1. Úvod Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2"

Transkript

1 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k Úvod Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Zaměstnanci sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ min. vyměřovací základy na SZ, min. zálohy pojistného Platba pojistného na důchodové a nemocenské pojištění u OSVČ od Změny v nemocenském pojištění od OSVČ platby zdravotního pojištění od Změny v odvodu pojistného na zdravotní pojištění od Daň z nemovitostí od Informace k novele zákona o DPH od Novela přiznání k DPH pro rok Další novela zákona o DPH zákonem č. 489/2009 Sb Stránka 1 z 10

2 1. Úvod Tzv. Janotův balíček byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok Zákon je převáženě účinný v období od do Zákon 362/2009 Sb., mění 15 zákonů, které lze rozdělit do čtyř oblastí: 1. Daňová oblast zahrnuje změny následujících zákonů: 1.1. O dani z nemovitostí, 1.2. O daních z příjmů, 1.3. O spotřebních daních, 1.4. O povinném značení lihu, 1.5. O dani z přidané hodnoty. 2. Sociální část zahrnuje změny následujících zákonů: 2.1. O pojistném na sociálním zabezpečení, 2.2. O státní sociální podpoře, 2.3. O nemocenském pojištění, 2.4. O sociálních službách, 3. Zdravotní část zahrnuje změny následujících zákonů: 3.1. O Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, 3.2. O resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, 3.3. O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 3.4. O veřejném zdravotním pojištění. 4. Zbylá část zahrnuje změny následujících zákonů: 4.1. O zaměstnanosti, 4.2. O podpoře hospodářského růstu, Dílčí informace k některým výše uvedeným zákonům obsahuje následující text. 2. Zaměstnavatelé - sazby 1 na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění r r Důchodové pojištění 21,5 % 21,5 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % Nemocenské: 2,3 % 2,3 % Celkem SZ 25 % 25 % Zdravotní pojištění 9 % 9 % Celkem SP 34 % 34 % 1 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., 7 odst. 1 Stránka 2 z 10

3 3. Zaměstnanci sazby 2 na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění r r Důchodové pojištění: 6,5 % 6,5 % Na státní politiku zaměstnanosti: 0 % 0 % Nemocenské: 0 % 0 % Zdravotní pojištění: 4,5 % 4,5 % Celkem SP 11 % 11 % Zaměstnanci, tak jako 2009, odvádějí 6,5 % na důchodové pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění, celkem 13 %. Maximální vyměřovací základ se zvyšuje ze stávajícího 48 násobku na 72 násobek průměrné mzdy, tj ,- Kč pro rok Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného. 4. OSVČ - sazby 3 na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění r r Důchodové pojištění: 28 % 28 % Na státní politiku zaměstnanosti: 1,2 % 1,2 % SZ celkem: 29,2 % 29,2 % Nemocenské: od 1,4 % od 1,4 % ZP: 13,5 % 13,5 % Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 29,2 %, tj. stejně jako v roce Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., 7 odst. 1 3 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., 7 odst. 1 Stránka 3 z 10

4 Maximálním vyměřovacím základem pro OSVČ pro placení pojistného v kalendářním roce bude 72 násobek průměrné mzdy 4, tj Kč pro rok OSVČ min. vyměřovací základy na SZ, min. zálohy pojistného SVČ hlavní SVČ vedlejší V období před podáním Přehledu příjmů a výdajů za rok Měsíční vyměřovací základ minimální 5889 Kč 2356 Kč Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění minimálně 1720 Kč 688 Kč Měsíční pojistné na nemocenské pojištění minimálně 56 Kč 56 Kč V období po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2009 nebo při zahájení činnosti v roce 2010 Měsíční vyměřovací základ (50 % z daňového základu připadajícího na 1 kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána SVČ): 5928 Kč 2371 Kč Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění: minimální 1731 Kč 693 Kč Měsíční pojistné na nemocenské pojištění: minimální 56 Kč 56 Kč Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná a činí minimálně 1,4 % z měsíčního základu. 6. Platba pojistného na důchodové a nemocenské pojištění u OSVČ od Splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Od nabývá účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto novelou se za den platby pojistného považuje, v případě placení na účet příslušné OSSZ (PSSZ/MSSZ), den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Např. příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány dne u poskytovatele platebních služeb (tedy u banky či pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na příslušný účet správy sociálního zabezpečení až dne Za den platby pojistného je považován v tomto případě až den V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že 4 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., 15b Stránka 4 z 10

