Transfer technologií firma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transfer technologií firma"

Transkript

1 Transfer technologií Spin-off firma očima CleverTechnologies,, s.r.o. R. Fiala, K. Hána, H J. Kašpar, P. Smrčka

2 O čem to bude? Transfer technologií - vymezení pojmů - proč transferovat - mýty a pověry -.to podstatné (team a kontakty) Spin-off procesy, Clever technologies,, s.r.o. - jak uvařit spin-off na ČVUT - Clever Technologies zkušenosti - geneze vzniku - co by pomohlo - je to k něčemu? 2

3 Definice pojmů Transfer technologií Škola má a chce dát:.transfer technologií je procesem hledání praktické aplikace pro výsledky (vědeckého) výzkumu a vývoje. Praxe potřebuje a hledá ve škole: Transfer technologií je procesem cílevědomého časově ohraničeného převádění poznatků umožňujících inovovat výrobky, výrobní, pracovní a zkušební metody a služby. Závěr: velké množství dosti odlišných náhledů na způsob a obsah transferu 3

4 Transfer ano? Pro: firma škola inovace výrobků, nové technologie, lepší konkurenceschopnost řešení neřešitelného odstínění nadbytečného firemního tlaku při vývoji nové úhly pohledu prestiž spolupracující univerzity kontakt s realitou, směřování výzkumu a vývoje od samého začátku realizace celého řetězce myšlenka -> aplikace myšlenky velmi dobrý zdroj reálných zadání pro studentské práce možnost finančního přínosu mnohem lepší uplatnění studentů v praxi 4

5 Transfer ne? Proti: firma škola orientace na zisk, tlak na termíny, zodpovědnost, finální dokončenost důvěra v předání know-how orientace na vědeckost (prestižnost) řešené tematiky, jiná kriteria hodnocení úspěšnosti týmu vstup vs. výstup komplikovaná podpora ze strany univerzity obecně komplikovanost spojení dvou odlišných světů, jiné časování projektů 5

6 Mýty a pověry Pověry univerzita -> praxe - nejdůležitější je myšlenka, ostatní je pouhá realizace - firmy jsou bohaté, mohou nás sponzorovat Pověry praxe -> universita - kdo nic neumí ten to učí - na univerzitách jsou lidé s nízkými platy, podivíni, kteří si bádají a v praxi by se neuživili 6

7 Co je pro univerzitní transfer nejdůležitější? - Chuť spolupracovat - Dobrý tým - Kvalitní kontakty v širším prostoru - Podpora ze strany školy i státu - Velmi dobrá definice zadání a cíle - Velmi dobré smluvní zakotvení spolupráce (nejen výsledky) - Stanovení termínů s ohledem na realitu a jejich dodržování - Oboustranná výhodnost 7

8 Podpora transferu technologií inovační strategie rok 2004: inovační strategie ČR rok 2003: Dokumenty pro oblast inovačního podnikání v ČR rok 1998: Inovační strategie České republiky inovační politika 2005: inovační politika České republiky na léta : politika inovací na období do roku : Inovační politika České republiky 8

9 Jak to tedy prakticky udělat? Mnoho forem spolupráce: společná žádost o grant společné sdružení, centrum doplňková činnost spin-off firma 9

10 Spin-off 10

11 Spin off Spin-off začínající inovativní firma založená studenty, profesory, absolventy - spin-off - z univerzity nebo fungující společnosti, firmy s vazbou na výzkum a nebo univerzitu v regionu. Spin-off spin-off firma, vzniklá tím způsobem, že jeden či více zaměstnanců opouští organizaci za účelem vytvoření nové, sekundární firmy, nicméně významným způsobem vycházející z prvkůčinnosti primární organizace, kterou opouštějí. Ta má většinou i dominantní vliv v nové firmě.. I zde větší množství způsobů více definic - spin-off firma bez přímého podílu univerzity (vazby?) - spin-off firma se vstupem university jako spoluvlastníka (např. vložením duševního vlastnictví pomocí patentů a vynálezů) 11

12 Spin off Původní nápad CleverTechnologies, s.r.o.: Mnoho projektů v BMI je založeno na sběru a vyhodnocování biologických a technických signálů Mnoho projektů začíná tím, že si řešitelé technické prostředky nejdříve staví Proč nepostavit jednoduchý levný modulární systém s HW a SW podporou, který byl snadno šitý na míru jednotlivým řešitelům? 12

13 Spin off 13

14 Spin off Cíle založené společnosti: - konstrukční a vývojováčinnost pro podporu zejména externích projektů s univerzitními i průmyslovými partnery (nikoliv výzkum) -jednodušší spolupráce s průmyslem vazba firma-firma -flexibilita fungování -zapojení studentů, kteří projeví aktivní zájem řešením skutečných úloh z praxe - podpora a rozvoj spolupráce technických a medicínských oborů - legálníčinnost plně v souladu se zájmy a záměrem ČVUT (a UK) 14

15 Spin off Jak se vaří spin-off firma na ČVUT, má-li m být ČVUT spoluvlastníkem firmy: - postup upravují Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob Českým vysokým učením technickým v Praze - pracovníci předloží návrh děkanovi - děkan předloží návrh rektorovi - rektor přihlédne ke stanovisku grémia rektora a o rozhodnutí informuje akademický senát - pracovníci předběžný návrh doplní, předají ho děkanovi, ten ho opět předloží rektorovi - dále se k němu vyjádří akademický senát příslušné fakulty a AS ČVUT - poté rektor předloží návrh Správní radě ČVUT - Správní rada ČVUT informuje MŠMT - definitivně rozhodne rektor 15

