Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás"

Transkript

1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který vydává ředitelka školy. Je dokumentem veřejným, je přístupný České školní inspekci, odborné i laické veřejnosti. Každoročně jsou na zahajovacích třídních schůzkách během září se ŠVP seznamováni rodiče dětí, v každé třídě je pro rodiče jeden výtisk k dispozici. Základní principy programu - vize : Výchovně vzdělávací činnosti rozvíjíme cestou prožitkového učení během celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné nebo skupinové činnosti, individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat nové...poskytuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vychováváme s láskou a porozuměním, v heterogenních třídách rozvíjíme přirozeně sociální vztahy mezi dětmi, důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, na jeho vlastní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky..., respektujeme individualitu každého dítěte. Se vzděláváním v heterogenních třídách pracujeme již dlouhodobě z důvodu lepšího průběhu adaptace nových dětí - starší děti pomohou lépe se orientovat v novém prostředí, mladší se mohou na ty starší obrátit s prosbou o pomoc, starší získávají pocit užitečnosti, možnost kamarádů či sourozenců v jedné třídě, rozvoji komunikace - rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby dětí, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost, rozvíjejí základy postojů, schopností - při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí schopnost spolupráce, nelze opomenout solidaritu, souhru, soucítění, vzájemnou toleranci, potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech a získávají rozmanitější sociální zkušenosti - život ve skupině dává možnost nápodoby různých rolí, vzniká možnost struktury velké rodiny, jsou citově uspokojováni jedináčci nebo děti, které nemají schopnost uplatnění svých dovedností mezi svými vrstevníky. Snažíme se uvědomit si i rizika, vyvarovat se přetížení nebo nevytížení dětí, těm mladším zamezit v přílišném spoléhání se na pomoc starších a naopak starším nedovolit zneužití postavení v roli pomocníků. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Smyslem vzdělávání a výchovy je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Klíčovým významem z hlediska úspěšnosti vzdělávání dítěte je to, jak se v mateřské škole cítí a co prožívá. Snažíme se, aby děti, které mateřskou školu opouštějí byly pokud možno jedineční, co nejvíce samostatní, dostatečně sebevědomí a sebejistí. Vypracováváme osobnostní charakteristiky směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky či neúspěchy písemně zaznamenáváme.

2 Přehled vzdělávání a doplňující programy a projekty jsou pro všechny čtyři třídy stejné. V jednotlivých třídách vypracují pedagogické pracovnice TVP, který ze ŠVP vychází a je dále rozpracován a upraven ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Může se lišit časovým rozvržením integrovaných bloků, výběrem témat, výběrem ze vzdělávací nabídky, pedagogickým záměrem vedoucím k naplňování klíčových kompetencí. Integrované bloky, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Integrované bloky svým obsahem na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet jeden do druhého. Mají podobu tematických celků a vycházejí z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. 1. integrovaný blok - Nejsem na zemi sám / tři až pět týdnů/ Začínáme předplavecký výcvik v bazénu na ZŠ s nejstaršími dětmi Navštěvujeme formou relaxačního pobytu solnou jeskyni Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Vítáme Vás ve školce... První chvilky bez maminky... Moji noví kamarádi... Moje rodina, moje bydliště... Vzpomínáme na léto... Lanškrounská kopa a okolí MŠ 2.integrovaný blok Barevný svět podzimu /osm až deset týdnů/ Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Barvy podzimu... Jablíčkový týden... Co vypráví drak... Poznáváme přírodniny... Sbíráme plody podzimu... Poleť ptáčku, poleť k nám... Vnímáme přírodu všemi smysly... Přivoň, poznej, ochutnej... Ovocná hostina... Ježek v zahradě, zvířata v lese... Pohádková příroda... Co se děje se stromem... To to zebe, je to z nebe... Jak a proč se oblékáme... Když panenka stůně... První mrazík, první sníh 3. integrovaný blok - Tajemství vánoc /tři týdny/ Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Čert a Mikuláš, přinesli nám zimní čas... Mikulášská nadílka... Vánoční nadílka.. Těšíme se na vánoce... Vánoční posezení s besídkou dětí integrovaný blok - Svět pod bílou peřinou /osm až deset týdnů/ Jezdíme s dětmi každodenně týden na lyžařský výcvik do Čenkovic. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Karnevalový rej masek Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání: Je po Vánocích... Zvířátka v zimě... Krmíme ptáčky... Zimní sporty... Stopy ve sněhu... Co se stalo se sněhulákem?. Zima, zima, zimička... Jak se v zimě oblékáme... Znáš své tělo... Co dělám celý den... Těšíme se do školy - zápisy školáčků... Karnevalový rej masek... Pohádkový klaun... Panáček Geometřík 5. integrovaný blok - Kde se vzalo jaro? /sedm až devět týdnů/ Slavíme svátky jara a lidové tradice Velikonoce. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : První kvítek a pupeny... Vítáme první jarní den... Jaro je zelené... Svátky jara... Veselé koledování... Týden malých zahradníků... Rozkvetlá zahrada... Barvy jara kolem nás... Máme rádi zvířata a jejich mláďata... Na tom našem dvoře... Zvířátka v ZOO... Volně žijící zvířata... Schovávaná v lese... Jak žili dinosauři?

