R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2"

Transkript

1 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen rady, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Jana Pospíšilová, Marie Truhlářová, Mgr. Albert Kubišta Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Believers s.r.o. Ing. arch. Václav Vondrášek, schváleno 936 pro pořádání akce "Delifest 2014" a k žádosti zástupce o odpuštění nájemného starostky 2. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. pro natáčení filmu "UNLOCKED" 3. k povolení vjezdu včetně parkovaní na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro společnost IMONT M+M s.r.o. z důvodu natáčení historického filmu "Marguerite" Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 937 schváleno 938 1

2 4. ** k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady paní Kláře Maličovské pro pořádání akce "Den psích tlapek / Paws day" 5. k výpůjčce střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky pro pořádání akce "Světový den diabetu" 6. k výpůjčce jižní a střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Technické správě komunikací hl. m. Prahy z důvodu revitalizace parku Karlovo náměstí 7. k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka Technické správě komunikací hl. m. Prahy pro realizaci překládky kabelů 8. k žádosti BD Tyršova 1835/13, Praha 2 o odklad splátky kupní ceny za pozemek s bytovým domem 9. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "dodávka elektřiny pro městskou část Praha 2 a její příspěvkové organizace" dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění 10. k Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci Čj. NR/S/03/2011 ze dne ke stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu městské části Praha ** 13. ** 14. ** 15. ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace k uzavření nájemní smlouvy k bytu (Dittrichova 328/19, Praha 2) Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Jana Černochová, starostka PhDr. Zdeněk Lochmann, člen rady Mgr. Jana Černochová, starostka PhDr. Zdeněk Lochmann, člen rady Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 939 schváleno 940 schváleno 941 schváleno 942 schváleno 943 schváleno 944 schváleno 945 schváleno 946 schváleno 947 schváleno 948 schváleno 949 schváleno 950 2

3 16. k prodloužení nájemní smlouvy k bytu v *** Praze 2, Rejskova *** PP 18. *** PP k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky k uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 19. k tradičnímu místu konání farmářských trhů - Rašínovo nábřeží - náplavka Praha 2 mezi Palackého a železničním mostem včetně navýšení rozlohy farmářských trhů 20. *** 21. *** PP k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne k odstoupení od uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Praze 2, Blanická k pronájmu prostor a změně stavby v domě č.p Hálkova 1, poz.parc.č k.ú. Nové Město, Praha 2 za účelem rozšíření služeb pro fitness ve vedlejším soukromém domě č.p. 1669, Hálkova k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S980/2014/0039/OIV na akci "Jana Masaryka 47/241 - výměna střešní krytiny" 24. k uzavření Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů s Národní knihovnou České republiky 25. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 (odbor majetku a investic) 26. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor informatiky, přesun finančních prostředků 27. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Českému výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP 28. k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 951 schváleno 952 schváleno 953 schváleno 954 schváleno 955 schváleno 956 schváleno 957 schváleno 958 schváleno 959 schváleno 960 schváleno 961 schváleno 962 schváleno 963 3

4 29. k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok *** k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 31. k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chopinova 26/ oprava bytové jednotky" 32. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 pro placení záloh na spotřebu elektrické energie za kamery městského kamerového systému v ul. Bělehradská a Pod Zvonařkou, přesun finančních prostředků 33. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 34. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální 35. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka 36. k uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 37. k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy 38. k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 a příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 - Novoměstská radnice 39. k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb 40. k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Michal Kopecký, tajemník Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky schváleno 964 schváleno 965 schváleno 966 schváleno 967 schváleno 968 schváleno 969 schváleno 970 schváleno 971 schváleno 972 schváleno 973 schváleno 974 schváleno 975 schváleno 976 4

5 42. ke splátkovým dohodám č. 48/2014 a *** 52/2014 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 43. k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě se správní firmou IKON spol. s r.o. 44. k Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě se správní firmou CENTRA a.s 45. k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě se správní firmou HASPRA spol. s r.o. 46. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 (odbor majetku a investic) Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 977 schváleno 978 schváleno 979 schváleno 980 schváleno 981 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 47. k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2015 Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky vzato na vědomí 48. k dofinancování deficitu státního rozpočtu na rok 2014, k vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" a k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků od k záměru pověření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 závazkem veřejné služby Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 14:00 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:0) zápis z 19. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Z programu byl vypuštěn původní bod č. 2 a původní bod č. 16 byl změněn na informaci č. 49. Dále byly nově zařazeny body č. 15, 27 a 28. Takto upravený program radní hlasováním (8:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Believers s.r.o. pro pořádání akce "Delifest 2014" a k žádosti o odpuštění nájemného Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 5

