Provozní příručka. Skládací/ vkládací systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní příručka. Skládací/ vkládací systém"

Transkript

1 Provozní příručka Skládací/ vkládací systém

2 Obsah 1. Úvod Strana Bezpečnost O vašem stroji Konfigurace stroje Identifikace stroje Ovládací prvky Příprava a zakládání Zapojení do sítě a zapnutí Plnění navlhčovače Zakládání do podavačů listů (Podavače A1 a A2) Zakládání do podavače obálek (Podavač B) Zakládání do podavače příloh (Podavač C) Druhy prací Všeobecné informace/soupis prací Práce 1 1 složený list do obálky Práce 2 1 složený list, bez obálky (jen složený) Práce 3 1 složený list + 1 příloha do obálky Práce 4 1 příloha do obálky Práce 5 2 složené listy do obálky Práce 6 2 snesené složené listy do obálky Práce 7 2 složené listy, bez obálky (jen složení) Práce 8 2 snesené složené listy, bez obálky (jen složení) Práce 9 2 složené listy a příloha do obálky Práce 10 2 snesené složené listy a příloha do obálky Ruční podavač M Pokročilé volby v menu Vynulování počítadla Posun adresy v okénku Vypnutí/zapnutí detekce dvojitého listu Vypnutí/zapnutí detekce dvojité přílohy Vypnutí/zapnutí bezpečného lepení Reference Chybová hlášení Všeobecné závady a jejich odstranění Odstranění zadrhnutého materiálu Podložka na ukládání Servis a dodávky Technické údaje materiálu Technické údaje stroje

3 Bezpečnost 1. ÚVOD Bezpečnost V některých zemích je DI200 dodáván s tvarovanou přívodní šňůrou a vidlicí. V ostatních zemích nebo jestliže se dodaná šňůra nepoužije, nutno dbát následujících informací: 1. Musí se použít přívodní šňůry schválené pro příslušnou zemi. 2. Protože barvy vodičů v přívodní šňůře k tomuto zařízení nemusí souhlasit s barevným značením označujícím svorky ve vaší vidlici, postupujte následovně: vodič zbarvený žlutozeleně se musí ve vidlici připojit na svorku označenou písmenem E nebo symbolem uzemnění, nebo zbarvenou žlutozeleně. vodič, který je zbarven modře, se musí připojit ke svorce označené písmenem N nebo zbarvené černě. vodič, který je zbarven hnědě, se musí připojit ke svorce označené písmenem L nebo zbarvené červeně. 3. Vodiče v dodané šňůře jsou zbarveny podle následujícího kódu: Žlutozelený Zem Modrý Nulový vodič Hnědý Živý! UPOZORNĚNÍ: DI200 MUSÍ BÝT UZEMNĚN Zásuvka by měla být poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná. Jestliže přemisīujete DI200 s nainstalovaným volitelným druhým podavačem listů (Feeder A2), nejprve jej odstraňte. Zkontrolujte před zvednutím stroje, zda je podavač zcela uvolněn. Vezměte si podle potřeby někoho na pomoc. K dodržení norem týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti musí obsluha dbát všech místních bezpečnostních norem a bezpečnostních předpisů, týkajících se provozu kancelářského zařízení. Zejména NEODSTRAŇUJTE ze stroje kryty. Veškerý servis přenechte kvalifikovaným osobám. Nepřibližujte se k pohyblivým dílům rukama, šperky, vázankami a šátky, dlouhými vlasy atd. 2

4 Úvod O vašem stroji Váš nový DI200 je kompaktní skládací a obálkovací stroj sestrojený k urychlení postupů při vyhotovování poštovních zásilek. Má minimální počet uživatelských nastavování a intuitivní ovládací panel se snadnou obsluhou. To zjednodušuje provoz stroje a zvyšuje produktivitu vašich poštovních operací. Konfigurace stroje U stroje DI200 jsou k dispozici čtyři nastavení. Základní model je možno dodat od výrobce s podavačem příloh nebo bez něj. Kromě toho kterýkoliv z těchto dvou modelů může mít na přání i přidán druhý podavač papíru tedy celkem jde o čtyři typy. Můžete si na přání zakoupit druhý podavač papíru a snadno jej nainstalovat kdykoliv sami. podavač příloh Konfigurace 1 Základní stroj bez podavače příloh Konfigurace 2 Stroj s podavačem příloh druhý podavač papíru Konfigurace 3 Základní stroj přidán druhý podavač papíru Konfigurace 4 Stroj s podavačem příloh a přidaným druhým podavačem papíru 3

