Společenství vlastníků Mladenovova Mladenovova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství vlastníků Mladenovova 3235-3239 Mladenovova 3235-3239"

Transkript

1 TECHNICKO - EKONOMICKÁ ROZVAHA Adresa objektu: Vlastník objektu: Mladenovova , Praha 4 - Modřany Společenství vlastníků Mladenovova Mladenovova , Praha 4 - Modřany IČ: TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F PRAHA VI/2013

2 TECHNICKO-EKONOMICKÁ ROZVAHA Mladenovova , Praha 4 - Modřany PRAHA VI/2013 A. ÚVOD Vypracoval: Ing. Radek Zahrádka TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

3 Úvod ÚVOD Právě držíte v rukou Technicko ekonomickou rozvahu. Tato rozvaha je studií sloužící investorovi jako podklad při volbě rozsahu a úrovně opravy bytového objektu. TERMO + holding, a.s. je dynamická společnost s 20 letými zkušenostmi na českém trhu. V oblasti komplexních oprav a regenerace bytových domů působíme již od roku Hlavní sídlo společnosti TERMO + holding, a.s. je v Ústí nad Labem, provozovny jsou umístěny v Praze a v Novosedlicích u Teplic. V rámci naší společnosti jsou Vám k dispozici dva projekční útvary v Praze a Ústí nad Labem a útvar technického vývoje v Novosedlicích u Teplic. Hlavním zaměřením společnosti jsou komplexní regenerace bytových zděných, panelových i historických domů zahrnující projekční a inženýrskou činnost, technický vývoj a kontrolu kvality, finanční poradenství s využitím bankovních úvěrů. TERMO + holding, a.s. rozšířila svou působnost také na Slovensko. V roce 2010 byla založena dceřiná společnost TERMO + SK, s.r.o. se sídlem v Bratislavě. NABÍDKA SLUŽEB TERMO + HOLDING, A.S. Předprojektová příprava stavby Předprojektová příprava stavby předchází projekční části celého procesu komplexní regenerace bytových domů. Zpracujeme pro Vás posouzení stavu Vašeho objektu na základě průzkumu, navrhneme řešení opravy a její financování. Nabídka předprojektové přípravy: Stavebně technické průzkumy Stavebně technická posouzení Statické posudky a posouzení Technicko-ekonomické rozvahy (včetně prezentace na schůzi Vašeho BD/SVJ) Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov Energetická bilance, minimalizace energetické náročnosti objektu Termovizní snímkování Řešení odstranění vlhkostních poruch Návrhy financování opravy Semináře o sanacích bytových domů Projektová činnost Projektová činnost stavby zahrnuje vypracování projektu k výběrovému řízení, stavebnímu řízení (dle zákona č. 183/2006 Sb.) a provádění stavby. Jedná se o vyřešení Vašich specifických požadavků, řešení detailů a statických problémů. Vhodný výběr architektonického řešení na Vaše přání v kooperaci s příslušným stavebním úřadem. Posoudíme objekt z hlediska stavebně fyzikálního a připravíme výkaz výměr pro výběrové řízení a realizační firmy. Nabídka projektové činnosti: Projektová dokumentace ve všech stupních Statické výpočty a posouzení Tepelně technická posouzení Průkazy energetické náročnosti budov Energetické audity Mladenovova , Praha 4 - Modřany 1

4 Úvod Požárně bezpečnostní řešení Variantní architektonická řešení fasád a interiérů Stavebně fyzikální posudky osvětlení a akustiky Výkazy výměr a položkové rozpočty Finanční poradenství Finanční poradenství Vám pomůže při získání potřebných finančních prostředků pro rekonstrukci Vašeho bytového domu. Pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnější úvěrující banky a zajistíme vyřízení úvěru na základě Vašich požadavků. Nabídka finančního poradenství: Pomoc s výběrem úvěrující banky Spolupráce při vyřízení úvěru Inženýrská činnost V rámci inženýrské činnosti Vám pomůžeme s výběrovým řízením na dodavatele stavby. Vyřídíme za Vás stavební povolení nebo ohlášení. Při samotné realizaci pro Vás zajistíme autorský dozor stavby projektanta. Nabídka inženýrské činnosti: Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby Vyřízení stavebního povolení, ohlášení nebo nařízení Autorský dozor projektanta Technický vývoj a kontrola kvality Technický vývoj a kontrola kvality zahrnuje podporu projektantů a realizačních firem v oblasti technických listů, technologických předpisů, certifikace výrobků a materiálů. Dále provádíme technologické dozory staveb, kontrolu stálosti kvality prováděných prací dle technologických předpisů a technických listů jednotlivých materiálů. V neposlední řadě pak s tím související zaškolování realizačních firem pro správnou aplikaci jednotlivých materiálů a systémů. Nabídka technického vývoje a kontroly kvality: Technická podpora projektantům a realizačním firmám Zavádění nových materiálů, výrobků a technologií Zpracování technologických předpisů a technických listů Termovizní snímkování, fyzikální měření Zajištění certifikace výrobků a materiálů Technologické dozory nad stálostí kvality montáže Zaškolování realizačních firem Více informací o společnosti TERMO + holding, a.s., o nabízených službách a doporučených postupech při přípravě a opravách bytových domů, o již provedených opravách a další zajímavé informace najdete na našich webových stránkách a Za TERMO + holding, a.s. Ing. Radek Zahrádka Mladenovova , Praha 4 - Modřany 2

5 TECHNICKO-EKONOMICKÁ ROZVAHA Mladenovova , Praha 4 - Modřany PRAHA VI/2013 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Jan Doubrava TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

6 Technická zpráva OBSAH: 1 ÚVOD STRUČNÝ POPIS OBJEKTU ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ KONSTRUKCE OBVODOVÝ PLÁŠŤ LODŽIE VÝPLNĚ OTVORŮ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ SANACE SPODNÍ STAVBY SANACE A ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ SANACE A ZATEPLENÍ PRŮČELÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ SANACE LODŽIOVÉHO STROPNÍHO DÍLCE VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ SANACE A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ÚPRAVY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VĚTRÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK ZÁVĚR...17 Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 1