6 Rada nesouhlasila s žádostí spol. Believers s.r.o. o prominutí nájemného a nesouhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady a s vydáním pěti přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. pro natáčení filmu "UNLOCKED" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí spol. CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. o stanovení výjimky z pravidel o užívání veřejného prostranství a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady s výše uvedenou společností v termínu od do z důvodu natáčení filmu a s vydáním přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu včetně parkovaní na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro společnost IMONT M+M s.r.o. z důvodu natáčení historického filmu "Marguerite" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s vydáním deseti přenosných povolení k vjezdu včetně parkování na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru společnosti IMONT M+M s.r.o. v termínu od do Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady paní Kláře Maličovské pro pořádání akce "Den psích tlapek / Paws day" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady s paní Klárou Maličovskou pro uspořádání akce pro pejskaře dne a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

7 5. k výpůjčce střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny (IFMSA) - IFMSA České republiky pro pořádání akce "Světový den diabetu" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí Mezinárodní federace asociací studentů medicíny (IFMSA) IFMSA České republiky o stanovení výjimky z pravidel o užívání veřejného prostranství a souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce střední části nemovitosti parku Karlovo nám. s výše uvedenou asociací pro uspořádání akce Světový den diabetu dne a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce jižní a střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí Technické správě komunikací hl. m. Prahy z důvodu revitalizace parku Karlovo náměstí Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce jižní a střední části nemovitosti parku Karlovo nám. s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy v termínu od do a s vydáním čtyř přenosných povolení k vjezdu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka Technické správě komunikací hl. m. Prahy pro realizaci překládky kabelů Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy v termínu od 1.7. do pro realizaci překládky kabelů při plánované rekonstrukci vozovky včetně chodníků v ulici Bělehradská. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti BD Tyršova 1835/13, Praha 2 o odklad splátky kupní ceny za pozemek s bytovým domem Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s neuplatněním smluvní pokuty za prodlení s platbou kupní ceny a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s nevyužitím možnosti odstoupit od kupní smlouvy za podmínky, že kupní cena bude v plné 7

8 výši uhrazena nejpozději do Hlasování pro: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Bočan Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "dodávka elektřiny pro městskou část Praha 2 a její příspěvkové organizace" dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s výběrem nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci Čj. NR/S/03/2011 ze dne Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Tento bod byl projednán po bodu č. 19. K tomuto bodu byl přizván ředitel Novoměstské radnice Mgr. Albert Kubišta, který doplnil informace týkající se realizace Neviditelné výstavy. Tato výstava přináší do rozpočtu Novoměstské radnice fixní částku z prodeje vstupenek a podílí se měsíčními platbami na službách. Jedná se o pronájem nebytového prostoru, který by byl jinak vzhledem k situování prostor Neviditelné výstavy nepoužitelný. Informace doplněné Mgr. Kubištou byly doplněny do důvodové zprávy. Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací a INVEXIB PRAGUE, s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke stanovení odměn vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník 12. ** Rada stanovila odměny vedoucím odborů Úřadu městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 946 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Centra sociálních služeb 8

9 Praha 2 z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka PhDr. Zdeněk Lochmann, člen rady 14. ** Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 948 k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka PhDr. Zdeněk Lochmann, člen rady Tento bod byl projednán po bodu č. 28. Rada schválila poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace, z prostředků příspěvkové organizace. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k uzavření nájemní smlouvy k bytu (Dittrichova 328/19, Praha 2) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz Usnesení č *** k prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Rejskova 13 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu. 9

10 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky *** PP 3.2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Usnesení č k uzavření dohody o ukončení nájmu bytu *** PP 3.1. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k tradičnímu místu konání farmářských trhů - Rašínovo nábřeží - náplavka Praha 2 mezi Palackého a železničním mostem včetně navýšení rozlohy farmářských trhů Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne

11 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odstoupení od uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Praze 2, Blanická 22 *** PP 2.3 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila návrh usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu prostor a změně stavby v domě č.p Hálkova 1, poz.parc.č k.ú. Nové Město, Praha 2 za účelem rozšíření služeb pro fitness ve vedlejším soukromém domě č.p. 1669, Hálkova 3 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila se záměrem pronájmu prostor v suterénu domu čp v Praze 2, Hálkova 1, a části dvora tohoto domu společnosti OLAVTEX s.r.o. za účelem využití pro fitness ve vedlejším soukromém domě čp v Praze 2, Hálkova 3. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S980/2014/0039/OIV na akci "Jana Masaryka 47/241 - výměna střešní krytiny" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Jana Masaryka 47/241 výměna střešní krytiny se zhotovitelem KyraStav spol. s r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů s Národní knihovnou České republiky Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů s Národní knihovnou České republiky, státní příspěvkovou organizací zřízenou MK ČR. 11

