Prediktivní údržba. Analýza dat senzorů výrobních linek a strojů pro redukci odstávek a zvýšení kvality produktů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prediktivní údržba. Analýza dat senzorů výrobních linek a strojů pro redukci odstávek a zvýšení kvality produktů."

Transkript

1 Prediktivní údržba Analýza dat senzorů výrobních linek a strojů pro redukci odstávek a zvýšení kvality produktů. Kontakt

2 Přehled V podmínkách stagnující ekonomiky, stále těžšího získávání nových zakázek, rostoucí síly zákazníků a dodavatelských řetězců, stárnoucí infrastruktury, nestálosti cen surovin a přísnějších norem musí organizace pro zachování konkurenceschopnosti využívat všech dostupných možností snižování provozních nákladů. Často jim však chybí základní přehled o výkonnosti a životnosti jejich výrobních prostředků, kvalitě výrobků, parametrech, které kvalitu a výkonnost ovlivňují, a schopnost předvídat budoucí vývoj těchto ukazatelů. Pro firmy, které se snaží dosáhnout co nejvyšší efektivity a ziskovosti, přitom tvoří maximalizace produktivity a kvality klíčový aspekt podnikání. Když výrobní linka, obráběcí stroj, elektrická síť, plynovod nebo důlní kombajn nečekaně přestanou fungovat nebo začnou fungovat chybně, má to na efektivitu výroby, kvalitu výrobků, spokojenost zákazníků a následně obrat a zisk vždy zásadní dopad. Řešení těchto problémů stojí organizace miliony korun ročně na přímých nákladech i ušlých příležitostech. Podle nedávného průzkumu společnosti Aberdeen Group Řízení aktiv: posílení prediktivní údržby pomocí analýzy dat představuje selhání nejdůležitějších zařízení společnosti zásadní provozní riziko tato zařízení musí téměř nepřetržitě spolehlivě fungovat v souladu s výrobním a finančním plánem. Nejvýkonnější firmy tak sází na pokročilou statistickou analýzu dat souvisejících s údržbou, bezpečností, zásobou náhradních dílů a kvalitou výrobků, aby mohly přesně plánovat investice, na denní bázi udržovat výrobní prostředky v optimálním stavu a maximalizovat jejich výkonnost. Společnosti s jasnou vizí budoucnosti spoléhají na prediktivní údržbu nad rámec standardní preventivní údržby tak, aby zmíněných výhod dosáhly. V tomto dokumentu se dozvíte co je prediktivní údržba, jaké konkrétní výhody vám může nabídnout a jak jich dosáhnout. Co to je prediktivní údržba? Prediktivní údržba představuje analytický přístup, který umožňuje předpovídat, kdy dojde k selhání výrobních zařízení a předcházet jim včasnou a efektivní údržbou. Může však jít ještě dále a poskytovat informace, na základě kterých je možné zařízení postupně ladit a sklony k poruchovosti snižovat až téměř eliminovat. Nezanedbatelnou součástí preventivní údržby je také vyhodnocování faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků a zavádění opatření směřující k její optimalizaci. Objemy dat souvisejících s výkonností a funkčností zařízení a systémů (například data ze senzorů výrobních linek, čidel a měřících zařízení) neustále narůstají. Tyto údaje se nyní většinou používají pouze jako podklad pro operativní a reaktivní rozhodování. Detailní