě (sociální izolace), žije osaměle nebo jen v kruhu rodiny, jejíž členové chodí do zaměstnání nebo se odstěhovali do větších měst za prací, bez společenských kontaktů s vrstevníky má více druhů nemocí, proto potřebuje pravidelnou zdravotní péči, obává se, že si při pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo soběstačnosti nebude schopen přivolat pomoc má strach, že se nedovolá pomoci, kdyby se cítil ohrožený nezvládá manipulaci s telefonem z důvodů onemocnění kloubů nebo smyslového omezení (zrak, sluch) v dané oblasti není pečovatelská služba Pečující osoby v ideálním případě: zajistí nákup a léky uvaření a podání stravy úklid, praní prádla zajištění topení vyšetření u lékaře úřední záležitosti pomáhají s osobní hygienou (koupání 1 x v týdnu, ráno a večer) zprostředkování kontaktu s jinými osobami (telefon, dopis, odvoz) - 6 -

8 ale nemohou osobě zajistit: pravidelnou pomoc nebo podporu při běžných činnostech, které by osoba zvládla s jejich pomocí vykonat okamžitou podporu nebo pomoc bezbariérové prostředí pocit bezpečí, že se osoba dovolá pomoci cvičení pro udržení hybnosti společnost během dlouhého dne, sociální začlenění jiné sociální, psychické a duchovní potřeby (pocit užitečnosti, potřeba uznání, příslušnost ke skupině) Často o osobu pečují Rodinní příslušníci, kteří se nemohou vzdát svého zaměstnání a nejsou v dosahu celý den, nebo by celodenní péči z důvodu psychického a fyzického vypětí nezvládly. Často mají i samy své zdravotní problémy. Rodina se snaží, pečuje o osobu nepřetržitě několik měsíců nebo i let, bez možnosti odpočinku a je vyčerpaná. Pečovatelská služba, která obvykle nefunguje v noci a ve volných dnech Sousedi, kteří poskytují služby nepravidelně děti by o rodiče pečovaly, ale jejich životní situace jim to nedovoluje, protože bydlí daleko 2. Situace z pohledu žadatele: Objektivní situaci si uvědomuje, ale: je doma, ve svém prostředí, jinam nechce, bojí se změny ví, kde co má, zná sousedy, výhled z okna, pustí si televizi, kdy chce, nikoho neruší má rád svůj klid, nikdo ho neruší, případný hluk je známý a už si na něj zvykl (možná je to i druh aktivizace a orientace v čase - jede autobus, sousedi jdou do práce, děti ze školy) má svůj pořádek a řád, může např. kouřit v kuchyni, trávit den o svém chce zůstat doma, když to nezvládne, rezignuje, obviňuje okolí, vyžaduje více péče, je agresivní cítí se užitečný, když se aspoň částečně obstará, má tím vyplněný celý den Společná nepříznivá situace (doma i v DD) soužití generací neexistuje, dnešní senioři ho už nezažili málo se pěstují vztahy, generace žijí odděleně ve svých bytech a svým způsobem života s dětmi a vnuky si senioři nemají o čem povídat, je to spíš o technických a provozních záležitostech během několika desetiletí došlo k velkému technickému a technologickému pokroku. Mladí mají mnohem více informací a staří jim v tomto tempu nestačí (mobilní telefony, internet), učí se od mladých a potřebují pomoci s novými situacemi (v obchodě, u lékaře) mladí nemají čas, mají hodně povinností (práce, starost o děti), staří to těžko nesou a vyčítají jim, že si na ně čas nenajdou senioři nemají nové pracovní a sociální podněty, mluví totéž dokola, potřebují, aby jim někdo naslouchal, mladí mají jiné zájmy, nemají trpělivost a společnou řeč, staří se nezajímají o problémy mladých a naopak senioři nemají komu předat svoje životní zkušenosti, celý život žili jen svojí prací, o jejich životní zkušenosti nemá nikdo zájem, životní styl je jiný společnost není nastavená na naslouchání a předávání moudrosti, ale na výkon a seberealizaci, vzpomínky seniorů nikoho nezajímají senioři ztrácí úctu už doma, rezignují, opouštějí postupně své role (přišli už o roli pracovní, sociální, v zařízení SS opouštějí roli být sami sebou); chtěli by i dál podávat výkony, ale již nemají sílu ani smysl života, cítí se neužiteční a zbyteční, nikdo je nepotřebuje, služba jim toto všechno nedokáže vrátit stáří už není v dnešní době považováno za moudré ve smyslu jak dobře prožít život, aby - 7 -

