Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet. Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno, 21. 11. 2013"

Transkript

1 Nástroje pro efektivní řízení firmy - Performance Management - GloNet Miroslav Bauer, Petr Sobotka Brno,

2 KOMIX - Základní informace Systémový integrátor, který působí na trhu více než 20 let Komplexní nabídka řešení a služeb s individuálním přístupem Roční obrat cca 200 mil. Kč Počet zaměstnanců a spolupracovníků: cca 150 osob Naše vize: Proměňovat možnosti a výzvy ICT ve skutečná řešení, která usnadní lidem život, zefektivní jejich práci a firmám poskytnou dlouhodobou konkurenční výhodu.

3 KOMIX - Řešení a služby Konzultační služby Management consulting Implementace procesního řízení Financování z evropských struktur. fondů Podpora stanovení IT strategie Řízení a měření výkonnosti firem Vývoj software na zakázku Provozní a agendové systémy Mobilní aplikace Systémy pro podporu obchodních procesů Datová analýza a reporting Manažerské informační systémy Datamining a pokročilá analýza dat Big Data Business Intelligence nástroj QlikView

4 KOMIX - Řešení a služby Testování software Funkční testování Zátěžové testování Implementace testovacích nástrojů Datová a aplikační integrace Integrace a konsolidace dat Datové sklady Bezpečnost Propojování aplikací přes Enterprise Service Bus Bezpečná výměna a sdílení dat Ochrana dat proti útoku zevnitř organizace Identity management a monitoring aktivit privilegovaných uživatelů Monitoring a vyhodnocování bezpečnostních parametrů ICT infrastruktury

5 Performance Management Měření a řízení výkonnosti firem

6 Úvod Každá dobře fungující firma obvykle potřebuje: definovanou strategii s konkrétními cíli, kterých chce dosáhnout, propojení těchto měřitelných strategických cílů s úkoly konkrétních útvarů i jednotlivých pracovníků, systém kontroly plnění cílů a úkolů s vazbou na rozhodovací procesy, aktivní zpětnou vazbu mezi výsledky fungování firmy a její strategií. KOMIX vám s tím umí poradit a pomoci.

7 Co nabízíme Nový pohled na měření a řízení výkonnosti pomocí konceptu Balance Scorecards Využití pečlivě vybraných KPIs pro jednotlivé funkční oblasti a úrovně řízení Flexibilitu v rozsahu i obsahu projektu podle potřeb zákazníka Propojení konzultačních aktivit s know-how v oblasti ICT Využití zkušeností našeho konzultačního a aplikačního týmu pro řešení vašich potřeb

8 Přístup k řešení Problematiku měření a řízení výkonnosti podnikových procesů řešíme obvykle formou komplexního projektu. Konzultační projekt Analýza Změna Implementace řešení Stabilizace Analýza potřeb klienta Návrh řešení Implementace SW řešení Postimplementace Výstupy Návrh modelu řízení výkonnosti Návrh roadmapy implementace změny Výstupy Vypracované BSC a jejich propojení s procesním modelem KPI matice Komunikační plán změny Výstupy Funkční aplikace pro řízení výkonnosti Programová dokumentace Výstupy Zavedení SW nástroje ve shodě s nastavením BSC a KPI Související dokumentace

9 Dva základní nástroje pro performance management Balanced Scorecards (BSC): nejrozšířenější koncept řízení výkonnosti v podnikové praxi: Vícekriteriální řízení s kombinací finančních i nefinančních ukazatelů Vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, Komunikace a propojení více úrovní řízení Strategická zpětná vazba a proces učení se Key Performance Indicators (KPIs): důležitý nástroj na měření výkonnosti, nedílná součást BSC Rozsáhlá databáze KPI nám umožňuje nastavit optimální indikátory s konkrétní vazbou na vyvolané akce

10 BSC: nástroj pro Performance management Základem konceptu BSC je strategie, která řeší cíle ve čtyřech perspektivách: finanční, zákaznické, interních procesů a inovace a růstu. Kaskádové uspořádání pak propojuje i vertikální řídící vazby.

