LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem jednacím: 345/ SP/2

2

3 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY JOINT AVIATION REQUIREMENTS JAR MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Master Minimum Equipment List/ Minimum Equipment List Vydáno Amendment 1 1. srpna 2005 Issued Amendment 1 1 August 2005

4 Členy Komise Sdružených leteckých úřadů (JAA) jsou zástupci Úřadů pro civilní letectví těch zemí, které podepsaly dokument Dohoda o zpracování a přijetí Společných leteckých předpisů. Seznam těchto zemí je veden Evropskou konferencí civilního letectví (ECAC) na adrese: 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [Seznam těchto zemí,* platný ke dni vydání tohoto předpisu, je uveden na konci této stránky.] Další kopie Společných leteckých předpisů jsou dostupné u firmy Global Engineering Documents, rozmístnění jejích úřadoven je uvedeno na webové stránce JAA ( a na webové stránce Global ( Pro získání elektronických verzí dokumentů Sdružených leteckých úřadů se obraťte na webové stránky Information Handling Services (IHS) na kde naleznete informace o způsobu objednávky. Dotazy týkající se obsahu jednotlivých předpisů by měly být adresovány na: JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA HOOFDDORP, The Netherlands The members of the Joint Aviation Authorities Committee are representatives of the Civil Aviation Authorities of the countries that have signed the Arrangements Concerning the Development and the Acceptance of Joint Aviation Requirements. A list of these countries is kept by European Civil Aviation Conference, 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [A list of these countries,* at the issue date of this document can be found at the end of this page.] Further copies of the Joint Aviation Authorities Documents are available from Global Engineering Documents, whose world wide offices are listed on the JAA website ( and Global website ( For electronic versions of the Joint Aviation Authorities Documents please refer to the website of Information Handling Services (IHS) on where you will find information on how to order. Enquiries regarding the contents should be addressed to the JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, The Netherlands * Těmito zeměmi jsou: Albánie, Arménie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Estonsko, Finsko, Makedonie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldavská republika, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. * These countries are: Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, European Aviation Safety Agency, Estonia, Finland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. - ii -

5 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis: JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/seznam minimálního vybavení 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: JAR-MMEL/MEL Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List 2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. 3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4. Úřad pro civilní letectví České republiky, jako člen Sdružených leteckých úřadů, není oprávněn tento předpis měnit. Připomínky k obsahu předpisu lze podávat Ústředí Sdružených leteckých úřadů pouze cestou Úřadu pro civilní letectví. Pokud Ústředí Sdružených leteckých úřadů takové připomínky uzná, vydá je formou Oznámení navrhovaného amendmentu a rozešle je všem členským leteckým úřadům k připomínkám. 5. Česko-anglické uspořádání předpisu je v souladu s běžnou praxí provádění mezinárodních dohod a úmluv. Současně usnadňuje práci s tímto předpisem českým pracovníkům, stejně jako jejich případnou komunikaci se zahraničními partnery. 6. Titulní strany českého vydání předpisu jsou aktualizovány podle posledního předpisu respektive Amendmentu vydaného JAA. 7. Vzhledem k zavedení předpisu JAR MMEL/MEL, Amendment 1 v České republice v pozdějších termínech je datum účinnosti tohoto předpisu změněno pro Českou republiku na Poznámky k českému překladu: 1. Tam, kde v anglickém originálu je úprava textu dvousloupcová, je v českém vydání Části 1 tohoto předpisu jeden sloupec v angličtině, druhý v češtině k usnadnění komunikace v rámci Sdružených leteckých úřadů a obecně se všemi cizími Leteckými úřady. V Části 2 tohoto předpisu, jejíž text je v originále psán přes celou stránku, je uveden nejprve český text celé Části 2, za nímž následuje Část 2 v originálu. 2. České názvy dokumentů a všech orgánů a organizací uváděných v tomto předpisu jsou psány s velkým počátečním písmenem. Velké počáteční písmeno je použito i u několika dalších slov, která tím mají být zdůrazněna nebo má být odlišen jejich specifický význam od jejich běžného významu. 3. Protože lomítko mezi dvěma slovy nemá v češtině ustálený význam, poznamenáváme, že lomítko značí použitelnost jednotlivých pojmů před a za lomítkem současně i odděleně (a/nebo). 4. Úřad, "Národní letecký úřad" nebo Letecký úřad znamená v ČR Úřad pro civilní letectví (ÚCL). U - 1