9 byl naplněný a dobře zakončený ve svém životě se většinou nesetkali s umíráním, mají strach ze smrti, cítí bezmoc, neví si rady se svým stářím umírání bylo odsunuto do ústavů, nekonají se rozloučení v širším okruhu, např. dlouholetý hasič by si zasloužil vystrojení rozloučení s celým útvarem, ale rodina na to nemá finanční prostředky a zájem. i naši senioři mají obavy, jak dopadne jejich rozloučení a poslední věci. nemůžou ven (zima, sníh, led) Nepříznivá situace v DD vč. praxe přijímání klientů a) Klient je vytržený z přirozeného prostředí b) V hlavní budově je 14 nevyhovujících malých dvoulůžkových pokojů o ploše cca 12m 2. Je těžké je obsadit: na péči pro osoby zcela závislé na pomoci 2. osoby není manipulační prostor klienti si stěžují na nedostatek prostoru a soukromí dochází k porušování práv klientů a ke střetu zájmů žadatelé chtějí samostatný pokoj c) Uvolní-li se místo v jednolůžkovém pokoji, přestěhuje se tam stávající klient z dvoulůžkového pokoje. O malý dvoulůžkový pokoj není zájem, noví klienti tedy nejsou přijímáni. Z dvoulůžkového pokoje tímto způsobem vznikne jednolůžkový pokoj. Kapacita se tak oproti kapacitě uvedené v registraci postupně snižuje, zároveň se snižují příjmy z úhrad za pobyt. d) Nemůžeme přijímat žadatele se stupněm příspěvku III. a IV., protože řešíme problém nevyhovujících malých 2lůžkových pokojů. Kapacitu na přijetí nového klienta máme, ale není k dispozici vhodný pokoj. e) Snižování příjmů služby nižší úhrady za pobyt od nižšího počtu klientů a nižší úhrady na příspěvcích na péči. f) 5 uživatelů, kteří nesplňují cílovou skupinu (nejsou zcela odkázáni na pomoc druhé osoby), dočasně bydlí ve vedlejší budově bez výtahu, kde je společné hygienické zařízení pro všechny obyvatele, včetně zaměstnanců. Jejich přestěhováním z hlavní budovy se mohl snížit počet malých nevyhovujících dvoulůžkových pokojů. Stav soběstačnosti těchto klientů se postupně zhoršuje a časem se budou muset vrátit do hlavní budovy. 2. UŽIVATELÉ 68 Průměrný počet uživatelů za rok Kapacita služby uvedená v registraci Kapacita nebyla naplněna vzhledem k nevyhovujícím rozměrovým parametrům některých dvoulůžkových pokojů, do nichž nelze umístit klienty zcela závislé na pomoci 2 osoby, protože není manipulační prostor pro péči o ně, a nově příchozí klienti v nich nechtějí bydlet Věkové rozložení uživatelů: 7 dospělí v produktivním věku do 65 (pobírající invalidní důchod) 33 Mladší senioři let 28 Starší senioři nad 80 let Dále k Žadatelé: 65 Nesplňují cílovou skupinu (věkem nebo - 8 -

10 soběstačností) 11 Splňují cílovou skupinu 10 Splňují cílovou skupinu, ale nepřejí si bydlet ve 2 lůžkovém pokoji 3. OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ 5 Počet uživatelů, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům 3 Počet uživatelů, kteří jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům 5 Počet uživatelů, kterým je stanoven veřejný opatrovník (obec) 0 Počet uživatelů, jejichž opatrovníkem je pracovník zařízení nebo zařízení Popište, jakým způsobem řešíte tuto situaci 18 Počet uživatelů, kteří sami hospodaří se svými prostředky (mají peníze u sebe) 68 Počet uživatelů, kteří mají u sebe občanský průkaz Uveďte, která práva uživatelů mohou být v souvislosti s poskytováním Vaší služby omezována? Právo na soukromí (prostor a vybavení pokoje, ve společné koupelně) Právo na svobodu a svobodnou volbu (jídlo, aktivity, večerní toalety) Právo na přiměřené riziko (volný pohyb, finanční hospodaření, dodržování diety) Důstojnost (oslovení, úcta i v nepřítomnosti, nálepkování, vzhled, v očích POP jsou klienti někdy jen objektem péče, vlastnění klienty mocenské postoje), nemocniční model přístupu k umírajícímu Ochrana citlivých údajů, listovní (telefonní) tajemství V jakém dokumentu jsou uvedena práva uživatelů? SQ 2, Domácí řád Ke kterým střetům zájmů může ve Vašem zařízení dojít? 1. Mocenský přístup - nucení stravy, nucení aktivit, nucení našeho názoru x klient může mít jiný zájem 2. Málo POP, únava POP z důvodu častých manipulací s klienty, oblékání, koupání, změna polohy a opatření proti proleženinám 3. Režimová opatření x samostatnost klienta 4. Snaha ochránit klienta, nést odpovědnost, neriskovat x klient je přepečováván, zneschopňován, připadá si nemožný 5. Možnosti personálu x zájem klienta, aby se mu sloužilo, vynucování pozornosti jen pro sebe 6. Klidné soužití v zařízení x klient narušuje soužití s ostatními alkoholem, výtržnostmi, hlukem, nedovolenými návštěvami jiných klientů, krádežemi nebo zápachem Co byste chtěli v oblasti ochrany práv a možných střetů zájmů ve Vaší službě zlepšit? 1. Hledání cest k většímu soukromí klientů 16 dvoulůžkových pokojů změnit na - 9 -

