Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás"

Transkript

1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který vydává ředitelka školy. Je dokumentem veřejným, je přístupný České školní inspekci, odborné i laické veřejnosti. Každoročně jsou na zahajovacích třídních schůzkách během září se ŠVP seznamováni rodiče dětí, v každé třídě je pro rodiče jeden výtisk k dispozici. Základní principy programu - vize : Výchovně vzdělávací činnosti rozvíjíme cestou prožitkového učení během celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné nebo skupinové činnosti, individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat nové...poskytuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vychováváme s láskou a porozuměním, v heterogenních třídách rozvíjíme přirozeně sociální vztahy mezi dětmi, důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, na jeho vlastní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky..., respektujeme individualitu každého dítěte. Se vzděláváním v heterogenních třídách pracujeme již dlouhodobě z důvodu lepšího průběhu adaptace nových dětí - starší děti pomohou lépe se orientovat v novém prostředí, mladší se mohou na ty starší obrátit s prosbou o pomoc, starší získávají pocit užitečnosti, možnost kamarádů či sourozenců v jedné třídě, rozvoji komunikace - rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby dětí, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost, rozvíjejí základy postojů, schopností - při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí schopnost spolupráce, nelze opomenout solidaritu, souhru, soucítění, vzájemnou toleranci, potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech a získávají rozmanitější sociální zkušenosti - život ve skupině dává možnost nápodoby různých rolí, vzniká možnost struktury velké rodiny, jsou citově uspokojováni jedináčci nebo děti, které nemají schopnost uplatnění svých dovedností mezi svými vrstevníky. Snažíme se uvědomit si i rizika, vyvarovat se přetížení nebo nevytížení dětí, těm mladším zamezit v přílišném spoléhání se na pomoc starších a naopak starším nedovolit zneužití postavení v roli pomocníků. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Smyslem vzdělávání a výchovy je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Klíčovým významem z hlediska úspěšnosti vzdělávání dítěte je to, jak se v mateřské škole cítí a co prožívá. Snažíme se, aby děti, které mateřskou školu opouštějí byly pokud možno jedineční, co nejvíce samostatní, dostatečně sebevědomí a sebejistí. Vypracováváme osobnostní charakteristiky směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky či neúspěchy písemně zaznamenáváme.

2 Přehled vzdělávání a doplňující programy a projekty jsou pro všechny čtyři třídy stejné. V jednotlivých třídách vypracují pedagogické pracovnice TVP, který ze ŠVP vychází a je dále rozpracován a upraven ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Může se lišit časovým rozvržením integrovaných bloků, výběrem témat, výběrem ze vzdělávací nabídky, pedagogickým záměrem vedoucím k naplňování klíčových kompetencí. Integrované bloky, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Integrované bloky svým obsahem na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet jeden do druhého. Mají podobu tematických celků a vycházejí z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. 1. integrovaný blok - Nejsem na zemi sám / tři až pět týdnů/ Začínáme předplavecký výcvik v bazénu na ZŠ s nejstaršími dětmi Navštěvujeme formou relaxačního pobytu solnou jeskyni Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Vítáme Vás ve školce... První chvilky bez maminky... Moji noví kamarádi... Moje rodina, moje bydliště... Vzpomínáme na léto... Lanškrounská kopa a okolí MŠ 2.integrovaný blok Barevný svět podzimu /osm až deset týdnů/ Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Barvy podzimu... Jablíčkový týden... Co vypráví drak... Poznáváme přírodniny... Sbíráme plody podzimu... Poleť ptáčku, poleť k nám... Vnímáme přírodu všemi smysly... Přivoň, poznej, ochutnej... Ovocná hostina... Ježek v zahradě, zvířata v lese... Pohádková příroda... Co se děje se stromem... To to zebe, je to z nebe... Jak a proč se oblékáme... Když panenka stůně... První mrazík, první sníh 3. integrovaný blok - Tajemství vánoc /tři týdny/ Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Čert a Mikuláš, přinesli nám zimní čas... Mikulášská nadílka... Vánoční nadílka.. Těšíme se na vánoce... Vánoční posezení s besídkou dětí integrovaný blok - Svět pod bílou peřinou /osm až deset týdnů/ Jezdíme s dětmi každodenně týden na lyžařský výcvik do Čenkovic. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Karnevalový rej masek Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání: Je po Vánocích... Zvířátka v zimě... Krmíme ptáčky... Zimní sporty... Stopy ve sněhu... Co se stalo se sněhulákem?. Zima, zima, zimička... Jak se v zimě oblékáme... Znáš své tělo... Co dělám celý den... Těšíme se do školy - zápisy školáčků... Karnevalový rej masek... Pohádkový klaun... Panáček Geometřík 5. integrovaný blok - Kde se vzalo jaro? /sedm až devět týdnů/ Slavíme svátky jara a lidové tradice Velikonoce. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : První kvítek a pupeny... Vítáme první jarní den... Jaro je zelené... Svátky jara... Veselé koledování... Týden malých zahradníků... Rozkvetlá zahrada... Barvy jara kolem nás... Máme rádi zvířata a jejich mláďata... Na tom našem dvoře... Zvířátka v ZOO... Volně žijící zvířata... Schovávaná v lese... Jak žili dinosauři?

