Provozní příručka. Skládací/ vkládací systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní příručka. Skládací/ vkládací systém"

Transkript

1 Provozní příručka Skládací/ vkládací systém

2 Obsah 1. Úvod Strana Bezpečnost O vašem stroji Konfigurace stroje Identifikace stroje Ovládací prvky Příprava a zakládání Zapojení do sítě a zapnutí Plnění navlhčovače Zakládání do podavačů listů (Podavače A1 a A2) Zakládání do podavače obálek (Podavač B) Zakládání do podavače příloh (Podavač C) Druhy prací Všeobecné informace/soupis prací Práce 1 1 složený list do obálky Práce 2 1 složený list, bez obálky (jen složený) Práce 3 1 složený list + 1 příloha do obálky Práce 4 1 příloha do obálky Práce 5 2 složené listy do obálky Práce 6 2 snesené složené listy do obálky Práce 7 2 složené listy, bez obálky (jen složení) Práce 8 2 snesené složené listy, bez obálky (jen složení) Práce 9 2 složené listy a příloha do obálky Práce 10 2 snesené složené listy a příloha do obálky Ruční podavač M Pokročilé volby v menu Vynulování počítadla Posun adresy v okénku Vypnutí/zapnutí detekce dvojitého listu Vypnutí/zapnutí detekce dvojité přílohy Vypnutí/zapnutí bezpečného lepení Reference Chybová hlášení Všeobecné závady a jejich odstranění Odstranění zadrhnutého materiálu Podložka na ukládání Servis a dodávky Technické údaje materiálu Technické údaje stroje

3 Bezpečnost 1. ÚVOD Bezpečnost V některých zemích je DI200 dodáván s tvarovanou přívodní šňůrou a vidlicí. V ostatních zemích nebo jestliže se dodaná šňůra nepoužije, nutno dbát následujících informací: 1. Musí se použít přívodní šňůry schválené pro příslušnou zemi. 2. Protože barvy vodičů v přívodní šňůře k tomuto zařízení nemusí souhlasit s barevným značením označujícím svorky ve vaší vidlici, postupujte následovně: vodič zbarvený žlutozeleně se musí ve vidlici připojit na svorku označenou písmenem E nebo symbolem uzemnění, nebo zbarvenou žlutozeleně. vodič, který je zbarven modře, se musí připojit ke svorce označené písmenem N nebo zbarvené černě. vodič, který je zbarven hnědě, se musí připojit ke svorce označené písmenem L nebo zbarvené červeně. 3. Vodiče v dodané šňůře jsou zbarveny podle následujícího kódu: Žlutozelený Zem Modrý Nulový vodič Hnědý Živý! UPOZORNĚNÍ: DI200 MUSÍ BÝT UZEMNĚN Zásuvka by měla být poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná. Jestliže přemisīujete DI200 s nainstalovaným volitelným druhým podavačem listů (Feeder A2), nejprve jej odstraňte. Zkontrolujte před zvednutím stroje, zda je podavač zcela uvolněn. Vezměte si podle potřeby někoho na pomoc. K dodržení norem týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti musí obsluha dbát všech místních bezpečnostních norem a bezpečnostních předpisů, týkajících se provozu kancelářského zařízení. Zejména NEODSTRAŇUJTE ze stroje kryty. Veškerý servis přenechte kvalifikovaným osobám. Nepřibližujte se k pohyblivým dílům rukama, šperky, vázankami a šátky, dlouhými vlasy atd. 2

4 Úvod O vašem stroji Váš nový DI200 je kompaktní skládací a obálkovací stroj sestrojený k urychlení postupů při vyhotovování poštovních zásilek. Má minimální počet uživatelských nastavování a intuitivní ovládací panel se snadnou obsluhou. To zjednodušuje provoz stroje a zvyšuje produktivitu vašich poštovních operací. Konfigurace stroje U stroje DI200 jsou k dispozici čtyři nastavení. Základní model je možno dodat od výrobce s podavačem příloh nebo bez něj. Kromě toho kterýkoliv z těchto dvou modelů může mít na přání i přidán druhý podavač papíru tedy celkem jde o čtyři typy. Můžete si na přání zakoupit druhý podavač papíru a snadno jej nainstalovat kdykoliv sami. podavač příloh Konfigurace 1 Základní stroj bez podavače příloh Konfigurace 2 Stroj s podavačem příloh druhý podavač papíru Konfigurace 3 Základní stroj přidán druhý podavač papíru Konfigurace 4 Stroj s podavačem příloh a přidaným druhým podavačem papíru 3