11 jednolůžkové 2. Pokračování ve změně mocenského přístupu personálu na partnerský model (důstojný přístup ke klientovi, uvědomování si vlastních hranic personálu) 3. Dostatek personálu pro individuální přístup ke klientovi (věnovat klientů víc času i ve dnech pracovního volna) 4. Dát klientům větší svobodu jednání, právo na riziko 5. Podpořit klienty v uvědomění si a ochraně svých práv 6. Více kontaktů s veřejností 7. Právo na důstojné umírání 8. Zprůhlednění ceny služby pro klienta 7 Kolik stížností od uživatelů evidujete za posledních 12 měsíců? Co byste potřebovali zlepšit pro to, aby uživatelé využívali možnosti stěžovat si a dávat připomínky ke kvalitě služby? 1. více informací pro klienty, co mohou a nemohou od služby očekávat 2. ujasnění si naší kvality 3. personál, který se nemstí za stížnost a přitom se umí obhájit, je-li v právu nastavit hranice, kdy služba označí sdělení klienta za stížnost zvláště u lidí, kteří se verbálně nevyjadřují využít podněty klientů v záznamech a hodnoceních o realizaci služby, které mohou sloužit jako důležitý zdroj informací pro rozvoj služby a pracovat s nimi vést záznamy, jak byly stížnosti a připomínky využity ke kvalitě služby 4. ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 30 Počet uživatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti 4 Počet uživatelů, kteří nástupem řeší nevhodné bydlení (topení uhlím, bariérovost atd.) 21 Počet uživatelů, pro které není k dispozici odpovídající sociální služba Napište, jaké služby schází uveďte pro kolik uživatelů byste daný druh služby potřebovali, 1. Pečovatelská služba v kombinaci s bezbariérovým bydlením a dálkovým vytápěním, poskytovaná minimálně 12 hod denně včetně sobot a nedělí pro 9 uživatelů 2. Podpora samostatného nebo chráněného bydlení pro 14 uživatelů (pro uživatele s psychickým onemocněním 11 a 3 pro uživatele s mentální retardací) 3. Odlehčovací služby pro 2 uživatele 14 Počet uživatelů, kteří by mohli žít s podporou terénních služeb ve svém domácím prostředí Napište, jaké podmínky schází, kvantifikujte V horské oblasti nefunguje v řadě obcí terénní pečovatelská služba zajišťovaná 12 hodin denně včetně sobot a nedělí. Pozn. k vysokému počtu uživatelů, kteří nesplňují kritérium III. a IV. stupně závislosti: a) Příbuzní žadatelů často dávají žádost o přiznání příspěvku na péči až v době, kdy se soběstačnost jejich příbuzného natolik zhorší, že už se stanou pacienty léčebny dlouhodobě nemocných, není tedy možné posoudit soběstačnost v přirozeném prostředí osoby. V našem zařízení má klient uspokojeny všechny základní potřeby, proto se jeví podstatně soběstačnější než v domácím prostředí. b) V procesu přiznávání stupně příspěvku na péči se klade velký důraz na zdravotní stav klienta, který však nemusí souviset se stavem soběstačnosti klienta. Lékaři obvykle nemají o soběstačnosti svých pacientů ponětí. c) Vyřízení žádosti o přiznání nebo zvýšení PP trvá několik měsíců. Zemře-li klient, mívá obvykle vysoký PP, a přijmeme klienta, který je nesoběstačný a opět má teprve žádost o přiznání nebo zvýšení PP

12 Převážná část klientů, kteří nesplňují CS, se k nám dostala variantou a). 35 Počet uživatelů, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby 24 Počet uživatelů, kteří mají obtíže v komunikaci 31 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při podávání stravy 39 Počet uživatelů, u kterých je zajišťována pomoc při osobní hygieně 4 Počet uživatelů, kteří se podílejí na úklidu svého pokoje a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 2 Počet uživatelů, kteří se podílejí na přípravě svého jídla a servírování a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 0 Počet uživatelů, kteří se podílejí na péči o své oblečení (např. praní, žehlení, zašívání) a je jim při této činnosti poskytována podpora pracovníků 31 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu po zařízení 41 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při pohybu mimo areál zařízení 36 Počet uživatelů, kterým je poskytována podpora při hospodaření se svými prostředky 64 Počet uživatelů, kterým je zajišťována podpora při využívání veřejných služeb (např. nákupy, pošta, zdravotní prohlídky) Které oblasti potřeb uživatele pokrýváte při poskytování služby? Ubytování, poskytnutí stravy, úklid, praní prádla, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, společenské prostředí, aktivizační činnosti, pomoc při uplatnění práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 67 k Počet uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování služeb Ano Ano,ale jen rámcově Které poskytované služby a jejich rozsah jsou ve smlouvách upraveny? Je smlouva zpracována ve formě srozumitelné všem uživatelům z Vaší cílové skupiny? Máte ve smlouvě vyspecifikováno jaké konkrétní služby, v jakém rozsahu uživateli a za jakou úhradu uživateli poskytujete? a) ubytování b) stravování úkony péče v rozsahu podle 49 odst. 2 písm. c) až h) 67 k Počet uživatelů, se kterými je vytvořen individuální plán poskytování služeb Ano Komentář Máte ustaveny klíčové pracovníky? Klíčového pracovníka má každý klient, zde v DD se používá označení důvěrník Kdo všechno může zastávat roli klíčového pracovníka? Uveďte zařazení pracovníků Pracovníci ve třídě, sociální pracovnice, metodik 1-4 Pro kolik uživatelů obvykle zajišťuje pracovník individuální plánování? Jakým proškolením klíčový pracovník musí projít? Nový pracovník je seznámen zaškolujícím pracovníkem s pravidly a postupy individuálního