7 Technická zpráva 1 ÚVOD Na základě objednávky Společenství vlastníků Mladenovova , Praha je zpracována studie Technicko-ekonomická rozvaha opravy a modernizace obálkových konstrukcí bytového objektu na Praze 4 Modřany, ul. Mladenovova Jejím předmětem je zhodnocení současného stavu obálkových konstrukcí objektu, koncepční technický návrh oprav, orientační položkový rozpočet projektanta a ekonomická rozvaha s návrhem možností financování. Tato studie slouží zadavateli jako podklad při rozhodování o dalším způsobu oprav a modernizace předmětného objektu ve vztahu k možným způsobům financování. Podkladem pro zpracování rozvahy byla schůzka se zadavatelem a vizuální prohlídka objektu dne , znalosti a zkušenosti společnosti TERMO + holding, a.s. s poruchami, sanacemi a modernizacemi vnitřních konstrukcí, vnějších obvodových plášťů, balkonů, lodžií a střešních konstrukcí bytových domů. Základní údaje o objektu Objednatel / majitel: Společenství vlastníků Mladenovova , Praha Mladenovova Praha 4 - Modřany IČ: Kontaktní osoba: Místo stavby: Stanislav Matějka, , Valentova Praha 4 - Chodov Rok výstavby: 1985 Konstrukční systém, stavební soustava: Celková délka / šířka objektu: Výška objektu k atice: Počet podlaží: montovaný kombinovaný stěnový LARSEN - NIELSEN 77,85 / 12,90 m (bez předsazených lodžií) 13,40 m 4.NP + 1.PP Počet dilatačních celků: - Počet sekcí, počet vchodů: Počet bytových jednotek: 5 sekcí, 5 hlavních vchodů + 5 zadních vchodů 40 bj. + místnost v 1.PP,,ateliér 2 STRUČNÝ POPIS OBJEKTU Řešený bytový dům se 40 bytovými jednotkami a jedním,,ateliérem, je složen z 5 sekcí. Dům má 4 nadzemní (1.-4.NP) a jedno částečně zapuštěné podlaží pod terénem s domovním vybavením (1.PP). Pět hlavních vstupů do objektu je situováno na SZ průčelí, pět zadních vstupů pak na JV průčelí objektu. Hlavní vstupy v úrovni 1.NP jsou zpřístupněny po předsazeném schodišti. Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN - NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Stavební soustava je malorozponová, nosný konstrukční systém je montovaný stěnový. Objekt je umístěn zasazen do svažitého terénu. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 2

8 Technická zpráva Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava obvodového pláště z vymývaného kameniva a pruh hladkého pohledového betonu ve spodní části panelů. Členění fasády je dáno předsazenými sekcemi domu, na JV průčelí jsou zapuštěné lodžie. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m. Celková skladebná délka objektu je 77,85 m. Objekt je složen z pěti sekcí v osové délce 15,50 m. Celková výška objektu je cca 13,40 m nad úrovní terénu. Celková šířka objektu ve štítu je 12,90 m, s předsazenými fasádami je celková šířka objektu 15,15 m. Stropní panely jsou železobetonové tloušťky 0,16 m. Celostěnové štítové dílce jsou sendvičové, v tl. 0,29 m, ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,15 m, pěnový polystyren tl. 0,06 m, žb. vnější vrstva tl. 0,08 m. Spáry mezi dílci jsou dodatečně dotěsněny. Celostěnové dílce v průčelí jsou sendvičové, v tl. 0,24 m, ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,10 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m a žb. krycí vrstva tl. 0,06 m. Spáry mezi dílci jsou dodatečně dotěsněny. Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. Kompletizované žb. stropní lodžiové desky tl. 0,19 m jsou se zvýšenou hranou. Nášlapnou vrstvu tvoří nátěr (Sadurit), individuálně je provedena dlažba. Odvodnění lodžií je řešeno okapovými chrliči s prostupem zvýšenou hranou na čele dílce. Lodžie na JV průčelí jsou zapuštěné, průčelí lodžií je zapuštěno 1,15 m. Světlá šířka lodžií je 3,20 m, 2,45 m a 2,60 m. Průčelní stěny lodžií odpovídají skladbě obvodového pláště, boční stěny lodžií odpovídají skladbě štítových stěn. Podlahy lodžií tvoří kompletizované žb. stropní lodžiové desky tl. 0,19 m se zvýšenou čelní hranou. Nášlapnou vrstvu tvoří nátěr (Sadurit). Odvodnění lodžií je řešeno okapovými chrliči s prostupem zvýšenou hranou. Zábradlí lodžií je z ocelové nosné rámové konstrukce s výplní z drátoskla. Konstrukce je kotvena shora do podlahy lodžiových stropních dílců (pouze rozpětí 3,20 m a ve dvou úrovních do bočních lodžiových stěn. Individuálně je na lodžiích provedeno zasklení, osazeny ochranné ocelové mříže v 1.NP, upravena výplň zábradlí, provedena dlažba na podlahách. Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Plášť tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo igelit, desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl mm, dřevěné kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná krytina z asfaltových pásů. Ukončení střechy u atiky je řešeno závětrnou lištou. V roce 2007 byla provedena sanace střešního pláště. Stávající hydroizolační souvrství bylo dodatečně zatepleno tepelnou izolací ze spádového polystyrénu (EPS 100S) průměrné tl. 100mm. Hydroizolační vrstvu tvoří folie z PVC-P tl. 1,5 mm včetně podkladní geotextilie. Odvětrání domovních stoupaček je nově řešeno pomocí rotujících ventilačních hlavic (Lomanco). Výplně otvorů v obytných NP jsou nové, s plastovým vícekomorovým rámem se zasklením izolačním dvojsklem. Jedna bytová jednotka ve 3.NP má okna původní. Výplně otvorů 1.PP jsou původní s ocelovým rámem prosklené jednoduchým sklem nebo drátosklem. Výplně jsou opatřeny ocelovými mřížemi proti vniknutí. Vchodové prosklené sestavy vstupů jsou nové, z Al. rámů s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním sklem. Hlavní vchod je dodatečně jednotně opatřen stříškou se závětrnou stěnou z ocelového rámu s výplní z bezpečnostního skla, zadní vchod s výplní z komůrkového polykarbonátu. Okapový chodník po obvodě objektu je z betonových dlaždic nebo tvárnic. Před objektem jsou umístěny dva původní anglické dvorky. Prostor pod předsazeným schodištěm hlavních vstupů je chráněn ocelovou mříží proti vniknutí. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 3

9 Technická zpráva 3 ZJIŠTĚNÉ VADY A PORUCHY Popis zjištěných vad a poruch konstrukcí, kterých se technicko-ekonomická rozvaha týká je uveden v příloze C. Fotodokumentace. 3.1 ZALOŽENÍ A VNITŘNÍ KONSTRUKCE Základové konstrukce: Vnitřní konstrukce: Stav základové konstrukce nebyl zjišťován. Vizuálně nebyly zjištěny poruchy svědčící o nadměrných pohybech. Dle vizuální prohlídky a informací uživatele objektu je zřejmé zatékání do 1.PP okny (osazovací a funkční spárou otvoru), průnik vlhkosti nad podlahou (netěsností hydroizolace svislé stěny v napojení na vodorovnou hydroizolaci v úrovni základové spáry). 3.2 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodové dílce NP: Obvodové dílce 1.PP: Ostění, nadpraží, parapety oken: Klempířské prvky NP: Klempířské prvky PP: Obvodové panely jsou vizuálně v dobrém stavu a odpovídají svému stáří. U daného panelového systému obvykle nedochází k separaci vrstev sendvičových dílců. Dodatečné dotěsnění dilatujících spár mezi dílci má omezenu životnost danou použitým materiálem a rozsahem dilatačních pohybů. Na obvodových panelech jsou patrné trhliny v místech rohů dílců. Dochází k degradaci vnějšího povrchu dodatečně montovaných panelů s hladkým betonovým povrchem (bez kameniva). Lokální výskyt trhlin v ostění a nadpraží oken. Plastové rámy oken a jejich napojení na obvodové stěny objektu neumožňují provedení dodatečného zateplení v tloušťce dle požadavků platných předpisů. Pravděpodobně nebude umožněno osazení systémového oplechování parapetů oken se vsazením plechu do drážky rámu okna se současným zateplením parapetů. Těsnění spáry v napojení parapetních plechů na plastový rám oken má omezenou životnost vzhledem k použitému tmelu. Tmel a plastový rám mají rozdílnou roztažnost, vzniklou trhlinou může časem docházet k zatékání do interiéru. Nedostatečný přesah oplechování pro aplikaci obkladu ETICS. Dožilé, zkorodované, bez udržovacích nátěrů. Nedostatečný přesah oplechování pro aplikaci obkladu ETICS. 3.3 LODŽIE Stěny lodžií: Bez zjevných závad. Původní tmelení styků dílců. Lodžiový stropní dílec podlaha (prohlídka 1 lodžie): Funkční. Odpovídající stáří a údržbě. Lokálně separace dlažby od podkladu na zvýšené hraně čela dílce (při pohledu na fasádu). Rozpad a degradace betonu v místě kotvení ocelového sloupku zábradlí. Lodžiový stropní dílec - podhled: Lokálně trhliny v podhledu stropního dílce. Povrch ošetřen obnovovacím nátěrem. Zábradlí: Ocelová konstrukce na nechráněných plochách koroduje. Výplň z drátoskla je popraskaná, nevyhovující současným bezpečnostním požadavkům (průraz), ve značném rozsahu dožilá. Dle individuální údržby lze předpokládat výskyt zkorodovaných kotevních prvků výplně z drátoskla. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 4