5 Úvod Identifikace stroje Podavač příloh C (není u všech modelů) Tento podavač použijte k přidávání příloh do vašich obálek. Materiál dodávaný z tohoto podavače nelze vkládačem poskládat. Tento podavač je však zejména vhodný k podávání předem poskládaných nebo tenčích příloh. Uvolňovací tlačítko krytu příloh E (modré tlačítko označené E) Toto tlačítko stiskněte pro uvolnění krytu plochy pro přílohu, jestliže nastane zastavení v tomto místě stroje. Displej vás vyzve jestliže kryt bude třeba otevřít kvůli přístupu k materiálu. Štěrbina pro návod k obsluze Tento návod k obsluze uchovávejte v této štěrbině k tomu určené, takže se návod neztratí a je podle potřeby rychle k dispozici. Ovládací panel Zde je místo, kde vkládáte povely a stroj vás informuje o stavu. Stránky 6 a 7 vysvětlují co každé tlačítko znamená. 4

6 Úvod Nádržka lepičky Tato nádržka uchovává roztok EZ-Seal nebo vodu k navlhčování a lepení záložek obálek. Vysunuje se doprava pro doplňování a má v čele oválné okénko ukazatele hladiny, takže můžete snadno zkontrolovat stav hladiny kapaliny. Zvedací držadla (jedno na každé straně) DI200 vždy zvedejte jen za tato držadla. NEZVEDEJTE stroj za žádný podavač nebo zásobník. Standardní podavač papíru A1 Tento podavač umožňuje vkládání papíru do obálek. Listy papíru vkládejte do tohoto podavače lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem papíru co nejdál do stroje. Druhý podavač papíru A2 (na přání) Tento podavač můžete přidat pro skládání a vkládání druhého listu papíru do obálky. Pracuje přesně stejným způsobem jako standardní podavač papíru A1. DŮLEŽITÉ: Když se použijí oba podavače papíru A1 a A2 najednou, vždy vkládejte list obsahující adresu do podavače A2. Jestliže tak neučiníte, adresa se v okénku obálky neukáže. Listy papíru vkládejte do tohoto podavače lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem papíru co nejdál do stroje. Před stěhováním stroje viz Upozornění na straně 2, který má nainstalován druhý podavač A2. Ruční podavač M Tento podavač použijte k ručnímu podávání sešitých nebo nesešitých sad max. 3 listů. Stroj čeká na podání každé sady ručně do tohoto podavače, pak ji automaticky složí a vloží. Listy se vkládají do tohoto podavače vždy lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. spodním okrajem co nejdál do stroje. Výstupní zásobník Sem se ukládají naplněné obálky. Uvolňovací tlačítko předního krytu D (modré tlačítko označené D) Toto tlačítko stiskněte pro uvolnění předního krytu, jestliže nastane zastavení v tomto místě stroje. Displej vás vyzve, jestliže kryt bude třeba otevřít kvůli přístupu k materiálu. Podavač obálek B Tento podavač obálek podává obálky do místa vkládání, kde se do nich vkládají listy papíru nebo přílohy podané z jiných podavačů. 5

7 Úvod Ovládací prvky 1 Připraveno Počítadlo: 2 ne Menu / Vložit ano 3 Podavač A1 Podavač A2 2. strana 4 Zalep Bez zalepení Obálka podav. B Příloha podav. C Jen složit Zkušební vzorek Start Stop Displej Ukazuje momentální stav stroje a zobrazuje výzvy a chybová hlášení, které pomáhají při obsluze stroje. Menu/Vložit Toto tlačítko stiskněte při vkládání volby z menu. Dostupné volby jsou: Nulování počítadla Posun adresy v okně Přepínání detekce dvojitého papíru (vypnuto/zapnuto) Přepínání detekce dvojité přílohy (vypnuto/zapnuto) Přepínání bezpečného lepení (vypnuto/zapnuto) Tlačítka ANO (nahoru) a NE (dolů) Jakmile pomocí Menu/Vložit vstoupíte do menu, použijte toto tlačítko k odpovědím na výzvy, použijte toto tlačítko na odpovědi, použijte toto tlačítko na odpovědi yes (ano) a no (ne). Používá se také k procházení nabízených voleb v menu. 6