6 5. Závazné formulace používají: - "je povinen" /v anglickém originále "shall"/ v předpisu tam, kde znamenají příkaz, jehož nesplnění může vést k postihu, - "musí" /v anglickém originále "must"/ v předpisu tam, kde znamenají požadavek a současně nutnou podmínku (t.j. nesplnění má za následek nevydání Osvědčení, Oprávnění nebo Schválení.) 6. Zkratka AOC (Air Operator Certificate) je v tomto předpisu překládána v návaznosti na názvosloví předpisu jako "Osvědčení leteckého provozovatele". Ve stávajícím znění leteckého zákona je termín "Air Operator Certificate" používán jako "Osvědčení leteckého dopravce". 7. Veškeré vzorce, hodnoty a jednotky (metrické a anglosaské) vyskytující se v předpisu a jejich vzájemné přepočty jsou uvedeny tak jako v originálním vydání předpisu a při překladu nebyly dále upravovány. 8. Tam, kde v anglickém originálu byla zjištěna tisková či věcná chyba, je anglický text tohoto předpisu opisem anglického originálu a pod české znění tohoto odstavce je vložena poznámka zpracovatelů předpisu. 9. Je třeba upozornit, že JAA důsledně nedodržuje pravidlo tučných závorek. V některých případech dochází ke změně textu i tam, kde tato změna není vyznačena tučnými hranatými závorkami. V tomto směru se vydání v ČR drží originální formy předpisu a závorky ve shodě s ním také neuvádí. U - 2

7 Účinnost předpisu, změn a oprav Název změny Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis Amendment Název opravy Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis U - 3

8 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO U - 4

9 PODROBNÝ OBSAH JAR-MMEL/MEL ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Odstavec ÚVODNÍ USTANOVENÍ K ČESKÉMU VYDÁNÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN [PREAMBULE Strana U 1 F-1 CL-1 P-1] ČÁST 1 - POŽADAVKY Všeobecně a úprava HLAVA A VŠEOBECNĚ JAR-MMEL/MEL.001 Platnost 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví 1-A-1 HLAVA B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 Všeobecně 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 Druhy provozu 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Příprava MMELu] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Formát a jazyk MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Provozní postupy a postupy údržby 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Lhůty oprav 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 [Přijetí MMELu] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 Revize MMELu 1-B-3] HLAVA C MEL JAR-MMEL/MEL.050 Všeobecně 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 Druhy provozu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Příprava MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Formát MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Lhůty oprav 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 Schválení MELu 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Provoz překračující rozsah MEL 1-C-4 Amendment 1 Vydáno JAA: C - 1

10 ČÁST 2 SPOLEČNÉ PORADNÍ OBĚŽNÍKY (ACJ) Všeobecně a úprava [HLAVA A VŠEOBECNĚ] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Omezení platnosti MEL 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Vyhovění 2-A-1] [HLAVA B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Lhůty oprav 2-B-2 Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-3 Dodatek 2 k ACJ MMEL/MEL.025 Vzor MMEL Preambule 2-B-4 [HLAVA C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Druhy provozu 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Příprava MELu 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Formát MELu 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 2-C-2] Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.065 Vzor MEL Preambule 2-C-3 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 C - 2

