listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Taneční sál už roste před očima listy Zdá se, že je před námi poslední plesová sezóna, v níž budeme cestovat za tancem a zábavami do okolních měst a obcí. O potřebě tanečního sálu se sice ve Svinech mluví už celá desetiletí, ale k jeho výstavbě nikdy nedošlo. Když nechyběla vůle, tak spolehlivě chyběly peníze Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Předplatné Benefiční koncert Těžák foto M. Král Když všichni rozumí všemu Protože nemůžu nereagovat na několik zcela zcestných připomínek některých spoluobčanů k tomu, co se právě děje v našem městě, rozhodl jsem se jim pár věcí vysvětlit prostřednictvím TSL. Město ruší houpačky a prolézačky na dětských hřištích proto, aby si v těžké finanční situaci přivydělalo prodejem starého železa. Po vyslechnutí tohoto názoru se o mě pokoušel infarkt. Přiletěli snad autoři této myšlenky právě z nějaké jiné galaxie? Jinak snad není možné, že by nikdy neslyšeli o velice přísných normách (jejich autorem je EU), které musí dětská hřiště splňovat. Při jejich nedodržení a hlavně při případném úrazu dítěte na takovém necertifikovaném hřišti hrozí městu obrovské finanční sankce. Vsadím se, že kdyby se naneštěstí u nás něco takového stalo, tak ti samí remcalové budou městu vyčítat, jak mohlo dopustit, že k něčemu podobnému došlo. Co to vedle kulturáku roste za hrůzu? Myslím, že plán přístavby kulturního sálu byl veřejnosti dostatečně představen (vývěsní skříňka, TSL srpen 2009) a každý si tak mohl udělat představu o jeho budoucí podobě. Mrzí mě, že nejdřív všichni bědovali, jaká je to ostuda, že T. Sviny nemají pořádný sál a teď (když se konečně opravdu rýsuje) zase vadí, že bude a jaký bude. Podle mě to s takovou věčnou nespokojeností se vším a kritizováním všeho (bez znalosti podrobností) žádná obec nikdy nikam daleko dotáhnout nemůže. Pavel Randa Tento stav však byl a doposud je hodně tíživý pro místní spolky a organizace. Taneční zábavy sportovců, hasičů, divadelních ochotníků, maturitní plesy, prodloužené a věnečky tanečních kurzů, diskotéky a další společenské akce to vše se doposud konalo mimo město. Přestože nabídka společenských akcí je poměrně široká, komplikace s dojížděním řadu lidí odradí. Společenskému životu města to rozhodně neprospívá. Protože dosavadní žádosti o dotační tituly a granty nebyly úspěšné (vždy jsme se nějak nevešly do některého z kritérií), žádalo město už od roku 2004 i o přidělení účelové státní dotace. Teprve zde jsme uspěli. V roce 2009 obec v rámci jednoho z vypsaných programů ministerstva financí získala 6 milionů Kč na akci Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Trhové Sviny tedy na výstavbu univerzálního společenského sálu včetně zázemí pro účinkující /viz TSL č. 8, 2009/. Je třeba připomenout fakt, že jakékoli žádosti o dotace byly vždy podmíněny existencí projektu, do něhož město muselo investovat své prostředky a riskovat třeba i to, že projekt nebude nikdy realizován. Po získání dotace v roce 2009 bylo rozhodnuto o zahájení stavby s tím, že město se bude snažit postupně získat další prostředky. Ve výběrovém řízení tehdy zvítězila firma Vidox s nabídkovou cenou cca 31,6 milionu Kč. Tato firma počítala i s možným přerušením stavby a přislíbila její dokončení za vysoutěženou cenu. K 1. září 2009 se tedy začalo stavět. V roce 2010 se další finance získat nepodařilo a stavba byla na čas přerušena. Na počátku tohoto roku jsme však už byli úspěšní. Zejména díky aktivitě zastupitele pana Pavla Stodolovského z TOP 09 rozhodlo ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska o poskytnutí další účelové dotace ve výši 15 milionů Kč na dokončení akce. Sál je nutno dokončit do 30. června 2012 a zbytek prostředků musí dofinancovat město úvěrem. Zastupitelstvo tento postup podpořilo. Dostavba sálu byla jedním z bodů Dohody o prioritách, na které se shodly po volbách strany zastoupené v radě města. S přijetím dotace souhlasila i opozice (na zasedání ZM bylo 16 hlasů pro, 5 se zdrželo, nikdo nebyl proti). Za výhodnějších podmínek, kdy dvě třetiny potřebných prostředků tvoří dotace, totiž sál v dohledné době jen těžko postavíme. A pokud bychom do toho nešli, tak můžeme čekat třeba další desetiletí. Rozpočet města na příští rok se ovšem bude sestavovat nelehko. Vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce Nového města i dostavby sálu se budou muset jiné výdaje značně omezit. Nové město však už odkládat nelze a sál výhodněji nepostavíme. Jistě se jako vždy v posledních letech najde mnoho místních již renomovaných kritiků všeho, tedy i stavby sálu. Pokud někoho takového potkáte, možná by bylo vhodné říci: Sežeň 21 milionů a pak si teprve otevírej, třeba dveře do sálu. Mgr. F. Slípka Předplatné pořadů na 1. pololetí r nabízí vstupenky např. na koncert J. Svěceného se skupinou Jablkoň, Divadlo Sklep, Divadlo Járy Cimrmana strana11 Benefiční koncert A už zvoní v sále a začíná benefiční koncert. Moderátorská dvojice v úvodu připomíná, že příští rok Domeček oslaví dvacet let práce v regionu. A to už na pódium nastupují muzikanti z Hudebního tábora, jsou to děti a mládež v rozmezí od sedmi do pětadvaceti let.. strana 9 Kaspar Strásky TEZAK Od tohoto čísla bude v TSL vycházet na pokračování román místního rodáka Kašpara Stráského Těžák.