8 Úvod 4 Tlačítka volby a indikátory Tato tlačítka tiskněte k procházení možností podavače/voleb, které jsou na vašem stroji k dispozici. Podle konfigurace vašeho modelu některé indikátory svítí a příslušné podavače mohou být zablokovány, tj. jestliže například váš model nemá druhý podavač papíru, indikátor příslušný pro tento podavač nebude svítit. Zelený indikátor ukazuje, že podavač nebo funkce je zvolen pro používání. Červený indikátor ukazuje, že jste zvolili neplatnou (neexistující) kombinaci funkcí. Omyl jednoduše napravte novou volbou a indikátor(y) změní barvu na zelenou. Zhasnutý indikátor znamená, že podavač nebo funkce je vypnut (OFF). 5 Zkušební provoz Po nastavení pracovního režimu na kontrolním panelu musí proběhnout zkušební provoz. Stisknete-li před proběhnutím zkušebního provozu tlačítko Start, displej vás nejprve vyzve k proběhnutí zkušebního vzorku. Stiskněte toto tlačítko k proběhnutí jednoho plně sneseného kusu tak, jak bylo na ovládacím panelu naprogramováno. Obálka se nezalepí bez ohledu na to, zda bylo lepení nastaveno. To vám umožní zkontrolovat pracovní postup stroje a zjistit, zda bylo vše správně vloženo a že adresa se objeví v okně. Zkušební vzorek také umožňuje vlastní kalibraci systému a nastavení jeho možnosti dvojité detekce, je-li zvolena. DŮLEŽITÉ: Proběhnutí zkušebního vzorku je základem a musí být uskutečněno pokaždé před startem nové dávky použitého materiálu. To umožňuje překalibrování systému v případě, že se různé dávky materiálu od sebe mírně liší. 6 7 Start Stiskněte k zahájení automatického chodu. Stop Stiskněte k zastavení automatického chodu na konci následujícího cyklu. DŮLEŽITÉ SPOROREŽIM Po 10 minutách nečinnosti systém vstoupí do spororežimu šetřícího energii a zobrazí se Powersave On (Spořič energie zapnut). Stiskem kteréhokoliv tlačítka stroj aktivujete. Stroj si pamatuje nastavení posledního režimu. 7

9 Zakládání 2. PŘÍPRAVA A ZAKLÁDÁNÍ Tato kapitola vysvětluje jak zapojit a založit stroj materiálem. Jakmile pochopíte předmět této kapitoly, můžete rychle stroj nastavit a používat různými způsoby, popsanými v kapitole Pracovní postupy na straně 13. Před nastavením druhu práce zkontrolujte, zda materiál splňuje požadavky stroje (viz Technické údaje na straně 39). Zapojení do sítě a zapnutí a zapnutí! UPOZORNĚNÍ: Před připojením stroje si přečtěte informace k bezpečnosti na straně 2. Připojte sí ovou šňůru do zásuvky napravo na zadní straně stroje. Přepněte vypínač na ON (zapnuto). Po několika vteřinách se na displeji zobrazí Ready (Připraven). Po zapnutí (ON) si stroj bude pamatovat poslední nastavení, ale vynulujte počítadlo položek. 8

10 Zakládání Plnění lepičky Kapalinu doplňte když hladina poklesne pod rysku na oválném okénku vodoznaku. Lepičku vysuňte doprava. DŮLEŽITÉ: Nikdy lepičku neotvírejte při chodu stroje. Opatrně lepičku naplňte roztokem EZ-Seal nebo vodou až ke značce Max v nálevce plniče. Doporučujeme EZ-Seal, aby se minimalizoval nárůst řas a usazování nánosů. Zasuňte lepičku zpět do stroje. Ze suchého stavu potřebuje lepička okolo 5 minut k plnému nasáknutí, aby byla připravena k provozu. 9

11 Zakládání Zakládání do podavačů listů (Podavače A1 a A2) Podavač papíru A1 je na všech modelech a je umístěn hned pod ručním podavačem M. Podavač papíru A2 je u všech modelů jen na přání a umožňuje do obálek vkládat druhý složený list. Oba podavače se používají pro listy které vyžadují před vložení poskládat. Do obou podavačů se zakládá papír stejným způsobem. Stoh papíru sklepněte na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. Listy vložte podle potřeby do podavače A1 nebo A2. DŮLEŽITÉ: 1. Do podavačů zakládejte papír vždy lícem dolů a spodním okrajem dopředu, tj. co nejdále do stroje. 2. Používáte-li současně oba podavače A1 A A2, dokument s natištěnou adresou se MUSÍ vložit do podavače A2. Jestliže vložíte dokument s adresou do podavače A1, adresa se v okénku obálky neobjeví. Posuňte zarážku až na doraz stohu papíru. 10