11 CONTENTS (Details) JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST AND MINIMUM EQUIPMENT LIST Paragraph Page FOREWORD F-1 CHECK LIST OF PAGES [PREAMBLE CL-1 P-1] SECTION 1 - REQUIREMENTS General and Presentation SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Applicability 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Compliance 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Terminology 1-A-1 SUBPART B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 General 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 [Types] of Operation 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Preparation of MMEL] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Format and language of MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Operational and Maintenance Procedures 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Rectification Intervals 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 MMEL [Acceptance] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 MMEL Revisions 1-B-3] ] SUBPART C MEL JAR-MMEL/MEL.050 General 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 [Types] of Operation 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Preparation of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Format of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Multiple Unserviceabilities 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Rectification Intervals 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 MEL Approval 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Operations outside the scope of the MEL 1-C-4 Amendment 1 Issued JAA: C - 1

12 SECTION 2 ADVISORY CIRCULAR JOINT (ACJ) General and Presentation [SUBPART A GENERAL] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Limit of MEL Applicability 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Compliance 2-A-1] [SUBPART B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) General 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Rectification Intervals 2-B-2 Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-3 Appendix 2 to ACJ MMEL/MEL.025 Specimen MMEL Preamble 2-B-4 [SUBPART C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Types of Operation 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Preparation of MEL 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Format of MEL 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 2-C-2] Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.065 Specimen MEL Preamble 2-C-3 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 C - 2

13 PŘEDMLUVA 1 Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné úplné a podrobné letecké předpisy, označované jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat potíže s typovou certifikací ve společně financovaných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit uznávání údržby prováděné v jednom evropském státě Úřadem pro civilní letectví jiného evropského státu a regulovat provoz obchodní letecké dopravy. 2 Předpisy JAR jsou uznávány Úřady pro civilní letectví zúčastněných států uznávají předpisy JAR jako přijatelný základ pro průkaz splnění jejich národních předpisů letové způsobilosti. 3 [ ]Kdykoliv předpisy JAR uvažují konstrukci letadla nebo zástavbu a činnost vybavení, předpokládá se, že při [zahájení] letu neexistují žádné známé poruchy. Při různých úrovních zálohování zapracovaných do konstrukce letadel však nemusí být požadována činnost určitých systémů nebo zastavěného vybavení, jestliže zbylé provozuschopné vybavení může udržet přijatelnou úroveň bezpečnosti. 4 Předpis JAR-MMEL/MEL stanovuje podmínky pro schválení dokladů nazývaných Základní seznam minimálního vybavení (MMEL) a Seznam minimálního vybavení (MEL). 5 MMEL/MEL je zmírňující dokument použitelný v případě zjištění poruchy. Jeho účelem však není podporovat provoz letadel s neprovozuschopným vybavením nebo sloužit jako kontrolní seznam (checklist) provozuschopnosti. Takové provozy jsou povoleny jedině jsou-li výsledkem pečlivé analýzy každé položky, aby se zajistilo udržení [přijatelné] úrovně bezpečnosti. Základním hlediskem při povolování odbavení letadla s vadným vybavením je, že by se mělo omezit trvání provozu letadla v tomto stavu. 6 Budoucí vývoj požadavků pro tento předpis JAR bude v souladu s dohodnutými postupy změnování. Zhruba řečeno, tyto postupy jsou takové, že Amendment JAR-MMEL/MEL může být navržen kterýmkoliv úřadem pro civilní letectví zúčastněných států a kteroukoliv organizací zastoupenou v [ Poradním orgánu zúčastněných osob (IPAP)]. 7 Významy termínů a [zkratek] použitých v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL a v předpisu JAR-1, Definice a zkratky. 8 Amendmenty JAR-MMEL/MEL jsou vydávány jako změnové strany. Strany mají datum účinnosti a mají stejný status a platnost jako JAR-MMEL/MEL s tímto datem. 9 Nový, změněný a opravený text se vkládá do tučných hranatých závorek. 10 Doklady o připomínkách/reakcích vzniklé následně po konzultacích Oznámení navrhovaného Amendmentu (NPA) jsou vypracovány JAA a publikovány na internetové stránce JAA: Čtenáři také mohou dle potřeby požádat Ústředí JAA o kopie konkrétních dokladů o připomínkách/reakcích. Amendment 1 Vydáno JAA: F - 1