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 INFORMACE Z RADNICE Zápis z 19. jednání rady města, které se konalo v pátek Omluveni: P. Randa, P. Stodolovský, Ing. K. Kocina Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory v pavilonu polikliniky, p.č. 608 v k.ú. Trhové Sviny o celkové výměře 122 m 2 paní Lesje Honsové za cenu 350,-Kč/m 2 /rok. (do výběrového řízení na pronájem uvedených nebytových prostor byla doručena jen jedna žádost) - (pro 4) Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Silnice II/156 ulice Nové město mezi Městem Trhové Sviny a firmou Swietelsky s.r.o., a pověřuje starostu podpisem.(tento dodatek řeší rozdělení nákladů na řády a přípojky, cena díla se nemění.) - (pro 4) Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Pavel Stodolovský, Pavel Randa (omluven ze začátku jednání) Rada města byla informována o objasňujících informací ohledně výše verifikovaných emisních redukcí za období Rada města ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkových organizací (Městské kulturní středisko TS, Mateřská škola TS, Základní škola TS, Zdravotní zařízení poliklinika města TS) do rozpočtu zřizovatele. ( pro 5) Rada města byla informována o výroční zprávě České maltézské pomoci za rok Rada města byla informována o nové organizační struktuře firmy VIDOX s.r.o., Český Krumlov. Rada města rozhodla neuzavřít kupní smlouvu na osobní automobil Chevrolet Spark s firmou Milan Král s.r.o.,české Budějovice za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH a rozhodla vypsat nové výběrové řízení s maximální cenou automobilu 230 tis. Kč. (Do výběrového řízení byla doručena jen jedna nabídka, po testovací jízdě a konzultaci u prodejce bylo konstatováno, že automobil nevyhovuje potřebám soc. odboru). (pro 5) Rada města schválila výstavbu zvonice v obci Bukvice a opravu kaple včetně nátěrů v objektu hřbitova v Trhových Svinech v rámci získané dotace z POV prostřednictvím mikroregionu Sdružení Růže. Zároveň souhlasí, že práce budou prováděny dle předložené cenové nabídky pana Cibulky (zvonice) a pana Blahouta (kaple). (pro 5) Rada města souhlasí se snížením nájemného za nebytový prostor v drobné provozovně sklenářství pana S. Jindry o dva měsíční nájmy. (z důvodu omezené možnosti přístupu v době opravy komunikace do sběrného dvora). (pro 5) Rada města souhlasí s převedením bytu v ulici Třebízského č.p. 805 v Trhových Svinech na paní Jandovou. (pro 5) Rada města souhlasí se zadáním vyhotovení projektu dle studie Ing. Františka Stráského parkovací zálivy v ulici Trocnovská formou výběrového řízení a souhlasí s oslovením navržených firem. (Ing. J. Maroušek Ateliér DS, Ing. F.Stráský Ateliér SIS a Ing. M.Ertl M-Ateliér.) (pro 5) Rada města nesouhlasí s přizváním pana Táchy a garantů projektu ohledně BPS Třebíčko na jednání rady. (pro 6) Rada města byla informována o zápisu ze zasedání Komise výstavby a kulturních památek Města Trhové Sviny. Rada města schválila změnový list č. 04 v rámci stavby Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Trhové Sviny. Jedná se o méněpráce ve výši ,- Kč. (pro 6) Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění TDI včetně koordinátora BOZP na II. etapu stavby Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Trhové Sviny předloženou Stavební poradnou s.r.o. v celkové výši ,- Kč. (pro 6) Rada města souhlasí s pověřením, aby město Trhové Sviny zastupoval v této záležitosti Mgr. Tomáš Rada. (týká se místní komunikace III. třídy v osadě Jedovary) (pro 6) Rada města souhlasí s osazením elektrického zabezpečení KIC. Prostředky na toto zabezpečení se použijí z částky, která je alokována na vybavení informačního centra. (pro 6) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou ZENAP Trhové Sviny s.r.o. a pověřuje starostu podpisem. (bezplatná nájemní smlouva na pronájem plochy, která byla používána jako skládka materiálu v době rekonstrukce sběrného dvora). (pro 6) Rada města jmenuje členy školské rady při Základní škole Trhové Sviny: paní Mgr. Hanu Halešovou a paní Ing. Růženu Kahounovou. (pro 6) Rada města schvaluje směrnici o účtování zásob a směrnici k používání cizí měny. (pro 6) Rada města schválila rozpočtové opatření č. 12/2011 a předkládá ZM na vědomí. (pro 6) Rada města souhlasí se záštitou pana starosty nad 2. ročníkem benefičního koncertu Kdo má rád. (pro 6) Rada města schválila vícepráce na výstavbu sběrného dvora ve výši ,- Kč včetně DPH na odstranění jímky a ve výši ,- Kč včetně DPH na výměnu podloží. Veškeré tyto vícenáklady budou zahrnuty do celkových nákladů na výstavbu sběrného dvora jako základ pro poskytnutí dotace ze SFŽP ČR. (pro 6) Rada města schválila odměnu za zpracování a administraci žádostí o dotaci z MZe na výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici Nové město I. a II. etapa ve výši ,- Kč za každou z nich (celkem ,- Kč) pro firmu GPL INVEST s.r.o. (pro 6) Rada města rozhodla ve výběrovém řízení na výměnu oken u budovy MěÚ ve dvoře a doplnění dveří ve vstupní chodbě Gymnázia v Trhových Svinech oslovit následující firmy: ALU.PLAST, OTHERM, OKNO TECHNIK, OKNO-PLAST PN, OKNOTHERM, OKNO TREND, CONTOUR CZ, REALISTAV, SVĚT OKEN. (pro 6) Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. KN 1895/1 v k.ú. Trhové Sviny a ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro 6) Rada města doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 269/2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Vladimíře a Zdeňkovi Felendovým. (pro 6) Rada města doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 269/2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Zdeňce a Františkovi Kolářovým. (pro 6) Rada města pověřuje ředitele Tepelného hospodářství města Trhové Sviny přípravou návrhu variantního řešení založení chráničky a získání potřebného povolení od Jihočeského kraje ( možnost vybudování teplovodní přípojky pro areál Za Pilou v TS). -(pro 6) Rada města byla informována o dotacích. (Přístavba Kulturního domu 15 mil. Kč -účelová dotace, Nové Město vodovod (65 %) a kanalizace Nové Město (65 %) dotace MZe). Rada města byla informována o záznamu z jednání ( studie proveditelnosti přeložky silnice II/156 Otěvěk, Trhové Sviny. fa IKP Consulting) Rada města byla informována o jednání Sdružení Růže. Rada města souhlasí s prodejem pozemků parc.č. st a parc. č. 322/229 v k.ú. Trhové Sviny a na základě předložených dokladů o dřívější koupi pozemků RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku o výměře 693 m 2 v k.ú. Trhové Sviny za symbolickou 1,- Kč + náklady spojené s převodem paní Heleně Kunzové a paní Heleně Maškové. (pro 6) Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluveni: ing. Natálie Bustová (omluvena ze začátku jednání) a Ing. Karel Kocina (omluven ze začátku jednání) Rada města byla informována o zasedání předsednictva SMOJK. (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje) Rada města vzala na vědomí žádost o umístění basketbalových košů a ukládá SÚMM zařadit tento požadavek do návrhu rozpočtu města na rok (pro 5) Rada města rozhodla uzavřít kupní smlouvu na automobil pro sociální odbor s firmou BALKAR s.r.o., České Budějovice, na pořízení auta KIA Rio hatchback JB 1,4 PLAY za celkovou cenu ,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 5)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 3 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu oken u budovy ve dvoře a na dodávku dveří pro gymnázium s firmou OKNO TECHNIK s.r.o., České Budějovice, a pověřuje starostu jejím podpisem. (za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH) - (pro 5) Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výměnu oken v Kulturním domě v Trhových Svinech ve složení: František Herbst, Miroslav Král, Ing. Ivana Božáková, Mgr. Věra Korčaková (Výměna oken bude hrazena z rozpočtu MěKS) - (pro 5) Rada města doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. KN 993/5 v k.ú. Todně manželům Františku a Věře Farkovým a ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen pro jednání zastupitelstva města. (pro 5) Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor (bývalá kovárna a bývalá prodejna potravin Rankov) a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení. (pro 5) Rada města souhlasí s pronájmem dolního návesního rybníka na parc. č.kn 677 a KN 2085/14 a horního návesního rybníka na parc. č. PK 572, oba rybníky v k.ú. Rankov u Trhových Svinů a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení. (pro 5) Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o výpomoci při zimní údržbě komunikací v osadách s firmou Farma Veselka s.r.o., Otěvěk, a s firmou Pelech Luděk, zemní práce a těžba přibližování dřeva, Něchov. (pro 6) Rada města schválila plán prohrnování a rozpis služeb zimní údržby 2011/2012. (pro 7) Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., s názvem Todně ap. 36 p. Hirsch kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 981/2 v k.ú. Todně. (pro 7) Rada města byla informována o vyúčtování projektu Festival Karel Valdauf Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi pořádanou organizací Agency Je5 Rádio Impuls a to v celkové částce 3 000,- Kč. (pro 7) Rada města byla informována o výsledcích soutěže Město pro byznys 2011, kterou vyhlašuje týdeník Ekonom. Město Trhové Sviny se umístilo na 4. místě v rámci Jihočeského kraje. V kategorii Nejvyšší spokojenost podnikatelů s prací radnice se v rámci Jihočeského kraje umístilo dokonce na prvním místě. INFORMACE Z RADNICE Městská policie Trhové Sviny a odchycená zvířata V letošním roce bylo odchyceno 26 psů a jedna angorská kočka, dvakrát jsme vyhledali majitele ztracených papoušků. I Bára by byla ráda na Vánoce u svého nového pána. Většinu psů se podařilo vrátit jejich majitelům. Šest psů bylo po uplynutí zákonné lhůty darováno novým majitelům z různých měst v republice (Trhové Sviny, Plzeň, Příbram, Kunžak a Praha). Při hledání nových majitelů nám velice pomohl psí útulek Domov fauny Hrachov (Krásná Hora nad Vltavou), který zařadil naše zatoulané psy do své prezentace nalezených psů na internetu (http://domovfauny.cz/). Ke svému majiteli do Reichenthalu se vrátil i u nás odchycený pes, který byl identifikován díky mezinárodnímu čipu. Byli bychom rádi, kdyby se našel nový majitel i pro Báru, která jako jediná zatím na svého pána čeká. Bára je kříženec, zřejmě labradora, je krátkosrstá, tmavá, žíhaná. Její věk odhadujeme na 2,5 roku. Je hravá, má ráda lidi, nejsou s ní žádné problémy. Jan Junek, vedoucí MěP TS Nové kotce: Během podzimních měsíců údržba města zhotovila nové kotce v areálu čistírny odpadních vod. Jsou určeny pro psy odchycené Městskou policií TS

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 Svatohubertská mše v Trhových Svinech Myslivecké sdružení Újezd Veselka a Město Trhové Sviny uspořádalo v neděli 23. října v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech Hubertskou mši B dur. Historicky poprvé se v tomto kostele uskutečnila troubená a zpívaná mše k oslavě patrona všech myslivců a lesníků, sv. Huberta. Již v 8:45 zazněly před kostelem tóny lesnic souboru Povltavští trubači, které přilákaly velké množství věřících, myslivců i lesníků z širokého okolí. Příprava mše vyvrcholila v 9:00, kdy se po krátkém zazvonění zaplněným kostelem roznesly nádherné tóny lesnic při úvodní předehře vábení sv. Huberta. Po zaznění prvních tónů vyšel k oltáři slavnostní průvod myslivců vedený ministranty. Průvod uzavíral pan farář P. Marcin Zelazny, který Hubertskou mši celebroval. Všechny přítomné přivítal předseda MS Újezd Veselka Václav Žižka. Legendu o sv. Hubertovi přednesl nestor jihočeských myslivců Oldřich Tripes. Ve své přímluvě pan farář, se znalostí myslivecké mluvy, zaujatě hovořil o jedné z trofejí vysoké zvěře tzv. hubertce. Slavnostní náladu dokreslovala myslivecká výzdoba kostela, které dominovala trofej jelena umístěná před oltářem. Na překrásném průběhu mše má, spolu s panem farářem, zásluhu i soubor Povltavští trubači foto: Ing. Roman Vacekr a Chrámový sbor Ševětín, kteří mši doprovázeli hranými a zpívanými skladbami. Mše se zúčastnili i významní hosté: radní Jč. kraje Ing. František Štangl, starosta města Ing. Radislav Bušek, místostarostka města Mgr. Věra Korčaková, starosta obce Ostrolovský Újezd Václav Němec, prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. a další vzácní hosté. Poděkování zaslouží členové mysliveckých sdružení, která se na zdárném průběhu mše podílela : MS Trhové Sviny, MS Komařice, MS Radostice - Trocnov, MS Šalmanovice Nepomuk, MS Olešnice, MS Buková, MS Kamenná - Žár a v neposlední řadě MS Újezd Veselka. Po ukončení mše se trubači představili všem přítomným hostům, návštěvníkům, myslivcům a věřícím před kostelem krátkým vystoupením s ukázkami loveckých signálů. Na závěr je třeba ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci i samotném průběhu mše, a věřím, že se z tohoto jedinečného zážitku stane myslivecká tradice všech, (nejen) myslivců, z okolí Trhových Svinů. Jiří Žižka - MS Újezd - Veselka AKTUÁLNĚ Domov pro seniory má nová lůžka V Domově pro seniory Chvalkov se dne uskutečnil Den otevřených dveří, kam byli všichni srdečně zváni. Při této příležitosti jsme zároveň prezentovali anová lůžka s laterálním náklonem, která jsme zakoupili za spoluúčasti těchto sponzorů: Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady. Město Borovany, Obecní úřad Čížkrajice, Obecní úřad Slavče, Sdružení Růže, Vlastimil Popp Autobusová a nákladní doprava Trhové Sviny. Elektrická lůžka LATERA CARE a LATERA THEMA budou využívána obyvateli domova, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Vzhledem k možnosti využití několika rozličných poloh zpříjemní tato lůžka pobyt našim uživatelům a zároveň usnadní práci ošetřovatelskému personálu. V rámci prezentace si mohli návštěvníci lůžka prohlédnout a seznámit se s jejich použitím v praxi. Všem našim sponzorům bychom chtěli poděkovat za dary, rovněž si vážíme přístupu všech dárců, kteří projevili pochopení pro potřebu zajištění kvalitní péče o své spoluobčany. Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Chvalkov Vybíráte vánoční dárek? Nově vznikající Centrum U Duhy nabízí Thajské masáže netradičně v páru pro páry Štefanikova 569, Trhové Sviny Tel ,