13 plánování a s rolí důvěrníka. Stávající důvěrníci jsou vedeni metodikem DD formou schůzek a dopisů. Jakým způsobem se uživatel podílí na plánování služby? Při jednání se zájemcem o službu sdělí zájemce svá očekávání a požadavky na službu, při přijetí dává podklady k vytvoření předběžného individuálního plánu, v době adaptace a v průběhu služby si objednává s pomocí důvěrníka potřebnou péči v souladu s využitím svých zdrojů soběstačnosti. Dále s pomocí důvěrníka plánuje své osobní cíle. Klient má právo odmítnout plánování svého osobního života, určí jen nezbytné činnosti podpory od služby. Jakým způsobem je zajištěno provádění zdravotnických služeb? (prohlídky praktického lékaře, denně poskytované zdravotnické úkony, fyzioterapie atd.) Praktický lékař dochází do zařízení 3x týdně, podle potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích nebo klienti docházejí do ordinace, která je umístěna v budově. V ordinaci 1x měsíčně působí diabetolog a podle potřeby oční lékařka. Celodenní zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou zaměstnankyněmi zařízení. Za stomatologem klienti dojíždějí. Jaké návazné služby využívají Vaši uživatelé (sociální, zájmové, veřejné, zdravotnické apod.)? Využívají převážně služby zdravotní péče (stomatolog, gynekolog), poštu, banku, obchody a kulturní akce konané v okolních obcích, kdy podporu a pomoc poskytují pracovníci zařízení. Případné využití jiných služeb zajišťuje rodina. Možnosti cestování naše cílová skupina vůbec nevyužívá veřejnou dopravu vzhledem k velké míře nesoběstačnosti. Pokud potřebnou přepravu osobním automobilem nezajistí rodina, mohou použít odvoz služebním autem za úhradu např. nákup, úřady, lékař, cesta na určité místo apod. DD pořádá výlety do okolí, návštěvy divadel, kulturních akcí, kam klientům odvoz zajistí služebním autem. Do DD dochází kadeřnice, pedikérka, kněží, někteří lékaři a dobrovolníci, pořádáme kulturní akce. 5. PROVOZNÍ PODMÍNKY Popište způsob ubytování (samostatné pokoje, vícepokojové buňky s WC a koupelnou atd.) Klienti bydlí převážně v jednolůžkových pokojích, kdy jsou obvykle 2 pokoje propojené společnou průchozí koupelnou. Vyhovující dvoulůžkové pokoje mají vlastní koupelnu a původním záměrem bylo je využít pro manželské páry. Většina dvoulůžkových pokojů je malých a zcela nevyhovujících s nedostatkem prostoru a soukromí. Všechny pokoje jsou samostatné a vchází se do nich z centrální chodby. Jsou vybavené základním nábytkem (vestavěná skříň, postel, noční stolek, stůl, židle, skříňka na televizi), nikde není kuchyňská linka (nepředpokládáme, že by osoby z cílové skupiny samostatně vařily). 11 společná WC, 28 společné sprchy Pro kolik uživatelů jsou společné umývárny a WC 46 Počet uživatelů, kteří bydlí na jednolůžkovém pokoji 20 Počet uživatelů, kteří bydlí ve dvoulůžkovém pokoji 0 Počet uživatelů, žijící ve vícelůžkovém pokoji Kolik pokojů z celkového počtu pokojů je vybaveno vlastním sociálním zařízením (umývadlo, sprcha, WC?)