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 F - 2

15 FOREWORD 1 The Civil Aviation Authorities of certain European countries have agreed common comprehensive and detailed aviation requirements, referred to as the Joint Aviation Requirements (JAR), with a view to minimising Type Certification problems on joint ventures, to facilitate the export and import of aviation products, to make it easier for maintenance carried out in one European country to be accepted by the Civil Aviation Authority in another European country and to regulate commercial air transport operations. 2 The JARs are recognised by the Civil Aviation Authorities of participating countries as an acceptable basis for showing compliance with their national airworthiness codes. 3 [ ]Whenever the JARs consider aircraft design, or installation and operation of equipment, it is assumed that no known failures exists at the [commencement] of flight. However, with various levels of redundancy designed into aircraft, operation of certain systems or installed equipment may not be required if the remaining operative equipment can maintain an acceptable level of safety. 4 JAR-MMEL/MEL prescribes the conditions for the approval of documents called "Master Minimum Equipment Lists" (MMEL) and "Minimum Equipment Lists" (MEL). 5 The MMEL/MEL is an alleviating document to be used when a failure has been identified. Its purpose is not, however, to encourage the operation of aircraft with inoperative equipment, or to act as a serviceability check list. Such operations are permitted only as a result of careful analysis of each item to ensure that [an acceptable] level of safety is maintained. A fundamental consideration in permitting the dispatch of aircraft with inoperative equipment is that the continued operation of an aircraft in this condition should be limited. 6 Future development of the requirements for this JAR will be in accordance with the agreed amendment procedures. Broadly, these procedures are such that amendment of JAR-MMEL/MEL can be proposed by the Civil Aviation Authority of any of the participating countries and by any organisation represented on the [IPAP (Intrested Parties Advisory Panel)]. 7 The meaning of terms and [abbreviations] used in this JAR-MMEL/MEL are contained in this JAR- MMEL/MEL and in JAR-1, Definitions and Abbreviations. 8 Amendments to the text in this JAR-MMEL/MEL are issued as Replacement Pages. These show an effective date and have the same status and applicability as JAR-MMEL/MEL from that date. 9 New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets. 10 Comment/Response Documents developed following Notice of Proposed Amendment (NPA) consultation have been produced by the JAA and are published on the JAA Internet Site: Readers can also apply to JAA Headquarters for copies of specific Comment/Response Documents as required. Amendment 1 Issued JAA: F - 1

16 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 F - 2

17 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY SEZNAM PLATNÝCH STRAN ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ AMENDMENT 1 DATUM V současnosti jsou platné následující strany JAR-MMEL/MEL: Strana číslo Legenda Datum Titulní strana Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Vydáno JAA: CL - 1

18 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 CL - 2

19 JOINT AVIATION REQUIREMENTS CHECK LIST OF PAGES JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST/MINIMUM EQUIPMENT LIST AMENDMENT 1 DATED The following pages of JAR- MMEL/MEL are now current: Page No Legend Date Title Page Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Issued JAA: CL - 1

20 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 CL - 2

21 [PREAMBULE Předchozí vydání JAR-MMEL/MEL bylo publikováno 1. května Amendment Účelem tohoto amendmentu je začlenit NPA-MMEL/MEL 2 jak je uvedeno dále: Titulní a zadní strana Revize a status titulní strany. Změna kontaktní adresy a seznamu států na zadní straně. Obsah Revize číslování stran, pokud je to nutné, v podrobném obsahu. Část 1 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2. Část 2 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Vydáno JAA: P - 1

