Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás"

Transkript

1 Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který vydává ředitelka školy. Je dokumentem veřejným, je přístupný České školní inspekci, odborné i laické veřejnosti. Každoročně jsou na zahajovacích třídních schůzkách během září se ŠVP seznamováni rodiče dětí, v každé třídě je pro rodiče jeden výtisk k dispozici. Základní principy programu - vize : Výchovně vzdělávací činnosti rozvíjíme cestou prožitkového učení během celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné nebo skupinové činnosti, individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat nové...poskytuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vychováváme s láskou a porozuměním, v heterogenních třídách rozvíjíme přirozeně sociální vztahy mezi dětmi, důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, na jeho vlastní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky..., respektujeme individualitu každého dítěte. Se vzděláváním v heterogenních třídách pracujeme již dlouhodobě z důvodu lepšího průběhu adaptace nových dětí - starší děti pomohou lépe se orientovat v novém prostředí, mladší se mohou na ty starší obrátit s prosbou o pomoc, starší získávají pocit užitečnosti, možnost kamarádů či sourozenců v jedné třídě, rozvoji komunikace - rozšíření pasivní i aktivní slovní zásoby dětí, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost, rozvíjejí základy postojů, schopností - při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí schopnost spolupráce, nelze opomenout solidaritu, souhru, soucítění, vzájemnou toleranci, potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech a získávají rozmanitější sociální zkušenosti - život ve skupině dává možnost nápodoby různých rolí, vzniká možnost struktury velké rodiny, jsou citově uspokojováni jedináčci nebo děti, které nemají schopnost uplatnění svých dovedností mezi svými vrstevníky. Snažíme se uvědomit si i rizika, vyvarovat se přetížení nebo nevytížení dětí, těm mladším zamezit v přílišném spoléhání se na pomoc starších a naopak starším nedovolit zneužití postavení v roli pomocníků. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Smyslem vzdělávání a výchovy je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Klíčovým významem z hlediska úspěšnosti vzdělávání dítěte je to, jak se v mateřské škole cítí a co prožívá. Snažíme se, aby děti, které mateřskou školu opouštějí byly pokud možno jedineční, co nejvíce samostatní, dostatečně sebevědomí a sebejistí. Vypracováváme osobnostní charakteristiky směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky či neúspěchy písemně zaznamenáváme.

2 Přehled vzdělávání a doplňující programy a projekty jsou pro všechny čtyři třídy stejné. V jednotlivých třídách vypracují pedagogické pracovnice TVP, který ze ŠVP vychází a je dále rozpracován a upraven ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Může se lišit časovým rozvržením integrovaných bloků, výběrem témat, výběrem ze vzdělávací nabídky, pedagogickým záměrem vedoucím k naplňování klíčových kompetencí. Integrované bloky, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Integrované bloky svým obsahem na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet jeden do druhého. Mají podobu tematických celků a vycházejí z přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. 1. integrovaný blok - Nejsem na zemi sám / tři až pět týdnů/ Začínáme předplavecký výcvik v bazénu na ZŠ s nejstaršími dětmi Navštěvujeme formou relaxačního pobytu solnou jeskyni Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Vítáme Vás ve školce... První chvilky bez maminky... Moji noví kamarádi... Moje rodina, moje bydliště... Vzpomínáme na léto... Lanškrounská kopa a okolí MŠ 2.integrovaný blok Barevný svět podzimu /osm až deset týdnů/ Nabídka témat, kolem nichž soustřeďujeme vzdělávání : Barvy podzimu... Jablíčkový týden... Co vypráví drak... Poznáváme přírodniny... Sbíráme plody podzimu... Poleť ptáčku, poleť k nám... Vnímáme přírodu všemi smysly... Přivoň, poznej, ochutnej... Ovocná hostina... Ježek v zahradě, zvířata v lese... Pohádková příroda... Co se děje se stromem... To to zebe, je to z nebe... Jak a proč se oblékáme... Když panenka stůně... První mrazík, první sníh 3. integrovaný blok - Tajemství vánoc /tři týdny/ Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Čert a Mikuláš, přinesli nám zimní čas... Mikulášská nadílka... Vánoční nadílka.. Těšíme se na vánoce... Vánoční posezení s besídkou dětí integrovaný blok - Svět pod bílou peřinou /osm až deset týdnů/ Jezdíme s dětmi každodenně týden na lyžařský výcvik do Čenkovic. Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Karnevalový rej masek Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání: Je po Vánocích... Zvířátka v zimě... Krmíme ptáčky... Zimní sporty... Stopy ve sněhu... Co se stalo se sněhulákem?. Zima, zima, zimička... Jak se v zimě oblékáme... Znáš své tělo... Co dělám celý den... Těšíme se do školy - zápisy školáčků... Karnevalový rej masek... Pohádkový klaun... Panáček Geometřík 5. integrovaný blok - Kde se vzalo jaro? /sedm až devět týdnů/ Slavíme svátky jara a lidové tradice Velikonoce. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : První kvítek a pupeny... Vítáme první jarní den... Jaro je zelené... Svátky jara... Veselé koledování... Týden malých zahradníků... Rozkvetlá zahrada... Barvy jara kolem nás... Máme rádi zvířata a jejich mláďata... Na tom našem dvoře... Zvířátka v ZOO... Volně žijící zvířata... Schovávaná v lese... Jak žili dinosauři?