11 Perspektiva Struktura a kauzální vztahy BSC - příklad ROI EBIT Finanční Věrnost zákazníků Zákazníků Přesná dodávka Doba trvání procesu Kvalita procesu Interních procesů Odborné vědomosti pracovníků Inovací a růstu

12 KPI: klíčový prostředek pro měření Hlavní myšlenka KPI: prezentace technických dat srozumitelným jazykem, tzn. použití výrazné grafiky a agregovaných údajů: procenta, průměry, indexy a poměry místo jednoduchých čísel. Všechna dobrá KPI musí iniciovat akci. Bezcenné je takové KPI, které při neočekávané změně nepřinutí někoho poslat , zvednout telefon nebo vydat se rychlým krokem hledat pomoc. Eric T. Peterson, autor The Big Book of Key Performance Indicators Nezbytné vlastnosti správně použitých KPI: Měřitelnost, dostupnost, ověřitelnost, včasnost, přímá vazba na definované cíle a konkrétní odpovědný vlastník.

13 Implementace KPI Aplikujeme specifický přístup podle odvětví a cílené využití vybraných sad indikátorů v konkrétních oblastech i podoblastech, např.: Účetnictví Finance Prodej Nákup Výroba a řízení jakosti Lidské zdroje Informační technologie Marketing a komunikace Řízení projektů Inovace, výzkum Korporátní služby

14 Implementace KPI Vertikální rozdělení Méně je více. Z několika set možných indikátorů je třeba vybrat velmi omezený set, rozdílný podle úrovně řízení, např.: Top management: cca 5-7 KPI strategického charakteru Střední management: zúžený set jako TOP KPI taktického charakteru podle typu útvaru Operativní management: většinou specifická operativní KPI a vybrané indikátory vyššího typu Jednotlivá osoba by měla mít ve své kompetenci max. 10 KPI, aby bylo možné zajistit řádné sledování a potřebné reakce.

15 Implementace KPI Vertikální rozdělení - příklad Generální ředitel (EBIT, ROI, Podíl na trhu, Růst produktivity, Obrátka zásob, Zisk po divizích) Výrobní ředitel (EBIT, % využití výrobní kapacity, Kapacita produkce, % rozpracovanosti, Hodnota skladu) Obchodní ředitel (EBIT, Ø Marže, % nových zakázek, % problémových klientů, Ø pracnost zakázky, Win/Loss rate, Retention rate) Vedoucí provozu % dodržení výrobního harmonogramu, % využití stroje ve výrobě, Celková efektivnost zařízení OEE, Výrobní náklady na jednotku, % neplánovaných výpadků) Marketing manager (Návštěvnost webu, Míra konverze, Ø náklad na kampaň, Počet kontaktů/kampaň, % plnění mkt rozpočtu)

16 SW platforma pro aplikaci projektu Konkrétní SW platforma v rámci projektového řešení vyplyne z možností a potřeb klienta, často bývá využíván aktuální ERP systém nebo se instaluje samostatný SW ve formě manažerského informačního systému (MIS). Potřebné vlastnosti SW platformy: Rychlý přístup k naměřeným datům i výstupům Zobrazení BSC včetně kaskádových vazeb Analýza jednotlivých KPI a vzájemných vazeb mezi nimi Rychlé nasazení do provozu Jednoduché intuitivní ovládání Krátké doby odezvy Přiměřené pořizovací a provozní náklady

17 QlikView jako SW platforma Jednou z možností volbou MIS je produkt QlikView: Integruje data nad různorodými zdroji: SQL Server, Oracle, ODBC/ OLE zdroje, SAP, xls, xlsx, xml, cvs, text, webové služby. Nabízí asociativní vyhledávání podpořené nejmodernější generací in-memory architektury. Provádí uživatelské vyhledávání a práce s daty přesně stejným způsobem jako probíhá myšlení. Poskytuje okamžité výsledky ihned při zadání požadavku. Zdůrazňuje důležité vazby pomocí intuitivní rozhraní a vztahy mezi údaji v různých aplikacích, systémech, organizacích, regionech aj. Jednoduše umožňuje konsolidovat, vyhledávat, vizualizovat a analyzovat veškeré údaje a získat tak jedinečný přehled o vlastním fungování. Více informací na:

18 QlikView - ukázka

19 Summary: Co vám to přinese Funkční nástroje na měření výkonnosti: koncepčně nastavené, konkrétní, srozumitelné a jasně vyhodnotitelné. Rychlý a provázaný manažerský pohled na fungování firmy prostřednictvím konceptu BSC Flexibilitu pro vícestupňové řízení Lepší predikci budoucnosti Přehledné dashboardy, které poskytnou koncentrované informace Konkrétní reporty pro manažerské řízení, které zohledňují více kritérií hodnocení