22 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 1 Vydáno JAA: P - 2

23 [PREAMBLE The initial issue of JAR-MMEL/MEL was published on 1 May Amendment The purpose of this amendment is to incorporate NPA-MMEL/MEL 2 as listed below: Title Page and Verso Revision to title page and status. Revision to verso page to amend addresses and list of the countries. Contents Revision of page numbers where necessary in the contents (details) page. Section 1 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2. Section 2 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Issued JAA: P - 1

24 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 P - 2

25 ČÁST 1 SECTION 1 JAR-MMEL/MEL ČÁST 1 - POŽADAVKY SECTION 1 - REQUIREMENTS 1 VŠEOBECNĚ Tato Část 1 obsahuje požadavky pro schvalování Základních seznamů minimálního vybavení a Seznamů minimálního vybavení. 1 GENERAL This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists. 2 ÚPRAVA 2.1 Požadavky předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny ve dvou sloupcích na volných listech, přičemž každá stránka je označena datem vydání nebo číslem Amendmentu, pod nímž je změněna nebo nově vydána. 2.2 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást požadavků, jsou psány menším písmem. Podnadpisy jsou psány kurzívou. 2 PRESENTATION 2.1 The Requirements of JAR-MMEL/MEL are presented in two columns on loose pages being identified by the date of issue or the Change number under which it is amended or reissued. 2.2 Explanatory Notes not forming part of the JAR text appear in smaller typeface. Sub-headings are in italic typeface Vydáno/Issued JAA:

26 ČÁST 1 SECTION 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA:

27 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A JAR-MMEL/MEL HLAVA A VŠEOBECNĚ SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Platnost JAR-MMEL/MEL.001 Applicability [ ] [ ] [(a) Omezení platnosti MEL. MEL je platný až do [(a) Limit of MEL Applicability. The MEL is applicable zahájení letu. (Viz ACJ MMEL/MEL.001(a)).] up to the commencement of flight. (See ACJ MMEL/MEL.001(a)).] (b) Příkazy k zachování letové způsobilosti a ostatní Závazné požadavky. Existuje-li rozpor mezi MMEL [nebo] MEL a Příkazem k zachování letové způsobilosti nebo jiným Závazným požadavkem, musí platit údaje nebo informace obsažené v Příkazu k zachování letové způsobilosti nebo v Závazném požadavku (např. Požadavek k zachování letové způsobilosti). [ ] [ ] (b) Airworthiness Directives and other Mandatory Requirements. Where there is a conflict between the MMEL [or] MEL and an Airworthiness Directive or any other Mandatory Requirement, it is the data or information contained in the Airworthiness Directive or the Mandatory Requirement (e.g. Continued Airworthiness requirement) which shall override. [ ] [ ] [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity Amendmenty k JAR-MMEL/MEL nabývají účinnosti 6 měsíců ode dne vydání.] Amendments to JAR-MMEL/MEL become effective 6 months after publication.] [JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění (Viz ACJ-MMEL/MEL.003) Tento předpis JAR nebude uplatňován se zpětnou účinností. MMELy a MELy existující před 1. květnem 2000 zůstanou platné a použitelné.] [JAR-MMEL/MEL.003 Compliance (See ACJ-MMEL/MEL.003) This JAR will not be applied retrospectively. MMELs and MELs existing prior to 1 May 2000 will continue to remain valid and applicable.] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví JAR-MMEL/MEL.005 Terminology Výrazy a [zkratky] použité v předpise JAR-MMEL/MEL a jejich význam: Terms and [abbreviations] used in JAR-MMEL/MEL have the following meaning: (a) Jak požadují provozní předpisy Uvedená položka vybavení podléhá určitým ustanovením (omezujícím nebo povolujícím), vyjádřeným platnými provozními předpisy. (b) Schváleno Úřadem znamená [potvrzení Úřadem, na základě dokumentace, jako vhodné pro zamýšlený účel (Odkaz na JAR-1).] [(c) Úřad Příslušný orgán, který je odpovědný za bezpečnostní regulaci a dozor nad civilním letectvím. V souvislosti s Hlavou B JAR-MMEL/MEL to znamená Úřad státu projekce. V souvislosti s Hlavou C JAR- MMEL/MEL to znamená Úřad státu provozovatele.] [(d)] Kalendářní den Období 24 hodin od půlnoci do půlnoci založené na UTC čase nebo místním čase, podle volby provozovatele. [(e)] Zahájení letu Okamžik, kdy se letadlo začíná pohybovat vlastní silou za účelem přípravy ke vzletu. (a) "As required by operating requirements" The listed item of equipment is subject to certain provisions (restrictive or permissive) expressed in the applicable operational requirements. (b) "Approved by the Authority" means.[documented by the Authority as suitable for the purpose intended (Refer to JAR-1).] [(c) "Authority" The competent body responsible for safety regulation and oversight of Civil Aviation. In the context of JAR-MMEL/MEL Subpart B, this means the Authority of the State of Design. In the context JAR- MMEL/MEL Subpart C, this means the Authority of the State of the Operator.] [(d)] "Calendar Day" A 24 hour period from midnight to midnight based on either UTC or local time, as selected by the operator. [(e)] "Commencement of flight" The point when an aircraft begins to move under its own power for the purpose Amendment 1 Vydáno/Issued JAA: A - 1