historická data však představují bohatou zásobu údajů pro odhalování trendů a vzorců chování a následné vytvoření patřičných prediktivních modelů, jejichž výsledky umožňují zlepšovat procesy a výkonnost celé výroby. Analytický přístup se samozřejmě setkává také s řadou překážek, například s častou averzí k přijímání doporučení odvozených z prediktivních rozborů, na rozdíl od rozhodnutí založených na vnitřních pocitech, subjektivním úsudku a zavedené praxi ( Takhle jsme to přece dělali vždycky. ). Protože se však odborně fundovaní technici údržby ze staré školy pomalu ale jistě blíží důchodovému věku, začíná být pro firmy systematické podchycení poznatků o údržbě velmi důležité a odhodlávají se s averzí ke změnám stále častěji bojovat. Prediktivní údržba je založená na průběžné integraci mnoha zdrojů interních dat ze senzorů a čidel, řídících jednotek, CMMS systémů, zpráv údržbářů, skladového hospodářství nebo ERP. S těmito daty je dále možné integrovat informace o vnějším okolí a externích vlivech (například počasí, venkovní teplotě a vlhkosti nebo zkušeností a vzdělání obsluhy). Následná analýza je pak založena na řadě sofistikovaných statistických metod jako bayesiánské sítě, Weibullovo rozdělení, neuronové sítě, lineární a logistická regrese, analýza časových řad, C5, CHAID, QUEST, Kaplan-Meierův graf a Kohonenovy sítě. Tyto metody mohou odhalit skryté anomálie a tendence k poruchám a určit, kterým technologiím a provozním procesům hrozí největší riziko selhání. Včasné zjištění problémů předtím, než ve skutečnosti nastanou, umožňuje úsporněji nasadit menší množství prostředků údržby při maximalizaci provozní doby zařízení, zlepšit kvalitu, posílit procesy v soustavě dodavatelů a tak v konečném důsledku zvýšit spokojenost zákazníků. Studie prokázaly, že organizace používající prediktivní analýzu mají obecně vyšší výkonnost než ty, které se spoléhají pouze na cit a zkušenosti. Nejenže dosahují vyššího růstu a efektivnějšího řízení nákladů, ale také podnikají včasná nápravná opatření ke snížení rizik, která mohou ohrozit jejich plány. K reálným výhodám, kterých organizace dosáhly díky prediktivní analýze, patří: Úspora 1 milion dolarů u velkého výrobce zařízení díky odhalování poruch před jejich výskytem. Snížení telefonátů zákazníků o 36 % díky vylepšenému plánování aktivit v případě vodárenské společnosti. Zvýšení předstihu předvídání poruch zařízení u energetické společnosti z 30 minut na 30 hodin před jejich projevením. Zavedením vhodných analýz můžete optimalizovat výkonnost a využít nové informace jako podklad pro informovaná rozhodnutí. Propojením všech relevantních zdrojů informací ve společnosti můžou manažeři na všech úrovních organizační struktury reagovat na zásadní otázky jako: Co se děje? Proč se to děje? Co se pravděpodobně stane v budoucnu? Jak bychom měli do budoucna plánovat? Díky nástrojům pro prediktivní údržbu mohou organizace v odvětvích závislých na technologických zařízeních: Předvídat, kdy a kde může pravděpodobně dojít k selhání zařízení. Vyhnout se prostojům zařízení a snížit náklady na údržbu. 2