12 Zakládání Zakládání do podavače obálek (Podavač B) Poznámka k obálkám: DI200 potřebuje používat obálky formátu DL (také známé jako strojní obálky). Ohledně dalších podrobností viz Technické údaje na straně 39. Vhodné obálky je možno objednat u Pitney Bowes (viz stranu 38 ohledně dalších informací). Podavač může pojmout až 60 obálek. Kopu obálek sklepněte na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. DŮLEŽITÉ: Obálky zakládejte horní stranou nahoru a lícem k sobě. To znamená, že záložka obálky je na její zadní straně a nahoře. Jakákoliv jiná orientace zabrání správnému podávání strojem. Kopu obálek založte do podavače B se zadní záložkou proti páskům podavače. Obálky není třeba zatlačovat ani uspořádat stupňovitě. Přesuňte obě postranní vodítka k obálkám a pak mírně zpět. Správné nastavení je když vodítka obálky usměrňují, ale nebrání jejich podávání do stroje. K posunování vodítek používejte modrých rukojetí na jejich zadní straně. 11

13 Zakládání Zakládání do podavače příloh (Podavač C) Podavač příloh C je k dispozici jen u modelů s určitou konfigurací. Tento podavač použijte k přidávání dalších příloh do vašich obálek, které nevyžadují složení. Tento podavač je sestrojen zejména pro podávání předem složených nebo užších příloh, jako např. obchodních obálek na odpově nebo odpovědních lístků apod. Sklepněte stoh příloh na pevné podložce, aby se srovnaly hrany. Vložte stoh příloh do podavače C. DŮLEŽITÉ: Orientace stohu příloh bude záviset na povaze zpracovávaného materiálu. U předem poskládaných příloh je nejlépe je založit uzavřeným přehybem dovnitř. Obchodní odpovědní obálky lze normálně založit horní stranou nahoru a lícem k sobě. Jestliže jsou však přehyby při zakládání otevřeny, pokuste se je založit přehyby dolů a směrem k sobě. Přesuňte obě postranní vodítka směrem ke krajům stohu příloh a pak mírně zpět. Správné nastavení je když vodítka přílohy usměrňují, ale nebrání jejich podávání do stroje. K přesunování vodítek používejte modrých rukojetí na jejich zadní straně. 12

14 Provoz 3. DRUHY PRACÍ Kapitola 1 Úvod, vysvětlila hlavní rysy stroje a jak používat ovládací panel. Kapitola 2 Příprava a zakládání popsala jak stroj zapnout a jak založit do podavačů a naplnit lepící jednotku. Tato kapitola předpokládá že rozumíte obsahu kapitol předchozích. Poskytuje vyobrazení k identifikaci různých druhů práce se strojem, které lze na řadě strojů DI200 provádět a uvádí rychlé kroky ohledně nastavení a průběhu každého druhu práce. Po seznámení se strojem použijte tuto kapitolu jako rychlý odkaz pro případ, že chcete změnit nastavení stroje. Ruční podavač M se používá k ručnímu podávání až 3 listů. Viz stranu 28 ohledně vysvětlení jak tento podavač nastavit a používat. VŠECHNY MODELY 1 složený list obálka DRUH PRÁCE 1 Strana 15 1 složený list bez obálky (jen složení) DRUH PRÁCE 2 Strana 16 MODELY S PODAVAČEM PŘÍLOH C 1 příloha 1 složený list 1 příloha obálka obálka DRUH PRÁCE 3 Strana 17 DRUH PRÁCE 4 Strana 18 13