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V úterý 11. října 2011 byli na Městském úřadě Trhové Sviny přivítáni tito noví občánkové: AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Pohlednice kostela Nejsvětější Trojice obsadila 2. místo v soutěži zleva: Štěpán Farka, Emma Martínková, Matyáš Joura, Markéta Smolíková, Ondřej Kočí, Kristýna Kulhánková, Alžběta Malíková, Kateřina Kaštánková zleva: Michaela Gajdošíková, David Bednář, Eliška Baláková 13. listopadu 2011 v kruhu svých nejbližších oslavil významné životní jubileum (90 let) pan František Alexa z Trhových Svin. Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích konal 16. ročník soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici jižních Čech. Zúčastnili jsme se této soutěže s pohlednicí kostela Nejsvětější Trojice od autora Ladislava Rennera. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 76 pohlednic z celého kraje. Porota složená z účastníků semináře odborníků z oblasti kultury, turistického ruchu a pracovníků obcí vybrala deset nejhezčích pohlednic. Naše pohlednice se umístila na krásném druhém místě. První místo získala pohlednice hradu Rožmberk a třetí místo pohlednice z Chlumu u Třeboně. Deset nejúspěšnějších pohlednic postupuje do celorepublikového kola. Pohlednici přetiskujeme, i když samozřejmě barevný originál to není. Pohlednici je možné koupit v infocentru. Dagmar Lošková Kalendář města Trhové Sviny na rok 2012 Univerzita třetího věku v Trhových Svinech Vzdělávání je jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří, pro seniory se stává prostředkem pro hledání cesty a hodnot života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností dobra v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem. Co to je Univerzita třetího věku? Jedná se o vzdělávání seniorů na principu vysokoškolského studia. Univerzity třetího věku pořádají Vysoké školy a je možné toto studium navštěvovat buď prezenčně docházkou do školy, nebo v konzultačních střediscích, kde přednášky probíhají virtuálně. Chtěli bychom v Trhových Svinech nabídnout možnost takového vzdělávání a zřídit zde konzultační středisko v Kulturním domě. Pokud by se Město Trhové Sviny nechalo zpracovat nástěnný kalendář města na rok V kalendáři jsou použity staré pohlednice s dobovými snímky města a okolí. Kalendář je možné zakoupit v Kulturním a informačním centru na Žižkově náměstí, prodejní cena je 130,- Kč. sešel dostatečný počet zájemců, mohla by se výuka otevřít od letního semestru 2012 to znamená od února Jak vypadá taková výuka? Výuka probíhá jednou za 14 dní v dohodnutou dobu, přednáška trvá asi 2 hodiny. Přednáška je promítána projektorem na plátno. Jedná se o přednášky na různá témata, například astronomie, etika, lesnictví a spoustu dalších. Účastník dostává přednášky i v písemné formě, aby mohl doma v klidu studovat. Na konci semestru probíhají testy. Platba je pouze symbolická 200,- Kč za semestr, to znamená za půl roku. Pokud Vás nabídka zaujala, je možné získat bližší informace, případně přihlášky v Kulturním a informačním centru na náměstí, tel Dagmar Lošková, KIC

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 Aktivity pro děti i dospělé v Trhových Svinech MATEŘSKÉ CENTRUM Nábřeží Svatopluka Čecha, zdravotní středisko DEN HODINA AKTIVITA VEDOUCÍ POZNÁMKA PO Cvičení a zpívání pro děti od 1 roku Vlaďka Nová Kurz AJ pro dospělé - pokročilí Martina Lošková Kurz AJ pro dospělé - začátečníci Martina Lošková ÚT Výtvarné tvořeníčko pro děti od 2 let Jindřiška Průšová Čtení pohádek Vlaďka Nová ST DOPOLEDNE Herna Těhotenské cvičení a předporodní příprava Johanka Kubaňová ČT DOPOLEDNE Herna, setkání maminek s miminky :45 Kurz AJ pro nejmenší Lucie Horelicová Výroba šperků od 10 let Eva Dvořáková PÁ Cvičení a zpívání s kytarou pro děti od 2 let Alena Candrová ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNA Základní škola PO Fitness cvičení Brožek ÚT Cvičení s flexibarem Kubatová Zumba Brabcová ČT Fitness cvičení Brožek SO Cvičení s flexibarem Kubatová NE Hasičský kroužek Milan Krajčírik Zumba Jakub Mařík KULTURNÍ DŮM - Sídliště PO Break dance Kája Švarc Country tance Zbyněk Mařík ÚT Tai chi Ladislav Rafael Buús ČT Country tance - děti Zbyněk Mařík Chi kung Jana Dörnerová SPORTOVNÍ HALA Tovární ulice PO Stolní tenis Plachý Oddíl stolního tenisu Kuželky Josef Svoboda V kuželně u stadionu Sauna muži ÚT Sauna - ženy ST Sportovní gymnastika - děti Naďa Hálová Zdravotní cvičení Helena Králová Aerobik Jurečková ČT Volejbal Pavel Pařízek Oddíl volejbalu SO Tenis Jan Steinbauer Oddíl tenisu Nohejbal Karel Špirhanzl Oddíl nohejbalu NE Aerobik Jurečková Tréninky fotbalu probíhají téměř denně pro různé věkové kategorie, kontakt Marek Neužil. DOMEČEK Branka 588 PO Ergoterapeutická keramická dílna Hana Štarková PO-PÁ Doučování matematiky Monika Valihrachová ÚT-PÁ Doučování angličtiny Monika Valihrachová ÚT Ergoterapeutická keramická dílna Hana Štarková Kroužek keramiky Romana Fischerová Kurz angličtiny začátečníci Žaneta Stiskalová tel.: ST Doučování českého jazyka Dáša Nováková Doučování němčiny Marie Heřmanová ČT Ergoterapeutická keramická dílna Hana Štarková Doučování českého jazyka Dáša Nováková Klub volný program Dáša Nováková Přírodní kroužek Jiří Mikoláš Kurz angličtiny středně pokročilí Žaneta Stiskalová tel.: PÁ Doučování českého jazyka Dáša Nováková Dramatická výchova Dáša Nováková Novohradská fl é t n a Podobně jako loni je k dispozici DVD z Novohradské flétny 2011, které obsahuje fotky a nahrávky soutěžících Oproti loňsku nastala změna - celý záznam se nevešel na CD, je tedy vypálen na DVD. Celková cena podle poštovného bude asi 130,- maximálně 140,- Kč. Pokud by někomu nevyhovovalo DVD medium, mohu připravit CD, to ale nebude obsahovat celý záznam (takže např. nahrávky pouze kategorie A resp. kategorie B). Zájemci - ozvěte se na tel.: s pozdravem Petřvalský Libor Webové dotazy Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak moc je platný harmonogram prací k rekonstrukci Nového města. Jak jsem se díval tak na konci 42. týdne měla byt hotová komunikace pro1.etapu. Jsou snad nějaké změny? (Jan) Hezký den, harmonogram je jako u všech staveb orientační, v dolní části se musel řešit problém s vodou - s pramenem, který se musel odvést, a také s větší překládkou elektrického vedení, než bylo plánováno. Dle vyjádření vedení stavby to nemá vliv na konečný termín ukončení stavby. VK Dotazy občanů byly otištěny bez gramatických a stylistických úprav pozn. redakce. VYKRMENÉ KRŮTY stálý prodej živých nebo opracovaných krůt rozvoz opracovaných krůt 1x týdně (chlazené, zabalené) *** CENY *** opracované Kč/kg živé Kč/kg Milan Krejčí Český Heršlák 1 Horní Dvořiště, tel

