Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh"

Transkript

1 Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1

2 Historický vývoj obchodu a peněz FS Miskhin: Peníze jsou cokoli, co je všeobecně přijímáno při placení zboží a služby nebo při náhradě dluhu - Dělba práce, nadvýrobek; - Barterový obchod; - Zbožové peníze všeobecný ekvivalent (plátno, sůl, jantar, ); - Zlato (první mince od 7 stol přnl); - Cenné papíry vznik směnárenství 1 banka 1694 (Itálie); - Papírové peníze, u nás (Rakousko-Uhersko) 1761 = bankocetle Historický vývoj obchodu a peněz Čistý zlatý standard do 30let 20 století, peníze plně kryty zlatem Po 1světové válce počátek emise neplnohodnotných bankovek - Státovky (emitent stát); - Bankovky (emitent banka) Slitkový standard (do 2 světválky) směnitelnost bankovek za zlato ve slitcích; Standard zlaté devizy směna domácí měny za měnu, která je směnitelná za zlato poslední měnou, která udržela částečnou směnitelnost za zlato je americký dolar; peníze jsou kryty bohatstvím země a částečně i zlatem V 70letech 20století peníze ztrácí samoregulační schopnost a množství peněz v oběhu musí regulovat stát, resp centrální banka 2

3 Koruna Koruna uherská - od roku 1892; 1918 koruna československá; II svět válka protektorátní koruna K, koruna československá Kčs, koruna česká Kč,- Druhy peněz Hotové peníze s nuceným oběhem Drobné mince Papírové peníze Bezhotovostní peníze - depozitní peníze Depozita na požádanou Depozita termínovaná ( s určitou výpovědní lhůtou) Peněžní agregáty M1: Peněžní agregát M1 je tvořen hotovostními penězi v oběhu (oběživo) a depozity (vklady) na požádanou - tzv šeková depozita M2: Agregát M2 obsahuje agregát M1 + termínovaná depozita a vklady v cizí měně L: Agregát L obsahuje agregát M2 + vysoce likvidní cenné papíry (státní pokladniční poukázky a poukázky ČNB portfoliu domácích nebankovních subjektů) 3

4 Funkce peněz Prostředek směny oběživo; platidlo transakční funkce Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnoty majetková funkce Světové peníze konvertibilní měny národní USD, YEN a nadnárodní EUR a zlato Členění měn: nadnárodní - společná měna několika zemí; národní měna platí v jednom státním útvaru konvertibilní = volně směnitelná (asi 40 i CZK), kurz stanovován tržně nekonvertibilní, pouze vnitřní obchod, kurz finanční orgán státu Fischerova kvantitativní rovnice směny peněz Tato rovnice vyjadřuje vztah mezi produktem (GDP, GNP) a mezi peněžními agregáty P Y = M V kde: M množství peněz v oběhu Y reálný produkt V rychlost obratu jedné peněžní jednotky P cenová hladina Nominální produkt = Y P Rychlost obratu peněz : V = PY/M Úroveň cenové hladiny: -přímo úměrná množství peněz v ekonomice a rychlosti jejich obratu - nepřímo úměrná objemu reálného produktu Množství peněz: - přímo úměrné nominálnímu produktu - nepřímo úměrně rychlosti obratu peněz (V) 4

5 Poptávka po penězích Transakční poptávka po penězích Majetková poptávka po penězích i MD MDA MDT M množství peněz i úroková míra MD celková poptávka po penězích MDA majetková poptávka po penězích MDT transakční poptávka po penězích M Nabídka peněz i MS M 5

6 Bankovní soustava Bankovní soustava má v tržních ekonomikách dva základní okruhy : - centrální (emisní) banka - komerční (obchodní) banky + systém doplňují další finanční instituce Komerční banky - aktivní bankovní operace - pasivní bankovní operace - neutrální (indiferentní, komisionářské) operace Součástí bankovní soustavy jsou obchodní banky specializované na určitou činnost např investiční banky, hypotéční banky, záruční banky a další 6

7 Centrální banka Bankovní systém většinou dvoustupňový - Založen na rozdílném postavení bankovních subjektů, kdy jeden z nich je obdařen pravomocemi, které jiným nepříslušejí - CB je nezávislá instituce na vládě a státních orgánech - Příklady CB: - ČNB (guvernér, viceguvernér (2), vrchní ředitel (4), všechny jmenuje prezident) - BUNDESBANK (prezident + členové direktoria) - Bank of England (guvernér + 16 ředitelů, všichni jmenováni královnou) - Banque de France větší závislost na vládě, guvernér, viceguvernér (2), 12 členů generální rady, všechny jmenuje ministr financí) - USA (Federální rezervní systém, FED) Funkce CB 1) Emise hotovostních peněz 2) Banka bank, slouží pro komerční banky jako zdroj peněz 3) Orgánem bankovního dohledu a regulace 4) Banka vlády 5) Spravuje státní dluh 6) Je zástupcem státu v mezinárodních měnových institucích 7