16 Geneze vzniku: 2003 zahájení práce na projektu 2004 premiéra před technickou veřejností na výstavě Ampér v dubnu 2004 premiéra před zdravotnickou veřejností na výstavě Pragomedica 2004 první interní a externí projekty 2005 založena firma CleverTechnologies, s.r.o. (na radu ředitele BIC ČVUT) prvotní firemní kroky, mezinárodní výstavy, rozsáhlejší spolupráce 2006 realizace větších projektů orientace na nosné spolupracující subjekty užší specifikace cílových oblastí příprava ISO 9001, ISO 13485, certifikace 16

17 Co by pomohlo na začátku: - umožnění samotného vzniku Clever Technologies, s.r.o., jako pravé spin-off firmy s vlastnickým podílem ČVUT - pružná reakce vedení ČVUT - kompetentnost pracovníků ČVUT schopnost přijímat pravomoci a z nich vyplývající odpovědnost - finanční podpora Poděkování: ing. Komárkovi z BIC ČVUT, prof. Vrbové z FBMI dohoda o existenci spin-off firmy Clever Technologies, Vše ostatní (právní otázky vzniku firmy, kapitál, účetnictví, ) jsme si zařídili sami, nabízeli jsme vstup ČVUT jako dar, nebylo to nic platné. 17

18 Jak to děláme nyní: -Podpora ze strany vedení FBMI -Otevřenost a transparentnost (otevřený přístup do účetnictví) -Podpora ze strany Karlovy univerzity -Zařazení do pilotního programu podpory spin-off na UK -Příprava smluv ČVUT, UK, FBMI, 1. LF UK, CT -Příprava certifikace umožnění vstupu produktů na trh -Práce na uvedení produktů na trh stabilnější financování 18

19 Co by pomohlo nyní: - Rozšíření týmu - Vytvoření stabilnějšího finančního zázemí - Dořešení smluvních vztahů všech zúčastněných subjektů - Zásadní změna klimatu na ČVUT plnohodnotné uznání transferu VaV (praktických realizací v průmyslu, patentů, ) jako třetího základního pilíře k vědeckovýzkumné činnosti a pedagogickéčinnosti pro hodnocení práce zaměstnanců na ČVUT v Praze (včetně habilitačních řízení, ) naprostý základ z pro významnější zvýšen ení těchto aktivit na ČVUT. - Změna postoje a vnímání spin-off procesů na ČVUT transparentnost všech dějů 19

20 Je tohle spojení k něčemu? Z pohledu transferujícího výhody - podpora renomé ČVUT - možnost spolupráce se studenty, doktorandy - možnost podávání společných grantů - kontakty - možnost tvorby společného technologického zázemí nevýhody - menší flexibilita rozhodování - boj s větrnými mlýny - pomalejší rozvoj a postup - nutnost vytváření hodnocených výsledků vedle kvalitních ale nehodnocených 20

21 Je tohle spojení k něčemu? Z pohledu univerzity výhody - přítomnost tolik vyžadovaného transferu - možnost spolupráce se studenty, doktorandy - možnost podávání společných grantů - kontakty - kvalita projektů pro studenty ( větší zájem studentů o studiu) nevýhody - neděláme vědu ale pájíme a šroubujeme - musí nás bránit.. nesou svoji kůži na trh 21

22 Děkuji za pozornost. Kontakt: Ing. Radek Fiala

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny?

Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny? Účast univerzit ve V&V programech Evropské unie: role pro knihovny? Brigita EXELOVÁ Moravská zemská knihovna, Brno exelova@volny.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA 5.4. 2011

MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA 5.4. 2011 MODUL A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA 5.4. 2011 1 Co mají společného? 1. Reklamní robot 2. Detekce anomálií v síti 3. Enzymy rozkládající yperit 4. SW pro identifikaci jazyka 5. Monitoring síťového

Více

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS souboru metodik projektu EF-TRANS Předkládáme vám soubor sedmi metodik připravených v rámci individuálního projektu národního Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Regionální hospodářská konkurenceschopnost

Regionální hospodářská konkurenceschopnost Regionální hospodářská konkurenceschopnost příručka pro představitele veřejné správy Projekt identifikace klastrů v ČR Zadavatel: CzechInvest Zpracovatel: Berman Group Datum: únor 2006 Autoři Ing. Petr

Více

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF

METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF METODICKÝ POKYN K ZALOŽENÍ SPIN OFF Obsah Metodický pokyn k založení spin off 3 Definice spin off 10 Případová studie Enantis 11 Elcom, a. s. 15 Průzkum pracovišť s komerčním potenciálem výstupu VaV 17

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv.

Ústí nad Labem. Praha Plzeň Pardubice. Ostrava Jihlava byly před VW v dopoledních hodinách v místě konání uspořádány tzv. E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 07 červen 2011 EF-TRANS vzdělává a motivuje v regionech Projekt EF-TRANS v první

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti. na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2011 2015 Předkládá prof.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více