OBSAH. Úvodní slovo 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo 7"

Transkript

1 zlom_historie bank_001_100_marie :55 Stránka 5 OBSAH Úvodní slovo 7 Historie peněz a bankovnictví 9 Banco de Medici 10 Německé bankovní domy 10 Židé jako významní bankéři 11 Historie české měny 11 Soukromé mincovny 14 Jacob Bassewi 14 Mincovní konsorcium a státní bankrot Urození finančníci a lichváři 16 Zastavárenství 17 Počátky bankovnictví v habsburské monarchii 18 Samuel Oppenheimer dvorní Žid 18 Banco del Giro 18 Rakouské finance 19 Samson Wertheimer 20 Wiener Stadt-Banco a Universal-Bankalität 20 Vídeňská zastavárna rakouský státní bankrot 21 Privilegovaná rakouská národní banka 22 Rakousko-uherská banka 25 Tzv. Schwarzenberská banka 27 Spořitelny v habsburské říši 29 Vlna vzniku akciových bank v Rakousku 30 Severní dráha císaře Ferdinanda a bankéři 30 Dynastie Rothschildů 30 Österreichische Creditanstalt Úvěrní ústav pro obchod a řemeslo 32 Rozvoj Škodových závodů v Plzni a rakouské banky 33 Österreichische Länderbank 33 Rakouská poštovní spořitelna 34 Palác Rakouské poštovní spořitelny 36 Další významné rakouské banky 37 Na cestě k modernímu bankovnictví v českých zemích 42 Pražská zastavárna 42 Moravská královská privilegovaná úvěrová banka v Brně 44 Hrabě Rudolf Chotek a finanční a hospodářské reformy 47 Další pokusy o založení bank 48 Soukromé bankovní domy 48 Lidové peněžnictví 50 Rozvoj spořitelen a záložen v letech Budova Spořitelny české 51 Záložny základ lidového peněžnictví 54 Zakladatel první záložny v Čechách 56 Kampeličky 56 Centralizace spořitelen 57 Okresní záložny hospodářské 58 Vznik kontribučenských obilních a peněžních fondů 58 Období zřizování záložen z kontribučenských fondů 59 Kontribučenské záložny na Moravě 61 Zrušení nevolnictví jedním z impulsů pro rozvoj bankovnictví 61 Zakladatelské období bank v českých zemích 64 Vznik moravských a českých bank 64 Hypoteční banky 64 Sídlo Hypoteční banky Království českého v Praze 67 Eskontní banky na Moravě a v Čechách 70 Hospodářská a úvěrní banka 71 Česká banka Union 72 Živnostenská banka 73 Palác Živnostenské banky 73 Všeobecná česká banka 74 Vznik dalších akciových bank v Čechách 75 Budova Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové 75 Úvěrní banka v Kolíně 76 Rozmach českých spořitelen 78 Budova centrály Městské spořitelny pražské 80 Bankovnictví před zánikem monarchie 84 Zemská banka Království českého 84 Palác Zemské banky 85 Poslední bankovní vlna 91 Sídlo Rakousko-uherské banky v Praze 95 Období 1. světové války 97 Bankovnictví na Slovensku 99 Československé banky v letech Měnová reforma a vznik koruny československé Kč 101 Vznik centrální banky 103 Zapomenuté sídlo Národní banky 104 Zlatý poklad republiky 106 Alois Rašín 107 Karel Engliš 108 Státní tiskárna cenin 108 České banky po roce Živnostenská banka 111 Zemská banka 112 Hypoteční banky 112 Poštovní úřad šekový 113 Palác Poštovního úřadu šekového 114 Pražská úvěrní banka 115 Obsah 5