3 6.integrovaný blok Svět radostí a pohybu /asi pět týdnů/ projekt Pomáhat, chránit a hrát si. Sportovní hry dětí MŠ. Den rodiny, svátek matek. Témata, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : projekt : Pomáhat, chránit a hrát si /např. 1. týden jak a čím se dopravujeme, 2. týden pojďte s námi, podívat se za značkami, 3. týden uličníci na ulici, 4. týden kola, přilby, koloběžky... Sportovní hry dětí - My jsme malí sportovci... Závodíme, soutěžíme... Ve zdravém těle, zdraví duch... Den rodiny Srdíčko, domov lásky... Výpravy za poznáním... Co dělá máma, táta? 7. integrovaný blok - Co už víme o světě /pět až sedm týdnů i během prázdnin/ Oslavy svátku dětí soutěže, sportovní hry, výlety. Opakujeme získané znalosti, upozorňujeme na možná nebezpečí v letních měsících a při cestování, seznamujeme se s planetou Zemí... obdobím léta, letním počasí, cestujeme po světě. Rozloučení s předškoláky. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Co už umíme... Svátek dětí celého světa... Jedeme na výlet... Přátelé a nepřátelé přírody... Život u vody... Těšíme se na prázdniny... Slunce, léto, prázdniny... Prázdninové hry... Dílčí programy a projekty Vzdělávací nabídka je obohacena o tyto dílčí programy a projekty. Jsou nepovinné, ale během několika let vybírané tak, aby se jich zúčastňovalo co nejvíce dětí, patří mezi oblíbené a požadované zákonnými zástupci. Rodiče si mohou v nabídce vybírat, přihlašovat své děti podle jejich schopností... V případě velkého zájmu, jsou upřednostněny děti dle věku od nejstarších, nejschopnějších... Jsou součástí našeho ŠVP, zapracované v jednotlivých integrovaných blocích. Dětem, které se nezapojí do těchto programů, je nabízena další, pro ně vhodná vzdělávací činnost. Rozvoj tělesné zdatnosti hradí si rodiče dětí nabízíme předplavecký výcvik v bazénu při ZŠ Dobrovského, La - kde probíhá seznamování s vodou, nenásilné odstraňování strachu z vody a z neznámého prostředí, orientace, otužování, děti se učí základům techniky správných pohybů vedoucích ke splývání a plavání /září až prosinec/ návštěva a pobyt v solné jeskyni formou relaxace, rehabilitace nabízíme lyžařský výcvik v Čenkovicích, spolupracujeme s lyžařskou školou SUN SKI SCHOOL, kterou organizuje Mgr. M. Joza. Jde o 5ti denní zábavnou formu skupinové výuky naučit děti základům lyžování /leden, únor/ Podpora hudebně nadaným dětem spolupracujeme s dětským souborem Motýlek, vybrané děti převádíme jedenkrát týdně do pěveckého souboru /říjen až duben/, děti v dopoledních hodinách převádíme na vystoupení, v odpoledních hodinách chodí s rodiči Skupinová logopedická prevence péče o jazykový projev nabízíme rodičům práci logopedické preventistky, která nacvičuje se skupinou dětí vyvozování jednotlivých hlásek, doporučuje konzultace v SPC Kamínek,