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 7 Jaký byl listopadový Benefiční koncert pro Domeček? V páteční podvečer 4. listopadu je na Domečku v Trhových Svinech živo, znějí tu dětské hlasy, hudební nástroje. Co se tu chystá? Dnes se sjíždějí ze všech koutů mladí muzikanti účastníci osmého Hudebního tábora, aby se připravili na zítřejší Benefiční koncert pro Domeček. A jak proběhl sobotní koncert v Kulturním domě v Trhových Svinech? Každý návštěvník se v předsálí nejprve ocitl v atmosféře letních táborů, kterou navozuje plátěný stan v rohu místnosti. Vždyť tu probíhá výstava Léto s Domečkem Hned naproti vchodu návštěvník spatří nachovou vzdouvající se plachtu dračí lodě, která brázdí vlny v záři zapadajícího slunce. Dvoumetrový obraz odkazuje na téma obou běhů letošního Křesťanského tábora Plavba Jitřního poutníka podle knihy C. S. Lewise. Fotky z tábora dokládají vášně při bitvě s vojskem Bílé čarodějnice. Podél zdí si můžeme prohlédnout meče a štíty, které děti samy dotvářely, také ručně vyráběné šípy, luky, vařečku, prak a jiné. Nad hlavou nám visí batikovaná a savovaná trička. Kánoe s pádly a s vestami zase navozuje spolu s fotkami atmosféru Vodáckého tábora. Z fotografií dýchá uvolněná prosluněná nálada vodáků při splavování řeky. Na druhé straně místnosti obří kontrabas s veselými notami připomíná nezapomenutelné zážitky účastníků Hudebního tábora. Mladé muzikanty uslyšíme ještě během večera. Hned vedle si můžeme prohlédnout fotky z Divadelního tábora. Také Keramický tábor zde vystavuje své fotografie z letního tvoření na Domečku. Nesmíme zapomenout na každoroční Putování s Domečkem, pohodový pobyt handicapovaných s asistenty, který se tentokrát uskutečnil v Mrákotíně u Telče. Ve vitrínách si lze prohlédnout výrobky z domečkovské keramické dílny, které vytvářejí lidé s handicapem. Ani letos nelze dílně upřít kreativitu k oblíbeným andělům a kočkám přibyly ovečky, myšky a ptačí zápichy. Jsou tu již tradičně okrasné obaly na květináče, talířky a misky. Část výstavy je věnována nízkoprahovému zařízení - Klubu Archa a Klubu Domeček. Můžeme si zde prohlédnout fotky ze slavnostního otevření nových prostor Klubu Archa či fotografie z akcí Klubu Domeček z divadelního vystoupení dětí v domově seniorů či z jarního hledání pokladu v přírodě. Na stěně nás také upoutají fotky dobrovolníků v roztodivných převlecích bez jejich obětavé práce by letní tábory Domečku nebyly možné. A už zvoní v sále a začíná benefiční koncert. Moderátorská dvojice v úvodu připomíná, že příští rok Domeček oslaví dvacet let práce v regionu. A to už na pódium nastupují muzikanti z Hudebního tábora, jsou to děti a mládež v rozmezí od sedmi do pětadvaceti let. Pod vedením usměvavé dirigentky Jindry Černé nám Orchestr Domeček zahraje několik skladeb na strunné, smyčcové, dechové nástroje apod. Velký potlesk sklidila Malá noční hudba od W. A. Mozarta, ale i další skladby, např. osmý Slovanský tanec od A. Dvořáka, Na perském trhu (A. Ketelbey). Zazněla píseň Hej, člověče Boží, melodie z filmu Panna a netvor, dvě části z Truvérské mše od P. Ebena. Obdivujeme mladé foto: Jaromír Klimeš, Dagmar Nováková muzikanty a přejeme jim stále takovou radost z hudby! Moderátoři v krátkém vstupu hodnotí, co se za rok na Domečku změnilo: Nízkoprahový klub mladých Archa má větší prostory a zvětšila se i kapacita, nyní se otevírá v Českých Budějovicích na náměstí nový obchod s keramikou z Domečku, v Českém foto: Jaromír Klimeš, Dagmar Nováková Krumlově přibylo další prodejní místo v Tescu, keramická dílna mohla zaměstnat více lidí ze zdravotních důvodů znevýhodněných na trhu práce. Muzikanty na pódiu střídají děti z Klubu Domeček. Zahrají nám divadlo pod názvem Pohádka o princezně Fanta Giro na motivy stejnojmenné pohádky. A už tu stojí impozantní král v plášti a s korunou na hlavě a po jeho boku jeho tři královské dcery. V úvodu děti zpívají Svěrákovu: Skálo, skálo, proč je lásky málo? Starý král je nemocný. Ovšem sousední král vyhlašuje válku, a kdo bude bojovat za nemocného panovníka? Nabízí se odhodlaně nejstarší dcera, ale král ji varuje: Nesmíš si cestou vzpomenout na nic ženského, jinak jedeš zpátky domů! Starší dvě dcery nepochodí, ale z nejmladší Fanta Giro je opravdový vojevůdce. Pozná nepřátelský mladý a pohledný král, že je to žena? Děj pohádky se točí kolem této úsměvné zápletky. Sedm dětí, které chodí na Domečku na dramatickou výchovu, se snaží, některé nechtěné situace vyvolávají na tvářích diváků úsměv. Láska zvítězila nad nenávistí, děti v závěru zpívají: Voda, voděnka hladí oblázky, takové je pohlazení od lásky Děkujeme mladým divadelníkům, ať jim nadšení vydrží! Po přestávce vystupuje několik teenagerů ze skupiny Teens for God s rockovou písničkou. Děkujeme za odvahu, je to prý jejich první veřejné vystoupení. Nyní se sál rozezní zvuky elektrických kytar a bubnů. Příští tři čtvrtě hodiny patří rockové skupině Trinity Worship Band. Nakonec moderátoři poděkují sponzorům Domečku, firmám i drobným dárcům. Vždyť bez nich by činnost Domečku nebyla možná! Děkujeme též panu řediteli kulturního domu a městu Trhové Sviny za pronájem sálu. Děkujeme všem, kteří přišli, a tak Domeček v Trhových Svinech podpořili. A reakce z knihy návštěv? Prožila jsem nádherný večer plný zábavy. Krásná výstava! Moc díky Gábina. Bylo to skvělý, nádherný orchestr, super vtipný divadlo a fajn koncert. Výstava fotek se moc povedla! Všem velký dík. Monika Také děkujeme za ohlasy a těšíme se na viděnou v únoru na plese Domečku. Mgr. Dagmar Nováková ped. pracovnice Domečku DOMEČEK středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 Cesta do Svaté země (2. část) Panorama Jeruzaléma je mimořádné. Již při prvním pohledu si uvědomíme, jak mnoho je zde vyznání a kultur kopule mešit, vysoké věže kostelů, řady náhrobků velkého židovského hřbitova v Josafatově údolí, kde spravedliví čekají na poslední soud, který má nastat právě v tomto místě. Když procházíme muslimskou čtvrtí jeruzalémského Starého města, máme pocit, že se za chvíli staneme svědkem vyhnání pokřikujících překupníků ze svatyně. Zastavujeme se u Zdi nářků. To jediné zbylo z Jeruzalémské svatyně. Zde se Židé scházejí a modlí se. Na ohromném posvátném pahorku, kde stávala velká Jeruzalémská svatyně postavená králem Šalamounem, jsou dnes mohutné mešity Al-Aksá a Skalní chrám. V těchto místech se malý Ježíš pustil do diskuse s mudrci. Zapůsobil na mne kostel Pater noster. Zde učil Ježíš své učedníky modlitbu Otče náš. Na zdech kostela je tato modlitba napsána ve více než padesáti jazycích. Zde všude, osvobozen od každodenních starostí, člověk hledá a nachází místa proslulá zázraky, místa, kde se nemožné stalo možným. Není proveditelné popsat a vylíčit všechna místa, která jsme navštívili a která jsou spojena s životem Pána Ježíše. Většinu z nich mám zachycených na fotografiích a věřím, že se nám podaří udělat jejich prezentaci spojenou s komentářem. Jeruzalém je jedinečný a neopakovatelný. Ale i další místa, která jsme viděli, jsou mimořádná. Místem, které je zcela odlišné od Jeruzaléma, je Nazaret. Je jiný nejen okolní přírodou, ale především klidem a pokojem, který tam měl svůj začátek. Působivý je chrám Zvěstování a především jeho nejnižší část jeskyně Zvěstování, kde se dovršil příběh Starého zákona a měl zde začátek Nový zákon. Zde se zjevil archanděl Gabriel Panně Marii, aby jí oznámil důležité poslání od Boha. Na mramorovém oltáři čteme: Verbum caro hic factum est Zde slovo tělem se stalo. kostel Pater noster Přijíždíme do Betléma. Město je obýváno převážně Palestinci. Původně se Betlém jmenoval Efrata. Je ctěn jako rodiště Davida a Ježíše. Vstupujeme do chrámu Narození Páně. Vchod do něho byl v 17. století částečně zastavěn, aby muslimští obyvatelé nemohli vjíždět do kostela na koních. I dnešní návštěvník, který chce vstoupit do míst, kde se narodila Spása, se musí sklonit. V myšlenkách se přenáším do vánočního času, když v Kostele Pastýřů zpíváme koledu Nesem vám noviny. Krajina kolem Jeruzaléma je suchá, ale i uprostřed pouště najdeme místa, kde vypučí a roste naděje. A to je oblast kolem Galilejského jezera, kde Ježíš žil, kázal a učil své učedníky. Velmi silně na mne zapůsobila plavba lodí po Genezaretském jezeře. Uvědomil jsem si, že to, co vidím, na to se díval i Ježíš. Stavby jsou sice jiné, ale krajina je stejná. Z lodě jsme viděliúchvatná místa. Na jednom kopci se ukázal kostel Blahoslavenství. Blahoslavený znamená také šťastný. Věřím tomu, že šťastní byli i ti, kteří se stali očitými svědky zázraku, kdy Ježíš pozvedl oči vzhůru, a dvěma rybami a pěti chleby učinil blahoslavenými pět tisíc mužů, kromě žen a dětí ( Matouš 14,21). Nenápadně působí na břehu jezera kostelík Primátu Petra. Tam Pán Ježíš předal Petrovi klíče od nebeského království, a tak se stal Petr hlavou církve, prvním papežem. Na druhé straně jezera je místo spojené se životem svatého Petra Kafarnaum. Tady Ježíš potkal své první učedníky - Petra, Ondřeje, Jakuba, Jana a celníka Matouše. V těchto místech vykonal Ježíš spoustu zázraků. Petr, Jakub a Jan se účastnili neobvyklé události na hoře Tábor Proměnění Ježíše. Jeho obličej zářil jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. V bazilice Proměnění jsem viděl překrásnou mozaiku, připomínající tuto událost. Je na ní zobrazen Ježíš spolu s Mojžíšem a Eliášem. Pod nimi jsou Petr, Jakub a Jan. Galilejské jezero Žasnu nad přírodním jevem, že jezero, po kterém plujeme, je napájeno vodou řeky Jordánu. V místě, kde tato řeka ústí do Genezaretského jezera, se dal Ježíš pokřtít Janem Křtitelem. Jordán pramení z tajícího věčného sněhu na hoře Hermon. Napájí svou vodou sladké Galilejské jezero a vlévá se do Mrtvého moře. Mrtvé moře je největší nádrž na slanou vodu ve Svaté zemi, i přesto, že je napájeno sladkou vodou z řeky Jordánu. Nejnižším obydleným místem na světě je nížina Sodomy; 396 m pod hladinou moře. V Mrtvém moři jsme se také koupali. Nikdy jsem si nedovedl představit hustotu jeho vody a to, že v něm prakticky nelze plavat. Z míst, kde jsme se koupali, jsme viděli pevnost Massada. Byla postavena na skále Herodem Velkým. Po obléhání Římany poslední obránci pevnosti spáchali sebevraždu, aby se nedostali do římského otroctví. Dvanáct dnů, které jsme ve Svaté zemi strávili, uběhlo jako voda v Jordánu. Zanechalo trvalou vzpomínku v mém srdci. Neznamená to, že tyto vzpomínky jsou mrtvé, ale jsou konzervované solí jako voda v Mrtvém moři. P. Mgr. M. Želazny Zeď nářků a mešita Al Aksa Nad jezerem Genezaret