15 Provoz MODELY s DRUHÝM PODAVAČEM A2 na přání 2 složené listy 2 složené listy (snesené) obálka obálka * viz poznámka níže DRUH PRÁCE 5 Strana 20 DRUH PRÁCE 6 Strana 21 2 složené listy bez obálky (jen složení) 2 složené listy (snesené) bez obálky (jen složení) viz poznámka níže * DRUH PRÁCE 7 Strana 22 DRUH PRÁCE 8 Strana 23 MODELY s PODAVAČEM PŘÍLOH C a DRUHÝM PODAVAČEM A2 1 příloha 2 složené listy 1 příloha 2 složené listy (snesené) obálka obálka viz poznámka níže * DRUH PRÁCE 9 Strana 24 DRUH PRÁCE 10 Strana 26 POZNÁMKA: Druhy prací označené používají druhý podavač listů A2 v režimu * 2. Strana k podávání sad snášených po dvou listech. Listy se musí do podavače zakládat v posloupnosti snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd., jako kdyby se tiskly na obvyklé kancelářské laserové tiskárně. 14

16 Druh práce 1 1 složený list do obálky 1 složený list Požadovaný model: Poznámky: Jakýkoliv DI200 Modely s volitelným podavačem A2 druhého listu mohou použít tento podavač místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 3 níže. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Založení obálek Založit horní stranou Strana 11 do Podavače B a lícem k sobě 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko volby Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Zkušební vzorek Strana 6 Zkušební vzorek a se nezalepí prove te test 7 Stisknout tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

17 Druh práce 2 1 složený list, bez obálky (jen složený) Požadovaný model: Poznámky: Jakýkoliv DI200 Modely s volitelným podavačem papíru A2 mohou tento podavač použít místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 2 níže. 1 složený list bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Fold Only zelený indikátor (Jen složit) 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zkušební Strana 6 (Trial Piece) vzorek na správné (Zkušební Vzorek) složení a prove te test 5 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

18 Druh práce 3 1 složený list + 1 příloha do obálky 1 příloha 1 složený list Požadovaný DI200 musí mít model: Podavač příloh C Poznámky: obálka Přílohy jsou předem složené listy nebo neposkládané položky jako např. obchodní odpovědní obálky, či odpovědní lístky atd. U modelů s volitelným podavačem listů A2 je možno tento podavač použít místo podavače A1 pokud je založen papírem a zvolen kroky 1 a 4 níže. Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založení listů do Založit lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 2 Založte obálky Založit horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na položce 4 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podavače A1 zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B OBA zelené indikátory A Podav. příloh C 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda pokračování na další straně

19 Druh práce 3 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

20 Druh práce 4 1 příloha do obálky 1 příloha Požadovaný DI200 musí mít model: Podavač příloh C Poznámky: Přílohy jsou předem složené listy nebo nesložené materiály jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky, odpovědní lístky atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a k sobě 2 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na typu přílohy 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 k volbě Podav. obálek B OBA zelené indikátory A Podav. příloh C 4 Stiskněte volby A1/A2 Zkontrolujte zda nesvítí Strana 6 aby byly oba podavače indikátor pro A1 ani pro a 2. Strana VYPNUTY A2 ani pro 2. Stranu 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 7 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

21 Druh práce 5 2 složené listy do obálky 2 složené listy Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Podává si dokument s adresou z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 4 Stiskněte tlačítko volby Zkontrolujte, zda svítí Strana 6 Podav. A1 a Podav. A2 OBA zelené indikátory 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda Strana 6 Podavače obálek B zelený indikátor svítí 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

22 Druh práce 6 2 snesené složené listy do obálky Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 2 složené listy (snesené) Poznámky: Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše k pořadí zakládání. 2 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podav. A2 a 2. Strany OBA zelené indikátory 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 6 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 7 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

23 Druh práce 7 2 složené listy, bez obálky (jen složení) Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Podává si dokument s adresou z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. 2 složené listy bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Stiskněte tlačítko Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 A OBA zelené indikátory Podavače A2 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Fold Only (Jen složit) zelený indikátor 5 Stiskněte tlačítko Trial Zkuste zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební kus) na správné složení a prove te test 6 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

24 Druh práce 8 2 snesené složené listy, bez obálky (jen složení) Požadovaný DI200 musí mít model: volitelný Podavač listů A2 Poznámky: Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. 2 složené listy (snesené) bez obálky (jen složení) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše k pořadí zakládání. 2 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A2 A 2. strany OBA zelené indikátory 3 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Fold Only (Jen složit) zelený indikátor 4 Stiskněte tlačítko Trial Zkuste zkušební vzorek Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) na správné složení a prove te test 5 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