3 Analyzovat do hloubky příčiny selhání zařízení a procesů. Minimalizovat problémy s kvalitou výrobků. Optimalizovat zásoby náhradních dílů. Předvídat reklamace konkrétních výrobků a typů zákazníků. Zajistit koordinaci s obchodními a výrobními plány. Maximalizace produktivity aktiv Mezi aktiva organizace mohou patřit: Výrobní stroje. Koncová zařízení (uživatelské spotřebiče, prodejní automaty, strojní zařízení, všechny druhy sítí, letadla, kamiony, autobusy, cisterny, vozový park, vysokozdvižné vozíky atd.). Budovy (nemovitosti, univerzity, stadiony, kanceláře firmy, firemní sídlo, místní provozovny). I když se aktiva mohou lišit i v rámci stejného odvětví, metody a zásady prediktivní údržby bývají obvykle velmi podobné. Prediktivní údržba výrobní linky Prostoje výrobních linek jsou standardně způsobeny buď pravidelnou plánovanou údržbou, nebo neplánovaným selháním. Včasná preventivní údržba je kriticky důležitá pro zabránění poruchám, které mohou vést k nákladným výpadkům ve výrobě. Spoléhání na pevný harmonogram údržby ale zase může vést ke zbytečně vysokým nákladům jak na součástky, tak na práci. Prosté zintenzivnění preventivní údržby a zkrácení údržbových cyklů vede k nutnosti přijímání dalších zaměstnanců a častějším nákupům náhradních dílů, což samozřejmě zvyšuje náklady. Řešení pro prediktivní údržbu využívají širokou škálu řídících a operativních dat, které již ve společnostech standardně bývají k dispozici, například délka provozu, provozní napětí, odpor, údaje o teplotě, vibracích, složení provozních kapalin, tlak na jednotlivých částech linky, počet dnů od poslední servisní kontroly, počet dnů do příští servisní kontroly, přehled minulých poruch, náklady na plánovanou a neplánovanou údržbu, ceny náhradních dílů a jiné údaje (v závislosti na konkrétním stroji). Tyto údaje může automatizovaný proces pravidelně dávkově nebo v reálném čase analyzovat. Je schopen rychle odhalit vzorce výskytu poruch a zjistit hlavní příčiny problémů, vyhodnotit aktuální stav každé položky majetku a navrhnout harmonogram údržby tak, aby se prováděla ve správný čas a předcházela poruchám ne zbytečně dříve ani později. Pokročilé algoritmy obsažené v řešeních pro prediktivní údržbu dokáží s určitou pravděpodobností kvantifikovat spolehlivost všech aktiv v jakémkoliv budoucím okamžiku tak, aby kontroly a údržbu bylo možné provádět v optimálním a cenově nejvýhodnějším okamžiku. To odstraňuje nutnost odstavit linku jen kvůli plánované údržbě, která ještě nemusí být nutná. Prediktivní údržba v praxi: eliminace poruch výrobního zařízení a zvýšení kvality U výrobců oceli závisí rozdíl mezi ziskem a ztrátou hlavně na efektivitě výroby - udržení hladkého provozu podle plánovaného časového harmonogramu a maximalizaci kvality výrobků v prostředí, kde se její tolerance měří na desetiny milimetru. Japonský výrobce železa a oceli požadoval systematičtější a detailní přístup k monitorování stavu a výkonnosti jeho zařízení. Použil proto řešení pro prediktivní údržbu k průběžné analýze velkých objemů dat z řízení výroby a provozu v reálném čase a identifikoval vzorce signálů hrozících problémů u řady procesů a zařízení, takže se jim nyní zaměstnanci mohou věnovat dříve, než způsobí odstávku výrobní linky. Navíc systém díky novým poznatkům o tom, jak drobné odchylky v měřených hodnotách a postupech ovlivňují kvalitu výrobků, poskytuje provozním manažerům srozumitelný návod, jak efektivitu a kvalitu dlouhodobě optimalizovat. V důsledku toho firma: Snížila náklady o více než 2 miliony amerických dolarů za každé zlepšení efektivity výroby o 0,1 %. Zvýšila efektivitu výroby oceli a železa tím, že snížila počet vadných výrobků a odstávek v důsledku poruch zařízení. Prediktivní údržba v terénu Kromě poruch výrobních linek a strojů v továrních halách často dochází k poruchám zařízení v terénu. Ty mají samozřejmě velký negativní vliv na produktivitu, provoz a plnění podmínek dohodnutých se zákazníky (SLA). Pomocí prediktivní údržby mohou organizace odhadnout, kdy a za jakých okolností k poruše s vysokou pravděpodobností dojde. Základem je detailní analýza příčin minulých poruch v kontextu interních i externích vlivů (charakteristik stroje, hodnot ze senzorů, použitých technologických postupů, zkušenosti a vlastností obsluhy) a finančních důsledků poruch tak, aby bylo možné navrhnout ekonomicky optimální preventivní opatření. Prediktivní údržba v praxi: zabránění prostojům zařízení v terénu Hlavní prioritou významného amerického výrobce nápojů bylo zajistit, aby jejich nápojové automaty v terénu neustále hladce fungovaly. Vzhledem k logistickým potížím plynoucím z rozmístění automatů na velkém území tradiční postup porucha - oprava příliš neodpovídal současným požadavkům na výši nákladů, efektivitu a výsledky. Firma hledala způsob, jak tento problém optimálně vyřešit a rozhodla se soustředit na předcházení poruchám prostřednictvím proaktivní údržby. Díky řešení pro prediktivní údržbu byla schopna z velkého objemu dat z čidel nápojových automatů včas rozpoznat hrozící poruchy konkrétních komponent a poskytla technikům v terénu čas a informace, které potřebovali k jejich omezení. 3