10 Technická zpráva 3.4 VÝPLNĚ OTVORŮ Nové výplně otvorů: Původní výplně otvorů: Absence připojovací lišty, začištění je provedeno maltou kontaktně na rám výplně. Pravděpodobná absence parotěsných pásek z interiéru. Zřejmá je absence paropropustných, vodoodpudivých pásek ze strany exteriéru. Lokálně trhliny v připojovací spáře výplní. Šířka rámu oken (resp. osazení a velikost oken) neumožňují izolování v dostatečné tloušťce dle požadavků norem. Výplně otvorů 1.PP jsou dožilé, rámy bez obnovitelných nátěrů zkorodované, dochází k zatékání do 1.PP v úrovni spodního rámu okna. 3.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Střecha objektu: Ventilační hlavice: Oplechování atiky: Vrchní hydroizolace je vizuálně v dobrém stavu, nejeví známky poruch, které by vedly ke zřejmému zatékání do konstrukce. V provedení lze vytknout malé navýšení nadstřešních konstrukcí nad rovinu střechy, provedení hydroizolace vnějších rohů nadstřešních konstrukcí (záplatování). Nedostatkem konstrukce střechy je zachované provětrávání vzduchové mezery i přes zateplení vrchního pláště, ponechání dvouplášťové střechy. Problémem skladby střechy jsou dřevěné kompletizované dílce, které nelze jednoduše zaslepit bez dostatečného odvětrávání. Při zaslepení větracích otvorů může docházet ke vzniku kondenzátu na spodní straně dílců a k jeho odkapávání na vrstvu tepelné izolace. Rotujícími větracími hlavicemi (Lomanco) obvykle nedochází ke vzniku potřebného podtlaku v celé domovní stoupačce k odvětrání bytových jader a kuchyní. Tento způsob odvětrání není stavební normou doporučován. Protékání záteků nebo kondenzátu pod oplechováním atiky, špinění fasády objektu. Vhodné prošetření vzniku dané poruchy, eliminace příčiny. 3.6 NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE Okapový chodník: Stříška zadních vstupů: Okapový chodník neplní svojí funkci odvod srážkové vody od paty objektu, eliminace zatékání k základové spáře. Chodník je lokálně nesouvislý, necelistvý, prorostlý, odseparovaný od paty objektu. Komůrkový polykarbonát nevyhovuje dnešním požárně bezpečnostním předpisům ani požadavkům na statickou bezpečnost (průraz/pád). Pro aplikaci obkladu ETICS bude nutné zvětšit dimenzi od fasády objektu (tzn. nové nerezavějící kotevní prvky). Stříška předních vstupů se závětrnou stěnou: Malá dimenze od fasády objektu pro aplikaci obkladu ETICS. Bude nutné zvětšit dimenzi od fasády objektu a provést překotvení k ocelové konstrukci zábradlí schodiště. Zábradlí předních vstupů: Pro aplikaci obkladu ETICS na fasádu objektu bude nutné provést úpravy parametrů konstrukce zábradlí vč. výplně. Anglické dvorky: Dožilé, nefunkční, rozpadlé. Pravděpodobně je nefunkční jejich odvodnění. Svým stavem a postupnou separací od objektu mohou v daném místě být zdrojem vlhkostních poruch v interiéru objektu. Ochranné mříže okna, schodiště: Zkorodované, obvykle bez ochranných nátěrů. Korodující kotevní prvky. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 5

11 Technická zpráva 4 NAVRŽENÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ Na základě zjištěných skutečností je zpracován tento předběžný orientační technický návrh stavebních úprav obálky bytového domu. Schema opravy objektu: spodní stavba obvodové st. sanace spodní stavby obj. oprava angl. dvorků. oprava prostoru pod schodištěm oprava okap. chodníku vnitřní nosné konstrukce příprava podkladu obklad podhledu vnitřní stropu nosné konstrukce Řešený bytový dům původní výplně otvorů nové lodžie - výplně stěny otvorů lodžie - stěny a stropní dílec výměna oken v 1.PP nové oplechování parapetů příprava podkladu výměna oken 3.NP - byt vnitřní řešení nosné návazností konstrukce na fasádu sanace a reprofilace nové oplechování parapetů aplikace obkladu ETICS systémem řešení návazností na fasádu řešení detailů a návazností výměna klemp. a zám. prvků obvod. plášť příprava podkladu sanace a reprofilace aplikace obkladu ETICS řešení detailů a návazností výměna klemp. prvků střešní konstrukce kompl. demontáž souvrství nové zateplení, hydroizolace řešení střešních konstrukcí řešení detailů a návazností výměna klemp. a zám. prvků navazující konstrukce úprava stříšek úprava zábradlí schod. 4.1 SANACE SPODNÍ STAVBY Oprava hydroizolace spodní stavby svislé obvodové stěny Odkopání přilehlé zeminy v šířce cca 1,30 m od paty objektu, do hloubky cca 1,30 m (předpokládaná úroveň základové spáry), zajištění výkopů (předpoklad rostlý terén), sejmutí stávající hydroizoalce, ochranné přizdívky - dle zjištěné skutečnosti, příprava podkladu stěny - vyčištění, vysušení, penetrace, vyspravení podkladu pro aplikaci hydroizolace (dle potřeby), nové provedení hydroizolace svislých stěn + popř. zpětný spoj dle potřeby, aplikace oxidovaných pásů s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, natavené na podklad příp. mechanicky dokotvené, aplikace nopové fólie tl. 0,8 mm; výška nopů 13 mm, ochrana geotextilií 300 g/m 2, ukončení v úrovni nového okapového chodníku systémovou lištou (Al. nebo TiZn.), kotvení nerezavějícími kotevními prvky k obvodové stěně, zpětný zásyp hutněný po 150 mm, drcené kamenivo frakce 16-32, hl. 1,30 m. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 6