25 Druh práce 9 2 složené listy a příloha do obálky 1 příloha 2 složené listy Požadovaný DI200 musí mít volitelný model: Podavač listů A2 a Podavač příloh C Poznámky: Dokumenty s adresou se podávají z Podavače listů A2 a druhý list, který se má složit, z Podavače listů A1. Přílohy jsou předem složené listy nebo úzké nesložené položky jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky, odpovědní lístky atd. obálka Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy s adresou Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř 2 Založte druhé listy Založte je lícem dolů a Strana 10 do Podavače listů A1 spodním okrajem dovnitř 3 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 4 Vložte vložky do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na typu přílohy 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 a OBA zelené indikátory Podavače A2 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B OBA zelené indikátory a Podavače příloh C 24

26 Druh práce 9 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 7 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 8 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 9 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

27 Druh práce 10 2 snesené složené listy a příloha do obálky Požadovaný DI200 musí mít volitelný model: Podavač listů A2 A Podavač příloh C Poznámky: 1 příloha 2 složené listy (snesené) obálka Tento druh práce používá druhý Podavač listů A2 v režimu 2. Strany k podávání sad snášených po 2 listech. Založte listy v pořadí snášení: první strana, druhá strana, první strana, druhá strana atd. Přílohy jsou předem složené listy nebo nesložené materiály, jako např. obchodní odpovědní obálky, letáky či odpovědní lístky apod. Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 1 Založte listy do Založte je lícem dolů a Strana 10 Podavače listů A2 spodním okrajem dovnitř. Viz poznámku výše o pořadí zakládání. 2 Založte obálky Založte je horní stranou Strana 11 do Podavače B nahoru a lícem k sobě 3 Založte přílohy do Orientace založení Strana 12 Podavače příloh C závisí na položce 4 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače A1 a OBA zelené indikátory Podavače A2 5 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda svítí Strana 6 Podavače obálek B OBA zelené indikátory a Podavače příloh C 26

28 Druh práce 10 (pokračování) Krok Činnost Tipy Další podrobnosti 6 Stiskněte tlačítko k volbě Zkontrolujte zda je Strana 6 Seal (Lepit) nebo v lepičce EZ-Seal No Seal (Nelepit) nebo voda 7 Stiskněte tlačítko Trial Zkušební kus Strana 6 Piece (Zkušební vzorek) nebude zalepen a prove te test 8 Stiskněte tlačítko Start Tlačítko Stop zastaví Strana 6 k zahájení práce na konci cyklu stroj Problémy? Viz oddíl nápovědy na stranách 32 až

29 Ruční podávání Ruční podavač M Všechny modely DI200 mají Ruční podavač M, který umožňuje podávat sešité i nesešité sady až 3 listů s maximální hmotností 80 g/m 2. Sady se ke zpracování strojem podávají ručně po jedné. Zapnutí ručního podavače se automaticky vypínají oba podavače listů. Při použití ručního podávání nastavte stroj jako pro normální provoz. Volby zobrazované indikátory pro Podavač listů A1 a/nebo A2 budou strojem ignorovány. Všechny ostatní volby však je možno pro ruční provoz použít. Sady zakládejte do stroje s normální orientací pro listy zakládané do DI200, tj. lícem dolů a dolním okrajem dovnitř. Vezměte jednu sadu a opatrně ji vložte do ručního podavače, až se stroj sám rozběhne a vtáhne sadu dovnitř. Stroj ji zpracuje a normálně ji vysune na odkládací plochu. POZNÁMKY: Dbejte na vkládání sady rovnoběžně, jinak se může objevit nesprávné složení a/nebo může nastat zadrhnutí. Sadu vsunujte do stroje mírně je zapotřebí jen velmi malého tlaku. První sada se nezalepí bez ohledu na to zda bylo lepení zvoleno či nikoli. To umožňuje zkontrolovat zpracování strojem a zjistit, zda bylo vše správně vloženo a zda se adresa objeví v okénku obálky.! Vkládání více než 3 listů v sadě může stroj poškodit. 28