14 6 dvoulůžkových s vlastní koupelnou (sprcha. umyvadlo a toaleta) 28 jednolůžkových pokojů má koupelnu obvykle společnou pro 2 klienty U 10 pokojů je samostatné WC, ale společná koupelna na chodbě 6 pokojů nemá ani WC ani koupelnu Odpovídá vybavení zařízení potřebám uživatelů? Zhodnoťte a uveďte, jaké vybavení pro osobní potřebu uživatele nebo vybavení společných prostor Vám schází (netýká se technických provozů) Vybavení osobních a společných prostor téměř vyhovuje potřebám uživatelů, nevytváří však domácí prostředí. Svoje pokoje si klienti mohou dovybavit vlastními drobnějšími předměty (křesla, obrazy). Zhodnoťte prostorové podmínky pro poskytování služby Hlavní budova domova je bezbariérová a po celkové rekonstrukci, základní dispozice však zůstala zachována z dlouhé chodby se vchází do jednotlivých pokojů. Z chodby se jakýkoliv hluk nese do pokojů. Vedlejší budova, kde jsou dočasně ubytování klienti, kteří nespadají do cílové skupiny, je bez výtahu a s dalšími bariérami, k bydlení pro cílovou skupinu klientů je nevyhovující. Jednolůžkové pokoje jsou malé, ale klienti mají své soukromí a na nedostatek místa si nestěžují. V 16 malých dvoulůžkových pokojích, které mají velikost cca 14m 2 je nedostatek místa na umístění nábytku, nezbývá místo na křesla, není přístup k oknu, není kam odložit kompenzační pomůcky nebo invalidní vozík, není prostor na použití technických prostředků ulehčujících péči o klienta. Příklad vhodné velikosti pokojů viz Kritéria transformace vybraných služeb : Min. velikost pokoje pro 2 osoby 20 m 2 (25 m 2 pro osoby trvale upoutané na lůžko či invalidní vozík). U bytů nebo domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů maximálně o 4 m 2. Min. velikost pokoje pro 1 osobu 12 m2 (14 m 2 pro uživatele trvale upoutaného na lůžko či invalidní vozík). U bytů nebo domů pořizovaných jinak než výstavbou je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem dolů maximálně o 2 m 2. V průběhu let došlo k velkému snížení soběstačnosti klientů. Budova je 4 patrová, oddělení pro seniory jsou ve 3. a 4. podlaží a výtahy kapacitně pro přemísťování klientů. 1. evakuační výtah nevede k jídelně, k hlavnímu vchodu budovy, kam přijíždí i sanita, na dvůr a do zahrady. Je umístěný v technických prostorách na konci budovy se nedá pro běžný provoz využít. 2. osobní výtah kapacitně nestačí pro přemísťování špatně pohyblivých klientů, nevejde se do něj lůžko. 3. Chybí další výtah, který by zajistil o dopravu klientů do jídelny a před budovu a mohla se v něm přepravovat lůžka. Stávající výtahy nestačí kapacitou pro evakuaci klientů v případě požáru. Klienti si stěžují na absenci balkónů, (je pro ně nepohodlné dopravovat se daleko ven na dvůr, chybí blízkost WC) kde by mohli odpočívat na čerstvém vzduchu a měli výhled na Krkonoše. Domníváte se, že jsou provozní podmínky pro uživatele a pro pracovníky vyhovující? Umožňují provozní podmínky poskytování služeb na základě individuálních potřeb uživatele? (např. výdej stravy, směnný provoz) Podmínky pro uživatele a pracovníky jsou NEVYHOVUJÍCÍ. Pracovní doba zaměstnanců je co nejvíce přizpůsobena potřebám klientů, ale pracovníků v přímé péči je na pokrytí potřeb klientů nedostatečný počet. Nevyhovující podmínky: Službu na základě individuálních potřeb uživatelů nemůžeme zcela poskytovat, neboť jsme omezeni:

15 o o o o o Počtem pracovníků ve směně, kteří se mohou klientům věnovat pouze omezenou dobu, aby stihli uspokojit alespoň částečně i potřeby ostatních klientů. O 35 klientů na 1 oddělení pečuje 10 pracovníků přímé obslužné péče ve směnném provozu a 1 vedoucí oddělení. Celkem tedy 22 pracovníků v přímé péči. To znamená, že na 1 oddělení jsou na 35 klientů v denní směně 2 pečovatelky ( do 18.45) a do aktivizační pracovnice Odpolední směna pracovníků končí v 18.45, do té doby je u většiny klientů provedena večerní hygiena a klienti jsou již obvykle na lůžku. 1 pracovník v noční směně může vyhovět pouze drobným individuálním požadavkům klientů. Bylo by třeba, aby odpolední směna pracovala alespoň do 22 hodin, ale na to v současné době není dostatek pracovníků. Ranní hygienu u klientů provádí nastupující ranní směna, proto pomůcky pro inkontinenci se klientovi vyměňují po 12 hodinách (nebo i po delší době) a takovou zátěž žádná pomůcka nevydrží. Z tohoto důvodu je potom třeba převléknout celé lůžko včetně klienta a je podstatně věší spotřeba prádla, které se musí vyprat. Hygienickými předpisy, které se týkají doby skladování uvařeného jídla Dlouhodobě nemáme vyřešený problém s nákupy pro klienty (účtování o nákupech klientů, nedostatek pracovníků, kteří by klientům mohli nakupovat, malý obrat v bufetu nájemce se neuživil apod.) Vzdělávání zaměstnanců nemáme místnost, kde by vzdělávání mohlo probíhat. Jediným prostorem je společná jídelna, kde se kromě stravování klientů a zaměstnanců někteří klienti dívají na televizi, a odehrávají se tu všechny společenské akce. Prostor je pro účely vzdělávání nevyhovují a často dochází ke střetu zájmů (př. klient si chce po obědě posedět u stolu a musí odejít kvůli jiné akci). Zdravotní sestry nemají šatnu a sprchu. Převlékají se na chodbě. Chybí zázemí pro sociální pracovníky. 6. PRACOVNÍCI 42,8 Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální služby 24 Počet pracovníků, kteří přímo pracují s uživateli 2 Počet sociálních pracovníků 20 (+ 2 vedoucí odděllení) Počet pracovníků v sociálních službách 4,8 Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony 0 Počet fyzioterapeutů 0,114 (8/70) Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v denním provozu 0,028 (2/70) Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v nočním provozu Jiní pracovníci, specifikujte Ostatní pracovníci: uklízečky, kuchaři, pradleny, administrativa 0 Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o dobrovolnické pomoci + počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí Jakou činnost vykonávají, specifikujte Předčítání klientům, besedy s klienty 2 Počet dobrovolníků, kteří jednorázově (nahodile) pomohli v zařízení v roce