5 Úvod Identifikace stroje Podavač příloh C (není u všech modelů) Tento podavač použijte k přidávání příloh do vašich obálek. Materiál dodávaný z tohoto podavače nelze vkládačem poskládat. Tento podavač je však zejména vhodný k podávání předem poskládaných nebo tenčích příloh. Uvolňovací tlačítko krytu příloh E (modré tlačítko označené E) Toto tlačítko stiskněte pro uvolnění krytu plochy pro přílohu, jestliže nastane zastavení v tomto místě stroje. Displej vás vyzve jestliže kryt bude třeba otevřít kvůli přístupu k materiálu. Štěrbina pro návod k obsluze Tento návod k obsluze uchovávejte v této štěrbině k tomu určené, takže se návod neztratí a je podle potřeby rychle k dispozici. Ovládací panel Zde je místo, kde vkládáte povely a stroj vás informuje o stavu. Stránky 6 a 7 vysvětlují co každé tlačítko znamená. 4

6 Úvod Nádržka lepičky Tato nádržka uchovává roztok EZ-Seal nebo vodu k navlhčování a lepení záložek obálek. Vysunuje se doprava pro doplňování a má v čele oválné okénko ukazatele hladiny, takže můžete snadno zkontrolovat stav hladiny kapaliny. Zvedací držadla (jedno na každé straně) DI200 vždy zvedejte jen za tato držadla. NEZVEDEJTE stroj za žádný podavač nebo zásobník. Standardní podavač papíru A1 Tento podavač umožňuje vkládání papíru do obálek. Listy papíru vkládejte do tohoto podavače lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem papíru co nejdál do stroje. Druhý podavač papíru A2 (na přání) Tento podavač můžete přidat pro skládání a vkládání druhého listu papíru do obálky. Pracuje přesně stejným způsobem jako standardní podavač papíru A1. DŮLEŽITÉ: Když se použijí oba podavače papíru A1 a A2 najednou, vždy vkládejte list obsahující adresu do podavače A2. Jestliže tak neučiníte, adresa se v okénku obálky neukáže. Listy papíru vkládejte do tohoto podavače lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem papíru co nejdál do stroje. Před stěhováním stroje viz Upozornění na straně 2, který má nainstalován druhý podavač A2. Ruční podavač M Tento podavač použijte k ručnímu podávání sešitých nebo nesešitých sad max. 3 listů. Stroj čeká na podání každé sady ručně do tohoto podavače, pak ji automaticky složí a vloží. Listy se vkládají do tohoto podavače vždy lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem co nejdál do stroje. Výstupní zásobník Sem se ukládají naplněné obálky. Uvolňovací tlačítko předního krytu D (modré tlačítko označené D) Toto tlačítko stiskněte pro uvolnění předního krytu, jestliže nastane zastavení v tomto místě stroje. Displej vás vyzve, jestliže kryt bude třeba otevřít kvůli přístupu k materiálu. Podavač obálek B Tento podavač obálek podává obálky do místa vkládání, kde se do nich vkládají listy papíru nebo přílohy podané z jiných podavačů. 5

7 Úvod Ovládací prvky 1 Připraveno Počítadlo: 2 ne Menu / Vložit ano 3 Podavač A1 Podavač A2 2. strana 4 Zalep Bez zalepení Obálka podav. B Příloha podav. C Jen složit Zkušební vzorek Start Stop Displej Ukazuje momentální stav stroje a zobrazuje výzvy a chybová hlášení, které pomáhají při obsluze stroje. Menu/Vložit Toto tlačítko stiskněte při vkládání volby z menu. Dostupné volby jsou: Nulování počítadla Posun adresy v okně Přepínání detekce dvojitého papíru (vypnuto/zapnuto) Přepínání detekce dvojité přílohy (vypnuto/zapnuto) Přepínání bezpečného lepení (vypnuto/zapnuto) Tlačítka ANO (nahoru) a NE (dolů) Jakmile pomocí Menu/Vložit vstoupíte do menu, použijte toto tlačítko k odpovědím na výzvy, použijte toto tlačítko na odpovědi, použijte toto tlačítko na odpovědi yes (ano) a no (ne). Používá se také k procházení nabízených voleb v menu. 6