2 zlom_historie bank_001_100_marie :55 Stránka 6 Nostrifikace bank 115 Česká eskomptní banka a úvěrní ústav 116 Banka pro průmysl a obchod 117 Anglo-československá banka 118 Česká banka Union 119 Česká komerční banka 121 Všeobecná česká bankovní jednota 121 Nostrifikace 122 Poválečný rozvoj bankovnictví 122 Moravská banka v Brně 123 Agrární banka 124 Banka československých legií 125 Česká průmyslová a hospodářská banka 126 Kreditanstalt der Deutschen 127 Nové banky v republice 128 Posilování kapitálu a zakladatelské činnosti bank 128 Zemské a hypoteční banky 130 Československý reeskontní a lombardní ústav 130 Soukromé bankovní domy 130 Petschkův palác 131 Bankovní sektor do roku Spořitelny za první republiky 132 Bankovní sektor na Slovensku do roku Jaroslav Preiss 136 Období Mnichova a okupace Československa 136 Bankovnictví Protektorátu Čechy a Morava 138 Osudy zlatého pokladu od roku Živnostenská banka 140 Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank) 142 Anglo-československá a Pražská úvěrní banka 142 Česká průmyslová banka 142 Agrární banka 143 Banka pro průmysl a obchod 143 Böhmische Union Bank 143 Veřejnoprávní peněžní ústavy 143 Další peněžní ústavy 144 Bankovnictví ve Slovenském státě 145 Škody československého peněžního sektoru z okupace 146 Arizace židovského majetku 148 Kreditanstalt der Deutschen 148 Hadega 148 Úloha bank při arizaci českých zemí 148 Příprava na obnovu centrální banky a měny 149 Obnova bankovního systému po 2. světové válce 152 Od znárodnění a koncentrace k socializaci bankovnictví 153 Koncentrace bank 153 Měnová reforma Deblokace vázaných vkladů KSČ a černý obchod 154 Osudy československého zlata po roce Centrální banka v letech Měnová reforma Mezinárodní měnový fond a Československo 158 Československé bankovnictví v letech Státní banka československá 159 Živnostenská banka 159 Investiční banka 160 Československá obchodní banka 160 Lidové peněžnictví 161 Multiservis 163 První počítače v bankách 163 Platební karty a bankomaty 163 Bankovní reforma z roku Bankovní sektor v Československu a v České republice po roce Obnova bankovního sektoru 165 Centrální banka v nových podmínkách 165 Obnova soukromého vlastnictví 167 Měnová odluka 167 Komerční bankovnictví v devadesátých letech 168 Privatizace státních bank 169 Česká spořitelna 169 Erste Bank 170 Komerční banka 170 Investiční banka Praha, s. p. ú. 171 Československá obchodní banka, a. s. 173 Živnostenská banka 174 Vznik nových českých obchodních bank 174 Agrobanka Praha, a. s. 175 Konsolidace bankovního sektoru 176 Konsolidační program I 176 Konsolidační program II 176 Stabilizační program 177 Fond pojištění vkladů 177 Finanční arbitr 178 Specializované banky 178 Družstevní záložny 178 Vstup zahraničních bank na český trh 179 Creditanstalt a Bank Austria 180 Raiffeisenbank 180 GE Money Bank 180 Přímé bankovnictví 180 Česká bankovní asociace 181 Platební karty v České republice 181 Stavební spoření 182 Vývoj českého bankovnictví po roce Poznámka na závěr 186 Seznam zkratek 187 Použité prameny a literatura Obsah

3 zlom_historie bank_001_100_marie :55 Stránka 7 ÚVODNÍ SLOVO Bankovnictví zdánlivě jednoduchý, snad i nudný, ale výnosný druh podnikání. Ve skutečnosti se jedná o nesmírně složitý, neustále se vyvíjející mechanismus, který podporuje nebo naopak omezuje rozvoj lidské společnosti. Bez dobře řízeného toku peněz, někdy nazývaných krví hospodářství, by se dříve nebo později chod lidské společnosti zastavil, se všemi z toho plynoucími důsledky. Z vlastní zkušenosti víme, kam vede např. centrálně řízené hospodářství s bankovnictvím jako svou převodovou pákou nebo válečné hospodářství z dob německé okupace nebo bankovnictví, které se rozvíjí bez potřebných zkušeností, nebo život na dluh (i naši předkové zažili několik velkých státních bankrotů). Na druhou stranu známe v tuzemsku i v zahraničí mnoho příkladů zodpovědných bankéřů a ministrů financí, kteří se zasloužili o rozkvět svých zemí, k němuž napomohly nemalou měrou i centrální a komerční banky. České bankovnictví zažívá v posledních dvou desetiletích svou renesanci. Přes nelehké začátky v devadesátých letech 20. století dnes stojí na pevných základech a velmi rychle dohnalo nabídkou produktů vyspělé státy, kde nebyl rozvoj bankovního sektoru na téměř půl století zastaven jako v Československu. Ve vysokém tempu života naší společnosti bychom ale neměli zapomínat také na naši historii. Její součástí je i historie bank a spořitelen, ve které nalezneme mnoho zajímavých informací, i poučení např. o zodpovědnosti, péči o veřejné blaho a o pokoře. Je třeba připomenout, že české země patřily poslední dvě staletí k nejrozvinutějším zemím střední Evropy. Bude záležet jen na nás, zda tomu tak bude i v budoucnu. Letos v lednu uplynulo 260 let od založení nejstarší banky v českých zemích a současně jedné z nejstarších bank v habsburské monarchii. K připomenutí výročí Moravské královské privilegované banky v Brně a historie jejích následovníků v zemích Koruny české až do současné doby vznikla tato kniha. Doplňuje ji stručná historie počátků světového bankovnictví i malá exkurze do bankovnictví v habsburské monarchii. Nechybí prohlídka zajímavých bankovních budov v České republice, v císařské Vídni nebo Bratislavě, a to včetně obvykle nepřístupných bankovních trezorů. Naše cesta historií by nebyla úplná, pokud bychom se alespoň stručně neseznámili s významnými představiteli finančního světa nebo historií bankovních produktů a techniky. Pokud na závěr knihy budete se mnou souhlasit, že je bankovnictví zajímavým oborem s poučnou historií, bude cíl mé práce splněn. Kolín 1. února 2011 Pavel Juřík Úvodní slovo 7