8 Nástroje BC pro řízení peněžní rovnováhy Pro zabezpečení relativní stability bankovní soustavy: - stanovování podmínek pro založení banky - povinné pojištění depozit do určité výše - povinnost obchodních bank udržovat tzv minimální rezervy REZERVA RATIO (Říjen %) Pro ovlivňování vývoje nabídky peněz: - povinné rezervy regulaci tvorby depozitních peněz - stanovování diskontní sazby - operace na volném trhu Diskontní nástroje Depozitní facilita poskytuje bankám možnost uložit přes noc u ČNB bez zajištění svou přebytečnou likviditu Banka má na přístup do depozitní facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS Minimální objem je 10 mil Kč, částky nad touto hranicí jsou přijímány bez dalších omezení Depozita jsou úročená diskontní sazbou Diskontní sazba proto zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu (Říjen ,5%) 8

9 Repo operace Repo sazba (3,5% - Říjen 2008) Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál Základní doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní repo sazba ( 2T repo sazba ) Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční procedury, tj ČNB přijme přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity na daný den V případě, že objem objednaný bankami přesáhne predikovaný přebytek likvidity, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmítne nebo proporcionálně zkrátí Repo tendr je obvykle vyhlašován každý pracovní den, kolem 9:30 hod Banky mají možnost ve stanovené době předávat své objednávky, tj objem a požadovanou úrokovou sazbu Minimální akceptovatelný objem je 300 mil Kč a dále celé násobky 100 mil Kč Lombardní sazba (Říjen ,5 %) Marginální zápůjční facilita poskytuje bankám, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou repo smlouvu, možnost vypůjčit si přes noc od ČNB formou repo operace likviditu Banka má na přístup do zápůjční facility nárok, pokud požádá o uzavření obchodu Odbor korunových a devizových intervencí ČNB nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne systému CERTIS Minimální objem je 10 mil Kč, částky nad touto hranicí jsou poskytovány bez dalších omezení Finanční prostředky v rámci této facility jsou úročeny lombardní sazbou 9

10 Proces tvorby bankovních peněz Aktiva Pasiva (závazky) Rezervy Kč Depozita Kč Půjčky a investice Kč Celkem Kč Celkem Kč Aktiva Pasiva (závazky) Rezervy 900 Kč Depozita Kč Půjčky a investice Kč Celkem Kč Celkem Kč Banka (stadium) Přírůstek depozit Přírůstek půjček a investic Přírůstek rezerv Celkem v bankovním systému D = R r Proces tvorby bankovních peněz Přírůstek depozitních peněz (D): D = R x 1/r Dodatečný přírůstek depozitních peněz (D ): D = D R = R x 1/r - R r míra rezerv R původní suma peněz v bance 1 stádia 10

11 Rovnovážná úroková sazba Graf A Graf B i MD' MD MS i MD MS MS' E E' E E' M M Děkuji Vám za pozornost 11

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ Bc. Eva Jiříkovská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 ZADÁVACÍ LIST Prohlašuji: Tuto práci

Více

PLNOHODNOTNÉ=KOMODITNÍ PENÍZE- šperky, kožešiny, plátno NEPLNOHODNOTNÉ PENÍZE- nejsou kryty drahými kovy

PLNOHODNOTNÉ=KOMODITNÍ PENÍZE- šperky, kožešiny, plátno NEPLNOHODNOTNÉ PENÍZE- nejsou kryty drahými kovy 1. ÚVOD DO FINANCÍ BARTEROVÉ OBCHODY- naturální směna, výměna jedné komodity za druhou bez přítomnosti finančních prostředků PLNOHODNOTNÉ=KOMODITNÍ PENÍZE- šperky, kožešiny, plátno NEPLNOHODNOTNÉ PENÍZE-

Více

BANKOVNÍ SLUŽBY A FINANČNÍ INVESTOVÁNÍ VYBRANÉ FINANČNÍ SLUŽBY

BANKOVNÍ SLUŽBY A FINANČNÍ INVESTOVÁNÍ VYBRANÉ FINANČNÍ SLUŽBY BANKOVNÍ SLUŽBY A FINANČNÍ INVESTOVÁNÍ VYBRANÉ FINANČNÍ SLUŽBY Ing. Lenka STRÝČKOVÁ, Ph.D. lenka.stryckova@tul.cz Tel. 48 535 2379 Konzultační hodiny: středa 9 10:30 hod Kancelář: budova H 7. patro kancelář

Více

4. Peníze a poptávka po penězích

4. Peníze a poptávka po penězích 4. Peníze a poptávka po penězích 4.1. Charakter a formy soudobých peněz Peníze zaujímají výsadní postavení v hospodářství i v ekonomické teorii, stejně jako v životě každého člověka, a to i těch, kteří

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systémy České republiky a Ruské federace Bc. Eva Hyršová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví I Distanční studijní opora Aleš Ševčík Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2013

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2013 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2013 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2013 31. prosince 2012 1. Zlato 3 664 702 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Zbyňková Michaela

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Zbyňková Michaela UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Zbyňková Michaela Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Transmisní mechanismy měnové politiky Bc. Michaela Zbyňková Diplomová

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Postavení České národní banky v měnové a devizové oblasti Bakalářská práce Autor: Veronika Jirkalová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Měnová politika ČNB a její regulační nástroje

Měnová politika ČNB a její regulační nástroje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Měnová politika ČNB a její regulační nástroje Bakalářská práce Autor: Kateřina Novotná Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více