8 Úvod 4 Tlačítka volby a indikátory Tato tlačítka tiskněte k procházení možností podavače/voleb, které jsou na vašem stroji k dispozici. Podle konfigurace vašeho modelu některé indikátory svítí a příslušné podavače mohou být zablokovány, tj. jestliže například váš model nemá druhý podavač papíru, indikátor příslušný pro tento podavač nebude svítit. Zelený indikátor ukazuje, že podavač nebo funkce je zvolen pro používání. Červený indikátor ukazuje, že jste zvolili neplatnou (neexistující) kombinaci funkcí. Omyl jednoduše napravte novou volbou a indikátor(y) změní barvu na zelenou. Zhasnutý indikátor znamená, že podavač nebo funkce je vypnut (OFF). 5 Zkušební provoz Po nastavení pracovního režimu na kontrolním panelu musí proběhnout zkušební provoz. Stisknete-li před proběhnutím zkušebního provozu tlačítko Start, displej vás nejprve vyzve k proběhnutí zkušebního vzorku. Stiskněte toto tlačítko k proběhnutí jednoho plně sneseného kusu tak, jak bylo na ovládacím panelu naprogramováno. Obálka se nezalepí bez ohledu na to, zda bylo lepení nastaveno. To vám umožní zkontrolovat pracovní postup stroje a zjistit, zda bylo vše správně vloženo a že adresa se objeví v okně. Zkušební vzorek také umožňuje vlastní kalibraci systému a nastavení jeho možnosti dvojité detekce, je-li zvolena. DŮLEŽITÉ: Proběhnutí zkušebního vzorku je základem a musí být uskutečněno pokaždé před startem nové dávky použitého materiálu. To umožňuje překalibrování systému v případě, že se různé dávky materiálu od sebe mírně liší. 6 7 Start Stiskněte k zahájení automatického chodu. Stop Stiskněte k zastavení automatického chodu na konci následujícího cyklu. DŮLEŽITÉ SPOROREŽIM Po 10 minutách nečinnosti systém vstoupí do spororežimu šetřícího energii a zobrazí se Powersave On (Spořič energie zapnut). Stiskem kteréhokoliv tlačítka stroj aktivujete. Stroj si pamatuje nastavení posledního režimu. 7

9 Zakládání 2. PŘÍPRAVA A ZAKLÁDÁNÍ Tato kapitola vysvětluje jak zapojit a založit stroj materiálem. Jakmile pochopíte předmět této kapitoly, můžete rychle stroj nastavit a používat různými způsoby, popsanými v kapitole Pracovní postupy na straně 13. Před nastavením druhu práce zkontrolujte, zda materiál splňuje požadavky stroje (viz Technické údaje na straně 39). Zapojení do sítě a zapnutí a zapnutí! UPOZORNĚNÍ: Před připojením stroje si přečtěte informace k bezpečnosti na straně 2. Připojte sí ovou šňůru do zásuvky napravo na zadní straně stroje. Přepněte vypínač na ON (zapnuto). Po několika vteřinách se na displeji zobrazí Ready (Připraven). Po zapnutí (ON) si stroj bude pamatovat poslední nastavení, ale vynulujte počítadlo položek. 8

10 Zakládání Plnění lepičky Kapalinu doplňte když hladina poklesne pod rysku na oválném okénku vodoznaku. Lepičku vysuňte doprava. DŮLEŽITÉ: Nikdy lepičku neotvírejte při chodu stroje. Opatrně lepičku naplňte roztokem EZ-Seal nebo vodou až ke značce Max v nálevce plniče. Doporučujeme EZ-Seal, aby se minimalizoval nárůst řas a usazování nánosů. Zasuňte lepičku zpět do stroje. Ze suchého stavu potřebuje lepička okolo 5 minut k plnému nasáknutí, aby byla připravena k provozu. 9