9 KAPITOLA PRVNÍ V době pobělohorské, kdy byl náš národ zradou hanebně pokořen, utíkaly tisíce našich nejlepších rodin z drahé vlasti. V ten čas putoval mladý muž s celým svým majetkem na hřbetě koně. Míjel vyhořelé vesnice, málo kde mohl přenocovat a dostat trochu toho žvance. Český lid byl bázlivý a nedůvěřivý. Od Keblan ke Slavči přes Zaluží a Lhotku vedl svého koníka za uzdu, sám s hlavou skloněnou v ponurých myšlenkách. Před ním se vypínala vysoká lesnatá hora, jen místy se zelenaly malé paloučky. Jsa velmi unaven, odpočinul na úpatí hory. Koník se volně pásl a jeho pán usnul hlubokým spánkem. Zdálo se mu, že nemá již dále chodit, ale zůstat ve své vlasti. Když se probudil, byl krásný slunný den. Rozhlédl se zpět do českého kraje. Viděl v dáli Střížov s jeho kostelíkem, Borovany se zámkem, dvůr Mysletín a lesy trocnovské, kde se narodil veliký vojevůdce Jan Žižka. Vpravo viděl Novohradské hory, vlevo Kleť a v celém kraji mezi těmito horami mnoho krásných rybníků. Nejblíže před ním leželo staré městečko Sviny se svým majestátným kostelíkem. Je-li na blízku voda, zůstanu zde. Kraje dražšího a milejšího nenajdu. Tak uvažoval mladý muž. Koník se napásl, zařehtal a několika skoky našel velký pramen, z kterého vytékala na zelený trávník voda jako křišťál. Ach, jaký to silný pramen. I koryto, které voda za léta prohloubila se dá využít. Náš utrmácený vojín, jsa jako znovu zrozený, chtěl zapomenout na vše minulé. Rozvázal tlumok, kde měl nejnutnější nářadí a dal se do práce. Po čase vykácel křoví a několik stromů, ze dřeva si zhotovil jakýsi prozatímní stan pro sebe a svého koníka, který pokryl chvojím. Z kamenů upravil ohniště a stále udržoval oheň. Lidé bydlící v údolí kouř pozorovali, blíže se však neodvážili pro velkou bázeň, která v této době tísnila všechen lid. Málo se stýkal se starousedlíky. Začali mu říkat samotář. Za těch časů žil v nedalekém Dobrkově starý Jirkal. Byl to vysloužilý voják a znal svět. Přemýšlel, co tam asi tak může ten člověk sám dělat. Tak se rozhodl, že se půjde na toho samotáře podívat. Jednoho dne ráno, když si chtěl vysekat z břízy nějaké postranice na trakař, vzal nářadí a vyšel do kopců. Jak se prodíral houštinou, uslyšel osekávání dřeva. Vydal se po hlase, zanedlouho uviděl mladého muže zabraného do práce. Jirkal jsa sám tesař široko daleko známý zavolal mohutným hlasem: Pomáhej Pán Bůh, také dřevař? Mladý muž se narovnal a hledí odkud jde hlas. Zpozoroval příchozího a zvolal: Dejž to Pán Bůh, je toho třeba. Odložil sekeru a šel muži naproti. Jirkal mu podal ruku a pravil: Co tu hledáš za štěstí? Jsem také z vašeho kraje a rád bych tu zůstal. Nebyl jsem tu řadu let. Byl jsem vojákem, ale rád bych na vše zapomněl, vždyť dobře víte, co se stalo. Kaspar Strásky TEZAK 4

10 ÚVOD Jižní Čechy, Slepičí pohoří s nejvyšší horou Kohoutem O tomto krásném koutě naší drahé vlasti chci vyprávět z mé paměti, dokud mi slouží. Toto vyprávění se přenášelo z rodu na rod. Já jej převzal od starých Jihočechů, zvláště od mého otce, kterýžto skoro před sto lety jako pasák ovcí sloužil v obci Zaluží pod Kohoutem. Tam trávil několik let ve svém útlém mládí. Prosím za prominutí chyb a slohu. Jsem obyčejným ševcem málo vyškoleným, 67 roků stár. Jeden z posledních ze starého významného cechu ševcovského v okrese Trhosvinenském. Kašpar Stráský 3