16 7. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 2 Počet pracovníků, kteří nesplňují požadavky na kvalifikaci dle zákona o soc. službách 42 Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho sociálního pracovníka 30,5 Počet hodin dalšího vzdělávání, který připadá na jednoho pracovníka v přímé péči 43 Počet pracovníků, kteří mají vytvořeny vzdělávací plány 26 Kolikrát byla realizována další odborná podpora (supervize, kasuistický seminář, konzultace nezávislého odborníka atd.) 4 Kolikrát v roce měli vedoucí pracovníci manažerskou supervizi 8. EKONOMIKA 53 Počet uživatelů, jejichž příjem nestačí na úhradu za poskytované služby Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého příjmu uživatelů Souhrn příjmů z příspěvků na péči Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu Rozpočet zařízení Příjem z fakultativních služeb Jaké fakultativní služby poskytujete? Vlastní televize, telefon nebo lednice na pokoji, doprava, úkony péče pro klienty, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči. Příjmy z jiných zdrojů specifikujte 1. Dotace MPSV 2. Dotace zřizovatele -Libereckého kraje 3. Úhrady od zdravotních pojišťoven 4. Sponzorské dary, účelově určené 5. Podíl rodin na úhradě za pobyt klienta 9. HODNOCENÍ KVALITY Ano Byla ve Vašem zařízení provedena inspekce kvality sociálních služeb? 118 Kolik jste získali bodů? 1 Kolik zásadních kritérií se Vám nepodařilo naplnit? Hodnocení kvality pro KÚ v r Prošli jste jiným systémem hodnocení kvality? Máte zaveden systém interního hodnocení kvality? Popište, jak funguje Zde doplňte Ne, zatím hodnotíme nahodile podle potřeby, na systému se pracuje

17 III. SHRNUTÍ ANALÝZY SILNÉ STRÁNKY SLUŽBY Cílová skupina: noví klienti jsou přijímání v souladu s definicí cílové skupiny (jejich závislost na pomoci 2. osoby je na úrovni III. nebo IV. stupně, ale příspěvek na péči jim v této výši nebyl přiznán) žadatelům jsou poskytovány dostatečné informace, mohou si prohlédnout celé zařízení Klienti: návštěvy v domácnosti klienta před jeho přijetím se účastní sociální pracovnice a pečovatelka daného oddělení. Tímto způsobem je zajištěna návaznost péče a je zjištěno, jaké bylo domácí prostředí budoucího klienta, jeho schopnosti, potřeby, přání a cíle jsou vytvořena pravidla individuálního plánování každý klient má stanovený individuální plán. Plánováno je společně s klientem, respektujeme odmítnutí ze strany klienta, hodnocení probíhá pravidelně dobře začíná fungovat role důvěrníka (klíčový pracovník) důvěrníci jsou pravidelně vzděláváni a spolupracují s klientem na tvorbě jeho individuálním plánu, aktualizaci i hodnocení plánuje se v týmu s klientem, příp. s jeho blízkými nebo opatrovníkem, pokud nekomunikuje, využíváme pozorování a zkušenosti okolí mohou si své pokoje dovybavit vlastními drobnými předměty a vytvořit si tak osobnější prostředí prostředí je pro ně bezpečné vždy se dovolají pomoci (signalizace na každém pokoji i WC, sousední klienti, volání), mají někoho na blízku do zařízení pravidelně dochází praktický lékař, po domluvě i oční lékař a diabetolog klientům můžeme poskytnout dopravu a doprovod, chtějí-li se někam přemístit mohou mít denní kontakt s rodinou (návštěvy, telefon, elektronická pošta, dopisy) nabídka volnočasových a aktivizačních činností (trénink paměti, ruční práce, kino, zpívání, bohoslužby) pobyt nebo procházky na zahradě a v okolí DD samostatně nebo s doprovodem dietní stravování, množství a úprava podle potřeb klienta, narozeninové obědy, chutná strava na talíři vkusně upravená při stravování mají možnost si vybrat z určitých variant, podílejí se na rozhodování o skladbě jídelníčku Personál: kvalifikovaný personál pracuje podle zavedených standardů sociálních služeb, standardy vyhovují, mají strukturu, hodně je podchyceno umí poskytnout klientovi dobrou péči (často zlepšení soběstačnosti u klientů přicházejících z LDN) snaží se vyhovět individuálním potřebám klientů s využitím jejich zdrojů, snaží se umožnit klientovi vrátit se k běžnému způsobu života pracovní týmy zahrnují pracovníky různých oborů (pečovatelky, sociální pracovník, aktivizační pracovník, uklízečka) stabilní kolektiv vytváří pro klienty bezpečnější prostředí, víc s klienty žije a vytváří domáčtější atmosféru stabilních sehrané týmy pracovníků na 1 oddělení, nepřecházejí mezi jednotlivými odděleními, znají dobře své klienty a vytvářejí prostor pro komunikaci s klienty zaměstnanci se navzájem respektují výměna informací na pravidelných infoschůzkách dobrá mezioborová spolupráce