11 Zakládání Zakládání do podavačů listů (Podavače A1 a A2) Podavač papíru A1 je na všech modelech a je umístěn hned pod ručním podavačem M. Podavač papíru A2 je u všech modelů jen na přání a umožňuje do obálek vkládat druhý složený list. Oba podavače se používají pro listy které vyžadují před vložení poskládat. Do obou podavačů se zakládá papír stejným způsobem. Stoh papíru sklepněte na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. Listy vložte podle potřeby do podavače A1 nebo A2. DŮLEŽITÉ: 1. Do podavačů zakládejte papír vždy lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. co nejdále do stroje. 2. Používáte-li současně oba podavače A1 A A2, dokument s natištěnou adresou se MUSÍ vložit do podavače A2. Jestliže vložíte dokument s adresou do podavače A1, adresa se v okénku obálky neobjeví. Posuňte zarážku až na doraz stohu papíru. 10

12 Zakládání Zakládání do podavače obálek (Podavač B) Poznámka k obálkám: DI200 potřebuje používat obálky formátu DL (také známé jako strojní obálky). Ohledně dalších podrobností viz Technické údaje na straně 39. Vhodné obálky je možno objednat u Pitney Bowes (viz stranu 38 ohledně dalších informací). Podavač může pojmout až 60 obálek. Kopu obálek sklepněte na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. DŮLEŽITÉ: Obálky zakládejte horní stranou nahoru a lícem k sobě. To znamená, že záložka obálky je na její zadní straně a nahoře. Jakákoliv jiná orientace zabrání správnému podávání strojem. Kopu obálek založte do podavače B se zadní záložkou proti páskům podavače. Obálky není třeba zatlačovat ani uspořádat stupňovitě. Přesuňte obě postranní vodítka k obálkám a pak mírně zpět. Správné nastavení je když vodítka obálky usměrňují, ale nebrání jejich podávání do stroje. K posunování vodítek používejte modrých rukojetí na jejich zadní straně. 11

13 Zakládání Zakládání do podavače příloh (Podavač C) Podavač příloh C je k dispozici jen u modelů s určitou konfigurací. Tento podavač použijte k přidávání dalších příloh do vašich obálek, které nevyžadují složení. Tento podavač je sestrojen zejména pro podávání předem složených nebo užších příloh, jako např. obchodních obálek na odpově nebo odpovědních lístků apod. Sklepněte stoh příloh na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. Vložte stoh příloh do podavače C. DŮLEŽITÉ: Orientace stohu příloh bude záviset na povaze zpracovávaného materiálu. U předem poskládaných příloh je nejlépe je založit uzavřeným přehybem dovnitř. Obchodní odpovědní obálky lze normálně založit horní stranou nahoru a lícem k sobě. Jestliže jsou však přehyby při zakládání otevřeny, pokuste se je založit přehyby dolů a směrem k sobě. Přesuňte obě postranní vodítka směrem ke krajům stohu příloh a pak mírně zpět. Správné nastavení je když vodítka přílohy usměrňují, ale nebrání jejich podávání do stroje. K přesunování vodítek používejte modrých rukojetí na jejich zadní straně. 12

14 Provoz 3. DRUHY PRACÍ Kapitola 1 Úvod, vysvětlila hlavní rysy stroje a jak používat ovládací panel. Kapitola 2 Příprava a zakládání popsala jak stroj zapnout a jak založit do podavačů a naplnit lepící jednotku. Tato kapitola předpokládá že rozumíte obsahu kapitol předchozích. Poskytuje vyobrazení k identifikaci různých druhů práce se strojem, které lze na řadě strojů DI200 provádět a uvádí rychlé kroky ohledně nastavení a průběhu každého druhu práce. Po seznámení se strojem použijte tuto kapitolu jako rychlý odkaz pro případ, že chcete změnit nastavení stroje. Ruční podavač M se používá k ručnímu podávání až 3 listů. Viz stranu 28 ohledně vysvětlení jak tento podavač nastavit a používat. VŠECHNY MODELY 1 složený list obálka DRUH PRÁCE 1 Strana 15 1 složený list bez obálky (jen složení) DRUH PRÁCE 2 Strana 16 MODELY S PODAVAČEM PŘÍLOH C 1 příloha 1 složený list 1 příloha obálka obálka DRUH PRÁCE 3 Strana 17 DRUH PRÁCE 4 Strana 18 13