5 splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 17. den kalendářního měsíce. V případě, že 17. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné předat příkaz k úhradě v dřívějším termínu. Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet správy sociálního zabezpečení po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno. Nevznikne-li nárok na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty, nebude moci být dávka, z důvodu zániku účasti na nemocenském pojištění, přiznána. 7. Změny v nemocenském pojištění od Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu a rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku. K se změní redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v závislosti na vývoji výše průměrné mzdy, což ovlivní i mírný nárůst výše dávek. První redukční hranice bude činit 791 Kč, druhá redukční hranice Kč a třetí redukční hranice Kč. Změní se procentní sazba pro výpočet nemocenského. Místo stávající odstupňované sazby nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 %, 66 % a 72 % bude sazba jednotná ve výši 60 % 5. Nebude tak již záležet na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti, dávka bude po celou dobu vyplácena v jednotné výši. Ke snížení dojde podle přechodného ustanovení od i u nároků vzniklých před , pokud náležely k ve vyšší sazbě než 60 %. 8. OSVČ platby zdravotního pojištění od Všichni plátci pojistného na zdravotní pojištění musí své platby přizpůsobit novému pojetí definice dne platby pojistného. Není to již den odepsání z účtu plátce, ale den připsání částky na účet příjemce. Z dalších změn platných od se asi největšího počtu plátců týká zvýšení minimálních záloh OSVČ na Kč místo dosavadních Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2010 činí průměrná měsíční mzda Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2010 je tudíž ,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce Kč. 5 Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona 362/2009 Sb., 29a Stránka 5 z 10

6 Zálohu ve výši Kč musí poprvé za leden 2010 (posledním dnem splatnosti je ) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2008 platily v roce 2009 zálohy nižší než Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Maximální vyměřovací základ OSVČ Výše maximálního vyměřovacího základu byla novelizována zákonem č. 362/2009 Sb. a od činí maximální vyměřovací základ OSVČ 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2010 částka Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2010 tedy bude činit Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok U OSVČ, které byly v roce 2009 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2009 přesáhl Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2009 postupovat podle ustanovení 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání. 9. Změny v odvodu pojistného na zdravotní pojištění od Od je u plateb pojistného podstatné datum připsání na účet zdravotní pojišťovny místo dosavadního data odepsání z účtu plátce. Změna v chápání data splatnosti při placení pojistného se týká všech plateb, tedy i záloh na pojistné. Tato změna souvisí s novým zákonem o platebním styku. Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, nabyly účinnosti dne Článek XVIII zákona č. 285/2009 Sb., který novelizuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, vstoupí v platnost Novelizováno je mj. právě ustanovení 17 Způsob placení pojistného. Za den platby pojistného již od nebude považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale den, kdy došlo k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb. Zákon o platebním styku zároveň (a to již od listopadu) zkrátil lhůty pro převod peněz banky je musí převést z účtu do dvou dnů místo dosavadních tří. Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne. Např. plátce uhradí pojistné složenkou , držitel poštovní licence ji předá poskytovali platebních služeb dne a ten ji převede na účet VZP Dnem platby pojistného tak je a nikoliv , jak by tomu bylo podle předpisů platných do Stránka 6 z 10

7 10. Daň z nemovitostí od Zákonem 362/2009 Sb., se s účinností od mění také zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Dochází k zdvojnásobení některých základních sazeb daně z pozemků a některých základních sazeb daně ze staveb. Podle ustanovení 6 odst. 4 písm. b) a 11 odst. 3 písm. b) může obec obecně závaznou vyhláškou koeficienty zde uvedené zvýšit či snížit. Město Plzeň vydalo Vyhlášku č. 4/2009, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v roce Zde jsou stanoveny koeficienty podle jednotlivých částí města a druhů nemovitostí ve výši od 1,5 do 4,5. Podle ustanovení 12 může obec dále obecně závaznou vyhláškou stanovit pro všechny nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst. 1. Jedná se o fakultativní koeficient, jehož zavedení a stanovení výše koeficientu je plně v kompetenci obce. Město Plzeň toto navýšení daně dosud nevyužívá. Uvedené změny nevyvolávají povinnost podávat nové daňové přiznání. Dojde-li pouze podle 13a odst. 2, ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím, např. ke změně sazeb, ke změně koeficientu, poplatník není povinen podat dílčí daňové přiznání. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí většinou platebním výměrem. Sazby daně z nemovitostí platné k : 1. Sazby daně z pozemků podle 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75% B - trvalý travní porost 0,25% C - hospodářský les 0,25% D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25% 2. Sazby daně z pozemků podle 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí: E - zastavěná plocha a nádvoří F - stavební pozemek G - ostatní plocha 0,20 Kč/m2 2,00 Kč/m2 0,20 Kč/m2 3. Základní sazby daně ze staveb podle 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí: Stavby: H - obytný dům I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2 Stránka 7 z 10

8 K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu M zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství N průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba O ostatní podnikatelská činnost P - ostatní stavba 8 Kč/m2 10 Kč/m2 10 Kč/m2 6 Kč/m2 Jednotky: R byt Samostatný nebytový prostor: S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská 10 Kč/m2 výroba U - ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2 V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2 Z - ostatní samostatný nebytový prostor 11. Informace k novele zákona o DPH od Zákonem č. 362/2009 Sb., byly též přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechodná ustanovení. Ke sjednocení výkladu a aplikace změn v praxi, vydala Česká daňová správa následující informaci s Č.j. 18/18/99264/ Změny sazby daně Změny v 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) znamenají od změnu snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %. Podle 47 odst. 2 zákona o DPH obecně platí, že plátce použije sazbu daně platnou v den, kdy vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve. 2. Přechodná ustanovení a. Obecná přechodná ustanovení Stránka 8 z 10