3 6.integrovaný blok Svět radostí a pohybu /asi pět týdnů/ projekt Pomáhat, chránit a hrát si. Sportovní hry dětí MŠ. Den rodiny, svátek matek. Témata, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : projekt : Pomáhat, chránit a hrát si /např. 1. týden jak a čím se dopravujeme, 2. týden pojďte s námi, podívat se za značkami, 3. týden uličníci na ulici, 4. týden kola, přilby, koloběžky... Sportovní hry dětí - My jsme malí sportovci... Závodíme, soutěžíme... Ve zdravém těle, zdraví duch... Den rodiny Srdíčko, domov lásky... Výpravy za poznáním... Co dělá máma, táta? 7. integrovaný blok - Co už víme o světě /pět až sedm týdnů i během prázdnin/ Oslavy svátku dětí soutěže, sportovní hry, výlety. Opakujeme získané znalosti, upozorňujeme na možná nebezpečí v letních měsících a při cestování, seznamujeme se s planetou Zemí... obdobím léta, letním počasí, cestujeme po světě. Rozloučení s předškoláky. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Co už umíme... Svátek dětí celého světa... Jedeme na výlet... Přátelé a nepřátelé přírody... Život u vody... Těšíme se na prázdniny... Slunce, léto, prázdniny... Prázdninové hry... Dílčí programy a projekty Vzdělávací nabídka je obohacena o tyto dílčí programy a projekty. Jsou nepovinné, ale během několika let vybírané tak, aby se jich zúčastňovalo co nejvíce dětí, patří mezi oblíbené a požadované zákonnými zástupci. Rodiče si mohou v nabídce vybírat, přihlašovat své děti podle jejich schopností... V případě velkého zájmu, jsou upřednostněny děti dle věku od nejstarších, nejschopnějších... Jsou součástí našeho ŠVP, zapracované v jednotlivých integrovaných blocích. Dětem, které se nezapojí do těchto programů, je nabízena další, pro ně vhodná vzdělávací činnost. Rozvoj tělesné zdatnosti hradí si rodiče dětí nabízíme předplavecký výcvik v bazénu při ZŠ Dobrovského, La - kde probíhá seznamování s vodou, nenásilné odstraňování strachu z vody a z neznámého prostředí, orientace, otužování, děti se učí základům techniky správných pohybů vedoucích ke splývání a plavání /září až prosinec/ návštěva a pobyt v solné jeskyni formou relaxace, rehabilitace nabízíme lyžařský výcvik v Čenkovicích, spolupracujeme s lyžařskou školou SUN SKI SCHOOL, kterou organizuje Mgr. M. Joza. Jde o 5ti denní zábavnou formu skupinové výuky naučit děti základům lyžování /leden, únor/ Podpora hudebně nadaným dětem spolupracujeme s dětským souborem Motýlek, vybrané děti převádíme jedenkrát týdně do pěveckého souboru /říjen až duben/, děti v dopoledních hodinách převádíme na vystoupení, v odpoledních hodinách chodí s rodiči Skupinová logopedická prevence péče o jazykový projev nabízíme rodičům práci logopedické preventistky, která nacvičuje se skupinou dětí vyvozování jednotlivých hlásek, doporučuje konzultace v SPC Kamínek,