28 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A of preparing for take off. [(f)] Den zjištění Kalendářní den, ve který byl údaj o závadě zapsán do záznamu o údržbě letadla nebo palubního deníku. [(g) Vybavení znamená položku, funkci, letadlový celek nebo systém. (h) Den letu znamená 24 hodinové období (od půlnoci do půlnoci) měřené buď v čase UTC, nebo v místním čase, dle určení provozovatelem, ve kterém dotčené letadlo zahájilo alespoň jeden let.] [(i)] Je-li zastavěn [znamená, že] vybavení je buď nepovinné nebo není vyžadováno jeho zastavění do všech letadel, na která se MMEL vztahuje. [(j)] [Mimo provoz] znamená [], že [vybavení] neplní určený účel nebo nepracuje důsledně v mezích svých návrhových provozních mezí nebo tolerancí. Některé [vybavení] bylo navrženo tak, aby bylo odolné vůči poruchám a je sledováno [] počítači, které vysílají zprávy o závadách do centrálního počítače pro potřeby údržby. Přítomnost této kategorie zprávy [nutně] neznamená, že dané [vybavení] je mimo provoz. [(k) JAA MMEL znamená MMEL (včetně dodatku MMEL), který JAA doporučily Úřadu k přijetí.] [(f)] "Day of discovery" The calendar day that a malfunction was recorded in the aircraft maintenance record/log book. [(g) "Equipment" means item, function, component or system. (h) "Flight day" means a 24 hour period (from midnight to midnight) either UTC or local time, as established by the operator, during which at least one flight is initiated for the affected aircraft.] [(i)] "If installed" [means that the] equipment is either optional or is not required to be installed on all aircraft covered by the MMEL. [(j)] "Inoperative" means [] that the [equipment] does not accomplish its intended purpose or is not consistently functioning within its design operating limits or tolerances. Some [equipments] have been designed to be fault tolerant and are monitored by [] computers which transmit fault messages to a centralised computer for the purpose of maintenance. The presence of this category of message does not [necessarily] mean that the [equipment] is inoperative. [(k) "JAA MMEL" means the MMEL (including MMEL Supplement) which is recommended by the JAA for acceptance by the Authority.] [(l)] MEL Zkratka pro Seznam minimálního vybavení. [(l)] List. "MEL" An abbreviation for Minimum Equipment [(m)] MMEL Zkratka pro Základní seznam minimálního vybavení. [(n)] Dodatek MMEL Seznam spojený s MMEL pro letadlo, pro které byla žádost o první typovou certifikaci podána u Úřadu státu, který není členem JAA. Tento [dodatek] označuje všechny rozdíly od [] MMEL [schváleného Úřadem státu projekce]. []MMEL [schválený Úřadem státu projekce] spolu s dodatkem tvoří [] schválený JAA MEL. [(o) Lhůta opravy Časové omezení provozu s nepracujícím vybavením. (p) RIE Zkratka pro prodloužení lhůty oprav (Rectification Interval Extension). (q) Doplňkové typové osvědčení je definováno v JAR21 / EASA IR Části 21. (r) Držitel Doplňkového typového osvědčení je držitel nebo žadatel o Doplňkové typové osvědčení.] [(s)] Typové osvědčení [] [je definováno v JAR 21 / EASA IR Část 21.] [(t)] Držitel Typového osvědčení [je] držitel nebo žadatel o Typové osvědčení[]. [(m)] "MMEL" An abbreviation for Master Minimum Equipment List. [(n)] "MMEL Supplement" A list associated with MMELs for aircraft for which application for first type certification is made to a non-jaa Authority. The [Suplement] identifies any differences from [] the MMEL [approved by the State of Design]. The MMEL [approved by the State of Design] and the Supplement constitute the JAA [] MEL. [(o) "Rectification interval" A limitation on the duration of operations with inoperative equipment. (p) "RIE" An abbreviation for Rectification Interval Extension. (q) "Supplemental Type Certificate" is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21. (r) "Supplemental Type Certificate Holder" is the holder of, or applicant for, a Supplemental Type Certificate.] [(s)] "Type Certificate" [] [is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21.] (t) "Type Certificate [H]older" [is the] holder of or applicant for a Type Certificate.[] Vydáno/Issued JAA: Amendment A - 2