18 kvalifikovaný zdravotnický personál, který má velmi dobré výsledky s hojením ran, dekubitů a bércových vředů dobrá péče o diabetiky všechny zdravotní sestry znají zdravotní stav všech klientů začínající odklon od zdravotního modelu péče všichni zaměstnanci ovládají práci s počítačovým programem, který potřebují ke své práci na úrovni odpovídající jejich pracovní pozici elektronické zaznamenávání realizace péče daří se nám rozklíčovat úkony služeb, které klienti odebírají Vzdělávání zaměstnanců: je průběžně realizováno podle potřeb zaměstnanců nebo zaměstnavatele pravidelně se vypracovávají a hodnotí plány rozvoje pracovníka pracovníci se aktivně zapojují do vzdělávacích akcí v zařízení (vedou semináře) pravidelná týmová supervize na všech odděleních, možnost individuální supervize podle individuálních potřeb a zájmu jednotlivých pracovníků videotrénink zatím pro zájemce školící akce pořádané v DD jsou otevřené místním organizacím s podobným zaměřením činnosti Aktivizace klientů: každé oddělení má svého aktivizačního pracovníka, společné aktivizační činnosti organizují pracovníci oddělení podle zájmu klientů, zúčastňují se klienti oddělení společné pečení podle zájmu klientů snaha o zapojování klientů do běžných denních činností podpora přirozené aktivizace (např. doprovod při pomalé chůzi, jen podpora při péči o sebe) pravidelné bohoslužby různých církví jiné společenské a kulturní akce Prostorové podmínky: bezbariérová budova i část okolí klienti bydlí převážně v jednolůžkových pokojích kolem budovy je zahrada dostatek parkovacích míst pro návštěvy možnost ubytování v dvoulůžkovém pokoji např. pro manžele, přátele zdravotní dokumentace všech klientů, zdravotní pomůcky a léky jsou soustředěny na jednom místě klienti mají možnost využít služeb, které přijdou za nimi do zařízení (kadeřnice, pedikérka, masérka) Prostředí čisté, svěží ovzduší upravená zahrada s altánky s bezbariérovým přístupem, kterou klienti a návštěvy rádi využívají Provoz možnost střídat soukromí ve svém pokoji a využít kontakty s vrstevníky při akcích, ve společných prostorách a venku technická zařízení pro manipulaci s imobilními klienty polohovací postele, invalidní vozíky a křesla k zapůjčení pro klienty zdarma opakovaně potvrzené splnění hygienických norem na všech pracovištích

19 třídění odpadu Vztah k veřejnosti: Financování: klienti se účastní akcí v okolních obcích pravidelně se pořádá den otevřených dveří žadatelé se mohou s prostředím domova dopředu seznámit formou osobní návštěvy klienti jsou podporováni při udržování vztahů s rodinou a kontaktů s okolím poskytování sociálního poradenství (jaké možnosti může rodina využít při péči svého seniora) návštěvy veřejnosti v DD (Základní umělecká škola, Mateřská škola, hudební vystoupení) dojíždějící prodejci drogérie, oblečení získávání účelově určených sponzorských darů pro zlepšení kvality života klientů některé rodiny klientů, kteří nemají dostatečné prostředky na úhradu pobytu v plné výši, se na úhradě podílejí dobré výsledky ve vykazování úkonů zdravotní pojišťovně SLABÉ STRÁNKY SLUŽBY Cílová skupina: v DD žijí klienti, kteří nastoupili před účinností zákona a nesplňují podmínky cílové skupiny. Pocházejí původně z okolních obcí, ale nyní mají trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou a není v možnostech obce jim zajistit službu, která by odpovídala jejich možnostem soběstačnosti (město Rokytnice nemá dům s pečovatelskou službou pro muže, většina těchto klientů by potřebovala pouze bydlení) ne všichni noví klienti mají přiznaný 3. nebo 4. stupeň závislosti a) do malých dvoulůžkových pokojů klienty se 3. nebo 4. stupněm závislosti nemůžeme pro nedostatek míst na manipulaci umístit b) pro nedostatek pracovníků nemůžeme přijímat pouze klienty se 3. nebo 4. stupněm závislosti, protože při stávajícím počtu pracovníků zvládneme zajistit jejich základní, ale už ne individuální potřeby c) občas se stane, že máme volné místo, ale mezi žadateli není žádný se 3. nebo 4. stupeň závislosti d) i osoba se 2. stupněm závislosti je v případě nefunkčnosti terénní pečovatelské služby nebo rodiny sociálně vyloučená a hrozí jí smrt hladem nebo chladem žijí zde klienti s psychickým onemocněním, kteří rovněž nejsou naší cílovou skupinou, často narušují klidné soužití s ostatními klienty. Jsou téměř fyzicky soběstační, vyžadují však služby, které nepotřebují, když jsou jim odmítnuty, zhorší se jejich psychický stav máme nejasnosti v poskytování služeb žadatelům, kteří by mohli být ve svém domácím prostředí, kdyby v místě dobře fungovala pečovatelská služba a rodina, ale protože nefunguje, jsou tyto osoby ohrožené sociálním vyloučením a bez poskytnutí služeb naším zařízením by doma často nepřežily (umrzly nebo zemřely hlady). Situace se obecně řeší umístěním osoby v LDN, kde je však pobyt omezený na 3 měsíce. Jakmile se přestěhují do DD, mají zajištěné všechny základní životní potřeby (teplo, stravu, čisto, léky) a jeví se jako zcela soběstačné. V případě, že jim nebyl zvýšen PP za doby jejich pobytu doma, u nás jim už zvýšen není. 3 klienti bydlí v prostorách služby DZR, nemají zájem se přestěhovat, jsou ve svém pokoji zvyklí, tím ale zabírají prostor klientům DZR 5 soběstačnějších klientů, kteří nespadají do cílové slupiny, bydlí ve vedlejší bariérové