12 Technická zpráva Poznámky: Nutná bude úprava zeleně zasahujících na fasádu objektu, pravděpodobně dojde v průběhu realizace ke zrušení stávajících záhonků. Pro provedení stavebně montážních prací souvisejících se spodní stavbou je potřeba mít předem stanovené řešení způsobu sanace nebo odstranění stávajících anglických dvorků. V rozpočtu není uvažováno s provedením drenážního systému. Vlhkostní poruchy v interiéru nejsou dány zvýšenou vlhkostí v okolí stavby. Anglické dvorky - nové Odkopání přilehlé zeminy po úroveň základu, odstranění stávajících žb. dílců stěn, odstranění vyzdívky, odstranění stávajícího žb. základu, kontrola funkčnosti a způsobu provedení odvodnění, pročištění, nové provedení vpusti s ochranným košíkem, nezbytné navázání na stávající svod, vybetonování nového žb. základu z betonu C12/15 vč. štěrkového podsypu, vyzdívka stěn z tvarovek z vibrolisovaného prostého betonu tl. 0,2 m s pohledovým povrchem (bez nutnosti dalších úprav, vyzdívka min. 0,3 m nad terén, ukončení zhlaví stěny zákrytovou deskou z betonové spádované tvarovky s okapní drážkou na spodní straně, povrchová úprava podlahy z dlažby vč. stěrkové hydroizolace (např. systém Mapei), osazení ocelové ochranné mříže. Poznámky: Vzhledem ke stavu anglických dvorků lze doporučit jejich výměnu za novou konstrukci, popř. jejich úplné zrušení s úpravou rozměrů přilehlých oken 1.PP. V rozpočtu je uvažováno s provedením nových angl. dvorků o velikosti dle stávajících bez úpravy otvorů. Nové provedení okapového chodníku po obvodě objektu vč. předsazených schodišť Odstranění stávajících betonových dlaždic, provedení nového hutněného štěrkopískového podsypu min. do hl. 0,15 m, pokládka nových dlaždic 0,50 m /0,50 m / 0,05 m - prefabrikovaná betonová dlažba, hladký povrch, vyspádování dlažby od paty objektu - spád 3%, max. 10 mm od stěny. Nové provedení obrubníku okapového chodníku Provedení betonového základu z betonu C 12/15, hl. 300 mm, osazení systémových betonových tvarovek obrubníku 200/50 mm - hladký beton po obvodě okapového chodníku. Zatravňovací dlaždice u JZ štítové stěny Štěrkopískový podsyp do hl.0,15 m, Poznámky: pokládka nových zatravňovacích dlaždic např. 0,40/0,6/0,08 m, s vnitřními otvory 0,09/0,09 m prefabrikovaná betonová dlažba, hladký povrch Pro provedení stavebně montážních prací souvisejících se spodní stavbou a fasádou bude pravděpodobně potřeba provést lokální úpravu spádu terénu cca 1,5 m od paty objektu u JZ štítové stěny Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 7

13 Technická zpráva s odkloněním nebo úpravou zeleně. V rozpočtu je uvažováno následně s použitím zatravňovacích dlaždic podél okapového chodníku. Rozsah zemních prací musí určit zhotovitel stavby. Úprava pod schodištěm hlavních vstupů Odstranění stávajících betonových dílců pod schodištěm. Skrývka rostlého terénu do hl. 0,2 m. Poznámky: Štěrkopískový zásyp v tl. 0,20 m, příp. geotextílie pro zamezení prorůstání. Prostor pod schodištěm bude vysypán štěrkem, dále bude znepřístupněn novou ochranou mříží na bocích schodiště. Po vnějším obvodě je navržen okapový chodník ukončený obrubníkem. 4.2 SANACE A ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ Sanace podhledu Úprava podkladu pro nové zateplení pohledu odstranění stáv. konstrukcí, vyrovnání podkladu, příp. penetrace podkladu. Zateplení deskami z minerálních vláken tl. 100 mm, lepení a kotvení tepelného izolantu dle specifikací statika, vyfrézování zátek. Provedení povrchové úpravy z výztužné stěrky se síťovinou, podnátěr a vrchní povrchová úprava akrylátovým nátěrem (systém TermoEko). Poznámky: Zateplení podhledu je v rozpočtu uvažováno v ploše cca 70 % půdorysné plochy stropní konstrukce. Alternativním a vhodným řešením může být i zateplení systémem StoTherm KD z minerálních lamel se zkosenými hranami s povrchovou úpravou jemným nástřikem, nátěrem nebo lze zcela bez povrchové úpravy s kašírovanou vnější stranou. 4.3 SANACE A ZATEPLENÍ PRŮČELÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Statické zajištění Provedení statického zajištění, resp. dokotvení obvodových (atikových) dílců se u daného konstrukčního systému nepředpokládá. K separaci vrstev dílců obvykle nedochází. Provedení tepelně izolačního obkladu by mělo ve svém důsledku zabránit tepelně dilatačním změnám obvodového pláště, resp. eliminovat zhoršení výskytu stávajících trhlin a vzniku nových. Příprava podkladu pro reprofilaci betonových dílců systémem StoCretec Mechanické odstranění nepřídržného betonu a otryskání povrchu suchým abrazivem (křemičitým pískem) v místech nutných reprofilací betonových konstrukcí. Způsob přípravy podkladu dle technologického předpisu aplikovaných materiálů. Reprofilace průčelí objektu s ochranou obnažené korodující výztuže, na hraně i v ploše dílců, reprofilace betonu. Reprofilace bez ochrany výztuže na hraně i v ploše dílců, reprofilace betonu. Příprava podkladu pro obklad ETICS Plnoplošné omytí fasády tlakovou vodou. Mechanické odstranění nesoudržné omítky v 1.PP na dílcích v 1.PP z exteriéru. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 8

