Návrh rozpočtových příjmů 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtových příjmů 2008"

Transkript

1 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh daň z příjmu FO ze ZČ , , daň z příjmu FO ze SVČ , , daň z příjmu FO z kapitál výnosů , , daň z příjmu PO , , daň z příjmu za obec , , DPH , , vypouštění ŠL do ovzduší 1 050, , ukládání odpadů odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 40, , popl za odnětí pozemků plnění funk lesa poplatek za likvidaci komunál odpadu , , ze psů 8 150, , lázeňský nebo rekreační , , užívání veř. prostr , , ze vstupného , z ubytovací kapacity , , za povol vjezdu do vybr míst , , poplatek za hrací přístroj poplatek za zhodnocení pozemku doplatky zrušených míst poplatků 210, správní poplatky 100, , daň z nemovitosti , , nerozúčtovatelné a neidentifik platby splátky půjček od podn. subjektů , neinv. dot přijaté ze SR neinv. dot přijaté ze SR souhr dot. vztah , , ostat neinv dot přijaté ze SR neinv. dot. od obcí neinv. dot od krajů , převody z rozpočtových účtů inv dot přijaté ze SF ,00 - Daň.a dot.celkem , , z poskyt služeb - - celkem 2141 Vnitřní obchod z poskyt služeb 480, , přijaté neinv dary ,00 celkem 2143 Cestovní ruch 480, , z poskyt služeb 9 500, ,00 celkem 2219 Ostatní zálež pozem komunikací 9 500, , z poskyt služeb , ,00 celkem 2321 Odváď. a čištění odpad. vod , , z poskyt služeb - - celkem 3419 Ostatní tělovýchovná činnost z poskyt služeb z pronájmu ,00 celkem 3612 Bytové hospodářství , z poskyt služeb - celkem 3635 Územní plánování z poskyt služeb , z prodeje pozemků z vlastní činnosti jn. - - celkem 3639 Komunál. služ. - parkoviště (SRO) , z poskyt služeb , , příjmy z prodeje zboží 6 800, ,00 celkem 3722 Sběr a odvoz kom odpadu , , z poskyt služeb , z vlastní činnosti jn. - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) , z poskyt služeb 640,00 900, příjmy z prodeje zboží z pronájmu pozemků 3 100, , z pronájmu ostatních nemovit , , z úroků 750, , sankční platby - -

2 2223 fin.vypořádání z min. let přijaté neinv dary přijaté pojist. náhrady , přijaté nekapitál přísp a náhrady neidentifikované platby ostatní nedaň. j.n prodej pozemků , , prodej ostatní HIM - - celkem 6171 Činnost místní správy , , z úroků , , z dividend 5 300, ,00 celkem 6310 Úvěry z finanč. operací , , ostatní přijaté vratky transferů - - celkem 6402 Finanční vypoř z minulých let přijaté sankční paltby 3 200, ,00 celkem 6409 Ostatní činnost j.n , ,00 Nedaň.+kap.celkem , ,00 Příjmy celkem , ,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Návrh rozpočtových výdajů Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh knihy,učební a metod. pomůcky, tisk , nákup materálu (k prodeji) , nákup materiálu jn , PHM nákup služeb j.n.(panorama část) , , ostat neinv dotac veř rozpo místní úrovně , ,00 celkem 2141 vnitř.obchod , , platy zaměstnaců ,00 infocentr 5021 ostatní osobní výdaje , sociální , zdravotní , nákup materialu j.n el. energie , poh.hmoty nákup služeb j.n. (panorama kamera) , , opravy a udržování - - celkem 2143 cestovní ruch (infocentrum) , , opravy a udržování programové vybavení DHIM neinvestiční transf. Obcím , ,00 celkem 2169 ostat správa prúm stav obch a služ , , platy zaměstnaců ostatní osobní výdaje sociální zdravotní nákup materialu j.n , , el energie 70, poh.hmoty nákup služeb j.n , opravy a udržování ,00 - celkem 2219 pozemní komunikace , , opravy a udržování , pořízení hmot. invest. majetku-stavby ,00 - celkem 2310 Pitná voda - vodovod , ostatní osobní výdaje , , nákup materialu j.n , , el. energie , , služby pošt 524, , služby telekom a radiokom , , nákup služeb j.n , ,00