20 Naše reference Klient Zentiva Prakab Renault Service Popis Systém pro manažerské řízení jednotlivých funkčních úseků, např. Budgeting, Forecasting, Product Sales & Investments, Global Performance, KPI Benchmark, Sales for Alocation. Manažerský informační systém zpracovávající zejména data z výroby a prodeje Řízení síťové servisní činnosti- pomocí KPI se sleduje např. ziskovost, profitabilita, produktivita podle pracovníků a dílen, řešení záručních i pozáručních oprav, sazby a náklady na jednotlivé činnosti SFŽP ČR Globus ČR Implementace MIS pro reporting a analýzy v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Analytický systém pro vyhodnocování prodejních akcí

21 GloNet Efektivní spolupráce v globálním kontextu

22 Úvod Jste malá či střední firma? Podnikáte v oblasti komplexních produktů spojených s mnoha různými typy doplňkových služeb? Spolupracujete typicky s dalšími firmami, které pokrývají jiné fáze/oblasti životních cyklů produktů? Přemýšlíte o možnostech podnikání na globálním trhu? Uvědomujete si komplikace, které s sebou bude spolupráce na takové úrovni přinášet?

23 Projekt GloNet Mezinárodní rozvojový projekt financovaný Evropskou unií, plánován na 3 roky ( ) Cíl: definovat principy a vytvořit prototyp systému pro podporu spolupráce malých a středních podniků, které dodávají vysoce přizpůsobené a o různé služby obohacené produkty, na globálním trhu Partneři z Německa, Portugalska, Holandska, Dánska Zástupci akademické a komerční sféry KOMIX se podílí na vývoji softwarového řešení, přípravě pilotního dema a šíření myšlenek GloNetu

24 Produkty obohacené o služby

25 Pilotní oblasti použití Solární elektrárny Inteligentní budovy

26 Prostory/sítě spolupráce

27 Hlavní funkční oblasti GloNetu Základní správa kolaborativního prostoru (členové a jejich profily, dlouhodobé a krátkodobé sítě spolupráce, kompetence, hodnotový systém, výkonnostní ukazatele, skupiny, dokumenty) Podpora tvorby produktového portfolia Podpora hledání partnerů, navazování vztahů a uzavírání smluv Podpora pro zajištění důvěry mezi partnery, analýza společného hodnotového systému a odhalování potenciálních konfliktů Řízení rizik spolupráce

28 Technologické řešení Využití principů SaaS (Software as a Service) Základem je existující CRM platforma firmy CAS Jednotlivé funkční moduly jako nadstavba platformy nebo samostatné s platformou pomocí webových služeb integrované softwarové aplikace Programovací jazyk Java

29 Techniky pro posílení spolupráce Jeden z hlavních problémů k řešení: Jak zajistit dlouhodobou úspěšnou spolupráci v globálním prostoru? Zdroje problémů: odlišné kulturní prostředí a podnikatelské zvyklosti, heterogenní infrastruktura, pomalé budování důvěry a dojednávání obchodních vztahů, komunikační bariéry,... Evidence schopností a výkonnosti partnerů Sledování důvěryhodnosti partnerů Analýza a sladění cílů a hodnot mezi partnery

30 Sledování důvěryhodnosti

31 Sledování důvěryhodnosti

32 Analýza a sladění hodnot

33 Pozvání ke spolupráci Důležitou součástí projektu je diskuze a ověřování navržených principů s potenciálními uživateli systému Pokud Vás téma spolupráce firem na globální úrovni zajímá a chtěli byste se podělit o své názory a zkušenosti, rádi se s Vámi setkáme stránky projektu: https://sites.google.com/site/glonetproject

34 Děkujeme Vám za pozornost. Ing. Miroslav Bauer Senior Business Consultant tel / Ing. Petr Sobotka Vedoucí oddělení Tel / KOMIX s.r.o. / Radlická 751/113e / CZ Praha 5

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Dáváme technologiím smysl

Dáváme technologiím smysl Dáváme technologiím smysl Vidíme nové možnosti Svět kolem nás se mění stále rychleji. Vděčíme za to velkou měrou bouřlivému rozvoji ICT technologií a možnostem, jež lidem dávají. Naším posláním je tyto

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC Profil společnosti T-Systems Czech Republic O společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems je spolu s T-Mobile součástí holdingu Deutsche Telekom AG. T-Systems zajišťuje komplexní služby a péči o ICT

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více