4 Projekty: spolupráci s PPP v Lanškrouně. Výběr dětí je podle potřebnosti a množství vyvozování hlásek od nejstarších dětí a dle zájmu rodičů. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka a logopedickou preventistkou k projektu 1.sportovní hry MŠ jsme se přihlásili během školního roku 2007/2008 a každoročně pokračujeme v tomto projektu, pořádáme nebo se účastníme lanškrounského kola sportovních her dětí MŠ mezi ostatními školkami a v roce 2008 a 2011 jsme postoupili do krajského finále v Pardubicích projekt s OO PČR Pomáhat, chránit.. a hrát si jsme prvně uskutečnili v měsíci dubnu 2010 a snažíme se o každoroční pokračování Pro malý zájem neopakujeme každoročně projekty angličtina a saunování dětí. Výuku anglického jazyka nabízí Rodinné centrum Lanškroun a DDM Lanškroun. Zejména DDM nabízí velký počet zájmových kroužků a je v blízkosti naší MŠ /asi 150m od MŠ/. Je potřebné, aby na dílčí projekt rodiče přihlásili alespoň 12 dětí z celkového počtu dětí v MŠ z důvodu náročné organizace všech tříd a zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a vzdělávání všech dětí v MŠ. Věcné a materiální podmínky vzdělávání Mateřská škola má nadstandartní prostory, které vyhovují maximální kapacitě. V přízemí budov jsou třídy Pomněnky a Motýlci, obě prostorné, předělené zasunovacími dveřmi na třídu se stolečky a hernu. Herna je současně ložnicí-lehátka se denně rozkládají. Každá třída má své samostatné sociální zařízení pro děti i učitelky, šatny pro děti a personál, sklad čistících prostředků, kabinet na pomůcky, výtvarný a pracovní materiál. V poschodí jsou prostorově stejné třídy Berušky a Sluníčka. Ve třídách je dětský nábytek přizpůsoben potřebám dětí, tělocvičné nářadí, umývárny, toalety a vybavení pro odpočinek dětí - lehátka - odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu. Třídy stále dovybavujeme hračkami, pomůckami, stavebnicemi, knížkami, výtvarným materiálem a doplňky. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát i ukládat. Prostorové uspořádání v jednotlivých třídách vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Interiér budovy /hlavně spojovací chodba, schodiště a šatny dětí/ je vyzdoben tablem dětí, dětskými pracemi a kresbami, dětské práce jsou přístupné rodičům i návštěvníkům MŠ. Prostory zahrady se rozkládají kolem celé budovy, jsou oplocené, umožňují dětem pohybové a relaxační aktivity, zdravotní cvičení, pohybové a závodivé hry. Vnitřní i vnější prostory odpovídají příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům, denně se zajišťuje dostatečné přirozené větrání, úklid všech prostor MŠ. Všechny třídy mají svoji kuchyňku na výdej jídel. Životospráva Děti dostávají plnohodnotnou, vyváženou stravu dle příslušných předpisů, do jídla je nenutíme, snažíme se, aby alespoň ochutnaly. V letošním roce jsme se zapojili do projektu Zdraví na talíři. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Nápoje jsou dětem doplňovány a obměňovány pracovnicemi ŠJ, děti mají celodenně k dispozici ve třídách i na zahradě pití, mají možnost se napít dle potřeby. Při svačinách si děti sami mohou vybírat velikost a množství jídla, během oběda připravují porce dětem paní kuchařky. Denní rytmus a řád, režim dne v MŠ je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí, vytvářením koutků pro děti. Polední klid na lehátku je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají. Po té jsou méně spavým dětem nabídnuty klidové činnosti ve třídě. Do spaní děti nenutíme. Děti jsou každodenně, dostatečně dlouho venku / dopoledne zpravidla 2 hodiny, odpoledne dle organizace a činností v jednotlivých třídách/. Učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové

5 možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Psychosociální podmínky Všechny děti v MŠ mají stejná práva a možnosti, nikdo není protěžován ani znevýhodňován. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc, podporujeme děti nebát se, samostatně pracovat, důvěřovat si. Mají v MŠ potřebné zázemí, bezpečí, soukromí, mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ během ranních hodin dle svých potřeb mezi hodinou. Je důležité, aby byly učitelky předem seznámeny s pozdějšími příchody do MŠ, zejména po 8.30 hod., kdy již děti s učitelkami nemusí být v prostorách tříd ani zahrady k zastižení. /podrobnosti viz. Školní řád čl. III/ Děti jsou umisťovány do tříd s kamarády, sourozenci /dle přání rodičů/, sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení, třída je pro děti kamarádským společenstvím. Všichni zaměstnanci naší MŠ respektují potřeby dětí, napomáhají k jejich uspokojování, vytvářejí spokojené a bezpečné prostředí. Ve vztazích mezi dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Zbytečně děti neorganizujeme, spojování tříd probíhá jen v nutném případě /chybějící učitelka/ při nižším počtu dětí před 7 hodinou nebo po hodině. Řízení školy Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny (zákoník práce, školský zákon, RVP PV, vyhláška 43/2006) pracovními smlouvami, v náplních práce, směrnicemi a řády vypracovanými MŠ, informační systém je součástí ŠVP. Snažíme se vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, podporovat spolupráci. Na tvorbě výchovně vzdělávací části ŠVP se spolupodílejí všechny učitelky, na pedag. poradách průběžně hodnotíme vypracování a funkčnost ŠVP v návaznosti na TVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Využíváme samostudia a vzdělávacích seminářů ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Prezentujeme MŠ na veřejnosti v Listech Lanškrouna, výstavou výtvarných prací dětí v Městské knihovně, spolupracujeme se zřizovatelem, s odborníky poskytující podporu zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích potřeb dětí. Spoluúčast rodičů Rozvíjíme spolupráci na základě oboustranné důvěry, využíváme odbornosti a zájmů rodičů exkurze na pracoviště (hasiči, policie, pekárna..), usilujeme o partnerské vztahy mezi rodiči a školou, zkvalitňujeme společná setkání, schůzky, besídky... Zveme rodiče do MŠ na vánoční besídku s dětským programem Vánoční posezení, organizujeme sportovně rodinné odpoledne pro rodiče a děti s opékáním párků na zahradě mateřské školy ke Dni rodiny /maminkám k svátku/, ve spolupráci s pěveckým souborem Motýlek nabízíme společné vystupování rodiče jsou zváni na vystoupení dětí. Připravujeme Projekt Sportovní hry dětí MŠ v Lanškrouně - rodiče jsou zváni na lanškrounské kolo na atletickém stadionu. Na ukončení dopravně bezpečnostního projektu jsou zváni rodiče, zástupci města i širší veřejnost. Další spolupráce s rodiči nejčastější a zcela běžnou formou spolupráce je každodenní setkávání při přivádění a odvádění dětí, v šatnách si rodiče mohou prohlédnout výrobky svých dětí, prostředí, ve kterém se děti pohybují... Další formou spolupráce jsou třídní schůzky / pro rodiče nově přijatých dětí červen, pro všechny rodiče září, pro rodiče, kteří přihlásí děti k nějakému projektu před projektem/. Učitelky zachovávají diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech sledují potřeby jednotlivých dětí (rodin), rodiče informují o dění v MŠ, o prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání.