20 budově, jejich stav se postupně zhoršuje a budou se muset přestěhovat zpět do hlavní budovy, čímž se zvýší počet malých nevyhovujících 2 lůžkových pokojů nemáme kompetence k udržení klienta v přirozeném prostředí, můžeme mu v nepřirozeném prostředí pobytové služby přirozené prostředí pouze přiblížit obvykle to je rodina, která shání službu pro svého seniora, protože už je z péče vyčerpaná. My můžeme poskytnout základní sociální poradenství, ale je na rodině, jak s informacemi naloží a péči si zorganizuje. Každá rodina má jiné možnosti. žadatelé se podrobují přání rodiny a je obtížné zajistit jejich svobodné rozhodnutí o přestěhování do DD Klienti po přestěhování do DD: žijí v nepřirozeném prostředí (mezi samými starými lidmi a zaměstnanci, kteří se střídají ve službách) jsou vytrženi ze svého sociálního prostředí těžko se sžívají s novým prostředím, citově strádají, stýská se jim, nemají kolem sebe známé osoby, služba jim v této oblasti nedovede pomoci všechno je nové a neznámé, cizí prostředí, cizím nábytek, cizí postel, ztratili orientační body jiný rytmus života než měli doma, my se zatím nemáme dostatek času na každého klienta, abychom se přizpůsobili jeho tempu mají stanovený individuální plán péče, ale z důvodu nedostatku personálu není na uspokojení potřeb klienta vždy dostatek času. Mnozí klienti si stěžují, že jim není věnováno tolik času, kolik by si představovali. Čekají, až na ně dojde řada. neumí nebo nechtějí plánovat, přání většiny je mít klid v IP nemáme dobře stanoveno, co má klient rád a co ne (= jak to chcete) nedostatek soukromí a prostoru k pohybu a poskytování péče na malých dvoulůžkových pokojích, vzniká problém soužití dvou klientů, klienti odmítají v v těchto pokojích bydlet, proto byla v loňském roce nenaplněná kapacita služby velká kapacita jednotlivých oddělení není vždy je možnost výběru z jídel, klient nemůže s jídlem samostatně nakládat mají jen malou možnost a sílu využívat veřejné služby - ani doma je nevyužívali - jsou daleko a nejsou bezbariérové - na fakultativní činnost (dopravu) nemají dostatek finančních prostředků a ani služba nemá dostatečnou kapacitu zaměstnanců (je zatěžující tuto službu poskytovat) velký počet osamocených klientů (nedostatek personálu, který by se jim mohl věnovat) aktivizace co je přesný obsah pojmu (hledáme cesty, jak zajistit běžný způsob života srovnání s tím, co by bylo běžné doma základní potřeby jsou uspokojené, co doma nezvládli, je uděláno za ně (teplo, čisto, prádlo, jídlo), na ostatní situace má po ruce podporu a pomoc. Není vyčerpaný z nezvládání běžných činností, jeví se soběstačnější, má najednou nadbytek volného času bez možností běžné aktivizace a pocit neschopnosti postarat se o sebe se mění v pocit neužitečnosti hledání umělých aktivizací - potřeba učit se nové věci (keramika, proutí, internet) musí vyjít z klienta, my mu je můžeme zprostředkovat podle našich možností, ale ne vymýšlet za něj, předkládat mu je hotové nebo vnucovat. Má právo říct, že se nechce učit nové věci. běžná aktivizace v DD není vyřešena, ti nejsoběstačnější klienti si aktivizační pracovnici obvykle stáhnou pro sebe. Mají však své možnosti umí číst, pustit si televizi, někam zajít, popovídat si. Aby byli více aktivizováni (nad rámec běžného života ve společnosti,

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele.

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Příloha č. 13 Karlovarský kraj Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb Domov

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod Veřejný ochránce práv Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, srpen 2007 ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV zařízení sociálních služeb pro seniory I. Obecný úvod a) Zákonný podklad systematických návštěv

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

poskytované seniorům v domácnostech Jitka Veselá

poskytované seniorům v domácnostech Jitka Veselá Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech Jitka Veselá VÚPSV březen 2003 Obsah 1. Úvod 5 2. Metodika 6 3. Vyhodnocení dotazníků 7 3.1 Výpovědi pracovníků pověřených obecních úřadů 7 3.1.1 Zabezpečení

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST B: MAPOVÁNÍ POTŘEB A PROBLÉMŮ OSOB V SENIORSKÉM VĚKU NA ÚZEMÍ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Dotazník - samostatnost uživatele

Dotazník - samostatnost uživatele Příloha č. 1: Dotazník samostatnosti X; Rok: 2010 2011 Dotazník - samostatnost uživatele Jméno uživatele: Jméno asistenta: HODNOCENÍ 1 2 3 4 5 poznámka ČINNOSTI Domácí práce: Praní prádla třídění prádla

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více