4 Kromě dat z čidel umožnilo řešení analyzovat také informace z nestrukturovaných servisních záznamů, které technici v terénu pořizovali. Kombinací obou zdrojů dat s prediktivními modely a vizuální prezentací výsledků formou manažerských přehledů řešení poskytlo řadu nových užitečných informací pro efektivní řízení firmy a přesnější plánování. Prediktivní údržba budov Dříve popsané postupy je možné efektivně aplikovat také na správu moderních budov, které jsou ve skutečnosti komplexními organismy s řadou systémů ovládání a údržby. Tyto systémy zahrnují služby jako vytápění a chlazení, osvětlení, komunikaci a systémy bezpečnosti, jejichž úkolem je udržovat uživatele v bezpečí a pohodlí. Na celém světě budovy spotřebují 42 % veškeré elektřiny, více než jakákoliv jiná skupina majetku. Do r budou budovy největším zdrojem skleníkových plynů na naší planetě. Ve Spojených státech budovy spotřebují 70 % veškeré elektřiny, až 50 % z toho zcela zbytečně. Řešení pro prediktivní údržbu dokáže organizacím pomoci při řešení užitkovosti a efektivity provozu budov a současně snížit energetické a provozní náklady. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zajistit přehlednost, kontrolu a automatizaci systémů, aby jejich správci mohli monitorovat a včas řešit potenciální potíže. Řešení pro prediktivní údržbu může v reálném čase přímo komunikovat s infrastrukturou - například s chytrými rozvodnými sítěmi nebo širokopásmovými kanály. Řízení a zvyšování kvality Maximalizace kvality je pro výrobu poměrně složitá a nákladná. Pokud dojde k poruše výrobní linky, musí ji (v oborech, kde to je možné) po určitou dobu nahradit manuální práce. Kvalitu v tomto případě ovlivňuje čistě lidský faktor, který je standardně daleko méně spolehlivý než stroje. Nekvalitní výrobky však může díky více či méně skrytým vadám produkovat také samotná výrobní linka. Klíčem ke zvýšení kvality je včasná identifikace problému díky zapojení kontrolních mechanismů přímo do výrobního procesu místo kontroly a vyřazování vadných produktů až na konci výrobního cyklu, kdy už je na nápravu pozdě. Řešení pro prediktivní údržbu je možné využít k průběžnému hodnocení kvality výrobků v průběhu celého výrobního procesu. To umožňuje rychle odhalit vadné produkty a opravit nebo vyřadit je dříve, než je díl uvolněn do další fáze výroby, čímž jsou chráněny jak výrobní prostředky, tak zákazník. Díky prediktivní údržbě je možné kvantifikovat efektivitu výrobního zařízení a kvalitu výrobků srovnáním se standardními kontrolními hodnotami. Statistická analýza může pomoct s identifikací prvotních příčin nekvality nejen srovnáváním naměřených hodnot s klíčovými ukazateli výkonnosti, ale také identifikovat klíčové prediktory aspekty, které mohou s vysokou pravděpodobností způsobit chybu v budoucnu. Aby bylo možné zjistit skutečné příčiny nekvality, je nutné vzít v úvahu nejen potenciální problémy výrobních zařízení, ale také chyby pracovníků obsluhy, dodavatelů, návrhů projektů nebo externí vlivy. Pokud je takto komplexní data společnost schopná analyzovat, má k dispozici silný nástroj pro zvýšení spokojenosti zákazníků a snížení nákladů na záruční plnění. Prediktivní údržba v praxi: správa zařízení Kanadská univerzita chtěla překonat zažité způsoby analýzy energetické náročnosti budov, získat komplexnější přehled o používání a potenciální úspoře energie a získané znalosti uplatnit v praxi. Díky řešení pro prediktivní údržbu univerzita: Optimalizovala využívání a harmonogram spotřeby energie. Získala možnost vytvářet modelové scénáře pro účely hodnocení dopadů úsporných opatření a změn chování. Omezila emise skleníkových plynů v areálu univerzity a nemocnice. Optimalizace souvisejících procesů Prediktivní údržba se sice zaměřuje primárně na výrobní a provozní zařízení, ale souvisí také s dalšími procesy v organizaci, například s řízením kvality, zásob, záruční politikou, obchodní a výrobní činností, financemi, plánováním, rozpočtováním a řízením lidských zdrojů. Prediktivní údržba v akci: kontrola kvality Výrobce automobilů měl problémy s odléváním a výrobou forem. U velkého počtu motorových bloků vznikaly drobné praskliny a nedosahovaly tak požadovaných kvalitativních parametrů. Musely být recyklovány nebo sešrotovány, což znamenalo plýtvání časem a úsilím a způsobovalo prodlevy při montáži a expedici vozidel. To mělo samozřejmě přímý dopad na tržby. Díky řešení pro prediktivní údržbu automobilka dokázala velmi rychle provést hloubkovou analýzu příčin. Ukázalo se, že téměř všechny poruchy nastaly v konkrétním čase odpoledne a že ve stejné době jedno z čidel identifikovalo výrazně zvýšenou vlhkost vzduchu. Tým zaměstnanců v tomto čase linku prohlédl a okamžitě postřehl problém: nacházela se pod oknem, kterým v daném čase na linku a její okolí svítilo slunce, díky čemuž docházelo ke značnému kolísání hodnot vlhkosti. Vlhkost způsobovala změny v chemickém složení roztaveného kovu, což vedlo k prasklinám motorových bloků na konci procesu. Automobilka okno zastínila a snížila tak jednoduše počet vadných bloků o 80 % za 12 týdnů. 4