4 zlom_historie bank_001_100_marie :55 Stránka 9 HISTORIE PENĚZ A BANKOVNICT VÍ Na počátku svých dějin lidstvo neznalo peníze a různé druhy potravin a výrobků se nejprve směňovaly. S rozvojem obchodu a bohatství souvisel vynález peněz jako univerzálního druhu zboží, které mohlo být směněno za libovolné jiné zboží. Víme, že do vzniku prvních civilizací, tedy v období od neolitu do doby bronzové (cca před Kr.), patřily mezi preferované formy peněz dobytek, od Středozemního moře až po Čínu zejména v přímořských oblastech mušličky, jinde to byla slonovina, kůže, bronzové kroužky či sekery, ale také kousky zlata či stříbra, anebo později u starých Slovanů i plátno (odtud slovo platit). Asi kolem roku 800 před Kr. pak Číňané začali vyrábět bronzové a měděné napodobeniny orebního nářadí, nožů a nakonec i mušlí, které jsou považovány za nejstarší formu mincí. Od poloviny 6. století pak měly už tradiční kulatý tvar, a aby se daly pro snazší dopravu a úschovu navlékat na šňůrku nebo tyčinku, měly tyto první mince uprostřed dírku (mince s dírkou se pak v Číně používaly až do 19. století). V Evropě se první mince objevily v polovině 7. století před Kr., v Malé Asii u Frýgů a Lýdů, a ty nejstarší byly z elektronu, což je přírodní slitina zlata a stříbra. Často se lze setkat s tvrzením, že první mince dal razit v letech před Kr. příslovečně bohatý lýdský král Kroisos (v latinském znění Croesus); pravdou je, že u něho jsou poprvé doloženy zlaté ražby, které pak přejali Peršané, ale i stříbrné, jež se zase rozšířily především v Řecku. V každém případě se mince rychle ujaly, protože se snadno ukládaly, převážely a uchovávaly, a pokud byly raženy z drahých kovů, snadno se v nich hromadil majetek; staly se tedy preferovanou formou platidla. Okolo roku 118 po Kr. se v Číně objevili předchůdci dnešních bankovek peníze vyrobené z kůže, asi o velikosti lidské dlaně. O papírových platidlech máme první zprávy z doby vlády dynastie Tchang ( století). Zpočátku sloužily jako certifikát o uložení peněz, aby roku 1024 byly oficálně vytištěny i první bankovky na světě (ťiao-c = směnné poukázky). Čínská vláda ale po počátečním stadiu, kdy byly přísně regulovány, tiskla bankovky v neomezeném množství, což vedlo k hyperinflaci, několika státním bankrotům, měnovým reformám, novým emisím, ale i zákazům jejich vydávání (1356). V Evropě se rovněž nejpozději od dob renesance obchodovalo s různými papírovými směnkami, ale první skutečné bankovky byly vydány v roce 1662 ve Švédsku, poté následovala Anglie (1694), Francie (1715) a habsburská monarchie v roce Jejich cílem bylo získat peníze pro prázdné státní pokladny. Není známo, kdy přesně vznikly první bankovní domy, víme jen, že to bylo už za Sumerů a zcela běžné byly ve starobabylonské říši v 18. století před Kr., o čemž svědčí zápisy Historie peněz a bankovnictví Mušle Kauri (Afrika) byly jedním z předchůdců mincí, kolem r před Kr. Foto: Archiv ČNB kněží o úvěrech (obvyklý byl 20% úrok) nalezené v chrámu z doby krále Chammurapiho. Z antického světa máme zprávy o bankéřích ze 4. století před Kr. Jednou z nejstarších bankovních služeb je směnárenství. Ve starověkém světě se provozovalo nejčastěji v chrámech, které sloužily jako první banky. Dokladem je např. vyhnání kupců z chrámu Ježíšem, popisované v Novém zákoně (Matouš 21.12). Ze starého Egypta máme důkazy i o bezhotovostním platebním styku. Stvrzenky o uložení obilí v chrámech sloužily jako platidlo a za vlády Ptolemaiovců v letech před Kr. byl dokonce vytvořen žirový systém s centrální zúčtovací bankou v Alexandrii. Tetradrachma Athény, 5. stol. před Kr., avers. Foto: Archiv ČNB 9