30 Menu 4. POKROČILÉ VOLBY V MENU Přístup k pokročilým volbám v menu je přes stisk Menu/Vložit. Volby umožňují následující: Vynulovat počítadlo Posunout adresu v okénku Vypnout/zapnout dvojitou detekci Vypnout/zapnout dvojitou přílohu Vypnout/zapnout bezpečné lepení. Volby se objevují v určitém pořadí. K procházení v menu stiskněte opakovaně Menu/Vložit, až se objeví požadovaná volba, nebo stiskněte Menu/Vložit jednou a na každou volbu odpovězte no (ne). Připraveno Počítadlo: ne Podavač A1 Zalep Bez zalepení Menu / Vložit ano Podavač A2 2. strana Obálka podav. B Příloha podav. C Jen složit K návratu na zobrazení Ready (Připraven) kdykoli stiskněte opakovaně Menu/Vložit. Zkušební vzorek Start Stop Vynulování počítadla Toto umožňuje vynulovat počítadlo zpět na nulu. K přístupu do této funkce stiskněte jednou Menu/Vložit. Displej zobrazí nápis Reset Counter? (Vynulovat počítadlo?) Vynulovat počítadlo? Stiskněte ano ( ) pro vynulování nebo ne ( ) k přechodu na další volbu. Posun adresy v okénku Toto umožňuje změnit délku skladové desky, takže adresa je umístěna ve středu okénka obálky. Použijte této volby jestliže zkušební vzorek ukazuje na nesprávně umístěnou adresu. Tato funkce pracuje se stupnicí 1-9. Čím vyšší číslo, tím níže se adresa v okénku objeví. 29

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad Návod k použití Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Nechte návod u přístroje pro snadné nahlédnutí. Varovné a výstražné nálepky Varovné a výstražné nálepky jsou nalepeny na stroji pro zajištění

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

SKLÁDAČKA PAPÍRU CFM 650. Návod k obsluze

SKLÁDAČKA PAPÍRU CFM 650. Návod k obsluze SKLÁDAČKA PAPÍRU CFM 650 Návod k obsluze OBSAH : 1) Popis stroje 2) Parametry 3) Pracovní režim automatické podávání papíru ruční podávání papíru 4) Druhy skladů, ovládání dorazů, nastavení perforovacích

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Basic, Pro & Pro+

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Basic, Pro & Pro+ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Basic, Pro & Pro+ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POPIS 3 1-1. Popis zařízení 3 1-2. Popis tlačítek 5 2. PRACOVNÍ REŽIMY A FUNKCE 6 2-1. Režimy 6 2-2. Funkce 7 3. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 12 4. TOVÁRNÍ

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

DI900/DI950 FastPac Systém obálkování dokumentů

DI900/DI950 FastPac Systém obálkování dokumentů DI900/DI950 FastPac Systém obálkování dokumentů Příručka obsluhy Česká verze SV61568 Rev. B 2005 Pitney Bowes Inc. Všechna práva vyhrazena. Tuto příručku ani žádnou její část nelze žádným způsobem reprodukovat

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

FastPac Obálkovací systém DI500/DI600

FastPac Obálkovací systém DI500/DI600 FastPac Obálkovací systém DI500/DI600 Příručka k obsluze (Rozšířený) Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Úvod Bezpečnost...1-2 Informace pro obsluhu...1-3 Sestavy přístroje...1-4 Identifikace přístroje...1-6

Více

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů Rychlé reference Zakládání papíru a zvláštních médií Tato část vysvětluje, jak založit papír do zásobníků na 250 a 550 listů a do ručního podavače. Obsahuje také informace o nastavení formátu a typu papíru.

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž.

1. Technické údaje. 2. Instalace NÁVOD K POUŽITÍ. Chronis Smart UNO. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ 2.1 Montáž. Programovatelné spínací hodiny pro pohony 230V~ Chronis Smart UNO NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností zařízení, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. V případě nejasností

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér tiskárny

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Referenční příručka pro tiskárnu S4M

Referenční příručka pro tiskárnu S4M Referenční příručka pro tiskárnu S4M Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce pro tiskárnu S4M. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Vlastnosti - Ochrana před příliš nízkým nebo vysokým proudem - Měření hodnoty True RMS - Nastavitelné zpoždění spuštění, zpoždění přerušení a zpoždění obnovy - Nastavitelná

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení:

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení: Míchačka karet Shuffle King Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 230/24 V 1x Úchytný plech (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x Krycí panel (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x

Více

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218

VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 VÝROBNÍK LEDU TREBS TREBS 99218 Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobník ledu. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před použitím tohoto produktu tak, aby bylo zajištěno

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Referenční příručka 105SL

Referenční příručka 105SL Referenční příručka 05SL Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér tiskárny Přední strana

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 1 TL 100 Vyváření kolejových řádků Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a používán podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více