3 5171 opravy a udržování budovy, haly, stavby ,00 - celkem 2321 odvod a čištění odpadních vod , , opravy a udržování - - celkem 2333 úpravy vodních toků nákup služeb j.n , , opravy a udržování , , neinvestiční dotace na žáky mimo MÚ , ,00 celkem 3113 základní škola , , neinvest příspěvky PO (škola MÚ) , ,00 celkem 3119 neinv.příspěvky zřízeným PO , ,00 kontrolní součet , , ostatní osob výdaje , , nákup služeb j.n , neinv. dotace neziskovým org ,00 celkem 3319 záležitosti kultury , , neinv dotace církvím a nábož spolkům - - celkem 3326 poříz, zachov a obnova míst kultur pamat odměny+sod nákup služeb j.n , , věcné dary ,00 celkem 3399 zálež. kultury,církví a sdělov. prostř., , , opravy a udržování pohoštění neinv. dotace neziskovým org , , celkem 3419 tělovýchova, sport 3 052, , opravy a udržování neinv. dotace obec. prospěš.org. - - celkem 3519 ambulantní péče, lékař, HS DHIM el. energie , , opravy a udržování , ,00 celkem 3631 vřejné osvětlení , , celkem 3632 pohřebnictví ostatní osob výdaje - - celkem 3635 územní plánování platy zaměstnaců zima parkoviště 12/ ,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - - parking 5031 sociální , zdravotní , prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky , knihy,učební a metod. pomůcky, tisk DHDM , Nákup materiálu jn el. energie , PHM , služby telekomunikací , operativní leasing nákup služeb j.n , opravy a udržování , , pořízení hmot. invest. majetku-stavby ,00 celkem 3639 komun. služby, rozvoj + nákl parkoviště , , celkem 3721 sběr a odvoz nebezpeč.odpadu DHIM nákup materialu j.n , , služby pošt , nákup služeb j.n , , ostatní nákup j.n. - - celkem 3722 sběr a svoz komunál. odpadu , , platy zaměstnaců ,00 služby sro 5021 ostatní osob výdaje - -

4 léto+ostat 5031 sociální , zdravotní , ochranné pomůcky prádlo, obuv, oděv,ochr. pomůcky , DHDM , el. energie , pohoné hmoty , služby peněž.ústavů nájemné , nákup služeb j.n , opravy a udržování , , pořízení hmot. invest. majetku - - celkem 3745 vzhled obce a veřejná zeleň (SRO) , , nákup služeb j.n , dary obyvatelstvu ,00 celkem 4319 soc. péče a pomoc starým obč , dary obyvatelstvu ,00 celkem 4341 soc. pomoc osobám v hm. nouzi , el. energie 1 910, , pohoné hmoty 3 136, , pojištění nájemné , služby školení a vzdělávání 4 400, , nákup služeb j.n , , opravy a udržování , ,00 celkem 5512 protipožární ochrana, SDH , , ostatní osobní výdaje odměny členů zastup včetně uvolněných , , sociální , , zdravotní , , služby tekomunikací cestovné ,00 celkem 6112 zastupitelstva obcí , , ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n služby pošt cestovné - - celkem 6113 volby do zastupitel. Krajů ostatní osobní výdaje , nákup materiálu j.n , služby pošt cestovné , pohoštění ,00 celkem 6115 volby do zastupitel. ÚSC ,00 kontrolní součet , , platy zaměstnaců , , odměny + SOD sociální , , zdravotní , , povinné poj.zaměstnanců 2 496, , knihy,učební a metod. pomůcky, tisk 9 261, , DHDM , , nákup materiálu j.n , , el. energie , , pohoné hmoty služby pošt 4 932, , služby telekomunikací , , služby peněž. ústavů , , nájemné nájemné za půdu 5 481, , služby práv., konzult. a poradenské , , školení a vzdělávání , , služby zpracování dat nákup služeb j.n , , opravy a udržování , ,00

5 5172 programové vybavení , , cestovné , , pohoštění , , účastnické poplatky na konference ostatní nákupy jinak nesp , , zálohy vlastní pokladně ostat posk zálohy a jistiny , poskytnuté neinv. příspěvky věcné dary 3 343, , neinv. transf. nezisk. org ost neinv dotace nezisk a podob organizacim 2 425, , neinv dotace obcím , , ost neinv dotace veřej rozpoč míst úrovně , , platby daní a poplatků , , Fin.vypořádání.z minul.let Okú/obec programové vybavení Invest.půjč.podn.subjektům půjčka nákup pozemků - - celkem 6171 činnost místní správy , , kurzové ztráty služby peněž. ústavů , ,00 celkem 6310 obecné výdaje z finanč. Operací , , převody vlast. rozpočt. účtům - celkem 6330 převody vlastním fondům platby daní a poplatků , ,00 celkem 6399 finanční operace j.n , , výdaje z finan. Vypořádání z min.let 5 319,00 - celkem 6402 finanční vypořádání z minul let 5 319,00 - financ 8115 změna stavu krytí fin prostř na BÚ ,00 - Vvýdaje celkem , ,00 kontrolní součet , ,00 Příjmy celkem , ,00 Rozdíl , ,00 skutečnost 2007 návrh 2008 Přebytek ve výši ,- Kč bude použit jako rezerva pro nepředvídané výdaje.

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více