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 11 KULTURA PŘEDPLATNÉ KULTURNÍCH POŘADŮ KD TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2012 Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny v I. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 106,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 120,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 1 040,- Kč = 20% SLEVA Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkání s Vámi. Změna programu vyhrazena Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 13. ledna tel./fax Městské kulturní středisko Sídliště 710, Trhové Sviny úterý od hod. Divadelní soubor La Provence Gustav Skála: NĚKDO TO RÁD V KINĚ... Vážené dámy a pánové, pamatujete si ještě na půvab starých kin? Měla svou zvláštní vůni. Tak přesně do takového starého kina Vás zavedeme v naší tanečně - herecko pantomimické revue. Děj se odehrává ve starém kině, kde se občas dějí prapodivné věci. Všechno to podle všeho zavinil duch bývalého majitele kina, který není tak úplně spokojený nejen s filmy, které se promítají, ale i s poměry, které v jeho bývalém království vládnou dnes. A tak se duch vloží do děje rozverné komedie a sem tam pěkně zamíchá ostatním zúčastněným kartami, pochopitelně proto, aby to celé skončilo pravým, nefalšovaným happyendem. Hrají: Vlastimil Harapes, Uršula Kluková, Klára Jandová, Jan Nosek, Jan Čížek, Martin Pořízek, Veronika Všetičková, Daniel Židek Režie: Gustav Skála SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. JAROSLAV SVĚCENÝ & JABLKOŇ Unikátním spojení houslí s netradiční tvorbou populární folkové skupiny Jablkoň.Exotické nástroje, neobvyklé zvukové a rytmické kombinace a strhující muzika se dostávají do konfrontace s klasickou vážnou hudbou. Spojení klasického houslisty s touto hudební skupinou představuje zcela nový výjimečný hudební zážitek. Jaroslav Svěcený - housle V současnosti hraje Jablkoň v této sestavě: Michal Němec (jediný zakládající člen) zpěv, kytara; Martin Carvan kytary, sbor; Johnny Judl fagot, baskytara, el. kytara, sbor; Petr Chlouba bicí, perkuse, sbor; Nepravidelným hostem je herečka (např. Ypsilonka, Husa na Provázku a další); Anička Duchaňová - zpěv, tenorsaxofon. SKUPINA A; B Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč středa od hod. Divadlo Kalich Ondřej Havelka a scénárista Martin Vačkář: ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky. Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahawkem v ruce HRAJÍ A ZPÍVAJÍ: Luiza - Petra Nakládalová Willy - Vojtěch Havelka Tim - Petr Halíček Ema, Mary, Dita, Lory - Jaroslava Kretschmerová / Anna Polívková Klepač - Bohumil Klepl / Ota Jirák Dědeček, Průvodčí - Petr Bucháček Old Banjo, Číšník - Miroslav Babuský Kovář, Topič, Topičová, Kapitán - Martin Zbrožek Muzikant, Ingriš - Jakub Šafr Pouliční zpěvačka - Rozalie Havelková/Denisa Barešová SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod Divadelní spolek Frída Divadlo Bolka Polívky INTERWIEV S UPÍREM Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3DD kvalitě s písničkami a vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji jedenáctou novinku divadelní spolek Frída. Hrají: Bára Munzarová, Martin Trnavský a Radim Novák Scénář a režie: Jakub Nvota SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč středa od hod. Agentura Atribut Josef Náhlovský & František Nedvěd: BÁJEČNÁ ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA Hudebně zábavný pořad populárního humoristy a legendy českého folku. SKUPINA A; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč konec května od hod. Divadlo Sklep Praha BESÍDKA 2012 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: T. Hanák, D. Vávra, J. Burda, L. Vychodilová, M. Šteindler, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, Kapela Divadla Sklep a další SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Zločin v Posázavském pacifiku čtvrtek od hod Divadlo Járy Cimrmana NĚMÝ BOBEŠ ANEB ČESKÝ TARZAN Účinkují: Miloň Čepelka - hajný, Wassermann, baron Zdeněk Svěrák nebo Genadij Rumlena lékař Jan Hraběta nebo Jaroslav Weigel farář Bořivoj Penc nebo Petr Brukner - Marta, hostinský, sluha Robert Bárta nebo Václav Kotek Bobeš Jan Kašpar nebo Michal Weigel - vesničan Papoušek, baronova matka SKUPINA A; B; C Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč AKCE ZUŠ Františka Pišingera Trhové Sviny - prosinec čtvrtek v hodin ZUŠ F.Pišingera T. Sviny pobočka Nové Hrady, třídní přehrávka žáků Mgr. Hany Kudrnové neděle v hodin klášter Božího Milosrdenství, Adventní koncert žáků ZUŠ F.Pišingera T. Sviny pobočka Nové Hrady středa v hodin sál Kulturního domu T. Sviny, Vánoční koncert žáků ZUŠ F. Pišingera T. Sviny a hosté z Gmündu neděle v hod. kostel Svatý Jan nad Malší, Koncert žáků ZUŠ F. Pišingera T. Sviny - pobočka Svatý Jan nad Malší pondělí v hod. sál ZUŠ F. Pišingera T. Sviny ATRIUM, Žákovský koncert žáků Z. Urbánka a C. Sedláčka dipl. um úterý v hodin sál ZUŠ F. Pišingera T. Sviny ATRIUM, Koncert žáků ze třídy Mgr. M. Peškové a Mgr. V. Vackové středa v hodin sál Kulturního domu T. Sviny - 3. koncert KPH 37. sezóny 2011/2012 Gentleman Singers, Vánoční koncert čtvrtek v hodin ZUŠ F. Pišingera T. Sviny - učebna HN, Vánoční koncert žáků Radky Hájkové a Jany Šulistové pátek v hod. sál ZUŠ F. Pišingera T. Sviny - pobočka ZUŠ N. Hrady, Vánoční koncert žáků pátek v hodin sál ZUŠ F. Pišingera T. Sviny ATRIUM, Vánoční koncert žáků Mgr. I. Segizbaevy

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 POČÍTAČOVÝ KOUTEK Notebooky letos slaví 30 let (pokračování) V devadesátých letech se vůbec začaly rodit notebooky, jak je dnes známe. IBM přišlo v říjnu 1992 s prvními ThinkPady 700, 700C a 700T. Měly MB pevný disk, 700C byl osazen procesorem Intel 486SLC a první již masově prodávaným 10,4 barevným displejem. U ThinkPadů se také poprvé objevilo polohovací zařízení TrackPoint. S hmotností pouhých 2,9 kg a NiMH bateriemi i pro svou cenu začínající na dolarech získaly ThinkPady obrovskou oblibu a za svůj design a kvalitu zpracování dostaly stovky ocenění. Mezi hlavní inovátory patří samozřejmě i společnost Apple, dokázala to se svou novou řadou ibook v červenci Steve Jobs představil první Apple ibook jako přenosnou obdobu designového stolního počítače imac. Notebooky ibook byly levnější než PowerBooky a byly primárně určené pro koncové uživatele. Dostaly do vínku procesor PowerPC G3, USB, ethernetovou zásuvku, modem a optickou mechanikou. Počítač mohl být na objednávku také jako první vybaven bezdrátovým připojením AirPort Jan Žáček: Hory Novohradské Počátkem října se nám podařilo zajistit druhé vydání útlé brožury, ve které Jan Žáček popisuje své dvoudenní putování Novohradskými horami v roce Tehdy se učitel borovanské školy, velký vlastenec a milovník našeho regionu vydal na putování nejprve vlakem do Byňova, pak dostavníkem do Nových Hradů, přes Terčino údolí a Cuknštejn do Stropnice, Dobré Vody a Hojné Vody až do Černého údolí, kde přenocoval. Po přenocování v místním hostinci pokračoval (Wi-Fi b). I přes nedostatek portů (pouze jedno USB, vůbec žádné SCSI, sériové, nebo paralelní porty) a téměř bez možnosti dalšího rozšíření byl ibook obchodním úspěchem. Postupně byly ibooky vylepšovány rozšířením paměti a většími pevnými disky. Od poloviny roku 2000 obsahovaly i FireWire a video výstup. Notebooky ibook i PowerBooky využívaly na rozdíl od jiných výrobců procesory PowerPC, a to až do roku 2006, kdy obě řady skončily. Přišel totiž MacBook postavený na platformě Intel. Už notebooky uvedené v devadesátých letech měly dnešní vymoženosti, například Sony přišlo v listopadu 1998 s prvním modelem Sony VAIO C1 PictureBook s vestavěnou 0,27Mpx webkamerou. Stroj byl osazen mobilním procesorem Mobile Pentium MMX 233MHz, měl 3,2GB pevný disk, 64 MB paměti a širokoúhlý 8,9 barevný displej s rozlišením bodů. Nejzajímavější ale byly jeho miniaturní rozměry a hmotnost pouhý jeden kilogram. Modely Sony VAIO PictureBook se tak staly na dlouhou dobu synonymem pro subnotebooky s nekompromisním výkonem a výbavou, a přitom subtilními rozměry. Od přelomu tisíciletí už mnoho revolucí nenastalo, notebooky jsou standardní součástí počítačového světa, a tak se setkáváme spíše s evolucí. Jedinou jasnou výjimkou je právě přechod Apple na platformu Intel, který proběhl v letech 2005/2006. Další revolucí by měl být přechod na SSD disky (které jsou pro notebooky přes Benešov nad Černou a Slepičí hory až do Kaplice a po návštěvě hradu Pořešín se z kaplického nádraží vracel do Borovan. Ve své době Jan Žáček psal četná vlastenecká pojednání o historických událostech regionu, ve kterém žil. Jeho útlá knížka obsahuje četné dobové postřehy a zajímavosti, které snad i soudobého čtenáře, milovníka Novohradských hor, potěší. Věrný opis prvního vydání je doplněn úvodním slovem borovanského kronikáře pana Františka Kadlece, který se svým mnohem vhodnější), očekávaný pád cen těchto komponent ale nenastal, proto jsou stále vyhrazeny jen několika málo dražším modelům. Evoluce ale rozhodně neznamenala zastavení změn. Nenápadně zmizely LCD displeje s podsvícením pomocí zářivek a nahradily je výlučně modely s LED. Přibližně stejným tempem proběhl i přechod z formátů 4:3 na širokoúhlé displeje důvodem je především to, že takovýto displej lépe odpovídá rozložení klávesnice, což umožní kompaktnější tvar těla. Bohužel se přitom přidal i lesklý povrch. Na nové technologie stále jen čekáme, slibovaní nástupci LCD (např. OLED) se potýkají s technickými potížemi i stále vysokou výrobní cenou. Touchpady získaly schopnost snímat více dotyků, zrychlilo se bezdrátové připojení, přibyla nová rozhranní. To, že roste výkon, klesá cena a zlepšuje se výbava, nás může jen těšit. Možná se ale konec notebooků tak, jak jsme je nějakých 20 let znali, přece jen blíží jejich výlučné místo mobilních počítačů mohou přebrat tablety. Ale to teprve uvidíme. (zdroj cz) Jaroslav Salcer soustavným připomínáním a urgencemi o vydání publikace zasloužil. Publikaci vydala MAS Sdružení Růže ve vlastním nákladu a vedle propagace regionu bude sloužit snad i jako podklad k putování ve šlépějích Jana Žáčka, které chceme v příštím roce koncem května zorganizovat a podstoupit. Poutníci obdrží publikaci o 48 stranách zdarma, ostatní si ji mohou zakoupit v informačních centrech regionu a v sekretariátu MAS v Borovanech za 30,- Kč. KULTURA Novinky ve fondu knihovny Šimánek, Leoš: V kanadské divočině O životě ve srubu u jezera Clark. Prokš, Petr: Habsburkové a velká válka První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska Fousek, Josef: Deník starého muže Fejetony, vzpomínky, úvahy a pocity. Kovářová, Daniela: Oko za oko Justiční povídky, soudničky a fejetony z právního prostředí. Doležalová, Alena: Moučníky podle vyzkoušených receptů Moučníky pro všední den i pro slavnostnější příležitosti. Bůžek, Václav: Světy posledních Rožmberků Životní příběhy Viléma z Rožmberka a Petra Voka. Eco, Umberto: Pražský hřbitov Fascinující obraz druhé poloviny 19. století. Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej I. První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Drž hubu a pádluj! Vodácké povídky. Child, Lee: Za cenu života V pustině Nebrasky se vznáší smrtelné nebezpečí... Marcela Dudová