12 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 (odbor majetku a investic) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor informatiky, přesun finančních prostředků Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Českému výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově ÚMČ Praha 2 s Českým výborem světové organizace pro předškolní výchovu pro uspořádaní konference Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje dne Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí jednacího sálu v 6. patře budovy Úřadu městské části Praha 2 Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o podmínkách užívání prostor v budově ÚMČ Praha 2 se Spolkem na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun pro uspořádání valné hromady spolku Šalamoun dne

13 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok 2015 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit zásady pro hospodaření MČ Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní jednání č. 1-7/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Chopinova 26/ oprava bytové jednotky" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu a jmenovala komisi pro otevírání obálek, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 pro placení záloh na spotřebu elektrické energie za kamery městského kamerového systému v ul. Bělehradská a Pod Zvonařkou, přesun finančních prostředků Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014 pro placení záloh na spotřebu elektrické energie za kamery městského kamerového systému v ul. Bělehradská a Pod Zvonařkou. 13

14 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář tajemníka Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada schválila úpravu rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada souhlasila s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

15 37. k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila likvidaci majetku MČ Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 a příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 - Novoměstská radnice Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci a vyřazení majetku MČ Praha 2 z účetní a operativní evidence a likvidaci majetku MČ Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila likvidaci a vyřazení majetku MČ Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízení MČ Praha 2 z operativní a účetní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila dodatky ke smlouvě o výpůjčce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

16 41. k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky 42. *** Rada souhlasila s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 976 ke splátkovým dohodám č. 48/2014 a 52/2014 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 48/2014 a 52/2014 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě se správní firmou IKON spol. s r.o. Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 2 a spol. IKON spol. s r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě se správní firmou CENTRA a.s Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 2 a společností CENTRA a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě se správní firmou HASPRA spol. s r.o. Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 10 k mandátní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 2 a společností HASPRA spol. s.r.o. 16

17 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 (odbor majetku a investic) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014, celkový objem rozpočtu se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, PhDr. Lochmann, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

18 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 936 ze dne k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Believers s.r.o. pro pořádání akce "Delifest 2014" a k žádosti o odpuštění nájemného I. n e s o u h l a s í R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 1. s žádostí společnosti Believers s.r.o., U Háje 507/26, Praha 4, IČ , o prominutí nájemného ve výši 4.800,- Kč dle nájemní smlouvy č. 26/2014 uzavřené dne z důvodu zrušení akce pořadatelem; vrácení nájemného bude možné řešit za předpokladu, že žadatel uhradí své závazky po lhůtě splatnosti vůči všem známým věřitelům, v současné době takovou pohledávku eviduje společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 2. s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se společností Believers s.r.o., U Háje 507/26, Praha 4, IČ , která zde uspořádá v termínu od čtvrtka do pondělí (včetně instalace a deinstalace) vždy od 8:00 do 20:00 hodin akci "Delifest 2014". Samotná akce se uskuteční od pátku do neděle s vydáním pěti přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady hlavní bránou z ulice Rybalkova pro vozidla, která přivezou a odvezou potřebný materiál a techniku a nebudou zde parkovat II. u k l á d á 1. informovat žadatele o bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 18

19 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 937 ze dne k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. pro natáčení filmu "UNLOCKED" I. s o u h l a s í R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 s žádostí společnosti CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o. o stanovení výjimky z pravidel o užívání veřejného prostranství schválených Radou městské části Praha 2 dne o užívání parku Havlíčkovy sady i v nočních hodinách z důvodu přípravy natáčení filmu dne do 22:00 hodin a nočního natáčení filmu v termínu od do II. s o u h l a s í 1. s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady se společností CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o., Kříženeckého nám. 322, Praha 5, IČ , z důvodu natáčení filmu "UNLOCKED" v termínu od čtvrtka od 7:00 hodin do soboty do 10:00 hodin (včetně instalace a deinstalace), dle přílohy tohoto usnesení. Samotné natáčení proběhne z pátku na sobotu cca do 4:00 hodiny ranní 2. s vydáním přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady hlavní branou z ulice Rybalkova pro vozidla, která přivezou a odvezou filmovou techniku, rekvizity a budou zajišťovat zázemí pro natáčení, a to následovně: tři přenosná povolení k vjezdu včetně parkování až dvě přenosná povolení k vjezdu včetně parkování až patnáct přenosných povolení k vjezdu včetně parkování III. u k l á d á 1. podepsat nájemní smlouvu dle bodu II.1. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu II.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín:

20 2. připravit nájemní smlouvu dle bodu II.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu II.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 17.2.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 17.2.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 02.04.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více