9 Podle bodu 1 přechodného ustanovení platí pro vznik daňové povinnosti za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona (nejpozději do ), a pro uplatnění práv a povinností s daňovou povinností související, dosavadní právní předpisy, tj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do b. Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu a poskytnutí telekomunikačních služeb V bodě 2 přechodných ustanovení je řešeno použití sazby daně v případech, kdy plátce dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad anebo poskytuje telekomunikační služby a zúčtovací období dodání a spotřeby tohoto zboží nebo služeb zahrnuje jak část roku 2009, tak část roku V takových případech, i když není odečet z měřících zařízení stanoven k datu , je plátce oprávněn odečet k tomuto datu provést, tím rozdělit zúčtovací období na část do a pro spotřebu použít sazbu platnou k tomuto datu, tj. 9 % nebo 19 % a na část období od a použít sazbu 10 % nebo 20 %. Úplaty přijaté před datem uskutečnění zdanitelného plnění přiřadí plátce ke zjištěné spotřebě zboží nebo služeb za období roku 2009 nebo roku 2010 také podle toho, zda byly přijaty do nebo po Jestliže plátce neprovede odečet z měřícího zařízení k datu , ale k datu po , může provést propočet spotřeby na období do a na období od Plátce pak použije u období do sazbu daně 9 % nebo 19 % a u období od sazbu 10 % nebo 20 %. Výše uvedený způsob zjištění skutečné spotřeby mohou plátci použít i u činnosti odvádění a čištění odpadních vod ( stočné ), v souvislosti s dodáním vody. Obdobný postup lze uplatnit při dodání elektřiny nebo plynu konečným spotřebitelům, kdy částka za zdanitelné plnění pro konečného spotřebitele zahrnuje dodání elektřiny nebo plynu a také jejich distribuci. c. Zúčtování záloh Ustanovení bodu 3 řeší situace, kdy v průběhu roku 2009 vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty podle 36 odst. 1 zákona o DPH a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po Plátce, kterému vznikne povinnost přiznat daň z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději do včetně, použije pro přiznání daně z této úplaty sazbu daně 9 % nebo 19 %, tj. sazbu daně platnou do Při vyúčtování zdanitelného plnění k datu jeho uskutečnění, které nastane nejdříve a později, se při stanovení základu daně podle 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. rozdílu mezi základem daně (celkovou sjednanou částkou) a částkou nebo součtem částek, ze kterých byla daň přiznána ke dni přijetí úplaty (zálohy), použije u úplat přijatých do sazba daně 9 nebo 19 %. U úplat přijatých po datu použije plátce sazbu daně 10 nebo 20 %. V případě, kdy částka uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po tj. buď 10 %, nebo 20 %. Stránka 9 z 10

10 d. Smlouvy o finančním pronájmu do 31. prosince 2008 V bodě 4 přechodných ustanovení je uvedeno, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených a s předmětem smlouvy předaným do , se u zdanitelných plnění uskutečněných podle těchto smluv po , použije sazba daně platná do , tj. 9 % nebo 19 %. Pro tyto smlouvy rovněž platí podle zákona č. 302/2008 Sb., přechodné ustanovení, podle kterého se u těchto smluv použijí (až do jejich ukončení) ta ustanovení zákona o DPH, která těchto smluv týkají (jakákoliv, nejen ustanovení o sazbách daně), podle znění zákona o DPH platného do e. Dobropisy a vrubopisy V souladu s 42 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se u opravy základu daně a výše daně uplatní vždy sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. 12. Novela přiznání k DPH pro rok 2010 Daňové přiznání k DPH za zdaňovací období počínaje lednem, resp. za 1. čtvrtletí roku 2010 bude podáváno na novém tiskopisu vzor č. 16. Dochází zde ke změnám vyvolaným novelami zákona o DPH a zákona o správě daní a poplatků. Upravena je podpisová část (B. ODDÍL přiznání) a také slovní popisy u řádků 5 a 6, 7 a 8, 11 a 12 a řádku 48. S uvedenými změnami souvisí také úprava pokynů k vyplnění přiznání nový vzor č Další novela zákona o DPH zákonem č. 489/2009 Sb. Tato novela je účinná od Obsahuje 118 změn a přechodná ustanovení. Implementuje do národní legislativy především směrnice Rady EU, které jsou pramenem práva pro národní úpravu DPH. Změny se týkají se např.: Vracení daně a souhrnnému hlášení od r. 2010; Místa plnění u služeb od r. 2010; Ceně obvyklé pro účely DPH od r. 2010; U dodání dárků malé hodnoty do 500 Kč dochází ke sjednocení terminologie s evropským právem; Změn v uplatňování DPH u přeshraničních služeb. Z veřejných zdrojů zpracoval: Mgr. Bc. Jiří Bystřický, QBÚ V Plzni Stránka 10 z 10

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 338/1992 Sb. - o dani z nemovitých věcí - poslední stav textu Změna: 315/1993 Sb. Změna: 242/1994 Sb. Změna: 248/1995 Sb. Změna: 65/2000

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2016 www.danovezakony365.cz Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitotých věcí 87 ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb.,zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb.,

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více