3 6.integrovaný blok Svět radostí a pohybu /asi pět týdnů/ projekt Pomáhat, chránit a hrát si. Sportovní hry dětí MŠ. Den rodiny, svátek matek. Témata, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : projekt : Pomáhat, chránit a hrát si /např. 1. týden jak a čím se dopravujeme, 2. týden pojďte s námi, podívat se za značkami, 3. týden uličníci na ulici, 4. týden kola, přilby, koloběžky... Sportovní hry dětí - My jsme malí sportovci... Závodíme, soutěžíme... Ve zdravém těle, zdraví duch... Den rodiny Srdíčko, domov lásky... Výpravy za poznáním... Co dělá máma, táta? 7. integrovaný blok - Co už víme o světě /pět až sedm týdnů i během prázdnin/ Oslavy svátku dětí soutěže, sportovní hry, výlety. Opakujeme získané znalosti, upozorňujeme na možná nebezpečí v letních měsících a při cestování, seznamujeme se s planetou Zemí... obdobím léta, letním počasí, cestujeme po světě. Rozloučení s předškoláky. Nabídka témat, kolem nichž se soustřeďuje vzdělávání : Co už umíme... Svátek dětí celého světa... Jedeme na výlet... Přátelé a nepřátelé přírody... Život u vody... Těšíme se na prázdniny... Slunce, léto, prázdniny... Prázdninové hry... Dílčí programy a projekty Vzdělávací nabídka je obohacena o tyto dílčí programy a projekty. Jsou nepovinné, ale během několika let vybírané tak, aby se jich zúčastňovalo co nejvíce dětí, patří mezi oblíbené a požadované zákonnými zástupci. Rodiče si mohou v nabídce vybírat, přihlašovat své děti podle jejich schopností... V případě velkého zájmu, jsou upřednostněny děti dle věku od nejstarších, nejschopnějších... Jsou součástí našeho ŠVP, zapracované v jednotlivých integrovaných blocích. Dětem, které se nezapojí do těchto programů, je nabízena další, pro ně vhodná vzdělávací činnost. Rozvoj tělesné zdatnosti hradí si rodiče dětí nabízíme předplavecký výcvik v bazénu při ZŠ Dobrovského, La - kde probíhá seznamování s vodou, nenásilné odstraňování strachu z vody a z neznámého prostředí, orientace, otužování, děti se učí základům techniky správných pohybů vedoucích ke splývání a plavání /září až prosinec/ návštěva a pobyt v solné jeskyni formou relaxace, rehabilitace nabízíme lyžařský výcvik v Čenkovicích, spolupracujeme s lyžařskou školou SUN SKI SCHOOL, kterou organizuje Mgr. M. Joza. Jde o 5ti denní zábavnou formu skupinové výuky naučit děti základům lyžování /leden, únor/ Podpora hudebně nadaným dětem spolupracujeme s dětským souborem Motýlek, vybrané děti převádíme jedenkrát týdně do pěveckého souboru /říjen až duben/, děti v dopoledních hodinách převádíme na vystoupení, v odpoledních hodinách chodí s rodiči Skupinová logopedická prevence péče o jazykový projev nabízíme rodičům práci logopedické preventistky, která nacvičuje se skupinou dětí vyvozování jednotlivých hlásek, doporučuje konzultace v SPC Kamínek,