4 Projekty: spolupráci s PPP v Lanškrouně. Výběr dětí je podle potřebnosti a množství vyvozování hlásek od nejstarších dětí a dle zájmu rodičů. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka a logopedickou preventistkou k projektu 1.sportovní hry MŠ jsme se přihlásili během školního roku 2007/2008 a každoročně pokračujeme v tomto projektu, pořádáme nebo se účastníme lanškrounského kola sportovních her dětí MŠ mezi ostatními školkami a v roce 2008 a 2011 jsme postoupili do krajského finále v Pardubicích projekt s OO PČR Pomáhat, chránit.. a hrát si jsme prvně uskutečnili v měsíci dubnu 2010 a snažíme se o každoroční pokračování Pro malý zájem neopakujeme každoročně projekty angličtina a saunování dětí. Výuku anglického jazyka nabízí Rodinné centrum Lanškroun a DDM Lanškroun. Zejména DDM nabízí velký počet zájmových kroužků a je v blízkosti naší MŠ /asi 150m od MŠ/. Je potřebné, aby na dílčí projekt rodiče přihlásili alespoň 12 dětí z celkového počtu dětí v MŠ z důvodu náročné organizace všech tříd a zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a vzdělávání všech dětí v MŠ. Věcné a materiální podmínky vzdělávání Mateřská škola má nadstandartní prostory, které vyhovují maximální kapacitě. V přízemí budov jsou třídy Pomněnky a Motýlci, obě prostorné, předělené zasunovacími dveřmi na třídu se stolečky a hernu. Herna je současně ložnicí-lehátka se denně rozkládají. Každá třída má své samostatné sociální zařízení pro děti i učitelky, šatny pro děti a personál, sklad čistících prostředků, kabinet na pomůcky, výtvarný a pracovní materiál. V poschodí jsou prostorově stejné třídy Berušky a Sluníčka. Ve třídách je dětský nábytek přizpůsoben potřebám dětí, tělocvičné nářadí, umývárny, toalety a vybavení pro odpočinek dětí - lehátka - odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu. Třídy stále dovybavujeme hračkami, pomůckami, stavebnicemi, knížkami, výtvarným materiálem a doplňky. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát i ukládat. Prostorové uspořádání v jednotlivých třídách vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Interiér budovy /hlavně spojovací chodba, schodiště a šatny dětí/ je vyzdoben tablem dětí, dětskými pracemi a kresbami, dětské práce jsou přístupné rodičům i návštěvníkům MŠ. Prostory zahrady se rozkládají kolem celé budovy, jsou oplocené, umožňují dětem pohybové a relaxační aktivity, zdravotní cvičení, pohybové a závodivé hry. Vnitřní i vnější prostory odpovídají příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům, denně se zajišťuje dostatečné přirozené větrání, úklid všech prostor MŠ. Všechny třídy mají svoji kuchyňku na výdej jídel. Životospráva Děti dostávají plnohodnotnou, vyváženou stravu dle příslušných předpisů, do jídla je nenutíme, snažíme se, aby alespoň ochutnaly. V letošním roce jsme se zapojili do projektu Zdraví na talíři. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Nápoje jsou dětem doplňovány a obměňovány pracovnicemi ŠJ, děti mají celodenně k dispozici ve třídách i na zahradě pití, mají možnost se napít dle potřeby. Při svačinách si děti sami mohou vybírat velikost a množství jídla, během oběda připravují porce dětem paní kuchařky. Denní rytmus a řád, režim dne v MŠ je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí, vytvářením koutků pro děti. Polední klid na lehátku je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají. Po té jsou méně spavým dětem nabídnuty klidové činnosti ve třídě. Do spaní děti nenutíme. Děti jsou každodenně, dostatečně dlouho venku / dopoledne zpravidla 2 hodiny, odpoledne dle organizace a činností v jednotlivých třídách/. Učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové

5 možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Psychosociální podmínky Všechny děti v MŠ mají stejná práva a možnosti, nikdo není protěžován ani znevýhodňován. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc, podporujeme děti nebát se, samostatně pracovat, důvěřovat si. Mají v MŠ potřebné zázemí, bezpečí, soukromí, mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ během ranních hodin dle svých potřeb mezi hodinou. Je důležité, aby byly učitelky předem seznámeny s pozdějšími příchody do MŠ, zejména po 8.30 hod., kdy již děti s učitelkami nemusí být v prostorách tříd ani zahrady k zastižení. /podrobnosti viz. Školní řád čl. III/ Děti jsou umisťovány do tříd s kamarády, sourozenci /dle přání rodičů/, sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení, třída je pro děti kamarádským společenstvím. Všichni zaměstnanci naší MŠ respektují potřeby dětí, napomáhají k jejich uspokojování, vytvářejí spokojené a bezpečné prostředí. Ve vztazích mezi dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Zbytečně děti neorganizujeme, spojování tříd probíhá jen v nutném případě /chybějící učitelka/ při nižším počtu dětí před 7 hodinou nebo po hodině. Řízení školy Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny (zákoník práce, školský zákon, RVP PV, vyhláška 43/2006) pracovními smlouvami, v náplních práce, směrnicemi a řády vypracovanými MŠ, informační systém je součástí ŠVP. Snažíme se vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, podporovat spolupráci. Na tvorbě výchovně vzdělávací části ŠVP se spolupodílejí všechny učitelky, na pedag. poradách průběžně hodnotíme vypracování a funkčnost ŠVP v návaznosti na TVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Využíváme samostudia a vzdělávacích seminářů ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Prezentujeme MŠ na veřejnosti v Listech Lanškrouna, výstavou výtvarných prací dětí v Městské knihovně, spolupracujeme se zřizovatelem, s odborníky poskytující podporu zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích potřeb dětí. Spoluúčast rodičů Rozvíjíme spolupráci na základě oboustranné důvěry, využíváme odbornosti a zájmů rodičů exkurze na pracoviště (hasiči, policie, pekárna..), usilujeme o partnerské vztahy mezi rodiči a školou, zkvalitňujeme společná setkání, schůzky, besídky... Zveme rodiče do MŠ na vánoční besídku s dětským programem Vánoční posezení, organizujeme sportovně rodinné odpoledne pro rodiče a děti s opékáním párků na zahradě mateřské školy ke Dni rodiny /maminkám k svátku/, ve spolupráci s pěveckým souborem Motýlek nabízíme společné vystupování rodiče jsou zváni na vystoupení dětí. Připravujeme Projekt Sportovní hry dětí MŠ v Lanškrouně - rodiče jsou zváni na lanškrounské kolo na atletickém stadionu. Na ukončení dopravně bezpečnostního projektu jsou zváni rodiče, zástupci města i širší veřejnost. Další spolupráce s rodiči nejčastější a zcela běžnou formou spolupráce je každodenní setkávání při přivádění a odvádění dětí, v šatnách si rodiče mohou prohlédnout výrobky svých dětí, prostředí, ve kterém se děti pohybují... Další formou spolupráce jsou třídní schůzky / pro rodiče nově přijatých dětí červen, pro všechny rodiče září, pro rodiče, kteří přihlásí děti k nějakému projektu před projektem/. Učitelky zachovávají diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech sledují potřeby jednotlivých dětí (rodin), rodiče informují o dění v MŠ, o prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání.

6 Organizace chodu školy Obvyklý denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Časový režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, měnícím se okolnostem, aktivitám či činnostem dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí vytvářením koutků pro děti. Do denního programu jsou pro děti během dopoledního programu vhodnou motivací pravidelně každodenně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové hry či ranní cvičení ve třídě i na zahradě. Vzdělávací činnosti probíhají denně formou individuálních, skupinových či kolektivních činností, podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Ranní a dopolední vzdělávací činnosti, hry : hod. - ranní scházení, volné aktivity dětí, ranní hry dle vlastního výběru či nabídky učitelky, spontánní hry dětí, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi,mozaikami, kubusy... - skupinové a individuální činnosti vycházející ze ŠVP,TVP - ranní cvičení a pohybové hry, zdravotně preventivní pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, sluchové hry, grafomotorická cvičení - jazykové chvilky, logopedická péče, rytmicko melodická cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení - didakticky zacílené činnosti, smyslové i společenské hry Svačina, hygiena : hod. - děti si samostatně berou svačinu na tácky, pod dohledem si mohou nalévat pití, nabízíme různé velikosti svačin, vedeme děti k samo obslužnosti, samostatnosti, čistotě stolování... Pobyt venku : hod. - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program je přizpůsoben počasí a ovzduší, /viz Vyhláška 410/2005 Sb., 21/ - probíhají individuální i skupinové spontánním aktivity dětí, děti nejsou organizovány - pohybové aktivity jsou běžnou a pravidelnou součástí pobytu venku - učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Oběd, hygiena : hod. - polévku dětem rozlévají učitelky, pro hlavní jídlo si děti chodí k okénku samy nebo za pomoci učitelek, jídlo vydávají v přípravných kuchyňkách kuchařky Polední odpočinek : hod. - na lehátka uléhají všechny děti, odpočívají u poslechu pohádek s oblíbeným plyšákem - děti, které pravidelně nespí, vstávají dříve, jsou pro ně připraveny klidové činnosti, pracují tak, aby nerušily spící děti Odpolední svačina, hygiena : od hod. - organizace odpoledních svačin bývá stejná jako dopoledne, dětem, které jdou domů dříve, je svačina zabalena Odpolední hry a vzdělávací činnosti : hod. - sportovní, pohybové a hudební hry venku i ve třídách s využitím Tv náčiní, opakování znalostí, dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností, individuální péče - oblíbené hry a činnosti dětí, zájmová činnost - při pěkném počasí využíváme maximálně pobytu na školní zahradě i odpoledních hodinách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více