15 Provoz MODELY s DRUHÝM PODAVAČEM A2 na přání 2 složené listy 2 složené listy (snesené) obálka obálka * viz poznámka níže DRUH PRÁCE 5 Strana 20 DRUH PRÁCE 6 Strana 21 2 složené listy bez obálky (jen složení) 2 složené listy (snesené) bez obálky (jen složení) viz poznámka níže * DRUH PRÁCE 7 Strana 22 DRUH PRÁCE 8 Strana 23 MODELY s PODAVAČEM PŘÍLOH C a DRUHÝM PODAVAČEM A2 1 příloha 2 složené listy 1 příloha 2 složené listy (snesené) obálka obálka viz poznámka níže * DRUH PRÁCE 9 Strana 24 DRUH PRÁCE 10 Strana 26 POZNÁMKA: Druhy prací označené používají druhý podavač listů A2 v režimu * 2. Strana k podávání sad snášených po dvou listech. Listy se musí do podavače zakládat v posloupnosti snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd., jako kdyby se tiskly na obvyklé kancelářské laserové tiskárně. 14

16 Druh práce 1 1 složený list do obálky 1 složený list Požadovaný model: Poznámky: Jakýkoliv DI200 Modely s volitelným podavačem A2 druhého listu mohou použít tento podavač místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 3 níže. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Založení obálek Založit horní stranou Strana 11 do Podavače B a lícem k sobě 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko volby Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Zkušební vzorek Strana 6 Zkušební vzorek a se nezalepí prove te test 7 Stisknout tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

17 Druh práce 2 1 složený list, bez obálky (jen složený) Požadovaný model: Poznámky: Jakýkoliv DI200 Modely s volitelným podavačem papíru A2 mohou tento podavač použít místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 2 níže. 1 složený list bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Fold Only zelený indikátor (Jen složit) 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zkušební Strana 6 (Trial Piece) vzorek na správné (Zkušební Vzorek) složení a prove te test 5 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

18 Druh práce 3 1 složený list + 1 příloha do obálky 1 příloha 1 složený list Požadovaný DI200 musí mít model: Podavač příloh C Poznámky: obálka Přílohy jsou předem složené listy nebo neposkládané položky jako např. obchodní odpovědní obálky, či odpovědní lístky atd. U modelů s volitelným podavačem listů A2 je možno tento podavač použít místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 4 níže. Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Založte obálky Založit horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na položce 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B OBA zelené indikátory A Podav. příloh C 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda pokračování na další straně

19 Druh práce 3 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

20 Druh práce 4 1 příloha do obálky 1 příloha Požadovaný DI200 musí mít model: Podavač příloh C Poznámky: Přílohy jsou předem složené listy nebo nesložené materiály jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky, odpovědní lístky atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a k sobě 2 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na typu přílohy 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B OBA zelené indikátory A Podav. příloh C 4 Stiskněte volby A1/A2 Zkontrolujte zda nesvítí Strana 6 aby byly oba podavače indikátor pro A1 ani pro a 2. Strana VYPNUTY A2 ani pro 2. Stranu 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 7 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

21 Druh práce 5 2 složené listy do obálky 2 složené listy Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Podává si dokument s adresou z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 4 Stiskněte tlačítko volby Zkontrolujte, zda svítí Strana 6 Podav. A1 a Podav. A2 OBA zelené indikátory 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda Strana 6 Podavače obálek B zelený indikátor svítí 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

22 Druh práce 6 2 snesené složené listy do obálky Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 2 složené listy (snesené) Poznámky: Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše k pořadí zakládání. 2 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podav. A2 a 2. Strany OBA zelené indikátory 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 7 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

23 Druh práce 7 2 složené listy, bez obálky (jen složení) Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Podává si dokument s adresou z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. 2 složené listy bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 A OBA zelené indikátory Podavače A2 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Fold Only (Jen složit) zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko Trial Zkuste zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební kus) na správné složení a prove te test 6 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

24 Druh práce 8 2 snesené složené listy, bez obálky (jen složení) Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. 2 složené listy (snesené) bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše k pořadí zakládání. 2 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A2 A 2. strany OBA zelené indikátory 3 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Fold Only (Jen složit) zelený indikátor 4 Stiskněte tlačítko Trial Zkuste zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) na správné složení a prove te test 5 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