4 Projekty: spolupráci s PPP v Lanškrouně. Výběr dětí je podle potřebnosti a množství vyvozování hlásek od nejstarších dětí a dle zájmu rodičů. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka a logopedickou preventistkou k projektu 1.sportovní hry MŠ jsme se přihlásili během školního roku 2007/2008 a každoročně pokračujeme v tomto projektu, pořádáme nebo se účastníme lanškrounského kola sportovních her dětí MŠ mezi ostatními školkami a v roce 2008 a 2011 jsme postoupili do krajského finále v Pardubicích projekt s OO PČR Pomáhat, chránit.. a hrát si jsme prvně uskutečnili v měsíci dubnu 2010 a snažíme se o každoroční pokračování Pro malý zájem neopakujeme každoročně projekty angličtina a saunování dětí. Výuku anglického jazyka nabízí Rodinné centrum Lanškroun a DDM Lanškroun. Zejména DDM nabízí velký počet zájmových kroužků a je v blízkosti naší MŠ /asi 150m od MŠ/. Je potřebné, aby na dílčí projekt rodiče přihlásili alespoň 12 dětí z celkového počtu dětí v MŠ z důvodu náročné organizace všech tříd a zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a vzdělávání všech dětí v MŠ. Věcné a materiální podmínky vzdělávání Mateřská škola má nadstandartní prostory, které vyhovují maximální kapacitě. V přízemí budov jsou třídy Pomněnky a Motýlci, obě prostorné, předělené zasunovacími dveřmi na třídu se stolečky a hernu. Herna je současně ložnicí-lehátka se denně rozkládají. Každá třída má své samostatné sociální zařízení pro děti i učitelky, šatny pro děti a personál, sklad čistících prostředků, kabinet na pomůcky, výtvarný a pracovní materiál. V poschodí jsou prostorově stejné třídy Berušky a Sluníčka. Ve třídách je dětský nábytek přizpůsoben potřebám dětí, tělocvičné nářadí, umývárny, toalety a vybavení pro odpočinek dětí - lehátka - odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, estetického vzhledu. Třídy stále dovybavujeme hračkami, pomůckami, stavebnicemi, knížkami, výtvarným materiálem a doplňky. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát i ukládat. Prostorové uspořádání v jednotlivých třídách vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Interiér budovy /hlavně spojovací chodba, schodiště a šatny dětí/ je vyzdoben tablem dětí, dětskými pracemi a kresbami, dětské práce jsou přístupné rodičům i návštěvníkům MŠ. Prostory zahrady se rozkládají kolem celé budovy, jsou oplocené, umožňují dětem pohybové a relaxační aktivity, zdravotní cvičení, pohybové a závodivé hry. Vnitřní i vnější prostory odpovídají příslušným bezpečnostním a hygienickým předpisům, denně se zajišťuje dostatečné přirozené větrání, úklid všech prostor MŠ. Všechny třídy mají svoji kuchyňku na výdej jídel. Životospráva Děti dostávají plnohodnotnou, vyváženou stravu dle příslušných předpisů, do jídla je nenutíme, snažíme se, aby alespoň ochutnaly. V letošním roce jsme se zapojili do projektu Zdraví na talíři. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Nápoje jsou dětem doplňovány a obměňovány pracovnicemi ŠJ, děti mají celodenně k dispozici ve třídách i na zahradě pití, mají možnost se napít dle potřeby. Při svačinách si děti sami mohou vybírat velikost a množství jídla, během oběda připravují porce dětem paní kuchařky. Denní rytmus a řád, režim dne v MŠ je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí, vytvářením koutků pro děti. Polední klid na lehátku je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají. Po té jsou méně spavým dětem nabídnuty klidové činnosti ve třídě. Do spaní děti nenutíme. Děti jsou každodenně, dostatečně dlouho venku / dopoledne zpravidla 2 hodiny, odpoledne dle organizace a činností v jednotlivých třídách/. Učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové

5 možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Psychosociální podmínky Všechny děti v MŠ mají stejná práva a možnosti, nikdo není protěžován ani znevýhodňován. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc, podporujeme děti nebát se, samostatně pracovat, důvěřovat si. Mají v MŠ potřebné zázemí, bezpečí, soukromí, mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ během ranních hodin dle svých potřeb mezi hodinou. Je důležité, aby byly učitelky předem seznámeny s pozdějšími příchody do MŠ, zejména po 8.30 hod., kdy již děti s učitelkami nemusí být v prostorách tříd ani zahrady k zastižení. /podrobnosti viz. Školní řád čl. III/ Děti jsou umisťovány do tříd s kamarády, sourozenci /dle přání rodičů/, sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení, třída je pro děti kamarádským společenstvím. Všichni zaměstnanci naší MŠ respektují potřeby dětí, napomáhají k jejich uspokojování, vytvářejí spokojené a bezpečné prostředí. Ve vztazích mezi dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Zbytečně děti neorganizujeme, spojování tříd probíhá jen v nutném případě /chybějící učitelka/ při nižším počtu dětí před 7 hodinou nebo po hodině. Řízení školy Povinnosti a pravomoci všech pracovníků jsou jasně vymezeny (zákoník práce, školský zákon, RVP PV, vyhláška 43/2006) pracovními smlouvami, v náplních práce, směrnicemi a řády vypracovanými MŠ, informační systém je součástí ŠVP. Snažíme se vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, podporovat spolupráci. Na tvorbě výchovně vzdělávací části ŠVP se spolupodílejí všechny učitelky, na pedag. poradách průběžně hodnotíme vypracování a funkčnost ŠVP v návaznosti na TVP. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Využíváme samostudia a vzdělávacích seminářů ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Prezentujeme MŠ na veřejnosti v Listech Lanškrouna, výstavou výtvarných prací dětí v Městské knihovně, spolupracujeme se zřizovatelem, s odborníky poskytující podporu zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích potřeb dětí. Spoluúčast rodičů Rozvíjíme spolupráci na základě oboustranné důvěry, využíváme odbornosti a zájmů rodičů exkurze na pracoviště (hasiči, policie, pekárna..), usilujeme o partnerské vztahy mezi rodiči a školou, zkvalitňujeme společná setkání, schůzky, besídky... Zveme rodiče do MŠ na vánoční besídku s dětským programem Vánoční posezení, organizujeme sportovně rodinné odpoledne pro rodiče a děti s opékáním párků na zahradě mateřské školy ke Dni rodiny /maminkám k svátku/, ve spolupráci s pěveckým souborem Motýlek nabízíme společné vystupování rodiče jsou zváni na vystoupení dětí. Připravujeme Projekt Sportovní hry dětí MŠ v Lanškrouně - rodiče jsou zváni na lanškrounské kolo na atletickém stadionu. Na ukončení dopravně bezpečnostního projektu jsou zváni rodiče, zástupci města i širší veřejnost. Další spolupráce s rodiči nejčastější a zcela běžnou formou spolupráce je každodenní setkávání při přivádění a odvádění dětí, v šatnách si rodiče mohou prohlédnout výrobky svých dětí, prostředí, ve kterém se děti pohybují... Další formou spolupráce jsou třídní schůzky / pro rodiče nově přijatých dětí červen, pro všechny rodiče září, pro rodiče, kteří přihlásí děti k nějakému projektu před projektem/. Učitelky zachovávají diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech sledují potřeby jednotlivých dětí (rodin), rodiče informují o dění v MŠ, o prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání.

6 Organizace chodu školy Obvyklý denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby. Je dostatečně zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ, děti si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Časový režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, měnícím se okolnostem, aktivitám či činnostem dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí vytvářením koutků pro děti. Do denního programu jsou pro děti během dopoledního programu vhodnou motivací pravidelně každodenně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové hry či ranní cvičení ve třídě i na zahradě. Vzdělávací činnosti probíhají denně formou individuálních, skupinových či kolektivních činností, podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Ranní a dopolední vzdělávací činnosti, hry : hod. - ranní scházení, volné aktivity dětí, ranní hry dle vlastního výběru či nabídky učitelky, spontánní hry dětí, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi,mozaikami, kubusy... - skupinové a individuální činnosti vycházející ze ŠVP,TVP - ranní cvičení a pohybové hry, zdravotně preventivní pohybové aktivity, hudebně pohybové činnosti, sluchové hry, grafomotorická cvičení - jazykové chvilky, logopedická péče, rytmicko melodická cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení - didakticky zacílené činnosti, smyslové i společenské hry Svačina, hygiena : hod. - děti si samostatně berou svačinu na tácky, pod dohledem si mohou nalévat pití, nabízíme různé velikosti svačin, vedeme děti k samo obslužnosti, samostatnosti, čistotě stolování... Pobyt venku : hod. - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program je přizpůsoben počasí a ovzduší, /viz Vyhláška 410/2005 Sb., 21/ - probíhají individuální i skupinové spontánním aktivity dětí, děti nejsou organizovány - pohybové aktivity jsou běžnou a pravidelnou součástí pobytu venku - učitelky respektují rozdílné tělesné, smyslové i pohybové možnosti dětí, rozvíjejí spontánní pohybové aktivity, připravují rozmanitou nabídku pohybových činností a podporují fyzickou pohodu, zlepšují tělesnou zdatnost o pohybovou a zdravotní kulturu dětí. Oběd, hygiena : hod. - polévku dětem rozlévají učitelky, pro hlavní jídlo si děti chodí k okénku samy nebo za pomoci učitelek, jídlo vydávají v přípravných kuchyňkách kuchařky Polední odpočinek : hod. - na lehátka uléhají všechny děti, odpočívají u poslechu pohádek s oblíbeným plyšákem - děti, které pravidelně nespí, vstávají dříve, jsou pro ně připraveny klidové činnosti, pracují tak, aby nerušily spící děti Odpolední svačina, hygiena : od hod. - organizace odpoledních svačin bývá stejná jako dopoledne, dětem, které jdou domů dříve, je svačina zabalena Odpolední hry a vzdělávací činnosti : hod. - sportovní, pohybové a hudební hry venku i ve třídách s využitím Tv náčiní, opakování znalostí, dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností, individuální péče - oblíbené hry a činnosti dětí, zájmová činnost - při pěkném počasí využíváme maximálně pobytu na školní zahradě i odpoledních hodinách

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více