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz.

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26. Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví JAR-26 Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz Amendment 3 Additional Airworthiness Requirements for operations Amendment

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605)

ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J. JAR-OPS 3.605 General (See Appendix 1 to JAR-OPS 3.605) ČÁST 1 - Hlava J JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart J HLAVA J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ SUBPART J MASS AND BALANCE JAR-OPS 3.605 Všeobecně (Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605) (a) Provozovatel je povinen zajistit, aby

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika

CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS - Sdruzeni pro certifikaci systemu jakosti Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Ceska republika CQS j'e certifikaenim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021:2011 Ceskym institutem

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme sociale - Partie 7: Directives d'application ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.320 Říjen 1998 Poplachové systémy Systémy přivolání pomoci Část 7: Pokyny pro aplikace ČSN EN 50 134-7 33 4594 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links ČESKÁ NORMA 29.120.50 Únor 1996 Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro ČSN EN 60127-5 zjišťování kvality miniaturních tavných vložek 35 4730 Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009 Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009 Bližší podmínky pro způsob označování čísla šarže a doby použitelnosti na vnitřních a vnějších obalech veterinárních léčivých přípravků Further guidance

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 L 93 Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of trans-european hign-speed rail systém referred to as ERTMS

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.30; 27.080; 27.200 1999 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky ČSN EN 1861 14 2007 Srpen Refrigerating

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS 3.1040 Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit,

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA MDT 658.562.008.6.37-05 Schválena: 14.5.1991 VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ ČSN EN 45 013 Třídicí znak 01 5258 Nezobrazitelný

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.260; 45.040 Květen 2009 Železniční aplikace Řízení procesu tření ve vztahu kolo/kolejnice Mazání okolků ČSN EN 15427 28 0555 Railway applications Wheel/rail friction management

Více

Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech. (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1.

Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech. (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1. Pracovní tabulka návrh směrnice o osiřelých dílech (návrh ve znění 4. rev. návrhu zpracovaného dánským předsednictvím v Radě EU k 6.1.2012) Čl. 1 Subject matter and scope Český překlad (pracovní s využitím

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více