25 Druh práce 9 2 složené listy a příloha do obálky 1 příloha 2 složené listy Požadovaný DI200 musí mít volitelný model: Podavač listů A2 a Podavač příloh C Poznámky: Dokumenty s adresou se podávají z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. Přílohy jsou předem složené listy nebo úzké nesložené položky jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky, odpovědní lístky atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 4 Vložte vložky do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na typu přílohy 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 a OBA zelené indikátory Podavače A2 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B OBA zelené indikátory a Podavače příloh C 24

26 Druh práce 9 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 7 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 8 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 9 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

27 Druh práce 10 2 snesené složené listy a příloha do obálky Požadovaný DI200 musí mít volitelný model: Podavač listů A2 A Podavač příloh C Poznámky: 1 příloha 2 složené listy (snesené) obálka Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. Přílohy jsou předem složené listy nebo nesložené materiály, jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky či odpovědní lístky apod. Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše o pořadí zakládání. 2 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na položce 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 a OBA zelené indikátory Podavače A2 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B OBA zelené indikátory a Podavače příloh C 26

28 Druh práce 10 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

29 Ruční podávání Ruční podavač M Všechny modely DI200 mají Ruční podavač M, který umožňuje podávat sešité i nesešité sady až 3 listů s maximální hmotností 80 g/m 2. Sady se ke zpracování strojem podávají ručně po jedné. Zapnutí ručního podavače se automaticky vypínají oba podavače listů. Při použití ručního podávání nastavte stroj jako pro normální provoz. Volby zobrazované indikátory pro Podavač listů A1 a/nebo A2 budou strojem ignorovány. Všechny ostatní volby však je možno pro ruční provoz použít. Sady zakládejte do stroje s normální orientací pro listy zakládané do DI200, tj. lícem dolů a dolním okrajem dovnitř. Vezměte jednu sadu a opatrně ji vložte do ručního podavače, až se stroj sám rozběhne a vtáhne sadu dovnitř. Stroj ji zpracuje a normálně ji vysune na odkládací plochu. POZNÁMKY: Dbejte na vkládání sady rovnoběžně, jinak se může objevit nesprávné složení a/nebo může nastat zadrhnutí. Sadu vsunujte do stroje mírně je zapotřebí jen velmi malého tlaku. První sada se nezalepí bez ohledu na to zda bylo lepení zvoleno či nikoli. To umožňuje zkontrolovat zpracování strojem a zjistit, zda bylo vše správně vloženo a zda se adresa objeví v okénku obálky.! Vkládání více než 3 listů v sadě může stroj poškodit. 28

30 Menu 4. POKROČILÉ VOLBY V MENU Přístup k pokročilým volbám v menu je přes stisk Menu/Vložit. Volby umožňují následující: Vynulovat počítadlo Posunout adresu v okénku Vypnout/zapnout dvojitou detekci Vypnout/zapnout dvojitou přílohu Vypnout/zapnout bezpečné lepení. Volby se objevují v určitém pořadí. K procházení v menu stiskněte opakovaně Menu/Vložit, až se objeví požadovaná volba, nebo stiskněte Menu/Vložit jednou a na každou volbu odpovězte no (ne). Připraveno Počítadlo: ne Podavač A1 Zalep Bez zalepení Menu / Vložit ano Podavač A2 2. strana Obálka podav. B Příloha podav. C Jen složit K návratu na zobrazení Ready (Připraven) kdykoli stiskněte opakovaně Menu/Vložit. Zkušební vzorek Start Stop Vynulování počítadla Toto umožňuje vynulovat počítadlo zpět na nulu. K přístupu do této funkce stiskněte jednou Menu/Vložit. Displej zobrazí nápis Reset Counter? (Vynulovat počítadlo?) Vynulovat počítadlo? Stiskněte ano ( ) pro vynulování nebo ne ( ) k přechodu na další volbu. Posun adresy v okénku Toto umožňuje změnit délku skladové desky, takže adresa je umístěna ve středu okénka obálky. Použijte této volby jestliže zkušební vzorek ukazuje na nesprávně umístěnou adresu. Tato funkce pracuje se stupnicí 1-9. Čím vyšší číslo, tím níže se adresa v okénku objeví. 29

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633890

Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Verze 1.0 Květen 2010. Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele

Verze 1.0 Květen 2010. Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele Verze 1.0 Květen 2010 Xerox Color 800/1000 Press 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant, and

Více

EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON

EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON EPSON Barevná inkoustová tiskárna EPSON Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více