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 13 KULTURA PROGRAM KINA PROSINCE 2011 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie v hod ANONYM Britské barevné širokoúhlé drama (130min.) Je celý Shakespeare podvod? Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson a d. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč v hod. ŽRALOCI NA S(O)UŠI Malajská barevná animovaná komedie v českém znění. (92min.) Vynořte se a pojďte s námi na záchrannou misi na nebezpečné pevnině Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč v hod TWILIGHT SÁGA - ROZBŘESK Prem. Americký barevný širokoúhlý fantasy thriller (111 min.) Věčností to teprve začíná. Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner a další. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč v hod VÁLKA BOHŮ Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi(95min ) Moderní zpracování legend starého Řecka ve formátu 3D od režiséra Tarsema Singha Hrají: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč v hod OCELOVÁ PĚST Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi v českém znění (127min.) Když máte jen jednu šanci, musíte ji využít. Hrají: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč v hod VENDETA Český barevný thriller (90min.) Jeden den, dva muži, jedna pomsta Hrají: Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor Chmela, Marek Taclík, Lucie Šteflová a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč v 9 45 hod a ve hod VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (66min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. KOCOUR V BOTÁCH Americká barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění(94min.) Samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč v hod. HRANAŘI Český barevný akční thriller (96min.) Dokud nás smrt nerozdělí Hrají: Miroslav Etzler, Saša Rašilov, Jan Tříska, Jiří Langmajer, Martin Dejdar,Václav Postránecký, Vilma Cibulková, Kateřina Brožová, Michal Dlouhý a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč SÁL KD T. SVINY KONCERTY DIVADLA čtvrtek od hod. Agentura Dana Dobešová KAREL PLÍHAL A co diváky na koncertě Karla Plíhala čeká? Jemná a hravá poetika, komorní atmosféra. Vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A především: famózní kytarové umění. Plíhal kytarista jest kapitola sama pro sebe. Člověk by mohl tohoto kytarového samouka poslouchat i zarytě mlčícího a v žádném případě by se nenudil. Valčíky, blues, latinskoamerické rytmy, swing i jeho typické náladovky, hrané nezaměnitelnými zvětšenými a zmenšenými durovými akordy vše zvládá s lehkostí a bravurou. Plíhal to je silná, pozitivní energie sbalená ne do cukru, nýbrž do zpěvu, recitování a hry. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč PŘEDPRODEJ Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel sobota od a od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera MONTY PITHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR 9 Scénky, písničky a jiné blbiny. Vstupné: 100,- Kč NÁMĚSTÍ pátek od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera a MŠ T. S. VÁNOCE NA RYNKU Srdečně zveme všechny děti a dospělé na vánoční pořad s koledami. Dobrá nálada a občerstvení zajištěno. VÝSTAVY do ve FOYER KD T. Sviny DOMEČEK TRHOVÉ SVINY v hod MICIMUTR Česká barevná klasická pohádka.(98min.) Výpravný pohádkový příběh pro děti a celou rodinu. Hrají: Libuše Šafránková, Marika Šoposká, Jiří Bartoška, Jaroslava Kretschmerová, Martin Dejdar, Vojtěch Dyk, Ondřej Novák, Josef Weinzettel a další Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč v hod. MISTROVSKÝ PLÁN Americká barevná komedie(101min.)obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa Leoni a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč v hod VYMĚŘENÝ ČAS Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller(109min.) Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Hrají: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč úterý v hod. OBČANSKÝ PRŮKAZ Filmové představení pro studenty Gymnazia (137min.) Česká barevná tragikomedie Ondřeje Trojana Vstupné: 45,- Kč středa v hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA Filmové představení pro studenty Gymnazia(137min.) Americká barevná širokoúhlá dobrodružná komedie v českém znění Vstupné: 45,- Kč v hod. NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE americké barevné komedie (89min.) Kdyby to bylo snadné, muži by to dělali také Hrají: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer a d. Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v 8 15 hod. SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ(98 min.) Česká barevná komedie režiséra Václava Vorlíčka Vstupné: 50,- Kč čtvrtek v hod. PIRÁTI Z KARIBIKU NA VLNÁCH PODIVNA Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (137min. )Americká barevná širokoúhlá dobrodružná komedie v českém znění Vstupné: 45,- Kč Od 23. do kino nepromítá DOVOLENÁ POZOR!!! Máte již dost neustálého žehlení? Pak neváhejte a využijte nové služby RUČNÍ ŽEHLENÍ!!! Vaše prádlo vyžehlíme do dvou dnů. Prádlo si převezmeme v prádelním koši a vyžehlené vrátíme zpět. Košile, halenky, kalhoty pověsíme na vámi přinesené ramínko. Při předání prádla k žehlení je nutné předložit seznam prádla. TATO SLUŽBA JE ZAHÁJENA OD TEL.: , CENÍK: Cena za středně velký koš je přibližně 300,- Kč CENA ZA KUS: Dětské prádlo 5,- Kč Triko, tílko, mikina 8,- Kč Kalhoty rifle 15,- Kč Pánská košile, halenka - krátký rukáv 20,- Kč - dlouhý rukáv 20,- Kč Povlečení - polštář 5,- Kč - povlečení 20,- Kč - prostěradlo 15,- Kč Ubrusy dle velikosti 10,- až 30,- Kč

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 Ohlédnutí za finálovým turnajem Extraligy žáků v softbalu v Kostelci nad Orlicí SPORT Na finálovém turnaji, který byl zároveň i mistrovstvím ČR v Kostelci nad Orlicí, jsme i přes čtyři posily ze Sezimova Ústí zahráli pouze 2 slušné zápasy s výhledem na vítězství, a to sice s Duhovkou Břeclav. Ostatní soupeři nám o kus utekli, ale už celorepublikové vystupování v dlouhodobé Extralize žáků o deseti družstvech bylo velikou zkušeností, která byla vyjádřena obsazením osmého místa po základní části a nominací se na finálový turnaj pro prvních osm družstev Extraligy žáků. Po skončení finálového turnaje jsme vybojovali 7. příčku v České republice, což bylo pro náš mladý tým, který poprvé absolvoval tuto soutěž (resp. náročný prodloužený finálový víkend) navíc za deště a chladu, milým závěrem letošní softbalové sezony. Přesto týmy na místě nejsou před námi tak daleko, aby kvalitní zimní příprava nepřinesla větší kvalitu do obranných či útočných částí hry. A tak celkově 39 letošních odehraných zápasů musí do dalšího roku vnést moře zkušeností při hře na pálce či vlastní souhře v obraně. Příprava v našich podmínkách odpovídala celkovému umístění, ale nyní, kdy všichni získali vlastní neocenitelnou zkušenost s touto soutěží či finálovým turnajem, chtějí maximálně zlepšit své softbalové dovednosti. Chuť se poprat o klíčový post nadhazovače je opravdovou výzvou se za rok ukázat a říci všem, že se s námi musí počítat. Příští rok by se z hlediska hry mohl zlepšit, protože za žáky mohou hrát hráči do třinácti let, s výjimkou jednoho hráče, kterému může být až čtrnáct. Většina týmů Extraligy se skládá ze třináctiletých dětí a mladší se objeví jen zřídkakdy. Náš tým se skládá z dvanáctiletých hráčů, já jsem nyní třináctiletá výjimka a zbytek tvoří mladší začínající hráči. Velkou motivací byla i následná beseda po finálovém turnaji, se softbalovými Mistry Evropy v ZŠ T.Sviny, která pozvala mezi nás řadu nových zájemců, aby zkusili hrát softbal, neboť jen vlastní snaha a píle našich bývalých svěřenců je přivedla během 4-6 let k zlatým juniorským medailím. A tak jsme na prahu zimní přípravy přivítali nové tváře - Míru, Víťu, Dana, Marka a Martina. Aktuálně je nás nyní celkem 15. Přes zimní tréninky se tito hráči naučí základní věci: házet, chytat, pálit a běhat po metách. Zkušenosti s hrou získají až po odehraných zápasech či v zimních halových turnajích. A co si z toho vzít? Pokud nás přes zimu v tělocvičně ZŠ ve středu od 16 či v sobotu od 13:30 ještě posílí noví nadějní hráči ve věku let, příští sezóny by se mohly ukázat jako roky, kdy bude mít SC Pigs znovu po dlouhé době šanci dosáhnout na,,talíř. Vedoucí družstva: Z. Petrák, hráči: M.Adamčík, K.Bartyzalová, J.Klíma, trenér žáků D. Hanzal Hráči: P.Heřman, M.Pexa, D.Sulay, J.Studnička, R.Hanzal a čtveřice hostujících hráčů ze S.Ústí za objektivem: M Píchová Kateřina Bartyzalováhráčka SC Pigs INZERCE