5 Snížení nákladů na zásoby a jejich řízení Dlouhodobější poruchy zařízení negativně ovlivňují produkci pokud nefunguje výrobní linka, neprodukuje firma výrobky. Zároveň se začínají hromadit vstupní komponenty a suroviny, což ve skladech způsobuje problémy a nepřímo dále zvyšuje náklady. Při klasické preventivní údržbě je ve skladech také potřeba držet dostatečné zásoby náhradních dílů, aby údržbový tým dokázal porouchaná zařízení co nejdříve opravit. Řízení zásob je neustálým bojem o nastavení optimální rovnováhy, protože firmy se na jedné straně snaží zabránit, aby servisní týmy dlouho čekaly na nedostupné součástky, ale na straně druhé potřebují eliminovat nadměrné zásoby náhradních dílů. Řešení pro prediktivní údržbu dokáže vyhodnotit, kdy bude potřeba opravit konkrétní díly jednotlivých strojů a navrhnout tak optimální stav zásob náhradních součástek. Prediktivní údržba v akci: řízení zásob Výrobce jeřábů měl dlouhodobé problémy s jejich poruchovostí v terénu, což mu způsobovalo vysoké ztráty díky spoustě času a materiálu potřebným k opravám. Nízká spokojenost zákazníků také znamenala řadu ušlých obchodních příležitostí a generovala tak další nepřímé ztráty. Pro snížení těchto problémů firma vyčlenila 2 miliony dolarů a vytvořila ve svých skladech zásoby náhradních dílů. Protože však přesně nevěděla, které díly bude nutné vyměnit, skladovala součástky, u kterých často docházelo k poruchám, a všechny další součástky, u kterých při objednání existovalo riziko alespoň dvoutýdenní prodlevy. Každý rok se ale ukázalo, že rozpočet na náhradní díly a jejich skladování je buď příliš nízký, nebo příliš vysoký, s výkyvy v řádu statisíců dolarů. Díky řešení pro prediktivní údržbu firma začala analyzovat řadu detailních technických dat jako úhel ramene, hmotnost břemen, výška háku, rychlost větru, údaje o obsluze a vzájemné vztahy těchto parametrů. Daleko přesněji tak porozuměla příčinám poruch a chování operátorů a optimalizovala zásobu náhradních dílů u všech zařízení v terénu. Snížení počtu uplatňovaných reklamací Pokud porucha výrobního zařízení způsobí, že se ke spotřebiteli dostanou vadné výrobky, zvyšují se počty reklamací a náklady na jejich řešení. Prediktivní údržba dokáže včas určit souvislost reklamací s problémy na výrobních zařízeních a umožní omezit nákladná reklamační řízení poskytnutím potřebného servisu dříve, než se u většiny zákazníků projeví. Pokud má dodavatel se zákazníkem uzavřenou servisní smlouvu, pomáhá mu řešení pro prediktivní údržbu včas poznat hrozící problémy a předejít jim, čímž se snižuje riziko nedodržení SLA a placení smluvních pokud. Proaktivní přístup je také dobrým marketingovým nástrojem, protože pomáhá budovat dobré jméno a pověst společnosti a udržovat výborné vztahy se zákazníky. Prediktivní údržba v akci: omezení opakovaných oprav a reklamací Evropský výrobce vozidel pro celosvětový trh potřeboval hlouběji pochopit příčiny a kombinace okolností, které v jednotlivých zeměpisných oblastech vedly k reklamacím. Díky řešení pro prediktivní údržbu firma objevila kombinace ukazatelů a vzorce chování upozorňující na možné problémy. Výrobní procesy byly následně upraveny tak, aby se problémy neopakovaly a firma dosáhla snížení počtu uplatněných reklamací o 5 %, počtu opakovaných oprav o 50 % a v průměru ušetřila ročně 30 milionů EUR. Zlepšení finančních procesů Finanční oddělení hraje v otázce aktiv důležitou roli. Mělo by mít přehled o tom, kdy byla zařízení zakoupena, jak často a s jakými náklady na nich probíhá údržba, kdy skončí jejich životnost a jaké budou náklady na jejich nahrazení. Většina finančních oddělení však nemá představu o tom, v jakém stavu výrobní zařízení jsou, dokud nedojde k poruše a výroba nezačne požadovat prostředky na okamžité nákupy. Organizace proto raději preventivně alokují část rozpočtu na případné opravy a výměny zařízení, zároveň však mívají velmi mlhavou představu o tom, jaká částka bude ve skutečnosti potřeba. I v této oblasti může pomoct prediktivní údržba pokud má finanční oddělení neustálý přehled o stavu a výkonnosti prostředků a jeho pravděpodobném budoucím vývoji, je daleko jednodušší vytvořit přesnější rozpočet a případně jej v průběhu roku s předstihem modifikovat. Díky kombinaci nástrojů pro prediktivní údržbu s nástroji pro plánování, reporting a analýzu dat je dále možné: Kombinovat data o poptávce, realizovaných objednávkách, kapacitě, stavu zařízení a zásobách s finančním plánem a klíčovými ukazateli výkonnosti a podporovat tak kvalifikovaná rozhodnutí založená na informacích místo na pocitech. Zefektivnit fungování dodavatelského řetězce, podpořit jeho soutěživost a flexibilitu. Poskytovat klíčovým lidem manažerské přehledy poskytující informace v reálném čase. Sladit prognózu prodeje a poptávky s výrobními plány a očekáváním zákazníků a dodavatelů. Prediktivní údržba v praxi: zefektivnění prodeje a plánování Nadnárodní společnost vyvíjející širokou škálu zemědělských produktů a zařízení chtěla zavést systém pro plánování a finanční konsolidaci, zlepšit komunikaci s dodavateli, zákazníky i interními zaměstnanci a optimalizovat zásoby. Společnost zavedla řešení pro prediktivní údržbu, aby získala přehled o svých výrobních zařízeních a začlenila tyto informace 5