14 Technická zpráva Sanace trhlin na stěnách v 1.PP, lodžie. Zakrytí otvorových výplní proti poškození při provádění sanace vč. přípravy podkladu. Sanace obvodových dílců obkladem ETICS K obkladu je navržen standardní, běžně užívaný ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění ETICS Termo + Styrol Eko. Poznámky: Před provedením obkladu na průčelí musí být dokončena příprava podkladu reprofilace porušených betonů, osazeny kotevní prvky satelitních antén, hromosvodů, kotevní prvky zábradlí, věšáků aj., provedená výměna, respektive oprava lodžiových stěn a dokončena výměna výplní otvorů ad. Obklad musí být proveden na očištěný a vyrovnaný stávající povrch z venkovní strany. Obklad musí být proveden podle technologického předpisu dodavatele. Technologie ve výkazu výměr jsou složeny z části tepelné izolace a z části povrchové úpravy. Obklad je řešen tepelně izolačními deskami z pěnového fasádního polystyrenu EPS 70F, v prostoru lodžií z desek šedého polystyrenu grey wall, v soklové části z desek z extrudovaného polystyrenu. V soklové části je použita systémová hydroizolační stěrka Sto-Flexyl. Lepení desek tepelného izolantu cementem vázaným lepícím tmelem TermoEko vč. mechanického dokotvení talířovými hmoždinkami dle statického návrhu se zakrytím tepelně izolačními zátkami. Vzhledem k hrubosti povrchu dílců (vymývané kamenivo) a hloubky spár lze předpokládat vyšší spotřebu lepícího tmelu. Armovací cementová stěrka TermoEko s výztužnou tkaninou TermoGewebe pro překlenutí trhlin. Vnější povrchová úprava v nadzemní části domu (od nadpraží oken 1.PP): tenkovrstvá, ve hmotě probarvená organicky pojená točená omítka Termolit K s hrubostí zrna 1,5 mm. Vnější povrchová úprava v soklové části domu (po nadpraží oken 1.PP): kamínková mechanicky odolnější omítka Sto-Superlit se zrnitostí 2,0 mm. Přehled navržených tloušťek izolantu hlavních ploch Obvodové stěny objektu - podélné průčelí Obvodové stěny objektu - štítové stěny Obvodové stěny část 1.PP Průčelí bytových lodžií izolant grey wall Boční stěny lodžií nenavazující na interiér (z vnější strany) Boční stěny lodžií nenavazující na interiér (z vnitřní strany) tl. 140 mm tl. 140 mm bez izolantu tl. 100 mm tl. 40 mm tl. 40 mm Boční stěny lodžií (s interiérem) izolant grey wall tl. 100 mm Průčelí zadních vstupů Ostění, nadpraží a parapety otvorů obytných podlaží (nové výplně) Ostění, nadpraží hl. vstupů do objektu Ostění, nadpraží a parapety otvorů 1. PP tl. 140 mm tl. 30 mm tl. 30 mm tl. 30 mm Návrh tloušťky obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN na hodnoty součinitele prostupu tepla a z požadavků na celkovou energetickou náročnost objektu. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 9

15 Technická zpráva Řešení detailů a návazností Založení fasádního obkladu na podélných průčelích objektu a na štítových stěnách je řešeno ve výšce cca 0,75 m nad úrovní stávajícího přilehlého terénu v úrovni parapetů oken PP pomocí desek z expandovaného polystyrenu založených na systémovou zakládací Al. lištu. Soklová část nad úrovní terénu bude před finální povrchovou úpravou opatřena systémovou hydroizolační stěrkou Sto-Flexyl. Založení fasádního obkladu u hlavních vstupů do objektu je řešeno izolantem z extrudovaného polystyrenu navazujícího kontaktně na dlažbu vstupů. Izolant bude před finální povrchovou úpravou opatřen systémovou hydroizolační stěrkou Sto-Flexyl. Ukončení fasádního obkladu na podélných průčelích objektu a štítové stěně bude provedeno kontaktně pod novou klempířskou lištu kotvenou pod stávajícím oplechováním atiky střechy. Ukončení bude řešeno expanzní páskou TermoKompriband 15/3-7 mm s dotmelením PUR tmelem, dvojitým vyztužením armovací síťovinou TermoGewebe. Úprava v místech návaznosti kontaktního systému na rám výplně otvorů je řešena vložením systémové APU-lišty TermoApu Eko. Zpevnění vnějších hran ostění a nadpraží oken a dveří je řešeno systémovým výztužným profilem TermoWinkel 10/15 cm. Vyztužení svislých hran bytového domu bude provedeno systémovým profilem výztužnou tkaninou bez úhelníku TermoPanzerwinkel. Klempířské prvky a zámečnické konstrukce na fasádě domu Demontáž stávajícího oplechování a provedení nového systémového oplechování parapetů oken obytných podlaží systémovými lakovanými hliníkovými parapetními plechy SKALA systém tl. 1,5 mm, s hliníkovými bočními dilatačními koncovkami. Provedení nového oplechování parapetů oken 1.PP systémovými lakovanými hliníkovými parapetními plechy SKALA systém tl. 1,5 mm, s hliníkovými bočními dilatačními koncovkami. Mříže oken 1.PP: Demontáž stávajících a montáž nových, jednotných, ocelových, žárově zinkovaných s povrchovou úpravou 2 vrstvým nátěrem, včetně dokotvení pomocí nerezavějících kotevních prvků. Mříže oken NP: Demontáž stávajících individuálně montovaných mříží, úprava rozměrů, očištění od stávajících nátěrů a rzi, obnova povrchové úpravy, kotvení novými nerezavějícími kotevními prvky. Úpravy jsou nutné pouze v případě aplikace obkladu ETICS. Demontáž stávajících stříšek u hlavních vstupů (stříška + závětrná konstrukce), repase ocelového rámu provedení obnovovacího nátěru, nové nerezavějící kotevní prvky. Zpětná montáž, pravděpodobně dojde ke změně způsobu kotvení. Demontáž stávajících stříšek u zadních vstupů (stříška s výplní z komůrkového polykarbonátu), repase ocelového rámu provedení obnovovacího nátěru, nové nerezavějící kotevní prvky. Zpětná montáž. Nezbytná úprava rozměrů zábradlí hlavních vstupů, obnova povrchové úpravy: jeden základní nátěr nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku a jeden až dva nátěry vrchní nátěrovou hmotou na bázi PUR. Mříže pod schodištěm: Demontáž stávajících, osazení nových mříží z ocelového žárově zinkovaného rámu s výplní z rabicového pletiva a povrchovou ochranou 2 vrstvým nátěrem. Otevíratelné, umožňující údržbu pod schodištěm. Montáž nerezavějícími kotevními prvky. Návaznost na stávající oplechování atiky lištou z TiZn. klempířského plechu, alternativou Al. lakovaný plech (předpoklad ponechání střešní konstrukce se stávajícím oplechováním). Dotěsnění návaznosti klempířských prvků na obklad pomocí expanzní pásky TermoKompriband 15/3-7 s dotmelením PUR tmelem. Poznámky: Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 10