6 Organizace chodu školy Obvyklý denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Časový režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, měnícím se okolnostem, aktivitám či činnostem dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí vytvářením koutků pro děti. Do denního programu jsou pro děti během dopoledního programu vhodnou motivací pravidelně každodenně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové hry či ranní cvičení ve třídě i na zahradě. Vzdělávací činnosti probíhají denně formou individuálních, skupinových či kolektivních činností, podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Ranní a dopolední vzdělávací činnosti, hry : hod. - ranní scházení, volné aktivity dětí, ranní hry dle vlastního výběru či nabídky učitelky, spontánní hry dětí, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi,mozaikami, kubusy... - skupinové a individuální činnosti vycházející ze ŠVP,TVP - ranní cvičení a pohybové hry, zdravotně preventivní pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, sluchové hry, grafomotorická cvičení - jazykové chvilky, logopedická péče, rytmicko melodická cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení - didakticky zacílené činnosti, smyslové i společenské hry Svačina, hygiena : hod. - děti si samostatně berou svačinu na tácky, pod dohledem si mohou nalévat pití, nabízíme různé velikosti svačin, vedeme děti k samo obslužnosti, samostatnosti, čistotě stolování... Pobyt venku : hod. - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program je přizpůsoben počasí a ovzduší, /viz Vyhláška 410/2005 Sb., 21/ - probíhají individuální i skupinové spontánním aktivity dětí, děti nejsou organizovány - pohybové aktivity jsou běžnou a pravidelnou součástí pobytu venku - učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Oběd, hygiena : hod. - polévku dětem rozlévají učitelky, pro hlavní jídlo si děti chodí k okénku samy nebo za pomoci učitelek, jídlo vydávají v přípravných kuchyňkách kuchařky Polední odpočinek : hod. - na lehátka uléhají všechny děti, odpočívají u poslechu pohádek s oblíbeným plyšákem - děti, které pravidelně nespí, vstávají dříve, jsou pro ně připraveny klidové činnosti, pracují tak, aby nerušily spící děti Odpolední svačina, hygiena : od hod. - organizace odpoledních svačin bývá stejná jako dopoledne, dětem, které jdou domů dříve, je svačina zabalena Odpolední hry a vzdělávací činnosti : hod. - sportovní, pohybové a hudební hry venku i ve třídách s využitím Tv náčiní, opakování znalostí, dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností, individuální péče - oblíbené hry a činnosti dětí, zájmová činnost - při pěkném počasí využíváme maximálně pobytu na školní zahradě i odpoledních hodinách

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK

PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK PROVOZNÍ A VZDĚLÁVACÍ PLÁN ČINNOSTI NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY MILÍSEK Školní rok 2015/2016 Motto: Vytvářet školičku s laskavým prostředím a mnoha podněty takovou, která působí příjemně,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013

Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Co nabízíme a organizace dalších aktivit ve školním roce 2012/2013 Dětem i rodičům nabízíme další specifické aktivity. Tyto činnosti jsou organizovány pro všechny děti a některé i pro rodiče, případně

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat.

Náš záměr : - obnovovat třídy takovým nábytkem, který umožní dětem prostor, samostatnou volbu hračky. Tento záměr se nám daří realizovat. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Materiální podmínky Prostory mateřské školy jsou vyhovující, třídy mají dostatečně velké prostory, které se rozdělují na herní koutky, třídu, hernu, která slouží též pro odpočinek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA - KOMENSKÉHO 6

MATEŘSKÁ ŠKOLA - KOMENSKÉHO 6 MATEŘSKÁ ŠKOLA - KOMENSKÉHO 6 1) KONTAKTY Adresa MŠ: Komenského 6, 679 04 Adamov Vedoucí učitelka Ivana Kosinová Telefon/fax: 515531192 Mobil: 724983063 E -mail: 1.msadamov@tiscali.cz 2) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace 0 Základní škola a mateřská škola KOZMICE, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ KOZMICE 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy MŠ Kozmice byl projednán na pedagogické radě 28. 8. 2014. Zdroje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK. Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Základní škola a Mateřská škola CHRÁŠŤANY Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Dražice Název programu: U nás nejsi nikdy sám Zřizovatel: obec Dražice Zpracovala: Věra Packová, Bc. Markéta Vojnarovičová Ředitelka:

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více