6 do všech souvisejících procesů. Informace následně pomohly zlepšit vzájemnou spolupráci, což vedlo ke zlepšení produktů podle představ zákazníků, zefektivnilo zákaznický servis a zkrátilo dobu dodávek. Obchodní tým je nyní schopen vytvářet a spravovat průběžný 12měsíční plán (rolling forecast) díky rychlému přístupu k potřebným informacím a efektivním plánovacím nástrojům. Optimalizace produktivity zaměstnanců Jedním z klíčových aspektů, které mají zásadní dopad na funkčnost zařízení, jeho údržbu a kvalitu výrobků, jsou zaměstnanci. Prediktivní údržba firmám pomáhá zajistit, aby měly správné zaměstnance na správných místech. Většina organizací má ve svých personálních nebo výrobních databázích a plánech o svých zaměstnancích řadu informací, ale často je nedokáží využít a analyzovat v kontextu ostatních dat. Řešení pro prediktivní údržbu manažerům může poskytnout cenné informace k hodnocení zaměstnanců a pomoct zvyšovat jejich výkonnost. Hodnoty, jako je vytíženost výrobních linek, produktivita nebo počet nekvalitních výrobků, měřené přímo na úrovni senzorů výrobních zařízení, poskytují o výkonnosti jednotlivých zaměstnanců exaktní a obtížně manipulovatelná data. Prediktivní údržba v praxi: zvýšení výkonnosti zaměstnanců Výrobce jeřábů měl problémy s jejich častými poruchami v terénu, což způsobovalo obrovské ztráty v důsledku odstávek a klesající spokojeností zákazníků. Firma nevěděla, které faktory poruchy způsobují. Pomocí řešení pro prediktivní údržbu analyzovala nejen technické informace o jeřábech a externích vlivech, ale také údaje o obsluze jako např. pracovní doba, předchozí praxe na daném zařízení, absolvovaná školení, předchozí poruchy zařízení a realizovaná nápravná opatření. Díky tomu firma dokázala identifikovat nejčastější důvody poruch a jejich vztahu k obsluze. Na základě těchto informací byl modifikován systém školení a hodnocení a došlo ke snížení podílu lidského faktoru na vzniku závad. Implementace prediktivní údržby I když je každá společnost jiná, následující přehled popisuje typický přístup k implementaci řešení pro prediktivní údržbu: 1. Identifikovat v rámci výroby problémové oblasti. 2. Kvantifikovat finanční dopad problémů a potenciální přínos jejich vyřešení. 3. Identifikovat, jaká data bude potřeba analyzovat, jaká jsou k dispozici a která teprve bude potřeba začít sbírat. 4. Odhadnout náklady na implementaci řešení pro prediktivní údržbu a porovnat je s finančním přínosem spočítání návratnosti investice (ROI). 5. Pokud je ROI kladné, naplánovat implementaci řešení po malých přírůstcích s reálným obchodním přínosem. 6. Realizovat pilotní projekt zanalyzovat část dat, vytvořit modely a predikce a ověřit jejich funkčnost. 7. Aplikovat poznatky do výrobních procesů a postupů preventivní údržby. 8. Zkombinovat data prediktivní údržby s ostatními daty ve společnosti a využít je jako podklad pro finanční, výrobní, obchodní a strategické rozhodování. 9. Průběžně řešení rozšiřovat do všech oblastí, kde je jeho implementace ekonomicky výhodná. 