16 Technická zpráva Nové kotevní prvky STA na fasádě objektu nejsou rozpočtovány. Kotevní prvky pro satelitní antény je potřeba individuálně navrhnout statikem dle parametrů talíře a umístění a připevnit na vhodné místo před sanací fasády obkladem ETICS. Alternativou řešení je instalace anténního stožáru na střechu objektu pro individuální kotvení SAT antén (pouze při provádění rekonstrukce střešního souvrství odstraněním druhého pláště střechy a provádění jednoplášťové střechy). 4.4 SANACE LODŽIOVÉHO STROPNÍHO DÍLCE Opravy a reprofilace čela a podhledu stropních dílců materiály StoCretec Plnoplošné otryskání podhledu a čel lodžiových stropních dílců křemičitým pískem s vodou nebo suchým křemičitým pískem. Reprofilace narušených žb. dílců s ochranou obnažené korodující výztuže, na hraně i v ploše dílců. Reprofilace narušených žb. dílců bez ochrany výztuže na hraně i v ploše dílců, reprofilace betonu. Povrchová úprava čela a podhledu stropního dílce systémové řešení StoCretec Sanace čela lodžiových stropních dílců: vyrovnání povrchu čela jemnou stěrkovou maltou StoCrete FM, povrchová úprava akrylátovým nátěrem StoCryl V100. Povrchová úprava podlahy stropního dílce systémové řešení MAPEI Příprava podkladu podlahy lodžií odstraněním nepřídržného, zdrsnění přídržného stávajícího nátěru, očištění od prachu, příp. vybourání stávajícího individuálně prováděného souvrství - dlažby, betonové mazaniny a hydroizolace. Vyplnění děr ve stropních dílcích po demontáži kotevních prvků původního zábradlí. Nová spádová vrstva s pojivem Topcem, adhezní můstek Planicrete. Nová skladba podlahy stropních lodžiových dílců: adhezní můstek Planicrete, hydroizolační stěrka Mapelastic vyztužená skelnou sítí, keramická mrazuvzdorná protiskluzná dlažba lepená flexi lepidlem Keraflex, spárování Ultracolor. Provedení keramického obkladu schůdku balkonových dveří lodžií z extrudovaného polystyrenu - adhezní můstek, hydroizolační stěrka, vyztužená skelnou sítí, keramická mrazuvzdorná protiskluzná dlažba lepená flexi lepidlem, spárování. Poznámky: Návaznost podlahy na přilehlé již zateplené stěny lodžie se provede pomocí keramického obkladu soklu. Předpokladem T-E rozvahy je provedení kompletní demontáže veškerého souvrství na podlahách lodžií, tzn. napočteny jsou lodžie se stávající dlažbou uvažovanou na 1/2 lodžií a na zbývající povrch s nátěrem na betonovém dílci. Stávající zvýšené hrany, které jsou součástí žb. monolitického stropního dílce, budou ponechány. Keramický obklad bude kopírovat tvar balkonového stropního dílce. Stávající chrliče na čelech lodžiových stropních dílců budou vyměněny, způsob odvodnění podlahy bude zachován. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 11

17 Technická zpráva Klempířské a zámečnické konstrukce Oplechování čela lodžiových stropních dílců pod přesahem dlažby se provede odkapní lištou Al. tl. 1,0 mm, systémovým okapním profilem vloženým do hydroizolační stěrky. Dotmelení polyuretanovým tmelem. Demontáž stávajících zábradlí na lodžiích a montáž nových konstrukcí zábradlí včetně nového kotvení. Ocelový rám zábradlí je uvažován ze svařovaných ocelových tenkostěnných uzavřených profilů žárově zinkovaný s nátěrovým systémem. Výplň zábradlí: plošná, tvořená bezpečnostním sklem, výška 1150 mm. Konstrukce zábradlí bude provedena a dimenzována s ohledem na možnost pozdějšího osazení zasklívacího typového systému. Zábradlí budou kotvena pouze do boků bočních lodžiových stěn pomocí chemických kotev, nebudou opřené o podlahu. Montáž jednotných věšáků na prádlo na boční stěny všech lodžií: zinkované s povrchovou úpravou. Stávající zasklení lodžií variantní řešení není součástí technicko-ekonomické rozvahy Varianta 1: Demontáž stávajících zasklení, montáž jednotného systému zasklení (výběr dle stávajících v převažujícím počtu) s úpravou v návaznosti na nové konstrukce zábradlí. Varianta 2: Demontáž, úprava a zpětnou montáž stávajících zasklení bytových lodžií, provést nejlépe prováděcí firmou, která zajišťovala montáž. 4.5 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Úpravy kolem stávajících nových výplní otvorů průčelí objektu NP, bytové lodžie, vstupy Ochrana oken před poškozením zakrytím fólií. Demontáž vnějších původních parapetů, nahrazení novými viz klempířské prvky. Z vnější strany oken: osazení systémových těsnících APU lišt TermoApu Eko na ostění a nadpraží oken v rámci provádění obkladu ETICS. Úpravy stávajících starých výplní otvorů bytová jednotka ve 3. NP vč. oken angl. dvorků Demontáž stávajících výplní. Osazení nových výplní s bílým plastovým min. pěti-komorovým profilem dle typu oken na fasádě. Členění a otevíravost výplní dle stávajících. Součinitel prostupu tepla celých výplní musí být max. U w = 1,2 W/(m 2 K). Velikost a montáž oken musí být řešena s ohledem na záměr zateplení ostění, nadpraží a parapetů izolantem z pěnového polystyrenu v min. tl. 30 mm, ale s ohledem na velikosti rámů a velikosti již vyměněných výplní otvorů. Z vnější strany oken: osazení systémových těsnících APU lišt TermoApu Eko na ostění a nadpraží oken v rámci provádění obkladu ETICS. Nové oplechování parapetů s bočními koncovkami a dotěsnění, viz klempířské konstrukce. Z interiéru: dotěsnění osazovací spáry PUR pěnou, zednické začištění, příp. olištování, montáž vnitřních plastových parapetů u oken. Aplikace parotěsné pásky z interiéru, paropropustné a voděodolné pásky z exteriéru. Výplně 1.PP Demontáž stávajících ocelových výplní. Osazení nových výplní s bílým plastovým min. pěti-komorovým profilem. Členění a otevíravost výplní dle stávajících. Součinitel prostupu tepla celých výplní bude max. U w = 1,7 W/(m 2 K) za předpokladu, že se v interiéru jedná o nevytápěný nebo temperovaný prostor bytového domu. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 12

18 Technická zpráva Z vnější strany oken: osazení systémových těsnících APU lišt TermoApu Eko na ostění a nadpraží oken v rámci provádění obkladu ETICS. Nové oplechování parapetů s bočními koncovkami a dotěsnění, viz klempířské konstrukce. Z interiéru: dotěsnění osazovací spáry PUR pěnou, zednické začištění, příp. olištování, montáž vnitřních plastových parapetů u oken. Poznámky: V případě sanace fasády obkladem ETICS bude vhodné v první řadě provést výměnu stávajících výplní otvorů. 4.6 SANACE A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Sanaci střešního pláště, vzhledem k nedávné rekonstrukci, není nezbytné provádět, pokud masivně nedochází k zatékání do podstřešních prostorů, nebo ji lze zvážit v případě, kdy nedochází k požadovaným energetickým úsporám. Rekonstrukce by pak spočívala v kompletním odstranění veškerého střešního souvrství a v provedení nové jednoplášťové střechy. K sanaci střešního pláště lze např. použít mechanicky kotvený jednovrstevný fóliový systém z mpvc v tl. 1,5 mm nebo hydroizolační fólie na bázi EVA a PVC, fólie v tl. 2,2 mm, opatřené na spodní straně integrovanou vrstvou polyesterového rouna, k řešení detailů pak pásy s lepící vrstvou tl. 1,5 mm. Možným řešením jsou také živičné pásy s modifikací SBS. Tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100S kladená ve dvou vrstvách v celkové průměrné tl. 280 mm (první vrstva 120 mm + spádová vrstva prům. 160 mm), lepená k podkladu a mechanicky kotvená do nosné stropní konstrukce. Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště objektu Demontáž vrchního pláště: stávající fóliové hydroizolce, stávající tepelné izolace, dřevěné konstrukce střechy. Demontáž veškerých klempířských prvků v plném rozsahu, vč. demontáže oplechování atiky. Demontáž a výměna odvětrání kanalizace. Aplikace systémového prvku pro odvětrání. Repase stávajícího nosiče antén. Dočasná demontáž hromosvodné sítě na střeše objektu, následné nové provedení (pouze dle potřeby s ohledem na dobu provádění). Návaznost na stávající svislé svody + doplnění nových svodů dle aktuálních předpisů. Dočasná demontáž technologie VZT a ZTI. Předpokládaná nová skladba střešního souvrství objektu (od interiéru) Penetrační nátěr (pouze dle požadavku zvoleného systému). Natavovací parotěsná zábrana asfaltová. Tepelná izolace 1. vrstva z expanovaného polystyrenu EPS 100S. Tepelná izolace 2. vrstva spádovaná (cca 2%) z expanovaného polystyrenu EPS 100S. Hydroizolační souvrství v ploše střechy jednovrstevný fóliový systém z mpvc. Ukončení u atik Atiky budou na vodorovné a vnitřní svislé straně opatřeny tepelnou izolací EPS 100S tl. 60 mm. Koruna atiky bude zpevněna OSB 3N deskami s odpovídajícím kotvením. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 13