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 STRANA 15 SPORT Duch Divokého západu stále žije Divoký západ zná téměř každý z nás. Vždyť Vinnetou a americké westerny minuli v životě jen málokoho. K této drsné době však nepatřili jen indiáni a pistolníci s colty zavěšenými proklatě nízko. Byla to i doba honáků dobytka a chovatelů koní, doba kovbojů a rančerů. V tomto prostředí se v 19. století jako zábava při trzích dobytka zrodilo i rodeo, tradiční sport severoamerických kovbojů (cowboy je složenina z angl. cow kráva a boy chlapec). Pojem rodeo nejspíš vznikl ze španělského slovesa rodear (otáčet, obtáčet). První, na němž diváci platili vstupné, se konalo v roce 1888 v Arizoně. Moderní dobytkářství však už kovboje a jejich schopnosti nepotřebuje. Toto řemeslo je dnes spíše folklórem a součástí agroturistiky. Rodeo naštěstí přetrvalo a je stále populární atrakcí. A to už nejen v Americe, ale i v Evropě. V posledním dvacetiletí i v Čechách. Málokdo ví, že ke špičkovým jezdcům českého rodea patří v posledních letech i sourozenci Jan Veselý a Pavlína Veselá z Trhových Svinů. Příznivci tohoto sportu je mohli vidět mimo jiné 1. října v Hoslovicích u Strakonic při závěrečném závodě letošního jezdeckého seriálu Mistrovství České republiky. Tento seriál, který se dále jezdí i v Radotíně, Plástovicích a na Šiklově mlýně u Bystřice nad Pernštejnem, pořádá sdružení Rodeo Corral WI-CZ, které je součástí organizace Westerners International- CZ (WI-CZ). Hnutí Westerners ( zápaďané ) se zrodilo v Chicagu ve 40. letech minulého století. Zabývá se historií osídlování Divokého západu a rozvíjí jeho tradice. Regionální sdružení tohoto hnutí se nazývají corraly. WI dnes sídlí v Oklahoma City a eviduje na 120 corralů po celé Americe a Evropě. První zámořský corral vznikl v roce 1954 v Anglii. V ČR vzniklo několik corralů počátkem 90. let minulého století. Jedním z nich bylo i sdružení Rodeo Corral WI-CZ, které mělo mimochodem jako první organizace v ČR schválený Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení. Radu WI-CI tvoří pak sheriffové corralů. Honza Veselý, absolvent svinenského gymnázia a v současnosti student Mendelovy university v Brně, jezdí rodeo závodně už čtvrtým rokem. V loňském roce získal v celkovém pořadí 2. místo a stal se tak vicemistrem České republiky. Jeho sedmnáctiletá sestra Pavlína jezdí závodně druhým rokem, zatím v kategorii juniorů, kteří soupeří o Pohár Dyka Krchova. Studuje také svinenské gymnázium. Oba závodí na koni, kterého pojmenovali Apríl a jehož domovem je Ranč Rejta. Přestože se v Evropě nejezdí všechny discipliny amerického rodea jako třeba jízda na divokých koních či býcích, byla v Hoslovicích k vidění řada zajímavých a také adrenalinových dobytkářských a rychlostních disciplin. Junioři soupeřili např. ve slalomu kolem tyčí na čas (Pole Bending), ve značkování telete (Cattle Branding) či v rychlostním Pavlína Veselá na koni Apríl v Hoslovicích. Foto: F.Slípka závodě kolem barelů (Barrel Race). Pavlína Veselá ve dvojici s Lenkou Roučovou sice zvítězila v kategorii Cattle Branding, ale v závodě kolem barelů se při pádu koně bohužel zranila. V dospělé kategorii se také jely rychlostní discipliny. Při slalomu mezi tyčemi připomínal styl a šikovnost některých jezdců při vedení koní téměř jízdu legendárního lyžařského slalomáře Ingemara Stenmarka. Atraktivní disciplinou, v níž jel i Honza Veselý, byl Ranch Roping, chytání telat do lasa. V této disciplině byl v loňském roce Honza nejlepší. Letos se mu tak nedařilo. Vrcholným adrenalinovým zážitkem, na který čekala většina diváků, byla však disciplina zvaná Steer Wrestling povalení telete skokem ze sedla. Jezdí se na čas a dvě kola. Časový limit je 60 sekund do okamžiku, kdy chytač uchopí tele. Celkový časový limit je pak 90 sekund. Tele vyběhne z vypouštěcího zařízení a zároveň s ním startuje vlevo chytač (bulldogger) a vpravo nesoutěžící asistent-vodič (hazer), který chytači tele nahání. Chytač se musí dostat na úroveň telete a v jízdě ho chytit za krk, rohy či hlavu. Aby to stihl, musí po teleti doslova skočit. Nesmí ho ale chytit za uši, oči, ani na něj nesmí nasednout, jinak je diskvalifikován. Chytač musí tele rukama a váhou svého těla zastavit a povalit na bok na tu stranu, na kterou seskočil. Vzhledem k tomu, že i to nejmenší tele je asi tak třikrát těžší než chytač, jedná se velmi nebezpečnou záležitost, při níž jde doslova o život. V loňském roce se těžce zranilo několik jezdců. Letos to v Hoslovicích odneslo naštěstí jen jedno pohmožděné koleno. Honza Veselý byl jedním z favoritů, protože v roce 2009 se stal Mistrem ČR právě ve Steer Wrestlingu, když dosáhl i českého časového rekordu. Skutečně dostál své pověsti a předvedl dva odvážné skoky. Tele se mu ale nepodařilo zachytit. Jezdci mohou mít při této adrenalinové show ochrannou vestu, ale většina jezdí jen v košili. Spotřeba košil je ovšem velká. Po kontaktu s teletem už ji zpravidla chytač znovu nepoužije. Nezbytnou součástí výbavy je také typický kovbojský klobouk. Pokud ale jezdům při některých disciplinách spadne na zem, musí okamžitě zaplatit peněžitou pokutu. Jan Veselý si v Hoslovicích chystá laso na Ranch Roping. Foto: F. Slípka Steer Wrestling a Honza Veselý v roli chytače, Hoslovice. Foto: F.Slípka Honza Veselý o několik okamžiků později po neúspěšném pokusu ve Steer Wrestlingu, Hoslovice. Foto: F.Slípka Úspěšný Honzův pokus, Radotín Foto: ceskerodeo.cz Rodeo v Hoslovicích diváky nezklamalo. A rančeři z Trhových Svinů se tu rozhodně neztratili. Mgr. F. Slípka

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 11/2011 ADVENT Plán adventních akcí a vánočních bohoslužeb pátek 18:30 - koncert koled v kostele Sbor ZÁVIŠ ŠTĚDRÝ DEN 16:00 - Mše svatá pro děti z vigilie Narození P. Ježíše 21:00 - Olešnice Vánoční bohoslužba 22:00 - Benešov n. Černou Půlnoční 24:00 - Trhové Sviny Půlnoční Boží hod vánoční 9:00 - Trhové Sviny 12:15 - Olešnice SV. ŠTĚPÁNA 9:00 - Trhové Sviny 10:45 - Benešov n. Černou ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY srdečně zve všechny spoluobčany na VÁNOČNÍ TRH Trh se uskuteční v budově ZŠ ve středu od 15 do 17 hod. Pozvánka na advent v Trhových Svinech DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Z důvodu vydání prosincového čísla TSL ještě před vánočními svátky bude uzávěrka následujícího čísla mimořádně již Redakční rada děkuje za pochopení čtvrtek, hod. ADVENTNÍ DÍLNA V INFOCENTRU Přijďte si vyrobit adventní věnec z vlastního materiálu. K použití bude čerstvé jedlové chvojí. Přihlášky a informace na tel: prosinec VÝSTAVA BETLÉMŮ V INFOCENTRU NA NÁMĚSTÍ Vystaveny budou betlémy vyrobené místními výrobci, spolky a školami pondělí, hod. SETKÁNÍ MIKULÁŠŮ, ČERTŮ A ANDĚLŮ NA NÁMĚSTÍ Mikulášská nadílka středa, hod. VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ TRHOVÉ SVINY Kulturní dům pátek, hod. VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI (U ŠKOLY) Balónky budou vypuštěny na pokyn Rádia Impuls v hod. Ježíškova stezka s úkoly pro děti středa, hod GENTLEMAN SINGERS Vánoční koncert Kruhu přátel hudby v Kulturním domě pátek, hod. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Koledy a vánoční písně v podání pěveckého sboru Záviš sobota dopoledne VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ neděle, 9.00 hod BOHOSLUŽBA ZA MĚSTO TRHOVÉ SVINY A ZASTUPITELE Kostel Nanebevzetí Panny Marie pátek hod. ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ Adventní trh výrobků chráněných dílen a místních výrobků od hod. Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci středa, hod. VÁNOČNÍ TRH ŽÁKŮ ZŠ Prodej výrobků v budově školy Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 10. 10. 2011

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 10. 10. 2011 Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 10. 10. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Pavel Stodolovský Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Emisní redukce skleníkových

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin.

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 4. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. Výběrové řízení na dodavatele stavby

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne

Zápis z 83. schůze městské rady ze dne Zápis z 83. schůze městské rady ze dne 21.5.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. Hlasování o programu: pro: 7 proti: 0

Zápis. Hlasování o programu: pro: 7 proti: 0 Zápis z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. 9. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Ing. Jan Nepraš (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Základní ceny

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016

Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016 Zápis č. 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 24.listopadu 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla a Marie

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více