10. Postupně ve společnosti budovat pozitivní přístup k práci s daty a informacemi. Závěr Tlak na výrobní společnosti neustále stoupá. Musí soupeřit s ekonomickou recesí, stoupajícími cenami surovin, omezující legislativou a řadou dalších faktorů. Hlavní konkurenční výhodou proti levným výrobkům ze zemí s nízkými náklady na lidské zdroje jsou kvalita a efektivita. Detailní analýza dat pomáhá zvyšovat provozní dobu zařízení, předcházet výpadkům ve výrobě, zvyšovat kvalitu výrobků a snižovat počty reklamací. Prediktivní údržba je tak silným nástrojem ke snížení nákladů, zvýšení spokojenosti a loajálnosti zákazníků a tím ve výsledku zvýšení zisku. Výsledky nedávné studie IBM ukázaly, že firmy, které používají nástroje pro prediktivní údržbu, dosahují desetinásobnou návratnost investic - snížení nákladů na údržbu o %, omezení poruch o %, snížení prostojů o % a zvýšení výroby o % ve srovnání s firmami využívajícími tradiční postupy. Řešení prediktivní údržby od delfínů My ve společnosti dolphin consulting nabízíme řešení pro prediktivní údržbu pomocí softwarových nástrojů IBM pro statistickou a ekonomickou analýzu dat, reporting a plánování. Spolupracujeme s dodavateli řídících systémů strojů avýrobních linek a jsme tak schopni zajistit celý proces od sběru dat po jejich vyhodnocení a přehlednou vizualizaci. Naším cílem je dodávat klientům řešení, která usnadní jejich každodenní práci a umožní jim pevnou kontrolu nad svým byznysem. Rádi Vám pomůžeme vyhodnotit, nakolik je vaše firma na prediktivní údržbu připravená, odhadnout návratnost investice do tohoto řešení, ověřit tyto odhady v praxi implementací pilotního projektu a následně implementovat profesionální analytické prostředí. Pokud vás prediktivní údržba zaujala, neváhejte nám napsat na nebo zavolat na telefonní číslo a požádat o více informací nebo domluvit osobní schůzku. 6

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! MRP / HANA a Industry 4.0 Tomáš Slámka Martin Šindlář itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence Group 2010:

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů

Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Ing. Milan Němeček Navažme na článek Využití statistických metod ve financích, managementu a marketinku od RNDr. Šárky Došlé [1] se zaměřením na využití statistických

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009

Michelin XHA2. Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností. Tiskový balíček Leden 2009 Michelin XHA2 Nový silný hnací motor, který zlepší produktivitu stavebních firem a důlních společností Tiskový balíček Leden 2009 Kontakt pro média: + 33 1 45 66 22 22 Obsah Souhrnná tisková zpráva Michelin

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek

Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Smooth Delší životnost Efficiency pro for vaše Tough deskové Environments výměníky tepla Alfa Laval DIABON AllBrands - plate repase heat výměníků exchangers tepla všech značek Delší životnost pro vaše

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Jak má vypadat dobrý hydraulický model

Jak má vypadat dobrý hydraulický model Jak má vypadat dobrý hydraulický model Lubomír Macek Aquion s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7, lubomír.macek@aquion.cz Abstrakt Využití hydraulických modelů vodovodů v praxi může pomoci uživateli při

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls Výsledkem použití originálních dílů je nižší spotřeba energie Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více