5 zlom_historie bank_001_100_marie :55 Stránka 10 Bankovnictví znala pochopitelně i římská říše. Její pád a rozvrat jejích kolonií vedl k utlumení obchodu i bankovnictví, které muselo být Evropany znovu objeveno o několik set let později. Zasloužil se o to opět obchod, zejména námořní obchod s asijskými obchodními středisky, v němž byly vedoucími obchodními přístavy města Benátky a Janov. Slovo banka pochází z italského banco což znamená lavice, které se k prvním peněžním obchodům používaly. Pozitivní vliv na rozvoj hospodářství, vojenství a kultury ve středověké Evropě měly nepochybně i křížové výpravy do Svaté země ( ). Zde byly získány některé technické vynálezy (např. větrný mlýn), ale také vyspělejší formy obchodování a placení. Tehdy nejmocnější řád templářů zavedl bezhotovostní platební styk mezi svými asi hrady a komendami v Evropě a na Blízkém východě pomocí předchůdců dnešních směnek a depozitních certifikátů. Ve století sloužily banky především pro financování mezinárodního obchodu, ale čím dál častěji byly tehdejší italské, nizozemské a německé bankovní domy využívány i panovníky k získávání úvěrů. Tento profitabilní obchod, s možností někdy ovlivňovat politická rozhodnutí, měl ale také své stinné stránky. Ne vždy panovníci zaplatili všechny své dluhy včas a někdy je nezaplatili vůbec, což pak vedlo k řadě úpadků bankovních domů. Banco de Medici Mezi nejvýznamnější bankéře středověku patřil italský bankovní a obchodní dům rodu de Medici, který sídlil ve Florencii. Zakladatelem Banco de Medici se v roce 1397 stal Giovanni de Medici ( ), který, ačkoliv zdědil jen nemalý majetek, dokázal dosáhnout velkého bohatství. Vyhýbal se politice a raději zaplatil pokutu, pokud byl vyzván k účasti ve vládě a odmítl. Svůj zájem soustředil na vybudování rodinné banky, která měla řadu poboček ve významných městech severní Itálie i v zahraničí. Rod de Medici byl v době své největší slávy nejbohatším rodem v Evropě. Banka sídlila ve Florencii, ale díky dobrým kontaktům na papežskou kurii získala část papežských depozit, jichž mohla použít k investování. V roce 1402 otevřela pobočku v Benátkách, další pak byly v Římě a v Ženevě. Když Giovanni zemřel, zanechal po sobě vysokou částku zlatých florénů v hotovosti. Jeho syn Cosimo de Giovanni de Medici ( ), zvaný Velký, se stal nejvýznamnějším členem rodiny a jedním z nejvlivnějších politiků a rodáků města Florencie. Byl to právě Cosimo, který se zasloužil o rozvoj renesance a o vybudování nejcennějších památek svého rodného města, které dodnes obdivuje celý svět. V roce 1439 otevřel pobočku v Bruggách v Nizozemí, další pak v roce 1448 ve Francii v Avignonu (papežská enkláva) a v Lyonu a v Lombardii v Miláně zde Mediciové podporovali milánského vévodu Francesca Sforzu, který jim pak ale nesplatil dukátů. Otevřeli i pobočku v Londýně, která 10 Portrét florentského bankéře Cosima de Medici Staršího od Jacopa Pontorma byla důležitá pro dovoz vysoce kvalitní anglické vlny do Florencie, kde se z ní tkaly textilie. Za Cosimova života se Banco de Medici stala největším a nejrespektovanějším bankovním domem v Evropě. Cosimo zavedl podvojné účetnictví, jehož principy se používají dodnes. V roce 1434 se stal hlavou florentské republiky a musel čelit pokusům o atentát ze strany obchodních a politických rivalů. Jeho mecenášství obohatilo Florencii, Itálii a Evropu o mnoho skvělých děl renesančních umělců, ale obíralo ho o čas potřebný k řádnému řízení banky. Cosimův syn Piero di Cosimo de Medici ( ) převzal banku, která již musela řešit vážné problémy s nesplácenými úvěry v Bruggách a v Londýně. To se již blížil konec mocného bankovního domu. Přispěly k němu nesplacené úvěry, strategické chyby v řízení, pokles ceny zlata vůči stříbru a mecenášství (i podplácení politiků) Pierova syna Lorenza, zvaného il Magnifico (Nádherný). Jeho dědicové již neměli schopnosti zakladatelů banky. Kdyby Banco de Medici nezničily politické intriky, brzy by zkrachovala pro insolvenci. Slavná banka skončila svou existenci v roce Německé bankovní domy Rozvoj obchodu ve střední Evropě, doprovázený potřebou zaplatit za zboží dodané na úvěr italskými obchodními a bankovními domy, vedl k tomu, že také v římskoněmecké říši vzniklo několik silných obchodních a bankovních domů. Mezi nimi získaly vedoucí postavení bankovní domy Fuggerů a Welserů. Rod obchodníků a bankéřů Fuggerů pocházel z bavorského města Augsburgu a je příkladem rodiny, kde podnikání v obchodě (textilní výroba) přerostlo v bankovnictví. Již na Historie peněz a bankovnictví