19 Technická zpráva Atika bude opatřena systémovým oplechováním k pásům z mpvc v provedení se závětrnou lištou. 4.7 ÚPRAVY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zařízení staveniště, lešení a pomocné konstrukce Zařízení staveniště, doprava a skládkování. Montáž, pronájem a demontáž lešení. Zakrytí lešení ochrannou sítí. Navazující stavební práce Hromosvodná jímací soustava na fasádě (předpoklad zachování stávající střešní konstrukce): dočasná demontáž rozvodné sítě hromosvodů, zpětná montáž dle nových předpisů s novými prodlouženými kotevními prvky, příp. lanem. Provedení revize soustavy. Demontáž stávajících a osazení nových popisových cedulí. Překlad stávajících svítidel s pohybovým čidlem na nový povrch fasády. Demontáž nosičů vlajek. Nepředpokládá se montáž nových. Osazení nových větracích mřížek na otvory v atikových dílcích (podélná průčelí i štíty), pročištění stávajících otvorů od nečistot, odstranění stávajících výtokových profilů. Nové Al. mřížky se síťovinou a horizontální žaluzií. Provedení keramického obkladu soklu v místech vstupů v návaznosti na podestu vstupů nebo přístupový chodník. Demontáž odtokových prvků ze spár mezi dílci v 1.PP. Překlad reklamní cedule vč. nových kotevních prvků. Poznámky: Nepředpokládá se provedení přístupné předsazené konstrukce schodiště a chodníku. 5 VĚTRÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK Větrání obytných místností je pouze přirozené, okny. Po výměně oken se značně zhoršila situace s větráním jednotlivých bytů osazením oken s nulovou infiltrací / exfiltrací, bez cíleného, nastavitelného přívodu větracího vzduchu. A na disciplínu uživatelů bytů v oblasti otevírání oken se nelze spolehnout. Odvětrání vnitřních domovních stoupaček, které zajišťují ventilaci bytových jader a příp. digestoří z kuchyní, je v současné době zajištěno nově instalovanými rotujícími větracími hlavicemi (Lomanco). Odvod vzduchu bývá řešen lokálními odváděcími ventilátory v každém jádře, jedná se obvykle o klasické ventilátory opatřené přetlakovými klapkami. Vzduchotechnické zařízení je založeno na principu komínového efektu. Odvětrání pomocí rotujících hlavic obvykle nezajistí potřebný podtlak po celé výšce domovních stoupaček, zejména ne pokud není po výměně oken zajištěn dostatečný přívod vzduchu. Návrh opatření - provedení centrálního systému řízeného větrání s rekuperací tepla 2 varianty Var. A - Centrální systém větrání s řízením na konstantní tlak a poměrovým ovládáním dle požadavků na výkon větrání z bytů bez zajištění rovnotlaku ve všech výkonových stupních větrání Var. B - Centrální systém větrání s řízením na proměnný výkon centrální jednotky a s přesným individuálním ovládáním dle požadavků na výkon větrání z bytů se zajištěním rovnotlaku Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 14

20 Technická zpráva Společné úpravy pro obě varianty VZT systému: Pro obě varianty je shodné provedení společných přívodních a odvodních VZT stoupaček ve společných šachtách. Pro obě varianty je stejné i umístění centrálních VZT jednotek na střeše objektu (liší se pouze variantou regulace). Je potřeba provést následující úpravy: Demontáž stávajících systémů VZT na střeše odstranění ventilátorů a odkrytí vstupů do šachet. Prověření všech stoupaček VZT jejich ukotvení ke konstrukci, prověření vzduchotěsnosti, el. vodivého propojení a vyčištění stoupačky pro přívod venkovního vzduchu. Vzhledem ke zkušenostem z jiných příprav realizací se doporučuje celé VZT stoupačky vyměnit vč. vytvoření napojení odboček pro byty. Výměnou se zajistí dodržení všech potřebných parametrů techniky a hygieny. Provedení VZT rozvodů v bytových jednotkách - přívody do obytných místností a odvod vzduchu z toalet, koupelny a kuchyně. Vhodný je krátký rozvod pro přívod vzduchu do místností. Přívod vzduchu do obytných místností přívodní tryskou, osazenou na stěně pod stropem v obytné místnosti. Vytvoření snížených podhledů v chodbách pro zakrytí VZT systému návrh krátkých tras snižuje požadavky na tyto stavební stavební úpravy. Úprava dveří v obytných místnostech tak, aby bylo zajištěno proudění vzduchu z místností na chodbu a následně do koupelen a toalet; to samé platí i pro kuchyň. Úprava interiérových dveří bytů spočívá ve vytvoření štěrbiny - mezera pod dveřmi (zrušení prahu), mezera v zárubni s filtrační vsuvkou, tlumící prostup přes dveře apod. Úprava digestoří ideálně s osazením cirkulačních digestoří odpojených od původních VZT stoupaček. Odvod vzduchu s rekuperací tepla zajišťuje VZT systém. Připravení kabeláž po externí signály (požadavek na větrání z kuchyně, koupelny a toalet spínací kontakt, přívod 230 V apod.). Doporučuje se osadit čidlo CO 2 do referenční místnosti pro automatické nezávislé řízení. Var. A Centrální systém větrání řízení na konstantní tlak bez plného zajištění rovnotlaku v bytech Venkovní vzduch je do VZT jednotky nasáván uzavíratelným otvorem v plášti VZT jednotky, dochází tak k ideálnímu využití rekuperace tepla teplota venkovního vzduchu není ovlivňována případným VZT vedením. Účinnost rekuperace se běžně pohybuje i u těchto větších VZT jednotek na 85%. Odvod a přívod vzduchu z/do bytu zajišťuje centrální rozvod. Ten spojuje jednotlivé byty s centrální VZT jednotkou umístěnou na střeše objektu, napojenou na stoupačky VZT. Protože je stoupačkami veden vzduch přívodní po rekuperaci tepla a odvodní o teplotě interiéru, není nutné tyto stoupačky tepelně izolovat - stačí základní izolace např. 15 mm. Díky tomu je možné toto technicky uskutečnit, prostor instalačních šachet obvykle tuto vrstvu izolace nalepit. Na vstupu do bytu je umístěn regulační bytový box, který slouží pro regulaci přiváděného a odváděného vzduchu do/z bytu. Bytový box je umístěn v podhledu v prostoru bytu s možností přístupu pro servisní úkony. Umístění je předpokládáno na chodbě, nebo na WC v SDK podhledu. V této variantě regulace je umožněn dle požadavku na výkon větrání z bytu otevřít regulační klapky do předem vybrané polohy. Centrální jednotka udržuje v centrálních rozvodech konstantní tlak, otevřením klapky přívodu nebo odvodu vzduchu z bytu tlak v centrální šachtě poklesne a centrální jednotka zareaguje zvýšením výkonu. Otevření klapek v bytech neumožňuje s touto regulací přesné nastavování rovnoprůtoku vzduchu do bytu, během provozu tak může vznikat nárazově mírný podtlak nebo přetlak v bytě. Tento rozdíl tlaků není nebezpečný pro uživatele, při delším provozu v přetlaku se zvyšuje riziko průniku vnitřního vlhkého vzduchu přes netěsnosti obálky do konstrukcí objektu. Centrální VZT jednotka nastavuje svůj výkon v zásadě bez ohledu na jednotlivé byty, reaguje na změny tlakových poměrů v potrubní síti. Požadavek na větrání je možné nastavovat např. rozsvícením v koupelně nebo toaletě, připojením čidla kvality vzduchu nebo nastavením na ovladači. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 15

21 Technická zpráva Tato verze regulace neobsahuje časový program. Var. B Centrální systém větrání řízení na proměnný výkon se zajištěním rovnotlaku v bytech Proti var. A se liší regulačním bytových boxem, který má programovatelnou regulaci a který si měří na přívodu i odvodu množství vzduchu z/do bytu. Požadavek tak porovnává se skutečností a nastavuje regulační klapku do potřebného postavení. Informaci o poloze nastavení klaky, stejně tak i další provozní údaje, předává regulační box centrální VZT jednotce, která díky programu optimalizace snižuje nebo zvyšuje výkon ventilátorů tak, aby alespoň jedna klapka byla otevřena na cca 90%. V průběhu dne tak jednotka neustále snižuje a zvyšuje svůj výkon přesně dle požadavku součtu jednotlivých bytů. Díky komunikačnímu propojení je usnadněná revize a případná oprava systému díky možnosti dálkové diagnostiky, centrální jednotka dle nastavení posílá E:maily o problémech a případných nekorektnostech a to i na úrovni bytových boxů. Zároveň je umožněno i roční rozúčtování nákladů díky záznamu využití a požadavků na větrání z každého bytu. Uživatel tak má možnost nastavovat a obsluhovat systém širokou škálou možností (vypínače, otočný ovladač, programátor, web rozhraní, čidla, externí signály, možnost zónování přívodu a odvodu vzduchu, časování apod.). Možnost provedení rozvodů v bytech Pokud by z různých důvodů nebylo možné provést přívod čerstvého vzduchu až do místností, např. vzhledem k nesouhlasu majitele bytu s většími stavebními zásahy, je možné čerstvý vzduch přivést pouze do společné chodby bytu a odsávat odpadní z koupelen, toalet a WC. Tímto způsobem je možné provozovat celý systém centrálního řízeného větrání korektním způsobem. Z každého bytu je zajištěn alespoň odvod zátěže. V bytech, kde by byl proveden tzv. krátký přívod, je možné dopojit a provést rozvody do místností i dodatečně v budoucnu bez nutnosti zásahu do regulace systému. Osazení centrální jednotky na střechu Centrální jednotky je možné osadit na střechu na osazovací podkladní rám, na který je možné napojit jak tepelné izolace, tak i izolace proti vodě. Výměna filtrů a další základní obsluha nevyžaduje snímání horních dveří důležité části jsou přístupné bočními těsnými dvířky. Přínos systému řízeného větrání Zlepšení vnitřního mikroklimatu Dodržení hygienických limitů a zvýšení komfortu při užívání bytu Zvýšení ceny nemovitosti Snížení hluku větrání bez nutnosti otevřených oken Snížení prašnosti použití vzduchových filtrů v centrální jednotce Úspora provozních energií díky větrání s rekuperací tepla Ochrana stavebních konstrukcí před kondenzací vnitřní vlhkosti Poznámky: Informace o jednom z možných způsobů řešení VZT jsou získané od p. Jindráka, ze spol. Atrea, s.r.o. Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 16

22 Technická zpráva 6 ZÁVĚR Technicko-ekonomická rozvaha sanace a opravy bytového objektu vychází pouze z vizuálních průzkumů současného stavu objektu, zejména stavu fasády. Některé předpoklady nemusí být v plné míře splněny. Návrh technického řešení respektuje příslušné předpisy a je zpracována v souladu s ČSN. V Praze, VII/2013 Vypracoval: Ing. Jan Doubrava Ing. Klára Pokorná Mladenovova čp , Praha 4 - Modřany 17

23 TECHNICKO-EKONOMICKÁ ROZVAHA Mladenovova , Praha 4 - Modřany PRAHA VI/2013 C. FOTODOKUMENTACE Vypracoval: Ing. Jan Doubrava TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

1. POZEMNÍ STAVBY. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení a) účel objektu,

1. POZEMNÍ STAVBY. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení a) účel objektu, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod F TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 22) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání stavebního

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE REVITALIZACE ZDRAVOTNÍHO STŘ EDISKA LIDICKÁ 19, KLIMKOVICE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa

Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Vladimírská 2537-38 Česká Lípa Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110,

Více

Studie zateplení bytového domu

Studie zateplení bytového domu Studie zateplení bytového domu Datum: Srpen 2011 Zpracoval: Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 STAVEBNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU... 5 2.1 Základy a hydroizolace spodní stavby...

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 13 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.1 Architektonické a stavebnětechnické řešení Technická zpráva

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp. 624-625 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PORUCHY VE STAVEBNICTVÍ V OBLASTI STAVEBNÍ FYZIKY A HYDROIZOLACÍ

PORUCHY VE STAVEBNICTVÍ V OBLASTI STAVEBNÍ FYZIKY A HYDROIZOLACÍ PORUCHY VE STAVEBNICTVÍ V OBLASTI STAVEBNÍ FYZIKY A HYDROIZOLACÍ Poruchy ve stavebnictví z hlediska stavební fyziky a hydroizolací Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru

Více

C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce bylo vydáno stavebního povolení na Stavebním úřadě v Novém Boru, které již nabylo právní moci.

C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce bylo vydáno stavebního povolení na Stavebním úřadě v Novém Boru, které již nabylo právní moci. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Novém Boru, ulice Rumburských hrdinů čp. 692 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s

d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp. 2574-2575 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD...

Více

D.1.1. Architektonicko stavební řešení D.1.1.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek DPS

D.1.1. Architektonicko stavební řešení D.1.1.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek DPS Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií - Základní škola nám. Karla IV, Nejdek D.1.1. Architektonicko stavební řešení D.1.1.01. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ Realizace úspor energií Základní škola

Více