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Více

magazín 2013 Andrea a JiříPokorní Jsem věrný týmu BSF mistři ČR v judu a klienti BSF Regionálníředitel BSF Jan Navrátil: O výhodách MLM

magazín 2013 Andrea a JiříPokorní Jsem věrný týmu BSF mistři ČR v judu a klienti BSF Regionálníředitel BSF Jan Navrátil: O výhodách MLM magazín 2013 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Průzkum KPMG BSF, to je spokojená firma Regionálníředitel BSF Jan Navrátil: Jsem věrný týmu BSF O výhodách MLM Andrea a JiříPokorní

Více

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR

Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně Analýza vývoje produktů vybraných obchodních bank v ČR (Bakalářská práce) Autor: Hana Vitovská Vedoucí práce: Ing. Ján

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST Diplomová práce 2010 Martina Dalajková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta POŠTOVNICTVÍ

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bankovní obchody Bakalářská práce Autor: Radka Veselá Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D Praha Duben,

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Ukázka čínských primitivních platidel ve tvaru nože. Jedná se o kopii, která se prodává jako suvenýr. Frouz_Mince_2015_tisk.indd 10 23.4.

Ukázka čínských primitivních platidel ve tvaru nože. Jedná se o kopii, která se prodává jako suvenýr. Frouz_Mince_2015_tisk.indd 10 23.4. Jak vznikaly peníze Předtím, než si povíme něco o vlastním sbírání mincí, myslím, že nebude na škodu, když se nejprve v několika větách zmíním o tom, proč a jak mince, a vlastně peníze jako takové, vůbec

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2000 Jan Smutný 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika Vedlejší

Více

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER

Dr. Ludvík Scheiner: BANKY V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL. Dr. LUDVÍK SCHEINER Z A V Z D Ě L Á N Í M KNÍŽKY PRO KAŽDÉHO B A N K Y NAPSAL Dr. LUDVÍK SCHEINER V PRAZE NAKLADATEL JOS. R. VILÍMEK SPÁLENÁ ULICE www.securityprinting.org 1 OBSAH Str. I. Pojem banky 3 II. Dějinný vývoj bank

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a účetnictví Historie účetnictví Diplomová práce Autor: Vendula Dolejšová Finance, hospodaření samosprávy Vedoucí práce: Ing. Miluše Korbelová Praha

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Diplomová práce Autor: Bc. Karolína Otcová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví Specific financial systems: Islamic finance and banking Bc. Kristina

Více

Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt

Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt Veronika Elšíková Ústav pro pravěk a RDD UK v Praze FF 2010/2011 Zimní semestr Ulrich Fellmeth: Die Wirtschaft der antiken Welt Ulrich Fellmeth (* 10. prosince 1954 v Ludwigsburg) je německý historik,

Více

Burzy cenných papírů v Evropské unii

Burzy cenných papírů v Evropské unii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Burzy cenných papírů v Evropské unii Diplomová práce Autor: Bc. Radka Zemanová Finance Vedoucí práce: Ing. Vilém Vlček,

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty

Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Jan Gajdoš Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2013 Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Ing. Janě

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více